Page 3

juHtkiri JUHTKIRI

juhtkiri

ValluTaks gloBaalseT Turgu – üHisel jÕul

I

MaTi FeldMann, Inseneeria peatoimetaja

Foto: ÄriPÄev

nseneeria toimetus ja kolleegium on kindlad, et Eesti ettevõtete eksport jätkab kasvu kogu 2011. aasta jooksul. Põhjendame. Nii Euroopa Komisjoni kui IMFi majandusprognooside kohaselt kasvab sisemajanduse koguprodukt kõigis meie ekspordile olulistes sihtriikides 2–5 protsenti, mis tähendab ka tarbimise kasvu neis riikides. Tarbimise suurenemist toetavad ka tarbijate majandususaldusindeksi kasvu prognoosid samades riikides. Teiseks tõstab euro meie ettevõtete üldist usaldust ja mainet. Niinimetatud D-päeva õnneks ei koitnudki ja devalveerimise risk on läinud ajalukku. Kuna meie majandust usaldatakse, ei nõua Euroopa tarnijad meie ettevõtetelt enam materjalide ja tooraine eest ettemaksu. Veelgi olulisem on aga see, et välisinvestorid julgevad nüüd tuua Eestisse uusi pikaajalisi arendusprojekte – euro on kindel valuuta. Eurole koos ekspordiga on üks vastuargument: kui euro tugevneb dollari suhtes, on meie ekspordivõime dollari- ja dollariga seotud riikidesse pärsitud. See vastuargument kehtis tegelikult ka krooni puhul. Samas on meie eksport dollaririikidesse kolmandik või alla selle, mistõttu pole selle mõju väga suur. Ja vastupidi – kui dollar hakkab euro suhtes tugevnema, annab see ekspordile lisahoogu. Riik saab Euroopa Liidu erinevate programmide kaudu ettevõtteid abistada. Niisugused valdkonnad oleksid ettevõtete vaheline koostöö tootearenduse ja välisturule müügi osas ning ettevõtete koostööprojektid ülikoolide ja teadusasutustega. Kui ettevõtlustoetuste raha millekski kasutada, siis võiks nendeks olla eelkõige tooted ja teenused, millel on enim ekspordipotentsiaali. Lõppu kaks mõtet, millele Inseneeria on varemgi tähelepanu juhtinud. Võib-olla kaob sõna eksport varsti käibelt ära. Selle asemel räägime tootmisest (kaubad ja teenused) kas sise- või globaalsele turule. Eesti väiksel siseturul ettevõtted paratamatult konkureerivad, mis on terve majanduse alus. Ja riigi ülesanne on luua kõigile võrdne ning soodne ettevõtluskeskkond. Globaalsele turule tootes aga enam omavahel konkureerima ei pea. Nii riik kui ettevõtted omavahel peaks seljad kokku panema ja tegutsema ühise jõuna.

2/2011 (30)

3 3

Profile for EAS, Enterprise Estonia

Inseneeria 2011 02  

Ajakiri insenerile ja tootmisjuhile

Inseneeria 2011 02  

Ajakiri insenerile ja tootmisjuhile