Page 1

Love Art Kill Noise

Akuart wall PAPER produktbeskrivelse Akuart Wall Paper er den ideelle løsning, når kravene til akustikken er ekstra høje som for eksempel at SBi anvisning 218 skal efterkommes at mindst 10-15% af rummets lyddæmpning bør sidde på væggene. Med Akuart Wall System er det muligt at akustikregulere hele vægge, enten med motiver eller mønstre. Produkt : Materiale: Pladetype: Dimensioner (mm): Kant: Vægt: Farve: Fastgørelse:

Slagfast vægsystem Tæt glasuld Vægabsorbent moduler af 600 x 2700 x 40 C, affasede kanter Ca. 5 kg/m2 16 farver, se farvekort for muligheder og print Direkte oplimning, eventuelt afsluttet med ramme.

TEKNISKE EGENSKABER Lydabsorption:

Testresultat i henhold til EN ISO 354. Klassificering i henhold til EN ISO 11654.

Tilgængelighed:

Vægmoduler kan ikke demonteres.

1,0

Rengøring:

Daglig støvsugning og aftørring. Ugentlig aftørring af støv og støvsugning.

0,8

Fugtbestandighed:

Pladerne tåler en relativ permanent luftfugtighed RH på op til 75% ved 30° C uden at vride eller delaminere (ISO 4611).

Indeklima:

Grundmaterialet er certificeret i henhold til Dansk Indeklima Mærkning og Building Material Emission Classification M1 og anbefales af det svenske Astma og Allergiforbund.

AKUART WALL PAPER

0,6

0,4

Miljøpåvirkning:

Svanemærket. Fuldt genanvendeligt.

Brandsikkerhed:

Brandsikkerhed: Kernen af glasuld er testet og klassificeret som ikke brandbar i henhold til EN ISO 1182.

Montage:

Monteres i henhold til Montagevejledning AWS.

0,2

0,0

Hz 125

250

500

1000

2000

4000

0,20

0,75

1,00

1,00

0,95

0,95

Absorptionsklasse: A Absorptionskoefficient: αw = 1,00

Akuart Wallpaper  
Akuart Wallpaper  
Advertisement