Page 1

Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti

CALENDAR CATOLIC – ORTODOX 2013


11 V 12 S 13 D 14 L 15 M 16 M 17 J 18 V 19 S 20 D 21 L 22 M 23 M 24 J

IANUARIE 1M 2M 3J 4V 5S

X Sf. Fc. Maria, Născătoare de Dumnezeu; Fer. Marian, pr. m.; Ziua mondială a păcii • (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. ier. Vasile cel Mare Ss. Vasile cel Mare şi Grigore din Nazianz, ep. înv. ** Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Silvestru, ep. Romei; Cuv. Serafim de Sarov Psf. Nume al lui Isus *; Sf. Genoveva, fc. Sf. pc. Maleahi; Sf. mc. Gordie Fer. Angela din Foligno, clg. Soborul Sf. 70 de ap.; Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei Ss. Emiliana, fc.; Eduard III Sf. st. mc. Teotempt şi Sf. mc. Teona; Cuv. Sinclitichia

6D 7L 8M 9M 10 J

X Epifania Domnului; Sf. Andrei Corsini, ep. (†) Botezul Domnului (Boboteaza)

Sf. Raymund din Penyafort, pr.*; Sf. Lucian din Antiohia, pr. m.; Sf. Virginia • †) Soborul Sf. pc. Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Sf. Severin, ab. • Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian mărt.; Cuv. Domnica Fer. Alexia Le Clerc, clg. Sf. mc. Polieuct; Cuv. Eustratie

Ss. Agaton, pp.; Grigore de Nyssa, ep.; Paul, primul pustnic Sf. Grigorie, ep. Nisei; Sf. ier. Dometian

25 V 26 S 27 D 28 L 29 M 30 M 31 J

Ss. Honorata, fc.; Teodosie, ab. † Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie Ss. Arcadie, m.; Cezara, clg. Sf. mc. Tatiana diac. şi Eutasia X Botezul Domnului; Ss. Ilarie, ep. înv.; Fer. Emil, pr. m. D. după Botezul D.; Sf. mc. Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe Sf. Felix de Nola, pr. m. Cuv. Părinţi ucişi în Sinai şi Rait Ss. Arnold Janssen, pr.; Arsenie, primul pustnic • Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul Sf. Marcel I, pp. Închinarea cinstitului lanţ al Sf. ap. Petru; Sf. mc. Pevsip şi îns. Sf. Anton, ab. ** †) Cuv. Antonie cel Mare Sf. Prisca, m. • †) Sf. Atanasie şi Chiril, arhiep. Alexandriei Ss. Marius, Marta, Audifax şi Abachum, m. • Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. ier. Arsenie şi Marcu; Sf. mc. Eufrasia Ss. Fabian, pp. m.*; Sebastian, m.* • D. 29 d.R.; † Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. mc. Vas şi Eusebiu Sf. Agneza, fc. m. ** Cuv. Maxim mărt.; Sf. mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila Sf. Vincenţiu, diac. m.*; Fer. Laura, m. • Sf. ap. Timotei; Sf. Cuv. mc. Anastasie Persul Sf. Emerenţiana, fc. m.; Sf. Ildefons, ep. Sf. st. mc. Clement al Ancirei; Sf. mc. Agatanghel Sf. Francisc de Sales, ep. înv. ** Cuv. Xenia; Sf. mc. Vavila, Timotei şi Agapie Convertirea Sf. ap. Paul †) Sf. ier. Grigorie Teologul; Cuv. Publie; †) Sf. Bretanion, ep. Tomisului Ss. Timotei şi Tit, ep.** Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan Ss. Bretanion, ep.*; Sf. Angela Merici, fc.* D. 31 d.R. • † Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa Sf. Toma de Aquino, pr. înv. **; Fer. Olimpia, clg. m. • Cuv. Efrem Sirul, Paladie şi Iacob

Sf. Valeriu, ep. Aducerea moaştelor Sf. st. mc. Ignatie Teoforul Sf. Martina, m. • †) Sf. Trei ier.: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. st. mc. Ipolit, ep. Romei Ss. Ioan Bosco, pr. **; Marcela, văduvă Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. mc. Victorin


11 L 12 M 13 M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M

FEBRUARIE 1V 2S 3D 4L 5M

Sf. Veridiana, fc. Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. mc. Trifon, Perpetua şi Felicitas Întâmpinarea Domnului; Sf. Ioana (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. mc. Iordan şi Gavriil X D. 4 d.p.a.; Ss. Blaziu, ep. m.; Oscar, ep.; Simeon Bătrânul D. 32 d. R. Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. pc.iţă Ana Sf. Gilbert, pr.; Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. st. mc. Avramie Sf. Agata, fc. m.** Sf. mc. Agata şi Teodula

6M 7J 8V 9S 10 D

Ss. Paul Miki şi îns.,m.; Doroteea şi Teofil, m. • Sf. Vucol, ep. Smirnei; Sf. mc. Iulian, Fausat, Evilasie şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare Sf. Richard, rege; Fer. Ana‑Maria Adorni, clg. • Sf. Partenie, ep. Lampsacului; Cuv. Luca; Sf. 1003 mc. din Nicomidia Sf. Ieronim Emiliani *; Sf. Iosefina Bakhita, fc. * • Sf. m. mc. Teodor Stratilat; Sf. pc. Zaharia; Sf. mc. surori Marta şi Maria Sf. Apolonia, fc. m. Sf. mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi mc. Marcel şi Pangratie X D. 5 d.p.a.; Sf. Scolastica, fc. D. 16 dR; † Sf. st. mc. Haralambie; Sf. mc. Enata şi Valentina

20 M 21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M 27 M 28 J

Sf. Fc. Maria de la Lourdes *; Ziua Bolnavului • Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa Ss. Martiri din Abitina Sf. Meletie, arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patr. Constantinopolului; Sf. mc. Hristea Miercurea Cenuşii; Sf. Martinian, pustnic • Cuv. Martinian; Sf. ap. şi mc. Acvila şi soţia sa Priscila Ss. Ciril, clg. şi Metodiu, ep., patroni ai Europei; Sf. Valentin, pr. m. • Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, ep. Gazei Sfinţirea Catedralei Sf. Iosif din Bucureşti; Sf. Claudiu de la Colombière, pr. Sf. ap. Onisim; Sf. mc. Maior; Cuv. Eusebiu Ss. Pamfil, pr. şi îns., m.; Sf. st. mc. Pamfil; Sf. mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian X D. 1 din Post; Ss. Întem. ai Ord. „Slujitorii Sf. Fc. Maria“; Teodor, soldat m. • D. 17 dR; Sf. m. mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria Sf. Francisc Régis Clet, pr. m.; ; Fer. Ioan din Fiesole (Fra Angelico), clg. • Sf. Leon, ep. Romei; Sf. Agapit, ep. Sinadei; Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă Sf. Mansuet, ep. Sf. ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Cuv. mărt. Evghenie şi Macarie Sf. Elefterie, ep. Sf. Leon, ep. Cataniei; Sf. Agaton, ep. Romei; Cuv. Visarion Sf. Petru Damiani, ep. înv. (*) Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, ep. Antiohiei Catedra Sf. ap. Petru; Sf. Margareta din Cortona,clg. Aflarea moaştelor Sf. mc. din Evghenia; Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu Sf. Policarp, ep. m.(*) † Sf. mc. Policarp, ep. Smirnei; Cuv. Gorgonia X D. 2 din Post; Fer. Marcu de Marconi, pr. D. 33 dR; †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului Sf. Cezar, medic Sf. Tarasie, arhiep. Constantinopolului; Sf. mc. Alexandru şi Ipatie Sf. Alexandru, ep. • Sf. Porfirie, arhiep. Gazei; Sf. mc. Fotini; Sf. Teodor Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate, clg. Cuv. mărt. Procopie şi Talaleu Ss. Ioan Cassian, pr. (*); Sf. Roman de Condat, abate † Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile mărt.; Sf. st. mc. Nestor


11 L 12 M 13 M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20 M 21 J 22 V 23 S 24 D

1V 2S 3D 4L 5M

MARTIE Sf. Albin, ep. • Cuv. mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. mc. Antonina; Sf. mc. Marcel şi Anton Sf. Angela a Crucii, clg. Sf. st. mc. Teodot; Sf. mc. Isihie şi Nestor X D. 2 din Post; Sf. Cunegunda, clg.; Sf. Marin, m. D. 34 dR; Sf. mc. Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc Sf. Cazimir (*); Fer. Ioan‑Anton Farina, ep. • Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. mc. Pavel şi Iuliana, sora lui Ss. Luciu I, pp.; Teofil, ep; Adrian din Cezareea, m. • Sf. mc. Conon din Isauria; Sf. mc. Conon Grădinarul, Sf. mc. Iraida

6M 7J 8V

9S 10 D

Sf. Coletta, fc.; Fer. Roza din Viterbo, fc. • Sf. 42 de mc. din Amoreea; Sf. mc. Eufrosin Ss. Perpetua şi Felicitas, m. (*) Sf. mc. ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie Sf. Ioan al lui Dumnezeu, clg. (*) Cuv. Teofilact mărt., ep. Nicomidiei; Sf. ier. Pavel mărt.; Sf. mc. Dometie Cei 40 de ostaşi capadocieni m. (*); Sf. Francisca Romana,clg. (*) †) Sf. 40 de mc. din Sevastia; Sf. mc. Urpasian; Moşii de iarnă X D. 4 din Post; Sf. Simpliciu, pp. • D. Lăsatului sec de carne; Sf. mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie

25 L 26 M 27 M 28 J 29 V 30 S 31 D

Sf. Constantin, rege m. • Sf. Sofronie, patr. Ierusalimului; Sf. mc. Trofin şi Talu Ss. Inocenţiu I, pp.; Maximilian, m. • Cuv. Teofan mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog Sf. Sabin, m. • Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, patr. Constantinopolului Sf. Matilda, regină; Fer. Iacob Cusmano, pr. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. mc. Alexandru din Pidna Sf. Luiza de Marillac, clg. Sf. mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau Sf. Iulian, m. • Sf. mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv. Anin X D. 5 din Post; Sf. Patriciu, ep. D. lăsatului sec de brânză; Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. mc. Marin Sf. Ciril din Ierusalim, ep. înv. (*) Sf. Chiril, arhiep. Ierusalimului; Sf. mc. Trofim şi Evcarpion; Începutul Postului Mare X Sf. Iosif, soţul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m. • Sf. mc. Hrisant, Daria şi Ilaria Ss. Paul, Ciril, Eugen şi îns. m. • Cuv. mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit.; Sf. ier. Nichita mărt. Sf. Nicolae din Flüe, pustnic Sf. ier. Iacob mărt.; Sf. ier. Toma; Cuv. Serapion Sf. Lia, văduvă Sf. Cuv. mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian Sf. Turibiu din Mongrovejo, ep. (*) Sf. Cuv. mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui X D. Floriilor; Sf. Ecaterina a Suediei, clg.; Sf. Romulus, m. D. 1 din Post; Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. ier. Artemon Sf. Dismas, tâlharul cel bun (†) Buna Vestire Sf. Emanuel, m. Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. mc. Montanus pr. şi soţia sa, Maxima Sf. Rupert, ep. • Sf. mc. Matroana din Tesalonic; Sf. pc. Anania; Sf. mc. Filet, Lidia şi fiii lor Joia Sfântă; Fer. Renata, m. Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni Vinerea Sfântă; Sf. Eustasie, ab. Cuv. mc. Marcu, ep. Aretuselor; Sf. mc. Chiril diac. Sâmbăta Sfântă; Sf. Ioan Climac (Scărarul), ab. • Cuv. Ioan Scărarul; Sf. pc. Ioad; Sf. Evula X Învierea Domnului (Paştele); Sf. Veniamin, diac. m. • D. 2 din Post; Sf. mc. Ipatie, ep. Gangrei; Sf. Acachie mărt., ep. Melitinei; Sf. mc. Veniamin diac.


11 J 12 V 13 S 14 D 15 L 16 M 17 M 18 J 19 V 20 S 21 D 22 L 23 M

APRILIE 1L 2M 3M 4J 5V

Sf. Hugo, ep. Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie mărt.

Sf. Francisc de Paola, pustnic Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. mc. Amfian şi Edesie

Sf. Sixt I, pp. Cuv. Nichita mărt.; Sf. mc. Elpidifor

Sf. Isidor, ep. înv. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful Sf. Vincenţiu Ferrer, pr.; Irina, m. • Sf. mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod

6S 7D 8L 9M 10 M

Sf. Eutihie, patriarhul Constantinopolului • Sf. mc. Irineu, ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, patr. Constantinopolului; Cuv. Platonida X D. 2 a Paştelui (a Milostivirii Divine); Sf. Ioan Baptist de la Salle, pr. • D. 3 din Post; Sf. mc. Gheorghe mărt., ep. Mitilenei; Sf. mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac.; X Buna-Vestire; Ss. Iulia Billiart, clg.; Dionisie, ep. Sf. ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas

Fer. Ubald, clg. Sf. mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. mc. Vadim arhim. Ss. Apoloniu, pr. m.; Macarie • Sf. mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. mc. Dima

24 M 25 J 26 V 27 S 28 D 29 L 30 L

Sf. Stanislau, ep. m.**; Gemma Galgani, fc. • †) Sf. ier. Calinic de la Cernica; Sf. st. mc. Antipa; Cuv. Trifina Sf. Sava Gotul, m.**; Iuliu I, pp. m. • †) Sf. mc. Sava de la Buzău; Sf. ier. Vasile mărt.; Sf. Antuza Sf. Martin I, pp. m.* Sf. st. mc. Artemon X D. 3 a Paştelui; Ss. Tiburţiu, Valerian şi Maxim, m.; Liduina, fc.; Fer. Isabela, fc. m. • D. 4 din Post; Sf. Martin mărt., ep. Romei; Sf. mc. Tomaida Sf. Damian de Veuster, pr. Sf. ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. mc. Crescent Ss. Bernadeta Soubirous, fc.; Benedict Iosif Labre Sf. mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia Ss. Ilie, Paul şi Isidor, m. Sf. mc. Simeon, ep. Persiei; Sf. Acachie, ep. Melitinei Sf. Atanasia din Egina • Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma, ep. Calcedonului Sf. Leon al IX‑lea, pp. • Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. st. mc. Pafnutie Sf. Teotim, ep. de Tomis **; Anicet, pp.; Marcian, clg. †) Sf. Teotim, ep. Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. ap. Zaheu X D. 4 a Paştelui; Sf. Anselm, ep. înv. • D. 5 din Post; Sf. st. mc. Ianuarie; Sf. mc. Alexan­dra, împărăteasa; Sf. mc. Filipia Ss. Soter şi Caius, pp.; Sf. Leonida, m. Sf. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei; Sf. ap. Natanail Sf. Gheorghe, m. *; Sf. Adalbert, ep. m.* †) Sf. m. mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. mc. Valerie Sf. Fidelis din Sigmaringen, pr. m. *; Maria a lui Cleofa şi Salomeea; Egbert, clg. • Cuv. Elisabeta Sf. Marcu, Evanghelist Sf. ap. şi Ev. Marcu Ss. Anaclet, pp. Sf. mc. Vasile, ep. Amasiei; Sf. Glafira

Sf. Zita, fc. Sf. st. mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. ap. Aristarh, Marcu şi Zinon; Sâmbăta lui Lazăr X D. 6 a Paştelui; Sf. Petru Chanel, pr. m.; Sf. Ludovic Maria Grignion de Montfort, pr.; Valeria, m. • (†) D. Floriilor; Sf. ap. Iason şi Sosipatru; Sf. mc. Maxim, Cvintilian şi Dada Sf. Ecaterina din Siena, fc. înv., Patroană a Europei • Sf. 9 mc. din Cizic; Cuv. Memnon mărt. Sf. Pius V, pp. *; Sf. Iosif Cottolengo, pr.; Sofia, fc. m. Sf. ap. Iacob, fiul lui Zevedeu


13 L 14 M 15 M 16 J 17 V 18 S 19 D 20 L 21 M 22 M 23 J 24 V

1M 2J 3V 4S 5D 6L

MAI Sf. Iosif Muncitorul *; Ieremia, profet Sf. pc. Ieremia; Cuv. mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Cuv. Isidora Sf. Atanasie, ep. înv. **; Antonin din Florenţa, ep. Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare Ss. Filip şi Iacob, ap. Sf. mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Cuv. Teodosie Sf. Florian, m. Sf. mc. Pelaghia; Cuv. Valerian X D. 6 a Paştelui; Ss. Anghel, clg. m.; Gottard, ep.• (†) Învierea Domnului (Sf. Paşti); Sf. m. mc. Irina; Sf. mc. Neofit, Gaie şi Gaian Ss. Dominic Savio; Benedicta, fc.; Petru Nolasco, clg. (†) A doua zi de Paşti; Sf. şi Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion

7M 8M 9J

10 V 11 S 12 D

25 S Ss. Roza Venerini, clg.; Ghizela, regină; Antonie Pecerski, pustnic (†) A treia zi de Paşti; Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. mc. Acachie şi Codrat Fer. Ieremia Valahul, clg.; Sf. Victor, m. † Sf. ap. şi ev. Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare X Înălţarea Domnului; Ss. Isaia, profet; Pahomie, pustnic Aducerea moaştelor Sf. ier. Nicolae la Bari; Sf. pc. Isaia; Sf. mc. Hristofor Fer. Ivan Merz, laic †) Izvorul Tămăduirii; Sf. ap. Simon Zilotul; Cuv. Isihie mărt. şi Lavrentie Sf. Mamert, ep. Sf. st. mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, ap. slavilor X D. 7 a Paştelui; Ss. Nereus şi Achilleus, m.; Sf. Pancraţiu, m. • D. Tomei; † Sf. mc. Ioan Va­lahul; Sf. Epifanie, arhiep. Cipru­lui; Sf. Gherman, patr. Constantinopolului

26 D 27 L 28 M 29 M 30 J 31 V

Sf. Fc. Maria de la Fatima * Sf. mc. Glicheria; Cuv. Serghie mărt. Sf. Matia, ap. Sf. mc. Isidor; Sf. st. mc. Terapont Ss. Isidor Plugarul • Cuv. Pahomie cel Mare; Cuv. Ahile, ep. Larisei Sf. Ioan Nepomuk, pr. m.; Alois Orione, pr.; Simon Stok, pr.; Fer. Adam, abate • Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. mc. Isachie, Simeon şi Petru Sf. Pascal Baylon, clg.; Fer. Ioan Scheffler, ep. m. Sf. ap. Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan Sf. Ioan I, pp. m. *; Leonard Murialdo, pr. • Sf. mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. mc. Teodot şi cele 7 Sf. mc. fecioare X Duminica Rusaliilor; Sf. Celestin V, pp. • D. Mironosiţelor; Sf. st. mc. Patrichie; Sf. mc. Chiriachi; Cuv. Memnon Sf. Bernardin din Siena, pr.*; Lidia, ucenica sf. Paul Sf. mc. Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul Sf. Cristofor Magallanes, pr. şi îns., m.*; Sf. Elena, mama împăratului Constantin; Sf. Eugen de Mazenod, ep. †) Sf. Împăraţi, întocmai cu ap., Constantin şi mama sa Elena Sf. Rita din Cascia, clg. *; Sf. mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul II Ecumenic; Sf. mc. Sofia, doctoriţa Sf. Dezideriu, ep. m. Cuv. Mihail mărt., ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa Sf. Fc. Maria, Ajutorul Creştinilor; Ss. Donaţian şi Rogaţian, m. • Cuv. Simeon; Sf. mc. Serapion; Sf. mc. Marciana Sf. Beda Venerabilul, pr. înv.*; Sf. Grigore VII, pp.*; Sf. Maria Magdalena de’ Pazzi, fc.* † A treia aflare a Capului Sf. pc. Ioan Botezătorul; Sf. mc. Celestin X Preasfânta Treime; Sf. Filip Neri, pr. • D. slăbănogului; Sf. ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. mc. Averchie şi Elena Sf. Augustin de Canterbury, ep. • Sf. mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi mc. Terapont şi Eladie; Sf. mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul Sf. Gherman de Paris, ep. Cuv. Nichita mărt., ep. Calcedonului; Sf. st. mc. Eutihie Sf. Maxim, ep. Sf. mc. Teodosia; Sf. st. mc. Olivian şi Alexandru X Trupul şi Sângele Domnului; Sf. Ioana d’Arc, fc.; Sf. Ferdinand III • Cuv. Isaachie mărt. şi Varlaam; Sf. mc. Natalie Vizita Sf. Fc. Maria; Sf. Petronela, fc. Sf. mc. Ermie; Sf. mc. Eusebie şi Haralambie


13 J 14 V 15 S 16 D 17 L 18 M 19 M 20 J 21 V 22 S 23 D

IUNIE 1S 2D 3L 4M 5M 6J

Sf. Iustin, m.** Sf. mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. mc. Hariton, Firm şi Valerian X D. 9 d.p.a.; Ss. Marcelin şi Petru, m. • D. Samarinencei; †) Sf. m. mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor mărt., patr. Constantinopolului; Pomenirea morţilor – Moşii de vară Ss. Carol Lwanga şi îns., m.**; Fer. Ioan al XXIII‑lea, pp. Sf. mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. mc. Paula Ss. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel, m. **; Sf. Francisc Caracciolo, pr. • †) Sf. mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, patr. Constantinopolului Sf. Bonifaciu, ep. m.** Sf. mc. Dorotei, ep. Tirului; Sf. mc. Marchian, Nicandru şi Leonid Sf. Norbert, ep. * Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. mc. Ghelasie şi Valeria

7V 8S 9D 10 L 11 M 12 M

X Psf. Inimă a lui Isus; Sf. Robert, ab. Sf. st. mc. Teodot; Sf. mc. Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim Inima Neprihănită a Mariei **; Sf. Medard, ep. Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. m. mc. Teodor Stratilat X D. 10 d.p.a.; Sf. Efrem Sirul, diacon înv. • D. orbului; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata Sf. Diana, clg.; Fer. Ioan Dominici, ep. Sf. st. mc. Timotei, ep. Prusiei; Sf. mc. Alexandru şi Antonina Sf. Barnaba, ap. **; Ioan de Facundo, pr.; Fer. Iolanda, clg. Sf. ap. Vartolomeu şi Varnava Sf. Gaspar, pr. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul

24 L 25 M 26 M 27 J 28 V 29 S 30 D

Sf. Anton de Padova, pr. înv. ** (†) Înălţarea Domnului; Ziua Eroilor; Sf. mc. Achilina; Sf. Trifilie, ep. Levcosiei din Cipru Ss. Valeriu şi Rufin, m.; Elizeu, profet • Sf. pc. Elisei; Sf. Metodie, patr. Constantinopolului; Cuv. Iulita Ss. Amos, profet; Abraham, clg. Sf. pc. Amos; Sf. mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin X D. 11 d.p.a.; Sf. Benone, ep.; Iudita, văduvă, m. • D. Ss. Păr. de la Sinodul I Ecum.; Sf. Tihon, ep. Amatundei; Sf. st. mc. Marcu Ss. Nicandru şi Marcian, m. Sf. mc. Manuil, Savel şi Ismail Ss. Marcu şi Marcelian, m. Sf. mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm Sf. Romuald, ab. *; Sf. Iuliana Falconieri, fc. • Sf. ap. Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare Fer. Margareta Ball, văduvă, m. • Sf. mc. Metodie, ep. Patarelor; Sf. Calist, patr. Constantinopolului Sf. Alois de Gonzaga, clg.** Sf. mc. Iulian din Tars şi Afrodisie Sf. Paulin de Nola, ep.*; Ss. Ioan Fisher, ep., şi Thomas Morus, m.* • †) Sf. ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. st. mc. Eusebie; Sf. mc. Zenon, Zina şi Galaction Ss. Niceta de Remesiana, ep.; Iosif Cafasso, pr. • (†) Pogorârea Sf. Duh (Rusaliile); Sf. mc. Agripina; Sf. mc. Aristocleu pr. X Naşterea Sf. Ioan Boteză­ tor ­ ul • (†) Sf. Treime; (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul; †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. m. mc. Ioan cel Nou de la Suceava Sf. Wilhelm, ab. • Sf. m. mc. Fevronia; Cuv. Dionisie şi Dometie

Ss. Ioan şi Paul, m.; Sf. Josemaría Escrivá de Balaguer, pr. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, ep. Goţiei

Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv. * Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa Sf. Irineu de Lyon, ep. m.** Aflarea moaştelor Sf. mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. mc. Papia

X Ss. Petru şi Paul, ap.; Emma (†) Sf. ap. Petru şi Pavel X D. 13 d.p.a.; Primii sfinţi martiri din Roma • D. Tuturor Sfinţilor; † Soborul celor 12 Sf. ap.; †) Sf. ier. Ghelasie de la Râmeţ


13 S 14 D 15 L 16 M 17 M 18 J 19 V 20 S 21 D 22 L 23 M

1L 2M 3M 4J 5V 6S

IULIE Sf. Aaron, fratele lui Moise • †) Sf. ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian Sf. Bernardin Realino, pr. • † Aducerea veşmân­tului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Ştefan cel Mare Sf. Toma, ap. Sf. mc. Iachint; Sf. Anatolie, patr. Constantinopolului

Sf. Elisabeta a Portugaliei *; Fer. Piergiorgio Frassati; Fer. Maria Crocifissa Curcio, clg. • Sf. Andrei, arhiep. Cretei; Cuv. Marta Sf. Anton Maria Zaccaria, pr. *; Sf. Filomena • † Cuv. Atanasie Atonitul; Cuv. mc. Ciprian Sf. Maria Goretti, fc. m.* Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. mc. Lucia; Sf. mc. Arhip şi Filimon

7D 8L

9M 10 M 11 J 12 V

X D. 14 d.p.a.; Fer. Benedict al XI‑lea, pp. D. 2 dR; Sf. m. mc. Chiriachi; Cuv. Toma din Maleon şi Acachie Ss. Epictet şi Astion, m. **; Ss. Aquila şi Priscilla • Sf. m. mc. Procopie; Sf. mc. Epictet şi Astion Ss. Augustin Zhao Rong, pr., Petru Sans i Jordá, ep., şi îns., m. *; Sf. Veronica Giuliani, fc. Sf. Sfinţiţi mc. Pangratie şi Chiril; Sf. mc. Andrei şi Prov Sf. Victoria, m. • Sf. 45 de mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. mc. Apolonie, Vianor şi Siluan Sf. Benedict, ab., patr. Europei; Sf. Olga • Sf. m. mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra Sf. Ioan Gualberto, ab.; Fer. David, m. Sf. mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica

24 M 25 J 26 V 27 S 28 D 29 L 30 M 31 M

Sf. Henric II *; Sf. Eugen, ep. • Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara X D. 15 d.p.a.; Sf. Camil de Lellis, pr. * • D. Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecum. şi 3 dR; Sf. ap. Achila; Sf. mc. Just şi Ira­clie; Cuv. Nicodim Aghioritul Sf. Bonaventura, ep. înv. **; Sf. Vladimir • Sf. mc. Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei Sf. Fc. Maria de pe m. Carmel * Sf. st. mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. mc. Avudim şi Faust Sf. Alexie; Sf. Marcelina, fc. • Sf. m. mc. Marina; Sf. ier. Eufrasie Sf. Emilian din Durostorum, m.*; Sf. Frederic, ep. • †) Sf. mc. Emilian de la Durostor; Sf. mc. Iachint, Pavel şi Valentina Ss. Epafra, ep. m.; Macrina, clg. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die Sf. Apolinar din Ravenna, ep. m. *; Sf. Ilie, proroc *; Sf. Aurel, ep. †) Sf. Slăvitul pc. Ilie Tesviteanul X D. 16 d.p.a.; Sf. Laurenţiu de Brindisi, pr. înv.* D. 4 dR; Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. pc. Iezechiel Sf. Maria Magdalena ** • Sf. Mironosiţă, întocmai cu ap., Maria Magdalena; Cuv. mc. Marcelia Ss. Brigita, clg., Patroană a Europei; Ezechiel, profet • Aducerea Moaştelor Sf. st. mc. Foca; Sf. mc. Trofim şi Teofil Sf. Şarbel Iosif Makhlūf, pr. *; Sf. Cristina, fc. m. • Sf. m. mc. Hristina; Sf. mc. Ermoghen Sf. Iacob, ap.; Sf. Valentina, fc. m.; Sf. Cristofor, m. • Adormirea Sf. Ana; Cuv. Olimpiada şi Eupraxia Ss. Ioachim şi Ana**; Bartolomea Capitanio, clg. Sf. st. mc. Ermolae; Sf. mc. Paraschevi din Roma Sf. Pantelimon, medic m.; Natalia şi îns., m. †) Sf. m. mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza X D. 17 d.p.a.; Ss. Victor I, pp. m. D. 5 dR; Sf. ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena Ss. Marta din Betania; Lazăr şi Maria, fraţi Sf. mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. mc. Teodota cu fiii săi Sf. Petru Crisologul, ep. înv. * Sf. ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. mc. Iulita; Sf. mc. Valentin, ep. Umbriei Sf. Ignaţiu de Lo­yo­la, pr. ** Sf. şi dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea


13 M 14 M 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M 21 M 22 J

1J 2V 3S 4D 5L 6M

AUGUST Sf. Alfons Maria de Liguori, ep. înv. ** • Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 mc. Macabei Sf. Eusebiu din Vercelli, ep.*; Sf. Petru Iulian Eymard, pr.*; Portiuncula • Aducerea moaştelor Sf. Întâiul mc. şi arhid. Ştefan; Bine­ credinciosul Împ. Justinian cel Mare Sf. Martin, pustnic Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea

X D. 18 d.p.a.; Sf. Ioan Maria Vianney, pr. • D. 6 dR; Sf. 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. mc. Evdochia Sfinţirea Bazilicii Sf. Maria din Roma * • Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ Schimbarea la Faţă a Domnului; Fer. Octavian, ep. (†) Schimbarea la Faţă a Domnului

7M 8J 9V

10 S 11 D 12 L

Sf. Sixt II, pp. şi îns., m. *; Sf. Caietan, pr. * • †) Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. mc. Narcis, patr. Ierusalimului Sf. Dominic, pr. ** Sf. Emilian mărt. ep. Cizicului; Sf. Miron, ep. Cretei

Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), m., Patroană a Europei Sf. ap. Matia; Sf. 10 mc. mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. mc. Antonin Sf. Laurenţiu, diacon m. Sf. mc. arhid. Lavrentie; Sf. mc. Xist, ep. Romei, şi Ipolit X D. 19 d.p.a.; Sf. Clara; Suzana, m. • D. 7 dR; †) Sf. mc. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. m. mc. Evplu, arhid. Sf. Ioana Francisca Frémiot de Chantal, clg. * • Sf. mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton

23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28 M 29 J 30 V 31 S

Ss. Ponţian, pp., şi Hipolit, pr., m.*; Ioan Berchmans, student Mutarea moaştelor Cuv. Maxim mărt.; Cuv. Dositei Sf. Maximilian Kolbe, pr. m. ** • Înainteprăznuirea Adormi­rii Maicii Domnului; Sf. pc. Miheia X Adormirea Maicii Domnului; Ss. Tarciziu, m.; Iacint, pr.; Stanislau Kostka, clg. (†) Adormirea Maicii Domnului Sf. Ştefan al Ungariei *; Rochus Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrix, clg. • Sf. st. mc. Miron; Sf. mc. Straton, Ciprian şi Tirs X D. 20 d.p.a.; Fer. Paula Montaldi, fc. • D. 8 dR; Sf. mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon Sf. Ioan Eudes, pr.; Sf. Sixt III, pp. • Sf. mc. Andrei Stratilat; Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla Sf. Bernard, abate înv. **; Samuel, profet • Sf. pc. Samuel; Sf. mc. Sever şi Eliodor Sf. Pius X, pp. ** Sf. ap. Tadeu; Sf. mc. Vasa; Sf. mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust Sf. Fc. Maria Regină ** Sf. mc. Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or Sf. Roza din Lima, fc. *; Flavian, ep. • Sf. mc. Lup; Sf. st. mc. Irineu Sf. Bartolomeu, ap. Sf. st. mc. Eutihie; Sf. mc. Tation X D. 21 d.p.a.; Sf. Ludovic IX; Sf. Iosif din Calasanz, pr. D. 9 dR; Aducerea moaştelor Sf. ap. Bartolomeu; Sf. ap. Tit Ss Ioana, fc.; Melchisedec, rege • Sf. mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. mc. Atic Sf. Monica **; Cezar de Arles, ep. Cuv. Pimen; Sf. mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, ep. Cordovei Sf. Augustin, ep. înv. **; Florentina, fc. Cuv. Moise Etiopianul; Sf. mc. Diomid; Sf. Ana pc.iţa, fiica lui Fanuel Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul **; Sf. Sabina, m. (†) Tăierea Capului Sf. pc. Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora Ss. Felix, m. Sf. ier. Varlaam al Moldovei; Sf. ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patr. Constantinopolului Sf. Raimund Nonnatus clg.; Nicodim; Iosif din Arimateea Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sf. 366 de mc. din Nicomidia


11 M 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L

SEPTEMBRIE

24 M 25 M

1D

26 J

2L 3M 4M 5J

X D. 22 d.p.a.; Sf. Egidiu, ab.; Iosua • † Începutul anului bisericesc; D. 10 dR; Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa Fer. Ingrid, clg. • Sf. mc. Mamant; S. ier. Ioan Postitorul, patr. Constantinopolului Sf. Grigore cel Mare, pp. înv. ** Sf. mc. Antim, ep. Nicomidiei; Cuv. Teoctist Ss. Rozalia, fc.; Moise, profet Sf. mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. pc. Moise Sf. Laurenţiu Iustiniani, ep.; Fer. Tereza din Calcutta, fc. † Sf. pc. Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. mc. Urban

6V 7S 8D 9L 10 M

Sf. Zaharia, proroc • † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. mc. Macarie Sf. Regina, fc. m. Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. mc. Sozont X D. 23 d.p.a.; Naşterea Sfintei Fecioare Maria (†) Naşterea Maicii Domnului; D. dinaintea Înălţării Sf. Cruci Sf. Petru Claver, pr. • Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Dimitrie de la Vorona; Sf. mc. Severian; Cuv. Teofan mărt. Sf. Nicolae din Tolentino, pr. Sf. mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa

27 V 28 S 29 D 30 L

Ss. Prot şi Iacint, m. • Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin Sf. Nume al Mariei * • Sf. mc. Autonom, Macedonie şi Teodul Sf. Ioan Gură de Aur, ep. înv. ** † Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. st. mc. Corneliu Sutaşul; †) Cuv. Ioan de la Prislop Înălţarea Sfintei Cruci (†) Înălţarea Sf. Cruci X D. 24 d.p.a.; Sf. Fecioară Maria Îndurerată • D. după Înălţarea Sf. Cruci; †) Sf. ier. Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. m. mc. Nichita Romanul Ss. Corneliu, pp., şi Ciprian, ep., m.; Sf. Ludmila, m. Sf. m. mc. Eufimia; Sf. mc. Meletina Sf. Robert Bellarmino, ep. înv. * Sf. mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi Sf. Iosif din Copertino, pr. • Sf. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. mc. Ariadna şi Castor Sf. Ianuariu, ep. m. * • Sf. mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont Ss. Andrei Kim Tae-gŏn, Paul Chong Ha-sang şi îns., m. ** Sf. m. mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist Sf. Matei, ap. şi Ev.; Iona, profet • Sf. ap. Codrat; Sf. pc. Iona X D. 25 d.p.a.; Sf. Mauritius şi îns., m.; Silvan, pustnic • D. 18 dR; †) Sf. ier. mc. Teodosie de M-rea Brazi; Sf. st. mc. Foca; Sf. mc. Isaac; Sf. Martin Sf. Pius din Pietrelcina (Padre Pio), pr.**; Zaharia şi Elisabeta • † Zămislirea Sf. pc. Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi Polixenia Sf. Gerard, ep. m. • † Sf. m. mc., întocmai cu ap., Tecla; Cuv. Coprie Ss. Cleofa, ucenicul lui Isus; Sergiu, clg. • Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Cuv. Serghie de la Radonej Ss. Cosma şi Damian, m. *; Ghedeon • † Adormirea Sf. ap. şi Ev. Ioan; Sf. mc. Hira Sf. Vincenţiu de Paul, pr. ** • †) Sf. ier. Martir Antim Ivireanul; Sf. mc. Calistrat şi Epiharia Sf. Venceslau, m. *; Ss. Laurenţiu Ruiz şi îns., m. * Fer. Amalia, m. † Cuv. Hariton mărt.; Sf. pc. Varuh; Sf. mc. Pimen X D. 26 d.p.a.; Ss. Mihail, Gabriel şi Rafael, Arhangheli • D. 19 dR; Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. mc. Trifon, Gudelia şi Petronia Sf. Ieronim, pr. înv.; Grigore Luminătorul, ep. • Sf. mc. Grigorie Luminătorul, ep. Armeniei; Sf. mc. Ripsimia şi Gaiani


11 V 12 S 13 D 14 L 15 M 16 M 17 J 18 V 19 S 20 D 21 L

OCTOMBRIE

1M 2M 3J 4V 5S

Ss. Tereza a Pruncului Isus, fc. înv. **; Roman Melodul, diacon • †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. ap. Anania; Cuv. Roman Melodul Ss. Îngeri păzitori ** • Sf. st. mc. Ciprian; Sf. mc. Justina; Cuv. Teofil Ss. Martiri din Tomis **; Dionisie Areopa­gi­tul; Candida, m.; Fer. Constantin Bog­dánffy, ep. m. • Sf. st. mc. Dionisie Areopagitul; Sf. mc. Teoctist Sf. Francisc din Assisi ** • Sf. mc. Ierotei, ep. Atenei; Sf. mc. Domnina, Audact şi Calistena Ss. Alois Scrosoppi, pr.; Faustina Kowalska, clg.; Fer. Albert Marvelli; Bartolo Longo Sf. mc. Haritina şi Mamelta

6D

7L 8M 9M 10 J

X D. 27 d.p.a.; Sf. Bruno, pr. * D. 20 dR; † Sf. ap. Toma; Sf. mc. Erotiida Sf. Fc. Maria, Regina Roza­riului • Sf. m. mc. Serghie şi Vah; Sf. Sfinţiţi mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie Ss. Ioan Calabria, pr.; Pelagia, fc. m. Cuv. Pelaghia şi Taisia Sf. Dionisie, ep., şi îns., m.*; Sf. Ioan Leonardi, pr.*; Abraham, patriarh • Sf. ap. Iacob al lui Alfeu; Cuv. Andronic şi Atanasia Sf. Daniel Comboni, ep. • Sf. mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian şi Teofil mărt.

22 M 23 M 24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 M

Ss. Filip, diacon; Alexandru Sauli, ep. • Sf. ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Cuv. Teofan mărt.; Sf. mc. Zenaida şi Filonila Sf. Serafim, clg.; Felix IV, pp. • Sf. mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, ep. Maiumei X D. 28 d.p.a.; Sf. Romeo, ep.; Fer. Alexandrina • D. 21 dR, a Sf. Păr. de la Sinodul VII Ecumenic; † Aducerea moaştelor Sf. ap. Andrei la Iaşi; Sf. mc. Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica Sf. Parascheva de la Iaşi, fc. *; Sf. Calist I, pp. m. • †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. mc. Naza­ rie, Ghervasie, Protasie şi Silvan Sf. Tereza din Avila, fc. înv. ** Sf. st. mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, ep.; Cuv. Eftimie cel Nou Ss. Hedviga, clg. *; Margareta Maria Alacoque, fc. *; Longin, m. • Sf. mc. Longhin Sutaşul; Sf. mc. Leontie, Dometie şi Terentie Sf. Ignaţiu din Antiohia, ep. m.**; Osea, profet • Sf. pc. Osea; Cuv. mc. Andrei Criteanul Sf. Luca, Evanghelist † Sf. ap. şi Ev. Luca; Sf. mc. Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian Sf. Paul al Crucii, pr. *; Ss. Ioan de Brébœuf, Isaac Jogues, pr., şi îns., m.*; Ioel, profet • Sf. pc. Ioil; Sf. mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Cuv. Ioan de la Rila X D. 29 d.p.a.; Ss. Corneliu, centurion; Maria Bertilla, clg. • D. 23 dR; Sf. m. mc. Artemie; Cuv. Matroana; Cuv. Gherasim cel Nou Ss. Ursula şi îns., m.; Celina; Ilarion, ab. • †) Cuv. mărt. Visarion, Sofro­nie şi Sf. mc. Oprea; Sf. Pr. mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare Fer. Ioan Paul al II-lea, pp. • Sf. ier. întoc­mai cu ap. Averchie; Sf. 7 tineri din Efes Sf. Ioan din Capistrano, pr.** Sf. ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, patr.; Cuv. Petronie Sf. Anton Maria Claret, ep. *; Sf. Alois Guanella, pr. • Sf. m. mc. Areta; Sf. mc. Sevastiana şi Valentin Ss. Crisant şi Daria, m.; Mina, ostaş m. • Sf. mc. Marcian şi Martirie; Sf. mc. Valerian; Sf. Tavita Sf. Dumitru, m. *; Lucian şi Marcian, m. • †) Sf. m. mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir X D. 30 d.p.a.; Ss. Evarist, pp. m.; Tereza Verzeri, fc. • D. 24 dR; †) Cuv. Dimitrie cel Nou; Sf. mc. Nestor Ss. Simon şi Iuda Tadeu, ap. Sf. mc. Terentie, Neonila şi Vilie; Sf. ier. Firmilian Sf. Narcis, ep.; Felician, m. Cuv. m. mc. Anastasia Romana; Cuv. Avramie

30 M

Sf. Gerard de Potenza, ep. • Sf. mc. Zenovie, ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. ap. Cleopa

31 J

Sf. Alfons Rodriguez, clg. • Sf. ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis şi Apelie


11 L 12 M 13 M 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M 20 M 21 J 22 V 23 S

NOIEMBRIE

1V 2S 3D 4L

5M

X Toţi Sfinţii † Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian Pomenirea tuturor credin­cioşi­ lor răposaţi • Sf. mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Agapie X D. 31 d.p.a.; Sf. Martin de Porres, clg.; Silvia, mamă • D. 22 dR; Sf. mc. Achepsima ep., Iosif pr. şi Aitala diac. (Pomenirea morţilor) Sf. Carol Borromeo, ep.**; Felix de Valois, pustnic Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. mc. Nicandru ep. şi Ermeu pr. Sf. Grigore Lakota, ep. m. • Sf. mc. Galaction şi Epistimia; Sf. mc. Timotei, Teofil şi Teotim; Sf. ap. Hermes

6M 7J 8V 9S

10 D

Sf. Leonard, pustnic Sf. Pavel mărt., patr. Constantinopolului; Cuv. Luca Sf. Villibrord, ep. Sf. 33 de mc. din Melitina; Cuv. Lazăr Sf. Adeodat, pp.; Fer. Ioan Duns Scotus, pr. • †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil Sfinţirea Bazilicii din Lateran • Sf. mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. ier. Nectarie Făcătorul de minuni X D. 32 d.p.a.; Ss. Leon cel Mare, pp. înv.; Oreste, m.. D. 25 dR; Sf. ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. mc. Orest

24 D 25 L 26 M 27 M 28 J 29 V 30 S

Sf. Martin de Tours, ep.**; Marina, fc. m.; Fer. Alice, fc. m. Sf. m. mc. Mina; Sf. mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul Sf. Iosafat, ep. m.**; Sf. Cristian, m. Sf. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul Sf. Augustina (Livia), clg. • †) Sf. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constan­ tinopolului; Sf. mc. Damaschin Ss. Ştefan‑Teodor, ep. m.; Serapion, clg. m. • † Sf. ap. Filip; Sf. Grigorie Palama Sf. Albert cel Mare, ep. înv. *; Leopold al III‑lea †) Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. mc. şi mărt. Gurie, Samona şi Aviv Sf. Margareta a Scoţiei *; Sf. Gertruda, fc.* † Sf. ap. şi Ev. Matei X D. 33 d.p.a.; Ss. Elisabeta a Ungariei, clg.; Florin, pr. • D. 26 dR; Sf. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei; Cuv. mărt. Lazăr Zugravul; Cuv. Zaharia Sfinţirea bazilicilor Ss. ap. Petru şi Paul * • Sf. m. mc. Platon; Sf. mc. Romano şi Zaheu, diac. Sf. Abdia, profet • Sf. pc. Avdie; Sf. st. mc. Varlaam Ss. Grigore Decapolitul; Edmund, rege †) Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. mc. Dasie; Sf. ier. Proclu Prezentarea la Templu a Sf. Fc. Maria ** • (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) Sf. Cecilia, fc. m. ** Sf. ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. mc. Cecilia Sf. Clement I, pp. m.*; Sf. Co­ lum­ban, abate*; Sf. Lucreţia, m. †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. ier. Amfilohie X Domnul nostru Isus Cristos, Regele Universului; Ss. Martiri din Vietnam • D. 30 dR; Sf. mc. Clement, ep. Romei şi Petru, ep. Alexandriei Sf. Ecaterina din Alexandria, fc. m.* • † Sf. m. mc. Ecaterina; Sf. m. mc. Mercurie Ss. Siriciu, pp.; Leonard, pr.. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul Sf. Virgil, ep. • Sf. m. mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie Ss. Teodora, clg.; Iacob, pr. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. mc. Irinarh Sf. Saturnin, m. Sf. mc. Paramon, Filumen şi Valerin

Sf. Andrei, ap. †) Sf. ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţiu, ep. Indiei


13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18 M 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L

DECEMBRIE

24 M 25 M

1D

26 J

2L 3M 4M 5J 6V

X D. 1 din Advent; Sf. Florenţa, fc.; Sf. Natalia; Nahum, profet D. 15 dR; Sf. pc. Naum; Cuv. Filaret Milostivul Sf. Viviana, fc. m.; Silveriu, pp. m.; Habacuc, profet Sf. pc. Avacum; Sf. mc. Miropa; Sf. Solomon, arhiep. Efesului Sf. Francisc Xavier, pr. **; Sofonia, profet † Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. pc. Sofronie; Sf. mc. Teodor, arhiep. Alexandriei Sf. Ioan Damaschin, pr. înv. *; Sf. Varvara, fc. m. • † Sf. m. mc. Varvara; Cuv. Ioan Damaschin

Sf. Sava, ab. † Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. mc. Anastasie; Cuv. Nectarie Sf. Nicolae, ep. * †) Sf. ier. Nicolae, arhiep. Mirelor Lichiei

7S 8D 9L 10 M 11 M 12 J

Sf. Ambrozie, ep. înv. **; Maria Giuseppa Rossello, clg. †) Sf. mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, ep. Mediolanului X D. 2 din Advent; Sf. Narcisa, fc. • D. 27 dR; Cuv. Patapie şi Sofro­ nie; Sf. ap. Tihic, Cezar şi Onisifor X Neprihănita Zămislire a Sfintei Fecioare Maria; Sf. Juan Diego Cuauhtlatoatzin • Zămislirea Sf. Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. prorociţă Ana Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m. Sf. mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf

Sf. Damasus I, pp. * Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou; Sf. mc. Varsava Sf. Fc. Maria din Guadalupe *; Ss. Epimah şi Alexandru, m. †) Sf. ier. Spiridon, ep. Trimitundei; Sf. mc. Sinet; Sf. st. mc. Alexandru

27 V 28 S 29 D 30 L 31 M

Sf. Lucia, fc. m.**; Sf. Otilia, clg. †) Sf. ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei; † Sf. m. mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. mc. Lucia fecioara Sf. Ioan al Crucii, pr. înv. ** Sf. mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie X D. 3 din Advent; ; Sf. Virginia, văduvă • D. 28 dR, a Sfinţilor Strămoşi; † Sf. st. mc. Elefterie; Sf. mc. Antia şi Suzana Ss. Adelaida, împ.; Ageu, profet • Sf. pc. Agheu; Sf. mc. Marin; Sf. Împărăteasă Teofana Sf. Cristofor, clg. • Sf. pc. Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail Ss. Malahia, profet; Graţian, ep. †) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. mc. Sebastian şi Zoe; Sf. ier. Modest Fer. Urban V, pp. • Sf. mc. Bonifatie; Sf. ier. Grichentie; Sf. mc. Trifon; Cuv. Aglaia Sf. Zefirin, pp. • Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. st. mc. Ignatie Teoforul Sf. Petru Canisius, pr. înv. (*); Mihea, profet • Sf. mc. Iuliana; Sf. mc. Temistocle X D. 4 din Advent; Sf. Francisca Xaveria Cabrini, fc. • D. dinaintea Naşterii Domnului, a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; †) Sf. ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. m. mc. Anastasia Sf. Ioan de Kęty, pr. • Sf. 10 mc. din Creta; Sf. Pavel, arhiep. Neocezareei; Cuv. Naum Ss. Strămoşi ai lui Isus; Tarsila, fc. • Sf. Cuv. mc. Eugenia X Naşterea Domnului (Crăciunul); Ss. Eugenia, m.; Anastasia, m. • (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) Sf. Ştefan, primul martir A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; † Cuv. Nicodim de la Tismana Sf. Ioan, ap. şi Evanghelist A treia zi de Crăciun; †) Sf. ap. Întâiul mc. şi arhid. Ştefan Ss. Prunci nevinovaţi, m. Sf. 20.000 de mc. arşi în Nicomidia

X Sf. Familie: Isus, Maria şi Iosif; Ss. Thomas Becket, ep. m.; David, rege • D. după Naşterea Domnului; Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel Sf. Felix I, pp. • Sf. mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon Sf. Silvestru I, pp. (*); Sf. Melania; Sf. Ecaterina Labouré, fc. • Cuv. Melania Romana; Sf. mc. Hermes

Calendar catolic-ortodox 2013  

Calendar catolic-ortodox pe anul 2013, editat de Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. Poate fi achiziţionat de la Librăria Sf...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you