Page 1

Liewe gebedsvriend/vriendin!

25 Mei 2013

…“Dit is ‘n betroubare woord: As ons saam met Hom gesterf het, sal ons ook saam met Hom lewe; as ons in die geloof volhard, sal ons saam met Hom regeer; as ons Hom verloën, sal Hy ons ook verloën; as ons ontrou is – Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.” 2 Timoteus 2:10

Ons dank ons Almagtige God en Hemelse Vader dat ons tydens die week van pinkster verskeie mense wat aktief betrokke is by evangelisasie aan kinders, dowes, ongeletterdes, gesiggestremdes, bejaardes, sportgeesdriftiges en ander onbereiktes kon nooi om wat hulle doen, te kon deel met die Waverley-Oos gemeente in die Kleinsaal. Ander wat weer diensbaar is d.m.v. gebed, invordering en aangee van noodsaaklikhede soos komberse, klere en kos aan hulpbehoewendes en die maak van kaartjies ter aansporing en ondersteuning, was ook so vriendelik om hul oorspronklike idees met ons te kom deel. Ons prys God vir die voorrade en komberse wat ingesamel is en wat aan hulpbehoewendes geggee sal word. Die eerste geleentheid om by opleiding in gebaretaal vir dowes betrokke te raak, is die 1ste Junie 2013 tydens die basaar van die NG Gemeente Pretoria Dowes, h/v 10de Laan en Jacobs Straat vanaf 10-12 uur. Ons gebed is dat daar nog meer mense betrokke sal raak by die verskillende uitreikgeleenthede soos wat dit aangekondig sal word.

Ons is ook dankbaar dat die opleiding wat gedoen is vir 16 belangstellendes van plattelandse gemeenskappe in die Waardevol vir Jesus projek, baie geseënd was en dat hulle almal opgewonde terug is om eerstens gebedsondersteuning aan te moedig sowel as bewusmaking t.o.v. die Boodskap van hoop. Hulle het albei dae van 6 ure elk getrou bygewoon, ten spyte van die busstakings. Ons vergader weer 4 Junie 2013, om op te volg en vir elkeen ‘n T-hemp wat hulle bestel en betaal het met die WvJ embleem op te gee, asook die prente wat gebruik word met die aanbiedings. Ons bid dat hulle sal volhard, ten spyte van aanslae en hindernisse en hul passie vir die Boodskap van hoop sal groei. Ons bid dat die Heilige Gees hulle sal versterk en beskerm en dat daar voorsien sal word in hul behoeftes.

Ons het weer hierdie week die geleentheid om Maandag 27 Mei, Woensdag 29 Mei en Vrydag 31 Mei by ‘n kleuterskool, ‘n skool vir gehoorstremdes asook ‘n skool vir dowes, die laaste deel van die woordlose boek wat die Evangelie verduidelik, te deel. Ons bid dat God self Sy Boodskap op die kinderharte sal skryf en in hul gedagtes sal vaslê. Ons vertrou dat die kinders God se Boodskap van ‘hoor en doen’ sal verstaan, sal deel en aangee aan ander.

…”Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.” 2 Petrus 3:18 Seëngroete Jacques, Ronelle en Annelize

Gooie Nuus Harte Gebedsbrief 25 mei 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you