Page 1

Akční den východního partnerství Praha, Europský dům, Jungmannova, 24 15. března 2012 Konference určená mladým z České republiky, nevládním organizacím, které se zabývají otázkami evropské integrace, a aktivním skupinám lidí, kteří se věnují politice východního partnerství EU.

Cíle: 

Propagovat hlavní oblasti a možnosti spolupráce a implementace projektů uskutečněných mezi Evropskou unií a zeměmi východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina)

 

Zvýšit u mladých lidí povědomí o východním partnerství

Povzbudit spolupráci nevládních organizací s partnerskými zeměmi sdílením zkušeností z projektů usukutečněných v rámci východního partnerství

Poskytnout informace o možnosti získání finanční pomoci od institucí EU v rámci programu východního partnerství

Řečníci: 

Zastoupení Evropské komise v ČR

Zástupci Mezinárodního vyšegrádského fondu

Zástupci neformálních vzdělávacích programů (Youth in Action)

Zástupci nevládních organizací (PASOS, AEGEE, IADSA, etc.)

Formát: Konference s řečníky a následná debata. Jazyk konference: čeština.

Registrace zde Daryna Skryl PR Manager AEGEE Eastern Partnership Project +420775239805 skryl.daryna@gmail.com

Find more information:

Olga Churanova Event Manager Europeum +420607813733 olga@europeum.org

Press-release Akční den východního partnerství  
Press-release Akční den východního partnerství  

Press-release Akční den východního partnerství