Page 1


แพทยศาสตร์สารรายปักษ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 219 (ปักษ์หลัง) 16-31 พฤษภาคม 2555  

สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ร่วมประเพณีรับน้องรถไฟ, อบรม, มองผ่านเลนส์, บริจาค, ห้องรับแขก, ศูนย์ศรีพัฒน์, สัปดาห์วันวิสาขบูชา,