Page 1
Editor Note สิ ริ พ ร สงบธรรม บรรณาธิ ก ารบริ ห ารนิ ต ยสาร OHM Siriporn Sa-ngobtam Editor-in-chief OHM Magazine หน้ า ร้ อ นเดิ นทางเข้ า มาปะทะตั ว เราเร็ ว กว่ า กำหนด หรื อ เปล่ า นะ อากาศหลังคริตมาสเป็นต้นมา สบัดร้อน สบัดฝน จนจับทิศไร้ทางดีแท้ กลิ่นไอร้อน ค่อนเค็มกระจายตัวมาบางๆ หน้าร้อนคุณฯคงนึกถึงทะเล หาดทรายและบรรยากาศการปิดเทอมใหญ่ของเด็กๆ หน้าร้อน ราวสามเดือนนับจากนี้ไป จึงเป็นกุศโลบายมาหลายยุค ที่ให้ บ้านเราต้องมีช่วงปิดเทอมใหญ่ที่ยาวนานกว่าช่วงอื่นๆ ของปี อารมณ์ร้อนเป็นใจ ให้กองบรรณาธิการ เลือกหยิบ Cover Story หลัง ถกกันยกใหญ่ เสียงดังไปข้ามตึก ลั่นถนนวิภาวดี - รังสิต จนกลายเป็น “ซีรี่ส์” ขนาดสามตอนจบ นับจากนี้ไป จะเป็นซีรี่ส์เรื่อง “น้ำ” น้ำดื่ม น้ำแร่-น้ำผลไม้ น้ำดื่มเสริม พลังงาน-น้ำดื่มเพื่อพลังงาน ขึ้ นต้ นด้ ว ย “น้ ำ ดื่ ม น้ ำ แร่ ” ใน Cover Story ฉบั บ เดื อ นมี น าคม ตลาดน้ำประเภทนี้ มีมูลรวม กว่า 20,000.- ล้านบาทขึ้นไป และนับวัน จะมี อั ต ราการเติ บ โต ไม่ ต่ ำ กว่ า 15 % ต่ อ ปี การแข่ ง ขั นจึ ง ไม่ ธ รรมดา ตามอุณหภูมิของหน้าร้อน เมื่ อ วิ ถี ชี วิ ต ผู้ ค น ออกมานอกบ้ า น อากาศร้ อ นอบ ผะผ่ า วไอแดด น้ำดื่มดับกระหายขายดีแน่ แต่ละแบรนด์จึงขนสรรพกำลังอาวุธทางการ ตลาด บวกสื่อโฆษณา ผ่าน Mass Media ไล่ตะลุยลงมาถึงสื่อนอกบ้าน ที่จะเป็นตัวชี้วัด ณ จุดขายว่า ผู้บริโภคผู้คอแห้งผากจะเลือกหยิบยี่ห้อใด ชวนติดตาม ในฉบับค่ะ แม้บ้านเมืองจะเจอเหตุใดๆ แต่มีข่าวดี ชิ้นเล็ก ปะทุความหวัง ที่เก็บ ลุ้นกันมาตลอดว่า เมื่อไหร่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวล่ะ มาแล้วค่ะ… ยอดค้าขายอย่างไม่เป็นทางการของวงการโฆษณาที่มี การอั้น อั้น กันมาหลายเดือน เริ่มทะลักเข้าตลาดบ้างแล้วค่ะ เฉพาะสอง เดือนแรก งบโฆษณาโตขึ้นราวสัก 5-6% เทียบจากระยะเดียวกันของปี ก่อนหน้า หากไม่มีอะไรมาสะดุดแข้งขา เศรษฐกิจไทย น่าจะเกาะรอยตามทาง เดินของเศรษฐกิจโลกหรือแม้กระทั่งกำลังซื้อภายในประเทศที่เริ่มกลับมา บ้านเราน่าจะเริ่มฟื้นตัวได้บ้างแล้ว พลิกไปสนุกกับทุกคอลัมน์ ของสีสัน สำนวน ที่สะบัดปลายปากกาจาก Contributors ทุกท่าน แหล่งข่าวทุกคนกันได้แล้วนะคะ พบกันฉบับหน้า ฉบับที่อุณหภูมิรอบตัวจะเพิ่มขึ้นตามการแข่งขันของ “น้ำ” ในซีรี่ส์ต่อไปค่ะ

Summer is on, maybe a little too soon. After Christmas, weather in Thailand is so unpredictable. During summer, you probably think about the beautiful beaches, and the summer time school recession for kids. The summer time, we deciding in ours editor team, what should be the cover story for this issue. We finally came up with the conclusion, the cover story for OHM March issue is “Water”. Whether it would be start up with bottled water, mineral water and juice or even energy drink onward. Bottled water, mineral water which in total over 20,000 million Bath of market value, 15% growth rate per annual. Those two elements create the fierce competition among players. The consumers lifestyle has caused the growing opportunity for bottled water business. Each brand implements the marketing strategies and marketing communication through both mass and out-of-home media which can also being evaluated and indicated by the purchasing decision at the point-of-sale. Even though political situation is not yet stable, but we can manage to bring you the unofficial number of advertising business from the first months of this year, which shown 5-6% growth. Feel free to flip through pages of OHM magazine March issue, from all the contributors. See you again next issue, where temperature will be rising more and more in comply with the high competition in the “water” business.

“ดื่ ม น้ ำ - น้ ำ ดื่ ม ”

Drinking water
CONTENTS March 2010

22

Vol.7 No.60

Cover Story Bottled Water Media

2 4 5 6 7 8 9 10

Editor Note Ncc Calendar Event 2010 Bitec Calendar Event 2010 Impact Calendar Event 2010 International Calendar Event 2010 What’s in : “ซุปเปอร์กาว” Movement : “บาง …ที่สุดในโลก” Speaking Sign : “ศิลปะบนผืนนา”

Special Report 11 Southern Expo 2010 12 น้ำกับชีวิต 13 ขอลดโลกร้อน (ด้วยคน) 14 ผู้ทำ และผู้กำกับดูแลสื่อ 15 คนไทย…ไชโย 16 ตั้งใจ...เต็มใจ 17 TSGA AWARDS 2009

18 19 20 52 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 80

Around The World : “OHM LG Chocolate goes interactive with Avatar” OHM Show Case : “IMC ที่แสนจะท้าทาย” ตารางการใช้สื่อ CEO Go inter : กระดาษ : ดาษดื่นใช้งานอื่นมากกว่าอ่านและเขียน Sign People Sign Company : บริษัท พาโนราม่า ซอย อิงค์ จำกัด คลีนิกหมอตี๋ กับตี๋แม็ทชิ่ง : “คนไม่พกน้ำ” Agency View : “มุมมองนักโฆษณากับสื่อนอกบ้าน” World in your hand : “แผนธุรกิจของคุณได้ผลจริงหรือ ?” Y-ME : “J-Mat Award 2009” CSR In Action : “ทบทวน CSR 2010” CSR In Action : “แม่ไก่และไข่ของเธอ” THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS : “ผู้ให้ พบ ผู้รับ” When you care your share : “ย้อนอดีต...ว่าวกาชาด” Retro : “บทเพลงแห่งชีวิต” OHM Entertainment : “นอนดูหนังหนาว” OHM Outing : “ซี่โครงหมูอบ” Coffee cookie and cake : “Waffle House” Travelling : “เยี่ยมบ้านสองศิลปินที่เชียงราย (ตอนที่หนึ่ง)” Travelling in cyber : “อ่านขาด จากสภาพจราจร ของ Google Map” ASA Round Up : “ไม่เดียวดาย” ASPA Hometown : “ตรวจแถว….ป้ายบิลบอร์ด” Gossip จิบน้ำชา ใต้ต้นพิกุล Life with out Sign OHM Game Society Member corner

OUT OF HOME MAGAZINE : Publisher MGA MEDIA Co.,Ltd. 60/18 Vibhavadi-Rangsit Rd., Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 662 275 7579 Fax: 662 690 0130 www.ohmmag.com Email: info@mgamedia.co.th Advisor Education Department: Assoc. Prof. Dr. Kanjana Kaewthep, Assoc.Prof.Nares Kesaprakorn, Benjawan Vitayathanagorn, Advisor Advertisement Department: Vinai Silapasiliporn, Marut Arthakaivalvatee, Raveevan Chaengchenkit Editor-in-Chief: Siriporn Sa-ngobtam Editorial: Nittaya Kaewmueang, Usa Sumetlux, Pitinant Cherdchoongarm, Jaenjira Raksakhen Art Director: Aumarangsri Charoenchai Graphic Designer: Chadtap Tammeungpag Accounting – Finance: Akanet Pratan Account Executive: Warunee Rodson Photographer: Tanapat Photipakdee Honorary Photographer: Sombat Jitratanawat Contributors: Yuvaphol Pornprathanwech, Worawoot Ounjai, Suphanee Dechaburananon, Assoc.Prof.Aruneeprabha Homsettee, Somchai Cheewasutthanon, Rachen Chumsai Na Ayudhya, Somchai Sittichaisrichart, Paichit Thienthong, Suthichai Eamcharoenying, Pirach Thampipit, Chatre Asavabenya, Surachet Bumrongsuk, Monticha Sookchan The English text is Translated by Dr.Arunthadee Trungamphai, Roderick Waller,Chanansinee Silapasiliporn Executive Editor: Siriporn Sa-ngobtam Color Separation KNAOKSILP(THAILAND) CO.,LTD. 3 Soi Kasemsan 2 Rama 1 Rd. Wangmai Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 662 215 1588 Fax: 662 214 2140 Printing: Spn printing 158/1 Moo 13 Soi Ladprao 80, Ladprao Road, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310 Tel: 662 539 0704 Fax: 662 530 1515 Distribution: Nanasarn 123-124 Pinnakorn 4 Pinklaonakornchaisri Talingchan Bankok, Thailand 10170 Tel: 662 433 6855 Fax: 662 880 7345


ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center Tel. +662 229 3000 Fax. +662 229 3102 E-mail : info@qsncc.com Website : www.qsncc.com Date วันที่ 3-7 March 2010

Event Name ชื่องาน Import Brands & Urban Goodies (IBUG FAIR Vol.2)

Brief Profile รายละเอียด งานแสดงสินค้าแบรนด์เนม

Organizer ผู้จัดงาน Glamzene Exhibit Co., Ltd. Tel : 02 539 0883-4 www.glamzene.com

6-7 March 2010

IDP Education Australia Interview Program

งานการศึกษาต่อจากประเทศออสเตรเลีย

IDP Education Cervices Co., Ltd. Tel : 02 638 3111 www.thailand.idp.com

11-14 March 2010

18th Discovery Thailand & Discovery World 2010

ไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 18 และเที่ยวทั่วโลก 2010

P.K. Exhibition Management Co., Ltd. Tel : 02 683 3065-8 ext 106 www.pkexhibition.com

12-14 March 2010

Bangkok Post Education Fun Fair 2010

มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

The Bangkok Post Publishing Co., Ltd. Tel : 02 240 3700 www.bangkokpost.com

18-21 March 2010

Commart Thailand 2010

มหกรรมงานแสดงสินค้าด้านไอที

AR Information & Publication Co., Ltd. Tel : 02 686 9009 www.commartthailand.com

22-23 March 2010

Solar Business Bangkok 2010

งานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์

Energy for Environment Foundation Tel : 02 642 6424 www.solarbangkok2010.com

26 March - 6 April 2010

38th National Book Fair & 8th Bangkok International Book Fair 2010

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 8

The Publishers and Booksellers Associations of Thailand (PUBAT) Tel : 02 954 9560-4 www.bangkokibf.com

21-23 April 2010

Asian Paper 2010

การแสดงเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

UBM Asia Trade Fair Pte Ltd Tel : +65 (6) 887 9108 www.asianpapershow.com

24 April - 2 May 2010

Furniture Grand Sale

มหกรรมแสดงสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน

Home Show Co., Ltd. Tel : 02 719 0408 www.qsncc.com

25 - 28 April 2010

VPAT Regional Veterinary Congress 2010

งานประชุมวิชาการแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ แห่งประเทศไทย

The Veterinary Practitioner Association of Thailand Tel : 02 514 1315-6 www.vpathai.com
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE (BITEC) Tel. +662 749 3939, +662 236 1890 Fax. +662 749 3949 E-mail : salesenquiries@bitect.net www.bitec.net Date วันที่ 26 ก.พ. – 7 มี.ค. 2553 (ประชาชนทั่วไป)

Event Name ชื่องาน โฮมเวิร์ค เอ็กซ์โป 2010

Brief Profile รายละเอียด สุดยอดความร่วมมือของ 2 ยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีก “โฮมเวิร์ค” อาณาจักรสินค้าเพื่อบ้านที่ทันสมัยและครบวงจร และ “เพาเวอร์บาย” อาณาจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ร่วมกันจัดงาน “โฮมเวิร์ค เอ็กซ์โป 2009” ที่สุดของงานจำหน่าย สินค้าตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรจาก แบรนด์ชั้นนำในราคาพิเศษสุด พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษมากม าย งานเดียวที่กล้าบอกว่าให้คุณได้มากกว่า

Organizer ผู้จัดงาน บริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด โทร : 02 206 9300 ต่อ 4613 แฟกซ์ : 02 630 1634 www.homeworks.co.th

26 Feb – 7 Mar 2010 (Public)

HomeWorks Expo 2010

The collaboration between two Giant Leaders in the Retail Market. HomeWorks – The Center for all quality home products and Power Buy – The Ultimate Center for all electric goods commit to launching “HomeWorks Expo 2010” where both the quality home products and all electric suppliers from top brands will be on sale at this fantastic event. Just visit HomeWorks Expo we give you more.

CRC Power Retail Co.,Ltd. Tel : 02 206 9300 Ext.4613 Fax : 02 630 1634 www.homeworks.co.th

24 มีนาคม - 6 เมษายน 2553 (ประชาชนทั่วไป)

บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 31

มหกรรมงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติ พร้อมเท คโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การโชว์ และกิจกรรมพิเศษ สำหรับสาธารณชนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร : 02 971 6450-60 แฟกซ์ : 02 522 1730 www.grandprixgroup.com

24 Mar – 6 Apr 2010 (Public)

The 31st Bangkok International Motor Show 2010

International automotive exhibition of cars and motorcycles including latest technology of leading manufacturers around the world, launching of new model cars, concept cars, car accessories, maintenance equipment, etc.

Grand Prix International Tel : 02 971 6450 – 60 Fax : 02 522 1730 www.grandprixgroup.com

20-25 เมษายน 2553 (วันธุรกิจ/ ประชาชนทั่วไป)

งานแสดงสินค้าของขวัญและงาน แสดงสินค้าของใช้ในบ้าน 2553

งานแสดงของขวัญ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน ของเล่น เกม ดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น วันธุรกิจ : 20-23 เมษายน เวลา 10.00-18.00 น. วันจำหน่ายปลีก : 24-25 เมษายน เวลา 10.00-21.00 น.

กรมส่งเสริมการส่งออก โทร : 02 512 0093-104 แฟกซ์ : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com

20-25 Apr 2010 (Trade/Public)

Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2010

Gifts, decorative items, home textiles, stationery, toys and games, artificial flowers and plants, handicrafts, household products and small electrical appliance. Trade : Apr. 20-23 : 10am – 6pm Public : Apr. 24-25 : 10am – 9pm

Department of Export Promotion, Ministry of Commerce. Tel : 02 512 0093-104 Fax : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com

28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553 (วันธุรกิจ/ ประชาชนทั่วไป)

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง (ครั้งที่ 4)

งานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์

กรมส่งเสริมการส่งออก โทร : 02 512 0093-104 แฟกซ์ : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com

28 Apr – 2 May 2010 (Trade/Public)

TAPA 2010 Thailand Auto parts & Acessories 2010

Vehicle Parts, Components, Accessories, Machinery, Equipment Tools, Service and Repair

Department of Export Promotion, Ministry of Commerce. Tel : 02 512 0093-104 Fax : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com

13-16 พฤษภาคม 2553 (วันธุรกิจ)

อินเตอร์แมค 2010

งานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม ชั้นนำระดับนานาชาติ

13-16 May 2010 (Trade)

Intermach 2010

Asia’s No.1 Hi-Tech Machinery Exhibition.

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร : 02 642 6911-8 แฟกซ์ : 02 642 6919 www.intermachshow.com UBM Asia (Thailand) Tel : 02 642 6911-8 Fax : 02 642 6919-20 www.intermachshow.com
อิมแพ็ค เมืองทองธานี IMPACT MUNG TONG THANI Tel. +66 2833 5077 Fax. +66 2833 5060 E-mail : communications@impact.co.th www.impact.co.th

Date วันที่

Event Name ชื่องาน

Brief Profile รายละเอียด

10-14 มี.ค. 2553 10-14 Mar 2010

งานแสดงสินค้า เฟอร์นิเจอร์ 2553 (ครั้งที่ 14) Thailand International Furniture Fair 2010 (TIFF)

12-14 มี.ค. 2553 12-14 Mar 2010

รักลูกเฟสติวัล 2553 Rakluke Festival 2010

12-21 มี.ค. 2553 12-21 Mar 2010

โฮมโปร เอ็กซ์โป ครั้งที่ 11 HomePro Expo 2010

งานแสดงนวัตกรรมใหม่และขายสินค้าวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านครบวงจร รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรม ต่างๆ มากมาย | อาคาร 5-8 | จันทร์-พฤหัสบดี 11.00-22.00 น. | ศุกร์-อาทิตย์ 10.30-24.00 น. One-stop-shop for innovative household products, featuring furniture and household accessories. Hall 5-8 | Mon-Thu 11.00-22.00 hrs. | Fri-Sun 10.30-24.00 hrs.

12-21 มี.ค. 2553 12-21 Mar 2010

สปอร์ต เวิลด์ เอ็กซ์โป Sports World Expo 2010

18-21 มี.ค. 2553 18-21 Mar 2010

มหกรรมครบเครื่องเรื่อง อาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 5 (แม็คโคร โฮเรก้า 2010) Makro HoReCa 2010

26-31 มี.ค. 2553 26-31 Mar 2010

ดิสนีย์ ออน ไอซ์ 2010 ตอน ผจญภัยดินแดน ดิสนีย์แลนด์ DISNEY ON ICE 2010 a Disneyland Adventure

27-28 มี.ค. 2553 27-28 Mar 2010

เอเจล เวิลด์ ทัวร์-เอเชีย 2010 Agel World Tour-Asia 2010

งานแสดงสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า และอุปกรณ์กีฬาทุกประเภท ซึ่งมีทั้งสินค้าใหม่ล่าสุด ยังไม่เปิดตัวที่ไหนมาก่อนและสินค้าลด ราคาพิเศษโดยรวบรวมจากแบรนด์ชั้นนำมาจัดจำหน่าย อาคาร 4 | จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 11.00-22.00 น. | ศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-23.00 น. A showcase of Thailand’s sporting industry, where local and international sporting equipment and accessories, and all sports related products and services of the largest quantities and of the most varieties, will be on sale. Products in this promotion will comprise of new product launches, special sale items, clearance items, and lot leading items. | Hall 4 | Mon-Thu, 11.00-22.00 hrs. | Fri-Sun, 10.00-23.00 hrs. งานแสดงสินค้าด้านธุรกิจอาหาร เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพโดยตรง โดยในงานจะได้พบกับซุ้มแสดงสินค้าแม็คโคร, ซุ้มแสดงผลิตผลโครงการหลวง การสัมมนาที่ผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจด้านอาหาร การออกแบบ ตกแต่งร้าน การควบคุมต้นทุน เทคนิคการจัดเลี้ยง และวิธีป้องกันการทุจริตในธุรกิจอาหาร เป็นต้น | อาคาร 2-3 | เวลา : 10.00-19.00 น. An exhibition displays an array of innovative Makro products and cooking equipment. This event features culinary competitions, decoration competitions, food demonstration, seminars and activities under theme, one-stop for food service providers. | Hall 2-3 | Time : 10.00-19.00 hrs. ครั้งแรก!! ที่จะเนรมิตดิสนีย์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกที่ทุกคนชื่นชอบมาไว้บนลานน้ำแข็ง เด็กๆ จะได้สนุกไปกับ เรื่องราวการผจญภัย ของมิกกี้, มินนี่ และผองเพื่อนทั้ง โดนัลด์, เดซี่, กูฟฟี่ และพลูโต ที่ดิสนีย์ ออน ไอซ์ ดิสนีย์แลนด์ อารีน่า | เวลาแสดง : ศุกร์ 26 มี.ค. 19.00 น. | เสาร์ 27 มี.ค. 11.00 น. (บรรยายอังกฤษ)/ 15.00 น./ 19.00 น. | อาทิตย์ 28 มี.ค. 11.00 น./ 15.00 น./ 19.00 น. | จันทร์ 29 มี.ค. 19.00 น. | อังคาร 30 มี.ค. 15.00 น./ 19.00 น. | พุธ 31 มี.ค. 15.00 น./ 19.00 น. For the first time ever your favorite amusement park, Disneyland, will be recreated on ice. Young audiences will enjoy the adventures of Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy, Pluto and many other Disney characters. Arena | Show Time: | Fri 26 Mar 19.00 hrs. | Sat 27 Mar 11.00 hrs. (English subtitle)/ 15.00 hrs./ 19.00 hrs. | Sun 28 Mar 11.00 hrs./ 15.00 hrs/ 19.00 hrs. | Mon 29 Mar 19.00 hrs. | Tue 30 Mar 15.00 hrs./ 19.00 hrs. | Wed 31 Mar 15.00 hrs./ 19.00 hrs. เอเจล ประเทศไทย จัดงานใหญ่สำหรับนักธุรกิจเอเจล กว่า 10,000 คน จาก 54 ประเทศ โดยในงานจะมีการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่จากเอเจล รวมถึงการแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ อาคาร 5-8 Agel Thailand will hold the meeting/event attracting 10,000 participants from 54 countries. The major meeting/event are motivation, recognition, launch the new products and Agel Cares. Hall 5-8งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ โดยจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ วัสดุตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ ภายใต้แนวคิด “Living A Green Life” ชาเลนเจอร์ 1-3 | วันเจรจาธุรกิจ 10-12 มี.ค. เวลา 10.00-19.00 น. | วันจำหน่ายปลีก 13-14 มี.ค. เวลา 10.00-21.00 น. The big international furniture fair showcases furniture, interior decorative items and related products from local and oversea. The event this year is held under concept “Living A Green Life”. Challenger 1-3 | Trade days : 10-12 March 10.00–19.00 hrs. | Public days : 13-14 March 10.00–21.00 hrs. มหกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการพัฒนาของเด็ก และการจำหน่ายสินค้าสำหรับเด็ก และครอบครัว | อาคาร 2-3 เวลา : 10.00-20.00 น. The fair for parent and your children which exhibits child development and academic progress and various child products. | Hall 2-3 Time : 10.00-20.00 hrs.

Organizer ผู้จัดงาน

กรมส่งเสริมการส่งออก โทรศัพท์ : 02 512 0093-104 ต่อ 266, 271 www.thailandfurniturefair.com Department of Export Promotion Tel : 02 512 0093-104 ext. 266, 271 www.thailandfurniturefair.com บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด โทรศัพท์ : 02 913 7555, 02 831 8400 www.raklukegroup.com Rakluke Group Co., Ltd. Tel : 02 913 7555, 02 831 8400 www.raklukegroup.com บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด โทรศัพท์: 02 832 1000 www.homepro.co.th Home Product Center Plc. Tel : 02 832 1000 www.homepro.co.th บริษัท แอ็คทีฟ เนชั่น จำกัด โทรศัพท์: 02 678 1000 ต่อ 3202 Active Nation Co., Ltd. Tel: Tel. 02-678-1000 ext. 3202

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02 723 1662, 723 1691 www.siammakro.co.th Siam Makro Public Co., Ltd. Tel : 02 723 1691, 723 1662 www.siammakro.co.th จองบัตรที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทรศัพท์ : 02 262 3456 www.thaiticketmajor.com Ticket reservation at ThaiTicketMajor Tel : 02 262 3456 www.thaiticketmajor.com จัดโดย: เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02 930 9009 www.agel.com Agel Enterprises (Thailand) Ltd. Tel : 02 930 9009 www.agel.com


ลำดับ ที่ No.

วันที่ Date

ชื่องาน Event name

เมือง City

เว็บไซต์ Website

1

9-11 Mar 2010

Printing South China 2010

Guangdong, China

2

10-12 Mar 2010

Poznan Media Expo

Poznan, Poland

3

16-17 Mar 2010

Ad-Tech Sydney

Sydney, Australia

4

18-Mar 2010

Sign & Digital Graphics Roadshow-Nelspruit

www.ad-tech.com/sydney/ adtech_sydney.aspx Nelspruit, South Africa http://www.signafrica.com/

5

24-27 Mar 2010

Prolight + Sound

Hessen, Germany

6

26-28 Mar 2010

Sign India - Hyderabad

Hyderabad, India

7

28-30 Mar 2010

Media Expo East Africa

Nairobi Area, Kenya

http://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en/ besucher/willkommen/erleben.html www.tradeshows-biz.com/trade_event/ sign-india-hyderabad.html www.bluehouse.netne.net/services.html

8

8-10 Apr 2010

International Sign Expo 2010

Florida, Usa

www.signexpo.org/default.aspx

9

13-15 Apr 2010

Sign & Digital UK

www.signuk.com

10

20-21 Apr 2010

Ad-Tech San Francisco

Birmingham, United Kingdom San Francisco, Usa

11

21-24 Apr 2010

12

22 Apr 2010

China Sign Expo 2010 Sign & Digital Graphics Roadshow-Polokwane

13

4-7 May 2010

Mass Media in Belarus

14

5-6 May 2010

Sign & Digital Graphics Roadshow-Cape Town

15

5-6 May 2010

Screen Media Expo Europe

16

5-6 May 2010

Digital Out-Of-Home Expo

17

7-9 May 2010

DIGITAL SIGNAGE & LED SHOW 2010

5

9, 15, 16

2

Beijing, China Polokwane, South Africa Minsk, Belarus Cape Town, South Africa London, United Kingdom London, United Kingdom Mumbai, India

www.printingsouthchina.com/PRT10/Info/ lang-eng/Facts.aspx www.mediaexpo.pl/en/

www.ad-tech.com/sf/adtech_ san_francisco_schedule.aspx http://www.chinasignexpo.com/ www.signafrica.com www.mfa.gov.by/en/press/news/2004-0504-1.html www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/ index.asp?fairid=5821 www.screenevents.co.uk/screenexpo2010/ www.screenevents.co.uk/DOOH-EXPO/ www.iiss.confairs.com/

13

11 18

10 1

3

8

14 12

4

7

6

17
อะไรกันนี่...ของแปลก ของใหม่

“ซุปเปอร์กาว”

เส้นลวดขึงยึดโยงความแข็งแรงทางวิศวกรรมการก่อสร้าง ก็ใช้เป็นงานโฆษณาได้ เหลืออะไร ก็เหลือเชื่อไง… ขับรถขึ้นสะพาน กี่ครั้ง กี่หน ก็ไม่เห็นจะแปลกตา มาวันนี้เห็นงานนี้โผล่ขึ้นมา จึงต้องร้องบอกว่า เจ๋งจริง นายคิดได้ไงเนี่ย ความแข็งแรงที่จะสร้างความสมดุลของงานก่อสร้าง จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้งาน มีความปลอดภัยสูง อาการยึดตัวระหว่างกันจึงไปมีสัมพันธ์โดยตรงกับสินค้าประเภท “กาว” ติดหนึบ ติดแน่น ติดตลอดกาล จึงตอกย้ำได้แบบคะแนนเต็ม จะขอทำแบบนี้ที่สะพานแขวน ไม่รู้ว่าคุณชายสุขุมพันธุ์ - ท่านผู้ว่า กทม. ท่านจะยอมไหม? สถานที่ : Xu Pu bridge in Shanghai, China
“บาง …ที่สุดในโลก”

การแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนา การทำลายสถิติเป็นเรื่องที่ท้าทาย ผู้ท้าชิงต้องไล่ให้ทัน ต้องแซงให้ได้ เจ้าของสถิติต้องไม่หยุดนิ่งคู่แข่งไล่หลังมาต้องยิ่งหนีห่าง หากหยุดอยู่กับที่ เตรียมตัวลบชื่อออก ได้เลย เป็นคาถาที่นักเทคโนโลยียุคนี้ต้องท่องขึ้นใจ เพราะเป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายวิทยาศาสตร์ต้องให้ พิสูจน์แต่อย่างใด เทคโนโลยี บ นมื อ ถื อ มาเร็ ว มาแรง ทุ ก ค่ า ยลงสนาม ส่ ง ที เด็ ด หมายชนะใจผู้ ซื้ อ คู่ แข่ ง มี อ ะไร ต้องมีตามและเกทับซะอีก ล่าสุดจากค่ายโซนี่ อีริคสัน กับโทรศัพท์มือถือ โซนี่ อีริคสัน วิวาซ ดีไชน์แบบ Human Curvature โค้งมน บางเฉียบ ถ่าย VDO บนมือถือกล้อง Hi – Def ที่บางที่สุดในโลกได้ด้วยกล้องขนาด 8 ล้าน พิกเซล และการเชื่อมต่อเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต แบบ Full Touch Screen หน้าจอกว้าง 3.2 นิ้ว 16 ล้านสี เรียกว่าออกมารอระบบ 3G กันก่อนเลย นับจากนี้ไป เมื่อมีคำถามว่า มีโทรศัพท์ไว้ใช้ทำอะไรบ้าง? ใครบางคนตอบว่าสำหรับการติดต่อ สื่อสารแบบต้อง เม้าท์ เม้าท์ อย่างเดียวล่ะก้อ...เชยชะมัดเลย...คุณๆ ว่าไหม
“ศิลปะบนผืนนา”

ภาพ : Greenpeace

10

คราวนี้มองลงมาจากฟ้ากันบ้าง นาผืนนี้ ถูกส่งกลายเป็นข่าวไปทั่วโลก จากแนวคิดของ Green Peace เอ็นจีโอ (เจ้าเก่า) กิน “ข้าว” ธรรมชาติ จากปุ๋ยอินทรีย์ ไม่มี GMO ข้าวพันธ์ชัยนาท 1 ปักดำบนหมุด 35,000 จุด เนื้อที่นา 10 ไร่ ของป้าสำเนียง ฮวดลิ้ม ที่โพธาราม จ.ราชบุรี สองเดือนผ่านไป ศิลปะบนผืนนา จึงปรากฏดังที่เห็น ผลที่ตามมา คือ คนรู้ไปทั้งโลก ข้าวไทยกินอร่อย ปลอดจีเอ็มโอ และส่งเสริมการท่องเที่ยว สื่อนอกบ้านแบบนี้ เป็นธรรมชาติดีจัง… สถานที่ : ผืนนา ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


“Southern Expo 2010”

ดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำทีมผู้บริหารเดินทางมาแถลงข่าวที่กรมประชาสัมพันธ์ กทม. ชวนคนทั้งประเทศ ไปร่วมงาน Southern Expo 2010 วันที่ 1-11 พค นี้ ที่ “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

ความเก่าแก่ของอาณาจักรศรีวิชัย น่าจะมี ประวัติความเป็นมากว่า 1,200 ปีก่อน พบเห็น ได้ จ ากศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ผ่ า นสถาปั ต ยกรรม ทางศาสนา เช่ น วั ด และการสื บ ทอดของคน รุ่ น ต่ อ รุ่ น และน่ า จะมี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ภาคใต้ ข องประเทศไทย ไปถึ ง มาเลเซี ย อินโดนีเซีย มายุคนี้ เศรษฐกิจ การค้าขาย จึงเชื่อมต่อ ถึงกันได้อย่างใกล้ชิด กลายเป็นเศรษฐกิจภูมิภาค ร่วมที่น่าสนใจอีกจุดของเอเชีย การเริ่ ม การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า ใช้ ชื่ อ ว่ า Southern Expo เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2545, 2546 และ 2547 ด้วยแนวคิดของ การเป็นศูนย์รวมของผู้ซื้อ พบผู้ขาย มาพบปะ แลกเปลี่ยน เจอกันและเกิดการค้าขายขึ้นได้ใน

อนาคต หรือแม้กระทั่งเป็นเวทีที่ได้เจอกัน กระชับความสัมพันธ์กันของคู่ค้า Southern Expo 2010 เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2553 ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี หรือเรียกกันติดปากว่าโค-อ๊อป (co-op) ใช้ แนวคิ ด ด้ ว ยเลข “11” คื อ 11 วั น 11 นวั ต กรรมและ 11 พาวิลเลี่ยม มีไฮไลต์ชวนติดตาม ที่คนไทยหลายคนยังอยากชม คือ การแสดง Multi Vision Live 4D เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ พร้ อ มภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “พ่ อ ” The Greatest of the Kings The greeting the Land เคยจั ด แสดง ได้ อ ย่ า งประทั บ ใจที่ พ ระที่ นั่ ง อนั นตสมาคมมาแล้ ว ติ ด ตามชมได้ ในงาน ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม นี้ นอกจากนี้ ยังมีสีสันชวนติดตาม ชวนมาเดินงานกันอีกหลายอย่าง เช่น โอทอปแชมป์เปี้ยน 5 ดาว, สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าเกษตร อาหาร ทะเล อาหารพื้นเมือง เครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที อิเล็คทรอนิคส์ ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ลานการแสดง กิจกรรมบันเทิง มีบูธร้านค้า อีกกว่า 1,000-2,000 ร้านค้า ให้เลือกช็อปกันจุใจ รวมทั้ง การตอบรับการร่วมงานของกระทรวงต่างๆ อีกราว 9 กระทรวง นับเป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และคาดว่าจะมี เงินสะพัด กว่า 1,000 ล้านบาท ติ ด ตามรายละเอี ย ดได้ ที่ www.coopthailand.com หรื อ ที่ โ ทร. 077 441 050 ต่อ 112

11


“น้ำกับชีวิต”

คุณสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ กับบุคลิกที่เป็นกันเอง

บ่อพักน้ำก่อนจะผลิตเป็นน้ำประปาส่งให้ผู้บริโภค

บริการสาธารณูปโภคอย่างน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบคมนาคม เป็นบริการที่ รัฐบาลพึงจัดให้กับประชาชน และข้อสำคัญต้องกำหนดราคาที่ไม่เป็นภาระกับประชาชน ส่วนรวม แม้จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล แม้จะต้องกำหนดราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ก็ต้องถูก กำหนดเป็นนโยบายเสมอมา กาลผ่านไป กับโลกยุคการค้าเสรีและแนวคิดการบริหารจัดการที่เปลี่ยนโฉมไป ภาค เอกชนมีโอกาสเข้ามารับงานด้านนี้ไปหลายโครงการแล้ว หนึ่งในนั้นคือ บริษัท น้ำประปา ไทย จำกัด(มหาชน) - TTW ที่เข้ามารับสัมปทานการผลิตน้ำประปาป้อนพื้นที่ในเขต นครปฐมและสมุทรสาคร คุณสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ ออกมาแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี โดย พกพานโยบายใหม่ๆ มาบอกหลายเรื่อง นอกเหนือจาก ความจริงที่ว่า TTW เป็นผู้ผลิต และจ่ายน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อาทิ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 0.28 บาท, การขยายกำลังการผลิต เป็น 440,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน, การออกหุ้นกู้เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินคงที่, การจัดทัพใหม่ด้วยการตั้งบริษัทลูก 2 แห่ง เพื่อดูแลระบบซ่อมบำรุง “ปี นี้ ผ มอยากเน้ นการทำงานที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม กทม. เริ่ ม เปรยว่ า แม่ น้ ำ เจ้าพระยาตอนปลายเริ่มเน่าเสีย ผมคิดว่าเราทำเรื่องน้ำตั้งแต่ น้ำดิบ น้ำดื่ม จึงน่าจะลง ไปดูแลเรื่องน้ำเสีย เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจมากครับ กับกระแสของชาวโลก ที่หันกลับ มาดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” วงการ “น้ำ” ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจเข้ามาดูแล เมืองไทยยังมี น้ ำ ใช้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ชี วิ ต จึ ง ยั ง ไม่ ต้ อ งดิ้ น รนเดื อ ดร้ อ นนั ก หากแต่ วั น ใดที่ ต้ อ งเกิ ด ผล กระทบ พวกเราอาจจะต้องคิดให้หนักว่าจะจัดการกับระบบน้ำของประเทศกันอย่างไร… น้ำกับชีวิต ขาดกันไม่ได้ แยกกันไม่ออกแน่นอน… แผนที่แสดงโครงข่ายท่อส่งและจำหน่ายน้ำ ของ บมจ.น้ำประปาไทย

12


“ขอลด โลกร้อน (ด้วยคน)”

HP inkjet รุ่นนี้ใช้หมึกลาเท็กซ์ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ภาพใส่กรอบแขวนในห้องได้ เพราะไม่มีกลิ่นรบกวน

งานพิมพ์อิงค์เจ็ท เป็นสื่อนอก บ้าน ที่มีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้าง กระแสอนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ อาทิ งานพิมพ์ลงบนบิลบอร์ด เก๋ๆ เท่ๆ ช่ ว ยให้ ค นจดจำ นำไปคิ ด ต่ อ ได้ อีกนาน แต่หมึกที่ใช้พิมพ์นี่ซิ กลับ เป็ น สารเคมี ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อม ว่ า แล้ ว ค่ า ยเครื่ อ งพิ ม พ์ HP Hewlett Packard นำเสนอ เทคโนโลยีการพิมพ์ล่าสุด นับเป็น ครั้งแรกในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ด้ ว ยเครื่ อ งพิ ม พ์ HP Designjet คุณสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ L65500 ที่ ม าพร้ อ มนวั ต กรรม บมจ. ฮิลเลตต์ แพคการ์ด (ประเทศไทย) ล่ า สุ ด ด้ า น ห มึ ก พิ ม พ์ โด ย ใ ช้ น้ ำ ห มึ ก ล า เ ท็ ก ซ์ ที่ ไ ม่ มี ส่ ว น ประกอบของสารที่ เป็ น อั นตราย ต่อสิ่งแวดล้อม ที่เห็นชัดๆ ก็คือการนำน้ำมาแทนที่ solvent โดยคุณภาพ ของงานไม่ได้ด้อยกว่ากันเลย มีความละเอียดถึง 1200 dpi ขนาดหยดหมึก 12 พิโคลิตร พิมพ์ตัวหนังสือได้คมชัดแม้ว่าจะขนาดเล็กเพียง 4 pt สามารถ พิมพ์ได้บนวัสดุหลายชนิด งาน Outdoor สามารถอยู่ได้ถึง 3 ปี โดยไม่ต้อง เคลือบ และ 5 ปี หากเคลือบชิ้นงาน และยังทำให้ปราศจากกลิ่นเป็นการ ยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำงานไปด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังงาน In door เพราะไม่มี กลิ่นรบกวน และเป็นแนวทางการทำธุรกิจเชิงอนุรักษ์อีกด้วย 13


บุคคลในแวดวงโทรทัศน์ตบเท้าเข้าร่วมการอภิปราย “อนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในยุคทีวีพันช่ อง” ขอบเขตของคำว่า “สื่อ” ที่มีการถึงความสำคัญกันมาก ในวันนี้คือสื่อที่ ก็ยังมีความสำคัญ แต่บทบาทการผูกขาดเดิมๆ ครอบคลุ ม ทั้ ง สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ กิ จ การโทรคมนาคม ส่ ว นหนั ง สื อ พิ ม พ์ จะลดลง, มีความพร้อมของภาคเอกชนที่จะเปิด มีพรบ. อีกฉบับควบคุมดูแล ให้ บ ริ ก ารระบบ 3G รอเพี ย งนโยบายของรั ฐ โลกการสื่อสารเสรีส่งผลให้อำนาจการกำกับดูแลความถี่ของรัฐผลัดมือ เท่านั้น มาสู่การกำกับดูแลโดยองค์กรอิสระ คือ กทช. และ กสช. การอยู่รอดของผู้ประกอบการคือคุณภาพ ต่อมาพบว่า องค์กรทั้งสองจะมีการควบรวมตัวกันเป็น กสทช. ซึ่งขณะ ของรายการ จุดเด่นในการนำเสนอและการเจาะ นี้อยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการ และการร่างกฎหมายองค์กร เพื่อมา ตรงกลุ่มป้าหมาย อันเป็นการช่วยตอบโจทย์ของ กำกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าของสินค้าและผู้ซื้อ อย่างเอเยนซีโฆษณาที่ – กำกับดูแลงานสื่อ - คุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ระบุว่า น่าจะแล้วเสร็จ จะช่วยกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับเม็ดเงินลงทุน ราวกลางปี 2554 ยิ่งขึ้น ดังนั้น กลุ่มคนทำงาน, ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในวิชาชีพสื่อสารมวลชน นอกจากนั้ น สื่ อ ดาวรุ่ ง ที่ น่ า สนใจ คื อ สื่ อ จึงรวมตัวกันเพื่อดูแล ควบคุมการทำของสื่อด้วยกันเองให้เป็นไปในทิศทาง ทางอินเตอร์เน็ต โลกออนไลน์ ที่มีประชากรเพิ่ม ที่ เหมาะสมกั บ สั ง คม ใช้ ชื่ อ ว่ า “สภาวิ ช าชี พ ข่ า ววิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์ ไทย” จำนวนการใช้ การเข้าถึงมากขึ้นทุกวัน ประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาชีพ 12 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน ผู้ประกอบการและผู้กำกับดูแล ควรมีการ งานแรกของสภาฯ นี้คือการจัดสัมมนาให้ผู้รู้ในวงการมีโอกาสเจอะเจอ เข้าใจบทบาทซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้ เพราะ กันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและมองอนาคตร่วมกันในหัวข้อ “อนาคตสื่อวิทยุ อิ ท ธิ พ ลของสื่ อ ที่ มี ต่ อ สั ง คมมากมายเกิ น โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ใครจะอยู่ใครจะไป? ภายใต้กฎหมายองค์กร ประเมินค่าจริงๆ… จัดสรรคลื่นความถี่ฉบับใหม่” พบสถานการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือ มีสถานีวิทยุชุมชน กว่า 6,600 แห่ง, มีเคเบิลทีวีเปิดตัวไปแล้ว เฉพาะในเดือนมกราคม 25 ช่อง ดังนั้น คาดกันว่า เมืองไทยจะมีทีวีดูกันราว 1,000 ช่อง จึงเป็นไปได้สูง - ฟรีทีวี

“ผู้ทำ และผู้กำกับดูแลสื่อ”

14


“คนไทย…ไชโย”

รอยยิ้มแห่งความยินดี สามัคคี และคำสัญญา(ใจ)

เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า ปลื้ ม (อี ก เรื่ อ ง) ของคนไทย เป็ นข่ า วดี ชิ้ น เล็ ก ของคน ในวงการสื่อนอกบ้าน การทำงานที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกของธุรกิจประเภท เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน เป็นเรื่องที่ช่วยให้การทำงานทุกเรื่องง่ายและ สะดวก ภาษาการค้ า ยุ ค นี้ เขาเรี ย กขานกั น ว่ า Social Networking คื อ การ มีเพื่อนอยู่ทั่วโลก ทำงานกันเป็นเครือข่าย มองง่ า ย มองเห็ น ใครอยู่ อ าชี พ ไหน ก็ จ ะมี อ งค์ ก รวิ ช าชี พ นั้ น ๆ เช่ น สมาคมนักบัญชี ก็จะเป็นศูนย์รวมของนักการบัญชีทั่วประเทศแล้วก็ทำงาน เชื่อมไปยังประเทศต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ข่าวสาร ระหว่างบ้านเรา บ้านเขา กลับมามองอาชีพคนทำสื่อนอกบ้านอย่างพวกเรา ใช่เลย สมาคมป้าย และโฆษณา ชมรมไทยอิ ง ค์ เจ็ ท ชมรมสื่ อ นอกบ้ า น และยกระดั บ สู่ ท วี ป เอเชีย ชื่อสมาคมป้ายเอเชีย – ASA (Asia Sign Association) สมาคมป้ า ยเอเชี ย ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ 5 ปี ก่ อ น โดยมี คุ ณ วิ นั ย ศิ ล ปศิ ริ พ ร เป็ น นายกสมาคมฯ และมี เ พื่ อ นร่ ว มอาชี พ รุ่ น น้ อ ง อย่ า งคุ ณ ชาตรี อัศวเบญญา เป็นผู้ช่วย เดิน ยืน อยู่เคียงข้างในทุกกิจกรรมที่ออกไปจับมือ กั บ ทุ ก ประเทศสมาชิ ก ทั้ ง 7 ประเทศ ในเอเชี ย ด้ ว ยกั น และข้ า มทวี ป ไปยังยุโรป และอเมริกา ในยุ โ รป สมาคมวิ ช าชี พ นี้ ชื่ อ ว่ า FESPA - the Federation of Screen and Digital Printers Associations ส่วนในอเมริกา ชื่อว่า ISA International Sign Association สร้างความสัมพันธ์เชิงราบและเชิงลึก ร่วมกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสมาคมฯ มาวันนี้ ความสัมพันธ์กระชับแน่น ISA จึงมองเห็นความสำคัญของ ทวี ป เอเชี ย คุ ณ ชาตรี อั ศ วเบญญา จึ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ISA International committee

น่าภาคภูมิใจ ในฐานะคนเอเชีย และความ เป็ น คนไทยคนแรกที่ ไ ด้ รั บ งานสำคั ญ ชิ้ น นี้ จั ด ระดั บ ว่ า เป็ น “ทู ต ” เชื่ อ มสั ม พั น ธภาพ ระหว่างกัน ง า น นี้ ส ม า ชิ ก ทุ ก ค น ข อ ง A S A ม า ทานข้าวกัน และแสดงความยินดีกับคุณชาตรี ซึ่งตั้งใจเต็มที่ว่าจะเซอร์ไพรส์เจ้าตัว (แต่สุดท้าย ก่อนหน้าราว 4 ชั่วโมง ความลับแตกดังโป๊ะ...) ทุกคนแสดงความยินดีกันแบบตบเท้า แถมด้วย คำสั ญ ญาใจว่ า จะช่ ว ยงาน มิ อ าจให้ คุ ณชาตรี ทำงานระดับทวีปนี้เพียงลำพังโดยเด็ดขาด ใคร เป็นใครบ้างที่ต้องยึดมั่นในคำสัญญา โปรดดูได้ จากภาพหมู่ ดูกันให้ชัดๆ… เครือข่ายธุรกิจสื่อนอกบ้าน เชื่อมทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ISA International Sign Association ก่อตั้งเมื่อ 1944 มีสมาชิกกว่า 2,600 บริษัทในสหรัฐอเมริกา

FESPA Federation of Screen and Digital Printers Associations ก่อตั้งเมื่อ 1961 มีสมาชิก 36 ประเทศ

ASA Asia Sign Association ก่อตั้งเมื่อ 2004 มีสมาชิก 7 ประเทศ

15


“ตั้งใจ...เต็มใจ”

ทีมงานที่ช่วยกันสร้างสรรค์งานขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นชม

การทำกิจกรรมระหว่างการศึกษา เป็นการเตรียมพร้อม ของนิสิต นักศึกษา เพื่อจะก้าวออกมาสู่โลกแห่งการทำงาน หลั ง สำเร็ จ การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ นการทดสอบระดั บ ฝี มื อ ความรู้ หลายๆ กิจกรรมจึงเกินขึ้น ทั้งจากองค์กรภายนอกที่ เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา และจากนักศึกษาที่คิดจะ นำเสนอผลงานของตัวเอง เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่มหาวิทลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 3 สาขาวิ ช าการโฆษณา คณะวิ ท ยาการ จั ด การ จั ด งานสั ม มนา AD Show off 2 : Last Man Standing พลิกชีวิตฝ่าวิกฤตโฆษณาขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน โฆษณาให้แก่ ผู้ ที่ ส นใจ ในงานนี้ มี มื อ อาชี พ ตั ว จริ ง ในวงการ โฆษณา เต็ ม ใจสละเวลามาให้ ค วามรู้ แ ก่ น้ อ งๆ นั ก ศึ ก ษา เป็ น การแนะแนวทาง สร้ า งนั ก โฆษณา ต่ อ ยอดให้ เ กิ ด “ตัวจริง” เข้ามาสร้างสรรค์งานดีๆ ให้แก่วงการ เมื่อผู้ให้ตั้งใจที่จะให้ ผู้รับก็เต็มใจที่จะรับ จบงานจึงชื่นมื่น ทั้งผู้ให้และผู้รับ คณะอาจารย์ที่ปรึกษายิ้มแก้มปริกับผลงาน ของลูกศิษย์...

วิกฤตโฆษณาในมุมมองของน้องๆ นักศึกษา ที่ถูกถ่ายทอดผ่านจินตลีลา

16


“TSGA AWARDS 2009”

คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ บจก.โปรดีเคล (รูปเล็กบน) และคุณจเรศักดิ์ ทรงวุฒิวิชัย บจก.จีเทค โอเอชเอ็ม (รูปเล็กล่าง) สมาชิกชมรม TIC ก็คว้ารางวัล จากการประกวดในครั้งนี้

ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมสัมมนาเรื่อง “ทิศทางธุรกิจรายอุตสาหกรรม ปี 2553”

บูธแสดงผลงานพิมพ์สกรีน เรียกความสนใจ จากผู้เข้าร่วมงานได้ไม่น้อย

การแข่งขัน ทำให้เกิด การพัฒนา การมีเวทีประกวด ทำให้เกิดการแข่งขัน ทุกธุรกิจ ย่อมมีการพัฒนาเดินหน้าต่อเนื่อง มีของใหม่ๆ มาให้ผู้บริโภค ตื่นตา ตื่นใจได้อย่างไม่ตกยุค หลายเวที ก ารประกวด มั ก จะเกิ ด ดาวรุ่ ง ดวงใหม่ เป็ นกำลั ง ใจ เป็ น เครื่องหมายแห่งการรับประกันในฝีมือ สมาคมการพิ ม พ์ ส กรี น ไทย จั ด เวที เปิ ด โอกาสให้ เพื่ อ นๆ ในธุ ร กิ จ เดี ย วกั น และธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งส่ ง ผลงานเข้ า ประกวด ชื่ อ โครงการว่ า การประกวดผลงานการพิ ม พ์ ส กรี น และดิ จิ ต อลยอดเยี่ ย มแห่ ง ปี 2552 “TSGA AWARDS 2009” แบ่งประเภทผลงานออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ งานพิมพ์ผ้า, งานพิมพ์ผ้าชิ้น, งานพิมพ์เซรามิค/แก้ว/หม้อเคลือบ งานพิมพ์สิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณา, งานพิมพ์ฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์, งานพิมพ์ของเล่น, ของขวัญ/ของชำร่วย, เครื่องเขียน, งานพิมพ์ดิจิตอล ด้วยระบบอิงค์เจ็ท, นวัตกรรมทางการพิมพ์ และเทคนิคพิเศษ งานนี้ชมรมไทยอิงค์เจ็ทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย จึงมีผลงาน พิ ม พ์ อิ ง ค์ เจ็ ท หลายรางวั ล ที่ ส ามารถคว้ า มาได้ อ ย่ า งเต็ ม ภาคภู มิ ได้ แ ก่ บริษัท โปรดีเคล จำกัด และบริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด นอกเหนือการตัดสินประกาศผลรางวัลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แล้ว สมาคมฯ ยังมีการจัดงานสัมมนา แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกันถึง แนวโน้ ม ของภาคธุ ร กิ จ และมี โ ปรแกรมพิ เศษ ด้ ว ยวิ ท ยากรมองด้ า น โหราศาสตร์ - ฮวงจุ้ยปีเสือ ปีใจดีสู้เสือ หรือปีเสือใจดี เป็ น บู ร ณาการที่ ส มาชิ ก สั ม ผั ส ได้ ว่ า การทำงาน ทำธุ ร กิ จ ในยุ ค นี้ ต้อง “รวมกัน เราอยู่” เท่านั้น

17


ทั่วไทย ทั่วโลก ไอเดียสื่อนอกบ้าน ดเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ บรรเจิ LG โหมเติ ม กระแสความ สนใจด้ ว ยแคมเปญใหม่ กั บ หนั ง ส า ม มิ ติ สุ ด ฮิ ต แห่ ง ปี A v a t a r อวตาร เป็ นการเปิ ด ตั ว มื อ ถื อ LG Chocolate รุ่น BL40 หรือ BL20 สามพลั ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง LG, Mindshare และ Kinetic UK เห็ น ชอบร่ ว มกั น ที่ จ ะเข้ า ถึ ง กลุ่มเป้าหมายวงกว้าง โดยการใช้ สื่ อ Street Furniture และรถ โดยสารขนส่ ง มวลชนในเขต London, Manchester และ Glasgow ด้ ว ยการสร้ า งความ แตกต่าง นำเทคโนโลยี Digital มา ใช้ กั บ ป้ า ยรอรถโดยสาร จอภาพ ขนาด 42 นิ้ ว ถู ก นำมาติ ด ตั้ ง ให้ ข้ อ มู ล มี พ ร้ อ มทั้ ง รู ป แบบ ขนาด รุ่ น และสี ข อง LG Chocolate น ำ จ อ เป็ นจุ ด ดู ห นั ง ตั ว อ ย่ า ง ภาพยนตร์ Avatar ไปพร้อมๆ กัน กั บ การการรั บ ข้ อ มู ล ของ LG Chocolate LG พอใจกับแผนงานของ LG Chocolate มาก เพราะเป็ น แ ค ม เ ป ญ ที่ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ ในตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเป็นการ นำเสนอสื่ อ นอกบ้ า นที่ ส ามารถ โต้ตอบกับผู้รอรถโดยสารในที่นั้นๆ ยิ่งมีเรื่องสนุกๆ รออยู่ คลิ๊กไปได้ที่ http://bit.ly/6VVI0b

“LG Chocolate

สุรเชษฐ์ บำรุงสุข บริษัท คินเนติค เวิ ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด Surachet Bumrongsuk Country Manager Kinetic LG launched a national Out of Home campaign to coincide with the launch of its latest Chocolate handsets, including the new BL40 and the forthcoming BL20. LG aimed to attract attention by using the new 3D Avatar film. Campaign In conjunction with Mindshare, Kinetic planned the two week media campaign to target a mass audience and the creative was produced by Kudo. The interactive campaign, that ran in November, helped to launch the new LG Chocolate phone across the UK. London 6 sheets and national bus T sides ware used in addition to digital specials in London, Manchester and Glasgow. The five digital bus shelters were installed with 42” interactive touch screens, which featured information about the handsets plus characters and trailers from the new animated film Avatar. The interactive screens shows the eyes from a character of the film until someone approaches and a motion sensor is triggered. This activates a walking talking Avatar before the new Chocolate BL40 comes into shot. A short video is then played showing the latest features from the new phone including the touch screen keypad, web browser, Google maps and UK GPS applications. LG Chocolate Goes Result Interactive with Avatar LG are extremely pleased with the campaign, having had high quality interaction LG with the public. The long dwell times and LG mobile phones one to one contact helped to immerse and (Chocolate series) educate people about the new LG mobiles. MindShare UK The campaign also achieved PR from online Kinetic blogs http:/bit.ly/7imD9C to media press Kudo http:/bit.ly/6lKghk. A video of the campaign can be found here http:/bit.ly/6VVI0b

goes interactive with Avatar”

18

LG UK

Country: Title: Advertiser: Product / Service: Media Agency: OOH Agency: Creative agency:


มณฑิชา สุขจันทร์ ผู้ผ่านประสบการณ์งาน IMC มากว่า 20 ปี สำหรับนักการตลาด เป็นเรื่องท้าทายมากๆ ที่ต้องห้ามหยุดคิด เพราะชีวิตมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม ไปตามแนวคิด แฟชั่น ความนิยมและอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะนำมาเป็นเหตุผลได้ ขอให้ รู้ จั ก ผู้ บ ริ โ ภคของคุ ณ ไว้ เ ถอะ กี่ สู ต รของงานโฆษณา ประชาสั ม พั นธ์ ตรง เป้าหมายเสมอค่ะ ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ ผู้บริหารต้องคุยกันบ่อย ต้องพลิกหากลยุทธ์กันแบบพลิกตำรา พิชัยยุทธ์ที่ต้องกลั่นควบรวมจากหลายเล่มมาช่วยกันทุกรูปแบบ ซึ่งไม่หมูนะคะสำหรับ การค้ายุคที่ไม่มีภาษีเป็นรั้วของการปกป้องพรมแดนอีกต่อไป เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั นธ์ ที่ ผ่ า นมา ดิ ฉั น มี โอกาสไปประชุ ม World Federation of Advertising พบว่าหัวข้อที่เป็นดาวเด่นและเป็นที่สนใจในแวดวงนักการตลาดระดับโลก คือ IMC (Integrated Marketing Communication) ดิฉันอยากนำบางส่วนมาเล่าสู่ กันฟัง คุณๆ จะได้พอเป็นแนวคิดไปปรับใช้กับธุรกิจของแต่ละคนกันได้นะคะ ในง า นนี้ มี กู รู ท่ า น ห นึ่ ง คื อ M r . J o h n W i l k i n s - F o u n d e r o f N a k e d Communications มีการให้คำจำกัดความที่น่าสนใจว่า IMC คือกระบวนการที่จะสร้าง ความมั่นใจว่า การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ในการสื่อสารทางการตลาดนั้นมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อธุรกิจ และยังได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจว่าเวลาทำแผนงานของ IMC นั้น ควร พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ค่ะ 1. ควรมีการพิจารณาทุกสื่อ ทุกกิจกรรม ที่กลุ่มผู้บริโภคสนใจเพื่อสร้างสรรค์ การสื่อสารแบบองค์รวมได้อย่างสอดคล้องกัน 2. ควรเข้าใจกระบวนที่ทำให้เกิดการซื้อสินค้าและหาแนวทางใหม่ๆ ในการดึงดูด ผู้บริโภคให้เกิดการซื้อก่อนคู่แข่ง 3. ควรหาที่นั่งในใจของผู้บริโภคเพื่อวางแผนให้โดนใจ 4. การศึกษาหรือวิจัยผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ควรให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ 3 องค์ประกอบ คือBrand Relationship, Media Relationship และ Customer Profile 5. การศึกษาหรือวิจัยผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรเสริม เติมเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ การสังเกตการณ์กลุ่มเป้าหมาย โดยตรง จะได้ข้อมูลที่ Insight และใกล้ชิดกว่า 6. ลงทุนในช่องทางที่ใช่และทำให้โดดเด่นดีกว่าหว่าน 7. ควรจัดทีมที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้าน Consumer Insight, Generating and Articulating Idea, Media, Channels, Customer Service และ Product Innovation 8. กำหนดบทบาทที่ชัดเจนของสมาชิกในทีม ตลอดจนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ ที่ต้องการจากแต่ละคน และควรจัดประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อ เกิด BIG IDEA ที่แข็งแรง 9. ผลงานทุกชิ้นต้องประสานกันอย่างกลมกลืน 10. กำหนดการวัดผลให้ชัดเจน ฟังแล้ว บางท่านอาจจะมองว่าออกแนวทฤษฏีจ๋า หรือบางท่านอาจจะบอกว่า ก็ทำ แบบนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้ว ดิฉันขอแนะนำว่าลองเก็บไปเป็นอาหารสมองชิ้นเล็กๆ ดูบ้างก็ เข้าท่าดีนะคะ บางเรื่องต้องกวนบ่อยๆ น้ำใส ตกตะกอนได้เองแหละค่ะ…

ทำยังไงให้ขายของได้ ด้วยงานปิ๊ง ทิ้งหมัดเข้ามุม

“IMC ที่แสนจะท้าทาย”

“…MC คือกระบวนการที่จะสร้างความ มั่นใจว่า การลงทุนทุกบาททุกสตางค์ใน การสื่อสารทางการตลาดนั้นมีประสิทธิ ภาพและเกิดผลดีต่อธุรกิจ พูดกันกี่ครั้งก็ ยังไม่เชย และไม่ช้าที่จะลงมือทำ…” “…IMC, the always effective of the marketing communication business…”

19


งบประมาณการใช้สื่อ งบโฆษณาแยกตามประเภทสื่อหลัก และสื่อนอกบ้านปี 2002 - Jan 2010 TV Radio Newspapers Magazine

52,905

51,136

53,484

53,296

Cinema Outdoor* Transit* Internet*

34,502

39,270

50,000

40,000

50,020

47,173

หนวย : ลานบาท

60,000

มีสื่อ 5 ประเภท ที่มีอัตราการใช้งบประมาณใน อัตราเพิ่มขึ้น คือ อินเตอร์เน็ต, โรงภาพยนตร์, โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ และวิทยุ

2004

2007

14,149 6,165

5,823 4,173 4,216 1,360

956

5,903 4,391 4,480

6,933

15,288

15,826

2006

6,401

2,404 4,692 918

15,432 6,588

2005

6,140

6,148 1,705 4,530 713

6,393

579

1,334 3,905

6,850

2003

6,121

3,724 896

7,495

2002

5,227 4,947 3,960 1,755 259 4,303 409 998 239 363 308 161 60

0

4,514

3,618

2,349 595

10,000

6,700

10,777

12,866

20,000

16,248

18,030

30,000

2009

2008

2010-Jan

Source : The Nielsen Company (Thailand)

ESTIMATED TOTAL ADVERTISING EXPENDITURE BY MEDIUM

YTD JANUARY 10 VS 09

BAHT MILLIONS

MEDIA TV RADIO NEWSPAPERS MAGAZINES CINEMA OUTDOOR TRANSIT IN STORE INTERNET

YTD 10 4,303 409 998 239 369 308 161 60 26

YTD 09 3,893 397 944 367 307 346 170 62 15

DIFF 410 12 54 -(128) 62 -(38) -(9) -(2) 11

% Change 10.53 3.02 5.72 -(34.88) 20.20 -(10.98) -(5.29) -(3.23) 73.33

TOTAL

6,872

6,501

371

5.71

Total Industry – Exclude Section : Classified, House ads.

เดือนแรกของปี 2553 มีภาพรวมการใช้งบโฆษณา มากกว่าปี 2552 ราว 5.71%

TOP 10 ADVERTISERS ESTIMATED ADSPEND

YTD JANUARY 10 VS 09

ADVERTISER UNILEVER (THAI) HOLDINGS PROCTER & GAMBLE (THAILAND) BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. OSOTSPA CO.,LTD. L’OREAL (THAILAND) LTD. AJINOMOTO SALES CO.,(THAILAND) COLGATE-PALMOLIVE(THAILAND)LTD. NESTLE(THAI) LTD. TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS OFFICE OF THE PRIME MINISTER

Top Advertiser – Exclude Section : Classified and House ads.

BAHT MILLIONS

2010 388 211 165 158 149 107 107 106 95 88

2009 301 156 211 73 134 26 102 84 59 44

ขอขอบคุณข้อมูลจาก The Nielsen Company (Thailand) 20


Cover Story

Bottled Water Media 21


COVER STORY

Bottled Water Media

Bottled Water Media COVER STORY

“น้ำ” เป็นปัจจัยสำคัญแห่งการดำรงชีพของมนุษย์ “น้ำ” เป็นส่วนประกอบสำคัญกว่า 60% ของร่างกายมนุษย์ “น้ำ” กินอาณาบริเวณพื้นที่ ราว 3 ใน 4 ส่วนของโลก ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย ปัจจุบันมีมูลค่า รวมกว่า 16,000 ล้านบาท และเริ่มมีการสร้างแบรนด์ มีการแข่งขัน เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปีที่ผ่านมา และเมื่อมีการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ยิ่งส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ถึงการเลือกน้ำดื่ม พิถีพิถัน ยอมจ่ายแพงเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง ครอบครัวมากขึ้น ทางเลือก จึงมีทั้งน้ำดื่มธรรมดาและ “น้ำแร่” ที่สามารถดื่มทดแทนกันได้ โดยมีเส้นแบ่งขอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อต่างกัน ราคาต่างกัน อาจด้วยหลายข้อเปรียบเทียบ เช่น แหล่งผลิต ภายในประเทศ หรือเป็นการนำเข้า บรรจุภัณฑ์ การบุกเชิงการตลาด การสร้างแบรนด์และอื่นๆ น้ำดื่ม น้ำแร่ จึงกลายเป็นสินค้าที่ต้องการ งานโฆษณาชิ้นนอกบ้านที่ทรงอิทธิพล ตามวิถีทาง ของคนรุ่นนี้ ที่เดินทางออกมาทำงานนอกบ้านมากขึ้น น้อยคนจะพกน้ำดื่มติดตัว การผ่านไปมา พบเห็น งานสื่อนอกบ้าน จึงเป็นการจดจำที่นำไปสู่การเลือก หยิบซื้อด้วยความคุ้นเคยและมั่นใจคุณภาพตามที่เห็น แต่ละค่าย น้ำดื่ม น้ำแร่ คิดอย่างไร กับการรักษาแชมป์ ตรึงยอดขาย ให้ลูกค้าคลายร้อน แต่เจ้าตัวอาจร้อนกว่า เมื่ออุณหภูมิการแข่งขันระอุ ไม่เลือกยี่ห้อ ซะเลย…

22


Bottled Water Media COVER STORY “…มุมมองของนักโฆษณา พวกเขาเห็นความสำคัญของสื่อนอกบ้าน และรู้ดีถึงข้อจำกัด แต่ก็รู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกัน…” “…mostly of marketing view are aware of the big impact and limitation of Out-of-Home media as well as its effectiveness…” “เหตุผลหลักที่ค่ายน้ำดื่มหันมาใช้สื่อนอกบ้าน คือเพื่อสร้างการรับรู้และ “ผมคิ ด ว่ า สื่ อ นอกบ้ า นสมั ย ใหม่ ต้ อ งเป็ น การสื่ อ สารสองทาง Interactive กับผู้บริโภคมากขึ้น ต้องเป็นสื่อที่ดึงดูด เรียกความสนใจของ จดจำตราสินค้า ล้อไปตามไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านมากขึ้น ผู้บริโภคได้ทันที สะกดให้หยุดดูข้อความเนื้อหาที่เรากำลังพูดและสื่อสาร ผู้บริโภคอาจไม่เห็นโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่เมื่อสื่อนอกบ้านที่ตามติดพวก ออกไป นี่คือสื่อนอกบ้านของโลกใบใหม่ในมุมมองของผมครับ” คุณโชคชัย เขาไป ก็จะส่งผลลัพธ์ได้ ยิ่งช่วงหน้าร้อน เป็นจังหวะเวลาสำคัญที่น้ำดื่ม ตู้ ปั ญ ญากนก Creative Group Head บริ ษั ท บางกอกโชว์ เคส จำกั ด ขายดี หลายค่ายจึงออกมาใช้สื่อนอกบ้านกันพรึ่บไปหมด เป็นการย้ำเตือน กล่าวในฐานะ Creative ที่คร่ำหวอดในงานโฆษณามานาน เรื่องแบรนด์ เวลาที่ผู้บริโภคเดินเลือกซื้อ จะได้เจาะจงยี่ห้อที่เขาเคยเห็น เขารู้ดีว่า วันนี้การคิดงานโฆษณาสินค้าต่างๆ รวมไปถึงสินค้าประเภท โฆษณา” คุณวิทวัส ชัยปาณี นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย กล่ า วตามแบบฉบั บ นั ก โฆษณามื อ อาชี พ ที่ เข้ า ใจพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภค เครื่ อ งดื่ ม จะต้ อ งมี ค วามเป็ นครี เ อที ฟ มากขึ้ น เพราะวั นนี้ สื่ อ นอกบ้ า นมี และอ่านใจเจ้าของสินค้าได้อย่างลึกซึ้ง หลากหลายรูปแบบ จึงต้องสร้างสักชิ้นงานโฆษณาให้โดดเด่นและสะดุดตา วันนี้เม็ดเงินโฆษณากระจายอยู่กับทุกสื่อ เพราะแต่ละสื่อจะมีจุดเด่นที่ ส่ ว นการใช้ ถ้ อ ยคำ หรื อ ข้ อ ความโฆษณาที่ สื่ อ สารกั บ ผู้ บ ริ โ ภคผ่ า น แตกต่ า งกั น แต่ ก็ เ กื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น สื่ อ นอกบ้ า นคิ ด เป็ น 7% ของ สื่อนอกบ้าน แม้จะมีหลักการอยู่ว่า ต้องกระชับที่สุด ตรงประเด็นที่สุด แต่ งบโฆษณาโดยรวม คุณวิทวัส บอกว่าไม่ได้มากมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับ ในความเป็นจริง ข้อความในสื่อนอกบ้าน ไม่มีสูตรสำเร็จที่จะสามารถบอก สื่อโฆษณาประเภทอื่น แต่จัดว่าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่ช่วยตอบโจทย์งาน ได้ ว่ า จะสั้ น ยาวเพี ย งใด หลั ก การที่ ส ำคั ญ คื อ กระชั บ ที่ สุ ด ตรงตั ว ที่ สุ ด โฆษณาและงานขายสินค้าได้ดีสื่อหนึ่งทีเดียว เท่านั้นพอ “สื่อนอกบ้าน มีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลที่จะนำเสนออยู่บ้าง คือ ต้องเป็น สโลแกนมีความสำคัญมาก ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจเครื่องดื่ม เพราะสโลแกน เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะจดจำ หากประทับใจแล้วก็ยากที่จะลืมเลือน งานโฆษณาด้วยข้อความที่สั้น กระชับ หรือมีรูปสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้ ก็น่าจะเพียงพอครับ” “หากผู้บริโภคจดจำสโลแกนได้แล้ว เขาก็จะรู้สึกผูกพันกับสินค้า เวลาที่ เขาไปซื้อสินค้า ผู้บริโภคก็จะนึกถึงสินค้าที่เขาจำสโลแกนได้เป็นอันดับแรก จริงไหมครับ”

“มุม

มองนักการต

อ เ – ลาด

” า ณ ษ ฆ โ ี เ ย นซ

คุณวิทวัส ชัยปาณี นายกสมาคม สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย Wittawat Chaipanee President The Advertising Association of Thailand

คุณโชคชัย ตู้ปัญญากนก บริษัทบางกอกโชว์เคส จำกัด Chokchai Tupanyakanok Creative Group Head Bangkok Showcase Co.,Ltd

23


COVER STORY

Bottled Water Media

Bottled Water 24


Bottled Water Media

หน่วย : ล้านบาท

6.25%

17,000

มูลค่าตลาดน้ำดื่มโดยรวม และการเติบโต ปี 2006-2009

COVER STORY

มูลค่าตลาดน้ำดื่มในประเทศ

6.67%

16,000

7.14%

15,000

50% 2006

2007

2008

2009

20% 18%

8,500

มูลค่าตลาดน้ำดื่มทั้งหมดแยกประเภทบรรจุภัณฑ์ ปี 2009 2% 340

1,700

3,060

10% 3,400

หน่วย : ล้านบาท

14,000

P.E.T

ขวดแกว

ขาวขุน P.E

ถังใหญ

อื่นๆ

28% 19%

ส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด ประเภทขวด P.E.T ปี 2009 15%

13%

13% 12%

+

ข้อมูลจากองค์กร ขอบคุณ : บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

25


COVER STORY

Bottled Water Media หน่วย : ล้านบาท

มูลค่าตลาดน้ำแร่ในประเทศ

15,000

88.24%

มูลค่าตลาดน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด ปี 2009 2,000 11.76%

water

Mineral

500

25%

สัดส่วนตลาดน้ำแร่ในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2009

1,500

หน่วย : ล้าน

บาท

75%

60% ส่วนแบ่งตลาดน้ำแร่บรรจุขวด ปี 2009

20% 11%

9%

+

26

ข้อมูลจากองค์กร ขอบคุณ : บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด


Bottled Water Media COVER STORY น้ ำ ดื่ ม “สยาม” ก่ อ ตั้ ง มายาวนาน 17 ปี และมี ผู้ บ ริ ห ารเป็ นกลุ่ ม เดี ย วกั บ ผู้ แทน จำหน่ายรถยนต์ เมอร์ซิเดส-เบนซ์ โดย ดร.ทรงพร จั่นเทศ ประธานกรรมการบริหาร เบนซ์ทีทีซีกรุ๊ป เป็นผู้ก่อตั้ง “จุดเด่นของน้ำดื่มสยามคือ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต ให้คงอยู่อย่าง ถาวร แม้ว่าการแข่งขันในตลาดน้ำดื่มจะรุนแรงเท่าไรก็ตาม รสชาติของเราเป็นเอกลักษณ์ จะรู้สึกว่าเหมือนดื่มน้ำฝนมีรสหวานนิดๆ ดื่มแล้วชื่นใจ ผมบอกกับลูกค้ารถยนต์เมอร์ซิเดส เบนซ์ ว่า ถ้าคุณมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ เมอร์ซิเดส เบนซ์ และรถยนต์เมอร์ซิเดส-เบนซ์ที่ผมขายอยู่ คุณลองดื่มน้ำดื่มสยามของ ผมดูซิครับ” นั บ เป็ น การเปิ ด ตลาดที่ ไ ด้ ผ ล เพราะหลั ง จากนั้ น น้ ำ ดื่ ม สยามก็ เป็ น ที่ รู้ จั ก จนมี แฟนพันธุ์แท้ กลายเป็นขาพระจำไปเลย และพบว่าช่องทางการกระจายสินค้า พบได้ทุกที่ นับตั้งแต่ในโมเดิร์นเทรด, ร้านค้าปลีก, เซเว่นอีเลฟเว่น, ปั้มน้ำมันซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับ ปั๊ม ESSO ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เติมน้ำมันแถมน้ำดื่มสยาม สื่อโฆษณาที่สร้างการรับรู้และจดจำน้ำดื่มสยามให้เป็นที่รู้จักได้เป็นอย่างดี คือการ จับมือกับปั๊มน้ำมันเป็นแคมเปญเด่นของค่ายนี้ เป็นผู้สนับสนุนรายการทางโทรทัศน์ด้วยงบประมาณ 20 ล้านบาท อาทิ รายการของ เวิร์คพอยท์ นอกจากนี้ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์, การใช้สื่อนอกบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแรป สติ๊กเกอร์โฆษณาน้ำดื่มสยามบนรถส่งน้ำดื่ม มีการจัดกิจกรรมออกบูธตามงานต่างๆ เป็น ผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา งานการกุศล รวมทั้งยังรับจ้างผลิตน้ำดื่มให้กับสินค้า House Brand อีกหลายยี่ห้อ “…การสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ร ู ้ จ ั ก อาจจะต้ อ ง ผูกพ่วงไปกับรายการเกมโชว์ ที่ได้รับความนิยม สูง…” “…Creating brand recognition and brand awareness, sometimes they need to attach by program in the famous TV game show …”

“สนับสนุนเกมโชว์เพิ่มยอดขาย”

ดร.ทรงพร จั่นเทศ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีทีซี น้ำดื่มสยาม จำกัด Dr.Songporn Chantes Managing Director TTC Siam Drinking Water Co.,Ltd.

27


Bottled Water Media COVER STORY “เนปจู น ” น้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วด จากแหล่งตาน้ำธรรมชาติจากภูเขา ในเขตจังหวัดระยอง คุ ณกิ ต ติ ย า ชั ย เศวตกานนท์ รองกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท เนปจู น อาหารและเครื่ อ งดื่ ม จำกัด กล่าวว่า “จุดแข็งของบริษัท คื อ ก า ร มี แ ห ล่ ง น้ ำ ธ ร ร ม ช า ติ โฆษณา ณ จุดขายลดต้นทุนแต่สร้างภาพลักษณ์ คุ ณ ภาพ มี ก ลิ่ น ไอของความเป็ น ธรรมชาติ ข ายในท้ อ งตลาดมา แล้ ว กว่ า 16 ปี เราเน้ นที่ จ ะมองและให้ ค วามสำคั ญ กั บ ช่ อ งทางการจั ด จำหน่ า ยให้ ครอบคลุม และเมื่อพร้อมกว่านี้จึงจะหันมาใช้งบโฆษณาอย่างเต็มที่มากกว่านี้ค่ะ” การเกิด เปิดตัวมานาน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจ น้ำดื่มรู้ดีว่า สำหรับรายใหม่ๆ ที่จะเข้า ตลาดนี้ เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย แม้น้ำดื่มจะมีความสำคัญกับร่างกาย แต่ก็มีการแข่งขันสูง จนบางรายต้องปิดตัวไปบ้างแล้ว สิ่ ง ที่ พ อทำได้ ในการโฆษณาที่ ใช้ ง บประมาณไม่ ม ากนั ก คื อ การใช้ ร ถขนส่ ง เป็ น สื่ อ โฆษณาเคลื่อนที่ ด้วยแรปรถขนส่ง ที่วิ่งผ่านสายตาผู้คนไปตลอดเส้นทาง กลยุ ท ธ์ ที่ ค่ า ยนี้ ให้ ค วามสำคั ญ คื อ การร่ ว มกั บ เจ้ า ของห้ า ง เช่ น การจั ด โปรโมชั่ น ช่วยการกระจายยอดขายได้ดี

“ช่องทางจัดจำหน่ายต้องครอบคลุม”

“…เน้นช่องทางการขาย ให้ใกล้ผู้บริโภค มากที่ ส ุ ด ก่ อ นที่ จ ะหั น กลั บ มาใช้ ง บ โฆษณา…” “…focusing on distribution channels, the most necessary before marketing budget…”

คุณกิตติยา ชัยเสวศกานนท์ รองกรรมการบริหาร บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด Kittiya Chaisavetkanon Deputy Managing Director Neptune. Food & Beverage co., ltd

28

Tips

กฏเหล็กโฆษณาน้ำดื่มบรรจุขวด

คำที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการโฆษณา ยอด, ยอดเยี่ยม, พิเศษ, วิเศษ ดีเลิศ, ดีที่สุด, เด็ดขาด, ศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์, ปลอดภัยที่สุด, เหมาะสมที่สุด เป็นหนึ่ง, ที่หนึ่ง, บริสุทธิ์, มั่นใจกว่า เหนือกว่า…… กว่า หลักเกณฑ์และแนวทางในการโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ : แสดงชื่ออาหารในข้อความโฆษณา หรือแสดงภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็น ชื่ออาหารบนฉลากอย่างชัดเจน สื่อวิทยุ : แสดงชื่ออาหารในส่วนเสียงโฆษณา สื่อโทรทัศน์ : - แสดงชื่ออาหารในส่วน เสียงโฆษณาหรือแสดงอักษรลอย (SUPER) ในภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง - แสดงภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็น ชื่ออาหารบนฉลากอย่างชัดเจน - แสดงชื่ออาหารเป็นอักษรลอย ประกอบภาพโฆษณา ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


51


COVER STORY Bottled Water Media “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์” ของค่ายบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สร้างแบรนด์กับกลุ่มคน รุ่นใหม่ ด้วยหนังโฆษณาที่สื่อถึงความรักและห่วงใย วันนี้มีส่วนแบ่งการตลาด 23% และ เป็นผู้นำในช่องทางโมเดิร์นเทรด แบรนด์นี้จัดกลุ่มเป็นน้ำดื่มอินเตอร์ระดับโลก มีจำหน่ายใน 21 ประเทศ และเป็น แชมป์ในหลายประเทศ ได้แก่ เลบานอน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน สำหรับตลาดในประเทศไทย มีการการขายฐานไปยังกลุ่มเด็ก วัย 5-12 ปี ด้วยการ เปิ ด ตั ว แบรนด์ เนสท์ เ ล่ เพี ย วไลฟ์ คิ ด ส์ เพราะต้ อ งการครอบคลุ ม ฐานผู้ บ ริ โภคกลุ่ ม ครอบครัวทั้งบ้าน เมื่อราวไตรมาส 3 ปี 2552 ที่ผ่านมา คุณประหยัด อนุชิราชีวะ กรรมการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราใช้กลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่า “Channel Marketing” ผ่านกิจกรรมทางการ ตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาทิ การจัดโรดโชว์, การทำกิจกรรม ณ จุดขาย การทำ กีฬากับน้ำดื่ม กลยุทธ์การตลาดของเพียวไลฟ์ ประชาสัมพันธ์ และการทำโปรโมชั่นในรูปแบบของแถม คือ สายคล้องคอขวดน้ำในช่วง แนะนำ รวมถึงการให้ความสำคัญด้านช่องทางการจำหน่าย โดยเน้นช่องทางจำหน่าย โมเดิร์นเทรด, ร้านสะดวกซื้อ และช่องทางโรงเรียน” นอกจากนี้ยังใช้ “กีฬา” นำพาสู่กลุ่มเป้าหมายรู้จัก ได้แก่โครงการ “Nestle Pure Life Kids Futsal Challenge” เยาวชน ชาย-หญิ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต้ น อายุ ร ะหว่ า ง 8-10 ปี มาร่ ว มเปิ ด ประสบการณ์ ใหม่ พร้ อ มเสริ ม สร้ า ง พั ฒ นาทั ก ษะ แสดงความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล จากโค้ชระดับโลกบราซิล กีฬากับน้ำดื่มเป็นของคู่กัน เพราะเล่นกีฬา ก็ต้องดื่ม “…สร้างความคุ้นเคยให้ผู้บริโภค มาใกล้ชิดกับ “การสร้างความคุ้นเคยระหว่างสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายผ่านกีฬา นอกจากจะทำให้เด็ก แบรนด์ได้ด้วยกีฬา กีฬากับน้ำดื่มเป็นของคู่กัน…” และเยาวชนมีความรู้จักและเข้าใจในกีฬาฟุตซอลมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เขามีความคุ้นเคย กับแบรนด์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คิดส์ อีกด้วยครับ” “…Sport marketing, one of the effective strategies between bottled water and sports come along…”

“ใช้ Sport Marketing อิงผู้บริโภค”

คุณประหยัด อนุชิราชีวะ กรรมการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด Prayad Anuchiracheewa Executive  Director - Water  Business Nestle (Thai) Ltd

30


Bottled Water Media COVER STORY น้ำดื่ม “ฮาวดี้” ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องหลักในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าถึง กลุ่ ม เป้ า หมาย พร้ อ มกั บ มี กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ โภคผ่ า นกิ จ กรรมทางการตลาด แจก แผ่นพับ ใบปลิว มีป้ายโฆษณา ณ จุดขาย และไม่ละเลยที่จะใช้สื่อนอกบ้านสร้างการรับรู้ และจดจำตราสินค้า “ผมว่าวันนี้ผู้บริโภคอยู่นอกบ้านกันมากขึ้นครับ ดังนั้นสื่อโฆษณาที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีก็คือสื่อนอกบ้าน ดังนั้นผมจึงตัดสินใจแรป สติ๊กเกอร์โฆษณาน้ำดื่มฮาวดี้ไว้บนรถส่งน้ำดื่มจำนวน 2 คัน ซึ่งหลังจากการลงโฆษณาไป แล้ว ผลตอบรับดีมากครับ คนเห็นน้ำดื่มฮาวดี้ทั่วบ้าน ทั่วเมือง และโทรศัพท์มาสั่งซื้อน้ำ ดื่ ม ของเรามากขึ้ นครั บ ” คุ ณ วิ วั ฒ น์ ภั ท รหิ รั ญ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ทิ พ ย์ ว ารี เบฟเวอเรจ จำกัด เล่าแนวคิด ตามลักษณะของธุรกิจที่รู้ว่าเป็นรายเล็ก ดังนั้นต้องใช้ ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจน้ำดื่มมีกำไรน้อยมากแต่มีการแข่งขันสูง โดยในแต่ละปีตลาดโดยรวมมีการ Moving Media ยังเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอยู่เสมอ เติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องสร้างแบรนด์น้ำดื่มให้เป็นที่รู้จัก ด้วย การให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ และต้อง ไม่ ลื ม ถึ ง การรั ก ษาคุ ณ ภาพน้ ำ ดื่ ม ที่ ได้ ม าตรฐาน บริ ก ารที่ ดี เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โภคเกิ ด ความ ประทับใจ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ “ตลาดน้ำดื่มถือเป็นตลาด Consumer Product ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในสายตาของผม ผมมองว่ายังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจ เพราะอย่างไรผู้บริโภคก็ต้องกิน ต้องดื่มน้ำ ส่งผลให้ ตลาดน้ำดื่มมีอัตราการเติบโตต่อไปครับ” “…น้ำดื่มเป็นสินค้าบริโภคที่มีความจำเป็น เป็น ตลาดใหญ่ ม าก และมี อ ั ต ราการเติ บ โตสู ง รายใหญ่ รายเล็กจึงมีพื้นที่ให้ทำธุรกิจได้…” “…The bottled water market is huge with the increasing growth rate every year, its draws many investors to jumping in…”

“ตลาดใหญ่ รายเล็กก็อยู่ได้”

คุณวิวัฒน์ ภัทรหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพย์วารี เบฟเวอเรจ จำกัด Wiwat Phattharahirun Managing Director Tipwaree Beverage Co.,Ltd

31


COVER STORY

Bottled Water Media

ผลิตภัณฑ์ “น้ำดื่มช้าง” เป็นธุรกิจในกลุ่มไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นอีกค่ายที่ทุ่มงบประมาณโฆษณา ด้วยการใช้แบรนด์ร่วม กันทั้งเครือ คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า “บริษัทมีนโยบายให้ “น้ำดื่มช้าง” เป็น Total Drinking Water Solution คื อ การมี น้ ำ ดื่ ม สะอาดให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคใน ทุ ก เวลา ทุ ก ที่ ทุ ก โอกาส เพราะมี ค วามพร้ อ มเรื่ อ ง กระบวนการผลิ ต ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ขวดแก้ ว ขวดเพ็ ท (P.E.T) ทุกขนาด และแกลลอน ดังนั้นจึงครอบคลุมกลุ่มเป้า หมายค่อนข้างกว้างมาก แต่ ห ากจะมองเล็ ง กลุ่ ม คน จะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ตอนปลายจนถึงกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่มีความเปิดกว้าง พร้ อ มรั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ และมองหาน้ ำ ดื่ ม ที่ ให้ ค วามมั่ น ใจได้ ใน คุณภาพครับ” งบประมาณ ราวกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทในปี 2553 นี้ จะ ถูกใช้ไปทั้งสื่อหลักและสื่อนอกบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแรป สติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ไว้บนรถจัดส่งน้ำดื่ม เพื่อสร้างการรับรู้ และจดจำตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก ตลอดเส้นทางของการขนส่ง ไปถึงมือผู้บริโภค ปีนี้จะเป็นปีแรกที่น้ำดื่มช้างจะเริ่มรุกตลาดอย่างจริงจังใน ทุ ก ๆ รู ป แบบ น่ า จะมี ส่ ว นช่ ว ยให้ น้ ำ ดื่ ม ช้ า งก้ า วสู่ ก ารเพิ่ ม ส่วนแบ่งการตลาด ไต่สู่อันดับต้นๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น

“เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยการแรปรถ”

ค่ายใหญ่ประกาศตัวสร้างแบรนด์และรุกตลาดด้วยสื่อโฆษณานอกบ้าน

“…ค่ายที่มีความพร้อม ย่อมบุกตลาดได้อย่างคล่องตัว การแรปรถ ขนส่ง เป็นสื่อนอกบ้านที่หลายค่าย เลือกหยิบใช้…” “…Wrapping the delivery trucks, one of the Out-of-Home media…”

คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด Marut Buranasetkul Deputy Managing Director Thai Beverage Marketing Co.,Ltd.

32


จุดแข็งของ “น้ำดื่มสิงห์” คือความแข็งแกร่งของแบรนด์ ที่อยู่ในตลาดมานาน มีวลีที่ติดปากผู้บริโภคคือ “น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิงห์” ส่งผลให้ค่ายสิงห์ยืนแชมป์ ครองส่วนแบ่งตลาด มากเป็นอันดับ 1 คุณวิไลลักษณ์ จตุรประเสริฐ ผู้จัดกาารฝ่ายการตลาด นอล-แอลกฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “การเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่ม โดยมีส่วนแบ่งตลาดรวมเฉพาะ น้ำขวด PET และน้ำขวดแก้วอยู่ที่ 28% ผ่านร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต แต่การแข่งขันที่ดุเดือดจากทุกแบรนด์ ทำให้ทุกค่ายต้องพัฒนาไม่หยุด เช่น การพัฒนาช่องทางการ จัดจำหน่ายใหม่ๆ การใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เราเองก็ใช้ แต่จะไม่ใช้เรื่องราคา ปัจจุบันนอกจากสื่อโทรทัศน์ที่น้ำดื่มสิงห์ให้ความสำคัญ แล้ ว สื่ อ นอกบ้ า นก็ ถู ก เลื อ กใช้ ล่ า สุ ด เป็ นการแรปตึ ก สู ง ใน เมือง ที่อาคารอิตัลไทย ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ ซึ่งเป็นย่านที่มี การจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน ช่วยสร้างการรับรู้และตอกย้ำ แบรนด์ น้ ำ ดื่ ม สิ ง ห์ ที่ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภครอบทิ ศ ทางที่ ดี ม าก ทางหนึ่ง”

Bottled Water Media

COVER STORY

“แรปตึกสูงเข้าถึงผู้บริโภครอบทิศ”

ตึกสูง ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาด

“…ใช้ตึกสูงเป็นสื่อนอกบ้าน ที่มองเห็นเด่นชัด รวมทั้งกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อ รักษาแชมป์เบอร์หนึ่งไว้ให้ได้…” “…Wrapping the high-rise building, can be seen from everywhere is one of the strategies to remain the number one ranking in the bottledwater market…”

คุณวิไลลักษณ์ จตุรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นอล – แอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด Wilailuck Chaturaprasert Maketing Manager For Non-Alcohol Products Boonrawd Trading Co.,Ltd.

33


COVER STORY Bottled Water Media สินค้าภายใต้แบรนด์ “แม็คโคร” ของค่าย สยามแม็คโคร กลายเป็น แบรนด์ขวัญใจ ศูนย์ค้าส่ง กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มร้านโชวห่วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม เป็นแฟนพันธุ์แท้ขาประจำ แวะเวียนเข้ามา เลือกซื้อสินค้าไม่ขาดสาย คิดเป็น 80% ของลูกค้าทั้งหมด ทั้ง 45 สาขา มีสินค้าเฮาส์แบรนด์อยู่ราว 6-8 แบรนด์ อาทิ แอโร, เซฟแพค, คิ ว บิ ซ คุ ณ ศิ ริ พ ร เดชสิ ง ห์ ผู้ จั ด การอาวุ โสฝ่ า ยจั ด ซื้ อ บริ ษั ท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่ า วว่ า “สิ น ค้ า เฮาส์ แ บรนด์ ข องแม็ ค โครมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของ แม็คโครที่ต้องการเลือกหาสินค้าที่มีราคาถูก แต่คุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ ดังในท้องตลาดประมาณ 10-30%” สำหรับน้ำดื่ม “ตราแอโร” ของแม็คโครมีให้เลือกหลายขนาดกลุ่มลูกค้า หลักคือ ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม รวมไปถึง กิจกรรมสัมมนาของบริษัท ห้างร้าน โรงเรียน เป็นต้น จุดแข็ง คือ สินค้าที่มี คุณภาพ จากพฤติ ก รรมของลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ น้ ำ ดื่ ม ตราแอโร พบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ ะซื้ อ น้ำดื่มเพื่อไปใช้ต่อในภาคธุรกิจ ดังนั้นการพิจารณาจะดูคุณภาพของสินค้า ต้ อ งมาก่ อ น ขณะที่ ร าคาเป็ น ปั จ จั ย ในระดั บ รองลงมาและดี ไ ซน์ ข อง ผลิตภัณฑ์มาเป็นอันดับ 3 สำหรับการสร้างแบรนด์สินค้าจะอาศัยช่องทางของสาขาแม็คโครที่ สมาชิกแม็คโครทุกคนรู้จักน้ำดื่ม aro จากแม็คโครเมล์ ครอบคลุมทั้งประเทศในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งมีการส่ง แม็คโครเมล์ซึ่งเป็นโปรชัวร์สินค้าไปให้สมาชิกว่า 2 ล้านรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าวในทุกๆ 14 วัน “… การทำเฮ้าส์แบรนด์ เป็นนโยบายของแต่ละค่าย “ทุ ก หน้ า ร้ อ นจะมี ก ารเตรี ย มโปรโมทชั่ น ส่ ง เสริ ม การขายน้ ำ ดื่ ม ที่แตกต่างกัน แต่ช่วยเรื่องการรักษาฐานลูกค้า ที่ได้ เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพราะเป็นช่วงที่น้ำดื่มขายดี แอโร่เป็นที่รู้จักมากขึ้น” ผลมาก...” สินค้าเฮ้าแบรนด์ของแม็คโครประเภทน้ำดื่มมีมูลค่ารวมประมาณ 977 ล้านบาท เป็นน้ำดื่มแอโร่ส์สัดส่วนราว 20% หรือ 190 ล้านบาท “…launching house brands is different for each company but it can help effectively target…”

“ใช้แพ็กเกจกระตุ้นยอดขาย”

คุณศิริพร เดชสิงห์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) Siriporn Dechsingha Senior Commercial Manager (Own Brand) Siam Makro Public Company Ltd.

34


กลุ่มสินค้าเฮาส์แบรนด์ภายใต้แบรนด์ “คาร์ฟูร์” มีมาก กว่ า 3,000 รายการ ล้ ว นเป็ น สิ นค้ า เรื อ ธงประเภทอุ ป โภค บริโภค ที่สร้างรายได้ให้กับค่ายนี้อย่างเป็นกอบเป็นกำ มร.แพทริ ค โบเนเฟ่ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยคั ด เลื อ กสิ นค้ า บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด ผู้บริหารห้างคาร์ฟูร์ กล่าวว่า “น้ำดื่มตราคาร์ฟูร์นับเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้การตอบรับ เป็นอย่างดี ขายดีมากครับเป็นสินค้าคุณภาพที่เราคัดสรรแล้ว การทำสินค้าเฮ้าส์แบรนด์เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค และป้องกันการกระทบกับแบรนด์เดิมของลูกค้าของเราครับ” แม้ ก ารแข่ ง ขั น จะสู ง มาก ทั้ ง การโฆษณาและการจั ด กิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ แต่ค่ายนี้เลือกที่จะให้ ความสำคัญกับสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ด้วยการติดป้ายโฆษณา ไว้ บ นชั้ น วางสิ น ค้ า ด้ ว ยข้ อ ความว่ า “สิ น ค้ า ตราคาร์ ฟู ร์ คุณภาพเทียบเท่า และราคาถูกกว่าแบรนด์ชั้นนำ” นับเป็น ข้อความที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าทันที โดย ไม่ต้องคิดมาก นอกจากนี้ยังมีการการใช้แคตตาล็อก แจกฟรีให้สมาชิก และลู ก ค้ า สามารถหยิ บ อ่ า นได้ จ ากประตู ท างเข้ า ดั ง นั้ น ทั้ง 30 สาขาของค่ายนี้ จึงใช้จุดขายอย่างมีประสิทธิภาพมาก

Bottled Water Media

COVER STORY

“House Brand ต้องโฆษณา ณ จุดขาย”

ตอบแทนลูกค้าด้วยสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ได้ทั้งยอดขาย และภาพลักษณ์

“…การทำตลาดของเฮ้าส์แบรนด์ ใช้จุดแข็ง ณ จุดขาย กระตุ้นการซื้อ ทันที…” “…House brand, for bottled water is sales at the point-of-sale…”

มร.แพทริค โบเนเฟ่ ผู้อำนวยการฝ่ายคัดเลือกสินค้า บริษัท เซ็นคาร์ จำกัด Patrick Bonnifait Merchandise Director CenCar Limited.

35


COVER STORY

Bottled Water

Media น้ำดื่ม “คริสตัล” ค่ายเป๊บซี่ ได้ถูกยกระดับให้ความสำคัญขึ้นมาหลังจากแนวโน้ม เครื่องดื่มสุขภาพมาแรง และน้ำดำ - เป็นข้อควรระวัง การแข่งขันก่อให้เกิดการพัฒนา คริสตัลได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้แคมเปญ Charisma from within หรือเปล่งประกายดูดีจากภายใน ปรับแพ็กเกจจิ้งโฉมใหม่ เพื่อ ให้ เข้ า กั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ผู้ บ ริ โภคยุ ค ปั จ จุ บั นที่ ต้ อ งการภาพลั ก ษณ์ ดู ดี อ ยู่ เ สมอ พร้ อ มกั บ ใช้ แนวคิด ทางการสื่อสารการตลาดก็คือ ทุกคนดูดีได้จากสิ่งง่ายๆ เลือกดื่มน้ำคริสตัล ซึ่ง นับเป็นการเชื่อมโยง Image ของแบรนด์และคำว่า “เพื่อสุขภาพ” ไว้ด้วยกัน ปัจจุบันค่ายนี้ให้ความสำคัญกับสื่อโฆษณาในทุกช่องทาง ตั้งแต่สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนอกบ้าน เพราะสื่อโฆษณาแต่ละประเภทมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการใช้สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ด้วยการตกแต่งร้านค้า ร้านอาหารด้วย ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคริสตัล อาทิ ตู้แช่ ที่วางช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะฯลฯ เพื่อตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่ม คริสตัลที่มีสโลแกนคือ คิดจะดื่มน้ำ ดื่มคริสตัล ขณะเดียวกันยังมีการจัดโปรโมชั่นรางวัล ให้กับผู้บริโภคได้ร่วมสนุกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าอีก ด้วย คุ ณ ปริ ญ ญา เพิ่ ม พานิ ช ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยการตลาดและปฏิ บั ติ ก ารขาย บริ ษั ท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากผลสำรวจล่าสุดในเรื่องการรับรู้และตอบรับของแบรนด์น้ำดื่มคริสตัล (Brand Awareness) ของบริษัทโฆษณาในกลุ่มดับบลิวพีพี พบว่าแบรนด์น้ำดื่มคริสตัลมีความ แข็งแกร่งขึ้นเป็น 100% ในทุกช่องทางจัดจำหน่าย ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจาก ความไว้วางใจและน่าเชื่อถือในเรื่องความสะอาดของเทคโนโลยีการผลิตได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสถาบัน NSF International เป็นแบรนด์แรกของประเทศ, กลยุทธ์ด้านการ สื่อสารที่โดนใจผู้บริโภคด้วยการตอกย้ำแบรนด์คอนเซ็ปต์ “เทคนิคดูดี” ให้ผู้บริโภคเห็นถึง ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน้ำสะอาด ซึ่งเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจ ในการดูแลและรักษาสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้คริสตัลกลายเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยม ในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นครับ”

“คุณภาพน้ำต้องดี”

ดื่มน้ำคริสตัลแล้วสดชื่นสดใส... ต้องใช้สาวสวยใสสื่อได้ชัดเจนที่สุด

“…คุณภาพที่วางใจได้ และการอยู่ในร่มของค่าย สิ น ค้ า ดั ง มี ส่ ว นให้ ค ริ ส ตั ล ได้ ร ั บ ความนิ ย มไป ด้วย…” “…Trust quality and also being under the famous international brand (Coca-Cola) made “Crystal” also become one top of mind…”

คุณปริญญา เพิ่มพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) Parinya Permpanich Marketing and Sales Operations Director Serm Suk Ple.

36


Bottled Water Media COVER STORY แม้ว่าการประปานครหลวง (กปน.) จะมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจกันอย่างต่อเนื่องยาวนานนับสิบปีว่า “น้ำประปาดื่มได้” แต่ก็ยังไม่ประสบ ความสำเร็จนัก เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้ดีว่าปัญหาของเรื่องนี้ คือระบบการส่งน้ำตาม ท่อส่งใต้ดินที่ยังไม่อาจรับรองความสะอาดจากการปนเปื้อน ด้วยความเก่าแก่ของการ ก่อสร้าง การวางระบบมาช้านาน ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดในราคาถูกกว่าท้องตลาด และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องน้ำประปาดื่มได้ กปน. จึงเปิดตัว น้ำดื่ม “ปาป้า” คุณเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการประปานครหลวง กล่าวว่า “ความจริ ง นะครั บ น้ ำ ดื่ ม ปาป้ า ผลิ ต ออกวางขายมาแล้ ว ตั้ ง แต่ เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่ ง ก็ มี เ สี ย งการตอบรั บ ที่ ดี จ ากผู้ บ ริ โ ภคครั บ แม้ เราจะไม่ มี งบโฆษณามากนักนะครับ” คุ ณ ภาพของน้ ำ ดื่ ม ของ กปน. ได้ ม าตรฐาน GMP (Good Manufacturing practice) และการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ช่องทางการจัดจำหน่าย อาทิ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านค้าและบริษัทเอกชน ขยายวงขึ้นจากเดิมใช้เฉพาะสาขาการประปานครหลวง 15 สาขาเท่านั้น ปัจจุบันน้ำดื่มปาป้ามียอดขายเฉลี่ย 15,000 ขวดต่อวัน และนโยบายในปี 2553 นี้ กปน. ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายเป็น 20,000 ขวดต่อวัน ช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กปน. ใช้พื้นที่ด้านหลังของ “ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ สร้างแบรนด์อย่างคุ้มค่าด้วยใบแจ้งหนี้ ประปา” ของผู้ใช้น้ำประปาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1.8 ล้านใบ ซึ่งพบว่า มีประสิทธิภาพมาก เพราะมีผู้บริโภครู้จักน้ำดื่มปาป้ามากขึ้น ยอดขายจึงเพิ่มมากขึ้นตาม ลำดับ “…ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา ราว 1.8 ล้านใบ ใช้ เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ส่งตรงถึงบ้านได้อย่างมี ประสิทธิภาพ…” “…1.8 million water bills, can be one of the effectively marketing media for their bottled water …”

“ใบแจ้งหนี้สร้างแบรนด์”

คุณเจริญ ชัยกิตติศิลป์ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง Charoen Chaikittisilpa Governor METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

37


COVER STORY

Bottled Water Media

Mineral Water

38


Tips

กฏเหล็กโฆษณาน้ำดื่มบรรจุขวด

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการโฆษณาน้ำดื่ม - แนวการโฆษณาจะต้องไม่เป็นการเปรียบเทียบ ทับถมกับผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น ยกเว้นการ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของตัวเอง - การโฆษณาจะต้องไม่สื่อความหมายให้ ผู้บริโภคเข้าใจว่าอาหารนั้นสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยได้ เพราะจะทำให้สำคัญผิด ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นยา - ให้โฆษณาโดยใช้คำว่า “ธรรมชาติ” ได้ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ - การโฆษณาแถมพก เสี่ยงโชค ชิงรางวัล ต้องตรงตามเงื่อนไขของกรมตำรวจตาม พระราชบัญญัติการพนันชิงโชค - การโฆษณาน้ำแร่ต้องแสดงคำเตือน “โปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนดื่ม” ทั้งในส่วนภาพและเสียง เนื่องจากน้ำแร่แต่ละ ชนิดจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ประกอบด้วย แร่ธาตุทั้งชนิดและปริมาณที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำซึ่งเป็นที่มาของน้ำแร่นั้น - สีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้น ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Bottled Water Media COVER STORY “มิเนเร่” น้ำแร่ ของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มีการปรับภาพลักษณ์โลโก้ของขวด บรรจุภัณฑ์ใหม่ จึงดูทันสมัยยิ่งขึ้น แต่ยังเป็นสีฟ้าสดใสเหมือนเดิม กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายหลั ก คื อ กลุ่ ม ผู้ ห ญิ ง ทำงานที่ ใส่ ใจในสุ ข ภาพ ต้ อ งการดู แ ล รูปลักษณ์ของตัวเองให้ดูดี และมีไลฟ์สไตล์แบบ Health & Beauty Conscious คุณประหยัด อนุชิราชีวะ กรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “มิเนเร่ เป็นน้ำแร่ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสองหลัก คือมากกว่า 10% ในทุกปี เพราะผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นครับ” กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มี คำมั่นสัญญากับตัวเองในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ - On – premise เช่น การนำเสนอในฟิตเนสชั้นนำ รวมทั้งกลุ่มโรงหนังให้มีตัวเลือกมากขึ้น ส่ ว นอี ก กลุ่ ม เป็ นการวางไว้ ต ามช่ อ งทางการจำหน่ า ยปกติ เช่ น ร้ า นสะดวกซื้ อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ผู้บริโภคกลุ่มนี้มาซื้อเมื่อเห็น จะไม่มีอาการแสวงหา - Off premise การใช้สื่อโฆษณา ค่ายนี้เป็นค่ายใหญ่จึงมีการจัดสรรงบไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งการทำ หนังโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาด สื่อนอกบ้าน ด้วยการนำดาราคนดัง ที่รัก สุขภาพมาเล่าเคล็ดลับความงาม จากการดื่มมิเนเร่น้ำแร่ธรรมชาติ 100% ซึ่งก็ได้รับการ ตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค

“เจาะตลาดคนทำงานด้วยกิจกรรม”

“… การนำเสนอข้อมูลทางเลือก เกิดขึ้นได้ทั้งที่ ต้องเสิร์ฟถึงที่และจัดวางเป็นทางเลือก…” “…Offering the alternative information to consumers can be done by both on-premise and off-premise methods…”

คุณประหยัด อนุชิราชีวะ กรรมการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด Prayad Anuchiracheewa Executive  Director - Water  Business Nestle (Thai) Ltd

39


COVER STORY

Bottled Water Media

“น้ ำ แร่ อ อร่ า ” เป็ นน้ ำ แร่ แบรนด์ ไทย แบรนด์ แรกๆ ใน ตลาดเมื อ งไทย มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดกลุ่ ม น้ ำ แร่ ประมาณ 25% คุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ ฟู ด ส์ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน) บอกถึ ง เหตุ ปั จ จั ย ที่ ทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดได้ระดับนี้คือ “ผมคิ ด ว่ า จุ ด ขาย เป็ น จุ ด แข็ ง สำคั ญ ของน้ ำ แร่ คื อ คุ ณ ภาพของน้ ำ ที่ เป็ นน้ ำ แร่ เ ย็ น ใส สะอาด บริ สุ ท ธิ์ ได้ รั บ ใบรับรองคุณภาพ จากหลายสถาบัน เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา การรักษารสชาติเฉพาะตัว มีบรรจุภัณฑ์ พกสะดวก และที่ สำคัญตั้งราคาไม่แพงเกินไปสำหรับคนกระจายกลุ่มครับ” สินค้ากับการโฆษณา ต้องมาคู่กัน ค่ายนี้เตรียมใช้สื่อนอก บ้ า นแบบครบสู ต ร ไล่ ม าตั้ ง แต่ ป้ า ยบิ ล บอร์ ด การใช้ สื่ อ อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการใช้ Facebook เพื่อขยายไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมายคนรุ่ น ใหม่ ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น การสร้ า ง Brand Image ในระยะยาวได้อีกด้วย

“เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ด้วย Facebook”

บิลบอร์ด หนึ่งในสื่อนอกบ้านที่ออร่าใช้ตอกย้ำแบรนด์

“…การสร้างแบรนด์ในระยะยาว ควรใช้สื่อผสมผสานที่อยู่บนเส้นทาง เดียวกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่…” “…Creating sustainable brand should implement the integrated marketing strategies based on lifestyle of the new generation as the target market...”

คุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Viwat Limsakdakul CEO/Director Tipco Foods (Thailand) Public Company Ltd.

40


Bottled Water Media COVER STORY “น้ำแร่มองต์เฟลอ” น้ำแร่สัญชาติไทย เป็นสินค้าในเครือสหพัฒน์ ที่มี มากว่า 10 ปี ผลิตจากแหล่งน้ำพุร้อน ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก “ผมเคยเห็นแหล่งน้ำพุร้อนบนภูเขา ที่ประเทศ ฝรั่งเศส พอจะมาทำ น้ ำ แร่ ใ นเมื อ งไทย มองๆ ไปมองเห็ น ภู เ ขา ก็ แ ว่ บ ตั้ ง ชื่ อ ซะเลย คำว่ า “มองต์”ในภาษาฝรั่งเศสแปลว่าภูเขา “เฟลอ” แปลว่าดอกไม้ ผนวกกันเป็น ชื่อน้ำแร่ยี่ห้อนี้แหละครับ พอลองไปถามชาวฝรั่งเศสว่า ฟังชื่อนี้แล้ว รู้สึก อย่างไร เค้าตอบทันที่ครับว่า มีความหมายดี ฟังเพราะ ฟังแล้วเห็นภาพ ครับ” คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒน พิบูล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเบื้องหลัง ชื่อที่มาและความตั้งใจที่จะมีน้ำแร่ ให้คนไทยได้ดื่ม กลยุทธ์ของการตลาดเป็นเรื่องไม่ง่ายและเร่งเวลาไม่ได้ เพราะเป็นการ อธิบายประโยชน์ของการดื่มน้ำแร่ไปยังผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ แบบปากต่อปาก (Word of Mouth) แทบจะไม่มีการกำหนดงบโฆษณาเลย เพราะยอดขาย ไม่หวือหวา เรื่องเทียบกับน้ำดื่ม งบโฆษณาถูกจัดลงไป ณ จุดขาย เช่น ร้านค้า โรงแรม ภัตตาคาร จุดที่ ทำให้ราคาน้ำแร่ไม่แตกต่างจากน้ำดื่มนัก เพราะผู้บริโภคมักจะยึดติด คิดว่า น้ำแร่กับน้ำดื่มที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมีคุณภาพไม่แตกต่างกัน คือเป็น น้ำที่ดื่มได้เหมือนกัน แต่พบว่า ยอดขายในปี 2552 ที่ผ่านมานั้น มีอัตราเติบโตสูง ในระดับ 20-30% และผู้บริหารคาดว่าตลาดน้ำแร่จะเติบโตเป็นอีกเท่าตัว เพราะ โฆษณาตรงประตูร้านสะดวกซื้อติดไว้ระดับสายตา ส่งเสริมการซื้อ ณ จุดขาย ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าถึงคุณประโยชน์ของการดื่มน้ำแร่ ตามกระแส สุขภาพที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินทุกประเภท รวมทั้ง น้ำที่ใช้ดื่มทุกวันด้วยเช่นกัน “…ผู ้ บ ริ โ ภค ยั ง คิ ด ว่ า น้ ำ แร่ ก ั บ น้ ำ ดื่ ม ที่ ว างจำหน่ า ยในท้ อ ง ตลาด มีคุณภาพไม่แตกต่างกัน คือเป็นน้ำที่ดื่มได้เหมือน กัน…” “…Mineral water and normal bottled water are still considered as the same quality by consumers…”

“พูดถึงประโยชน์ ปากต่อปาก”

คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) Boonchai Chokwatana President Saha Pathanapibul Public Company Ltd.

41


COVER STORY

Bottled Water Media

“เปอริเอ้” น้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีพรายฟอง นำเข้าจาก ประเทศฝรั่งเศส วางตำแหน่งเป็นน้ำแร่ระดับพรีเมียม ภายใต้ แนวคิด “The Ultimate Refreshment” - ขีดสุดแห่งความ สดชื่นอย่างเหนือระดับแพ็กเกจจิ้งออกแบบเป็นสีฟ้าใส คุณปรีชญา ทวีวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด น้ำแร่และน้ำผลไม้ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด กล่าว ว่า “แพ็กเกจจิ้งขวดแก้วสีฟ้าใสซีทรู จัดเป็นรูปทรงเอกลักษณ์ เฉพาะเจาะตลาดผู้บริโภคกลุ่มระดับไฮเอนด์ตามแหล่งไลฟ์ สไตล์ของคนดัง เช่น ร้านอาหาร งานแต่งของคนดัง พูดได้ว่า ไฮโซอยู่ที่ไหนเห็นเปอริเอ้อยู่ที่นั่น ผมเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ใน งานอีเว้นท์ต่างๆ ของไฮโซ และคนมีชื่อเสียงในวงการต่างๆ เช่น งานแต่งงาน เคน - หน่อย และงาน The Giltz คนกลุ่ม นี้เป็นผู้นำเทรนด์และมีแบ็กกราวด์คุ้นเคยกับน้ำแร่เพราะส่วน ใหญ่จบมาจากเมืองนอกค่ะ” กลยุ ท ธ์ ก ารตลาดจึ ง เป็ น การใช้ สื่ อ นอกบ้ า น ประเภท กิจกรรมทางการตลาด แทรกตัวเข้าไปเป็นพันธมิตรกับช่อง ทางจัดจำหน่าย การจัดกิจกรรมทางการขาย รวมทั้งการทำ CRM เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ กลุ่ ม สมาคม FBAT (Food and Beverage Association of Thailand) จั ด กิ จ กรรมกั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า โฮเรก้ า – Hotel – Restaurants – Catering การเจาะจงลูกค้า เฉพาะกลุ่มเป้าหมายคนดัง เช่นนี้ เรียก ว่า Celebrity Marketing คนกลุ่มนี้ จะกลายเป็นผู้นำเทรนด์ ที่ ส ร้ า งความรู้ สึ ก ดี ๆ ต่ อ แบรนด์ เหมื อ นเช่ นที่ พ วกเขาเห็ น ภาพพจน์คนดังหรือศิลปินที่เขาชื่นชอบ อันเป็นการสร้างความ ภักดีต่อแบรนด์ได้อีกทางหนึ่ง

“ใช้คนดัง สร้างความภักดี”

เจาะตลาดกลุ่มไฮเอนด์ด้วยแพ็กเกจซีทรูสีฟ้าใส

“…หนทางหนึ่ ง ของสร้ า งแบนรด์ ข องน้ ำ แร่ น ำเข้ า คื อ การใช้ Celebrity Marketing…” “…The imported mineral water “Perrier” creates brand by using celebrity marketing…”

คุณปรีชญา ทวีวัฒน์ ผู้จัดฝ่ายขายและการตลาด น้ำแร่และน้ำผลไม้ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด Preechaya Taweewat Sale & Marketing Manager Italthai Industrial Co.,Ltd.

42


51


COVER STORY Bottled Water Media น้ำแร่ “โอเชี่ยนดีฟ” เป็นน้ำแร่ขวดแรกของโลกที่มาจากทะเลน้ำลึกของมหาสมุทร แปซิฟิก ประเทศไต้หวัน จึงมีความแตกต่างจากน้ำแร่ที่มาจากใต้พื้นดินหรือภูเขา คุณหวง เหยิน ชาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมเทค เวิลด์ไวด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เล่าว่า “ผมตัดสินใจนำเข้า เพราะมองหาความใหม่ในตลาดน้ำแร่ของเมืองไทย ซึ่งยังไม่เคย ปรากฏมาก่อน เป็นการแสวงหาคุณประโยชน์จากทะเล และพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่ม ของคนไทยก็หันมาดื่มน้ำบรรจุขวดและน้ำแร่มากขึ้น” ผู้บริหาร วางตำแหน่งเป็นน้ำแร่ระดับพรีเมียม เจาะกลุ่มเป้าหมายคนที่ใส่ใจสุขภาพ วัยทำงานและผู้สูงอายุ ผู้ป่วย วางจำหน่ายผ่านช่องทางซุปเปอร์มาร์เก็ต อาทิ วิลล่า ฟูจิ สถานที่ออกกำลังกาย สปา โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ตลอดจนเซเว่นอีเลฟเว่น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะเดียวกันยังได้เปิดดีลิเวอรี่ส่งน้ำแร่ตรงถึง บ้านผู้บริโภคอีกด้วย การใช้สื่อเป็นเรื่องสำคัญที่จะสร้างความจำจดให้แบรนด์ในทุกแห่งที่ผู้บริโภคไปถึง นอกจากการใช้สื่อในนิตยสารสุขภาพแล้ว สื่อนอกบ้านเป็นสื่อที่ช่วยเพิ่มความถี่ในการ รับรู้ เช่น การแรปตึกสูง ให้เห็นเด่นแต่ไกล การใช้ป้าย trivision ตามสี่แยกเกือบทุกจุด ของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการสร้างการรู้จักแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ค่ายนี้ ตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนแบ่งการตลาด 5 % ของตลาดน้ำดื่มไม่เพียงเฉพาะ ตลาดน้ำแร่ เพราะเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ และพบว่าค่ายนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ในสายของการใช้คุณประโยชน์จากท้องทะเลอีก ความถี่ของป้ายไครวิชั่นคามสี่แยก สร้างการรับรู้แบรนด์ หลายชิ้นที่เตรียมเข้ามาบุกตลาดในเมืองไทย ให้ผู้บริโภคอดใจติดตามได้อีกไม่ช้านี้

“ใช้ทุกสี่แยก แจ้งเกิด”

“…กำลั ง ซื ้ อ ของคนเมื อ ง ต้ อ งเจาะฐานเมื อ ง หลวง ด้วยสื่อนอกบ้าน…” “…Out-of-Home media can reach to the consumers with high purchasing power in the city …”

คุณหวง เหยิน ชาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีมเทคเวิลด์ไวด์ จำกัด ( มหาชน ) Huang Chyen Chang Managing Director Team Tec Worldwide Public Company Limited

44


Bottled Water Media COVER STORY “น้ำแร่เอเวียง” เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส จัดอยู่กลุ่มน้ำแร่ระดับซุปเปอร์ พรีเมียมจำหน่ายอยู่มากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก และถูกจัดว่าเป็นน้ำแร่ที่มียอดจำหน่าย ครองอันดับหนึ่งของโลก กลุ่มเป้าหมายหลักในประเทศไทย คือ ผู้หญิงทำงาน อายุ 20 - 39 ปี รายได้ระดับ กลาง - สูง มีความใส่ใจสุขภาพและมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย สามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มเพื่อ สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูง ที่สะท้อนฐานะทางสังคมได้ดี “ผมคิดว่า ผู้หญิง จะใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความสวยงามมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายหลักของเอเวียงคือผู้หญิง ส่วนกลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักท่องเที่ยวที่มีกำลัง ซื้อสูง และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะพวกเขามีความเข้าใจเรื่องน้ำแร่ ครับ” คุณมรุต ชมภูทีป ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ บริษัท เอเวียง วอลวิค เอเชียแปซิฟิก พูดถึงลูกค้าที่นิยมดื่มน้ำแร่ของเขา น้ำแร่ของค่ายนี้ มีจุดยืนของแบรนด์ที่ชัดเจนและแตกต่าง ดังนั้นการสื่อสารการ ตลาด จึงเน้นไปที่การสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ สื่อถึงคุณประโยชน์และแหล่งที่มา อันบริสุทธิ์ กระบวนการผลิตไม่ผ่านมือมนุษย์ ความพิถีพิถันจากแต่ละหยดที่ต้องใช้เวลา กลั่ นกรองถึ ง 15 ปี รวมทั้ ง การคงคุ ณ ภาพในทุ ก ขวดจากอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ทำให้ ผู้บริโภคมั่นใจในตัวสินค้า นอกจากนี้จะมุ่งเน้นการออกแบบดีไซน์แพ็กเกจจิ้งที่ถูกใจกลุ่ม นักสะสมยิ่งนัก การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ณ จุดขายของเอเวียง คือ โมเดิร์นเทรด, โรงแรม ร้าน อาหารชั้นนำ ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตถึงสองหลัก และผู้บริหารมั่นใจว่า แพ็กเกจเน้นดีไซน์ดดู ี น่าสะสม ใช้อีเว้นท์มาร์เก็ตติ้งช่วยส่งเสริมการขาย จะยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีนี้ “…น้ำแร่นำเข้า ที่ครองแชมป์ยอดขายมากที่สุดใน โลก ยึ ด จุ ด การเข้ า ถึ ง ผู ้ ห ญิ ง ทำงาน ที่ เ ข้ า ใจ ข้อมูลในการดูแลสุขภาพ…” “…Avian is the top-selling mineral water in the world. With the target market of modern working women who interested in their health and beauty…”

“ภาพลักษณ์พรีเมียม ต้องดูดี”

คุณมรุต ชมภูทีป ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ บริษัท เอเวียง วอลวิค เอเชียแปซิฟิก Marut Chomphooteep Zone Director South Director South East Asia/South Asia Evian Volvic Asia Pacific

45


COVER STORY

Bottled Water Media

ฟิจิวอเตอร์ โฮม ดีลิเวอรี่ กลยุทธ์ใกล้ชิดผู้บริโภค

“บุกตลาดเพื่อเป็นเบอร์หนึ่ง”

“ฟิจิ วอเตอร์” (FIJI Water) เป็นน้ำแร่นำเข้าจากประเทศฟิจิ พิ่งจะ ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเมื่อปี 2552 ที่ผ่านมา โดยมี บริษัท ซี.วี.เอส.ซินดิเคท จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เป้าหมายของค่ายนี้ คือการขายเน้นจุดแข็งของการเป็นที่สอง รองเพียง น้ำแร่เอเวียงจากฝรั่งเศสเท่านั้น ด้วยการบอกแหล่งกำเนิดของน้ำแร่ว่ามา จากแหล่งระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของโลก “ในตลาดน้ำแร่ เมืองไทย เราตั้งเป้าว่าจะยืนเป็นเบอร์ 1 ให้ได้ ภายใน อีก 3 ปี ข้างหน้า” คุณปรีชา ชินรุจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอส.ซินดิเคท จำกัด ยืนยันอย่างหนักแน่น ส่งผลให้ค่ายนี้รุกตลาดอย่างหนักหลังเปิดตัว ด้วยงบประมาณกว่า 10 ล้ า นบาท ตะลุ ย ตั้ ง แต่ โรงแรมห้ า ดาวในกรุ ง เทพฯ ตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ร้านอาหาร, ซูเปอร์มาเก็ตชั้นนำ, โรงภาพยนตร์ การซื้อผ่านออนไลน์ การมี โครงการแนวเพื่อสังคมจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชน นอกจากนี้การมีบริการ “ฟิจิ วอเตอร์ โฮม ดีลิเวอรี่” - FIJI Water Home Delivery จัดส่งน้ำดื่มฟิจิถึงหน้าประตูบ้าน ก็ได้รับการตอบรับที่ดี จากผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ในปี 2553 ค่ายนี้ก็ยังจะรุกหนักต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ ก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดน้ำแร่ที่มีมูลค่ารวมราว 300 ล้านบาทให้ได้

“…ใช้จุดขาย เรื่องคุณภาพน้ำ และตั้งเป้าหมายเป็นที่หนึ่ง ในตลาดน้ำแร่เมืองไทย อีก 3 ปี ข้างหน้า…” “…With the premium quality as the selling point, “Fiji” sets the target to become number one in the mineral water market within 3 years…”

คุณปรีชา ชินรุจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.วี.เอส.ซินดิเคท จำกัด Preecha Chinaroot Managing Director C.V.S.Syndicate Co.,Ltd

46


น้ำดื่ม “VOSS” เน้นความหรูหรา มีสไตล์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว จาก ประเทศนอร์เวย์ มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นเหล่าบรรดาซูเปอร์สตาร์ เซเลบของ ฮอลลีวูด เช่น มาดอนน่า, ลินด์เซย์ โลฮาน และบริสต์นี่ย์ สเปียร์ - เธอเป็น แฟนพันธุ์แท้ของน้ำดื่มยี่ห้อนี้ จึงทำให้การเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย ใช้กลยุทธ์เดียวกัน คือเกาะกลุ่มไฮโซ กระเป๋าหนัก คุณวราภรณ์ พิมพ์สิรินาถ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า กล่าวว่า “วันนี้ตลาดน้ำดื่มในเมืองไทย ยั ง พอมี ช่ อ งว่ า งอยู่ ในระดั บ พรี เมี ย ม เพราะผู้ บ ริ โภคหั น มาใส่ ใจในเรื่ อ ง สุขภาพมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายชัดเจนเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อ คือกลุ่มลูกค้า ชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้กลยุทธ์ การบอกต่อ ปากต่อปาก ขยายฐานลูกค้าได้ดีค่ะ และเราไม่ เคยใช้งบประชาสัมพันธ์เลย สื่อสายบันเทิงมักจะกล่าวถึงผ่านตัวดาราระดับ โลกอยู่แล้วค่ะ” จุดขายของน้ำดื่ม Voss มีเฉพาะในโรงแรมห้าดาว ร้านอาหารสุดหรู และคลั บ ดั ง ๆ เท่ า นั้ น สนนราคาเหมาะกั บ คนกระเป๋ า หนั ก จริ ง ๆ เท่ า นั้ น ขนาด 377 ซีซี ราคาอยู่ที่ 180-200 บาท ขนาด 800 ซีซี ราคาอยู่ที่ 300 บาท เศรษฐกิจจะขาขึ้น จะขาลง ไม่เป็นอุปสรรคเลย ผู้บริหารยืนยัน อย่าง นั้น

Bottled Water Media

COVER STORY

“สร้างแบรนด์ ผ่านคนดัง”

บูธแสดงสินค้าเรียบง่ายแต่ดูหรูหรา จัดมาเพื่อคนกระเป๋าหนักโดยเฉพาะ

“…ขายภาพความหรูหรา ผ่านดาราคนดังของฮอลลีวูด จึง กลายเป็นน้ำดื่มที่ไม่ธรรมดาได้ ตามภาพของคนดัง ที่อยู่ใน ความสนใจของผู้คน…” “… “Voss” is promoted as the “elegance drink” by Hollywood Celebrities …”

คุณวราภรณ์ พิมพ์สิรินาถ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แอมโบรส ไวน์ จำกัด Waraporn Pimsirinart Assistant Brand Manager Ambrosewine Co.,Ltd.

47


Bottled Water Media COVER STORY สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คือหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้ ท ำหน้ า ที่ ป กป้ อ งและคุ้ ม ครองสุ ข ภาพของประชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความ ปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีมาตราการดำเนินงาน ประกอบ ด้วย การควบคุม กำกับ ดูแลก่อนและหลังผลิตภัณฑ์สุขภาพออกสู่ตลาด, การเฝ้าระวังความปลอดภัย พร้อมกับการเผยแพร่ความรู้ พัฒนาพฤติกรรม การบริ โภคที่ ถู ก ต้ อ ง ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี และความ ร่วมมือระดับนานาชาติ สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ อย.ให้ความใส่ใจและให้ ความสำคัญในการควบคุม ดูแลคุณภาพของน้ำ เพราะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้อง กับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะหน้าร้อนที่คาดว่า “น้ำดื่ม” จะเป็น สินค้าที่ขายดี นพ. พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า “ปัจจุบันผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุดขวด หันมาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แบรนด์น้ำดื่มมากขึ้น ซึ่งตามหลักการสามารถดำเนินการได้ครับ แต่สำหรับเนื้อหาของโฆษณาที่ถ่ายทอดลงบนสื่อที่ปรากฏแก่สายตา ประชาชน จะต้องไม่มีการอวดอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคหรือป้องกันโรคภัย ไข้ เจ็ บ ได้ แต่ ส ามารถบอกสรรพคุ ณของน้ ำ ดื่ ม ว่ า ดื่ ม แล้ ว สดชื่ น ตรงนี้ โฆษณาได้ไม่ติดขัดข้อกฏหมาย นอกจากนี้ คุ ณ ภาพน้ ำ ดื่ ม รวมทั้ ง รู ป แบบของโฆษณาจะต้ อ งได้ รั บ อนุญาติจาก อย. ซึ่งหากมีการโฆษณาที่ผิดจากการขออนุญาติไว้ จะต้องถูก ดำเนินการตามกฏหมาย ข้อแนะนำในการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ผู้บริโภคควรเลือกภาชนะ บรรจุที่สะอาดและปิดสนิท ไม่รั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไม่มีร่องรอยการเปิด ใช้ ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีสี กลิ่น รส

“กฏเหล็กของ อย.

ที่ ผิ ด ปกติ ส่ ว นน้ ำ แข็ ง หากเป็ น น้ ำ แข็ ง หลอดที่ บ รรจุ ถุ ง ควรสั ง เกต รายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบ อาหาร 13 หลัก และข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษร สีน้ำเงินครับ เดี๋ยวนี้น้ำดื่มบรรจุขวดมีให้เลือกซื้อมากมายครับ ดังนั้นผู้บริโภคต้อง สังเกตและพิจารณาให้รอบคอบ ตั้งแต่รูปแบบขวดที่บรรจุจะต้องสะอาด ปิดสนิท ส่วนน้ำต้องใสสะอาด และฉลากแสดงรายละเอียดของแบรนด์ สินค้าอย่างครบถ้วนชัดเจน เช่น เครื่องหมาย อย. พร้อมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดือนปีผลิตหรือวันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อและที่ตั้งของ ผู้ผลิต ทั้งนี้หาก อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพจะดำเนินการตามกฎหมายครับ” สำหรับหน้าร้อน เป็นช่วงที่น้ำดื่ม น้ำแข็ง และไอศครีม ขายอย่างดี ซึ่ง อย. มีการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง มาตลอด เพราะหากมีการปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาที่ไม่ ดี เชื้อที่ปนเปื้อนจะเจริญเติบโตได้เร็ว ซึ่งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและมัก พบบ่อยในหน้าร้อน โทษของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าไม่ถูกกฏหมาย หรืออวดสรรพคุณ เกินจริงจะต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจัดเป็นอาหารไม่ บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้ ง จำทั้ ง ปรั บ และจะแจ้ ง ให้ ผู้ บ ริ โ ภคทราบ ดั ง นั้ น หากผู้ บ ริ โ ภคพบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

โฆษณาได้ แต่ห้ามอวดสรรพคุณ”

“…น้ำดื่ม เป็นสินค้าที่ต้อง มีการควบคุณอย่างเข้มงวด เรื่องความสะอาดตามเกณฑ์ที่กำหนด และจะต้องไม่อวด อ้างสรรพคุณเกินจริง โดยระบุโทษปรับและโทษจำไว้…” “…Bottled water is one of the strictly protected products. Failing the cleanliness standard or advertising the overstatement are subject to fine or imprison…” 48

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Dr. Pipat Yingseree Secretary - General The Food and Drug Administration


Bottled Water Media

ญ ั ค ำ “ส

COVER STORY

บทคัดย่อ

” ้ ด ไ ก อ ื ล และเ

“ น้ ำ ดื่ ม ” เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ปั จ จั ย สำคั ญ ของการดำรงชี พ ของ มนุ ษ ย์ การขาดน้ ำ มี อั นตรายเสี ย ยิ่ ง กว่ า การอดอาหาร เพราะน้ ำ เป็ น องค์ ป ระกอบของ ของเหลวที่เจืออยู่ในร่างกายกว่า 70% การดื่มน้ำสะอาด ตามหลักสุขอนามัย วันละ 8 แก้ว จึงเป็น มุมที่นักการตลาดมองเห็น “โอกาส” ในการทำธุรกิจน้ำดื่ม และต่อมาจึง เพิ่มขั้นบันไดทางเลือกให้ผู้บริโภคเป็น “น้ำแร่” ที่เพิ่มคุณสมบัติเรื่องแร่ธาตุ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และนั่นหมายถึงการขยับฐานราคาขึ้นด้วยเช่นกัน ธุรกิจน้ำดื่มในประเทศไทย น่าจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว 30 ปีก่อน จากพื้น ฐานของการดื่ม “น้ำฝน” รองจากหลังคาบ้านตามธรรมชาติ หวานลึกลิ้น ชื่นใจคนโบราณ แต่เมื่อธรรมชาติแปรเปลี่ยนไป เริ่มมีมลพิษปะปน และเมื่อ ผู้บริโภคมีความรอบรู้มากขึ้น ทางเลือกของพวกเขาจึงมากขึ้น การบรรจุน้ำดื่มลงขวด ลงภาชนะขายจึงเริ่มต้นขึ้น และต้องทำความ เข้าใจ ให้ความรู้กับผู้บริโภคให้กระจายตัวออกไป เพราะราคาน้ำดื่มที่ต้อง จ่ายนั้นอาจมีความแตกต่างกัน ตามกำลังซื้อ ตามคุณสมบัติของน้ำดื่ม ซึ่ง ต่ อ มามี ก ารแตกสายพั นธุ์ อ อกมาเป็ น “น้ ำ แร่ ” ซึ่ ง เป็ น สิ นค้ า ที่ ส ามารถ ทดแทนการได้ พบว่า อุตสาหกรรมธุรกิจน้ำดื่มในประเทศไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดด ออกตัวเร็วเฉลี่ยในรอบห้าปีที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 15-20 % เป็นโอกาสทอง ของรายที่เข้าตลาดนี้ในยุคต้น และเป็นการดึงดูดใจให้มีผู้ตามมามาก จน กลายเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ด้วยอุณหภูมิที่ร้อนแรงมากขึ้นเป็น ลำดับ คะเนกันว่า มีน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆ ในท้องตลาด ไม่น้อยกว่า 400 ยี่ห้อ ในยุคที่ผู้บริโภคมีความชาญฉลาด มีทางเลือกซื้อ เลือกใช้มากมาย การ แข่งขันจึงเกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ในใจและยึดครองพื้นที่ใน กระเพาะอาหารของผู้บริโภคให้ได้ จากข้อคิดเห็นของนักโฆษณามืออาชีพบอกเล่าว่า การภักดีต่อแบ รนด์สินค้าประเภทน้ำดื่ม มีไม่มากนัก อาจไม่สามารถจัดเป็นความ เข้มแข็งของแบรนด์ได้อย่างจริงจัง เพราะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภค ตั ด สิ น ใจ ณ จุ ด ขายที่ จ ะเอื้ อ มหยิ บ โดยมี ร าคาเป็ นด่ า น สุ ด ท้ า ยของการตั ด สิ น หรื อ อาจมี อุ ณ หภู มิ ร้ อ น ระอุเป็นตัวเร่ง ช่วยดับกระหายในเสี้ยววิ นาทีนั้นๆ จึงพบว่า มีเฉพาะค่ายใหญ่ ที่มี น้ำดื่มเป็นหนึ่งของสินค้าในมือ ที่ จะทุ่ ม งบเงิ น โฆษณา จึ ง ครอง สั ด ส่ ว นการตลาดไว้ ไ ด้ อาทิ น้ ำ ดื่ ม สิ ง ห์ ค่ า ย สิ ง ห์ มี สั ด ส่ ว นก า ร ต ล า ด อ ยู่ ที่ 2 8 % ต า ม ม า ด้ ว ย น้ ำ เนสท์เล่เพียวไลฟ์ 24%, น้ ำ ทิ พ ย์ ข อ ง ค่ า ย โค้ ก

1 0 % น้ ำ ดื่มคริสตัลของค่ายเป็บซี่ 7% ส่วนน้ำดื่มช้างถูกนับรวม กับน้ำดื่มยี่ห้ออื่นๆ ที่เหลืออีก 31%

การแข่งขันสูงทำให้ธุรกิจน้ำดื่มมีกำไรไม่มากนัก ต้นทุนราวเกือบครึ่งเป็นต้น ทุ นของขวดบรรจุ , 20% เป็ นต้ นทุ นการขนส่ ง จึ ง แทบไม่ ค่ อ ยพบงบ โฆษณาอย่างจริงจัง เพราะมักจะไหลไปยัง จุดขาย และการจัดกิจกรรม ทางการตลาดแบบตรงกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ธุ ร กิ จ น้ ำ ดื่ ม มี ก ารใช้ โฆษณาทางสื่ อ หลั ก อย่ า ง โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ สื่ อ สิ่งพิมพ์ และที่ทุกค่ายขาดไม่ได้ คือกิจกรรมทางการตลาดและสื่อนอกบ้าน อาการความอ่อนแอของความภักดีต่อตราสินค้า ผู้ประกอบการจึงเลือก ที่จะลงไปส่งเสริมการขายกับช่องทางขายที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล ร้านสะดวกซื้อ โมเดิร์นเทรด และการ เข้าไปเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา งานแต่งงาน การเปิดตัว สิ นค้ า กิ จ กรรมขององค์ ก ร หน่ ว ยงาน เพราะเป็ น สิ นค้ า ที่ ทุ ก คนต้ อ งดื่ ม ทุกงานต้องใช้ ยอดขายน้ ำ ดื่ ม มี ฤ ดู ร้ อ น เป็ น พระเอก ที่ จ ะช่ ว ยดั น ยอดขาย ช่ ว ย ดับกระหาย คลายร้อน หัวใจของการขาย คือ ความสะอาด บริสุทธิ์ ขวด สวย ยิ่งแถมว่ามีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยิ่งชอบ หยิบง่ายขึ้น หาก ราคาไม่แตกต่าง น้ำดื่ม และน้ำแร่ มีช่องทางการเข้าถึงในกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มผู้หญิง กระแสการรักสุขภาพ ทำให้น้ำแร่เจาะทะลวงเข้าไปในกลุ่มที่มี กำลังซื้อได้ไม่ยาก หลายรายบอกว่าเศรษฐกิจจะอ่อนตัวก็ไม่ส่งผลกระทบกับ กำลังซื้อที่มีอยู่อย่างจงใจแต่อย่างใด หัวใจสำคัญของงานโฆษณา ที่จะไขไปสู่ประตูการเลือกซื้อ คือ คุณภาพ ของน้ำและคุณค่าบวกเพิ่มวิตามิน แร่ธาตุ สีของงานโฆษณา พบว่า มีเพียง 2 สี ยอดนิยม ที่บ่งบอกถึงความสะอาด อย่างชัดเจน ไม่ต้องมีคำอธิบาย ใดๆ เพิ่มเติม คือ สีฟ้าและสีเขียว อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิตของคนยุคนี้ ที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น ทำให้ ผู้ประกอบธุรกิจน้ำดื่ม น้ำแร่ หันมาให้ความสำคัญกับ สื่อนอกบ้านมากขึ้น เพราะด้วยงบประมาณที่ใช้น้อยกว่า สื่ อ หลั ก และการเจาะเข้ า ถึ ง ตรงกลุ่ ม เป้ า หมาย จึ ง พบว่ า หลายรายใช้สื่อนอกบ้านที่ใกล้ตัว หรือมีอยู่ในมือแล้วเป็น ทางเลือกได้ทั้งสิ้น อาทิ การประปานครหลวง ใช้ใบแจ้งหนี้กว่า 1.8 ล้าน ใบ เป็นสื่อถึงลูกค้า, การใช้คนดัง ดารา ศิลปิน นักร้องใน สังคมเป็นพรีเซ็นต์เตอร์แบบ “ตามน้ำ” ในงานกิจกกรรม ต่างๆ งานแต่งงาน งานบวช งานหมั้น การแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ บนโลกการค้ า เสรี ยั ง ไม่ จ บ กระบวนการลงง่ า ยๆ ตราบใดที่ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ลู ก ค้ า ยั ง เป็ น “พระเจ้า” ผู้ชี้นิ้วเลือก - ไม่เลือกสินค้า ได้อย่างอิสระเสรี แม้น้ำ ดื่มจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของชีวิตก็ตาม…

49


COVER STORY

Bottled Water Media

Executive Summery

” n o i t c e l e s d n a , t n a t or p m I “

“Drinking water” is one of the basic elements for human beings. Dehydration can cause death more than hunger because body contains over 70% of water. Marketers see the opportunity, “we should drink at least 8 glasses of water” rule for the bottled-water and later the mineral water business. By adding the dissolved substances that alter its taste or give it therapeutic value, mineral water, extra more its value-added than drinking water. Drinking water business in Thailand started about 30 years ago. Starting from natural drinking water, but nowadays, its polluted and also people are more educated, they have more options to choose. Bottled water for commercial purpose has started from then with different price range. Later, diversified itself to “mineral water” which can be substitution. Bottled water business is growing very fast. For the past 5 years, the average growth rate was about 5-10% p.a. This is a huge opportunity which has drawn many investors jumped in the past few years. Approximately, more than 400 brands now. Consumers have more options now. High competition lead to hard captured the market share. Some said, that there are very low brand loyalty in the bottled water because they can drink wherever their purchase at the point-of-sale. Price would be the deal breaker for consumers or sometimes the environmental temperature can help closing the sales for each brand. Only few brands have invested their financially budget on the advertisements which can help them capture the market shares as following; Singha 2 8 % , N e s t l e 2 4 % , Namthip 10% Crystal 7%, Chang and others 31%. High competition, has caused the thin margin. For over 50% of the cost is for 50

pa ckaging, 20% is transportation cost. That’s why they do not spend much more advertising but more focus on point-of-sale marketing, directly and effectively. Bottled water business uses different kind of mass media such as television, radio, printing media, marketing activities and most importantly, out-of-home media. The marketing strategies, expand their distribution channels directly to consumers for example hotels, restaurant, hospitals, grocery stores, modern trade and also to the sport events sponsorship, weddings, launching of new products and the activities and seminar for organizations. Summer time is the seasonal sales, the selling points are the pureness, great packaging, with addition nutrition elements for consumers’ health. They can be found anywhere with not much different in terms of selling price between brands. Drinking bottled water and mineral water can reach the same target market which is women who interested in taking care of their health and beauty. These women have the purchasing power which is not impacted by the economic crisis. Quality is the hearts of advertising, lead to the consumers’ purchase and the added value. Notice, the best colors that can represent are blue and green. However, lifestyle of people is now living their lives outdoor more often than before. Products owners are more focus on out-of-home media due to the less budget. For example, Metropolitan Waterworks Authority (Thailand) implemented its 1.8 million bills, to become one of the advertising media, using celebrities as the products endorsement, and also the events marketing. The business competition in the free trade world is not going to reach its end any soon as long as consumers still have the continuous and increasing demand.


51


คุณเชาวลิต เอกบุตร

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) “…กระดาษในยุคนี้ใช้งานได้มากกว่างานการขีดเขียน เพราะมีการใช้ไอเดียออกแบบที่คาดไม่ถึงหลายอย่างออกมาแล้ว…” “…papers is now used more than just for writing and printing with a wide range of creative designs than ever before…” 52


ชี วิ ต กั บ กระดาษเป็ นของคู่ กั น ตั้ ง แต่ ยุ ค การค้ น พบกระดาษปาปิ รุ ต การใช้ ก ระดาษเป็ น การบั น ทึ ก เรื่ อ งราวต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนการใช้งานในชีวิตประจำวัน อุ ต สาหกรรมกระดาษในประเทศไทยมี พั ฒ นาการจนกลายเป็ น ผู้ น ำ อันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรมนี้ของโลก “กระดาษ” เกิ ด จากเยื่ อ พื ช จากเดิ ม ที่ ตั ด ล้ ม มาจากต้ น ไม้ ที่ เ กิ ด โดย ธรรมชาติ ต่อมาการบริโภคที่มากขึ้นตามการขยายตัวของจำนวนประชากร และภาวะเศรษฐกิจ จึงทำให้มีการส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อการผลิตกระดาษ เชิงพาณิชย์ได้ จนลดความกั ง วลเรื่ อ งการตั ด ไม้ ท ำลายป่ า ทำลายความ สมดุลของระบบนิเวศวิทยาลงไปได้ ประวัติศาสตร์หน้าเดิม และยังคงเป็นหน้านี้จนถึงปัจจุบันของการเป็น 5 เสือ ในวงการค้าขายกระดาษ คือ ฮั่วกี่เปเปอร์ เล่าฮั่วเชียง ง่วนเอี้ยวฮวด แสงฟ้าศึกษาภัณฑ์ และกรุงเทพปิยะภัณฑ์ เป็นการดำเนินธุรกิจครอบครัวที่ มีรากฐานแข็งแรงจากคนรุ่นต่อรุ่น และกลายเป็นลูกโซ่กำลังสำคัญของ โรงงานผลิตกระดาษทุกแห่งที่มีพัฒนาการด้านกระดาษอย่างต่อเนื่อง

“ธุ ร กิ จ กลุ่ ม กระดาษเครื อ ปู นซิ เมนต์ ไทย หรื อ เอสซี จี เปเปอร์ ไม่ มี นโยบายด้านการทำการตลาดอย่างจริงจัง เพราะไม่ต้องการไปทาบทับงาน ของลูกค้าที่นำกระดาษของเราไปทำตลาดเองอยู่แล้ว เราทำตัวเป็นผู้ผลิต คล้ายเป็นการแบ่งงานกันทำตามความถนัด พอมาวั น หนึ่ ง ลู ก ค้ า เดิ น เข้ า มาบอกเราว่ า ช่ ว ยทำการตลาดหน่ อ ยซิ น่าจะสนุกนะ เรามานั่งคิดๆ ดู เอ… เป็นเรื่องที่ลูกค้าคิดว่าสมควรทำ ไม่ได้ เป็ นการแย่ ง งานลู ก ค้ า กลั บ เป็ นตั ว ช่ ว ยและสร้ า งความภั ก ดี ต่ อ แบรนด์ ได้ อี ก ด้ ว ย จึ ง เป็ น เหมื อ นกระดิ่ ง สั ญ ญาณให้ เราลงมาลุ ย เรื่ อ งการตลาด อย่างจริงจังเมื่อ 4 ปีก่อนครับ” คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เล่าแบบอารมณ์ดี เมื่อต้องตอบคำถามว่าทำไมจึงเพิ่งมา ขยับตัวเรื่องการตลาด ทั้งที่คู่แข่งล่วงหน้าไปก่อนแล้ว จนอาจจะกลายเป็น ชื่อสามัญของกระดาษเวลาเรียกใช้ไปแล้ว มาช้าแต่หนักแน่น เพราะอาจจะมีบทเรียนนำมาปรับใช้และนำเสนอ ความแตกต่างได้ชัดเจน จากหนังโฆษณาชุดแรก “ลูกเป็ด” กระดาษที่ถูกทับ

“กระดาษ”

ดาษดื่นใช้งานอื่นมากกว่าอ่านและเขียน

53


ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบทำได้จากกระดาษ สามารถใช้ได้จริง

54

แล้วสามารถมีชีวิตกลับมาได้อีก เสมือนการนำกลับมาใช้ได้อีก ครั้งแล้วครั้ง เล่า ใช้อย่างคุ้มค่า คนดูหลายคนสงสารเจ้าลูกเป็ดกระดาษจับใจ จัดเป็น โฆษณาชุดที่ยิงสลุตลูกแรกเรียกความสนใจได้ดี จุดเริ่มต้นของการปรับโฉม ผู้บริหารท่านนี้เล่าแบบอารมณ์ไม่กดดันทั้งคู่ สนทนาและตัวเขาเอง หลังจากที่ค่ายนี้ปรับบุคลิกขององค์กรให้ “เข้าถึง” มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเก่า ที่มองเข้าไปแล้วแสนจะเคร่งขรึม ด้วยความเก่าแก่ ยาวนานกว่า 34 ปี ขององค์กร และบางมุมมองแล้วเสมือนเป็น “ความ ใหญ่ผสมความหยิ่ง” ที่จับต้องยาก แต่วันนี้ขององค์กรแห่งนี้ คะเนว่าหลังปี 2540 เป็นต้นมา บทเรียนบท สำคัญทำให้หลายองค์กรดูอ่อนโยนลง อาจเป็นการชดเชยอะไรบางอย่าง ที่ธรรมชาติให้กลับคืนมาก็ได้ “มีก ารปรับ โต๊ ะ เก้ า อี้ จั ด ผั ง การนั่ ง เฟอร์ นิเจอร์ ใหม่ ทุ กชั้ น จึ ง เห็ น ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ พนักงานทุกคนรู้สึกและสัมผัสได้ เป็นกำลัง ใจขั้นแรกที่สร้างความฮึกเหิมได้ไม่เบาครับ แต่ยังมียกเว้นห้องทำงานผม เท่านั้น เพราะตัวผมเองแสนเสียดายค่าตกแต่งใหม่หลายตังค์ ผมว่าทุก อย่างอยู่ที่ใจก่อน ใครมาห้องผม อย่าแปลกใจนะครับ เมื่อไปเห็นชั้นอื่นๆ มาแล้ว” ค่ายนี้ มีการวางแผนแบบเนี๊ยบมาก สายป่านที่ยาวและการวางงาน เป็นระบบ ทำให้การลงสนามครั้งนี้ย่อมไม่ธรรมดา ภาพที่ปรากฏจึงเป็นภาพของการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เป็นภาพลักษณ์ที่งดงาม บวกกับแนวคิดสร้างสรรค์ลงตัว กลายเป็นจุดขาย ด้วยการชูกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ Eco fiber บอกกันตรงๆ ว่าจะเป็นการลด การใช้ต้นไม้ได้ แบบนี้ถูกใจคนรุ่นใหม่ทันที ที่รู้ถึงกระแสรณรงค์อันทรงพลัง เรื่องโลกร้อนได้ดีฉมัง หมัดเดียวถูกใจผู้บริโภคจังเบอร์ ทั้ง 5 กิจการในกลุ่มธุรกิจกระดาษ จึงรวมพลังกันแบบครบวงจร มีพลัง มากเกินพอที่จะบอกผู้บริโภค ถึงการครบบรรจบกันได้ กิจการสวนป่า - ปลูกป่ามากกว่า 20,000 ไร่, กิจการเยื่อกระดาษและ กระดาษพิ ม พ์ เขี ย น มี ก ระดาษใช้ ง านในสำนั ก งานเพื่ อ งานถ่ า ยเอกสาร “ไอเดีย” ออกตัวมาจนคู่แข่งชักหนาว ต้องออกโรงปกป้องส่วนแบ่งการ ตลาดทั น ที , กิ จ การกระดาษบรรจุ ภั ณ ฑ์ มี ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย, กิ จ การ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก น้ำหนักเบา สวยงาม และกิจการกระดาษแข็ง ออกแบบรูปแบบ รูปทรงตามต้องการได้ “ลู ก เล่ น ” ของการใช้ ก ระดาษ เป็ นการใส่ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เวลาเดียวกัน ทำให้ค่ายนี้ถูกกล่าวถึงในวงการการ ตลาดมากกว่าลุกขึ้นมาดุจยักษ์มีอาวุธเป็นกระบองพร้อมมือจริงๆ การชะลอตั ว ของการบริ โ ภคในกลุ่ ม หนึ่ ง แต่ มี ก ารเติ บ โตอี ก กลุ่ ม จึงเป็นการสมดุลของยอดขายได้ “ผมยอมรับครับว่า สภาพการณ์ของการหดตัวของการส่งออก ทำให้ บรรจุภัณฑ์ชะลอตัว ในขณะที่กระดาษถ่ายเอกสารโตมากขึ้น และการใช้ กระดาษมาแทนวัสดุอื่นๆ แต่พวกเราก็พร้อมที่จะรับมือพัฒนาการของสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมกระดาษได้ในอนาคต ครับ” ราคากระดาษของค่ายนี้แพงกว่าราคาของยี่ห้ออื่นๆ ราว 2-3 % แต่ ลูกค้าก็รับได้ เพราะมีแคมเปญของการช่วยลดภาวะโลกร้อน และค่ายนี้เป็น ค่ายที่มีการใช้กระบวนการนำเศษกระดาษกลับมาหมุนเวียนใช้ผลิตใหม่ใน ปริมาณที่มากที่สุดในอาเซียน


ทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรชั้นนำอื่นๆ คืนกำไรสู่สังคม มอบอุปกรณ์การศึกษา แก่ เด็กนักเรียน ใช้ประตูลิฟท์เป็นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร ธุรกิจคนไทยอันเก่าแก่แห่งนี้ยังสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย เพราะมี การข้ามเข้าไปลงทุนในอีกประเทศ คือที่ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ การบริหารงานดูแลมากกว่า 20 บริษัท และการลงทุนในต่างประเทศ กับยอดขายใกล้แตะห้าหมื่นล้านบาทต่อปีนั้น ย่อมเป็นงานที่ท้าทายต่อผู้ บริ ห าร ท่ า มกลางความผั น ผวนของต้ นทุ น และความเสี่ ย งทุ ก ประเภท ยิ่งนัก…

คุณเชาวลิต เอกบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตร

ตำแหน่งปัจจุบัน 2548 - ปัจจุบัน 2547 2545 2542

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Industrial Engineering & Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) หลักสูต Advanced Management Program (AMP) Harvard University, USA กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด(มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด(มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด บริษัท ซีอาร์ทีดิสเพลย์ จำกัด

55


คุณทองดี ศรีสกุลศศิธร นักบริหารที่มีความ “พอ” เป็นที่ตั้ง ชี วิ ต คนเราเลื อ กเกิ ด ไม่ ไ ด้ แต่ เ ลื อ กที่ จ ะใช้ ชี วิ ต เองได้ คุณเชื่อไหม… ชีวิตเหมือนนิยาย แห่งวัฎจักรความยากจนที่พลิกความ คาดหมายของผู้ ช ม คนดู คิ ด สภาพตามจิ ต นาการตั ว เองว่ า คนยากจน สิ้นไร้ซึ่งโอกาสจากครอบครัว ย่อมยังอยู่ในวังวน นั้น แต่พบว่า เศรษฐีหลายคน บนโลกใบนี้ เกิดวัฏจักรนี้ แต่ พวกเขามิได้ติดกับอยู่กับวังวนนี้ พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ หน้ า ใหม่ ๆ ให้ ชี วิ ต ได้ ช วนติ ด ตามได้ หน้ า แล้ ว หน้ า เล่ า คนแล้ว คนเล่า คุ ณ ทองดี ศรี ส กุ ล ศศิ ธ ร กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท พาโนราม่ า ซอย อิ ง ค์ จำกั ด เขายิ นดี เ ล่ า เรื่ อ งราวของเขา อย่างเปิดเผย ตามบุคลิก ที่กลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว นี่น่าจะ เป็นสูตรสำเร็ จ ของการบริ ห าร “คน” ของเขา จนมี วั นนี้ ได้ อย่างพอเพียง

“ผมเริ่มต้นชีวิต ด้วยเงินสองหมื่นบาท”

56

ลูกคนที่ 14 ของครอบครัว

พูดไปก็หัวเราะไป เพราะวงสนทนา ร้องกันเสียงหลง คนยุคเขา วัยเพิ่ง จะหลักสี่ ยังไม่เต็ม น่าจะหมดยุค ลูกเยอะกันแล้ว “ครอบครัวผม อยู่ที่เพชรบูรณ์ ผมเป็นลูกคนที่ 14 ของบ้านครับ พ่อแม่ เดียวกันทั้งหมด ฐานะคนต่างจังหวัด อย่างที่รู้กันครับ ยากจน ลูกๆ ต้อง ดิ้นรน ช่วยเหลือตัวเอง พี่ๆ จึงมีโอกาสเรียนหนังสือ เพียงจำนวนหนึ่งใน สาม รวมผมอยู่ด้วย ผมจึงทำทุกอย่างและถูกสอนมาว่า อย่ารอ ขอให้วิ่ง เข้าไปหาโอกาส จึงปลูกนิสัยความขยันใม่แบบรู้ตัวครับ” นายทองดี จึ ง เป็ น เด็ ก ขยั น มาก เรี ย นระดั บ อนุ บ าล ประถม ระดั บ เทคนิค ที่บ้านเกิด และเริ่มทำงาน หาเงินได้เองจากการช่วยงานอาจารย์ ที่ มองเห็นหน่วยก้านความเก่งของเขา ให้ช่วยงานเขียนแบบแปลน จึงมีรายได้ และเป็นการเริ่มสร้างความเชื่อมั่น มีเครดิตที่จะถูกเรียกใช้งาน ส่งผลให้เขา ไม่เคยเดินไปสมัครงานที่ไหนเลย เพราะมีสภาพงานล้นมือ เข้ า มาเรี ย นหนั ง สื อ ในกรุ ง เทพฯ ด้ ว ยการมี ทุ น จากกระเป๋ า ตั ว เอง ไม่ ร บกวนทางบ้ า น ความขยั น เด็ ก วั ย เขามี ร ายได้ นั บ แสนบาทต่ อ เดื อ น จากการรับจ้างเขียนแบบให้อาจารย์ จบปริ ญ ญาตรี จ ากสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร ลาดกระบัง วิทยาเขตพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมโยธา และบินไปเรียน ที่ แหล่ ง ที่ เป็ น หนึ่ ง ของโลกแห่ ง การพิ ม พ์ ที่ เ ยอรมั น อี ก 2 ปี ด้ ว ยทุ นของ ตัวเอง เข้ า ไปช่ ว ยงานธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ภรรยา - เจริ ญ อั ก ษรกรุ๊ ป นานเกื อ บ 9 ปี และมี ง านของตั ว เองที่ ท ำไปพร้ อ มกั น ความขยั น เขาจึงทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ “ในหลวง” เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ “ผมเห็ นข่ า ว ในหลวงท่ า นทรงคิ ด ใช้ น้ ำ มั น พื ช ใช้ แ ล้ ว มาใส่ ร ถยนต์ แล้ววิ่งได้ ผมจึงมานั่งคิดๆ เราจะทำอะไรได้อีกจากสติปัญญาของเรา ผมอยู่ ในโรงพิมพ์ ผมได้ยินคนบ่นว่าหนังสือพิมพ์เหม็นหมึก สีติดมือเลอะเทอะ กระดาษย่อยสลายได้ แต่หมึกพิมพ์ไม่ใช่ เป็นเคมีที่อาจก่อมะเร็งได้ด้วย” คนขยั น อย่ า งเขา เริ่ ม คิ ด เริ่ ม ทดลอง เมื อ งไทยมี ค วามอุ ด ม พื ช ผั ก ข้าวปลา แต่โลกทุนนิยมยั่วยุให้บริโภคของจากโลกตะวันตก เขาเริ่มงานในห้องเล็ก ที่บ้านผสมสูตรโน้น นี่ คิด คิด คิดได้ก็ลองปรับ สูตรส่วนผสมต่างๆ คิดได้ตอนไหนก็ลงมือทำตอนนั้น ดึกๆ รุ่งเช้า หรือตอน ไหนๆ จนคนใกล้ตัวก็สงสัย เขาใช้เวลาราว 1 ปี กับการคิดสูตรและอีก 3 ปี กับการแก้ไขปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงพิมพ์เมื่อนำไปใช้งานจริง “มันเป็นการยากมากครับที่จะไปเปลี่ยนพฤติกรรมความเชื่อที่บรรดา ช่างโรงพิมพ์เคยทำกันมา จากหมึกเคมี มาเป็นหมึกที่ทำจากธรรมชาติอย่าง ผม จะพิมพ์งานติดไหม สวยไหม เครื่องเป็นล้านจะพังไหม หลายคำถาม ล้านความสงสัย สิ่งเดียวที่ผมทำได้ คือผมขอ “โอกาส” ผมบอกว่าลงหมึก ผมเป็นส่วนผสมน้อยๆ ก่อน ทดลองดูว่าไม่มีผลเสียกับเครื่องพิมพ์ จากนั้นก็ ค่อยๆ เพิ่มสัดส่วน จนเขาวางใจครับ”


“…หมึกพิมพ์ที่ผลิตจาก ถั่วเหลือง น้ำมันพืชและยางสน เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นเหม็นหมึก และราคาถู กกว่า 40%...” “…the ink which made from soy bean, vegetable oil or turpentine is considered environ and the price is 40% cheaper…” mental because there is no chemical smell พิมพ์ลงบนชิ้นงานได้หลากหลายประเภท หมึกพาโนราม่า ที่พร้อมใช้งานได้กับงานพิมพ์ทุกประเภท เสน่ ห์ ข องความเป็ นคนมี ม นุ ษ ย์ สั ม พั นธ์ ดี ช่ ว ยเปิ ด ช่ อ งทางให้ เขาได้ และเขาจึงเดินบนเส้นทางที่เลือกเองได้เต็มตัว บริษัทนี้ไม่มีเซลล์ รวมเวลาที่เขาทำงานนี้ วันนี้ นับได้ 14 ปี พาโนราม่า เป็นบริษัทเล็กๆ ที่ใช้คนไม่มาก แต่พนักงานทุกคนเหนียวแน่นกับองค์กรมาก เพราะเจ้านาย ใจดี ไม่เคยหวงสูตรใครอยากออกไปเป็นเถ้าแก่เอง นายสนับสนุนเพราะคิด เสมอว่าคนเราต้องการ “โอกาส” เช่นเดียวกับที่เขาเคยได้รับเสมอมา แต่งานนี้เป็นงานที่ไม่ง่ายเลย คุณทองดี จึงต้องเป็นเซลล์แมนเอง เปิด โอกาส ปิดการขาย จากนั้นมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลต่อ เขายอมรับว่าไม่มีใคร เก่งทุกอย่าง ทุกเรื่องเอง จึงทำทุกเรื่องให้ง่ายเข้าไว้ แม้กระทั่งสูตรส่วนผสม ต่างๆ ก็ไม่เคยปิดเป็นความลับ เขียนบอกไว้ในสมุดไดอารี่ ที่ใช้แจกสวัสดี ปี ใหม่ กั บ มิ ต รสหาย ลู ก ค้ า ทุ ก คน ซะด้ ว ยซ้ ำ ไป ใครอยากกวนหมึ ก ขาย เชิญได้ หมึ ก ยี่ ห้ อ “พาโนราม่ า ” เป็ น หมึ ก ที่ ใ ช้ กั บ โรงพิ ม พ์ เครื่ อ งพิ ม พ์ ทุ ก ประเภทได้ วั ต ถุ ดิ บ สำคั ญ ได้ แ ก่ ถั่ ว เหลื อ ง น้ ำ มั น พื ช ยางสน เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ และให้คุณภาพของงานพิมพ์ตาม มาตรฐาน ราคาถูกกว่าหมึกทั่วไปราว 40% สวนกระแส ขอจ้างเกาหลีผลิต ยอดขายเดิ น ได้ ดี จากความขยั น ของเขา ขณะนี้ โ รงพิ ม พ์ ข อง เครื่องกวนหมึกผสมสีในห้องทดลองก่อนผลิตออกสู่ตลาด หนังสือพิมพ์ หลายหัว หลายสี เปลี่ยนมาใช้หมึกของเขากันแล้ว สังเกตว่า ส่วนราคากำหนดโดย “ความพอ” ของบริษัท มีน้อย กินน้อย ใช้น้อย ตอนนี้ผู้อ่านบ่นน้อยลงว่า เหม็นหมึกพิมพ์ ราคาเป็นธรรม สองหมื่นบาทจากวันเริ่มต้น มาเป็นสักกี่ร้อยล้านในวันนี้ เขารู้สึกได้ว่ากระแสกิมจิ ดังไปทั่วโลก หมึกพิมพ์ของเขาผลิตได้ทุกแห่ง ก็ยังคงใช้ชีวิตเช่นเดิม ว่าแล้วด้วยความเป็นคนไทย ขอสะใจด้วยการไปจ้างโรงงานที่เมืองพูซาน เขาวางอนาคตไว้ ว่ า คงยื น อยู่ ได้ ด้ ว ยตั ว เอง 14 ปี ผ่ า นไป บริ ษั ท มี เกาหลีผลิตให้ทีเถอะ แล้วส่งไปขายทั่วโลก เกาะกระแสความดังของเกาหลี ความมั่นคงในระดับที่มี “ความพอ” เป็นที่ตั้ง ยังไม่คิดที่จะเดินเข้าตลาด แต่เป็นผลิตภัณฑ์มันสมองของคนไทย หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ขออยู่ แ บบพอเพี ย งในคราบของ “ข้ า แผ่ น ดิ น ” เช่ น นี้ ตลอดไป… 57


คลุกคลีกับวงการผลิตหนังโฆษณามากว่า 20 ปี ขอมาตอบคำถามประเภทเส้นผมบังภูเขา กับงานโฆษณาที่ใครๆ ก็ทำได้

“ …คนยุคนี้ เขาไม่พกน้ำ ติดมือไปกิน ระหว่างทางหรอก ช่องทางขายก็ต้องที่ ชุมชน คนเยอะๆ คนเดิน ร้อนเหนื่อย ประเดี๋ยวก็มองหาร้านขายน้ำแล้ว จุดตัดสินใจเลือกยี่ห้อไหน คือภาพที่ จดจำได้จากงานโฆษณา...” “…Nowadays, nobody carries bottled water, the selling kiosk should be the point of sale .So brand awareness is the key to decision making…”

58

สมชาย ชีวสุทธานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่งสตูดิโอ จำกัด (มหาชน) Somchai Cheewasutthanon Director and Chief Executive Director Matching Studio Plc. นึกย้อนกลับไปเมื่อ 15 - 20 ปีก่อน หน้านี้ น้ำท่าบ้านเราสะอาดสดใส ทั้งดื่มทั้งใช้ ตักเอาได้จากบ่อเดียวกัน สะอาดหน่อยก็หาผ้ามากรองตะกอน ดิน ตะใคร่น้ำ แค่เท่านั้นก็ดื่มได้เลย ไม่ต้องผ่านรังสีอะไรให้ยุ่งยาก หรือจะ ให้สดชื่นถึงใจก็รองน้ำฝนไว้ ดื่มเมื่อไรหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง หากมีใครมา บอกว่าจะทำน้ำดื่มขาย มันก็คงจะขายได้บ้างหรอกนะ แต่บอกได้เลยว่า ยากมากที่จะร่ำรวยได้จากอาชีพนี้ เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ น้ำท่าไม่อัตคัด ต่างจากเมืองในทะเลทราย แต่ก็ พบว่า น้ำดื่ม กลายเป็นสินค้ามีมากกว่าสองร้อยยี่ห้อ ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ แย่งกันเปิดตัวแทบจะเป็นรายวัน น้ำนั่น น้ำนี่ มีคุณสมบัติพิเศษต่างกันไป สื่อโฆษณาถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดการจดจำ ตอกย้ำความมั่นใจ ดื่มเข้าไป สดใสซาบซ่ า พร้ อ มคุ ณค่ า ทางโภชนาการ จุ ด ขาย จุ ด แข็ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภค สามารถเลือกได้ตามใจ ผมว่าโฆษณาน้ำดื่มเนี่ยะต้องให้ความรู้สึกที่สะอาด ติดตาผมมากเป็น ของค่ายสิงห์ ที่ใช้นกฮัมมิ่ง นกที่ถูกบันทึกว่าตัวเล็กที่สุดในโลก แทบจะไม่ ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมอีกเลย คุณว่าไหม … สินค้าประเภทน้ำดื่ม ผมว่ายังจำเป็นที่จะต้องมีโฆษณาแมสมีเดีย แต่ ต้ อ งเสริ ม ด้ ว ย On ground activities หมายถึ ง ต้ อ งเข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภค ยังสูตรเดิมครับ ของกิน ต้องได้กิน ต้องได้ชิม น้ำดื่มของตี๋แม็ท ขอใช้มุกพื้นๆ ควายๆ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นมุกที่เข้า ถึ ง ลู ก ค้ า และเพิ่ ม ยอดขายได้ น ะครั บ อย่ า ทำเป็ น เล่ น ไป ลู ก บ้ า ของผม บางครั้งก็ต้องคืนสู่สามัญบ้างล่ะ ผมขอใช้ สาวสาวสั ก ราว 500 คน ปล่ อ ยแถวเดิ น ไปทั่ ว ย่ า นสยาม แสควร์ให้ได้ชิม ได้ดื่มน้ำดื่มยี่ห้อใหม่ของผม ผมขอมีบูธกิจกรรม ทั้งขาย ทั้งแจกน้ำดื่ม ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรหรือ เจเจมาร์เก็ต นี่เหมือนจุดขายที่ทุกยี่ห้อไม่เคยละเว้นพื้นที่นี้เลย คนมาเดิน เจเจ ผมว่ามีไม่กี่คนที่จะพกน้ำดื่มมาจากบ้าน ร้อยทั้งร้อย ต้องซื้อน้ำ ขายได้ ทุกยี่ห้อแหละครับ ไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะอาหารของลูกค้ากันเองนะครับ ผมขอลุ ย ขายในรถเมล์ ก็ ใช้ ก ระเป๋ า รถเมล์ คนเดี ย วกั บ ที่ เ ก็ บ สตั ง ค์ นั่นแหละครับ โออิชิ สักขวดไหมครับ ให้เปอร์เซ็นต์เขาด้วย เสริมรายได้ รายวัน ผมว่าเข้าท่านะครับ อีกมุกหนึ่ง อินเทรนด์ดีครับ ทำซุ้มอุทยานน้ำตกสวยๆ น้ำใสๆ ป่าเขียว ชอุ่มกลางเมืองนี่แหละ เปิดพัดลมโอโซนไอน้ำสร้างความสดชื่น นำน้ำดื่ม ขวดใหญ่ๆ ติดก๊อกไว้ คนเดินผ่านไปมาดื่มได้ แต่เดี๋ยวก่อน... ทุกมุกของผมนี่ จะต้องมีแมสมีเดีย อย่างหนังโฆษณา ยิงนำร่องไปก่อนหน้านี้นะครับ แล้วค่อยมาตอกย้ำ ทำให้เห็นได้ชิมกันต่อ เนื่องตีดังๆ แบบลูกระนาด ล้อลูกคลื่นริ้วๆ พริ้วไหว ให้ใจ ต้องซื้อน้ำดื่มเรา ให้ได้…ฮึ่มมมมมม…


ณรงค์ ตรีสุชน Narong Tresuchon Managing Director [International Business] TBWA TEQUILA

มุมมองนักการตลาด มุมมองเอเยนซี กับ สื่อนอกบ้านปัจจุบันไม่แตกต่างจากเดิม ในมุมมองของผม มองว่าไม่แตกต่างจากเดิม มีเพียงการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีเท่านั้น ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ยังใช้พื้นฐานเดิมอยู่ ส่วนที่มี LED ทะลักเข้ามาเยอะหน่อยเป็นเพราะราคาถูกลง ทิศทางที่เปลี่ยนไปของสื่อนอกบ้าน? ผมคิ ด ว่ า ระบบเครื อ ข่ า ย- Network จะเป็ น ทิ ศ ทางในอนาคต หมายความว่า หากใครอยากซื้อป้ายบิลบอร์ด ก็ทำได้ทั่วประเทศ ไม่ต้องมา วิ่ ง ต่ อ จิ๊ ก ซอร์ ที ล ะตั ว ที ล ะจั ง หวั ด สิ่ ง ที่ บ้ า นเรายั ง ทำไม่ ได้ เป็ น เพราะ การกระจายอำนาจสู่องค์กรท้องถิ่นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครือข่าย ระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง สื่อนอกบ้านจะเป็นสื่อหลักได้หรือไม่? สื่อนอกบ้านจะเป็นสื่อหลักได้เฉพาะสินค้าในบางกลุ่ม จัดตามโจทย์ของ ลูกค้าเป็นสำคัญว่าอยากคุยกับลูกค้ากลุ่มใด จะได้จัดให้ตรงใจ ดาวรุ่งของสื่อนอกบ้านในปีนี้คาดว่าจะเป็นประเภทใด ? ปี นี้ ด าวรุ่ ง ยั ง เป็ น เจ้ า เดิ ม คื อ สื่ อ BTS เพราะมี จ ำนวนผู้ โดยสาร มากขึ้ นทุ ก ปี อาจจะเป็ นด้ วยว่ า ยั งไม่ มี ท างเลื อ กในการเดิ นทางเข้ าเมื อ ง เส้นทางอื่น มาทดแทน คนเมืองจึงเลือกใช้กันเป็นขาประจำ ส่วนอีกสื่อคือ สื่อ ณ จุดขาย ก็จะมาเป็นสื่อยอดนิยมตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยส่วนตัวแล้วชอบใช้สื่อนอกบ้านประเภทไหน ? สื่อนอกบ้านที่ผมชอบ น่าจะขึ้นอยู่กับโจทย์ ผมไม่ได้มีว่าชอบใช้อันไหน หรือไม่ชอบอันไหน ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของสินค้านั้น แต่ โ ดยส่ ว นตั ว จริ ง ๆ แล้ ว ผมชอบสื่ อ นอกบ้ า น แนวการสร้ า ง บรรยากาศแบบเอื้ อ กั น -Ambient Media เพราะเป็ น สื่ อ ที่ ไ ม่ มี ก รอบ มีแค่พื้นว่างๆ อยากทำอะไรก็สร้างขึ้นมาเอง

“มุมมองนักโฆษณา สื่อนอกบ้าน”

Ambient Media : แค่พื้นที่ว่างๆ บวกกับไอเดียบรรเจิด เกิดโฆษณาแบบ...คิดได้ไงเนี่ย

LED มีการพัฒนาด้านเทคโนลีขึ้นมาก แต่ก็ยังอยู่ในพื้นฐานเดิมคือ ป้ายบิลบอร์ด

รถไฟฟ้า BTS สื่อนอกบ้านสุดฮิตต่อเนื่อง

คุณณรงค์ ตรีสุชน Education : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการตลาด ปริญญาโท สาขาการจัดการด้านการตลาด และการเงิน มหาวิทยาลัย เนชั่นแนล ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา Career Highlights : ปัจจุบัน – 2009 Managing Director (International Business), TBWA TEQUILA 2008 Consultant Optimum Media Direction (Thailand) Co., Ltd. (OMD) 2007 Chief Operating Officer Optimum Media Direction (Thailand) Co., Ltd. (OMD) 2006 - 2005 General Manager Optimum Media Direction (Thailand) Co., Ltd. (OMD) 2004 – 2003 Marketing Director Matching Studio Public Company Limited 2003 – 2002 Media Director – Media Planning Department Optimum Media Direction (Thailand) Co., Ltd. (OMD) 2000 – 1999 Client Services Manager AC Nielsen (Thailand) Ltd. 1998 - 1994 Media Planning Manager บริษัท โลว์ ลินตาส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

59


ลูกชายคนโตของครอบครัวคนจีน ที ่ต้องเข้ามากอบกู้ธุรกิจร้านเครื่องเขียนเล็กๆ ของบิดา โลกธุรกิจใบนี้ มิได้โปรยกุหลาบไว้รอ “เสี่ย” เลย ประสบการณ์ ของเขา เป็นโจทย์ของเถ้กว่าาแก่10รุ่นปี“เสี ่ย” ได้เป็นอย่างดี “…ร้อยละ 90 ของแผนธุรกิจ มักจะล้มเหลว แต่ที่ยังเดินกัน ได้อยู่ทุกวันนี้ คือรากฐานเดิมที่แข็งแรงหรือมีบุญเก่ามา ช่วยหนุน แต่สำหรับพ.ศ.หน้า หมดหน้าตักแล้วนะครับ…” “…90 percents of business plan often fail, the reason for still standing strong is the financially foundation before…” เศรษฐกิ จ แบบนี้ ต้ อ งหมั่ น เติ ม ความรู้ ฝึ ก ปรื อ ประสบการณ์ อย่ า ยอมแพ้ อย่าท้อแท้นะครับ ล่าสุดผมไปอบรมสัมมนาของสถาบันส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย ในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนธุรกิจอย่างไรให้ประสบผล สำเร็จ” ได้รับความรู้ดีๆ ผมขอแชร์แนวคิดเพื่อจุดประกายให้อีกหลายท่าน ได้ลองทบทวนสถานการณ์ในองค์กรของท่านว่า องค์กรของท่านเป็นอย่างไร กันบ้างในตอนนี้ พวกเรามีการวางแผนธุรกิจต่างๆ บ่อยครั้งหรือเกือบทุกครั้งที่เราคิดว่า มันได้ผล มันจะเวิร์คที่สุด แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นตามที่เราคิด อย่า ตกใจไปครับ หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านั้น เพราะผมเองก็เป็น และ องค์กรต่างๆ มากมายก็ประสบปัญหาอย่างเรานี่ละครับ ลองอ้างถึงตัวเลข จาก Harvard สักหน่อย ฟังแล้วอย่าตกใจนะครับ “ร้อยละ 90 ของแผน กลยุทธ์ที่เตรียมมาอย่างดี ล้มเหลวเพราะการนำไปปฎิบัติไม่ดี” (Harvard Business School Press 2001)

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) Worawoot Ounjai Managing Director OfficeMate Plc. คุณละ อาจจะอยู่ในส่วน 90% นี้แหละ แต่หลายท่านคงสงสัยว่า อ้าว เมื่อไม่ได้ผล เมื่อล้มเหลว แล้วทำไมยังมีการแข่งขันกันอยู่ในตลาดได้ อันนี้ ต้องบอกว่าเป็นเพราะรากฐานเก่าแข็งแรง และมีบุญเก่านั่นเอง แต่ในระยะ ยาว จะไม่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดธุรกิจได้เลย เพราะครีเอทสิ่งใหม่ๆ หรือมีแผนธุรกิจใหม่ๆ ส่งไปก็ล้มเหลว นั่นเป็นเพราะแผนธุรกิจมักจะเป็นที่รับรู้และเข้าใจเฉพาะในทีมผู้บริหาร ระดั บ สู ง หรื อ เผลอๆ อาจจะเป็ น MD คนเดี ย วที่ รู้ เ ท่ า นั้ น เอง แต่ ที ม ผู้ บ ริ ห ารอาจไม่ เข้ า ใจ ทำให้ สื่ อ สารสู่ พ นั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารไม่ เคลี ย ร์ ลู ก ที ม รู้ บ้ า ง ไม่ รู้ บ้ า ง หรื อ ไม่ ศ รั ท ธา เพราะผู้ น ำที ม ไม่ ศ รั ท ธา หรื อ รู้ ไม่ ถ่องแท้ เกิดการรับรู้หลากหลาย คือ รู้แต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ หรือ รู้และ เชื่ อ แต่ ไม่ รู้ จ ะดิ้ น รนทำไปทำไม มั น เหนื่ อ ย เพราะงานปั จ จุ บั นก็ ส าหั ส อยู่แล้ว พูดง่ายๆ หัวส่ายแทบคอหัก แต่หางไม่ยอมกระดิก นั่นเอง ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าล้มเหลวบ่อยๆ เพราะโปรเจ็คอะไรใหม่ๆ ล้มอย่างไม่เป็นท่าหลายโปรเจ็ค แต่ที่ยังอยู่ได้ดีเพราะรากฐานทุนเดิมบริษัท และบุญเก่าทำมาดีครับ แต่กระนั้นก็ไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับ ต้องวางแผน ซ้อนแผน ว่าจะทำอย่างไรให้แผนธุรกิจที่วางมาอย่างดีได้รับรู้และเข้าใจไป ในทิศทางเดียวกัน อันนี้ก็คือ เรื่องการสื่อสารภายในองค์กรครับ ต้องดีและ ทั่วถึง หลังจากได้ทำการสื่อสารใจความสำคัญของแผนธุรกิจและนำเสนอ แผนอย่างละเอียดแล้ว ในอีกทางหนึ่งก็ต้องปรับทัศนคติพนักงานให้มีการ เปิดใจยอมรับและคิดบวกให้ได้ แต่ส่วนใหญ่ที่เจออุปสรรคก็คือ พนักงานจะ ไม่ เปลี่ ย นแปลงตั ว เองถ้ า ไม่ เจอภาวะวิ ก ฤต ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งทำให้ พนักงานเห็นถึงความจำเป็นที่ตัวเขาเองต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ คิดอย่าง ชาญฉลาด พร้อมสู้งานหนักในช่วงเริ่มต้น เพราะถ้าไม่ปรับปรุงปรับเปลี่ยน ตัวเองไปในทิศทางที่กำหนด จะมีผลอย่างไรต่อภาพรวม และต่อตนเอง ด้ ว ยเหตุ นี้ นอกจากจะวางแผนธุ ร กิ จ กั น มาอย่ า งดี แ ล้ ว ต้ อ งวางแผน ทรัพยากรบุคคลให้สามารถนำแผนนั้นไปปฏิบัติได้จริง คุณๆ ลองตั้งคำถาม เป็นประเด็นแล้วลองค้นหาคำตอบดู ตามนี้นะ ครับ คุณแน่ใจอย่างไรว่า พนักงานรับรู้อย่างที่คุณคิด? คุณแน่ใจอย่างไรว่า พนักงานจะทำตรงจุดอย่างที่คุณคิดอยากให้ทำ? ถ้าพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างที่คุณบอกแล้ว แต่เกิดปัญหาติดขัดขึ้น คุณรู้ปัญหาได้รวดเร็วเพียงใด? ถ้าคุณรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น คุณเตรียมแก้ปัญหาให้ได้หรือไม่? โชคดีครับ สำหรับการทำธุรกิจใน พ.ศ.นี้ ต้องวางแผนเหนือฟ้า คิดให้ กว้าง วางกรอบให้ดีและติดตามเสมอ...

“แผนธุรกิจของคุณ...

60

ได้ผลจริงหรือ?”


สุทธิศักดิ์ รตโนภาส ประธานชมรม Y – ME สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Suttisak Ratanopas President of Young Marketing Executive Club Y – ME ดียังไง? ดีที่มีเพื่อนเป็นนักการตลาดยุคใหม่ “…เด็กรุ่นใหม่ โชคดีที่มีเวทีได้แสดงความสามารถ ผู้ใหญ่ใจดี ก็เป็นปลื้ม ที่เห็น ฝีมือของพวกเขา J –Mat Award จึงเป็นเวทีของนักการตลาดในอนาคตได้ดี… ” “…The new generation of youth is very lucky to have opportunities to express themselves and their potentials. J-Mat Award” can be considered as one of those opportunities for the marketers-to-be to show their ability in marketing…” สถิติในรอบ 18 ครั้งที่ผ่านมา พบข้อมูลที่น่า สนใจว่ า ที ม พี่ น้ อ งเลื อ ดสี ช มพู จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย คว้ า แชมป์ ไ ด้ ม ากครั้ ง ที่ สุ ด คื อ 10 ครั้ง รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 ครั้ง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถ พิชิตแชมป์ได้ 1 ครั้ง ปีนี้ เป็นครั้งที่ 19 ทีมที่สามารถคว้าแชมป์ มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี เต็มตื้นไปด้วยความ ภาคภูมิใจกับฝีมือของพวกเขา ก็ยังพบสถิติของ ชาวสีชมพูอีกว่า ทั้งสามรางวัล จุฬาฯ กวาดราบ “ J a z z i t u p ” ที ม แ ช ม ป์ ไ ด้ รั บ โ ล่ พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วุฒิบัตร และทุนการศึกษา 100,000.- บาท “Infinity” ที ม รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 รับวุฒิบัตร และทุนการศึกษา 40,000.- บาท ทีมจากรั้วจามจุรีประกาศศักดา กวาดหมดทั้ง 3 รางวัล “CUnblock” ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับ วุฒิบัตร และทุนการศึกษา 25,000.- บาท ผมขอแสดงความดี ใ จกั บ น้ อ งๆ ทุ ก ที ม ที่ ได้ รั บ รางวั ล และเป็ นกำลั ง ใจให้ กั บ ทุ ก ที ม ที่ เข้าร่วมประกวด น้องๆ ทำอย่างเต็มที่แล้วนะ งานนี้ คุ ณ อภิ รั ก ษ์ โกษะโยธิ น ที่ ป รึ ก ษา นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานมอบรางวัล ใน ฐานะอดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศ ไทย พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ขจรเดช แสงสุ พ รรณ คุณสิริพร สงบธรรม พิธีกรในงาน และร่วมลุ้นไปด้วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน มาเป็นประธานมอบรางวัล ให้น้องๆ คนเก่ง จำกั ด ในฐานะเจ้ า ของโจทย์ ป ระจำปี ภายใต้ หัวข้อ “สร้างแนวคิดใหม่ ให้บล็อคปูพื้น…ไม่ใช่ น่าดีใจแทน น้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่มีโอกาสแสดงฝีมือประกวดกันในระดับประเทศ อีกเวทีหนึ่ง เรื่องพื้นๆ อีกต่อไป” ที่น้องต้องไประดมสมอง ท้ า ทาย น่ า ลอง สะใจมากๆ ฟั ง เสี ย งจากพวกเขาแล้ ว ปลื้ ม ใจแทนผู้ ใหญ่ ใ จดี ที่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น คิดแผนการตลาดและกลับมานำเสนอให้ชนะใจ ยิ่งนักครับ คณะกรรมากรทั้ ง 23 ท่ า นให้ ไ ด้ ซึ่ ง ผมก็ เป็ น J-Mat Award จัดโดยชมรม J-Mat หรือโครงการยุวสมาชิก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หนึ่ ง ในคณะนี้ จึ ง พู ด ได้ ว่ า เด็ ก รุ่ น ใหม่ เขาเก่ ง การประกาศผลรางวัลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เป็นการประกวดครั้งที่ 19 จริงๆ ครับ ซึ่งพบว่าทำลายสถิติเดิม คือมีทีมเข้าประกวดมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ คือ มีการแจ้งความประสงค์ งานนี้พิสูจน์แล้วว่า ไม่ใช่เรื่องพื้นๆ อย่าง มากถึง 419 ทีม โดยส่งแผนการตลาดเข้าชิง 267 ทีม จาก 29 สถาบันการศึกษา แน่นอน…

“J-Mat Award 2009”

61


สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Suthichai Eamcharoenying President, Social Venture Network หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน “ …กาลเวลาพิสูจน์มาแล้วระดับหนึ่งว่า CSR จะสร้างบรรยากาศร่ มรื่นของทุกภาคส่วนในสังคม วันนี้ก็ยัง หยุดไม่ได้ และควรหนุนกำลังขับเคลื่อนได้ ทั้ง Demand และ Supply…” “…times proves the fact that CSR will created the friendly atmosphere for every part of society, both demand and supply…” ความเริ่มคุ้นเคย และมองเห็นความสำคัญของโครงการแนว CRS ของ เมื อ งไทย เกิ ด ระดั บ เพิ่ ม ของน้ ำ ขึ้ น แล้ ว ครั บ ทุ ก องค์ ก รธุ ร กิ จ ตอนนี้ ใคร ไม่รู้จักคำคำนี้ เชยมาก แต่จะมีทำมาก ทำน้อย ผมก็ดีใจแล้วครับที่ให้มีการ เริ่มต้น และค่อยเขี่ยลูก ขยายวงให้กว้าง ให้ลึกยิ่งขึ้น ต้นปี 2010 หลายสถาบัน หลายหน่วยงานจัดโต๊ะให้มาถกแถลงคุยกัน ด้วยงานเสวนาทบทวน CSR ในปีที่ผ่านๆ มา พร้อมทั้งชี้นำทิศทางที่น่าจะ เป็ น ไปในปี 2010 นี้ รวมทั้ ง เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (SVN) เองนั้นก็ได้จัดงานพบปะพูดคุยกับผู้คนในแวดวง CSR จากบริษัท หลายสิบบริษัททั้งใหญ่ กลาง เล็ก รวมทั้งนักวิชาการเช่น อาจารย์อนันตชัย ยู ร ประถม, ดร.สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ ไกรสรสุ ท ธาสิ นี , คุ ณ Alex Mavro CSR Consultant เป็นต้น พวกเราพบประเด็นที่มองเห็นตรงกันหลายด้านครับ วันนั้นผมคิดว่า เรามีข้อสรุปไว้น่าสนใจ ดังนี้ครับ ในรอบหลายปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการทำความเข้าใจกับ เวทีแห่งการพูดคุยแบบเปิดอก ผู้คนสนใจนั่งฟังแล้วคิดตามกันอย่างจริงจัง ความหมายของ CSR จนกระทั่งระยะหลังในกลุ่มผู้ที่รับผิดชอบแนวคิด CSR ในบริษัทหรือองค์การเริ่มเข้าใจความหมายลึกซึ้งขึ้น แต่ยังปฏิบัติใน ข้อที่ปฏิบัติได้ง่ายก่อน คือในเรื่องของการให้ หรือการบริจาคคืนกำไรสู่สังคม หรือประเด็นเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม, ประหยัดพลังงาน, ใช้พลังงาน สะอาด, สนใจเรื่องการปลดปล่อย Carbon ให้น้อยลง แต่ ป ระเด็ นที่ ท้ า ทายหรื อ แก่ นของ CSR ที่ แ ท้ จ ริ ง คื อ การนำแนว ความคิด CSR ไปแทรกซึมฝังตัวในทุกฝ่ายทุกแผนก ทุกกิจกรรมของบริษัท อันสะท้อนมาจากมิติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงผู้บริโภค การค้าอย่าง เป็ น ธรรม ไม่ เ อาเปรี ย บสั ง คมหรื อ คู่ แ ข่ ง โดยการใช้ ก ำลั ง ที่ เหนื อ กว่ า ทุ่มตลาดหรือคอรัปชั่น, การดูแลขั้นตอนการผลิตให้ปลอดภัยต่อพนักงาน และชุมชนไม่ให้เกิดมลพิษ เช่น กรณีที่มาบตาพุด ประเด็นเหล่านี้ คือความท้าทายที่ผู้คนในแวดวง CSR ต้องขยับไปให้ ถึงทั้งระดับบน ระบบบริหาร จนเดินไปสู่การกำหนดนโยบาย และขยายวง ไปสู่ระดับสังคม เรียกให้สวยๆ ด้วยภาษารื่นหู ฟังดูเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ รางวัลที่ผมได้รับ เป็นความภาคภูมิ มากครับ ที่ยังมีคนเห็นเราทำดี ทุกองค์กรว่าต้องทั้ง PUSH และ PULL กันเลยล่ะครับ เพื่อให้ CSR เป็น ทั้งสองภาคของการเกิด Demand และ Supply ผมคิดว่า คล้ายๆ สำนวน ไทยที่ว่า ปรบมือข้างเดียวไม่ดัง นั่นแหละครับ…

“ทบทวน CSR 2010”

62


หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้เด็กๆ ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา “ …การเลี ย ้ งไก่ ไ ข่ ใ นโรงเรี ย น เป็ น่าภูมิใจอยู่ไม่น้อย…” “…raising layer hens on the school campus can help adding another essential nutrient to students’ lunch which is their own proudly work effort…” ขอบคุณโครงการดีจากจาก CPF ที่ทำให้พวกเรามีอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ และสามารถนำความรู้เรื่องการ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย (คนแรกจากซ้าย) ผู้จัดการมูลนิธิ เลี้ยงไก่ไข่ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต พัฒนาชีวิตชนบท บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร การมอบอาชี พ ให้ กั บ ผู้ ค น เป็ น การมอบ ชีวิตชนบท เล่าความเป็นมา ความยั่ ง ยื นทางแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ดี ก ว่ า มูลนิธิฯ รับเป็นผู้บุกเบิก แสวงหาโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อพร้อมแล้ว จะมี การมอบของสำเร็จรูป ซึ่งหากกินเพียงครั้งคราว การส่งมอบให้ 5 อย่าง โดยไม่คิดมูลค่า ได้แก่ โรงเรือนเลี้ยงไก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำ อาหารไก่ แม่ไก่อายุ ก็ ห มดสิ้ น ไป มิ อ าจรู้ วิ ธี แ สวงหาใหม่ เ องใน 17-18 สัปดาห์ ที่พร้อมจะออกไข่ จำนวน 100 ตัว รวมทั้งมอบความรู้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ อนาคตได้ จากนั้น เด็กๆ ในโรงเรียนก็ช่วยกันดูแล เลี้ยงไก่ เก็บไข่จากแม่ไก่ที่จะออกไข่ เฉลี่ย 300 ฟอง/ตัว/ปี ผลงานที่น่ากล่าวถึงเป็นของ บริษัท เจริญ (ราว 56 สัปดาห์ จึงปลดระวาง) โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ สิ่งที่เด็กๆ และชุมชนได้เรียนรู้คือ การรู้คุณค่าของการเป็นเกษตรกรที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่ เป็นโครงการเลี้ยงไก่ไข่ของเด็กนักเรียนระดับ บรรพบุรุษ พวกเขาเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งอาจยึดเป็นอาชีพได้ รู้จักการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้ว่า ประถม 4, 5 และ 6 ทุกอย่างล้วนมีต้นทุนในการทำงานทั้งสิ้น “โครงการเลี้ ย งไก่ ไข่ เพื่ อ อาหารกลางวั น เพราะหลังจากจบจากงานแม่ไก่ในรุ่นแรกแล้ว การทำงานรุ่นต่อไปเป็นการลงทุนด้วยการซื้อใน ราคาพิเศษจาก ซีพีเอฟ นักเรียน เริ่มมาตั้งแต่เมื่อปี 2529 ประสงค์ให้ ไข่ไก่ จากแม่ไก่สดๆ จากเล้า กลายเป็นอาหารกลางวันที่อร่อย ขายเป็นรายได้ของโรงเรียน เพื่อทุน เยาวชนได้บริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ อาหารกลางวัน เพราะลำพังงบประมาณทุนอาหารกลางวัน 13 บาทต่อคนต่อวัน แทบจะหาซื้ออะไร จัดให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ขึ้นภายในโรงเรียน สำหรับพวกเขาให้มีคุณค่าทางอาหารได้ไม่เพียงพอ หรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นรายได้ และนำมา งานนี้คือ คนเลี้ยงไก่ แล้วจึงมี ไก่เลี้ยงคนตามมา... เป็ นค่ า อาหารกลางวั นของนั ก เรี ย นตลอดไป” คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนา

“แม่ไก่และไข่ของเธอ”

63


ดุลจิตต์ ลีธนะกุล นายกสโมสรโรตารีปทุมวัน ปี 2552 – 2553 Dullachit Leetanakul President 2009 – 2010 Rotary Club of Patumwan เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจครับ ประเทศที่เขา “มี” นำสิ่งเหล่านั้นมามอบให้กับ ผู้ต้องการใช้ประโยชน์ เรามั ก จะเคยได้ ยิ นการร่ ว มมื อ จั บ มื อ กั น ระหว่ า งประเทศผู้ ให้ แ ละ ประเทศผู้รับอยู่เนืองๆ งานนี้เป็นความชื่นใจของเด็กๆ ที่มีบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน และ ต้องเดินเท้ามาโรงเรียนทุกวัน วันละ 4 กิโล บ้าง 5 กิโลบ้าง หรือบางคน อาจจะมากกว่านั้น จนกลายเป็น เรื่องราวให้เราได้เห็นในสื่อกันมานักต่อนัก แล้วนะครับ ผู้ ใหญ่ อ ย่ า งเราช่ ว ยอะไรเด็ ก ๆ ได้ บ้ า ง โลกกว้ า ง ทางแคบ เด็ ก ไทย ต้องการจักรยานขี่ไปโรงเรียน คนญี่ปุ่นมีจักรยานมือสองมากมาย นับล้าน คัน การมอบ การรั บ มอบการบริ จ าค จึ ง เกิ ด ขึ้ น สโมสรโรตารี ป ทุ ม วั น ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพสุริวงศ์ จัดทำโครงการจักรยานเพื่อนักเรียนที่มี ฐานะยากจนในชนบท จำนวน 450 คัน  มอบผ่าน 5 สโมสรในจังหวัดทาง ภาคใต้  คือ 1.สโมสรโรตารีภูเก็ต  2.สโมสรโรตารีจังซีลอน 3.สโมสรโรตารีป่าลองบีช 4.สโมสรโรตารีอันดามัน 5.สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท์ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก 8 สโมสร เมื อ งอิ บ ารากิ ภาค 2820  ประเทศญี่ปุ่น คือ 1. Rotary Club of  Koga 2. Rotary Club of  Koga-Higashi 3. Rotary Club of  Iwai 4.Rotary Club of  Hitachi 5.Rotary Club of  Hitachi-Ota 6.Rotary Club of  Mito 7.Rotary Club of  Shimotsuma 8. Rotary Club of  Koga-Chuo มีพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553  ที่จังหวัดภูเก็ต ความสุข ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้

“ผู้ให้ พบ ผู้รับ”

จักรยานยืมเรียน สร้างความสุขใจให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ

อน.ชัยวัย พูนลาภมงคล ให้การต้อนรับคู่มิตรจากต่างแดน

ส่วนหนึ่งของจักรยานที่นำมามอบให้เด็กนักเรียน

64

จองไว้ก่อนเลย “คันนี้ผมขอยืม”


รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ASSOC PROF.Aruneeprabha Homsettee เราช่วยกาชาด... กาชาดช่วยเรา Deputy Director fund raising bureau The Thai Red Cross Society “…งานกาชาด เป็นงานประจำปีที่สามารถระดมทุน เพื่อใช้ในการดำเนิ นงาน จากผู้มีจิตกุศลได้อย่างเต็มที่ เพราะทุกคน รู้ว่าเงินทุกบาท ทุกสตางค์ สุดท้ายแล้วจะกลับคืนมาสู่ส ังคม จากโครงการต่างๆ ที่พวกเขาสัมผัสได้…” “…Red Cross Fair is being held annually to raise money from good-hearted donors who aware that their money will fully return to their society…” ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การแข่งขันว่าว เพื่อนำเงินให้กับกาชาดเริ่มขึ้นโดยพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ครั้งสมัยที่ท่านยังเยาว์วัยนั้น ท่านชอบกีฬาว่าวเป็นชีวิตจิตใจทีเดียว ครั้งหนึ่งขณะที่เล่นว่าวอยู่นั้นถอยหลังพลาดตกสะพานศีรษะปักลงไปในเลน แต่มีผู้มาพบและช่วยชีวิตเอาไว้ได้ ท่านบิดา (พระภิรมย์ภักดี-ชม เศรษฐ บุตร) จึงตั้งชื่อให้ว่าบุญรอด ความที่เป็นคนชอบกีฬาว่าว และเกือบจะตาย เสียเพราะการเล่นว่าว ดังนั้นเมื่อท่านเติบโตก้าวหน้าเป็นคหบดีคนหนึ่งของ ประเทศไทย ท่านจึงคิดหาวิธีสร้างบุญกุศลด้วยการจัดแข่งขันว่าว และ รายได้เป็นทุนกับสภากาชาดไทย การแข่ ง ขั น ว่ า วครั้ ง แรก เกิ ด ขึ้ น ในเดื อ นมี น าคม ปี 2466 ท่ า นเป็ น นายสนามว่าวเอง สถานที่คือสนามหลวง ซึ่งยังคงใช้เป็นสนามแข่งว่าว กาชาดอยู่จวบจนปัจจุบัน มีทั้งว่าวจุฬา และปักเป้ามาแข่งขัน เก็บเงินบำรุง ได้ถึง 3,443.67 บาท และยังมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพิ่มเติมอีก เงิน 3,443 บาท 67 สตางค์นี้ นายสนามว่าวคือพระยาภิรมย์ภักดี นำ เงินทั้งหมดบริจาคเป็นทุนซื้อเตียงคนไข้ 1 เตียง 3,000 บาท จารึกไว้ที่เตียง การแข่งขันว่าวที่ท้องสนามหลวง เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2466 ว่ า “คณะกี ฬ าว่ า วแข่ ง ขั น ณ ท้ อ งสนามหลวง พ.ศ. 2467 อำมาตย์ ต รี พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) นายสนาม” ส่วนเงินที่เหลือกองอำนวยการสภากาชาดเก็บไว้ก่อน เพราะพระยา ภิรมย์ภักดี ยังคิดจะจัดว่าวแข่งขันอีกในปีต่อๆ ไป ซึ่งพบว่าได้รับเงินอีก 5,045 บาท 82 สตางค์ นับเป็นการบุกเบิกส่งเสริมการประดิดประดอยให้ ว่าวมีลักษณะสวยงาม จนเป็นประเพณีสืบต่อมาจนทุกวันนี้ การแข่งขันระหว่าง “จุฬา” มีจำปาเป็นอาวุธ และ “ปักเป้า” มีเหนียง และหางเป็นอาวุธ นับเป็นการแข่งขันที่จัดเป็นกีฬาระดับชาติ จนอาจพูดได้ ว่าเป็นชาติเดียวในโลก ที ม ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก ได้ แ ก่ ที ม ส.ธรรมภั ก ดี ที ม การไฟฟ้ า และที ม แม่โขง ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จฯ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย หรือผู้แทนพระองค์ สำหรั บ งานกาชาด ประจำปี 2553 ภายใต้ ค ำขวั ญ “รวมใจถวาย ราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2553 ณ บริ เวณสวนอั ม พร ลานพระบรมรู ป ทรงม้ า สนาม หน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และถนน สูตรสำเร็จของงานกาชาด สลาก- สอยดาว- ตักไข่- ดวงใคร ดวงมัน เลือกได้เอง ราชดำเนินนอก รวม 9 วัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 23.00 น.วัน วันนี้ดิฉันขอเล่าเรื่องราวแต่หนหลัง ตามยุคสมัยที่นิยมของเก่า เพลง เสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา 10.00น. – 23.00 น. เก่า เป็นการมองหาความสุข ความสนุกในอดีต สะท้อนถึงการเดินสู่สังคม บัตรราคา 20 บาท ผู้สูงวัยนั่นเองค่ะ สภากาชาดไทย ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ท่ า นร่ ว มงานการกุ ศ ลประจำปี ค รั้ ง ขอคั ด บางตอนมาจากเรื่ อ ง “กี ฬ ากาชาด” เขี ย นโดยนามปากกา ยิ่งใหญ่ “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดประจำปี ที่สวนอัมพร” “นักกีฬาข้างสนาม” ในหนังสือ “นิสิตนักศึกษา ฉบับกาชาด พ.ศ.2510” หรือเมื่อ 43 ปีก่อนนะคะ เป็นกีฬาที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการแข่งขัน “ว่าวกาชาด” ระหว่าง ว่าวจุฬา กับ ว่าวปักเป้า เป็น ประจำทุกปีที่บริเวณท้องสนามหลวง

“ย้อนอดีต...ว่าวกาชาด”

65


ราเชนทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ดำเนินรายการวิทยุ Rachain Chumsai na Ayudhaya Radio Announcer ขลุก... คลุก อยู่กับงานเพลงมากว่า 20 ปี ทั้งบนเวทีและหลังไมค์ rachain_J@yahoo.com ่ง สะสมแผ่ นเสียง รู้จักเพลงยุค 70 80 90 เป็น “กูรู” หาตัวจับยากคนหนึ ของวงการเพลงเมื องไทย “…ศิลปิน มักมีแรงบันดาลใจมาจากเหตุ การณ์บีบคั้นทางอารมณ์ ทั้งเศร้า สนุก ผู้ฟังที่ผ่านอารมณ์นี้มาแล้ว ย่อมมีอาการเดี ยวกัน ด้วยมโนภาพที่ผุดขึ้นมาได้ไม่ยาก…” “…artists’ inspiration and emotional - feelings fun, fear, or sad. The audience can can easily understand by themselves…” experienced หลายท่านพอครบรอบวันเกิด อาจจะแอบมี ความปรารถนาดี ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ฉุ ด รั้ ง ให้ เ กิ ด ภาวะเศร้ า เสี ย ใจอย่ า งแรง มี เพี ย งเวลาเท่ า นั้ นที่ จ ะช่ ว ย รู้ สึ ก อยู่ ลึ ก ๆ แอบลุ้ น ว่ า เอ! จะมี ใครให้ ข องที่ เยียวยาให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้ ถามว่าผิดไหม ตอบได้เลยครับว่าไม่ผิดครับ หากคนเรารู้อนาคตล่วง ถู ก ใจบ้ า งไหมหนอ คงมี ค วามสุ ข มากเลยล่ ะ หน้าได้ หลายสิ่งหลายอย่างคงถูกแก้ไขให้ดีขึ้น อย่ า งเค้ ก อาหารอร่ อ ยๆ และการได้ อ ยู่ โดยเฉพาะบทเพลงต่างๆ เกี่ยวกับวันเกิด ที่มีเนื้อหาเปี่ยมไปด้วยความสุข เรียกกำลังใจและเติม ท่ามกลางญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่สนิทชิดใกล้ ได้ รอยยิ้ม ท่วงทำนองสนุกสนาน ไปทำบุ ญ ในสิ่ ง ที่ ตั้ ง ใจเอาไว้ หรื อ รอของขวั ญ แต่หากเหตุการณ์แปรเปลี่ยนไป บทเพลงสำหรับวันเกิดจะมีอานุภาพเรียกเสียงร่ำไห้แทนที่ทันทีเช่น พิเศษจากคนพิเศษ ผมว่ามีความสุขได้ทั้งนั้น กัน แต่ความแน่นอน คือความไม่แน่นอนครับ ขึ้นชื่อว่าเพลงย่อมมีเสน่ห์ในตัวอยู่แล้ว เนื้อหา เวลา สถานการณ์ ผูกเข้ากับอรรถรสของเพลง ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งนาทีข้าง ย่อมกลายเป็นเพลงอมตะประจำชีวิตไปได้ไม่ยาก ฟังเมื่อใดภาพเหตุการณ์ต่างๆ จะผุดขึ้นมาเป็นฉากๆ หน้า ห้านาทีต่อไป หรือสอง มันคืออนาคต เช่น อย่าง เพลง “ปลายฟ้า” ร้องโดยวงมะลิลาบราซิลเลียน อาจมีความหมายพิเศษกับใครคนหนึ่ง มีนัดประชุมสำคัญที่ขาดไม่ได้ หยุดหรือลาไม่ได้ มโนภาพต่างๆ จะเกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ ได้ทั้งความสุข เสียงหัวเราะ เสียงร่ำไห้ อารมณ์ที่ต้องการ ไม่ ส บายอย่ า งหนั ก ลุ ก ไม่ ไหว หายใจไม่ ค ล่ อ ง ลองเลือกสักเพลงที่คุณรัก คุณชอบ คุณผูกพัน แล้วตั้งใจฟังอย่างจริงจัง หากเกิดอารมณ์ใดๆ ที่หวั่น และดูเหมือนโหดร้ายที่สุดคือ หยุดหายใจอย่าง ไหวได้ คุณก็จะได้พบบทเพลงแห่งชีวิตสำหรับคุณเองนะครับ ถาวร ดังนั้น การที่อยากทำอะไร อยากบอกอะไรก็ เพลง ปลายฟ้า - มะลิลา บราซิลเลียน บอก จงทำให้ เรี ย บร้ อ ย เพราะเหตุ ก ารณ์ ใ น คำร้อง-ทำนอง ฉัตรชัย ดุริยประณีต เรียบเรียง กฤษฎา ปาลีวงศ์ อนาคตทุ ก อย่ า งเราไม่ ส ามารถคาดเดาได้ เ ลย เว้นไว้กรณีเดียวครับ คือการอยากทำเซอร์ไพรส์ ปลายฟ้า(ปลายฟ้า...) แค่หลับตาลงคงพบกัน กับเจ้าของวันเกิด แต่ผลลัพธ์อาจเป็นสิ่งที่เกิน โอบกอดดวงใจสายสัมพันธ์ ท่ามกลางความฝันของเรา ความคาดหมายได้เช่นกันนะครับ ดาวน้อย(ดาวน้อย...) โปรดลอยมาลงตรงหัวใจ มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งของผม เธอตั้งใจจะมอบ เก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไป ให้เธอที่ปลายฟ้าไกล ของขวัญวันเกิดให้กับเพื่อนคนหนึ่ง อีกไม่กี่วันก็ คิดถึงเพียงเธอ(คิดถึงเพียงเธอ...) ในใจฉันคิดถึงเพียงเธอ จะถึงอยู่แล้ว ซื้อของเรียบร้อย รอวันเพียงอย่าง ไม่มีคำใดจะแทนจิตใจมากมายเท่าคำนี้เลย เดี ย ว จู่ ๆ เพื่ อ นคนนี้ หั ว ใจวายเฉี ย บพลั นก่ อ น ดาวน้อย(ดาวน้อย...)โปรดลอยมาลงตรงหัวใจ วันเกิดเล็กน้อย ความรู้สึกต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามา เก็บเกี่ยวความคิดถึงฉันไป...ให้เธอที่ปลายฟ้าไกล… มั น เกิ นจะบรรยาย เข้ า ข่ า ยทำอะไรไม่ ถู ก นึ ก ตำหนิตัวเอง โทษตัวเองไปต่างๆ นาๆ มิตรภาพ

“บทเพลงแห่งชีวิต”

66


“นอนดูหนังหนาว”

ฉบับนี้มีหนังดีมาเสิร์ฟกันถึงบ้าน ท่ามกลางอากาศร้อนระอุ จะได้เย็นใจ ใจเย็นกันขึ้นมาบ้าง ด้วยบรรยากาศ 2 เรื่อง 2 รส ที่เป็นเรื่องราวของผู้คนที่มีอารมณ์อบอุ่นแห่งความใกล้ชิด หนึ่งเป็นวันสบายของอารมณ์เหงา และอีกหนึ่งเป็นอารมณ์ที่ต้องต่อสู้ของคู่พ่อลูก ชอบแบบไหนหยิบเปิดกันได้ โดยยูไนเต็ด โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จัดให้...

แ จ็ ค นั ก ศึ ก ษ า ปี 4 สาขาภาพยนตร์ ได้ ชวนเพื่อนสนิทอีก 4 คนคื ไปเที่ ย วปายอี ก ครั้ ง หลั ง จากเปิดภาคเรียนสุดท้าย แต่ ค รั้ ง นี้ ทุ ก คนที่ ไปจะต้ อ งไปช่ ว ยกั นทำหนั ง ดี ๆ สั ก เรื่ อ งนึ ง ที่บอกเล่าถึงเมืองเล็กๆ แห่งนี้ ในแง่มุมที่น่าสนใจ ครั้นพอไป ถึง เพื่อนๆ ทั้ง 4 กลับพบมุมมองของเมืองปายที่ แตกต่างกัน ไป ก็เลยตกลงกันว่าให้แต่ละคนออกไปค้นหาไอเดียเจ๋งๆ มาใส่ ในหนั ง เรื่ อ งนี้ ดี ก ว่ า ..แจ็ ค และเพื่ อ นๆ ออกสำรวจปายอย่ า ง ลึกซึ้งอีกครั้ง...พวกเขากลับพบว่าเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยความรัก ความสุข สมหวัง และผิดหวัง... ความทุกข์ โอกาส อดีตอันน่า จดจำ และอดีตที่ยากจะลืมเลือน ภาพยนตร์ไทยที่ถ่ายทำทั้งเรื่องใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก หุบเขา และลำน้ำใส ที่ใครหลายคนฝันอยากที่ จะไปสัมผัส สักครั้งหนึ่ง

ปาย อิน เลิฟ

เรื่ อ งราวของพ่ อ กั บ ลู ก ชายคู่ ห นึ่ ง ที่ ต้ อ งเดิ นทางข้ า ม อเมริกา หลังถูกทำลายอย่างยับเยินโดยมหันตภัยลึกลับ ทั้งสอง ก้าวไปบนเส้นทางอันเย็นยะเยือกมุ่งหน้าสู่มหาสมุทร แต่ใน ระหว่างทางทั้งคู่ต้องหาทางเอาตัวรอดจากบรรดาแก๊งนักล่า ข้ า งถนน รวมถึ ง พวกที่ กิ น คนด้ ว ยกั น เป็ น อาหาร เป็ น หนั ง หายนะที่ไม่ได้เน้นไปที่ฉากแอ๊คชั่นสงครามล้างผลาญ แต่เน้น ไปที่การเอาชีวิตรอด ความเห็นแก่ตัว ของมนุษย์ที่ไม่ว่าเมื่อไร ก็ ยั ง ค ง มี ไ ม่ สิ้ น สุ ด เหมาะสำหรั บ ผู้ ที่ ช อบ ดูหนังแนวรัดทดหดหู่ใจ ดั ด แ ป ล ง บ ท ภาพยนตร์มาจากนิยาย ข า ย ดี ติ ด อั นดั บ ข อ ง คอร์ แ มค แมคคาร์ ธี ย์ ผู้ ป ร ะ พั น ธ์ N o Country For Old Men ที่ เ คยเขย่ า เวที ออสการ์มาแล้ว

The Road

67


ชิมแล้วอร่อย จึงบอกเพื่อน จานเด็ด จานเดียว “...จานเด็ดของร้าน Salad House เป็ นอาหารสุขภาพที่เจ้าของร้านเองก็ ชอบทานเองทุกวัน ไม่มีเบื่อ - ซี่โครงหมู อบ Roasted Pork Ribs...” “…the signature dish of the “Salad House” is the Roasted Pork Ribs, which is also the owner’s favorite healthy dish too...” “ซี่โครงหมูอบ” จานนี้สูตรเฉพาะตัวครบหมู่ และเน้นผักสด ไปอบ จนนุ่ ม 8-10 ชั่ ว โมง รั บ รองว่ า ถึ ง ลิ้ น จากฉากชีวิตของผู้หญิงทำงานที่เพียรถาม ตัวเองเมื่อวันหนึ่งเดินมาถึง ว่า ในวัยหนึ่ง น่า เป็ นนุ่ ม ดุ น ดุ น อร่ อ ย ไม่ ต้ อ งมากั ง วลฉี ก เนื้ อ จะมีกิจการเป็นของตัวเอง ให้เหมือนชีวิตได้พัก ฉีกปากให้เลอะ ได้ เ ลื อ กในสิ่ ง ที่ ตั ว เองชอบและรั ก น่ า จะเป็ น ข้าวสวย หุงมาหอมร้อนๆ หมักกับสมุนไพร เรื่องดี ตักมาพอดีอิ่ม ร้านนี้ไม่หนุนให้กินข้าวเหลือ กิน คุ ณ อ้ ว น - อรุ ณี ภู่ ร ะหงษ์ เธอเป็ น อดี ต แบบพอเพียง เข้าใจไหม? นั ก ข า ย โ ฆ ษ ณ า มื อ อ า ชี พ ม า ก ว่ า 2 0 ปี เคี ย งมากั บ สลั ด ผั ก สด คลุ ก น้ ำ สลั ด ใส ครอบครั ว ไปตั้ ง รกรากอยู่ ที่ ก รุ ง เมลเบิ ร์ น มี เปรี้ ย วนำ ไม่ เ ลี่ ย น ผั ก สดไร้ ส าร ปลู ก แบบ ประเทศออสเตรเลี ย คุ ณ แม่ เ ป็ น คนชอบทำ ไฮโดรโฟนิก ไม่มียาฆ่าแมลง นำมาปลูกโชว์ไว้ อาหาร คนไทยที่โน่นนิยม มาเจอกัน ปาร์ตี้กัน หน้าร้าน ให้ลูกค้าเลือกเด็ดได้ตามชอบใจ ไต่ ถ ามสารทุ ก ข์ ซึ่ ง กั น และกั น ปะสาคน มี ค วามสุ ข ที่ เห็ น ลู ก ค้ า จู ง มื อ กั น หนุ ง หนิ ง คุณอ้วน อรุณี ภู่ระหงษ์ เจ้าของร้าน “ไกลบ้าน” เข้ามาทานกันแบบสบายๆ ใส่ใจสุขภาพ เจ้าของ เจ้าของตำนานสาวห้าพันปี หุ่นดีตลอดชีวิต เข้ า ท่ า ดี น ะ เห็ น คนทานอาหารอร่ อ ย ร้านจึงบรรจงสุดฤทธิ์ คนทำงี้ ยิ้มแก้มปริ มีความสุขจริงๆ เป็นร้านที่ทีมงาน ขอแนะนำ (อีกร้าน) ด้วย มองๆ หาทำเลตั้งร้านอาหาร มาเจอเข้าที่ ความเป็นกันเองของเธอ คุยด้วยแล้วสบายใจ ตลาดบองซ์ ม าเช่ เป็ น พื้ นที่ ข นาด ไม่ เ กิ น 30 วันไหนไปแล้วไม่เจอเจ้าของร้าน จะรู้สึกเหงาหู ที่นั่ง คิดว่าเหมาะแล้ว ชื่อร้าน “Salad House” อาหารขาดรสชาติ ทั้งที่ใช้ทุกอย่าง บนสูตรเดิม จานเด็ ด จานเดี ย ว ทำให้ เ จ้ า ของร้ า น ทุ ก ประการ สรุ ป ว่ า เสน่ ห์ ค วามอร่ อ ยอยู่ ที่ สาวสวยคนนี้ คิ ด อยู่ น าน พั ก ใหญ่ เพราะเธอ เจ้าของร้านว่างั้นเถอะ… มั่ น ใจว่ า มี ม ากกว่ า หนึ่ ง จานที่ อ ร่ อ ย สุ ด ท้ า ย โทร.ไปถามทางที่ 02 158 0360 ส่ ว นคน เป็นจานนี้ ที่ขอนำเสนอ “ซี่โครงหมูอบ” ย่านประชานิเวศน์เขาไปเดินกันทุกวันอยู่แล้ว… มองหน้าร้านลูกค้าหลายคนคิดว่าเป็นร้านขายผักสด ความพิเศษ คือการลงมือทำเอง เกือบทุก ปลอดสารเคมี ก็ใช่นะเพราะลูกค้าเก็บเด็ดมาทำสลัดได้ เมนู เลื อ กซี่ โครงที่ อิ่ ม เนื้ อ ขนาดใกล้ เคี ย งกั น ทันทีเดี๋ยวนั้น หมักด้วย กระเทียม พริกไทย น้ำปลา สมุนไพร คลุกซอสญี่ปุ่น หมักพักไว้ 3 ชั่วโมง จากนั้นนำ

“ซี่โครงหมูอบ”

68


อีกหนึ่งความฝันที่จะเป็นเจ้าของกิจการ คือ การอยากเปิดร้านไอศครีม รองลงมาจากร้ า น กาแฟ ความฝันของ คุณปุรณี จัยวัฒน์ ในยุคที่ยัง เป็นสาวทำงานอยู่ คือการอยากเป็นเจ้าของร้าน ไอศครีม อยากทำอย่างมีความสุข หากไม่เวิร์ค ขายไม่ได้ ก็จะขอปั่นไอศครีมไว้ให้ลูกๆ หลานๆ กินกันที่บ้านล่ะกัน ไอศครีมของคนรุ่นใหม่ ต้ อ งต้ นตำรั บ จาก อิ ต าลี เ ลยนะ เล่ า กั น ว่ า เป็ นความสุ ด ยอดของ ความอร่ อ ย ว่ า แล้ ว เธอก็ ไ ปติ ด ต่ อ ของเป็ น แฟรนไชส์กับค่ายไอศครีมข้ามชาติ เขาก็บริการ ดีมาก ส่งเข้าไปเรียน มีสูตรลับอร่อยมากมาย ครั้ นถึ ง เวลาเปิ ด ร้ า น ค่ า เช่ า แพงมหาโหด ต้องขายไอศครีมให้ได้กี่ถ้วยกันนี่จึงจะคุ้มทุนหรือ จ่ า ยค่ า จ้ า งพนั ก งาน เปิ ด ในห้ า งยั ก ษ์ ใ จกลาง เมือง 6 เดือนแรก ขายดีเหมือนแจกฟรี จากนั้น ก็ ถ อยลงจนต้ อ งบอกลา และกลั บ มาตั้ ง หลั ก ที่ โรงแรมของกิจการครอบครัว เปิดเป็นร้านน่ารัก ชื่อ Punini จากที่รุ่นน้อง เขาช่วยตั้ง ออกสำเนียงอิตาลี ที่แปลงมาจากชื่อ จริงของเจ้าของร้านเองแหละ ตั้งมาเป็นปีที่ 8 แล้วนะ ไอศครี ม ถ้ ว ยนี้ เป็ น Homemade ใหม่ ส ด จากหม้อ ปั่นเองทุกวัน ใช่วัตถุดิบดี แบบ Low Fat มีหลายรสชาติให้เลือกได้ หลังๆ จะมาเน้น ของไทยๆ เป็ น ชานมไทย มะขาม ข้ า วโพด เสาวรส ทุเรียน แต่ต้องขอบอกก่อนว่า ไอศครีม ของร้ า นนี้ จ ะละลายเร็ ว มากเป็ น พิ เศษ เพราะ ไม่มีส่วนผสมของไขมัน ถ้ ว ยนี้ จั ด มากิ นกั น เพลิ น ๆ พู น แก้ ว ขายที่ ราคา 55 บาท เขียว เป็นเขียวแอปเปิ้ล ชมพู เป็น ราสเบอร์รี่ เชอเบท เพลิ น ๆ ชื่ น ใจยามอากาศแปรปรวน ร้ อ น หนาว ก็ เ ถอะ อยู่ ใ ต้ ฟ้ า จะกลั ว อะไรกั บ ฝน มากินไอศครีมกันเถอะ Punini อยู่ในซอยพิพัฒน์ ทางซ้ายมือเมื่อ เข้ า ทางถนนสี ล ม ไม่ เ กิ น 50 เมตร โทร 081 640 9989, 088 011 5296 เจ้านี้เขารับที่ จะทำไอศครี ม สำหรั บ งานสั ง สรรค์ หรื อ ร้ า นอาหาร ร้ า นกาแฟ ที่ อ ยากมี มุ ม ไอศครี ม อร่อยไว้รอลูกค้า สั่งเข้ามาได้ ราคาพิเศษนะคะ

“Punini”

“…ร้านไอศครีม Punini เป็นการทำแบบ Home make โลแฟต กินแล้วสบายใจ…” “…Punini Ice-Cream Parlor offers low-fat, home-made ice cream to ice-cream lovers…”

“ซี่โครงหมูอบ” จานนี้สูตรเฉพาะตัวครบหมู่ และเน้นผักสด

รสชาเขียวแอปเปิ้ล และรสราสเบอร์รี่ เชอเบท ถ้วยนี้ 55 บาท เย็นชื่นใจ รสเบาๆ ไม่เข้มข้นด้วยนมหรือครีม

คุณปุรณี จัยวัฒน์ เจ้าของฉายา “punini” ไอศครีมสไตล์อิตาเลียน

ปั่นเองแบบไอศครีม Home made จัดให้ได้หลายรสชาติ รสผลไม้ไทยๆ ตามฤดูกาลก็ถูกใจหลายคน

69


เปลี่ยนบรรยากาศ จากออฟฟิศ สัมผัสไอดิน กลิ่นหญ้า ท้องฟ้า ทะเล น้ำตก ตัวอุโบสถ วัดร่องขุ่น จำแม่นค่ะว่าในนิตยสาร OHM นี้ ดิฉันเคยพาคุณๆ ไปแอ่วเมืองเหนือ ที่เชียงรายมาแล้ว เมื่อฉบับเดือนมีนาคม และเมษายน 2552 คราวนั้นพวก เราไปดอยแม่สลองและดอยตุง ซึ่งความจริงแล้วจังหวัดนี้ยังมีที่น่าไปสัมผัส อี ก หลายจุ ด ดิ ฉั น มี โอกาสเดิ นทางขึ้ น เหนื อ อี ก ครั้ ง จึ ง ขอเลื อ กไปสั ม ผั ส ธรรมชาติและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมล้านนา ที่สืบต่อเนื่องมานับพันปี ต้นปี 2553 อากาศเดือนมกราคม ยังคงเย็นสบาย งวดนี้ดิฉันใช้เวลา 3 วั น 2 คื น ออกเดิ น ทางจากสุ ว รรณภู มิ ล้ อ แตะรั น เวย์ ตอนสายๆ ราวสิบโมงเช้า โปรแกรมในวันแรก ดิฉันตรงไปที่วัดร่องขุ่น อยู่ตอนใต้ของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 20 กม.ดิฉันเคยมาเมื่อคราวเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆ เมื่อ ปี 2540 และพบว่าทุกครั้งที่มาจะเห็นอาคารใหม่ๆ เพิ่มขึ้นรวมทั้งรอบตัว อุโบสถที่มีการต่อเติมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาขึ้นด้วย ปัจจุบันวัดนี้ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดไปแล้ว มนัสการพระในตัวอุโบสถ เดินชมอาคารพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานฝีมือ ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและริเริ่มสร้างวัดร่อง ขุ่ น โดยใช้ เงิ น ส่ ว นตั ว ในการก่ อ สร้ า ง เพราะเป็ น บ้ า นเกิ ด และเป็ น วั ด ที่ อาจารย์ มี ค วามผู ก พั น มาตั้ ง แต่ เด็ ก ดิ ฉั น มี บุ ญ ตาได้ เห็ น งานออกแบบ พระพุทธรูป และผลงานใหม่ๆ ของอาจารย์ รวมทั้งการได้ถ่ายรูปกับตัว อาจารย์เฉลิมชัย ซึ่งมักจะใช้เวลาอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข จากนั้นดิฉันไปกินข้าวซอยร้านอร่อย ชื่อร้าน “พอใจ” เจ้าของร้านเป็น ญาติกับอาจาร์ยเฉลิมชัย เมนูมื้อนั้นเป็นข้าวซอยไก่กะทิ และข้าวซอยน้ำ เงี้ยว เป็นจานเด็ดที่แนะนำว่า หากมากันแล้วห้ามพลาดนะคะ 70

(ตอนที่หนึ่ง )” จุดต่อมาไปวัดพระแก้ว วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของอาณาจักรล้านนา มี ความสำคัญทางศาสนาคือ เป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ตาม ประวัติพบว่า ในปีพ.ศ.1879 เกิดฟ้าผ่าลงมาที่เจดีย์ร้าง จึงมีการพบพระ พุทธรูปสีเขียวมรกตสร้างด้วยหยก ลงรักปิดทองไว้ จากนั้นพระแก้วมรกต จึงได้ถูกอัญเชิญไปยังจังหวัดลำปาง เชียงใหม่ นครหลวงพระบาง และนคร เวียงจันทน์อยู่ถึง 212 ปี ต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ อั ญ เชิ ญ มาประดิ ษ ฐานที่ วั ด อรุ ณ ราชวราราม และในปี พ.ศ. 2326 จน กระทั่ ง ล้ น เกล้ า รั ช กาลที่ 1ได้ อั ญ เชิ ญ มาประดิ ษ ฐาน ณ วั ด พระ ศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับองค์พระแก้วเชียงราย เป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่สร้างขึ้นในวาระ ที่ ส มเด็ จ ย่ า มี พ ระชนมายุ ค รบ 90 พรรษา สร้ า งด้ ว ยหยกจากประเทศ แคนาดา และมีการสร้างอุโบสถใหม่สวยงามมาก ส่วนเจดีย์องค์เดิมอยู่ด้าน หลังห่อหุ้มด้วยทองทั้งองค์ เป็นที่สักการะอีกจุดหนึ่ง วั ด ต่ อ ไปคื อ วั ด พระสิ ง ห์ ตั้ ง อยู่ ใกล้ ศ าลากลางจั ง หวั ด เป็ น วั ด เก่ า แก่ สร้างในสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ สิ หิ ง ค์ องค์ เดี ย วกั บ ที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู่ ที่ วิ ห ารลายดำ วั ด พระสิ ง ห์ จั ง หวั ด เชียงใหม่ บ่ายวันนั้นหลังแวะเข้าโรงแรมที่พักชื่อ โพธิ์วดล บนถนนริมกก ดิฉัน และสามี ตั้ ง ใจที่ จ ะไปแวะเยี่ ย มบ้ า นของ อาจาร์ ย ถวั ล ย์ ดั ช นี ศิ ล ปิ น แห่งชาติ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง บรรยากาศน่ารักมาก เป็นที่เก็บศิลปะ และของสะสม เช่น เขาวัว เขาควาย หนังสัตว์ สร้างเป็นทรงไทยมีหลังคา 3 ชั้น แบบศิลปะไทยล้านนา และบางหลังสร้างเป็นเจดีย์รูปทรงกลมสีขาว

“เยี่ยมบ้านสองศิลปิน ที่เชียงราย


สุภาณี เดชาบูรณานนท์ Suphanee Dechaburananon Deputy Chairman / Director of Trading & Strategy groupM “...ทุกรอยต่อระหว่างปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม อย่างลืมไปเที่ยวเทศกาลดอกไม้ ที่เชียงราย โดยเฉพาะช่างภาพ ที่จะพบกับดอกไม้นานาพรรณ สวยงามจริง …” “...Every year between the end of December and the beginning of January, the annual Flower Festival is being held in Chiang Rai. It’s a festival that should not be missed especially for the photographers...” สวนริมแม่น้ำแม่กก สถานที่จัดงานเทศกาลเชียงราย ดอกไม้งาม อาจารย์ยังพักอยู่ที่นี่ แต่ท่านอายุมากแล้ว ช่วง บ่ายๆ จึงเป็นช่วงพักผ่อน ดิฉันจึงไม่มีโอกาสพบ กับท่าน แต่การสัมผัสสิ่งต่างๆ รอบตัวท่านถือว่า พวกเราก็มีความอิ่มใจแล้วค่ะ ตกเย็น เป็นคิวของการไปเที่ยวชมดอกไม้ที่ บริเวณสวนติดริมแม่น้ำแม่กก เป็นบริเวณที่ใช้ จัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม ถึง วันที่ 4 มกราคม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 วั น นั้ น แม้ จ ะผ่ า นงานไปแล้ ว กว่ า สั ป ดาห์ ดอกไม้ แ ละความงามยั ง คงหลงเหลื อ ความ สวยงามอยู่หลายจุด เช่น ดอกลิลลี่ มีทั้งสีขาว และชมพู, ดอกทิวลิป และดอกกล้วยไม้ฟาเลน นอปซิสสีขาว และสีม่วง รวมทั้งไม้ไทยยืนต้น ชนิดต่างๆ นำมาปลูกอย่างถาวรที่สวนริมแม่น้ำ พระแก้วเชียงราย ที่ประดิษฐานอยู่ ณ. หอพระหยก พระเจดีย์ที่ค้นพบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ปัจจุบัน กกแห่งนี้ และเมื่อจบงานเขาจะยังคงสภาพไว้ ในบริเวณวัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย ถูกห่อหุ้มด้วยทองทั้งองค์ อย่ า งนั้ น กลายเป็ น สวนสาธารณะเปิ ด ฟรี ให้ ประชาชนเข้ามาพักผ่อนและชมความสวยงาม สดชื่นของต้นไม้ ดอกไม้ได้ตามชอบใจ เป็นโปรแกรมแนะนำเลยนะคะ ถ้าคุณๆ มี โอกาสไปเยื อ นเชี ย งรายในช่ ว งปลายเดื อ น ธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม ต้องไม่พลาดมาชม เทศกาลดอกไม้ ง ามเชี ย งราย เพราะสวยงาม คุ้มค่าจริงๆ โดยเฉพาะคนที่ชอบถ่ายรูปไม่ควร พลาดเด็ดขาด หลั ง อาหารเย็ น เดิ น เล่ นช่ ว ยย่ อ ยอาหาร ไปได้ ดี ค่ ะ ตลาดไนท์ บ าซาร์ หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า “ลานกลางเวียง” มีทุกเย็นตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น. เป็นถนนสายเล็กๆ มีลานตรงกลาง ไม่ ใหญ่เท่าเชียงใหม่ ตกเย็นมีนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและต่างชาติมาเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า และผ้าลายปัก ฝีมือชาวเขา กลับถึงที่พักด้วยสุข แถมความเหนื่ อ ยมาเล็ ก ๆ เพราะลุ ย มาทั้ ง วั น บ้านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ดิฉันขอยกยอดไปฉบับหน้า เชียงรายมีมนต์ขลัง ไปเยือนแต่ละหน มีความสุขทุกครั้ง พบกับภาคสองของเยือนถิ่นเชียงรายกันต่อ ในฉบับหน้านะคะ 71


สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Somchai Sittichaisrichart ท่องไปในโลกไซเบอร์ Managing Director SIS Distribution (Thailand) Plc. “… การรู้เส้ นทางสภาพการจราจรก่อน จะช่วยให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน นทางได้และเป็นการช่วยเชิงจิตวิทยาได้ดี…” วางแผนการเดิ conditions in advance can help drivers plan “…knowing traffic the driving routes ahead. It also can psychologically help …” คนกรุงเทพฯ ยังติดหนึบกับการจราจร ฟังแล้วก้ออาจจะพอมีความหวังเล็กๆ อยู่บ้าง เมื่อรัฐบาลมี โครงการรถไฟฟ้าอีก 12 สี ในอนาคต แต่ก็ต้องรอนะครับ ยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะแล้วเสร็จในปีใด รู้แต่ ว่ามีโครงการแบบนี้ เถอะครับ ขณะที่รอ การจราจรในกรุงเทพฯ ก็ติดหนึบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะเป็นเพียง การทุเลาอาการทางจิตวิทยาก็อาจจะพอช่วยได้ พอรถติดยาวๆ นานๆ คุณหงุดหงิดใช่ไหมครับ แต่หาก พอจะรู้สาเหตุว่าติดเพราะอะไร หรือเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเส้นทางของคุณ หรือหากรู้ล่วงหน้าก่อน ก็ หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นได้ ดีไหมล่ะครับ เรื่องแบบนี้เทคโนโลยีช่วยได้ครับ เป็นบริการของGoogle ที่พัฒนา Google Map อย่างต่อเนื่อง แนะนำเส้นทางของ Google Map โดยได้ทดลอง ให้ Google Map แนะนำการเดินทางจากจุด A เมื่อปลายปี 2552 ที่ผ่านมา ราวสักเดือนพฤศจิกายน Google เพิ่มการให้ข้อมูลด้านสภาพจราจรใน ไปยังจุด B ซึ่งเลือกการเดินทางโดยใช้ Public Transit พื้นที่บางส่วนของกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับคนกรุงเทพฯ ผมขอแนะนำซะเลยนะครับ ซึ่ง Google ก็จะแนะนำให้ว่าจะต้องขึ้นรถเมล์สายไหน รายงานสภาพจราจร ไปลงป้ายไหน ฯลฯ เข้าไปใช้บริการ Google Map กันได้ที่ http://maps.google.com/ เปิดมานานหลายปีแล้วครับ โดยมีการพัฒนาเรื่อยมา จากนั้นคุณๆ เพียงกดปุ่ม Traffic ที่ด้านบนขวา ก็จะเริ่มเห็นเส้นสีต่างๆ ของถนนบางเส้น ที่มีตั้งแต่สีเขียว ซึ่งหมายถึงวิ่งได้เร็ว ถนนโล่ง จนสีเหลืองที่จะหมายถึงวิ่งได้ช้าลง สีเข้ม และเข้มสุดซึ่งจะหมายถึงวิ่งได้ช้ามาก รถติดหนัก ดูจากภาพที่ผมแนบมานะครับ เมื่อเวลาประมาณ 20:15 ของวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 52 จะเห็น สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นสีเขียว ยกเว้นถนนพระราม 4 ตั้งแต่บริเวณแยกถนนบรรทัดทองไปจนถึง หัวลำโพง แสดงว่ามีสภาพรถติด ผมไม่แน่ใจว่า Google ใช้ข้อมูลอ้างอิงสภาพจราจรจากหน่วยงานใด และข้อมูลนี้ยังใช้งานได้บน Smart Phone ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าย Windows Mobile ผมลองแล้ว บน HTC, Garmin Asus และ Acer พบว่าทำงานได้ดีครับ รวมไปถึงบนค่าย Android เช่น บนเครื่อง Magic และ Hero ของ HTC ก็สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่นกันครับ แต่ต้องระวังการเรียกดู สภาพจราจรของ Google Map ซึ่งสีเขียวแสดงถึง เส้นทางที่รถโล่งและสีที่เข้มขึ้นจะหมายถึงรถเริ่มติดขัด ระหว่างขับรถ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ขอเตือนครับ แนะนำเลือกเส้นทางได้ นอกจากนี้ Google ยังเพิ่มข้อมูลรถไฟฟ้าทั้ง BTS รถไฟใต้ดิน MRT และรถเมล์ในเขตกรุงเทพฯ ไว้อย่างครบถ้วน click บนโลโก้ของ BTS, MRT หรือป้ายรถเมล์ได้ทันที เช่น ที่ป้ายรถเมล์ ก็จะบอกว่า มีรถเมล์สายไหนที่ผ่านป้ายนี้บ้าง การใช้งาน ให้ click ที่ Get Direction อยู่ด้านซ้ายบนของ Google Map แล้วเลือกจุดเริ่มต้น และจุดปลายทาง จากนั้น เลือกได้ 3 แบบคือ เดิน, ขับรถ หรือใช้บริการ สาธารณะ คุณๆ ดู ได้จากตัวอย่างภาพที่แนบมา ผมจะเดินทางโดยใช้บริการสาธารณะจากจุด A ซึ่งเป็นบริเวณถนนเจริญนคร ฝั่งธน และจุด B ที่ บริเวณปลายถนนสีลมเมื่อเวลาประมาณ 20:45 เมื่อเลือกเส้นทางเสร็จ Google Map ก็จะแนะนำว่าควรจะเดินทางอย่างไร มีให้เลือกหลายแบบ ผมเลือกใช้เส้นทางรถเมล์ จึงเป็นการเดินไปยังป้ายรถเมล์แถวๆ วัดสุวรรณ ใช้เวลาประมาณ 3 นาที ตัวอย่างเมื่อ click บนป้ายรถเมล์บริเวณหน้า พันธุ์ทิพย์ จะแสดงให้เห็นว่ามีรถสายไหนที่ผ่าน หลังจากนั้น ให้ขึ้นรถเมล์สาย 84 ไปลงที่ป้ายบริเวณสำนักงานสินสาทร ต่อจากนั้นให้ข้ามถนนไปยัง บริเวณนี้บ้าง ป้ายตรงข้าม ซึ่งจะเรียกว่าป้ายโรงเรียนสัจวัฒน์ เพื่อต่อรถเมล์สาย 76 ไปลงที่จุดปลายทาง ซึ่งอยู่ตรง ข้ามเซ็นทรัลสีลม เส้นทางนี้จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 23 นาที นอกจากนี้ ผมยังสามารถเลือกการเดินทางแบบขับรถได้ด้วย ซึ่งจะมีคำแนะนำที่ต่างออกไป ผมคิด ว่าบริการฟรีๆ แบบนี้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณๆ ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทาง หรือมาจาก ภาพแสดงเส้นทางที่ Google ต่างจังหวัด Map แนะนำ ซึ่ ง มี ใ ห้ เ ลื อ ก สำหรับผมใช้งานได้ประโยชน์มากครับ เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการให้ข้อมูลกับ หลายแบบ โดยแบบแรกนี้ให้ เพื่อนๆ ที่สอบถามเส้นทางว่าจะไปไหนมาไหนได้อย่างไร ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ฯลฯ เ ดิ น พ ร้ อ ม กั บ ขึ้ น ร ถ เ ม ล์ สาย 84 แล้วไปต่อด้วยรถเมล์ ขอปรบมือชมเชย Google ที่ขยันเพิ่มบริการต่างๆ ให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์กันทั่วหน้ากันอย่างได้ สาย 76 ประโยชน์และขอเชิญชวนคุณๆ ทดลองเข้าไปใช้บริการกันดูนะครับ แล้วจะติดใจอย่างผม...

“อ่านขาด จากสภาพจราจร ของ Google Map”

72


ชาตรี อัศวเบญญา Chatre Asavabenya Vice Regional Chairman of Association Thailand Asia Sign

ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ของพลังเอเชีย

ผมเคยคิ ด ไปเรื่ อ ยเปื่ อ ย หลายครั้ ง ที่ ต้ อ งใช้ เวลาเดิ นทางต่ า งประเทศ เวลาอยู่ บ นเครื่ อ งบิ น หลายชั่วโมง หากไม่หลับ ไม่เปิดโน้ตบุคส์ ผมก็มีเวลาที่จะตรอง กาลเวลาที่ผ่านมา กว่าปีที่ผ่านมา ผมเดินเข้ามาข้องเกี่ยวกับสมาคมป้ายแห่งเอเชีย ทำให้ผมมีเพื่อนเพิ่มขึ้น เพิ่มแบบ กระจายไปทุกทวีป แม้จะต้องเตรียมเคลียร์งาน วางแผนล่วงหน้าสำหรับการทำงาน เหน็ดเหนื่อยกับ ภาวะภูมิอากาศที่แปรเปลี่ยน อาหารที่ไม่ถูกปากบ้าง ก็เถอะ ผมตลบคิด อีกหลายรอบว่า คิดยังไง ผมก็สุดคุ้ม กับการที่ผมมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกหลายคน มิตรภาพที่ เริ่มต้น ทำให้ผมรู้สึกดีมากที่จะทำงานให้กับองค์กรวิชาชีพ และแน่นอน มักจะลามเลย มาถึงงานธุรกิจ แบบธรรมชาติเป็นที่สุด และสบายใจที่สุด ไม่ อ ยากจะยกตั ว เอง ขึ้ น เป็ นตั ว อย่ า งให้ ห ลายท่ า น รู้ สึ ก หมั่ น ไส้ แต่ มั น เป็ น มิ ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง ความอิ่มเอม ความอบอุ่นทุกครั้งที่เจอกัน ระหว่างสมาชิกของสมาคมป้ายแห่งเอเชีย หลายท่าน คงอยากถามผมว่า ผมทำงานให้สมาคมฯ เพราะอะไร เพื่ออะไร อยากดัง อยากหา ลูกค้า หรือไร ผมตอบแบบออกมาจากใจว่า การทำงานธุรกิจ ใช่ครับ ใครๆ ก็อยากได้ลูกค้า ใครๆ ก็อยากได้งาน ต้องเข้าประชิดผู้ใหญ่ ระดับผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจ โอกาสจึงจะเปิดประตูเรื่องการค้าขาย แต่สำหรับผม หากรับงาน รับหน้าที่มาแล้ว ต้องทำต่อให้ดีที่สุด เหตุสำคัญของผม มิตรภาพและ ความเป็นเพื่อนมาก่อนครับ แล้วการค้าจะตามมาเอง ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะครับ คนเราต้องทำงานเป็นทีมเวิร์ค ความงวด ความข้นของงาน ยิ่งทำให้ ทุกงานยากยิ่งขึ้น ทำงานลำพังก็พอได้ แต่อาจจะใช้เวลา ช้าไป ไม่ทันกาล แต่หากที่เพื่อน คิดหลายหัว ทำหลายคน อะไร อะไร ก็เสร็จเร็วครับ เวลาผ่านไป เร็วมาก ผมมีเพื่อนมากขึ้น รู้สึกถึงความอุ่นใจ ไม่เดียวดาย ไม่เหงา มองออกนอกช่อง หน้าต่างของเครื่องบิน รู้ได้ว่าอุณหภูมิ ข้างนอก เหน็บหนาวแน่ๆ แต่ใจผมเต้นเป็นจังหวะที่มีอุณหภูมิ ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง… ท่านผู้อ่านละครับ ทำธุรกิจแล้วลองกลับมาคิดถึงองค์กรวิชาชีพ กันบ้างหรือเปล่าครับ…

“ไม่เดียวดาย”

73


ยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายและโฆษณา Yuvaphol Pornpratharnwech President จัดไว้พิเศษ ให้นายกฯ สื่อสารไปถึงสมาชิก Advertising and Sign Producing Association “…ฤดูกาล การตั้งแถวออกตรวจตรา ความมั่นคงแข้ งแรงของโครงป้ายบิลบอร์ด เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่ เมื่อปลายปี 2552 โปรดสังเกตได้จากป้าย Safety 10 โปรดสังเกตป้ายที่มีสัญญลักษณ์นี้ไว้…” “…the Billboards Inspection season is now starting since the end of year 2009, the “Safety10” sign can be spotted everywhere on the ASPA’s member inspected…” การทำธุรกิจในวันนี้ ทุกคนต้องเคารพกฎ กติกา ไม่ทำตัวเป็นมลพิษให้ สังคมและรวมกลุ่มกันเป็นเสียงที่มีพลัง ฤดูกาลแห่ง ลม ฝน พายุ ฟ้าคะนอง มาแล้วครับ เจ้าของโครงป้าย นอนผวา ต่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ก่ อ สร้ า งมาด้ ว ยความแข็ ง แรงแล้ ว ก็ เ ถอะ ภัยธรรมชาติในสมัยนี้รุนแรงขึ้นมาก เพื่ อ เสริ ม ความมั่ น ใจให้ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คณะกรรมการสมาคมฯ จึ ง ยกร่ า งโครงการตรวจสอบความมั่ นคงแข็ ง แรงของโครงป้ า ยโฆษณา ตั้งแต่เมื่อปลายปี 2552 งานนี้ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม คณะกรรมการ ตามกลุ่ ม พื้ นที่ ข องกรุ ง เทพฯ เป็น 6 กลุ่ม โดยมีผู้ประสานงาน ดูแล ดังนี้ครับ กลุ่มพื้นที่ 1 : คุณวิโชค เพชรแก้ว กลุ่มพื้นที่ 2 : คุณยุวพล พรประทานเวช กลุ่มพื้นที่ 3 : คุณฉัตรชัย ส่องแสงเจริญ รากฐานโครงป้ายเป็นเสากลม ต้องแข็งแรง กลุ่มพื้นที่ 4 : คุณจริยา นักสอน กลุ่มพื้นที่ 5 : คุณสาคร ตรีธนจิตต์ กลุ่มพื้นที่ 6 : คุณสายัณห์ ธนาไพศาล มี ก ารออกหน่ ว ยร่ ว มกั นตระเวนตรวจสอบความปลอดภั ย ร่ ว มกั บ สำนักงานโยธา ดินแดง และเมื่อเห็นพ้องกันว่า เจ้าของโครงป้ายนั้น มีการ บำรุงดูแล ฐานราก ไม่ว่าเป็นโครงประเภทใด จัดกลุ่มว่าอยู่ในระดับความ ปลอดภัยที่รับได้ สมาคมฯ จะมอบป้าย ให้ติดตั้งไว้ที่ป้าย เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว ท่ า นที่ ผ่ า นไปมา แล้ ว พบป้ า ยนี้ โปรดเข้ า ใจว่ า ป้ า ยนั้ น ๆ มี ค วาม ปลอดภัยในระดับสูงสำหรับท่านแล้วครับ รวมทั้ ง ลู ก ค้ า โปรดวางใจในการซื้ อ ป้ า ยนั้ น ๆ ได้ เช่ นกั นครั บ แต่ มิ ได้ หมายความว่าจะเป็นเครื่องหมายรับรองว่าป้ายนั้นจะไม่ล้มนะครับ เพราะ อุ บั ติ เ หตุ อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ ทุ ก เมื่ อ ครั บ แต่ เ ราอุ่ น ใจว่ า อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด มีมาตรการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แล้ว ทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจัง ผมหมายถึง ความไม่แน่นอน พบกันใหม่ โครงแบบเสาถัก ต้องมั่นคงแข็งแรงด้วยเช่นกัน ฉบับหน้านะครับ…

“ตรวจแถว…. ป้ายบิลบอร์ด”

74


ธุรกิจแห่งความบันเทิง มีหลายปัจจัยเข้ามา มีส่วนกำหนดความสำเร็จ คุณแหม่ม - จริยา นักสอน เอ็มดี ของ อควาคอร์ป (จากชื่อเดิมคือ เจอาร์ดีล) บ่นอุบกับหนัง ไทยที่สร้างมากับมือ ชื่อ After School ที่เข้าโรงหนังฉายได้เพียงไม่ถึง สัปดาห์ ก็ถูกถอดออกจากโปรแกรม เพื่อนฝูงยังไม่ทันได้ดู ลูกค้าก็ยัง ไม่ทันได้รู้จักว่าหลังเลิกเรียนแล้วเด็กๆ สมัยนี้เขาไปทำอะไรกัน บ่นเสร็จจึงร่ำๆ ว่าจะสร้างโรงหนังซะเองซะเลย… ใช้เวลาพักร้อนไปทำกิจกรรมที่โปรดปราน หลังจากที่งานยุ่ง ด้วยตำแหน่ง ซีอีโอ ของ VGI ว่าแล้วคุณมารุต อรรถไกวัลวที ก็ ขอลาพักร้อน 7 วันรวด มุ่งออกทะเลไปดำน้ำดูปะการัง โลกใต้น้ำที่ต้อง งดไปตั้งแต่เกิดสึนามิ เมื่อ 5 ปีก่อน ยอมรับว่า คงจะอาวุโสลง เพราะเที่ยว นี้รู้สึกได้ว่าอาการอึดน้อยลง และเหนื่อยง่ายขึ้น แต่อย่างเดียวที่ยัง เหมือนเดิมคือ ใจที่สู้ ชูสองนิ้วตลอดทริป…อิ อิ…

เป็นงานอดิเรกที่มีส่วนช่วยให้ก๊วนหนุ่มได้เจอะ เจอกันทุกสัปดาห์ คุณวินัย ศิลปศิริพร อดีตนายกสมาคม ป้ายเอเชีย ที่ประกาศว่าจะขอแขวนเก้าอี้ในทุกตำแหน่ง ทั้งงานอาชีพและงาน สมาคม เหลือเพียงงานออกรอบตีกอล์ฟ จึงกลายเป็นขาประจำของขากอล์ฟ วัยหนุ่ม ที่จะมีโอกาสขอคำปรึกษาหารือ หรือแม้กระทั่ง นัดเคลียร์ใจกันกลาง แฟร์เวย์ ก็หลายคู่แล้วนะ…รายไหน คู่ไหน อยากใช้บริการบ้าง กรุณาไปหัด ออกรอบไว้ได้เลย…

75


จัดไว้พิเศษ ให้นายกฯ สื่อสารไปถึงสมาชิก คุณวรรณณัตดา ขอประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย และการตลาด บริษัท จิตรมาสเทรดดิ้ง จำกัด “คงเป็ น เรื่ อ งไม่ ป กติ นั ก สำหรั บ คนปกติ อ ย่ า งพวกเรา ไม่ มี ป้ า ย ดิ ฉั น คงใช้ ร ะบบมั น สมอง ใช้ ห น่ ว ยความจำส่ ว นตั ว มากขึ้ น จากที่ เคยชิ นกั บ การใช้ เทคโนโลยี ถึ ง แยก เลี้ ย วซ้ า ย เลี้ ย วขวา มี ปั๊ ม มี โ รงแรม คิ ด ว่ า ร่ า งกายจะช่ ว ย ปรั บ สภาพได้ เ อง คิ ด ดู ซิ ค ะสมั ย ก่ อ น เรายั ง ทำอะไรกั น ได้ เ องหมด วั น นี้ ก ลั บ ไปหาวั น นั้ น ก็ ไ ม่ แ ปลกหรอกค่ ะ ” คุณปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา “ถ้าไม่มีป้ายตามท้องถนน ดิฉันจะใช้ข้อมูลที่บรรจุอยู่ในอินเตอร์เน็ต เป็นตัวช่วย เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยมากค่ะ น่าทึ่งมาก ช่วยให้คนไทยเดินทางไป ไหนๆ ได้ทั่วโลกอีกด้วย” 76

คุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล CEO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) “ผมอาสาเขียนให้เองครับ ถ้าป้ายบนท้องถนน หายไป หรือไม่มีป้าย เลย เพราะมันคงโล่งเลี่ยน แปลกตาไปเลย ผมจะทำยังไง ก็ไม่ทำอะไร มากหรอกครับ หลับตานึก แล้วจำที่ ที่เราไปมาไว้ในหัวสมอง เวลาจะเดิน ทางไปก็ค่อยๆ คลี่ ออกมาใช้งาน” คุณโชติ ตราชู อธิบดี กรมทรัพยากรน้ำ “ผมคิ ด ว่ า ชี วิ ต คงลำบากขึ้ น มาอี ก ระดั บ หนึ่ ง แน่ ๆ ตั ว ผมคงมี มาตรการส่วนตัว จด จำ ให้คนรอบข้างช่วยกันดูเวลาจะไปไหน มาไหน ห้ามหลับเชียว แต่ถ้าไปคนเดียวก็ต้องเพ่งทิศไว้ให้ดีแหละครับ”


OHM Game กิจกรรมร่วมสนุกกับคุณๆ ผู้อ่าน ครั้งที่ 2

“สาวน้อย คอยคุณ”

กติการ่วมสนุก จากภาพสาวน้อยข้างบน ขอให้ท่านแสดงความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. ท่านคิดว่าภาพดังกล่าวควรใช้โฆษณาสินค้าใด 2. เหตุผลประกอบในข้อ 1 ไอเดียสนุก แปลก ใหม่ เก๋ เท่ โหวตชนะใจกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด รับรางวัลไปเลยที่พัก รับลมทะเลหัวหิน Springfield Group 3 วัน 2 คืน 3 รางวัล ส่งคำตอบเป็นไปรษณียบัตรมาได้ที่ กองบรรณาธิการนิตยสาร OHM หรือ e-mail : rodson_mga@yahoo.com ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2553 เท่านั้น ติดตามการประกาศผลผู้โชคดีใน นิตยสาร OHM ฉบับที่ 61 ประจำเดือนเมษายน 2553

มอบแล้วบัตรเข้าพัก

Boutique Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คืน มูลค่า 5,000 บาท

คุณสุรพล ลีนิรันดร

คุณพิเชษฐ บพิตรพิทักษ์ 77


s

o

c

i

e t

y

เปิดโลกใต้ทะเล โครงการ “สานฝั น ปั น รั ก เพื ่ อ น้ อ งบ้ า นธั ญ ญพร” โดย บริ ษ ั ท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) : KTC จัดกิจกรรม “เปิดโลกมหัศจรรย์ใต้ ท้ อ งทะเลกั บ เคที ซ ี ” ได้ พ าน้ อ งๆ บ้ า นธั ญ ญพร ไปเพิ ่ ม พู นความรู ้ แ ละ ศึ ก ษาชี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องสิ ่ ง มี ช ี ว ิ ต โลกใต้ ท ะเล ที ่ ส ยามโอเชี ่ ย นเวิ ล ์ ด ศูนย์การค้าพารากอน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความยินดี คุ ณ หญิ ง ณั ฐ ิ ก า วั ธ นเวคิ น อั ง อุ บ ลกุ ล ประธานสภาสตรี แห่ ง ชาติ ฯ แสดงความยินดีกับคุณปิติภรณ์ พานิชประไพ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นนาย กสมาคมเลขานุการสตรีและนักบริหารจัดการแห่งประเทศไทย คนใหม่ล่าสุด ในงานสถาปนาคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่ของสมาคมเลขานุการสตรีฯ ที่ห้องเรสซิเดนท์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา

ระเบิดเสียงหัวเราะ คุณมณฑา คงเครือพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ธุรกิจไอศกรีม – บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด แถลงข่าว เปิดตัวเคมเปญ ระเบิดเสียงหัวเราะมอบควา มสุขให้ผู้บริโภค ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happiness” โดยมีตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน เ ป็นตัวแทนแห่งความสุขและเสียงหัวเราะ ณ ลานเอเทรียม 2 สยามเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

ลุยปีเสือยิ้ม คุ ณ ทรงพล ชั ญ มาตรกิ จ ประธานเจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห าร ที ว ี ไ ดเร็ ก จั ด งานเลี ้ ย งขอบคุ ณ สื ่ อ มวลชน ณ โฟซี ซ ั ่ น ราชดำริ เมื ่ อ วั น ที ่ 24 กุ ม ภาพั นธ์ พร้ อ มแถลงผลประกอบการ ปี 2552 เป็ น ไปอย่ า งน่ า พอใจ สำเร็จตามเป้าด้วยยอดขาย 1,114 ล้าน ตั้งเป้ายอดขาย ปี 2553 โต 30 เปอร์เซ็นต์ ยึดนโยบายเอาใจใส่ผู้บริโภค โดยขยายสาขาร้าน Direct2u อีก 20 สาขา และรับCall Center เพิ่มอีกกว่า 300 อัตรา พร้อมลุยปีเสือยิ้มอย่า งเต็มที่ 78


36 ล้านคน ล้านฝันสนั่นโลก มร. เฮี ย น วู (ฮาเวิ ร ์ ด ) ลี กรรมการผู ้ จ ั ด การ บริ ษ ั ท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำจุดยืนของแอลจีที่มุ่งสร้างแบร นด์ด้วยความแตกต่าง โดยผ่านกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ มาร์เก็ตติ้ง จัดใ ห้มีการแข่งขันความสามารถทางดนตรี “LG Entertainer ล้านฝันสนั่นโลก” ระยะเวลา 5 เดือนของการถ่ายทอดสดการแข่งขัน มีผู้ชมทั้งสิ้นกว่า 36 ล้านคน พร้อมสานฝันผู้ชนะ ให้ก้าวสู่เส้นทางบันเทิง ด้วยการสนับสนุนจาก JYP Entertainment ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จากเกาหลี

มอบโอกาสการเรียนรู้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจำปี 2553 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญนี้พี่ให้น้อง” โดยได้มอบเงิน สนับสนุนให้กับมูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) บ้านราชาวดี จำนวน 100,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่เรียนดีแ ละมีความประพฤติดีจำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,500 บาท

ลามิน่า ลุยเมืองน่าน หลังลุยงานหนักร่วมกันมาทั้งปี คุณจันทร์นภา สายสมร กรรมการ ผู้จัดการ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์ม กรองแสง ลามิน่า และฟิล์มกลุ่มพิเศษ ลูม่าร์ นำคณะผู้บริหารและพนักง านของบริษัท ทำกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีกันที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการ สานสัมพันธ์และ ชาร์ตแบตเตอรี่เก็บพลังงานไว้ลุยกันสุดๆ ในปีนี้

แชมป์ประหยัดไฟฟ้า มร.วิ ล ลี ่ แทม ประธานเจ้ า หน้ า ที ่ บ ริ ห าร ธนาคาร เอชเอสบี ซ ี ประเทศไทย พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร มอบรางวัลให้ผู้ชนะการแข่งขันปร ะหยัดไฟฟ้า ในโครงการ “Bangkok Big Switch” ซึ่งเป็นแข่งขันลดปริมา ณการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ความรู้และรณรงค์แก่ประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาโลกร้อน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 ครัวเรือน ประหยัดไฟรวมได้ทั้งสิ้น 1.16 ล้านหน่วย 79


embers Corner Promotion of the month March 2010

Gift Voucher จาก ท่านละ 3 ใบ มูลค่ารวม 600 บาท

มอบให้สมาชิก 5 ท่านแรก ที่บอกรับการเป็นสมาชิกนิตยสาร OHM เป็นเวลา 2 ปี

รายชื่อผู้โชคดี OHM February 2010 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราย 2 ปี 5 ท่านแรก ที่ได้รับ

Gift Voucher จากร้าน ท่านละ 1 ใบ มูลค่า 500 บาท

Lucky subscribers for Congratulations to the first 5 subscribers for 2 years of OHM

คุณสุกัญญา พงษ์เทพ คุณรัฐพงษ์ สืบศักดิ์ คุณบุญรัตน์ วงศ์ศิริ คุณวรวรรณ เที่ยงธรรม คุณสมโภช ตันพิทักษ์

80

สมาชิกใหม่ New Subscriber ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิกเดิม Renewal of Subscriber No. สมัครสมาชิก OHM 1 ปี 10 ฉบับ พร้อม OHM Year Book ฟรี 1 เล่ม มูลค่ารวม 1,800 บาท จ่ายเพียง 960 บาท ประหยัดได้ถึง 46% เป็นสมาชิกตั้งแต่ฉบับที่..............................ถึง............................. 1 Year Subscription – 10 volumes plus 1 OHM Year Book value Baht 1,800 960 (save 46%). (from volume no. ............................ to ...............................) สมัครสมาชิก OHM 2 ปี 20 ฉบับ พร้อม OHM Year Book ฟรี 2 เล่ม มูลค่ารวม 2,600 บาท จ่ายเพียง 1,920 บาท ประหยัดได้ถึง 46% เป็นสมาชิกตั้งแต่ฉบับที่..............................ถึง............................. 2 Year Subscription – 20 volumes plus 2 OHM Year Books value Baht 2,600 1,920 (save 46%). (from volume no. ............................ to ...............................) ข้อมูลสมาชิก Subscriber’s Details ชื่อ Name สกุล Last Name..................................................................................................... วัน เดือน ปีเกิด Date of Birth................................................................................................. อาชีพ Occupation....................................................................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร Delivery Address ชื่อ Name นามสกุล Last Name............................................................................................. ที่อยู่ Address ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ โทรศัพท์ Telephone .................................................................................................................. โทรสาร Fax .................................................................................................................................. มือถือ Mobile ............................................................................................................................... Email .............................................................................................................................................. Website ......................................................................................................................................... สถานที่ออกใบเสร็จ Address for Receipt ที่เดียวกับที่จัดส่งเอกสาร same as above ออกใบเสร็จในนาม please issue a receipt in the name of ที่อยู่ Address ..................................................................................................................... โทรศัพท์ Telephone ........................................................................................................ โทรสาร Fax ....................................................................................................................... มือถือ Mobile ..................................................................................................................... ชำระค่าสมาชิกโดย Payment โอนเงินเข้าบัญชี UOB Convenience ในนาม บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด ธนาคาร ยูโอบี สาขาพหลโยธิน ซอย 19 เลขที่บัญชี 0981016637 Money transfer to account of MGA Media Company Limited, UOB Paholyothin branch, Soi 19, account no. 0981016637 Payment made via ................................................................................................................. สาขา Branch .............................................................................................................................. โอนวันที่ Transfer Dete .......................................................................................................... จำนวน Amount ......................................................................................................................... เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด Cheque issued in the name of MGA Media Company Limited ธนาคาร Cheque issued by ................................................................................................ สาขา Branch ............................................................................................................................. เลขที่ Cheque No. ................................................................................................................... วันที่ Cheque Date .................................................................................................................. ชำระเงินสด Cash

OHM Magazine #60  

OHM Magazine #60

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you