Page 1
Editor Note

“ร้ อ น แล้ ง ” Hot and Drought

โลกร้ อ นขึ้ น ภั ย ธรรมชาติ เ กิ ด มากและ รุนแรงขึ้น ฝีมือมนุษย์ทั้งนั้น รู้กันแล้วนะคะว่า จะต้องทำตัวกันอย่างไร แต่จะทำได้ หรือทำกัน หรือเปล่า ไปถามใจตัวคุณเองกันดู พยาการณ์กันว่า ฤดูร้อนนี้ เมืองไทยจะร้อน ยาวนานกว่าปกติ น้ำท่าอาจจะแล้ง น้ำโขง แห้งขอด จะหาหนทางเยียวยากันอย่างไร โลกยั ง หมุ น รอบตั ว เอง ชี วิ ต ยั ง คง ดำเนินการ หน้าร้อนมีวิกฤต ย่อมมีโอกาส คนขายน้ำหลายประเภทอาจยิ้มน้อยๆ ได้ บ้าง น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม และ อีกหลายน้ำ ฉบับนี้เป็นซีรี่ย์ Cover Story - เรื่อง สิ ริ พ ร สงบธรรม เด่นประจำฉบับต่อเนื่องจากเล่มก่อนหน้า บรรณาธิ ก ารบริ ห ารนิ ต ยสาร OHM ที่ ห ยิ บ เรื่ อ งน้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วดมาเล่ า เบื้ อ ง Siriporn Sa-ngobtam Editor-in-chief OHM Magazine หลังแนวคิดการใช้สื่อแบบเต็มไปๆไปแล้ว มาคราวนี้เป็นคิวของเครื่องดื่มเพื่อ สุ ข ภาพ - Functional Drink และเครื่ อ งดื่ ม ดั บ กระหาย ประเภทนำอั ด ลม มู ล ค่ า รวมของสอง ตลาดนี้ ไม่น่าต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท การแข่ง ขันดุเดือด การโฆษณาจึงอยู่องศาเดียวกัน ไปติด ตามกันได้ในฉบับค่ะ มาตรการหลายอย่าง เข้มงวดขึ้น การอยู่ในกร อบของกฏระเบียบถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่น พิจารณา เพื่ อ ป้ อ งกั น ครหา เลื อ กปฏบิ ตั และอาจมี ผ ล กระทบตามมากอีกมากมาย สังคมไทยจึงต้องยอม เจ็บปวด เพื่อวันหน้าของลูกหลาน การใช้ภาคปฏิบิติ ข้อบังคับของธุรกิจป้ายบิล บอร์ด - เรือธง ของธุรกิจสื่อนอกบ้านกำลังเข้มข้น เป็นจริง เป็นจัง จากผู้คุมกฏ บนความร่วมมือเต็ม ที่ของผู้ประกอบการ ติดตามได้ ในฉบับเช่นกันค่ะ มีหลายคอลัมน์ ที่คุณผู้อ่าน ส่งข้อคิดเห็นมา ทีมงานขอขอบคุณ และน้อมรับคำชม คำติ ทุกข้อ นอกจากนั้น ทีมงานยังมีการแสวงหาของกำนัลมา ฝากกัน ด้วยแนวคิดเที่ยวไทย หลังจากเมื่อฉบับ ก่ อ นหน้ า ได้ ค ำชม ว่ า boutique Hotel จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา รางวัลจากเกมส์ร่วมสนุก สุดยอด สวย ประทับใจ จนอยากชวนใครๆ ไปอีก พอได้รับคำชม ทีมงานก็เกิดอาการคึกคัก ไม่หยุดที่จะหาส ถานที่ ส วยๆ สนุ ก ๆ มากำนั ล อี ก แล้ ว ค่ ะ ฉบั บ นี้ จึ ง เป็ น Springfield Group ที่ หั ว หิ น พลิ ก ไปหาโชคบวกฝี มื อ และ ความฟลุ๊กกันได้ค่ะ ฉบับหน้า เป็นภาคจบ ของกระบวนการ “น้ำ” แล้วพบกัน นะคะ 

Global warming and life-threatening disasters are all caused by human being. AS you know, react of the environmental problems. It ‘s all depends on whether we can or cannot handle those problems properly. According to the weather forecast, summer will be longer and more draught than before this year. Life goes on as the world spins around itself. There are always opportunities hidden in a crisis. These opportunity seem to the time of beverage season’s such as drinking water, mineral water, soda, juices and others. These cover’s cover story will be continually focusing on bottled-water industry, focused on the drinking water industry and its media behind-the-scene. This time the functional drinks will be our cover’s story. Their products’ value over 40,000 million Baht. With equally high competition, these two products also have the similar media strategies. Find out more inside. Measures have been more strictly enforced which could directly impact the society. As for billboards business, there are some kind of the cooperation between billboards owners and the government officials, practical regulations for billboards are now become more intense. More stories inside. We highly appreciate all the comments and suggestions sent to us by our beloved readers. To show our sincere appreciation, we offer you once again our getaway prize to Springfield Group Hua Hin just by answering the questions in our last page, so we decide to have our readers do it again, please take your luck. Next issue will be the ending of “water series ” , see you then!


CONTENTS April 2010

Vol.7 No.61

2 บทบรรณาธิการ : Editor Note 4 Event Ncc 2010 5 Event Bitec 2010 6 Event Impact 2010 7 International Calendar Event 2010 8 what‘s in : “สดใช่ ใหม่ใช”่ 9 Speaking Sign : “มองทะลุ” Special report 10 “อยากเปิดร้านอาหาร มาทางนี้“ 12 “เดินสู่ทศวรรตที่ 2” 14 20 ปี “สตาร์” 15 ฟังวิทยุที่ “พม่า” 17 Around the World OHM : Cottonelle wraps up with mobile technology 18 OHM Show Case : “กำลังซื้อน้อย ก็ยังขายได้” 19 ตารางการใช้สื่อ 50 ถนนคนทำป้าย 54 ASPA Hometown : “ภาษีป้ายปีละพันล้าน” 55 ASA Round Up: “ผมมี “งานเข้า” ครับ” 56 life without sign : เมื่อชีวิตไร้ป้าย 57 Gossip : จิบน้ำชา ใต้ต้นพิกุล 58 CEO vision go Inter : คุณณัฏฐ์ บรรทัดฐาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 62 Sign People Sign Company : บริษัท ดีทูยูสยาม จำกัด 64 คลินิกหมอตี๋กับตี๋แม็ทชิ่ง : “ชิมชีวิต…” 65 Agency View : “Creative ยุคสื่อสารไร้พรมแดน” 66 World in your hand : “คุยกันเบาๆ เรื่องงานอดิเรก” 67 Y-me : “วันนี้ที่…พัทยา” 68 โรตารี : “Love Song 2” 69 CSR in Action : “หาก…มี” 70 CSR in Action : “วาดภาพและงานเขียน” 71 When you car your share : “ร้านคณะภริยาทูต” 72 Retro : “ค่าขนมไปโรงเรียน” 73 OHM Entertainment : “ศึกรบ – ศึกรัก” 75 Travelling in Cyber : “เทคโนโลยีเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” 77 OHM Outing : “ข้าวหน้าเนื้อ (ใจเสือ)” 78 OHM Coffee cokie and cake : “อยากเปิดร้านกาแฟ” 79 Travelling : “เยี่ยมบ้านสองศิลปินที่เชียงราย” (ตอนจบ) 80 Society 81 OHM Game 82 member corner OUT OF HOME MAGAZINE : Publisher MGA MEDIA Co.,Ltd. 60/18 Vibhavadi-Rangsit Rd., Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 662 275 7579 Fax: 662 690 0130 www.ohmmag.com Email: info@mgamedia.co.th Advisor Education Department: Assoc. Prof. Dr. Kanjana Kaewthep, Assoc.Prof.Nares Kesaprakorn, Benjawan Vitayathanagorn, Advisor Advertisement Department: Vinai Silapasiliporn, Marut Arthakaivalvatee, Raveevan Chaengchenkit Editor-in-Chief: Siriporn Sa-ngobtam Editorial: Nittaya Kaewmueang, Usa Sumetlux, Pitinant Cherdchoongarm, Jaenjira Raksakhen Art Director: Aumarangsri Charoenchai Graphic Designer: Chadtap Tammeungpag Accounting – Finance: Akanet Pratan Account Executive: Warunee Rodson Photographer: Tanapat Photipakdee Honorary Photographer: Sombat Jitratanawat Contributors: Yuvaphol Pornprathanwech, Worawoot Ounjai, Suphanee Dechaburananon, Assoc.Prof.Aruneeprabha Homsettee, Somchai Cheewasutthanon, Rachen Chumsai Na Ayudhya, Somchai Sittichaisrichart, Paichit Thienthong, Suthichai Eamcharoenying, Pirach Thampipit, Chatre Asavabenya, Surachet Bumrongsuk, Monticha Sookchan The English text is Translated by Dr.Arunthadee Trungamphai, Roderick Waller,Chanansinee Silapasiliporn Executive Editor: Siriporn Sa-ngobtam Color Separation KNAOKSILP(THAILAND) CO.,LTD. 3 Soi Kasemsan 2 Rama 1 Rd. Wangmai Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 662 215 1588 Fax: 662 214 2140 Printing: Spn printing 158/1 Moo 13 Soi Ladprao 80, Ladprao Road, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310 Tel: 662 539 0704 Fax: 662 530 1515 Distribution: Nanasarn 123-124 Pinnakorn 4 Pinklaonakornchaisri Talingchan Bankok, Thailand 10170 Tel: 662 433 6855 Fax: 662 880 7345 

20 Cover Story


ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Queen Sirikit National Convention Center Tel. +662 229 3000 Fax. +662 229 3102 E-mail : info@qsncc.com Website : www.qsncc.com

Date วันที่

Event Name ชื่องาน

Brief Profile รายละเอียด

Organizer ผู้จัดงาน

21 - 23 April 2010

Asian Paper 2010

การแสดงเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

UBM Asia Trade Fair Pte Ltd Tel : +65 (6) 887 9108 www.asianpapershow.com

24 April - 2 May 2010

Furniture Grand Sale

มหกรรมแสดงสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้าน

Home Show Co., Ltd. Tel : 02 719 0408 www.qsncc.com

25 - 28 April 2010

VPAT Regional Veterinary Congress 2010

งานประชุมวิชาการแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ แห่งประเทศไทย

The Veterinary Practitioner Association of Thailand Tel : 02 514 1315-6 www.vpathai.com

6 - 9 May 2010

Money Expo 2010

มหกรรมการเงิน

Media Associated Co., Ltd. Tel : 02 691 4126-30 ext 213-215 www.moneyexpo.net

13 - 16 May 2010

Wedding Fair 2010 by NEO

งานแสดงสินค้าและบริการด้านธุรกิจมงคลสมรส แบบครบวงจร

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. Tel : 02 203 4212-6 www.thaiweddingfair.com

20 - 23 May 2010

Thailand Travel & Dive Expo 2010

มหกรรมงานท่องเที่ยวและการดำน้ำครบวงจร

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. Tel : 02 203 4222-6 www.thailanddiveexpo.com

26 - 30 May 2010

Homework Expo

มหกรรมสินค้าเพื่อบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า

CRC Power Retail Co., Ltd. Tel : 02 206 9300 ext.4235 www.homeworksexpo.com
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE (BITEC) Tel. +662 749 3939, +662 236 1890 Fax. +662 749 3949 E-mail : salesenquiries@bitect.net www.bitec.net

Date วันที่

Event Name ชื่องาน

Brief Profile รายละเอียด

20 - 25 เม.ย 2553 (วันธุรกิจ/ประชาชนทั่วไป) 20 - 25 Apr 2010 (Trade/Public)

งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้า ของใช้ในบ้าน 2553 Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2010

28 เม.ย – 2 พ.ค 2553 (วันธุรกิจ/ประชาชนทั่วไป) 28 Apr – 2 May 2010 (Trade/Public)

งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยาน ยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง (ครั้งที่ 4) TAPA 2010 Thailand Auto parts & Acessories 2010

13-15 พ.ค. 2553 (วันธุรกิจ) 13-15 May 2010 (Trade)

ซับคอนไทยแลนด์ 2010 Subcon Thailand 2010

งานนิทรรศการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรม รับช่วงการผลิตในประเทศไทยครั้งที่ 4 4th Thailand’s only Industrial Subcontracting Show

13 - 16 พ.ค. 2553 (วันธุรกิจ) 13 - 16 May 2010 (Trade)

อินเตอร์แมค 2010 ไอเอ โรบอติค 2010 โมเด๊ค 2010 ซีทแมทเทิล เอเซีย 2010 โลจิสโปร ไทยแลนด์ 2010 แมชชิน ทูล ไทยแลนด์ 2010 เวลเทค 2010 ออโต้โมทีฟ เอ็นจีเนียริ้ง เอเชีย 2010 Intermach 2010 IA Robotics 2010 Moldex 2010 Sheet Metal Asia 2010 LogisPro Thailand 2010 Machine Tools Thailand 2010 Weldtech 2010 Automotive Engineering Asia 2010 เอ็นเทค โพลลูเทค เอเซีย 2010 Entech Pollutec Asia 2010

งานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับนานาชาติ, หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักรกล เทคโนโลยีโลหะ การแม่พิมพ์และการขึ้นรูป การหล่อโลหะ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ แห่งเอเชีย, เทคโนโลยีทางการขนถ่ายสินค้าและลำเลียงวัสดุ และการจัดเก็บ สินค้า, เทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือกลและเครื่องตัดโลหะ, เทคโนโลยี งานเชื่อม และวัสดุประสาน, เครื่องจักร และเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเลคทรอนิคส์ Asia’s No.1 Hi-Tech Machinery Exhibition. Thailand’s Only Industrial Automation Show. International Special Tooling and Machining Exhibition. Asian International Sheet Metal Fabrication Technology and Machinery Exhibition. Thailand’s Specialised Logistics Transport and Materials Handling Show. Thailand’s Specialised Machine Tools and Metal Cutting Exhibition. Thailand’s Specialised Welding Technology Trade Show. International Automotive Design, Manufacturing and Engineering Exhibition. สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม The 19th International Exhibition of Environmental Protection and Pollution Control Technology

2 - 5 มิ.ย. 2553 (วันธุรกิจ) 2 - 5 Jun 2010 (Trade)

งานแสดงของขวัญ ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน ของเล่น เกม ดอกไม้ประดิษฐ์ อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ในครัวเรือน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น วันธุรกิจ : 20-23 เมษายน เวลา 10.00-18.00 น. วันจำหน่ายปลีก : 24-25 เมษายน เวลา 10.00-21.00 น. Gifts, decorative items, home textiles, stationery, toys and games, artificial flowers and plants, handicrafts, household products and small electrical appliance. Trade : Apr. 20-23 : 10am – 6pm Public : Apr. 24-25 : 10am – 9pm งานแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ Vehicle Parts, Components, Accessories, Machinery, Equipment Tools, Service and Repair

Organizer ผู้จัดงาน

กรมส่งเสริมการส่งออก โทร : 02 512 0093-104 แฟกซ์ : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com Department of Export Promotion, Ministry of Commerce. Tel : 02 512 0093-104 Fax : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com กรมส่งเสริมการส่งออก โทร : 02 512 0093-104 แฟกซ์ : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com Department of Export Promotion, Ministry of Commerce. Tel : 02 512 0093-104 Fax : 02 511 6009-10 www.thaitradefair.com บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร : 02 642 6911-8 แฟกซ์ : 02 642 6919 www.subconthailand.com UBM Asia (Thailand) Tel : 02 642 6911-8 Fax : 02 642 6919-20 www.subconthailand.com บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร : 02 642 6911-8 แฟกซ์ : 02 642 6919 www.intermachshow.com UBM Asia (Thailand) Tel : 02 642 6911-8 Fax : 02 642 6919-20 www.intermachshow.com

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร : 0 2642 6911-8 แฟกซ์ : 0 2642 6919 www.entechpollutec-asia.com UBM Asia (Thailand) Tel : 02 642 6911-8 Fax : 02 642 6919-20 www.entechpollutec-asia.com
อิมแพ็ค เมืองทองธานี IMPACT MUNG TONG THANI Tel. +66 2833 5077 Fax. +66 2833 5060 E-mail : communications@impact.co.th www.impact.co.th Date วันที่

Event Name ชื่องาน

28 เม.ย. – 2 พ.ค. 2553 28 Apr - 2 May 2010

ไทยแลนด์ เฮลธ์ แอนด์ เวลล์เนส 2553 “สุขภาวะดี วิถีไทย” Thailand Health & Wellness 2010

30 เม.ย.-5 พ.ค. 2553 30 Apr - 5,May 2010

งานสถาปนิก ‘53 Architect’10

5 - 7 พ.ค. 2553 5 - 7 May 2010

สัมมนาตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินแห่ง เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 12th Asia Pacific Life Insurance Congress 2010 (APLIC)

12 - 16 พ.ค. 2553 12 - 16 May 2010

งานแสดงสินค้าอาหาร 2553 ไทยเฟ็กซ์ - เวิลด์ ออฟ ฟู้ด เอเชีย THAIFEX-World of Food Asia 2010Brief Profile รายละเอียด

Organizer ผู้จัดงาน

5 วันเต็มอิ่ม สุขกาย สบายใจ ทุกช่วงวัยของชีวิต พบกับกิจกรรมสาระน่ารู้ บันเทิง และเสวนาเพื่อสุขภาพ พร้อมบริการมากมาย อาคาร 5 - 6 เวลา : 10.00 - 20.00 น. To promote building up good health for Thai people according to National Health Strategic, exhibition and demonstrate about up-to-date innovations on medicals and health Hall 5 - 6 Time : 10.00 - 20.00 hrs. งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 24 กว่า 800 บริษัทและสถาบันการออกแบบ รวมทั้ง สถาปนิกชั้นนำร่วมจัดแสดงผลงาน นอกจากนั้นยังมีสัมมนาวิชาการ จากวิทยากรระดับประเทศ โครงการประกวดดีไซน์ สถาปัตยกรรมดีเด่น การอบรมวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การแสดงผลงานจากต่างประเทศ และการจำหน่ายสินค้าอีกมากมาย ชาเลนเจอร์ 1 - 3 30 เม.ย. : สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรเชิญเท่านั้น 1 - 5 พ.ค. : 11.00-21.00 น. The 24th ASEAN Building Technology Exposition presents top of the line high technology architectural, building products, technology, materials, equipments and related services There are many activities such as educational exhibition in architecture, Professional architectural firm exhibition, Seminar by world class speakers, Design contest, Design award, Design workshops and International architectural design exhibition and much more. Challenger 1 - 3 30 Apr 2010 : Exclusive Invitation Card for Professional Day 1 - 5 May 2010 : 11.00 - 21.00 hrs. ภายใต้แนวคิด “Change Lives, Forever; Live a Good Life by Changing Lives of Others” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาสและแนะนำแนวทางการพัฒนาวิชาชีพด้านการประกัน ชีวิตและการบริการทางการเงินจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมการประกันชีวิต และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ระหว่างผู้ร่วมงาน อารีน่า, อาคาร 1 - 4 12th Asia Pacific Life Insurance Council Congress held under the concept “Change Lives, Forever; Live a Good Life by Changing Lives of Others” will offer the opportunity to enlighten the career path of life insurance and financial services practitioners across Asia-Pacific region to learn and be inspired by top professionals from related industries, and to network and share ideas with participants. Arena, Hall 1 - 4 งานแสดงสินค้าและอาหารจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมสินค้าและ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกประเภทอาทิ อาหารฮาลาล บริการจัดเลี้ยง เทคโนโลยีอาหาร การบริการต้อนรับ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ ชาเลนเจอร์ 2 - 3 วันเจรจาธุรกิจ 12 - 14 พ.ค. เวลา 10.00 - 18.00 น. วันจำหน่ายปลีก 15 - 16 พ.ค. เวลา 10.00 - 20.00 น. International Trade Fair covering Food & Beverage, Food Catering, Food Technology, Hospitality Service and Retail & Franchise. THAIFEX - World of Food Asia is a one-stop shop for all in the industry. From processing technology and ingredients to the end products, the trade fair covers all areas of production. Challenger 2 - 3 Trade days : 12 – 14 May 2010 (10.00 – 18.00 hrs.) Public days : 15 – 16 May 2010 (10.00 – 20.00 hrs.)

บริษัท โกลบเทรด จำกัด โทรศัพท์ : 02 538 4904 www.thailandhealthandwellness.com Globtrade Ltd. Tel : 02 538 4904 www.thailandhealthandwellness.com

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ : 02 717 2477 www.architectexpo.com The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage (ASA) Tel : 02 717 2477 www.architectexpo.com

สมาคมประกันชีวิตไทย โทรศัพท์ : 02 631 5885 www.12aplic.org Thai Life Underwriters Association Tel : 02 631 5885 www.12aplic.org

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ - โคโลญจน์เมสเซ่ - หอการค้าไทย โทรศัพท์ : 02 512 0093-104 ต่อ 296, 484 www.worldoffoodthailand.com Department of Export Promotion, Ministry of Commerce: Food and Health Products Export Promotion Center - Koelnmesse GmbH (KM) - The Thai Chamber of Commerce Tel : 02 512 0093-104 ext. 296, 484 www.worldoffoodthailand.com


ลำดับที่ วันที่ No. Date 1 8-10 Apr 2010

ชื่องาน Event name International Sign Expo 2010

เมือง City Florida, Usa

เว็บไซต์ Website www.signexpo.org/default.aspx

Sign & Digital UK Ad-Tech San Francisco

Birmingham, United Kingdom San Francisco, Usa

www.signuk.com/

2

13-15 Apr 2010

3

20-21 Apr 2010

4

21-24 Apr 2010

China Sign Expo 2010

Beijing, China

5

22 Apr 2010

Sign & Digital Graphics Roadshow-Polokwane

6

4-7 May 2010

Mass Media in Belarus

Polokwane ,South Africa Minsk, Belarus

7

5-6 May 2010

Sign & Digital Graphics Roadshow-Cape Town

8

5-6 May 2010

Screen Media Expo Europe

9

5-6 May 2010

Digital Out-Of-Home Expo

10

7-9 May 2010

DIGITAL SIGNAGE & LED SHOW 2010

Cape Town, South Africa London, United Kingdom London, United Kingdom Mumbai, India

11

12-14 May 2010

Direct Marketing Expo-Japan

Tokyo, Japan

www.dme-expo.jp/en/

12

28-30 May 2010

Media Expo 2010

Kolkata, India

13

3-4 Jun 2010

ad:tech singapore

Singapore

http://www.themediaexpo.com/kolkata/ index.html http://www.ad-tech.com/singapore/

14

3-5 Jun 2010

Cinema India Expo

Mumbai, India

http://www.cinemaindiaexpo.com/

15

9-11 Jun 2010

Display Taiwan 2010

Taiwan

16

15-17 Jun 2010

Digital Signage Expo

Essen, Germany

17

25-27 Jun 2010

Sign India 2010

Chennai, India

18

2-4 Jul 2010

Sign Today 2010

Bengaluru, India

http://www.displaytaiwan.com/en_US/ news/info.html?id=5EB248FB7E1D5E1A http://www.digitalsignageeurope.com/dsexpo http://www.biztradeshows.com/tradeevents/signindia-chennai.html http://www.signtoday.biz/

19

7-10 Jul 2010

Shanghai International Advertising & Sign Technology & Equipment Exhibition

Shanghai, China

http://www.chinamie.com/en/userObject/ other/CP_Show.asp?id=8

20

15-18 Jul 2010

SIGN-DIGITAL MALAYSIA

Kuala Lumpur, Malaysia

http://www.tradechakra.com/events/kualalumpur-malaysia/sign-tech-malaysia-3811. php

2, 8, 9

16

www.ad-tech.com/sf/adtech_ san_francisco_schedule.aspx www.foreignercn.com/index. php?option=com_content&view=article& id=6790:china-sign-expo-2010&catid=71: business-a-office-supplies&Itemid=170 www.signafrica.com/ www.mfa.gov.by/en/press/news/2004-0504-1.html www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/ index.asp?fairid=5821 www.screenevents.co.uk/screenexpo2010/ www.screenevents.co.uk/DOOH-EXPO/ www.iiss.confairs.com/

4

6

3

11 15

1

19

20

13 7

5

12

10 14

17

18
อะไรกันนี่...ของแปลก ของใหม่

“สดใช่ ใหม่ใช่”

ขายสินค้าทุกอย่างต้องมียี่ห้อ ขืนทำโนเนมมาใครจะกล้าซื้อล่ะ ขนาดมียี่ห้อดังไปทั่วโลก ยิ่งเจอของปลอม ยิ่งต้องระวังหนักเข้าไปอีก ใช่ว่าการมีของให้เลือกมากยี่ห้อ จะเป็นเรื่องดีสำหรับผู้บริโภค เพราะบางครั้งก็สร้างความสับสน และยุ่งยากให้พวกเขาได้เหมือนกันนะ เจ้านี้เขาขายปลาสด จะต้องบอกความสดกับลูกค้ายังไงดีล่ะ ป้ายนี้บอกได้ ด้วยความคิดเก๋ๆ ความสดมีองค์ประกอบอะไรบ้างล่ะ น้ำทะเล ตัวปลาที่แหวกว่าย แสดงถึงการยังมีชีวิต การสด การมีลมหายใจ วางจานไว้สักใบ แสดงว่าพร้อมกินแล้วนะ จะตามไปกินกันถึงที่ ไม่ต้องโทร. สั่ง ก็ได้บริการไปอีกแบบ ช่างคิดจริงๆ รู้ว่ากินปลาแล้วรูปร่างดี ฉลาด ความสด ความอร่อย เกิดขึ้นได้ตรงหน้า มีปลายี่ห้อนี้ที่ร้านไหน มั่นใจว่าสดจริง สดใช่ คือจุดขาย ใหม่ใช่ คือของใหม่สดจากเตา จากครัว ขายของกิน สูตรสำเร็จเป็นเยี่ยงนี้เองแหละ… สถานที่ : Frankfurt Germany
กรอบสี่เหลี่ยมก็ดึงความสนใจได้ ดูผลิตภัณฑ์ของเจ้านี้เขาซิ เป็นไง ชัดเจน แจ๋วไหม? เป็นการพรีเซ้นต์ – รูปวิกผม บรรจุภัณฑ์ ที่สร้างความจดจำได้สบายๆ ใครเห็น ใครก็ชอบ ไอเดียนี้เวิร์คสุดๆ เป็นป้ายที่พูดได้ แบบไม่ต้องการคำอธิบายอื่นใดอีกแล้ว... สถานที่ : กรุงเทพฯ

“มองทะลุ”
คุณพรทิพย์ หล่อทรัพย์ ผู้จัดงานมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารครั้งที่ 5 รับมอบหมวกเชฟอั นเป็นสัญลักษณ์ของการจัดงาน กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มร้านโชวห่วย ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม คิดเป็น 80% ของ “แม็คโคร” ค่ายนี้จึงมี กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารต่อเนื่องกันมา 4 ครั้งแล้ว ครั้งล่าสุดของมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เพิ่มมูลค่าธุรกิจ ต่อยอดความคิด อย่างสร้างสรรค์” เกิดขึ้น (อีกครั้ง) ระหว่าง 18 - 21 มี.ค. 2553 ที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 2 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) แม่ทัพประจำค่ายบอกว่า “งานนี้ สุดปลื้มค่ะ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 ราย ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน มาสอน มาสาธิต การทำสูตรอาหารอร่อย สำหรั บ มื อ ใหม่ และมี ก ารประกวดสำหรั บ มื อ อาชี พ ชื่ อ ว่ า “HoReCa Thailand Challenge 2010” ชิ ง ถ้ ว ยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา คุณสุชาดา อิทธิจารุกุล กล่าวเปิดงานด้วยความปลื้มใจ มาตุ งานนี้สนุกมาก คิดว่าเราจะยังคงมีโครงการนี้ในปีต่อๆ ไปค่ะ”

“อยากเปิดร้านอาหาร มาทางนี้”

10


ผักผลไม้ สดมีให้เลือกจุใจ ใครมาเดินงานนี้งานเดียวคุ้มเวลาจริงๆ มี ของกิ น อุ ป กรณ์ ทุ ก ประเภท อยากได้ อ ะไร พันธมิ วมแจมให้ ีสัน่อของงานสดใส มีหมีมด ผักตรเข้ สดามาร่ ผลไม้ ไวน์ สเครื งเทศ เครื่องปรุง สู ต รเมนู อ ร่ อ ย กระเพาะปลา ก๋ ว ยเตี๋ ย ว ข้ า วหมกไก่ วิ ธี ก ารปรุ ง แบบมี ไ อเดี ย สดใหม่ โดย Gourmet Chef ระดับอินเตอร์ ส่ ว นใครที่ พ ลาดงานนี้ ต้ อ งรอปี ห น้ า แล้ ว ล่ะ… โปรดดูความสนุกได้จากภาพ…

มาสคอตนำโชคมาสร้างความสนุกเป็นครั้งที่ 5 แล้วนะ

ผู้เข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานออกมาประกาศ สู้ๆ

11


การเปิดใช้รถไฟฟ้า BTS ขบวนแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2542 นับเป็นการเปิดตัวสื่อนอกบ้านประเภท Transit อย่าง แท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อประเภทนี้ รวมกว่า 327 ล้านบาท ซึ่งกว่า 80% คือเม็ดเงินโฆษณาที่ใช้ กับรถไฟฟ้า BTS บริษัทที่รับสัมปทานการบริหารสื่อโฆษณาของรถไฟฟ้า BTS คือ บริษัท VGI Global Media ผู้โดยสารที่ใช้บริการจะ เห็นสื่อที่เป็น Big Impact คือการแรปรถไฟฟ้าทั้งขบวนรวม ทั้งสื่อในบริเวณชานชลา ไล่จากบันไดทางขึ้นและเข้าไปในตัว รถไฟฟ้า สื่อเหล่านี้แทรกอยู่ในชีวิตประจำด้วยไอเดียแปลก ใหม่ ให้พบเห็นได้ สร้างยอดขายให้ VGI เติบโตมาเป็นลำดับ นอกจากนี้ ข้ อ จำกั ด ของจำนวนปริ ม าณขบวนรถ 35 ขบวน 25 สถานี ทำให้ VGI ต้องมีการเพิ่มทางเลือกคละสื่อ ให้ลูกค้า จนมีสื่อในมือเพิ่มขึ้น อีก 2 ประเภท คือ In-store Media –สื่อในโมเดิร์นเทรดและสื่อในอาคาร - ลิฟท์ การฉลองครบรอบ 10 ปี ของ VGI ที่ประกาศตัวเองว่า เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อนอกบ้านที่เด่น สะดุดตาด้วยเทคโนโลยีทัน สมั ย จึ ง มี ก ารแสดงในงานนี้ ด้ ว ย เมื่ อ ค่ ำ ของวั น เสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา

“เดินสู่ทศวรรตที่ 2”

ยิงเลเซอร์ฉลองครบ 10 ปี ดูไฮเทคดีจัง

นาย VGI

เทคโนโลยีสำหรับนักกอล์ฟ ไม่ต้องใช้ไม้ ไม่มีลูกกอล์ฟ ใช้เฉพาะตัวคุณกับจอเท่านั้น

12


ยกกระเช้า และรับกระเช้าเกือบทั้งคืน เพราะ VGI มีเพื่อนเยอะมาก การโปรยทาง สร้างความสนใจ เริ่มด้วยการคลี่ปม เฉลยที่มาของคำว่า VGI Very Good Indeed ตั้งแต่เมื่อต้นปี ทิ้งชายเลยมาถึงวันที่ออกบัตรเชิญกว่า 1000 มือกลับบ้าสนัมผัสได้ ด้วยบัตรเชิญที่ระบุเฉพาะตัว ระบบเทคโนโลยี แสง คนมีรทีางวั ่มาร่ลติวดมงานให้ สี เสียง ที่แสดงถึงความทันสมัยในทิศทางภาพพจน์ที่ดีของงานโฆษณา ค่ำคืนเดียวกันนั้น แม้จะมีเหตุการณ์การนัดเจอกันทางการเมือง แต่แขกรับ เชิญก็ยังมาแบบเนื่องแน่นห้อง Sky Ballroom ของโรงแรม Centara Grand Hotel สุขสันต์วันเกิด 10 ปี - VGI ก้าวต่อไปย่อมเป็นก้าวไม่ธรรมดาของทศวรรตที่ สอง ที่มีความตั้งใจจะเดินสู่เส้นทางแห่งทวีปเอเชีย เห็นทีว่าตลาดในเมืองไทย อาจเล็กไปสำหรับค่ายนี้แล้วกระมัง…

เจอมุมสบาย Young @ Heart บอสส์ค่าย Black canyon ประวิทย์ จิตนราพงศ์ เป็นต้องแวะทันที

ค็อกเทล ยืน เดิน ทักทายของกินกันได้สะดวก

ความไฮเทคเฉพาะตัว

13


เป็ นความภาคภู มิ ใจของคนไทย ที่ มี ผ ลิ ต ภั ณฑ์ สุ ข ภั ณฑ์ ส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี ดร.สมชัย ว่องอรุณ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สตาร์ ซานิ ท ารี แ วร์ จำกั ด (มหาชน) มั่ น ใจว่ า เส้ น ทางเดิ น ของ สุขภัณฑ์ “สตาร์” เป็นเส้นทางที่คนไทยทำได้ แม้จะมีคู่แข่งใน เวทีโลก กว่า 300 - 400 แบรนด์ “ปีนี้เราจะหันกลับมาเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดในประเทศ มากขึ้ น จากเดิ ม 30% จะเพิ่ ม อี ก 10% เพื่ อ รองรั บ ความ ต้องการของตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับ” ผลิตภัณฑ์ของ “สตาร์” ได้แก่ โถสุขภัณฑ์, อ่างล่างหน้า, โถปั ส สาวะ, ที่ ใ ส่ ก ระดาษชำระ และที่ ว างสบู่ มี ย อดขาย ทั่วโลกกว่า 20 ล้านชิ้น 20 ปีของสตาร์เส้นทางนี้ มองผ่านกลับไปพบความสำเร็จ ได้ และก้ า วต่ อ ไปจึ ง เป็ นก้ า วที่ ท้ า ทายยิ่ ง นั ก กั บ สมรภู มิ ก าร แข่งขันที่เข้มขึ้นทุกขณะ…

20 ปี “สตาร์”

ออกบูธในงานโฮมโปร ขยายฐานลูกค้าในประเทศ

ดีไซน์เก๋ๆ ของสุขภัณฑ์ จัดห้องน้ำให้เป็นห้องโชว์ประจำบ้านได้

14


ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี Asst.Pros.Dr.weerapong polnigongit chair,school of information technology university of technolgy suranaree

ในเมืองใหญ่ทั่วโลก มักมีป้ายโฆษณากระจายไปทั่วมือง ที่ประเทศพม่าก็เช่นกัน ผมทำวิ จั ย เรื่ อ ง “บทบาทของวิ ท ยุ ช ายแดน (border radio) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั นธ์ ไทย - พม่ า ” จากทุ นการอุ ด หนุ นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผม ผมจึงต้อง ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแนวชายแดนไทย - พม่า และเมืองย่างกุ้ง เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมาครับ มี เรื่ อ งน่ า สนใจมากครั บ โลกของการสื่ อ สารยุ ค นี้ ส ำคั ญ มาก ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการพัฒนา ประเทศโดยภาพรวม ผมขอนำมาฝากกันในเบื้องต้น ก่อนที่ผลสรุป งานวิจัยจะแล้วเสร็จนะครับ จากการสุ่มเปิดรับฟังวิทยุฯ พม่าขณะเข้าพื้นที่วิจัย ณ บริเวณ ชายแดนแม่สอด - เมียวดี (89.0 MHz) และระนอง - เกาะสอง (108.0 MHz) ซึ่งเป็นสถานีทวนสัญญาณ (relay station) พบว่า สถานี ไม่ ได้ อ อกอากาศตลอดเวลาทั้ ง วั น เหมื อ นวิ ท ยุ ไทย แต่ อ อก อากาศเป็นช่วงๆ และจากการสุ่มฟังพบว่ามีรายการเพลง และข่าว รวมทั้งมีการออกอากาศสปอตประณามการกระจายเสียงของวิทยุฯ ของบรรษั ท กระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพแห่ ง อั ง กฤษ หรื อ BBC (British Broadcasting Corporation) วิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America) หรือ VOA และวิทยุเอเชียเสรี (Radio Free Asia) หรือ RFA และเสียงประชาธิปไตยพม่า (Democratic Voice of Burma) หรือ DVB (สถานีตั้งอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์) โดยกล่าวว่า “VOA และ BBC กำลั ง หว่ า นเมล็ ด พั น ธุ์ แ ห่ ง ความเกลี ย ดชั ง ระหว่างประชาชน RFA และ DVB กำลังสร้างความรุนแรงในกลุ่ม ประชาชน” และบอกผู้ฟังว่า “อย่ายอมให้พวกเราเองถูกชักจูงโดย หนังสือพิมพ์ (newspapers) หรือที่ชาวพม่าเรียกกันว่า วารสารข่าว สื่อกระจายเสียงฆาตกรที่ประสงค์ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ” และเมื่อ (news journal) ขนาดแทปลอยด์ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเพราะราคาถูก ผู้ วิ จั ย สุ่ ม เปิ ด รั บ ฟั ง วิ ท ยุ ฯ พม่ า ในย่ า งกุ้ ง ทั้ ง สถานี ที่ อ อกอากาศ และเข้าถึงง่าย มีแผงขายกระจายไปตามจุดต่างๆ ทั่วเมือง

ฟังวิทยุที่ “พม่า”

15


โ ต๊ ะ วางโทรศั ท์ (แบบใช้ ใ ช่ โ ทรศัตพามท์ คัทเอ้าท์โฆษณาภาพยนตร์ ติดไว้ด้านข้างของโรงหนัง สื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยอาคารมี มอย่างมากในพม่ า แม้ว่าจะมีพDVD หนังละเมิใ นบ้ ดลิขาสิน ทธ์จไม่ ำนวนมากก็ มื อ ถื อ ) ให้ บ ริ ก ารแบบคิ ด ค่ า บริ ก ารแก่ ค นทั่ ว ไป แผง หนังสือพิมพ์ก็มีให้เห็นกระจายตามจุดต่างๆ แต่เท่าที่เห็นจะ ภาษาพม่ า และภาษาอั ง กฤษพบว่ า มี ก ารนำเสนอข้ อ มู ล น้ อ ยกว่ า แผงขายดี วี ดี / ซี ดี ห นั ง (ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธ์ ) ส่ ว นโรง ดังกล่าว ซึ่งตรงกับข้อความในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษชื่อ New Light of Myanmar ของรัฐบาลทหาร หนังซึ่งเป็นสื่อบันเทิงที่ได้รับความนิยมก็มีจำนวนพอสมควร นอกจากนี้สถานีวิทยุฯ ที่ย่างกุ้งออกอากาศรายการภาค ในส่วนของร้านขายเครื่องรับวิทยุฯ นั้น พบเป็นจำนวนมากพอ ภาษาอังกฤษ มีการนำเสนอข่าว ซึ่งข่าวสารภายในประเทศ สมควร และเป็นเครื่องรับวิทยุฯ ที่สามารถรับสัญญาณได้ทุก ส่วนใหญ่เป็นข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ของผู้นำทหาร รวมทั้ง ระบบทั้ง FM, MW และ SW บางเครื่องรับสัญญาณเสียง นำเสนอเพลง ทั้งเพลงพม่า (ดนตรีแนววัยรุ่น อาทิ แร็พ และ ของวิทยุโทรทัศน์ได้ด้วย เครื่องรับวิทยุฯ มีทั้งที่ใช้ถ่านไฟฉาย เพลงที่มีทำนองเพลงสากล) และเพลงสากล เช่น สถานีวิทยุฯ และที่สามารถใช้ทั้งถ่านไฟฉายและไฟฟ้า สนนราคาตั้งแต่ FM 98.0 ที่นำเสนอข่าวในประเทศ เป็นข่าวผู้นำทหารเข้า 15,000 Kyat (ประมาณ 50 บาท) ขึ้นไป เยี่ยมโรงเรียน และสถานีตำรวจ และข่าวผู้นำทหารให้การ นั ก วิ ช าการสื่ อ พม่ า หลายคนระบุ ต รงกั น ว่ า วิ ท ยุ ฯ ต่ าง ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย ชาติเป็นแหล่งข่าวสารสำคัญทั้งเหตุการณ์ภายในและภายนอก (เนื้ อ หาเดี ย วกั บ ที่ ป รากฏในหนั ง สื อ พิ ม พ์ New Light of พม่ า โดยมี วิ ท ยุ ฯ BBC, VOA, RFA และ DVB ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม Myanmar) ลำดับถัดมาเสนอข่าวต่างประเทศ ข่าวพยากรณ์ เป้ า หมายคื อ ผู้ ฟั ง ในพม่ า ส่ ว นการวิ จั ย ของผมยั ง พบว่ า อากาศ ข่ า วกี ฬ า ซึ่ ง นำเสนอผลการแข่ ง ขั น กอล์ ฟ และ สำหรับ VOA นั้นมีการซื้อเวลาออกอากาศรายการของตนทาง ฟุ ต บอล รวมทั้ ง ข่ า วผู้ น ำทหารมอบรางวั ล แก่ ผู้ ช นะในการ สถานีวิทยุชุมชนไทยตามแนวชายแดนด้วย แข่งขันการปั่นจักรยาน เปิดเพลงสากลและเพลงพม่า สถานี จากการสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาพม่ า คนหนึ่ ง เขากล่ า วว่ า วิทยุฯ FM 89.00 (Yangon City FM) ซึ่งออกอากาศภาษา บางทีข่าวจากวิทยุฯ ของทางการพม่าก็เชื่อถือได้เหมือนกัน พม่า นำเสนอเพลงพม่าทำนองวัยรุ่น (เปิดเพลงพม่าทำนอง แม้ว่าทุกสถานีจะต้องออกอากาศเนื้อหานโยบายของรัฐบาล เพลงพริกขี้หนู (ธงไชย แมคอินไตย์)) และเพลงสากล และ ซึ่งเป็นข้อความเดียวกันที่ถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือ สถานีวิทยุฯ FM 87.90 ที่ ออกอากาศเพลงพม่ า เพลงพม่า หนังสือพิมพ์ และดีวีดี และหากจะให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือ แนววัยรุ่น อาทิ แร็พ ร็อค เพลงพม่าทำนองเพลงสากล อาทิ ของข่ า วสารจาก BBC และวิ ท ยุ ฯ พม่ า เองก็ ป ระมาณ 50 เพลง That’s Why (You Go Away) ของ Michael Learns เปอร์เซ็นต์ทั้ง 2 แหล่งข่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของข่าว To Rock ขอจบการรายงานภาคสนามในภาคแรก และอาจจะมีอีก ร้านค้าต่างๆ ในเมืองย่างกุ้งจำนวนมากมีเครื่องปั่นไฟของ ในตอนต่อไป ผมขอสดับฟังสถานการณ์ก่อนที่จะมีการสรุป ตนเองวางไว้หน้าร้าน ตอนผมอยู่ในอาคารที่ทำการไปรษณีย์ รวบยอดตอบคำถามของงานวิจัยข้างต้นว่าจะเป็นไปได้มาก สำนั ก งานใหญ่ เป็ นจั ง หวะที่ ไฟดั บ สั ง เกตว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ใน น้อยเพียงใด อาคารมี อ าการเป็ น ปกติ คาดว่ า ปั ญ หาเรื่ อ งไฟฟ้ า ดั บ เป็ น ปัญหาที่พบเป็นปกติ ตามถนนเป็นช่วงๆ หน้าร้านค้าหรือ 16


สุรเชษฐ์ บำรุงสุข บริษัท คินเนติค เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด Surachet Bumrongsuk Country Manager Kinetic วั นนี้ ร อบตั ว เราเป็ น เทคโนโลยี ดิ จิ ต อลกั น มากมายจริงๆ จึงถูกนำมาใช้งานกับสื่อนอกบ้าน มากขึ้น เพราะมีข้อดีที่สามารถสี่อสารโต้ตอบกับ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย ไ ด้ K i m b e r l y C l a r k ’ s , MindShare, Kinetic USA ร่ ว มมื อ กั บ ทาง Joule ตั้งคำถามว่า คุณวางกระดาษชำระของ คุ ณ ยั ง ไง เริ่ ม แคมเปญในสามเมื อ งใหญ่ ข อง อเมริกา คือ New York, Chicago และ Los Angles ความท้ า ทายอยู่ ที่ ก ารจะกระตุ้ น และ สร้ า งความสนใจให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย แคมเปญ ถูกแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงแรกจะเป็นการกระตุ้น ให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมโดยการใช้ SMS ส่งมาว่าคุณวางกระดาษชำระยังไง หลังจากนั้น ก็จะมีการเฉลยแคมเปญของ Cottonelle รูป แบบของแผนงานสื่อนอกบ้านที่ใช้จะแตกต่างกัน ในแต่ละเมือง New York ใช้ ป้ายขนาดใหญ่พร้อมทั้ง 3D รูปกระดาษชำระที่Time Square ควบคู่ไปกับ ป้ายรถเมล์ Chicago ใช้ ป้ า ยรถเมล์ ใ นใจกลางเมื อ ง กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามากดเพี่อตอบคำถาม ว่ า เขาวางกระดาษชำระขึ้ น หรื อ ลง โดยที่ คะแนนแสดงความคิดเห็นจะปรากฏที่จอภาพ ด้วย และโหวตแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย Los Angles ชิ้นงานทั้งสามจะถูกวางที่สัน ของตึกสามแห่งที่ตั้งในระยะที่ไม่ห่างกันมากนัก พร้อมทั้งมีการใช้รถประจำทางสองชั้น และสื่อ ตามห้างสรรพสินค้า กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้ ตระหนักถึงแผนงาน และเป็นการเชิญชวนให้ กลุ่ ม เป้ า หมายได้ เข้ า มาแสดงความคิ ด เห็ น ใน Country: USA WWW.cottonnellerollpool.com ประโยชน์ Title: Cottonnelle Wraps Up ของเทคโนโลยีดิจิตอลที่นำมาผสมผสานกับสื่อ with Mobile Technology นอกบ้านจึงเป็นอย่างที่คุณสัมผัสได้ Advertiser: Kimberly Clark’s Product / Service: Cottonnell Toilet Paper Media Agency: MindShare USA OOH Agency: Kinetic Creative agency: Joule

Cottonelle wraps up with mobile technology

ทั่วไทย ทั่วโลก ไอเดียสื่อนอกบ้าน บรรเจิดเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกโอกาส ทุกสถานที่ Kinetic USA executed a multi – format OOH and mobile campaign for Kimberly Clark’s Cottonelle, engaging the public by asking that age old question ; does your toilet paper roll over or under? Campaign The challenge was to create excitement and curiosity around toilet paper, a product people generally do not give much thought or attention to. Kinetic, in partnership with Mindshare and joule, aimed to generate mass awareness with a two – phase OOH and mobile campaign in 3 markets ; New York, Chicago and Los Angeles. Part one : Create the debate “How do you roll?”, using SMS call to action on all OOH formats Part two : Reveal the brand as Cottonelle and the results of the debate To launch the debate Kinetic took over four of the biggest digital screens in New York’s Times Square, this ran in conjunction to an event at ABC Studios starring Tori Spelling, her husband Dean, and the Cottonelle Puppies. The campaign also included bus shelters and a 3D toilet paper build in New York. In Chicago, OOH included a media first for the US ; polling bus shelters where passersby could text answers to the question ; “How Do You Roll?”. Digital LED’s tracked votes in real – time and displayed them on each shelter. Train wraps and wallscapes complimented the shelter plan. I n L o s A n g e l e s v e h i c l e s f e a t u r e d high impact wallscapes, double – decker buses, and backlit mall displays promp- ting people to text their votes and visit www.cottonellerollool.com Result Although final results will not be available until the end of the campaign, the bus shelters in Chicago have generated over 17,500 votes in six weeks. The industry media has favourably publicised the campaign and strong client feedback has been received.

17


มณฑิชา สุขจันทร์ Montichar Sookchan ทำยังไงให้ขายของได้ ด้วยงานปิ๊ง ทิ้งหมัดเข้ามุม ผู้ผ่านประสบการณ์งาน IMC มากว่า 20 ปี “…กำลังซื้อที่หดตัวลง ทำให้สินค้าลดขนาดลงได้ รับความนิยม นอกจากเป็นการรักษา ยอดขายแล้ว ยังเป็นการคงคุณค่า ของสินค้าไว้เช่นเดิมด้วย…” “…purchasing power decline caused the economic, but they can keeping sales volume with Sachet - the new down-sizing packages and also keeping the products value…” “มาบูไฮ – Mabuhay” ภาษาตากาล็อก แปลว่า “สวัสดี” ดิฉันเดินทาง ไปที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปลายปี 2552 ที่ผ่านมาค่ะ เห็นแนวทางที่บ้านเขาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่คิดว่า นักการตลาด ในเมืองไทยก็ใช้เหมือนกันในตลาดต่างจังหวัด ผิดกันแต่ว่า บ้านเขากล้า ใช้แบรนด์ดังแบรนด์เดียวกันมาทำ แต่บ้านเราอาจจะเห็นคนละแบรนด์กัน การเดินตลาดของดิฉัน เห็นเข้า จึงตั้งใจเก็บรูปมาฝากกันค่ะ ในภาวะที่เศรษฐกิจหดตัว กำลังซื้อก็พลอยหดตัวตามไปด้วย อย่าลืมว่า ฐานของคนที่ มี ร ายได้ ร ายวั น ยั ง มี อี ก มาก พวกเขาได้ รั บ รายได้ น้ อ ยลง ค่าครองชีพ ข้าวของแพงขึ้นจนต้องจัดสรรเงินอย่างกระเบียดกระเสียร แต่ชีวิตยังต้องกินต้องใช้เหมือนเดิม นักการตลาดที่เมืองนี้เขาเข้าใจตลาดดีมาก หรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่ที่คุ้นเคยกันแล้วกระมัง กลยุ ท ธ์ นี้ เป็ นการคงคุ ณ สมบั ติ ข องสิ นค้ า ไว้ เหมื อ นเดิ ม (Product Value) และผู้บริโภคยังสามารซื้อได้เหมือนเดิมอีกเช่นกัน การตลาดแบบนี้ เป็นการลดขนาดสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเรียกเป็นภาษา การตลาดว่า “ซาเช่” - Sachet ส่ ว นมากมั ก จะเป็ น สิ น ค้ า ประเภทอุ ป โภค บริ โ ภค ยาสระผม สบู่ ยาสีฟัน ตัวอย่างขนาดมาตรฐานที่ขายกันอยู่จากขนาดสัก 100 กรัม ขาย 100 บาท เพื่ อ จะให้ ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ ใช้ ไ ด้ เหมื อ นเดิ ม ด้ ว ยกำลั ง ซื้ อ ที่ ล ดลง ก็ ท ำการลดขนาด ทำให้ ร าคาลดลงไปซะ เป็ น 50 กรั ม ราคาอาจเป็ น 55 บาท อย่างนี้แหละค่ะ ตลาดที่ ม ะนิ ล า ส่ ว นใหญ่ ยั ง เป็ น ตลาดค้ า ปลี ก ร้ า นเล็ ก ร้ า นน้ อ ย เปิดขายกันใกล้ๆ ตลาดสด ขายปลีก ดึงซองกันเพลินๆ กี่เปโซก็ว่ากันไป ประเทศนี้ได้ชื่อว่าเจ้าแห่งซาเช่จริงๆ ดูได้จากรูปที่เก็บมาฝากกันนะคะ…

“กำลังซื้อน้อย ก็ยังขายได้”

กลยุทธ์การแข่งขันในเรื่องของไซส์ จะช่วยเร่งรัดการตัดสินใจของผู้บริโภคได้เร็วขึ้น อาจจะเหมาะกับช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นได้

18


งบประมาณการใช้สื่อ 52,935

51,136

53,296

50,020

2007

2008

6,165 14,149 5,227 4,947 3,960 1,755 820 259 8,689 840 2159 658 683 617 327 132 47

2006

6,933 5,823 4,173 4,216 1,360 560

2005

956 570

2004

15,288

15,826

2003

6,401 5,903 4,391 4,480

15,432 6,588 6,140 2,404 4,692 981 307

16,248 6,393 6,148 1,705 4,530 713 114

2002

6,850 6,121 1,334 3,935 579 117

12,866 7,485

6,700 10,777 3,618 595 2,349

20,000

896 4,514 3,724

34,502

40,000

18,030

39,270

47,173

53,484

งบโฆษณาแยกตามประเภทสื่อหลัก และสื่อนอกบ้านปี 2005 - Feb 2010

หน่วย : ล้านบาท 60,000

2009

Feb 2010

ค.ศ

Source : The Nielsen Company (Thailand)

ESTIMATED TOTAL ADVERTISING EXPENDITURE BY MEDIUM YTD FEBRUARY 10 VS 09

TV

Newspapers Magazine Radio

Cinema

BATH MILLIONS

Outdoor

Transit

In store

Internet

TOTAL YTD 10 YTD 09 DIFF % Change

8,689 7,790 898 11.53

840 810 30 3.70

2,159 1,898 261 13.75

658 749 -(91) -(12.15)

683 601 82 13.64

617 686 -(69) -(10.06)

327 301 26 8.64

47 14,151 26 12,979 21 1,172 80.77 9.03

132 118 14 11.86

Total industry - Exclude Section : Classified, House ads. มีเพียง 2 สื่อที่ยังติดลบ คือ Magazine และ Outdoor แต่เป็นตัวเลขที่ติดลบน้อยลงแล้ว

สื่อโฆษณาส่งสัญญาณแนวโน้มดีขึ้น ตามการคาดการณ์ของภาวะ เศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัว

สองเดือนแรก หรือ 60 วันแรกของปี 2553 มีการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 9.03% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน

TOP 10 ADVERTISERS ESTIMATED ADSPEND

YTD FEBRUARY 10 VS 09

ADVERTISER UNILEVER (THAI) HOLDINGS PROCTER & GAMBLE (THAILAND) L’OREAL (THAILAND) LTD. OSOTSPA CO.,LTD. BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. AJINOMOTO SALES CO.,(THAILAND) NESTLE(THAI) LTD. TOYOTA MOTOR THAILAND Co.,LTD TOTAL ACCESS COMMUNICATIONS COLGATE-PALMOLIVE(THAILAND)LTD.

BAHT MILLIONS

2010 855 390 296 295 289 251 217 199 194 193

2009 682 293 271 157 367 55 186 127 135 223

Top Advertiser – Exclude Section : Classified and House ads.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก The Nielsen Company (Thailand)

19


COVER STORY

แล้ง ิดภาวะแห้งายยิ่งนัก เก น ้ ึ ข น อ ้ โลกร กระห ี่ยนแปลงไป ำรับเครื่องดื่มเพื่อดับ ระหว่างเดือน ล ป เ ่ ี ท ก ล โ ง ส อ ื ตลาด แล้ง ารณ์ขอ ี่ที่สุด ค ภาวะกาสอันดีของการทำการน้าร้อนเป็นช่วงขายท ่าความร้อน จากความ จึงเป็นโอก หภูมิร้อนที่สุดของห นปีนี้มีการพยากรณ์ว คม - เมษายนและ ฤดูกาลที่อุณะเมษายนนั้น พบว่าใ เป็นกุมภาพันธ์ - มีนา – มีนาคมแล กว่าปกติ เวลาขยาย ดับกระหายกว่า ม ่ ื ด ง อ ่ ื ร เค น k และ ่น่าต่ำ จะยาวนา tional Drinวมของสองตลาดนี้ ไม ัน c n ม u ค F า ภ ษ พ า พฤ ลม มูลค่าร ู่องศาเดียวก าร ดื่มเพื่อสุขภ เครื่อง l Drink ประเภทนำอัดดือด การโฆษณาจึงอยด้ จากยุคข้อมูลข่าวส ้าไป ไ ้ ู เ ุ a ข ร Emotion นบาท การแข่งขันด ังวลใจที่ผู้บริโภครับ วมสิ่งที่มีประโยชน์เ 2552 40,000 ล้า สุขภาพ เป็นความก หายแล้ว น่าจะควบร ่าตัว ต่อเนื่องจากปี ดรวม กระแส ถามถึงน้ำดื่มดับกระ าพโตเร็วเกินกว่า 2 เทริงจัง มีมูลค่าการตลา งการ นอกจากจะ ให้เครื่องดื่มเพื่อสุขภ ินค้าประเภทนี้อย่างจ ดโต รองรับความต้อ ร ด้วย ส่งผล ็นปีแห่งการแจ้งเกิดส ว่าตลาดจะก้าวกระโดจากฝ่ายผู้ประกอบกา ซึ่งจัดว่าเป .- ล้านบาท และคาด กระตุ้นความต้องการ ะแส กว่า 2,000 คและการเติมข้อมูล ี่กระจายกร นบาท ท ย า ห ะ ภ ร โ ิ ก ร า ้ ื่อดับ 0.- ล ของผู้บ ื่อง ุตบอล า เป็นน้ำเพ กว่า 35,00 อย่างต่อเน หญ่ที่อัดเม็ดเงินโฆษณารตลาดในเมืองไทย ะเป๊ปซี่ รวมทั้งการมีฟไขที่ ตลาดใ ือน้ำอัดลม มีมูลค่าก องค่ายหลัก - โค้กแล ่อได้อีก แม้จะมีเงื่อน ไปทั่วโลก ค5 % เป็นน้ำดำของส พลิกตลาดให้เติบโตต น์และความคุ้มค่าเงิน และราว 7 จึงเป็นตัวช่วยที่เข้ามา าน เรื่องคุณประโยช ระดับโลก วลใจอยู่เรื่องความหว ผู้บริโภคกัง ม อยู่บ้างก็ตา

20


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

การเติบโตด้านยอดขายของเครื่องดื่มในประเทศไทย ปี 2552 2009 Thailand Beverage Growth Thailand : Beverage 2009

Beverage เติบโตขึ้น 11%

ประเภทเครื่องดื่ม

Liquid Milk 8 Softdrink 6 Energy Drink 5 Instant Coffee 15 Drinking Water 23 Rtd Coffee 4 Fruit Juices 12 Rtd Tea 31 Sport Drink 22 Tonic Food Drink 8 Healthy Drink 182 Tea 9

0

50

100

150

200

มูลค่าตลาดประเทศไทยปี 2009 (%)

Beverage – sort by category size (value)

other

Dakara Amino OK

Beauti Drink

มูลค่าตลาด (%)

B-Ing Other 15%

Calpis Lacto

Unif 18% Malee 21% Tipco 46%

Functional Drink Market Sales Value Sales Volume

1,444 MB 26 Mio Liter

% Growth : +270% % Growth : +229%

100% Juice Market Source : The Nielsen company (thailand)

Sales Value Sales Volume

2,881 MB 44 Mio Liter

% Growth : +1% % Growth : +1% 21


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

22


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“ต้องเจาะเข้าหาคนรุ่นใหม่”

เป้ า หมายของกลุ่ ม “ทิ ป โก้ ” คื อ การมี ยอดขายทะลุ ห มื่ น ล้ า นบาท ภายในปี 2555 ดังนั้น ย่อมต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ ในทุกอาวุธทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมาย น้ ำ ผลไม้ พ ร้ อ มดื่ ม 100% ตราสิ น ค้ า T I P C O ปั จ จุ บั น มี ใ ห้ เ ลื อ ก 2 7 ร ส ช า ต โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง “น้ ำ ส้ ม ” มี ให้ เ ลื อ ก 7 รส ชาตประกอบด้วย น้ำส้มโชกุน, น้ำส้มสายน้ำผึ้ง, น้ำส้มเขียวหวาน, น้ำส้มสีทอง, น้ำส้มสีทับทีม, น้ำส้มเมดเลย์ และน้ำส้มวาเลนเซีย จนถูกขนาน นามให้เป็น King Of Orange ค่ า ยนี้ ค รองส่ ว นแบ่ ง ตลาดมากที่ สุ ด คื อ 46% รองลงมาคือ มาลี 21% ยูนิฟ 18% และ แบรนด์อื่นๆ 15% การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำผลไม้ น่าจะ อิ่มตัว สิ่งที่เป็นก้าวต่อไปน่าจะเป็นการตอกย้ำ เตือนด้วยความถี่ บ่อยๆ เพราะการรุกของตลาด เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ มีเข้ามาอย่างรุนแรง “การดั น ยอดขาย ไปให้ ถึ ง เป้ า หมาย มองว่ายากก็ยาก มองให้เป็นไปได้ก็มีโอกาสครับ ตลาดโตได้ อี ก มาก เฉพาะในประเทศ ผมคิ ด ว่าการศึกษาและข้อมูลการรับรู้ของประชาชน สำคัญมาก ปี นี้ บริ ษั ท ฯ เตรี ย มงบประมาณเพื่ อ การ โฆษณาประชาสั ม พั นธ์ ม ากกว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา คื อ 150 ล้านบาท เฉพาะแบรนด์ทิปโก้จะใช้เม็ดเงิน ราวกว่ า 100 ล้ า นบาท กระจายไปยั ง สื่ อ หลั ก คือ สื่อโทรทัศน์, สื่อนอกบ้าน, สื่อโฆษณา ณ จุด ขาย รวมทั้งการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Facebook เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้าง บูธชงชิมทั่วประเทศก็ยังจำเป็นสำหรับ สินค้าประเภทอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองครับ” คุ ณ วิ วั ฒ น์ ลิ้ ม ศั ก ดากุ ล กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ทิ ป โก้ ฟู ด ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พูดถึงสินค้าในกลุ่มที่เขาเข้ามาดูแลในฐานะ มืออาชีพมากว่า 12 ปี ผู้ บ ริ ห ารค่ า ยนี้ ยั ง มองเห็ น วิ ถี ชี วิ ต ของคนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป นักการตลาด ย่อมใช้วิธีเกาะรอยตามผู้บริโภคไปอย่างไม่ปล่อยวาง รวมทั้งสื่อที่เข้าถึงพวกเขาด้วยเช่นกัน “…การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของ น้ำผลไม้ น่าจะอิ่มตัว จึงต้องมีการเข้าถึง ด้วยช่องใหม่ๆ เพื่อสร้างกระแสใหม่ ให้เกิดขึ้นได้ อยู่ตลอดเวลา…”

“…The benefits awareness of fruit juices has reached its saturation new selling point…”

Squeeze ร้านนี้ขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Tipco

ความสดใสของดารานักแสดง ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภะณฑ์

นำตู้แช่ธรรมดามาเป็นกล่องขนาด ยักษ์สดุดตานักเชียว

โฆษณาบน FaceBook เข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

คุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Viwat Limsakdakul Managing Director Tipco Foods (Thailand) Public Company Ltd. 23


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“ขยายฐานลูกค้า

ในปี 2553 บริ ษั ท มาลี เ อ็ น เตอร์ ไพรส์ จำกั ด ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ำ ผลไม้ “มาลี ” มี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ป ระกาศออกมา เป็ น ปี แ ห่ ง การสร้ า ง ภาพลั ก ษณ์ ข องน้ ำ ผลไม้ ร ะดั บ พรี เ มี่ ย มที่ ห่ ว งใย สุขภาพของผู้บริโภค พร้อมกับวางหมากการตลาดเชิงรุก ในทุ ก ๆ ด้ า น โดยเฉพาะการโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่านสื่อซึ่งตรงกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย มูลค่าตลาดน้ำผลไม้ในประเทศไทย มีมูลค่าโดยรวม ประมาณ 8,500 ล้ า นบาท “มาลี ” มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาด ประมาณ 22% มีอัตราการเติบโต 12% และเป้าหมายของ ปี นี้ คื อ การจะเติ บ โตไม่ น้ อ ยกว่ า 20% โดยการใช้ แผนงานประชาสั ม พั นธ์ ในสื่ อ ต่ า งๆ อย่ า งครบวงจร ทั้ ง Below the line และ Above the line อย่ า ง เต็มรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรม ณ จุดขาย การชงชิมในห้างทั่วประเทศ รวมทั้งยังได้ เพิ่มสื่อเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง และแพร่หลายมากกว่าเดิม ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ต สื่อนอกบ้าน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสื่อโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS “เราต้ อ งการให้ แ บรนด์ ม าลี มี ภ าพลั ก ษณ์ ข อง ความทันสมัย เข้ากับคนรุ่นใหม่ และเห็นว่ารถไฟฟ้า BTS ก็เป็นสื่อโฆษณาที่ตอบโจทย์ความต้องการของ สินค้าเราได้เป็นอย่างดี ดังนั้นตั้งแต่ปี 2552 บริษัทฯ จึงตัดสิน ใจโฆษณาน้ำผลไม้มาลี ไว้บนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนมาถึง ปั จ จุ บั นค่ ะ ” คุ ณ ปทุ ม รั ต น์ เพี ย รชอบ ผู้ อ ำนวยการใหญ่ สายธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดใจให้เห็นถึงแนวคิดการตลาดที่มีการแข่งขันสูงจัด ค่ายนี้เลือกการสร้างสรรค์ผลงานไว้บริเวณชานชาลา ของสถานีผู้โดยสาร พิจารณาจากสถานีที่มีความหนาแน่น ของจำนวนผู้ โดยสาร ว่ า สถานี ไหนมี ค นขึ้ น ลงมากที่ สุ ด เพราะจะทำให้ บ ริ ษั ท วางแผนการใช้ สื่ อ โฆษณาให้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “สิ่งที่เราคาดหวังจากการลงโฆษณาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ก็ คื อ ต้ อ งการให้ แ บรนด์ น้ ำ ผลไม้ ม าลี เป็ น ที่ จ ดจำ เวลาที่ผู้บริโภคซื้อน้ำผลไม้ ก็จะได้นึกถึงน้ำผลไม้ตรามาลี เป็นเจ้าแรกค่ะ”

ด้วยการตามติดวิถีชีวิต”

ชูตบาสเมื่อไหร่เป็นต้องเจอมาลี

ชั้นวางสินค้าเก๋ไก๋... มีรอยยิ้มด้วยนะ

สื่อบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สร้างความจดจำให้ผู้คนจำนวนมาก “...ต้องการให้แบรนด์ มาลี มีภาพลักษณ์ของความ ทันสมัย เข้ากับคนรุ่นใหม่ จึงตัดสินใจ เลือกสื่อนอกบ้านที่สะท้อนภาพเดียวกัน ของรถไฟฟ้า BTS …” “…“Malee” choose the BTS media which can be considered as one of the trendy media to reflect the brand image…”

คุณปทุมรัตน์ เพียรชอบ ผู้อำนวยการใหญ่ สายธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด Pathumrat Pianchorb Head of Branded Business Unit MALEE ENTERPRISE CO.,LTD. 24


สินค้าประเภทอาหาร ผู้บริโภคต้องได้ชิม ได้ทดลองรสชาติจึงจะเกิด ประสบการณ์ หลังจากนั้นจึงจะเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ “เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผล มาจากผู้บริโภคทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากยิ่งขึ้น พบได้จากตัวเลขการเติ บ โตของ AC fresh ในปี 2551 โตขึ้ น 26% และมียอดการส่งออกมากขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว ขณะที่ปี 2552 ยังโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการส่งออก และในปีนี้ ก็ยัง เดินหน้าอีก เพราะมีการจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไว้รองรับทุกกลุ่มตลาด ของผู้ บ ริ โภค” คุ ณ ปรี ช ญา ทวี วั ฒ น์ ผู้ จั ด ฝ่ า ยขายและการตลาด น้ ำ แร่ และน้ำผลไม้ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด พูดถึงยอดการเติบโต ในรอบสามปี ค่ายนี้มีน้ำผลไม้ 100% - AC fresh ที่สร้างความแตกต่างด้วยรสชาติ “Puree” คือผสมเนื้อผลไม้บดละเอียดลงไปในน้ำผลไม้ด้วย มีผลไม้ 5 ชนิด คือฝรั่งสีชมพู, กีวี, ราสเบอร์รี่, แบล็คเคอแรนท์ และทับทิม ซึ่งหน้าร้อนนี้ กำลั ง จะออกรสชาติ ที่ 6 คื อ น้ ำ มะม่ ว ง ถู ก ใจคอมะม่ ว งทั้ ง ในและ ต่างประเทศแน่ แนวทางการสื่อสารกับผู้บริโภคของค่ายนี้ไม่เน้นการใช้สื่อประเภท Mass Media แต่ใช้กลยุทธ์การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ด้วยการเจาะตลาด กลุ่มคนรักสุขภาพ และคนรุ่นใหม่วัยทำงาน เป็นการจัดโรดโชว์ตามอาคาร สำนักงานต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เดินสายตามโมเดิร์นเทรดและโรงพยาบาล รวมทั้งการให้การสนับสนุนกิจกรรม Event ต่างๆ ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และการใช้ สื่ อ โฆษณา ณ จุ ด ขาย เพื่ อ หลบเลี่ ย งการแข่ ง ขั นที่ สู ง มากใน ตลาดนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการมากกว่า 200 ยี่ห้อ

COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“โรดโชว์กับคนออฟฟิศ”

ออกแบบบูธ จัดโรดโชว์ เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง

บูธสวย สินค้าเด่น ยอดขายพุ่ง มาร์เก็ตแชร์เพิ่ม

“…การเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วย การทำโรดโชว์ตามตึก อาคารสำนักงาน ด้วยการชิม รสชาติก่อนช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น….”

“…road show to office buildings and having consumers taste the drink, easy to make the purchasing decision…”

คุณปรีชญา ทวีวัฒน์ ผู้จัดฝ่ายขายและการตลาด น้ำแร่และน้ำผลไม้ บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด Preechaya Taweewat Sale & Marketing Manager Italthai Industrial Co.,Ltd. 25


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“โฆษณา ณ จุดขาย

การโฆษณา ณ จุดขาย - Point of Sale เป็ น สื่ อ นอกบ้านประเภทหนึ่ง ถูก จั ด กลุ่ ม ว่ า เป็ น ประเภท “หมั ด น็ อ ค” ยกสุ ด ท้ า ย จากความคาดหวั ง ของ โฆษณาในสากลโลก หนั ง จะดั ง จะโดน เท่ า ใด แต่ พอมาถึ ง จุ ด ขาย ผู้ บ ริ โภค จ ะ เ ลื อ ก ห ยิ บ อ ะ ไ ร ล่ ะ ที่พวกเขาจะจดจำได้ในห้วง ล่าสุดของเสี้ยววินาทีนั้น สิ่ ง ที่ เ จ้ า ของสถานที่ ขายอย่างโมเดิร์นเทรดมีความได้เปรียบ คือการสร้างแบรนด์ ของตั ว เอง - House Brand และกลายเป็ น จุ ด แข็ ง ของ แต่ละห้าง สิ น ค้ า ยี่ ห้ อ “บิ๊ ก ซี ” และสโลแกนคำว่ า “ถู ก ชั ว ร์ ” ถูกจัดเรียงไว้บนชั้นวางสินค้าเฮาส์แบรนด์ของบิ๊กซี แค่นี้ก็อาจ ทำให้ความทรงจำของผู้บริโภค ที่มีต่อแบรนด์อื่นๆ เลือนหาย วับไปกับตา แล้วเอื้อมหยิบขึ้นรถเข็นอย่างง่ายดาย “สินค้าเฮาส์แบรนด์ของบิ๊กซี เป็นสินค้าที่ตอบสนองความ ต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่ ต้ อ งการเลื อ กหาสิ นค้ า ที่ มี ร าคาถู ก แต่คุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ดังในท้องตลาด สิ่งที่นำมาสร้างความโดนเด่น คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่ อ นำไปวางไว้ บ นชั้ น วางสิ น ค้ า ก็ จ ะทำให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู ดี ผู้ บ ริ โ ภคเห็ น ง่ า ย มี ก ารจั ด บู ธ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ท ดลองชิ ม ณ จุดขาย ก็จะยิ่งทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ไม่ยาก น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ยี่ห้อบิ๊กซี เป็นหนึ่งในสินค้าที่ขายดีมาก เพราะคุณประโยชน์ของน้ำผลไม้ตามที่ผู้บริโภค รับรู้กันอยู่ แล้ว โดยเฉพาะน้ำส้ม ขายดีมากค่ะ” คุณจริยา จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ า ยการตลาดและการสื่ อ สาร บริ ษั ท บิ๊ ก ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวอย่างมั่นใจ สินค้าเฮาส์แบรนด์ มีข้อได้เปรียบที่ทำให้ กำหนดราคา ขายต่ำกว่าสินค้าแบรนด์ประเภทเดียวกันได้ เพราะไม่มีต้นทุน สำหรับงานโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ขาย การสร้ า งแบรนด์ เป็ น การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น องค์ ก ร คื อ “บิ๊ ก ซี ” แล้ ว จากนั้ นก็ เชื่ อ มความเชื่ อ มั่ นนี้ ไปยั ง สิ นค้ า อีกหลากหลายประเภท ที่จะพาเหรดเข้ามาเป็นทางเลือกให้ ผู้บริโภคได้อย่างไม่ขาดสาย

ต้องเห็นง่าย”

ป้ายชัด สินค้าเด่น ไม่พลาดที่จะซื้อ

เว็ปไซต์เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ตัดสินใจซื้อจากที่บ้านได้เลย “…สินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ต้องสร้างความเชื่อมั่น ด้าน คุณภาพ เพื่อความยั่งยืนของแบรนด์ เพราะ ถูกผูกโยงไปยังแบรนด์ของเจ้าของห้างด้วย…”

“...house’s brand products strongly need to create the credibility on quality in order to maintain the own store itself…”

คุณจริยา จิราธิวัฒน์ รองประธานฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Jariya Chirathivat Vice President of Marketing and Communication Big C Supercenter Public Company Limited 26


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“ขายความอ่อนเยาว์ของใบหน้า”

“ เค รื่ อ ง ดื่ ม ส ก๊ อ ต รั ง นก ” เป็ น เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ ที่ ส ร้ า งจุ ด ยื น ให้ ตั ว เองด้ ว ยอาการ “หน้ า เด็ ก ” จนเป็ น เอกลั ก ษณ์ แห่ ง การจดจำมาจนถึ ง วั นนี้ ด้ ว ย ห นั ง โ ฆ ษ ณ า ชุ ด “ ติ ด เ ก า ะ ” กั บ ผู้ ช ายคนหนึ่ ง ติ ด เกาะอยู่ น านปี แต่เขากลับหน้าตาสดใส เพราะดื่มสก๊อต ทุกวัน “เมื่ อ สื่ อ ด้ ว ยหนั ง โฆษณาจนสร้ า ง ภาพให้ ติ ด ตามผู้ บ ริ โภคได้ แ ล้ ว จากนั้ น ก็ เป็ น หน้ า ที่ ข องสื่ อ นอกบ้ า น และการ เข้าถึงสินค้าได้ง่าย ผมใช้ สื่ อ โฆษณาในโรงภาพยนตร์ และเป็ น ความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำกัด มหาชน ผู้นำธุรกิจแห่งความบันเทิง และมีการนำสินค้า ทั้ง 3 ไลน์ คือ ซุปไก่, รังนก และคอลลาเจน ขายบนเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม และป๊อปคอร์นของโรงหนังด้วยครับ” คุณสมโภช ชวาลเวชกุล กรรมการ ผู้ อ ำนวยการ ฝ่ า ยการตลาด บริ ษั ท สก๊ อ ต อิ นดั ส เตรี ย ล (ประเทศไทย) จำกั ด กล่ า วถึ ง การต้ อ งฉี ก แนวและเข้ า ถึ ง ซื้ อ ง่ า ยให้ ผู้ บ ริ โภค จนแทบ จะเรียกว่าเสิร์ฟกันไปพร้อมกับการดูหนัง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารให้ ค วามสำคั ญ กั บ การใช้ สื่ อ นอกบ้ า นประเภท In - store Media เพราะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พร้ อ มกั นนี้ ส ก๊ อ ตยั ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์ Sponsorship Marketing ให้ ก าร สนั บ สนุ นการประกวดหนุ่ ม หล่ อ สาวสวย รวมทั้ ง งานคอนเสิ ร์ ต ต่ า งๆ ด้ ว ยการตอกย้ ำ แนวคิ ด ของสิ นค้ า ด้ า นความอ่ อ นเยาว์ รู ป ทรง รู ป ร่ า ง สวยงามได้สัดส่วน และการมีสุขภาพที่ดีของคนรุ่นหนุ่มสาว จุดที่สร้างการเข้าถึง ซื้อง่าย คือการเปิดร้านเล็กๆ ขายสินค้าบนบริเวณ สถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก เพราะใช้เป็นกระเช้าเยี่ยมไข้ ของฝากและของซื้อก่อนกลับบ้านได้สะดวกมากบนเส้นทาง การเดินทาง ของคนรุ่ น ใหม่ อาศั ย ในเมื อ งและรั ก สุ ข ภาพ รวมทั้ ง อยากให้ ค นใกล้ ตั ว สุขภาพดีขึ้นตามไปด้วย

“…เน้นจุดขายที่ชัดเจนว่า งานนี้เพื่อสุขภาพ และเป็น ทางเลือกที่ชัดเจนมาก ต่อการสื่อสาร…”

“…emphasizing the selling point is very essential to the marketing communication. Scotch’s bird nest beverage is considered healthy drink …”

ช็อปขนาดพอเหมาะบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สร้างยอดขายได้ดีเยี่ยม

In - Store Media สื่อยอดฮิตแห่งยุค มัดสายตาแบบเต็มพื้นที่

คุณสมโภช ชวาลเวชกุล กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด Sompoch Chavalvechakul Marketing Director S & Sons Trading Co.,Ltd. 27


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

เครื่ อ งดื่ ม ประเภท Functional Drink ที่ ผู้ บ ริ โภคคนไทยให้ ค วามสนใจ มากที่สุดมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มความสวยงาม และกลุ่มที่เกี่ยวกับการบำรุงสมองที่จะทำให้ ความจำดี ดั ง นั้ น ทำให้ แ นวทางการนำเสนอ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ยาวนานมาเกื อ บ 200 ปี อย่ า งบริ ษั ท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด จับทิศทางแนวโน้มความต้องการนี้ แบบจับวาง สินค้าที่อยู่ในความดูแล อาทิ แบรนด์ ซุป ไก่, แบรนด์เม็ด, แบรนด์รังนกแท้, แบรนด์วีต้า เบอร์รี่, แบรนด์ วี ต้ า บาลานซ์ ถู ก จั บ นำมาถ่ า ยทอด ลงบน กิจกรรม, สื่อโฆษณา โดยมีผลงานวิจัยจากสถาบันต่างๆ รองรับ เพื่อตอกย้ำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นผลลัพท์ เป็นอีก ก้าวของการทำการตลาดที่หวังปลายผล - Effective Functional Drink คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปการจัดการธุรกิจและการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เล่าผ่านประสบการณ์การ นักการตลาดของเขาว่า “ในแต่ละปี เซเรบอส ทุ่มงบประมาณไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในการ แบรนด์ ดิ้ ง สิ นค้ า ให้ เป็ นที่ รู้ จั ก อย่ า งแบรนด์ รั ง นกใช้ ง บ 20 ล้ า นบาทแรก เพื่อเปิดตัวแคมเปญ รักและห่วงใย… แบรนด์รังนกพร้อมทั้งหนังโฆษณา รักทุกวัน ซึ่งตอกย้ำแบรนด์คอนเซ็ปต์ของแบรนด์รังนก ในเรื่องของความรัก ความห่วงใย ขณะที่ซุปไก่สกัดรูปแบบน้ำ เราจะเจาะไลฟ์สไตล์กลุ่มเป้าหมายให้มาก ขึ้นเพื่อสร้างความใกล้ชิดผ่านกิจกรรมต่างๆ ส่วนแบรนด์เม็ดเน้นกลุ่มเป้าหมายชาย - หญิงที่มีอายุ 20 - 39 ปีที่ ต้ อ งการประสบความสำเร็ จ เราจึ ง เปิ ด ตั ว แคมเปญใหม่ คุ ณก็ เป็ น แบบ “คุ ณ หนู ดี ” ได้ ใช้ ง บ 20 ล้ า นบาท หนู ดี - วนิ ษ า เรซ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น วิทยาการทางสมองมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ปีที่ 2 แบรนด์ วีต้า ใช้กลยุทธ์แบบ 360 องศา งบ 30 ล้านบาท สำหรับทำ กิจกรรมการตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักคือ วัยรุ่น วัยทำงานที่ ห่วงใยสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลผิวพรรณและรูปร่าง การพิจารณาเลือกซื้อพื้นที่สื่อโฆษณา เราจะมองถึง Impact เป็นอันดับ แรกครับ เพราะสื่อแต่ละสื่อ จะมีจุดแข็งที่แตกต่างกัน ผมคิดว่าสื่อนอกบ้าน ใน In store Media ที่เป็นจุดที่มีคนเห็นสินค้ามากที่สุด คือ บริเวณจุดจอด รถเข็น เพราะไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้ามากหรือน้อยในวันนั้น ทุกคนต้องเดินผ่าน แล้วต้องเห็นโฆษณาครับ”

“ใช้สื่ออินสโตร์มีเดีย”

ตอกย้ำแบรนด์คอนเซ็ปต์ โปรยรักแท้ทั่วกรุง

เจาะตลาดคนรุ่นใหม่วัยทำงานด้วยสื่อ BTS

มีความรักอยู่ในทุกช่องทาง

อยากรู้ดื่มแล้วดีอย่างไร... แวะอ่านได้ “…เลือกใช้สื่อเฉพาะจุดที่ได้ผล จุดที่ทุกคนเมื่อไปจ่ายของในซุปเปอร์ มาร์เกตต้องผ่าน คือจุดจอดรถเข็น…”

“…the shopping cart area in the super market can be very effective media, everyone needs to pass in…”

28

คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป (การจัดการธุรกิจและการตลาด) บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด Tul Wongsuphasawat General Manager(Marketing & Business Management) Cerebos Thailand Co.,Ltd.


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

29


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

บุ ค ลิ ก เถ้ า แก่ เรี ย บง่ า ย ฉั บ ไวและติ ด ดิ น ทำให้ คุ ณ ตั น ภาสกรนที ส่งภาพให้ซีอีโออย่างเขา กลายเป็นความมั่นใจของผู้บริโภค ได้อย่างใกล้ชิด แม้ วั น นี้ “โออิ ชิ ” จะเปลี่ ย นมื อ “เถ้ า แก่ ” ไปสู่ คุ ณ เจริ ญ สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี บิ๊กบอสส์ค่ายเบียร์ช้าง แต่ภาพลักษณ์ระหว่างเขากับ “โออิชิ” ยังคงฝั่งแน่น เป็นภาพเดียวกันจนแยกกันไม่ออก “ปีนี้การแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มจะรุนแรงขึ้นอีกครับ ยิ่งช่วงหน้าร้อน สินค้าประเภทนี้ขายดี คู่แข่งหลายเจ้าก็โฆษณาสินค้ากันมากขึ้น ทางโออิชิ วางงบการตลาดไว้ที่ 12% ของยอดขายปีนี้ 8,200 ล้านบาท กระจายไปใน ทุกสื่อ แต่สำหรับปีนี้จะหันไปใช้สื่อทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีมากขึ้น เพราะ เป็นเทรนใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นแบบมาแรงครับ” เขาแอบเล่าต่ออีกว่าสินค้าของเขา ต้องมีการกระตุ้นด้วยการตลาดแบบ ต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่สร้างความฮือฮาได้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะ เป็นรวยฟ้าผ่า “รวย 30 ฝา 30 ล้าน” ถึงแคมเปญล่าสุด “ไปแต่ตัว...ทัวร์ ยกแก๊งค์กับโออิชิ” งานแบบนี้คู่แข่งลอบถอนหายใจทุกครั้งที่เสี่ยโออิชิเขาสั่งบุกตลาด ปีนี้มี อะไรใหม่ อดใจติดตามกันได้

“ใช้สื่อบุคคล อย่างได้ผล”

จะไปกับตันไหมครับ?

จะเร่งรีบ หรือเรื่อยๆ ก็มีโออิชิอยู่ด้วยเสมอ

“…ผู้บริหารที่ผูกติดกับแบรนด์ เป็นการลงทุน ที่คุ้มค่ากับการสร้างความเชื่อมั่นได้ดี…”

“…Executives who become the brand image, is the best way to create absolutely the credibility…”

ป้ายสดใส เห็นชัดเจน กระตุ้นให้อยากดื่ม ออกงานจัดบูธได้ทั้งชื่อและยอดขาย

30


การปรับภาพลักษณ์ใหม่ของเครื่องดื่ม “Amino OK” เป็น “Amino Plus” ของบริ ษั ท โออิ ชิ กรุ๊ ป จำกั ด (มหาชน) มี เป้ า หมายที่ ชั ด เจนคื อ ต้องการกลับมาครองแชมป์ตลาดเครื่องดื่มประเภท “Functional Drink” เรื่องการครองแชมป์ การต้องเป็นแชมป์ เป็นเรื่องปกติของ CEO ของ คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการ โออิชิ กรุ๊ป มาด Marketing Man ของเขาที่มักจะเรียกความสนใจได้เสมอ จนเขากลายเป็นโลโก้หนึ่งคู่กับ แบรนด์นี้ แม้วันนี้เขาออกตัวว่าเป็นเพียงผู้บริหารตามกำหนดเวลาที่มีต่อกัน เพราะการถื อ หุ้ นก้ อ นใหญ่ ข องครอบครั ว และตั ว เขาถู ก ขายให้ กั บ กลุ่ ม คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ไปแล้วเมื่อสองปีก่อน “Amino Plus เป็นครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโนจำเป็น 7 ชนิด ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที ผมตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เป็น 30% หรื อ ประมาณ 600 - 700 ล้ า นบาท จากมู ล ค่ า ตลาดเครื่ อ งดื่ ม ประเภทนี้ ซึ่งมีประมาณ 2,000 ล้านบาท กลุ่ ม เป้ า หมายของผมเป็ นคนรุ่ น ใหม่ คนทำงาน นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่มีความทันสมัย และใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองเป็นสิ่งสำคัญ ทางโออิ ชิจึงวางแผนการใช้สื่อแบบครบวงจร โดยเน้นการสร้างการรับรู้เป็นหลัก ผ่านแผนการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อเน้นให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงประโยชน์ที่ ชัดเจนของกรดอะมิโนต่อร่างกาย งบประมาณการตลาดของโออิชิตั้งไว้ ที่ 12% ของยอดขายปีนี้ 8,200 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้ผ่านสื่อ 80% และที่เหลือเป็นอีเว้นท์ 20% ใช้ฟรี ทีวี 70% ใช้สื่อทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวี 30% หรือกว่า 10% ของงบ การตลาดรวมครับ” เขาเป็นผู้บริหารรายแรกๆ ที่กล้าเปิดตัวการใช้สื่อประเภททีวีดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี ทั้งนี้เพราะเป็นสื่อใหม่ ที่เพิ่งจะมีพระราชบัญญัติออกมารอง รับเมื่อราวสองปีก่อน จึงเป็นกระแสการตื่นตัวมาก ด้วยความมั่นใจในความแปลกใหม่ คุณตัน ไม่เคยลังเลที่จะกระโดดก้าว เป็นคนแรกๆ ที่จะเริ่มใช้สื่อนี้ เพราะเขาคิดเสมอว่าการตลาดคือการปักธง เป็นคนแรก ที่มักจะถูกพูดถึงได้ฟรีๆ โดยไม่ต้องซื้อโฆษณา หน้ า ร้ อ นนี้ บุ ก การตลาดดุ แน่ ๆ อย่ า ง ป้ า ย Muppi การมี อี เ ว้ น ท์ ก ระจายไปตามจุ ด ต่ า งๆ เช่ น จตุ จั ก ร เพื่อให้สินค้าและผู้บริโภคมีความใกล้ชิดกัน

COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“เคเบิลทีวี - อีเว้นท์ สื่อใหม่ที่ต้องลอง”

โอเคทุกที่ โอเคทุกเวลา ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน

ประชิดตัวลูกค้าด้วยงานอีเว้นท์

“…การใช้สื่อใหม่ๆ เป็นเจ้าแรกของ Amino Plus ย่อมถูกพูดถึงได้ไม่ยาก…” “…The first mover new advertising media makes “Amino Plus” being well - known and recognizable…”

คุณตัน ภาสกรนที กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Tan Pasakornnatee Ceo Of Oishi Group Plc. Oishi Group Puplic Company Limited 31


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“เพี ย วริ คุ ” เป็ น เครื่ อ งดื่ ม ชาขาว พร้ อ มดื่ ม ที่ ต้ อ งมี ค วามแตกต่ า งจึ ง จะแจ้ ง เกิ ด ได้ ในสถานการณ์ ก ารแข่ ง ขันที่ร้อนแรง “กระทิ ง แดง” ต้ น สั ง กั ด ทำการ เปิ ด ตั ว ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี 2549 กั บ รสชาติ ข องเก๊ ก ฮวย ถูกปากคนไทยเพราะสามารถดับกระหายได้ทันที ปัจจุบันมี ให้เลือก 5 รสชาติ โดยรส คลูเก็กฮวยขาว เป็นสินค้าที่ ขายดีที่สุด คุ ณ สุ ว รรณดี ไชยวรุ ต ม์ ผู้ จั ด การฝ่ า ยการตลาด ผลิ ต ภั ณฑ์ ช าขาวเพี ย วริ คุ บริ ษั ท เครื่ อ งดื่ ม กระทิ ง แดง จำกัด กล่าวว่า “ในปี 2552 ตลาดชาพร้อมดื่มมีมูลค่าอยู่ที่ 6,000 ล้าน บาท โดยเพียวริคุมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่...% และคาดว่าปีนี้จะ มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นอีก 18% เราเน้นเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าต้องหาซื้อง่าย ยิ่งมีจุดจำหน่ายเยอะเท่าไร ยิ่งดี เพราะหมายถึงยอดขายที่จะ เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว ร้านค้าย่อยริมทาง หรือร้านย่อยต่างๆ ไปร้านไหนได้ดื่มเพียวริคุแน่นอนค่ะ” สำหรั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารทางการตลาด ก็ย่ อ มมี อ ย่ าง ครบครับด้วยเช่นกัน สื่อโฆษณา, กิจกรรมส่งเสริมการขาย, การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์, การตกแต่งร้านค้า รวมไปถึง การจัดบูธขายสินค้าในพื้นที่ต่างๆ เช่น ตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อสร้างการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และเป็นแรงผลักดันให้เกิด การซื้อสินค้า พร้อมกับเปิดตัวรสชาติใหม่ ค่ า ยนี้ ส ร้ า งเอกลั ก ษณ์ ด้ ว ยการใช้ พ รี เซนเตอร์ ชื่ อ ดั ง อย่าง กอล์ฟ ไมค์ ศิลปินขวัญใจวัยรุ่น เพื่อเป็นตัวแทนของ ชาขาวผสมน้ ำ ผลไม้ แท้ เพี ย วริ คุ ฟรุ้ ต ไวท์ ที เพราะทั้ ง คู่ มี ความสามารถ มีความสดใสน่ารักอยู่ในตัวเป็น J-POP ซึ่ง ตรงกับคาแรกเตอร์ของแบรนด์ และมีการผลิตภาพการ์ตูน น่ า รั ก ๆ หลากสไตล์ ข อง “กอล์ ฟ ไมค์ ” มาเพิ่ ม ดี ไ ซน์ ใ ห้ แฟนคลับเก็บสะสมได้

“ใช้พรีเซ็นเตอร์มัดใจกลุ่มเป้าหมาย”

สร้างความประทับใจพร้อมกับสร้างแบรนด์สินค้าในวันดีๆ

สะพานข้ามแยก, ทางด่วน และ บนพื้นราบเห็นป้ายนี้ได้ทุกเส้นทาง

แรปตู้แช่ย้ำ ณ จุดขาย

เปิดช่องทางในตลาดนัด ขายได้ชัวร์ๆ

แฟนคลับกอล์ฟ-ไมค์ ตามดูกันได้ใน เว็ปไซต์เพียวริขุ

“…สินค้า ขายวัยรุ่น ใช้พรีเซนเตอร์ ขวัญใจวัยรุ่น ย่อมเรียกความสนใจ และ กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ออกมาคู่กันได้…”

“…Products for teenagers can draw attention by using teen celebrities’ endorsements…”

32

คุณสุวรรณดี ไชยวรุตม์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ชาขาวเพียวริคุ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด SUWANDEE CHAIWARUT Marketing Manager The Red Bull Beverage Co.,Ltd.


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

สื่อนอกบ้าน ต้องผสมกับ สื่อแมส

“ แ ค่ ดื่ ม ก็ ส ว ย ” เ ป็ น ข้อความโฆษณาที่อ่าน ฟัง ดูว่า เข้าใจง่ายมาก เพราะความสวย ใครๆ ก็ชอบ “บิวติ ดริ้งค์” เป็นเครื่องดื่ม เพื่ อ สุ ข ภาพแนวใหม่ เป็ น น้ ำ ผลไม้ เ พิ่ ม คุ ณ ประโยชน์ มี ใ ห้ เลือกทั้งแบบขวดและแบบช็อท กำหนดเป้ า หมายไปที่ ทั้ ง ชาย และหญิง โดยเน้นหนักไปที่กลุ่ม ผู้หญิงอายุ 18 - 35 ปี มีบุคลิก ทันสมัย รักสวยรักงาม และดูแล เรื่องผิวพรรณ สินค้าประเภทนี้ มีการแข่งขันกันสูงมาก ไม่แปลกที่ค่ายนี้จะให้ความ สำคั ญ กั บ การโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ทุ ก รู ป แบบ เพื่ อ สร้ า งความจดจำ และสกัดมิให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่น ล่าสุด ใช้ความได้เปรียบของทำเลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บนถนนพระราม 9 สร้ า งเครื่ อ งดื่ ม ขวดยั ก ษ์ ให้ เป็ น สื่ อ นอกบ้ า นที่ ส ะดุ ด ตา เข้ า ตำราเป๊ ะ เห็นแต่ไกลมาก คุ ณ อดิ ศั ก ดิ์ รั ก อริ ย ะพงศ์ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ทรั พ ย์ อ นั นต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด กล่าวว่า “เราขอใช้ข้อได้เปรียบ ในการเป็นที่เชื่อมร้อย สายตาไปยังสายตาทุกคู่ที่ผ่านมาพบเห็น ถนนพระราม 9 การคมนาคมมี ความสะดวก เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง ถนนสายหลั ก ของกรุ ง เทพมหานครได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว ขวดขนาดใหญ่ 2 ขวด ที่นำไปวางไว้บนอาคารชั้นดาดฟ้า จึงฮือฮา มากครับ” สื่ อ ให้ เห็ นถึ ง หน้ า ตาของเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ และนำไปสู่ ก ารแวะ หาซื้อมาดื่มจนได้ การวางแผนงาน กับงบประมาณราวกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทในปี 2553 นี้ จะถู ก ใช้ ไปทั้ ง สื่ อ หลั ก และสื่ อ นอกบ้ า น อาทิ ป้ า ยบิ ล บอร์ ด ขนาดใหญ่ ป้ า ยอั จ ฉริ ย ะ จุ ด โฆษณาตามสี่ แ ยกไฟแดง ใต้ ส ะพานที่ มี ก ารจราจร พลุกพล่าน “ผมคิดว่า เป็นเรื่องปกติของสินค้าที่ต้องมีการโฆษณา แบบผสมผสาน เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ ม และผมเชื่ อ ว่ า สื่ อ โฆษณา ณ จุ ด ขาย ที่ มี เอกสารบอกคุ ณ ประโยชน์ ข องสิ น ค้ า ก็ ส ร้ า งการรั บ รู้ ไ ด้ ดี ขณะที่ ป้ า ย บิลบอร์ด หรือสื่อนอกบ้าน ก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของประชาชน ที่ส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านเป็นหลักด้วยครับ”

“…สินค้าประเภทแมส หมายถึง มีลูกค้า กระจายตัวไป ทุกกลุ่ม การใช้สื่อจึงต้องกระจายตัวไปอย่างทั่วถึงด้วยเช่นกัน…”

“…Mass products have a wide customer base which requires a wide coverage of media in order to precisely reach them…”

ขวดยักษ์บนยอดอาคารเห็นได้ชัดมาแต่ไกล ไอเดียโดนๆ ถูกใจผู้พบเห็น

โรดโชว์สินค้า บอกคุณประโยชน์ก่อนการตัดสินใจชิม และเป็นลูกค้าในที่สุด

คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จำกัด ADISAK RUCKARIYAPHONG MANAGING DIRECTOR SAPANAN GENERAL FOOD CO.,LTD.

33


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่พริ้วไหว มีความละเอียด อ่ อ นมากขึ้ น ในยามที่ มี เ สี ย งวิ พ ากษ์ ห นั ก ๆ จากสั ง คม ค่ายสิงห์จึงมีหมากที่จะวางตำแหน่งของสินค้าขึ้นมารองรับ ด้วยสินค้าอีกหลายแบรนด์ B - ing เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของค่ายนี้ เปิดตัวมาแล้ว เมื่อปี 2550 และล่าสุดทุ่มงบประมาณอัดฉีดหลายล้านบาท ในปี 2553 และเจาะใจกลุ่ ม เป้ า หมายด้ ว ยพรี เซนต์ เตอร์ สาวสวย ว่าที่สะใภ้ของตระกูลภิรมย์ภักดี นุ่น - วรนุช ดารา นางแบบ พิ ธี ก ร เป็ น ตั ว แทนของผู้ ห ญิ ง ที่ ห่ ว งสวย และ รั ก สุ ข ภาพ ด้ ว ยบุ ค ลิ ก ที่ ดู ทั น สมั ย และหน้ า ตาที่ ส วยงาม พร้อมกับการปรับบรรจุภัณฑ์จากขวด PET ไปเป็นแบบกล่อง UHT เพื่อเจาะกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา “เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีการแข่งขันสูงมาก เพราะทุกค่าย ต่างพร้อมใจกันทุ่มงบประมาณเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่ รู้จัก เราเองก็ใช้การทำตลาดแบบ 360 องศา ที่ ผ่ า นมามี ก ารโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ในทุ ก ๆ ช่ อ งทาง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง กั บ สื่ อ นอกบ้ า น อาทิ การแรป สติ๊ ก เกอร์ โ ฆษณาบนรถเมล์ ความใหญ่ ข องตั ว รถช่ ว ยได้ มากค่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกจุดของการสื่อสาร คือการใช้ป้ายแขวน ที่คอขวด เรียกว่า Neck Tag เป็นการให้ข้อมูลที่กระชับ และ มีลักษณะเชิญชวนมาก เช่นคำพูดโดนๆ ว่า “ทำงานหนักแต่ อยากให้สมองสดชื่นใช่มั้ย?” “อยากหน้าใสผิวสวย ใช่มั้ย?” ได้ผลค่ะ ผู้บริโภค ชอบมาพลิกอ่านและเลือกได้ว่าตัวเอง ต้องการอะไร” คุณวิไลลักษณ์ จตุรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่าย การตลาด นอล - แอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เล่ า เบื้ อ งหลั ง ของการเพิ่ ม ป้ า ยแขวนที่ ค อขวด เป็ นการเติ ม จุดขายที่ได้ผล และเป็นการใช้กลยุทธ์ที่แยบยลต่อกฏเหล็กของ อย. ซึ่งมีหลายค่ายใช้เดินเส้นทางเดียวกันอีกหลายราย

“ใช้ Neck Tag พูด บอกผู้บริโภค”

หยิบคุณประโยชน์ได้ถูกขวด ด้วย Neck Tag เข้าถึงกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยสดใส ด้วยบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่สยาม เซ็นเตอร์

เครื่องดื่มเพื่อความงามใน สถานที่ส่วนตัวของสุภาพสตรี

คันนี้ผ่านสายตาคนหลายจุด บนเส้นประจำทาง

“…การเพิ่มจุดสนใจ ด้วยข้อมูลที่ โดนใจ เป็นจุดขายที่ได้ผล ป้ายแขวนที่ คอขวด- Neck Tag เป็นสื่อที่นิยมมาก ขึ้น…” “…making the more interesting by putting “Neck Tag” on the bottle is one of the selling points…”

34

Mupi ทางเดิน เห็นได้ทั้งคน เดินเท้าและอยู่บนรถ

คุณวิไลลักษณ์ จตุรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นอล - แอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด Wilailuck Chaturaprasert Marketing Manager For Non-Alcohol Products Boonrawd Trading Co.,Ltd.


“ใช้ Facebook เกาะติดความทันสมัย” “ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ที่ ส ม ดุ ล ” เป็ น แนวทางการตลาด ของ ดาการะ (DAKARA) ที่ ว างไว้ ชั ด เจนของการมอง ร่ ว มกั น ระหว่ า งการร่ ว มพั ฒ นาและการทำ ตลาดร่วมกัน ของ ทิปโก้ฟูดส์และซันโตรี่ บริษัทเครื่องดื่มจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความ เก่ง ชำนาญด้านนี้มุ่งกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ อายุ 20 ปีขึ้นไป คุ ณ วิ วั ฒ น์ ลิ้ ม ศั ก ดากุ ล กรรมการ ผู้ จั ด การ บริ ษั ท ทิ ป โก้ ฟู ด ส์ (ประเทศไทย) อยากรู้มีดีอย่างไร อ่านได้จาก จำกั ด (มหาชน) เล่ า ถึ ง เบื้ อ งหลั ง การ Neck Tag ตั ด สิ น ใจ ร่ ว มทำการตลาดกั บ กลุ่ ม ซั น โทรี่ เพราะมี ค วามเชื่ อ มั่ น ความเชี่ ย วชาญ ด้านเครื่องดื่มประเภท ฟังก์ชันนัล ดริ้งค์ มานาน “ดาการะ” ได้รับความ นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2543 มาจนถึงปัจจุบัน ฐานการผลิตใน ประเทศไทย เป็ น โรงงานของทิ ป โก้ เอฟแอนด์ บี อำเภอวั ง น้ อ ย จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา และวางขายมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2550 “สำหรั บ การสื่ อ สารทางการตลาดในปี นี้ เราจั ด งบประมาณไว้ ก ว่ า 50 ล้านบาท เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลด้านคุณสมบัติของเครื่องดื่ม ดาการะแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ใช้การโฆษณาทางโทรทัศน์ พร้อมกับสื่อ อื่นๆ เช่น สื่อนอกบ้าน และอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อทันสมัย อย่าง Facebook และยังมีการแจกเครื่องดื่มชิมฟรี เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจใน รสชาติ รวมถึงการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด การทดลอง และตัดสินใจซื้อ และด้วยข้อจำกัดขององค์การอาหารและยา - อย. ที่มีข้อห้ามโฆษณา ถึงสรรพคุณของสินค้า ทำให้จุดของการโฆษณาต้องหันมาให้ข้อมูลเป็นหลัก ครับ” ค่ายทิปโก้ เป็นแชมป์ของการครองส่วนแบ่งการตลาดสินค้าประเภทน้ำ ผลไม้ 100% และในวันนี้มีการแตกตัวสินค้า เพิ่มประเภทให้มีความหลาก หลายให้ผู้บริโภคเลือกได้ เครื่องดื่มประเภทเพื่อสุขภาพ เป้าหมายของค่ายนี้ คือการรุกเพิ่มส่วน แบ่งการตลาด จาก 1% เป็น 5% การตลาดแข่งดุ แต่ตลาดโต ผู้บริโภค จึงเป็นผู้กำหนดเกมตามสูตรเดิมเรื่อยมาไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“เน้นที่จุดขาย และป้ายแขวน” “UFC” เป็นแบรนด์สินค้าที่มีอายุกว่า 40 ปี การมีสินค้าในการดูแลเพียงไม่กี่ตัว ส่งผลให้ค่ายนี้ ใช้งบประมาณการตลาด แบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป แต่ จ ะเน้ น ถึ ง ตั ว ผู้บริโภคมากกว่า เช่น จัดบูทชงชิม แจก สินค้าตัวอย่าง จัดโรดโชว์เดินสายไปตาม สำนักงานและสถานศึกษาต่างๆ ไม่แปลก ที่ผู้บริโภคอาจจะไม่พบโฆษณาของค่ายนี้ ในสื่อมากมายนัก เป้าหมายขององค์กรนี้ ต้องการเป็น บริ ษั ท ที่ มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารกระป๋ อ งเครื่ อ งดื่ ม Beverage Company ที่ชัดเจนในตัวเอง “สิ น ค้ า ของยู เ อฟซี แบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ ผลไม้กระป๋อง, กลุ่มเครื่องดื่ม, กลุ่มผักกระป๋อง และซอสปรุงรส วิธีการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผมให้น้ำหนักกับ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย - Point of Sale มากเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเป็นสื่อที่ กระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้ทันที เราเปิ ด ตั ว สิ นค้ า ใหม่ ๆ ออกสู่ ต ลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น น้ ำ ผั ก ผลไม้ 100% ยี่ห้อชูส - Chooze น้ำมะเขือเทศ,ยูเอฟซี โฮมซอย น้ำเต้าหู้บรรจุ ขวด และหลังจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ คุ้นเคยกันดีกับรสชาติ Asian Drink ก็จะมี น้ำเก๊กฮวย และน้ำเฉาก๊วย ออกมาจับตลาดคนรุ่นใหม่ที่ให้ความ สำคัญต่อการดูแลสุขภาพครับ” คุณอวยชัย รางชัยกุล รองประธานฝ่าย การตลาด บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) กล่าว การใช้สื่อโฆษณา ณ จุดขาย ที่ค่ายนี้ให้ความสำคัญนั้น มีหลายรูปแบบ เช่น กล่องไฟที่ยื่นออกมาจากชั้นวางสินค้า รถเข็นในโมเดิร์นเทรด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้การสื่อสารด้วยป้ายที่คอขวด - Neck Tag เพราะ เห็นว่าเป็นสื่อโฆษณา ณ จุดขายที่ ผู้บริโภคเห็นปุ๊ป อ่านคุณประโยชน์ปั้บ ก็ตัดสินใจในเกือบจะทันที

“…สื่อใหม่ๆ ย่อมมีความทัน สมัย ให้สินค้าเกาะติดภาพพจน์ไปได้ด้วย อย่าง Facebook ซึ่งเป็นสื่อเสริม จากสื่อที่เคยใช้อยู่ ก่อนหน้านั้นแล้ว…” “…Facebook is another trendy and widely-used social network which nowadays has become one of the advertising media…”

คุณวิวัฒน์ ลิ้มศักดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Viwat Limsakdakul Managing Director Tipco Foods (Thailand) Public Company Ltd.

“…งบประมาณไม่มาก จึงต้องใช้ จุดแข็งของจุดขาย เป็นเครื่องมือ ที่สำคัญ แต่ ความยาวนานของแบรนด์ ก็มีส่วนสำคัญในการ สร้างความเชื่อมั่นได้อีกทางหนึ่ง…” “…budget limiting, the strength of the products’ mainly can be used as the marketing tools. Brand can also create the credibility…”

คุณอวยชัย รางชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) Ouychai Rangchaikul Vice President - Marketing Universal Food Public Company Limited

35


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

ตัวเลขมูลค่าของตลาดเครื่องดื่ม เพื่ อ สุ ข ภาพในประเทศไทย เมื่ อ ปี 2552 มี อั ต ราเติ บ โตถึ ง 182% กลายเป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ก วั ก มื อ เรี ย ก ผู้ประกอบการหลายค่ายเดินเข้าตลาด นี้กันอย่างคึกคัก กลุ่ ม สหพั ฒ นฯ ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ยกลุ่ ม ใหญ่ ที่ สุ ด ของ ประเทศ ย่อมไม่พลาดโอกาสทองนี้ โดยทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไปก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว ใช้ ชื่ อ เก๋ ไ ก๋ ว่ า “ฮาร์ ท ติ เบเนคอล” เป็ น เครื่ อ งดื่ ม เสริ ม อาหาร มี คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยลดโคเลสเตอรอลชนิ ด ที่ ร่ า งกาย ไม่ ต้ อ งการ เน้ นกลุ่ ม เป้ า หมายอายุ ตั้ ง แต่ 30 ปี ขึ้ น ไป และ “ไอ-เฮลท์ ธี คิวเท็น” มุ่งจับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพและผิวที่ดีอายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป “แนวโน้มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องอีก เพราะ ผู้บริโภคยังหันมาใส่ ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นกว่าเดิมอีก สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญคือ ช่ อ งทางการกระจายสิ นค้ า ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในโมเดิ ร์ น เทรด การจั ด บน ชั้นวาง ในตู้แช่ ร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกเฉพาะในร้านบูท, วัตสัน, สปา, ฟิตเนส, และสถานเสริมความงาม เราใช้ แ นวทางการโฆษณา ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ มากขึ้ น เพื่ อ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ ว ยหลายช่ อ งทาง เพราะแต่ ล ะสื่ อ ก็ มี ข้ อ ดี ที่ แตกต่างกัน อย่างการแรป บนตัวรถประจำทาง ขสมก. หรือรถเมล์ เป็นอีกหนึ่ง กลยุทธ์ที่เราเลือกใช้ เห็นรูปร่างขวด เด่นมาก เคลื่อนที่ไปมา สีสันสวยงาม ผู้ บ ริ โภคเห็ น ได้ ทุ ก วั น เห็ น แล้ ว อยากดื่ ม ค่ ะ ” ดร.เพ็ ญ นภา ธนสารศิ ล ป์ กรรมการ บริ ษั ท สหพั ฒ นพิ บู ล จำกั ด (มหาชน) เล่ า ถึ ง โจทย์ แ ละการ ตอบโจทย์ ข องสิ นค้ า ประเภทนี้ อ ย่ า งเห็ น ภาพ เพราะพวกเราก็ เห็ นขวด ใหญ่ยักษ์ วิ่งไปมาบนท้องถนนเช่นกัน และในปีนี้ แผนการใช้สื่อนอกบ้านของค่ายนี้ได้เปิดตัวกับสื่อเคลื่อนที่ ประเภทรถเมล์ อีกครั้ง โดยจะเป็นการบอกคุณประโยชน์ของ I - Healti GAC เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ส่ ว นผสมของ GAC หรื อ ฟั ก ข้ า ว มี คุ ณ สมบั ติ ในการ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระซึ่ ง เป็ น สาเหตุ ของการเกิ ด โรคมะเร็ ง เพราะเชื่ อ มั่ น ว่ า ผู้บริโภค ยังอยู่ในกระแสของการรักสุขภาพไปอีกนาน

“ใช้สื่อนอกบ้านกับรถเมล์”

ขวดใหญ่ยักษ์เห็นได้ทั่วทุกเส้นทาง

โฆษณาตรงสายตา ฆ่าเวลาบนรถประจำทาง

อีเว้นท์ที่เข้าถึงผู้บริโภค ขยายฐานลูกค้าไปทุกกลุ่ม

เติมความฟิตให้ร่างกายได้ทุกเวลาด้วย ตู้แช่ในมหาวิทยาลัย “…สินค้าแนวสุขภาพ จำเป็นต้อง บอกคุณสมบัติ ของสินค้า อย่าง ชัดเจนและมุ่งไปหากลุ่มเป้าหมายตรงจุด เพราะอาจต้องใช้เวลาในการอ่าน หรือ ทำความเข้าใจ…” “…It is essential for health-related products to clearly identify the consumption instruction to consumers …”

36

ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) Dr.Pennapha Dhanasarnsilp Director Saha Pathanapibul Public Company Ltd.


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“เลือกสื่อนอกบ้านให้ตรงกลุ่ม”

“เบรนฟิ ต ” และ “สกิ น ฟิ ต ” เป็ น เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพภายใต้ การดู แ ลของ “อายิ โนะโมะโต๊ ะ ” มีจุดขายและกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เบรนฟิ ต เป็ น น้ ำ ผลไม้ ร วม 20% มีน้ำมันปลา 0.075% ผสม กับวิตามินบี 6 และ บี 12 ซึ่งช่วย ในการทำงานของระบบประสาท และสมอง สกิ น ฟิ ต เป็ นน้ ำ รสผลไม้ ร วม 17% ผสมกรดอะมิ โน คอลลาเจนและมี วิ ต ามิ นซี ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบสำคั ญ ของ ผิวหนังให้อยู่ในสภาพปกติ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนคือ กลุ่ม วัยรุ่นและผู้หญิงวัยทำงานที่รักสุขภาพผิว “ปี นี้ เป็ น ปี ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะทำตลาดเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ อย่างเต็มที่ ทั้งเบรนฟิต, สกินฟิต และคาลพิส แลคโตะ ใช้ทั้ง กิจกรรม below the line ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ทดลอง ชิมรสชาติของเครื่องดื่ม และกิจกรรมการตลาด above the line เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับ ต้นๆ คือจุดบนสถานีและภายในรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งสถาน ศึกษา แหล่งนอกบ้านที่กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบและไปบ่อยๆ ผมมั่นใจมากในการทำตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ เพราะอายิโนะโมะโต๊ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นที่มีความรู้ ความชำนาญในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เรื่องรสชาติ และ คุณภาพของสินค้า หายห่วง ถูกปากคนไทยแน่ครับ” คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิ โนะโมะโต๊ ะ (ประเทศไทย) จำกั ด พู ด ถึ ง หนึ่ ง ในสิ นค้ า ที่อยู่ในความดูแล และมั่นใจกับประสบการณ์อันยาวนานของ การเข้ามาก่อตั้ง ทำการค้ากับประเทศไทย ของค่ายนี้จนกำลัง จะฉลองครบ 50 ปี ในเดือนเมษายน ปี2553 นี้ “…สินค้า ที่มุ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่น เป็นผู้หญิง การ ทำสื่อโฆษณา ก็ต้องติดตามพวกเขาไปทุกหนแห่ง …” “…teenagers are ours target and woman require the advertising media to follow them everywhere…”

แบรนด์ดิ้งสินค้าไปกับ BTS ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด Phichien Koosmith Vice President Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., 37


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

38


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

มี น า ค ม เ ม ษ า ย น พฤษภาคม ฤ ดู ก า ล ข า ย เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ห น า ร อ น ข อ ง ทุ ก ป ถื อ เ ป น ช ว ง ไ ฮ ซี ซั่ น ส ำ ห รั บ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เ พื่ อ ค ว า ม ส ด ชื่ น ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ค า ย ต า ง ๆ มี ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว กั น อ ย า ง คึ ก คั ก นั บ ตั้ ง แ ต รี แ บ ร น ด ป รั บ โ ล โ ก ใ ห ม, เ ป ด ตั ว ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห ม พ ร อ ม กั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย แ ล ะ ก า ร ใ ช สื่ อ โ ฆ ษ ณ า เ พื่ อ ส ร า ง ก า ร รั บ รู ห วั ง เ ก็ บ เ กี่ ย ว ย อ ด ข า ย ตั้ ง แ ต เ นิ่ น ๆ ก า ร โ ฆ ษ ณ า ผ า น สื่ อ จึ ง เ ป น อ า วุ ธ เ ด็ ด ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ที่ น ำ ม า ใ ช ใ น ก า ร ส ร า ง ย อ ด ข า ย ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ต า ง ทุ ม ง บ ป ร ะ ม า ณ โ ฆ ษ ณ า เ พื่ อ ช ว ง ชิ ง ส ว น แ บ ง ก า ร ต ล า ด จ า ก จ ำ น ว น เ ม็ ด เ งิ น ม ห า ศ า ล ภ า ย ใ ต ก า ร แ ข ง ขั น ที่ รุ น แ ร ง ต า ม ส ภ า พ อ า ก า ศ ที่ ร อ น ร ะ อุ สื่ อ น อ ก บ า น จึ ง ท ำ ห น า ที่ ต อ บ โ จ ท ย แ ผ น ก า ร ต ล า ด ด ว ย จุ ด แ ข็ ง ที่ เ ข า ถึ ง ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ทุ ก ก ลุ ม ค น 39


COVER STORY

“เป๊ปซี่” มีความ เป็น Global Brand การโฆษณาจึ ง เป็ น Campaign เดียวกัน ทั่ ว โลก ซึ่ ง ทำให้ มี อานุภาพสูง สามารถ ตอกย้ำแนวคิด หรือ Concept ของ แบรนด์ได้เป็นอย่างดี การแก้ เ กมคู่ ป รั บ น้ ำ ดำตลอดกาล เมื่ อ ฟุ ต บอลฟี ฟ่ า ระเบิ ด ศึ ก ขึ้ นที่ แอฟริ ก า ค่ า ยนี้ จึ ง มี ก ารปรั บ โฉมโลโก้ ใ หม่ ภายใต้ โ กลบอลคอนเซ็ ป ต์ “Refresh Your World - เปลี่ยนโลกให้สดชื่น” กิจกรรมแรกคือ แรลลี่ครั้งใหญ่รวมพลผู้บริหาร และพนักงานหลาย ร้อยคนรวมพลังลงพื้นที่แนะนําคอนเซ็ปต์ “เปลี่ยนโลกให้สดชื่น” ให้กับร้าน ค้ากว่า 400 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายในวันเดียว มีการแจก ผ้ า ปู โต๊ ะ อาหาร ซึ่ ง มี โลโกใหม่ ข องเป๊ ป ซี่ ติ ด อยู่ เป็ นของฝากติ ด ไม้ ติ ด มื อ ไว้ให้ด้วย “เราใช้ แ หล่ ง รวมตั ว ของวั ย รุ่ น อย่ า ง สยามสแควร์ มี ป้ า ยโฆษณา Refresh Your World, Happy 2010 บริเวณทางเข้า มีสติ๊กเกอร์ติดที่เก้าอี้ ทุกตัว ชูโลโกใหม่ให้เด่นชัด แรงทั้งแคมเปญกับการ ปีนี้ เป็นปีทองของเทศกาลฟุตบอล ทั่วโลกพุ่งความสนใจไปยังแอฟริกา เกาะกระแสบอลโลก เราจึงเปิดตัวแคมเปญฟุตบอล 2010 ซึ่งผนวกรวมกันระหว่างดนตรีและ โดยใช้สื่อ BTS กีฬา เพื่อให้คอบอลไทยเชียร์สุดอารมณ์กับทุกกิจกรรมที่เป๊ปซี่จัดเตรียมไว้ ให้ ค่ ะ ” คุ ณ ปรางณี ไชยพิ เดช ผู้ จั ด การฝ่ า ยโฆษณาและประชาสั ม พั นธ์ กล่าวอย่างน่าสนใจ กับการแก้ไขโจทย์สุดยากของการเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของคู่แข่ง ที่แทบจะปิดประตูโอกาสของตัวเองในขณะที่คู่แข่งรับไปเต็มๆ และยังมีการออกโปรโมชั่นตะลุยแอฟริกากับตอร์เรส เปิดโอกาสให้คน ไทยร่วมสร้างสนามฟุตบอลกับตอร์เรสให้เด็กที่ยากไร้ในแอฟริกา และยั ง ออกบรรจุ ภั ณฑ์ น่ า สะสม 8 ดาวเตะโลกของเป๊ ป ซี่ รวมทั้งเพิ่มช่องทางดิจิตอลเข้าถึงคนรุ่นใหม่ มีการเปิดเกม “…8 ดาวเตะโลกของเป๊ปซี่ เป็นจุด ขายที่เรียกความสนใจได้ดี ในขณะที่อีกค่าย ทางเว็บไซต์ให้มันส์กันได้ทุกหน้าจอ เป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลโลก…” ค่ายนี้เล่าต่ออีกว่า มีการเตรียมการงบประมาณด้าน กีฬามากที่สุดคือ 100 ล้านบาท จากเมื่อ 4 ปีก่อน ที่ใช้ “…8 football superstars are the brand เงิ นเพียง 60 ล้านบาท โดยหวังผลด้านยอดขายให้โตขึ้น endorsements for Pepsi, while the ประมาณ 5%” competitor supports the FIFA World

Functional & Emotional Drink Media

“แก้เกมส์ฟุตบอล ด้วยนักเตะ”

Cup 2010…”

สยามสแควร์ สถานที่ของคนรุ่นใหม่ เหมาะกับสินค้าของคนรุ่นใหม่

40


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“เพิ่มทางเลือก ต้องเพิ่มสื่อ”

ในช่วงซัมเมอร์ของทุกปี เครื่องดื่มภายใต้พอร์ตโฟลิโอของ “เป๊ปซี” อย่าง “มิรินด้า” มีการเปิดตัวน้ำสีรสชาติใหม่เข้ามาเสริมทัพด้วย 3 รสชาติ หลั ก ได้ แ ก่ มิ ริ น ด้ า น้ ำ ส้ ม มิ ริ น ด้ า น้ ำ เขี ย ว มิ ริ น ด้ า น้ ำ แดง ล่ า สุ ด คื อ “มิ ริ นด้ า ออเรนจ์ บานาน่ า ” น้ ำ อั ด ลมผสม 2 รสผลไม้ กล้ ว ยและส้ ม พร้อมกับใช้สื่อนอกบ้านเป็นตัวกระตุ้นยอดขาย ขณะเดี ย วกั น จากกระแสสุ ข ภาพ และการมองเครื่ อ งดื่ ม ประเภท น้ำอัดลมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ค่าย “เป๊ปซี่” ต้องแตกสายผลิตภัณฑ์ออก มารองรับ กลุ่มเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นที่เป็นสินค้าของกลุ่มคนรักสุขภาพ เป็น “ทวิสเตอร์ ใหม่ น้ำส้มผสมเนื้อส้ม” เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเติมเต็ม ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการดื่มน้ำส้ม ที่มีเนื้อส้มผสมอยู่ ก่อนหน้านี้ ค่ายนี้ ทำการเปิดตัว “ทรอปิคานา ทวิสเตอร์” นับเป็นการ เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ไปสู่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ คุณปรางณี ไชยพิเดช เปิดเผยอีกว่า “กระแสรักสุขภาพมาแรงจริงๆ ค่ะ ผู้บริโภคนิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อดูแลสุขภาพและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับตัวเอง โดยเฉพาะน้ำส้ม เป็นน้ำผลไม้ยอดนิยมมากที่สุด ทวิสเตอร์ ใหม่ น้ำส้ม ผสมเนื้ อ ส้ ม จึ ง เป็ น สิ นค้ า ที่ อ อกมาตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคเพราะมีจุดขายมีแข็งแรงหลายจุด คือ การมี รสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนส้มธรรมชาติ และจัดขนาด ราคาที่เหมาะสมคุ้ม ค่ากับสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งการมีช่องทางการขาย กระจายไปยังร้านค้า ปลีก อย่างทั่วถึง ด้วยฐานเดิมของเป๊ปซี่เองด้วยค่ะ” การแนะนำผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ ช้ กิ จ กรรมการตลาดสู ต รครบวงจร ทั้งสื่อโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา บิลบอร์ด กิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ และ ไม่ลืมที่จะมีการเดินสายแจกตัวอย่าง ให้ชิม ให้สัมผัส และมีประสบการณ์ การดื่มน้ำส้มที่เป็นธรรมชาติ ตามสูตรของสินค้าประเภทอาหารที่ต้องได้ชิม จึงจะต่อยอดการขายได้ไม่ยาก

“…มีการจัดผลิตภัณฑ์ที่ อิงกระแสรักสุขภาพไว้เป็นทางเลือก ให้ผู้ที่เคยชื่นชอบน้ำอัดลม ภายใต้ ความเข้มแข็งของแบรนด์เป๊บซี่…”

“…new healthy products were diversified under the strength of Pepsi Cola …”

สดชื่นสดใสตลอดเส้นทาง

แรปรถเมล์ เลือกคันสีเหลือง เข้ากับสินค้า

มิรินด้ามาเป็นซีรีส์ริมทางด่วนพระราม 4

คุณปรางณี ไชยพิเดช ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) Prangnee Chaipidej Corporate Communications Manager SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

41


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

ปี 2553 น่ า จะเป็ น อี ก หนึ่ ง ปี ท อง สำหรั บ “โค้ ก ” เพราะเป็ น อี ก ปี ที่ เข้ า ร่ ว ม เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น หลั ก การถ่ า ยทอดสดการ แข่งขันกีฬาระดับโลก ที่มีผู้ชมมากกว่าหนึ่ง พันล้านคน ค่ายนี้ไม่ละโอกาสสำหรับทุกๆ 4 ปี ในการอัดฉีดเงินโฆษณา ซึ่งหมายถึง การช่วงชิงเปิดเกมแรง เร็ว ในการตรึงและ ขยั บ เพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง การตลาดได้ ใ นคราว เดียวกัน การแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งจะเกิดขึ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2553 ที่ทวีปแอฟริกาใต้ - 2010 FIFA World Cup South Africa กำลังเป็นเป้าหมายให้ทุกประเทศของ ค่ายนี้ ลั่นกลองสัญญาณการตลาดโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งการตลาดในประเทศไทย ย่อมมีความคึกคัก ส่งผลถึงยอดขาย และคะแนนความนิยมในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโค้กเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “FIFA World Cup ที่โค้กให้การสนับสนุนมานานมากแล้วค่ะ ยาวนาน กว่า 60 ปี เป็นการเซ็นต์สัญญาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1978 กลยุทธ์ที่เรานำมาใช้ และได้ผลมาโดยตลอด คือ การบอกผู้บริโภคว่า เราจะนำชมบอล ทุกแมท แบบสดๆ ให้คอบอลได้ชมกันอย่างใกล้ชิดเช่นเคย คอบอลอยู่ที่ไหน คอโค้ก อยู่ ที่ นั่ น ผู้ บ ริ โ ภคอยู่ ที่ ไหน โค้ ก มี ห น้ า ที่ น ำความสดชื่ น ความซ่ า ไปให้ ซึ่งวันนี้เราเริ่มสร้างความคึกคักผ่านสื่อโฆษณา ปูทางไปบ้างแล้ว พวกเรารู้กันดี วันนี้สัญญาณชัดเจนว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่นอก บ้านเป็นหลัก อยู่บนท้องถนนหลายชั่วโมง เพราะฉะนั้นสื่อที่เข้าถึงคนกลุ่มนี้ มากที่สุดก็คือ สื่อนอกบ้าน ดังนั้นโค้กกับสื่อนอกบ้านจึงแยกกันไม่ออกค่ะ สื่อนอกบ้านที่โค้กทำ ก็มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตามสี่แยกไฟแดง ในมหาวิ ท ยาลั ย การแรปรถบั ส ที่ ให้ บ ริ ก ารแก่ นั ก ศึ ก ษา, แรปรถเมลล์ รวมไปถึงป้ายรถประจำทาง เพื่อตอกย้ำแบรนด์สินค้า มุมที่โค้กมอง เป็นมุมที่เดินเข้าหาผู้บริโภค หน้าที่ของเราคือ เสิร์ฟโค้ก ให้ถึงตัวค่ะ” สำหรั บ หน้ า ร้ อ น ฤดู ก าลนี้ โค้ ก เตรี ย มความพร้ อ มไว้ แ ล้ ว อาทิ งานอีเว้นท์ การใช้สื่อหลักอย่าง โทรทัศน์, วิทยุ, หนังสือพิมพ์, อินเตอร์เน็ต และสื่อนอกบ้านที่จะต้องไปพร้อมโหมกระหน่ำไปพร้อมๆ กัน

“ตามติดคอบอล ทั่วโลก”

บรึ๋อๆ สดชื่นทั่วกรุง

โชว์ความแข็งแกร่งของแบรนด์ด้วยการ Wrap เสาสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

ไปไหนไปด้วย เจอกันทุกแยกทุกเส้นทาง เข็นโค้กขึ้นห้างฯ “… ค่ายโค้ก เกาะติดการเป็นผู้ สนับสนุนหลักกีฬาฟุตบอล หมายจะ เป็นเครื่องดื่มของคอบอล ที่ชมการ ถ่ายทอดสด นับพันล้านคนทั่วโลก ด้วยสูตร ส่วนผสมของสื่อหลักและสื่อนอกบ้าน…”

“…Coca - cola has been the official sponsor of FIFA World Cup for years. Coca - cola symbolizes the beverage of billions of World Cup viewers over the world and also capture the market among football fans...”

42

คุณกรอบแก้ว ปันยารชุน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด Krobkeaw Panyarachun Portfolio Connection Manager Coca-Cola (Thailand) Limited


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“จุดขาย ที่สัมผัสได้คือบูธชงชิม”

“โคคา - โคลา” มีโค้ก และแฟนต้า อยู่ในมือเป็น เครื่องดื่มประเภทเพื่อความ สดชื่ น ตลาดน้ ำ ดำและ ตลาดน้ ำ สี เป็ นตลาดใกล้ เคี ย งกั น โดยแฟนต้ า เป็ น เครื่องดื่มสปาร์คลิ่งกลิ่นผล ไม้ เป็นทางเลือกที่ผู้บริโภค เลื อ กเพิ่ ม ได้ จากเดิ ม ที่ มี น้ำดำเป็นพื้น ปัจจุบันยักษ์ใหญ่ค่ายนี้ ก้าวเข้าหาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เมื่อปี 2548 ด้วย “มินิทเมด สแปลช ส้ม” และมี ร ส “มะนาว” ตามมาอี ก ในปี พ.ศ. 2551 มิ นิ ท เมด เป็ น แบรนด์ เครื่องดื่มน้ำผลไม้ที่ใหญ่ขายในเกือบ 100 ประเทศทั่วโลก “มิ นิ ท เมด พั ล พิ ” นั บ เป็ น สิ น ค้ า น้ อ งใหม่ ล่ า สุ ด ของค่ า ยนี้ มี ก ลุ่ ม เป้าหมายชัดเจนคือ วัยเริ่มทำงาน - young adults และคุณแม่รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ชีวิตแบบแอคทีฟไลฟ์สไตล์ และใส่ใจสุขภาพ คุณชนิสา แก้วเรือน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โคคา - โคลา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แฟนต้าเครื่องดื่มสปาร์คลิ่งกลิ่นผลไม้ เป็นหนึ่งในแบรนด์หลักที่ช่วย เสริมความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในพอร์ตโฟลิโอโคคา - โคลา ในประเทศไทย มี ส่ ว นแบ่ ง ตลาดมากกว่ า 70% ของตลาดประเภทนี้ ซึ่ ง มี ก ว่ า 7,000 ล้ า นบาท กลุ่ ม ลู ก ค้ า ชั ด เจนคื อ วั ย รุ่ นที่ ชื่ นชอบน้ ำ อั ด ลม กลิ่นผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มรสชาติใหม่เป็น “แฟนต้าองุ่น” เพิ่มเติมจาก 3 รสชาติหลักคือ แฟนต้าน้ำส้ม สตรอเบอร์รี่ และน้ำเขียว จากผลสำรวจ พบว่า น้ำองุ่นเป็นน้ำผลไม้ที่คนไทยชื่นชอบเป็นอันดับสองรองจากน้ำส้ม งานนี้ เราใช้ ง บประมาณโฆษณา ประชาสั ม พั นธ์ ร าว 70 ล้ า นบาท ผ่านสื่อโฆษณาทุกประเภท พร้อมกับแจกเครื่องดื่มแฟนต้าองุ่นตามสถานที่ ต่างๆ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ลองชิมค่ะ” นอกจากสื่อโฆษณาที่ค่ายนี้นิยมใช้อย่างครบวงจรแล้ว ยังมีการจัดบูธ ชงชิม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทดลองดื่มอยู่เป็นประจำอีกด้วย “…นอกจากการสำรวจตลาดว่าผู้บริโภค ชอบน้ำองุ่น รองจากน้ำส้มแล้ว ยังพบอีกว่า ผู้บริโภคนิยมที่ จะชิมรสชาติ ก่อนตัดสินใจอีกด้วย…”

“…the marketing research, consumers like to eat orange juices followed by grape juices. And they also would like to have a taste before their decision making…”

ใช้สื่อทั้ง indoor และ Outdoor เพื่อเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

Mupi สนุกสดใส บอกบุคลิกรสชาติใหม่ของแฟนต้าองุ่น

ป้ายรถเมลล์สื่อฮิต ใกล้ชิดคนเดินทาง คุณชนิสา แก้วเรือน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด Chanisa Kaewruen Marketing Director Coca-Cola (Thailand) Limited 43


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“ทุ ก หยดซ่ า โซดาสิ ง ห์ ” เป็ น สโลแกนที่ ค่ายสิงห์คอร์ปฯ ใช้เป็น Key Concept ในการ สื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อตอกย้ำความซ่าของสินค้า กลุ่มโซดา ปัจจุบันมูลค่าตลาดโซดาอยู่ที่ 4,000 ล้าน บาท โซดาสิ ง ห์ ค รองส่ ว นแบ่ ง ตลาดมากเป็ น อันดับ 1 ที่ 97% และปีนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้อง รักษาแชมป์นี้ไว้ต่อไป คุ ณ วิ ไ ลลั ก ษณ์ จตุ ร ประเสริ ฐ ผู้ จั ด กาาร ฝ่ายการตลาด นอล - แอลกอฮอล์ บริษัท บุญ รอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “โซดาสิ ง ห์ เป็ น แบรนด์ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง อยู่ ใ น ตลาดมานาน ผู้ บ ริ โภคคุ้ น เคยในความซาบซ่ า ของโซดาสิงห์ ถึงจะการแข่งขันที่รุนแรง แต่เราก็มั่นใจว่าจะยังคงรักษา ส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ กลยุ ท ธ์ ที่ เราใช้ ก ระจายไปยั ง สามกลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ น ำมาผสม - Mix กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นภาพหลักของตลาดโซดา กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ดื่มโซดาเปล่าๆ และกลุ่มที่สามเป็นการนำโซดา ไปเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ซึ่งถือเป็นตลาด ใหม่ที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับโซดาสิงห์ ได้เป็นอย่างดี” ดั ง นั้ น ภาพของโฆษณาที่ ถู ก สื่ อ สารออกไปตามสื่ อ ต่ า งๆ จะเป็ นการ ชี้ช่องทางการบริโภคใหม่ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ถึงการดื่มโซดาใน รูปแบบอื่นๆ ผ่านการสื่อสารรอบด้านทั้ง Above the Line และ Below the Line กลยุทธ์ที่ไม่ลืมคือการรุกให้ขวดโซดา อยู่ใกล้มือผู้บริโภคมากที่สุด เช่น การวางในร้านอาหาร, สวนอาหาร, สถานบันเทิงกลางคืน, ผับบาร์ต่างๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าโดยเฉพาะร้านค้าปลีกให้มากขึ้น ค่ า ยนี้ มี กิ จ กรรมทางการตลาด ที่ คุ้ น เคยกั บ ภาพเดิ ม กั น อยู่ แ ล้ ว ด้ ว ยการเป็ น สปอนเซอร์ ก ารแข่ ง กี ฬ า อย่ า ง กี ฬ ากอล์ ฟ รวมทั้ ง เป็ น ผู้สนับสนุนแคมเปญระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ ในหลายประเภท อาทิ การเฟ้นหาสุดยอดนักเต้น B - BOY ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ระดับเอเชียและระดับโลก รวมทั้งกีฬาสันทนาการในประเภทต่างๆ อีกมาก

“สร้างตลาดใหม่ ด้วยสูตรใหม่”

Big Ad Big Brand เหมาะกับความเป็นเจ้าตลาด

ใช้พื้นที่ประตูทางเข้าสถานี ขนส่งหมอชิต ย้ำแบรนด์ช่วง เทศกาล

เข้าถึงทุกซอกซอยด้วย Moving Ad

“…การชี้ช่องการบริโภคใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค จะช่วยสร้างยอดขายและสร้าง ความคุ้นเคยให้กันในระยะยาวได้ …” “…creating new options, can create long-term sales and the acquaintance…”

บิลบอร์ดขนาดใหญ่ริมถนนติดตามนักเดินทางไปทุกเส้นทาง

44

คุณวิไลลักษณ์ จตุรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด นอล - แอลกอฮอล์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด Wilailuck Chaturaprasert Maketing Manager For Non-Alcohol Products Boonrawd Trading Co.,Ltd.


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media

“สื่อโฆษณากระจายยิ่งมากยิ่งดี”

กลุ่ ม “เครื่ อ งดื่ ม นอนแอลกอฮอล์ ” ของบริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง จำกั ด ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จำหน่ า ยเบี ย ร์ ช้ า งให้ ค วามสำคั ญ มากขึ้ น เป็ น ลำดั บ เพราะเป็นกลยุทธ์การลดความเสี่ยงหลังจากเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง รวมรายได้ อั น มหาศาล ถูกกระแสต่อต้านจากสังคมอย่างหนัก น้ ำ ดื่ ม ช้ า งและโซดาช้ า งถู ก วางตำแหน่ ง ให้ เป็ น สิ นค้ า เรื อ ธงของบริ ษั ท โดยปั จ จุ บั น มี “ไทยดริ๊ ง ค์ ” บริ ษั ท ในเครื อ ของไทยเบฟเวอเรจ มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง เป็ น ผู้ดูแล ที่ผ่านมามีการทุ่มงบประมาณกว่า 800 ล้านบาท สร้างคลังกระจาย สิ นค้ า - Distribution Center ขนาดใหญ่ บ นพื้ นที่ ก ว่ า 60 ไร่ ริ ม ถนน มิตรภาพ - ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ กระจายสินค้าในภาคอีสานของสินค้าในเครือทั้งหมด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำยอด ขายมากที่สุด เป็นแชมป์อันดับหนึ่งของประเทศ คุ ณชาลี จิ ต ตรุ ง พร รองกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้ เป็นปีที่เราจะรุกเครื่องดื่มนอนแอลกอฮอล์ ทั้งน้ำดื่มและโซดาช้าง มากขึ้นครับ หลังจากที่ทุกคนคงได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่และคาเร็กเตอร์ใหม่ ของช้าง ผ่านสื่อโฆษณาตามจุดต่างๆ ไปแล้ว แบรนด์ดิ้งโซดาช้าง เป็นการใช้สื่อโฆษณา ด้วยหนังโฆษณาโซดาช้าง และสื่อนอกบ้านประเภทป้ายรถเมล์และสื่อสิ่งพิมพ์ ผมมองว่าการโฆษณามากเท่าไรยิ่งดี เพราะโซดาช้างเป็นสินค้าใหม่ จึ ง ต้ อ งสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ เ ยอะๆ เรานำสโลแกนโซดาช้ า งคื อ ซ่ า ไม่ ซ่ า ท้าให้ลอง มาสื่อสารกับผู้บริโภค เพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกครับ” พบว่าการบุกตลาดของค่ า ยช้ า ง เร่ ง เครื่ อ งเข้ า ไปที่ ร้ า นอาหาร สวน อาหาร สถานบันเทิงกลางคืน ผับบาร์ต่างๆ มากขึ้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะ ยี่ปั๊วซาปั๊วเหล้า ส่วนช่องทางโมเดิร์นเทรด มีการนำแผ่นป้ายแขวนคอขวด - Neck Tag และแบ่งจัดแพ็คให้มีขนาดเล็กลง เป็นขนาด 6 ขวด จากปกติมักจะ วางขายเป็นขวดๆ หรือแพ็คขนาดสองโหล เกมนี้ค่ายช้างรุก บุกลงมาเล่นตลาดเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นอย่าง จริงจัง เพื่อชดเชยและลดความเสี่ยงธุรกิจอีกซีก ที่ต้องปรับลดโทนการ โฆษณาลงตามข้อกำหนดและสายตาของสังคมส่วนรวมลงบ้าง

โชว์ความซ่าด้วยพรายฟอง จากบิลบอร์ดขนาดใหญ่

ใช้ป้ายรถเมลล์ท้าลอง ความซ่าทั่วกรุง

“…สื่อโฆษณา ยิ่งมีความถี่มาก ยิ่งเป็นข้อดี และต้อง ออกไปพร้อมๆ กับการมีช่องทางขายที่กระจายตัว หาซื้อได้ง่าย…” “…The more frequent the advertising is, the more effective to the products. Distribution channels, can easily purchase…”

คุณชาลี จิตจรุงพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จำกัด Charlie Jitcharoongphorn Deputy Managing Director Thai Beverage Marketing Co.,Ltd.

จับช้างใส่ตะกร้า เข็ญให้เห็น สร้างการจดจำ

45


COVER STORY

& Emotional Drink Media Functional “…การใช้สื่อนอกบ้านกับสินค้าประเภทอาหาร ต้องหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด นอกจากนี้ยังต้องมีการแข่งขัน การเป็นรายแรกๆ ด้วย Big Idea อีกด้วย…” “…Out-of-Home media with the food products, need to consider the cleanliness and the first mover advantage by creative and big ideas…” “สื่อนอกบ้านกับ “หน้าร้อนปีนี้ อากาศอบอ้าวจริงๆ ค่ะ แต่ถือเป็น หน้าร้อน ตลาดเป็น โอกาสทองสำหรับสื่อนอกบ้านเพราะผู้ประกอบการ ข อ ง เ ค รื่ อ ง ดื่ ม เครื่องดื่มหลายราย ได้ทุ่มงบโฆษณาสร้างการรับรู้และ เจ้ า ของสิ น ค้ า จึ ง มี จดจำตราสินค้าผ่านสื่อนอกบ้านในรูปแบบต่างๆ มอง โอกาสดีที่จะกระตุ้น ไปทางไหนก็มีแต่โฆษณาเครื่องดื่ม ยอดขาย ในทุ ก รู ป เป็ น โจทย์ ใ หญ่ ข องนั ก โฆษณา อยู่ ไ ม่ น้ อ ย เมื่ อ แบบ จำนวนสินค้ามากราย จากการแข่งขันที่ดุเดือด ลูกค้า ผมมี ข้ อ เตื อ นใจ ก็ ย่ อ มอยากได้ ก ารแบบโฆษณาให้ โ ดดเด่ น โดนใจ ประสาคนทำงาน ทั้ ง ภาพและสี ต้ อ งคมชั ด ผู้ บ ริ โภคเห็ น แล้ ว อยากดื่ ม โฆษณาว่ า สื่ อ นอก ขึ้นมาทันใด บ้ า น คื อ สื่ อ น อ ก การกำหนดกลุ่ม บ้ า นจริ ง ๆ คื อ เขา เป้ า หมายสิ น ค้ า ให้ ต้องเจอ อาการตาก ชั ด เจนว่ า เป็ น ใคร แดด ตากฝน อ า ยุ เท่ า ไร มี ไล ฟ์ ตากลม พบกั บ ฝุ่ น สไตล์แบบใด ยังคงมี ล ะ อ อ ง อ ยู่ ทุ ก วั น ค ว า ม จ ำ เป็ น ม า ก อาจทำให้ภาพสินค้า เพราะ จะเป็ น การ ที่ปรากฏบนสื่อนั้นๆ ช่ ว ยกำหนดรู ป แบบ อ า จ ไ ม่ ส ว ย ง า ม ของจุ ด กำหนดที่ ตั้ ง หมองหม่ น กระทบ และประเภทสื่อนอก ต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข อง บ้ า น ใ น ก า ร เ จ า ะ สิ น ค้ า ไ ด้ ยิ่ ง เ ป็ น ตลาดได้อย่างชัดเจน ประเภทอาหารการ ก า ร เ ป็ น เ จ้ า แ ร ก Somboon Ongarttrakul Partner, Client Leadership กิ น และเครื่ อ งดื่ ม หรือรายแรกของรูป Mindshare ด้ ว ยแล้ ว จุ ด นี้ ต้ อ ง แบบงานโฆษณา ระวังให้มาก การทำความสะอาดเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม รู ป แบบใหม่ ๆ และ นะครับ เป็ น Big Idea จะ สื่อนอกบ้าน มักจะผูกติดกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค อาทิ ทำให้ สิ น ค้ า ประสบ ป้ายบิลบอร์ด, มับปี้, การแรปรถเมล์ ขสมก, รถไฟฟ้า BTS, ความสำเร็ จ ในแง่ MRT, อินเทอร์เน็ต, เคเบิ้ลทีวี, สื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นต้น ของ การสร้างความ ภาพที่สื่อออกมา จะกระตุ้นการอยากดื่ม ด้วยภาพความสดชื่น จดจำ นับเป็นการใช้ ของเครื่องดื่ม มีกลิ่นไอของน้ำแข็งและหยอดน้ำ ดับกระหาย งบประมาณที่ คุ้ ม ค่ า Parithas Moongprasittichai ที่ทุกคนอยากดื่ม ค่ะ” Managing Director Carat (Thailand) Co.,Ltd. ผมมั่ น ใจว่ า ด้ ว ยสภาพอากาศที่ ร้ อ น บวกกั บ รู ป แบบ โฆษณาเครื่องดื่ม จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สินค้าขาย ดีแน่นอนครับ”

โฆษณาต้องสะอาด

need

เห็นแล้วต้อง “ทึ่ง” คุณสมบุญ องอาจตระกลู Partner, Client Leadership Mindshare

คุณปริทัศ มุ่งประสิทธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราท (ประเทศไทย) จำกัด 46


อากาศที่ร้อนขึ้นของโลก มีเหตุป่วน มีการก่อการร้าย มีภัย ธรรมชาติ ย่อมมีโอกาสของอีกหลายธุรกิจตามมา เครื่ อ งมื อ ตรวจจั บ อาวุ ธ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เครื่ อ งการ เตือนภัย ขายดี อากาศร้ อ น น้ ำ เครื่ อ งดื่ ม ดั บ กระหาย ขยายวงไปถึ ง เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพขายดี โตเร็วด้วยเช่นกัน ฟังแล้วก็ต้อง เชื่ อ โดยเฉพาะเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพโตเกิ น หลั ก ร้ อ ย เปอร์ เซนต์ หลายค่ า ยจึ ง วิ่ ง เร็ ว จี๋ เข้ า มาประชิ ด ตลาดกั น แบบกลัวช้าไม่ทันการ จนเกิดการ “ตกรถ” ได้ จากน้ำดื่มเพื่อปะทังชีวิต เพื่อดับกระหาย แตกยอด กลายเป็ น น้ ำ เพื่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ ความงาม ตามมาอี ก มากมาย ตลาดใหญ่ที่อัดเม็ดเงินโฆษณาเป็นน้ำเพื่อดับกระหาย ที่ ก ระจายกระแสไปทั่ ว โลก คื อ น้ ำ อั ด ลม มี มู ล ค่ า การ ตลาดในเมืองไทย กว่า 35,000 ล้านบาท และราว 75% เป็นน้ำดำของสองค่ายหลัก โค้กและเป๊ปซี่ การใช้สื่อของสินค้าประเภทนี้ ยังคงเป็นสื่อหลักอย่าง โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และการมีส่วนผสมของ Music marketing และ Sport Marketing ทำให้เกิดสีสันของ สื่ อ นอกบ้ า น อย่ า งสนุ ก สนาน เข้ า ถึ ง ใกล้ ชิ ด ผู้ บ ริ โ ภค ได้ ห ลายรู ป แบบให้ เราได้ เห็ นกั น แล้ ว ทั้ ง รถไฟฟ้ า BTS, MRT ป้ า ยบิ ล บอร์ ด ป้ า ยรถเมล์ และอื่ น ๆ อี ก มากตาม จินตนาการสร้างสรรค์ ภาวะการณ์ ข องโลกที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โลกร้ อ นขึ้ น เกิดภาวะแห้งแล้ง จึงเป็นโอกาสอันดีของการทำการตลาด สำรับเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายยิ่งนัก ฤดูกาลที่อุณหภูมิร้อน ที่สุดของหน้าร้อนเป็นช่วงขายดีที่สุด คือระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายนนั้ น พบว่ า ในปี นี้ มี ก ารพยากรณ์ ว่ า ความร้ อ น จากความแล้งจะยาวนานกว่าปกติ เวลาขยายเป็นกุมภาพันธ์ มีนาคม - เมษายนและพฤษภาคมรวมทั้งการมีฟุตบอลระดับโลก จึ ง เป็ น ตั ว ช่ ว ยที่ เ ข้ า มาพลิ ก ตลาดให้ เติ บ โตต่ อ ได้ อี ก แม้ จ ะมี เงื่อนไขที่ผู้บริโภคกังวลใจอยู่เรื่องความหวาน เรื่องคุณประโยชน์ และความคุ้มค่าเงิน กระแสสุ ข ภาพ เป็ นความกั ง วลใจที่ ผู้ บ ริ โภครั บ รู้ ได้ จากยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสาร นอกจากจะถามถึ ง น้ ำ ดื่ ม ดั บ กระหายแล้ ว น่ า จะ ควบรวมสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปด้วย ส่งผลให้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มีการแจ้งเกิดได้อย่างจริงจังในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พัฒนาการของน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ เกิดจากน้ำผลไม้ จากฐานของ การกินให้ครบห้าหมู่ เมื่อมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัยที่

COVER STORY Functional & Emotional Drink Media บทคัดย่อ เข้ามาเสริมเติมความเชื่อมั่น การเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย เป็นการ ค้นหาอาหารเพื่อสุขภาพ อายุยืนยาว ป้องกันโรคภัยและไปสู่ พัฒนาการความสวยงาม ดูดี ฉลาด คลายเครียด ผลวิจัยจากหลายหน่วยงาน ยืนยันใกล้เคียงกันว่า ผู้บริโภค ยุคนี้มีความคุ้นเคยกับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อพวกเขา อาทิ โอเมก้า คอลลาเจน แคลเซียม Q10 สารสกัดจากเมล็ดองุ่น เป็นต้น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ มี นั ย ทางการตลาดกลุ่ ม ใหญ่ คื อ วั ย รุ่ น ผู้ ห ญิ ง จึ ง มี ก ารยกระดั บ สิ นค้ า ขึ้ น เป็ น สิ นค้ า ระดั บ พรี เมี่ ย ม สร้างคุณค่าได้ทั้งราคาและด้านคุณค่าทางอารมณ์ เครื่องดื่มประเภทเพิ่มความสวย รวยความงาม สมองดี ขึ้ นชั้ น สิ นค้ า กลุ่ ม ขายดี โตเร็ ว เกิ นกว่ า 2 เท่ า ตั ว ต่ อ เนื่ อ ง จากปี 2552 ซึ่งจัดว่าเป็นปีแห่งการแจ้งเกิดสินค้าประเภทนี้ อย่างจริงจัง มาเป็นมูลค่าการตลาดรวมกว่า 2,000 ล้านบาท และคาดว่าตลาดจะก้าวกระโดด โตรองรับความต้องการของ ผู้ บ ริ โ ภคและการเติ ม ข้ อ มู ล กระตุ้ นความต้ อ งการจากฝ่ า ย ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง สี สั นของตลาดนี้ มี แนวโน้ ม ที่ ดี ม าก นั บ จากนี้ ไป เชื่ อ ว่ า ผู้บริโภคจะรู้จักคุ้นเคยกับสินค้าแนวนี้มากขึ้น และอาจกลาย เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลาดเมื อ งไทย ยั ง เป็ นตลาดที่ โตตามกระแสโลก ต้ อ ง นำเข้านวตกรรมจากต่างประเทศ ชื่อเรียกจึงยังเป็นการใช้เรียก กั น ในภาษาเดี ย วกั น ซึ่ ง เข้ า ใจกั น ทั่ ว โลก อาทิ Functional Drink, Functional Benefit, Emotional Benefit และอาจมีคำ อื่นๆ ตามมาอีก ความตื่ นตั ว ของผู้ ป ระกอบการรายใหญ่ ร าวกว่ า 10 ราย บุกชิงเค้ก เข้าครอบครองใจผู้บริโภค แบบให้เกาะติดแบรนด์ ด้วย กลยุทธทางการตลาดที่เพิ่มอุณหภูมิการแข่งขันขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการ ยกจุดขาย และเคลื่อนตัวด้วยงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ด้ ว ยพรี เ ซนต์ เ ตอร์ ส าวสวย หนุ่ ม หล่ อ ตามด้ ว ยสื่ อ นอกบ้ า นที่ เกาะติดวิถีชีวิตผู้คน บางค่ายวางแผน บุกตลาดด้วยงบประมาณหลักพันล้าน เชื่อว่า จะเป็ นกลุ่ ม สิ นค้ า ที่ จ ะช่ ว ยเกิ ด การผุ ด สร้ า งสี สั น เกิ ด กระแสคลื่ น ความนิ ย ม ให้ ธุ ร กิ จ สื่ อ นอกบ้ า น ได้ อ ย่ า งถึ ง พริ ก ถึ ง ขิ ง ในอนาคต อันใกล้นี้ มากกว่าความร้อน มากกว่าความแล้ง ความแห้งเหือดที่ถูกเติม ด้ ว ยความหวั ง ดั บ ความหิ ว แห่ ง ความต้ อ งการที่ ไม่ รู้ จ บของผู้ บ ริ โภค ส่งผลให้สื่อโฆษณายังเดินอยู่คู่กับสินค้าทุกประเภทต่อไป

“ร้อน แล้ง แห้ง หิว”

47


COVER STORY

Functional & Emotional Drink Media Executive Summary Global warming, terrorisms, and natural disasters, in the same time, there’s also create more business opportunities. Weapon detectors, safety devices and alarming systems are one of those which generate sales during the crisis. Drinking water and also other functional drinks have over 100% growth rate. The increasing growth rate has drawn many new faces to the business. From the most essential element to our survival, water has become more than the thirst quencher. It has diversified to functional drink, beauty drink and other beverages. Soft drink industry spends the most on the advertising budget. The total market size approximately over 35,000 million Baht per year and 75% is the market share of Coca-cola and Pepsi Co. They mainly use mass media such as television, radio, print media with the mixing of music marketing and sport marketing. Also the Out of Home media, as seen on BTS, MRT, billboards, commuter shelter, in-store and others... Climate change, global warming and draught are those factors caused directly to the sales of drinking water and other beverages business. Normally during summer time in Thailand, - March to the end of April is the selling season. But according to the forecasting, summer time for this year will be lasting longer than before and with the FIFA world cup approaching this June, the market should expand more with the continually growth rate during this period of time. However, consumers are more concerned about their health and money - worth. Other benefits should be added to the drinks in order to capture the market. That is why the functional drink has become more popular since the year 2004.

The development of functional drink started from the typical juices based on believes of the 5 essential nutrients for health. Added with the scientific facts and researched information, drinks become more involved with benefits for beauty and brain. Researches shown that consumers are more acquainting with, for example, Omega, Collagen, Calcium, Q10 or grape seed extract. The main target markets are teenagers and women, which caused the products owners to renew their brand image to premium products with more money and emotional value to be added. Beauty drink or other functional drinks are the fast growing products. The growth rate since 2009 has doubled digits, the value over 2,000 million Baht and should be the continuously expansion. This market has a tremendous potential. Consumers will be more and more acquainting with the functional drinks and believe that they will become one of the household products onward. Thailand market is still expanding lead by World market. We still need to import all the innovation, Now the words such as functional drink, functional benefit or emotional benefit are widely used. Now, Over 10 companies are now taking this opportunity to promote their products to consumers by using the integrated marketing and advertising strategies. Some spent over billion Baht on advertising which create the marketing buzz and popularity to the Out-of-Home media. Hope and desire are being fulfilled despite the summer heat. From the information above, it officially shows that advertising will always be there with all kind of products for a long time.

“Hot, Draught, Dry and Hunger�

48


49


50


สวัสดีครับ เพื่อนๆ สมาชิก ทุกท่าน

วันคืนผ่านไปไวมาก มาเดือนนี้เดือนที่สี่ของปี ผมเพิ่งจะได้มีโอกาส สวัสดีทักทายส่งสารถึงเพื่อนสมาชิกใน “ถนนคนทำป้าย” ฉบับนี้เองล่ะครับ การว่างเว้นด้วยระยะเวลาที่ห่างออกไป หลายท่านบอกผมว่ามันช่างเป็น เวลาที่ยาวนาน เพราะภาวะการทางการเมืองที่ดูว่าจะบีบคั้นใจเรา จึงเหมือนมีทุกข์สุมอยู่ตลอดเวลา การทนสภาพนี้จึงรู้สึกได้ว่าเวลาจะนาน กว่าปกติจริงๆ เมื่อไหร่จะค่ำ... เมื่อไหร่จะเช้า... วันคืนผ่านไปไวมาก ผมเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 มาวันนี้เวลาเดินทางมาถึงสองปีแล้วครับ ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาว่า การเติบโต รุ่งเรืองของธุรกิจ งานป้ายโฆษณานั้นผ่านมาแล้วครับ มาบัดนี้เป็นการเดินเข้าสู่ภาวะวัฎจักร ของการทรงตัวหรืออาจเป็นการถดถอย ตามธรรมชาติ และความเป็นจริง แห่งชีวิต การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ การเผชิญหน้า การแก้ไขปัญหา จำเป็นต้อง รวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมวิชาชีพ เสียงจึงจะดังกึกก้องให้สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยิน ในรอบปีที่ผ่านมา ผมและเพื่อนสมาชิก เดินงานเรื่องความปลอดภัย ของป้ายโฆษณา ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งจากกรุงเทพมหานคร เช่น เรื่องการร่วมกันตรวจ สำรวจการมั่นคงแข็งแรงของป้ายบิลบอร์ด ที่มีอยู่นับร้อยจุด ซึ่งแน่นอนครับ เราจะให้สิทธินั้นกับเพื่อนสมาชิกก่อน เมื่อผ่านการตรวจจากวิศวกรแล้ว จะมีป้าย แขวนไว้ที่ป้าย ให้มองเห็นเด่นชัด ลูกค้าหรือประชาชนที่ผ่านไปมาก็มั่นใจ ภาพพจน์ดีๆ กับวงการป้ายบิลบอร์ดก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันครับ รายการข่ าวเด่นเย็นนี้ ให้สัมภาษณ์เรื่อง “การตรวจความ แข็ งแรงขแงโครงป้ายโฆษณา” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ทางช่ ออง 3 นอกจากนี้ยังจัดทำวารสารของสมาคมฯ “ถนนคนทำป้าย” แจกจ่าย สมาชิกทุกท่าน ทุกๆ ไตรมาส เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นการแบ่งงานกันทำ ระหว่างวิชาชีพ สมาคมฯ จึงมอบให้ทีมงานของนิตยสาร OHM เป็นธุระ ช่วยดำเนินการให้ ตามที่เห็นในภาพนั่นแหละครับ และทำให้เรามีช่อง ทางการสื่อสารระหว่างกันไม่ขาดตอน ผมยังจำแม่นครับว่า ผมมีความตั้งใจที่จะช่วยขับเคลื่อนสมาคมฯ สัก 6 ปีเพื่อให้ทุกอย่างต่อเนื่อง เพราะผมก็รู้ครับว่า คราที่ต้องเปลี่ยนตัว นายกสมาคมฯ คราใด นโยบายย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ผมจึงอาสาฝ่าแนว ต่อ ให้ทะลุตัวออกมา แต่อย่างไรก็ตาม เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เมื่อถึงวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีของสมาคมฯ ต้องมีวาระเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ งานนี้ผมว่า ผมเสนอให้เพื่อนสมาชิกทบทวนคำพูดของผมซะหน่อยนะครับ ที่เคยบอกว่า 6 ปีนั้น วันนี้สิ่งแวดล้อมต่างไป เราอาจจะต้องมานั่งทบทวน อะไรบางอย่างร่วมกันนะครับ วันคืนผ่านไปไวมาก ผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการ สมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดจนการสนับสนุน ทั้งแรงใจ แรงกาย แรงทรัพย์ สิ่งดีๆ เหล่านี้จะก่อผลบุญให้เกิดต่อตัวท่าน ตลอดไปครับ

ดร. ธีระชัย มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม. ออกกวดขันเรื่องการ เสียภาษีป้ายโฆษณา ขนาดเล็กตามริมถนน

สมาคมป้ายและโฆษณา ชั้น 2 อาคาร พี.ไลท์โฆษณา เลขที่ 49/269 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 51 โทรฯ 02 970 9235-6 แฟ็กซ์ 02 970 9236 ต่อ 300 www.aspathailand.org


ป้ายซ่อนปริศนา

กิจกรรมกระชับมิตรที่ทำให้สมาชิก เพื่อนๆ และแขกรับเชิญมาประลอง ฝีมือ แข่งขันกับตัวเอง ด้วยกีฬาที่ท้าทาย ท่ามกลางเนินหญ้า ฟ้าสวย รวยเพื่อนฝูง คือ กีฬากอล์ฟ งานกอล์ฟประจำปีของสมาคมฯ เป็นงานที่เพื่อนสมาชิกรอคอย รอที่จะได้เจอะเจอกัน นอกเหนือจากที่ เจอกันเป็นกลุ่มเล็กที่ถูกคอกันอยู่แล้ว ปีนี้สนามกอล์ฟที่ถูกเลือกมาใช้เป็นก ารแข่งขัน คือ สนามวินเซอร์ กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา แบ่งเป็นการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมและประเภทบุคคล ประเภททีม ถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่ากรุง เทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ประเภทบุคค ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมป้ายและโฆษณา คุณยุวพล พรประทานเวช แดดที่ร้อนเปรี้ยง อากาศที่อบอ้าว น้ำเปล่าก็ไม่เย็นใจ เท่าน้ำใจของเพื่อนๆ สมาชิก ท่านนายกสมาคมป้ายและโฆษณา ฝากขอบคุณ ซาบซึ้งในน้ำใจที่ทุกท่านมาร่วม งานกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างอบอุ่น “ขอบคุณมากครับ”

ถ้วยชนะเลิศเป็นใบเบิกทางขอวีซ่าในครั้งต่อไป

อิ่มท้องแล้วลุ้นสกอร์ ใครฝีมือดี...ลุ้นถ้วย ใครพอรู้ตัว..ลุ้นจับสลาก สมาคมป้ายและโฆษณา ชั้น 2 อาคาร พี.ไลท์โฆษณา เลขที่ 49/269 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 52 โทรฯ 02 970 9235-6 แฟ็กซ์ 02 970 9236 ต่อ 300 www.aspathailand.org


รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ไฟล์ท A (0-12) คุณเสาวภัค นิตยวรรธนะ ทีม Maco แฮนดีแคป 9, Net Score 70

ทีมชนะเลิศ ครองถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร คือ ทีม โรจน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง สมาชิก 4 คน Net Score 284

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ไฟล์ท B (13-18) คุณพิมาน หรือคุณเอก ทีม ส.ธนา แฮนดีแคป 13, Net Score 70

ส่วนทีมนี้ คะแนนวิ่งมาเป็นอันดับ 2 เฉียดไป 3 แต้ม คือมี Net Score 287 “ฝากไว้ก่อนเถอะ แล้วแมทหน้าจะขอล้างตา”

รางวัลชนะเลิสประเภทบุคคล ไฟล์ท C (19-24) คุณสุเมธ จำรูญศิลป์ ทีม OHM Mag.แฮนดีแคป 20, Net Score 70 สมาคมป้ายและโฆษณา ชั้น 2 อาคาร พี.ไลท์โฆษณา เลขที่ 49/269 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 48 (สายหยุด) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 53 โทรฯ 02 970 9235-6 แฟ็กซ์ 02 970 9236 ต่อ 300 www.aspathailand.org


ยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายและโฆษณา Yuvaphol Pornpratharnwech President จัดไว้พิเศษ ให้นายกฯ สื่อสารไปถึงสมาชิก Advertising and Sign Producing Association “…การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี สถิติการจัดเก็ บภาษีป้ายต่อปีเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กว่าพันล้านบาทต่ อปี…” “…Paying tax is everyone’s duty. Bangkok Metropolitan Administration can collect the advertising tax over one billion Baht per annual…” ครั บ ผมพู ด ไม่ ผิ ด ครั บ สถิ ติ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ป้ า ยต่ อ ปี เฉพาะในพื้ นที่ กรุงเทพมหานคร แตะตัวเลขหลักพันล้านจริงๆ ครับ การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีให้กลายเป็นรายได้กลับเข้ามา บำรุงประเทศในรูปงบประมาณแผ่นดิน ให้เศรษฐกิจเกิดแรงผลัก ขับเคลื่อน เดินหน้าไปได้ต่อเนื่อง ผมและเพื่ อ นสมาชิ ก ก็ อ ยู่ ใ นข่ า ยนี้ ค รั บ นี่ เ ลย เมื่ อ 31 มี น าคม สิ้นเดือนที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการยื่นเสียภาษีป้าย ซึ่งเป็นห้วงเวลา เดียวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ การประชุ ม จนเกิ ด อาการตกผลึ ก ร่ ว มกั น ระหว่ า งสมาคมฯ และ กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยดีครับ เราร่วมกันเดินสายตรวจสอบความ ปลอดภัย ความมั่นคงของป้ายบิลบอร์ด ตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วเมื่อ ฉบับก่อน การประชุมระหว่างสมาคมป้ายฯ และกทม. เมื่อต้นปี 53 ทำให้เกิดการร่วมกันออก ตรวจสอบป้ายผิดกฏหมายในวันนี้ มาวันนี้ทางกทม. ฟิต เพิ่มดีกรีขึ้นมาอีกครับ คุณธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม. ออกแคมเปญ ให้ป้ายที่ติดตามที่สาธารณะออกมาเสียภาษี ป้ายให้ถูกต้องซะ หากเสียภาษีแล้ว ก็จะติดสติ๊กเกอร์ให้ มีเลขกำกับ แสดงพิกัด เชื่อม เข้าหาระบบ GPS โอ้โฮ้ ฟังดูแล้วทันสมัยมาก หากยังไม่จ่ายภาษีก็อาจจะเจอหมากเด็ด ประจานซะเลย ผมอยากจะชี้ไปที่จุดใหญ่ๆ ว่า การเปิดโต๊ะคุยกับทาง กทม. จนเป็นที่ วางใจซึ่งกันและกัน ล้วนแต่ต้องใช้เวลาทั้งนั้นครับ หลายเดือนที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทำให้ผมพอจะมีกำลังใจเล็กๆ ขึ้นมา บ้างเหมือนกันนะครับ การทำธุรกิจในยุคนี้ต้องการการยอมรับ อยากเป็นภาคส่วนหนึ่งของ สังคม อย่างน้อยเราก็เป็นผู้เสียภาษีคนหนึ่ง เพื่อนสมาชิกครับ คิดยังไงกับ เรื่องนี้บ้าง ส่งข่าวหาผมกันบ้างนะครับ

“ภาษีป้ายปีละพันล้าน”

ป้ายบิลบอร์ดว่างๆ อย่างนี้ก็รอให้กทม. เข้ามาตรวจสอบอยู่เหมือนกัน

54


ชาตรี อัศวเบญญา Chatre Asavabenya Vice Regional Chairman of ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ของพลังเอเชีย Asia Sign Association Thailand “…ผมรู้ดีครับว่า การรับตำแหน่ง หน้า ที่นี้ เป็นงานอาสา เป็นงานหนัก ผมยินดีที่จะรับหน้าที่นี้ ให้กับเพื่อนๆ สมาชิก ในเมืองไทยและในฐานะคนเอเชีย…” from ISA, it is purely a voluntarily job “…I understand that by taking this working title which requires a lot of scarification. But I am willing to do the job on behalf of all our Thai and fellow Asians friends…” นับเป็นความคืบหน้าของความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ทวีป แล้วล่ะครับ คือ เอเชียและอเมริกาเหนือ ด้วยการที่องค์กรวิชาชีพ สมาคมป้ า ยแห่ ง เอเชี ย ASA- Asia Sign Association และ ISA International Sign Association คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางคุณ Sapna Budev ในฐานะ International Operations Manager ของ ISA ได้ส่งจดหมายเชิญไปยัง Mr. Kelvin Liao, Chairman ของ ASA ให้ ส่ ง ตั ว แทนของ ASA เข้ า ไปร่ ว มเป็ น คณะกรรมการของ ISA International Committee ในปี 2010 นี้ Tony Adamu, LED Signs – Nigeria ผม “งานเข้า” อย่างที่รู้กันแล้วนะครับว่าทาง ASA ส่งผม เข้าไปนั่ง Chatre Asavabenya, Hazel & Azure (Asia Sign Association) ทำหน้ า ที่ นี้ โดยเข้ า ร่ ว มเป็ น คณะกรรมการของ ISA International Thailand Committee ซึ่งคณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการของ International Grady Brown, Chair, ASI Corporate – USA Sign Association มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้ Greg McCarter, Vice Chair, Tubelite – USA 1. ปฏิบัติตามแผนงาน และนโยบายของ ISA ในเรื่องที่เกี่ยวกับ John Allen, Allen Industries – USA กิจกรรมระหว่างประเทศต่างๆ และรายงานไปยัง ISA Board Of Josh Bunting, Bunting Graphics, Inc. – USA Director Cecilia Davidek, CAIL (Argentinean Sign Association) 2. แนะนำแผนงานและนโยบายทางระหว่างประเทศต่างๆ Argentina ให้กับ ISA Board Of Director Kjell Eliasson, Forsstrom High Frequency – Sweden 3. ทำรายละเอียดความต้องการทางด้านกิจกรรมระหว่างประเทศ Gary Fulton, Metro Sign – Australia และจัดทำงบ และเสนอแนะงบประมาณทางด้านต่างประเทศ Troy Kilfoyl, 3M – USA ให้กับ ISA Board Of Director Mike Lauretano, Sr., Lauretano Sign Group – USA 4. พิจารณาโครงสร้างในการประเมิณกิจกรรมระหว่างประเทศต่างๆ Bob Mattatall, Mattatall Signs, Ltd – Canada 5. ให้ความร่วมมือกับคณะทำงานอื่นๆ ของ ISA ทางด้านกฏหมาย, Jean-Pierre Megnck, Belgian Sign Association – Belgium การศึกษา, เทคโนโลยี และการวิจัย และอื่นๆ Larry Catton, Acme Design Service Ltd. – Canada คณะกรรมการของ ISA International Committee จั ด ให้ มี ก าร Steve Stone, Oracal USA – USA ประชุมกันเป็นลักษณะ 2 รูปแบบ คือ แบบ Face to Face – หมายถึงต้อง Sapna Budev, International Sign Association – USA เจอหน้า เจอตากันครับ และอีกแบบ คือการประชุม Online คุยกันแบบโลก เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการของ ASA ได้มีโอกาส ไร้สาย พบปะสังสรรค์กับ Mr. Greg McCarter ซึ่งเป็น Vice Chairman ของ การประชุมแบบ Face to Face สำหรับปี 2010 จัดไปแล้วเมื่อวันที่ ISA International Committee และ Mr. Luc Steegman, Acting 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ San Diego และอีกครั้งในวันพุธที่ 7 เมษายนที่ President ของ European Sign Federation ที่ Guangzhou, China จะถึงนี้ เวลา 12:00 – 4:00 pm ที่ Orlando, Florida ในงานเดียวกับ เป็ น การเปิ ด ช่ อ งทางของความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรมต่ า งๆ กระชั บ มิ ต ร ISA Internation Sign Expo 2010 - ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 เมษายนนี้ แนบแน่นมากขึ้นครับ หาข้อมูลได้ที่ www.signexpo.org นะครับ ผมรู้ดีครับว่า การรับตำแหน่ง หน้าที่นี้ เป็นงานอาสา เป็นงานหนัก ส่วนการประชุม Online ทาง Conference Call, Webinars, Email ผมยิ นดี ที่ จ ะรั บ หน้ า ที่ นี้ ให้ กั บ เพื่ อ นๆ สมาชิ ก ในเมื อ งไทยและในฐานะ และ Skype ซึ่ ง จะทำให้ ก ารทำงานของคณะกรรมการ ซึ่ ง มี ส มาชิ ก อยู่ คนเอเชี ย แต่ ค วามตั้ ง ใจของผม ต้ อ งไม่ สู ญ เปล่ า หากทุ ก ท่ า นมองเห็ น ทั่วโลก มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น คุณประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย เพื่อการค้าร่วมกัน มีอะไรบอกผม ปี 2010 Mr. Grady Brown ทำหน้าที่เป็น Chairman, Mr. Greg มี อ ะไรก็ ต้ อ งช่ ว ยผมนะครั บ นี่ ไม่ ใช้ เป็ นการหาเสี ย งนะครั บ แต่ เป็ นการ McCarter ซึ่ ง เป็ น อดี ต Chairman ของ ISA ทำหน้ า ที่ เ ป็ น Vice หามิตรทางการค้าให้กับตัวท่าน ให้กับประเทศไทยของเราครับ Chairman และคุณ Sapna Budev ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ผมขอ งานนี้ “งานเข้า” ผมก็ยอมครับ… เปิ ด เผยรายชื่ อ คณะกรรมการชุ ด นี้ ท่ า นจะพบว่ า มาจากหลายชาติ ดังนี้ครับ

ผมมี “งานเข้า” ครับ

55


ศาสตราจาร์ย อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ “นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยา อย่ า งดิ ฉั น ไม่ ค่ อ ยเชื่ อ ว่ า ชี วิ ต นี้ จ ะไม่ มี ป้ า ย บอกทาง หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ ดๆ เกิ ด ขึ้ น ในโลก เพราะคนยุ ค หิ น มนุ ษ ย์ ถ้ ำ ยั ง มี ก ารขี ด เขี ย นไว้ ใ นผนั ง ถ้ ำ เลยนะ แต่ ห ากเป็ น เรื่ อ งสมมุ ติ ว่ า ไม่ มี ป้ า ย ดิ ฉั น ก็ จ ะ จำ จำ และจำ ทางไปไหนๆ ด้ ว ยตั ว เอง คงลุ้ น ทุ ก ครั้ ง เลยล่ ะ ” คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็ดบำนาญข้าราชการ “คงทำใจ คงรับสภาพ และต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะร้องขอ ใครๆ เพราะดิฉันยึดมั่นว่า ตนเป็ นที่ พึ่ ง แห่ ง ตน มองซ้ า ยเห็ น อะไรบ้ า ง มองขวามีจุดสังเกตอะไร มีต้นไม้ มีบ่อน้ำ มีอะไรอื่นๆ ต้องจดหมดเลย ค่ะ รู้ตัวว่าอาจได้ไม่หมด การจดบันทึกจะช่วยให้การเดินทางครั้งต่อไปของ ดิฉันแม่นยำขึ้นค่ะ” 56

พันตำรวจเอก นายแพทย์ธนิต จิรนันท์ธวัช หัวหน้าหน่วยไต งานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ “ผมช่างเรียนรู้ ของใหม่ แปลก สำหรับผม ท้าทายดี งานของผม ต้องให้ความรู้กับคนไข้เรื่องโรคไตทุกวัน และต้องพูดซ้ำๆ อธิบาย มูลเหตุแห่งโรค แนวทางการรักษา ซึ่งต้องสังเกตว่าต้องคุยกับใคร การรับรู้ของเขาจะเป็นยังไง สอนให้ผมเป็นคนช่างสังเกต หากชีวิตนี้ไม่มีป้าย ผมว่าผมสบายมาก ไม่กังวลใจเลยครับ” คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการทั่วไป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด “ผมคิดว่าคงต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อต้องไปไหนๆ ห้ามหลับ มองถนน มองทางตลอด และอาจไปคนเดียวไม่พอซะแล้ว แสดงว่าต้องมีเพื่อนเดินทาง ตั้งแต่สองคนขึ้นไป สนุกไปอีกแบบ เหมือนแข่งแรลลี่ ที่ต้องมีเนวิเกเตอร์ แหละครับ”


ร่อนการ์ดเชิญ เพื่อน พี่ น้อง ไปร่วมทำบุญขึ้นบ้านหลังใหม่ มูลค่าน่าจะใกล้ๆ 20 ล้าน ของคุณวีรพล สถิตกิจพิเชษฐ์ ย่านพุทธมณฑลสาย 2 เมื่อต้นเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงคน เป็นโต๊ะจีน ที่ยกมาปรุงเห็นกันจะจะ กางเต้นท์หน้า บ้าน สับไก่ ทอดเป็ด ตุ๋นหูฉลาม ทั้งอากาศร้อน ทั้งอาหารร้อน อร่อยกันเหงื่อ ไหลไคลย้อย เป็นบรรยากาศที่ปลาบปลื้มใจของเจ้าของบ้านและแขกยิ่งนัก คำชม เห็นทีจะเป็นการบอกทางเข้าบ้านที่ชัดเจน จนไม่มี แขกคนไหน หลงทางเลย ไม่น่าเชื่อ ก็ต้องเชื่อล่ะ งานนี้ เจ้าพ่อป้ายบิลบอร์ด ใช้วิชาชีพได้เต็มที่จริงๆ ทำแผนที่ได้ เคลียร์ ตั้งแต่เส้นทางเดินรถ จนเข้าถึงหน้าหมู่บ้าน มี ป้าย ติดไว้ ทุก 100 เมตร ทุกทางแยก ไม่ต้องให้ หงึหงะ เลี้ยวช้าย เลี้ยวขวาดี (ว่ะ) งานนี้ ต้องชม ชมจริงๆ สมฉายา เลย ล่ะ...

คุณวีรพล สถิตกิจพิเวษฐ์

มีของใหม่มา นำเสนอ (อีกแล้ว) ครับท่าน หลัง ประสบความสำเร็จใสๆ จากธุรกิจป้ายบิล บอร์ดในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมา โอกาสช่อง ที่จูนมาเจอของเสี่ยเป็ด – สาคร ตรีธน จิตต์ แห่งส.ธนามีเดีย จึงกระโดดเข้าตลาด วงการรถยนต์ทันที เปล่านะ…ไม่ใช่ผันตัวเองเป็น เอเย่นต์ แต่เป็นการแรปรถยนต์ ประเภทรถเก๋ง ด้วยสติ๊กเก อร์คุณภาพเยี่ยม จึงประกาศดังๆ ว่าขณะนี้ต้องการเซเลปฯ อันหมายถึง คนดัง ศิลปิน หรือไฮโซ มาช่วยโปรโมท… ใครรู้ตัวว่าเข้าข่ายนี้ สมัครด่วนจ้า…

เสี่ยเป็ด-สาคร

บ้านเมืองเป็นเยี่ยงนี้ หรือจะด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้น หรือเป็น เพราะรับตำแหน่งประธานชมรมไทยอิงค์เจ็ค - TIC คนล่าสุด เมื่อปลายเดือน มกราคมที่ผ่านมา หรือด้วยมูลเหตุอื่น จึงทำให้ คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ แห่ง โปรดิเคล ลุกขึ้นไปเรียนยิงปืน แบบนักเรียนคนขยันที่ไม่เคยขาด จากหลักสูตรที่ครู ฝึกกำหนด ยิงเปรี้ยง เปรี้ยง เปรี้ยง เจ้าตัวบอกว่าได้ฝึกสมาธิ กีฬาของลูกผู้ชาย มี เพื่อนฝูงกลุ่มใหม่ๆ เห็นทีคนใกล้ตัวอย่าได้ทำอะไรที่ขัดใจเชียว เพราะวันนี้ได้ ถอยปืนส่วนตัวออกมาติดกายแล้ว โปรดทราบ ทราบแล้วเปลี่ยน อึ๊ยย…

คุณโชคชัย เมธียนต์พิริยะ เป็นนักวางแผน สมกับเป็นนักวางแผนสื่อโฆษณานอก บ้านตัวจริงที่ใครๆ ก็ (ย่อม) รู้จักดีถึงดีมาก พี่แซม - เกษม งามพจนา แห่งคินเนติค มีเรื่องเล่าที่แสนจะรอบครอบมาขยาย ความให้ฟังกันแบบชิดขอบเตียงความว่า ในค่ำคืนในงานวันครบรอบ 10 ปี VGI ที่ย่านกลางเมือง พี่แซม รู้และเดาว่าต้องมีเมรัยเสิร์ฟแน่ๆ จึงวางแผนที่จะไม่ขับรถ ตามกฏของ พี่แซม-เกษม ชมรมดื่มไม่ขับเป๊ะเลยนะ ว่าแล้วก็โบกมือเรียกแท็กซี่จากบ้านแถวบางกะปิ ซึ่งเป็นวันที่กลุ่ม “เสื้อแดง” เขานัดเจอกัน เรียกรถกี่คันq ก็ไม่ยอมวิ่งเข้าเมือง กลัว สุดชีวิต ผ่านไปถึงคันที่ 11 ชักปะทุแล้วนะ เปิดประตูปุ๊บ ลงนั่ง “น้องจะยอมเสี่ยงกับพี่ไหม?” คนขับหญิงคนนั้นรับปากเข้มแข็งประสาอกเกินสามศอก พาผู้โดยสารรีบบึ่งเข้าเมือง ลงปลายทาง มิเตอร์ขยับราคา หยุดที่ 195 บาท คุณพี่แซมซาบซึ้ง ในน้ำใจที่กล้ามากของเธอ จึงทิปควักปั๊บ รวมเบ็ดเสร็จ 250 บาท แบบเต็มใจมั่กมาก พร้อมกับ เอ่ยคำขอบคุณแบบจริงใจ เกิดเป็นคนไทย อย่าให้ใครมาขวางทางเดินชีวิตของเราเด็ดขาด เชอะ… ไอ้ที่ต้องขยาย ความชิดขอบเตียงเพราะหลังจากนั้น สัปดาห์ต่อมาพี่แซมก็เดินเข้าโรงพยาบาล ให้คุณหมอทำ บอลลูนหัวใจหนึ่งเส้น ไปแล้ว…

57


คุณณัฏฐ์ บรรทัดฐาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “…ธรรมชาติของสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ยังต้องขายประชิดตัวลูกค้า ตัวพนักงานจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยปิดการขายได้…” “…Sale persons play an important role in closing deal volume in the construction business…” 58


ยุคคนหนุ่มที่ถูกวางตัวมาบริหารงานในองค์กรที่มีอายุยาวนาน ทำธุรกิจ มาแล้ ว ถึ ง 40 ปี และยั ง ไม่ เคยขยั บ ออกนอกเส้ น ทางงานเดิ ม เลยนั้ น เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะสืบทอด หนึ่ ง ในสิ นค้ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ลู ก ค้ า สถาปนิ ก เจ้ า ของบ้ า น เจ้ า ของ อาคาร รู้จักดีคือ กระเบื้อง “อาร์ซีไอ” จากยุ ค ของการนำเทคโนโลยี จ ากประเทศต้ น แบบ - อิ ต าลี มาเปิ ด เตาเผากระเบื้องทดแทนสินค้านำเข้า เพื่อใช้ตกแต่งบ้านเรือน อาคารให้ สวยงาม ตามสไตล์ ตามยุค ความทันสมัย คนรุ่นที่ 3 อายุ ข ององค์ ก ร ย่ อ มสะท้ อ นรุ่ น ของคนทำงานได้ ดี การผ่ า นร้ อ น ผ่ า นหนาว ตั้ ง แต่ ยุ ค น้ ำ มั น ขาดแคลน จนถึ ง วิ ก ฤตการณ์ ท างการเงิ น ปี 2540 มาวันนี้ เจอกับวิกฤตรอบใหม่ ไม่แปลกใจเมื่อพลิกเปิดไปดูที่งบการ เงิน ยังไม่สามารถทำให้องค์กรลบบัญชีการขาดทุนไปได้ แม้เวลาจะผ่านไป กว่า 13 ปีแล้วก็ตาม แต่ทุกชีวิต ทุกธุรกิจ ย่อมมีความหวัง ของวันพรุ่งนี้

คุณณัฏฐ์ บรรทัดฐาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI เขาก้าวขึ้นมา สู่ ต ำแหน่ ง ผู้ บ ริ ห าร หลั ง ผ่ า นการแบกกระเบื้ อ งไปขายให้ ลู ก ค้ า โครงการ เมื่อ 8 ปีก่อน นับเป็นคนรุ่นที่สามของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่ถูกส่งตัวมาดูแล กิจการ “ผมเริ่มงานแบบไม่แตกต่างจากพนักงานคนอื่นๆ ครับ แบกกระเบื้อง ขึ้นตึก ไปนำเสนอให้ลูกค้าเลือก ออกเดินสายไปเยี่ยมร้านค้าทั่วประเทศ ทันทีเมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลตลาดภูมิภาคและก็ยังทำอยู่ต่อเนื่องครับ” เขาเล่าด้วยแววตา ที่บอกเป็นนัยว่า สู้ สู้ เมื่อเทียบกับวิกฤตการเงิน ที่เกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อ 2 ครั้งก่อน คือ ปี 2522 และ 2540 เขามาทำงาน ไม่ทัน เพราะยังอยู่ในวัยเรียนหนังสือ แต่รับรู้ได้ว่า หนักหนาสาหัส พอมา เจอกั บ ตั ว เองยุ ค Sub - prime ก็ อ่ า น เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ข องคน รุ่ นก่ อ นหน้ า มาใช้ ง าน แบบมี ส ติ ไม่ ต้ อ งร้ อ นใจ ไม่ ร้ อ นรน ทุ ก อย่ า งจะ คลี่คลายไปได้เอง

“ธุรกิจ อยู่ได้ด้วยความหวัง”

59


รูปแบบอาคารมั่นคงแข็งแรง ใช้กระเบื้อติดทั้งอาคาร

การจัด Theme โชว์รูมให้สวยงามพร้อมข้อมูลที่เด่นชัด เล่น Series ที่สร้างแรงบันดาล ใจให้ลูกค้าเลือกกระเบื้องได้ดีทางหนึ่ง

ออกแบบให้ลายต่อกัน สร้างความแปลกตาให้ฝาผนัง

60

กลับมาดูคุณภาพ “คน” สิ่ ง ที่ เขาค้ น พบจากประสบการณ์ ต รง และข้ อ เท็ จ จริ ง ของการตลาด กระเบื้องพบว่า เมื่อเศรษฐกิจหดตัว กำลังซื้อลดลง ทุกอย่างปรับตัวตาม ทันที ร้ า นค้ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เริ่ ม หั น มาใช้ เทคโนโลยี ม ากขึ้ น จั ด เก็ บ สต็ อ ก น้อยลง ร้านค้าคู่ค้า เพิ่มขึ้นจาก 350 ร้าน มาเป็น 500 ร้าน ดูเหมือนขยาย ช่องทางการขายมากขึ้น แต่การขายอาจไม่ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ลูกค้ายังต้องการการสัมผัสของจริง ก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการขาย ผ่ า นแคตตาล็ อ ก ผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ท จึ ง ยั ง ไม่ ใ ช่ จุ ด ตั ด สิ น ใจ พวกเขายั ง ต้องการสัมผัสเนื้อกระเบื้องของจริง ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงตามนั้น เพราะเนื้อ เรียบ เนื้อมีสัมผัส ย่อมไม่สามารถแสดงได้จากรูปถ่าย พนักงานขาย จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ข้อมูลกับลูกค้า จนกระทั่ง ถึงนาทีแห่งหารตัดสินใจ “ซื้อ” เขาเดินกลับเข้ามาเพื่อพัฒนาพนักงาน ในฝ่ายขาย ทั้งหน้าร้าน เซลล์ และเร่งทำความเข้าใจกับหน่วยงานอื่นๆ ที่จะต้องพร้อมใจกัน “เซลล์ถูกฝึก ว่านับจากนี้ไปจะขายแบบเดิมๆ ที่เรียกกันว่า ขายแบบลุย ถั่วไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะ ต้องรู้จักการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ด้วยวิธีที่เหมาะสม พนักงานขายหน้าร้านก็ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างหนักกัน แบบตัวต่อตัว” ลายและราคา กำลังการผลิตของ RCI เป็นกระเบื้องฝาบุผนัง ราว 300,000 ตาราง เมตรต่อเดือน ในขณะที่กระเบื้องพอร์ซเลนหรือแกรนิโต ผลิตที่ 100,000 ตารางเมตรต่อเดือน และยังมีกระเบื้องดินเผา อีก 65,000 ตรารางเมตร ต่อเดือน ผู้บริหารหนุ่มยอมรับ ตรงไปตรงมาว่า ราคาของเขาแพง สูงกว่าคู่แข่ง รายอื่นๆ อยู่ราว 20 - 30% แต่มีข้อเด่น คือลวดลายที่มากแบบ และถูกใจ เจ้าของอาคาร กว่า 40 ปีจึงทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ “ในยามเศรษฐกิ จ ปกติ ลู ก ค้ า จะขยั น เลื อ กลายเป็ น พิ เศษ จนกว่ า จะถูกใจ แต่พอกำลังซื้อหดตัว พวกเขาจะเลือกที่ราคาครับ” ปี 2552 ที่ ผ่ า นมา อุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งโดยภาพรวม หดตั ว ลดลงราว 15% ส่ ว นในปี นี้ น่ า จะเริ่ ม ฟื้ น ตั ว ได้ จากการเติ บ โต ของคอนโดมิเนียมที่เกาะติดเส้นทางรถไฟฟ้า “เรามีขายตรงเพียง 10% ของยอดขายรวมทั้งปี ที่เหลือเป็นการขาย เข้าโครงการโดยตรง ซึ่งต้องกำหนดราคาขายที่สูงกว่าการขายให้กับร้านค้า ทั่วไป อย่างไรก็ตามลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการความสบายใจใน เรื่องบริการ และการตรวจสอบสต็อกด้วยความรวดเร็ว” 40 ลาย ขายดี จากเดิมที่ การผลิตมีออกมามากแบบ ตามที่ลูกค้าต้องการ หรือการ พยากรณ์แนวโน้มเทรนด์แฟชั่นต่างๆ การปรับกลยุทธ์ ที่เป็นรูปแบบ ของการปรับโฉบหน้าตาการขายใหม่ คือการเลือกลายยอดนิยม 40 ลายออกมาทำแคมเปญ ประจำปี เพื่อดัน ยอดขาย เช่น การทำสื่อโฆษณา ดิสเพลย์ และการให้ข้อมูล ณ จุดขาย ส่วนแบ่งการตลาด ที่มีอยู่ราว 6 - 7% อาจขยับตัวได้จากกลยุทธ์แห่ง การทุ่ ม เทต่ า งๆ อี ก มิ ติ ข องการใช้ จุ ด แข็ ง ที่ อ งค์ ก รนี้ ไม่ เคยขยั บ ออกนอก สายงานเลย ขายอย่ า งไร ก็ มุ่ ง มั่ น ทำในสิ่ ง ที่ มี ค วามชำนาญอย่ า งนั้ น มาตลอด 40 ปี


จากวัสดุตกแต่ง กลายเป็นสินค้าแฟชั่น ดีไซน์ สี คือมนต์เสนห์ของกระเบื้อง การขายยังมุ่งอยู่เฉพาะตลาดภายในประเทศ เพราะการแข่งขันจาก ประเทศจีนสูงมาก จนร้องขอว่ารัฐบาลอาจจะต้องเข้ามาดูแลสินค้าไทย บางตัวที่กำลังต้านแรงพายุจากจีนไม่ได้ มาวันนี้จะจัดกระบวนทัศน์ใหม่ ก็ไม่เป็นที่ขัดข้องของผู้บริหารเลย เขา ให้น้ำหนักกับงานขายอย่างจริงจัง จับจุดขายของสินค้าประเภทกระเบื้อง แล้วพบว่ายังไม่สามารถขายทางโลกออนไลน์ได้แต่อย่างใด จึงต้องมีการลง ไปคลุกงานการขาย ที่ต้องถึงตัวลูกค้าหน้าร้านเป็นสำคัญ หลายสายงาน ถูกจัดมอบมาให้เขาเป็นผู้ดูแล รวมทั้งการต้องออกมา เป็นโฆษกขององค์กรไม่ง่ายที่จะทำให้บริษัทปิดตัวเลขการขาดทุนได้ คนรุ่น ใหม่อย่างเขา จึงเป็นความหวังขององค์กร ทุกธุรกิจ ทุกชีวิต ย่อมอยู่ได้ด้วย ความหวังว่า พรุ่งนี้ ย่อมดีกว่า วันนี้ และวันนี้ย่อมดีกว่าเมื่อวาน…

คุณณัฏฐ์ บรรทัดฐาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท Business Management University of Plymounth (UK) การทำงาน : 2549 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2547 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 2545 – 2547 รองผู้จัดการ ฝ่ายขายภูมิภาค บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

61


คุณสมศรี ตติยานพันธ์วงศ์ เลือกทำในสิ่งที่ชอบ มีความสุขกับงานที่ทำ คุณๆ เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมว่า คนเราเปลี่ยนอาชีพกันได้ ไม่ ว่าจะเรียนจบอะไรมา แต่พอช่วงที่จะประกอบอาชีพ บางครั้ง ก็ฉุกคิดได้ว่า อะไรจะเหมาะ อะไรจะสนุกกว่ากัน ไม่ต่างจากชีวิตของคนที่อยู่ในแวดวงสื่อนอกบ้าน เพราะ แหล่งข่าวหลายท่านของ นิตยสาร OHM ที่ผ่านการพูดคุยกัน พบว่ า มี ไม่ น้ อ ยที่ มี ก ารโยกย้ า ยอาชี พ มาจากวงการอื่ น มา หลงใหลความมีเสน่ห์ของธุรกิจอย่างยากจะถอนตัว ฟังแล้วก็ งง และแปลกใจดีแท้ คุ ณ สมศรี ตติ ย านุ พั นธ์ ว งศ์ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ดี ทู ยู ส ยาม จำกั ด หรื อ การมี โ ลโกที่ ท ำให้ ผู้ พ บเห็ น จำง่ า ย ด้วยอาการสะกดที่แปลกตา จนต้องหันมาอ่าน มามองอีกครั้ง คือ D 2 U SIAM ความที่เธอเป็นคนสนุก คุยด้วยภาษาง่าย ตรงไปตรงมา เรื่องราวที่จะเข้าใจยากจึงแสนธรรมดาขึ้นมาบัดดล

“มั่นใจว่า LED มาแรง”

62

จากพยาบาลอาชีพ สู่ เจ้าของโรงพิมพ์

คุณสมศรี เกิดในครอบครัวใหญ่ เธอมีพี่สาว 4 คน และมีน้องชาย 4 คน ทุกคนเรียนดีจากตัวอย่างของพี่สาวคนโต บ้านนี้มีอาชีพไม่กี่อย่าง คือ เป็นหมอ พยาบาล และวิศวกร ลูกคนกลางอย่างเธอ สอบติดพยาบาล อาจจะดูน้อยกว่าพี่น้องคนอื่น อยู่บ้าง แต่ก็รับได้ ไปทำงานประจำอยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลกลาง นาน 5 ปี รู้สึก และคิดเองกระมังว่ายาวนานมาก เหนื่อยมากกับงานที่อยู่ กั บ ความเป็ น ความตายของเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ทั้ ง ที่ ใ จจริ ง มี ค วามชอบงาน สถาปัตยกรรม น่าจะสนุก ลูกคนจีนที่ขยัน มีหัวค้าขาย พอมาทำงานประจำ ที่อยู่ท่ามกลางงาน ซ้ำๆ ทุกวัน จึงรู้สึกได้ว่า ถูกจำกัดความสามารถ ทั้งที่ทำอย่างอื่นได้อีกมาก จุดชอบที่สนุก คือการค้าขาย ขายได้ทุกอย่างตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้ว โอกาสเริ่มจากที่ได้ไปดูโรงพิมพ์ มองเห็นเขาพิมพ์สติ๊กเกอร์ฉลากยา หลายตัว ก็เลยเสนอตัวช่วยขาย โดยเริ่มขายจากคนใกล้ตัวก่อนคือบรรดา คุณหมอในโรงพยาบาล งานนี้ไปได้ดี จนกระทั่งคิดว่าน่าจะเป็นธุรกิจได้ จึง ลาออกจากงานพยาบาล มาเปิดเป็นโรงพิมพ์รับงานอย่างจริงจังเมื่อปี 2537 คิดว่า คิดได้ถูกต้องแล้วกับเส้นทางอาชีพใหม่ที่เลือกแล้ว สนุกกับการ ออกไปรับงานลูกค้ากลับเข้ามาวางแผน แก้ไขปัญหารายวัน มีเทคโนโลยี ใหม่ๆ ให้ติดตามตลอดเวลา มีเพื่อนร่วมงาน มีเพื่อนร่วมอาชีพอีกมากมาย

งานเพิ่มจากออเดอร์ลูกค้า

การช่วยเหลือ การมีน้ำใจระหว่างคู่ค้าขาย ทำให้เพิ่มความไว้ใจ ร้องขอ ให้ทำงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น “ลูกค้าเริ่มอยากได้งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานพิมพ์ บอกว่าคุณน้อย ช่วยหน่อยนะ ทำให้เราเต็มใจที่จะช่วยหา แรกๆ ช่วยหา ช่วยส่งงาน พอมา หลังๆ เอ๊ะ ชักมากขึ้นจนน่าจะทำเอง จากงานพิมพ์ลงกระดาษ มาเป็นพิมพ์ ลงไวนิล เรื่อยมาถึงกล่องไฟเพื่องานโฆษณา ทำให้ดิฉันเรียนรู้ว่า เทคโนโลยี ทำให้เรามีของใหม่เป็นลูกเล่นได้ตลอดเวลา” จากงานพิมพ์ เธอเริ่มขยับเข้าสู่วงการการเป็นผู้ผลิตไวนิล มีเครื่องพิมพ์ ชนิด Indoor เพราะคิดว่าตัวเองถนัดงานตกแต่งภายในอาคาร มากกว่างาน ภายนอกอาคาร ที่ต้องการความละเอียดอ่อน ต้องทนแดด ทนฝน จึงส่งต่อ ให้เพื่อนๆ ช่วยรับงานนี้ไปทำ ซึ่งต้องวางใจเรื่องคุณภาพให้ลูกค้าด้วยเช่นกัน

สู่โลกแห่งความงดงามของ LED

เทคโนโลยี อีกแล้วที่ทำให้มีงานเพิ่ม และปรับเส้นทางธุรกิจให้เหมาะ สม ตรงตามความต้องการของลูกค้า มองหาอนาคต และที่สำคัญต้องปักธง เร็วกว่าปกติ เพราะโลกเปลี่ยนรวดเร็วกว่าที่คิด

กระแสอนุรักษ์พลังงานกำลังมาแรง

“ดิฉันเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับกระแสอนุรักษ์พลังงาน


“…ชีวิต ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลก ที่หมุนเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี ในทางเดียวกัน งานทุก งานอาจตีมูลค่าเป็นเงินตราไม่ได้ เพราะเจื อน้ำใจใส่ลงไปทุกชิ้น…” “…Life changes consistency, the world changing especially the rapidly changing technology. In the same way, working creation cannot be evaluated, value since heart and soul have been put in …” งานไฟสวยงามประเภทการดัดหลอดนีออน ถูกทดแทนด้วยไฟ LED ที่ ใช้งานทนทานกว่า และประหยัดไฟกว่า “สินค้าที่ผลิต และนำเข้าจากต่างประเทศ แทบจะไม่มีความแตกต่าง จากผู้ทำธุรกิจรายอื่นๆ ดิฉันจึงวางแผนที่จะต้องมีความต่าง ให้ลูกค้าได้ เลือกคุณภาพ และความมั่นใจได้ จึงมีเทคโนโลยีมาคอยช่วยงาน น้องชายที่ ออฟฟิศดีทูยูสยาม เป็บนใจด้ วิศววกรมาช่ ขอต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม ขอสร้างความประทั ยคุณภาพวยดูให้ค่ะ มีการรับประกันการใช้งาน 1 ปี และมีสต๊อกของ ริมถนนวิภาวดีรังสิต ให้อย่างเพียงพอ” เพิ่มจุดขาย ขยายสาขา เมื่อแน่ใจว่า นี่เป็นสื่อนอกบ้าน แห่ ง อนาคต เธอจึ ง ตั ด สิ น ใจเปิ ด สาขาเพิ่ม และมีสินค้า มีของตกมา ใหม่ให้เลือกเยอะ ด้วยการมีตัวแทน จำหน่ า ยที่ ภู เ ก็ ต เชี ย งใหม่ และ พัทยา เธอมีความสุขกับสิ่งที่เลือก จาก เพราะเรื่องงานพิมพ์มันนิ่งเกินไปกับโลกใบนี้ ที่ต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา งานพยาบาลอาชี พ ที่ ต้ อ งพิ ธี พิ ถั น ผู้คนเติบโต ฉลาด จุดที่เป็นศูนย์กลางแห่งการผลิตของโลก คือที่ประเทศจีน ช่างสังเกต เอื้อาทรต่อคนไข้ ถูกนำ ดิฉันบินไปเพื่อแสวงหา อย่างงานโชว์สินค้าต้องไม่พลาด” มาใช้ในงานธุรกิจ ลูกน้องทั้ง 17 คน ลูกเธอเริ ่ ม สายงานใหม่ ท ่ ี ค ิ ด และมั ่ น ใจว่ า จะมาแรงมากๆ ในโลกของงาน ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการอาหาร ค้าสามารถเลือกสินค้าได้ที่โชว์รูมแห่งนี้ จัดโคมไฟสวยๆ ไว้โชว์ลูกค้าที่เข้า สื่ อ โฆษณาจึ ง เปิ ด บริ ษั ท ใหม่ คื อ ดี ทู ยู ส ยาม จำกั ด ย้ า ยที่ ท ำการใหม่ ให้ กลางวั น ทุ ก วั น ของทุ ก อย่ า ง งานทุ ก งาน อาจตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้ เพราะ มาในร้าน ลูกค้าเห็นเด่นชัด ตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิต เป็นชื่อบริษัทปัจจุบันนี่แหละ มีน้ำใจใส่ลงไปด้วยทุกชิ้น เมื่ อ ปี 2549 มี สิ นค้ า เฉพาะ LED นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ ท้ า ทาย แต่ ไม่ ย ากนั ก ที่ เป็นเส้นทางที่ใช้งานอย่างไม่เครียด เพราะปล่อยวาง ปล่อยวิถีให้เป็นไป จะเรียนรู้ เพราะเธอมีน้องชายเป็นวิศวกรคอยให้คำปรึกษาในเรื่องไฟฟ้า อย่างมีน้ำใจต่อกัน แล้วทุกสิ่งจะกลับมา โดยไม่ต้องเรียกและร้องขอ… หัวการค้าเริ่มโลดแล่นอีกครั้ง รู้ความต้องการของลูกค้า รู้ว่าอนาคต น่าจะเดินไปถึง จึงต้องดักรอไว้เลย บริษัทนี้จึงขายเฉพาะงาน LED ล้วนๆ เป็นทั้งงานตามออเดอร์และงานที่มีขายกันทั่วไป เลือกซื้อได้ตามต้องการที่ เหมาะกับงาน 63


คลุกคลีกับวงการผลิตหนังโฆษณามากว่า 20 ปี ขอมาตอบคำถามประเภทเส้นผมบังภูเขา กับงานโฆษณาที่ใครๆ ก็ทำได้

สมชาย ชีวสุทธานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่งสตูดิโอ จำกัด (มหาชน) Somchai Cheewasutthanon Director and Chief Executive Director Matching Studio Plc. เครื่องดื่มที่ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินในการบริโภค ตอนนี้มี พัฒนาการลึกล้ำ อีกก้าว เป็นการใช้อารมณ์ที่ต้องบังเกิดผล คือจาก Emotional Drink มาเป็น Functional Drink เมื่อมีอารมณ์เลือก ความแปรปรวนของอารมณ์มนุษย์ ย่ อ มมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ เ ลื อ กได้ เ ช่ น กั น นะครั บ ความภั ก ดี ต่ อ แบรนด์จึง เชอะ… ไม่มีหรอกครับ อะไรที่ตอบสนองอารมณ์ ฉันได้ ฉันเลือกอันนั้น หวังว่าคงเข้าใจนะจ๊ะ คนรุ่นใหม่ชอบลองของใหม่ ชอบ T-R-Y หมายถึง TRY แปลว่าทดลอง ผมไม่ได้ใช้คำว่า คอนซูเมอร์นะครับ เพราะ คนละความหมายกันครับ การตะบั น แข่ ง ขั นกั น มาก ทำให้ ร ายใหม่ ๆ รอเกิ ด ยาก มากในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ยุคนี้คนเครียดมากครับ ผม คิดว่า ผมจะใส่เรื่องสุขภาพใจลงไปด้วย เพราะแต่ละเจ้า เน้น แต่เรื่องสุขภาพกาย ว่าดีต่อร่างกาย อย่างโน้น อย่างนี้ ไม่เคย เห็นเจ้าไหน บอกว่าดื่มแล้วอารมณ์ดี จิตใจเบิกบาน ปลอด โปร่ง แจ่มใส ไม่ด่าลูกน้องไปตลอดวัน ผมไม่รู้ว่าเป็นข้อจำกัด ของทาง อย. หรือเปล่า ไม่รู้นะ ไอเดียผมนะ ผมขอทำโฆษณา ผลิตภัณฑ์นี้ ด้วยการทำ บิลบอร์ดยักษ์สักชิ้น มีรูป สาวสวยขนาดใหญ่ สูงสัก 10-20 เมตร เน้นแนวตั้งสูงๆ หุ่นดีเลย เน้นตัดเฉพาะตัวผู้หญิงนะ ทำให้มันเป็น 3D หน่อยๆ ไม่ใช่แบบแบนๆ แล้วเธอก็บอกไว้ ว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่อยู่แต่ร่างกาย ต้องประกอบด้วย สุขภาพจิต สุขภาพใจ ที่ดี แล้วก็ดื่มเครื่องดื่ม ...จุด… จุด…จุด…โอว์ มัน ใช่เลยครับ อี ก ตั ว ขอเกาะติ ด ไปกั บ แฟชั่ น เชี ย ร์ บ อล ที่ ค อแหบ คอแห้งก็ต้องกินน้ำ ผมจะทำกระป๋องโค้กยักษ์ แล้วให้มันมี การพุ่งตัวของฟองออกมาแบบซึม ซึม คล้ายๆ อาการดึงสลัก เปิดฝา หาที่ชุมชนคนเยอะๆ ตั้งไว้ ให้ทำงานทุกๆ ชั่วโมง ใส่ เอฟเฟ็กให้กระป๋องมันค่อยๆ สั่นก่อนนะ แล้วก็ค่อยแรงขึ้น เหมือนเราเขย่ากระป๋องแล้วเปิดไง พอถึงจุดนึง ฝาเปิด ก็ มี น้ำกระจายขึ้นมาเป็นฝอยๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่น อาจเป็น 3D จะเป็นน้ำดำ น้ำแดง น้ำส้ม ได้ทั้งนั้น แต่ ท างที่ ดี ผมไม่ แ นะนำ เป็ น น้ ำ สี ประเดี๋ ย วจะถู ก ตี ประเด็นเป็นค่ายสีโน้น สีนี้ ยุ่งตาย…….

“ชิมชีวิต...”

“…เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อความสวย น่าจะเพิ่ม จุดขาย เรื่องกินแล้วสุขภาพใจดีเยี่ยมเข้าไปด้วย…” “…Functional drinks should add another gimmick to the products as the drinks for not only your physical health, but your mental also…”

64


โชคชัย ตู้ปัญญากนก Chokchai Tupanyakanok CREATIVE GROUP HEAD มุมมองนักการตลาด มุมมองเอเยนซี BANGKOK SHOWCASE, THAILAND “…..ถ้าจัดว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อนอกบ้าน ผมคิด ว่านี่แหละจะเป็นดาวรุ่ง ในยุคดิจิตอล….” “…If considered mobile phones as one of the Out – of - Home media, they could be the new rising star in the digital era…” มือถือ คือสื่อดาวรุ่ง ผมคิดว่า สื่อดาวรุ่งแห่งยุคน่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เพราะ เทรนด์ในต่างประเทศเริ่มจะมากันมากขึ้นแล้ว เมื่อมาแจมกับ มือถืออยิ่งแรงขึ้นอีกหลายวัตต์ ผมศึกษาการทำสื่อทางด้านนี้ มา 2 ปีแล้ว เตรียมตัวรอไว้ก่อน แต่ในประเทศไทยตอนนี้ยัง ไม่บูม 3 จีมาเมื่อไหร่คิดว่ามาแน่ๆ อีกอย่างที่น่าสังเกตมากว่า ยุคนี้สื่อนอกบ้าน หันมารุก พื้นที่ส่วนบุคคลกันมากขึ้น เช่น ในห้าง ในมินิมาร์ท ตามชั้น วางขายของต่างๆ จากป้ายบิลบอร์ดกลางแจ้ง ตอนนี้หันมาทำ สื่อ ณ จุดขายมากขึ้น สื่อนอกบ้านที่ชอบ - ผมชอบสื่อของบุญถาวร สื่อนอกบ้านที่ผมชอบ มีอยู่ตัวหนึ่งคือ โฆษณากระเบื้อง ปูพื้นของบุญถาวร ดูไกลๆ เป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อชั้นใน ที่ชอบ คือเค้านำกระเบื้องจริงๆ มาแปะติดกันบนบิลบอร์ด มันโชว์ให้ เห็นว่ากระเบื้องของเค้าละเอียดสวยงามนำมาทำเสื้อชั้นในได้ เจ๋งครับ สื่ อ นอกบ้ า นยั ง สนุ ก มาก แต่ อ าจมี ข้ อ จำกั ด บ้ า งด้ า น ข้อกฏหมาย สื่ อ นอกบ้ า นมี ค วามหลากหลายขึ้ น มี รู ป แบบ มี ดี ไ ซน์ มีการสร้างสรรค์งานที่น่าดูขึ้น แต่ในทางข้อกฎหมายบางอย่าง Chokchai Tupanyakanok 2005 – 2009 อาจทำให้ครีเอทีฟอกหักได้ครับ อย่างเช่น ครั้งหนึ่ง ผมเคยคิด CREATIVE GROUP HEAD, BANGKOK SHOWCASE, THAILAND จะทำ โมเดลยางรถยนต์ ขนาดใหญ่ เพื่ อ จะเอาไปติ ด ไว้ ใต้ Product : i-mobile / EA Game / i-vision / OKLS Chinese สะพานหรือใต้ทางด่วน เพื่อโชว์ว่ายางเส้นนี้ ยี่ห้อนี้สามารถ Language School / Thailand Post 2004 – 2005 รับน้ำหนักได้ขนาดไหน แต่ก็ไม่สามารถทำได้ SENIOR COPYWRITER, GREY THAILAND การคิดงานโฆษณา ต้องเร็วและดีกว่า Product : Glaxosmitkline / Ambipur car / Sizzler คือตอนนี้ทั่วโลกมันเห็นกันได้หมด โลกใบเล็กลง ทุกคนจึง 2002 – 2003 COPYWRITER, SINGLE MIND JAI DEAW สามารถรับรู้ได้ว่าที่ไหนมีอะไร อย่างแต่ก่อนเราคิดงานก็จะ Product : JVC / iTV เห็นแต่ในประเทศเรา แต่เดี๋ยวนี้มันสามารถเห็นกันได้หมด 2001 – 2002 การคิดอะไรก็ยากขึ้น อย่างสมมุติ มีคนนึงคิดงานอยู่ที่สเปน COPYWRITER, TBWA THAILAND Product : ZEN Department Store ผมก็คิดอยู่ที่เมืองไทย งานออกมาคล้ายๆ กัน ก็จะเป็นการ AWARD เลียนแบบกัน ทั้งๆ ที่ต่างคน ต่างคิด การสื่อสาร มันเร็วมาก BAD AWARD 2008 : Best Radio Spot  ทำให้เรารู้ เราเห็นกันได้ เพราะฉะนั้นความยากมันอยู่ที่คิด Category : Public Service SHORTLIST CANNES 2008 อย่ า งไร คื อ เหมื อ นกั น ได้ แต่ ต้ อ งให้ ดี ก ว่ า ใครดี ก ว่ า เร็ ว กว่ า Product : SCAD BKK ก็ได้ไป Title : Fat / Broken heart / Game Addict / Handicap เวลาในการคิดงาน ขึ้นกับเวลาที่ลูกค้าให้มา BRONZE CANNES 2007 Product : i-mobile 902 โฆษณาตัวนึงโดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดเป็นอาทิตย์นะ แต่ Title : Butterflfly / Snake บางงานต้องอยู่กับเวลาที่ลูกค้ากำหนด บอก 2 วัน ก็ต้อง 2 SHORTLIST CANNES 2004 วัน เดี๋ยวนี้แข่งกันเยอะ จะมาอ้อยสร้อยต่อรองเวลา คงไม่ทัน Product : Quit to win Title : Hand / Foot / Tounge กิน แต่บริษัทใหญ่ๆ เขาสามารถทำเองได้ เพราะมีโปรโมชั่น ออกมาถี่มาก

Creative ยุคสื่อสารไร้พรมแดน

65


คุณวรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) Worawoot Ounjai ลู กชายคนโตของครอบครัวคนจีน Managing Director ที่ต้องเข้ามากอบกู้ธุรกิจร้านเครื่องเขียนเล็กๆ ของบิดา OfficeMate Plc. โลกธุรกิจใบนี้ มิได้โปรยกุหลาบไว้รอ “เสี่ย” เลย ประสบการณ์กว่า 10 ปี ของเขา เป็ นโจทย์ของเถ้าแก่รุ่น “เสี่ย” ได้เป็นอย่างดี “…การถ่ายภาพ เป็นงานอดิเรกที่หลังคนทำได้ สังคมเครื อข่ายที่พูดคุยกันได้สะดวก ทั้งภาพ ทั้งเสียง ยิ ง ่ ง่ า ย และเป็ น อี ก หนึ ง ่ กลยุ ท ธทางการขายได้ อีกด้วย…” easily connecting people. Photography “…Social network, one of the sales strategies, nowadays becomes a popular hobby which also helps enhancing the popularity of the social network sites…” มุ ม มองทางศิ ล ปะจะมาจากไหนล่ ะ ครั บ มั นก็ ม าจากต่ า งคนต้ นคิ ด อุ ป นิ สั ย ความชอบ และงานอดิ เรกทั้ ง หลายของคนๆ นั้ น เช่ น ถ่ า ยรู ป ในขณะที่ผมกำลังเขียนต้นฉบับ เป็นช่วงที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะ ดูหนัง ฟังเพลง สะสมงานศิลปะ ถักไหมพรม โครเช สารพัดงานฝีมืออื่นๆ ตึ ง เครี ย ดสุ ด ๆ เลยครั บ จากกรณี ม็ อ บแดงบุ ก กรุ ง หลายคนเครี ย ดจั ด มากมาย งานอดิเรกเหล่านี้จะช่วยปลูกฝังศิลปะ และมุมมองทางศิลปะ จนจิ ต แพทย์ อ อกมาเตื อ น ผมเห็ น ด้ ว ยครั บ จึ ง ขอหั ก มุ ม ชวนคุ ณ ๆ ของเรา เพื่อเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจตอนเข้าสู่โลกการทำงานจริงๆ ผ่อนคลาย หาเรื่องเบาๆ มาคุยกันดีกว่านะครับ จากงานอดิเรกก็นำไปสู่การต่อยอดการทำธุรกิจได้ ถ้าใครเล่นกล้อง ตัวผมเอง จากงานที่ต้องมุ่งมั่น เวลาที่มีจำกัดเมื่อมองเรื่องงานตรงหน้า ดิจิตอลยุคปัจจุบัน มันหนีไม่พ้นงานปรับแต่งภาพไปด้วย เพราะบางครั้งเรา ทำให้งานอดิเรกของผมห่างหายไปจากตัวเอง นานเกือบ 20 ปี แล้วล่ะครับ โหลดภาพก่อนอัด และตกแต่งภาพเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามแปลกตายิ่งขึ้น งานอดิเรกของผม คืออะไรครับ อ๋อ…คือ การถ่ายภาพครับ ก่อนพิมพ์กันอีกต่างหาก โดยจากการหาความรู้เพิ่มเติมให้งานอดิเรกเรา เรื่องนี้ มีส่วนเกี่ยวพันมาถึงธุรกิจของผม อย่างเหมาะเจาะ ผมเองก็ไม่ เล่นๆ นี่ล่ะครับ ที่นำไปสู่การเรียนรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยี และไม่แน่ว่า เคยคิดว่าจะได้นำมาใช้งานหรอกนะครับ เพราะถ้าผมไม่ได้เล่นกล้องและฝึก มุ ม มองการทำธุ ร กิ จ ก็ จ ะเกิ ด เช่ น ด้ า นการปรั บ แต่ ง ภาพ การเก็ บ ไฟล์ ถ่ า ยรู ป เมื่ อ 20 ปี ก่ อ น แค็ ต ตาล็ อ กเล่ ม แรกของออฟฟิ ศ เมทคงไม่ เ กิ ด การทำอัลบั้มออนไลน์ ซึ่งอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปทาง Social Network ความลับนะครับ เถ้าแก่อย่างผม เป็นคนถ่ายภาพทุกภาพลงในแค็ตตาล็อก Site ที่มีคนทำอัลบั้มภาพสวยๆ ส่วนตัวใส่เพลงเพราะๆ แชร์ออนไลน์กัน เล่มแรกของออฟฟิตเมทครับ งานอดิเรกอย่างนี้ก็น่าสนุกดีนะครับ ถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดี นึกย้อนไปตอนนั้นก็สนุกดีครับตามประสาคนไม่โปรแต่ริทำงานใหญ่ ผมแนะนำเรื่องถ่ายรูปซะเลยครับ กล้องดิจิตอลสมัยนี้ก็ไม่แพง เดี๋ยวนี้เรามี เหมือนมือโปร ตอนนั้นแค็ตตาล็อกเล่มแรกต้องต้อนพนักงานขายมาถือไฟ นั ก ถ่ า ยภาพเก่ ง ๆ เกิ ด ขึ้ น ได้ ไ ม่ ย าก เพราะต้ น ทุ น ไม่ สู ง เหมื อ นในอดี ต ส่องสินค้า หาฉากหลังหลายสี ช่วยกันขึงให้ตึงเป็นพื้นหลังฉากสินค้า สมัย แล้วครับ นั้นกล้องดิจิตอลก็ยังไม่มี ก็ต้องใช้ฟิลม์ถ่าย ซึ่งเป็นงานยากเข้าไปอีก กด ...ชวนมาถ่ า ยภาพกั น เถอะ มาถ่ า ยด้ ว ยกั น สร้ า งสรรค์ ธุ ร กิ จ ในตั ว ชัตเตอร์ทีต้องท่องในใจว่า 5 บาท 5 บาท แถมต้องลุ้นคุณภาพของงาน เพิ่มมูลค่าสินค้าได้อีกด้วยนะครับ... อีกหลายวันถัดมา ถ้าไม่ดีก็ต้องถ่ายใหม่กันหลายรอบครับ นั่นเป็นเรื่องเก่า 14-15 ปีที่แล้ว แต่ตอนนี้เรามีทีมโปร และอุปกรณ์ครบเครื่องเลยครับ ว่า กันไปตามยุคสมัย มานึกตอนนี้ถึงได้เริ่มรู้ตัวว่าแก่แล้ว เหมือนเหตุการณ์ แป๊บเดียว แต่นี่ก็เกือบ 20 ปีแล้ว ผมเคยเล่าถึงองค์กรมีดีไซน์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ กระบวนการ (Process) / เทคโนโลยี (Technology) / สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ซึ่ง แยกกันไม่ออก ต้องควบรวมอยู่ด้วยกันแบบอภินิหารแฝดสาม

“คุยกันเบาๆ เรื่องงานอดิเรก”

66


สุทธิศักดิ์ รตโนภาส ประธานชมรม Y – ME สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Suttisak Ratanopas Y – ME ดียังไง? ดีที่มีเพื่อนเป็นนักการตลาดยุคใหม่ President of Young Marketing Executive Club ยน ทั้งคนไทยและฝรั่ง ต่างชาติ ติดใจกันมาก…” “…พัทยา วันนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นตลาด 4 ภาค ที่จอมเที “…The newest tourist attraction in Pattaya, the “Four Regions Floating Market or Pattaya Floating Market” located at Jomtien, has drawn many tourists both locals and foreigners…” นี่แหละครับตลาดน้ ำ 4 ภาค ที่พัทยา ชิมอิ่มอร่อย ขอให้เตรียมท้องว่างๆ ไปด้วยครับ กั บ โรงแรมแอมบาสเดอร์ หาดจอมเที ย ม ถนนสุ ขุ ท วิ ท ด้า“มุนหน้ อนร้านขายของฝาก กนิ่งา” อาจจะเหมื ที่เรียกความสนใจได้ เพราะเป็นคนจริงๆมี ร ถทั ว ร์ จ อดเรี ย ง ราย บังหน้าตลาดซะงั้น ต้องตั้งใจมองดีๆ นะครับ พอเดินเข้าไปด้านใน ทึ่งเลยครับ เขาจัดเป็นกลุ่ม แบ่งเป็น ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ มีขนมของกินประจำภาคให้เลือก ชิม เลือกซื้อกันจุใจ กาแฟโบราณ ถู ก ใจคอกาแฟเป็ นที่ สุ ด ชื่ อ ร้ า น “กาแฟ โกเฮง” ผมและคณะกินรายทางกันไปตลอด จำแทบไม่ได้ล่ะ ครับว่า กำลังอยู่ภาคไหน อร่อยทุกอย่าง ผมมีข้อแนะนำว่า ใครเกิดวันไหน เลือกได้ตามสีนั้น ควรไปแบบท้องว่าง ให้หิวๆ ไปนะครับ คณะกรรมการของชมรม y-me ไปเที่ ย วพั ท ยากันครั บ มีของโชว์หลายอย่างที่คิดไม่ถึง มีนักท่องเที่ยวแวะมาไม่ ฟังดูเป็นเรื่องแสนธรรมดามาก ใช่ไหมครับ ขาดสาย ฝรั่ง คนไทย ทำให้ตลาดนี้มีชีวิตชีวา เดินจนสาแก่ใจ แต่ ผ มขอเล่ า ว่ า ไม่ ธ รรมดา เพราะที่ พั ท ยา มี ต ลาดน้ ำ แล้วก็ล่าถอนกำลังออกมา 4 ภาค ด้วยนะครับ แน๊ะ… ตาโตกันแล้ว ผมเองก็นึกไม่ถึง มื้ อ เย็ น เป็ นการไปกิ น ร้ า นชื่ อ “มุ ม อร่ อ ย” แนวซี ฟู ด ส์ คิดว่าจะมีที่นครปฐม ราชบุรี มีแม่ค้าพายเรือมาขายของกัน ริมทะเลบรรยากาศ ไม่ต้องบรรยายครับ ริมทะเล สายลมพัด แบบสดๆ ซื้อกันได้สนุก อย่างที่เราคุ้นเคยกัน แต่ฝรั่งตื่นเต้น เอื่อยๆ เคลิ้มกันเลยล่ะ นั่นแหละครับ การไปนอกสถานที่ กั น คราวนี้ เป็ น การะชั บ มิ ต ร การค้นพบที่เที่ยวจุดนี้ ต้องยกความดีให้ กรรมการของ ในหมู่ ค ณะกรรมการของชมรมฯ เพื่ อ มี กิ จ กรรมในเร็ ว ๆ นี้ เราที่ช่างเสาะแสวงหา โปรดติดตามได้นะครับ มาเลยครับผมพาทัวร์ เส้นทางการเดินทาง เหมือนกับที่ เราไปพัทยา ในทุกๆ ครั้ง จุดสังเกตคือตลาดนี้ อยู่ตรงกันข้าม

วันนี้ที่…พัทยา

67


ชีวิต งาน และสังคม มาพร้อมกันเสมอครับ แยกกันไม่ออกแน่ๆ การจะบอกกล่าวใครๆ ใน เรื่องดีๆ มองว่าทำได้ง่าย ก็ง่ายครับ มองว่ายาก ก็ ย ากครั บ เพราะอาจจะมี บ างวรรคที่ ส ะดุ ด คำว่า “ข่าวร้ายลงฟรี ข่าวดีเสียเงิน” งานของโรตารีมีมากมายจริงๆ ครับ ยอมรับ กันตรงๆ ว่า อ่อนงานประชาสัมพันธ์ อาจเป็น เพราะเป็ น งานอาสา ทำงานเสร็ จ ก็ แ ล้ ว กั น เพราะมีความสุขใจแล้ว การประชาสั ม พั นธ์ เป็ นการบอกกล่ า วให้ สังคม วงกว้างได้รับรู้ว่า มีอะไรเกิดขึ้น รับรู้แล้ว จะมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งไร เป็ น อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง และ วัดผลไม่ง่าย ต้องใช้เวลา ของแบบนี้ผมคิดว่า ไม่ ใช่ เรื่ อ งที่ ช าวโรแทเรี ย น กั ง วลใจกั น หรอก เพราะเชื่อมั่นในการคิดดี ทำดี จริงไหมครับ การจั ด กิ จ กรรม ที่ เ ชิ ญ ผู้ ค นคอเดี ย วกั น มารวมกัน และบอกกล่าวข้อมูลลงไป พร้อมๆ กัน ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดี อย่างหนึ่ง ใช้ความ บันเทิงเปิดทางให้รับรู้ข่าวสาร ด้วยความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน นับเป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ชอบ ย่ ำ ค่ ำ เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 9 มี น าคม 2553 ที่ผ่านมา สโมสรโรตารีปทุมวัน จัดคอนเสิร์ตให้ แฟนของศิลปินคนโปรด หายคิดถึงกัน (ซะที) เป็นการเปิดบันทึกความทรงจำ จากเมื่อครั้ง แรก จาก 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2551 มาถึ ง วั น นี้ ความรักที่มีต่อกัน ไม่เคยจืดจางลงเลย ศิ ล ปิ น คนโปรด อย่ า ง อุ้ ย - รวิ ว รรณ จินดา, แหวน - ฐิติมา สุตสุนทร, มัม ลาโคนิค, โก้ มิ ส เตอร์ แ ซกแมน และป้ อ ม - ออโตบาน ขั บ กล่ อ มเพลงรั ก และคุ ย กั นจุ๋ ง จิ๋ ง ขำๆ ฮาๆ หายคิดถึงกันไปได้อีก จนกว่าจะเจอกันอีก ใน Love Song 3 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิตติ์ วันที่ 28 มิถุนายน นี้ครับ งานนี้และงานหน้า เป็นกิจกรรมที่ใส่ข้อมูล ขององค์ ก รโรตารี เ ข้ า ไป ให้ ร่ ว มรั บ รู้ กั น แบบ เข้ า ใจง่ า ย และเป็ น การระดมทุ น เพื่ อ ใช้ ใ น กิ จ กรรมบำเพ็ ญ ประโยชน์ ข องสโมสรโรตารี ปทุ ม วั น อี ก ด้ ว ย ขอบคุ ณ สายตาทุ ก คู่ ขอบคุ ณ ศิ ล ปิ น ทุ ก ท่ า น ขอบคุ ณ ผู้ ส นั บ สนุ น ทุ ก ท่ า น ที่ทำให้เรามาเจอกันครับ

The english text is be translated by Rotarian Issaree Navakulchai

68

ดุลจิตต์ ลีธนะกุล ปทุมวัน ปี 2552 – 2553 นายกสโมสรโรตารี Dullachit Leetanakul President 2009 – 2010 Rotary Club of Patumwan

เรียงหน้ารับความสุข

ศิลปินทั้ง 5 น่าจะถูกใจใครสักหลายคน

ศิลปินถูกใจวัยรุ่น (ราวคราวเดียวกัน)

ม่านความทรงจำถูกปิดลง แต่ความสุขยังถูกบันทึกไว้

Our work and social life are both part of ours. If think that something is easy to do, it will be easy. If we think it will be difficult, it will be difficult. Rotarian has really a lot of work, but weak of Public Relations because we are all volunteers. Ours reward is a happy feeling of accomplishment. We should let the general public understand how we work and also let them be involved. This is not so easy to do. Also it is not always easy to immediately see the good results of our actions. Rotarian should not worry, We believe that good ideas and good actions will lead to good results. I think, it is a good strategy to have entertainment where people can also be given a summary of our activities. This is a good way to publicize the Rotary Club and bring happiness to others at the same time. This type of good news is something that anyone would love to hear. On Tuesday night, March 9, 2010. Rotary club of Pathumwan held a Love Song II concert for sentimental fans of Thai popular songs. Since the first Love Song concert on February 22, 2008 until today, we have good memories that we will never forget. Favorite artists like Oui - Raweewan Jindra, Wen Thitima Suntasunthon , Mam RaKonic, Koh Mr. Saxmen and Pom Autobahn… we love their music and enjoyed the party. We look forward to meeting once again for Love Song III in the ballroom at the Queen Sirikit Convention Center on 28 June 28th 2010. This concert and the future functions of our Rotary club of Patumwan Club are simple ways to promote our club and to raise fund for our activities projects. Thanks to the audience for their participation, also all the artists. A big thank you goes to those who sponsored Love Song II and enabled us to meet up with each other.


สุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Suthichai Eamcharoenying President, Social Venture Network

หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน ขณะที่ผมนั่งลงเขียนต้นฉบับนี้ เป็นช่วงที่กลุ่มคนเสื้อแดง ปักหลักอยู่ใจกลางเมืองหลวง และพยายมบอกสิ่งที่พวกเขาคิด ว่ามีความไม่เป็นธรรม แม้จะรู้กันอยู่ในทีว่าเบื้องหลังมายังไง และหลายเคยรู้อยู่แก่ใจว่าคำบางคำ ถูกพูดเพียงครึ่งเดียว ผมขับรถเฉียดไปในบริเวณชุมชนเห็นมอเตอร์ไซด์รับจ้าง, สามล้อตุ๊กตุ๊ก, รถแท็กซี่ และรถปิกอัพ ติดธงแดง ถือธงแดง ด้ ว ยใจฮึ ก เหิ ม ผมเห็ น ใจคนเหล่ า นี้ ค รั บ ! เพราะในชี วิ ต ประจำวันบนท้องถนน ผู้คนเหล่านี้แหละครับที่ได้รับความไม่ เป็ นธรรมจากตำรวจจราจรบางคน เมื่ อ เที ย บกั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต่างกับผู้ที่ขับรถยนต์ราคาแพงๆ แต่เมื่อดูผู้นำของเสื้อแดงซิ ครับ นักการเมืองแต่ละคนล้วนมีประวัติและผลงานที่เป็นข้อ กั ง ขา ในประเด็ น ของคอรั ป ชั่ น ของความขั ด แย้ ง ทางผล ประโยชน์ (Conflict of interest) ส่ ว นในขั้ ว ตรงข้ า ม มวลชนเสื้ อ เหลื อ งที่ ไ ด้ เคยแสดง บทบาทในการเคลื่ อ นไหวขั บ ไล่ ผู้ น ำเสื้ อ แดงมาแล้ ว ก็ มี เหตุผลหลักคือ การคอรัปชั่นอย่างมโหฬาร ถึงขนาดสามารถ เปลี่ยนกติกา (กฎหมาย) กันเลยทีเดียว, การครอบงำองค์กร อิ ส ระ, การใช้ อ ำนาจและเงิ น ในการบั ง คั บ บั ญ ชา ระบบ ราชการ ซึ่งประเด็นทั้งหมดมีน้ำหนักอย่างยิ่งไม่ต่างกับปัญหา พื้นฐานของเสื้อแดงรากหญ้า ลองมาวิเคราะห์มุมของ “คนสองสี” กันดูนะครับ หากนำข้ อ เรี ย กร้ อ งของทั้ ง สี แดง - สี เหลื อ งมาร่ ว มกั น แล้วเปลี่ยนประเทศไทยเสียใหม่ ให้ประเทศไทยมีความเป็น ธรรมไม่ ใ ช่ ส องมาตรฐาน และปราบปรามคอรั ป ชั่ น อย่ า ง จริ ง จั ง ในทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง การใช้ อ ำนาจ บิ ด เบี้ ย วทาง กฎหมาย เป็นการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย เป็นพื้นฐานความคิดที่บอกได้ครับว่า หากมีการใส่ คำว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ ภาครั ฐ , เอกชน, องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน, มู ล นิ ธิ , นั ก วิชาการ หรือแม้กระทั่งพลังเงียบเชียบ ที่เก็บตัวอยู่ในสังคม เฝ้ามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นี้ คุ ณ ๆ จะพบว่ า สำหรั บ แนวคิ ด “ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สังคม” นี้ไม่ใช่เพียงภาพที่เรามองเห็นว่า หลายคนลุกขึ้นไปทำ กิ จ กรรมทางสั ง คม ให้ ทุ นการศึ ก ษา สร้ า งฝาย สร้ า งอาชี พ หรืออะไรอื่นๆ ที่คิดว่าเนี๊ยะ…ใช่แล้ว ฉันทำกิจกรรมแล้วจบ กันไป แต่มุมที่กว้างและลึกไปกว่านั้น คือเรื่องนี้แหละครับ หาก เราปฏิบัติอยู่บนเส้นแห่งความคิดของการเกิดประโยชน์ต่อ ส่วนรวม ปัญหาใดๆ ของทุกวันนี้ คงไม่เกิดและสังคมจะน่า อยู่กว่านี้เยอะครับ…

หาก…มี

“…แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม มีมากกว่าการ ทำกิจกรรมทางสังคมอย่างที่เราเห็นกัน เพราะเกิด ขึ้นได้ตั้งแต่นโยบาย ไปถึงการปฏิบัติตัวกฏระเบียบที่ มองประโยชน์ส่วรวมเป็นสำคัญ…” “…The Corporate Social Responsible or CSR is more than just doing the activities. It has to start with the corporate policies and regulations with the benefits for social as its core…”

69


หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน “…การเขียนเรียงความ การวาดภาพ เป็นการบอกความในใจ บอกแนวคิด บอกจินตนาการของเด็กๆ ได้ดี ยิ่งส่งเสริมให้พวกเขา คิดดี ทำดี ยิ่งเป็นความหวัง ให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่ดีในอนาคต…” “…Children can express their imagination through essays and drawings. The more you encourage them to do the good deeds, the more our country has its chance …” การทำธุ ร กิ จ มาต่ อ เนื่ อ งยาวนานมาจนถึ ง เวลา 50 ปี คงเป็ น เรื่ อ ง ไม่ธรรมดา หลายมุมที่มอง ยลตามช่อง ความชาญฉลาดของเจ้าของธุรกิจ จากคนรุ่นต่อรุ่นที่รับช่วงกันมา การปรั บ ตั ว ของผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงตามรสนิ ย มของผู้ บ ริ โภค เพราะเชื่อแน่ว่า การกินการบริโภคเมื่อ 50 ปีก่อน ของคนไทย คงแตกต่าง จากวันนี้อย่างแน่นอน การทำธุรกิจในยุคนี้ ยังคงปักหลักใช้ผู้บริโภคเป็นตัวตั้งเช่นเดิม สิ่งที่ เพิ่มขึ้นมา คือการแบ่งปัน ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ที่ดีที่ช่วย เสริมภาพให้ขายได้อย่างยั่งยืน เรียกกันว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ส่วนความ จริงใจ ความต่อเนื่อง ตามกระแสแฟชั่นนั้น กาลเวลา การกระเทาะเปลือก ใจ ต้องดูกันเองแบบใกล้ๆ มาดูกิจกรรม ของค่ายกาแฟคนไทย ที่มีการบอกสังคมว่า เปิดมา 50 ปี แล้วนะ คือ กาแฟ “เขาช่อง” โครงการ “เขาช่ อ ง ชวนน้ อ งเล่ า เรื่ อ งชั ย ชนะแห่ ง ความภู มิ ใ จ” เริ่มต้นจุดประกายความเป็นคนดี คือความหวังของชาติ ชวนน้ อ งๆ ใน 8 โรงเรี ย นของ กทม. เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ด้ ว ยการเขี ย น เรียงความ วาดภาพ ตามจิตนาการเรื่องการทำความดี มุ่งมั่นในความสำเร็จ ที่ถูกต้อง อาทิ การเป็นอาสาจราจร การเลิกบุหรี่ การประพฤติดี การเรียนดี น้ อ งๆ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ลงสนาม เขี ย นเรี ย งความ ไม่ เ กิ น 1 หน้ากระดาษ A4 หรือเป็นภาพวาด ขนาด A2 โครงการนี้ มีการมอบรางวัลชนะเลิศไปแล้ว เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ ผ่ า นมา ณ ลานตะวั น ยิ้ ม สวนลุ ม พิ นี ท่ า มกลางความร่ ม รื่ นของต้ น ไม้ ผู้ใหญ่ใจดี และรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ พี่ๆ กองบก. ขอแสดงความดีใจ ด้วยจ๊ะ…

“วาดภาพและงานเขียน”

ภาพผลงานของน้องๆ ที่ได้รับรางวัล ขอให้เป็นแรงจูงใจในการทำเรื่องดีๆ ต่อไปนะน้องๆ

70


รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ASSOC PROF.Aruneeprabha Homsettee Deputy Director fund raising bureau The Thai Red Cross Society

เราช่วยกาชาด... กาชาดช่วยเรา “…งานออกร้านคณะภริยาทูต เพื่อสภากาชาดไทย ปีนี้จัดเป็นปีที่ 43 …” “…the 43rd Diplomatic Red Cross Bazaar 2010…” ดังเช่นการจัดงาน “ออกร้านคณะภริยาทูตประจำปี” จึงเป็นอีกงานที่แฟน พันธุ์แท้ตั้งตารอคอยเพราะติดใจกับการเลือกซื้อ สินค้านำเข้าจากหลากหลายประเทศ ราคาพิเศษ ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ และปีนี้จะเป็นปีที่ 43 การออกร้านของคณะภริยาทูต จัดขึ้นครั้ง แรกเมื่อปี พ.ศ. 2510 ที่บริเวณสระน้ำในสวน อัมพร ได้รับความสนใจมาก งานประสบความ สำเร็จอย่างงดงาม จนต้องขยายพื้นที่มาจัดที่ตึก บริพัตร สภากาชาดไทย, สถานเสาวภา, สนาม หน้าที่ทำการสำนักพระราชวังหรือสนามเสือป่า จ นก ร ะ ทั่ ง ปี พ . ศ . 2 5 4 5 จั ด ที่ ร อ ยั ล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารา กอน จนถึงปัจจุบัน งานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2553 หรื อ (The 43rd Diplomatic Red Cross Bazaar 2010) จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั นที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 สภากาชาดไทยได้ รั บ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็น จากสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม ประธานเปิดงานและเยี่ยมร้าน ราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทยเสด็จ พระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมร้านต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เงินรายได้จากงานนี้ จะนำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุง สภากาชาดไทย สำหรับ โครงการศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็ง เต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โครงการศัลยกรรมตกแต่ง ปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่นๆ, โครงการแว่นสายตาเพื่อเด็ก นักเรียน ในถิ่นทุรกันดาร, โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัย เรียน, โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาตนเองของผู้ พิการ, โครงการศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า และกระโหลกศีรษะชนิด รุนแรง จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น งานนี้แฟนคลับรอคอย มีสินค้าจากจากทุกประเทศให้เลือก อาทิ นาฬิกา ชีส เส้นพาสต้า จากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ น้ำหอม และไวน์ จากสถานทูต ฝรั่ ง เศส เครื่ อ งสำอาง แฮม ไส้ ก รอก จากสถานทู ต อิ ต าลี เครื่ อ งแก้ ว จาก แฟนตัวจริงพันธุ์แท้ เข้าคิวซื้อบัตรเข้างาน 50 บาท สมใจกับการรอคอย สถานทูตฟินแลนด์ ปลาแซลมอน ขนมม้วน จากสถานทูตชิลี กาแฟ จากสถาน คิวยาวขนาดไหนก็ไม่มีบ่น ทูตบราซิล อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า จากสถานทูตญี่ปุ่น ช็อคโกแลต ลูกกวาด ความต่อเนื่องของการระดมทุนของสภากาชาดไทย มีได้หลายช่องทาง จากสถานทูตสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นอย่างไรก็ตาม เพราะภารกิจ “บำบัด นอกจากนี้ ยั ง มี พื้ นที่ จั ด ให้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ OTOP และสิ นค้ า จากผู้ ให้ ก าร ทุ ก ข์ บำรุ ง สุ ข บำบั ด โรค กำจั ด ภั ย ” เป็ นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ย ากไร้ สนับสนุนกว่า 300 ร้านค้า โซนสุขภาพ เกมส์โซน และมุมกิจกรรม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้เจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิต ที่มีอยู่ใน มี ก ารจำหน่ า ยสลากคณะภริ ย าทู ต ใบละ 50 บาท ลุ้ น ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น สังคมของทุกข์มุมโลก ไป - ก ลั บ ก รุ ง เท พ - ล อ นด อ น เน ป า ล ตุ ร กี สิ ง ค โป ร์ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ความสัมพันธ์ระดับประเทศ มีการส่งตัวแทนที่เป็นสัญญลักษณ์ตัวแทน และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ระดับประเทศ เรียกว่าเอกอัครราชทูต การขับเคลื่อนจึงเป็นภาพลักษณ์ของ ประเทศไปด้วย

“ร้านคณะภริยาทูต”

71


ราเชนทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ดำเนินรายการวิทยุ Rachain Chumsai na Ayudhaya Radio Announcer ขลุก... คลุก อยู่ก ับงานเพลงมากว่า 20 ปี ทั้งบนเวทีและหลังไมค์ rachain_J@yahoo.com สะสมแผ่นเสียง รู้จักเพลงยุค 70 80 90 เป็น “กูรู” หาตัวจับยากคนหนึ่ง ของวงการเพลงเมื องไทย “…ค่ าขนมของเด็ก ต่างยุคกัน ย่อมมีความแตกต่างกันตามสภาพ แวดล้อม ยุคผม วันละ 5 บาท ก็หรูหราแล้วครับ คุณล่ะ…” “…Different period of time and social environment, different allowance the children get. When I was young, I got 5 Baht each day…” มารับร้อนย้อนอดีตกันหน่อยนะครับ จังหวะเดียวกันที่ผม ได้ยินเพลงของพี่ดอน สอนระเบียบ “ไปโรงเรียนก็ไม่ไป ไปทีไร ก็ ไปสาย” จากทำนองเพลงสากล SIMON SAYS ของวง 1910 FRUIT GUM CO ที่ฮิตเปรี้ยงปร้างในอดีต ผมปิ๊งเรื่อง ไอเดียครั้งเก่าๆ ที่เคยคุยกับคุณผู้ฟังทางรายการวิทยุ สลึงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ออมเป็นกอบเป็นกำอะไร แต่เป็นการฝึกนิสัยการ อย่ า งครั้ ง กระโน้ น ผู้ ใหญ่ คุ ย กั น เรื่ อ งทองบาทละ 450 ออมตั้งแต่เด็กๆ ถ้าเป็นยุคนี้หยอดแต่เหรียญสิบบาท โดยใช้กระปุกใหญ่ๆ หมายความว่ า น้ ำ หนั ก ของทองหนึ่ ง บาทเท่ า กั บ 450 บาท เวลาเต็มแล้วเอาออกมานั่งนับดู บางทีพันกว่าบาทเชียวนะ เดินไปไหนต่อไหนคงวาววับไปทั้งตัว ปัจจุบันทองบาทละเกือบ   คุณผู้ฟังหลายท่านแลกกันเล่าย้อนอดีตว่า บางครั้งก็ไม่ได้นำไปฝาก สองหมื่นแล้ว เส้นเล็กๆ เท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งแทบเรือน ธนาคาร แต่เดินเข้าร้านขายของเล่น เล็งชิ้นไหนไว้ แบบไหนก็ซื้อหามาได้ ไหวครับ อย่างถูกอกถูกใจ สำหรับของเล่นที่ว่าในยุคนี้จะเปลืองเงินมากกว่ายุคก่อน   ผมเคยตั้งประเด็นกับคุณผู้ฟังว่า ตอนเด็กคุณๆ ได้ค่าขนม เราก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ไอที อุ ป กรณ์ ซ อฟแวร์ ที่ ใช้ กั บ คอมพิ ว เตอร์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ไปโรงเรียนกี่บาท บรรยากาศของการใช้เงิน และสิ่งแวดล้อม โปรแกรมต่างๆ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ รวมทั้งเกมเพื่อความบันเทิงนั้น มีตั้งแต่ ที่เกี่ยวข้องปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะครับ ราคาไม่กี่บาท จนถึงหลักพัน หลักหมื่นก็มีให้เห็น พอเปิ ด สาย ก็ เพลิ นดี ค รั บ กั บ หลากหลายความคิ ด เห็ น   ของเล่นที่ผมชอบตอนเป็นเด็ก เป็นจานบินสังกะสีกลมๆ ใส่ถ่านไฟฉาย บางคนได้ค่าขนม 10 บาท 20 บาท ก็ว่ากันไป ส่วนผมได้ค่า 4 ก้อน มีเสียงเอฟเฟคหมุนไปทางโน้นที ทางนี้ที พอชนเก้าอี้ ชนผนังก็จะ ขนมไปโรงเรียน 5 บาท ตอนอยู่ชั้น ป.1 ครับ อิ อิ น้องบาง หมุนตัวเองออกมา เคลื่อนที่ออกมาได้ เล่นสนุกเชียวล่ะครับ รวมทั้งเรือ คนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ 8 บาท นี่แสดงว่าหลังผมอีกนะ สังกะสีใส่น้ำเข้าไปทางท่อเล็กๆ ท้ายเรือ แล้วจุดเทียนลน มันจะแล่นช้าๆ เนี่ย เพราะสมัยผมถูกกว่านี้ ใช้ลอยในกะละมัง ก็สนุกดี เพลินดี ถามคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าไม่รู้จัก เห็ น มั้ ย ครั บ กาลเวลาทำให้ เราคาดเดาองค์ ป ระกอบ ไม่เคยเห็น ผมเองเคยเจอเวลาไปตามตลาดน้ำตามที่ต่างๆ ยังแอบซื้อกลับ ค่าของเงินยุคต่างๆ ได้ อย่างราคาไข่ไก่ที่บ่งบอกถึงสภาวะ มาเล่นคนเดียว เล่นให้คนอื่นเห็นไม่ได้ครับ เดี๋ยวเจอข้อหาวัยกลับ เศรษฐกิจ ข้าวสารยุคเป็นถัง เป็นกระสอบ จะมีแบบแบ่งขาย เรื่องของค่าขนม ยุคที่ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายต่างๆ เต็มรอบตัวไปหมด ถุงละ 1 กิโลกรัม ตามประเภทของข้าว - หอมมะลิ - เสาไห้ แล้ว น้องๆ บางคนเดี๋ยวนี้ได้ค่าขนมไปโรงเรียน 100 บาทต่อวันรวมค่าเดิน ตามห้างเป็นแบบถุงบรรจุ 5 กิโลกรัม ทางด้วย บางคนบอกว่าไม่เหลือ ก็กี่เท่าล่ะครับ สมัยผมนอกจากรถเมล์ฟรี  ผมถามต่อครับว่า คุณผู้ฟังใช้ และเก็บค่าขนมในแต่ละวัน แล้ว ค่าตั๋วเพียง 50 สตางค์เท่านั้น แม้รถเมล์ฟรีในยุคนี้จะมีให้บริการ แต่ ยั ง ไงกั น น้ อ งๆ บางคนเก็ บ ใส่ ก ระปุ ก สวยๆ มี ห ลายแบบ บริการอื่นๆ ก็ใช่ว่าจะถูกซะเมื่อไหร่ การเปลี่ยนเส้นทางบ่อยๆ เปลี่ยนจุดขึ้น หลายสไตล์ให้เลือก ลงหลายครั้ง ก็แทบจะไม่เหลือ ยิ่งถ้ามื้ออาหารต้องมีของหวาน ของขบเคี้ยว ยุคผม คุณน้าพาไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน ได้กระปุก ต่างๆ ด้วย เพราะฉะนั้น น้องบางคนที่บอกว่าประหยัดจนไส้กิ่วแล้ว ก็เป็น คล้ายๆ กระป๋องนมข้นหวาน เราเรียกกันว่า กระปุกออมสิน สิ่งที่ไม่แปลกอะไรนะครับ ครับ พอหยอดเงินจนเต็ม ต้องใช้ที่เปิดขวดเปิดออก หรือบางที เพลินครับ ขอบอกตรงๆ เวลาคุยเรื่องเก่าๆ ไม่ได้หมายความว่าต้อง ก็หอบทั้งกระปุกไปธนาคาร แล้วพี่ๆ เขาจะเปิด แล้วนับเงิน คนแก่จะคุยได้เท่านั้น วัยรุ่นอย่างผมก็คุยได้เหมือนกันครับ อิ อิ... เข้าบัญชี ก็ไม่มากมายอะไรหรอกครับ ยุคผมยังไม่มีเหรียญ ห้าบาท จึงหยอดเหรียญบาท เหรียญห้าสิบสตางค์ เหรียญ

“ค่าขนมไปโรงเรียน”

72


73


“ศึกรบ-ศึกรัก”

แล้วเดือนที่ร้อนที่สุดของปีก็มาเยือนเราอีกครั้ง...เตรียมไปเที่ยวกันแล้ว ใช่ไหมครับ การเดินทางไปเยี่ยมบ้าน พาครอบครัวไปเที่ยว กลายเป็น ประเพณี เอกลักษณ์ของไทย ผมคิดว่า คล้ายกับเทศกาลตรุษจีนแหละครับ เป็นเสน่ห์ตะวันออกที่สร้างความอบอุ่นในครอบครัวที่ชาวโลกถวิลหา ส่วนคอหนังที่วางคิวตัวเองอยู่กับบ้านไม่อยากออกไปไหน ผม มีหนังแผ่นมาแนะนำกัน 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นศึกรบ แหม..เข้ากับเหตุการณ์ของ โลกจังเลย ทุกคนล้วนอยากเป็นใหญ่ และอีกเรื่องเป็นศึกรัก ความรัก ที่เป็นความสวยงาม ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะ ขอบคุณค่ายแมงป่องที่ส่ง ข้อมูลมานะครับ

ภาพยนตร์ผจญภัยสุดระทึกขวัญ ในเรื่องราวสุดเร้าใจ เริ่มขึ้นเมื่อ “ไอเบิน ฟาห์แลน” (แอนโตนิโอ แบนเดอรัส) กวี หนุ่มแห่งแบกแดดได้ถูกเนรเทศออกจากบ้านเกิด ต้องร่อนเร่ไป ในดินแดนต่างๆ และพบกับการต่อสู้ของกลุ่มคนต่างเผ่าพันธุ์ ที่ ต้องการแย่งชิงและครอบครองดินแดนของเผ่าต่างๆ จนเจอ กลุ่มนักรบ Norse ที่ทำให้เขาต้องเข้าร่วมกับการต่อสู้กับสิ่งมี ชีวิตปริศนาในตำนาน ที่กินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้า ซึ่งทุก แคว้นที่พวกมันยกทัพผ่านไป จะเหลือทิ้งไว้เพียงความหายนะ อั นน่ า สะพรึ ง กลั ว ร่ ว มผจญภั ย ไปกั บ เหล่ า ทหารผู้ ก ล้ า ที่ น ำ คุณๆ เข้าสู่สงครามในตำนานอีกครั้ง

THE 13th WARRIOR พลิกตำนานสงครามมรณะ

74

จากบทละครของเชคสเปียร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบท ละครแนวโรแมนติกที่ยอดเยี่ยม นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดย เคเน็ ธ บรานาห์ ผู้ ก ำกั บ มื อ ทอง ซึ่ ง เคยฝากผลงานเปี่ ย ม คุณภาพอย่าง Henry V, Othello และ Hamlet มาแล้ว  เรื่อง ราวกล่าวถึงเจ้าชาย (อเลสซานโดร นิโวล่า) แห่งเมืองนาวาเร่ และคนใกล้ชิดสามคน ให้คำสัตย์ร่วมกันว่าจะตัดผู้หญิงออก จากชี วิ ต ภายในเวลา 3 ปี  และเกี ย รติ ย ศของพวกเขาได้ ถู ก ทดสอบ  โดยการมาเยือนของเจ้าหญิงแห่งฝรั่งเศสแสนสวย (อ ลิเซีย ซิลเวอร์สโตน) และคนใกล้ชิดที่น่ารัก 3 คน   รักแรกที่ พบเห็นได้ก่อตัวขึ้นอย่างฉับพลัน  แล้วหัวใจของ 4 หนุ่ม ยังจะ ยึดมั่นในคำสัตย์อีกหรือไม่  ติดตามชมความสนุกที่จะทำให้คุณ อมยิ้มได้ตลอดเรื่อง

LOVE’S LABIUR’S LOST


สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Somchai Sittichaisrichart ท่องไปในโลกไซเบอร์ Managing Director SIS Distribution (Thailand) Plc. “…Smart Phone เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดเล็ก พกพาง่าย ใช้ งานได้ดี อย่างนี้ ชีวิตต้องเปลี่ยนแน่ๆ ครับ…” “…A smart mobile phone is a portable mobile phone offering advanced capabilities which can change our lifestyle dramatically…” และนำมาใช้กันค่อนข้างแพร่หลายแล้วโดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งก็เชื่อ ว่าจะค่อยๆ มีการพัฒนามาใช้ในประเทศไทยในเร็วๆ นี้ โดยมาลองดูกันว่า ผมมีโอกาสไปร่วมบรรยายในงาน CIO 16 – Dinner Talk ที่จัดขึ้นเมื่อ มีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับ วั น พฤหั ส ที่ 28 มกราคม 2553 ที่ ผ่ า นมา ไหนๆ พู ด แล้ ว หลายท่ า นคง เริ่ ม จาก Google Maps ฉบั บ Mobile ที่ พั ฒ นาให้ ใ ช้ กั บ Smart พลาดงานนี้แหละครับ ผมขอเล่าอีกรอบนะครับ ว่า Smart Phone จะมีผล Phone ระบบ Android ของ Google เอง และขยายไปยังระบบอื่นด้วย ต่อ Life Style หรือวิถีชีวิตของคุณๆ กันยังไงบ้าง เพราะ Google มีการพัฒนาให้ใช้ในประเทศไทยเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ผมขอเริ่ ม ที่ ตั ว เครื่ อ ง Smart Phone วั น นี้ พั ฒ นาจนกลายเป็ น เรื่องแรกที่น่าประทับใจคือนอกเหนือจากการเป็นแผนที่ทั่วโลกให้กับผู้ใช้แล้ว คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีความสามารถสูงอย่าง CPU ทำงานเร็วมาก มี ยังสามารถดึงภาพจากดาวเทียมมาให้ดูกันง่ายๆ เช่นแผนที่บริเวณสะพาน รุ่นความเร็ว 1GHz และจะมีรุ่นที่เร็วกว่านี้ ทยอยออกมาอีกในปี 2010 นี้ ปิ่ น เกล้ า ฯ ที่ เรี ย กมาให้ ดู แ บบ Satellite View ด้ ว ย ซึ่ ง การดู ภ าพจาก ตามด้วยกล้องถ่ายรูปที่มีรายละเอียด 5 ล้านจุด เก็บภาพนิ่ง วีดีโอ และเป็น ดาวเทียม จะช่วยให้มีข้อมูลของบริเวณนั้นๆ ได้ดีขึ้นมากโดยสามารถ zoom scanner เก็บข้อมูลต่างๆ จาก bar code มี GPS ระบุตำแหน่งได้อย่าง เข้าไปดูได้ง่ายๆ ถัดไปเป็นข้อมูลการจราจร ซึ่งได้พูดถึงบริการนี้ไปบ้างแล้ว แม่นยำ จอภาพที่มีรายละเอียดสูงถึง 800 x 480 จุด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ แต่การเห็นข้อมูลจราจรบน Smart Phone ที่เราถือติดตัวไปได้ ก็จะยิ่งเพิ่ม 3” ไปจนถึง 4.7” (เช่นในรุ่น HD2 ของ HTC) และมีการพัฒนาจากจอภาพ ประโยชน์ให้กับผู้ใช้ได้อีกมาก แบบ LCD ไปเป็น LED ที่เพิ่มความสว่างและความคมชัดขึ้น เก็บข้อมูล ถัดไปก็เป็นความสามารถในการแสดงตำแหน่งของผู้ใช้บนแผนที่ ซึ่ง ขนาด 32GB จะเพิ่มเป็น 64GB ในเร็วๆ นี้ มีไมโครโฟนและลำโพงในตัว Google เรียกบริการนี้ว่า Latitude ที่สามารถแสดงว่าเพื่อนๆ ที่เรายินยอม ใช้บันทึกเสียงได้เป็นอย่างดี จนถึงที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการเชื่อม จะเปิดเผยข้อมูล อยู่กันที่ไหนบ้างในโลกนี้ ซึ่งในเรื่องนี้ ถึงแม้จะมีความเป็น ต่อเข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้งแบบ 2.5G และ 3G ที่ทำให้สามารถ ห่ ว งในด้ า นความเป็ น ส่ ว นตั ว ซึ่ ง ก็ แ ก้ ได้ ด้ ว ยการต้ อ งอนุ ญ าตก่ อ น และ รับส่งข้อมูลได้ทุกพื้นที่และอย่างรวดเร็ว สามารถระบุความละเอียดถึงต่ำแหน่งได้ว่าต้องการให้รู้ระดับไหน หรือจะ ผมเชื่ อ มั่ น ว่ า ไอ้ เ จ้ า เครื่ อ งนี้ จะเป็ น หนึ่ ง ในอุ ป กรณ์ ส ำคั ญ ที่ เ พิ่ ม หยุดรายงานก็ได้ แต่สามารถนำมาใช้ในเชิงความปลอดภัยหรือทางด้าน ประโยชน์ใช้สอยให้กับผู้ใช้จนกลายเป็นสินค้าสำคัญในไม่ช้านี้ ธุรกิจได้ดีเช่นกัน เช่นทำให้รู้ว่าคนที่เราเป็นห่วง อาจจะเป็นลูกหลาน อยู่ คราวนี้ ลองมาดูว่าเรื่องโปรแกรมต่างๆ ยอดนิยมสำหรับการใช้งานใน ที่ไหนกันบ้าง หรือรถขนส่ง/ช่างของบริษัทฯ อยู่ที่ไหนฯลฯ Smart Phone ผมขอแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มแรก เป็นโปรแกรมที่ใช้กัน อีกบริการคือ Street View ของ Google Maps ที่ทำให้เห็นภาพของ คุ้นเคยอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ เพียงแต่เมื่อมาอยู่บน Smart Phone จึงใช้ พื้นที่นั้นๆ โดยบริการนี้ ก็ได้ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น จนหลัง งานที่ไหนก็ได้ เรียกว่าทุกที่ ทุกเวลา เช่น E-mail ที่เมื่อมาอยู่บน Smart สุ ด ใกล้ ๆ เราก็ มี สิ ง คโปร์ ที่ เริ่ ม มี Street View ให้ ดู กั น ได้ แ ล้ ว โดยผม Phone ที่พกติดตัว ก็ทำให้ผู้ใช้ สามารถติดต่อสื่อสาร E-mail กันได้ตลอด ทดลองเข้าไปดูบริเวณถนน Orchard แหล่งช็อปปิ้งที่คนไทยรู้จักกันดี ซึ่ง เวลา กลุ่มโปรแกรมด้าน Instant messaging ที่ทำให้สามารถ Chat กันได้ เมื่อแตะบนแผนที่ก็จะมีข้อมูลที่อยู่ของจุดนั้น และสามารถเลือกดู Street อย่างต่อเนื่อง ก็ได้รับความนิยมมาใช้บน Smart Phone อย่างมากและ View ที่แสดงภาพบริเวณนั้นๆ ได้ทันที โดยสามารถปรับไปดูมุมอื่นๆ ได้ กลุ่ม Social Networking ไม่ว่าจะเป็น Face Book หรือ Twitter ก็เป็น อย่างง่ายๆ เพราะภาพที่เก็บไว้นี้ เป็นภาพ 360 องศา จึงสามารถเลื่อนไปดู กลุ่มโปรแกรมที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งถ้าพกติดตัวได้ ก็จะทำให้ ได้ทุกมุม ซึ่งบริการนี้ ให้ประโยชน์กับผู้ใช้ได้มาก เพราะสามารถเข้าไปดู สามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ทำให้เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งในโปรแกรม บริเวณต่างๆ ที่เราสนใจได้ล่วงหน้า โดยปัจจุบัน บริการ Street View มีอยู่ ยอดฮิตบน Smart Phone ซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้ว ก็มีอีกหลายๆ โปรแกรม ในหลายๆ ประเทศแล้ว เช่น USA, Canada, United Kingdom, Czech ที่เคยใช้งานกันบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Notebook และสามารถนำมา Republic, France, Italy, Mexico, Netherland, Portugal, Spain, ใช้บน Smart Phone ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Sweden, Denmark, Switzerland, Japan, Taiwan, Singapore, นอกเหนื อ จากโปรแกรมที่ ย้ า ยมาใช้ จ ากคอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ แล้ ว มี Australia, New Zealand ซึ่งหวังว่า Google จะเปิดบริการในไทยเร็วๆ นี้ โปรแกรมอีกสองประเภท ที่ออกแบบมาให้ใช้งานบน Smart Phone โดย ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมาก มองได้ทะลุปุและโปร่งขนาดนี้ เฉพาะ ประเภทแรก อาศัยประโยชน์จากการเป็นคอมพิวเตอร์ที่พกติดตัว ชี วิ ต เปลี่ ย นแน่ น อนครั บ แต่ พื้ นที่ สั ม ปทานของผม หมดลงซะแล้ ว ขอ และเชื่ อ มต่ อ ตลอดเวลา และอี ก ประเภทที่ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการมี GPS ยกยอดไปฉบับหน้านะครับ พร้อมกับเข็มทิศ ที่ทำให้รู้ว่าผู้ใช้อยู่ที่ไหน และเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า Location Base Service ซึ่งโปรแกรมทั้งสองประเภทนี้ เริ่มมีการพัฒนา

“เทคโนโลยีเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน”

75


ชิมแล้วอร่อย จึงบอกเพื่อน จานเด็ด จานเดียว องยกนิ้ว ข้าว+เนื้อโคขุน Ku Beef โป๊ะไข่อองเซน ทีเด็ดของร้าน อร่อยจนต้ น่ า นะ ปี เ สื อ ปี นี้ ขอล้ อ ตามเทรนด์ ห น่ อ ย เถอะ หาที่กินของอร่อย เกาะติดความทันสมัย อาหารญี่ปุ่น ยังไงก็ยังถูกปากคนไทย ส่วนคน ญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึง เขาชาตินิยมอยู่ในสายเลือด อยู่แล้ว ถ้าจะเอาอย่าง เอาเยี่ยงเขาได้ เมืองไทย ต้องไชโยแน่ๆ วั นนี้ ชวนคุ ณ ๆ เข้ า เมื อ งย่ า นสุ ขุ ม วิ ท 24 คิดถึงเสี่ยชู - ชูวิทย์ เข้าติดหมัด เพราะร้านนี้อยู่ ตรงข้ามกับโรงแรมเดวิทของเขาเป๊ะเลยล่ะ “โชวนั น ” แปลว่ า ลู ก ชายคนโต สมใจ เขาล่ะ เจ้าของร้านเป็นลูกชายคนโต เขามีน้อง ชายอี ก คน สองพี่ น้ อ งสนิ ท กั น มาก น้ อ งชายมี อิทธิพลกับคนทั้งบ้าน เพราะเมื่อถูกทักจนต้อง เปลี่ยนชื่อ - สกุล เขาจึงชวนคนทั้งบ้านเปลี่ยน คุณปอ เข้าของร้านมีรอยยิ้มสดใสที่มอบเป็นของแถม ชื่อไปด้วย พี่ชายจึงมีชื่อใหม่อย่างที่เรียกกันอยู่ ให้ลูกค้าทุกคน ในวันนี้แหละ คุณปอ - กุลวัชร ภูริชยวโรดม เจ้าของร้าน ดูยุ่งจริงๆ ขนาดต้องแยกตัวจากโต๊ะประชุมที่คุย งานอยู่มาคุยกับทีมงาน และมีบางแว่บก็ลุกขึ้น ไปเก็บตังค์ที่หน้าเคาท์เตอร์ เช็ดโต๊ะ เก็บเก้าอี้ คนรุ่นใหม่ สู้งานดี “ข้ า วหน้ า เนื้ อ ” สไตส์ ญี่ ปุ่ น เขาภู มิ ใ จนำ เสนอจานนี้ มีความพิเศษที่เนื้อวัว เป็นเนื้อโคขุน จัดหน้าร้านสไตล์ญีปุ่นเชิญชวนลูกค้าที่ชอบอาหาร จากแดนอาทิตย์อุทัย

“…หาร้านสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ถูกปากคนญี่ปุ่น แนะนำอีกร้านที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องถูกใจ ร้านโชวนันคาเฟ สุขุมวิท 24 อย่างลืมสั่ง ข้าวหน้าเนื้อ อร่อยเหมือนนั่งกินที่ย่านชินโชกุ เลยนะ…” “…Finding the authentic Japanese restaurant in the city? “Chounan Caf” at Sukhmvit 24 is one of your choices. A must-try dish is beef bowl, authentic taste as eating in Shinkoku district-Japan…” พรี เมี่ ย มเกรดจากยี่ ห้ อ “KU Beef” ด้ ว ยควม มั่ น ใ จ จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย เกษตรศาสตร์ และอีกอย่างที่เป็นสูตรลับ คือการโป๊ะหน้า มาด้วย “ไข่อองเซน” น่ากินชะมัด คุณปอเล่าว่า มีวิธีการทำที่ต้องพิถีพิถัน คือ ต้ อ งเป็ น ไข่ ไ ก่ ส ด เบอร์ 1 อายุ ไ ม่ เ กิ น 3 วั น นำมาลวกด้ ว ยน้ ำ ร้ อ น 70 องศา เป็ น เวลา 20 นาที ซึ่งต้องมีเทอร์โมมิเตอร์วัดไว้ตลอดเวลา จากนั้นนำไปแช่น้ำแข็งทันที ไข่ ข าวจะเป็ น เยลลี่ น่ า กิ น อย่ า งที่ เ ห็ น ไข่ แ ดงยั ง ไม่ สุ ก นี่ แ หละของอร่ อ ยของชาว อาทิตย์อุทัยเขาล่ะ จานนี้ราคา 145 บาท เหยาะด้วยซอสญี่ปุ่น หมดจานไม่รู้ตัว ร้านนี้ ลูกค้าเป็นชาวยุ่นกว่า 40 % ส่วนคน ไทยเชิญได้ไม่จำกัด เขาแต่งร้านได้น่ารักเชียว เน้ น ขาว โปร่ ง อาหารอร่ อ ยอี ก หลายจานรอ คุณๆ อยู่ แต่คอลัมน์จะเลือกมาเพียง จานเด็ด จานเดียว ที่อีกมากมายไปถามเจ้าของร้านได้เอง ที่โทร 02 258 5665

“ข้าวหน้าเนื้อ (ใจเสือ)”

76


“…วิชาชีพการชงกาแฟ การเป็นบาริสต้า เป็นอาชีพสุจริตที่ได้รับการยกย่อง ของนั กประดิษฐ์ ศิลปะบนฟองนม…” “…Being Barista is an honest job which considered the ‘artist of the milk foam’…” ยุคนี้คนกล้ากินกาแฟแก้วละห้าสิบบาทแบบ สบายๆ ไม่คิดมาก การศึกษา ความรู้ ทำให้พวก เขาเข้าใจเรื่องกาแฟมากขึ้น ทำให้การเปิดร้าน กาแฟ เป็ น อี ก หนึ่ ง ยอดความนิ ย มของอาชี พ อิสระของคนรุ่นใหม่ Outing - Coffee ประจำฉบั บ นี้ จึ ง ขอ ย้ อ นศร กลั บ ขึ้ น ไปหาต้ นน้ ำ คื อ โรงเรี ย นสอน การชงกาแฟ อาชี พ นี้ เ ขาจั ด ตั้ ง เป็ น สมาคม บาริ ส ต้ า ไทย โดยมี คุ ณ มี ชั ย อมรพั ฒ นกุ ล เป็นนายกฯ คนปัจจุบัน โรงเรี ย นที่ จั ด กลุ่ ม ว่ า อยู่ ร ะดั บ แถวหน้ า คือ “K2” คุณธนเดช กมลฉันท์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง โรงเรียน เล่าถึงการตัดสินใจ เดินบนเส้นทางนี้ เมื่ อ 9 ปี ก่ อ นว่ า เขาเห็ น ร้ า นกาแฟในต่ า ง ประเทศ มีกันมากมาย ผู้คนขวั่กไขว่ และมอง ด้ ว ยสายตาของนั ก ธุ ร กิ จ ว่ า อี ก ไม่ น านธุ ร กิ จ นี้ เข้ามาเมืองไทยแน่ๆ เขาจึงเตรียมเปิดโรงเรียน และการเป็ น ตั ว แทนจำหน่ า ยอุ ป กรณ์ ก าแฟ ที่ K2 เขาสอนให้ชงกาแฟได้รสชาติกลมกล่อม หอมกรุ่น และหน้าตาสวยงามน่าดื่มอย่างนี้แหละ ทุกชนิดไว้รอ “ขึ้ น ปี ที่ เ ก้ า ของการเปิ ด ห้ อ งเรี ย น ผมมี นักเรียนเข้ามาผ่านหลักสูตรไปแล้ว 230 รุ่น รุ่น ละ 12 คน ที่ ก ำหนดไว้ น้ อ ยคนต่ อ ห้ อ งเรี ย น เพราะทุกคนจะได้ฝึกภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ จากข้ อ มู ล การสำรวจผู้ เ รี ย น พบว่ า ราว 80% ที่ ม าเรี ย นเพราะอยากเปิ ด ร้ า นกาแฟ ที่ เหลือเป็นประเภทเปิดร้านกาแฟอยู่แล้วมาเรียน เพิ่ ม เติ ม และคอกาแฟที่ จ ะกลั บ ไปชงกิ น เองที่ บ้าน ในสัดส่วนใกล้เคียงกันครับ” ใครอยากเปิดร้านกาแฟ เชิญได้เลย ที่นี่เขา มี อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ กาแฟ แยอะมาก อย่ า ง หม้อต้มกาแฟ มีราคาตั้งแต่แปดหมื่นจนถึงราคา อยากเปิดร้านกาแฟมาหาคนนี้ได้เลย คุณธนเดช กมลฉันท์ สอนให้แบบครบวงจร ห้าแสนบาท วิชาชีพนี้ เป็นความรู้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม หากินได้ทั่วโลก เพราะคอกาแฟ มีมากมายและ คนกล้ากินกาแฟแก้วละห้าสิบบาท เทียบกับยุค บิดา ขายแก้วละสิบบาทแล้ว เห็นหน้า เห็นหลัง กันไปข้างหนึ่งเลยนะ…

“อยากเปิดร้านกาแฟ”

แวะไปดูไปชมกันก่อนได้ที่ร้าน K2 วิภาวดี-รังสิต 16

77


เปลี จากออฟฟิศ สัมผั่ยสนบรรยากาศ ไอดิน กลิ่นหญ้า ท้องฟ้า ทะเล น้ำตก (ตอนจบ) “…ริมแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ฝั่งพม่าที ่มีการสร้างคาสิโน ฝั่งลาวก็มีการสร้างคาสิโน และกำลัง พัฒนาบริเวณใกล้เคียงให้เป็น เขตอุตสาหกรรมพิเศษ ที่เรียกว่า “Triangle Special Economic Zone” โดยมี พ อ ่ ค้ า ชาวจี นเป็นผู้ลงทุน…” “…The Maekong River Bank of Golden Triangle is now under developing process with casinos in Myanmar and also in Laos by Chinese businessmen, “Triangle Special Economic Zone” is also being formed around the area…” ่งขวาของแม่ ้ำโขง โมงค์ไปทางทิศตะวันตก เพื่อไปชมบริเวณ บริเวณสามแดนแผ่นดิน หรือ สามเหลี่ยมทองคำ เห็นฝั่งพม่าทางซ้ายมือ และ คาสิโนที่เปิดใหม่ ในลาวทางฝั เดินทอดน่ องเรื่อนยไปลอดอุ “ลานอาทิ ต ย์ อั ส ดง” เป็ น ลานหิ น วงกลมยื่ น ออกไปจากหน้ า ผา สามารถ มองเห็นดอยแม่สลอง และแนวเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อนอยู่เบื้องหลัง ฉบับนี้เป็นภาคสองของการพาคุณๆ ไปเที่ยวเชียงรายกันนะคะ ไปจนถึ ง ฝั่ ง พม่ า มองเห็ น พระอาทิ ต ย์ ลั บ เหลี่ ย มเขา มี บ ริ เวณที่ เรี ย กว่ า เช้ า วั นนี้ เป็ น วั นที่ ส อง ดิ ฉั น และสามี ตั้ ง ใจจะไปไหว้ พ ระธาตุ ด อยตุ ง “จุดส่องสามแคว้น” ที่จุดนี้เราพบ “พิชัย” ชาวเขาเผ่าอาข่าที่ได้โอนสัญชาติ เพราะเป็นพระธาตุประจำตัวผู้ที่เกิดปีกุน เป็นปีเกิดของลูกชายค่ะ เป็นคนไทย เขาทำหน้าที่ดูแลสวนในบริเวณนี้ เขาช่วยอธิบายเกี่ยวกับความ พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระเจดีย์คู่สีทอง เจดีย์ หมายของจุดส่องสามแคว้น และพาไปยืนถ่ายรูป ณ จุดสูงสุดของจังหวัด องค์แรกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 1454 เพื่ อ บรรจุ ก ระดู ก ไหปลาร้ า ของ เชียงราย (สูง 1,509 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) และเป็นแยกสันปันน้ำ พระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากอินเดีย ต่อมาพญามังรายได้ให้สร้างพระสถูป ซึ่งตรงกลางเป็นเขตแดนพม่า ส่วนสองข้างเป็นเขตแดนไทย จากจุดนั้น ขึ้นอีกองค์หนึ่ง เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และในปี เราจะเห็ น ฝั่ ง พม่ า ได้ ชั ด เจน และด้ า นล่ า งฝั่ ง ไทยเป็ นที่ ตั้ ง ฐานปฏิ บั ติ ก าร พศ.2516 ได้ มี ก ารสร้ า งพระธาตุ อ งค์ ปั จ จุ บั น ครอบพระธาตุ อ งค์ เ ดิ ม ของทหารไทย พิ ชั ย ได้ พ าเราเดิ น มาอี ก ด้ า นหนึ่ ง ของลานซึ่ ง จะมองเห็ น ทั้ง 2 องค์ไว้ ประเทศลาวอยู่ ไ กลออกไปลิ บ ๆ จึ ง ทำให้ บ ริ เ วณนี้ เ รี ย กว่ า “จุ ด ส่ อ ง จากนั้นเป็นคิวของสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงบนดอยช้างมูบ อยู่สูงขึ้นไป สามแคว้น” เลยพระตำหนักดอยตุงไปอีก 7 กิโลเมตร ดอยช้างมูบเป็นดอยที่สูงที่สุดของ หลังจากถ่ายรูปและร่ำลาพิชัย อดีตชาวเขาที่ใจดี บริเวณด้านล่างเป็น ดอยตุง มีพื้นที่ 250 ไร่ เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายากมาปลูกไว้มากมาย ลานกว้างปลูกดอกไม้เป็นชั้นๆ เรียก “ลานหญ้าพฤกษาโอบ” ต้นกะหล่ำ เช่น กุหลาบพันปี ทั้งชนิดสีแดง และสีขาว กล้วยไม้ป่า กล้วยไม้รองเท้า ประดับ ทั้งสีขาวและสีม่วง ต้นอะซาเลีย ดอก Poppy (ดอกฝิ่น) ชื่นชม นารี จัดสร้างขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จย่า ที่จะทรงปลูกป่า ไม้ดอกเพลินจริงๆ ค่ะ ฟื้นฟูสภาพดอยตุง ซึ่งเคยเป็นภูเขาหัวโล้นในอดีต อาหารกลางวันมื้อนั้น เป็นข้าวซอย ที่ร้าน “เย็นใจ” ร้านดังประจำถิ่น กับค่าเข้าชมคนละ 50 บาท คุ้มค่ามากเพราะเข้าไปพบสิ่งที่ทำไว้ด้วยใจ จากนั้นดิฉันตรงไปแม่สาย ข้ามท่าขี้เหล็กไปฝั่งพม่า ช็อปปิ้งเดินดูข้าวของ อันยิ่งใหญ่ ภายในสวนจะทำทางเดินปูด้วยหิน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่ แบบสำรวจตลาด ไม่ได้ซื้อนะคะ ก็ข้ามกลับมาฝั่งไทย สูงขึ้นไป เป็นบริเวณปลูกพืชยืนต้น ส่วนด้านล่างเป็นไม้ล้มลุก ต้นกุหลาบ ก่อนเข้าที่พัก แวะชมร้าน “ดอยดินแดง” เป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา พันปีสีแดง เรียกพันธุ์ “คำแดง” ส่วนกุหลาบพันปีสีขาว เรียก “กายอม” ซึ่ง ประเภทจานชามและถ้วยกาแฟ ceramic มีโอ่งลวดลายขนาดเล็กและใหญ่ ยั ง มี ด อกตู ม ดอกจะบานประมาณเดื อ นเมษายน – พฤษภาคม รวมทั้ ง ให้เลือกชม - ซื้อ และส่งให้ถึงที่ด้วย กุหลาบพันปีลูกผสม ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ต้นเล็กสูงไม่เกิน 2 ฟุต ในขณะที่กุหลาบ พันปีจะเป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ 2 เมตร ถึงกว่าสิบเมตร จากบริเวณสวน ไม้ยืนต้น 78

“เยี่ยมบ้านสองศิลปิน ที่เชียงราย”


พระพุทธนวล้านตื้อ ริมแม่น้ำโขง อ.เชียงแสน ป้ายหน้าทางเข้าสวนรุกขชาติ แม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ มื้อเย็นเป็นข้าวต้มเจ้าอร่อยที่อยู่ในเมือง ชื่อร้าน “จ.เจริญชัย” เปิดขาย ตั้งแต่ 15.00 - 23.00 น. ทุกวัน จานเด็ดห้ามพลาดที่ได้รับเชลล์ชวนชิม กุหลาบพั ลูกผสม จุดสูงบสุและผั ดของ ดจ.เชี ยงราย บริเวณ ง มาแล้ ว คือนปีหมู แดง เต้าหู้ฮ่องเต้ เป็ด ไก่ตอนสั มะเขื อเสวยดอยตุ ส่องสามแคว้น ถ่ายกับพิชัย ร้านนี้คนจะแน่นมากตอนหกโมงเย็น ถ้าอยากกิ นของอร่อายที่โต้อนสั องไปแต่ อดีตชาวเขาอาข่ ญชาติ หัววัน นะคะ เป็นไทยแล้ว วั นที่ ส าม ดิ ฉั นต้ อ ง Check - out หลั ง อาหารเช้ า โปรแกรมวั นนี้ ที่ ส ามเหลี่ ย มทองคำ วั ด พระธาตุ จ อมกิ ต ติ เป็ น วั ด เก่ า แก่ อี ก วั ด หนึ่ ง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1438 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ พ ระเจ้ า มั ง คราชแห่ ง นครโยนกอั ญ เชิ ญ มา ซึ่ ง แยกบรรจุ ไว้ 3 แห่ ง คื อ วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุดอยตุง และวัดพระธาตุดอยจอมทอง ริมแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่ประดิษฐานพระเชียงแสน สี่แผ่นดินหรือพระพุทธนวล้านตื้อ ที่ก่อสร้างขึ้นตรงริมแม่น้ำโขง ใกล้ท่าเรือ ปัจจุบันนอกจากฝั่งพม่าที่มีการสร้างคาสิโนมาหลายปีแล้วนั้นทางฝั่งลาวก็ได้ มีการสร้างคาสิโนและกำลังพัฒนาบริเวณใกล้เคียงให้เป็นเขตอุตสาหกรรม พิเศษ ที่เรียกว่า “Triangle Special Economic Zone” โดยมีพ่อค้าชาว จีนเป็นผู้ลงทุน ขับรถเลียบแม่น้ำโขงทางอำเถอเชียงแสน มีร้านค้าปลูกเป็นเพิง สร้าง อยู่เรียงรายยาวตลอดริมโขง ขายสินค้าจากจีน เป็นผลไม้สดและผลไม้ดอง ขนมขบเคี้ยวต่างๆ ดิฉันแวะซื้อของติดไม้ติดมือก่อนดิ่งตรงกลับเข้าเมือง เพื่อแวะเที่ยวที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุดที่ดิฉันตั้งใจไปแวะเป็นศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้รับเงิน บริจาคจากรัฐบาลจีนในการก่อสร้าง 60 ล้านบาท เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องใน โอกาสครบรอบ 100 ปี แ ห่ ง วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพของสมเด็ จ ย่ า

สุภาณี เดชาบูรณานนท์ Suphanee Dechaburananon Deputy Chairman / Director of Trading & Strategy groupM พระธาตุดอยตุง และให้ เ ป็ น เครื่ อ งหมายแห่ ง ไมตรี จิ ต มิ ต รภาพระหว่ า งประชาชน ทั้ง 2 ประเทศ รูปแบบสถาปัตยกรรมจีน มีสวนน้ำอยู่ตรงกลาง ออกแบบ โดยสถาปนิกชาวจีน และก่อสร้างโดยบริษัทจีนจากมณฑลยูนาน โดยใช้วัสดุ จากประเทศจีน เช่น กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา รวมถึงสิงโตที่ แกะสลักด้วยหินอ่อนที่ตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าศูนย์ฯ ปัจจุบันมีอาจารย์ ลานอาทิ ตย์อัสดง มองเห็ นแนว ำและอาคารสร้คาคลทั งแบบจี่ วนไปที ่ มี ชาวจี นมาประจำเพื ่อทำการสอนให้ แก่นักศึสวนน้ กษาตลอดจนบุ เทือกเขาเรียงรายสลับซับซ้อนไป ในบริเวณศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ความสนใจในการเรี ยนรู้ภาษาจีน ในการเข้สิารเยีินธร่ยมชมจะเสี ค่าฟผ่้าาหลวง นประตู จนถึงฝั่งพม่า มหาวิทยาลัยยแม่ 10 บาท บริ เวณที่ สู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น วิ ห ารพระเจ้ า ล้ า นทองเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ สถาปั ต ยกรรมล้ า นนา ภายในวิ ห ารเป็ น อาคารโล่ ง ภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้สร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสที่ทรงพระชนมายุครบ 50 พรรษาในปีพ.ศ. 2549 และได้พระราชทานให้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ วิหารนี้เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดิฉันมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามที่อยู่รอบๆ ตั้งแต่ประตูมหาวิทยาลัย เข้ า มาถึ ง บริ เ วณที่ ท ำการมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง แนวภู เ ขาฝั่ ง ตรงข้ า ม ซึ่งทอดยาวไปกับแนวถนนพหลโยธินที่มุ่งสู่อำเภอแม่สาย อยากแนะนำให้ ขึ้ น มาเยี่ ย มชมวิ ห ารแห่ ง นี้ โดยเฉพาะในช่ ว งเย็ น ก่ อ นพระอาทิ ต ย์ ต ก โรแมนติกมากค่ะ แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ

79


s

o

c

i

e t

y

มอบเพื่องานบุญ คุณสุภาพร บุญจริง นายกเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีรับมอบผลิตภัณฑ์ จาก บริษัท ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้เป็นของรางวัลในงานกาชา ดประจำปี ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2553 งานนี้ คุณบุญยง ตันสกุล CEO ซิงเกอร์ มอบผ่านผู้จัดการสาขา จัดส่งถึงที่ “ซิงเกอร์...มาแล้ว”

นายกฯ เยี่ยมชมบูธ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. คุ ณ อภิ ส ิ ท ธิ ์ เวชชาชี ว ะ นายกรั ฐ มนตรี เยี ่ ย มชมบู ธ แสดงสิ นค้ า “อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” โดยมีคุณณัชพัชร์ อิทธิเบญจพงศ์ ผู้บริหารหน่วย VICTORY บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต และผู้แทนจากสำนั กงานตัวแทนเจริญกรุงร่วมให้การต้อนรับ ภายในงานฉลองก้าวสู่ปีที่ 8 โพสต์ทูเดย์ อินเวสเม้นท์ เอ็กซ์โป 2010 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาด พร้าว

แบ่งปันน้ำใจสู่ผู้พิการทางสายตา คุ ณ บรรณ เกษมทรั พ ย์ กรรมการผู ้ จ ั ด การ บริ ษ ั ท ไทยบริ ต ิ ช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจเครือเอสซีจี เปเปอร์ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบตราไปรษณียากรชุดการศึกษาเพื่อคนตาบอด กระดาษ Idea Green ของ เอสซี จ ี เปเปอร์ แก่ ม ู ล นิ ธ ิ ช ่ ว ยคนตาบอด แห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชิ น ู ป ถั ม ภ์ พร้ อ มเลี ้ ย งอาหารกลางวั น โดยมีนายมานิตย์ คำงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นตัวแ ทนของมูลนิธิฯรับมอบ

ซิซซ์เล่อร์ พา ลัดฟ้าเที่ยวเมลเบิร์น ออสเตรเลีย มิสเตอร์จอห์น ไฮเนคกี้ รองประธานกรรมการ ซิซซ์เล่อร์ ร่วมกับ คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด การท่องเที่ยววิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย และสิงคโปร์แอร์ไลน์ แถลงข่าวโครงการ “Sizzler Summer Vacation @ Melbourne” พาผู ้ โชคดี บ ิ น ลั ด ฟ้ า ด้ ว ยเครื ่ อ งบิ น A380 สายการบิ นสิ ง คโปร์ แ อร์ ไลน์ สั ม ผั ส บรรยากาศสุ ด โรแมนติ ก ณ เมื อ งเมลเบิ ร ์ น ประเทศออสเตรเลีย 5 วัน 4 คืน 80


OHM Game กิจกรรมร่วมสนุกกับคุณๆ ผู้อ่าน

“สาวน้อย คอยคุณ”ขยายเวลารับลมร้อน

กติการ่วมสนุก

จากภาพสาวน้อยข้างบน ขอให้ท่านแสดงความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 1. ท่านคิดว่าภาพดังกล่าวควรใช้โฆษณาสินค้าใด 2. เหตุผลประกอบในข้อ 1 ไอเดียสนุก แปลก ใหม่ เก๋ เท่ โหวตชนะใจกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด รับรางวัลไปเลยที่พัก รับลมทะเลหัวหิน Springfield Group 3 วัน 2 คืน 3 รางวัล ส่งคำตอบเป็นไปรษณียบัตรมาได้ที่ กองบรรณาธิการนิตยสาร OHM หรือ e-mail : rodson_mga@yahoo.com

ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2553 เท่านั้น ติดตามการประกาศผลผู้โชคดีใน นิตยสาร OHM ฉบับที่ 62 ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

มอบแล้ วบัตรเข้าพัก Boutique Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คืน มูลค่า 5,000 บาท คุณยุพาภรณ์ ไพศาลสกุลชัย 81


embers Corner Promotion of the month April 2010

Thank Voucher จาก

ให้คุณได้ไปเลือกรับประทานอาหารนานาชาติ 5 ร้าน 5 สไตล์ อาทิ เหยา ยัด เฉิน, มโนราห์ บิสโตร เดอ แชมเปญ, เทอราซซ่า และฮ่องกง ฟิชเชอรแมน สาขาอิมแพ็ค เมืองทองธานี ท่านละ 1 ใบ มูลค่า 500 บาท

มอบให้สมาชิก 5 ท่านแรก ที่บอกรับการเป็นสมาชิกนิตยสาร OHM เป็นเวลา 2 ปี

รายชื่อผู้โชคดี OHM March 2010 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราย 2 ปี 5 ท่านแรก ที่ได้รับ

Gift Voucher จากร้าน ท่านละ 3 ใบ มูลค่ารวม 600 บาท

Lucky subscribers for Congratulations to the first 5 subscribers for 2 years of OHM

คุณนพวรรณ บรรณศิลป์ คุณวิโรจน์ เจริญชัย คุณอำนาจ เดชคง คุณดลยา ชาตรี คุณจิราภรณ์ มณีแก้ว

82

สมาชิกใหม่ New Subscriber ต่ออายุสมาชิก หมายเลขสมาชิกเดิม Renewal of Subscriber No. สมัครสมาชิก OHM 1 ปี 10 ฉบับ พร้อม OHM Year Book ฟรี 1 เล่ม มูลค่ารวม 1,800 บาท จ่ายเพียง 960 บาท ประหยัดได้ถึง 46% เป็นสมาชิกตั้งแต่ฉบับที่..............................ถึง............................. 1 Year Subscription – 10 volumes plus 1 OHM Year Book value Baht 1,800 960 (save 46%). (from volume no. ............................ to ...............................)

สมัครสมาชิก OHM 2 ปี 20 ฉบับ พร้อม OHM Year Book ฟรี 2 เล่ม มูลค่ารวม 2,600 บาท จ่ายเพียง 1,920 บาท ประหยัดได้ถึง 46% เป็นสมาชิกตั้งแต่ฉบับที่..............................ถึง............................. 2 Year Subscription – 20 volumes plus 2 OHM Year Books value Baht 2,600 1,920 (save 46%). (from volume no. ............................ to ...............................) ข้อมูลสมาชิก Subscriber’s Details ชื่อ Name สกุล Last Name..................................................................................................... วัน เดือน ปีเกิด Date of Birth................................................................................................. อาชีพ Occupation....................................................................................................................... สถานที่จัดส่งนิตยสาร Delivery Address ชื่อ Name นามสกุล Last Name............................................................................................. ที่อยู่ Address ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ โทรศัพท์ Telephone .................................................................................................................. โทรสาร Fax .................................................................................................................................. มือถือ Mobile ............................................................................................................................... Email .............................................................................................................................................. Website ......................................................................................................................................... สถานที่ออกใบเสร็จ Address for Receipt ที่เดียวกับที่จัดส่งเอกสาร same as above ออกใบเสร็จในนาม please issue a receipt in the name of ที่อยู่ Address ..................................................................................................................... โทรศัพท์ Telephone ........................................................................................................ โทรสาร Fax ....................................................................................................................... มือถือ Mobile ..................................................................................................................... ชำระค่าสมาชิกโดย Payment โอนเงินเข้าบัญชี UOB Convenience ในนาม บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด ธนาคาร ยูโอบี สาขาพหลโยธิน ซอย 19 เลขที่บัญชี 0981016637 Money transfer to account of MGA Media Company Limited, UOB Paholyothin branch, Soi 19, account no. 0981016637 Payment made via ................................................................................................................. สาขา Branch .............................................................................................................................. โอนวันที่ Transfer Dete .......................................................................................................... จำนวน Amount ......................................................................................................................... เช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด Cheque issued in the name of MGA Media Company Limited ธนาคาร Cheque issued by ................................................................................................ สาขา Branch ............................................................................................................................. เลขที่ Cheque No. ................................................................................................................... วันที่ Cheque Date .................................................................................................................. ชำระเงินสด Cash

OHM Magazine #61  
OHM Magazine #61  

OHM Magazine #61

Advertisement