Page 1


LIELĀKIE FESTIVĀLI 2014 / THE BIGGEST FESTIVALS 2014 Vides mākslas festivāls NATURE. URBAN. FUTURE...................................... 6 Environmental Art Festival NATURE.URBAN.FUTURE................................. 7 13.Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls................................................ 6 13th International Winter Music Festival.................................................... 7 Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta. Atklāšanas pasākumi........................ 6 Rīga – European Capital of Culture. Opening events.................................. 7 Sigulda – Eiropas kultūras galvaspilsētas oficiālais partneris ..................... 6 Sigulda – the official partner city of the European Capital of Culture........ 7 18.jaunrades deju konkurss......................................................................... 6 18th Creative Folk Dance Competition....................................................... 7 Festivāls PA MODES PAKĀPIENIEM.............................................................. 6 Fashion Festival............................................................................................ 7 19.Starptautiskais jauno pianistu konkurss................................................. 8 19th International Competition for Young Pianists..................................... 9 Izstāde ĪSTENĪBA, LABESTĪBA, PACIETĪBA MĀKSLĀ...................................... 8 International Art Exhibition. TRUTH, GOODNESS, PATIENCE IN ART ......... 9 Starptautiskais ledus skulptūru festivāls . ................................................... 8 The International Ice Sculpture Festival...................................................... 9 Festivāls VĪNES KLASIKA............................................................................... 8 Festival VIENNA CLASSICS............................................................................ 9 Kabarē programma PROMENĀDES STĀSTS ................................................ 8 Cabaret programme THE STORY OF PROMENADE...................................... 9 6. starpnovadu Saspēle-konkurss NO SMIEKLU KULES............................... 10 6th county interplay-competition FROM A LAUGHTER SACK................... 11 Ziemas festivāls.......................................................................................... 10 Winter Festival........................................................................................... 11 Jauniešu diena KOPĀ ESAM, KOPĀ VARAM, DARĀM ................................ 10 Youth Day TOGETHER WE ARE, WE CAN, WE DO..................................... 11 17.Integratīvās mākslas festivāls NĀC LĪDZĀS!.......................................... 10 17th Integrative Art Festival COME ALONG!............................................. 11 Mākslas dienas .......................................................................................... 10 Art Days in Cēsis......................................................................................... 11 13. novadu Grāmatu svētki . ..................................................................... 12 13th County Book Festival in Preiļi............................................................ 13 Latvijas zēnu koru saiets ZAĻĀ BUMBA . ................................................... 12 Latvian Boys Choir Gathering THE GREEN BALL........................................ 13 Liepājas Džeza dienas................................................................................ 12 Jazz Days in Liepāja.................................................................................... 13 Starptautiskais Baltijas baleta festivāls ..................................................... 12 International Baltic Ballet Festival............................................................. 13 Starptautiskā Baltijas baleta festivāla koncerti Preiļos............................. 12 International Baltic Ballet Festival Concerts in Preiļi................................. 13 Kārļa Ferdinanda Amendas 10. Mūzikas svētki......................................... 12 10th Music Festival of Kārlis Amenda........................................................ 13 VIDZEME FASHION SHOW......................................................................... 14

2

VIDZEME FASHION SHOW......................................................................... 15 Lieldienas (Lielā diena).............................................................................. 14 Easter (Good-Day)...................................................................................... 15 Ģimeņu pasākums LIELDIENAS IR KLĀT..................................................... 14 Family Event EASTER IS HERE ................................................................... 15 Liepājas Starptautiskais pianisma zvaigžņu festivāls................................. 14 Liepāja Piano Stars Festival........................................................................ 15 Festivāls RĪGAS RITMI. Pavasara koncertu sērija....................................... 14 RĪGAS RITMI Festival. Spring Concert Session........................................... 15 Akcija DZIEDOŠAIS AUTOBUSS NR.24........................................................ 14 Restoration of Independence Day. SINGING BUS No.24........................... 15 Starptautiskā suņu izstāde......................................................................... 16 International Dog Show............................................................................. 17 Ūsiņdiena – Kurzemes folkloras kopu saiets Talsu pilskalnā..................... 16 Ūsiņš Day – Kurzeme Folk Group Gathering in the Talsi Castle Mound.... 17 LAIVU MARŠS ABULS – GAUJA................................................................... 16 Summer Tourism Season Opening. BOAT MARCH ABULS-GAUJA............ 17 Pavasara darbu svētki Ausekļa dzirnavās................................................... 16 Spring Work Festival at the Auseklļi Mill................................................... 17 Velosezonas un tūrisma sezonas atklāšana Ventspilī................................ 16 The Opening of Bicycle and Summer Tourism Season in Ventspils.......... 17 12.Lielais labdarības robežtirgus ............................................................ 18 12th Charity Border Market...................................................................... 19 Vidzemes Uzņēmēju dienas . .................................................................... 18 Vidzeme Entrepreneurs Days 2014........................................................... 19 Čempionu rallijs ........................................................................................ 18 Rally of Champions in Talsi........................................................................ 19 Starptautiskā Muzeju diena un Muzeju nakts Talsos................................ 18 The International Museum Day and Night, Talsi....................................... 19 Starptautiskā Muzeju nakts, Cēsis............................................................. 20 Museum night, Cēsis................................................................................. 21 Starptautiskā Muzeju nakts, Valmiera....................................................... 20 The International Museum Night 2014, Valmiera..................................... 21 Muzeju nakts un AKTI NAKTĪ, Liepāja........................................................ 20 MUSEUM NIGHT and NUDES IN THE NIGHT, Liepāja................................ 21 Pārventas svētki......................................................................................... 20 Pārventa Festival........................................................................................ 21 Vasaras kūrortsezonas atklāšana............................................................... 20 Opening of Jūrmala Resort Summer Season............................................. 21 Plostnieku svētki ....................................................................................... 22 Rafter Festival in Salacgrīva ...................................................................... 23 Valkas novada svētki ................................................................................. 22 Valka County Festival................................................................................. 23 Amatniecības un etnomūzikas festivāls LĪVAS CIEMS .............................. 22 Liepāja Crafts and Ethnic Music Festival VILLAGE LĪVA............................. 23


2. Starptautiskais laikmetīgās mākslas un mūzikas festivāls SEVEN HILLS.22 2nd International Festival of Contemporary Arts and Music SEVENHILLS.23

Starptautiskais mākslas forums EUROJURMALA ...................................... 32 The International Art Forum EUROJURMALA 2014.................................. 33

Jelgavas Pilsētas svētki............................................................................... 22 Jelgava City Festival.................................................................................... 23

Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšana ................................................. 32 The Season Opening Concert at the Dzintari Concert Hall....................... 33

Svētki visai ģimenei LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA ................. 24 Family Festival BIGMOUTH FRICIS AND BIGMOUTH MARTA.................... 25

Vasaras saulgrieži Turaidas muzejrezervātā . ............................................ 32 Summer Solstice at the Turaida Museum Reserve................................... 33

Mūsdienu mākslas projekts ALTERNATĪVAIS FLĪĢELIS............................... 24 Contemporary Art Project ALTERNATIVE GRAND PIANO.......................... 25

Vasaras saulgriežu nakts............................................................................ 32 Summer Solstice........................................................................................ 33

Vidzemes koncertzāles CĒSIS atklāšanas pasākumu cikls......................... 24 The Opening Events of Vidzeme Concert Hall CĒSIS................................. 25

LIELAIS LATGAĻU TIRGUS ......................................................................... 32 THE GREAT LATGALES FAIR........................................................................ 33

Festivāls bērniem IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ............................................ 24 Children’s Festival GRADUATION IN THE WONDER CLOSET . .................. 25

Zāļu tirgus Doma laukumā......................................................................... 34 Herbs’ Fair in the Dome Square, Riga........................................................ 35

Piektdienas pastaiga IENĀC VAKARA GAISMĀ........................................... 24 Friday’s Walk MAY THE EVENING’S LIGHT COME...................................... 25

Līgo svētki katrā pilsētā un pagastā........................................................... 34 Midsummer Festival LĪGO in every town and parish of Latvia ................ 35

Preiļu parka estrādes vasaras sezonas atklāšana ..................................... 26 The Opening of Summer Season at the Preiļi Park Open-air Stage.......... 27

Starptautiskais horeogrāfijas festivāls ARABESKA..................................... 34 The International Choreography Festival ARABESKA................................ 35

Siguldas novada svētki RADĪTS SIGULDĀ................................................... 26 Sigulda County Festival. BORN IN SIGULDA!............................................. 27

Latvijas labākie dejotāji.............................................................................. 34 Best Latvian Dancers.................................................................................. 35

Latviešu un igauņu dziedāšanas svētki CIMZES KODS ........................... 26 Latvian and Estonian Singing Festival CODE OF CIMZE............................. 27

Koncerts TRIO LA GIOIA............................................................................. 34 Concert TRIO LA GIOIA.............................................................................. 35

Māksla+Komunikācija 2014....................................................................... 26 Art+Communication 2014......................................................................... 27

3. Starptautiskais tautas deju festivāls EIMA, EIMA!................................. 34 III International Folk Dance Festival EIMA, EIMA! in Balvi........................ 35

Orķestra NORDIC SYMPHONY ORCHESTRA koncerts................................ 26 NORDIC SYMPHONY ORCHESTRA concert................................................ 27

10. festivāls KREMERATA BALTICA............................................................. 34 10th Festival KREMERATA BALTICA............................................................ 35

Jauno vokālistu konkurss TALSI UZDOD TONI ........................................... 28 Young Singing Talent Competition TALSI SETS THE TONE......................... 29

Valmieras pilsētas svētki............................................................................ 36 Valmiera City Festival................................................................................. 37

ĒRĢEĻMŪZIKA BACH ZĪMĒ ....................................................................... 28 Organ Music BACH..................................................................................... 29

7.Starptautiskais nacionālo kultūru festivāls ............................................ 36 VII International National Culture Festival in Rēzekne.............................. 37

Bērnu svētki SAULES STUNDAS PILSĒTĀ.................................................... 28 Children’s Festival HOUR OF SUN IN THE CITY ......................................... 29

Jelgavas novada svētki............................................................................... 36 Jelgava County Festival.............................................................................. 37

Rīgas Operas festivāls................................................................................. 28 The Riga Opera Festival............................................................................. 29

Muzikālās brokastis.................................................................................... 36 Musical Breakfast....................................................................................... 37

Dvīņu pilsētu Valkas un Valgas pilsētas svētki ......................................... 28 The Festival of Twin Cities Valka and Valga................................................ 29

Brīvdabas galā koncerts DZIMIS RĪGĀ........................................................ 36 Outdoor Gala concert BORN IN RIGA........................................................ 37

Starptautiskais folkloras un tautas deju festivāls . .................................... 30 International Folklore and Folk Dance Festival at the Preiļi...................... 31

Talsu pilsētas svētki VASARAS VIDUS SVINĒŠANA..................................... 36 Talsi City Festival MIDDLE OF THE SUMMER............................................. 37

Festivāls ĀRPASAULES MŪZIKA TIGUĻKALNĀ TALSOS .............................. 30 The Festival WORLD MUSIC AT THE TIGUĻI HILL IN TALSI......................... 31

Jomas ielas svētki....................................................................................... 38 Jomas Street Festival................................................................................. 39

Brīvdabas muzeja gadatirgus..................................................................... 30 Artisans Festival and fair at the Ethnographical Open-Air Museum......... 31

Sikspārņu nakts pasākums......................................................................... 38 Bat Night.................................................................................................... 39

Akustiskās mūzikas festivāls SUDRABA KAIJA Liepupē ............................. 30 The Acoustic Music Festival SILVER SEAGULL in Liepupe.......................... 31

Starptautiskais senās mūzikas festivāls...................................................... 38 Early Music Festival.................................................................................... 39

Jāņu ielīgošanas pasākums SAULGRIEZIS un Jāņu tirdziņš........................ 30 Midsummer Welcoming Event SOLSTICE 2014 and Midsummer Fair...... 31

Pasaules koru spēles.................................................................................. 38 World Choir Games 2014.......................................................................... 39

Festivāls ARTISSIMO................................................................................... 32 Concerts at the Festival ARTISSIMO.......................................................... 33

Starptautiskais humora festivāls JURMALINA............................................ 38 The International Humour Festival JURMALINA 2014.............................. 39

3


Rīgas puķu balle......................................................................................... 38 Rīga Flower Ball.......................................................................................... 39 Mākslas festivāls CĒSIS 2014..................................................................... 38 Art Festival CĒSIS 2014.............................................................................. 39 4.deju mūziķu parāde VASARAS ASORTI.................................................... 40 4th Dance Musician’s Parade SUMMER ASSORTMENT............................ 41 Festivāls LMT SUMMER SOUND ............................................................... 40 The Festival LMT SUMMER SOUND . ........................................................ 41 Jūras svētki ................................................................................................ 40 Sea Festival in Salacgrīva............................................................................ 41 Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls.................................................. 40 The International Sand Sculpture Festival................................................. 41 Jūras svētki ................................................................................................ 40 Sea Festival in Ventspils............................................................................. 41 Lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā POSITIVUS . ....................... 40 The Biggest Music and Art Festival in Baltics: POSITIVUS FESTIVAL......... 41 KURLAND BIKE MEET...............................................................................................42 KURLAND BIKE MEET 2014........................................................................ 43 Jautro un atjautīgo kluba humora šovs DZIEDOŠAIS KiViNs...................... 42 Humour Show SINGING KiViN................................................................... 43 Balvu pilsētas svētki................................................................................... 42 Balvi City BEAR FESTIVAL........................................................................... 43 Cēsu pilsētas svētki.................................................................................... 42 Cēsis City Festival....................................................................................... 43 16.Sabiles Vīna svētki................................................................................ 42 16th Sabile Wine Festival........................................................................... 43 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss JAUNAIS VILNIS........................ 44 International young solists contest NEW WAVE........................................ 45 5. Blūza svētki . .......................................................................................... 44 5th BLUES FESTIVAL................................................................................... 45 Ozolnieku novada svētki............................................................................ 44 Ozolnieki County Festival........................................................................... 45 Humora festivāls COMEDY CLUB .............................................................. 44 Humour Festival COMEDY CLUB................................................................ 45 Elektroniskās mūzikas festivāls SHINE CAFE.............................................. 44 Electronic Music Festival SHINE CAFE....................................................... 45 Starptautiskais gaisa balonu festivāls VALMIERAS KAUSS......................... 44 International Air Balloon Festival VALMIERA CUP 2014............................ 45 13. Latvijas amatierteātru salidojums ...................................................... 44 13th Latvian Amateur Theatre Gathering in Ventspils.............................. 45 KLAIDOŅU DIENAS LUDZĀ......................................................................... 46 VAGABOND DAYS IN LUDZA 2014 . ........................................................... 47 Rēzeknes pilsētas svētki............................................................................. 46 Rēzekne City Festival.................................................................................. 47 Turaidas mūra pils 800. gadskārta ............................................................ 46 800th Anniversary of Turaida Masonry Castle ......................................... 47 22. Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki........................................ 46

4

22nd Sigulda International Opera Music Festival...................................... 47 Ventspils pilsētas svētki ............................................................................ 46 Ventspils City Festival – 724....................................................................... 47 Festivāls LABA DABA.................................................................................. 48 Festival LABADABA..................................................................................... 49 Starptautiskais Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls ............................. 48 The International Classical Music Festival in Salacgrīva............................ 49 Latgales šlāgermuzikantu saiets................................................................ 48 The Gathering of Folk Musicians in Latgale............................................... 49 Melodiskās mūzikas svētki ........................................................................ 48 The Festival of Melodious Music .............................................................. 49 Festivāls FONTAINE.................................................................................... 48 FONTAINE Festival, Liepāja........................................................................ 49 15.Starptautiskais baleta festivāls BALETA ZVAIGZNES JŪRMALĀ . .......... 50 15th International Ballet Festival BALLET STARS IN JŪRMALA 2014......... 51 Teātra festivāls „NoMadI”.......................................................................... 50 Theatre Festival NoMadI............................................................................ 51 Viduslaiku svētki Cēsu Livonijas ordeņa pilī............................................... 50 Medieval Festival in the Cēsis Livonian Castle.......................................... 51 Vēsturisko filmu skate................................................................................ 50 Historic Film Festival.................................................................................. 51 Salacgrīvas pilsētas svētki ........................................................................ 50 Salacgrīva City Festival............................................................................... 51 Kino un mūzikas festivāls Latgales vēstniecībā GORS................................ 52 Cinema and Music Festival at Latgale Embassy GORS.............................. 53 AR SAULI AZOTĒ ........................................................................................ 52 SUN IN THE POCKET................................................................................... 53 Dabas koncertzāle...................................................................................... 52 Nature Concert Hall................................................................................... 53 Festivāls ŠANSON....................................................................................... 52 Festival CHANSON..................................................................................... 53 Ritma mūzikas festivāls un meistarklase VENTSPILS GROOVE ................. 52 Rhythm Music Festival and Master Class VENTSPILS GROOVE 2014........ 53 Starptautiskais mūzikas festivāls SUMMERTIME....................................... 54 International Music Festival SUMMERTIME.............................................. 55 Talsu novada Draugu diena (dāņu kultūras diena) ................................... 54 Talsi County Friends Day (Denmark’s Culture Day)................................... 55 Rīgas svētki................................................................................................. 54 RIGA CITY FESTIVAL.................................................................................... 55 11.Dižmāras gadatirgus Talsos................................................................... 54 11th Dižmāra Fair in Talsi........................................................................... 55 Ziemeļlivonijas svētki Ainažos.................................................................... 54 Northern Livonian Festival in Ainaži.......................................................... 55 Balvu novada svētki................................................................................... 56 Balvi County Festival.................................................................................. 57 Festivāls VIA BALTICA un Senās uguns nakts............................................. 56 Festival VIA BALTICA and Ancient Fire Night............................................. 57


Jūrmalas vasaras kūrortsezonas izskaņas koncerts................................... 56 Closing Concert of the Summer Resort Season in Jūrmala....................... 57

Kūrorta rudens sezonas atklāšana............................................................. 64 The Opening of Autumn Resort Season in Jūrmala.................................. 65

15. Balvu kamermūzikas festivāls ............................................................. 56 15th CHAMBER MUSIC FESTIVAL IN BALVI................................................ 57

Simjūda gadatirgus..................................................................................... 64 Simjūda Fair............................................................................................... 65

Nēģu svētki................................................................................................. 56 The Lamprey Festival................................................................................. 57

Tautas ekskursija RUDENS KRĀSAS VALMIERĀ.......................................... 64 Excursion AUTUMN COLOURS IN VALMIERA............................................ 65

Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki.................................... 58 Latvian Milk, Bread and Honey Festival . .................................................. 59

Nēģu diena ................................................................................................ 64 The Lamprey Day in Salacgrīva.................................................................. 65

Preiļu novada svētki................................................................................... 58 Preiļi County Festival.................................................................................. 59

Latvijas un Igaunijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts .............. 66 Latvian and Estonian National Opera Artists Concert............................... 67

Latvijas motokrosa čempionāta posms EZERKALNU mototrasē............... 58 Latvia’s Motocross Championship Round at the EZERKALNI Speedway... 59

Leona Brunava starptautiskais bērnu baleta festivāls............................... 66 The International Children Ballet Festival in Liepāja................................. 67

Ziedu svētki UZZIEDI, VALMIERA!.............................................................. 58 Flower Festival BLOOM IN VALMIERA....................................................... 59

Talsu novada Lūgšanu brokastis................................................................. 66 Talsi County BREAKFAST WITH PRAYERS................................................... 67

Pļaujas svētki Ausekļa dzirnavās................................................................ 58 Harvest Festival at the Ausekļi Mill............................................................ 59

Lāčplēša diena, Cēsis................................................................................. 66 Lāčplēsis Day, Cēsis.................................................................................... 67

Kosmosa festivāls....................................................................................... 60 Space Festival............................................................................................. 61

Lāčplēša diena, Talsi................................................................................... 66 Lāčplēšis Day. Torch Procession in Talsi..................................................... 67

Starptautiskais Liepājas ērģeļmūzikas festivāls......................................... 60 The International Organ Music Festival in Liepāja ................................... 61

Gaismas festivāls Staro Rīga .............................................................. 68 Festival of Light STARO RIga....................................................................... 69

Mūsdienu kultūras forums Baltā nakts...................................................... 60 Contemporary Culture Forum THE WHITE NIGHT 2014 ........................ 61

Festivāls EIROPAS ZIEMASSVĒTKI............................................................... 68 Festival EUROPEAN CHRISTMAS................................................................ 69

TAUTAS DEJU PĒRLES JŪRMALĀ................................................................ 60 Folk Dance Pearls in Jūrmala..................................................................... 61

Festivāls ZIEMASSVĒTKU EGĻU CEĻŠ......................................................... 68 Festival THE ROAD OF CHRISTMAS TREES................................................. 69

10. Baroka mūzikas dienas . ...................................................................... 60 10th Baroque Music Days in Rēzekne....................................................... 61

Kūrorta ziemas sezonas atklāšana............................................................. 68 Opening of the Winter Resort Season in Jūrmala..................................... 69

BĪZĪ SVĀTKI (BIEZIE SVĒTKI)........................................................................ 62 BĪZĪ SVĀTKI (FESTIVAL OF PLENTY)............................................................. 63

Tirdziņš ZIEMASSVĒTKI PILSĒTĀ................................................................. 68 The Fair CHRISTMAS IN THE CITY.............................................................. 69

Rudens kamermūzikas festivāls................................................................. 62 Autumn Chamber Music Festival............................................................... 63

Ziemas festivāls ......................................................................................... 68 Winter Festival in Liepāja........................................................................... 69

8.Starptautiskais teātru festivāls SOLI PA SOLIM ...................................... 62 VIII International Theatre Festival STEP BY STEP....................................... 63

TALSU NOVADA SPORTA LAUREĀTS........................................................... 70 The Awarding Ceremony of the Talsi County Sports Laureate 2014........ 71

Konkursa TALSU NOVADA SAKOPTĀKAIS PAGASTS UN PILSĒTA noslēgums ................................................................................................. 62 The Gala Event of the Competition: The Most Beautiful Parish, City in the Talsi County 2014....................................................................................... 63

Ziemas saulgriežu svinības AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ............................................................. 70 Winter Solstice Festival LOCAL DELICALIES IN VALMIERMUIŽA...................................................... 71

Vīna svētki.................................................................................................. 62 Wine Festival.............................................................................................. 63

Mazbānīša svētki . ..................................................................................... 70 The Festival of Train Mazbānītis in Ventspils............................................. 71

Starptautiskā tūrisma diena....................................................................... 64 International Tourism Day......................................................................... 65

Jaunā gada sagaidīšana . ........................................................................... 70 New Year at the Ventspils Big Square........................................................ 71

Latvija. Festivāli 2014

Latvia. Festivals 2014

© Author / autore: Ilze Pole © Publisher / izdevējs: KĀRĻA FONDS ISBN 978-9934-8449-0-4 Registration / reģ. nr. 40008021392 Jelgavas iela 36, 113.kab. Rīga, LV–1004, Latvia Tel. + 371 29232896, poleilze@inbox.lv

Translator / tulkotāja: Liene Andersone Layout / maketētājs: Linards Zolnerovičs Proof-reader/korektore: Dina Poriņa Printed / iespiests: TALSU TIPOGRAFIJA © In case of re–publishing and quotation, the reference to the brochure is obligatory © Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz brošūru obligāta

Uz pirmā vāka: Starptautiskais Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls. Foto : Ilga Tiesnese On the front cover: International Classic Music Festival in Salacgrīva. Photo: Ilga Tiesnese

5


Janvāris, Sigulda

tas pašvaldība Foto: Valmieras pilsē

Vides mākslas festivāls NATURE. URBAN. FUTURE Vai mūs nākotnē sagaida dabas uzvara pār urbāno vidi? Vai arī urbānās idejas uzvarēs, un daba atkāpsies cilvēka priekšā? Šie jautājumi jau divus gadus kalpo par galveno vadmotīvu festivālam, kas radis risinājumu dabas un pilsētvides attiecībām. Iedzīvotāju līdzdalība un radoša darbošanās izstādēs, akcijās, koncertos, pastaiga pa pilsētu IEZIEMOTS SIGULDĀ ir notikumi, kuri sniedz iedvesmu. Sigulda, www.sigulda.lv

9. – 12.janvāris, Valmiera

13.Starptautiskais Ziemas mūzikas festivāls Ik gadu Ziemas mūzikas festivālā tiek pulcēti profesionāli mūziķi, mūzikas skolu audzēkņi un absolventi no Latvijas un citām valstīm. Tajā skatītājiem tiek piedāvāti dažādu stilu koncerti un priekšnesumi, aptverot gan klasisko, gan moderno, gan džeza mūziku. Festivālu tradicionāli organizē Valmieras mūzikas skola, koncerti norisinās Valmieras kultūras centrā, Valmieras 5.vidusskolā un Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā. Valmiera, www.valmiera.lv

17. – 19.janvāris, Rīga

Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta. Atklāšanas pasākumi Šogad ir Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas – gads. Galvenie notikumi visu gadu: grāmatu draugu ķēde GAISMAS CEĻŠ, akcija DZINTARA CEĻŠ, koncerts DZIMIS RĪGĀ, Pasaules koru spēles. Plašāka informācija par visiem pasākumiem organizācijas RIGA 2014 mājaslapā. Rīga, www.riga2014.org

vāls Ziemas mūzikas festi 13.Starptautiskais val Winter Music Festi 13th International

17. – 19. janvāris, Sigulda

Sigulda – Eiropas kultūras galvaspilsētas oficiālais partneris Šajās dienās Sigulda atver savu sirdi un ar dāsnumu ikvienam sniedz kultūras un mākslas baudījumu. Lielākie pasākumi: Francijas radošās kompānijas PICTO FACTO lielformāta instalācijas BILLEVESEES, svētku ekspresis maršrutā Rīga – Sigulda – Rīga (19.janvārī), lielizmēra mākslas darbi sniegā, mākslas instalācijas, koncerti. Sigulda, www.sigulda.lv

25.janvāris, Valmiera

18.jaunrades deju konkurss 18.reizi jaunrades deju konkursā Valmierā pulcēsies Latvijas deju speciālisti un mīļotāji, lai interesentiem un žūrijai parādītu jaunākās horeogrāfijas, no kurām daļa tiks iekļauta 2018.gada Deju svētkos. Norises vieta: Valmieras kultūras centrs. Valmiera, www.valmiera.lv

25., 26.janvāris, Balvi

Festivāls PA MODES PAKĀPIENIEM Starptautiskais talantu un modes festivāls PA MODES PAKĀPIENIEM dod iespēju dažādu valstu kolektīviem, kas izkopj bērnu un jauniešu talantu – tērpu demonstrēšanu, parādīt prasmes defile, tērpu demonstrēšanā un aktiermākslā. Festivālā notiek gan individuālo tērpu demonstrētāju konkurss TOP MODELIS, gan teatralizēto tērpu kolekciju konkurss, kurā tiek rādītas gan profesionālu dizaineru kolekcijas, gan tās, ko veido paši radošie kolektīvi. Balvi, www.balvi.lv

6

Festivāls PA MO DES PAKĀPIEN IEM Fashion Festiva l


January, Sigulda

Environmental Art Festival NATURE.URBAN.FUTURE Will the nature take its lead over the urban environment? Or will the urban ideas triumph and force the nature to retreat before the mankind? These are the questions that for two years have been the cornerstone of the festival that has found a balance between the nature and urban environment. The festival inspires through community participation, creative activities in the exhibitions, events, concerts and the light installations in Sigulda. Sigulda, www.sigulda.lv

January 9-12, Valmiera

13th International Winter Music Festival Every year the Winter Music Festival gathers professional musicians, music school students and alumnus from Latvia and other countries. The audience can enjoy numerous music concerts in various styles, ranging from classical to modern and jazz music. The festival is organized by the Valmiera’s Music School and the concerts will be held at the Valmiera’s Culture Centre, Valmiera’s 5th Secondary School and Valmiera’s St. Simon Church. Valmiera, www.valmiera.lv

January 17-19, Rīga

Rīga – European Capital of Culture. Opening events 2014 is the year when Rīga becomes the European Capital of Culture. The main events in 2014: the Chain of Booklovers, the concert Amber Route, the concert Born in Rīga, the 8th World Choir Games. More information on the programme can be found at the organization’s Riga 2014 website. Rīga, www.riga2014.org

January 17-19, Sigulda

Sigulda – the official partner city of the European Capital of Culture

Foto: Balvu KAC

Sigulda opens its heart and with all its love gives the joy of culture and art. The main events: large format installations BILLEVESEES by French creative company PICTO FACTO, holiday express Rīga-Sigulda-Rīga (January 19), large format art work in snow, art installations, concerts. Sigulda, www.sigulda.lv

January 25, Valmiera

18th Creative Folk Dance Competition For the 18th time the Creative Folk Dance Competition in Valmiera will bring together Latvian dancers for them to show the audience and the jury their newest choreography. Some of the choreographies will be a part of the Latvian Song and Dance Festival 2018. Venue: Valmiera’s Culture Centre. Valmiera, www.valmiera.lv

January 25-26, Balvi

Fashion Festival The International Talent and Fashion Festival gives an opportunity for the children and teen creative fashion clubs to show their skills in walking the catwalk, showcasing the outfits and dramatics. The Festival includes two competitions: individual showcase of an outfit TOP MODEL and theatricalized fashion collection that demonstrates professional designer collections, as well as own-created collections. Balvi, www.balvi.lv

7


29.janvāris, Valmiera

19.Starptautiskais jauno pianistu konkurss Tradicionālais Starptautiskais jauno pianistu konkurss Valmierā pulcē ievērojamu skaitu Latvijas un ārzemju pianistu no 9 līdz 15 gadiem, kuri atskaņo dažādus klasiskās mūzikas skaņdarbus. Katru gadu konkurss aizrit konkrētā mūzikas stilā, piemēram, pagājušajā gadā pianistiem bija jāatskaņo klasicisma laikmetā komponēti izvērstas formas skaņdarbi. Starptautisko jauno pianistu konkursu organizē Valmieras mūzikas skola. Norises vieta: Valmieras kultūras centrs. Valmiera, www.valmiera.lv

1.– 28.februāris, Valmiera

Starptautiskā mākslas izstāde ĪSTENĪBA, LABESTĪBA, PACIETĪBA MĀKSLĀ Izstāde stāsta par cilvēka garīgās pasaules skaistumu, tās pilnveidi un cilvēktiesību pārkāpumu traģēdiju. Ekspozīcijā risinātas septiņas būtiskas tēmas: BUDU VALDNIEKA IERAŠANĀS un PILNVEIDOŠANĀS KRĀŠŅUMS atklāj skatītājam, cik plašs ir Visums un cik liela nozīme tajā ir dievišķajam principam, tēmas VAJĀŠANAS ĶĪNĀ un MIERMĪLĪGĀ PRETOŠANĀS stāsta par drosmi un nesalaužamu garu, stājoties pretī ļaunumam, savukārt KARMISKĀ ATMAKSA, BEZGALĪGĀ BUDAS ŽĒLSIRDĪBA un LIKTENĪGĀ ROBEŽA vēsta mūžseno Visuma principu: par labo pienākas labais, par ļauno – sods. Mākslas darbu kolekcijas idejas autors un iedvesmotājs ir ķīniešu tēlnieks, profesors Džan Kuņluņs (Zhang Kunlun). Izstādes organizatori ir Baltijas Faluņgun un Faluņ Dafa asociācija un biedrība APSKAIDROTĀ MĀKSLA. Tā būs apskatāma Valmieras muzeja izstāžu namā. Valmiera, www.muzejs.valmiera.lv

prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant

7. – 9.februāris, Jelgava

Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā notiek jau 16. reizi. Mākslinieki no visas pasaules februārī ierodas veidot ledus skulptūras, izmantojot vairāk nekā 40 tonnu ledus. Festivāls pārsteidz ar iespaidīgiem gaismas šoviem, koncertiem un uguņošanu. Jelgava, Uzvaras parks, www.ice.lv

8. – 12.februāris, Rīga

Festivāls VĪNES KLASIKA Festivāls VĪNES KLASIKA notiek ik pēc diviem gadiem un ir veltīts izcilāko Vīnes komponistu – Bēthovena, Haidna un Mocarta – skaņdarbiem. Koncerti un priekšnesumi notiks Rīgā, kā arī citās pilsētās Latvijā. Rīga, www.latvijaskoncerti.lv

14.februāris, 8. un 22.marts, Jūrmala

Kabarē programma PROMENĀDES STĀSTS PROMENĀDES STĀSTS ir vīrieša vēstījums par piedzīvoto, ietverts dejā un mūzikā. Stāsts par vīrieti, kurš jutis gan laimes saldo pieskārienu, gan sāpju vējus, kurš tiek ierauts dejas trakulīgajā mistērijā, kas ir kā viņa dzīves spogulis. Deja ir kustība, bet kustība ir pati dzīve. Šis ir stāsts par to, kas dzīvē svarīgs, par galveno, ko nedrīkstam pazaudēt. Jūrmala, viesnīca HOTEL JURMALA SPA, Jomas iela 47/49, +371 67784415

FOTO AUTORS

8

STS PROMENĀDES STĀ Kabarē programma MENADE THE STORY OF PRO Cabaret programme


January 29, Valmiera

19th International Competition for Young Pianists The traditional International Competition for Young Pianists in Valmiera gathers many Latvian and foreign pianists from the age of nine to fifteen. During the festival the young artists perform various classical music compositions. Every year the festival focuses on a different music style. Last year the competitors had to perform expanded form compositions written during the period of classicism. The International Competition for Young Pianists is organized by Valmiera’s Music School. Venue: Valmiera’s Culture Centre. Valmiera, www.valmiera.lv

February 1-28, Valmiera

International Art Exhibition. TRUTH, GOODNESS, PATIENCE IN ART

SPA Foto: Hotel Jurmala

The exhibition shows the beauty of a person’s inner world, its fulfilment and the tragedy of violating the human rights. The exhibition tries to address seven themes: BUDDHA LEADER’S ARRIVAL and MAGNIFICENCE OF FULFILMENT shows the viewer the vastness of Universe and the importance of divinity; the PERSECUTIONS IN CHINA and PEACEFUL RESISTANCE tells a story about a courage and unbreakable spirit when facing the evil; KARMIC RETRIBUTION, BUDDHA’S INFINITE GRACE and PREDESTINED BORDER heralds the age long principle of the Universe – THE GOOD REPAYS WITH GOOD, THE EVIL – WITH PUNISHMENT. The inspirer and author of the exhibition’s idea is the Chinese sculptor and professor Zhang Kunlun. The exhibition is organized by the Baltic Falun Dafa Association and the Society ENLIGHTENED ART. Venue: Exhibition House of the Valmiera Museum Valmiera, www.muzejs.valmiera.lv

sma centra arhīvs

onālā tūri Foto: Jelgavas reģi

February 7-9, Jelgava

The International Ice Sculpture Festival In 2014, the International Ice Sculpture festival will take place in Jelgava for the sixteenth time already. Many artists from all over the world arrive in February in Jelgava and create ice sculptures, using over 40 tons of ice. The Ice Sculpture Festival surprises with spectacular light shows, concerts and firework. Jelgava, Uzvaras Park www.icelv.lv

February 8-12, Riga

Festival VIENNA CLASSICS The biannual Vienna Classics Festival is dedicated to the music of the greatest Viennese composers – Beethoven, Haydn and Mozart. During the festival, concerts and performances are staged in Rīga, as well as in other towns and cities throughout Latvia. Rīga, www.latvijaskoncerti.lv

February 14, March 8, March 22, Jūrmala

Cabaret programme THE STORY OF PROMENADE The cabaret in Jūrmala THE STORY OF PROMENADE is a one man’s story expressed in dance and music. It’s a story of a man who has felt the sweet taste of happiness as well as the rough times. The man has been drawn in an exciting mysterious dance that is like a mirror of his own life. Dance is a movement, yet the movement is life. This is a story of things that matter in life and shouldn’t be lost. s skulptūru festivāls Starptautiskais ledu val Ice Sculpture Festi The International

Jūrmala, HOTEL JURMALA SPA, Jomas street 47/49, +371 67784415

9


1– 9.marts, Sigulda

Ziemas festivāls

Foto: Balvu KAC

Ziemas festivāla devīze: vairāk sporta, vairāk mākslas, vairāk izklaides. Sigulda ir Latvijas ziemas sporta galvaspilsēta. Festivālā notiek gan sporta sacensības un paraugdemonstrējumi, gan mākslas izstādes un radošās darbnīcas, gan koncerti un teātra izrādes. 8.martā pasākumā LEDUS TRAŠU ZVAIGZNES UN KARAĻI bobsleja un kamaniņu trasē var satikt sporta zvaigznes, vērot sacensības, sniega skulptūru čempionātu, ļauties mūzikas ritmiem un izpriecāties īstā ziemas ballītē. Festivāla laikā notiks Latvijas III Ziemas olimpiāde. Visi pasākumi bez maksas. Sigulda, bobsleja un kamaniņu trase SIGULDA, slēpošanas trases, www.sigulda.lv

22.marts, Balvi

6. starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle-konkurss NO SMIEKLU KULES Kafejnīcas tipa izklaides pasākums pieaugušajiem, kurā vismaz 10 vakara vadītāju no Latvijas savās spēļu programmās iesaista auditoriju. Konkursantus vērtē kompetenta žūrija. Pasākumu kuplina īpaši dažādu žanru priekšnesumi. Noslēgumā apbalvošana un balle.

SMIEKLU KULES Saspēle-konkurss NO ER SACK n FROM A LAUGHT Interplay-competitio

Balvi, www.balvi.lv

22.marts, Talsi

Jauniešu diena KOPĀ ESAM, KOPĀ VARAM, DARĀM Aktīvisti no Latvijas jauniešu organizācijām tiekas Talsos, lai kopā pavadītu laiku un dzēstu stereotipus par dažādu subkultūru pārstāvjiem un viņu uzskatiem. Pasākuma devīze ir: kopā esam, varam, darām, varam bez alkohola un citām apreibinošām vielām. Talsi, Talsu sporta halle, K.Mīlenbaha iela 32a, +371 22842101, ievacilite@gmail.com

27.marts, Valmiera

17.Integratīvās mākslas festivāls NĀC LĪDZĀS! Arī šogad Valmieras kultūras centrā notiks Integratīvās mākslas festivāla NĀC LĪDZĀS! Vidzemes reģiona koncerts-konkurss bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām kura laikā tā dalībnieki skatītājiem atklās savus talantus gan muzikālos, gan teatrālos un deju priekšnesumos. Festivālu organizē fonds NĀC LĪDZĀS!, lai bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, bāreņiem un bērniem no sociāli nelabvēlīgas vides ļautu apliecināt savu māksliniecisko jaunradi, kā arī attīstītu viņu radošo potenciālu. Valmiera, www.valmiera.lv

28.marts – 28.aprīlis, Cēsis

Mākslas dienas Katru pavasari Cēsīs notiek Mākslas dienas. Veselu mēnesi dažādās pilsētas vietās rosās mākslinieki, ir apskatāmas izstādes, kā arī instalācijas pilsētvidē. Galerijās notiek radošās darbnīcas, tikšanās ar māksliniekiem, lekcijas. Pasākumu ciklu kuplina koncerti un citas aktivitātes. Norises vieta: Cēsu mākslas galerijas, mākslas skola, izstāžu nams u.c. Organizē: Cēsu izstāžu nams, Pils laukums 3, Cēsis, info@cesis.lv, +371 64123557

10

prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant

Mākslas dienas Art Days in Cēsis prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant


March 1-9, Sigulda

Winter Festival The Winter Festival’s slogan: More sport. More art. More entertainment. Sigulda is the capital city of winter sports in Latvia. Winter Festival offers sport competitions and shows, art exhibitions and creative workshops, concerts and theatre. On March 8 at the Luge and Bobsleigh Track the event STARS AND KINGS OF THE ICE TRACKS will give an opportunity to meet in the person sport stars, see different competitions and the snow sculpture championship, and to get lost in the rhythm of music in a real winter party. The festival will coincide with III Latvian Winter Olympics. All events are free of charge. Sigulda, Luge and Bobsleigh Track SIGULDA, skiing tracks, www.sigulda.lv

March 22, Balvi

6th county game host interplay-competition FROM A LAUGHTER SACK Café-type entertainment for adults with more than 10 event hosts from all of Latvia performing their game programmes. The audience participates in the games, while the judges are giving marks to the contestants. The performances represent various genres. At the end of the competition awards are presented to the winners. After the awarding ceremony everyone is welcomed to stay for the ball. Balvi, www.balvi.lv

March 22, Talsi Foto: Siguldas novada pašva ldības Kultūras pārvalde Ziemas festivāls Winter Festival

Youth Day TOGETHER WE ARE, TOGETHER WE CAN, TOGETHER WE DO Active young people from Latvian youth organizations meet in Talsi to have fun together and remove the stereotypes about people from various subcultures and their lifestyles. The slogan of event is: Together we are, together we can, and together we do without alcohol and other intoxicating substances! Talsi, Talsi sport hall, K.Mīlenbaha street 32a, +371 22842101, ievacilite@gmail.com

March 27, Valmiera

17th Integrative Art Festival COME ALONG! Also this year the Integrative Art Festival COME ALONG! will be held at the Valmiera Culture Centre. The Festival will offer a concert from Vidzemes region, a competition for children and youngsters with special needs where they can express their talent in musical, theatrical and dance performances. The festival is organized and hosted by the foundation COME ALONG. The festival aims to give children and youngsters with disabilities as well as orphans and children from socially disadvantaged backgrounds an opportunity to show their talent in a creative way and to encourage their creative potential. Valmiera, www.valmiera.lv

March 28 – April 28, Cēsis

Art Days in Cēsis Every spring Cēsis celebrates the Art Days. For a whole month the city is buzzing with artists, various exhibitions and urban installations. The galleries are organizing creative workshops, meetings with artists, lectures and other activities. Concerts and other events also add to this extensive list. Cēsis, organizer: Cēsis Exhibition House, Pils square 3, Cēsis, +371 64123557 info@cesis.lv, Venue: Cēsis city art galleries, Art school, Exhibition house and other venues.

Foto: Cēsu Tūrisma

informācijas centra

arhīvs

11


28. marts, Preiļi

13. novadu Grāmatu svētki Plašajā Grāmatu svētku programmā paredzētas diskusijas, grāmatu prezentācijas un tikšanās ar autoriem, muzikāli priekšnesumi, pasākumi visām vecuma grupām. Būs iespēja iegādāties dažādu Latvijas izdevniecību grāmatas par izdevīgākām cenām un piedalīties loterijā. Preiļi, Preiļu galvenā bibliotēka, Kārsavas iela 4, +371 5381230, +371 29991263, preilubiblioteka@inbox.lv, www. preilubiblioteka.lv

30.marts, Talsi

Latvijas zēnu koru saiets ZAĻĀ BUMBA Talsos notiks piektais zēnu koru saiets ZAĻĀ BUMBA, kura idejas autors un mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Gints Ceplenieks. Piedalās vairāk nekā 30 koru no Latvijas (Rīgas, Rēzeknes, Cēsīm, Jelgavas, Dobeles, Kandavas un citām vietām). Sadziedāšanās notiks Talsu sporta hallē, koncertā skanēs nākamo skolēnu Dziesmu svētku zēnu koru dziesmas. Festivāla rīkošanā iesaistās visu iepriekšējo saietu radošā grupa: diriģents Gints Ceplenieks, māksliniece Antra Auziņa, režisore Inga Krišāne, komponists Raimonds Tiguls, saieta Lielais brālis, dziedātājs Intars Busulis, profesionālā un Latvijā atzītā SIA ALFA SLS skaņas, gaismas un skatuves meistaru grupa un citas personības. Talsi, www.talsi.lv, info@talsi.lv

4. – 16.aprīlis, Liepāja

Liepājas Džeza dienas Džeza tradīcijas uztur Liepājas kultūras pārvalde, organizējot mūzikas un dejas pasākumus dažādās vietās piejūras pilsētā. Uzstāsies poļu dziedātāja Anna Marija Jopeka, kas savu projektu POLANNA prezentēs kopā ar septiņu cilvēku džeza grupu. Skanēs tradicionālā, klasiskā, džeza un populārā mūzika. Pavadījumu atskaņo izcili instrumentālisti un Polijas džeza zvaigznes. Biļetes par 9,96 eiro (Ls 7) var iegādāties BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības vietās Latvijā un internetā. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

7.aprīlis – 15.maijs, Rīga, citas vietas Latvijā

as Liepājas Džeza dien Liepuāja s instād Dayijas prāde JazzLatv 10. Parade 10th Latvian Plant

prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant

Starptautiskais Baltijas baleta festivāls 10.aprīlis – Starptautiskā Baltijas baleta festivāla koncerti Preiļos Starptautiskais Baltijas baleta festivāls ir viens no ievērojamākajiem notikumiem Latvijas kultūras dzīvē. Tas ir vienīgais baleta notikums valstī, kas skatītājiem piedāvā pasaules klases dejotāju, horeogrāfu, baleta teātru un kompāniju priekšnesumus, apvienojot klasiskās tradīcijas ar laikmetīgo skatījumu. Šogad Preiļos uzstāsies modernās dejas kompānija OPINION PUBLIC no Beļģijas ar izrādi BOB ART. Preiļi, Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, +371 65322200, +371 29235318, kcentrs@preili.lv, www.preili. lv, www.ballet-festival.lv

11., 12.aprīlis, Talsi

Kārļa Ferdinanda Amendas 10. Mūzikas svētki Šogad Talsos notiks desmitie Mūzikas svētki klasiskās mūzikas cienītājiem. Par godu jubilejai paredzēti vairāki pārsteigumi, piešķirot pasākumam starptautisku skanējumu. Kārļa Ferdinanda Amendas Mūzikas svētki ir laiks, kad atceramies brīnišķīgo stāstu par Talsu mācītāja iepazīšanos ar vienu no pasaules mūzikas dižgariem Ludvigu van Bēthovenu un abu īso, bet patieso un sirsnības pilno draudzību. Mūsu novadnieks bija pirmais, kuram noslēgtais, sirdī dziļi vientuļais komponists vēstulē uzticēja savas dzīves lielāko traģēdiju – ziņu par dzirdes pasliktināšanos. Talsi, www.talsi.lv, ina.jurkevica@talsi.lv, +371 27877562

12

svētki ndas 10. Mūzikas Kārļa Ferdinanda Ame of Kārlis Amenda 10th Music Festival Foto: Zane Rorbaha


March 28, Preiļi

13th County Book Festival in Preiļi The event will mark this year its 13th anniversary. The extensive programme of the Book Festival includes discussions, book presentations and meetings with authors, musical performances, and events for every one. During the festival many Latvian publishers will offer discounts on books and organize lotteries. Preiļi, Preiļi Central Library, Kārsavas street 4, Preiļi, +371 5381230, +371 29991263, preilubiblioteka@inbox.lv, www.preilubiblioteka.lv

March 30, Talsi

Latvian Boys Choir Gathering THE GREEN BALL For the fifth time Talsi will hold the boys choir gathering THE GREEN BALL. The artistic director, who is also the idea’s author, is the conductor Gints Ceplenieks. More than 30 choirs from all around the Latvia (Rīga, Rēzekne, Cēsis, Jelgava, Dobele, Kandava and other cities) come to Talsi. The venue of the concerts will be the Talsi Sports Hall. The boy choirs will perform songs from the upcoming Latvian Song and Dance Festival. As previous years the event is organized by the already well-known artistic group: the conductor Gints Ceplenieks, artist Antra Auziņa, director Inga Krišāne, composer Raimonds Tiguls, the ambassador of the festival Intars Busulis, the professional and in Latvia widely recognized sound, light and stage group ALFA SLS and other artistic personalities. Talsi, www.talsi.lv, info@talsi.lv

April 4-16, Liepāja

Jazz Days in Liepāja Liepāja City Culture Department continues the jazz traditions in this seaside town, organizing various music and dance events. This year Polish singer Anna Maria Jopek will perform during the Jazz Days. Anna Maria Jopek will present the project POLANNA together with a jazz band of seven musicians. Her music is a mix of traditional, classical, jazz and popular music styles. Brilliant instrumentalists and Polish jazz stars have composed the musical accompaniment. The tickets for 9,96 EUR (7 LVL) can be bought at the ticket service BIĻEŠU PARADĪZE in Latvia and on the website. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

April 7 – May 15, Rīga and other cities in Latvia

International Baltic Ballet Festival April 9 – 10, International Baltic Ballet Festival Concerts in Preiļi The International Baltic Ballet Festival is one of the most notable events in Latvia’s culture. The Festival is the only ballet event in Latvia that offers the audience world-class ballet dancers, choreographers, ballet theatre and company performances, bringing together the classical traditions and contemporary trends. This year the festival will bring to Preiļi the modern ballet company from Belgium with a show BOB ART. 13. novadu Grāmat u svētki 13th County Book Festival in

Preiļi, Preiļi Culture Centre, www.ballet-festival.lv Raiņa boulevard 28, Preiļi, +371 65322200, +371 29235318, Preiļi

kcentrs@preili.lv, www.preili.lv

April 11-12, Talsi

10th Music Festival of Kārlis Amenda In 2014 for the tenth time already the classical music lovers will enjoy the Music Festival of Kārlis Amenda. To honour this anniversary the festival will bring many surprises and give to the festival an international sound. The Music Festival of Kārlis Amenda is a time when we reminisce about the tail of Talsi pastor who became acquainted with one of the world music legends, Ludwig van Beethoven, and their short, but genuine and sincere friendship. Our own Kārlis Ferdinands Amenda was the first to whom Ludwig van Beethoven, who was very private, but at his heart truly lonely, in a letter confessed his biggest life tragedy – worsening in hearing. Talsi,www.talsi.lv, +37127877562, ina.jurkevica@talsi.lv.

13


19.aprīlis, Valmiera

VIDZEME FASHION SHOW Trešo gadu Valmiera pulcēs kvalitatīvas un inovatīvas modes cienītājus, organizējot modes šovu. Tajā jaunākās tendences un savu skatījumu uz tām pauž Latvijā populāri, kā arī jauni dizaineri. Vārds „šovs” ietver ne tikai svaigākās modes vēsmas no skatēm RIGA FASHION WEEK un RIGA FASHION MOOD, bet arī unikālu deju programmu, speciāli radītas vizualizācijas avangarda frizieru izpildījumā un stāstu, kas sirdīm liks sajust pavasara spirdzinošo romantiku. Valmiera, https://www.facebook.com/vidzemefashion

20.aprīlis, daudzviet Latvijā

Lieldienas (Lielā diena) Sākotnēji latvieši svinēja Lielo dienu (20. vai 21. martā), tie ir pavasara un saules godināšanas svētki, gaismas uzvara pār tumsu. Augstā kalnā tiek kārtas šūpoles, ļaudis viens otru apdāvina ar krāsotām olām. Šī tradīcija savijusies ar kristiešu Lieldienām. 20. aprīlis, Preiļi

Ģimeņu pasākums LIELDIENAS IR KLĀT Lieldienu laikā ģimenes ar bērniem tiek gaidītas Preiļos. Būs iespēja darboties meistardarbnīcās, tikties ar pasaku varoņiem, stāstīt Lieldienu ticējumus, ripināt olas, šūpoties un iet rotaļās. Preiļi, Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, kcentrs@preili.lv, +371 65322200, +371 29235318, www.preili.lv

24. – 27.aprīlis, Liepāja

Liepājas Starptautiskais pianisma zvaigžņu festivāls Tradīcijām bagāts festivāls, kas Liepājā pulcē pianistus no visas pasaules. Kopš 1993.gada festivāls notiek 22.reizi, tas kļuvis ne tikai par nozīmīgu gada kultūras sarīkojumu Liepājā, bet arī vienu no Latvijas profesionālākajiem, mākslinieciski augstvērtīgākajiem mūzikas festivāliem. Satura ziņā tas ir unikāls visā Baltijā. Festivālā uzstājušies teju 180 pianistu no 35 valstīm. Liepāja, www.lso.lv

26.aprīlis, Rīga

Festivāls RĪGAS RITMI. Pavasara koncertu sērija RĪGAS RITMI ir starptautisks mūsdienu džeza un pasaules mūzikas festivāls, kas ik gadu jūlija pirmajā nedēļā notiek Latvijas galvaspilsētā. Sākot ar 2011.gadu, tas paplašinājis pasākumu klāstu, piedāvājot koncertu sērijas arī pavasarī un ziemā. Festivāls RĪGAS RITMI nodrošina augsta līmeņa džeza koncertus Latvijā visu gadu. Festivāls notiek 14 gadus, un kopš pirmsākumiem tajā viesojušies ap 500 mākslinieku no vairāk nekā 20 valstīm. Ap 500 koncertos mūziķu sniegumu baudījuši vairāk nekā 150 000 cilvēku. Festivāls RĪGAS RITMI godam pelnījis valstiski nozīmīga kultūras pasākuma statusu, veiksmīgi popularizējot Latvijas un Rīgas vārdu pasaulē. Pavasara koncertu sērija: 26.aprīlis. Festivāls RĪGAS RITMI: 2. – 5.jūlijs. Ziemas koncertu sērija: 27. ­‑ 28.novembris. Rīga, www.rigasritmi.lv

4.maijs, Talsi

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienas akcija DZIEDOŠAIS AUTOBUSS NR.24 Piekto reizi, šoreiz par godu Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas 24. gadadienai, tiks organizēta akcija DZIEDOŠAIS AUTOBUSS NR. 24. Talsu novada vispārizglītojošo skolu 1. – 4. klašu kori 4. maijā dodas pa četriem maršrutiem un piestāj 16 novada pagastos un pilsētās, lai ieskandinātu svētkus, nostiprinātu dzimtenes mīlestību un lokālpatriotismu, iedibinot jaunu valsts svētku svinēšanas tradīciju Talsu novadā, Kurzemē un visā Latvijā. Talsu novads, ina.jurkevica@talsi.lv, +371 27877562

14

ja

u sēri I. Pavasara koncert Festivāls RĪGAS RITM Session val. Spring Concert RĪGAS RITMI Festi

VIDZEME FASHIO N SHOW VIDZEME FASHIO N SHOW


April 19

VIDZEME FASHION SHOW For the third year Valmiera will organize a fashion show and gather the admirers of quality innovative fashion. New and already recognized designers will reveal the newest fashion trends and their interpretations. The term “show” includes not only the newest fashion trends from Riga Fashion Week and Riga Fashion Mood, but also a unique dance programme, exclusive visualisations, avant-garde hairstyling and a tale of spring romance. Valmiera, https://www.facebook.com/vidzemefashion

April 20

Easter (Good-Day) The holiday of GOOD-DAY falls in spring. Ancient Latvians celebrated it around March 20-21. This spring holiday celebrates the sun’s ’swing in’ the spring; on this day, coloured eggs are exchanged and eaten. April 20, Preiļi

Family Event EASTER IS HERE Every family and child is welcomed this Easter in Preiļi! The event will offer for the families a chance to participate in workshops, meet with fairy tale characters, share Easter traditions, roll the eggs, swing and play games. Foto: Rīgas Ritmi

Preiļi, Preiļi Culture Centre, Raiņa Boulevard 28, Preiļi, +371 65322200, +371 29235318, kcentrs@preili.lv, www.preili.lv

April 24-27, Liepāja

Liepāja Piano Stars Festival Liepāja Piano Stars Festival is a festival with strong traditions, and every year gathers pianists from all over the world. The festival started in 1993 and this year will mark its 22nd anniversary. The festival has not only become as one of the main culture events in Liepāja, but also established itself in Latvia as a professional, artistically respectable and prestigious music festival. Artistically it’s a unique festival in the whole Baltic region. Altogether 180 pianists from 35 countries have performed in the festival. Liepāja, www.lso.lv Foto: N.Cercins

April 26, Rīga

RĪGAS RITMI Festival. Spring Concert Session RĪGAS RITMI Festival is an international contemporary jazz and world music festival that every year takes place in the first week of July in Rīga, the capital city of Latvia. Since 2011 the festival has expanded to additional Winter and Spring concert sessions, providing quality jazz concerts all year long. For the 14th consecutive year the festival will take place in Rīga. Since the beginnings around 500 artists from more than 20 countries have performed in the festival in more than 500 concerts to an audience of more than 150 000 people. The RĪGAS RITMI Festival has rightly earned it status as a festival of national importance, successfully promoting Latvia and Rīga. Spring Concert Session: April 26; RĪGAS RITMI Festival: July 2-5 Winter Concert Session: November 27-28; Rīga, www.rigasritmi.lv

May 4, Talsi

Restoration of Independence Day. SINGING BUS No.24 To honour the 24th anniversary of the restoration of independence of the Republic of Latvia, on May 4 the event SINGING BUS No.24 will take place for its fifth year. Talsi county 1st to 4th grade student choirs will take a bus ride on four different routes and stop in 16 Talsi county municipalities and cities to ring in the holidays with a song. They hope to encourage the local patriotism by making a new tradition for national holidays in the county and all of Latvia. Talsi county, +37127877562, ina.jurkevica@talsi.lv.

15


4., 5.maijs, Talsi

Starptautiskā suņu izstāde Talsu kinoloģiskais klubs rīko nacionālo visu šķirņu suņu izstādi, tajā piedalās vairāk nekā 500 šķirņu suņi, kurus vērtē eksperti no Čehijas, Polijas, Serbijas, Slovākijas un Latvijas. Būs paraugdemonstrējumi, varēs iepazīt dogterapiju, nofotografēties ar skaistākajiem suņiem. Notiks arī dzīvnieku barības, kārumu, vitamīnu un aksesuāru tirdzniecība. Talsi, Talsu sporta halle, K.Mīlenbaha iela 32a, +371 27057279, www.talsusuns.lv

10.maijs, Talsi

Ūsiņdiena – Kurzemes folkloras kopu saiets Talsu pilskalnā Folkloras kopa TALSI 10. maijā kopā ar tautas namu Talsu pilskalnā rīko ŪSIŅDIENU TALSOS. Folkloras kopa TALSI sadarbībā ar citām Ziemeļkurzemes, Lejaskurzemes, Vidzemes un Lietuvas folkloras kopām un Talsu novada kultūras organizatoriem vēlas Mātes dienas priekšvakarā ģimenes ar bērniem iepazīstināt ar seno latviešu parašām. Būs radošās darbnīcas, tiks demonstrētas aroda prasmes, piemēram, CIPARNĪCĀ varēs darboties ar mālu, TALSĒ aust, varēs tapojot izgatavot zirga deķus, satikt metālmeistaru Uldi Melbergu u.c. Talsi, Talsu pilskalns, Lija Dunska, +371 29493691

10.maijs, Valmiera

Vasaras tūrisma sezonas atklāšanas pasākums – LAIVU MARŠS ABULS – GAUJA Brenguļu alus dārzā ceturto gadu tiks dots starts vērienīgam pasākumam – lielākajam un, iespējams, smeķīgākajam LAIVU MARŠAM ABULS – GAUJA. Tas ir Latvijā krāšņākais un kuplākais laivu karnevāls, kas vieno divas alus darītavas, divas zirgaudzētavas, divas upes un divreiz divas pašvaldības. Katru gadu pasākumā izvēlēta vienota tēma laivas, komandas vai individuālajā noformējumā. Marša dalībnieki brauciena laikā tiek uzmundrināti ar dziesmām, dejām, apdziedāšanu, sveicieniem un citām jestrām izdarībām, ko nodrošina atraktīvi un mākslinieciski ļaudis abu upju skaistākajās vietās: Abula stāvkraujā, Gaujas Stāvajos krastos, Daliņu pludmalē, uz Vanšu tilta un citviet. Noslēgums tiek aizvadīts Valmiermuižas pils parkā.

Publicitātes foto ts Talsu pilskalnā s folkloras kopu saie le Mound Ūsiņdiena – Kurzeme ng in the Talsi Cast Folk Group Gatheri Ūsiņš Day – Kurzeme

Velosezonas un tūrisma sezonas atklāšana The Opening of Bicycle and Summer Tourism Season in Ventspils

Valmiera, www.valmiera.lv, www.ezi.lv

10.maijs, Bauskas novads

Pavasara darbu svētki Ausekļa dzirnavās Ausekļu dzirnavas ir etnogrāfisks muzejs, kurā var apskatīt un piedalīties seno amatu demonstrācijās. Muzejā ir gan dekoratīvi rati, gan seni dzirnakmeņi. Zemnieka sētu galvenie darba agregāti: arkli, ecēšanas “federes” un visi zirga iejūga piederumi sakārtoti vienuviet, bet latviešu sievietes pasaule, tā dēvētajā, „omītes istabā”. Ir arī kalēja kalve: pašu spēkiem izmūrēta darba vieta ar laktu, plēšām, ratu šķūnis ar kuļmašīnām un citiem darbarīkiem, ūdensdzirnavas, kas gaida savu “atdzimšanu”. Bauskas novads, Ausekļa dzirnavas, +371 29197412, +371 26396878, www.ausekludzirnavas.lv, martins.medins@inbox.lv

10. maijs, Ventspils

Velosezonas un tūrisma sezonas atklāšana Atklājot tūrisma sezonu, Ventspils Piedzīvojumu parkā tiks piedāvātas jaunas atrakcijas, bet tie, kuriem patīk braukt ar velosipēdu vai skrituļslidām, varēs doties braucienā pa pilsētas ielām. Visu dienu būs dažādas aktivitātes, uzstāsies Latvijā populāri mūziķi. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263, tourism@ventspils.lv

16

Foto: Juris Presņiko vs


May 4-5, Talsi

International Dog Show From May 4 to 5 Talsi Cynology Club is organizing a national all breed dog show with more than 500 dogs and judges from the Czech Republic, Poland, Serbia, Slovakia and Latvia participating. During the show the visitors can watch dog presentations, the dog therapy and to take a photo with the beautiful dogs. The visitors can also purchase dog food, different delicacies, vitamins and accessories. Talsi, Talsi Sports Hall, K.Mīlenbaha street 32a, +37127057279, www.talsusuns.lv

May 10, Talsi

Ūsiņš Day – Kurzeme Folk Group Gathering in the Talsi Castle Mound On May 10 Folk group TALSI together with Talsi Community Centre are organizing the Ūsiņš Day in Talsi that will mark this year its fifth anniversary. The event has become a part of traditional festivities in Latvia. The venue, Talsi Castle Mound, adds a special meaning to this event. The Folk group Talsi together with other regional and Lithuanian folk groups and Talsi culture activists want for families and their children on the eve of the Mother’s Day to have a chance to spend time together and visit the ŪSIŅŠ DAY IN TALSI. The event will have various creative workshops: CLOCK-FASE with clay and ceramic art; TALSE with weaving, mortising and making horse blankets; Talsi, Talsi Castle Mound, Lija Dunska, +37129493691

May 10, Valmiera

Summer Tourism Season Opening. BOAT MARCH ABULS-GAUJA

Pavasara darbu svētki Ausekļa dzirnavās Spring Work Festival at the Auseklļi Mill Foto: Siguldas nov ada pašvaldība

On May 10 at the Brenguļi beer garden for the fourth consecutive year a start mark will be given to this impressive event, the biggest and probably most savoury boat march ABULS-GAUJA. In Latvia this is the most splendid boat carnival with numerous participants. It unites two breweries, two rivers and two times two municipalities, as well as two stud-farms. Every year the boat march participants have a uniting theme for their team and boat. The artistic bystanders cheer the participants with songs, dancing and other fun activities along the most beautiful spots by the both rivers: the Abuls cliff, steep banks of river Gauja, Daliņi beach, Vanšu bridge and other places. The closing of the event will take place at the Valmiermuiža Manor Park. Valmiera, www.valmiera.lv, www.ezi.lv

May 10, Bauska County

Spring Work Festival at the Auseklļi Mill The Ausekļi Mill is an ethnographic museum where the visitors can observe and participate in ancient craft presentations. At the museum between the houses there are decorative carriages and old millstones. At the farm yard all the working tools are displayed in one place: ploughs, harrowing tools and yoke for the horses. While the so-called grandma’s room is a place for women. There’s also a smithy, man-made working place with an anvil and bellows. The museum has also a shed for carriages, threshing machine and the water mills waiting for their reconstruction. Bauska County, Ausekļi Mill, +37129197412, +37126396878, www.ausekludzirnavas.lv martins.medins@inbox.lv

May 10, Ventspils

The Opening of Bicycle and Summer Tourism Season in Ventspils With the opening of tourism season the Ventspils Adventure Park will offer new amusements, but those who enjoy cycling or roller skating can go for the ride in the city. Many different activities will take place and popular Latvian musicians will perform all day long. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263, tourism@ventspils.lv

17


10.maijs, Valka, Valga

12.Lielais labdarības robežtirgus Valkā un Valgā – vienā pilsētā divās valstīs – divpadsmito gadu norisināsies interesants un unikāls pasākums – Lielais labdarības robežtirgus. Pirmo reizi tas notiks tieši uz robežas ar plašu kultūras, sporta un izklaides programmu abās valstīs. Pirmoreiz būs arī gan rūpnieciski ražoto, gan mājražotāju gatavoto desu un citu gaļas izstrādājumu starptautisks konkurss. Protams, būs iespēja degustēt. Šīs būs arī svinības desmitajā jubilejā, kopš Latvija un Igaunija iestājās Eiropas Savienībā. Aicinām tirgotājus un pircējus no malu maliņām uz lielisko pasākumu Latvijas un Igaunijas krustcelēs. Valka, +371 64725522, tib@valka.lv, www.valka.lv

16., 17.maijs, Valmiera

Vidzemes Uzņēmēju dienas 17.gadu divas dienas laukumā pie Valmieras kultūras centra notiks Vidzemes Uzņēmēju dienas, kurās parasti piedalās ap 150 dažādu nozaru uzņēmumu. Ekspozīcijā skatītājus priecēs, piemēram, dārza un meža tehnika, darbarīki, jauni automobiļi, varēs degustēt sierus, maizes un gaļas izstrādājumus, iegādāties amatnieku izstrādājumus, interjera preces un apskatīt tādus interesantus dzīvniekus kā lamas un alpakas, kas ganīsies zālienā pie Valmieras kultūras centra. Organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļa sadarbībā ar pilsētas pašvaldību. Valmiera, www.valmiera.lv, www.ltrk.lv

17., 18.majs, Talsi

Čempionu rallijs Čempionu rallijs Talsu apkārtnē pēc ziemas pārtraukuma tradicionāli ievada vasaras sezonu Latvijā. Talsu rallijs pelnīti tiek dēvēts par Čempionu ralliju, jo tajā vairākus gadus piedalās dažādu valstu N4 grupas čempioni. Sacensības, kas kļuvušas par Latvijas rallija klasiku, ir pazīstamas ar skatītāju iecienītajiem ātrumposmiem, bet organizatori katru gadu cenšas izdomāt ko jaunu. Pēdējos gados tiek veidots ātrumposms Talsu ielās, kas ir izdevies kā atraktīvs, azartisks un sportisks notikums, izaicinājums un ieguvums gan sportistiem, gan skatītājiem, gan rallija atbalstītājiem. Talsi, www.rallytalsi.lv, Jānis Unbedahts, +371 26557801

17.maijs, Rīga, daudzas vietas Latvijā

Muzeju nakts www.muzeju-nakts.lv, www.muzeji.lv

Starptautiskā Muzeju diena un Muzeju nakts Talsos Ar ilgu un cerību zilo krāsu 2012. gadā tika sākts trīs gadu Muzeju nakts cikls, kas beigsies šogad, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta un kā Latvijas kultūras simbols tiks godināts dzintars. Muzeju nakts ciklu veido trīs krāsas un trīs Latvijas dārgumi: zilā jūra, zaļais mežs un sarkanais dzintars. Cikls tematiski iezīmēs dzintara tapšanas ceļu, vienojot jūru ar mežu un brīnumaino saules akmeni – dzintaru. Arī Talsu novada muzejos tiks godināts dzintars. Talsu novada muzejs, K.Mīlenbaha iela 19, +371 63222770, +371 29102628, talsu.muzejs@apollo.lv, www.talsumuzejs.lv

18

ju dienas Vidzemes Uzņēmē neurs Days Vidzeme Entrepre

Čempionu rallijs Rally of Champions in

Talsi


May 10, Valka

12th Charity Border Market On May 10 in Valka and Valga, a one city in two countries, for the 12th consecutive year an interesting and unique project will take place. It’s the Charity Border Market. For the first time it will be located directly on the border and will offer a vast culture, sports and entertainment programme in both countries. An addition is also the international competition for industrially produced and homemade sausages and other meat products. Degustation included. This year both Estonia and Latvia will also celebrate its 10th anniversary since joining the European Union. We welcome producers and we welcome buyers from every part of the world to this wonderful event at the Estonian and Latvian crossroads in Valka and Valga! Valka, +37164725522, tib@valka.lv, www.valka.lv

May 16 -17, Valmiera

Vidzeme Entrepreneurs Days 2014

tas Foto: Valmieras pilsē

pašvaldība

For two days the Vidzeme Entrepreneurs Days will take place for the 17th consecutive year at the Valmiera Culture Centre with more than 150 entrepreneurs participating. During the event the visitors can explore different exhibitions, as garden and forest equipment, tools, different brands of new cars, as well as taste various cheeses, breads, meat products and buy crafts, interior design goods and even see exotic animals as llamas and alpacas grazing on the lawn by the Valmiera Culture Centre. The event is organized by the Latvian Chamber of the Commerce and Industry in cooperation with Valmiera City Council. Valmiera, www.valmiera.lv, www.ltrk.lv

May 17-18, Talsi

Rally of Champions in Talsi

Foto: Aigars Tīdm anis

The Rally of Champions in Talsi is an event that traditionally marks in Latvia the end of winter and the beginning of summer. Talsi Rally has been rightly called the Rally of Champions since many of N4 group champions are taking part. Talsi Rally, the golden standard, is well known with its traditional and popular speed runs. But every year the organizers are trying to surprise the viewers with something new. For the last few years one of the speed runs has been set in the centre of Talsi, making this a very exciting sporting event. It’s a challenge and a load of positive emotions both for athletes and viewers, as well as rally supporters. Talsi, www.rallytalsi.lv, Jānis Unbedahts, +37126557801,

May 17

May 17, Rīga and other cities in Latvia Museum Night www.muzeju-nakts.lv, www.muzeji.lv

The International Museum Day and Night, Talsi In 2012 with the colour blue, the colour of longings and hope, the Museum night introduced its three-year cycle that will end in 2014. It will be the year when Rīga will become the European Capital of Culture and Latvia will honour the amber as its symbol of culture. The three-year Museum night cycle has three colours and three gems: the blue sea, green forest and red amber. The three-year cycle will reflect the amber’s life cycle and its formation, uniting the sea with forest and amber, the stone of beaming Sun. For this occasion also the Talsi museums will honour the amber. Talsi County Museum, K. Mīlenbaha iela 19, +37163222770, +37129102628, talsu.muzejs@apollo.lv, www.talsumuzejs.lv

19


Starptautiskā Muzeju nakts, Cēsis Muzeju nakts Cēsīs allaž norit vērienīgi, to apmeklē tūkstošiem cilvēku. Tas ir gada pirmais vasaras sezonas brīvdabas pasākums ar plašu tēmai atbilstošu programmu Cēsu viduslaiku pilī, Jaunajā pilī, Pils dārzā un Pils parkā. Šī gada tēma ir „Sarkanā krāsa – dzintars”, un apmeklētājus, kā jau katru gadu, visu nakti priecēs vēsturiski personāži, priekšnesumi un atrakcijas, būs apskatāmas īpašas izstādes, tiks rādīts kino, būs iespēja ieturēt tēmai atbilstošas maltītes un padejot zaļumballē. Pasākums ir bez maksas. Organizē Cēsu vēstures un mākslas muzejs, Pils laukums 9, +371 64121815, pils@cesis.lv, www.cesupils.lv. Norises vieta: Cēsu pilsmuižas komplekss, Pils laukums 9.

Starptautiskā Muzeju nakts, Valmiera Līdzīgi kā citviet pasaulē, arī Valmierā ar krāšņiem pasākumiem tiks aizvadīta Starptautiskā Muzeju nakts. Šogad tā notiks desmito gadu. Pārsteigumus apmeklētājiem parasti sarūpē ne tikai Valmieras muzejs, bet arī Beverīnas amatnieku biedrības Amatnieku namiņš, traktieris-picērija LIEPZIEDI UN ROZMARĪNS, mākslas galerija LAIPA, Valmieras drāmas teātris, mūzikas skola, Sv. Sīmaņa baznīca u.c. iestādes. Valmiera, www.muzejs.valmiera.lv

Muzeju nakts un AKTI NAKTĪ, Liepāja Pasākuma AKTI NAKTĪ ideja ir atklāt Liepājas kultūras vērtības netradicionālā veidā un vietās, apvienojot dažādus piedāvājumus, aicināt publiku domāt radoši un ieraudzīt neparasto it kā tik pazīstamajās, ikdienišķajās kultūras aktivitātēs. Koncerti, performances, izrādes, projekcijas, izstādes un kino. Ar saturu piepildās skvēri, pagalmi, pamestas telpas. Savukārt Liepājas muzeji un mākslas telpas ir atvērtas apmeklētājiem, lai dotu iespēju ieraudzīt to, kas ikdienā nav ieraugāms. Visi pasākumi ir bez maksas.

Muzeju nakts un AKTI NAKTĪ MUSEUM NIGHT and NUDES IN THE NIGHT

Liepāja, www.liepajaskultura.lv

17. maijs, Ventspils

Pārventas svētki Sesto gadu Pārventa svin svētkus. Tie sāksies ar gājienu, kurā piedalās Ventspils vidusskolu un pirmsskolas mācību iestāžu audzēkņi ar vecākiem, pašvaldības iestādes, amatiermākslas kolektīvi. Visu dienu būs interaktīvi pasākumi, kuri beigsies ar viesgrupu un Ventspils pašdarbības kolektīvu koncertu. Ventspils, www.ventspils.lv, www.kulturascentrs.ventspils.lv, +371 63623796, +371 63622263

17.maijs, Jūrmala

Vasaras kūrortsezonas atklāšana Kā vietējiem iedzīvotājiem, tā viesiem Jūrmalas lielākais vilinājums ir pludmale. Vasaras kūrortsezonas atklāšanā ik gadu tiek organizēts grandiozs pasākums: notiek svētku gājiens pa galveno gājēju ielu – Jomas ielu, latviešu izpildītāju koncerti, izklaides bērniem un klasiskās mūzikas koncerts vakarā. Jūrmala, Jūrmalas kultūras centrs, Jomas iela 35, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

20

s atklāšana Vasaras kūrortsezona son Resort Summer Sea Opening of Jūrmala tas domes arhīvs Foto: Jūrmalas pilsē


Museum night, Cēsis Every year in Cēsis the Museum Night promises big celebrations, which are visited by thousands of people. It’s the first outdoors event of the summer season with a vast programme in venues like Cēsis Medieval Castle, Cēsis New Castle, Castle garden and park. This year’s theme will be RED – THE COLOUR OF AMBER. As every year the visitors will be entertained by historical characters, performances and events, exhibitions, movie showings and open-air dance party. Thematic food will be served. Cēsis, The event is free of charge. Organized by the Cēsis History and Art Museum, Pils square 9. Tel. +371 64121815, pils@cesis.lv; www.cesupils.lv . Venue: Cēsis Castle Complex, Pils square 9, Cēsis

The International Museum Night 2014, Valmiera Every year the International Museum Night is celebrated around the world, including Valmiera. This year the Museum Night will take place in Valmiera for its 10th time. Besides the Valmiera Museum, also other organizations are planning surprising events, as the Beverīna Craft Society, tavern-pizzeria LIEPZIEDI UN ROZMARĪNS, art gallery LAIPA, Valmiera Drama Theatre, Valmiera Music School, Valmiera St. Simon Church and others. Valmiera, www.muzejs.valmiera.lv

MUSEUM NIGHT and NUDES IN THE NIGHT, Liepāja Foto: Liepājas kultūras pārvalde

The idea behind the NUDES IN THE NIGHT is to reveal Liepāja’s cultural values in an unconventional way and in unordinary places, uniting different culture products and services and inviting viewers to think creatively and see the unusual in the already common cultural activities. The programme includes concerts, performances, shows, projections, exhibitions and movie showings. The night will bring us to squares, courtyards, and deserted buildings. While the museums and art galleries will offer a behind-the-scenes look. All events are free of charge. Liepāja. www.liepajaskultura.lv

May 17, Ventspils

Pārventa Festival Pārventas svētki Pārventa Festival

Foto: Juris Presņiko vs Foto: Balvu novada

pašvaldība

For the sixth year Pārventa will celebrate its festival. It begins with a parade where students from Ventspils schools and kindergartens and their parents, as well as local governmental organizations and theatre clubs are participating. All day long Pārventa will offer interactive events that will end with a concert from guest performers and Ventspils theatre clubs. Ventspils, +371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, +371 63622263

May 17, Jūrmala

Opening of Jūrmala Resort Summer Season The Jūrmala’s beach is the greatest lure both for locals and guests. Every year the city organizes a grand event to mark the opening of Jūrmala resort summer season. The programme includes parade along the main pedestrian street, Jomas street, concerts from Latvian performers, entertainment for kids and a classical music concert in the evening. Jūrmala, Jūrmala Culture Centre, Jomas street, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

21


22. – 24.maijs, Salacgrīva

Plostnieku svētki Svētku atklāšana – 22.maijā Steliņos, vietā, kur Korģīte ietek Salacā, plosta siešana, Salacas plostnieku „pieraksts” un karoga pacelšana, spēkošanās plostnieku manierē, vakarēšana pie ugunskura ar muzicēšanu, dzejas rīmēm un līnijdejām, kūpinātu zivtiņu un PLOSTA PRIEKA  prove. Plosta palaišana Salacā – 24. maijā pie Steliņiem, sagaidīšana pie Salacgrīvas jahtu ostas – 24. maija pēcpusdienā. Jahtu laukumā: plostošanas kopsavilkums, zivju zupa un koncerts. Apmeklējums par brīvu. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, +371 64041458, salackultura@inbox.lv

23., 24.maijs, Valka

Valkas novada svētki Etnogrāfiskā zemnieku sēta IELĪCAS, kurā uzņemta mākslas filma PŪT, VĒJIŅI!, svētku viesus pagalmā pulcinās 23.maija vakarā, kad plānota tikšanās ar filmas veidotājiem, aktieriem, brīvdabas kinoteātris, izstādes. 24.maijā svētki turpināsies Vijciema pagastā. Šogad aprit 790 gadu, kopš Vijciems pirmo reizi minēts rakstos. Pagasts ir bagāts ar vēstures, kultūras un dabas dāvanām: čiekurkalti, baznīcu, Bitarīnkalnu, Vijciema muižas kompleksu. Vairāki pasākumi notiks šajās senatnīgajās vietās. Valka, Vijciema pagasts, IELĪCAS, +371 29386820, vijciemstn@valka.lv, www.valka.lv

24., 25. maijs, Liepāja

Amatniecības un etnomūzikas festivāls LĪVAS CIEMS Liepājas promenādē pulcēsies Latvijas amatnieki un meistari, notiks tirdziņš, būs baudāmi gardi ēdieni, arī koncerti un citi priekšnesumi. Vakars ļaus baudīt etnomūziķu un folkloristu uzstāšanos. Patīkams pārsteigums būs arī 24. maijā Liepājā plānotais miniautomobiļu salidojums. Pasākumi bez maksas.

Plostnieku svētki cgrīva Rafter Festival in Sala

Liepāja, www.liepajaskultura.lv

Foto: Aleksandr s

29.maijs – 1.jūnijs, Rēzekne

2. Starptautiskais laikmetīgās mākslas un mūzikas festivāls SEVEN HILLS Festivāls stāsta par Rēzekni kā septiņu pakalnu pilsētu un par dažādu mākslas veidu (septiņu vai 7x7) izpausmēm mūsdienās: mūziku, deju, vizuālo un vides mākslu, skatuves, ielu un improvizācijas mākslu. Te tiekas modernās deju un mūzikas grupas no vairākām valstīm, skatītāji var baudīt radošas aktivitātes: jam sessions, vides instalācijas, alternatīvas mūzikas koncertus, elektroniskās deju mūzikas un mākslas performances. Festivāla laikā notiek 8. Starptautiskais mākslinieku plenērs DOMAS LIDOJUMS un dzīvo skulptūru dārzs, kurā skulptūras ik pa brīdim atdzīvojas, pārsteidzot skatītājus. Rēzekne, Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs, direktore Jūlija Danilina, +371 28325686, +371 26106775, kultur@rezekne.lv, www.rezekne.lv

30.maijs – 1.jūnijs, Jelgava

Jelgavas Pilsētas svētki Tas ir viens no gada krāšņākajiem notikumiem pilsētā. Kulminācija ir gājiens pa Lielo ielu, tajā piedalās Jelgavas uzņēmumu un iestāžu darbinieki, studenti, skolēni, organizāciju un interešu kopu pārstāvji. Svētkus papildina bagātīga kultūras un izklaides programma. Jelgava, www.jelgava.lv

22

Mākslas un mūzikas festivāls SEVEN HILL S Arts and Music Festi val SEVEN HILLS

Tolopilo


May 22-24, Salacgrīva

Rafter Festival in Salacgrīva The festival opens on May 22 in Steliņi, place where the River Korģīte meets the River Salaca. Introducing the rafters and raising of the flag, wrestling in a raftsmen-style, bonfires with singing, poetry and line dancing, smoked fish and the drink of rafters. On May 24 in Steliņi the rafts will start their ride and finish in the afternoon in Salacgrīva near by the Yacht port. In the Yacht square where the winners will be awarded the visitors can enjoy a fish soup and concert. The event is free of charge! Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, +371 64041458, salackultura@inbox.lv

May 23-24, Valka

Valka County Festival On the evening of May 23 the ethnographic farmstead IELĪCAS, where the Latvian movie PŪT VĒJIŅI was shot, will gather the festival’s visitors for a come together with movie’s producers and actors, as well as for the open-air movie and exhibitions. On May 24 the festival will continue in the Vijciems parish. This year marks the 790th anniversary since Vijciems was for the first time mentioned in writing. The parish has a rich history, culture and nature, all seen in local objects: Čiekurs drying-house, Church, Bitarīns Hill, Vijciems Manor Complex. These historical places will be the venue for many of the events. Valka, Ielīcas, Vijciems parish, +37129386820; vijciemstn@valka.lv; www.valka.lv, Foto: Ilga Tiesnese

May 24-25, Liepāja

Liepāja Crafts and Ethnic Music Festival VILLAGE LĪVA Along the Liepāja’s promenade a market with Latvian craftsmen will be set, where visitors can enjoy delicious foods, concerts and other performances. The evening will bring performances by ethnic musicians and folk groups. On May 24 the get-together of Minicars may bring you a nice surprise. All events are free of charge. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

May 29 – June 1, Rēzekne

2nd International Festival of Contemporary Arts and Music SEVEN HILLS The festival tells a story of Rēzekne as a city of seven hills and the manifestation of different art forms (seven or 7x7): music, dance, visual and urban art, drama, street and improvisational art. The festival gathers modern dance and music groups from different countries. The visitors can enjoy and participate in various creative activities: jam sessions, urban installations, alternative music concerts, and electronic dance music and art performances. During the festival the VII International Art Plenary FLYING THOUGHTS takes place with live sculpture gardens, where sculptures unexcitingly come alive and surprise the bystanders. Rēzekne, Municipality’s Agency Rēzekne City Culture and Tourism Centre, Director Jūlija Danilina, +371 28325686, +371 26106775, www.rezekne.lv, e-pasts kultur@rezekne.lv

May 30 – June 1, Jelgava

Jelgava City Festival The festival is one of the most colourful event of the year in the city of Jelgava. The city’s celebration culminates in a festive procession along Lielā Street, in which corporate and institutional employees, students, school youth, representatives of various organizations and interest groups of Jelgava participate. The festival is complemented by a rich cultural and entertainment programme. Jelgava, www.jelgava.lv tra arhīvs onālā tūrisma cen

Foto: Jelgavas reģi ki Jelgavas Pilsētas svēt Jelgava City Festival

23


30.maijs – 1.jūnijs, Liepāja

Svētki visai ģimenei LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA Otru tādu svētku Latvijā nav. Bērnu iemīļotie tēli atkal aicina uz trīs dienu pasākumu Liepājā. Marta un Fricis ir košs pāris, kuram patīk dziedāt, gavilēt, dejot un jautroties. Viņi ir skaļi, tāpēc ieguvuši uzvārdu Lielmute. Sesto gadu Rožu laukumā un Jūrmalas parkā būs sadziedāšanās, sadejošanās, gājiens, radošās darbnīcas un koncerti. Šogad īpašais svētku viesis ir dziedātājs Dons. Pasākumi bez maksas. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

30.maijs, Sigulda

Mūsdienu mākslas projekts ALTERNATĪVAIS FLĪĢELIS Koncertzāle aicina uz neierastu programmu – mūzikas, modernās dejas un vizuālās mākslas kokteili. ALTERNATĪVĀ FLĪĢEĻA ideja ir ne tikai parādīt mūsdienu mākslas tendences, bet arī ietvert lielisko vidi koncertprogrammās, kas nenoliedzami ir Siguldas un BALTĀ FLĪĢEĻA pievienotā vērtība. Sigulda, koncertzāle BALTAIS FLĪĢELIS, www.baltaisfligelis.lv, biļetes: www.bilesuparadize.lv

31.maijs – 6.jūlijs, Cēsis

Vidzemes koncertzāles CĒSIS atklāšanas pasākumu cikls Vasaras sākumā durvis vērs Vidzemes koncertzāle CĒSIS – jauna mājvieta mūzikai un mākslai ar akustisko koncertzāli 800 vietām, ērģeļzāli, mazo zāli kino un teātra izrādēm, mākslas galeriju un telpām aizraujošām sarunām. Atklāšana 31.maijā gaidāma kā nozīmīgs, spilgts un iedvesmojošs Latvijas kultūras dzīves notikums. Piedāvājot visdažādāko žanru pasākumu klāstu, koncertzāles atklāšana turpināsies līdz pat jūlijam. Klasiskās mūzikas, džeza un popmūzikas koncerti, teātra izrādes, dzejas un mūzikas naktis, alternatīvas programmas un izstādes ļaus ikvienam apmeklētājam izjust mākslas dažādo atmosfēru. Pilna pasākumu programma: www.cesukoncertzale.lv. Biļetes: BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības vietās, kā arī www.bilesuparadize.lv.

Foto: Siguldas nov ada pašvaldība Svētki visai ģimene i LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MA Family Festival BIGM RTA OUTH FRICIS AND BIGMOUTH MARTA

Organizē Vidzemes koncertzāle CĒSIS, Raunas iela 12, Cēsis, +371 25623345. Norises vieta: Vidzemes koncertzāle CĒSIS.

31.maijs, Sigulda

Festivāls bērniem IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ Bērnu mūzikas festivāls IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ Siguldas pils estrādē ar dažādiem pasākumiem piedāvā svinēt vasaras sākumu. Tās ir aktivitātes no pusdienām līdz vakara lielajam koncertam. Bērni piedzīvos daudz spēļu un atrakciju, būs dziedāšana, spēlēšana, dzejošana, dejošana, veidošana, krāsošana, izzināšana un sajušana. Sigulda, www.sigulda.lv, www.brinumskapis.lv, biļetes: www.bilesuparadize.lv

30.maijs, 22.augusts, Ventspils

Piektdienas pastaiga IENĀC VAKARA GAISMĀ Ventspils iesāk un noslēdz vasaras sezonu ar īpašu pasākumu, kuru ventspilnieki un viesi aicināti baudīt vakara pastaigā pa pilsētas ielām un laukumiem. Klasiskās mūzikas gardēži aicināti uz Dzirnavu laukumu, priecīgāki ritmi gaidīs apmeklētājus Tirgus laukumā, ko pieskandinās kapelas un folkloras kopas, Kuldīgas ielā skanēs ielu muzikantu dziesmas. Savukārt romantiski noskaņotie atradīs atpūtu Rātslaukumā, kur varēs baudīt kino zem zvaigžņotām debesīm. Ventspils, www.ventspils.lv, www.kulturascentrs.ventspils.lv, +371 63622263, +371 63623796

24

SKAPĪ IZLAIDUMS BRĪNUM Festivāls bērniem WONDER CLOSET GRADUATION IN THE Children’s Festival


May 30 – June 1

Family Festival BIGMOUTH FRICIS AND BIGMOUTH MARTA The festival is unique in Latvia. Fairy tale heroes gather children for three-day long festivities in Liepāja. Marta and Fricis is an expressive couple that loves to sing, cheer, dance and have fun. They are loud, thus explaining their family name Bigmouth. For the sixth year in Liepaja the collective singing, dancing, parade, creative workshops and concert will take place at the Rose Square and Seaside Park. This year singer Dons will be our special guest. All events are free of charge. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

May 30, Sigulda

Contemporary Art Project ALTERNATIVE GRAND PIANO The concert hall welcomes to an unordinary concert programme, a mix of music, modern dance and visual arts. THE ALTERNATIVE GRAND PIANO aims not only to explore the contemporary art trends, but also to include in the concert programme the spectacular surroundings that the City Sigulda has to offer.

tas dome Foto: Liepājas pilsē

Sigulda, Concert Hall THE WHITE GRAND PIANO, www.baltaisfligelis.lv Tickets www.bilesuparadize.lv

May 31 – July 6, Cēsis

The Opening Events of Vidzeme Concert Hall CĒSIS

Foto: Juris Presņikovs

tas dome Foto: Ventspils pilsē

At the beginning of summer 2014 the Vidzeme Concert Hall CĒSIS will open its door. A home for music and arts with more than 800 seats, an organ hall, small hall for movie showings and theatre, art gallery and a place for exciting discussions. The opening of Vidzeme concert hall CĒSIS on May 31, 2014 is expected to be an important, visible and inspiring event in the Latvian culture. The opening events with a various programme will continue till July. The classical music, jazz and popular music concerts, theatre shows, poetry and music nights, alternative programmes and exhibitions will allow for visitors to experience all the varieties of art. Full programme can be found at the website www.cesukoncertzale.lv Cēsis, Tickets: BIĻEŠU PARADĪZE ticket service, as well as online: www.bilesuparadize.lv Organizers: Vidzeme Concert Hall CĒSIS, Raunas street 12, Cēsis LV4101, Tel +371 25623345

Piektdienas pastaiga IENĀC VAKARA GAISMĀ Friday’s Walk MAY THE EVENING’S LIGHT COME

Venue: Vidzeme Concert Hall Cēsis

May 31, Sigulda

Children’s Festival GRADUATION IN THE WONDER CLOSET All day long at the Sigulda castle open-air stage the children’s music festival GRADUATION IN THE WONDER CLOSET will celebrate the beginning of summer. Activities will go on from midday till evening’s closing concert. At the castle open-air stage children will have a chance to play games, sing, write poems, dance, create, colour, explore and FEEL. Sigulda, www.sigulda.lv, www.brinumskapis.lv Tickets: www.bilesuparadize.lv

May 30 and August 22, Ventspils

Friday’s Walk MAY THE EVENING’S LIGHT COME The City Ventspils starts and ends the summer season with a special event where the locals and guests are welcomed to enjoy an evening walk through Ventspils streets and squares. Classical music lovers are welcomed in the Mill Square, a more cheerful rhythm will be played at the Market Square where a capella and folk groups will perform, while street musicians will play their repertoire at the Kuldīgas Street. However, a more romantic feeling can be experienced in a movie showing under the stars at the Town Square. Ventspils, +371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, +371 63622263

ūras pārvalde

ada pašvaldības Kult Foto: Siguldas nov

25


30.maijs, Preiļi

Preiļu parka estrādes vasaras sezonas atklāšana Ieskandinot vasaru, ik gadu Preiļu parka estrādes sezonas atklāšanas sarīkojumā pulcējas novada iedzīvotāji, kā arī tuvāki un tālāki ciemiņi. Visu vakaru par apmeklētāju labsajūtu rūpējas Latvijas iecienītākie mākslinieki, pasākuma izskaņā – zaļumballe līdz rītausmai. Tiksimies 30. maijā Preiļu parka estrādē un ieskandināsim vasaru! Preiļi, Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, +371 65322200, +371 29235318, kcentrs@preili.lv, www.preili.lv

31. maijs, Sigulda

Siguldas novada svētki RADĪTS SIGULDĀ Siguldas novads, ievziedu reibumam rimstot, ik gadu svin svētkus. 12.00 pilsētā ar savām dižošanās sētām sabrauks dejotāji, dziedātāji un teātra spēlētāji, amatnieki, ražotāji, kuri visu dienu priecēs skatītājus. Svētku laukumā. 19.00 notiks tradicionālais gājiens, dienas izskaņā – krāšņs noslēguma koncerts un balle pilsdrupu estrādē. Sigulda, www.sigulda.lv

31.maijs, Valka

Latviešu un igauņu dziedāšanas svētki CIMZES KODS Svinot Jāņa Cimzes – Vidzemes draudzes skolotāju semināra ilggadēja direktora, pirmā latviešu tautas dziesmu melodiju krājēja un apdarinātāja, koru mūzikas pamatlicēja – 200 gadu jubileju, tiek rīkota koru dziesmu diena CIMZES KODS, kurā piedalās jauktie un zēnu kori no Igaunijas un Latvijas. Vairākus pirmatskaņojumus izpildīs Igaunijas Nacionālais vīru koris un XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XI Deju svētku Lielās balvas ieguvējs jaukto koru grupā – koris SOLA. Koncertu kuplinās, Jāzepa Mediņa mūzikas skolas un Rīgas Doma zēnu koris, bungu un dūdu grupa AUĻI, saksofonu kvartets N[EX]T MOVE, Ziemeļlatvijas kameransamblis LIVONIJA u.c. Valka, www.valka.lv novads@valka.lv, +371 64707476

Maijs - augusts

Māksla+Komunikācija 2014. 16.STARPTAUTISKAIS JAUNO MEDIJU KULTŪRAS FESTIVĀLS Festivāla programmā: konference ATJAUNOJAMĀ NĀKOTNE, audiovizuālu performanču programma un koncerti u.c., kā arī starptautiska mediju mākslas izstāde LAUKI, LNMM izstāžu zālē ARSENĀLS. Organizē: Jauno mediju kultūras centrs RIXC - http://rixc.lv, http://facebook.com/rixcriga

1.jūnijs, Jūrmala

Orķestra NORDIC SYMPHONY ORCHESTRA koncerts Vasaras sezonu Dzintaru koncertzālē atklās Ziemeļu simfoniskais orķestris (NORDIC SYMPHONY ORCHESTRA), kurā ir dalībnieki no desmit valstīm. Starptautiskais kolektīvs apvieno simt augstākās profesionālās raudzes mūziķus diriģentes Anu Tali vadībā. Jūrmala, Dzintaru konzertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

26

ārs Vilcāns Foto: Gunbažu novada pašvaldība nas atklāšana Foto: Lim s vasaras sezo r Stage Preiļu parka estrāde Preiļi Park Open-ai mer Season at the The Opening of Sum

CIMZES KODS CODE OF CIMZE Foto: Valkas novada

domes arhīvs


May 30, Preiļi

The Opening of Summer Season at the Preiļi Park Open-air Stage Every year in Preiļi Park Open-air Stage the locals and guests gather to welcome the summer. In the evening Latvian musicians give their performances with an open-air dance party till sunrise. Let’s meet on May 30 in Preiļi Park open-air stage to ring in the summer! Preiļi, Preiļi Culture Centre, Raiņa boulevard, 28, Preiļi, +371 65322200, +37129235318, kcentrs@preili.lv, www.preili.lv

May 31, Sigulda

Sigulda County Festival. BORN IN SIGULDA! Every year when the spring is in full bloom the Sigulda’s County celebrates its festival. On May 31 at noon all four municipalities, Sigulda, More, Allaži and City Sigulda, will come to Sigulda with their representative courtyards bringing along their dancers, singers, drama artists, crafters and producers that will cheer the visitors all day long at the festival’s square. The traditional parade will take place at 19.00, after which the visitors are welcomed to the closing concert and party at the Sigulda Castle ruins open-air stage. Sigulda, www.sigulda.lv

May 31, Valka

Latvian and Estonian Singing Festival CODE OF CIMZE The festival honours the 200th anniversary of Jānis Cimze, director of the Vidzeme parish teacher seminar in Valka, the first collector and interpreter of Latvian folksongs, and the founder of Latvian choir music. The choir song day gathers mixed and boy choirs from Estonia and Latvia. The programme includes numerous compositions performed for the first time by the Estonian National Men Choir and the choir SOLA, the Grand Prix winner of the XXV Latvian Song and XI Dance Festival. Among the participants are also Rīga Dom boys choir and the boys choir of Jāzeps Mediņš, bagpipe and drum music group AUĻI, saxophone quartet N[ex]t move, Northern Latvia chamber ensemble LIVONIJA and others. Valka, novads@valka.lv; +37164707476; www.valka.lv

May - August

Art+Communication 2014. XVI International Festival for New Media Culture Programme of the festival includes: conference RENEWABLE FUTURES, audiovisual performances, concerts etc. as well as the international media art exhibition FIELDS at the LNMA exhibition hall ARSENĀLS. Organized by: RIXC Centre for New Media Culture - http://rixc.lv, http://facebook.com/rixcriga

June 1, Jūrmala

NORDIC SYMPHONY ORCHESTRA concert The Nordic Symphony Orchestra will open the summer concert season at the Dzintari Concert Hall. Under the guidance of the conductor Anu Tali around hundred highly professional musicians from ten countries are united in this international orchestra. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

27


1.jūnijs, Talsi

Jauno vokālistu konkurss TALSI UZDOD TONI Piekto gadu Talsos notiks Latvijas novadu bērnu un jauniešu vokālistu konkurss TALSI UZDOD TONI, kurā tiek aicināti solisti un popgrupas no 5 līdz 20 gadiem. Pagājušajā gadā sacentās 188 dalībnieki no 16 novadiem. Konkurss kļuvis par vadošo pasākumu Latvijā, kurā audzēkņus piesaka spēcīgākie pedagogi. Konkursa krusttēvs un žūrijas vadītājs ir TV režisors Arvīds Babris, kopā ar viņu darbojas Latvijā pazīstami mūzikas profesionāļi. Talsi, www.talsiuzdodtoni.lv, +371 28642222

1., 15. un 29.jūnijs, 13. un 27.jūlijs, 10. un 24.augusts, un 7. septembris, Jūrmala

ĒRĢEĻMŪZIKA BACH ZĪMĒ Projekts ĒRĢEĻMŪZIKA BACH ZĪMĒ aicina ceļojumā laikā un telpā kopā ar instrumentu karalieni – ērģelēm – un okeānu pasaules mūzikā J.S.Bahu. Koncertos skanēs izcilā komponista mūzika, kā arī trīs latviešu autoru Riharda Dubras, Jāņa Lūsēna un Ērika Ešenvalda jaunrades darbu cikls LATVIEŠU TRILOĢIJA ĒRĢELĒM. Jūrmala, Dubultu ev. lut. baznīca, Baznīcas iela 13, +371 67755806

1.jūnijs, Ventspils

Bērnu svētki SAULES STUNDAS PILSĒTĀ 14. gadu Ventspilī norisināsies svētki SAULES STUNDAS PILSĒTĀ, kas veltīti Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Tajos piedalās Ventspils pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, skolu audzēkņi, sporta, mākslas un mūzikas skolas, jaunrades nama un sabiedrisko organizāciju audzēkņi, kā arī viesi no citām Latvijas pilsētām un novadiem. Apmeklētāji varēs baudīt mazo mākslinieku koncertus uz vairākām skatuvēm, kā arī paši piedalīties dažādās aktivitātēs. Būs iespēja atbalstīt Labestības dienas mērķus.

vs Foto: Juris Presņiko STUNDAS PILSĒTĀ Bērnu svētki SAULES CITY HOUR OF SUN IN THE Children’s Festival

Ventspils, www.ventspils.lv, www.kulturascentrs.ventspils.lv, +371 63622263, +371 63623796

3. – 15.jūnijs, Rīga

Rīgas Operas festivāls Festivāls piedāvā spilgtākos Latvijas Nacionālās operas iestudējumus un izcilākos solistus divās neaizmirstamās vasaras nedēļās. Rīga, www.opera.lv

5. – 8.jūnijs, Valka

Dvīņu pilsētu Valkas un Valgas pilsētas svētki No 5. līdz 8.jūnijam risināsies tradicionālie Valkas un Valgas svētki ar plašu programmu. Tajā – Lielā roka nakts, Livonijas gadatirgus, balle, arī folkloras diena, kurā piedalīsies kopas no Latvijas, Igaunijas, Ukrainas, Karēlijas. Trešo reizi notiks arī Lielā ratu (bērnu ratiņu) pastaiga. Līdz šim dažādi izrotātos bērnu ratiņus kopā ar mazuļiem vecāki uz parādi veda latviešu pusē, šoreiz iesim kopā ar igauņiem no vienas robežas puses uz otru. Notiks arī tradicionālais abu valstu laivu rallijs Pedeles upē. Valka, www.valka.lv, valkakn@valka.lv, +371 64724266

28

svētki as un Valgas pilsētas Dvīņu pilsētu Valk a Cities Valka and Valg The Festival of Twin


June 1, Talsi

Young Singing Talent Competition TALSI SETS THE TONE For the fifth year Talsi will host a singing competition TALSI SETS THE TONE for Latvian children and youngsters where soloists and pop groups with participants from age 5 to 20 are welcomed to compete. Last year 188 participants from 16 municipalities participated. The competition has established itself as one of the leading events in Latvia, where the best professional teachers sign up their students. The ambassador of the competition and the leading judge is the TV producer Arvīds Babris. He is joined by numerous in Latvia well known music professionals. Talsi, www.talsiuzdodtoni.lv, +371 28642222 Foto: A. Reinhold s

June 1, June 15, June 29, July 13, July 27, August 10, August 24, September 7, Jūrmala

Organ Music BACH The project Organ Music BACH welcomes to experience a journey in time and space with the queen of music instruments, organs, and the ocean of J.S. Bach’s music. The concerts will feature the outstanding J.S.Bach’s music, as well as a new composition Latvian trilogy from three Latvian composers, Rihards Dubra, Jānis Lūsēns un Ēriks Ešenvalds. Jūrmala, Dubulti Lutheran Church, Baznīcas Street 13, +371 67755806

June 1, Ventspils

Children’s Festival HOUR OF SUN IN THE CITY The children’s festival HOUR OF SUN IN THE CITY will take place in Ventspils for its 14th year. The festival is dedicated to the International Day for Children’s Protection. Among the participants are the students from Ventspils’ schools, kindergartens, sport schools, art schools, music schools, creative clubs and organizations, as well as guests from other cities and regions in Latvia. The festival will have numerous stages and will feature performances from the little artists. The visitors have chance to participate in the activities themselves and donate to the charity. Ventspils, +371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, +371 63622263 Jauno vokālistu kon kurss TALSI UZDOD TONI Young Singing Tale nt Competition TALS I SETS THE TONE

June 3-15, Riga

The Riga Opera Festival The Riga Opera Festival offers the overview of the Latvian National Opera most successful productions in two wonderful summer weeks. Rīga, www.opera.lv

June 6-8, Valka

The Festival of Twin Cities Valka and Valga From 5th till 8th June the traditional festival of twin cities Valka and Valga will take place. The vast programme includes: the Big Rock Night, Livonian fair, Festival’s ball and the Folk day with Latvian, Estonian, Ukrainian and Karelian folk groups participating. The festival of Valka and Valga for the third time will feature the Big Carriages (baby carriages) Walk. In the previous years the decorated carriages with babies did the walk on the Latvian side of border, but this year the walk will cross both the Estonian and Latvian border. The programme includes also the traditional boat rally in the River Pedele. Valka, +37164724266, valkakn@valka.lv; www.valka.lv

Foto: Valkas novada

domes arhīvs

29


7. jūnijs, Preiļi

Starptautiskais folkloras un tautas deju festivāls Festivāls Preiļu parka estrādē būs dzirkstošs karuselis, kurā apmeklētāji varēs izbaudīt dejas burvību un spēku. Plānots, ka aptuveni 1000 dalībnieku vienosies dziesmā, dejā, mūzikā un daiļamata mākslā, lai parādītu kaimiņu tautu kultūru dažādību un bagātību. Deju koncertā jaunatne izdejos skolēnu Dziesmu un deju svētku repertuāru, taču pieaugušie savu – šim pasākumam veidotu programmu. Preiļi, Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, www.preili.lv, kcentrs@preili.lv, +371 65322200, +371 29235318

7.jūnijs, Talsi

Festivāls ĀRPASAULES MŪZIKA TIGUĻKALNĀ TALSOS Trešo gadu Pasaules mūzikas un mākslas fonds aicina uz brīvdabas sajūtu koncertu ĀRPASAULES MŪZIKA TIGUĻKALNĀ TALSOS. Skanēs pašmāju un ārvalstu tautas mūzika. Koncerta mākslinieciskās idejas autors ir komponists un izpildītājs Raimonds Tiguls, kas dzimtās pilsētas augstākajā virsotnē Tiguļkalnā ozolu ielokā radījis vietu, kurā skaņās un izjūtās sasaukties dažādu tautu mūzikai. Talsi, Tiguļkalns, www.arpasaule.lv

7., 8.jūnijs, Rīga

Brīvdabas muzeja gadatirgus Gadatirgus notiek kopš 1971.gada. Piedalās amatnieki, pasākumu kuplina lauku kapelas, dejo tautas deju kolektīvi, notiek teātra izrādes. Rīga, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, www.virmus.com, www.ltg.lv/brivdabas muzejs, + 371 7994106

13., 14.jūnijs, Salacgrīva

Akustiskās mūzikas festivāls SUDRABA KAIJA Liepupē Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas namā Duntē un Liepupes pilskalna estrādē notiks mūsdienu vokāli instrumentālo grupu akustiskās mūzikas festivāls-konkurss SUDRABA KAIJA. Tā mērķis – stimulēt visdažādāko žanru muzikantus spēlēt akustiski. Dalībnieku vidū : pazīstamie KOKMUIŽAS MUZIKANTI, Imanta Toča džeza grupa, šlāgergrupa TĒVA NAMS, blūzroka un folkroka pārstāvji, grupa SOĻI, Līga Priede ar grupu, džeza dziedātāja Kristīna Trezune ar grupu, ROCKABILLY pārstāvji THE BLACK CATS, kapela HĀGENSKALNA MUZIKANTI, ermoņiku spēlmanis Valdis Andersons ar kapelu, folkloras kopa CIELAVA, Liepupes pagasta tautas nama vīru ansamblis u.c. Apmeklējums par brīvu. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Andris Zunde, andris.zunde@salacgriva.lv, +371 64023932

14.jūnijs, Valmiera

Jāņu ielīgošanas pasākums SAULGRIEZIS un Jāņu tirdziņš Lai ieskandinātu tuvojošos Jāņus un kopīgi mācītos līgot, SAULGRIEZIS turpina pirms diviem gadiem aizsākto tradīciju neilgi pirms Līgo vakara Valmiermuižas pils parkā pulcināt lielus un mazus jāņabērnus uz bagātīgām ielīgošanas svinībām, kurās senlatviešu tradīcijas satiekas ar mūsdienām. Ar Jāņu tradīciju skolu, rituāliem, darbnīcām un koncertu mūsdienīgās etnoskaņās festivāls aicina godam sagatavoties svētkiem. Turklāt, kā visām latviešu saulgriežu svinībām, arī Jāņiem piedien varena mielošanās, lai nodrošinātu ražas pilnus apcirkņus rudenī. Tādēļ, lai sarūpētu cienastu svētku galdam, ielīgošanas festivālā būs arī tirdziņš AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ. Valmiera, www.valmiera.lv

30

Akustisk ās mūzi Acousti kas festi Foto: Ilg c Musi vāls SU a Tiesn c Festi DRAB val SILV ese ER SEA A KAIJA GULL


June 7, Preiļi

International Folklore and Folk Dance Festival at the Preiļi Park Openair Stage The festival is a cheerful carousel where every visitor can experience the joy and strength of a dance. Around 1000 participants will unite in a song, dance, music and folk art to reveal the cultural diversity and richness of neighbouring countries. At the dance concert the students will perform the programme from the Youth Song and Dance Festival, while the adults will a have a special programme for this event. Visitors from Lithuania and Belarus will join Latvian performers. Preiļi, Preiļi Culture Centre, Raiņa Boulevard 28, Preiļi, +371 65322200, +37129235318, kcentrs@preili.lv, www.preili.lv

June 7, Talsi

The Festival WORLD MUSIC AT THE TIGUĻI HILL IN TALSI For the third year the foundation World Music and Art welcomes to the open-air concert WORLD MUSIC AT THE TIGUĻI HILL IN TALSI. National and foreign folk music will be performed at this concert on the highest hill in Talsi. The composer and performer Raimonds Tiguls is the artistic director and the author of this open-air concert. In his hometown, Talsi, on the highest hill between the oaks he has found a place where the music from different nations comes together in a united sound and ambience. Talsi, Tiguļi Hill, www.arpasaule.lv Foto: Gunārs Vilcāns Starptautiskais folk loras un tautas deju festivāls International Folklore and Folk Dance Festi val

June 7-8, Riga

The Biggest Annual Artisans Festival and fair at the Ethnographical Open-Air Museum The fair is held since 1971. In it participate artisans, folk-dance groups and the country bands; theatre performances are staged as well. Riga, Ethnographical Open-Air Museum, + 371 7994106, www.virmus.com, www.ltg.lv/brivdabas.muzejs

June 13-14, Salacgrīva Jāņu ielīgošana ing Midsummer Welcom

certzāles arhīvs

Foto: Dzintaru kon

The Acoustic Music Festival SILVER SEAGULL in Liepupe The festival SILVER SEAGULL for contemporary vocal instrumental groups will take place at the Salacgrīva County, Liepupe parish, in the Dunte Culture Centre and Liepupe Castle Hill open-air stage. The festival aims to encourage for musicians from different genres to play acoustically. In the recent years the participants have included the well-known group KOKMUIŽAS MUZIKANTI, the jazz group of Imants Tocis, folk group TĒVA NAMS, blues rock and folk rock band SOĻI, Līga Priede with a band, jazz singer Kristīna Trezune with a ban, Rockabilly musicians THE BLACK CATS, a cappela group HĀGENSKALNA MUZIKANTI, harmonica player Valdis Andersons with a capella group, folk group CIELAVA, man’s ensemble from Liepupe parish Culture Centre and many more. The events are free of charge! Salacgrīva, www.salacgriva.lv Andris Zunde, +37164023932, andris.zunde@salacgriva.lv

June 14, Valmiera

Midsummer Welcoming Event SOLSTICE 2014 and Midsummer Fair To welcome the approaching Midsummer and learn the Midsummer traditions, SOLSTICE 2014 continues its tradition and shortly before the Midsummer Day gathers at the Valmiermuiža Castle Park all generations to lavish celebrations where ancient Latvian traditions will meet the modern day. On June 14 at the Valmiermuiža the festival SOLSTICE 2014 welcomes to prepare for the holidays with traditions, rituals, workshops and an ethnic music concert. Every Midsummer celebration includes also a delicious feast, so the autumn brings a rich harvest. Therefore the festival SOLSTICE 2014 will also feature a fair where visitors can buy traditional food for the Midsummer Day. Valmiera, www.valmiera.lv

31


19.jūnijs, 8.,18. un 19.augusts, Jūrmala

Festivāls ARTISSIMO Hermaņa Brauna fonda rīkotais starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls ARTISSIMO Jūrmalā otro gadu piedāvās septiņus koncertus. Tie būs veltīti klasiskajai mūzikai, džezam un pasaules mūzikai. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, www.dzk.lv, +371 67762092

20.jūnijs, Jūrmala

Starptautiskais mākslas forums EUROJURMALA Starptautiskais mākslas forums EUROJURMALA ir lieli svētki, kuros bērni un jaunieši no vairākām Eiropas un NVS valstīm varēs parādīt radošās spējas un meistarību vairākos mākslas veidos, tādos kā dziedāšana, horeogrāfija, instrumentu spēle, teātra māksla, mode, oriģinālais žanrs, glezniecība un fotografēšana. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, www.dzk.lv, +371 67762092

21.jūnijs, Jūrmala

Dzintaru koncertzāles sezonas atklāšana Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā Dzintaru koncertzāles 76.sezonas atklāšanas koncertā muzicēs kopā ar maestro Raimondu Paulu. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, www.dzk.lv, +371 67762092

21.jūnijs, Turaida

Vasaras saulgrieži Turaidas muzejrezervātā Eiropas nozīmes kultūras piemineklis un pasaules mēroga tūrisma objekts – Turaidas muzejrezervāts – ar vairāk nekā tūkstoš gadu vēsturi gada īsākajā naktī piedāvā izjust saulgriežu burvību, izdzīvojot senās latviešu tradīcijas dabā – Dieva dārzā. Vīrišķā un sievišķā spēka vairošana, sētas pušķošana, vainagu vīšana, siera siešana, tautasdziesmu dziedāšana, saules pavadīšanas un uguns rituāli, senie danči, raganu dzīšana, spēka dziesmas, rasas vākšana un saules sagaidīšanas rituāls rīta pusē. Turaida, www.sigulda.lv

21.jūnijs, Valmiera

Vasaras saulgriežu nakts Lai gan oficiāli Līgo svētki tiek svinēti 23.jūnijā, astronomiski gada visgarākā diena un visīsākā nakts jeb īstie vasaras saulgrieži ir 21.jūnijā. Ikvienam būs iespēja gada maģiskāko laiku izbaudīt Valmieras vecpilsētā kopā ar tradīciju kopu GRIEZES. Zāļu naktī līgotāji varēs uzpīt sev krāšņus vainagus, piedalīties uguns rituālā, izdziedāt skaistākās latviešu līgodziesmas un svinēt līdz pat saullēktam. Kā katru gadu līgotāji aicināti ierasties tautiskā apģērbā. Valmiera, www.muzejs.valmiera.lv

21.jūnijs, Ludza

LIELAIS LATGAĻU TIRGUS Ludzas pilskalnā sesto gadu Latgales un pārnovadu amatu meistari, saimnieki un dziedātāji sanāk kopā, lai svinētu Lielo latgaļu tirgu un vasaras saulgriežus. Te varēs vērot senos amatus vides darbnīcās, izzināt arodu noslēpumus pie meistariem, nopirkt darinājumus sadzīvei vai priekam, piedalīties seno latgaļu cīņās, spēlēs, uzdziedāt vai uzdancot kopā ar folkloras kopām. Saulrietā saules rits iegriežas vasaras saulstāvjos, visi kopā apdziedās sauli un Līgo svētkus pēc senām tradīcijām. Pieaugušie varēs iegādāt ko gardu svētku galdam, bērni – izvizināties ar zirdziņiem, samīļot mājdzīvniekus vai dabas skolā iemācīties Latgales augus pīt Jāņu vainagos. Ludza, www.ludza.lv, www.ludzasamatnieki.lv, pieteikties: Ludzas TIC, Baznīcas iela 42, Līga Kondrāte, tic@ludza.lv, Skype: ludza.tic, +371 29467925

32

nakts Vasaras saulgriežu Summer Solstice

US LIELAIS LATGAĻU TIRG S FAIR THE GREAT LATGALE Foto: Ludzas novada

TIC


June 19, August 8, 18-19, Jūrmala

Concerts at the Festival ARTISSIMO The foundation of Hermanis Brauns organizes in Jūrmala an international music and art festival ARTISSIMO that will take place this year for the second time and offer seven concerts. The concerts will feature classical music, jazz and world music. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

June 20, Jūrmala

The International Art Forum EUROJURMALA 2014 The international art forum EUROJURMALA is a great celebration where children and youngsters from Europe and CIS countries can showcase their creativity and artistic skills in different art forms, as singing, choreography, instrumental music, theatre, fashion, visual arts and photography. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

June 21, Jūrmala

The Season Opening Concert at the Dzintari Concert Hall At the Dzintari Concert Hall in its 76th season opening concert the Liepāja Symphony Orchestra with the conductor Atvars Lakstīgala will perform together with the maestro Raimonds Pauls. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv ūras pārvalde ada pašvaldības kult Foto: Siguldas nov

June 21, Turaida

Summer Solstice at the Turaida Museum Reserve The European cultural landmark and world-level tourism object, the Turaida Museum Reserve, with more than thousand years of history offers to feel the magic of solstice at the year’s shortest night and to live through the ancient Latvian traditions in the God’s Garden. The ancient traditions include: energizing the male’s and female’s strength, decorating the farmyards, making solstice wreaths, making cheese, singing folk songs, watching sun go down, fire rituals, ancient dances, healing witches, songs for strength, walking in dew and welcoming the sun in the morning. Turaida, www.sigulda.lv

June 21, Valmiera

Summer Solstice Although traditionally the Midsummer is celebrated on the June 23, astronomically the year’s longest day and shortest night is at the summer solstice on June 21. Everyone will have a chance to experience this magical time of year in the Valmiera’s old town with folk group GRIEZES. Celebrators can make themselves colourful wreaths, participate in fire rituals, sing Latvian summer solstice songs and celebrate till the sunrise. As every year the celebrators are welcomed to dress as ancient Latvians. Valmiera, www.muzejs.valmiera.lv

June 21, Ludza

THE GREAT LATGALES FAIR For the sixth year at the Ludza Castle Mound craftsmen, farmers and singers from Latgale and neighbouring regions come together to celebrate THE GREAT LATGALES FAIR and summer solstice. The visitors can watch the presentations in ancient crafts, explore craft secrets, buy craft products for home or entertainment, participate in ancient Latgales battles, games, and sing or dance together with Latgale folk groups. We will watch the sun go down, sing songs to the sun and celebrate the summer solstice as the ancient Latvians did. The adults can buy the traditional Latvian food, while the children can have a horse ride, cuddle farm animals or learn the Latgale herbs and how to make solstice wreaths. Ludza TIC, Baznīcas 42, Ludza, LV5701. Līga Kondrāte, Tel. +371 29467925, tic@ludza.lv; www.ludza.lv ;

www.ludzasamatnieki.lv;Skype: ludza.tic

33


22. jūnijs, Rīga

Zāļu tirgus Doma laukumā Tik cieši kopā visas Latvijas vasaras pilnbrieda zāļu smaržas un visu novadu daiļamata meistaru darinājumi, siers, maize, medus, zivis, žāvējumi un kūpinājumi nav nekur citur kā Zāļu tirgū Doma laukumā! Un kur tad vēl seno tradīciju nezūdošās vērtības folkloras kopu sniegumā, koristu skanīgajās balsīs un dejotāju dzīvespriecīgajos dančos! Rīga, www.kultura.riga.lv

23., 24 jūnijs, daudzviet Latvijā

Līgo svētki katrā pilsētā un pagastā Līgo svētki un Jāņi (23. un 24. jūnijs) ir vasaras pilnbrieda laiks. Latviešiem tā ir Debesu tēva (vīrišķā) un Zemes mātes (sievišķā) kāzu mistērija, kad tiek plūktas zāles, lasīti ziedi, kad ļaudis pušķojas ar vainagiem, sien sieru, dara alu, kurina ugunskuru, dzied dziesmas. 25.jūnijs, Jūrmala

Starptautiskais horeogrāfijas festivāls ARABESKA Tradicionālajā horeogrāfijas festivālā ARABESKA piedalās rekordliels deju kolektīvu skaits. To vidū ir dejotāji no Krievijas, Latvijas, Igaunijas, Kazahstānas. Festivāls beidzas ar karnevālu Jomas ielā un lielkoncertu Dzintaru koncertzālē. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, www.dzk.lv, +371 67762092

Foto: Dzintaru kon

certzāles arhīvs

26.jūnijs, Jūrmala

Latvijas labākie dejotāji Viens no gada spožākajiem deju notikumiem – vienīgais projekts, kas apvieno dažādu deju stilu labākos pārstāvjus. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, www.dzk.lv, +371 67762092

30.jūnijs, Jūrmala

Koncerts TRIO LA GIOIA Apvienība TRIO LA GIOIA tika izveidota 2008.gadā, tās sniegums ir popoperas stilā, kas apvieno popmūziku un opermūziku. Apvienības repertuārā ir ne tikai pasaules mūzikas kompozīcijas, bet arī slovāku un čehu nacionālās mūzikas adaptācija popoperas stilā. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, www.dzk.lv, +371 67762092

3. – 6.jūlijs, Balvi

3. Starptautiskais tautas deju festivāls EIMA, EIMA! Festivāla laikā būs dažādi koncerti, notiks kolektīvu mēģinājumi, meistarklase deju pedagogiem, gājiens, balles un citi pasākumi. Galvenie notikumi ir lielkoncerts Balvu parkā un vieskolektīvu koncerti pagastos, meistarklasi deju pedagogiem vadīs viesis no Norvēģijas. Festivālu apmeklēs dalībnieki no Norvēģijas, Nīderlandes, Igaunijas un Lietuvas. Norises vietas: Balvi, Balvu, Rugāju un Viļakas novads. Balvi, www.balvi.lv

3. – 6.jūlijs, Sigulda

10. festivāls KREMERATA BALTICA Festivālā koncertē lielu popularitāti un GRAMMY balvu ieguvušais kamerorķestris KREMERATA BALTICA un tā vadītājs Gidons Krēmers. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas jaunie mūziķi daudzveidīgā programmā Siguldā un Rīgā piedāvās pazīstamu skaņdarbu transkripcijas netradicionālā, novatoriskā manierē. Sigulda, www.baltaisfligelis.lv, biļetes: www.bilesuparadize.lv

34

tā un pagastā ia Līgo svētki katrā pilsē n and parish of Latv LĪGO in every tow Midsummer Festival tas pašvaldība Foto: Valmieras pilsē


June 22, Riga

Herbs’ Fair in the Dome Square, Riga So close together – herbs’ fragrances in full ripeness of summer from all over Latvia and artefacts made by artisans from all regions of Latvia, also cheese, bread, honey, fish, and smoked products are nowhere else but at the Herbs’ Fair in the Dome Square! And suchlike are also performances of singers and dancers from folk-lore groups, presenting the unfading values of ancient traditions! Riga, http://www.kultura.riga.lv

June 22 – 23, all over Latvia

Midsummer Festival LĪGO in every town and parish of Latvia Līgo (June 23-24), the Latvian word for summer solstice celebrations is the time when summer is at its full ripeness. For Latvians it is the mystical marriage of the Sky (male) and Earth (female), during the time of which herbs, grasses and fieldflowers are gathered, wreathes are woven, cheese is made, beer is brewed, and a flaming wheel is rolled down the hill. June 25, Jūrmala

The International Choreography Festival ARABESKA A record number of dance groups will participate in the traditional choreography festival ARABESKA. Among them are the dancers from Russia, Latvia, Estonia and Kazakhstan. The festival will close with a carnival at the Jomas Street and a closing concert in the Dzintari Concert Hall. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +37167762092, www.dzk.lv Starptautiskais hore ogrāfijas festivāls ARA BESKA The International Choreography Festi val ARABESKA

June 26, Jūrmala

Best Latvian Dancers One of the biggest dance events, the only event that brings together all the leading dancers from various dance styles. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

June 30, Jūrmala

Concert TRIO LA GIOIA The association TRIO LA GIOIA was founded in 2008, they perform in a popopera style uniting the pop music with opera. Their repertoire includes not only world music compositions, but also Slovak and Czech interpretations of the popopera. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

July 3-6, Balvi

III International Folk Dance Festival EIMA, EIMA! in Balvi The Festival offers various concerts, as well as repetitions, master classes for dance teachers, parade, parties and other events. The main events are the concert at the Balvi City Park, concerts with guest groups and the master class for dance teachers given by a Norwegian guest. Guests from Norway, the Netherlands, Estonia and Lithuania will be among the participants. The venue: City Balvi and Balvi, Rugāji, Viļakas counties. Balvi, www.balvi.lv

July 3-6, Sigulda

10th Festival KREMERATA BALTICA During the festival the well-kwon Grammy winning chamber orchestra KREMERATA BALTICA and their leader Gidons Krēmers will give concerts. New Baltic musicians in a vast and diverse programme will offer concerts in Sigulda and Rīga and perform the compositions in unconventional and innovative interpretations. Sigulda, www.baltaisfligelis.lv Tickets: www.bilesuparadize.lv

35


3. – 5.jūlijs, Valmiera

Valmieras pilsētas svētki Valmiera šogad svinēs 731. jubileju. Izveidota plaša pasākumu programma, kurā sev piemēroto atradīs jebkura vecuma valmierieši un viesi – padomāts par kultūras, sporta, izglītojošām, „zaļām”, muzikālām, saliedējošām, gardēžu un daudzām citām aktivitātēm. Pērn aizsākta skaista tradīcija – pilsētas svētku ieskandināšana nedēļu iepriekš Valmiermuižas alus darītavā. Apzinoties pilsētas bagāto vēsturi, pasākums tiks aizvadīts Hanzas savienības laiku atmosfērā, piedāvājot dziesmas, dančus, ēdienus, dzērienus utt. Valmiera, www.valmiera.lv

3. – 6.jūlijs, Rēzekne

7.Starptautiskais nacionālo kultūru festivāls Šie svētki notiek katru otro gadu, un tajos piedalās dažādu tautību kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Polijas, Baltkrievijas un Krievijas. Koncerti notiek gan Rēzeknē, gan vairākos novada pagastos. Festivāls aicina uz sadziedāšanos, pārsteidz ar muzikāliem kopdarbiem, tautas mākslas un vēstures vērtības savieno ar mūsdienu tendencēm. Rēzekne, Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras nams, direktore Svetlana Semeņaka, www.rezekne.lv, nacbiedr. kulturnams@inbox.lv, +371 64622182

5.jūlijs, Jelgava

Jelgavas novada svētki Šie svētki ir gada nozīmīgākais Jelgavas novada pasākums. Elejas muižas parku piepilda amatnieki, mājražotāji, radošo darbnīcu vadītāji, tirgotāji un izklaidētāji, lai dāvātu emocijām piepildītu dienu, ko bagātina kultūras pasākumi.

tas pašvaldība Foto: Valmieras pilsē svētki Valmieras pilsētas val Valmiera City Festi

Jelgavas novads, Elejas muižas parks, www.jelgavasnovads.lv

6. – 27.jūlijs (katru svētdienu), Sigulda

Muzikālās brokastis Turpinot mūzikā stāstīt aizraujošu stāstu par komponista L.van Bēthovena saistību ar Siguldu, jūlija svētdienu rītos  11.00 – 12.00 Jaunās pils dārzā skan kamermūzikas koncerti BĒTHOVENS UN SIGULDA. Koncertos tiek atskaņoti Bēthovena un viņa laikabiedru, Vīnes klasiķu darbi.

7.Starptautiskais naci onālo kultūru festi vāls VII International Nati onal Culture Festival in Rēzekne

Sigulda, www.baltaisfligelis.lv, biļetes: www.bilesuparadize.lv

6.jūlijs, Rīga

Brīvdabas galā koncerts DZIMIS RĪGĀ Brīvdabas galā koncertā uzstāsies pasaulē pazīstami Rīgā dzimuši mākslinieki: diriģents Mariss Jansons, vijolnieks Gidons Krēmers un citi. Rīga, www.riga2014.org

4. – 6.jūlijs, Talsi

Talsu pilsētas svētki VASARAS VIDUS SVINĒŠANA Ik gadu no 4. līdz 6. jūlijam četras dienas pilsētas un pakalnu vidū ar mūziku, dziesmām, dejām, jautrību un pārsteigumiem, sauli, ūdeni un zvaigznēm koši un daudzkrāsaini tiks svinēti Talsu pilsētas svētki. Nepalaidiet garām iespēju pašā vasaras viducī izbaudītu Talsu burvību, iepazīt jaunus un ieraudzīt slavenus pilsētas talantus un viesus, izjust un saklausīt simfoniskās mūzikas pērles nopietnās mūzikas koncertā Pilsētas laukumā, atrast sev tīkamāko amata meistaru darināto lietiņu amatnieku gadatirgū vai izgatavot to pašam, uzgavilēt, dziedāt un dejot kopā ar visu laiku labākajiem Talsu dejotājiem, solistiem un mūziķiem, kā arī piedalīties atraktīvajā svētku gājienā. Talsi, www.talsi.lv Foto: Aleksandrs Tolo

pilo

36


July 3-5, Valmiera

Valmiera City Festival From 3rd to 5th July Valmiera city will celebrate its 731st anniversary. To mark this occasion, an extensive programme has been planned, in which both locals and guests of all ages can find something for them: culture, sports, education, “green thinking”, coming together, music, food and many other activities. At the last year’s event a new tradition was introduced, that is to have a festivities a week before the festival at the VALMIERMUIŽAS BREWERY. To honour the rich history of Valmiera, the theme of the festivities was the Hanseatic period with singing, dancing, eating, drinking and other activities. Valmiera, www.valmiera.lv

July 3-6, Rēzekne

VII International National Culture Festival in Rēzekne For the second year the festival will gather different national groups from Latvia, Lithuania, Ukraine, Poland, Belarus and Russia. The concerts are held in Rēzekne and in Rēzekne’s region. The festival welcomes to participate in the collective singing and brings surprising collective music compositions, uniting national artistic and historic values with contemporary trends. Rēzekne, Rēzeknes Culture House for National Associations, director Svetlana Semeņaka, +371 64622182, www. rezekne.lv, e-pasts nacbiedr.kulturnams@inbox.lv

July 5, Jelgava

Jelgava County Festival The festival of Jelgava county is an annual major event in Jelgava county. Craftsmen, home-workers, creative workshop managers, traders and entertainers participate in the municipal festivity to give the audience an emotion-filled day in various cultural activities. Jelgava County, Elejas Manor Park, www.jelgavasnovads.lv

Foto: Marta Bumbiera Talsu pilsētas svētki VASARAS VIDUS SVINĒŠANA Talsi City Festival MIDDLE OF THE SUMME R

July 6-27 (every Sunday), Sigulda

Musical Breakfast The story on Ludwig van Beethoven and his connections with Sigulda continues this July every Sunday from 11.00 till 12.00 with chamber music concerts BEETHOVEN AND SIGULDA at the Sigulda New Castle Garden. The concerts feature the music of Beethoven and his contemporaries, Vienna composers. Sigulda, www.baltaisfligelis.lv Tickets: www.bilesuparadize.lv

July 6, Riga

Outdoor Gala concert BORN IN RIGA The outdoor gala concert will bring together world famous stars born in Riga – conductor Mariss Jansons, Violinist Gidon Krēmer and others. Rīga, www.riga2014.org

July 4-6, Talsi

Talsi City Festival MIDDLE OF THE SUMMER As every year for four days in the middle of Talsi hills the colourful Talsi City Festival is celebrated with music, songs, dances, fun, surprises, sun, water and stars. Don’t miss the chance to enjoy the Talsi City in the full bloom of summer, to discover new and already known local and guest talents, to feel and hear the symphony music in the concert at the City Square, to find your special pearl at the Crafts Fair or make one yourself, to sing and dance with the best local dancers, soloists and musicians, and to participate in the cheerful parade. Talsi, www.talsi.lv

37


4. – 6.jūlijs, Jūrmala

Jomas ielas svētki Arī šogad Jomas iela Jūrmalā no jūrmalnieku un pilsētas viesu iecienītas pastaigu vietas pārvērtīsies par skanošu, dejojošu un smejošu svētku ielu. Jūrmala, Jūrmalas kultūras centrs, Jomas iela, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

5.jūlijs, Jūrmala

Sikspārņu nakts pasākums Katru gadu Jūrmalā interesenti tiek aicināti uz Sikspārņu nakti Ķemeru nacionālajā parkā. Pasākums notiek Ķemeros pie Meža mājas. Gan lieli, gan mazi apmeklētāji varēs iesaistīties leļļu teātra izrādes veidošanā un izspēlēt ainiņas no sikspārņu dzīves. Būs radošās darbnīcas un trasīte ar izziņas uzdevumiem par sikspārņu dzīves paradumiem. Sikspārņu nakts neatņemama sastāvdaļa ir izglītojošas lekcijas, ko vadīs viens no pazīstamākajiem sikspārņu pētniekiem Latvijā un Ķemeru nacionālā parka Sikspārņu nakts tradīciju dibinātājs Viesturs Vintulis. Jūrmala, Ķemeru nacionālais parks, +371 67730078, www.daba.gov.lv

8. – 12.jūlijs, Rīga, Rundāle

Starptautiskais senās mūzikas festivāls Senās mūzikas festivāls piedāvā iespēju mūsdienu cilvēkam iejusties viduslaiku, renesanses un baroka laikmetā. Festivāla koncerti pulcē klausītājus Vecrīgas baznīcās un koncertzālēs. Svētku kulminācija notiek Latvijas krāšņākajā baroka pilī Rundālē. Rīga, Rundāle, www.latvijaskoncerti.lv

Foto: Jūrmalas pilsē tas domes arhīvs Jomas ielas svētki Jomas Street Festi val

9. – 19.jūlijs, Rīga

Pasaules koru spēles Rīga jūlijā uzņems ap 20 000 koristu no visas pasaules. Pasākumi notiks galvaspilsētas lielākajās koncertzālēs. Rīga, www.2014worldchoirgames.com 9. – 13.jūlijs, Jūrmala

Starptautiskais humora festivāls JURMALINA Starptautiskais humora festivāls Jūrmalā katru gadu aicina labākos humoristus, kuri uzstājas ar īpaši sagatavotu programmu un priecē skatītājus. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

10.jūlijs, Rīga

Rīgas puķu balle Skaistākie vasaras svētki Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Būs labākie stādi no Latvijas stādu audzētājiem un grieztie ziedi, mūzika, darbnīcas lielajiem un mazajiem, izjāde ar zirgu un mākslas aktivitātes. Rīga, Latvijas Universitātes botāniskais dārzs, www.botanika.lu.lv, www.riga2014.org

11.jūlijs – 3.augusts, Cēsis

Mākslas festivāls CĒSIS 2014 Festivāls ir unikāls ar eksperimentālo ievirzi un vēlmi plašam skatītāju lokam piedāvāt izcilu un atzītu mākslinieku radošās izpausmes. Tie ir mākslas svētki pilsētā veselu mēnesi, ar izrādēm, koncertiem, kino un izstādēm tie priecē Latvijas iedzīvotājus, bet atpazīstamības dēļ pulcina arī apmeklētājus no visas pasaules. Ievērojamais lietuviešu izcelsmes Amerikas mākslinieks Jons Meks, grupa INSTRUMENTI, Inese Galante, Latvijas Radio kora grupa un diriģents Kaspars Putniņš ir vārdi, kuri spīdēs šogad. Tiks rādīta leģendārās kinovēsturnieces Valentīnas Freimanes izveidotā ASV filmu klasikas programma. Pēc ilgāka pārtraukuma festivāla programmā būs arī opera. Vairāk: www.cesufestivals.lv. Cēsis, organizē Cēsu pils ģildes fonds, Baznīcas laukums 1, +371 29216158, +371 26667788, www.cesufestivals.lv.

38

Foto: Kaspars Balamovskis Starptautiskais senās mūzikas festivāls Early Music Festival


July 4-6, Jūrmala

Jomas Street Festival As every July also this year the pedestrian Jomas Street in Jūrmala will become a street for a festival with songs, dances and laughter. Jūrmala, Jūrmala Culture Centre, Jomas Street, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

July 5, Jūrmala

Bat Night Every year Jūrmala welcomes to the Bat Night at the Ķemeri National Park. The event takes place in Ķemeri by the Forest House. Both young and old can participate in making the puppet show and play out the scenes from the bats’ every day life. Through the entire event there will be creative workshops and an educational race. The programme features educational lectures on bats given by one of the leading Latvian bat researchers and the Bat Night founder Viesturs Vintulis. Jūrmala, Ķemeru nacionālais parks, +371 67730078, www.daba.gov.lv

1 July 8-12, Rundāle, Riga

Early Music Festival ‘Early Music Festival’ provides an opportunity for a contemporary person to sample the feel of Renaissance, Medieval and Baroque periods through music. Festival concerts attract listeners to the ancient churches and halls of Old Riga. Climax of the festivities take place in the most magnificent Latvian castle, built in Baroque and Rococo styles during the 18th century. Rundāle, Riga, www.latvijaskoncerti.lv July 9-19, Rīga

World Choir Games 2014

IS Mākslas festivāls CĒS 4 Art Festival CĒSIS 201

In July 2014 Rīga will welcome around 20 000 singers from all around world. The biggest Rīga Concert Halls will be the venue for the concerts, bringing choir songs to the city. Rīga, www.2014worldchoirgames.com

2014

Foto: Cēsu Tūrisma

informācijas centra

arhīvs

July 9-13, Jūrmala

The International Humour Festival JURMALINA 2014 Every year the international humour festival in Jūrmala welcomes the best comedians to perform with their special programmes and entertain the viewers. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

July 10, Rīga

Rīga Flower Ball Rīga Flower Ball is the most lovely summer event at the Botanical Garden of the University of Latvia. The event features best seedlings from Latvian seed planters, cut flowers, music, workshops for children and their parents, horse riding and different artistic activities. Rīga, The Botanical Garden of the University of Latvia, http://www.botanika.lu.lv/, www.riga2014.org

July 11-August 3, Cēsis

Art Festival CĒSIS 2014 The festival is unique in its experimental approach and gives the visitors a chance to see extraordinary artists. It’s a celebration for a whole month, where both locals and guests can enjoy shows, concerts, movie showings and exhibitions. The well-known American (born Lithuanian) artist Jonas Mekas, the music group INSTRUMENTI, Inese Galante, Radio Choir group and the conductor Kaspars Putniņš are just few of the participants in 2014. The programme will include also the showing of the U.S. classic movies. This year the festival also renews its programme for opera. Cēsis, Organizer: Cēsis Castle Guild Foundation, Baznīcas Square 1, Cēsis LV4100 Tel. +371 29216158; +371 26667788 www.cesufestivals.lv, venue: Cēsis City.

39


11.jūlijs, Balvi

4.deju mūziķu parāde VASARAS ASORTI Vairāk nekā 10 mūziķu grupu no Latvijas satiksies Balvos pasākumā, kas priecē skatītājus, klausītājus un dalībniekus. Atraktīvs vadītājs ievedīs skanīgā mūzikas pasaulē visu nakti. Būs pārsteigumi, balvas, loterijas, atrakcijas, mielošanās. Balvi, www.balvi.lv

11., 12. jūlijs, Liepāja

Festivāls LMT SUMMER SOUND Pasaulē nav daudz mūzikas festivālu, kas jūras krastā pulcē tūkstošiem cilvēku. Skaistā Liepājas pludmale, rietošās saules romantika un, protams, mūzika jau kuru gadu aicina cilvēkus no visas Latvijas un ārvalstīm. Jau sākta biļešu tirdzniecība. Liepāja, www.summersound.lv

12.jūlijs, Salacgrīva

Jūras svētki Jūras un zvejnieku svētki Latvijā kļuvuši par kultūrvēsturisku vērtību – tradīcijas aizsāktas tālajā 1936. gadā, tie notiek ik gadu jūlija otrās nedēļas nogalē visas Latvijas piekrastes garumā. Salacgrīvā šos svētkus svin īpaši krāšņi. Notiek kultūras un izklaides pasākumi: airēšanas sacensības, vizināšanās ar zvejas kuģīšiem, koncerti, izstādes, kino, dejas, sporta un veiklības sacensības, atrakcijas, konkursi, rotaļas un karuseļi bērniem, darbojas zivju un amatniecības izstrādājumu tirdziņi. Apmeklējums par brīvu. Biļetes – tikai uz vakara koncertu, tās var iegādāties tieši pirms koncerta. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, +371 64041458

tra arhīvs onālā tūrisma cen

Foto: Jelgavas reģi šu skulptūru festivāls Starptautiskais smil val Sand Sculpture Festi The International

12., 13.jūlijs, Jelgava

Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls Vasaras vidū Baltijā lielākais smilšu skulptūru parks Jelgavā pārsteidz ar unikāliem un neparastiem mākslas darbiem, kas veidoti no 500 tonnām smilšu. Svētkus bagātina koncerti un citi pasākumi, kas garantē patīkamu atpūtu jebkura vecuma apmeklētājiem. Jelgava, Uzvaras parks, www.kultura.jelgava.lv

13. jūlijs, Ventspils

Jūras svētki Ventspils Jūras svētki ir viens no lielākajiem vasaras pasākumiem, kas pulcē pilsētniekus un viesus no Latvijas un ārvalstīm. Svētkos sagaidīsim un sveiksim jūru un okeānu valdnieku Neptūnu. Visu dienu Ostas ielas promenādi pieskandinās dziesmas un dejas, varēs piedalīties sportiskās aktivitātēs, no saules paglābs malks auksta alus un izsalkumu remdēs kūpinātas zivis. Būs azartiskākais pasākums – Pūķu laivu sacensības. Ostas ielas promenādē – amatniecības tirdziņš, bet svētku noslēgumā – jautra balle Reņķa dārzā. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

18. – 20. jūlijs, Salacgrīva

Lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā POSITIVUS POSITIVUS ir nozīmīgākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā, kas norisināsies astoto reizi. Tas ik gadu notiek gleznainā jūras piekrastē Salacgrīvā un piedāvā aktuālu augstas kvalitātes mūzikas programmu, draudzīgu atmosfēru un neaizmirstamu nedēļas nogali. Biļetes – BIĻEŠU PARADĪZES kasēs. Salacgrīva, www.positivusfestival.com

40

festivāls POSITIVUS Mūzikas un mākslas val POSITIVUS Music and Art Festi Foto: Mārtiņš Otto


July 11, Balvi

4th Dance Musician’s Parade SUMMER ASSORTMENT More than 10 music groups from different Latvian regions gather in Balvi to entertain viewers, listeners and participants. All night long an entertaining host will guide you through the world of music. The visitors can expect surprises, prizes, lotteries, activities and delicious food. Balvi, www.balvi.lv

July 11-12, Liepāja

The Festival LMT SUMMER SOUND There are only a few music festivals in the world that take place near by an open sea, gathering thousands of people. The beautiful Liepāja’s beach, romantic sunsets and most importantly the music will again welcome the visitors from all Latvian regions and other countries. The tickets are already on sale. Liepāja, www.summersound.lv

July 12, Salacgrīva

Sea Festival in Salacgrīva Sea and Fishermen Festival is one of the oldest traditional festivals in Latvia, celebrated since 1936. The festival is always held along the entire Latvia`s seashore the second weekend of July. Salacgrīva always holds big celebrations. During the festival Salacgrīva has many cultural and entertainment events: rowing races, fishing boat rides, concerts, exhibitions and movie showings, dances, sport and skill competitions, amusements, competitions, games and carousels for children, fish and craft fairs. The events are free of charge! Entrance in the closing concert only with tickets that can be bought before the concert. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, +371 64041458

July 12-13, Jelgava

The International Sand Sculpture Festival

Festivā ls The Fe LMT SUM M stival LMT S ER SOUND UMM ER SO UND

In the middle of summer, the largest Baltic sand sculpture park in Jelgava impresses with unique and unusual works of art created from 500 tons of sand. The festival is enriched by a variety of concerts and events, guaranteeing a pleasant rest for visitors of all ages. Jelgava, Uzvaras Park, www.kultura.jelgava.lv

Foto: M

ārtiņš

Otto

July 13, Ventspils

Sea Festival in Ventspils Ventspils Sea Festival is one the biggest summer events that gathers locals and guests from Latvia and other countries. At the festival we will welcome the ruler of seas and oceans, Neptune. All day long along at the Ostas Street Promenade we will sing and dance, participate in sports activities, enjoy delicious smoked fishes and some cold bear in the beaming sun. As always the entertaining boat race will take place. The festival will offer a craft fair along the Ostas Street promenade and a closing party at the Reņķa Garden. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

July 18-10, Salacgrīva

The Biggest Music and Art Festival in Baltics: POSITIVUS FESTIVAL POSITIVUS Festival is the biggest and most significant music and art festival in Baltics and in 2014 it will mark its 8th anniversary. Every year it takes place by the scenic seaside in Salacgrīva and offers contemporary quality music, friendly atmosphere and an unforgettable weekend. The tickets are on sale at the ticket service BIĻEŠU PARADĪZE. Salacgrīva, https://www.positivusfestival.com.

41


18. – 20.jūlijs, Ventspils

Baltijas jūras reģiona valstu motobraucēju salidojums KURLAND BIKE MEET 11. reizi Ventspilī rūks visdažādākie motocikli Starptautiskajā Baltijas jūras reģiona valstu motobraucēju salidojumā KURLAND BIKE MEET. Pasākums ik gadu pulcē ap 2000 braucēju no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Anglijas, Norvēģijas, Dānijas u.c. valstīm. Iespaidīgs ir parādes brauciens pa Ventspils ielām. Pēc tam motociklus varēs apskatīt un nofotografēties pie tiem. Asas izjūtas varēs izbaudīt mototriku paraugdemonstrējumos. Vakara programmā – tradicionālais pliko brauciens un balle Piejūras kempingā līdz pat rīta gaismai. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

17. – 20.jūlijs, Jūrmala

Jautro un atjautīgo kluba humora šovs DZIEDOŠAIS KiViNs Ik gadu Jūrmala sagaida ciemos visjautrākos cilvēkus no Krievijas – jautro un atjautīgo kluba humora šovu KVN. Komandas sacenšas vienā vai vairākos konkursos, kuru žanrs un tēma ir iepriekš izvēlēti, un žūrija vērtē, kura komanda labākā. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

17.jūlijs, Balvi

Balvu pilsētas svētki Ziemeļlatgales centrā Balvos ik vasaru jūlija 3. nedēļas nogalē mieru satricina žilbinoši pilsētas svētki. Balvu populārākais tūrisma objekts LĀČA DĀRZS plašu interesentu loku pulcina uz daudzveidīgu un atraktīvu programmu. Fantastiska iespēja apskatīt skaisto pilsētu un gūt kultūras baudījumu.

Foto: Juris Presņiko vs KURLAND BIKE MEE T KURLAND BIKE MEE T

Balvi, www.balvi.lv

25. – 27.jūlijs, Sabile

16.Sabiles Vīna svētki Jūlija pēdējā nedēļas nogalē 15 gadus ar lielu apmeklētāju plūsmu pilsētas ieliņās un sētās Sabile svin Vīna svētkus. Tas ir viens no populārākajiem pasākumiem Talsu novadā, taču tas kļuvis par nozīmīgu notikumu visā Kurzemē, ko ik gadu apmeklē interesenti no visas Latvijas. Sabiles Vīna svētki ir ar odziņu tāpat kā pati pilsēta un tās cilvēki. Šeit dzīvo un mīlestību pilsētai atdod tie, kuriem oriģinālas un neredzētas idejas nav tālu jāmeklē. Tas veido svētku auru, kāda ir tikai Sabilē. Svētku moto „Skurbums pāriet, dullums ne” katru gadu nešaubīgi tiek apliecināts, jo neparastos svētkus veido nebeidzamais prieks, jautrība, sirsnīgais humors un ikviena apmeklētāja līdzdalība. Sabile, www.sabile.lv, +371 27020740

26., 27.jūlijs, Cēsis

Cēsu pilsētas svētki Ikgadējie svētki piedāvā izklaidēties un ļauj gūt neaizmirstamus iespaidus. Tie norit Cēsu vecpilsētā, kur dažādas aktivitātes divas dienas aizpilda laukumus, pagalmus un gandrīz katru ieliņu. Pilsēta sadalīta zonās, katrai ir sava tēma un piedāvājums. Līksmību ienes koncerti, sporta aktivitātes, demonstrācijas un degustācijas. Tirdziņā darinājumus piedāvā amatnieki un kulinārijas meistari. Šogad pasākumu kuplinās etnofestivāls SVIESTS. Bet vakara kulminācijā Cēsu pils parka estrādē notiek koncerts un balle. Cēsis, organizē Cēsu kultūras centrs, Baznīcas laukums 1, +371 64122922, kultura@cesis.lv, www.cesis.lv. Norises vieta: Cēsu vecpilsēta.

42

Cēsu pilsētas svētki Cēsis City Festival


July 18-10, Ventspils

International Meet of the Baltic Sea Region Bikers KURLAND BIKE MEET 2014 In Ventspils for the eleventh year Baltic Sea Region bikers will roar at the KURLAND BIKE MEET 2014. Every year the event gathers around 2 000 bikers from Latvia, Lithuania, Estonia, Russia, Finland, Sweden, Belarus, United Kingdom, Norway, Denmark and other countries. The bike parade in the streets of Ventspils is a must-see. After the parade the visitors will have a chance to see the bikes more closely and take a picture. To get the adrenaline flowing the bikers will perform different stunts. In the evening: the traditional naked ride and party at the Seaside campsite until the sunrise. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

July 17-20, Jūrmala

Humour Show from the Club of the Funny and Inventive SINGING KiViN Every year Jūrmala welcomes the funniest people from Russia, the Club of the Funny and Inventive (KVN). Teams are competing in one or more competitions, deciding before on the genre and theme, and the judges give marks to the best teams. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

July 17, Balvi

Balvi City BEAR FESTIVAL Balvi, the centre of Northern Latgale, develops and thrives! Every summer on the third weekend of July the peace in Balvi is shaken up by the splendid city festival. Every year the BEAR GARDEN, the most popular tourist sighting in Balvi, gathers many visitors and all day long offers a various and entertaining programme. It’s a wonderful chance to visit the beautiful Balvi City and enjoy the cultural programme. Foto: Balvu tas svētki Balvu pilsē val festi Balvi City

KAC

Balvi, www.balvi.lv

July 25-27, Sabile

16th Sabile Wine Festival For fifteenth years at the last weekend of July the Wine Festival has gathered many visitors in Sabile’s streets. This festival is not only one of the main events in Talsi County, but has established itself as an important event in all Kurzeme bringing visitors from all Latvia. Sabile Wine Festival has its unique quality, as the Sabile city and its people. The locals are full with original and unordinary ideas. Altogether it creates at the festival a wonderful and unique atmosphere.The festivals slogan is: The tipsiness will go away, but not the craziness. It proves every year that the fun and humour of every visitors what makes this festival happen. Sabile, www.sabile.lv, +37127020740

July 26-27, Cēsis

Cēsis City Festival The annual city festival brings entertainment and unforgettable memories to everyone. The festival takes place at the old town of Cēsis where for two days all squares and almost every little street and courtyard is a venue for different activities. The city’s territory is divided in different zones with own theme and programme: different events, concerts, sport activities, shows and degustation. At the fair craftsmen and cooking masters offer their products. This year the programme will feature the ethnic festival BUTTER. In the evening the closing concert and party will be held at the Cēsis Castle Park Open-air stage. Cēsis, Organizer: Cēsis Culture Centre Baznīcas square 1, Cēsis LV4100 Tel. +371 64122922 kultura@cesis.lv; Foto: Cēsu Tūrisma

informācijas centra

arhīvs

www.cesis.lv , Venue: Cēsis Old Town

43


22.-27.jūlijs, Jūrmala

Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss JAUNAIS VILNIS Jauno popmūzikas izpildītāju konkursā piedalās solisti no Krievijas, Austrumeiropas un citām valstīm. Jūrmala, www.jurmala.lv

26. jūlijs, Sigulda

5. Blūza svētki Starptautiskais blūza festivāls, vienīgais brīvdabas blūza pasākums Latvijā, reizi gadā pulcina gan labākos mūsu valsts izpildītājus, gan ārzemju viesus. Programmu papildina nacionālā blūza konkursa fināls, kura uzvarētāji pārstāv Latviju Eiropas galvenajā šī mūzikas stila notikumā EUROPEAN BLUES CHALLENGE. Festivāla neatņemama sastāvdaļa ir blūzam veltīta brīvdabas fotoizstāde. Savukārt kinozālē visu dienu tiek demonstrētas dokumentālās filmas. Sigulda, Livonijas ordeņa pils, www.bluesfest.lv. Biļetes: www.bilesuserviss.lv.

26.jūlijs, Ozolnieki

Ozolnieku novada svētki Svētki ar devīzi „Ar saknēm novadā” ir lielākais Ozolnieku novada pasākums. Svētki iesākas ar gājienu Ozolniekos, tiek sveikti jaundzimušie, visu dienu piedāvātas aizraujoša izklaide un atpūta novada iedzīvotājiem un viesiem. Ozolnieki, www.ozolnieki.lv

28. – 31.jūlijs, 1. – 3.augusts, Jūrmala

Humora festivāls COMEDY CLUB Četras dienas Dzintaru koncertzālē skatītājus izklaidēs Krievijas progresīvākā humora radītāji: kluba COMEDY CLUB rezidenti Gariks Martirosjans, Pāvels Voļa, Timurs Batrudinovs, Gariks Harlamovs un citas zvaigznes. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

18., 19. jūlijs, Liepāja

Elektroniskās mūzikas festivāls SHINE CAFE Neatlaidīgi un mērķtiecīgi Liepājā attīstās elektroniskās mūzikas festivāls SHINE CAFE, kas pludmalē uzbur palmu oāzi, ļaujot justies kā okeāna tuvumā. Mūzika, dejas, laiska bezrūpība priecēs visus, kas apmeklēs šo festivālu. Liepāja, www.shinecafe.lv

23. – 27.jūlijs, Valmiera

Starptautiskais gaisa balonu festivāls VALMIERAS KAUSS Devīto gadu notiks Starptautiskais gaisa balonu festivāls VALMIERAS KAUSS. Pasākumā piedalīsies ap 15 gaisa balonu komandu no Latvijas, Lietuvas un Krievijas, kas priecēs ar iespaidīgiem skatiem, jo lidojumi notiks virs pilsētas. Tāpat būs krāšņs degļu šovs un gaisa balonu spīdēšana Dīvaliņa pļavās. Valmiera, www.valmiera.lv, www.naclidot.lv

25. – 27. jūlijs, Ventspils

13. Latvijas amatierteātru salidojums Jūlija pēdējās brīvdienās Ventspils kļūs par mājvietu 13. Latvijas amatierteātru salidojumam. Tas būs trīs dienu maratons, kurā kolektīvi spēlēs izrādes, piedalīsies atraktīvos pasākumos, godinās skatuves seniorus, kā arī baudīs Ventspils viesmīlību. Ventspils,+371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

44

tra arhīvs onālā tūrisma cen

Foto: Jelgavas reģi

svētki Ozolnieku novada val Ozolnieki County Festi

Starptautiskais gais a balonu festivāls VALMIERAS KAUSS International Air Ball 2014 oon Festival VALMIE RA CUP 2014 Foto: Valmieras pilsē tas pašvaldība


July 22 – 27, Jūrmala

International young solists contest NEW WAVE Annually, the international young solists contest is held in Jūrmala with participants from Russia and other countries. Jūrmala, www.jurmala.lv

July 26, Sigulda

5th BLUES FESTIVAL The International Blues Festival, the only open-air blues festival in Latvia, once in a year gather the best Latvian and foreign blues performers. The festival features also the National blues competition final. The winners of this competition will represent Latvia in the main blues event in Europe, the European Blues Challenge. The programmes include blues themed open-air photo exhibition and blues themed documentaries. Sigulda, Livonian Order Sigulda Castle, www.bluesfest.lv Tickets www.bilesuserviss.lv

July 26, Ozolnieki

Ozolnieki County Festival The Festival of Ozolnieki county with the slogan “With roots in the municipality” is the largest event in Ozolnieki county. The festival begins with a procession at Ozolnieki. During the festival, the municipality’s newborn children are greeted and all day long, exciting entertainment and recreational opportunities are offered for residents and visitors. Ozolnieki, www.ozolnieki.lv

July 28-31, August 1-3, Jūrmala

Humour Festival COMEDY CLUB For four days at the Dzintari Concert Hall the viewers will be entertained by the Russia’s modern humour founders, Comedy Club residents Garik Martirosyan, Pavel Volya, Timur Batrutdinov, Garik Kharlamov and other stars. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

July 18-19, Liepāja Liepājas kultūras

pārvaldes foto

ls SHINE CAFE mūzikas festivā CAFE Elektroniskās INE sic Festival SH Electronic Mu

Electronic Music Festival SHINE CAFE The electronic music festival SHINE CAFE has earned its place in Liepāja’s culture life, every year creating in Liepāja’s beach a palm oasis and bringing the oceanic feeling. Music, dances, carelessness will bring joy to every visitor. Liepāja, www.shinecafe.lv

July 23-27, Valmiera

International Air Balloon Festival VALMIERA CUP 2014 For the ninth year Valmiera will host the International Air Balloon Festival VALMIERA CUP 2014. The event will gather up to 15 air balloon teams from Latvia, Lithuania and Russia. Locals and guests will experience impressive views since the flight will take place above the city. The programme includes a spectacular burner show and air balloon lights in the Dīvaliņš meadows. Valmiera, www.valmiera.lv, www.naclidot.lv

July 25-27, Ventspils

13th Latvian Amateur Theatre Gathering in Ventspils On the last weekend of July Ventspils hosts the XIII Latvian Amateur Theatre Gathering. It will be a three-day long marathon with amateur theatre shows and theatres from all Latvia participating. They will play shows, have entertaining events, honour senior actors and enjoy the hospitality of Ventspils. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

45


26.jūlijs, Ludza

KLAIDOŅU DIENAS LUDZĀ Vairākus gadus ludzāniešus un viesus priecē motociklu parāde senās Ludzas ielās, kad motora rūkoņa atskan pat senās pils drupās. Īpaša gaisotne un prieks valda stadionā VĀRPA, kur notiek pasākums. Tur varēs vērot motociklistu paraugdemonstrējumus, kuros piedalīties aicināts katrs klātesošais, varēs vērot arī neparastu šovu un mākslinieku uzstāšanos. Būs iespēja satikt vecos draugus un atrast jaunus, lai kopā atpūstos pie alus kausa, skanot deju mūzikai. Pasākums bez maksas. Ludza, MC LIELCEĻA KLAIDOŅI, +371 22067247

1.– 3.augusts, Rēzekne

Rēzeknes pilsētas svētki Rēzekne ir pilsēta Latgales sirdī, kurā satiekas dažādas valodas, kultūras un laikmeti. Svētku laikā notiek radošas aktivitātes lieliem un maziem, var izbaudīt folkloras un popmūzikas koncertus, just viduslaiku noskaņas Rēzeknes pilskalnā un iepazīt viduslaiku sadzīves tradīcijas vēstures rekonstrukcijas klubu sniegumā, notiek akordeonistu plenērs, sporta sacensības. Tradicionālajā bērnu ratiņu parādē ģimenes pārsteidz ar izrotāto ratiņu idejām, bet Rēzeknes iestāžu un organizāciju gājienā valda košums un atraktivitāte. Saistībā ar patruļkuģa RĒZEKNE palaišanu ūdenī šī gada svētkos būs vairāki pasākumi par jūras tēmu. Rēzekne, Rēzeknes kultūras un tūrisma centrs, direktore Jūlija Danilina, +371 28325686, +371 26106775, www.rezekne.lv, kultur@rezekne.lv

1.augusts, Turaida

Turaidas mūra pils 800. gadskārta Arheoloģijas un arhitektūras piemineklis Turaidas pils ir viena no senākajām mūsdienās apskatāmajām viduslaiku pilīm Latvijā. Tās celtniecība sākta 1214. gadā. No galvenā torņa paveras gleznainā Gaujas senleja. Turaidas pils ir arheoloģiski visplašāk pētītā pils Baltijas valstīs, tā iekļauta Turaidas muzejrezervātā un kļuvusi par Latvijas tūrisma simbolu. Turaida, www.sigulda.lv

1. – 3.augusts, Sigulda

22. Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki 22. reizi krāšņā Siguldas pils kļūs par greznu ietvaru izcilam mūzikas notikumam – Opermūzikas svētkiem. Tie uz Latviju ikreiz atved Eiropā un pasaulē pazīstamus operas māksliniekus. Galvenais notikums līdzās bērnu izrādei un galā koncertam ir unikāls Ž.Bizē operas KARMENA brīvdabas oriģināliestudējums, pielāgots Siguldas pils estrādei. Sigulda, Livonijas ordeņa pils, www.sigulda.lv. Biļetes: www.bilesuparadize.lv.

1– 3.augusts, Ventspils

Ventspils pilsētas svētki Pirmajā augusta nedēļā Ventspils aicina uz pilsētas 724.dzimšanas dienu. Kā ik gadu, Ostas ielas promenādē oriģinālus un košus ziedu paklājus veidos jau 14. Baltijas ziedu paklāju festivāla dalībnieki. Būs tradicionālais svētku gājiens, visu dienu muzikāli priekšnesumi un radošas darbnīcas Ostas ielās promenādē, Rātslaukumā un Dzirnavu laukumā, darbosies amatnieku darinājumu tirdziņš un brīvdabas kafejnīcas. Sporta pasākumi notiks Ventspils pludmalē un skeitparkā. Svētki noslēgsies ar grandiozu uguņošanu un balli Reņķa dārzā. Ventspils, + 371 63623796, www.ventspils.lv. Tūrisma firma IMPRO (Latvija) organizē braucienu uz pasākumu, www.impro.lv, + 371 67221312

46

Foto: Aleksandrs Tolo

pilo

Rēzeknes pilsētas svētki Rēzekne City Festi val

s svētki Siguldas Opermūzika 22. Starptautiskie Festival onal Opera Music 22nd Sigulda Internati tiņš Zno rs Ilmā : Foto


July 26, Ludza

VAGABOND DAYS IN LUDZA 2014 For many years already locals and guests can enjoy the biker parade in the old streets of Ludza with the rumbling sound going even up to the Ludza Castle ruins. The venue, Ludza stadium VĀRPA, has a unique atmosphere. At the venue visitors can watch the bikers stunts, surprising shows and performances by different artists. A chance to meet old and new friends and relax with a glass of beer and dance music. The event is free of charge. Ludza, MC LIELCEĻA KLAIDOŅI, +371 22067247

August 1-3, Rēzekne

Rēzekne City Festival

Foto: Ludzas novada

TIC

Rēzekne is a city at the heart of Latgale where different languages, cultures and centuries meet. The festival offers creative activities for all generations: folk and pop music concerts, medieval atmosphere at the Rēzekne Castle Mound, medieval traditions, accordionists’ competition, and sport competitions. The traditional baby carriage parade always surprises with unique ideas, while the parade with Rēzekne organizations and institutions always amazes with its colourfulness. Since this year the construction of patrol boat RĒZEKNE was finished, the Rēzekne City Festival will have a maritime theme. Rēzekne, Rēzeknes Culture and Tourism Centre, Director Jūlija Danilina, +371 28325686, +371 26106775, www.rezekne.lv, e-pasts kultur@rezekne.lv

August 1, Turaida

800th Anniversary of Turaida Masonry Castle Turaida Castle, an archaeological and architectural monument, is one of the oldest medieval castles in Latvia. The main tower of Turaidas Castle has a spectacular view of the scenic ancient valley of Gauja. Turaida Castle is the castle in Baltics that the archaeologists have researched the most. Nowadays it’s part of the Turaidas Museum Reserve. It’s a symbol for Latvia’s tourism. Construction of the Turaida Masonry Castle was started in 1214. Turaida, www.sigulda.lv

August 1-3, Sigulda KLAIDOŅU DIENAS LUDZĀ VAGABOND DAYS IN LUDZA

22nd Sigulda International Opera Music Festival For 22nd time the spectacular Sigulda castle will host an outstanding musical event, the Sigulda Opera Music Festival. Every year the Sigulda International Opera Music Festival brings to Latvia many European and international opera music stars. The main event of the festival along with children’s play and Gala concert is the unique open-air original staging of the G.Bizet’s Carmen, produced for the Sigulda Castle Open-air Stage. Sigulda Livonian Castle, www.sigulda.lv Tickets: www.bilesuparadize.lv

August 1-3, Ventspils

Ventspils City Festival – 724 At the first week of August Ventspils welcomes everyone to its 724th anniversary. As every year the Baltic Festival of Flower Carpets will make wonderful and colourful flower carpets at the Ostas Street promenade. The programme includes also the traditional parade. All day long there will be musical performances, creative workshops, crafts fair and open-air cafés at the Ostas Street promenade, Town Square, Mill Square. Different sports events will take place at the Ventspils’ beach and skate park. The event will close with fireworks and a party at the Reņķa Garden. Ventspils,+ 371 63623796, www.ventspils.lvThe tourism company IMPRO (Latvia) is organizing a tour to the festival, + 371 67221312 www.impro.lv

47


1– 3.augusts, Līgatnes novads

Festivāls LABA DABA LABA DABA ir starptautisks mūzikas festivāls, kas augusta pirmajā nedēļas nogalē sesto gadu notiks Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā RATNIEKI (Līgatnes novada Līgatnes pagastā). Uz vairākām skatuvēm varēs dzirdēt vairāk nekā 60 grupu un DJ apvienību no visas pasaules, kas spēlē regeju, etnofolkmūziku, roku, elektronisko mūziku, citus žanrus un to variācijas. Līgatnes pagasts, organizē: pilna servisa pasākumu aģentūra PAREIZA ĶĪMIJA, +371 67211040, www.kimija.lv, www.labadaba.lv. Biļetes: www.bilesuserviss.lv, par izdevīgākām cenām var iegādāties klubā NABAKLAB. Bērniem līdz 12 gadiem vecāku pavadībā ieeja bez maksas.

1– 10.augusts, Salacgrīva

Starptautiskais Salacgrīvas klasiskās mūzikas festivāls Festivāla laikā notiks nometne – meistarklases talantīgākajiem mūzikas skolu audzēkņiem no visas Latvijas. Tās vadīs Maskavas konservatorijas pasniedzēji, kā arī pedagogi no Spānijas, Itālijas un Latvijas. Festivāla mākslinieciskais vadītājs Aleksejs Lundins saka: „Daba un mūzika – kas var būt labāks un svarīgāks? Salacgrīvā, kas atrodas vienā no skaistākajām Latvijas vietām, mūzika var skanēt ne tikai dažādās zālēs, bet arī brīvā dabā, tas radīs brīvību mūziķu saskarsmē ar festivāla viesiem.” Koncerti notiks Ainažos, Liepupē un Salacgrīvā. Galā koncerts notiek uz peldošas skatuves. Biļetes – uz atsevišķiem koncertiem. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Ilga Tiesnese, ilga.tiesnese@salacgriva.lv, +371 64071987, +371 26545574

2. augusts, Preiļi

Latgales šlāgermuzikantu saiets Preiļu estrādē Latgales šlāgermuzikantu saiets turpinātu tradīciju pulcināt populārākās grupas un izpildītājus. Šogad apmeklētājus priecēs gan plašākai publikai zināmi un iecienīti muzikanti, gan daudzsološi debitanti. Noslēgumā jautra nakts balle. Preiļi, Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, +371 65322200, +371 29235318, kcentrs@preili.lv, www.preili.lv

Foto: Ilga Tiesnese ikas festivāls cgrīvas klasiskās mūz Starptautiskais Sala val in Salacgrīva Classical Music Festi l ona rnati Inte The

Melodiskās mūzikas svētki The Festival of Mel odious Music

2.augusts, Valka

Melodiskās mūzikas svētki Koncertā un ballē dzirdēsiet dažādu stilu melodijas. Vienīgo reizi šogad uzstāsies pilsētas kapela BUMERANGS savā zelta sastāvā, piedalīsies Edmunds Mednis no ASV, būs arī grupas BRUĢIS, JOKERI un citas. Devīze – melodiska mūzika, nekādu fonogrammu un labs garastāvoklis. Atraktīvs vadītājs visu nakti apmeklētājus pavadīs skanīgā mūzikas pasaulē. Valka, www.valka.lv, novads@valka.lv, +371 64722238

8. – 10. augusts, Liepāja

Festivāls FONTAINE Kluba FONTAINE PALACE izveidotājs un mūziķis Luijs Fonteins ik gadu augustā uz Liepāju aicina smagās un alternatīvās mūzikas cienītājus. Liepāja, www.fontainepalace.lv

48

Foto: Valkas novada domes

arhīvs


August 1-3, Līgatne County

Festival LABADABA The Festival LABADABA is an international music festival that will take place for its sixth year at the first weekend of August at RATNIEKI, the recreational complex of the University of Latvia (Līgatne municipality, Līgatne County). The festival features several stages with more than 60 bands and DJs performing from all around the world in different genres as reggae, ethno folk, rock, electro and others. Līgatne municipality, organizers: event agency PAREIZA ĶĪMIJA; +371 67211040, www.kimija.lv, www.labadaba.lv, tickets: www.bilesuserviss.lv, tickets for better prices can be purchased at the club NABAKLAB, for children up to 12 years under the guidance of parents the entrance is free of charge.

August 1-10, Salacgrīva

The International Classical Music Festival in Salacgrīva The Festival will offer camp-master classes for the most talented music school students from all Latvia. The master classes will be given by teachers from the Moscow Conservatory, as well as from Spain, Italy and Latvia. The Festival’s artistic director Aleksejs Lundins reveals: “Nature and music is essential at life. In Salacgrīva, one of the most beautiful locations in Latvia, the music can be played not only at the concerts halls, but also in an open-air, creating a more free atmosphere for artists to connect with the audience.” Concerts during the festival will take place in Ainaži, Liepupe and Salacgrīva. The gala concert will be on a floating stage. Tickets needed only for some concerts. Salacgrīva, www.salacgriva.lv Ilga Tiesnese +37164071987, +37126545574, ilga.tiesnese@salacgriva.lv

August 2, Preiļi

The Gathering of Folk Musicians in Latgale The traditional gathering of folk musicians will take place at the Preiļi City Openair Stage and will continue this well-established tradition and bring together the most popular bands and performers. This year the visitors can enjoy performances from already well-known bands and soloists, as well as from newcomers. The event will close with a fun party at the night. Preiļi, Preiļi Culture Centre, Raiņa boulevard 28, Preiļi, +371 65322200, +37129235318, kcentrs@preili.lv, www.preili.lv

August 2, Valka

The Festival of Melodious Music Musicians in different genres will perform various melodies at the concert and ball. This year only the city’s band BUMERANGS will perform with its previous member, Edmunds Mednis from the U.S. The band BRUĢIS, JOKERI and others will participate as well. The festival’s slogan is: melodious music, no phonograms and a good mood. All night long an entertaining host will guide the audience in the world of music. Valka, +37164722238, novads@valka.lv; www.valka.lv

August 8-10

FONTAINE Festival, Liepāja Every year in August the musician Louie Fontaine, the founder of the club FONTAINE PALACE, welcomes to Liepāja the fans of heavy and alternative music. Liepaja, www.fontainepalace.lv

49


7.augusts, Jūrmala

15.Starptautiskais baleta festivāls BALETA ZVAIGZNES JŪRMALĀ 15.Starptautiskajā baleta festivālā BALETA ZVAIGZNES JŪRMALĀ Dzintaru koncertzālē piedalīsies dejas meistari no visas pasaules: ASV, Austrālijas, Vācijas, Japānas, Čehijas, Ukrainas, Kazahstānas un Latvijas. Varēs redzēt izcilāko horeogrāfu darbus, kas tiek uzskatīti par mūsdienu dejas augstākajām virsotnēm. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

7. – 10.augusts, Valmiera

Teātra festivāls „NoMadI” 4.Starptautiskais teātra festivāls jauniem cilvēkiem „NoMadI” ir vienīgais Latvijā, kas dažāda žanra laikmetīgās skatuves mākslas darbus piedāvā ģimenēm. Kopīgs mākslas piedzīvojums stiprina bērnu un vecāku emocionālo vienotību, dod iespēju domāt un sarunāties ne tikai par ikdienišķiem sīkumiem, bet arī to, kas notiek ar mums, kad mēģinām saprast sevi pasaulē. Tā ir vieta, kur jauniem cilvēkiem satikties ar tiem, kuriem ir lielāka dzīves pieredze. Satikties, lai kopā domātu un sarunātos, mēģinātu izprast jautājumus, kas svarīgi ikvienam neatkarīgi no vecuma. Valmiera, www.valmiera.lv, www.nomadi.lv

8. – 10.augusts, Cēsis

Viduslaiku svētki Cēsu Livonijas ordeņa pilī Viduslaiku dienās laika pārbaudi izturējusī māksla, mūzika, prasmes, modes un sacensību gars atdzīvina Cēsis un tās pili. Svētkos akcentēta sadzīve viduslaikos, kā arī bruņniecības tradīcijas: sacensības, lauka kaujas, cīņu paraugdemonstrējumi. Uzstājas viduslaiku mūzikas ansambļi no dažādām valstīm, kā arī no Latvijas. Tirdziņš, mielastu vietas, amatniecības paraugdemonstrējumi un citas tematiskās aktivitātes ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa. Biļetes iegādājamas pasākuma dienā.

certzāles arhīvs

Foto: Dzintaru kon

IGZNES JŪRMALĀ Festivāls BALETA ZVA 4 RS IN JŪRMALA 201 Festival BALLET STA

Cēsis, organizē Cēsu vēstures un mākslas muzejs, Pils laukums 9, +371 64121815, www.cesupils.lv, pils@cesis.lv. Norises vieta: Cēsu viduslaiku pils, Pils laukums 9.

8. – 10.augusts, Cēsis

Vēsturisko filmu skate Vēsturisko filmu skate, kas notiks piekto reizi, piedāvā skatītājiem pārdomātu programmu dzīvā vēsturiskā vidē. Kino demonstrējumi notiek Cēsu viduslaiku pils dārzā un pilsdrupu mūros, tā panākot, ka vide papildina kino programmu, kļūstot par savdabīgu pievienoto vērtību un rosinot kino cienītājos papildu emocijas. Katru gadu festivālam ir cita tēma, pēc kuras izraudzītas dažādos gados pasaulē uzņemtas mākslas un dokumentālās filmas par viduslaikiem, ir arī multiplikācijas filmu programma bērniem. Biļetes – BIĻEŠU PARADĪZES kasēs. Cēsis, organizē Cēsu vēstures un mākslas muzejs, Pils laukums 9, +371 64121815, pils@cesis.lv, www.filmuskate.cesis.lv. Norises vieta: Cēsu viduslaiku pils, Pils laukums 9.

8., 9.augusts, Salacgrīva

Salacgrīvas pilsētas svētki Salacgrīva atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā pie jūras, krāšņām upēm, neskartiem mežiem. Tas ir zaļais novads, kas izmanto vēja spēku, zemes, jūras un saules siltumu. Svētki pilsētai sākas piektdienas vakarā ar traktierī demonstrētām filmām par Salacgrīvu. Bet sestdienas rīts iesākas ar lielo tirgošanos, kurai seko radošas darbnīcas un tikšanās ielās un laukumos, tad novada biedrību organizētie pasākumi un koncerti uz brīvdabas skatuves. Dienas vidū notiek peldlīdzekļu sacensības, pēc tam uzņēmumi, iestādes un biedrības dodas krāšņā gājienā no novada domes līdz Jahtu laukumam. Noslēgumā koncerts un balle. Apmeklējums par brīvu. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, salackultura@inbox.lv

50

e Vēsturisko filmu skat Historic Film Festival Foto: Cēsu Tūrisma

informācijas centra

arhīvs


August 7, Jūrmala

15th International Ballet Festival BALLET STARS IN JŪRMALA 2014 On August 7 the 15th International Ballet Festival BALLET STARS IN JŪRMALA 2014 will take place at the Dzintari Concert Hall. The Festival will feature dance masters from all around the world: the U.S., Australia, Germany, Japan, the Czech Republic, Ukraine, Kazakhstan and Latvia. The programme will offer the best staging from contemporary choreographs, already recognized as the top performances in contemporary dance. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

August 7-10, Valmiera

Theatre Festival NoMadI The fourth international youth theatre festival NoMadI is the only theatre festival in Latvia that offers contemporary theatre shows in different genres just for families. A shared experience in a theatre strengthens the emotional bond between a child and parents, giving a chance to reflect and talk not only about mundane things, but also about our role in the world. It’s a place for young people to meet with more experienced. To reflect and discuss together and find questions on answers that are important to everyone no matter of age. Valmiera, www.nomadi.lv, www.valmiera.lv

August 8-10, Cēsis

Medieval Festival in the Cēsis Livonian Castle During the Medieval Days the ancient music, art, skills, fashion and competition revives the City Cēsis and Cēsis Castle. A special importance is given to the everyday life in the medieval times, as well as to chivalry: competitions, field battles, fight demonstrations. Medieval music groups from Latvia and other countries will perform at the festival. The programme includes also fairs, feasts, craft shows and other thematic activities. Cēsis, Tickets will be on sale at the day of venue. Organizer: Cēsis History and Art Museum, Pils Square 9. Tel. +371 64121815 pils@cesis.lv www.cesupils.lv , Venue: Cēsis Medieval Castle, Pils Square 9, Cēsis

August 8-10, Cēsis

Historic Film Festival Foto: Cēsu Tūrisma

informācijas centra

Viduslaiku svētki Cēsī s Medieval Festival in the

Cēsis

arhīvs

The Historic Film Festival, that will take place for its fifth year, offers to the audience a carefully selected historic film programme in a living historic setting. The movie showings take place in the Cēsis Medieval Castle Garden and in the Castle Ruins. The historic setting indirectly complements to the programme, bringing to it an added value and provoking in the viewers certain emotions. Every year the festival has its theme, after which the organizers select feature films and documentaries from different periods of time, as well as an animations programme for children. Cēsis, Tickets: „Biļešu Paradīzes” ticket service. Organizer: Cēsis History and Art Museum, Pils Square 9. Tel. +371 64121815 pils@cesis.lv ; www.filmuskate.cesis.lv Venue: Cēsis Medieval Castle, Pils Square 9, Cēsis

August 8-9, Salacgrīva

Salacgrīva City Festival Salacgrīva is located in the Northern Vidzeme, it’s the county of GREEN where the power of wind and the warmth of land, sea and sun are explored. This is a festival for both locals and guests. The event starts at the Saturday morning with a big fair, followed by creative workshops, gatherings in the streets and squares, and events and concerts on the open-air stage. At the midday the boat race takes place, after which the local enterprises, institutions and organizations go in a colourful parade starting from the County Council to the Yacht Square. The festival ends with a concert and a party. The events are free of charge! Salacgrīva, www.salacgriva.lv , Pārsla Dzērve, salackultura@inbox.lv

51


8.-31.augusts, Rēzekne

Kino un mūzikas festivāls Latgales vēstniecībā GORS Festivāla laikā, nedēļas nogalēs rēzeknieši un pilsētas viesi varēs baudīt plašu kultūras programmu – koncerti, mākslas izstādes, filmu konkursa skate, tikšanās ar iemīļotiem aktieriem, kino uz koncertzāles jumta terases u.c. Rēzekne, Latgales vēstniecībā GORS (SIA AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE), valdes locekle Diāna Zirniņa, +371 26673311, www.rezekne.lv, www.latgalesgors.lv, e-pasts diana.zirnina@rezekne.lv

8. – 10.augusts, Ludza

AR SAULI AZOTĒ Ludzas pilsētas svētki parasti notiek augusta sākumā vairākas dienas. Tad sabrauc gan bijušie ludzānieši, gan draugi un radi, gan viesi no daudzām valstīm. Pilsēta, saposta svētkiem, piedāvā pasākumus visdažādākajām gaumēm: sacensības Mazā Ludzas ezera radziņā (pludmales volejbolu, futbolu, handbolu, veiklības spēles bērniem, šahu un daudz kā cita sporta cienītājiem), viesmākslinieku un pašmāju mūziķu koncertus, vizināšanos ar plostu, izstādes muzejā un mākslas skolā, gardumus, Seno arodu dienu Ludzas amatnieku centrā, vides darbnīcas un izklaides bērniem un populāro bērnu un jauniešu popmūzikas festivālu SAULES LIETUS LATGALĒ. Svētkos meklēsim sauli sejās un sirdīs! Pasākumi bez maksas. Ludza, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvalde, sarma-s-z@inbox.lv, +371 65707124, www.ludza.lv

9.augusts, Sigulda

Dabas koncertzāle Dabas koncertzāle cienītājus aicina uz Siguldas senleju, lai pārsteigtu ar tās unikālajām dabas vērtībām izziņas pārgājienos, pētniecības un radošās darbnīcās un vakara koncertā. Galvenais varonis, kas palīdzēs izdzīvot šo stāstu, būs bruņuzivs. Tā ir vairāk nekā 400 miljonu gadu veco Gaujas senlejas krastus veidojošo smilšakmens iežu vienaudze. Deviņus gadus Dabas koncertzāle spējusi lauzt robežas starp zinātni un kultūru, stiprināt draudzību starp paaudzēm radošajā komandā, kā arī starp skatītājiem, integrējusi tradicionālo un mūsdienīgo pasauli, meklējot dažādas muzikālas un videomākslas izpausmes, inovatīvā un atraktīvā veidā skaidrot dabas vērtības, izglītot sabiedrību par tām. Dalība pasākumā bez maksas. Sigulda, Gaujas senleja, Gaujas nacionālais parks, www.sigulda.lv

9.augusts, Jūrmala

Festivāls ŠANSON Ik gadu Dzintaru koncertzālē tiek rīkota šovprogramma ŠANSON, kurā piedalās Krievijas skatuves zvaigznes. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

11. – 17.augusts, Ventspils

Mūsdienu ritma mūzikas festivāls un meistarklase VENTSPILS GROOVE Tiem, kas vēlas dzirdēt starptautiski atzītu džeza mūziķu uzstāšanos, jābrauc augustā uz Ventspili. Starptautiskajā mūsdienu ritma mūzikas festivālā VENTSPILS GROOVE koncertēs gan Latvijas un ārvalstu džeza meistari, gan bērni un jaunieši, kas veselu nedēļu būs pilnveidojuši prasmes meistarklasēs pie profesionāliem mūziķiem un pedagogiem no ASV, Luksemburgas, Nīderlandes, Itālijas, Brazīlijas, Francijas un Latvijas. Koncerti skanēs Rātslaukumā, Dzirnavu laukumā un Ventspils ielās. Ventspils, www.ventspils.lv, www.kulturascentrs.ventspils.lv, +371 63623796, +371 63622263

52

Foto: Ludzas novada

TIC

AR SAULI AZOTĒ SUN IN THE POCKET

Dabas koncertzāle Nature Concert Hall Foto: Siguldas nov ada pašvaldības Kult

ūras pārvalde


August 8-31, Rēzekne

Cinema and Music Festival at Latgale Embassy GORS During the festival a wide range of cultural programs - will be presented. Concerts, art exhibitions, Films Competition, a meeting with actors, cinema on the roof terrace, etc. Rēzekne, Latgale Embassy GORS (SIA Eastern Latvia Concert Hall), member of the board Diāna Zirniņa, +371 26673311, www.rezekne.lv, www.latgalesgors.lv, e-pasts diana.zirnina@rezekne.lv

August 8-10, Ludza

SUN IN THE POCKET Traditionally the Ludza City Festival takes place in the beginning of August for several days. Former locals, friends and relatives, and guests from other countries come to Ludza. The festival includes diverse activities: competitions at the Little Ludzas Lake, beach volleyball, football, handball, skill competitions for children, chess and many more sports events, performances by guest and local artists, rafting, museum and art school exhibitions, ancient crafts day at the Ludza Crafts Centre, nature workshops and entertainment for children, children and youth pop music festival SUN RAIN IN LATGALE. The festival will bring sun to people’s faces and hearts. The events are free of charge. Ludza, Ludza Education, Culture and Sports Department, tel. +371 65707124, sarma-s-z@inbox.lv, www.ludza.lv

August 9, Sigulda

Nature Concert Hall The Nature Concert Hall welcomes everyone in the ancient Sigulda valley to experience the unique nature setting in different hikes, research and creative workshops, and in the evening concert. The Armoured Fish is the event’s main character that will guide the visitors through this experience. It’s a prehistoric extinct fish that was living around the same time when the shores of Gaujas ancient valley were forming 400 million years ago. For nine years the Nature Concert Hall has managed to unite science and culture, strengthen the ties between generations both among the organizers and viewers, integrate the traditional and contemporary in different music and video-art genres, and in an innovative and entertaining way to reveal the nature’s values and educate the society. The events are free of charge. Sigulda, Gauja ancient valley in Sigulda, Gauja National Park, www.sigulda.lv

August 9, Jūrmala

Festival CHANSON The show CHANSON is organized every year at the Dzintari Concert Hall. The performers are Russian show stars. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

1 August 11-17, Ventspils

Contemporary Rhythm Music Festival and Master Class VENTSPILS GROOVE 2014 Ventspils in August is a place to be for those who love professional and world-recognized jazz music. The international contemporary rhythm music festival VENTSPILS GROOVE 2014 will feature concerts from professional Latvian and foreign jazz musicians. Children and youngsters fore a whole week will have a chance to better their skills in master classes given by professional musicians and teachers from the U.S., Luxembourg, the Netherlands, Italy, Brazil, France and Latvia. The concerts will be held at the Town Square, Mill Square and in the Ventspils streets. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

53


11. – 17.augusts, Jūrmala

Starptautiskais mūzikas festivāls SUMMERTIME Desmito reizi festivāls SUMMERTIME – AICINA INESE GALANTE Dzintaru koncertzālē piedāvās klausītājiem ielūkoties mākslinieces skaņu pasaulē. Kopā ar Inesi Galanti piedalās viņas draugi, pasaules mēroga zvaigznes un jaunie mūziķi – izpildītāji no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas un Amerikas, kā arī Krievijas džeza zvaigznes un latviešu dziedātāji. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

15.augusts, Talsi

Talsu novada Draugu diena (dāņu kultūras diena) Tradīcija rīkot Talsu Draugu dienu sākta aizvadītā gada Dižmāras gadatirgus priekšvakarā. Novada pašvaldībai ir deviņi ārvalstu sadarbības partneri – pašvaldības, ar kurām notiek intensīva kultūras apmaiņa. Šogad Draugu diena veltīta Lejres komūnai Dānijā. Talsu novadu apmeklēs pārstāvji no visām partneru valstīm: Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas, Turcijas, Nīderlandes. Būs viesu un Talsu novada amatierkolektīvu koncerti, izstādes, nacionālo ēdienu degustācija, amatnieku darinājumu izstāde un suvenīru tirdzniecība. Talsi, Talsu novads, www.talsi.lv, inga.priede@talsi.lv

15.augusts, Rīga

Rīgas svētki Koncerti, performances, izrādes un atrakcijas gan centrālajos laukumos, gan priekšpilsētās un ielu svētkos. Rīga, www.rigassvetki.lv

16.augusts, Talsi

11.Dižmāras gadatirgus Talsos Šajā dienā Talsos no malu malām gaidīti pircēji, pārdevēji, dižoties gribētāji, teātra spēlētāji, dziedātāji, dejotāji un vienkārši vērotāji, lai būtu klāt gada lielākajā notikumā – Dižmāras gadatirgū. Ik gadu vasaras otrajā pusē gleznainākā Talsu vieta starp diviem ezeriem un diviem pakalniem sasauc kopā ļaudis uz raibo pasākumu. Jau pagājušā gadsimta sākumā Dižmāra Talsos bija laiks, kad apkārtnē darbi tika pārtraukti, svētku drēbes apvilktas un vasarā sapelnītā nauda ķešā salikta, lai dotos uz Dižmāru. Seno dienu godība nav zudusi arī šodien – par to liecina kaut vai tas, ka visas tirdzniecības vietas bija pilnas jau pirmajās dienās pēc pieteikšanās sākuma. Kā jau īstā gadatirgū tā noskaņu papildinās visdažādākās aktivitātes. Talsi, www.talsi.lv, www.talsutautasnams.lv

16.augusts, Salacgrīva

Ziemeļlivonijas svētki Ainažos 16.augusta sestdienā Starptautiskajam Ziemeļlivonijas festivālam tiks svinēts 10 gadu un Ainažu jūrskolai – 150. Te interesanti laiku varēs pavadīt ikviens, jo svētki notiks visā pilsētā: no rīta varēs iepirkties tirdziņā, iestiprināties bufetēs un piedalīties sportiskās aktivitātēs. Sacensības organizēs biedrība SPRINTS A. Atklāšana notiks 12.00 laukumā pie Veides pils, būs svētku uzrunas, apsveikumi, vēlāk koncerts, balle brīvā dabā un atpūta līdz rītam. Biļetes tikai uz vakara koncertu. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, ainazukn@inbox.lv, Solveiga Muciņa, +371 64043219

54

a Foto: Marta Bumbier s

Dižmāras gadatirgus Talso Dižmāra Fair in Talsi


August 11-17, Jūrmala

International Music Festival SUMMERTIME For its tenth year the festival SUMMERTIME and Inese Galente welcomes at the Dzintari Concert Hall to dive in the world of music. Along with the singer Inese Galante the festival will feature her friends-musicians, world-class stars and newcomers: performers from Germany, Sweden, Norway, Lithuania, the U.S., Russia and Latvia. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

August 15, Talsi

Talsi County Friends Day (Denmark’s Culture Day) The tradition to organize a Talsi Friends Day started last year before the Dižmāra Fair. The Talsi County local government has nine partner cities with which Talsi has close cultural exchange programmes. In 2014 Talsi Friends Day will be devoted to Denmark’s city Lejre. Participants from all Talsi partner cities in Russia, Estonia, Lithuania, Sweden, Denmark, Turkey and the Netherland will come to Talsi during these days. The programme includes concerts from local and visiting amateur collectives, exhibitions, national food degustation, craft demonstrations and souvenir fairs. Talsi, Talsi County, www.talsi.lv, +37126350440; inga.priede@talsi.lv

August 15, Rīga

RIGA CITY FESTIVAL Foto: Dzintaru kon Starptautiskais mūz ikas festivāls SUM MERTIME International Mus ic Festival SUMMER TIME

certzāles arhīvs

The festival offers concerts, performances, shows and events in the city’s central squares, streets and outskirts. Rīga, www.rigassvetki.lv

August 16, Talsi

11th Dižmāra Fair in Talsi ki Ainažos Ziemeļlivonijas svēt Festival in Ainaži Northern Livonian

Foto: Ilga Tiesnese

In this day Talsi welcomes shoppers, sellers, theatre masters, singers, dancers and just observers from all around to be together at the main event in Talsi, the Dižmāra Fair. At the end of every summer in the most scenic place in Talsi, between two lakes and hills, people from all around come to the year’s most colourful event. Already at the beginning of 20th century Dižmāra Fair was a time when all the work in Talsi stopped, people dressed up and took all of their saved money to go to the Dižmāra Fair. The tradition has been kept alive till the modern day. As in every traditional fair, it will include also various entertaining activities. Talsi, www.talsi.lv, www.talsutautasnams.lv

August 16, Salacgrīva

Northern Livonian Festival in Ainaži On August 16, Sunday, the International Northern Livonia Festival will mark its 10th anniversary, while the Naval School of Ainaži will mark its 150th anniversary. The daylong event will include celebrations all around the city. The morning will start with a fair, open-air cafés and sports events organized by the organization SPRINTS A. At noon by the Veide Castle the festival will be officially opened with speeches, congratulations and a concert, followed by an open-air party till the morning. Tickets are needed only for the closing concert. Salacgrīva, www.salacgriva.lv Solveiga Muciņa +37164043219, ainazukn@inbox.lv

55


16.augusts, Balvi

Balvu novada svētki Visspilgtākais pārdzīvojums cilvēkā rodas tad, ja procesā viņš piedalās pats: domā, organizē, rotā, uzpoš, dzied un dejo. Vērotājs pārtop māksliniekā. Balvu novada svētkos aicināti iesaistīties visi: bērni, jaunieši un pieaugušie, darba kolektīvi, māju iedzīvotāji, pārvaldnieki un sētnieki. Neatņemama svētku sastāvdaļa – krāšņs iestāžu, uzņēmumu un citu kolektīvu gājiens. Izskaņā viesmākslinieku lielkoncerts un balle. Balvi, www.balvi.lv

20. – 30. augusts, Liepāja

Festivāls VIA BALTICA un Senās uguns nakts Festivāls veltīts vēsturiskās akcijas BALTIJAS CEĻŠ atcerei. Tajā tiek atskaņota mūzika dažādām klausītāju gaumēm – no kamermūzikas klasikas līdz izcilākajiem Baltijas valstu komponistu darbiem. Ar jaunumiem var iepazīties organizācijas VIA CULTURA mājas lapā. Festivāls noslēdzas ar Senās uguns nakti, kad Baltijas jūras krastos visās valstīs tiek iedegti ugunskuri. Liepāja, www.viacultura.lv

22.augusts, Jūrmala

Jūrmalas vasaras kūrortsezonas izskaņas koncerts Vasaras kūrortsezonas izskaņā Horna dārzā tradicionāli tiek rīkots pasākums, kam vienmēr piemitusi romantiska noskaņa. Tajā ik gadu skan pasaules populārās mūzikas skaņdarbi, ko izpilda izcili solisti un mūziķi. Nedaudz nostalģiskā, taču jautrā atmosfērā notiek atvadas no vasaras sezonas, lai domās kavētos jau pie nākamās. Jūrmala, www.tourism.jurmala.lv, Jūrmalas kultūras centrs, Jomas iela 35, +371 67762403

Foto: Balvu KAC ūzikas festivāls 15. Balvu kamerm VI SIC FESTIVAL IN BAL 15th CHAMBER MU

23., 24.augusts, Balvi

15. Balvu kamermūzikas festivāls 2000. gadā Balvos aizsākās skaista tradīcija – kamermūzikas festivāls, kurā tiek popularizēts šīs mūzikas žanrs. 14 gados tajā viesojušies izcili latviešu mūziķi un dziedātāji, kā arī ārzemju viesi, koncertos rādot augstu māksliniecisko kvalitāti. Klausītāju un mūziķu iemīļotais festivāls dzima, pateicoties diriģentam Gintam Kārkliņam, kurš konstatēja, ka Balvu muižas zālē ir īpaši laba akustika. 2005.gadā pilsētas dome apstiprināja oficiālu koncertzāles statusu toreizējai Balvu pamatskolas aktu zālei. 15. festivālam koncertprogramma veidota, izmantojot apvienības LATVIJAS KONCERTI piedāvājumu, piedalīsies arī SCHOLA CANTORUM RIGA ar programmu VIGILIA (gregoriskie dziedājumi un agrīnā daudzbalsība). Balvi, Balvu muižas koncertzāle, www.balvi.lv

23.augusts, Carnikava

Nēģu svētki Nēģu karalistes svētki šogad notiks 23.augustā. Šai zvejai pie Gaujas grīvas Carnikavā ir senas tradīcijas. Carnikavas muižas laikā tieši nēģi tai nesuši galvenos ienākumus. Padomju laikā kolhozā CARNIKAVA tika izveidots zivju pārstrādes cehs, kas gādāja, lai šo nēģu netrūktu ne Maskavā, ne Varšavā vai Berlīnē. Zvejas sezonas atklāšanā Carnikavā ik gadu augustā svin Nēģu svētkus. Tad mūzikas pavadībā savu teritoriju ierodas apskatīt pats Nēģu karalis, kurš dodas tradicionālajā svētku gājienā kopā ar atraktīvajiem pasākuma dalībniekiem un viesiem. Atrakciju svētkos, protams, netrūkst. Kamēr sportisti cīnās par Nēģu kausu, tikmēr viesi var baudīt ziedu laivu parādi, daudzveidīgu koncertprogrammu, kā arī 400 litru katlā domes darbinieku vārīto nēģu zupu. Ikvienam ir iespēja pārbaudīt spēkus arī nēģu ātrēšanas sacensībās. Carnikava, Carnikavas novada tūrisma informācijas centrs, Stacijas ielā 5, www.tourism.carnikava.lv, tic@carnikava.lv, +371 57128076, +371 2427809, +371 29326285, +371 67708443 (arī fakss), sociālajos tīklos Carnikavas TIC: Skype, Facebook, Draugiem.lv

56

Nēģu svētki The Lamprey Festi

val

Foto: Sandra Baltruka


August 16, Balvi

Balvi County Festival The most intense experiences come to those who participate in a process themselves: think, organize, decorate, sing and dance. The observer becomes an artist. The Balvi County Festival welcomes to participate everyone, families, children and adults, youngsters, work colleagues, locals, managers and janitors. The programme includes a colourful parade with Balvi County institutions and companies. The festival closes with a concert from guest performers and a party. Balvi, www.balvi.lv August 20-30, Liepāja

Festival VIA BALTICA and Ancient Fire Night The Festival’s programme includes music for all tastes, starting from chamber music to the most brilliant compositions from Baltic composers. The festival is dedicated to the historic demonstration BALTIC WAY. More information on the festival can be found at the website of the organization VIA CULTURA: www.viaculture.lv. The festival ends with the ancient fire night when bonfires are lighted along all the Baltic seashore. Liepāja, www.viacultura.lv

August 22, Jūrmala

Closing Concert of the Summer Resort Season in Jūrmala The end of summer resort season is traditionally celebrated in the Horns Garden in a romantic atmosphere. Every year it features world-renowned music compositions performed by extraordinary soloists and musicians. In a nostalgic, but cheerful mood we say farewell to the summer resort season. Jūrmala, Jūrmala Culture Centre, Jomas Street 35, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

August 23-24, Balvi

15th CHAMBER MUSIC FESTIVAL IN BALVI es arhīvs

m lsētas do rmalas pi Foto: Jū ts er nc a kaņas ko in Jūrmal zonas izs rt Season kūrortse vasaras mer Reso the Sum Jūrmalas of t er nc Closing Co

In 2000 the City Balvi started a wonderful tradition, the Balvi Chamber Music Festival that popularizes the genre of chamber music. This already recognized festival was established thanks to the conductor Gints Kārkliņs who discovered that the Balvi Manor halls have a very good acoustics. In 2005 the Balvi City Council officially gave to the Assembly Hall of the Balvi Elementary School a status of a concert hall. For the 15th festival the concert programme will be planned with the help of the company LATVIJAS KONCERTI. The programme will feature also SCHOLA CANTORUM RIGA with its repertoire VIGILIA (Gregorian songs and early polyphony). Balvi, Balvu Manor Concert Hall, www.balvi.lv

August 23, Carnikava

The Lamprey Festival This year the Lamprey Festival will take place on August 23. Lamprey fishing near the Gauja River estuary has long traditions. During the Carnikava Manor the lamprey was a main source of finances. During the soviet times the collective farm CARNIKAVA established its own fish-processing factory to serve the clients in Moscow, Warsaw and Berlin. Every year in August the Lamprey Festival celebrates the opening of lamprey fishing season. The King of Lampreys arrives in his territory with the sound of music and goes for a parade with the cheerful participants and guests. While the athletes are competing for the Lamprey Cup, the guests can enjoy flower boat parade, a vast concert programme, music and dance concerts, and taste the lamprey soup from a 400-litre pot made by council employees. Everyone will have a chance to prove himself in a lamprey eating competition. Carnikava, Carnikava County Tourism Information Centre, +37157128076, +3712427809. Location: Stacijas Street 5, Phone: +371 29326285; +371 67708443 (also fax number), E-mail: tic@carnikava.lv, Website: www.tourism.carnikava.lv Social Network: Carnikava Tic - Skype; Facebook, draugiem.lv

57


30.augusts, Jelgava

Vispārējie Latvijas Piena, Maizes un Medus svētki Tradīcijām bagāti svētki, kuros maiznieki dižojas ar pasaulē lielākajiem maizes produktu rekordiem. Apmeklētājiem tiek piedāvātas ar medu, pienu un maizi saistītas atrakcijas un degustācija. Amizantākais un gaidītākais notikums ir regate – no tukšām piena pakām veidotu laivu sacensības Lielupē. Jelgava, www.kultura.jelgava.lv

30., 31.augusts, Preiļi

Preiļu novada svētki Preiļu novads – tas ir grāfu Borhu atstātais mantojums ar brīnišķīgo Preiļu parku, pils kompleksu un gudrības simbolu kraukli novada ģerbonī, tā ir Raiņa jaunu dienu zeme Jasmuiža ar čalojošo upīti un dvēseli veldzējošo dabu. Tā ir fantastiska iespēja izbaudīt dabas skaistumu un mieru, skatīt iepriekšējo paaudžu atstāto mantojumu un vienlaikus ar kultūras un izklaides notikumiem iepazīties ar novada darbīgo cilvēku radītajiem brīnumiem – Leļļu galeriju un amatnieku izstrādājumiem, nobaudīt vietējos našķus: sieru ČEDARS, grāfu Borhu vīnu un īpaši pagatavotos vīngliemežus. Preiļi, Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, kcentrs@preili.lv, www.preili.lv, +371 65322200, +371 29235318

30., 31.augusts, Cēsis

Latvijas motokrosa čempionāta posms EZERKALNU mototrasē Vairākus gadus azartiskais un adrenalīna pilnais pasākums Cēsīs pulcina motosportistus un šī sporta veida cienītājus. Sacensības izvērtušās par īstu sporta festivālu, kurā skatītājus priecē ne vien pašmāju sportisti, bet arī viesi no ārzemēm, starp tiem dažādu motokrosa klašu Eiropas un pasaules čempioni un vicečempioni. Pārtraukumos starp braucieniem var baudīt maltītes kādā no daudzām brīvdabas kafejnīcām, vērot paraugdemonstrējumus. Pasākuma laikā darbojas īpaša rotaļu vieta bērniem. Biļetes pirms pasākuma.

Foto: Gunārs Vilcāns ki Preiļu novada svēt val Preiļi County Festi

Cēsis, organizē biedrība KRISTERA SERĢA MOTOKLUBS, UPESLĪČI, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, +371 29559921. Norises vieta: mototrase EZERKALNI, Priekuļu novads.

31.augusts, Valmiera

Ziedu svētki UZZIEDI, VALMIERA! 11.gadu septembra sākumā Valmieru rotā krāšņas ziedu kompozīcijas, kuru tapšanā piedalās ziedu saloni u.c. iestādes. Parasti tā ir dāvana skolēniem, skolas gaitas sākot, un, protams, pilsētai, rudens sezonu sagaidot. Ziedu kompozīcijas parasti ir telpiskas, lai pie tām var nofotografēties, tās tiek izkārtotas no muzeja līdz kultūras centram. Valmiera, www.valmiera.lv

6.septembris, Bauskas novads

Pļaujas svētki Ausekļa dzirnavās Ausekļu dzirnavas ir etnogrāfisks muzejs, kurā var apskatīt un piedalīties seno amatu demonstrācijās. Muzejā starp ēkām ir gan dekoratīvi rati, gan seni dzirnakmeņi. Zemnieka sētu galvenie darba agregāti: arkli, ecēšanas “federes” un visi zirga iejūga piederumi sakārtoti vienuviet, bet latviešu sievietes pasaule, tā dēvētajā, „omītes istabā”. Ir arī kalēja kalve: pašu spēkiem izmūrēta darba vieta ar laktu, plēšām, ratu šķūnis ar kuļmašīnām un citiem darbarīkiem, ūdensdzirnavas, kas gaida savu “atdzimšanu”. Bauskas novads, Ausekļa dzirnavas, +37129197412, +37126396878, www.ausekludzirnavas.lv martins.medins@inbox.lv

58

, VALMIERA! Ziedu svētki UZZIEDI OM IN VALMIERA Flower Festival BLO tas pašvaldība Foto: Valmieras pilsē


August 30, Jelgava

Latvian Milk, Bread and Honey Festival A festival – rich in traditions, during which aspiring bakers are boasting with the world’s largest bread product records. A variety of honey, milk and bread-related attractions and tasting are offered to the visitors. The most amazing and awaited event is the regatta – from empty milk cartons made boat race on the Lielupe river. www.kultura.jelgava.lv

August 30-31, Preiļi

Preiļi County Festival Preiļi County has a legacy of Counts Borhs with the wonderful Preiļi Park, Castle complex and the raven, a symbol of wisdom, in its coat of arms. It’s also the place of the childhood home Jasmuiža for the poet Rainis with its rippling river and soul southing nature. It’s a wonderful chance to experience the nature’s beauty and peacefulness, explore the cultural heritage, and along with the culture and entertainment events get to know the work of local activists: Doll gallery, handicrafts, local food, as the CHEDAR cheese, the wine of Counts Borhs and specially cooked snails. Preiļi, Preiļi Culture Centre, Raiņa Boulevard 28, Preiļi, +37165322200, +37129235318, kcentrs@preili.lv, www. preili.lv

August 30-31, Cēsis

Latvia’s Motocross Championship Round at the EZERKALNI Speedway

Foto: Cēsu

Tūrisma in formācija s centra ar hīvs Latvijas m otokrosa čempionāt Latvia’s M a otocross Champion posms ship Roun d

For many years this entertaining and exciting event has gathered in Cēsis motocross riders and motocross lovers. The championship has established itself as a true sports festival with local and foreign sportsmen participating. Among them are also European and world champions and vice-champions in different motocross groups. During the breaks the visitors can enjoy food in the open-air cafés, watch the stunts from bikers and other activities. The event has a special play-zone for children. Cēsis, Tickets will be on sale before the event. Organizer: organization „Kristera Serģa Motoklubs”; “Upeslīči”, Priekuļi p., Priekuļu n., LV-4126. Ph. +371 29559921, Venue: Speedway „Ezerkalni”, Priekuļi County

August 31, Valmiera

Flower Festival BLOOM IN VALMIERA For the 11th year at the beginning of September Valmiera is full of colourful flower compositions made by local flower shops and others. It’s a gift for the students at the beginning of their school year and of course also to the city to welcome the autumn. Most of the flower compositions are three-dimensional so the people can take pictures by them. They’re located between the Valmiera Museum and Valmiera Culture Centre. Valmiera, www.valmiera.lv

September 6, Bauska County

Harvest Festival at the Ausekļi Mill The Ausekļi Mill is an ethnographic museum where the visitors can observe and participate in ancient craft presentations. At the museum between the houses there are decorative carriages and old millstones. At the farm yard all the working tools are displayed in one place: ploughs, harrowing tools and yoke for the horses. While the so-called grandma’s room is a place for women. There’s also a smithy, man-made working place with an anvil and bellows. The museum has also a shed for carriages, threshing machine and the water mills waiting for their reconstruction. Bauska County, Ausekļi Mill, +37129197412, +37126396878, www.ausekludzirnavas.lv martins.medins@inbox.lv

59


6.septembris, Cēsis

Kosmosa festivāls Kosmosa festivāls pieaugušajiem un bērniem aicina uz interaktīvām, izglītojošām nodarbībām un izklaidējošām aktivitātēm par kosmosu. Kulminācija būs kosmiskās zondes palaišana, taču visu dienu apmeklētāji var piedalīties tematiskās atrakcijās: sacensties gaisa un ūdens raķešu būvniecībā, iegūt kosmonauta titulu un balvu par kosmiskāko kostīmu. Festivālu papildina virkne atrakciju: reaktīvo raķešu konstruēšana, kosmiskās šūpoles, nulles gravitācijas tramplīns, katapulta palaišana, Igaunijas zinātnes centra AHHAA planetārijs, zinātnes eksperimenti, robotikas nodarbības un daudz kas cits. Pasākums lielākoties bez maksas, bet maksa var būt atsevišķām aktivitātēm. Cēsis, organizē zinātnes centrs Z(IN)OO, J.Poruka iela 8, Cēsis, http://spacefestival.eu, info@zinoo.lv, +371 26480556

12. – 20.septembris, Liepāja

Starptautiskais Liepājas ērģeļmūzikas festivāls Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles unikālās ērģeles kalpoja par iedvesmu organizēt starptautisku ērģeļmūzikas festivālu. Daudzi eksperti šo instrumentu joprojām uzskata par lielākajām vēsturiskajām nepārbūvētajām ērģelēm pasaulē, kuras klausītājus priecē kopš 18. gadsimta. Festivāla saturs vienmēr veidots tā, lai būtu interesants plašai auditorijai. Skanējusi ērģeļmūzikas klasika, džezs, senā un modernā mūzika. Speciālas programmas veidotas bērnu un skolēnu auditorijai. Bez koncertiem notikušas arī festivālam veltītas fotoizstādes, meistarklases topošajiem ērģelniekiem, lekcijas, filmu seansi un citi pasākumi. Šis gads nebūs izņēmums. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

Septembris, Rīga

Mūsdienu kultūras forums Baltā nakts BALTAJĀ NAKTĪ vienas nakts garumā var iepazīt nezināmas ēkas un vietas pilsētā, izdzīvot neparastas mākslas, kino, mūzikas un dzīvesveida pieredzes, ļauties negaidītiem impulsiem un piedzīvot atklāsmes.

ūras pārvalde

Starptautiskais Liep ājas ērģeļmūzikas festivāls The International Organ Music Festi val in Liepāja

Rīga, www.baltanakts.lv

JŪRMALĀ TAUTAS DEJU PĒRLES in Jūrmala Folk Dance Pearls

6.septembris, Jūrmala

tas domes arhīvs Foto: Jūrmalas pilsē

TAUTAS DEJU PĒRLES JŪRMALĀ Koncerts TAUTAS DEJU PĒRLES JŪRMALĀ kļuvis par tradīciju, kad vasaras izskaņā Dzintaru koncertzālē uz sadancošanu pulcējas dejotāji, sagādājot gandarījumu gan sev, gan skatītājiem. Koncertā piedalīsies Latvijas labākie tautas deju kolektīvi, kā arī to jaunākā paaudze – bērnu kolektīvi. Jūrmala, Dzintaru koncertzāle, Turaidas iela 1, +371 67762092, www.dzk.lv

8. – 14.septembris, Rēzekne

10. Baroka mūzikas dienas Baroka mūzikas dienās notiek koncerti, izstādes, lekcijas un meistarklases mūzikas vēsturē un dziedāšanā. Līdz šim dalībnieki pievērsušies itāļu, franču, poļu un nīderlandiešu baroka interpretācijai. Šogad Rēzeknē tiks iestudēta opera, kas veltīta Johana Gotfrīda Mītela personībai. Tā būs veidota kā multimediāls uzvedums, kurā J.G.Mītela mūzika savīsies ar viņa skolotāja J.S.Baha, mūsdienu komponista Burkharda Kinclera un latviešu tautas mūziku. Sižeta vizuālo stāstu veidos Uldis Mākulis un nīderlandiešu maģiskās laternas meistari Henks Belmans Kranenbergs un Roberts te Pass. Muzicēs Bāzeles mūzikas grupa KESSELBERG ENSEMBLE, J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas koris un orķestris, mākslinieciskā vadītāja Ilze Grudule. Rēzekne, Baroka mūzikas dienu organizatore Inese Pāvule, baroksrezekne@gmail.com, +371 26216047, www.rezekne.lv, www.kesselbergensemble.com

60

Foto: Liepājas kult


September 6, Cēsis

Space Festival The Space Festival for children and families has many interactive, space related educational and entertaining activities. The festival’s main event will be the launch of space probes, however, all day long the visitors can participate in different space related competitions: compete in the air and water rocket construction, win an astronaut title and a prize for the best space costume. The festival has many more events: constructing the reactive rockets, space swing, zero gravity springboard, launching the catapult, Estonian Science Centre AHHAA planetarium, science experiments, robotics workshops and many more. Cēsis, Event is free of charge, except certain activities. Organizer: Science Centre Z(in)oo, J.Poruka Street 8, Cēsis, Cēsis County, Ph. +371 26480556 http://spacefestival.eu

September 12-20, Liepāja

The International Organ Music Festival in Liepāja The unique organs of the Liepāja Holy Trinity Church were the inspiration for the International Organ Music Festival. Many experts still consider these 18th century organs as the biggest un-reconstructed organs in the world. The festival’s programme has always been tailored for a wider audience. It includes organ classical music, jazz, ancient and modern music. Along with the concerts the festival includes also photo exhibitions, master classes for the upcoming organ musicians, lectures, movie showings and other events. 2014 will be no exception. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

September, Riga

Contemporary Culture Forum THE WHITE NIGHT 2014

Foto: Aleksandrs Bondarenko 10. Baroka mūzikas dienas 10th Baroque Music Days in Rēzekne

During the night-long contemporary culture undertaking, one can afresh discover unknown places and buildings in the city; also, one can experience unexpected art, cinema, music and lifestyles; to yield one-self to unanticipated impulses and to come to surprising discoveries. Riga, www.baltanakts.lv

September 6, Jūrmala

Folk Dance Pearls in Jūrmala The traditional concert Folk Dance Pearls in Jūrmala, Dzintari Concert Hall at the end of summer gathers the best Latvian folk dance groups. The dances give a pure joy both to dancers and viewers. Latvia’s leading folk dance groups and children dance groups are taking part in the concert. Jūrmala, Dzintari Concert Hall, Turaidas Street 1, +371 67762092, www.dzk.lv

September 8-14, Rēzekne

10th Baroque Music Days in Rēzekne Baroque Music Days feature concerts, exhibitions, lectures and master classes in baroque music history and singing. In previous years the participants have explored Italian, French, Polish and Dutch baroque interpretations. During the 10th Baroque Music Festival in Rēzekne an opera dedicated to the composer Johann Gottfried Müthel will be staged. The opera will be staged as a multimedia production where the music of J.G. Müthel will be united with the music of his teacher, J.S.Bach, and the original music of Latvian folk and contemporary composer Burkhards Kinclers. Uldis Mākulis and Roberts te Pas will create the visual story with the help of the magical lantern. The music group KESSELBERG ENSEMBLE from Basel, choir and orchestra from the Rēzekne Music School of J.Ivanovs will perform as well. Artistic director: Ilze Grudule. Rēzekne, organizer of the Baroque Music Days Inese Pāvule, +371 26216047, www.rezekne.lv, www.kesselbergensemble.com, e-pasts baroksrezekne@gmail.com

61


13.septembris, Ludza

BĪZĪ SVĀTKI (BIEZIE SVĒTKI) Tagad, kad mācāmies mīlēt sevi un cienīt dabu, vēlamies galdā likt un mugurā vilkt dabiskas lietas, Ludza piedāvā svinēt BĪZŪS SVĀTKUS bez E piedevām. Rudenī, kad katrā mājā ienāks dabas veltes, tiks rīkoti rudens bagātību svētki. Lai noskaidrotu, cik biezs būs šī gada rudens, notiks ziedu, dārzeņu izstādes, radošās darbnīcas, koncerti, rudenīgs gājiens. Atbrauks ļaudis no apkārtnes, lai kopā svinētu arī Ludzas novada piekto jubileju, ar ģimenēm piedaloties sporta, kultūras aktivitātēs. Noslēgumā būs lielkoncerts. Pasākums bez maksas. Ludza, Ludzas novada izglītības, kultūras un sporta pārvalde, +371 65707124, www.ludza.lv, Sarmīte Stapule-Zagorska, sarma-s-z@inbox.lv, +371 65707124, +371 28608030

18.septembris – 5.oktobris, Rīga

Rudens kamermūzikas festivāls Krāsaino lapu laika noskaņas Latvijā piedāvā izbaudīt Rudens kamermūzikas festivāls. Tā devīze „tete-à-tete” norāda uz šī žanra spēju tuvināt klausītājus un mūziķus. Festivāls ļauj izbaudīt pasaulē atzītu komponistu pērles izcilā izpildījumā. Rīga, www.kamermuzika.lv, www.latvijaskoncerti.lv

18. – 21.septembris, Rēzekne

8.Starptautiskais teātru festivāls SOLI PA SOLIM Kopš 2000.gada festivāls notiek katru otro gadu. Tajā piedalās gan amatierteātri, gan profesionālie un neatkarīgo grupu teātri. Te ir iespēja baudīt Latvijas un ārzemju teātra mākslu un noskatīties vairāk nekā 10 dažāda žanra un formas izrāžu. Pēc tām notiek diskusijas ar skatītājiem, aktieriem un režisoriem. Sadarbībā ar skatuves mākslas profesionāļiem ir iespēja piedalīties meistarklasēs. Rēzeknē ir viesojušies kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas, Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Gruzijas, Izraēlas, Austrālijas u.c. valstīm. Tās ir spilgtas un aizraujošas, draudzīgas un neaizmirstamas dienas. Rēzekne, Rēzeknes Tautas teātris, režisore Māra Zaļaiskalns, +371 26057656, teatris.rezekne.net, teart59@inbox. lv, www.rezekne.lv

26.septembris, Talsi

Konkursa TALSU NOVADA SAKOPTĀKAIS PAGASTS UN PILSĒTA noslēgums Lai veicinātu Talsu novada pagastu pārvalžu un centrālās administrācijas sadarbību ar iedzīvotājiem, veicinātu novada attīstību un sakopšanu, veidotu pilsonisku sabiedrību, pašvaldība rīko ikgadējo konkursu par sakoptāko pilsētu un pagastu. Talsu novads, www.talsi.lv, inga.priede@talsi.lv, +371 26350440

27.septembris, Jūrmala

Vīna svētki Jūrmalas brīvdabas muzejā ik gadu tiek rīkoti Vīna svētki. Mājas vīna gatavošana latviešiem allaž bijusi iecienīta, vīns darināts no visdažādākajiem augļiem, kas izaudzēti piemājas dārziņā, no mežā salasītām ogām, no medus un ziediem. Jūrmala, Jūrmalas brīvdabas muzejs, Tīklu iela 1a, www.jurmalasmuzejs.lv, +371 67754909

62

Foto: Māris Justs SOLIM ru festivāls SOLI PA 8.Starptautiskais teāt BY STEP atre Festival STEP VIII International The

Konkursa TALSU NOV ADA SAKOPTĀKAIS PAGASTS UN PILSĒTA The Most Beautifu l Parish, City in the noslēgums Talsi County Foto: Līva Dāvidso ne


September 13, Ludza

BĪZĪ SVĀTKI (FESTIVAL OF PLENTY) Nowadays families are becoming more “green”, we learn to love the nature and ourselves, and we want to eat and use more natural products. Ludza offers the Festival of Plenty, the festival without preservatives. In September autumn comes in every home with its harvest, and this is the festival of autumn’s harvest. To reveal how good this autumn has been to us, the festival organizes flower, vegetable exhibitions, creative workshops, concerts and an autumn parade. People from all around the region will come together to celebrate also the fifth anniversary of Ludza County. The programme includes sports, culture events and a closing concert. All events are free of charge. Ludza. Ludza County Education, Culture and Sport Department +371 65707124, sarma-s-z@inbox.lv, www.ludza.lv, Sarmīte Stapule-Zagorska, t: +371 65707124, mob. +371 28608030

September 18- October 5

Autumn Chamber Music Festival During the colourful leaf period in Latvia autumn mood in music can be experienced through events of AUTIMN CHAMBER MUSIC FESTIVAL. Its slogan ‘tete-a-tete’ outlines the intimacy between the performers and their audience. Festival offers world famous chamber music gems by renowned composers, performed by excellent musicians. Riga, www.kamermuzika.lv, www.latvijaskoncerti.lv

September 18-21, Rēzekne

VIII International Theatre Festival STEP BY STEP

s arhīvs

Foto: Jūrmalas pilsētas dome Vīna svētki Wine Festival

Since 2000 the festival has been organized every second year. Among the participants are amateur theatre clubs, professional and independent theatres. The festival features Latvian and foreign theatre staging and more than 10 theatre shows in different genres and forms. After the show viewers are invited to a discussion with actors and directors. In cooperation with theatre professionals the festival organizes theatre master classes. In recent years theatre collectives from Latvia, Lithuania, Estonia, Russia, Germany, the United Kingdom, France, Italy, Georgia, Israel, Australia and other places have participated. The festival brings to Rēzekne unforgettable and exciting emotions. Rēzekne, Rēzeknes Folk Theatre, director Māra Zaļaiskalns, +371 26057656, www.rezekne.lv, teatris.rezekne.net, e-pasts teart59@inbox.lv

September 26, Talsi

The Gala Event of the Competition: The Most Beautiful Parish, City in the Talsi County 2014 To promote the cooperation between Talsi County governmental institutions and locals, and to encourage the development of the county and its civil society, Talsi County local government organizes the annual competition: The Most Beautiful Parish, City in the Talsi County 2014. Main nominations: The Most Beautiful Talsi County Parish 2013; The Most Beautiful County City 2013. Talsu novads, www.talsi.lv,+37126350440; inga.priede@talsi.lv

September 27, Jūrmala

Wine Festival The Wine Festival takes place at the Jūrmala open-air museum. Home wine making was common among the ancient Latvians. Wine was made from various fruits grown in the garden, forest berries, honey and flowers. Jūrmala, Jūrmala Open-Air Museum, Tīklu Street 1a, +371 67754909, www.jurmalasmuzejs.lv

63


27.septembris, Valmiera

Starptautiskā tūrisma diena Kad pasaulē tiek svinēta Starptautiskā tūrisma diena, arī Valmiera nestāv malā – tiek organizēts kāds aizraujošs pasākums, kurā var izzināt pilsētas noslēpumus. Piemēram, pērn notika nakts ekskursija VALMIERAS TEIKSMAINIE STĀSTI, kurā ar atraktīvu stāstījumu iepriecināja tūrisma informācijas centra konsultantes, atklājot teiksmainus stāstus par Valmieru un iecienītākajām apskates vietām. Tāpat apmeklētājiem bija iespēja uzkāpt Sv. Sīmaņa baznīcas tornī un ieraudzīt naksnīgo pilsētu no putna lidojuma, noslēgumā muzeja garšaugu namiņā pastaigas dalībnieki varēja sasildīties ar zāļu tējām. Valmiera, www.visit.valmiera.lv

3.oktobris, Jūrmala

Kūrorta rudens sezonas atklāšana Veselības kūrorts asociējas ar atpūtu visu gadu. Zelta rudens noskaņa tajā ir kaut kas pavisam īpašs, varbūt pat negaidīts. Atpūtnieku pūļi devušies darba gaitās, un liedags paver neizsakāma plašuma izjūtu. Baltas kvarca smiltis, jūras šalkas, viļņi, kas mēdz krastā izskalot arī pa dzintara gabalam, priežu smaržas pilns gaiss – tas viss atbrīvo prātu no ikdienas domām un uzmundrina organismu jaunai darba nedēļai. Jūrmala, Jūrmalas kultūras centrs, Jomas iela 35, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

11.oktobris, Valmiera

Simjūda gadatirgus Simjūda gadatirgus tradīcija Valmierā atjaunota kopš 1996.gada. Tas ir pēdējais lielais tirgus pirms ziemas, tajā var sarūpēt visdažādāko produkciju: siltus adījumus, tamborējumus un kažokādas, tautas tērpus un to aksesuārus, rotaslietas, virtuves darbarīkus, stādus, augļus, ogas un dārzeņus, medu, piparkūkas, žāvētas zivis, maizi, keramikas un ādas izstrādājumus, pinumus un daudz ko citu. Amatnieku darinājumi aptver laiku no viduslaikiem līdz mūsdienām, lai ikviens tirgus apmeklētājs atrastu sev vispiemērotāko. Rakstnieks Pāvils Rozītis sacījis: „Kas nav redzējis Simjūda tirgu, tam nav bijis jaunības.” Valmiera, www.valmiera.lv

11.oktobris, Valmiera

Tautas ekskursija RUDENS KRĀSAS VALMIERĀ 2013.gadā Valmierā aizsākta jauna tradīcija – tautas ekskursija ar vilcienu RUDENS KRĀSAS VALMIERĀ. 200 zinātkāru un piedzīvojumus alkstošu tūristu iepazina pilsētu un apkārtējos novadus, izvēloties maršrutu no četriem piedāvātajiem: ORANŽO VILINĀJUMU (mītiskā svētvieta Zilaiskalns, greznā Dikļu pils, aizraujošais Vika pasaku parks), PA ZELTA PĒDĀM (Z/S VILDĒNI, atpūtas komplekss AVOTI), SARKANĀ NAMA NOSLĒPUMU (Valmieras drāmas teātris, Gaujas tramvajs) vai GARDĒŽA ZAĻO PASTAIGU (Gaujas Stāvie krasti, Sajūtu parks, Valmiermuižas alus darītava). Arī šogad tiks organizēta līdzīga ekskursija, papildinot programmu ar jaunām apskates vietām. Tas pierādīs, ka arī rudenī Valmiera ir krāšņa, daudzveidīga un iespējām bagāta pilsēta. Valmiera, www.visit.valmiera.lv

11.oktobris, Salacgrīva

Nēģu diena Salacgrīvas novads glabā unikālu senatnes tradīciju – nēģu zveju ar tačiem, tai par godu 11. oktobrī Salacgrīvā tiek rīkota Nēģu diena. Ir iespēja apmeklēt visus trīs Salacas nēģu tačus, redzēt, kā tos ķer, nobaudīt zupu un karsti ceptus nēģus, dzirdēt dziesmas par jūru, upi un zvejniekiem un izkustināt kājas dejā. Apmeklējums par brīvu. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, salackultura@inbox.lv, +371 64041458

64

Foto: Jūrm alas pilsē Starptautis tas domes kā arhīvs Internation tūrisma diena al Tourism Day

Foto: Ilga Tiesnese


September 27, Valmiera

International Tourism Day When the world celebrates the International Tourism Day, Valmiera also joins in with an entertaining event revealing Valmiera’s secrets. In 2013 the event was a night excursion SECRET TALES OF VALMIERA during which the employees from Valmiera Tourism Information Centre revealed to the locals and guests unknown stories about Valmiera and its tourism sites. The visitors had a chance to go to the tower of Valmiera St.Simon Church and see Valmiera in the night from a bird’s eye view. The excursion ended in the Valmiera Museum’s HOUSE OF HERBS with a nice cup of herbal tee. Valmiera, www.visit.valmiera.lv

October 3, Jūrmala

The Opening of Autumn Resort Season in Jūrmala The health resort offers a relaxation all year long. The golden autumn in the resort reveals something special, unordinary and even unexpected. The crowds of vacationers have gone back to work and the beach expands its space. White quartz sand, rustling sounds from the sea, occasional amber pieces, smell of pines – all of that gives a briskness, relaxes the mind from everyday thoughts and invigorates the body for another working week. Jūrmala, Jūrmala Culture Centre, Jomas Street 35, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

October 11, Valmiera Foto: Valmieras pilsē tas pašvaldība Simjūda gadatirgus Simjūda Fair

Nēģu diena in Salacgrīva The Lamprey Day

Simjūda Fair Simjūda Fair takes place in Valmiera since 1996 when this tradition was renewed. Historically this has been the last biggest fair before the winter where the locals could buy different goods: warm knits, crochets and fur, folk clothing and accessories, jewellery, different kitchen tools, plants, autumn fruits, berries, vegetables, honey, gingerbreads, smoked fish, bread, ceramics and leather crafts, cloth and many more. The crafting goods cover a time period from medieval times till nowadays, so everyone can find something. Valmiera, www.valmiera.lv

October 11, Valmiera

Excursion AUTUMN COLOURS IN VALMIERA In 2013 Valmiera started a new tradition, an excursion by train AUTUMN COLOURS IN VALMIERA where 200 curious and adventurous tourists are explored the city Valmiera and neighbouring regions in one of four routes: THE ALLURE OF ORANGE (the mythical sacred place Zilaiskalns, the splendid Dikļi Castle and the exciting Viks fairy tail park), THE GOLDEN STEPS (local farm VILDĒNI, resort complex AVOTI), THE SECRET OF THE RED HOUSE (Valmiera Drama Theatre, tram of the river Gauja), and THE GREEN WALK OF THE GOURMET (the steep banks of river Gauja, the sensational park VALMIERMUIŽA brewery). Also this year a similar excursion will be organized, adding new sights and showing that also in autumn Valmiera can be a colourful and diverse city. Valmiera, www.visit.valmiera.lv

October 11, Salacgrīva

The Lamprey Day in Salacgrīva Salacgrīva County carries on a unique historical tradition – the lamprey fishing using weirs. To honour it on October 11 Salacgrīva will have the Lamprey Day. During this day the visitors can explore all three lamprey weirs in Salacgrīva, enjoy the lamprey soup and cooked lampreys, observe the lamprey fishing, sing the sea and fishermen songs and dance along them. The event is free of charge! Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve , +37164041458, salackultura@inbox.lv

65


19.oktobris, Valka

Latvijas un Igaunijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts 11. reizi Valkā notiek skaistā tradīcija – Latvijas Nacionālās operas un Igaunijas Nacionālās operas mākslinieku koncerts. Tas notiek robežpilsētā Valkā un ieņem nozīmīgu vietu Vidzemes reģiona un Igaunijas pierobežas apriņķu kultūras dzīvē. Valka, www.valka.lv, valkakn@valka.lv, +371 64723705

20. – 26.oktobris, Liepāja

Leona Brunava starptautiskais bērnu baleta festivāls Festivāls nosaukts par godu baletmeistaram Leonam Brunavam un trešo gadu Liepājā pulcēs baleta cienītājus. Programmā būs ārzemju pasniedzēju meistarklases, gleznu un fotogrāfiju izstādes, filmu seansi. Tie ir svētki jaunajai baleta paaudzei un ikvienam šīs mākslas cienītājam. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

25.oktobris, Talsi

Talsu novada Lūgšanu brokastis Lai vienotos labajās domās un ar ziedojumiem paveiktu labu darbu, uz Lūgšanu brokastīm tiek aicināti dažādu konfesiju mācītāji un Talsu novada ļaudis, kuri nenoliedz kristīgās vērtības, ziedojas citu labā, ir līderi un kalpo kā pozitīva liecība sabiedrībai. Lūgšanu brokastis ir aicinājums būt kopā reliģiskajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, palīdzēt tiem, kuriem neklājas viegli, jo dalībnieku ziedojumi tiek izmantoti labam mērķim. Talsi, Talsu sporta halle, K.Mīlenbaha iela 32a, www.talsi.lv

11.novembris, Latvija

Foto: Liepājas kult ūras pārvalde Leona Brunava star ptautiskais bērnu baleta festivāls The International Children Ballet Festi val in Liepāja

11. novembris Latvijā ir brīvības cīnītāju piemiņas diena – Lāčplēša diena, kad ļaudis iededz sveces un aizlūdz par mirušo karavīru dvēselēm. Daudzviet notiek lāpu gājiens.

Lāčplēša diena, Cēsis Cēsīm Latvijas vēstures notikumos bijusi liela nozīme, tāpēc Lāčplēša diena te tiek svinēta īpaši krāšņi un vērienīgi. Ceturto gadu 11.novembra vakarā pasākums izgaismos rudenīgo pilsētu un rosinās ikvienu iesaistīties. Kā krāšņa upe pa krēslainajām vecpilsētas ielām aizvijas lāpu gājiens, kurā var piedalīties ikviens. Pilsētā deg ugunskuri, kolektīvi uzstājas ar priekšnesumiem, bet kafejnīcās tiek piedāvātas īpašas maltītes. Cēsnieki Pils parkā uz kāpnēm no svecēm un lukturīšiem veido mirdzošu Latvijas kontūru, bet uz viduslaiku pils mūriem tiek demonstrētas videoinstalācijas, kuras pavada muzikāli priekšnesumi. Cēsis, organizē Cēsu kultūras centrs, Baznīcas laukums 1, +371 64122922, kultura@cesis.lv, www.cesis.lv. Norises vieta: Cēsu vecpilsēta un Pils parks.

Lāčplēša diena, Talsi Vairākus gadus ikviens ir aicināts būt kopā Lāčplēša dienas lāpu gājienā, tā godinot visu latviešu karavīru piemiņu. Gājiens parasti sākas pie sporta nama un ved līdz piemiņas vietai – Talsu koklētājam. www.talsi.lv

66

Lāčplēša diena i h Procession in Tals Lāčplēšis Day. Torc ne Foto: Anita Zihelma


October 19, Valka

Latvian and Estonian National Opera Artists Concert For the eleventh time Valka will host a concert with Latvian and Estonian National Opera Artists. This event is unique since it takes place in Valka, the town on the border of Latvia and Estonia, and is one of the main culture events in Vidzemes region and Estonia neighbouring regions. Valka, +37164723705, valkakn@valka.lv, www.valka.lv

October 20-26, Liepāja

The International Children Ballet Festival in Liepāja The festival is named after the ballet master Leons Brunavs and for its third year will gather in Liepāja ballet fans from all around the world. The programme includes master classes from foreign professors, historical, art and photo exhibitions, and ballet movie showings. It’s a true celebration for young ballet dancers and every ballet fan. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

October 25, Talsi

Talsi County BREAKFAST WITH PRAYERS

Foto: Valkas novada domes arhīvs

To unite our good thoughts and encourage charitable work, last year the Talsi County residents met for the third year at the BREAKFAST WITH PRAYERS. The event’s slogan is: be grateful! Among the participants are locals and pastors from different denominations that support Christian values, do well for others and are positive leaders for the society. The event encourages to be together with our religious and social leaders and to help those who have it harder. All donations will be used for a charitable cause. Talsi, Talsu Sports Hall, K.Mīlenbaha Street 32a, www.talsi.lv

November 11, Latvia

Nacionālās operas mākslinieku koncert s National Opera Artists Concert

The November 11, Lāčplēsis Day, is a day to commemorate Latvian freedom fighters. At this day Latvians light the candles and pray for the fallen soldiers. Many cities have torch processions.

Lāčplēsis Day, Cēsis Cēsis has played an important role in the historic events of Latvia, thus the Lāčplēša Day here is widely commemorated. For the fourth year on November 11 the city is lighten up and inviting everyone to participate. The torch procession, open to every participant, flows through the city as a bright river. Many places have bonfires, the groups are performing and the cafes are serving special menus. At the Castle Park the locals are putting together candles and lanterns to form a glowing contour of Latvia, while the musical video installations are projected on the masonry of the medieval castle. Cēsis, Organizer: Cēsis Culture Centre, Baznīcas Square 1, Cēsis LV4100 Ph. +371 64122922 kultura@cesis.lv ; www.cesis.lv , Venue: Cēsis Old Town and Castle Park

Lāčplēšis Day. Torch Procession in Talsi For several years now everyone is welcomed to be together in the torch procession at the Lāčplēsis Day. The procession usually starts near the Talsi Sports Hall and ends by the Talsi memorial site, the Talsi Kokle Player. www.talsi .lv

67


14. – 18.novembris, Rīga

Gaismas festivāls STARO RĪGA Festivāls kļuvis par neatņemamu Latvijas neatkarības svētku sastāvdaļu Rīgā – izgaismotas ēku fasādes, izceltas arhitektūras kvalitātes, jaunā veidolā atklātas ielas un laukumi rada gaišu noskaņojumu gan rīdziniekos, gan pilsētas viesos. Rīga, www.staroriga.lv, www.riga2014.org

1.decembris – 2015. gada februāris, Liepāja

Ziemas festivāls Jau ar pirmajām decembra dienām Liepāja sāk rotāties. Pilsētā lidinās eņģeļi, koši mirdz dekori Ziemassvētku eglē, gavilē ķekatu tēli un bērni rotaļājas piparkūku mājiņās. Skaisto svētku laiku Liepājā var aizvadīt, apmeklējot visdažādākos koncertus, teātra izrādes, radošās darbnīcas, tirdziņus un citus pasākumus. No decembra līdz pat februāra beigām te var baudīt atpūtu, izmantojot viesnīcu un kafejnīcu piedāvājumu. 31. decembrī Liepājā ar krāšņu uguņošanu ļaudis no malu malām sagaida jauno gadu. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

3 – 30.decembris, Rīga

Festivāls EIROPAS ZIEMASSVĒTKI Adventa, Ziemassvētku un Jaungada skaistajā laikā klausītājiem ik gadu tiek piedāvāta iespēja šo svētku noskaņu izbaudīt Baha, Haidna, Mocarta, Vivaldi un citu klasiķu dzīvespriecīgajā mūzikā, kā arī mūsdienu komponistu skaņdarbos un dzīvīgajos džeza ritmos. Rīga, www.latvijaskoncerti.lv

5.decembris – 11.janvāris, Rīga

ūras pārvalde

Foto: Liepājas kult

Ziemas festivāls Liepāja Winter Festival in

Festivāls ZIEMASSVĒTKU EGĻU CEĻŠ Sagaidot Ziemassvētkus, galvaspilsēta pušķo egles, tās veido egļu ceļu, sagādājot brīnumainu pastaigu pa Rīgu ziemā. Rīga, www.eglufestivals.lv

5.decembris, Jūrmala

Kūrorta ziemas sezonas atklāšana Gaismas svētki un Ziemassvētku egles iedegšana. Sākoties gada aukstākajiem mēnešiem, Jūrmalai piemīt īpaša burvība – saltais gaiss, mainīgā jūra, pastaigas gar krastu vilina gan jūrmalniekus, gan viesus. Sagaidot ziemu, Majoros visu dienu būs plaša kultūras un izklaides programma lieliem un maziem. Jūrmala, Jūrmalas kultūras centrs, Jomas iela 35, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

13.decembris, Valmiera

Tirdziņš ZIEMASSVĒTKI PILSĒTĀ Pirms Ziemassvētkiem Valmieras Rātslaukums atkal būs pārvērties par jautru tirgus ķēķi, kurā būs laimes liešana un zīlēšana ugunskurā, varēs mieloties ar tradicionāliem latviešu ēdieniem, nobaudīt un iegādāties zāļu tējas, īpašas piparkūkas, Ziemassvētku riekstus, maizi, mājas sieru un citus gardumus. Tāpat ikviens aicināts kopā ar budēļiem vilkt bluķi, iet dančos un rotaļās, minēt mīklas un iesaistīties citās ziemas saulgriežu izdarībās. Valmiera, www.valmiera.lv

68

nas atklāšana Kūrorta ziemas sezo in Jūrmala ter Resort Season Opening of the Win


November 14 – 18, Riga

Festival of Light STARO RIGA The festival of light STARO RIGA has become an integral part of the state festivity in Riga – facades of buildings are lighted up to single out their architectural qualities; the streets and squares of the city are revealed in quite a new light to delight the locals and foreign guests. Riga, www.staroriga.lv

December 1, 2014 – February, 2015, Liepāja

Winter Festival in Liepāja The decorations in Liepāja begin to appear with the first days of December. Angels are flying, the Christmas tree is shining, mummers are cheering and children are playing at the gingerbread houses. This beautiful time of the year can be enjoyed in Liepāja with different concerts, theatre shows, creative workshops, fairs and other events. From December till the end of February Liepāja offers a wonderful relaxation in its hotels and cafés. On December 31 people will welcome the New Year with spectacular fireworks. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

December 3-30

Festival EUROPEAN CHRISTMAS Each year, during the beautiful period of Advent, Christmas and New Year’s Eve celebrations, audiences have an opportunity to experience the holiday spirit through traditional Christmas music (Bach, Mozart, Haydn, Vivaldi to name a few), pieces by contemporary composers and even through joyful jazz music). Riga, www.latvijaskoncerti.lv

December 5 – January 11, Rīga

Festival THE ROAD OF CHRISTMAS TREES tas domes arhīvs Foto: Jūrmalas pilsē

To welcome the Christmas Rīga decorates the Christmas trees, uniting them in a road and offering people to take a walk through the snowy city. Riga, www.eglufestivals.lv

December 5, Jūrmala

Opening of the Winter Resort Season in Jūrmala Light Festival and lighting of the Christmas tree. When the winter starts Jūrmala has a special majesty. The frosty air, changing sea, walks at the beach: those are the things that bring locals and guests to Jūrmala. To mark the beginning of the year many cultural and entertaining events for all generations will take place all day long in Majori. Jūrmala, Jūrmala Culture Centre, Jomas Street 35, +371 67762403, www.tourism.jurmala.lv

December 13, Valmiera

The Fair CHRISTMAS IN THE CITY Traditionally, shortly before Christmas Valmiera’s Town Square changes into a cheerful fair with fortune telling, traditional Latvian Christmas food, herbal tees, gingerbreads, Christmas nuts, festive bread, home cheese and other delicacies. Everyone can participate in Latvian traditions, go dancing, play games and other activities. Valmiera, www.valmiera.lv

69


13.decembris, Talsi

tas pašvaldība Foto: Valmieras pilsē

TALSU NOVADA SPORTA LAUREĀTS Pasākums pulcē Talsu novada sportistus, viņu ģimenes locekļus, kolēģus, sporta entuziastus un citus interesentus, lai atskatītos uz gada laikā paveikto, suminātu labākos sportistus, kā arī atpūstos vakara saviesīgajā daļā. Talsu novada gada labāko sportistu, treneru, sporta atbalstītāju un citu nozares entuziastu apbalvošanas tradīcija atjaunota 2010. gadā. Talsi, Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa, Inga Priede, Marta Bumbiera, inga.priede@talsi.lv

20.decembris, Valmiera

Ziemas saulgriežu svinības un tirdziņš AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ Lai Ziemassvētku mielastam un ciemakukulim nekā netrūktu, gardumu tirdziņā mājražotāji un saimnieces piedāvās dažnedažādus labumus. Kārtīgai maltītei varēs iegādāties Ziemassvētku lielos zirņus un lielās, baltās kāršu pupas. Tie, kas nolēmuši cept sklandraušus, tirdziņā atradīs tiem piemērotos rupja maluma kviešu un rudzu miltus, bet veselīgo saldumu kārotājiem būs sarūpēti sēkliņu, riekstu un žāvēto augļu našķi. Kā ierasts, tirdziņā varēs iegādāties arī mājās ceptu maizi, gaļas kūpinājumus un svaigos sierus. Lai apmeklētāji atrastu dāvanas mīļajiem, amatnieki būs sarūpējuši skaistus darinājumus, kas rotāti īpaši šiem svētkiem. Darbosies pušķojumu, kā arī piparkūku rotāšanas darbnīca, būs laimes liešana un zīlēšana, bērni varēs doties izjādē. Valmiera, www.valmiera.lv

28. decembris, Ventspils

Mazbānīša svētki Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā Ziemassvētku laiks vairākus gadus ir īpašs, jo pilsētas mīlulis mazbānītis tiek izrotāts lampiņu virtenēm un viens brauciens vilcieniņā tiek dāvināts katram svētku apmeklētājam. Varēs priecāties par pašu darinātajām svecēm un gardajām piparkūkām, liet laimi, ļauties mūzikas skaņām un līksmam noskaņojumam. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263

31. decembris, Ventspils

Jaunā gada sagaidīšana Jaunais gads tiek sagaidīts Lielajā laukumā pēc Ventspils laika. No 23.30 apmeklētāju priekam uzstāsies Latvijā pazīstami mūziķi, 0.30 būs svētku apsveikums, bet 0.33 Jaunā gada iestāšanos iezīmēs krāšņa uguņošana. Ventspils, www.ventspils.lv, www.kulturascentrs.ventspils.lv, +371 63622263, +371 63623796

70

MIERMUIŽĀ AR GARDU MUTI VAL IN VALMIERMUIŽA LOCAL DELICALIES

Mazbānīša svētki The Festival of Trai n Maz Foto: Juris Presņiko vs

bānītis in Ventspils


December 13, Talsi

The Awarding Ceremony of the Talsi County Sports Laureate 2014 The event gathers Talsi County athletes, their families, colleagues, sport enthusiasts and others to look back at the last year, to award the best athletes and honour this year’s winners. The tradition to honour the county’s best athlete, coach, sponsors and other enthusiasts was restored in 2010. Talsi, Inga Priede; Marta Bumbiera, Talsi County Public Relations Department, e-pasts: inga.priede@talsi.lv

December 20, Valmiera

Winter Solstice Festival and the Fair LOCAL DELICALIES IN VALMIERMUIŽA In this fair home producers of the local delicacies offer their goods for your Christmas feast. For a proper meal the fair has the big grey peas and big white kidney beans. For those who will make sklandrauši the fair has whole meal wheat and rye flour, while for those who want to have healthy snacks the fair offers different seeds, nuts and dried fruits. The fair will have as usual the home baked bread, smoked meet and fresh cheese. The craftsmen will have prepared beautiful Christmas gifts. The fair will have different workshops for Christmas tree decorations and gingerbread baking, as well as fortune telling and horse rides for children. Valmiera, www.valmiera.lv

December 28, Ventspils

The Festival of Train Mazbānītis in Ventspils The time of Christmas at the Ventspils Seaside Open-Air Museum is truly a special time since then the city’s pride and joy, the train Mazbānītis, is decorated with lights and every visitor has a one free ride in it. The visitors can enjoy also home made candles and gingerbreads, fortune telling and music. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263.

December 31, Ventspils

New Year at the Ventspils Big Square We will welcome the New Year in Ventspils Big Square in the Ventspils time zone. From 23.30 Latvian musicians will perform. At 00.30 the official greetings will be given, but at 00.33 we will welcome the New Year with fireworks. Ventspils,+371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

71


BT 1 International Exhibition Company Starptautisku izstāžu rīkotājsabiedrība Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV–1048, Latvia + 371 67065000 info@bt1.lv www.bt1.lv ISBN 9789934844904

9 789934 844904

Festivali 2014