__MAIN_TEXT__

Page 1

LAGERINREDNINGAR P O R TA R S TÃ… L B Y G G N A D E R

W W W. E A B . S E


Småländsk ingenjörskonst som håller. EAB är ett familjeägt företag som ligger i Smålandsstenar. Vi arbetar inom tre produktområden: Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader. All konstruktion, produktion och utveckling sker i Smålandsstenar, men vi har idag hela världen som marknad.

2


Vi tar idén vidare till verkligheten. En verklighet som håller.

VÅR AFFÄRSIDÉ

DET HÅLLER HELA VÄGEN

EAB ska med glödande engagemang och entreprenörsanda sälja, konstruera, tillverka och montera Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader anpassade efter våra kunders specifika behov och med en erkänd hög kvalitet. Varje kund ska bli en nöjd kund.

Det börjar som en idé, som växer till en vision och som resulterar i en ritning, en konstruktion, en byggnation och ett färdigt monument över ett företag som tror på framtiden. På EAB är vi med dig hela vägen. Vi tar idén vidare till verkligheten. En verklighet som håller.

3


DÄRFÖR HÅLLER DET.

EAB Engineering Principles

Engineering Principles är vårt eget koncept som beskriver hur vi tänker in i detalj kring konstruktion och hållbarhet. Här får du veta fakta och förklaringar kring de principer, lagar och regler vi alltid följer när vi konstruerar och tillverkar våra Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader.

4


Det handlar om säkerhet, men det blir även en kostnadsmässigt god investering.

DET LÖNAR SIG Det är ett sätt för oss att förklara varför EABs produkter särskiljer sig och varför vi kan garantera hållbarhet. Men, framför allt är det för att du som kund ska känna dig trygg och få en produktlösning som fungerar lika bra initialt som under många, många år framöver. Det handlar om säkerhet, men gör också lösningen till en kostnadsmässigt mycket bra investering.

5


Radioshuttle™ lyfter just nu 70.000 pallar runt om i världen

EAB Lagerinredningar EAB LAGERINREDNINGAR består av ett brett och genomtänkt sortiment som passar för såväl det stora, högrationella lagret som det mindre, specialanpassade lagret. Vårt kunnande kring rationell lagerhantering, logistik och totalekonomi gör att våra produkter ständigt hittar nya användare både nationellt och internationellt. Vårt helautomatiska hanteringssystem Radioshuttle™ lyfter just nu 70.000 pallar runt om i världen och har blivit en av våra främsta profilprodukter när det gäller effektivisering och maximering av lagringsyta.

6


LOG PLUS

FÖR LAGRING AV PALLAR • • • • • • • •

Pallställ Utdragsenhet Djupstapling Cubic Radioshuttle™ Rullbanor Push Back GTS Entresol Skydd

FÖR SMÅGODS • Hyllställ • Entresol • Skydd

FÖR LÅNGGODS • Grenställ • Virkesställ • Listställ • Entresol

• Rejäla konstruktioner • Konstruerade enligt EABs Engineering Principles™ • Godkända enligt EN 1090-1, ISO 90001, ISO 14001 • Möjligheter till kundanpassning • Djup och bred kunskap kring modern lagerhantering • Lång erfarenhet • Tillverkning, konstruktion i Smålandsstenar • Kunniga projektledare genom hela projektet

7


EAB Portar PÅ EAB HAR VI TILLVERKAT PORTAR för industri, lantbruk, offentliga och privata miljöer sedan slutet av 60-talet. Vårt koncept erbjuder idag ett mycket brett program baserat på hållbara vikportar, gångdörrar m.m. där flexibilitet och möjligheter till kundanpassningar är mycket stor tack vare egen tillverkning och konstruktion här i Smålandsstenar. Stora helglasade vikportar, valfri kulör, möjligheter till hög isolering och en väl anpassad maskindrift. Vi kan med andra ord skapa en helt unik port utifrån de tankar och idéer som du har.

8


PORT PLUS PRODUKTER • Vikport • Termoport/Högisolerad • Slagport/Dörr • Säkerhetsdörr • Branddörr • Brandfönster • Termofönster • Entréparti/Glasparti • Maskinskyddsport • Vision Skjutport • Slaggrind

• • • • • •

Frihet att designa portens utförande Du får 10 års garanti, men våra portar kan hålla en hel livstid Enkla portar att montera, serva och laga själv Stor spännvidd vad gäller måttval Hög säkerhet och funktion i alla delar Möjlighet till 7 olika isoleringsalternativ

9


EAB Stålbyggnader

Med 50 års erfarenhet av stålbyggnation kan vi vår sak.

EAB STÅLBYGGNADER omfattar allt från stålbyggnader, entresoler och kranbanor till övrigt byggnadssmide såsom ingjutningsgods, trappor, räcken och maskinstativ.   Projektering, konstruktion, produktion och montering. EAB är en entreprenör som tar fullständigt ansvar för allt som gäller stålbyggnaden. Vi jobbar med egen, kunnig personal och givetvis är vårt arbete kvalitetssäkrat. Med 50 års erfarenhet av stålbyggnation kan vi vår sak. Vi har idag byggt flera av Sveriges största logistikbyggnader och arenor, liksom välkända köpcenter, butiker, med mera. Du kan med andra ord känna dig trygg i våra händer.

10


STÅL PLUS PRODUKTER • • • •

Fribärande entresol Stålbyggnader Tak- och väggbeklädnad Trappor & Räcken

• • • • • • •

Totalkoncept i egen regi från idé och konstruktion till tillverkning och montage Överskådliga 3D-ritningar Kort byggtid Fria golvytor Hög flexibilitet Valfrihet i tak- och väggbeklädnad Låg grundläggningskostad

11


EAB har sin produktion och huvudkontor i Smålandsstenar. Vi har även verksamheter i Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Nordamerika och Tjeckien. Våra produkter finns idag representerade över hela världen.

L A G E R I N R E D N I N G A R | P O RTA R | S TÅ L BY G G N A D E R S TÅ L G ATA N 2 , 3 3 3 3 3 S M Å L A N D S S T E N A R TEL 0371-340 00 | INFO@EAB.SE W W W. E A B . S E

Profile for EABdethaller

EAB Företagspresentation Svenska  

EAB Företagspresentation Svenska  

Profile for eab123