Page 1

experimentaconstrueixapren fabricaparticipa experimenta construeixaprenfabrica participaexperimentapartic aprenfabricaparticipaconstrueix construeixaprenfabrica participa experimentaconstrueix aprenfabricaparticipa experimenta construeixaprenfabrica participa experimentaconstrueix Optativa Etsav _9 crèdits aprenfabricaparticipa experimenta construeixaprenfabrica participa experimentaconstrueix 8Diumenge febrer sessió informativa aprenfabricaparticipa experimenta 23 d’Octubre construeixaprenfabricaparticipa sala d’actes 10.00 SANT CUGAT DEL VALLÉS experimentaconstrueixapren aprenconstrueixfabricaparticipaexperi et presenta...

El 48h Open House arribaetapresenta... Sant Cugat del Vallés ! El diumenge 23 d’octubre el campus universitari ETSAV obre Construcció prototip (e)co SDE al de campus de Sant Cugat en les portes a del la nova arquitectura la ciutat, referents sostenibilitat, energies renovables i sistemes bioclimàtics.

Apren i construeix Arquitectura sostenible !

Visites guiades pels 4 projectes seleccionats: el campus universitari ETSAV, 10:00 a 18:00 Sistemes constructius en de fusta contralaminada i estructura d’acer delLOW3 hivernacle. la sec nova residència universitària, la casa solar i la presentació del nou prototip de vivenda (e)co.

Horaris: Dilluns i dimecres o Dimarts i dijous cuina amb forn solar 9:00Taller - 14:00dei de 15:00 - 18:00 11:00 a 13:00

Visita la residència d’estudiants arquitectes Harquitectes 13:00 a 14:00 Professors: Victor Seguíi presentació Santana. Enricde Corbat, Dani Calatayud, Coque pels Claret.

SDE +Coordinació: activitats pelsEquip més(e)co petits

Escola tècnica superior d’arquitectura ETSAV

e-mail: solar2012@etsav.upc.edu

Residència universitària. Harquitectes

Escola universitària del Vallès ETSAV Carrer Pere Serra 1-15

Prototip LOW3 pel SDEurope 2010

www.solardecathlon.upc.edu/2012

Prototip (e)co per SDEurope 2012


Construcció del prototip (e)co SDE al campus Sant Cugat

Solar Decathlon EUROPE

El Solar Decathlon (SD) és una competició internacional promoguda pel Departament d’Energia dels EEUU. La primera edició es va realitzar el 2002 i des de llavors es realitza bianualment a la National Mall de Washington, on els prototips es construiexen durant l’última fase de la competició. Els objectius de la competició es focalitzen a la investigació, la innovació, el diseny i la posterior construcció de viviendes energèticament autosuficients i que funcionin únicamente amb energia solar. Tanmateix, la competició s’enmarca en un context on la recerca de la sostenibilitat i l’eficiència energètica esdevenen importants objectius en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria i la construcció. El Solar Decathlon Europe (SDE) es va originar l’any 2007 després d’un acord bilateral entre els Governs d'Espanya y EEUU, pactant la celebració de la competició dos anys consectutius, 2010 i 2012.

Solar Decathlon Europe 2010. Low³

Amb el projecte Low3 y els seus tres paradigmes LOW IMPACT, LOW COST Y LOW ENERGY es va presentar l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (UPC) a la primera edició del Solar Decathlon Europe 2010. Pel seu alt nivell conceptual i el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, el projecte Low3 va ser guardonat amb el 1er PREMI D’ARQUITECTURA, concedit per tres arquitectes reconeguts: Glenn Murcutt, Louisa Hutton y Francisco Mangado. El projecte fou desenvolupat per un equip multidisciplinar d’estudiants que en col·laboració amb grups d’investigació (tant en el camp de l’arquitectura sostenible com en d’altres àmbits), empreses privades, entitats de l’administració pública i altres organismes van marcar les bases de l’actual equip (e)co.

Solar Decathlon Europe 2012. (e)co

El projecte (e)co de l’ETSAV (UPC) desenvolupa un prototip de vivienda solar energèticament autosuficient que a més a més de la producció energètica té com a objetius principals l’exaustiu anàlisi del cicle de vida tant dels seus materials i components com de la propia vivienda, a més de l’optimizació dels seus processos de construcció, l’adaptabilitat als canvis d’usos, actualizació tecnològica, reutilizació y reciclatje, apostant per un canvi de paradigma en l’àmbit de la vivienda y l’arquitectura. (e)co team UPC SDE 2012 www.solardecathlon.upc.edu/2012 http://www.sdeurope.org

co


Construcció del prototip (e)co SDE al campus Sant Cugat

Equip (e)co. Equip multidisciplinar L’equip (e)co de naturalesa multidisciplinar està format per estudiants en gran part d’arquitectura, pero també amb la presència d’estudiants d’enginyeria, i d’escoles relacionades amb altres àmbits com la comunicació, el marketing, l’economia, la sociologia o al biologia. A més a més rebem el suport d’un comité tècnic format per professionals de diversos àmbits que ens assessoren en el treball que desenvolupem intentant buscar les solucions òptimes als requeriments. (e)co col·labora i participa amb altres institucions de l’àmbit de la sostenibilitat com La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i amb altres universitats.

(e)co. Projecte social. El projecte (e)co i la participació al Solar Decathlon implica desenvolupar un ambiciós pla de comunicació y concienciació social amb l’objectiu d’aconseguir la màxima difusió del treball realitzat, així com la transmissió de coneixements en el camp de l’arquitectura, la construcció i la sostenibilitat.

Diumenge 23 d’Octubre SANT CUGAT DEL VALLÉS

et presenta...

El 48h Open House arriba a Sant Cugat del Vallés !

Per arribar a cumplir aquests objectius disposem de diferents eines i mitjans, per aconseguir arribar als diferents receptors o “target groups”: comunitats 10:00 a 18:00 d’estudiants (tant d’arquitectura com d’altres àmbits), professionals del 11:00 a 13:00 13:00 a 14:00 et presenta... sector de la construcció y altres sectors vinculats (enginyers, tècnics, El 48h Open House arriba a Sant Cugat del Vallés ! El diumenge 23 d’octubre el campus universitari ETSAV obre les portes a la nova arquitectura de la ciutat, referents en medioambientalistes) i públic general des de nens a les escoles, adolescents sostenibilitat, energies renovables i sistemes bioclimàtics. d’instituts i cicles formatius, fins a persones de mitjana y avançada edat. 10:00 a 18:00 El diumenge 23 d’octubre el campus universitari ETSAV obre Diumenge 23 d’Octubre les portes a la nova arquitectura de la ciutat, referents en sostenibilitat, i sistemes bioclimàtics. SANTenergies CUGATrenovables DEL VALLÉS Visites guiades pels 4 projectes seleccionats: el campus universitari ETSAV, la nova residència universitària, la casa solar LOW3 i la presentació del nou prototip de vivenda (e)co. Taller de cuina amb forn solar

Visita i presentació de la residència d’estudiants pels arquitectes Harquitectes

+ activitats pels més petits

Escola tècnica superior d’arquitectura ETSAV

Visites guiades pels 4 projectes seleccionats: el campus universitari ETSAV, la nova residència universitària, la casa solar LOW3 i la presentació del nou Residència universitària. Harquitectes Prototip LOW3 pel SDEurope 2010 Prototip (e)co per SDEurope 2012 prototip de vivenda (e)co.

11:00 a 13:00 Taller de cuina amb forn solar Visita i presentació de la residència d’estudiants pels arquitectes Harquitectes 13:00 a 14:00 Escola universitària del Vallès ETSAV Carrer Pere Serra 1-15 + activitats pels més petits

www.solardecathlon.upc.edu/2012

Al llarg d’aquest any hem realitzat i vinculat: - Més de 30 professionals convidats a les “Jornades d’Intercanvi i

Escola tècnica superior d’arquitectura ETSAV

Residència universitària. Harquitectes

Escola universitària del Vallès ETSAV Carrer Pere Serra 1-15

Prototip LOW3 pel SDEurope 2010

www.solardecathlon.upc.edu/2012

Prototip (e)co per SDEurope 2012

Cooperació (e)co - SDE 2012”

- 128.000 visites a la Fira CONSTRUMAT 2011 - Més de 150 visitants al llarg d’un matí al prototip Low3 instal·lat a l’ETSAV. - La participació d’(e)co a l’ARQUIN7 2011 (a la presentació inaugural “El ventilador” i a la sessió de clausura format“Pecha-kucha”).

(e)co team UPC SDE 2012 www.solardecathlon.upc.edu/2012 http://www.sdeurope.org

co


Construcció del prototip (e)co SDE al campus Sant Cugat

Construcció al campus. Actualment hi ha un equip de prop de 30 estudiants que estan desenvolupant el projecte., que a dia d’avui està bastant avançat i es preveu començar a construir a mitjans de febrer - principis de març. El muntatge al campus anirà recolzat per dues assignatures optatives en el següent format: Dilluns i dimecres (1.0) Dimarts i dijous

(2.0)

matins de 9.00 a 14.00 i tardes de 15.00 a 18.00

Les tasques a desenvolupar són durant l’horari establert, és a dir, la presencialitat serà imprescindible per poder realitzar les activitats correctament. El planning preveu tres fases de treball: Setmana 1 i 2: - Coneixement de l’entorn del Solar Decathlon i la proposta que es presenta per aquesta edició - Treballs de planimetria, maquetes, etc per coneixer en detall el prototip. - Organització dels grups i l’espai de taller. - Conéixer el pla de seguretat i les eines. - Construcció dels panells de tancament exterior. Setmana 3 - 9 - Preparació del terreny, replanteig. - Cimentació. - Mòduls interiors - Estructura hivernacle. Setmana 10 - 14 - Muntatge mòduls d’instal·lacions. - Muntatge dels sistemes de sombreig. - Connexió d’instal·lacions. - Realització dels acabats interiors. - Posta a règim de l’habitatge.

(e)co team UPC SDE 2012 www.solardecathlon.upc.edu/2012 http://www.sdeurope.org

co

presentació(e)co OPTATIVA  

presentació d el' optativa (e)co solar decathlon 2012

Advertisement