Page 1

1

EÖTVÖS JÓZSEF

2015–2016

GIMNÁZIUM


3

tartalom

©2016 Budapest Szerkesztő Szarka Eszter Grafikai tervezés, tördelés Tábori Tamara A címlap Visnyai Zoltán (9. d) grafikai ötletének felhasználásával készült. Felelős kiadó Moss László az Eötvös József Gimnázium igazgatója A kiadvány megjelenését a Reáltanoda Alapítvány támogatta. Az Évkönyv a Demax Művek nyomdában készült.

Nincs új a nap alatt… 

4

I

KALENDÁRIUM 2015-2016 

6

II

ÉRTÉKELÉSEK30

III

MINDENES62

IV

DIÁKjaink MUNKÁi

108

V

TANÁRAINK MUNKÁI

164

VI VERSENYEREDMÉNYEK

218

VII

250

Névsorok


i gazga tói kös zöntő

Nincsúj a nap alatt „Az évek hosszú során azt tapasztalom, hogy némely szülőnek egyes tantárgyak ellen van kifogása, ha egyikben-másikban az ő fia gyengébb előmenetelt tanúsít, s ő szeretné ennek vagy amannak a tárgynak a fontosságát, nemcsak mérlegelni, de akár meg is határozni.” 1877 „Az egészség, illetőleg a betegségek ügyeire nézve is nagyon kedvezőtlen azon mindinkább elharapódzani látszó engedékenység, mellyel némely szülő a diáknak csekélyebb, vagy néha csak tettetett bajait mentegetni, palástolni szereti, annyira, hogy néha még oly esetben is, mikor a betegnek állított fiút egyik-másik tanár az utcán sétálgatni látja, a szülő mégis kész a gyermek betegsége mellett bizonygatni.” 1884 „A szülőkhöz annyiszor intézett figyelmeztetések, úgy látszik, hatás nélkül hangzanak el. Általánosan csak annyi mondható, hogy a kielégítőnek jelentkező előmenetel időnként halványuló színezetét leginkább a szigorú kötelességérzet lanyhasága okozza, s e kötelességérzetet a családok nem szokták mindig kellő módon fiaikban emelni, úgy hogy ezzel az iskola kívánalmait hathatósan támogatnák.” 1895 „Ezen évtől kezdve a minisztérium kötelezővé tette a fogadóórák tartását. Az év elején a szülők legnagyobb része nem tekintette ez órát egyébnek, mint alkalomnak, melyen fia tanulmányi előmenetele iránt érdeklődhetik. Legtöbbjének nem az volt az óhaja, hogy a fiú sorsát, magatartását, képességeit vagy fogyatkozását, jellemét és várható jövőjét a tanárral megbeszélje. … Az év vége felé viszont a tanárok és az élesebben látó szülők útmutatása ráterelte minden jelentkező érdeklődését a helyes feladatra. Már nem ítéleteket vártak a tanártól, hanem a nevelés feladatainak eszmecseréjében találkoztak. Az osztályzat kérdése – ez a leggyűlöletesebb kényszerűsége a mai iskolarendszernek – háttérbe szorult és egyre több szó folyt arról, ami a legfontosabb kérdés: a tanuló egyénisége és sorsa.” 1908

5

néhány gondolat

iskolánk régi évkönyveiből

„A tanulók szorgalmának hanyatlását elsősorban az a mértéktelen szórakozási lehetőség okozza, amely rendszerint minimális anyagi áldozat árán, következetesen és állandóan, elvonja az ifjúság idejét a tanulástól. A végzetes veszedelem ráadásul abban van, hogy a mai ifjúság szórakozá­sait, értékelés szempontjából gáncs nem érheti. Hogy tiltsuk el az ifjúságot a sporttól vagy a rádiótól, a mozitól, amikor mi felnőttek is, élünk-halunk értük. És mivel foglalkozik a mai tanuló, ha nem sportol, nem hallgat rádiót vagy nem megy moziba? A technika legújabb vívmányaival. Autóval, repülőgéppel, zeppelinnel, ezerféle géppel. Mindmegannyi izgatóan érdekes szórakozás. Minden­esetre érdekesebb, mint a nyelvtan vagy a számtan. Színházba is mi magunk küldjük tanítványainkat. Pár fillérért rendezünk nekik havonként elsőrendű előadásokat, az ország legkiválóbb színészeivel. És magában az iskolában mennyi a nemes szórakozásra való alkalom! Önképzőkör, sakk-kör, bélyeggyűjtő-kör, az ének és zene művelése. És mikor aztán a tanuló kimerülve a sok nemes szórakozástól »pihenni tér«, kezébe vesz egy jó könyvet, a sportújságját vagy az ő számára készült, kitűnően szerkesztett ifjúsági lapját, s addig merül ebbe a nemes szórakozásba, amíg a fáradtságtól álomra nem csukódik a szeme. A mai diák általános tájékozottsága sokkal nagyobb, mint a 30 év előtti diáké. Ezt a tájékozottságot játszva és szórakozva szerzi meg a rádió, a mozi és a napisajtó révén. És ami a legveszedelmesebb: minden munka nélkül! Ez a tapasztalati ismeretszerzés, természeténél fogva csak rendszertelen és rapszodikus lehet. Ha párosulna a tanuló rendszeres és következetes iskolai munkájával az eredmény felülmúlná bármely elmúlt kor tanítási eredményét. A helyzet azonban ma az, hogy a tanuló unja az iskolát. A rádióban hallgatott történelmi előadás jobban érdekli, mint a történeti óra, a moziban látott expedíciós film, mint a földrajz-óra, a színház, mint az irodalomtörténeti óra és így tovább. Mi itt a teendő? Tilalmi rendeletekről szó sem lehet. Az egyetlen, amit tehetünk, és tennünk kell, az, hogy gátat igyekszünk vetni annak a szórakozási dühnek, amivé ma a szórakozás fajult. Igyekszünk megértetni az ifjúsággal, hogy az élet elsősorban munka s csak a munka után szórakozás. Az iskola fennen hangoztatott jelszava, a neveljünk az életre ma egy kis revízióra szorul. Ma az élet, a család, az utca, az újság, a rádió, a mozi, olyan szigorú következetességgel és olyan kézzelfogható szemléletességgel dresszírozza az ifjú, fejlődő lelket az életre, az élet gyakorlati lehetőségeinek kihasználására, hogy az iskola kissé meghökken: szükséges-e, hogy mi tanárok, a magasabb lelki értékek hirdetői, rálicitáljunk a „legnagyobb tanítómesterre”? Szükség van-e arra, hogy lépten-nyomon a gyakorlati érvényesülés egyedüli fontosságát hangsúlyozzuk mi is az iskolában, amikor az életben a diák úgysem hall egyebet? A gyakorlati gondolkozás ilyen elképesztő foka mellett a mai tanárságnak csak egy feladata lehet: némi idealizmust és rajongást csöpögtetni a számító gyakorlatiasság e mérhetetlen tengerébe.” 1930


rovatc Ă­m

7

kalendĂĄrium

2015 2016


Krónika

ka l e ndá rium

9

nyári táborok tábor neve (típusa) | időpontja | helyszíne | a tábor tanárai | résztvevők

Színjátszó

Kenutúra

Vízitúra

GH-KT

Tanulmányi tábor 1

Kerékpártúra

Kultúrtörténeti tábor

Nulltábor 4–5

Nulltábor 6

június 15–25. Gimnázium Demeter Katalin 26 fő

június 20. – augusztus 28. Eötvös-tábor Andrékó Andrea, Nagy Csilla, Varga Balázs 43 fő

június 26. – július 2. Dél-Olaszország Bacsó Péter, Kedves Júlia, Szeiman József, Varga Sándor 109 diák

július 6–10. Szigetköz Solymoss Miklós 51 fő

július 7–12. Eötvös-tábor Becker Andrea, Gulyás Erzsébet, Misius Magdolna, Oláh Dóra, Kampós András, Péter Dávid, Sas Tamás, Varga Balázs 70 fő

július 11–21. Balaton-felvidék Andrékó Andrea, Sas Tamás 96 diák

az idei tanév eseményei

július 23–30. Túr-Tisza Boldizsár Gergő, Feke Zsolt, Sas Tamás 36 diák

augusztus 10–16. Börzsöny Bacsó Péter, Kedves Júlia, Szeiman József, Kovalcsik István 19 diák

augusztus 10–16. Balatonalmádi–Káptalanfüred Szeredás Lőrinc, Becker Andrea, Imre Szilvia, Péter Dávid 85 diák

szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepség az Eötvös-szobornál szeptember 14–16

Kisérettségi magyarból és történelemből szeptember 17–20.

Végzősök kirándulása szeptember 18.

Anglia

július 4–16. Anglia Hegedüs Ilona, Gayer Judit, Wootsch Melinda 21 fő

Irodalomtábor

július 13–17. Szeged Bacsó Péter, Kertész Rita, Mezei Orsolya, Szarka Eszter 22 diák

Biológia tantábor augusztus 18–22. Zamárdi Solymoss Miklós 16 fő

Walk The Wish

július 4–12. Skócia–Írország Németh Katalin 14 fő

Tanulmányi tábor 2 július 13–18. Eötvös-tábor Balga Attila, Molnár Ágnes, Andrékó Andrea 55 fő

Tátrai kirándulás augusztus 29–31. Magas-Tátra Dancsó Éva 28 diák

október 5–10. Gerlingeni csere október 10–12.

Bontótábor

október 18–25.

A Walk the Wish egy, az iskolánk által ebben a tanévben harmadszor megrendezett jótékonysági séta. A program célja a Csodalámpa Alapítvány közreműködésével a rászoruló gyermekek megsegítése, pontosabban egy-egy konkrét kívánság valóra váltása. A résztvevők egy jelképes összeggel ehhez járulnak hozzá. Idén körülbelül kétszázan vettek részt a sétán. A pénzt természetesen ajándékokra fordította az alapítvány: például a szervező osztály, a 10.e egy tabletet nyújthatott át egy rászoruló kisfiúnak.

Sienai diákcsere

szeptember 20-26.

Kultúrtörténeti tábor Dél-Franciaországban

Iskolánk első cserekapcsolatát a németországi Gymnasium Gerlingennel hoztuk létre. Az időközben Robert-Bosch-Gymnasium néven működő partnerünkkel 1986 óta minden tanévben megszervezzük a diákcserét, amelyen mindkét oldalról a 11. évfolyam diákjai vesznek részt. Harmincadik alkalommal 2015 szeptemberében a 11. E osztály tanuló fogadták a gerlingeni vendégeket. A látogatást októberben viszonoztuk.

Szülői Klub Téma: A stressz és amit tenni lehet ellene

Diákcsere Gerlingenben

Skócia–Írország

október 2–4.

Gólyatábor

szeptember 24. – október 1.

Hammi cserekapcsolat szeptember 25–27.

Tátra-túra

október 22.

Megemlékezés- 1956 október 23. – november 1.

Őszi szünet

október 24–30. november 5.

november 13–14.

Eötvös Napok november 15–20.

Horvát cserediákprogram november 16–18.

Negyedéves konferenciák november 19.

Hatos nyílt nap


ka l e ndá rium

11

március 12–13.

Március 15-i megemlékezés a 10. F szervezésében Kiss Judit Ágnes: Ikarosz Nem tanultam aerodinamikát. Se önmérsékletet. Csak azt tudom, hogy a szabadság több, mint az, ha nem záródnak ajtók rám, körém falak. Repülni könnyű. Fönt maradni nem. Isten vonzása épp arra elég, hogy megtartsa a testeket talán pár évtizedig a föld felszínén. A nap izzadni kezd, aztán alattam egyetlen örvénnyé gyűlik a tenger. Forró viasz csöpög a homlokomról, S felsistereg, ahogy a vízbe ér.

november 20.

Tanári buli

november 23.

november 29.

Szalagavató december 2–6.

KATMUN

december 4.

Iskolai Mikulás december 5.

Iskolai dolgozók Mikulása december 8.

Adventscafe

Az adventi időszak elmaradhatatlan programja a német munkaközösség által megszervezett német nyelvű program, amelyen a német nyelvet tanuló csoportok dallal, rövid jelenetekkel, tánccal szereznek egymásnak és az Adventscafé elmaradhatatlan vendégének, a jó öreg Nikolausnak egy kis meglepetést.

január 28–29.

Témanapok

Az idei első két témanapon a 7. évfolyam könyvtáras-informatikusmatematikus szempontból közelített a Jelek, jelrendszerek témaköréhez. A 8. évfolyam a fénnyel kapcsolatos jelenségeket vizsgálta biológia-, kémia-, fizika- és földrajztanárok segítségével. A 9. évfolyam majd minden osztálya drámafoglalkozáson vett részt, kivéve az Ny-eseket, akik természettudományos laborgyakorlatokat végeztek. A tizedikesek első nap második idegen nyelvi foglalkozáson voltak, jan. 29-én pedig pályaorientációs napon vehettek részt. A tizenegyedikesek számára médiafoglalkozást tartottunk. A végzősök ezen a két napon idegen nyelvi és magyar próbaérettségit írtak.

január 29.

Félévi értesítők kiosztása február 1–7.

december 16.

Síszünet

december 18.

Szóbeli felvételik

január 11–16.

Hatos körbevezetés

január 26–29.

Fakultációs jelentkezési határidő

avagy Trurl és Klapanciusz hét utazása (zenés furcsaság 2 felvonásban) Stanislaw Lem azonos című műve alapján írta Hirsch Máté és Fodor Orsi

Lengyel csereprogram

Velencei gyerekek karácsonyi ünnepsége Karácsonyi koncert; karácsonyi tanári uzsonna Genfi MUN-konferencia Kiberiáda – Amit a robotok mesélnek

február

február 18.

február 19.

március 2–6. március 11.

Fakultációk meghirdetése

május 29.

Tanári kirándulás június 13.

Utolsó tanítási nap június 14.

március 15–22.

Sport- és múzeumi nap

március 24–29.

Tanévzáró

Olasz csereprogram

Négyes és ötös nyílt nap

május 27.

Pedagógusnap

június 15.

Tavaszi szünet március 24. – április 4

Lengyel csereprogram

.

június 17–19.

Szóbeli érettségi 12.B, 12.C, 12.F június 20–22.

április 1–6.

Szóbeli érettségi 12.A, 12.D, 13.E

április 4–6.

Laborlátogatás a SOTE I. sz. Gyermekklinikáján

Tavaszi Fesztivál a 11.F szervezésében Témanap, próbaérettségi április 8–12.

BIMUN

április 29.

Bolondballagás, DÖ-piknik a végzősöknek április 30.

Ballagás május 2–6.

Erdei iskolák, osztálykirándulások május 5.

Olimpiai bajnokok emléktáblájának avatása

Az iskola azon 14 egykori diákjának emlékére avatták a márványtáblát, akik versenyzőként, vagy szövetségi kapitányként olimpiai aranyérmet szereztek egyéni vagy csapatsportágakban. A 13 sportoló 21 aranyérmet nyert, köztük van továbbá Rajki Béla, aki szövetségi kapitányként kétszer vezette győzelemre a vízilabda-válogatottat. Az olimpiai aranyérmek mellett 48 olimpiai érmet, illetve 33 világbajnoki és 38 Európa-bajnoki aranyat is nyertek az egykori Eötvös-diákok.

május 25.

Országos kompetenciamérés

június 22.

Mivel az Eötvös sok tehetséges diákot küld az orvosi karokra, a SOTE lehetőséget biztosít ún. tehetségnapokon való észvételre. Részlet Csertő Linka beszámolójából: „Mikroszkóppal ismerkedhettünk meg közelebbről, valamint a PCR-rel, különböző fehérjekimutatási kísérletekkel (nekem az ELISA-teszt tetszett a legjobban, mindig kíváncsi voltam rá részletesebben), továbbá egy diagnosztikai módszerrel, ahol a kísérleti egerek által előállított antitesteket jelölték meg fluoreszcens festékanyaggal, majd lézerrel megvilágítva látszott a fluoreszkálás mértéke – megkötötte-e a diagnosztikára váró alany vére az antitesteket. A módszer során a sejteket egyenként világították meg, és a végén egy számítógépes program segítségével lehetett kiszámolni a pontos értékeket. Mindegyik eljárást más előadó magyarázta, de valamennyien orvostanhallgatók voltak, vagy a phd-re készültek, így a kis korkülönbség miatt hamar meg lehetett találni a közös hangot, habár a csoport kissé félénk volt: nem sok kérdést tettünk fel.  Én összességében nagyon hasznosnak találtam, sikerült megértenem mindent: próbálták minimalizálni a szakkifejezések számát, és ha valamit nem értettünk, készséggel elmagyarázták.”

június 23.

Beiratkozás június 24.

Tanévzáró értekezlet


ka l e n dá rium

E5N

13

Eötvös Napok Partizán Szépségverseny Infolimpia Fekvőtámaszverseny Kviddics Ping-pong Pop quiz Dizzy sports DÖ uzsi Gólyabál Retroparty Karamu Evőverseny Streetball Teremdíszítés Ultimate Frizbi Fűszerfelismerés Room Escape Konspi Ki mit tud? Teaház Filmvetítés Maraton Instagram Gyilkosos Chill-szoba Osztálykvíz

Az osztálykvíz témái 7. a

erdő | land art

7. b

tenger | William Turner

8. a

kiállítás | performance

8. b

állatkert | antropomorf

9. a

film | színház

9. b

a jövő városa | Claude-Nikolas Ledoux

9. c

idézetek | Örkény 1 perces

9. d

közösségi oldalak | média művészet

9. e

detektívek | Platón

9. f

művészetek | és drog

9. ny telefon és alkalmazások | mail art 10. a karnevál | busójárás 10. b street art | Banksy 10. c pop art | Claes Oldenburg 10. d titkosügynökök | A mások élete 10. e IKEA | skandináv design 10. f

motiváció | művészetterápia

11. a star wars | Stanley Kubrick 11. b közöny | Marcel Dulhamp 11. c horror | Hitchcock 11. d reptér | Terminál (Spielberg) 11. e béke | Mahatma Gandhi 11. f

fesztivál | Woodstock

12. a ’60as évek | Illés együttes 12. b regény | színező 12. c fantaziavilág | Terry Gilliam 12. d édességek | Lasse Hallström: Csokoládé 12. e szecesszió | Zsolnay 12. f

fluxus | Joseph Beuxs


ka l e n dรก rium

15


Az Eötvös Napok előadásai

ka l e n dá rium

17

dr. Angyal Zsuzsanna geográfus, tanár (ELTE TTK, volt E5vös-diák) A vörösiszap-katasztrófától a globális klímaváltozásig. És Te mit tehetsz ellene? Auguszt-Arató Auguszta cukrász A legrégebbi magyar cukrászdinasztia története dr. Balázs L. György építőmérnök, egyetemi tanár (BMGE Építőmérnöki Kar, volt E5vös-diák) Élményeim egy lakatlan szigeten Japánban Balázsi Tamás (16. C) A Forma-1 dinamikája és mérnöki megközelítései Belső Péter újrafelhasználó dizájner, pénzügyi szakember (volt E5vös-diák) Personal branding – saját márka – önmarketing Bényei Tibor jazz-zenész, zenetanár A jazz napjainkban Borbíró Kristóf (12. B) Amit érdemes tudni a kábítószerekről Breiner Flóra – Kovács Bendegúz – Michelberger Hanna (16. F) Citybranding –Városkommunikáció és Budapest brand. Fókuszban a XIII. kerület dr. Dezséri Kálmán közgazdász, Európai Bizottság (Brüsszel, volt E5vös-diák) Európa válságban? Mik a válaszok, ha kontinensünk jövője a tét? – Egy brüsszeli nézőpont dr. Elbert Gábor volt sportállamtitkár, egykori főtitkár (Magyar Labdarúgó Szöv., volt E5vös-diák) Beszélgessünk a magyar futballról őszintén! Huszárné dr. Czap Sarolta – Huszár Tamás tangóoktatók Az argentin tangó alapjai dr. Hegedűs Pál matematikus (CEU) Tartós házasságok – matematikus szemüveggel Cheikh Ibrahima Fall guineai-szenegáli mesterdobos és táncos – Fekete Erika A zene gyökerei, nyugat-afrikai ritmusok, táncok, dalok Fekete Gábor építőmérnök Vízerőhasznosítás Magyarországon. Egy hazai kisvízerőmű megvalósítása Fluck Benedek HR-szakértő, menedzser (volt E5vös-diák) Eötvös, az el nem kopó karrierlépcső – avagy egy jó rajt felér egy győzelemmel Fülöp Levente János (13. E) Teremtéselmélet, evolúciós elmélet – Isten és a tudomány Gálócsy Dávid mentálhigiénés szakember (volt E5vös-diák) Erőszakmentes kommunikáció az iskolában és otthon Gazdag Anna – Kecskés Sára – Phil Diuno – Zoli Qian – Poppy Ma egyetemi hallgatók (BCE) Angol nyelvű továbbtanulás a Corvinus Egyetemen Heppes Áron (13. A) – Heppes Mihály (16. B) J. R. R. vs G. R. R. avagy a fantasyk nagyjai Hiczkó Petra – Mikó Szilvia (12. D) Bevezetés a társastánc világába Holik Tünde tanárnő és a 11. F diákjai Duby után szabadon: a lovag, a nő és a pap Horváth Alex közgazdász, menedzser (volt E5vösdiák) 9 dolog, amit már most megtehetsz, hogy sikeresen tanulhass külföldön Jánk Nóra (15. B) – Szabó Dániel (15. A) Látványos kémiai kísérletek Kádár Mihály hangtechnikus (Soundwork, 16. A) Egy mikrofon, két mikrofon, sok mikrofon. Hangfelvétel és hangosítás – kortárstól a popzenéig dr. Kis Ádám kiadóigazgató, címzetes docens (ELTE BTK, volt E5vös-diák) A számítógép- és az írógépbillentyűzet története. Kultúr- és technológiatörténet dr. Kiss-Csapó Gergő geográfus, kutató, tanár (volt E5vös-diák) Válsággócok Dél-Ázsiában Kocsis Anita Dominika ügyvéd (volt E5vös-diák) A munka, amit lehet szeretni. Cégvezetés, ügyvédi hivatás, munkavállalás alkalmazottként, vagy önállóan Krasznai Magdolna természetgyógyász, kineziológus (volt E5vös-diák) A testkód. Milyen testi jegyek milyen jellemet takarnak Lőkös Csaba tanárjelölt (PPKE BTK) Hétköznapi függőségeink – Meddig egészségesek szenvedélyeink? Lőkös Ildikó Jászai Mari-díjas dramaturg (volt E5vösdiák) Szöveg és színház – avagy mit csinál a dramaturg? Lőrincz Marcell rasszizmus-ellenes aktivista (volt E5vös-diák) A migráció globális aspektusai Mészáros Ádám (11. B) Amerikai elnökök

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Nagy Dávid Gergely fizikus (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, 20. B) Gondolkodó gépek – mesterséges intelligencia dr. Németh István művészettörténész, egyetemi docens (KGRE BTK) Jézus mint biokertész ikonográfiája Novák Gábor tánctanár (volt E5vös-diák) Tangó … Nem a nagymamád tánca! – Bevezetés bemutatóval és tanítással egy lenyűgőző tánc világába Oszlánszky Csaba – Támcsu Anikó Internetes újság működése Oszlánszky Gábor fegyvergyűjtő Kard útja. Kardok, tőrök bemutatása és kipróbálása Papp-Kádár Veronika PhD hallgató (BMGE Vegyész- és Biomérnöki Kar, volt E5vös-diák) Biotechnológia és génmanipuláció, avagy a genomszerkesztés modern technikái Petresevics Zoltán építőmérnök Megújuló technológiák gyakorlati alkalmazásai Polákovits Nándor tanár úr Pier Paolo Pasolini – una vita violenta Pénzes Júda emberi jogi képzési koordinátor (Amnesty International Magyarország) Amit a gyűlölet-bűncselekményekről tudni kell Perger István kommunikációs vezető (Európai Bizottság Magyarországi Képviselet, volt E5vösdiák) Az EU működése testközelből – Brüsszel, Strasbourg, Budapest Perger István kommunikációs vezető (Európai Bizottság Magyarországi Képviselet, volt E5vös-diák) Bejutni Észak-Koreába. Képes-videós úti beszámoló a világ legelzártabb diktatúrájából Rofusz Ferenc Oscar-díjas animációs filmrendező Hogy kell Oscar-díjas rajzfilmet készíteni? Tél András mechatronikai mérnök (20. A) Sörfőzés otthon – egy új magyar találmánnyal. A startuptól a korsóig dr. Schreiner Dénes tanár úr, főiskolai tanár (Tan Kapuja Buddhista Főiskola) A Másik és a Harmadik. Én-Te-Ő. A személyes kapcsolatok filozófiája dr. Sebestyén Anna tudományos főmunkatárs (SE Patológiai és Kísérleti Rákkutató Int., volt E5vös-diák) Tumorbiológiai kutatások – biológusként az orvosok, onkológusok között Soós István informatikus, szoftvermérnök Történetek a Szilícium-völgyből – Google és társai S. Varga Ilona fotóművész (volt E5vösdiák) Ünnepek és rituálék a tibeti kultúrákban – avagy élet Ladakhban Szalai Krisztina közgazdász, menedzser, tanár (volt E5vös-diák) Változatosság – céltudatosság – sikerek. Projektmenedzsment A–Z-ig Szeiman József tanár úr A migrációs/menekültválság gazdasági-pénzügyi hatásai Európában Szonda Kata – Czinkóczky Márta Menta (11. A) Buda a középkorban – tematikus séta Tárnok Zsolt független formatervező A tárgyak születése – a formatervező élete Tesfay Sába kulturális antropológus, tanársegéd (ELTE Társadalomtudományi Kar) Az eritreai menekültek Tisza László tanár úr India szívében – A Gangesz völgyétől a Dekkánig Vadász Pál informatikus, szoftverfejlesztő (volt E5vös-diák) Intelligens keresőrendszerek Varjasi Nóra pénzügyi szakértő (volt E5vös-diák) A gepárdoktól a pénzügyekig Wéber Gábor világbajnok autóversenyző, televíziós szakkommentátor (volt E5vös-diák) Az autósport és a Forma-1-es élő közvetítések Wittmann Nóra – Pap Kristóf (12. C) Amerikai sztepp óra kezdőknek dr. Zaránd Rajmund orvos A 21. századi ember ökológiai lábnyoma Zeöldné dr. Király Anita bíró Fiatalkorú bűnözés egy bíró szemszögéböl A fény és a kémia Fizikai kísérletek „Színész az egész világ” – Ónodi Eszter színésznővel, volt E5vös-diákkal beszélget Forgács Róbert tanár úr (volt E5vös-diák)


ka l e n dรก rium

19


ka l e ndá rium

21

4 5

Követeljük a testi-lelki egészség megőrzésének és helyreállításának elérhetőségét, mert az egészség hiánya korlátozza az ember életének szabadságát.

Követeljük az igazságosság érvényesülését a magán- és a közéletben, mert az ember csak akkor lehet valóban szabad, ha embertársai is élvezik ugyanazt a szabadságot, amit ő. Követeljük a félelem minden fajtájának száműzését a magán- és a közéletből is, mert a szorongó vagy rettegő ember nem tud szabadon cselekedni, beszélni és gondolkodni. A meglévő félelmek oszoltassanak el, az újak kialakulása gátoltassék meg!

6

Követeljük az elfogadó, megértő, együtt érző légkör megvalósulását a magán- és a közéleti társas érintkezésben, mert az ember csak ilyen légkörben képes szabadon megnyilvánulni. A bizalmatlanság, az előítéletesség és a közömbösség felszámoltassanak! Követeljük a magán- és a közéleti kommunikáció ténylegessé és érdemi tartalmúvá tételét, mert a gondolatok szabadsága csak az által garantálható, ha valóban találkoznak egymással és megmérettetnek egymáshoz képest.

7

8

11

12

Szeredás Lőrinc

Március 15.

9.C

10.A

10.D

11.A

11.C

11.F

13.E 1. a boltok vasárnapi zárvatartásának megszűntetése 2. kívánjuk a heti 5 kötelező tesióra eltörlését 3. a büfé monopóliumának megzűntetését 4. szabad kijárás biztosítása a nagykorúak számára 5. mosdók felújítása , aWC papír és szappan utánpótlásának biztosítása 6. mikrók,vízforralók, kényelmes ülőalkalmatosságok visszahelyezése az osztálytermekbe 7. ingyenes múzeumi belépés a diékok számára 8. az oktatás ne tartson továnn 14 óránál 9. kötelező tankönyvhasználat megszűntetése 10. testnevelés óra helyett választható sportok 11. szélesebb választékot a menzán 12. írásbeli érettségi előtt egy hét szünetet a végzősöknek

10

8.B

1. változtassuk meg a hozzáállást 2. vállaljunk felelősséget önmagunkért 3. legyünk toleránsak 4. figyeljünk egymásra 5. tegyünk a közösségért 6. fordítsunk figyelmet a környezetvédelemre 7. szeretnénk projekteken alapuló oktatást 8. szervezzük meg a 12 órás focit 9. szerezzük vissza a kanapékat 10. a művészet legyen politikamentes 11. tiszteljük orvosainkat 12. becsüljük tanárainkat

Követeljük az információkhoz való hozzájutás jogának biztosítását, mert az információhiány korlátok közé szorítja a gondolkozást. Követeljük a szellemi igényesség eszményének megjelenítését a magán- és a közéletben, mert ha a gondolkodni vágyó ember képtelen önállóan és szabadon megítélni a hozzá eljutó információk minőségét, gondolkodása sem lesz szabad. Követeljük a felelősségtudat általánossá válását, mert követeléseink csak akkor valósíthatóak meg, ha a maga életében, a maga lehetőségeihez mérten mindenki mindent elkövet valóra váltásukért. Követeljük mindenféle követelőző hangnem szükségességének felszámolását, mert a követelések létezése annak bizonyítéka, hogy a szabadság nem teljes.

9

1. vissza a kanapét 2. mindennapi csendespihenőt 3. vissza Fülest 4. ingyen kávé és kakaó 5. túrórudi a másodikra 6. külön menza és büfé sor 7. nagyszüneti kapunyitás 8. Wc papír és szappan a mosdókba 9. jó E5vös napok 12 órás focival 10. háromhetes szabály betartása 11. kevesebb dolgozat semmi meglepetés 12. hosszabb nyári szünet

Követeljük az emberi munka gyümölcseinek a szabadság kizárólagos szolgálatába állítását, mert elfogadhatatlan olyan tevékenységet végezni vagy másokkal végeztetni, aminek célja (vagy akár csak szándékolatlan következménye) a magunk vagy embertársaink szabadságának korlátozása.

olyan világban szeretnénk élni 1. mindenki tolerálja a másikat 2. minden lehetőség megvan 3. megbeszélhetők a szabályok 4. nincsenek előítéletek 5. mindenkinek van humorérzéke 6. szigorúbban büntetnék az agressziót 7. valóságos törvény előtti egyenlőség van 8. mindenkinek megvan a minimális szépérzéke 9. mindenki vigyáz a környezetre 10. tiszták a rendelkezési pontok 11. a szellemi munkát megbecsülik 12. minden elvégzett munka megkapja az ellenértékét

3

1. 12 órás focit az E5vösbe 2. úgy rendezzük be a tantermünket, ahogy szeretnénk 3. tanulni szeretnénk az iskolában, nem magolni 4. diákok értékelhessék a tanárokat 5. több választási lehetőség legyen a tantárgyak kiválasztásánál 6. csökkenjen a diákok iskolai óraszáma 7. az iskolák kapják vissza az önállóságukat 8. a modern társadalom elvárásainak megfelelő súlyt az informatikai oktatásra 9. ne korlátozzák az előrehozott éretségik számát és tárgyát 10. több államilag finanszírozott helyet az egyetemekett 11. ne kelljen nyelvvizsga az egyetemi felvételihez 12. szűnjön meg a diákok származás szerinti hátrányos megkülönböztetése

2

Követeljük az emberhez méltó élet időbeosztást illető feltételeinek biztosíthatóságát, mert akár a munka, akár a pihenés, akár a szórakozás rovására borul fel az ideális egyensúly, az súlyosan korlátozza az ember szabadságát.

1. kívánjuk az egyén szabadságát, lehetőségét a kibontakozásra 2. ne ítéljük el egymást kínézet, származás, vallás vagy identitás alapján 3. követeljük a 3-as metró felújításást, biztonságos közlekedést 4. több bicikliutat és kevesebb autót budapesten 5. ne csak a győztzeseket becsüljük meg a többiek küzdlemét is ismerjük el 6. pazarlás helyett segítsünk a rászorulókon és a hátrányoshelyzetűeken 7. felelős Dö vezetés, rendszeres Dö gyűlés, szervezett E5vös napok 8. figyeljünk a környezetünkre, napelemet az E5 vösnek, szelektívkukákat a termekbe 9. kisebb terhelés, kevesebb lexikális tudást, kreatívabb , életrenevelőbb oktatást 10. kívánjuk a művészeti tárgyak közüli választás lehetőségét 11. szabad órarend alkotási jogot a diákoknak az alapórákon túl 12. felszólítjuk a mindenkori döntéshozókat, hogy fordítsanak elég figyelmet az oktatásra

Követeljük az emberhez méltó élet anyagi körülményeinek biztosíthatóságát, mert a szűkölködő, nélkülöző vagy nyomorgó ember a legalapvetőbb döntéseit sem szabadon hozza meg.

1

1. kérjük vissza a 12 órás focit az E5vös napokra 2. a Dö kormány valóban a diákok érdekeit képviselje a tanárokkal együttműdödve 3. tantermeinket ízlésein szerint rendezhessük be, ne akadályozzák szabályok 4. jobb mínőségű étel a menzán 5. kérjük a mnosdók általános felszereltségét 6. gyakorlatiasabb oktatás 7. a diákoknak legyen szabadságuk az órarendük kialakításában 8. 11, 12-es osztályoknak a művészeti és életviteli tantárgyak legyenek fakultatívak 9. 11,12-es osztályokhoz ne jöhessenek kistanárok 10. legyen az iskolában a diákok számára is hozzáférhető WI-FI 11. legyen több évfolyamoknak meghirdetett program az iskolákon kívül és belül 12. legyen szabad kijárás az iskolákból

Legyen szabadság, egyenlőség, testvériség!

Osztályonkénti 12 pontok

kívánjuk… 1. a szigor eltörlését 2. a mindennapos testnevelés fakultatívvá tételét 3. a WI-FI iskolai hálózatánák kiépítését 4. több iskolai csapatépítő program felelős megszervezését 5. az érettségi rendszer újragondolását 6. szabad kijárást 18 év alatt szülői felelősségre 18 év felett saját felelősségre 7. kompetens Dö , felelős kormány megválasztását 8. a büfé és a menza reformját 9. szabadidős és kulturális programok felelős megszervezését és nepszerűsítését 10. az iskolai tantárgyak csökkentését és szabad tantárgy választást 11. a kanapéink és mikróink és vízforralóink visszaadása 12. minden mosdóban a papír és szappantarók feltöltését és a kézszárítók megjavítását

A szabadság 12 pontja


ka l e ndá rium

2016. április 1. péntek zeti Filmszínház

1500 – 1800 Filmfesztivál – Uránia Nem A Filmfesztivál díjazottjai:

Legjobb film Gábor Bence Mea culpa Legjobb ötlet Németh Laura Valaki t Legjobb vágás Xue You You Mindenüt vasárnap orú Szom Sára m Legjobb operatőr Volo enet Átm ár Gásp k Törö Legjobb férfi színész k Legjobb női színész Tóth Évi Elképzelgése

izsár Gergely, Galambos Zoltán, A zsűri tagjai: Barnóczky Ákos, Bold Czvetkó Sándor, Klima Gábor

Tavaszi l á v i t Fesz mpa rtesei: To

ázat nye

Fotópály

h-koncertje a Díszteremben

1900 A kórus fesztiválnyitó Bac

Lukács

a

gh Ann

és Balo

23

s 5. i l i r p á . 2016

at otópályáz 0 133 A fedményhirdetése ei” er k szereClm ö s ő h etkó i v z p a élgetett 0 étközn 140 „NHyáry Krisztiánnal baeisGz ergő s Kozenk Fruzsina é ő” nő(dő) id áz 00 „Az eltű 16 i kávéh s István, – Filozóltfi, aHerber Attila, LakMaiktolós és Feke Zso énes, Solymoss al Szarka D kk Schreiner tanár ura Botond Szathmári rnő beszélgetett á n tai Eszter ta s és bará

2016. április 6. szerda

14 Eötvös-virtuózok koncert 30 15 „Színész az egész világ” 00

László Zsolttal Forgács Róbert tanár úr

beszélgetett

vetítés az előadásokból és beszélgetés

az alkotókkal

17 – 18 Vendégünk volt a Spirita társ ulat 00

30

1730 – 1900 „Kereszttűzben”

er Déne 00 Schrein 9 1 st – előadóe

Színjátszás az F-túrán

Beszélgetés László Zsolttal

Szakértői közönség

2016. április 4. hétfő

Víg Balázs íróval beszélgetett Ádány Reb

eka és Holik Tünde

kedd

1400 Verskuckó 1600 „Kincskereső” 1800 F-túra A fesztivál ideje alatt a Díszterem folyosó címmel kiállítás volt iskolánk művészta ján „Így alkotunk mi” nárainak és a fotópályázat díjazottjainak munkáiból.


ka l e n dá rium

25

Dear Participants,

BIMUN 2016

(Budapest International Model United Nations)

Nem ismersz. Nem ismerjük egymást. Messze vagy. Nem értelek. Mondok rólad bármit. Mondanak rólam bármit. Felelősség nélkül. Iskolánk majd 200 diákja és mintegy 300 delegált Marokkótól Tajvanig megmutatta, hogy más az irány. Párbeszéd, felelősségteljes párbeszéd a minket érintő dolgokról. Miközben megismerjük egymást. Áprilisban hatodik alkalommal adott otthont az Eötvös a BIMUN-nak. A konferencián közel háromszáz delegált vett részt, akiknek munkáját huszonöt chair, kilencven staff, hatvan supervisor, nyolcvan host, tíz-tíz újságíró és fotós, illetve harmincfős szervezőcsapat segítette. Az alábbiakban a főtitkár, Benyák Barnabás köszöntőjét, illetve Bencsik Eszter esszéjét közüljük a konferencia főtémájáról, a Civilizációk Párbeszédéről. Mindkét szöveg a konferencia utólagos kiadványában jelent meg első közlésben. The Secretary General’s Welcome

As the Secretary-General of the sixth session of Budapest International Model United Nations, I was truly honoured to welcome you at our conference. The theme of BIMUN 2016, the Dialogue of Civilizations was chosen due to a truly discouraging evolvement of atmosphere in the intarnational fora. These days one quite often has to face disappointment when viewing the happenings of our World. We are disappointed indeed, for we cannot understand why most of our societies and the international community are so radicalized, and why the majority of people cannot understand one another. We sadly see that being confronted with different approaches and views of life, people often turn away and do not even try to understand how social, cultural and historical differences shape the way another group of people see things. This inability to understand is what leads us to radicalization, which results in conflicts and wars. We truly believe that mutual respect, tolerance and peaceful coexistence, which are the main values and goals of the United Nations, can only be achieved through dialogue, that is, a dialogue of civilizations. Listening to each other and effortlessly aiming to understand every aspect is the only way an efficient cooperation between the peoples of the United Nations can be reached. As Ban Ki-moon said it is time to invest in young people as peacebuilders, for they can make massive contributions to lasting stability. He also stated addressing extremism demands a proactive, „all-of-society” approach that also includes youth as partners.  We, the participants of BIMUN 2016 did indeed dare to step out from our comfort zones and be confronted with different approaches and views of life. Despite representing countries with really contrasting ideas, we did manage to pass resolutions with overwhelming majority, which is an indicator that cooperation can be truly successful if a common solution is desired – a promising sign of a brighter future to come.  On behalf of the organizer team of the 6th session of Budapest International Model United Nations, I would like to thank you for this extraordinary experience.  We hope to see you again next year! His Excellency Mr. Barnabás Benyák, Secretary-General


ka l e n dá rium

Coexistence of values Human life is a mystery. It is a mystery, as it exists by the perception of an even bigger mystery: the human being itself. As we get to know more and more about the world around us – thus ourselves – , we become aware of how little our real knowledge is. This is a truly difficult fact to accept, as we all aim to find something that enables us to believe that our existence has a goal, that we are masters of ourselves, of our world. What makes us human is the ability to think logically, to go beyond the barriers of our instincts, our emotions. However, most evidently it is still easier to choose the other way, the elimination of any doubt that could occur due to thinking. As if we decide to search for a personally and individually acceptable truth, it is inevitable to raise questions that seem impossible to answer. Maybe the first question is of morals. How should I live? If you are truly committed to finding your own answer, the first thing you come across is the different solutions that different cultures and religions offer. For instance, you have been raised in a community influenced by a certain religion, but now that you are in your teens, you are starting to question its values. You come to realise that it is only a form of personal truth. So you turn your back on it, and go on to examine other religions and cultures in hope of finding a universal truth – which you finally find impossible to reach. Throughout history, people have made an infinite number of attempts to find the right way. To decide, if one of these is superior to others, it is necessary to be aware of its roots. And this is where we are interfered with our limits of cognition. We can have guesses regarding evolution, social circumstances... But once we were able know all these details, the original question would lose its relevance. For why we do we want to have answers? Principally, because it is still a universal human need to verify our existence. Maybe it is comprehensible that we are just the consequences of the rules of classical Physics, but we cannot really believe in it. Maybe we accept that there was no time before the Big Bang, but no one can really imagine that. Everybody feels the same doubt. Everybody is trying to find values in order to make sure that they have values. And finally, this is really what ensures that the human species itself truly has values. This is what really makes our world beautiful. Partly thanks to globalization, we are lucky enough to have the opportunity to get to know different cultures and approaches to morals. And we are lucky enough to be here at BIMUN 2016, to meet people with different cultural backgrounds, and elaborate on possible solutions to ensure that we, as humankind can and will save and respect cultural diversity and make the peaceful coexistence of cultures a reality. The essay was written by this year’s Head of the Press Team, Ms. Eszter Bencsik

27

A 2016-os BIMUN konferencia témái Élelmezésügyi és Meződazdasági Világszervezet (FAO): A génmódosított növények hatása a fejlődő országokban: A genetikailag módosított növények kérdése megosztó téma mind a szakemberek, mind a laikusok számára. Alternatívát nyújthat az egyre súlyosbodó élelmezési nehézségek kezelésében, ami főleg azokban a fejlődő országokban válik egyre sürgetőbbé ahol a népességnövekedés nem mutatja jelét lassulásnak, viszont új módszer lévén még nem ismert egészségügyi és környezeti kockázatokat rejthet, ezért sok ország ellenzi vagy bizalmatlanul fogadja a technológiát. A bizottság megpróbál majd konszenzusra jutni a génmódosított növényekre vonatkozó szabályozás kérdésében, mialatt a résztvevők megismerkednek egy nagyon aktuális problémával. ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) Az erdők gyors pusztulása fejlődő országokban: Az 1900-as évek közepe óta a világon található erdőknek csaknem felét kiirtotta az emberiség. Egyes kutatások szerint ha nem történik radikális változás az erdőgazdálkodásban 2030-ra ezeknek az erdőknek mindössze 10%-a marad érintetlen és további 10% marad fenn erősen pusztuló állapotban. A fejlődő országokban különösen látványos ez a tendencia, ahol gazdasági okokból még jelentősebb az erdőirtás. A megoldáshoz szükséges radikális változás fontosságáról, módjáról és az ez által kieső energia- és nyersanyagforrás pótlásáról fog tárgyalni a bizottság. Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) A migráció társadalmi, gazdasági hatásai: Napjaink egyik legtöbbet emlegetett jelensége a migráció. A globalizáció hatására minden eddiginél könnyebb lakóhelyet, munkahelyet váltani; új életet kezdeni egy másik országban. Ennek a nagymértékű migrációnak jelentős hatása van mind a kibocsátó, mind a befogadó országok gazdaságára és társadalmára. Minthogy ez nemzetközi jelenség, leghatékonyabban nemzetközi szabályozásokkal és közösen alkotott irányelvekkel lehet mindenki számára elfogadható keretet biztosítani a migrációnak. A Gazdasági és Szociális Tanács ezeknek az irányelveknek és szabályozásoknak a megalkotását fogja megkísérelni ülésein. 1. Közgyűlés (DISEC) Számítógépes hadviselés: A közelmúltban felgyorsult technológiai fejlődés nem csak hétköznapjainkra gyakorolt nagy hatást, hanem a hadviselést is gyökeresen átalakította. A modern hadviselésnek része a számítógépes rendszerek elleni támadás, és általánosan elfogadott feltételezés hogy a nagyhatalmak kémkedésre is használják a legfejlettebb számítógépes technológiát. A módszerek rohamos fejlődése és változása miatt nehéz ellenük védelmet találni és nem vonatkozik rájuk hasonló nemzetközi szabályozás, mint a klasszikus hadieszközökre. A Közgyűlés 1. Bizottsága ezt a kérdést próbálja körbejárni. Az ENSZ Békefenntartók szerepének újragondolása nemzetközi konfliktusokban: Az ENSZ Békefenntartók bevetése az ENSZ egyik leghatékonyabb eszköze a konfliktusok utáni békés állapot létrehozásában. A 2000-es években az ENSZ mégis több, a Békefenntartókra vonatkozó reformot bevezetett és sokak szerint lenne mód a hatékonyság további növelésére. A bizottság célja a békefenntartók szerepének és hatáskörének megfontolása és esetleges újraalkotása lesz. 2. Közgyűlés (ECOFIN) Megbízható környezet megteremtése a mikrofinanszírozás számára fejlődő országokban: A mikrofinanszírozás alapvető pénzügyi szolgáltatásokat – hiteleket, megtakarítási lehetőségeket – biztosít a fejlődő országokban az alacsony jövedelmű háztartásoknak és kisvállalkozóknak, jellemzően rugalmas és könnyen érthető feltételekkel, ezzel is segítve a nehéz helyzetből való kitörést. Annak érdekében, hogy minél szélesebb rétegeknek elérhető legyen a szolgáltatás a Közgyűlés 2. Bizottsága megpróbál megbízható környezetet teremteni a fejlődő országokban. A társadalmon belüli egyenlőtlenségek csökkentése pénzügyi és szociálpolitikai döntésekkel: A társadalmi egyenlőtlenségek kezelése napjaink egyik legsürgetőbb kérdése. A társadalmi csoportok közti szakadék egyre csak nő, ami a mélyszegénységben élők számának gyors növekedését jelenti. Ennek a folyamatnak a megállítása csak tudatos pénzügyi és szociálpolitikai döntésekkel lehetséges; ezeknek a döntéseknek a kidolgozásában fog részt venni a bizottság.


ka l e ndá rium

29

Reso1 3. Közgyűlés (SOCHUM) A túlnépesedés okozta fenyegetés a fenntarthatóságra nézve: A fenntartható fejlődés fontosságát egyre inkább kezdi felismerni a világ. Az ENSZ által megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Célok közelebb vittek minket egy élhetőbb világhoz, de még sok változásra van szükség ahhoz, hogy biztonságban tudjuk az emberiséget és bolygónkat. A változások eléréséhez sok akadályt kell leküzdeni, melyek közül az egyik legnagyobb az egyenlőtlen, sok helyen túlzott népességnövekedés. Ahhoz hogy ezt az akadályt leküzdjük összetett és alaposan megfontolt lépéseket kell tennünk. Ebben próbál iránymutatást adni a Közgyűlés 3. Bizottsága. Nemi egyenlőség az oktatásban: Sok országban a lányok még mindig alul vannak reprezentálva az oktatásban vagy akár teljesen ki vannak zárva belőle, ezáltal korlátozottak a lehetőségeik a karrierépítésre, munkavállalásra és önmegvalósításra, annak ellenére, hogy nemtől függetlenül mindenkinek alapvető emberi joga az oktatáshoz való jog. Fontosnak tartjuk, hogy erről a témáról párbeszéd induljon, ezzel talán elősegítve, hogy a jövőben mindenkihez eljuthasson az oktatás, ezért a Közgyűlés 3. Bizottsága ezt az ügyet fogja megvitatni ülésein. 4. Közgyűlés (SPECPOL) A Dél-Kínai-tenger területi vitái: A Dél-Kínai tengeren több országnak, köztük Kínának, a Fülöp-szigeteknek, Vietnamnak, Malajziának, Tajvannak és a Brunei Szultanátusnak is van területigénye. A Dél-Kínai tenger fontos kereskedelmi útvonalon helyezkedik el, halászati szempontból is jelentős és szigetei alatt feltehetőleg olaj- és gázlelőhelyek is találhatók, ezért különösen fontos hogy tisztázottak legyenek a politikai viszonyok. Ennek a konfliktusnak a megoldásában próbálja megtenni az első lépéseket a Közgyűlés 4. Bizottsága. A különböző etnikai csoportok autonóm jogainak felülvizsgálata a kurdisztáni régióban: A kurdisztáni régió népességének többsége kurd nemzetiségűnek vallja magát; a kurd kultúra, nyelv és nemzeti identitás történelmileg megalapozott. A részben Törökország, részben Szíria, Irak és Irán területén elhelyezkedő Kurdisztán lakói azonban nem élvezhetnek megfelelő mértékű nemzetiségi autonómiát, köszönhetően többek között a térség bonyolult politikai viszonyainak. Már több kísérlet volt a terület nagyobb autonómiájának vagy függetlenségének kivívására, de ezek mindeddig nem hoztak teljes sikert. Ezt a helyzetet illetően próbál majd a bizottság egyetértésre jutni. Emberi Jogi Tanács (HRC) Emberkereskedelem: Az emberkereskedelem a nemzetközi bűnszervezetek tevékenységének harmadik legnagyobb és leggyorsabban fejlődő ágazata évente több mint 30 milliárd dolláros bevétellel. Áldozatai legtöbbször gyermekek és nők, akiket később kényszermunkára, prostitúcióra kényszerítenek. Ugyan több nemzetközi egyezmény elítéli, nem minden ország teszi meg a megfelelő intézkedéseket, így évente milliók esnek emberkereskedők áldozatául. Ennek az aggasztó méreteket öltő jelenségnek a felszámolására tesz kísérletet az Emberi Jogi Tanács. A vallásszabadság elősegítése fejlődő országokban: A vallásszabadság, mint alapvető emberi jog egy 2009-es felmérés szerint a világ lakosságának 70%-a számára nincs biztosítva, köztük leginkább a fejlődő országok lakossága szenved vallási alapú diszkriminációtól társadalmi okokból vagy állami nyomásra. A vallásszabadság hiánya megjelenhet nemcsak a szólásszabadság vagy a vallásgyakorlás szabadságának korlátozásában, hanem a társadalom ellenségességében is. Az Emberi Jogi Tanács a fejlődő országokban jelenlévő vallási alapú diszkrimináció csökkentését tűzte ki céljául. Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) A nagy sávszélességű hálózatokhoz való hozzáférés vidéken és fejlődő országokban: A nagy szélességű hálózatokhoz való hozzáférés alapvető a nagyvárosokban, de vidéken és a fejlődő országokban még erősen korlátozott; a fejlődő országok lakosságának közel kétharmadának nincs internet-hozzáférése. Ezzel az érintett területeken élők hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon, a társadalmi egyenlőtlenség tovább nő. A Nemzetközi Távközlési Unió célja ülésein az lesz, hogy minél több emberhez eljuttassa a szélessávú internetet. Netsemlegességi irányelvek megfogalmazása: A netsemlegesség alapja hogy minden interneten zajló forgalom korlátozatlanul, ellenőrizetlenül működhessen. A fogalom az Egyesült Államokban jött létre, amikor kiderült, hogy az internet-forgalmazók egyes tartalmakat önkényesen szűrnek. Új jelenségként a világ legtöbb országában még nincs rá törvényi szabályozás, ezzel lehetőséget adva a szolgáltatóknak a felhasználók jogainak korlátozására. Ezekhez a szabályozásokhoz fogalmaz meg általános irányelveket a Nemzetközi Távközlési Unió.

ral Food and Agricultu

Body

The impact of GM

Issue Main submitter

Organization

g countries crops in developin

ion Rus sian Federat

tion, culture Organiza is The Food and Agri human population 6, 2016 the world’s an that as of March ern conc h means that hum deep Noting with ed Nations, whic Unit the by n over 7 billio estimated to be , already occurred ion include overpopulation is with overpopulat lems associated fact that many prob Emphasizing the as fres h water and such s urce s faster than the and for reso natural resource the increased dem cons umption of nd malnutrition, s, food, starvation a in living condition tion riora dete a , and nisms rate of regeneration ly modified orga ed that genetical ever growing researches show crops to feed the Bearing in mind that to provide enough way ient effic and provide a stable world, foods, the population of the duction of GMO ever sinc e the intro whic h show that ntly, Worried by the data has risen significa gies aller food d s, amount of childhoo put into the GM crop whic h have been that the antibiotics, effective, Alarmed by the risk y antibiotics less man e mak and y due to affect the bod dras tically reduced ity, whic h can be ortance of biodivers Rec ognising the imp s, tion ifica mod arch rese genetic little testing and e has been very been by the fact that ther effects have not Deeply conc erned s and the long term ly modified food done on genetical ber states, disc overed yet. rts from all mem onal group of expe chos en expert, to set up an internati 1. Proposes to represented by a is try coun y re ever under the FAO, whe ding : s in the issue, inclu make further step n both the into cons ideratio GM crops, taking over ons ussi ntag es of them, a) holding disc backs, and the adva many risks and draw ths), where every vals (every 3 mon issue, s at regular inter prog ress on the b) holding meeting recent activity and their rts repo affected country habits, and cons umption gy nolo tech the producing, c) monitoring GM and uction of GMOs, hods of the prod its health risk in er and safer met researches about d) elaborating new oug h and effic ient thor also making r; othe each collaboration with

2. Sugg es ts the lab elling of GM produced, Os in every becaus e ev states wh ery citizen would like ere these should ha to cons um crops are ve the rig e genetic all ht to decid y modified 3. Urges e whether food or no developing they t; co un tries to pro spec ies ’ ha tec t the reg bitat by se ion’s biodiv tting up a percentage ‘GM ers ity and na O limit’, wh of the coun tive ich defines try’s total modified arable lan that at mo plants ; d can be us st what ed to grow 4. As ks genetic all all memb y er states , every farme where gene r through tic enginee several ev ring is allow ents and ed , to fora abou inform a) the ex t: istence of GMOs an d the poss ibility of the b) the ex ac t definitio ir us ag e, n, the traits and the pu c) how the rposes of y can get these cro these seed ps , s, d) that thi s method is not pro ven safe in 5. Encoura long term; ges the go vernments ag ric ulture of develop and inc rea ing countrie se crop yie primarily s to try to lds with sa with GMOs develop the fe and eff , such as ir ec tive me but not lim thods and ited to: a) inc rea not sing inves tments in ag ric ultura b) reduc ing l machine ry post-harve st los ses by i. avoiding prematur e harvest, ii. preventi ng ins uffici ent drying and clean iii. chec kin ing , g the quali ty of mean leakage an s of delivery d waste, thoroughly to prevent c) develop ing ag ric ult ure infras tructure by i. ameliora ting rural road netw orks, ii. helping the interc ommunic become be ation betw tter, een coun try and cit y iii. creati ng water manageme production nt fac ilities ; which help 6. Decid ag ric ultura es to rem l ain ac tively seized on the matte r.

Reso2 Body Issue Main submitter

The Food and Agric

Food and Agric ultur al Organization The impact of GM

crops in developin g countries

Russ ian Federation

ulture Organization,

Noting with deep conc ern

that as of Marc h 6, 2016 the world’s hum estimated to be over an population is 7 billion by the Unite d Nations, whic h mea overpopulation is alrea ns that human dy occurred,

Emphasizing

the fact that many problems associate the increased dem d with overpopulatio and for resources n include such as fresh wate food, starvation an r and d malnutrition, cons umption of natural rate of regeneration, resources faster than and a deterioration the in living conditions, Bearing in mind that researches showed that genetically mod provide a stable and ified organisms effic ient way to prov ide enough crops to population of the worl feed the ever grow d, ing

Worried

by the data whic h show that ever since the amount of childhood introduction of GMO food allergies has foods, the risen significantly, Alarmed by the risk that the antibiotics , whic h have affec t the body and been put into the GM make many antibiotics crops, less effec tive, Recognising the impo rtanc e of biodivers ity, whic h can be dras genetic modifications tically reduced due , to

Deeply conc

erned by the fact that there has been very done on geneticall little testing and rese y modified foods and arch the long term effec discovered yet. ts have not been 1. Proposes to set up an international group of experts from under the FAO, wher all member states, e every country is repre sented by a chos en make further steps expert, to in the issue, including : a) holding discussion s over GM crops, takin g into cons ideration many risks and draw both the backs, and the adva ntag es of them, b) holding meetings at regular intervals (every 3 months), wher affec ted country repo e every rts their recent activ ity and prog ress on the issue, c) monitoring GM producing , the tech nology and cons ump tion habits, d) elaborating newe r and safer methods of the production of also making thorough GMOs, and and effic ient research collaboration with es about its health each other; risk in

these crops are of GMOs in every states where 2. Suggests the labelling whether they should have the right to decide produc ed, because every citizen ed food or not; modifi cally geneti me would like to consu biodiversity and native ies to protec t the region’s 3. Urges developing countr s that at most what up a ‘GMO limit’, which define species’ habitat by setting used to grow genetically be can land arable total percentage of the country’s modified plants ; is allowed, to inform , where genetic engineering 4. Asks all member states l events and fora about: every farmer throug h severa usage, and the possibility of their a) the existence of GMOs purpos es of these crops, the and traits the ion, b) the exact definit seeds, c) how they can get these

proven safe in long term; d) that this method is not try to develop their of developing countries to ments govern 5. Encourages the ve methods and not yields with safe and effecti agriculture and increase crop as but not limited to: primarily with GMOs , such in agricultural machinery a) increasing investments losses by b) reducing post-harvest t, i. avoiding premature harves drying and cleaning, ii. preventing insufficient to prevent means of delivery thoroughly iii. checking the quality of leakag e and waste, infrastructure by c) developing agriculture networks, i. ameliorating rural road ication ii. helping the intercommun become better,

between country and city

agricultural ement facilities which help iii. creating water manag produc tion; y seized on 6. Decides to remain activel

the matter.


rovatc ím

31

értékelések

2015 2016


7B

7A

aaaaaaaaabbbbbbbbb aaaaaaaaabbbbbbbbb aaaaaaaaabbbbbbbbb é r té kelése k

Emlékszem amikor a vasútállomáson a 60 megszeppent leendő Eötvös diákot drakkarokba sorolták. Nem hittük, hogy amilyen kaland vár ránk, azt egy életen át sosem felejtjük el. Konspik, svartalforok, haka, vízigót-támadás, poktapok, viking dalok, búcsúdal, és persze a mi félelmet nem ismerő bölcs gammaljaink, ascoldjaink és sörjáink, akik nélkül nem lett volna ilyen élmény!

Szeptemberben, mikor az Eötvös-szobornál az egész iskola összegyűlt az évnyitóra, valami elképesztő érzés volt ott állni. Büszkeség, öröm és nyugalom egyben, tudtuk, jó helyre jöttünk.

33

Első osztályprogamként színházba mentünk. Majd osztálytermet festettünk, és el is telt egy hónap itt, az Eötvösben. Amit egy csodás osztályközösségként, sok baráttal éltünk meg. Az októbert egy másik szuper táborral kezdtük: a gólyatáborral. Volt ott minden nevetéstől-rettegésig. Hetek múlva elkezdődtek az előkészületek a gólyabálra és az első Eötvös-napunkra. Az E5N jól telt, játékokkal és sütikkel és előadásokkal, de nekünk a gólyabál volt a legfontosabb (és a poktapok, amit az osztályunk szervezett). A gólyabáli produkciónk rengeteg gyakorlás és egy lámpatörés után készen is állt a reflektorfényre. Eszméletlen jó volt az egész előadás, és a gólyaeskü is! Novemberben voltak az első témanapjaink, jelek/jelrendszerek témakörben. Ám a november gyorsan elrepült, hisz mindenki a karácsonyt várta. Decemberben az „angyalkázás” folyt egészen az osztálykarácsonyig, ahol mindenki kedves, részben kézzel készített, részben vásárolt ajándékkal lepte meg a másikat. Téliszünetben mentünk korizni a Városligeti Műjégpályára. Szerencsére boldogan és sérülésmentesen tértünk haza. Szünet után ocsúdtunk csak fel, lassan eltelt egy fél év, osztályfőnöknőnk szavaival élve „Ha az előttünk álló 6 évet egyetlen napnak tekintjük, elmondhatjuk, hogy már 2 órája együtt vagyunk.” Majd lassan elkezdődtek a felelések, dogák és egyéb szokásos dolgok félév előtt. A 7.a szuperül teljesített sok-sok 5-össel és néhány 4-essel zártuk az első félévet.  Februárban hatalmas farsangi bulit csaptunk, úgy zengett a suli, hogy még az Eötvös Szellem is megnézte, hogy mi folyik a pinceklubban. Ezután egy ennél jóval komolyabb témában képviseltük iskolánkat kockás ingbe bújva. Itt is látszott, hogy az osztályunk és az egész Eötvös milyen óriási dolgokra képes!  Márciusban is kiálltunk a véleményünkkel, a saját 12 pontunkkal az iskola elé. Az áprilist viszont mókával köszöntöttük, így is ráhangolódva a tavaszra. Az évente megrendelésre kerülő tavaszi fesztivál keretein belül megszervezett Virtuózokon résztvevő csengőseinkért és kórusosainkért is izgulhattunk.  A második témanapokon az Olimpia/sport és a víz volt a téma, ahol csapatokban kellett dolgoznunk. Ezután megkezdődött az osztály következő előadására az ötletelés és készülődés: a ballagási műsorra. Sok kutatómunka, szövegtanulás és hangszeres próbák után búcsúztattuk a 12.b-t műsorunkkal és személyes ajándékokkal a tarisznyában, no meg a hatalmas lámpással amit felröptet(tet)tünk. Reméljük számukra is emlékezetes volt (itt megemlíteném, hogy egy szinte lehetetlen küldetést teljesítettünk, mikor Kampós tanár úr is megkönnyezte a búcsúnkat).  Május elején Észak-Magyarországra utaztunk erdeisuliba. Biciklizés, múzeumok, gyalogtúrák, konspi, friz... akarom mondani poktapok, röpi, kosár, bulik, erős hegyi legények, beszélgetések és rövidebb utak. Összességében szuper volt, el sem tudjuk mondani mennyire (a kisebb sérülésektől eltekintve). Meg persze azok a vonatutak, amikor mindenki legalább 110%-kal dilisebb volt a szokottnál.  Még egy színházlátogatás az Örkény Színházban, immár egy vígjátékot néztünk. Aztán biológiatanáraink szervezésében egy őrületesen jó délutánt töltöttünk a Fővárosi Állat- és Növénykertben. A főemlősökkel ismerkedtünk meg részletesebben, az orángutánok mutatványaikkal és bájukkal jogosan férkőztek szíveinkbe. Kisebb-nagyobb csoportokban jártuk be az állatkertet miközben selfiek készültek és remekül mulattunk.  Az év végi dolgozatokon túlvagyunk, de van, amit még mindig nem értünk, hogy telt el máris egy év?

Az első év A 2015-16os tanév volt a 7.B első éve az Eötvös József Gimnáziumban.Mindannyian rengeteg élménnyel és tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Szeptember elsején részt vettünk az évnyitó ceremónián,és ismét elöntött minket az érzés-amit már a gólyatáborban is tapasztaltunk, hogy most minden megváltozott,ez egy új világ. Aztán bementünk és leültünk a padokba,rengeteg új dolgot hallottunk,rengeteg információt kaptunk az elkövetkezendő évről,kicsit össze voltunk zavarodva. Aztán elkezdődött. Az első napokban még igaz,hogy minden tanárunk az éves programtervet ismertette velünk,és minden tárgyból az első pár óra még inkább szólt a bemutatkozásról,mint a munkáról,de már éreztük,hogy itt minden komolyabb, mint az általános iskolában. Hamar elindult az igazi,komoly és alapos munka. Új tudományterületeket ismerhettünk meg és már az év elején rengeteg új tudásra tettünk szert. Minden úgy ment, ahogy annak mennie kellett,de mégis valahogy annál sokkal jobban. Ősszel sokat készültünk, mert jött a gólyabáli műsor,amiben nekünk is nagy részünk volt,remek koreográfiával,egy sokat gyakorolt tánccal,és jó hozzáállással mutattuk meg mit tudunk. A produkció remekül sikerült. Voltak szünetek is de az iskolás heteket mind jobban élveztük. A karácsonyi osztály kirándulás is remekül sikerült,mind élveztük. Félévkor megkaptuk a megérdemelt osztályzatokat,és neki is álltunk az új félévnek,töretlen lelkesedéssel,és jó kedvvel.A második félévben is rengeteget tanultunk, de gyorsan eltelt az idő. Az évvége, mint fenyegető mumus állt előttünk,és rémisztgetett minket. Sok iskolai programon vettünk részt és mentünk erdei iskolába is. Most,hogy itt az évvége,mind büszkén és jó érzéssel tekintünk vissza az elmúlt egy évre. Reméljük a további öt év is ilyen fantasztikus lesz majd.

1 év. 30 ember. 30 gondolat. Az idei év: életem eddigi legélesebb kanyarja. Eddigi legjobb suli-évem. Azt hittem a nulltábort nem lehet felülmúlni, de sikerült. Megtaláltam önmagamat, és azt a közösséget, ahol jól érzem magam. Kár hogy ez az év ilyen hamar eltelt. B-ből a hetedik, évből az első. Habár várom a nyarat, biztos vagyok benne hogy nyár alatt meg a sulit fogom várni, hogy újra láthassam a barátaimat. 6/1 év kipipálva… úgy érzem ez az idő kevés lesz. Végre nem vagyok egyedül. Az első év az Eötvösben. Rengeteg program, új barátok, szuper iskola. Gyorsan eltelt az első év és egy percet sem unatkoztam. Sok különböző emberből lett egy osztály, és szerintem szuper lett. Ez az év egy hatalmas buli volt, remek társaságban. Rengeteg jó programon vettünk részt, örülök hogy még több éven keresztül Eötvösös leszek. Leírhatatlanul jó volt ez az év. Nagyon jó volt ez az év, kár hogy ilyen gyorsan eltelt. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen is lehet egy tanév. Nagyon élvezetes volt az első év, de még van hátra öt. Fantasztikus élményekkel és életre szóló barátságokkal lettem gazdagabb ezalatt a pár hónap alatt, köszi 7.b, köszi E5VÖS. A füzetem már most felbecsülhetetlen értékű. Mindannyian egy elválaszthatatlan közösség részei lettünk. Lehető legjobb döntés volt hogy iskolát váltottam, köszönöm Eötvös ezt a felejthetetlen tanévet, barátokat közösséget. Sok program, jó közösség, egyáltalán nem unalmas mindennapok. Sok minden változott mióta Eötvösös lettem. Rengeteg barátot szereztünk és megtanultuk, hogy suli nagyon izgalmas is lehet. Most már tudom, lehet az életet úgy élni hogy mindennap élmény. Eltelt a legelső évem az Eötvösben és annyi élménnyel gazdagodtam, hogy meg se tudnám számolni 2 kezemen. Végre hétfőnként nem úgy keltem: nemár… Hanem úgy: ez az. „Nem voltunk bábuk. Senki sem állt egy helyben, sakkfigura módjára léptünk előre vagy hátra.”


8A

8B

cccccccccddddddddd cccccccccddddddddd cccccccccd Ó,dddddddd tényleg a Levi hang é r té kelése k

évszakok Ősz Vége van a nyárnak Hűvös szelek járnak, Nagybánata van most Az Eötvös-diáknak. Itt van az, Ősz itt van újra, És szebb, mint az én énekem. Énekórán, hogy ha szól Elég ciki én nekem. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldell a nyárfa az ablak előtt, De látod amottan az őszi diákot, Már könyv takaróval a tanárok elől.

Tél Hétvégenként sokszor korcsolyázni jártunk, Osztálykarácsonykor szép ajándékot vártunk. Sokan sítáborba utaztak, Míg mások otthon mulattak. Farsangkor számháborút játszottunk, Januárban meg félévet váltottunk, És jegyeink miatti kétségbeesésben, Széttanultuk magunkat a második félévben. Föciből is sok ember lefelelt, S három hónap gyorsan eltelelt.

Tavasz

Tavasszal is sokat kellett tanulni Már kezdtek a dolgok nagyon elfajulni, De aztán jött az érettségi szünet, Amikor mindenki osztálykirándulásra üget. Mi is indultunk, Vinyére, Ahol a gyönyörű időnket dicsérve Próbáltunk minél többet kint lenni, Mert tilos volt a szobában bent enni. Jó volt a tavasz, De volt egy kis gebasz Az Erdei suliban sokszor bőrig áztunk, S a kalandpark pályáin nem sikerült másznunk. Láttuk a zirci apátságot, Okozott némi fáradságot. Túráztunk a Bakonyban, Selfiztünk a patakban. Kint a réten sok pokta-pokot játszottunk, Esőben meg rögtön futásra váltottunk. Tábortűz körül szépeket daloltunk, És gyorsan elfelejtettük, hogy egy hete még magoltunk.

Nyár Az iskola a nyárba is belelóg, Órákon még el kell tenned a telód. Ilyenkor már senkinek sincs, kedve tanulni, Sokkal jobb lenne lyukasórákon lazulni. Az utolsó napokon fagyizás, Vagy éppen bioszon szív boncolás. Libának vagy disznónak a szíve, Nem kell hozzá más, csak éles szike. A 12 órás focin a fiúk labdába rúgtak, De a döntő mérkőzésen sajnos elbuktak. Lány csapattal kellett volna indulni, Na, meg az iskolában bent aludni. Ennyi volt a versünk hát, Most itt hagyjuk az iskolát, S ha irományunk nem tetszett, írjál olyat, ami megtetszhet.

35

hallom? Az a kereszt n Zsófi alakú egy kicsit Gondoltad volna, hogy Szabi így mozog? Flóra egyik elo ´´adáson se térdeltek rá a hajadra Figyu, ezen a héten le a családi kirándulás? Vagy megint elmarad? Tanárno ´´, volt már ilye szervezetlen E5N? És a sütit hova tegyük? Csabi, nem pörögtél tú egy kicsit? Lefutjuk a maratont? Vagy mégse? Hu ´´, tényleg ekkora Jaj ne, ilyen gyorsan eltelt a nyári szünet? Megint korán kell kelni? Mindenki jön a Jézus Krisztus szupersztárra? Ó, tényleg a Levi hangját hallom? Az a kereszt nem Zsófi alakú egy kicsit? Gondoltad volna, hogy Szabi így mozog? Flóra, egyik előadáson se térdeltek rá a hajadra? Figyu, ezen a héten lesz a családi kirándulás? Vagy megint elmarad? Tanárnő, volt már ilyen szervezetlen E5N? És a sütit hova tegyük? Csabi, nem pörögtél túl egy kicsit? Lefutjuk a maratont? Vagy mégse? Hű, tényleg ekkora királyok voltunk Bolyain? Csak nem megnyertük az országost is? Nem volt hülyeség csak kérdéseket írni? Miért nem tudunk kijelenteni semmit? Tanárnő, kamaszodunk, ugye? Bennmaradhatunk karácsonykor éjszakára? Ti láttok valamit a karácsonyfától? Nyitva van a tornaterem? Bemegyünk? Hányszor láttad az Igazából szerelmet? Hány óra? Úristen, már fél 5? Jöttök holnap korizni? És tábvezre? És kinél fogsz szóbeliztetni? Tanultál a dogára? Mi, hogy ma írunk? Tesin még át tudjuk nézni a vaktérképet, nem? Csabi, te megint túlpörögtél? Miért pont akkor nem működik a csokiautomata, amikor a legjobban kellene? Szerintetek is para ez az Ignácz nevű csávó? Kölcsönadjátok a kártyapaklit? Most kent volt? Vagy kupé? Ki jön Mekibe? Hoztok nekem jeget? Vettetek jegyet a Filmfesztre? Erdei suliban komolyan mi csinálunk magunknak mindent? Valaki tudja, hol van Pestszentlőrinc? Vagy hogy hogy jutok oda? Ti tudtok golfozni? Úristen, ez nagyon király volt! Annus, elfelejtetted, hogy csak kérdő mondatokat írunk? Miért akkor kell utat bontani, amikor mások kompetenciát írnak? Ti se hallottatok semmit a magnóból? Miért nem maradhatunk a 12 órás foci végéig? Ugye jövőre is lesz? Szabi tényleg átcsusszant kémiából? Vannak még csodák, nem? És Boldigeri miért, miért, miért hagy itt minket? Ugye nem azért, mert kamaszodunk? Ja, és srácok, ki kér évkönyvet?


9B

jjjjjjjjjfffffffff jjjjjjjjjfffffffff jjjjjjjjjfffffffff é r té kelése k

Az én osztályom, a 9. A

9A

Azért szeretek a 9. A-ba járni, mert bizonyára mi vagyunk a legszínesebb egyéniségekből álló osztály. A sportolóktól kezdve a zenészeken át a filozófusokig itt mindenkit megtalálsz. Ez az eredményeinken és az osztályprogramjainkon is meglátszik, hiszen minden lehetőséget megragadunk, hogy tágítsuk a látókörünket.

37

Ostor ez a 9.b Azt mondják, a kilencedik a hatévfolyamosok mélypontja. Hát nem tudom. Amikor a 12 órás focin üvöltve szurkoltunk a csapatainknak, és ordítva meg sikítozva rohantunk be a pályára, én valahogy nem így éreztem.

Közös programjaink között a legfontosabbak a táborok. Minden évben legalább négyet tartunk, ahol nem csak együtt töltjük az időt, hanem fejlesztjük is magunkat: múzeumba járunk, kirándulunk és biciklizünk. Immáron második éve veszünk részt majdnem teljes létszámmal az iskolai kultúrtörténeti táborában, mindkétszer Olaszországban. Fontos, hogy gyakran járunk színházba ((Újvilág (Jurányi Inkubátorház), H@ mlet (Jurányi Inkubátorház), Semmi (Bábszínház), Jézus Krisztus Szupersztár (diákprodukció), Mellettem elférsz (Rózsavölgyi Szalon), Antigoné (Spirita társulat)), sőt, egyik osztálytársunk, Szécsi Nóri az iskolai szuperprodukcióban, a Jézus Krisztus Szupersztárban is fellépett táncával. Nagy hatással voltak ránk az idei Textúra kiállítás a Nemzeti Galériában, az Orvostörténeti múzeumban vagy az Állatkertben tett látogatások. Osztályunk „profiljához” hozzátartozik a rendszeres, közös filmnézés (Filmek: Szabadság különjárat, Saul fia, Buena Vista Social Club, A hullám, Summer Hill, A helyettesítő tanár, A szemközti ablak, A mentőcsónak, A velencei kalmár), és a BKV járművek és utcák tábláinak gyűjtése a termünk falán. A gyűjtemény különösen értékes darabja egy velencei vaporetto táblája, melyet a lagúnában halásztunk. Idén kipróbáltuk magunkat az érettségikre való felkészülésben és számot adtunk a három év alatt megszerzett tudásunkról történelemből. Országos tanulmányi versenyeken, mint például az Arany Dániel matematikaverseny (Nagy Bori), vagy a Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny (Nagy Bori és Bárány Adorján) kiváló eredményeket érünk el. Rendhagyó viselkedésünk ellenére megnyertük a fizika háziversenyt (Hegedűs Benedek Bence, Fekete Dani, Kasoly Benedek). Idén már olyan komolyabb iskolai programokba is belefolytunk, mint a BIMUN, a GH-KT táborok és a jövőbeli Eötvös-diákok szóbeli vizsgáknál való segítése. A 9. A-ba járni nagy megtiszteltetés. A beszélgetéseknek, játékoknak és vitáknak köszönhetőena sok okos emberpalántából idénre profi csapattá forrtunk össze. Szeredás Kristóf

Persze, a tanulmányi átlagunk romlott - de hát na, volt honnan romlania, nem? És ez valahol érthető a rengeteg új tanár és csoportbontás miatt. Ezúton is köszönet Klug tanárnőnek, amiért nem próbálta ránkerőltetni a kémiát, és Tar tanár úrnak a gesztusokért, amiket idén kaptunk tőle. Mellesleg az osztályunk új taggal is bővült - Anyahajónak hívják, és minden szünetben ordít. Szép hangja van, néha az egész emelet (vagy suli) tőle visszhangzik. Általában Érik a szőlőt énekel, meg Punnanyt, de néha Szerelem miért múlszot és Jégszívet is. Ilyenkor az egész osztály vele üvölt. Szóval a zenei ízlésünk (főleg a srácoké) egészen kifinomult. Csoda, hogy Karaszi tanárnő még nem ütött le minket, de az erdei suliban is tök jól bírták Andi nénivel, pedig ott gyakorlatilag össze voltak zárva velünk (és a zenénkkel) egy házba, a semmi közepén, valahol félúton Balatonberény és Fenékpuszta között. Fűtés nélkül. Melegvíz nélkül. Néha áram és utcatáblák nélkül. Esőben. Azt hiszem, az eddigi legjobb erdei sulink volt. Az idei szilveszterünk is ilyen jól sikerült. Az Anyahajó, a tüzijáték, a kis malac alakú sütik, és a reggelig tartó bulizás (na jó, hajnalban már inkább csak félálomban beszélgetés), a fények, a zene, és a visszaszámlálás, a sajtkrém és a reggeli pakolás. Nem mondom, voltak kevésbé vidám időszakaink is. Egy-egy veszekedés egy tanárral, egy dolgozat, amit mindenki elrontott, az év végi hajtás. De ilyenkor is volt kire számítanunk, ha másra nem, hát mi mindig ott voltunk egymásnak. Kertész tanárnő és Becker tanárnő (akinek ezúton is szeretnénk boldog szülinapot kívánni) mindig támogattak minket egy kis lelkizéssel, vagy egy olyan órával, amin végig nevethettünk. Mit mondhatnék még? Mélypont? Nem hinném. Talán inkább ez az év az Osztályra ment rá. Így, nagybetűvel. Mert nincs rivalizálás, csak mi vagyunk a legjobbak.


9C

9D

hhhhhhhhhkkkkkkkkk hhhhhhhhhkkkkkkkkk hhhhhhhhhkkkkkkkkk

Filmcímek az osztály idei tanévéro ´´l A bukás A csodacsapat Drágán add az életed Feláldozhatók A remény rabjai Terminator 2: az ítélet napja Tortúra Éretlenek

A tanév kezdete előtt, augusztusban volt az első osztályprogram, az „ismerkedős buli”. Bár sokan már előtte is ismertük egymást, például a nulltáborból, de így egész osztállyal ez volt az első alkalom. Először mindenki mondott magáról pár szót, aztán citromokat dobáltunk és a 221-es terem falának leendő színéről vitatkoztunk. A következő pár napban páran elmentünk megvenni a festékeket, majd kifestettük a termet. Az évnyitó utáni pár hétben még nehézségeink voltak a termek (főleg a fizika előadó) megtalálásával, ezt a tanárok szóvá is tették. De idővel már minden órára odataláltunk, még Sas tanár úr órájára is. Október elején az egész osztály elment a Várba a Csontváry-kiállításra vasárnap „hajnali órákban”.

39

öredékek

Naptárt

„Ha nem koncentráltok, nem lesztek koncentráltak” Sándor István

„Gengszterek és Gengszterinák” Sas Tamás

„Van bennetek leheto ´´ség.” Tar Imre

„Az egyes csoport tele van komoly emberekkel, ti, a kettes csoport pedig ilyen játékos kis macikák vagytok.” Forgács Róbert

„Ti vagytok a C-sek? Utálom a C-seket… Egyébként én vagyok az osztályfo ´´nök-helyettesetek.” Forgács Róbert

„Maguk tombolán nyerték a bizonyítványukat!?” Tisza László

„Maguk C osztály, nem? Talán használhatnák a logikájukat…” Tisza László

Tanárok az osztályról

é r té kelése k

Kilencdé lennék, természettudományi. Most valamennyi tanárom villant egy kínos mosolyt magában. De egyesek szerint már désedek. Összeszedett vagyok és sokszínű. Szociális, néha a tanulás rovására. Egy biztos: nem vagyok átlagos dé osztály. Kicsit őrült, táncostalpú. Szokatlan zenék szűrődnek termemből, vagy tortát kenek más arcába a szülinapján. Nagy Csé osztálya ilyen.

Korai fészbukos magamra találásom után kíméletlen nagyikkal versengtem nulltáboros helyemért, aztán néhány gombóc egzotikus fagylalt után exponenciálisan növekedett a jókedvem. Egy szép meleg napon felmásztam a Gellért-hegyre, szelfiztem, csúszdáztam. Majd késve, futva betörtem a suliajtón. Szülői. Nulltáboros utazásom Mandifalva ösvényeire vezetett, ahol mágnesként gyűjtöttem az élményeket és a barátokat. Összehozott bennünket a zacskós levespor, az ázott sátrak és a hajnali éBreszi. Szeptember elején évnyitó után izgatottan ültem a padban. Az első hetekben ismerkedtem. Tanárokkal, társaimmal, iskolaépülettel. Próbáltam visszazökkenni a valóságba. (Ez lehet, hogy máig sem sikerült.)

A következő közös projekt a gólyabál volt. Az őszi szünetben kezdtünk készülni rá, amikor Zita, Kuszi és Ricsi kitalálták a koreográfiát, amit aztán több-kevesebb sikerrel be is tanult az osztály. A gólyabálon aztán hatalmas sikert aratott a produkció, és az osztály is összekovácsolódott közben. Az Eötvös-napokon közös program volt az Eötvösmaraton és a teremdíszítés. Az előbbit teljesítettük, az utóbbira nem mutatkozott túl nagy érdeklődés, de később bepótoltuk.

Őszi szünetben új stílust adtam a százkettőnek. Reggel hengerekkel, ecsetekkel, festékekkel és néhány tekercs ragasztószalaggal felszerelkezve vágtam neki. A hátsó fal fokozatosan töltődött fel háromszögekkel, körben a szegély aranyköpésekkel és a humorommal. Délutánra már a béke szigete lett. A táblafalat így már gyakran díszítheti tündeírás, kopaszodók listája, szapphói strófa, ÉVI felirat. Vagy egy későbbi hávégé kacsája.

A karácsonyi készülődés a karácsonyi húzással kezdődött, majd néhány szorgos lélek kidíszítette a termet, hogy hangulatosabbá tegye az ünnepet. Még egy kis karácsonyfát is behoztunk, amit fel is díszítettünk. Az utolsó héten került sor az ünneplésre, ahol a nagy hajtás után kicsit együtt kapcsolódott ki az osztály. Az ajándékozás után játszottunk is, majd kezdetét vette a téli szünet.

Természetesen – mint mindig – jó gyerek voltam, így meglátogatott a Mikulás és minimális önismeretért cserébe szaloncukrokat osztogatott. És az ingyen ételt mindig el kell fogadni! [§No.1] Nemsokára már díszíthettem az első karácsonyfám. A szombati tanítási napomon megvonták tőlem a menzát, így két óriáspizzához folyamodtam (dobozok a táblám felett). Ajándékozáskor megcsillogtattam kézügyességem és költői vénám. A Vörösmarty téren pár dallal kívántam kellemes ünnepeket. (Ami a videózó turistáknak és a csatlakozó vásárolgatóknak is tetszett.)

A szünet után elkezdődött a „félévi hajtás”. Ennek eredményeképp egész szépen zártuk a félévet, valaki még majdnem kitűnő is lett, és reménykedtünk, hogy már csak könnyebb lesz. Februárban Forgács tanár úr szervezésében az osztály elment a Pesti Színházba megnézni a Túl a Maszathegyen című előadást, amin az átlagéletkor a miénknek a fele volt (de csak a kísérő tanárok miatt). Ezután eljöttünk az iskolába kidekorálni a termet (most Halloween színeiben pompázik). Tavasszal kiderült, hogy a javítás nem sikerült mindenkinek, főleg földrajzból és történelemből, de ez van, így kell szeretni minket, majd jövőre. Május elején elmentünk erdei iskolába Zircre, ahol nagyon élvezetes 5 napot töltöttünk. Esténként sokat kosaraztunk, kártyáztunk és csocsóztunk. Egyik nap Pannonhalmára mentünk, megnéztük az apátságot és az arborétumot, ahol számháborúztunk is. Kirándultunk a cseszneki várhoz és megnéztük a Kőmosó-szurdokot, ahol Deák tanárnő már nem is merte nézni hová mászunk. Hazafele bőrig áztunk, de még ez is vicces volt. Az erdei iskola után, az év végéhez közeledve mindenki elkezdett erősen tanulni az év végi jobb jegyért, ez általánosságban szép eredményekhez vezetett. Az idei tanév a gimnáziumi életünk kezdésének tökéletes volt, összekovácsolódott az osztály, és csak remélni tudjuk, hogy a következő 3 év is ilyen eseménydúsan, és nem utolsósorban eredményesen fog eltelni.

Ezután lázasan készültem a gólyatáncra. Csárlszton tudásomat tökélyre csiszolva léptem a tornacsarnok szőnyegére, ahol mókás zoknim vidáman járt. Csaknem olyan voltam, mint Dálymondsz in dö szkáj. Nosztalgiáztam még a tánc utáni tábordalokkal, aztán felszántottam a retródiszkó parkettjét is.

Tavasszal Katowicébe vitt utam. Meg Szeiman és „CS”. Meglátogattam a lengyel bányaváros nevezetességeit, aztán cserémnél töltöttem az estét meg a Topdzsojt. Krakkói túránk, és legalább hét hattyú után még karaoke est és az álmok útja várt. Auschwitzban szembesültem a történelemmel. A családi napon bányát látogattam és a délutánt bowling koronázta. A buszúton visszafelé a Ték on mí volt a legnagyobb sláger és még vallásalapításra is sor kerül. Pár hét múlva én fogadtam a cserémet. Legalább hét pizzával vártam őket, ennyivel több doboz díszíti termem. Sokfelé jártak, bringóhintóztunk és ellátogattunk a Gellért-hegyre, de persze este zajlott inkább az élet… Filmfeszten az Elképzelgéseknek szurkoltam. Drámáztam, önismerkedtem és játszottam délelőttönként, egyik este színházban is jártam. Délutánonként a Tavaszi fesztiválon kulturálódtam: fotópályázatokon, haikuversenyen, kincskeresőn, virtuózokon. A tizenkettedik dét egy igazi Szpálysz görlz számmal búcsúztattam. Elektromos gitárral és rappel remekül sikerült. Megható volt persze az előtte szavalt néhány gondolat, de ez volt igazán az ő oldaluk. (Vagy a mienk is?) A második félév a sok programmal hamar elszaladt és már az osztálykirándulás volt soron. A Déliből elindultam saját vagonommal Balatonakarattyára. Érkezéskor már esett is az eső és persze a szél is végig szemből fújt, de néha azért előbukkant a nap is. Füreden egy faházas kempingben szálltam meg, a vacsorát magamnak főztem. Közben figyeltem arra, hogy ne gyulladjon ki a konyha és hogy ne találjon el egy spatula. FOGalmazzunk úgy, nem sikerült. Második este kerestem a szállást. Sokáig. Mikor megérkeztem, visszautaztam az időben. Régi telefonfülke, piros rádiók, igazi tábori ágyak és enyhén penészes, beázott falak. Paprikás krumpli extrákkal, éjfélkor tálalva. Bár inkább rakott krumplira fájt a fogunk… Utolsó nap Siófokon fellátogattam a víztoronyba, majd a köztéri vizespóló-mérkőzés után a fűre telepedve pizzáztam. Sikeresen teljesítettem a 230,93 kilométert. Útközben sokat énekeltem, fagyiztam és hason csúszkáltam a fűben a szakadó esőben. Sajnos Balaton körút táblát nem sikerült szereznem. De sok szánakozó empatikus tekintettel gazdagodtam. Az év végi hajtás után a TÚLÉLTÜK felirattal számoltuk vissza a napokat. És eltelt, nagyon hamar. Ez az én történetem dióhéjban. A naptáram túl kevés lapjáról idéztem csak, de jövőre folytatom a történetemet és javítom az átlagomat legalább négyötödre. És élek. Még inkább. Szóval én lennék a kilenc dé, természettudományi. K.


9E

9F

Fantasztikus évet zárt a 9.E. Végre felköltözhettünk a félemeletről a Valódi Világba. Nem siettük el túlzottan az osztálytermünk otthonosítását, az első festésünk ugyanis novemberben volt, és júniusban fejeztük be az utolsó simításokat. Megérte várakozni, mert a termünk vadító bordó színe, pókhálós képtartója, nyugtató hatású mandalái és ikonikus műfüve azóta is híres az iskolában. A két teremdíszítési felbuzdulás közben sem tétlenkedtünk persze. Az Eötvös napokon izgalmas kémes játékkal szórakoztattuk magunkat és az iskolát. Decemberben mindent bevetettünk az Adventscafé sikeres lebonyolítása érdekében, aminek fáradalmait egy, az osztályfőnökünk házában rendezett ottalvós karácsonyi bulin pihentük ki. Februárban egy jótékonysági sütivásárral loptuk be magunkat az iskola szívébe, és szereztünk vidám perceket egy pesterzsébeti gyermekotthonnak. Osztálykirándulni mi csak júniusban jutottunk el, de kárpótolt minket a várakozásért Ausztria, ahol felejthetetlen napokat töltöttünk el. Természetesen nem szakítottunk a hagyományainkkal, a kirándulásra idén is 3 filmmel készültünk. A feladat az volt, hogy Agatha Christie Tíz kicsi néger című regényét 3 különböző stílusban (Sherlock Holmes, Columbo, NCIS) filmesítsük meg. A kirándulás után Gayer tanárnő és Péter Dávid tanár úr a kinti vendéglátónk, Lázár bácsi után elnevezett Lázár-díjat osztotta ki az Oscar-díjhoz hasonló kategóriákban.

Ez nem egy önirónia

dddddddddiiiiiiiii dddddddddiiiiiiiii dddddddddiiiiiiiii é r té kelése k

41

A tanárnő messzeszóló szavába súlyos pörölyként hasít a csengő csengő-bongó szava. János illedelmesen, jól nevelt angyalisággal jelentkezik, hogy kifejezze mélységes háláját Kertész tanárnő felé. A tanárnő karót nyelt hidegséggel felállítja az osztályt, tiszteleg, majd ütemesen kimenetel a teremből. Az osztályban csend. Csak az általános bomlasztó, Dömötör dobálja papírgalacsinnal Polivkát, aki éppen az erkölcstandolgozatra készül, és megszeppenten tűri a megaláztatást, amit nap mint nap után kénytelen átélni. Mellette ül Eszti, aki természetesen bűntudat és hátsó szándék nélkül másolja stréber padtársát. De jaj, piff-paff dirr-durr hallatszik a szekrényből, ahol Ernyei a vasutas ludas (2 hete tiszta) és Bakucz a morcos harcos terrorizálják az ifjúság példaképét, K. Gergelyt, aki 53. lett az országos földrajzversenyen, ezúton is gratulálunk neki! A két celeb halálra vált arccal fordul meg, amikor hirtelen a semmiből egy fenyegető árnyék magasodik föléjük, GengszteRebeka, és csak annyit mond: szabad vagy. És K. Gergely hálásan, szemüvegét törölgetve kiszalad a mosdóba. A terem túloldaláról isteni illatok terjengenek, olvadoznak a kalória-gleccserek, Szofi sztéket zabál. Mögötte Dóri egy kósza porcicát pöccint le Prada szezonális magassarkújáról, majd büszkén kisimítja Harry Styles képét a pólóján. Eközben Nóri helyesen próbál írni a táblára, de folyton beletörik a krétája. Meleg Viola keresztbe tett lábbal ül a padon és a manikűrözött körmével azonos árnyalatú rózsaszín vattacukrot csipeget. Kisházy felfele törekszik a Snapchat ranglétrán, előnyös szelfiket készítget, mikor hátulról belesuhan a képbe a nők bálványa, a macho, az adonisz Andor a kalandor. Enyelegni kezdenek. Jimmy (15, foglalt) őket nézve irigykedik, mindenkinek van haja, csak neki nincsen. Emese 1000 mbps sebességgel kapcsol, és beszélgetni kezd a búsuló fiúval. Monoton nyikorgás hallatszik: egy colos kislány, neve Larcsi, hintázik a székén, szőke, göndör haja súrolja a lámpát. Gyors megfontolásból székét hátrahagyva felpattan, de egy tüsténkedő, viszont annál nyeszlettebb fiúcska, Tardi Barni odasürög és próbálja a helyére rakni az ülőalkalmatosságot, de hiába igyekszik, nem tudja felemelni. Tóth-Kovalik Cupex Bálint, messze földön híres raszta hajú szumó birkózó odatartja izmos karját, hogy megsegítse Tardos Barnát. Timi, az osztály meg nem értett, kitaszított gótja ül a sarokban és nézi, hogyan énekel a Tóth-duó: Tóth Elvis Barnabás és Tóth Dolly Évi. Koncertjük első száma a „Limonádét essem”. A mekbukját bújó Viola (ismertebb askefemes nevén #swagviyolo-fullos69) halad a korral és éppen arról viovlogol, mennyi csicska van körülötte, bezzeg a Deákon. Árcsi öltözéke a szokásos: szélforgós sapka, hózentróger, rövidnadrág, térdig érő zokni és szandál van rajta, miközben boldogan mosolyog a fogszabályzója mögül. Ősellensége, a szerénységéről híres Zobee a ganggel lóg; Leventével a világbékéért és a nők egyenjogúságáért harcoló pacifistával és Bogival a da-da-dadogós leánykával, aki nem tud sem külföldiül, sem magyarul beszélni. Zobee eszmecserét folytat velük a posztmodern művészetről, ugyanis ő maga is meglovagolja ezen művészet hullámait. Ekkor kicsapódik a terem ajtaja. Haid Anna jelenik meg és elkiáltja magát: a teremburáját! Repedezik a fal! Az ajtóban feltűnik az Apokalipszis 4 lovasa: Julcsi egy hatalmas galambon, Dörfi egy twittermadáron, Banyóbé, a tarjáni fenegyerek szamárháton és végül Tomi, az úthenger, aki mindent letipor. Utoljára a lovasok mögött lefésült hajjal, sima arccal, öltönyben belibben Mítikus Sólyom, az utolsó hóhér és egy új kor következik. AZ EGY ÉVIG TARTÓ KLIMAVÁLTOZÁS.


9NY

10A

gggggggggmmmmmmmmm gggggggggmmmmmmmmm gggggggggmmmmmmmmm A félemelet csodái

ím k érovatc r té kelése

A nyolcadikos év után sulit váltani sosem könnyű, még ha az Eötvösbe is megy az ember. Sok dologgal kell megküzdenünk nekünk gólyáknak az első pár hétben, illetve hónapban. Az iskola labirintusként funkcionáló épületének kiismerése, komoly kihívást jelentett szerintem mindannyiunk számára, bár legalább az órarendünket nem volt nehéz megjegyezni. (Napi három német, két angol, egy infó)

Annál inkább okozott gondot az osztályunk határozottsága, vagyis inkább ennek hiánya. Gólyabáli előadásunk megannyi ötletelés, éneklés, kemény munka és sok gyakorlás árán jött létre, mégsem készült valami sok kép róla. Sajnos, az Eötvös Diákban se írtak rólunk ennek pótlásaként többet, még azt is elfelejtették, hogy mi énekeltünk a tánc helyett, de persze ez lehet, hogy a félemelet átka, ahova egy évre „száműztek” minket. Tényleg, hát a félemelet! Sok csoda és öröm rejlik ott. Van saját vécénk, akármikor lophatunk székeket és padokat a többi teremből, úgyse veszi észre senki, karaoke-partyt tarthatunk bármelyik szünetben, hiszen senki se hallja, és bátran táncolhatunk, ha úgy hozza a kedvünk. Fantasztikus kilátás nyílik a Károlyi kertre és bátran állíthatom, hogy az egész iskola legérdekesebb, és legtitokzatosabb terme a 58-as terem, hiába van annyira elhatárolva a külvilágtól.

A terem Ny-es generációról generációra száll, csakúgy, mint a szekrényekben lévő sok lim-lom, melynek gyakran vettük hasznát. Festeni kell az osztályt? A szekrényben mindent megtalálsz! Lyukasórád van és kedved támad twisterezni? Rögtön három játékkészlet áll rendelkezésedre! Elfelejtetted lemosni a körömlakkod? A szekrényben van körömlakklemosó (is), használd bátran! Hogy a termet kicsit otthonosabbá varázsoljuk, időt és energiát fektettünk bele, hogy az eddigi legjobb alakját felvehesse. Osztályunk szenvedélyes Metropol-olvasó és – gyűjtő, valamint kedveljük az újrahasznosítást is, így egyértelmű volt, hogy az Eötvös napok alatt mi tapétázni fogunk. Az a két nap nem csak az osztályterem, de a mi hasznunkra is vált. Fruzsi vezetői képességeinek hála, az osztállyal közösen olyan hangulatot teremtettünk a félemeleten, amit minden más osztály megirigyelt volna. Az Adventscaféra készült előadásunk „Gabi és Klaus”-nak köszönhetően kifejezetten simábban ment, mint a próbák, és sikerült mosolyt csalnunk a németet tanuló sorstársaink arcára. Sikerünk megünnepeléseként, és az örömként, miszerint túléltük az első félévet, elmentünk egy „ottalvós” osztálykarácsonyozásra Leányfalura, ami a hideg ellenére is emlékezetes maradt. Nálunk jobban senki se tudja, hogy mindenkinek vannak kínos ovis sztorijai. A sok program mellett természetesen temérdeknyi tapasztalattal és élménnyel gazdagodtunk. Teszteltük az 5. kerület legtöbb kávézóját, s meglehetősen sokat mérgeztük magunkat az automata silány, ám olcsó nedűjével is. Maradék apróinkat pedig sose hagytuk kárba veszni, mindig megajándékoztuk magunkat egy Túró Rudival az automatából, ami bárki napját (és infó óráját) képes feldobni. Kötelező olvasmányokban nem volt hiány és az osztály széleskörű betekintést nyert a felnőtté válás fogalmába. Forgács tanár úrnak nehezen, ám végül mégis sikerült megszerettetnie velünk a kortárs irodalmat. Színházba is mentünk, ahol újszerű darabokat néztünk, amelyek ugyan nem mindenkinek nyerték el tetszését, de legalább megismertük a kontakttánc fogalmát. (Bővebb információkért Oláh Dóra tanárnőt keressétek!) A témanapokon fizika és kémia volt a tantárgyunk, ez sokszor kifogott rajtunk. Az utolsó napon megváltásként, a Csodák Palotáját is megjártuk, ami kellőképpen szórakoztató volt mindenki számára. Piros zoknikból és rossz poénokból sem volt hiány. Insider joke-ok egész hada gyűlt össze, mely remélhetőleg csak bővülni fog az évek alatt. Az hogy egy osztálytársunkat elvesztettük év közben (Emlékét örökké megőrizzük szívünkben), mivel iskolát váltott, nem tántoríthatott el minket a tanulástól. Történelemből mindenki kívülről fújja a hidegháborút Tar tanár úrnak köszönhetően, és a mai politikában is naprakészek vagyunk. Az osztályunk szorgalmasabb fele hetente egyszer még nulladik órás faktra is képes volt bejönni, a történelemtudásuk bővítése érdekében. Ha valaki nem tudja, mi Nicaragua fővárosa, bátran fordulhat a 9Ny bármelyik tanulójához, aki örömében még az államformáját is elárulja, csak kérjétek tőle szépen! Lassan az Ny-es diákok belemélyedtek a második nyelvük szépségeibe is, mint pl. a KATI szórendbe és a present perfect csodáiba. Már a kiejtés sem látszott olyan nagy feladatnak, ezt kitartó tanárainknak köszönhetjük. Osztálykiránduláson is voltunk Szarvason, ahol megtanultuk, hogy Nikivel nem szabad számháborúzni, hogy a legveszélyesebb növény a tavirózsa, amit nem szabad alulról megszagolni, hogy az arborétumok is tudnak érdekesek lenni, hogy a Kőrös még nem túl meleg, és az éjszakai fürdőzések nagy röhögéssel járnak, illetve a tábortüzet se olyan könnyű meggyújtani. Megtanultuk, hogy nem a legszerencsésebb a kenuban énekelni és hogy már ilyenkor is nagyon sok a kullancs, aminek osztályunk nagy része áldozatul esett. Szerencsére, társaságunk 7 fiúja mindig ott volt, ha kellett, vagy ha nem volt kinek odaadni a megmaradt szendvicseket. Szóval nálunk általában demokrácia van. Női demokrácia. De lehet, hogy inkább autoriter beállítottságú az osztályunk. „Kitudja”… Összességében volt részünk mindenben: szerzetesrendként keresztet is loptunk a 11.F terméből, majd hupikék törpikéket is a 13.E-sektől, angol óra helyett egy hadseregnek elegendő gofrit és palacsintát sütöttünk (penészes eprekkel), túléltük a kötelező úszásokat, sőt még mesét is nézhettünk a buszban! Egy igen eseménydús és legtöbbször laza évvel gazdagodhattunk, és csak szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy az Eötvösben eggyel több évet tölthetünk el.

43

Képeslap Sienából, 2015. 10. 22.

Kedves M. P.! Ahogy megígértük, most jelentkezünk, hogy beszámoljunk az osztály 4., Eötvösben töltött évéről. A mozgalmas tanévkezdés után rögtön belevetettük magunkat az élményvadászatba, ami esetünkben a német és olasz csereprogram okán érkezett. A német csoport tagjai nemrég fogadták tavalyi vendéglátóikat Budapesten. A magyarok nagy örömmel vezették körbe német barátaikat fővárosunkban, a rengeteg kulturális programról Molnár tanárnő gondoskodott. Az olaszosok eközben a napos Toszkána felé vették útjukat egy zsúfolt kisbuszban. Az alvás hiányát és a 16 órás utat a ragyogó Siena műemlékei és lakói feledtették. Az olasz ízcsodáknak hála, kulináris élvezetekből is kijutott mindenkinek rendesen. Reméljük, minél hamarabb viszontláthatunk. Őszinte híveid a 10. A

Levelezőlap az Eötvösből, 2015. 11. 05.

Kedves M. P.! Képzeld, Andrékó tanárnő, az osztályfőnökünk, egy teljesen átlagos őszi délutánon magához hívatott minket a fizika óra helyett. Miközben, kissé kipirult arccal a laptopjával bíbelődött, a következő szavakat intézte hozzánk: - Gyerekek! Szeretnék nektek mutatni valamit. Alighogy kimondta az előbb leírtakat, felénk fordította laptopja monitorját, amin egy egészen apró valamiről készült ultrahangfelvétel volt látható. – Gerivel gyerekünk lesz, és valószínűleg fiú! Hát, képzelheted, mekkora izgalmakat éltünk át az ofőválasztás kérdésében! Az igazgatóság Molnár tanárnőt kérte fel, először sehová sem kívánt egy újabb osztályt (épp most vitte végig az előzőt), de aztán győztek benne az anyai ösztönök, meg a jó humorú gyerekek. Őszinte híveid a 10. A

E-mail az Eötvösből, 2016. 02. 11.

Kedves M. P.! Mindannyiunknak kemény döntéseket kellett meghoznia nemrég. Voltak közöttünk olyanok, akik még csak azt sem tudták egykönnyen eldönteni, hogy szlovén nyelv és irodalom szakos tanárok legyenek-e, vagy inkább molekuláris biológusok. Mindenesetre, faktokat választottunk. Valahogy. Lehetőleg jól. Őszinte híveid a 10. A

BIMUN-os üzenet, 2016. 04. 17.

Kedves M. P.! Pár napja ért véget a BIMUN, de még mindig hullafáradtak vagyunk. Hát igen, kimerítő tud lenni a sok kávéfőzés, postaszolgálatozás, fotózás, újságírás, részeg külföldire való vigyázás, éjszakai buszozás, bulik utáni koránkelés, útbaigazítás, pontosan érkezés, városlátogatás. Párunk inkább a három napos hosszúhétvégét választotta. Még egy jó tanács a végére: soha ne kínálj meg külföldi tanárokat tévedésből vodkával! Őszinte híveid a 10. A

Levél Kassáról, 2016. 05. 07.

Kedves M. P.! Üdvözletünket küldjük Kassáról, ahol osztálykirándulásunk alkalmából időzünk. Az érettségi szünetet kihasználva Molnár tanárnővel és Kovalcsik tanár úrral Sárospatakra utaztunk. Csupa izgalmas élményben volt részünk, megjártuk a szerencsi csokigyárat, Vizsolyt, Sárospatak várát, Kassát, kortárs művészeti múzeumokat, templomokat, és sorolhatnám még, mi mindent. A kirándulás egyik fénypontja a 20 km-es kenutúra volt a Bodrogon, ahol megmutatkozott rendkívüli tehetségünk a majdnem-vízbeborulásban, éneklésben és nádasból kikavarodásban. Az osztály tagjainak reakciói igen változatosak voltak, hatalmasakat nevettünk az ordítozó társainkon (,,Ezek idióták! Evezzetek, evezzetek!”). Hamarosan véget ér az idei tanév, már megcsapott minket a nyár szele. Azért szomorú belegondolni, hogy több időt töltöttünk már az Eötvösben, mint amennyi még hátra van az érettségiig. Mindenesetre reméljük, hogy jól kihasználjuk majd a következő két évet. Őszinte híveid a 10. A

t e v é j ú g da k z u a z g z a n e m b l ek ga o y f n é n o m y d e n r se cso ott é á t r z t a s y a k l n y o á l s v á c t zt rá e s a y o l k s e ö g h z o s ö d o l k d o Nagyon bk! Most éppen anem olyan kalanátorfi családnál vicce kívánun a levelet. Idén llő, ezúttal a B ott, mindenféle aru t ö l j z d ab e a ö z b e d G e l a t k r e e n á v i n d m m z ke ás re, z s l o é ő a l k t é p g t d e e á l n n g r á é n j a a ü m m a az Az te , t . k e e a z t s e b s v b ö e a el l e g k t a b g n é d ü y z v t l a l á y g ű t g e z y k g n os e; ü b z s t é A t t e . e l g k e l l s é e é z a, bes kellemes glepet etyerév Karácsonyi üdvözlet, 2015. 12. 19.

Kedves M. P.! Nagyon boldog karácsonyt és eredményekben gazdag új évet kívánunk! Most éppen a közös osztálykarácsonyon fogalmazzuk neked ezt a levelet. Idén nem olyan kalandos helyet választottunk az ünneplésre, mint Gödöllő, ezúttal a Bátorfi családnál gyűltünk össze. Az ajándékozás már lezajlott, mindenféle vicces ketyerével lettünk gazdagabbak, a mérlegtől kezdve a babaruháig váltakoztak a meglepetések. Az osztály belevetette magát a medencézésbe, sütizésbe, zongorázásba, beszélgetésbe; egy végtelennek tűnő, nevetéssel teli este áll előttünk. Még egyszer kellemes ünnepeket, Őszinte híveid a 10. A


10B

nnnnnnnnnooooooooo nnnnnnnnnooooooooo nnnnnnnnnooooooooo érovatc r té kelése ím k

10C 45

Egy nem különleges írás a 10.B-ről Szeptemberben ismét beléptünk azon az óriási kapun, és már senki sem csodálkozott, hogy az a kilincs milyen magasan is van (nekem azt hiszem fejmagasságban). Nem volt már sok új dolog, kivéve a gólyákat. Aztán rájöttünk, hogy olyan is van, hogy jövő, meg faktválasztás, meg már csak 3 év, meg már a felén túl vagyunk. És még csak akkor kapott hírt az elkeseredett társaság a rövidített Eötvös-napokról.

Szerintünk ezek a hozzászólások, párbeszédek és aranyköpések sokkal jobban jellemzik az osztályt, mint egy hosszú fogalmazás, így hát itt vannak a legemlékezetesebb pillanatok:

Abban a szomorú dologban, hogy ezt a rendezvényt ilyen csúnyán megcsonkolták, az egyetlen színfolt volt a termünk, amit kifestettünk. Neve elhallgatását kérő tanárunk később úgy nyilatkozott, kicsit Tesz-Vesz Város jellege van a dolognak. Nem baj, mi festettük. A fiúk is festették. Egy egész délután minket választottak a CS helyett. Na, most mondja valaki, hogy 10. osztályban széthullik az osztályközösség… Ezt megelőzendő az érettségi szünetben kétnapos csapatépítést tartottunk, Szabó Csilla iskolapszichológus segítségével, aki valószínűleg nem értette, hogy hova keveredett, mikor egy feladat kapcsán uránbánya és mágnesmeg aCZélbányászat került elő. Volt azonban kevésbé szakszerű, csapatépítés is, hiszen aludtunk az iskolában karácsonykor és voltunk Pécsett osztálykirándulni 3 napot. Az élet sok más területén is bebizonyítottuk, hogy milyen összetartó csapat vagyunk, akik milyen felelősségteljesek lettek tavaly óta. Csináltunk mikulásműsort a tanárok gyerekeinek, ott voltunk a sporteseményeken szurkolni vagy résztvevőként, BIMUNoztunk, önkénteskedtünk. Csapatostul emeltük a sítábor színvonalát, ahol ezúttal minden csont és minden ajtó ép maradt. Örültünk 12 órás focinak, ahol női és férfi foci, tánc, társasjáték és CS egyaránt népszerű volt. És így májusban utoljára még bebizonyíthattuk, hogy kompetensek vagyunk. Mert nem csak a szórakozás, de a tanulás is összetart minket. Főleg a 0. órás duplatesik (ezúton üzenjük az igazgatóságnak, hogy ezt jövőre lehetőleg ne), meg a 7. órás magyarfaktok illetve duplamatekok voltak meghatározóak. Könnyes búcsút vettünk hőn szeretett tárgyunktól, a kémiától. A tanáraink csapata az egyik legjobb az iskolában, mivel gyakran cserélődnek tagok. Nyelvekből és matekból sokadszorra is új tanárt szelídítünk meg. Részei vagyunk a fogyasztói társadalomnak, idén a 3. osztáyfőnökhelyettesünket fogyasztjuk.

„Mibo ´´l van feltu ´´no ´´en sok ebben a regényben?” „Betu ´´bo ´´l!”

Bacsó Tanár Úr: Peti: Angi:

„Was bedeutet Bedeutung?” „Tud valaki kisebbségeket mondani?” „Andorka!”

Klima Tanár Úr: Peto ´´:

„De mire jó a paprika, paradicsom, burgonya…?” „Paprikás krumpli!”

Kampós Tanár Úr: Pancsi:

„Mito ´´l jobb a kulacs, mint a no ´´?” „Van alkoholtartalma.” „A no ´´nek is lehet!”

Mezei Tanárno ´´: Valaki:

És ki tudja mi lesz később… Ahogy elballagott a 12. évfolyam, akikhez rokoni és baráti szálak, valamint tantáboros emlékek fűztek minket, mi is ráébredtünk, hogy felnövünk. Lesz jövőnk. Mindenki közgazdász akar lenni. Néhányan orvos (akik nem adták fel a kémiát) meg néhányan mérnök (akik nem adták fel a fizikát) lesz még, no meg meglepően kevés bölcsész (akik nem adták fel a magyart). És sokan még nem tudják.

Roland:

Nem vonult el felhőtlenül ez az év, de hálásak vagyunk egymásnak és mindenkinek - leginkább az ofőnknek - hogy oszlatták a felhőket. Igyekeztünk bontani a sztereotípiákat, habár a nők helyzete az osztályban még vitatott. Így történhetett, hogy azért sem drámaian fejeztük be ezt a beszámolót.

Peto ´´:

Matek dolgozat: 1+2+C1 3

=6

C1= 5

11.c kérdése a tanárhoz:

„A WC bútor?”


10D

10E

pppppppppqqqqqqqqq pppppppppqqqqqqqqq pppppppppqqqqqqqqq érovatc r té kelése ím k

Ha van tökéletes időpont a visszatekintésre, akkor valószínűleg ez az. Tizedikes korunk alkonyán, éppen a felén túl, ha nem is az emberéletnek, de a gimnáziumnak egészen biztosan. Az idősíkon a kedves első napok és a kevésbé kedves érettségi pontosan ugyanolyan távolságban van a „most”-tól. Igen, még akkor is, ha mi ezt nem szeretnénk túlzottan elhinni. Észre sem vesszük, de az idő telik. Pontosan úgy dolgozik ellenünk, mint egy hétfő reggelen az ágy tömegvonzása. De ma még azért egy legyintéssel elintézhetjük a dolgot, és elhitethetjük magunkkal, hogy még rengeteg időnk van hátra. Egészen kereken két év. Az alatt pedig még bármi megtörténhet. Isten például száznégyszer megteremtheti a világot és megpihenhet, ötvenkettő gólyaműsört tudna osztályunk elkészíteni és talán be tudnánk fejezni a tizedikes történelem tankönyvet is. Persze ezek mind csupán spekulációk, hagyjuk is a bizonytalan jövőt.

Talán először illene egy cseppet bemutatnom a 10.D-t, hogy kik is vagyunk mi pontosan. Általában a 217-es terem akváriumra és levendulaházra emlékeztető falai között találtok meg minket. Persze a festést szidni nem ér, minthogy saját kezünk szorgos munkája által született. Többnyire hatalmas hangzavar és a szemetes irányába repkedő és már mellette fekvő galacsinok jellemzik a szüneteket. Állandó szkéné gyanánt jelen még egy Kelvin vagy Kálmán névre hallgató, enyhén tudathasadásos plüss mackó, egy pár sakktába, a lámpákról lógó, nagycsoportos óvodások rajzait idéző óriási virágok és a sarokban csendesen haldokló fikuszunk. Az osztályteremmel egyetemben mi magunk is egészen színesek vagyunk. Vannak vérbeli sportolóink és olyanok, akik a kétemeletnyi utat is legszívesebben lifttel tennék meg. Vannak, akik több doboznyi étellel jönnek mindennap és vannak, akik Györgyi néninél verik el minden pénzük. Van, ki fizika versenyt nyer, de van olyan is, aki latint. Profi fotósok, filmesek, zenészek, számítástechnikusok, rajztehetségek, leendő mérnökök, orvosok. És van, aki szimplán csak polihisztor. Egyszóval rettentően különbözőek vagyunk. Harminc teljesen egyedi szellemiség és mégis jól működik egységben. Nem mondom, hogy néha nem kívánjuk egymás melegebb égtájakra, de a legjobb családban is előfordul az ilyesmi, mi is túl tudunk lépni ezen. Hogy mi minden történt idén (és még inkább, hogy az elmúlt két évben), azt nehéz lenne megmondani. Legtöbb osztálytársamat kérdezve csak az arra-sem-emlékszem-ebédre-mit-ettem típusú válaszokat kaptam. Nekem is erősen kellett gondolkodnom, hogy ezen a szép nyári napon eszembe jusson mi is történt hónapokkal ezelőtt. Az első, ami szerintem legjobban kapcsolódik az osztályunkhoz az a nehézségek közös elviselése. Lassan hozzászoktunk, hogy a kirándulás nem jelenti a kényelmet vagy a pihenést, és ha a tervezett túra három órás, akkor néggyel, de inkább öttel számoljunk. Néhány emlékezetes hagymaleves és paprikáskrumpli után talán főzni is megtanult valamennyire a társaság. Egy-egy éjszakai túra már meg se kottyan, profik lettünk tűzrakásban és bármikor megmásszuk a Tátrát is. Ha valaki nem értette az anyagot nem volt olyan, hogy ne jelentkezett volna valaki elmagyarázni. A jó jegyeknek együtt örültünk, és ha születtek is rossz jegyek, mindig ott voltunk, hogy megvigasztaljuk egymást. Eötvös napokon és 12 órás focin is képviseltettük magunkat, nem feltétlenül a legeredményesebben, de mindenképpen lelkesen. Még egy fontos momentuma jutott eszembe ennek az évnek, ez

pedig a fakultáció. Ez a baljós fogalom lassan fél éve függ a fejünk felett. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a legnépszerűbb döntés a biológia-kémia páros idén is. De többen álltak a matek-fizika sötét oldalára, és büszkén mondhatjuk, hogy idén törtélem faktosaink is lesznek. Néhány embernek egyértelmű volt már az első pillanattól kezdve, míg legtöbbünknek azért kellett pár hónap és néhány álmatlan éjszaka a döntéshez, de lassan talán mindenki dűlőre jut magával. Azért is olyan nehéz ez, mert 16-17 éves gyermeki énünkre váratlanul hatalmas felelősség szakadt. Ezzel a döntéssel, ha nem is véglegesen, de behatároljuk, hogy a továbbiakban mit akarunk csinálni. Egyre kínosabb lesz, ha a mi szeretnél lenni kérdésre a „nem tudom” vagy a „naplopó” című válaszokat adjuk. Kis lépésekkel egyre közelebb kerülünk az áhított és rettegett ÉLEThez és természetesen ez legtöbbünkre nincs motiváló hatással és ezért születhettek meg olyan nehezen a döntések. Ammellet, hogy teljes erőnkkel lázadunk az ellen, hogy gyereknek kezeljenek bennünket titkon (talán annyira nem is titkon) félünk is a felnőtté válástól és az igazán komoly döntések meghozatalától. Szerencsére azonban, ahogy eddig bármelyik másik nehézségben, most is számíthattunk az osztályunkra. Bárkit kérdeztem évközben, mindenki szívesen mondta el, szerintük mi illene az adott emberhez és mi nem. Sokszor pedig ez többet segített, mint egy szülő vagy tanár tanácsa. Őszintén gondolom, hogy amíg ennyire összetartóan tudunk segíteni egymásnak addig pedig, nincs igazán mitől tartanunk. Szóval most valahogy így állunk. Az okosok és az idősebbek azt mondják, hogy a tizedik az utolsó nyugodt év, (még akkor is, ha az évvégi hajtásban megfáradt tekintetek nem épp ezt sugallják) és jövőre kezdődik el valójában. Hogy mi lesz, pontosan azt persze nem tudhatjuk, de jöhet bármi, mi, együtt, meg fogjuk oldani.

47


10F

11A

rrrrrrrrrsssssssss rrrrrrrrrsssssssss rrrrrrrrrsssssssss érovatc r té kelése ím k

A 10.f mostja El szeretném mesélni a 10.f történetét. De előtte mindenképp föl kell hívnom valamire a figyelmet. Ha az Olvasó esetleg nem ismerné a 10.f osztályt, és ebből az évösszegzőből szeretne többet megtudni rólunk, akkor itt lapozzon tovább. Mert ez az írás hiányos. Beszélhetnék órákat is arról, hogy milyen érzés volt március 15-én a diktatúra-napon talpig feketében, és napszemüvegben járni az iskolát, a krízishelyzetekről, amik napközben adódtak, vagy a „felszabadulásról”, hogy hogyan énekeltük messzire az elnyomást, és mennyire féltünk közben, hogy nem fogja érteni, értékelni senki, hogy mindenki a megszokott műsorát fogja hiányolni. De ezekből nem derül ki, hogy az azt megelőző hétvégén az osztályunk átlag alvással töltött óraszáma valószínűleg a 4 és 5 óra között ingadozott. És hogy már egy hét is alig volt hátra az előadásig, mi még mindig nem tudtuk, mit fogunk énekelni. De aztán persze kitaláltuk (egy mosókonyhában, szükséglakásban) azt, hogy majd mi lesz. Beavathatnék mindenkit az osztálykirándulások részleteibe, leírhatnám az összes végigjárt templomot kívülről belülről, meg persze a várakat is. Nem is csak egy osztálykirándulásunk volt idén, mert mi októberben is elmentünk az olasz helyett a magyar Velencére, de erre az osztálykirándulásra valahogy nem szoktunk emlékezni. (Mert régen volt, na.) De az a tapasztalatom, hogy a kirándulások elmesélve mindig olyan üresnek hatnak, és a poénok, amiken mi még mindig percekig tudunk nevetni másból csak egy értetlen fintort tudnak előcsalni. A faktválasztással kapcsolatban inkább hallgatnánk valószínűleg. Voltunk kétségbeesettek, lelkesek, kétkedőek meg nagyon dühösek a világra és magunkra. És végül mégis sikerült döntést hozni. Az osztály 80 százaléka magyar-töri, vagy matek-töri. Egészen meglepő. De az írás hiányos. Még csak nem is az a probléma, hogy amiket itt olvashatunk, egy kívülálló számára talán nem jelentenek semmit. Nem is az, hogy mindent máshogy éltünk meg, és lehet, hogy vannak az osztályunkban olyanok, akik minderre azt mondanák, meg se történt. Nem, nem. A probléma az, hogy a szövegből kimaradt az, hogy mit csinálunk most. Honnan tudja a kedves Olvasó, és honnan tudhatnám én, hogy az olvasás pillanatában nem csináljuk-e a valaha volt legizgalmasabb osztálytevékenyésgünket éppen, ami a rossz időzítés miatt már nem kerülhetett be az összefoglalóba? Tehát bárhol is van most, keresse meg a 10.f osztályt, hátha éppen egy óriási, fagyival teli medencében úszva búcsúztatjuk az évünket.

49

Az EötvösDiák exkluzívévértékelője a 11.A-ról

OSZTÁLYFŐNÖKVÁLTÁS A jövő év nagy változásokat hoz a 11.A osztályban. Kedves Júlia tanárnő gyereket vár, ezért kénytelen lemondani osztályfőnöki pozíciójáról. A május 31-én, kedden, hetedik óra végén sorra kerülő bejelentésre az osztály tagjai vegyes érzelmekkel reagáltak, de a Tanárnő szerencsére megígérte, hogy nem hagy teljesen itt minket, az új osztályfőnökkel párhuzamosan jelen kíván lenni az osztály életében, hogy segítse a tizenkettedikes év levezénylését. Érdekes történeti adalék az osztállyal kapcsolatban, hogy nem ez az első osztályfőnökváltás amit megél, hetedikben még Schmieder László Tanár úr volt az ofő, azonban a nyolcadikos évet már Kedves Tanárnő oldalán kezdtük. Riportereink lapzártáig hiába ostromolták a titkárságot, az új osztályfőnök személye továbbra is tisztázatlan, csak találgatások vannak, a legvalószínűbb, hogy a Tanárnő helyére felvett új földrajz-töri szakos tanár lesz az. A 11-ES ÉV KÜLPOLITIKAI ELEMZÉSE Az osztály külpolitikája az idei év során békés és visszahúzódó volt, ami sokakat meglepetésként ért, tekintettel az elmúlt évek eseményeire. A diplomatikus fellépés valószínűleg annak köszönhető, hogy szünetekben már inkább tanulunk s nincs idő csatározásokra a folyosón. Többen közülünk aktívan részt vettek a Büfé pezsgő diplomáciai életében és olyan kivételes osztályközi megállapodásokhoz csatlakoztunk, mint a NVEK (Ne Vigyék El a Kanapékat) vagy a MLBR (Miért Lesz Beléptető Rendszer). Bizonyos területeken mégis visszaesés történt, például pénzügyi okok miatt, több párhuzamos osztályban is kénytelenek voltunk felszámolni diplomáciai kirendeltségeinket, igaz, a külpolitikai büdzsé finanszírozása végett: ősszel egy horvát kirendeltséget láttunk vendégül, tavasszal egy erdélyit. A Korčuláról érkező horvátjainknak megmutogattuk csodás fővárosunkat, amit ők ámulattal vegyes érdektelenséggel fogadtak. Érdekes élmény volt, hogy milyen más közegből jöttek, mint mi, legtöbbjük még mozgólépcsőt sem látott életében. Habár ez eleinte megnehezítette a kapcsolatfelvételt, a mindennapos Soirée-kon sok fontos kérdésről szó esett, s már alig várjuk, hogy megismerjük mozgólépcsőket nélkülöző szigetüket. HAJRÁ NYUSZIFÜL! Az osztály messze földről híres csapata, a Nyuszifül FC idén is sikerekben gazdag évet tudhat maga mögött. Az Eötvös napok kosárlabda, pingpong és kidobósban aratott sikerei után a Dr. Mező Ferenc szellemi diákolimpia országos döntőjében mérettette meg magát négytagú delegációnk ahol az előkelő hatodik helyet szerezték meg a nyúlfiúk. Aklub vezetősége úgy határozott, hogy a fellépő problémákra való figyelemfelhívásképp megrendezi a 12 perces focit. A rendezvény egyöntetűen pozitív fogadtatása mellett az NYFC férfi és női szakágának is örülhettünk, akik a pódium felső két fokára állhattak fel. Az áttörést végül a június első hétvégjén megrendezett 12 órás foci hozta meg, ahol a vezetőség ismét egy tökéletes szervezéssel nyűgözte le a nagyérdeműt, ezzel is biztosítva a rendezvény létjogosultságát a jövőre nézve. A szervezés mellett természetesen a játékra is maradt idő, ahol a fiúk tisztes helytállással, a lányok pedig egy bravúros negyedik hellyel zártak. Nem szabad megfeledkeznünk az évközben elért kisebb sikerekről sem. A MOL-Bubi kerékpáros csapatversenyen, az Alufólia Kidobós bajnokságban valamint az egész éven át tartó Szőrme Osztó bajnokságban és az udvaron rendezett Ki a király? kosárlabda programsorozaton is az első helyet sikerült megszereznie csapatunknak. ÚTBAN AZ A-KATEGÓRIA FELÉ Az év során a gazdasági mutatók mind az egekbe szöktek. A növekedést az is alátámasztja, hogy több nagy osztályközösségminősítő is B-kategóriába sorolja osztálykirándulása óta a 11.A-t. Gazdasági elemzők azonban megerősítik, további növekedés várható, akár az A-kategóriát is elérhetjük, hiszen a belföldi tőke olyan iramban fektet be közös programok szervezésébe, hogy 15%-os növekedés is várható barátságok terén! Nem szabad megfeledkezni az Apáczai oligarchák által biztosított új munkaerőről sem, melynek köszönhetően jelentősen növekedtek az osztály átlagai, habár ezt a német cégek az osztály iránti növekvő bizalmatlansága kissé beárnyékolja. FORTUNA ÉS ÁMOR LÁTOGATÁSA A jövő évben az Á csillagzat alatt születetteknek áll pártjára a szerencse. Fortuna minden akadályon átsegíti majd ezeket a fiatalok, akik az érettségit többnyire kitűnőre fogják letenni. Életükben egy titokzatos idegen jelenik meg, aki a legjobb egyetemek felé tereli őket s utat mutat egy önmegvalósítást és zsíros állást is ígérő pálya felé. Sikeres üzletemberek, művészek, politikusok, kertészek, filozófusok, közgazdászok s tanárok, másodállásban fitneszedzők kerülnek ki soraikból. Tizenkettedikben sokakat el fog találni Ámor nyila is, ők ne nyugtalankodjanak, szerelmük beteljesülése nem fog sokáig váratni magára. Azonban a már kapcsolatban lévők óvakodjanak egy nap kétszer elmenni a fizika és a matek tanári előtt, mert akkor a kémia nem fog jól működni kapcsolatukban. Írta: Papp Csongor és Végh Bálint


11B

11C

xxxxxxxxxuuuuuuuuu xxxxxxxxxuuuuuuuuu xxxxxxxxxuuuuuuuuu érovatc r té kelése ím k

Egység a sokszínűségben

Háton fekve nem lehet gondolkodni. Pedig kéne. Dőlnie kéne belőlünk a szónak, amikor erről az osztályról nekiülünk írni. Annyi mindent megéltünk már együtt, hogy szelektálni sincs módunk. Ahogyan egyikünknek sincs. Megvannak ez előnyei, és megvannak a hátrányai annak, ha 12-13 évesen belecsöppenünk egy „hatos” gimnáziumba. Akkor még fel sem tudjuk fogni, hogy ez mit jelent pontosan: 6 éven keresztül együtt vagyunk ugyanazzal a 30 emberrel. Nap mint nap. Együtt kelünk, együtt üljük végig az évet, együtt szidjuk az életet, és együtt örülünk. Örülünk egymásnak. Most ötödik éve. Rá kellett jönnünk, hogy öt év épp elég idő ahhoz, hogy megismerd a körülötted létezőket. Talán ezért láttok minket ilyennek, amilyenek vagyunk. Harminc különálló személyiség. Harminc egyén, különböző, teljesen ad hoc csoportosulásokban. Nem értetek minket. Nem tudtok hova tenni minket. Mi se magunkat. De van néhány vitathatatlan tulajdonságunk és védjegyünk. A 208-as teremben minden szünetben szól a zene. Mi érünk ki először a büféhez. Mi isszuk a legtöbb kávét Györgyi néninél. Mi nyerjük meg a kötélhúzást – már ha van. A mi lányainkat „rettegi az egész tanári kar”. Mi vagyunk Szeiman első osztálya. Mi voltunk ott az összes kultúrtöri tábor helyszínén. Mi találkoztunk a legtöbb inkompetens idegenvezetővel. A mi osztályunk tagjai megjárták Közép-Ázsiát, Amerikát, Európa számos országát és Afrikát. Mi járunk a legtöbbet a Károlyi kertbe (vagy mögé). Mi ülünk a legtöbbet az Ibolyában és a Ruinban. Talán Szeimannak igaza lesz, és közülünk fog kikerülni a legtöbb fodrász és favágó. Mi állunk sorfalat az Eötvös-napok partizánján tiltakozásképp a kötélhúzásért. A mi osztályharcunk a Pest-Buda-Vidék örök rivalizálásában testesül meg. Csak mi vagyunk képesek ezen magunkból kivetkőzve vitázni. Mi jöttünk ide 2011 őszén csillogó szemekkel, izgatottan és reményekkel telve. Belőlünk kopott ki 5 év alatt minden remény, és változott át kétségbeeséssé. Nekünk kell hónapokon belül döntenünk a jövőnkről. Mi vagyunk a következők. Jövőre a mi szalagavatónk fogja párássá varázsolni a nézők szemét. A mi afterpartynkon fog bulizni a diákság. Mi soha többé nem díszítünk ballagásra termet. Jövőre a 208-as termet díszíti fel a mostani 10. b. Mi fogunk keserédesen elballagni innen, nem tudva hogy mit rejt az azt követő év. Nem sejtjük, hogy fog ránk hatni. Nem tudjuk, hogy a végzős lét összekovácsol vagy szétzilál bennünket. Nem tudjuk, hány osztálytalálkozónk lesz érettségi után, hogy kinek hány

51

Matula tanárnő lép be az osztályba. – Van valami, amit meg kell beszélnünk? Évkönyvvel hogy állunk? Ki is vállalta el? …és a 11.C most sem hazudtolta meg magát.

Na de kezdjük inkább az elején! Megnyertük az E5vös-napokat. Számunkra is talány hogy hogyan, mindenesetre a szervezésből kivettük a részünket. Kristóf is kivette a részét. A Ki mit tud kivitelezése volt a mi feladatunk, amit kisebb hibákkal, gördülékenyen vezényeltünk le. A műsorvezetők, Balázs és Minh, humorbombáikkal tették emlékezetessé a műsort. Természetesen a produkciók is fergetegesek voltak. A fellépők közt volt az osztály kedvenc rock zenekara, az Eternity is. A teaházban pedig Marci és Csenge gyártották a megfáradt eötvösösöknek (hozzáadott ö betűt nem tartalmaz) a kiváló melegszendvicseket és a megismételhetetlen menzateát. A teremdíszítésnél ismét Vivi remekelt, hála neki fél éve a Hitchcock festmény is tantermünk állandó tartozéka. Legégetőbb traumánkat az évben tűzveszélyes kanapénk elvesztése okozta. Az osztályban azóta kóros kialvatlanság ütötte fel a fejét. Visszavárjuk, aki látta, szóljon! Osztálykarácsonyunkon önfeledt (a játék hivatalos neve következik) közös ülésünk és egymásba gabalyodásunk mindünkben mély nyomot hagyott. Suba vérbeli csopvezként vezényelte le a karácsonyi mókázást. Az osztály természetesen nem minden esetben volt ennyire együttműködő, a legmegosztóbb kérdés egyértelműen a jövő évi szalagavatónk volt. Az újítószelleműek csaptak össze a hagyomány tisztelőivel. A reFARMERek−Tündié a pont−, csúfos vereséget szenvedtek. Nincs mese, a leendő 12.C is habcsókba bújik a jeles napon. És ha már döntésképtelenségről van szó, említést kell tennünk kudarcba fúlt szavazásainkról is. Ugyanis amint szavazásra kerül a sor, az osztály törvényszerűen két egyenlő részre szakad, majd rendszerint a szavazás lezárása után érkeznek a különböző érvek. Néhány álomszuszék ekkor megkérdezi: mik is voltak az opciók? Matula tanárnőnek itt fogy el a türelme, és száműzi a szavazást a legnépszerűbb internetes közösségi portálra. Ahol a mutatók egy héttel később így állnak: látta 28, szavazott 5. Na és a bevonulószín? Milyen is az a kék? De talán evezzünk nyugodtabb vizekre! Sárkányhajózás. Osztálykiránduláson is volt élet. Itt tapasztaltuk meg, hogy egy gitár mindig jól jön, ám a dallistát nem árt egyeztetni a közös éneklés előtt. Szerencsére a zeneisek, mint Bogi és Panka mentették a helyzetet. A bográcsnál mint fő szakértők Peti és Ujvári Barna álltak. A két kondér között komoly verseny alakult ki, de az éhes csapat mindkét paprikás krumplit hálásan fogyasztotta. A rétes készítésben is kipróbáltuk magunkat. Olivér sokat segített. Osztályunk az iskola életében is aktívan részt vesz. Az év konferenciáján, a BIMUN-on idén is nagy számban részt vettünk. Organizer: Bogi, Vera, Beni. Supervisor: Rebi, Niki, Olivér, Móric, Minh, Ujvári Barna. Delegált: Kristóf. A 12.C termének feldíszítésekor hoztuk a tőlünk megszokott minimalista stílust. Természetesen csak környezetvédelmi okokból. Élő virágok helyett, melyek általában a ballagás után pár órával fonnyadtan landolnak a szemetesben, Paulina és Nóri csodaszép origami virágaival dekoráltuk a termet, amiket ők hetekkel korábban kezdtek el készíteni. A 12 órás foci is eredményesen telt. Fiú csapatunk remekelt, megnyerte a kategóriáját, a Judit hercegnő és alattvalói alcímű leány csapat pedig csillámtetkókban tündökölt. (A fiúk merészebb része is.) Niki a kapuban hárított, Tündi, Rebi pedig lőtte a gólokat. Az előkelő harmadik helyet szereztük meg. Az év végén még egyszer sárkányhajóba ültünk. Múzeumi napunkat sport napra cserélve levonatoztunk a Velencei tóhoz. A sportosabbak, lásd: Peák Barnabás egészen odáig letekertek. A bátrabbak, az egyelőre elég hűvös vízbe is belemerészkedtek. A legbátrabbak, mint Attila, ruhástól. Az évet négy kitűnővel zártuk: Panka, Csenge, Suba, Nóri, és jó pár (egészen pontosan öt) majdnem kitűnővel. A versenyeken remekeltünk… módjával, és az iskola állandóan pezsgő életében is szorgoskodtunk. Kíváncsian várjuk, jövőre mit hoz az utolsó felvonás. Versenyeredményeink az évben: • Szabó Norbert és Strausz Andás a 11-es fizika bajnokai. • Szabó Norbert és Lajtos Levente szerényen az iskola legjobb focistái. • Ujvári Barnabás vezetésével az osztály 3-szoros karamu bajnok. • Peák Barnabás (akit biciklis szezonban alig láttunk) Világkupa 22. helyezett Terezinben. • Szabó Tündi szinkronúszó, OB 2. helyezett. • Tevesz Judit fuvolista, Szabadkai nemzetközi fúvós fesztiválon ezüst minősítést szerzett.

Búcsú a távozó, vagy a továbbiakban minket már nem tanító tanárainktól: Mindig emlékezni fogunk arra, • amikor Feke tanár úr felállt az asztalra, • amikor Feke tanár úr felállított az asztalra, • amikor Feke tanár úr egy helyéről kivett ablaktáblán szemléltette az áramirányokat, • hogy a világ nagymértékben semleges. Mindig mosolyogva fogunk visszagondolni • a Kedves tanárnő óráin elhangzott szóviccekre • „Lenne Kedves a tanárnő kijavítani a dolgozatainkat?” • Kedves tanárnő óráira, • Kedves tanárnőre.

Mindig örömmel fogunk emlékezni • Boldizsár Gergely tanár úr vajszívűségére, • Boldizsár Gergely tanár úr inspiráló zenéire, • Boldizsár Gergely tanár úr változatos beállításaira, • Boldizsár Gergely tanár úr csodás pólóira, Jó hír, hogy Boldizsár Gergely tanár úr az osztály szerencsésebbik felét jövőre is fogja tanítani. Etikátlan volna kihagyni Schreiner Dénes tanár urat, • aki az első órán androgün lényekről mesélt, • aki a cipőfűzős hasonlatainkat is örömmel hallgatta, • aki még azt is tolerálta, amikor Kristóf a füzetére robbantott egy tollat.


11D

11E

zzzzzzzzzaaaaaaaaa zzzzzzzzzaaaaaaaaa zzzzzzzzzaaaaaaaaa Nagyon igyekeztünk egy zseniális kezdőmondattal nyitni az évkönyvi bejegyzésünket, azonban ez nem olyan könnyű. Főleg, mikor inkább pingpongozással ütnéd el az iskola utolsó délutánjait. Másik ötletünk volt egy két oldal hosszú barokkos körmondat írása, de rájöttünk, hogy ez túl megerőltető lenne számunkra, ezen kívül nem is illene a D-s profilunkba. Egyébként az évkönyv gondolata tetszik ezen szöveg íróinak, csupán a kurta határidő miatt lóhalálában megírt beszámolóval van egy kis problémánk. Azonban örömmel tölt el minket, hogy osztályunk összetartó ereje most is megmutatkozik, mint általában, amikor ilyen rövid idő alatt kell elvégezni egy munkát. Hiszen mindenki vállvetve dolgozik a cikk elkészüléséért, 31 toll serceg folyamatosan, hogy elérjük a célt. A helyzet gyanúsan emlékeztet a töri dogákra: 1 perc – 1 pont. Most azonban le kell rombolnunk ezt az idilli képet: a valóságban alig többen írjuk ezt a fogalmazást, mint ahányan eredményt értünk el idén az OKTV-n (innen is gratulálunk Ujvári Marci). Egyébként annyira nem rossz ez az osztályközösség: 9-ben megnyertük a Matematika határok nélkül c. matematikaversenyt, a C-seket a földbe döngölve. (De viccet félretéve, tényleg jó az osztályközösségünk.)

Mivel majd jövőre ráérünk az osztályunk 4 évnyi történelmén nosztalgiázni, most az idei év fenomenális eseményeit elemezzünk (és persze ez is a feladatunk). Kezdjük az elején; tátrai kirándulás. Másodszor is remekül sikerült, hál’ Istennek a túraútvonalak ez alkalommal elkerülték a templomokat (eddigi rekord: 9/osztálykirándulás), helyette 1000 méternyi szintkülönbséget küzdöttünk le. Tanulság, melyet a saját bőrünkön tapasztaltunk meg: mindig vigyetek magatokkal naptejet (de-ne-véreset)! Persze a pipacsvörös fejek is rosszul mutattak a másnapi osztályfényképezésen (ráadásul fájdalmasak is voltak), még komolyabb probléma lehetett volna, ha csökken az osztálylétszám a dehidratáció következtében elhullott egyedek miatt. Így akik hasonló ambíciókkal rendelkeznek, mindenképp vigyenek ipari mennyiségű vizet (DENEVÉRESET?!), hacsak nem akarják megkóstolni a patakot – az esetleges fonalférgeket kockáztatva. Sugárzó mosollyal tértünk vissza Paksi Atomerőmű meglátogatásáról, azóta már nem csak a humán tanárokat akasztjuk ki, hanem a Geiger-Müller számlálót is. (Biztos feltűnt, milyen rövid ez a bekezdés, nem nagyon tudtunk többet írni erről a programról.) Osztálykirándulásunk címszavakban: március idusa, kastély, csokigyár, étcsoki, tejcsoki, fehércsoki, epres csoki, epretlen csoki, hányinger, vár, hányinger, Sopron, gyros, templom, borÁSZat, HeadsUp, denemájasat, templom, szépholdzenedobozéstársai, nelopdelmászuhanyzóját. Részünkről a BIMUN idén élte virágkorát, azaz az osztály többsége vállalt valamilyen feladatot, nem csak szerzett egy karkötőt, hogy bejusson a bulikra. Viszont kezd egy kicsit unalmas lenni ez a cikkírás, úgyhogy íme egy székely-meg-a-fia vicc: – Harry Potter, hozz egy kiló hurkát a boltból! De ne mentolosat! – DEMENTOROSAT??!!4! Tehát BIMUN. Mivel kifejezetten hálásak vagyunk, hogy eddig elolvastad ezt a cikket, megosztunk Veled még egy tanulságot: ha hostolsz, ne fogadj két delegáltat! Hiába sulykolná rád az összes szervező, ne engedj nekik! (Nem feltétlenül több munka, csak jobban szeretnek a saját nyelvükön beszélni, stb.) Nagyon lelkesen vágtunk neki a 12 órás focinak az év végén, nem csupán egy, hanem két teljes csapattal is neveztünk az eseményre. A kilencedikben a matekversenyen elvett dicsőséget most visszaadtuk a C-seknek, mivelhogy a fiúcsapatunk még csak nem is legjobb csoport harmadikként, hanem legjobb csoport másodikként harcolta ki a továbbjutást 11.C néven. A lánycsapat pedig még náluk is szenzációsabban teljesített (már ha ez egyáltalán lehetséges volt), ugyanis kis híján megnyerte a lány bajnokságot, ezzel beigazolva Herber Tanár Úr mondását, miszerint „Ha a szellem turbulál, legalább a test legyen pöpec.”. A sportoláson kívül még egy tárasas- és chillszoba szervezését is vállaltuk, amiben végül mi szórakoztunk a legjobban. (Kedves Keksz- és Pogácsatolvaj! Ha azóta furdal a lelkiismereted az utolsó darabok eltulajdonítása miatt – amivel az éhhalál szélére sodortál egy egész osztályt –, a kisérettségi reggelén egy villásreggelivel engesztelhetsz ki minket.) A sport és múzeumi napot a dolog élvezetesebb vége felől közelítettük meg, így idén a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár meglátogatása helyett körbebicikliztük a Velencei-tavat, ami sajnos közel sem olyan egyszerű, mint amilyennek első hallásra tűnhet. Bár nagyon széleskörű oktatást kaptunk a kölcsönzött bringák helyes használatáról, egy kiemelkedően ügyes osztálytársunknak mégis sikerült elütnie egy oszlopot. Szerencsére a lánynak (mi más lehetne, ha nem lány, ráadásul még szőke is – pedig nem hiszünk a sztereotípiákban) a még súlyosabb agykárosodást leszámítva nem lett semmi baja, azonban ez szerencsétlen, ártatlan áldozatáról már nem mondható el. Kidőlt. 11-esként azonban előre is kell tekintenünk, a jövőbeli megpróbáltatásainkkal is foglalkozunk nap mint nap. A kedves olvasó most biztosan az érettségire gondol, de bármelyik felsőbb éves tanúsíthatja, hogy a nehézségek már korábban elkezdődnek. Méghozzá a szalagavatóval. Most még csak a „könnyebb” feladatok várnak ránk, kialakulnak a párok, a lányok ruhákat próbálnak, a problémásabb kérdéseket pedig bölcsen (?) szeptemberre hagyjuk. De még így is van olyan pillanat, amikor osztályunk másodpercek alatt két táborra szakad. Soha nem gondoltuk volna, hogy egy harisnyaszín ilyen megosztó lehet. Mindenesetre sikeresen kiválasztottuk a bevonuló színünket, amiben végül nem lett semmi különleges. (Kedves kék alapon sárga kacsás nyakkendő, jó, de rövid életű ötlet voltál.) Idáig biztos nem jutott el már egy olvasó sem, úgyhogy megengedhetünk magunknak egy spoilert: Ned Stark meghal. Ha mégis elolvastad, köszönjük, mi most végre megyünk pingpongozni!

53

Találkozó a gerlingeni polgármesterrel

érovatc r té kelése ím k

Kalandos év Szeptember elseje van. Újra eljött ez a nap. A hosszú és kellemes nyár után ismét visszakerülünk a mókuskerékbe, és elkezdjük negyedik évünket. De vajon mi fog történni velünk az elkövetkezendő 10 hónapban? Szokásunkhoz híven az utolsó pillanatban szervezzük meg, hogy hogyan fognak a gerlingeni cserediákjaink 6 napot velünk eltölteni. Ha ezt túléltük, 2 héttel később mi következünk, és autópályás kalandjainkkal, valamint 14 órás buszos úttal a hátunk mögött megérkezünk a vendéglátó családjainkhoz. Kinn felfedezzük a nürnbergi (éjszakai) életet, a Mercedes Múzeumot és a waseni fesztivált is. Sok-sok emlékkel valamint fáradtsággal visszatérünk, és visszarázódunk a hétköznapokba. Rájövünk, hogy a faktos tantárgyainkra készülni kell, továbbá egy duplaóra után igencsak lecsökken az energiaszintünk. Miután gyorsan eltelnek a hetek, szaloncukor-küldések után már a szokásos osztálykarácsonyunkat ünnepeljük, ami persze kisebb meglepetéseket is tartogat. Az évet egy szilveszteri bulival búcsúztatjuk, s ha sikerült ezt kipihennünk, akkor felkészülünk az osztályozóvizsgákra, és magunk mögött hagyjuk az első félévet. A síszünetben osztályunk lelkes tagjai meghódítják Muraut és később a többiekkel Mártírokként egyesítik a két Koreát. Fárasztó és egyhangú napjainkat házibulik sokaságával pezsdítjük fel, melyek mindig valami vicces és emlékezetes dologgá alakulnak. Érettségi szünet alatt az illetékes embereink lázasan készülnek és túlesnek a nyelvi érettségijeiken, majd felszabadultan (és a reggeli 6 órás indulás miatt fáradtan) a többiekkel karöltve elutaznak Prágába. Az itt töltött 3 napunk alatt felfedezzük a helyi különlegességeket (kulturálisan és kulinárisan is), valamint remek tapasztalatokat szerzünk a buszunkkal kapcsolatban a hazafele úton. Az év végi hajrában mindenki tör előre és a jobb jegyért küzd, valamint visszaszámolja a hátralévő napokat. Már csak előretekintünk, tervezgetjük nyári programjainkat és céljainkat, valamint egy kis alvásra vágyunk. Mit fog hozni az azutáni év? Kisérettségit, szalagavató próbákat valamint még több tanulást. De ez még a jövő zenéje. Először legyünk még túl ezen az éven!


11F

12A

hhhhhhhhhbbbbbbbbb hhhhhhhhhbbbbbbbbb hhhhhhhhhbbbbbbbbb ím k érovatc r té kelése

2016. június 8. 14 óra 49 perc, Március 15. tér, enyhe napsütés, némi/heveny tanácstalanság, 3 sör, egy csipsz, és egy délután = 3498 karakter = elmúlt év. Na ezért nem lettünk matekfaktosok.* Meg azért, mert ők nyáron is matekoznak. 2016. május 6. 16 óra 14 perc, a Széchenyi család kriptájában elhangzik a legfontosabb kérdés: „Ha ez az urna széttörne, kiesne belőle egy szív?” 2016. május 5. 16 óra 58 perc, égszakadás, földindulás, Jásd viharfelhőkbe vész, Holik tanárnő, Balázs és Ákos elvesznek a susnyásban. Az osztály többi része tanácstalan, s a templom előtt a csodában vagy Eszes tanárnő megjövetelében reménykedik, mikor egy 6 fős mentőcsapat kezébe veszi az ügyet. Az expedíció halált megvető bátorsággal útnak indul, villámsújtotta mezőkön és megáradt patakokon át vezet az útjuk. Reményvesztetten vándorolnak, ám egyszerre a kietlen puszta végén megjelenik Ákos (deus ex machina) aki csípőre tett kézzel, a zivatarral dacolva a környéket pásztázza. Vezetésével egészen egy takaros kis malomig jutnak, ahol Holik tanárnő és Balázs végső kétségbeesésükben már kézműves bodzalekvárt is vásároltak. A helyi gazdasszony legnagyobb csodálkozásukra beindítja a malmot, mire könnyeik és ruháik a malom monoton zakatolása mellett lassan felszáradnak. 2016. május 4. 9 óra 17 perc, 2 fő Arpinoban Cicerót fordít, 3 fő emelt angol érettségizik, a maradék egy országút menti Tescóban szerez élelmet, mert a jásdi közért nyitvatartása nem Eötvös diák-barát (reggel hattól délelőtt kilencig). 2016. április 26. 15 óra 12 perc „De mi az a Jásd?” 2016. április - Sírunk, nevetünk. De főleg sírunk. 2016. április 6. 18 óra, az Eff-túra hamarosan kezdetét veszi, az előadás szereplőgárdája tógában, egy világító malaccal kiegészítve a Never gonna give you up-ot üvölti torkaszakadtából. Végül is mind napistenek vagyunk. Jönnek, lemegy az előadás - ”kurva áramszünet” – szerintetek értették? 2016. április 1. KEZDŐDIK (a tavaszi fesztivál)! Megcsináltuk? 2015. december 18. Osztálykarácsony. Béke, szeretet, barátság, összetartozás. Ahogy ez így lenni szokott, ahogy ennek lennie kell. Még Orbán Viktor is feltűnik egy befőttes üvegen. Kezdjük érezni az évet, egymást, a versek csodálatosak. Szép a december. 2015. november 2. Mély csend és fájdalom. Temetjük a kanapét. 2015. október 11. 13 óra 22, perc visegrádi vár, egy hatalmas felhőbe burkolózva. Biztos gyönyörű volt a kilátás, nem láttuk. 2015. október 10. 17 óra 4 perc, Nagymaros, mit nekünk a komp, ha kacsázni is lehet? A visegrádi vár ködbe vész. 2015. október 10. 17 óra 2 perc, Nagymaros, bágyadtan integetve bámuljuk kompunkat, ami meglepő pontossággal és az effes időszemléletet figyelmen kívül hagyva elindult. Nélkülünk. 2015. szeptember 1. 9 óra 37 perc, Március 15. tér, 33+X ember (1<X<6) (ezért sem lettünk matekfaktosok) (az osztály fele ugyan matekfaktos, de ők nincsenek itt, mert most is matekoznak), elvárásaink behatárolhatatlanok, akaraterőnk relatíve a maximumon („Idén más lesz, kellenek a pontok!”), tudásszomjunk ébredezik. 2017. június? Elvárásaink behatárolhatóak, akaraterőnk szublimált, tudásszomjunk kielégítetett, sörök száma behatárolhatatlan. Az biztos, hogy senki sem ugyanaz az ember, mint aki 11. elején belépett az Eötvös József Gimnázium kapuján. Az együtt töltött idő alatt formálódtunk, alakultunk, mindenki kapott, és mindenki hozzá is tett valamit a másikhoz, egymáshoz. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy megérte-e, nem tudjuk, hogy menni fog-e, de megérte, mert szeretlek titeket.

55

KUTYA Osztályunk talán legjellemzőbb vonása, hogy sokszor úgy tűnik, nem csak az iskolának, de önmagának sem szerves része. Nem kell sokat keresgélni, ha precedenst akarunk találni eme jeles tulajdonságára: Hétfőn, az utolsó osztályfőnöki óránkon merült fel a kérdés, hogy ugyan kik és hogy írják meg a búcsúbeszédünket, és egyetlen jelentkező sem akadt. MACSKA A képzetlen megfigyelő azt hihetné, senki sem mer elvállalni egy ilyen nagy feladatot, vagy nincsenek beszédíráshoz értők, esetleg nagy közös projektként képzelik el az egészet, így nincs is szükség önkéntesekre. KUTYA Nos – gondolom, rájöttek, – a helyzet csupán annyi, hogy ez az egész senkit sem érdekel. MACSKA Most megint tévesen azt gondolhatják, ez egy szörnyű dolog, rossz tanárokra, rossz diákokra, rossz osztályközösségre vall. Nagyobbat nem is tévedhetnének. Osztályközösségünk ugyanis egyáltalán nincs. Mi mind kis individuumok vagyunk, harmincegy (vagy harminckettő?) embertestű tizenkettedik á, akik egyenként válnak a világ részeivé. KUTYA És tényleg! Életre szóló barátságok köttetnek, az osztályon innen és tova, a világ minden területén kipróbáljuk magunkat, legyen az iskolai keretek között, vagy azokat messze hátrahagyva, utazunk az Őrségbe, ahol színpadra állítjuk a Helység Kalapácsát; utazunk Erdélybe, ahol ötvenszer meghallgatjuk a székely himnuszt; utazunk Tatára, ahol van a világ legnagyobb turulmadara, aztán Szegedre, majd Prágába is, végül Pécselyre, ahol Illés tanár úr elmondja nekünk, hogy „A gonosz italokkal vigyázni kell”. MACSKA És nevetünk együtt, nevetünk külön, sírunk együtt, de egyedül sosem sír senki, és Illés tanár úr néha elveszti bennünk a bizalmát, (például bizonyos gonosz italok miatt), aztán persze visszaszerezzük, egy-két közös sikerrel, ilyen például az osztályterem kreatív kifestése, vagy a március tizenötödikei műsorunk. KUTYA És az osztályfőnöki órák készítenek fel minket az életre, mert legyünk bár bármilyen szorult helyzetben, mindenre megoldást lehet találni egy klasszikus Illés János idézetben. Például: MACSKA „Semmi sem kötelező, de minden intelligenciateszt.” KUTYA Bizonyára e mondat járhatott a fejünkben, amikor órákon át hálózsákjainkba bújva egymásnak rohantunk, „Kukacharc!” csatakiáltással. MACSKA Vagy mondjuk osztályfőnökünk egyik híres szállóigéje, a: KUTYA „Boltban nem azért nem lopunk, mert vannak kamerák, hanem mert nem lopunk a boltban” MACSKA mindig eszembe ötlik majd, ha megpróbálnék lopni egy boltban. KUTYA De ezek mellett ott vannak a ritkábban hallott, mélyebb értelmű, sejtelmes kijelentések is, mint például: „Zsetonért nem lehet jó nőt kapni.” vagy „A diktatúra olyan, mint a mazsolás puding: kanalazgatunk, aztán vagy lesz mazsolánk vagy nem.”. MACSKA De találhatunk idézetet bármely tudományterületen, legyen az a fizika: „Napnak olyan szinten nagyobb a fényessége, hogy nagyságrendekkel nagyobb”, pszichológia: „Már megint az anyám üldöz engem… Már megint a szomszéd… Vagy a másik énem!”, vagy akár társadalomtudományokban: „Az amerikaiak…{sóhaj} – ők rendszerint negatív példaként említődtek” KUTYA Végül persze Illés tanár úr munkássága ellenére sem találjuk a helyünket, és egy idő után megszokjuk, hogy sosem értünk egyet, mert valami bájos gonoszsággal szeretjük az olyan pillanatokat, amikor nem tudunk dönteni, hogy ki csinálja a tablófotót, vagy hova menjünk kirándulni, vagy milyen színű legyen a nyakkendőnk, (úgy látom kék), és végül ez az egész 12. A-nak nevezett hatalmas különbözőség a részünké válik, és empatikussá, elmondhatatlanul különlegessé, meg hát persze boldoggá tesz. MACSKA És pillanatokon belül mi leszünk az elballagott 12. A, ez meg szomorúvá tesz minket, de lényegében azért mégiscsak voltunk itt valakik. Ha nem is egy olyan eszményi osztály. De egy rakás elképesztő ember.


12C

kkkkkkkkkccccccccc kkkkkkkkkccccccccc kkkkkkkkkccccccccc

12B ím k érovatc r té kelése

Percek, órák, napok, hetek, hónapok, évek. 6 év. 6 felejthetetlen év. Amennyiben nem használjuk ki megfelelően időnket, az elfolyik mellettünk, mint egy gyorsfolyású folyó. Azonban hiszem, hogy osztályom, az 12. B iskolában töltött 6 évére egy egész jachtot bérelt erre a bizonyos folyóra. Egy luxusjachtot, 31 fős szorgos legénységgel és 2 biztos kezű kapitánnyal. Közösen átéltünk sok vitorlaszaggató vihart, kalóztámadást, de volt részünk rengeteg napsütésben is, és úgy érzem, hogy nagy közös kalandunk végén a rejtett kincset is sikerült megtalálnunk.

57

Mi is a kincs és mi a siker titka, mitől és miből gondolom úgy, hogy ezt a 6 évet sikerült teljesen kihasználnunk? Miért nem ragadtunk már utazásunk elején valamiféle mocsárba? Miért nem szakadt ki soha a vitorlánk? Miért nem kaptunk egyszer sem léket? 6 évvel ezelőtt rengeteg kis matrózpalánta jelentkezett egy hatalmas kincset ígérő kalandra, azonban ezek közül a kapitányok csak 31 szerencsést választottak ki, akiket a legalkalmasabbnak találtak. Rájuk egyaránt, hogy fiatal koruk ellenére semmiből sem szenvedtek hiányt. Szépek voltak, bátrak, testi és szellemi erejüket tekintve pedig a 7 tenger legjelesebb matrózai. 2010. szeptember 1-én végülis kifutott a hajó, a fehér inges, fekete nadrágos, tengeribeteg legénységével. Barátságok már az első napokban, mint cipőfűzők, kötődtek. A kialakult kellemes atmoszféra enyhítette a tengeribetegséget és a honvágyat, szépen lassan belakták és otthonossá varázsolták a hajót a matrózok. Jöhetett bármi, hírtelen vihar vagy betegség, semmi sem szegte kedvüket. Dalolva, karöltve szelték a hullámokat, bele az ismeretlenbe. Útjuk során megannyi gonosszal kellett leszámolniuk, de munkájukat folyton segítették. Azonban a segítők közül is kiemelendő a két kapitány. A két kapitány mindenféle fenyítés, ordibálás és büntetés nélkül el tudta érni a legénység teljes bizalmát, tiszteletét és szeretetét. Hogy ez hogyan sikerült nekik? Csoda, varázslat, mágia? Valahol ezektől nem is olyan messze lakozik az igazság. Azonban az az összhang, egymás állandó megés kisegítése melyet tanúsítottak, követendő példaként jelent meg a fedélzeten utazók között. A humoros, baráti közeg, amit megteremtettek, kifejezetten élvezhetővé varázsolta az utazást. Ott voltak, mikor valaki félt, lelket öntöttek belé, biztatták, eszébe jutatták, hogy, ha még messze is, de valahol a ködön túl ott van a végcél. És ez a reménysugár, mint sarki fény vezette a hajót. Persze olykor-olykor kijárt a megfáradt legénységnek a sok munka után egy kis pihenés is. A közösen töltött karácsonyok a jeges északi vizeken, a tikkasztó nyári napozások, illetve a meglepetés szülinapok teremtettek lehetőséget a lazításra. Ilyenkor együtt sütöttek, együtt főztek, adták kézről-kézre a serpenyőt, majd fogyasztották el a benne készülő fenséges csirkehúst, együtt mosogattak, együtt énekeltek dalokat, együtt aludtak, együtt hallgatták mások horkolását, együtt csináltak mindent és az együtt töltött idő alatt repül az idő. Röpült a hajó is. Az évekig tartó kaland alatt mindenki megtalálta a feladatát a hajón. Volt, aki a többiek egészségéért felelt, volt, aki a lelki bajokat kezelte, volt, aki igazságot szolgáltatott vitás vagy kérdéses ügyekben, volt, aki főzött, volt, aki a sirályokkal és más állatokkal foglalkozott, de volt, olyan is, aki eget kémlelte, a csillagok járását, olyan, aki hangszerével vagy énekével varázsolta el a többiek. A hajót messze elkerülte a bánat és a sírás. Persze folytak könnyek bőven, de nem a szomorúság miatt, sokkal inkább a viccek és tréfákból adódóan, hiszen egy roppant szórakoztató társaságot sikerült összeverbuválni. A kincset megtalálva azonban nagy meglepetés érte a felnőtt, megérett matrózokat, hiszen a láda üres volt. Legalábbis első ránézésre annak tűnt. Azonban ahogy jobban belenéztek és meglátták benne a rengeteg közös élményt, nevetést, kalandot, éneklést, csapatmunkát, tapasztalatokat, élményeket és a végtelen szeretetet, megértették, hogy mi is a valódi kincs, amivel gazdagodtak a 6 év során. És tudják, hogy ez a kincs nem veszti értékét, nem halványul, örökre velük marad és rágondolva beragyogja borús napjaikat is. Ez a kincs, pedig nem más, mint a…

A 12. c ballagási búcsúbeszéde

1000 nap Kb.1000 nappal ezelőtt találkoztunk először. 31 kisdiák otthonává vált az iskola, ahol egy osztállyá kovácsolódtunk. Sokat nevettünk, néha sírtunk, de mindig ott voltunk egymásnak. Najó, vicceltem, ezek nem mi vagyunk. Tanáraink arra számítottak, hogy kockák leszünk, de mi erre csúnyán rácáfoltunk. Balga tanár úr kiemelt figyelmünket élvezte, aminek ő általában nem örült. Az óráink többsége szinte már anarchiába fordult. Az osztály, mint közösség hatékonyan tudott együttműködni. A tanárok ellen, akik nagy erőfeszítések árán, így is képesek voltak a tudásukat átadni nekünk. Párkányi tanárnő megtanította, hogy bármilyen kérdésre jó válasz a ’could be’. Hegedűs tanárnő érdeme, hogy a négy év során két lábon járó szinonimaszótárrá váltunk. Tar tanár úr vicceivel TARkította az óráit, amiket sosem tudtuk megunni, még a huszadik alkalommal sem. Szarka tanárnő az órákon rappereket megszégyenítő gyorsasággal beszélt, hogy az anyag végére érjünk. Alig voltak művészlelkek közöttünk, így Szeredás tanár úrnak nehéz dolga volt velünk, de végül erős koncentráció árán sikerült megérteni hatszorosan összetett mondatait. A matekórák a kultúra fellegvárává váltak, hála a tengernyi latin idézetnek. Megtanultuk, hogy „Quod licet Iovi, non licet bovi.” A tanárok nyomása ellenére mi mindig a saját fejünk után mentünk, és így váltunk jó osztályközösséggé. Cinizmusunknak köszönhetően az előírtakat sajátosan értelmeztük. A gólyabálra az utolsó pillanatban készültünk fel. Ez a technika annyira bevált, hogy meghatározta következő 4 évünket, így mindent a végsőkig halasztottunk, de a végeredmény önmagáért beszélt. Ez a 4 év mindannyiunkban nyomot hagyott, és ez a tanáraink és az együtt eltöltött idő érdeme. Most, mint szárnyakat bontogató bogárkák, hagyjuk el az iskolát. Boldog emlékekkel távozunk, és reméljük, hogy nevetve fognak visszaemlékezni ránk, a legjobb 12. c-re.


13E

mmmmmmmmmqqqqqqqqq mmmmmmmmmqqqqqqqqq mmmmmmmmmqqqqqqqqq

12D érovatc r té kelése ím k

Örökség Szögezzük le: Eötvös-diáknak lenni kiváltság. Tudtuk ezt már akkor, amikor felvételizőként először jártunk itt, amikor gombóccal a torkunkban várakoztunk a szóbelire, és amikor végre, végre megláttuk a nevünket a felvettek listáján. És tudtuk azt is, hogy csodálatos négy év áll előttünk. Négy év, amelyik akkor végtelennek tűnt – és most mégis itt állunk, és búcsúzunk.

Eötvös-diáknak lenni: útravaló és örökség. Eötvös-diáknak lenni: életérzés. Mert ez a négy év nem csak a tanulásról szólt, még tanév közben sem. Hanem a közös programokról. Arról, hogy együtt vagyunk. Az épületről, aminek minden zugát belaktuk. A büféről, a pizzaszeletről meg a csípős levesről. A versenyfutásról az ebédlőbe. A nyári szünetben pedig: az Eötvöstáborról, ahová felnőttként is vissza fogunk vágyni, ahol boldogan matekoztunk a tűző napon a vakáció kellős közepén, ahol önként és dalolva mosogattunk, súroltunk, ereszt pucoltunk, kancsókat tisztítottunk ecetszagban. Ahol boldogok voltunk.

Eötvös-diáknak lenni: életre szóló állapot. Ide mindig vissza fogunk járni, és ide talán mindig visszavárnak bennünket. De Eötvös-diáknak lenni: mégis mulandó. Diáktársaim, ti, akik még maradhattok kicsit: tudom, mire gondoltok most. Tőlünk ez még olyan messze van, olyan elképzelhetetlenül távol…ki tudja, talán mi sose ballagunk el... talán örökké itt maradhatunk, együtt mindannyian, a biztonságos, jól ismert falak között… talán nem is fogunk felnőni soha…talán diákok maradhatunk mindörökre. De számotokra is eljön majd a búcsú, hamarabb, mint gondolnátok. Használjátok ki az időt! Menjetek táborba, kátézzatok, géházzatok, az akadékoskodókkal mit sem törődve matekozzatok a szünidő kellős közepén, amíg még lehet! Mutassátok meg a Ki Mit Tud-on, hogy abban is jók vagytok, amit nem is sejtenek rólatok. Vitassátok meg a nagy kérdéseket a BIMUN-on, énekeljetek a kórusban, írjatok színdarabot, készítsetek filmet, és örüljetek annak, hogy nap mint nap beléphettek a kapun. Hogy ide járhattok.

Mert higgyétek el, vége lesz mégis. De annyi baj legyen. Ti is, mint mi valamennyien – Eötvös-diákok maradtok, amíg csak éltek.

Köszönöm

– apró szócska ez, de az ereje hatalmas. Az egyik legszebb, legfontosabb szó a világon és én most mégis kevésnek érzem. Mert amikor a szívünk csordultig van hálával és szeretettel, azt hisszük, nem mondhatunk egyszerűen csak ennyit. Arra gondolunk, hogy ez nem elég, nem fejezi ki valódi érzéseinket, tiszteletünk, elismerésünk mértékét. Valahogy így érzek én is, amikor arra a rengeteg türelemre, gondoskodásra és támogatásra gondolok, amit tanárainktól és szüleinktől kaptunk. Ezért szeretnék most az egész osztály nevében a legőszintébben köszönetet mondani nekik. Nagyon sok mindent kaptunk ettől az iskolától, de azt hiszem a legtöbbet mégiscsak egymástól tanultuk. Például azt, hogy hogyan kell tanulás nélkül ötös dolgozatot írni, és hogy mindenhonnan illik egy kicsit stílusosan késni. Azt, hogy még érdemes álmodni, mert lehetetlen nem létezik, csak olyan, hogy túl korán van még ehhez. Na meg azt, hogy egy sör Berlinben ugyanúgy nem sör, mint ahogy egy pálinka Erdélyben nem pálinka. És igen a dolgokat igenis érdemes az utolsó pillanatig halogatni, mert az a probléma, ami nem oldódik meg magától két nap alatt az nem érdemli meg, hogy foglalkozzunk vele. Tőletek tanultam, hogy minden ember mögött egy hihetetlen történet van. Azt, hogy milyen igazán dühösnek lenni és azt is, hogy mindig meg kell bocsátani. Hogy hazudni lehet, de nem érdemes, és hogy mindig fel kell vállalni a gondolatainkat és merni önmagunk lenni. De a legfontosabb talán az, hogy együtt megtapasztalhattuk, milyen jó érzés tartozni valahova. Hogyha pár szóban kellene jellemeznem magunkat, azt mondanám, hogy mi vagyunk a rendezett káosz, a passzív aktivitás, az eleven fáradtság és a részeg józanság. Ha megkérdeznétek hova tartunk, valószínűleg csak annyit válaszolnánk, hogy: a Teljesség felé. És hogy én hol látom magunkat tíz év múlva? Bizonyára lesznek közöttünk világhírű orvosok, neves jogászok, Pulitzer-díjas írók, olimpikonok, abszolutista uralkodók, Nobel-díjasok, Oscar-díjasok, olyanok, akik feltalálják a rák ellenszerét, akik megreformálják a gazdaságot vagy éppen az űrkutatásban alkotnak maradandót. Megváltjuk majd a világot külön-külön és együtt. Mit hagyunk magunk után? Reményeink szerint kivételesen jó érettségi eredményeket és jó pár sikerélményt tanárainknak. Az osztálytermünk fáradtságos munka árán kifestett falait, néhány tizedikes szöveggyűjteményt és Száray-tankönyvet, na meg persze a hiányunkat. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy milyen frappáns idézettel zárhatnám a beszédemet, végül egy klasszikus mellett döntöttem. „Az emberélet útjának felén, egy nagy sötétlő erdőbe jutottam…” Bár nem „emberéletünk útjának felén” és remélhetőleg nem is egy „sötétlő erdőben”, de mi is hasonlóan fontos utazásra indulunk most, és hogy végül a pokolban, a purgatóriumban vagy a mennyországban állunk-e meg, az már csak rajtunk múlik. Szerencsére ezt az utat nem egyedül kell megtennünk.

Úgyhogy 13.E:

Hiányozni fogtok!

59

Are you with me?

Tóth Boglárka Fanni


12F

xxxxxxxxxaaaaaaaaa xxxxxxxxxbbbbbbbbb xxxxxxxxxccccccccc ddddddddd ggggggggg hhhhhhhhh iiiiiiiii kkkkkkkkk mmmmmmmmm ppppppppp sssssssss xxxxxxxxx érovatc r té kelése ím k

Játszik a mi osztályunk Játszik fény eket, játszik víg diadalt Játszik furc sa kommun át Játszik teng er alatti csud avilágot Ölelést játszi k a mi osztál yunk

megkérdeztük, egyszer, hogy Történt pedig cius idusa volt. mi legyen, már r ko ak t os m i jó hogy na en át, este is, am gettük, hetetk ez rd ké ola ig ká isk Nagyon so gy milyen az m is tudtuk, ho ne l bó k, di tü án ez az rv g ig yan azt elte volt, mert addi y sikerült, ahog úg n t ze in és er sz eg y m el án ne ó mondatot, m gülis az eső ok erős tartást ad is T? on RÁ olyan későn. Vé O gy na ŰS a M t A 9.F egtámogatta az KI ÉRTETTE j, mert csak m de nem volt ba

Táncol a mi osztályunk Táncol nektek varázskastélyt Táncol pompás, fényes bált Táncol őrülten, táncol dúsan Táncol életet és táncol halált

, hogy Meg még az is megtörtént a kálvinista Rómába, és egy alkalommal elutaztunk án, meg korán keltünk, nagyon kor nem is hinnétek el, milyen elünk. vicc y eleinte, azt gondolta, hog t nem is nyitott ki nekünk mer el, e hitt olyan sem egy m a zeu tatt a mú elte magát, és megmu r erre rájött, nagyon elszégy iko am és mert nk, rt, eltü azé k, vicc álju nem csin Pedig rövidfilmeket, ezt azóta is pedig puffokból néztünk jó. e Est yon a. nag voln ett kell is t is, amit nem

darabjá

yire szép k, az menn És tudjáto ás volt a ünk, és m partján ült lt, tó a r o ik a g szél vo volt, am ószínnűle al (v k en n ő y énkeltü köszönhet , az az, hog a szélnek fő ó a zi , i en ek am er im d ni az emb ejteni), bár beszélget éz visszaf k eh . ta n k ek o an tő sz ly eket o ira alapve ól nem is de az ilyen ről igazáb mert anny ik am , k n ü lt król beszé vető dolgo rcsán alap

Épít a mi osztályunk Épít káoszt, épít rendet Épít zsivajt, épít csende t Nagy házat épít, doboló s zenét

unk, és fu

lt meg tánco

Álmos a mi osztályunk Álmos a játéktól, álmos az építéstől Álmos a sok színtől, álmos a sok hangtól z, rt ez akkor sem iga Álmos az életétől gy itt maradunk, me ho k, kte ne k om ine nd is megszűnünk, am Látjátok, én nem mo Le kéne neki , és még csak nem nk yü eg elm gis ll, mé ke i nt k. Az viszo erre bólintan hanem folytongun édesbús felhangja, az egy félrevezető rt me legalább volna egy z, iga m is mondom, hogy ne ha g mé n, va ntetizálódott y valahogy úg k, itt egy névben szi i, itt emberek volta lam va t tén róla semmit tör et itt leh szó, hogy nék, mert nem log, hogy nem szeret do an oly i se mondani. am k, un ott néhány világ, és alk

61


rovatc Ă­m

63

mindenes

2015 2016


ta n á rin te rjúk

„Itt szó szerint együtt kell lélegezni a másikkal” Beszélgetés Lánczky Edit tanárnővel a díjról, a kórusról, és arról, hogy hol lakik az Eötvös-szellem Mit jelent az Ön számára az Eötvös-gyűrű, milyen érzés volt megkapni? Hatalmas megtiszteltetés! Annak a kifejezése, hogy fontos amit csinálok. Hogyan került az Eötvösbe, mikor alakult a kórus? 1991-ben kezdtem meg a munkámat az Eötvösben mint pályakezdő tanár. Szoktak is az emberek a „munkakönyvem” felett csodálkozni, hogy milyen kevés helyen dolgoztam. Akkoriban én adtam az összes énekórát az iskolában, később pedig mindig felvettek egy félállásos kollégát mellém. Mára már megváltozott a helyzet, majdnem az összes diákot Karaszi tanárnő tanítja. Doba igazgató úr azzal a feltétellel vett fel, hogy mindenképpen hozzak létre kórust az iskolában. Ez az én szívem vágya is volt; és idén már 25 éves jubileumot ünnepelhetünk. Milyen volt a kórus a kezdetekben és milyen most? Változott a feladatköre, a társaság összetétele, a hangulat? Változott az összetétel, olyan szempontból, hogy nem kis mértékben a hatosztályosnak köszönhetően egyre jobb lett az iskola. Jó gyerekek voltak azok is, akikkel kezdtünk, de 1991-ben az Eötvös még bőven nem az élmezőnyben volt, olyan 50. lehetett az országos listán. Jó szellemiségű és hangulatú intézmény volt, de korántsem az a szellemi közeg, amit ma tapasztalhatunk. A kórus alakulásánál beletelt egy időbe, amíg a munkamenetünket kialakítottuk, és legalább 10 évig tartott, ameddig megszereztük a presztízsünket. Máig rengeteget küzdünk azzal, hogy az újonnan bekerülőknek megmutassuk, milyen jó, vagy mire is jó az, amit mi csinálunk. A társaság mindig nagyon szuper, de ez kívülről nem mindig látszik. Sokan úgy jönnek ide az általános iskolából, hogy a kórusosnak lenni gáz. Pedig, aki velünk énekel, tudhatja, hogy nálunk meg lehet tapasztalni az igényes, közös munkát, másfelől a közösségi élet egy fontos színtere vagyunk, aki kórusos volt, az nem felejti el soha. Aki egyszer igazán belekóstolt, biztos repetát kér, és nagyon-nagyon nehezen tud elszakadni tőle. Ezért is van az, hogy több éve végzett diákok is sokan visszajárnak énekelni. Voltak esetleg nehezebb pillanatok, vagy amikor úgy érezte a tanárnő, hogy nem éri meg csinálni? Mint mindenhol, itt is vannak nehéz pillanatok. Azt, hogy nem éri meg, sohasem éreztem, nekünk ez az egész örömet okoz, ami már önmagában is siker, de persze legtöbbször a kívülállóknak is tetszik, amit

Lánczky Edit

Az Eötvös-tanárok számára, az Eötvösben végzett munkájukért kétféle díjat szoktak adni. Az egyik a Pro Eötvös Díj, ami egy plakett. Ezt egy tanár az adott tanévben nyújtott teljesítményéért kapja. A másik az Eötvös-gyűrű, ami egy hosszabb időn keresztül végzett munka elismerése. A két díjazottról minden esetben a vezetés és a tanári kar hoz döntést. (Az eddigi díjazottak listáját lásd keretes írásunkban.) Idén az Eötvös-gyűrűt Lánczky Edit tanárnő, az Eötvös-plakettet Solymoss Miklós tanár úr kapta. Velük beszélgetett az Eötvös Diák két főszerkesztője Borza Gréta és Iványi Domokos.

65

Középiskola I. István Gimnázium Egyetem ELTE ének-zene és karvezetés szak Család Férje: Herber Attila + egy leány Kedvenc könyv Bulgakov: Mester és Margaríta Kedvenc film Luc Besson: Ötödik elem Kedvenc zeneszerző Jaj ilyet nem szabad kérdezni! Mind! Ismeri a Mennyei királyságot? A film végén van egy béketárgyalás, amikor is megkérdezi a főhős: – Mit ér neked Jeruzsálem? a válasz pedig: – Semmit… És mindent. Valahogy én is így vagyok a zenével. Mi lenne, ha nem tanár lenne? Ha nem pedagógus lennék, akkor zenész, ha nem lehetnék zenész sem, akkor pedig művészettörténész talán… Talán. De lehet, hogy inkább rendező. Kórusos rendezései Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Vadászat, Festino, Hair, Jézus Krisztus Szupersztár Színpadi rendezései János király, Sok hűhó semmiért, Vízkereszt vagy bánom is én

leteszünk az asztalra. Ezt egyszerűen csinálni kell, olyan hozadéka van, amit sehol máshol nem lehet megtapasztalni. Itt szó szerint együtt kell lélegezni a másikkal, hiszen tényleg konkrétan akkor kell levegőt venni, mint a többiek. Ha félsz is amikor színpadra kell lépned ott vannak a többiek és együtt szinte bármire képesek vagytok. páratlan érzés, amikor megcsinálod, amit el sem tudtál képzelni magadról. Mikor jön el az a pillanat a kórus életében, amikor eldöntik, hogy egy újabb nagy produkcióval fognak készülni? Legtöbbször jó vetésforgóként működik a rendszer, a kórustagok rendszerint mindenféle előadásra, műfajra nyitottak. Egy nagyobb produkcióhoz mindenképpen kell a szerencsés pillanat is, például jövő szeptemberben már nem biztos, hogy összejönne a Jézus Krisztus Szupersztár. Meséljen a Tutti Cantabileről! Mindig is szerettem volna egy olyan énekegyüttest, amiben magam is énekelhetek , és tíz évvel ezelőtt meglett hozzá a társaság is. A tagok cserélődtek azóta, de vagyunk vagy 4-5-en, akik elkezdtük. A kórus tagjai volt Eötvös-diákok, akik mára már a barátaimmá váltak. A kezdeti próbálkozások mára komoly munkává értek. Nagyon sokat tanultunk, fejlődtünk és néhány éve a szakmai elismerés is megérkezett az öröméneklés mellé. Mi az énekegyüttes nevének a jelentése? A kottákban egy gyakori előadási utasítás: tutti azaz mindenki, cantabile: éneklően. Hogyan tanít éneket a tanárnő? Általában két osztályt van szerencsém tanítani. Jövőre, reményeim szerint a 12. évfolyamon az új típusú művészeti fakultációt fogom vinni. Nagyon jó érzés volt, amikor megtudtam, hogy ennyi érdeklődőre számíthatok. Sajnos az órákon nincs mindenre idő, ezért olyan vonalra álltam rá, ami nagyon szoros kapcsolatban van más tantárgyakkal; zenetörténet mellett gyakran tekintek ki a társművészetek és a történelem irányába. Igyekszem olyan témákkal foglalkozni, amelyek új, szokatlan perspektívát mutatnak meg, kontextusba helyezik a művészeteket. Mit csinál a tanárnő szívesen a szabadidejében? A kérdés inkább az, hogy van-e szabadideje a tanárnőnek, a válasz pedig az, hogy nincs. Illetve én a kórust ezért csinálom. A másik munkám mellett, ez az a tevékenység, ami feltölt. Vég nélkül képes vagyok próbálni, 6-8 óra meg se kottyan, akkor jövök bele igazán. Mindig a tanítványaimnak kell szólniuk, hogy tartsunk szünetet. Persze elképzelhető, hogy a belefektetett rengeteg munka és a kikapcsolódási lehetőség miatt alakult úgy, hogy a kórus meghatározó pontja lett az iskola életének, sokat hozzátesz az Eötvös-szellemhez. Ez érdekes, mert az iskolában néhányan arról beszélnek, hogy már nem a régi az a bizonyos Eötvös-szellem. Én kívülről jövök most éppen, és dehogyisnem! Aki benne van, az nem látja azt, hogy mennyire másképp működnek itt a dolgok, mint bárhol máshol. Akár a diákok intelligenciáját, akár a tanárok hozzáállását nézzük, és persze a kapcsolati rendszer sem elhanyagolható. Itt páratlan olyan természetességgel van együtt tanár és diák, hogy talán ezért az élményért önmagában megéri itt tanítani. Ha a pedagógus elég nyitott, akkor akár ő is tud a diákoktól tanulni. Pont az effajta kölcsönös tisztelet teszi különleges hellyé az Eötvöst.


ta n á rin te rjúk

Beszélgetés Solymoss Miklós tanár úrral A hátsó lépcsőn az első emeletre érkezve megcsap minket a biológia szertár rejtélyes illata. Negyedik órában találkozunk Solymoss Miklós tanár úrral itt. Beinvitál minket a helyiségbe, ahol ő már otthonosan mozog, de minket még kicsit elrettent a kétfejű kismalac és a felboncolt patkányok látványa. Az Eötvös Plakett-díjról és a karrierjéről beszélgetünk vele. Tanár úr számított a díjra? Gondoltam volna rá? Nem, egyáltalán nem. Ez olyan dolog, hogy az ember csinálja a feladatait, aztán hol kap érte valamit, hol meg nem. Tehát nem is számít rá az ember, és kifejezetten ezért nem is tesz tudatosan semmit. Legalábbis én a magam részéről semmiképp. Ezért is lepett meg. Én éppen az OKTV díjkiosztón voltam, és pár kolléga írt SMS-t, hogy megkaptam, és ez engem ott teljesen meglepetésszerűen ért. Tehát amikor az eredmény kihirdetésre került, akkor én nem is voltam itt a suliban. Érdekes egybeesés, hogy pont olyan dolog miatt kaptam díjat, ami miatt nem voltam itt. Miért éppen a tanár úrnak ítélte idén a vezetőség és a tantestület az Eötvös-plakettet? Ez a díj a valamilyen szempontból kiemelkedő tanári teljesítményért jár. Feltételezem, hogy a versenyeredményekért kaptam. De mindenképpen kiemelném, hogy ehhez két fél kell: nagyon nagy szerepe van bene azoknak a diákoknak, akik annyi munkát belefektettek, hogy ilyen eredményt tudtak elérni, és annak, hogy ők milyen jól együtt tudtak dolgozni. Csapatként működtek inkább, nem konkurenciaként tekintettek egymásra. Mióta tanít itt az Eötvösben? 2000 óta, tehát már 16. éve. Itt voltam pályakezdő tanár. Előtte kutatóként dolgoztam, molekuláris biológusként kicsit több mint két évig a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetében. Már ott is érdekelt nagyon, hogy milyen diákokkal foglalkozni, és már egyetem alatt is tudtam, hogy engem a gimnáziumi tanítás érdekel, úgyhogy párhuzamosan végeztem egyetem alatt a tanárszakot is ELTE-n. A kutatói két évem után jöttem rá, hogy engem a tanítás sokkal jobban érdekel, mert egy öt évvel fiatalabb régi barátomnak segítettem évekig a tanulásban és egyre jobban megtetszett a dolog. Először egy magántanítványom volt, majd később egyre több. Szeretek magyarázni. Tanár úr mit gondol az iskoláról, a diákságról? A 16 évem alatt úgy látom, hogy egyre emelkedik a színvonal. Hogy egyre jobb az a diákanyag hozzáállásában és képességeiben évről évre. Komolyabb, nehezebb dolgokat is meg lehet tanítani, amiket régebben nem. Illetve nem, vagy csak nagyon ritkán kell küzdeni, hogy egyes csoportok rendesen

dolgozzanak. Ma az alapvető hozzáállás a világhoz leginkább az érdeklődés. Mikor elkezdtem a tanítást gyakran jelentett problémát, hogy erőlködni kellett, hogy felkeltsük a diákok figyelmét. A hangulatot az alapvető érdeklődés határozza meg, az persze, hogy ki mennyire tanulja meg a dolgokat már egy másik kérdés. A tudás most egy értékes dolog, régen pedig jellemzőbb volt, hogy sokan úgy álltak hozzá a tanuláshoz, hogy „najó, tudjuk le valahogy”. Ez egy abszolút pozitív tendencia. Ezt talán segíti az iskolánkban a szaktanárokra vonatkozó szabadság. Ha valaki, tényleg sok mindent szeretne megtanítani, akkor azt nyugodtan megteheti.

Solymoss Miklós

„Ehhez két fél kell”

67

Középiskola Budapesti Piarista Gimnázium Egyetem ELTE TTK biológus és biológia tanár szak Munkahelyek (időrendben) 1998–2000 MTA Mezőgazdasági Kutató­ intézete Sejtbiológiai Osztály 2000– Eötvös József Gimnázium Család nős, egy gyermek Kedvenc könyv Richard Dawkins: A hódító gén Kedvenc film Volt egyszer egy vadnyugat Mi lenne, ha nem tanár lenne? kutató vagy nyomozó

Jutalmazott tanáraink listája Eötvös-gyűrű

Eötvös-plakett

Életműért vagyis hosszabb időszak kiemelkedő teljesítményéért kapható.

Egy rövidebb időszak kiemelkedő teljesítményéért kapható.

Gara Ernőné Hegedűs Katalin Varga Balázs (VB) Török Jánosné Zelcsényi Béláné Turák Jánosné Kádár Sándor Szabó B. Istvánné Gyengéné Beé Andrea Somfai Zsuzsa Doba László Balga Attila Dancsó Éva Tatár Csilla Juhász Magdi Patziger Terézia és Kiss Mária Molnár Judit Misius Magdolna Fila Edit Demeter Katalin Lánczky Edit

Kiss István 1999 Varga László 2000 Nadrainé Horváth Katalin 2001 Paál József 2002 Kósa Lászlóné 2003 Moss László 2004 Zatykó Mária 2005 Hegedűs Katalin 2006 Demeter Katalin 2007 Tibori Sándor 2008 Varsányi Jenőné 2009 Fila Edit 2010 Holik Tünde 2011 Sas Tamás 2012 Varga János 2013 Sütő Attila 2014 Bödör Zoltán 2015 Solymoss Miklós 2016

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


69

DÖ parlament

Ballagási piknik a díszteremben

DÖ hétvége

DÖ kormány plusz moss

A 12 órás győztes csapata

A 2015–2016-os tanévben egy indulója volt a választásoknak: Kammermann Lilla (10. E). A csapat tagjai: Dénes Emília, Limburger Márk, Lipták Noémi, Merza Gábor, Stankovics Ábel, Timár Tamás, Ujvárossy Olivér. 749 Eötvös-diák vett részt a szavazáson, közülük 524-en támogatták őket. A kormány azonnal nekilátott a munkának, és elkezdte a DÖ-t nyíltabbá tenni. Március 31-ére hívták össze először a DÖ Parlamentet. A napirendi pontok között egy tavaszi DÖ-hétvége, a 12 órás foci, az ÖKO-iskola program, a Vivicittá városvédő futásra történő kollektív nevezés az iskolával és a 2016-os Eötvös Napok voltak. Megjelenés az újságban – A kormány összesítette az osztályok márciusi 12 pontjait, közölte őket az Eötvös Diákban, és elkezdte őket megvalósítani. Elkészült a Diákönkormányzat első társasjátéka. Áprilisi DÖ hétvége – A képviselők és a kormány előkészítették a 12 órás programokat és a 2016-os Eötvös Napokat, beszéltek az aktuális oktatásügyi helyzetről és a DÖ alkotmányáról. 26 pizza fogyott el. Ballagási meglepetés piknik – a végzősök nem sejtettek semmit, az utolsó tanítási napjukon vendégelték meg őket az alsóbb évfolyamok, minden osztály sütött süteményt. A díszteremben énekeltek és keringőztek a ballagók. Hagyomány teremtődött. Májusi DÖ parlamenti ülés – Fő téma a 12 órás és a DÖ jövője, szerepe. Szavazás az új DÖ Alkotmányról (SzMSz) és arról, hogy a DÖ határozza meg a csengő dallamát. Mindkét javaslat elfogadva. Pedagógusnapi titkos virágküldés – a Valentin-napi szívküldés mintájára a diákok a Hőközpontban virágokat küldhettek üzenetekkel a pedagógusoknak, amiket a tanárok pedagógusnapon borítékban kaptak meg. 12 órás programok, június 3–4. – Az utolsó előtti hétvégén, megrendezésre került az Eötvös Napokból kimaradt 12 órás foci, alatta társasjátékokkal, tánccal és büfével. Ezzel egyidőben volt először 12 órás lanparty az Eötvösben. Eötvös Napok kérdőív – A kormány online kérdőívet készített, arról, hogy hogyan tehetnénk jobbá az E5N-t, amit június végéig több mint 150-en kitöltöttek. Új csengő – Az utolsó tanítási napon új csengő hangzott fel, egy tanuló indítványa alapján, amit a Parlament korábban megszavazott. Előadások az utolsó tanítási hónapokban – Továbbtanulás az Egyesült Királyságban: volt eötvösös diákjaink mondták el tapasztalataikat – A Tanközlöny vendégelőadása – Dénes Tamás sportújságíró az EB-ről.


csereút

71

Katowice

Lengyel diákcsere

tanuló vehetett részt a 2008 óta futó Ebben a tanévben 25, javarészt 9.D-s égül nkban. Márciusban minket láttak vend lengyelországi cserediák-programu dtuk jai és tanárai, áprilisban pedig mi foga a katowicei Paderewski Líceum diák olyan k gondoskodtak arról, hogy a résztvevő őket. A szervezők mindkét oldalon ket a képü világ ó álód form lják lyáso befo ek élményekkel térhessenek haza, mely akaró, l kapcsolatban. Mi egy izgalmas, élni fogadó iskola városával, országáva ozó kulturális élet szervezésében kibontak többek között a lengyel és regionális , de látogatást tettünk egy működő egykori iparvárost ismerhettünk meg kóban, hez ezer szálon kapcsolódó, festői Krak szénbányában, a magyar történelem kaptak Lengyel partnereink pedig kóstolót valamint az auschwitzi lágerben is. nevezetességeiből egyaránt. Budapest kommersz és informális és an József volt, míg a szervezésben A program koordinátora idén Szeim et. mek elévülhetetlen érde lebonyolításban Nagy Csilla szerzett

Horvát diákcsere

Blato, a l u č r o K

Egy hosszabb szünet után két éve éledt újjá a ’90-es évek óta létező kapcsolat unk a dalmáciai Blato Gimnáziummal, mely kis mérete miat t kétévente tudja vállalni a diákcseré t. Az idei programban 36-36 diák vett részt 3-3 tanárral. Az Eötvös részt vevőinek nagyját a 11.A osztály adta , rajtu k kívül még a 9.C, 10.B, 10.D és 11.B néhány diákja ismerkedett a szomszédos országgal és diákjaiva l. A szerv ező tanárok Szeiman-Kedves Júlia, Szeiman József és Tatár Bélá né voltak. A horvátok novemberben jöttek Buda pestre, ahol 5 napot töltöttek fővárosi és város környéki kulturális és szórakoztató programokkal. A med iterrán világból, a kis Korčula szige téről érke zve a nagyváros forgataga nagy izgalmat jelentett nekik, éppú gy, mint a korcsolyázás. Mi június végén látogattunk el hozz ájuk. 15 óra buszozás és kompozás után a partnerek nagy örömmel üdvözölték egymást. A 3500 fős Blato nyugodt városkája néhányszor kelle mesen felbolydult a magyar csoporttól, különösen a legendás mag yar-portugál focimeccs idején. Meg néztü k a sziget látványosságait, elhajóztunk a festői szépségű stran djairól híres Proizd szigetére, és meg látog attuk a környék legnagyobb látványosságát, Dubrovnikot is. Haza felé Split városában is eltöltöttünk egy estét , hogy az ókor és középkor emlékeivel ismerkedjünk.

Cor magis tibi sena pandit… Sosem felejtem el, amikor 1991-ben (másodikos gimnazista koromban) az akkori olasztanárom, Enrico Gavoldi, talán van még olyan tanár, aki emlékszik rá az Eötvösben, hóna alatt óriási borítékokkal lépett be a terembe. A csoporton óriási izgalom lett úrrá, hiszen a borítékok a majdani cserediák jaink bemutatkozó leveleit tartalmazták. Az adatlapokhoz tűzött képeken pedig végre „szemtől szembe” láthattuk Fabri-t, Valentina-t, Massimo-t, Matteo-t és a többieket, akiknél egy hetet készültünk eltölteni, Bologna városába n. Akkor persze még nem tudhattam, hogy én magam is olasztanár leszek, és hogy a távoli jövőben majd tanárként fogok hasonló programokban részt venni. Azt pedig végkép nem gondoltam, hogy majd lesz internet és Facebook, örökre feleslegessé téve a bemutatkozó leveleket és a nem túl előnyös igazolványképeket, melyeken, mint ez Bolognab an kiderült, mindenki teljesen máshogyan néz ki, mint a valóságban. Viszont már akkor éreztem, hogy diákcserében részt venni különösen izgalmas dolog. Polákovits tanár úr már vagy egy tucat diákcserét szervezett. Eddig majd 300 diákkal járta be Campania, Lombardia, Liguria és Lazio tájait, nyolc éve pedig Toszkánába, Siena városába látogatun k lelkes Eötvös-diákokkal, ahogyan ezt a 2015/2016-os tanévben is tettük. Tavaly is újabb diákok vállalkoztak arra, hogy bejárják Közép-Olaszország csodálatos tájait és később (Budapesten) megosszák otthonukat egy-egy olasz diákkal. Velünk tartott Forgács Róbert tanár úr is, aki széleskörű irodalmi és képzőművészeti ismereteivel még hangulat osabbá és emlékezetesebbé tette ezt az utazást. Csoportunk főleg (tavaly) tízedikes és tizenegyedikes diákokbó l állt, de két tizenkettedikes is csatlakozott. Olyan is volt a társaságban, aki másodszor jött velünk és mivel ugyanaz a diák fogadta őt, aki az előző évben, szinte hazatért Sienaba. Úgy láttam, hogy magyar diákok között is szoros barátság ok jöttek létre, hiszen egy diákcsere arra is lehetőséget biztosít, hogy különböző évfolyamok keveredjenek és a körülbelül tizenhét órás utazás jó alkalom arra, hogy az ember más osztályba járó olaszosokkal ismerkedjen. Én legjobban azokat a pillanatokat szeretem, amikor a buszon úrrá lesz a mindent átható izgatottság a cserediákokkal való személyes találkozás előtt. Bármilyen fárasztó is legyen az út, bármenn yit álltunk is az autópályán egy defekt miatt (aki tavaly velünk volt, tudja, mire gondolok), ilyenkor mindenk i felélénkül és próbálja elképzelni, hogy milyen is lesz az az ember, akivel egy hetet együtt fog tölteni. Van, aki ilyenkor próbálja olasztudását fejleszteni, reménykedve, hogy a társalgás úgy alakul, hogy pont a Cosa facciamo stasera? (Mit csinálunk ma este?) mondatra lesz szükség. Az első, kicsit visszafogott, találkozás után, azonban megy minden, mint a karikacsapás. Az olaszok pillanatok alatt rejtélyes neveket kapnak és már nem csak „az enyém”, „a tied”, „a pasim”, „a csajom” nevekkel lehet illetni őket. Már első reggel özönlenek a kérdések. Miért nem adnak szalámit reggelire? Miért állva isszák a kávét a bárban? Miért olyan nagy a fürdőszoba? Itt mindenki Vespa-va l jár? Milyen nyelvjárást beszélnek itt? Mi az a Palio? Mit jelent az, hogy la contrada del Lupo? Tényleg járnak szombato n iskolába? Igaz, hogy négy nyelvet tanulnak? Ahogy szépen lassan megismerjük a várost, választ kapunk minden hétköznapi életet érintő kérdésre is. Megcsodáljuk a Duomo-t, amely, bár nem lett a keresztény világ legnagyo bb temploma (ahogyan azt nagyravágyó sienaiak szerették volna), minden egyes alkalommal újabb és újabb részletek kel nyűgöz le. Napozunk a Campo-n, ahol évente kétszer a Palio lovasai száguldanak, megnézzük a Palazzo Pubblico gyönyörű freskóit, felmászunk a Facciatone-ra és sétálunk varázslatos toszkán tájakon. Certaldo-ban ellátogatunk Boccaccio szülőházába és a Dekameron számos kiállított példánya között megtaláljuk (bár kicsit eldugva) a magyar nyelvű kiadást is. A ház teraszáról megcsodáljuk a toszkán dombokat, melyek Boccaccio korában szinte teljesen ugyanígy néztek ki. Közben persze beszélgetünk olaszul és magunkról is gondolkodnunk kell, hiszen olasz barátaink újra meg újra megkérdezik, hogy ez vagy az hogyan is van nálunk, a mi távoli, számukra még ismeretle n, országunkban. „Cor magis tibi sena pandit….” – Siena jobban megnyitja szívedet, olvashatj uk Siena egyik kapuján a latin nyelvű feliratot. De igaz ez egész Itáliára és tulajdonképpen egy diákcserére is. Egy ilyen út során életre szóló élményeket és barátságokat szerezhetünk és még az is előfordulhat, (bár nyilván ez azért nem túl gyakori) hogy, amint ez velem is megtörtént, egész életünket határozza meg egy ilyen út.

a n g o l

Wootsch Melinda


50

sza kkö rö k

73

pillanat

a kórus idei évéből

Bachtól Webberig. Musicaltől korálig. És tovább a jazzig. Pinceklubtól a díszteremig. Aztán egészen Szolnokig. A Patakytól a Palotanegyeden át Ceglédig. Versenytől flashmobig. Szoprántól basszusig. Hetediktől akármeddig. Embertől emberig.

1. A szolnoki kórustáborban szerzett új barátaink: Xavér és Borisz, a két szamár. 2. Rebi karácsonykor kitalálta és megszervezte, hogy elmenjünk a János-kórházba énekelni, flashmobozni. Iskolaszünet volt és ez egy teljesen szabadon választható/kihagyható közös program volt, mégis majdnem mindenki jött. A bejáratnál, ahol énekeltünk, kisebb közönség gyűlt össze mosolygó emberekből, dolgozókból és betegekből, büszke voltam magunkra. 3. A Jézus előadások utáni első este, amikor kissé kótyagos fejjel mindannyian itt kóvályogtunk a facebook csoportban és vártuk, hogy újra megtörténjen... Akkor gondoltam először arra, hogy nem hiszem el, hogy megcsináltuk, vagy ha másképpen akarom mondani: egy legenda született akkor. 4. Lánczky tanárnő nem köntörfalazott, egyből protekciósként került Bach az életünkbe, akit elvileg mindennél nehezebb, de mindennél jobb és mindennél kifizetődőbb előadni. Minek köszönhető, hogy ezt a német úrfit, aki idestova háromszáz éve alkotott, így felmagasztaljuk? Miért pont Bach? Lehet, hogy nekem személyesen nem is az ő zenéje adja a legtöbbet, mégis őt kell itt leglegezni. Kicsit nehéz néha, hogy a klasszikus művészetekben az idő és a teoretikusok mindent eldöntenek előtted, és te mindig csak kullogsz mögöttük egyetértően bólogatva. Félreértés ne essék, biztos igazuk van, de mégis jobb lenne, ha kicsit kevesebb előfeltevéssel és több személyes tapasztalattal kerülhetnénk szembe az ilyen titánokkal. És itt jön be a kórus, ami úgy tűnik mégiscsak jó dolog: az előadó szemszögéből is megismerhetjük ezt a német úrfit, és sajnos kénytelenek vagyunk megerősíteni az előző háromszáz évben felszólalókat: Bach azért mégiscsak Bach. 5. „Kill him, he says he’s God, he’s a blasphemer! He’ll conquer you, and us and even Caesar.” 6. „Kedves Lánczky Edit és Eötvös Gimnázium Kórusa! Örömmel értesítünk Titeket, hogy 2016-ban ismét lesz Budapesten Kórusok Éjszakája. Talán már hallottatok korábban rólunk, vagy akár résztvevői is voltatok valamelyik évadban. Ez alkalommal 2016. június 4-én énekeljük be újból a VIII. kerületi Palotanegyed minden zugát, és ebben rátok is számítunk. Ti vagytok ugyanis a kiválasztott kórusok egyike, akiket a legméltóbbnak tartunk arra, hogy a 4. KÉJ színpadi fellépői legyenek.”

7. Páran elmentünk karácsonyi koncert előtt a Vega Citybe, ahol tésztát szerettünk volna enni, de nem kaptunk hozzá szószt. Brigi leleményes volt és elment ketchupért, majd visszatért négy házi ketchuppal teli mélytányérral. Finom volt, megettük az egészet. 8. Hozzatok fekete mappát! 9. Amikor Lánczky tanárnő a bemelegítő gyakorlatok után azt mondja, hogy akkor most jobbra át, és mindenkiből hálás sóhajtás szakad fel. 10. Kilencedikes kis gyökérként úgy köszöntem el Tanárnőtől a kórustábor végén, hogy „Viszlát, Kórusnéni!”, és cserébe ő nem pofozott fel. 11. Körben lefeküdni a földre kézenfogva, lehunyt szemmel, és a legizgalmasabb akkordokat megszólaltatni közösen. 12. Mázas kancsó bögre, mézes borral töltve, télen-nyáron mindenkor, vár a pince öble! 13. Szuperfrenofenetikomaxikapitális. 14. AMIKOR LEPRÁS VOLTAM A JÉZUSBAN!!!! Azért is voltam tőle nagyon boldog, mert alkalmazhattam a titkos tehetségemet, ami annyiból áll, hogy képes vagyok lótuszülésben mászni. 15. Amikor a Kodály-versenyen Csatadalt énekeltünk és minden felrobbant. 16. Számomra a Jézus próbák adták meg, hogy a kórus részének érezzem magam. A négynapos bent alvás, mikor éjfélig programok voltak és másnap korán kezdtük az éneklést. Egyik este hamarabb elengedtek minket, de már annyira hozzászoktunk, hogy sokáig együtt vagyunk, hogy páran a károlyi-kerti játszótéren üldögéltünk, míg ki nem raktak minket. Elköszönésnél a fiúk eljátszották, hogy egy musicalben vagyunk és énekelve köszöntek el. 17. Amikor az alt lányokkal sikerült úgy beszélgetést lebonyolítani úgy, hogy L. nem veszi észre. Persze az még nagyobb siker, amikor ez a szopránnal sikerül, de az elég nehézkes a basszusból.

21. Amikor a Kodály-verseny után bementünk a termünkbe, és felálltunk az asztalra és alászedtük.

36. „Szeretnék szeretni, kezem zsebre tenni, kis kanállal enni, öreg fát ölelni.”

22. Holnap reggel jó volna találkozni azokkal az E5vösben, akik jönnek a kórházba énekelni. Mi a 8 órát céloztuk meg, mert beéneklésre és odajutásra is kell szánni időt! Mi arra gondoltunk, hogy kórus egyenruha helyett fekete nadrágban és valami egyszínű felsőben lenne jó fellépni, remélem ez mindenkinek megoldható. Akik jönnek, azokkal holnap reggel tali, akik nem, azoknak pedig nagyon boldog karácsonyt!

37. Azért a rengeteg negro elfogyasztásáról sem szabad megfeledkezni.

23. És végül megtaláltam a tökéletes leírását a Jézusnak. Olyan, mint mikor látsz egy csodálatos almát. Beleharapsz, tudod, hogy jó lesz, de belül vaníliapudingot találsz. Ami meglepő, de még jobb. A közepében pedig döbbenetkapszula van. Na, ilyen kívülről a Jézus.” 24. A Madalban először megszólaltatni hatan az acapellára átírt szerzeményeket. Még a pincérünk is kedvet kapott a dalolászáshoz.

38. Mikor Kórusok Éjszakája után egyesült a Tutti és az Eötvös Kórus, hogy a program hivatalos vége után is folytassuk az éneklést. 39. Amikor egyik iskolai szünetben berakták a Jézus zárótételét és hirtelen megjelentek a kórusosok az udvarra néző termek ablakaiban és együtt hallgatták, sőt volt amikor a folyosón táncoltunk közösen a sulirádióból szóló Jézusra. 40. Amikor Lánczky megkérte, hogy forduljak el a férfi szólamoktól, mert miattam egyszerűen nem tudnak koncentrálni. 41. Szopránként különösen jó teljes erőbedobással üvölteni, hogy Ride on King Jesus.

25. Zsófi és Viola arckifejezése, amikor megtudták hogy előadjuk a dalaikat a KÉJ-en.

42. Tóth Péter zeneszerző levele, amit művének előadása után küldött nekünk.

26. „Ach gott vom himmel sieh darein…”

43. Dörmi Jesu

27. Padlizsán

44. „Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace: (…) Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.”

28. Vége a dalnak. A téren egy torony áll, alatta búcsút veszünk egymástól és kellemes bágyadtságban botorkálunk hazafele. 29. „We have no ló, to put a man to death.” 30. Amikor a San Carlo alle Quattro Fontane templom altemplomában Khumbayat énekeltünk. Rengetegszer énekeltük ezt a kórussal és azt hiszem számomra ez volt a legfantasztikusabb. El sem hittem, hogy mennyire szép volt. 31. Kajafásnál nem volt pénz, és láttam, hogy ott csüng a takarásban - az ezt követő kollektív hiszti-pantomimjáték és profi helyzetkezelés. 32. Szent Anna kolostorban Bálint és Levi egy zöld ruhás néninek szerenádozik, mi meg quakkolunk, mint a békák. Sikerünk van, mint mindig.

18. Uáppáuáppáuuuu.

33. Amikor Rómában a templom előtt Népdalrapszódiát énekelgettünk ausztrál dollárért.

19. Valaki hozott egy doboz sütit a pünkösd hétfői KÉJ próbára. Tele hassal kellemesebb énekelni.

34. Cegléden megismertük a világ legmenőbb dobmúzeumát, amit egy bácsi egymaga gyűjtött össze a világ minden tájáról.

20. Amikor kórustáborban először rendeztük át a termet, két térfélre, és először felhangzott a Csatadal.

35. Eredeti: „Prove to me that you’re no fool - walk across my swimming pool!” – Magyar fordítás: „Győzz meg minket édes úr – menj, ott a swimming pool!”

45. Just dance kupa után végignézni, ahogy Andris bónusz pontokért megpróbálja kivitelezni a Dirty dancing ikonikus emelését Mikivel, úgy, hogy a lámpák a helyükön maradjanak. 46. Áronnal kitaláltunk egy király koreográfiát a Simon Zealotesre, de valamiért végül nem azt valósította meg a kórus. 47. Szilveszterkor éjfél után pár órával a konyhában ücsörögve egy üveg borral, egy maroknyi csapattal, teljes átéléssel Gethsemanét énekelni egy kifulladt házibulin. 48. Amikor még tavaly volt egy jézusos bent alvás és bújócskáztunk az iskolában éjjel a sötétben. 49. „Mindenkinek megvan a leprája? A leprád a helyén van?” 50. Utolsó előadás előtt körbe ültünk a Pataky színpadán, és mindenki megpróbálta pár mondatba belegyömöszölni, mit adott neki a Jézus. Sírtunk is.

Összeállította: Az Eötvös Kórus


sza kkö rö k

75

E5VÖS Bells Adott néhány fémdarab. Önmagukban nem csinálnak semmit, áram hatására viszont mágnesként tapadnak össze. Vonzzák egymást, némelyik erősebben, némelyik gyengébben. A mágnesek mi vagyunk, csengettyűsök, az áram pedig, ami összetart minket, Karaszi tanárnő. Immáron hat éve. Évről évre páran csatlakoztak hozzánk, páran elmentek tőlünk. A csapatunk nagyon változékony, nem nagyon van időnk összeszokni. Az idei évünk? Karácsonyi műsor, céges bulin szereplés (DM Karácsony), fura mintás egyenpóló, Oszi bácsi szerzői estje (Balázs Oszlár – volt Eötvös Diák – fejlesztette ki Magyarországon a hangolt nyeles csengettyűket), Eötvös Tavaszi Fesztivál a Karib-tenger kalózaival. Ahhoz képest, hogy év elején szinte teljesen új csapattal kellett kezdenünk, egész jó, nem? Szél Emese 11.B Köszönöm szépen minden lelkes csengettyűsnek az odaadó munkáját! Szeretettel, Karaszi tanárnő

Bányai Bálint 15.D

Szilveszter Áron 12.A

Hajdú Dorottya 9.C

Berezvai Szénia 14.F

Samu Krisztina 11.E

Lehoczki Réka 9.B

Nagy Kalliopé 14.F

Szél Emese 11.B

Molnár Dávid 9.B

Németh Fruzsina 14.F

Lőrincz Virág 10.E

SzakácsBorbála 9.B

Balterer Bence 14.D

Strausz Kata 10.D

Szalka Panka 9.B

LevelesBorbála 13.D

Szabó András10.B

Burai-Huber Márton 7.B

Sarkadi F lóra 13.A

Dörfler Dániel 9.F

Varga Bálint 7.B

Sarkadi Fanni 13.B

Kaba-Czövek János9.F

Keszte Panna 7.A

Jambrik Levente 12.C

Tóth-Kovalik Bálint 9.F

KovácsKamilla 7.A

Pap Kristóf 12.C

Fonyódi Boglárka 9.C

TakácsMíra 7.A

Budapest-szakkör – Van kedved játszani? Mondj valami nagyon furcsát, és én megmondom, hogy van-e olyan Budapesten! – Jó, legyen: egy atomreaktor. – Van, kettő is. A KFKI-ban és egy kicsi az ELTE-n. – Akkor legyen valami Einsteinnel kapcsolatban! – Oké, a Zsidó Levéltár őrzi Einstein fiának a keresztlevelét. – Három a magyar igazság. Ha szeretnék olyan pipát, mint Mikszáthnak volt (lsd. magyar tankönyv), kapok Budapesten? – Természetesen, 1880 óta létezik a Gallwitz család üzlete a Belvárosban, ahol nem csak vásárolhatsz, hanem javíttathatod is a pipádat. És mi, Budapest-szakkörösök rácsodálkozva mentünk végig a látnivalókon egész évben, sőt sokszor büszkén is, hiszen olyan jó volt kimondani, a vezetés során, hogy „ő is Eötvös-diák” volt. Alpár Ignáccal találkoztunk a görög séta során a József nádor téren, és megtudtuk, hogy Hauszmann Alajos műegyetemi tanár kirúgta őt, de nem a tudása miatt, hanem irigységből. Lechner Ödön kreativitását és formagazdagságát sokszor emlegettük, amikor szecesszióval találkoztunk, a Vidor Emil által tervezett Bedő-házban található a Magyar Szecesszió Háza, ahol Nyugatot olvastunk a türkiz fotelekben. Giergl Kálmánnak köszönve mentünk el a Klotild-paloták mellett, Pecz (Petz) Samu tervezte a BME könyvtárát, ami olyan, mint egy hálóboltozatos neogótikus szentély, sokan imádkoztak ott jobb jegyért, amikor arra jártunk. Schulek Frigyes Halászbástyáját és a Mátyástemplomot mindig megkerestük a szemünkkel, bárhol jártunk. Steindl Imre nagy művével, a Parlamenttel nem tudunk betelni, de a BME egykori Múzeum körúti épületeit is ő tervezte. És a kedvencem, Róth Miksa, aki valószínűleg Ödönkével (a Lechnerrel) már a főreáliskolában tervezgette a jövő épületeit, később Samukával (Petz) építtette meg a műhelyét, nem messze a Keletitől, hogy Imivel (a Steindllel) együtt dolgozhasson a Parlamenten, Zsigával (Quittner) pedig a Greshampalotán. És Hild József munkái szerte a városban! Mennyire szép, hogy az iskola volt diákja tervezi azt az épületet, amelyben ma is tanulunk. (Tavaly voltunk a Gresham-palotában, amit Quittner Zsigmond, szintén volt Eötvös-diák tervezett, valamint Bauhaus-sétánk során Rimanóczy Gyula pasaréti templomában is jártunk, de idén is találkoztunk művével, ő is dolgozott a Műszaki Egyetem nyerstégla épületsorán.) Giergl Kálmán, Pecz Samu, Schulek Frigyes, Steindl Imre tanítottak a Műegyetemen is, jó alapokat vittek magukkal a középiskolából. A szakkör mottója: olyan helyekre menjünk, amelyek a hétköznapi ember számára nehezen (vagy egyáltalán nem) hozzáférhetők. És az is szempont, hogy úgy közelítsük meg a város kivételesen érdekes látnivalóit, ami nem szokványos. Induljunk neki másképp most is Budapestnek: nézzük vertikálisan, hol jártunk idén! Egészen mélyen voltunk háromszor is: a budavári pincerendszer újonnan megnyitott rendszerében, a mikvénél, a Parlament szellőzőiben és a Gellért-fürdő forrásánál. És voltunk magasan a város fölött: a Sándor-palotában, a gellérthegyi Víztározóban, az ELTE Planetáriumában, a De la Motte – Beer palota padlásán és az Iparművészeti Múzeum tetején. A kettő között sétáltunk a görögök nyomában a Belvárosban Kalliopéval, vetélkedtünk a Szecesszió Házában, fogtunk mamutcsontot a Földtani Intézetben, ugyan nem fogtuk, de megnézhettük Rákóczi Ferike (aki a XVIII. században élt) aláírását az olvasókönyvében a Piarista könyvtárban, eláztunk a Vármegye belső udvarain, fényképeztük a telefonpóznával futó Merkúrt a Keleti pályaudvaron, belenézhettünk zsidó anyakönyvekbe a Zsidó Levéltárban, sőt kicsit megnéztük, hogyan zajlik a családfakutatás, és jártunk olyan területen, aminek a helyén a XIX. században még a Duna folyt (BME épületében). A látványon kívül még két dolgot szeretek ebben a szakkörben: a „tankönyvi-lexikális” tudást élővé varázsolja és azt, hogy együtt nézelődik a felnőtt / tanár és a diák. A közös, élő kulturális élményért indulunk neki akár péntek délután is. A szakkör törzstagjai szinte már megszállottak, mert hát ki ne lenne az, aki még a szünetben is elmegy a Sándor-palotába, vagy követni tudja Ilonka néni magyarázatát a pályaudvarokon? Játsszunk tovább! Illesszük be a látottakat egy képzeletbeli iskolai órarendbe!


sza kkö rö k

77

Földrajz A Gellért fürdő alatt megnéztük a régi forrást, amelynek vizével Szent János-rendi apácák leprásokat gyógyítottak, és ahol később a „török agák és szüzek” fürödtek. A hídon átmenő villamosok nagy kanyarja alatt álltunk a gránitboltozat alatt, ahol az új források (a nem túl egyéni G1 és G2 névvel) 1200-1500 liter termálvizet adnak a fürdőnek percenként! Páratlan élmény volt a Földtani Intézet Cserepy-gyűjteménye, a floureszkáló ásványok, melyeket Amerikából hoztak haza kint dolgozó bányászok. És nem szabad elfelejteni, hogy Vorosilov marsall eredetileg geológus volt, így nem hagyta kirabolni a Geológiai Intézetet a II. világháború végén. Vallástan Szinte az első látogatók között voltunk szeptemberben a várbéli labirintus és a XIII. századi mikve felkeresésekor. A kis mikvében újra természetes víz van, időnként sok is, így le kell szivattyúzni, de használni ezt nem lehet. Pontos rituálék szerint kellett fürödni, mert ha nem tisztulnak meg, nem él az ima, ezért előbb volt a mikve, mint a zsinagóga (amit visszatemettek, mert felette megy az út). Fizika A Parlament fűtése és hűtése korának legmodernebb módszere volt, és még ma is az akkori elv alapján oldják meg az épület szellőzését. Az ülésterem alatt van a keverőtér, ahol a meleg levegő felszáll, a hideg (rossz) pedig le. Az aknaszerű nyílásokkal pedig szabályozni lehet a levegő mennyiségét. Kedvenceimre, a kupola tetején látható vitézekre, mindig felnézek, ha arra járok. Nem csak csinosak, hanem praktikusan ők a villámhárítók, titán végű fegyverükkel. Öveges József (piarista diák volt) fizikakönyveit és az eredeti Heki kutyát is üdvözöltük, de Eötvös Loránd ingáit és családi ereklyéit is láttuk. Történelem A Sándor-palota tükörtermében lett öngyilkos Teleki Pál, ahol elmélkedtünk az okokról, és a máig nyitott kérdésekről. Nem szomorkodtunk viszont a görög sétán, ahol újraértékelhettük a (modernkori) bevándorlás kérdését. A Lánchíd lábánál két címer látható, az egyik Széchenyié, tudjuk, miért, a másik Sina Simoné, megtudtuk, miért. Mi már nem keverjük össze a Városházát a Vármegyeházzal. Az utóbbi udvarán elképzeltük, hogyan zajlott az akasztás, és melyik ablakból mit lehetett belőle látni. Bár 1820-tól itt már nem működött börtön, azért Ráby Mátyás raboskodását átéreztük, és az egykori rabkápolnában (ami ma a levéltár) különösen csendesek voltunk. Testnevelés A Sándor-palota nevét építtetőjéről, Sándor Vince grófról kapta, aki 1803-ban emeltette klasszicista palotáját. Az ő fia volt Sándor Móric, korának legjobb lovasa, aki mindig maga mellett tartott egy rajzost, aki a merész gróf kalandjait megörökítette. Képei láthatók a palota teaszalonjában (Sándor Móric kerítésen ugrat át, Vácra vágtat versenyezve a gőzhajóval, a zajló Dunán szekérrel kel át). Kémia A gellérthegyi víztározót 1980-ra fejezték be, és olyan sok betont használtak hozzá, hogy ki kellett találni, hogyan lassíthatják a megkötését, valamint azt is el kellett érniük, hogy ne legyenek a medencében hajszálrepedések. A medencéknek zongora alakja van, mert így akadályozható meg a víz „pangása”, tehát állandó áramlása van a 40000 köbméter víznek. Megtudtuk, hogy a város ivóvize világhírűen jó, és nincs szükség otthoni víztisztító berendezésre. Biológia A Beer család vette meg a Vár egyik épületét, a családfő patikus volt, és itt állították elő a kenőcseiket, esszenciáikat azokból a gyógynövényekből, melyeket a Budai hegységben gyűjtöttek. A várbéli katonaságot ez a patikuscsalád látta el gyógyszerrel. A növényeket lerajzolták, kis kézikönyvet állítottak össze későbbi használatra, de mi nem ezen könyvecskék előtt álldogáltunk sokáig, hanem a korabeli WC, a szoptatószék és a nagyon kis méretű ágy mellett. Beer Nepomuk, a fiú Buda város főorvosa volt, az orvosi egyetem dékánja lett, az első volt a családból, aki már magyarul írta rá a receptekre a nevét.

Az Iparművészeti Múzeum leszedett laternájának híres bajuszos angyalkái

A Vár alatti pincerendszerben

Művészet A világ harmadik iparművészeti iskola- és kiállító-épületében (London és Bécs után) az a csiga ragadta meg a figyelmünket, amelyik a kéményen mászik felfelé, mutatva a tervező finom intellektuális humorát (persze, hogy Eötvös-diák volt!), jelképezve azt, hogy mennyire lassan készült el az épület. Egyébként 3 évig tartott az építkezés. Az épületet kibővítik, nagy építkezések kezdődnek itt, majd visszatérünk erre, ha már áll a kortárs dizájn múzeum. De ne lépjünk túl a híres művészettörténészen, Lyka Károlyon sem, aki görög származású volt, de könyvéből még ma is vizsgáznak az egyetemen. Matematika A piarista természettudományos gondolkodást is érteni akartuk. Einstein legóból kirakott óriási fejét simogattuk a BME-n. A Róth-múzeumban lefotóztuk a Neumann család 3 gyerekének szimbólumát, melyet a gyerekszobába készíttettek ablakként, rajta Jancsika kiskakasával. Meg persze állandóan számoltunk: hosszt, súlyt, térfogatot, évszámokat, bármit. Magyar nyelv és irodalom Megtudtuk, hogy a „nyargonc” egy ló, akit pluszban használtak, mert a Lánchíd közepéig annyira emelkedett az úttest, hogy kellett segítség az omnibusznak. És tudják, mi az az „indóház”? Indítóház, vagyis pályaudvar. A görög ortodox templom egyik ikonján Mária „elszenderedését” látjuk, amiről megtudtuk, hogy a menybemenetelt jelenti. Most már nekünk is. És Grabovszky neve a Macskafogóból is görög eredetű. Etika A ma Baross Gáborról elnevezett téren korábban lebegővasút volt, aki nem tudja elképzelni, nézzen utána, érdemes, mint ahogy Baross életének is, a nyughatatlanul jót tevő emberről mindenkinek többet kellene tudnia. Láthattuk, hogyan nevelte Eötvös József fiát, Lorándot, mit engedett meg neki, milyen kapcsolat volt köztük. Alap. Jó szerencsét! – így köszönnek egymásnak a dolgozók a Földtani Intézetben. Viszontlátásra jövőre is! – és így köszönök el most én. Molnár Ágnes


sza kkö rö k

79

Mi leszel, ha nagy leszel? Pályaorientációs szakkör

Szeptemberben és októberben végigjártam a 10-es osztályokat, és egy-egy pályaorientációval kapcsolatos osztályfőnöki órát tartottam. Októberben indultak a szakköri órák. Két csoport indult az első félévben, egy csoport a második félévben, akikkel heti két-két órát töltöttünk el. Összesen huszonhatan jártak szakkörre. A kurzus első részében megfogalmazták a gyerekek, mik az erősségeik, és milyen jó tulajdonságokkal rendelkeznek. Összeszedtük, milyen tevékenységeket végeznek szívesen szabadidejükben, milyen munkamódban tudnák magukat elképzelni, milyen kompetenciákkal rendelkeznek. Otthoni feladatuk volt, hogy tanáraiktól, barátaiktól, szüleiktől kérjenek visszajelzést: „milyen vagyok, miben vagyok jó?” A kezdeti bizonytalanságaikat felváltotta a lelkesedés. Kiemeltük azokat a részleteket, amelyeket majd az állásinterjún is kihangsúlyozhatnak, illetve rámutattunk olyan részletekre, amelyeket a pályaválasztásban szem előtt kell tartani. A szakkör második részében, megnéztük, milyen foglalkozások vannak körülöttük. Mindenkinek hat interjút kellett készítenie, szülőkkel, ismerősökkel megadott szempontok szerint. Ezekről a foglalkozásokon meséltek egymásnak. A pályaorientacio.munka.hu (régi NPP-portál) honlapon pedig már maguk is kerestek számukra szimpatikus foglalkozásokat. A harmadik részben arról volt szó, hogy egy nekik tetsző foglalkozás kapcsán hogyan érdemes körülnézni a munkaerőpiacon. Továbbá végignéztük, hogy a felvi.hu honlapon milyen szempontok alapján kell keresni, és milyen információkra érdemes rákeresni. Egy HR-es hölgy is a vendégünk volt, aki megmutatta, milyen a jó önéletrajz. Eljátszott velük egy állásinterjút, és egyéni tanácsokat is adott. Azáltal, hogy a szakkörön sokat beszélgettünk, a diákok megfogalmazták a problémáikat, kételyeiket, és támpontokat kaptak a kereséshez, úgy érzem, sokkal magabiztosabban állnak most a pályaorientációhoz, mint korábban. Az utolsó órán már 2-3 számukra tetsző foglalkozást is meg tudtak nevezni. Mivel a nyolc, ill. kilenc fős csoportokban nem volt idő az egyéni mélyebb beszélgetésre, lehetőségük nyílt egyéni konzultációra is. Két szakkörös véleménye a közös foglalkozásokról: „Remélem, a következő évfolyamnak is fog ilyen foglalkozást tartani a tanárnő, mert számomra nagyon hasznos volt: Eldöntöttem, hogy mi a célom! Ez nagy szó! Én úgy jöttem ide, hogy valami csak történik, maximum eldöntöm, hogy mit nem akarok csinálni. Kevésnek tartottam az 5 alkalmat, de úgy néz ki ennyi is elég lehet a megfelelő otthoni utánajárásokkal, ha valaki tényleg szeretné eldönteni a nagy kérdést: „Mi leszel, ha nagy leszel?” „Én élveztem a szakkörös órákat, szerintem hasznosak voltak a foglalkozások, főleg az, hogy milyen általános rendszer alapján keressünk, aminek a lépéseit, ha nagyon leegyszerűsítjük akár még máshol is hasznosíthatjuk.” Befejezésül az én véleményem: Nagyon élveztem az órákat, és örültem a lehetőségnek, hogy segíthetek azoknak a gyerekeknek, akiknek fontos a jövőjük, és mernek segítséget kérni. Ők még nem is tudják, hogy mennyire érett a gondolkodásuk! Jövőre is folytatódik a pályaorientációs szakkör a tizedikesek számára. Szakkörvezető: Várhegyi Anna

Eötvös Média Hogy mi is az az Eötvös Média? Mostanra már bizonyára mind tudjátok. Ez egy diákok által szervezett fotósokból és videósokból álló kis (idén nagymértékben kibővült) közösség. Ott vagyunk mindenhol, hogy megörökítsük az Eötvösös események fontos pillanatait, amiket egy éve már a Facebook-oldalunkon is visszanézhettek. Az elmúlt években még „Média Brigád” néven halhattatok rólunk, és honlapokon, iskolaújságban láthattátok képeinket. Idén ősszel Volom Sári vezetésével az Eötvös Média nemcsak egy új nevet kapott, hanem további alakításokon is átesett. Meglepően sok új, lelkes taggal bővültünk, és elkezdtünk egy közösségé kialakulni. A fő célunk az, hogy a tagok folyamatosan fejlődjenek, képezzék magukat és közben jól is szórakozzanak. Annak érdekében, hogy ne csak az események alatt foglalkozzanak fotózással, számos programot szerveztünk idén, aminek köszönhetően közelebb is kerültünk egymáshoz. Az első ilyen program egy workshop volt, ahol a médiások kipróbálhatták a stúdiózást, utána pedig a képeket közösen szerkesztettük. Közben a háttérben a Kung Fu Panda 3 üdítő zenéje szólt, ami az óta himnuszunkká vált, és mostanra egy plüss Kung Fu Panda-kabala büszke tulajdonosai is vagyunk. Másodjára kirándulni mentünk a Hármashatár-hegyre. Sokat fotóztunk a nagy melegben, a derítőlap használatát is kipróbáltuk (igaz nem volt könnyű, mivel a derítőlap és a szél nem igazán jó barátok). A hosszú túrázás közben megálltunk pihenésképpen piknikezni, közben pedig szólt a zene, és eltáncoltunk a workshop alatt kitalált kis koreográfiát. Feltűnt idő közben, hogy a fotósok közül bizony sokan szeretnek táncolni, ezért sor került egy salsa estre is. (Méghozzá egy szombat este. Lelkesedésünk törhetetlen!) Nagyon jól éreztük magunkat, és azt hiszem, büszkén kijelenthetem, hogy pár óra alatt sikerült is egészen elégségesen megtanulnunk a legegyszerűbb lépéseket. Végezetül pedig egy isteni finom tortát ettünk, amivel az egyik médiást leptük meg születésnapja alkalmából. Még a salsa est napján felmerült, hogy a 12 órás focival párhuzamosan szervezhetnénk egy 12 órás salsát, ha már egyszer ennyire mesteri művelői lettünk ennek a táncműfajnak. Ez persze messze túl vakmerő ötletnek tűnt, viszont végül odáig jutottunk, hogy megalakult egy Eötvös Média focicsapat, akik meglepően sikeresen szerepeltek a félnapos iskolai focibajnokságon. (Bizonyosan a Kung Fu Pandakabala mindenhatósága segítette őket.) Hogy a nyáron is alkalmunk nyíljon a közös fotózásra, és fotós technikánk fejlesztésére, valamint egy kis kikapcsolódásra, szerveztünk egy balatoni tábort, ahol lehetőségünk lesz többek között íjazni, biciklizni, fotózni a Tihanyi Levendula Fesztiválon és közösen gyakorolni a képszerkesztést, amit a továbbiakban majd kamatoztatni tudunk. Összességében úgy gondolom, egy nagyon jó társaság alakult ki, és alakulgat folyamatosan. Mind szeretünk fotózni, és ez összeköt minket. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy nem lesz olyan esemény, ahol mi ott ne lennénk, hiszen fontos a szép pillanatok megragadása és megőrzése. Szalatnyai Dóri 11.F


s za kkö rö k

81

Eötvös Diák Az Eötvös Diák 69. évfolyamának szerkesztősége komolyan átgondolta, hogy miként tudna túllépni a tipikus iskolaújságos hibákon: az aránytalanul sok és alacsony színvonalon ám annál hosszabban megírt eseménybeszámolón, a kilencvenes éveket idéző tipográfián, vagy éppen azon a reflexen, hogy amint az iskolaújságba ír egy diák, leteszi a saját stílusát, és egy általa elképzelt „újságíró-nyelven” (értsd: unalmasan és körmönfontan) beszél. Az idén elkészült négy lapszámban kerestük a saját hangunkat. Kipróbáltunk rendhagyó formákat is. Az első lapszámban például szótárszöveggé vágtuk az iskolai táborokról írt beszámolókat. Az újságíró szakkörökön kreatívírásos gyakorlatokat végeztünk: a 2. szám karácsonyfa-kalligrammája például a Nagycsarnokban gyűjtött szövegfoszlányokból készült, az alatta olvasható Galambok c. írás pedig az egyik utcán írt szövegünk volt (kipróbáltuk, milyen az, ha kiülünk a Ferenciek terére, és írószemmel nézünk körül). Megteremtettük Waltert (ő látható minden címlapon), aki egyfajta kabalafigurának tűnhet, de ennél számunkra többet jelent: egy láthatatlan vándorfigurát, aki mindig más és más újságíró tollát vezetve ír saját lelki tájain bejárt kalandjairól a Váltótárca rovatban. Kerestük a saját képi világunkat. Nem akartuk másolni a manapság divatos magazin-tipográfiát, nem szeretjük, hogy végsősoron minden lap egyforma. Az első lapszámot még mindenféle szakháttértudás nélkül, egy mezei Wordben szerkesztettük, így az egyik legérdekesebb cikk (a volt diákjainkkal készített villáminterjúk) vállalhatatlanul ronda lett, de a címlappal, vagy a 18-19. oldal statisztikájával ott is nyilvánvalóvá tettük, hogy tördelőink és illusztrátoraink egységes és sajátos formabontó képi világot akarnak teremteni. Címlapjainkra, ötletes illusztrációinkra nagyon büszkék vagyunk –ajánljuk, hogy vegyétek elő újra az újságokat, és töltsetek el egy kis időt például a 2. szám borítójának nézegetésével, az első Walter életútját, a hátsó pedig a történelmi időt ábrázolja. Játékosságra törekedtünk. Az első lapszám végén szófelhőben olvasható többszáz név például az iskola 800 diákja által javasolt társigazgatók listája. Intellektuális játék volt az is, amikor Imre Flóra tanárnő egyik versét úgy magyaráztuk, hogy egyes sorokhoz, mondatokhoz a tanárnő kommentjeit kapcsoltuk. Próbáltunk másoktól tanulni, íráskészségünket tudatosan fejleszteni. Az első számunkban rengeteg helyesírási és tartalmi hiba maradt, és le-lemaradt a cikkek egy része a másodikban is, de a 3. számnál már lassan sikerült csökkenteni a sok bosszantó tévedés, bennmaradt ciki-hibák számát. Azért, hogy könnyebben megtaláljuk a saját hangunkat, vendégeket hívtunk meg magunkhoz: László Ferenccel, a Revizor szerkesztőjével a kritikaírásról beszélgettünk, Szathmáry Istvánnal, a Magyar Nemzet Magazinjának szerkesztőjével pedig a glosszaírásról és az illusztrálásról. Pluhár Erika, a Nők Lapja Évszakok szerkesztője az interjúztatásról tartott

nekünk workshopot. Az összszerkesztőségi üléseken kívül nagyon sokszor beszélgettünk adott cikkek kapcsán, ötleteltünk rovatvezetői körben. Megpróbáltunk egy központi téma mentén közösen gondolkodni, hogy tartalmilag is egységes legyen az újság. Hogy érdemes legyen eltenni emlékbe, ne felejtés és felejtés közti hírcikkeket tartalmazzon csupán. Egy hívószóval irányítottuk magunkat: az első számnál az „ideális iskola”, a másodiknál az „idő”, a harmadiknál a „tér”, a negyediknél a „búcsú” volt gondolkodásunk fókuszában. Az egyik legfontosabb szempont mindig az volt, hogy az újság nagyon eötvösös legyen. Midőn rovatunk eleve iskolatörténeti ihletésű, hiszen az ott lévő cikkek régi Eötvös Diák-számok alapján születnek. A Statisztika rovatban az Eötvös-közvéleményt mérjük: az első számban majdnem az összes diák kitöltött egy kérdőívet az ideális iskoláról, a 2. számban az időmérlegmódszerrel néztük az eötvösös tanárok és diákok napi időbeosztását, a 3. szám felmérése pedig arról készült, hogy melyik budapesti kerületben hány Eötvös-diák él. Az Elefántcsontpart című irodalmi rovatban mindig megjelenik egy hozzánk járó diák verse illetve rövidprózája, a Minap az aktuális iskolai eseményekről számol be, és ha találunk egy iskolai vonatkozású érdekességet, azt is megjelentetjük. Fontosnak tartottuk azt is, hogy az újság reagáljon a külvilág oktatással kapcsolatos eseményeire. Sokat dolgoztunk a 3. szám Oktatási krónika címet viselő ötoldalas összeállításán. Fontosnak tartottuk megkérdezni az aktuális eseményekről az Igazgató urat, és a Klik tankerületi vezetőjével is sikerült kapcsolatba lépnünk. Hogy ne csak magunkat lássuk és láttassuk, a Facebookon felvettük más iskolák diákjaival is a kapcsolatot. És persze egy csomó fontos egyéb írás is megjelent: nagyon jó visszajelzéseket kaptunk az iskolába járó más kultúrából érkezett diákokkal készített Multikulti-interjúkról, de olvashattatok az iskola finanszírozási nehézségeiről, aktuális színházi bemutatókról, követhettétek a környékbeli helyeket bemutató sorozatunkat, könyv-és zenekritikát is hoztunk, a Móka-rovatban pedig mindig egy keresztrejtvény várt megoldásra, és talán a legsikerültebb Móka-cikk az volt, amikor a Rorschachtesztet helyeztük sajátos görbe tükörbe. Nagy elismerés volt számunkra, amikor harmincegynehány pályázó közül a Diákújságírók Országos Egyesülete az Eötvös Diáknak ítélte az ország legjobb nyomtatott diákújsága címet. Az Eötvös Diák Szerkesztősége


sza kkö rö k

83

Kémia szakkör

8. évfolyam

A tavalyihoz hasonlóan, idén is volt kémia szakkör az érdeklődőbb nyolcadikosok számára. Idén Ferenczyné M. Márta tanárnővel szórakoztunk heti egy alkalommal. (Na jó, nem csak szórakoztunk, hanem sok mindent tanultunk is.) Szóval minden héten, szerdán összegyűltünk hetedik órában a kémia előadóban azért, hogy kémiázzunk. Az év során nagyon sok mindent csináltunk. Az év első felében főként kísérleteztünk. Rengeteg izgalmas dolgot láttunk, például megnézhettük hogyan ég el egy gumimaci, titkosírtunk, sok büdös (bocsánat, jellegzetes szagú) gázt szagolhattunk, és természetesen sokunk kedvence, a pirománia sem maradt ki. Azért a kísérletek mellett sokszor gyakoroltunk elméleti és számolási feladatokat is, hiszen sokan mentünk versenyre is. Aztán félév körül meg lett hirdetve a kémia háziverseny, amire 3 fős csapatokban jelentkezhettünk. A verseny eredményének azonban nagyobb tétje is volt, mivel a háziverseny első – egyéni – fordulójában az első három helyezett mehetett a Hevesy György Országos Kémiaversenyre. A Hevesy mellett még egy versenyben érdekeltek voltunk. Ez a Curie Kémia Emlékverseny. Ez is egy országos verseny, sőt még határon túlról is jelentkeznek minden évben diákok. A második félévben már inkább a versenyekre való felkészülésre koncentráltunk. Folyamatosan oldottunk meg feladatokat, illetve mindig kaptunk egy-egy feladatsort otthonra is, hogy egyedül megcsináljuk őket. Az év vége felé elkezdtünk gyakorlati feladatokat csinálni, ugyanis a Hevesy döntőjében van egy gyakorlati rész. Szerintem sokunknak ez volt a kedvence az évben, mert ilyenkor egyedül kell megterveznünk és elvégeznünk izgalmas kísérleteket. Aztán eljött mindkét versenynek a döntője. Az eötvösösök mindkettőn kiválóan szerepeltek. Ferenczi Bálint (8.a) „A kémia szakkör még a hetedik órában is mindig érdekes volt!” Sára „Nagyon sok jó kísérletet láttunk.” Sára „Egyszer titráltunk, és a fele rám ömlött.” Zoltán „A szakkör végérvényesen felkeltette az érdeklődésemet a kémia iránt.” Kriszti „Sok érdekes kísérletet láttunk. A verseny nagyon jó volt, jót szórakoztunk.” Dávid „A kémia szakkör a hét legérdekesebb órája.” Kinga „A Hevesy döntő megérte a felkészülést!” Roland „Amiért érdemes szerdán a hetedik órában bennmaradni.” Kinga „Érdekes, tudományos, szórakoztató.” Barbara

Szakkör, tanári oldalról Az idei évben nagyon lelkes csapat jelentkezett a 8. osztályos kémia szakkörre. 21 fő, ami azt jelenti, hogy az évfolyam harmada választotta szerda 7. órában ezt a foglalkozást!!, és évvégéig nem sokkal csökkent a létszám. A kísérleteket mindig szokták szereteni a diákok, így ez nem volt meglepetés számomra, de hogy többször ők kértek még feladatsorokat, ez meglepett. Lelkesedésük engem is tovább lelkesített, így nagyon élveztem a felkészítést. Jó volt vidáman, szórakozva sokat tanulni! Büszke vagyok arra, hogy kilencen vettek részt országos döntőn, és nagyon szép eredménnyel! Mind a szolnoki Curie verseny, mind az egri három napos Hevesy verseny kirándulás és szórakozás is volt! Egerbe Tarsoly Zita tanárnő kísérte a diákokat, ahol a marcipán múzeumra és a föld alatti labirintus megtekintésére is jutott idő. Jövőre folytatjuk!!! Ferenczyné Molnár Márta (Az országos kémia versenyeken eredményesen szereplő diákok listáját a tantárgyi versenyeknél lehet megtekinteni.)

Gégeboncolás, denevércsapdázás és testbeszéd-tanulmányozás

Biológia szakkör a 9.a osztályosoknak

Mivel a 9. évfolyamnak nincs órarendi biológia órája, az érdeklődő diákok részt vehetnek heti egy órában a biológia szakkörön. A 9. a osztály több, mint fele járt a szakkörre. A foglalkozásokon egyrészt olyan témákkal foglalkoztunk, melyekre nincs idő tanórán, másrészt rengeteg iskolán kívüli programon vettünk részt. A tanteremi foglalkozásokon élettani kísérleteket végeztünk, biológiai vetélkedőket játszottunk, humánetológiáról és testbeszédről beszélgettünk, filmet néztünk, egeret és gégét boncoltunk. A „külsős” foglalkozásokon meglátogattunk egy tanyát, ahol vadlovakat idomítottak, agility- és terápiás kutyákat tanítottak, neveltek a házigazdák. Felejthetetlen éjszakai programon: denevércsapdázáson és gyűrűzésen vettünk részt. A Természettudományi Múzeum raktárterében testközelből ismerkedhettünk meg különböző korú és történetű múmiákkal. Csak nekünk, csak ott, csak akkor elmesélte „Sün”, a vezetőnk, hogy hogyan vitték haza a nők a szoknyájukkal a TBC kórokozóit, és ízelítőt kaptunk életről, halálról, és tetszhalálról. Az Orvostörténeti Múzeum kiállításán megállapítottuk, hogy nem szívesen lettünk volna betegek az elmúlt századokban. Beleégett emlékezetünkbe az 1800-as évek fogorvosi széke, amelynek fogfúrószerkezete egy Singer varrógép lábbal hajtós mechanikájával volt azonos. Az Agykutatás hetén az ELTE-re látogattunk el, ahol egyszer ránk tettek tappancsokat, és vizsgálták agyi működésünket, egyszer mi tettünk patkányokat labirintusba, és jegyeztük fel tanulási képességeiket. Kétszer is jártunk a Budapesti Állatkertben, egy evolúcióról szóló foglalkozáson, illetve egy orangutánok és gorillák viselkedését megfigyelő és elemző foglalkozáson. Röviden megfogalmazva: a 9. osztályos biológia szakkör eseménydús volt! Szakkör vezető: Várhegyi Anna


sza kkö rö k

Állatkerti kvíz Diákbeszámoló Klug Viktória tanárnő játékáról Egyszer volt hol nem volt a Deák Ferenc téren túl, sőt még az Astorián is túl volt egyszer egy iskola. Ebben az iskolában volt egy kiválasztott osztály. Ez az osztály, ami a 10.E névre hallgatott, élte hétköznapi gimis életét, egészen egy különleges napig. Egyszer egy nap Klug tanárnő kivételes feladat elé állította őket. Az osztály leányait, legényeit csapatokba osztva szélnek eresztette az állatkert labirintusában. Minden csapat kapott egy a próbatételek sorát tartalmazó pergament. A csapatok a dicsőség és elismerés reményében jártak-keltek az állatok között. Félelmet nem ismerve keresték a választ Klug tanárnő agyafúrtnál agyafúrtabb kérdéseire. Az idő rövid volt, a kérdés sok. A Tanárnő pedig ellentmondást nem tűrően beszedte a megoldásokat tartalmazó lapokat az idő lejártával. Ezután hosszú hetek várakozása várt a csapatokra. Ez talán még embert próbálóbb volt mint maguk a kérdések. Aztán egy szép napon elérkezett a nagy nap. Mindenki izgatottan várta az eredményt. Az első három helyezett egyaránt nagyszerű jutalomban részesült a dicsőség mellett. A harmadikok megbecsülést kaptak biológiából. A másodikok a biológia megbecsülés mellé hetedhét országra szoló lakomát csaphattak az iskolában oly nagy népszerűségnek örvendő Pizza Kingben. Az első helyezett csapat pedig a megbecsülés mellé az irigylésre méltó Gelato fagyizóban kényeztethette ízlelőbimbóit. Mindenki nagyon boldog volt. A Tanárnő pedig örömében, hogy az osztály kiállta a próbát, egy kis csemegével jutalmazta őket az erdei iskolában. Minden jó ha a vége jó. Csodó Martin és László Emese (10.e)

85

SZÍNHÁZI ESEMÉNYEK AZ EÖTVÖSBEN Antigoné 015 Spirita Társulat A tizenkét színészből öten hajdani Eötvös-diákok, a többiek végzett vagy most végző színészhallgatók, színészek, és mindannyian a Spirita Társulat tagjai. A társulatnak a 2015-2016-os évadban két előadása fut a Bethlen Téri Színházban, az Antigoné 015 az egyik, a Hamlet  a másik. Így az Eötvösös előadások afféle „előbemutatóknak” számítanak. Időpontok 2015. november 2., hétfő 19:00 2015. november 3., kedd 19:00 2015. november 4., szerda 19:00 Szereposztás Antigoné Kreón Iszméné Teiresziász Démoszthenész Haimón Eurüdiké Őr Költő Krónikás Hadi Krónikás Vallási Krónikás Stand-up Krónikás

Fekete Patrícia (volt eötvösös) Egressy Tamás (volt eötvösös) Efstratiadu Zoé Sipos András (volt eötvösös) Cseh Gábor (volt eötvösös) Czibere Krisztián Kálmán Henrietta Kocsis Fülöp Soma Soós Bence (volt eötvösös) Magasi Dalma Bittner Dániel Győri Zoltán

Hangtechnikus Sütő Attila (az Eötvös oktatástechnikusa) Fénytechnikus Rozslay Miklós (volt eötvösös) Technikai munkatárs Ágoston András (volt eötvösös) Rendezőasszisztens Perényi Luca (volt eötvösös) Rendező Egressy Tamás


sz í n h á z

87

Kiberiáda - Amit

a robotok mesélnek avagy Trurl és Klapanciusz hét utazása

zenés furcsaság 2 felvonásban Stanislaw Lem azonos című műve alapján írta Hirsch Máté és Fodor Orsolya

Időpontok 2016. január 26., kedd 19:00 – 23:00 2016. január 27., szerda 19:00 – 23:00 2016. január 28., csütörtök 19:00 – 23:00 2016. január 29., péntek 19:00 – 23:00

szereplők TRURL, egy neves mérnök KLAPANCIUSZ, egy másik neves mérnök AZ S-BETŰS GÉP ZSENALION KIRÁLY KÖVET ELSŐ MESÉLŐGÉP, ACÉLKA MÁSODIK MESÉLŐGÉP, A NÉNI HARMADIK MESÉLŐGÉP, A KÖLTŐ NEGYEDIK MESÉLŐGÉP, AZ ÜGYNÖK ÖTÖDIK MESÉLŐGÉP, DR. POLIFÁZIS HATODIK MESÉLŐGÉP, GARGACIÁN MESTER HETEDIK MESÉLŐGÉP, A HANG RUBIN ÓRIÁS ELEKTRUBADÚR AUTOMÁTÉ, a sápatag ÉNI, a műbarát KRISTÁLYKA KISASSZONY VASVITÉZ KIRÁLYFI ÜSTÖKÖS/KIBERHÁZY FUKARI PAZARI KLÓRIÁN TEORÍCIUSZ KLAPOSTOL MODELLÁLT FEJLEG JÁMBORI, egy rozsdás remete FAZÉK

Szilveszer Áron Németh Laura Bacsó Péter Kovács Orsolya Fülöp János Levente Szurop Szonja Hanna Demeter Katalin Végh Bálint Gábor Bence Mag Eszter Hóka Iván Fekete Patrícia Némethy Kitti Dankovszky Zorka Balterer Bence Nagy Zsófia  Kovács Domokos Czvetkó Fruzsina Iványi Domokos Brezovszky Dorka Márton Anna Csabai Anna Vitéz Ádám Acsády Hanna Boróka Völgyi Anna Csernovszky Márk

ezenkívül ROBOTOK, RÉMISZTŐGÉPEK, ACÉLKÁK, POÉTÁK, SZERELŐK, SZOLGÁLÓK, UDVARHÖLGYEK, KÉMEK, KATONÁK, EMBEREK

Hamlet Spirita Társulat Időpontok 2016. február 5., péntek 19:00 2016. február 6., szombat 19:00 2016. március 18., péntek 19:00 2016. április 15., péntek 19:00

Szereposztás Hamlet Claudius Ophelia Gertrud Polonius Színészkirálynő Horatio Laertes Fortinbras Guildencrantz Sírásó

Czibere Krisztián Gere Dénes Nagy Kata Kókai Réka Nádas Gábor Dávid Görgényi Fruzsina / Perényi Luca Győri Zoltán Kocsis Fülöp Soma Dömötör Édua Csenge Seres Dániel Bittner Dániel

Zenei vezető Magyari Marcell Énektechnikai vezető Zámolyi Eszter Zenekar Varga Balázs (kürt), Dálnoki Pál (kürt), Nemes Krisztina (trombita), Hechtl Olivér (hegedű), Magyari Marcell (cselló, zongora), Nagy Kristóf (gitár), Horváth Péter (basszusgitár), Ur Soma (dob) Magyar dalszövegek Nádas Gábor Dávid, Egressy G. Tamás Vívás-koreográfia Gyöngyösi Tamás Hangtechnikus Sütő Attila Fénytechnikus Rozslay Miklós Technikai munkatárs Ágoston András A rendező munkatársa Perényi Luca Fordító Nádasdy Ádám Rendező Egressy G. Tamás


pp

89

PályaProgram A 2015/16-os tanévben hetedik éve tartottuk meg az iskolai elemi feladatait, így diákjaink ismereteinek más szempontjait támogató intézményi szintű programot. 2008 tavaszán az iskolai minőségbiztosítási vizsgálatok keretében anonim mérés segítségével 10-12.évfolyamos diákjaink, a szülők és tanárok véleményét kértük intézményünk pályaorientációs és -választási gyakorlatáról. 454 fő válaszainak tapasztalataira építve 2009 tavaszán kezdtük megszervezni a pedagógusok oktató-nevelő munkáját gyakorlati ismeretekkel kiegészítő iskolai programot. A „Pálya7-ek!” című kísérleti év végén a méréssel kiegészítve állt össze a gimnázium adott minőségirányítási programja. A „Mire vagyok képes ÉS alkalmas jelen állapotomban?” fontos kérdés a középiskolai tanulmányok végén hozandó, első döntésnél. Aztán az iskolában megszerzett tudást, ismeretanyagot magasabb fokon tanuljuk, majd azt az egyes szakterületeken alkalmazzuk; később pályaéletutunk során továbblépünk. Az első döntéshez nyújt némi előzetes segítséget a sorozat. A kezdetekben 7-13.évfolyamosaink számára nyitott találkozók, azaz a PályaProgram /PP/ céljait többek között a következőkben határoztuk meg: Diákjaink későbbi, első/!/ sikeres pályaválasztásának támogatása érdekében: •

független szakemberektől hiteles információk szerzése

pályaismeret bővítése, mely a pályaorientáció és -választás egyik alapja

bepillantás a munka világába

az aktuális munkaerőpiac egy-egy szegmensének megismerése

iskolai keretek között lehetőségek megismerése (egyetemi képzések „szubjektív” bemutatása; más, mint a NYÍLT NAPOK!)

információk adása

gyakorlati tapasztalatok megismerése

új lehetőségekbe bepillantás

attitűd változása (diák, szülő…)

motiváció, érdeklődés, nyitottság fokozása

otthoni beszélgetések indítása

A PP valamennyi rendezvényét a Szülői Választmány mindenkori tagjainak elengedhetetlen segítségével és a szülői közösség önkéntes tagjainak, valamint külső előadóinknak köszönhetően valósíthattuk meg. 2009 és 2013 között 114 délutáni, fakultatív program keretében érdeklődő tanítványaink iskolánk falain belül beszélgethettek szakemberekkel és egyetemi oktatókkal, külön csoportunkkal egyetemekre látogattunk el, munkahelyekre kaptunk meghívást. Az évek során különböző szervezési formákkal igyekeztünk a program hatékonyságát fokozni. A 2014/2015-ös tanévtől a fakultáció választásának támogatása érdekében kötelező, de választható formában és kizárólag a 10.évfolyamosaink számára szerveztük meg a programot. E tanévben ismét ezt a szervezési keret mellett döntött az iskola. A PP múltjáról, annak részleteiről az iskola honlapján tájékozódhat az olvasó.(http://www.ejg.hu/palyaprogram/) Idén – immáron második alkalommal – egy témanap keretében állította össze a szervező csapat a 10. évfolyamos tanítványainknak nyitott iskolai szintű pályaorientációs programot. 181 diákunk regisztrálhatott az egyes rendezvényekre. Minden tanuló három szakma elhivatott képviselőjével találkozhatott.

A PP 2015/2016 (január 29.) igényes tartalmát a következő vendégeinknek köszönjük (hölgyek és urak külön; betűrendben): Acsády Judit | szociológus, PhD, tudományos főmunkatárs, MTA TK Szociológia Intézet Besenyei Eszter | végzettsége: társadalomtudományok szak (politológia-szociológia), Európai Parlament, gyakornok Csiba Katalin | parlamenti tanácsadó, Európai Parlament Fogel Dorottya | kommunikáció szakos bölcsész, program planner, Comedy Central Friedrichné Nagy Andrea | gyógytornász, főiskolai tanár, SE. ETK . Fizioterápiai Tanszék, és Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Dr. Halász Dóra | szakgyógyszerész, gyógyszertárvezető, Etele Gyógyszertár Horváth Erzsébet | borkereskedő, borszakértő, Sidewayz Borkereskedés és Borigo Magazin Illés Judit | angol szakos bölcsész, szerkesztő-riporter / szinkrondramaturg, szabadúszó Kovács Eszter | tulajdonos, főszerkesztő, Pozsonyi Pagony Gyerekkönyvesbolt és Gyerekkönyvkiadó Labancz Krisztina | m eteorológus, főosztályvezető, OMSZ Éghajlati és Levegőkörnyezeti Főosztály Dr. Miklós Zsuzsanna | orvos, kutató, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem, Klinikai Kísérleti Kutató Pigniczkiné dr. Rigó Adrien | pszichológus, egyetemi adjunktus, ELTE PPK Pszichológiai Intézet Répási Eszter | dietetikus, okl. táplálkozástudományi szakember, FULLIMMUN Egyensúlyi Állapotvisszaállító Gyógyközpont Sallay Fanni | közgazdász, cukrász, tulajdonos, termékfejlesztő, Cake Shop Timár Noémi | coach, szupervizor, tréner, mediátor, francia tolmács, fordító, szabadúszó és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar két info-bionikus mérnök munkatársnője Dr. Acsády László | biológus, agykutató, MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Ambruszter Géza | Country Manager, Gemius Hungary Kft. Angelusz Iván | producer, jogász, ügyvezető, Katapult Film Kft. Patrick Bohl | közgazdász, kereskedelmi vezető, Bp. Airport; marketing oktató Corvinus Egyetem Bordás Csaba | távközlési mérnök, ágazati műszaki igazgató, Ericsson Magyarország Dr. Hornyánszky Gábor | okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, hivatalvezető, BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Jakab Guido | közgazdász, egyetemi hallgató, könyvelőasszisztens, BGE, Process Solution Kendernay János | bölcsész, német-skandináv szakos egyetemi előadó, EU és magyar diplomata, Európai Külügyi Szolgálat, vezető tisztviselő Kiss Pál | ügyvezető igazgató, társtulajdonos, közgazdasági szakokleveles mérnök, vegyészmérnök, feltaláló („Eljárás szennyvizek hő tartalmának hasznosítására” 229116 sz. szabadalom) THERMOWATT Kft. Lacz Szabolcs | vezető bankinformatikai tanácsadó Molnár László | információ-biztonsági tanácsadó, Novartis Pátkai Zsolt | meteorológus, időjárás előrejelző, OMSZ, Időjárás Előrejelző Osztály Ortenszky Loránd | informatikus, projektvezető, European SAP Implementation Leader, General Electric Dr. Szakács Gergely | kutató orvos, csoportvezető, MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézet Dr. Tevesz Gábor | egyetemi docens, okl. villamosmérnök, okt. dékánhelyettes, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar


pp

91

A PP 2015/2016 hatásvizsgálata

Az előadók véleményének egyes részletei

A program eredményesség ismét vizsgáltuk, mert az idei tapasztalatokat is szeretnénk a következő években beépíteni. A hagyományoknak megfelelően igazgatói engedéllyel és az előadók előzetes hozzájárulásával, név nélkül végeztük a mérést. A hitelesebb kép érdekében a diákoktól – elvileg – „kötelezően”, míg az előadóktól, szülőktől, valamint a programban aktív szerepet vállaló pedagógusoktól önkéntes válaszokat kértünk. Sajnos két alcsoportból kevés visszajelzés érkezett, ezért csak reméljük, véleményük a többségével megegyezik. Megjegyzések: – Csak az adatokat adjuk közre, annak értelmezését az olvasóra bízzuk. – A hatásvizsgálat teljes anyaga a honlapon olvasható; jelenleg az érintett csoportok visszajelzéseiből csak részleteket közlünk.

24 előadó kitöltött anyagát tükrözi az összesítés. … 4. kérdés

A szakemberek saját felkészülésének megítélése A szakemberek saját felkészülésének megítélése kissé megterhelő volt 21%

A 10. évfolyamos diákok véleménye Megjegyzések: 1. A 10. évfolyam hat osztályának teljes létszáma 181 fő. A jelenlét ellenőrzése alapján 159 diák vett részt a programon. A mérés részben a program végén, részben a síszünet után történt, ezért nem minden diák válasza érkezett vissza. Az adott összesítés 133 tanítványunk véleménye alapján készült. 2. Milyen szempont/ok szerint választottad ki, melyik találkozóra regisztráltál? (Több variációt aláhúzhatsz, kiegészítéseket is írhatsz.) !

jelentős nehézséget okozott 0%

/Válaszok %-ban/

Általában érdekeltek az adott szakmák, az egyetemek

68

Csak az adott egyetem érdekelt

2

Kíváncsi voltam az adott munkahely működésére, munkájára

67

Kizárólag csak az a szakma (szakmacsoport) érdekelt

5

Nem ismertem a szakmát, sosem hallottam róla, és kíváncsi voltam rá, szerettem volna bepillantást nyerni

18

Az előadó/vendég személye miatt jelentem meg az érintett rendvényen

5

Az osztálytársaim hatására választottam épp azokat

5

Osztályfőnök javaslatára választottam az adott előadásokat

0

Szaktanár/ok javasolta/-ták

0

Minél több infót szerettem volna szerezni az adott szakmákról

52

A fakultáció kiválasztása miatt döntöttem mellettük

27

Későn kezdtem regisztrálni, ezért már csak más programra tudtam bejelentkezni

19

kiegészítésként:sajátos és sikeres életutak megismerése

1

……………………: „félre”kattintott a regisztráció során

1

Az előadók véleménye a későbbi együttműködés esélyéről Az előadók véleménye a későbbi együttműködés esélyéről talán 26%

4

/átlag/

5

9. A program lebonyolítását (jan.29.péntek 8:30-12:00h-ig) hogyan értékeled? (1-5-ig)

/átlag/

4

10. Remélhetőleg kaptál új infokat a későbbi pályaválasztásoddal kapcsolatban. Milyennek érzed a saját „nyereséged”? (1-5-ig) /átlag/ …

4

jelentős nehézséget okozott 0%

6. kérdés

nem 0%

5. Hogy érzed, mennyire volt lehetőségetek kérdések felvetésére? ( 1-5-ig értékelheted) …

egyáltalán nem okozott nehézséget 79%

5. Együttműködőként milyennek tartja a programot? Véleményét 1-5-ig szíveskedjen jelezni! /átlag/

… 4. Mennyire voltál elégedett a kapott info-kal és más szakmák kapcsán átgondolható szempontokkal? (1-5-ig értékelheted! 1= egyáltalán nem….. 3=nem tudom eldönteni ….. 5=teljesen elégedett vagyok) /átlag/

egyáltalán nem okozott nehézséget 79%

kissé megterhelő volt 21%

igen 74% nem 0%

talán 26% igen 74%

A szülők véleménye a PP gyermekük fakultációválasztására hatásáról A szülőkgyakorolt véleménye a PP gyermekük fakultációválasztására gyakorolt hatásáról

4,91


pp

93

A szakemberek saját felkészülésének megítélése

Részletekkisséa szülők visszajelzéseiből

7. Ha igen, Önökre milyen hatást fejt ki a PP-tól kapott/ kapható tájékozódás?/Reményeink szerint csak pozitív lehet, mégis leírunk egy-egy lehetséges negatív következményt is./ / X-szel jelezheti. Több válasz megjelölhető! Esetleges kiegészítéseit szintén várjuk./megjegyzés: n=4

megterhelő egyáltalán nem Megjegyzés: Az érintett négy szülő válaszátvolt köszönjük; remélhetőleg a többség véleményét tükrözi. okozott … 21% nehézséget 3. Szülőként Ön általában milyennek tartja a programunk célját? 79%

5,0

(1-5-ig értékelheti!1=egyáltalán nem… 5= nagyon sokat segíthet a diákok későbbi döntésében) /átlag/

4. Elképzelhető, hogy kapott visszajelzéseket. Ha igen,ki osztotta meg Önnel a véleményét?

jelentős válasz %-ban nehézséget 100 okozott Gyermeke osztály-/évfolyamtársa 0 0% gyermeke

ofő

0

válasz %-ban szaktanár

0

szülőtárs

0

Más: előadást tartó ismerős

25

5. Gyermeke a témanapon két előadásra jutott el. Általában és összességében milyennek tartotta a pályaorientációs témanapot? Milyen visszajelzéseket jutottak el Önhöz? ? /Ismét X-t kérünk. Több válasz megjelölhető! Esetleges kiegészítéseit is köszönjük./ Megjegyzés: Erre a kérdésre egy szülő nem válaszolt, ennek ellenére 4 fővel számoltunk. válasz %-ban érdektelen unalmas

0

válasz %-ban értelmetlen

Az előadók véleménye 0 szervezetlen a későbbi együttműködés esélyéről 0

szervezett

50

75

időpazarlás

0

az iskola csak oktasson

0

elégséges kínálat

25

értelmetlen hasznos hiányos kínálat

0

igen 75 74% egysíkú a program

nem 0%

0

0

Más: színes

25

Úgy tűnik, a gyermekemre is hatott

50

Más: változatos

25

korai

0

3. kérdés

50

További pályák megismerésére ösztönözte a gyermeket

25

Független szakemberektől kapott info-k

50

Új szempontokat kaptunk más szakmák megismeréséhez

25

Betekintés új lehetőségekbe

100

Gyermekem egyes tantárgyak iránti érdeklődését fokozta

25

Otthoni beszélgetés/közös gondolkodás indított

75

ELLENKEZŐLEG!!! Gyermekemet elbizonytalanította

0

Szülőként én is kaptam új infókat

25

ELLENKEZŐLEG!!! Gyermekemet tanulás iránti érdeklődését csökkentette

0

Gyermekem elképzelését alátámasztotta

25

Más: osztálytárs szülője hitelesebb lehet egy idegennél

25

Gyermekem nyitottságát erősítette

100

Más: a gyermekem szokásaira is pozitívan hatott az egyik előadás

25

0

fölösleges/ szükségtelen informatív

válasz %-ban

Hiteles infók

0

érdekes

talán 75 26%

válasz %-ban

Az osztályfőnökök/és vagy felügyeletet ellátó kollégák véleménye Megjegyzés: 5 kollégánk véleményét köszönjük, abból jelenleg csak a más anyaggal összehasonlítható adatokat emeljük ki. …

Az előadók és pedagógusok véleménye a nap lebonyolításának egyes elemeiről Megjegyzés: 5,0 átlag a teljes elégedettséget jelenti. szempontok

A szülők véleménye a PP gyermekük fakultációválasztására gyakorolt hatásáról talán 25% nem 0%

igen 75%

előadók /átlag/

tanárok /átlag/

Szervező együttműködése a program alatt

4,95

4,75

látogatottság (max.adott volt)

4,87

4,6

a diákok érdeklődése, nyitottsága

4,23

4,6

kérdéskultúra

4,59

4,4

viselkedés

4,97

4,8

az adott nap lebonyolítása

4,95

5

eszközök biztosítása az adott napon

4,78

5


pp

95

A pályaismeret bővítésének kezdéséről alkotott vélmény %-ban 80 70 60 50 40 30 20 10 0

diákok előadók szülők tanárok

„Casanovát nem azért tekintette mindenki nagy nőcsábásznak, mert ilyen irányú

1 7. évfolyam

2 8. évfolyam

3 9. évfolyam

4 5 10. évfolyam 11. évfolyam

diplomája volt, hanem mert látszott rajta, hogy valamit nagyon tud a nőkről. Üzleti gondolkodó sem azért lesz valaki, mert elvégzett egy ilyen irányú iskolát. Pont fordítva, azért megy valaki esetleg egy ilyen

Mind a négy érintett csoport tagjai tettek külön, megfontolásra késztető megjegyzéseket, kiegészítéseket, javaslatokat, melyeket szintén köszönünk. A mérés eredményeinek elemzése után és az iskola céljainak, lehetőségeinek függvényében döntünk a folytatásról, annak mikéntjéről. A PP idei sikere nagyrészt vendégeink szakmájuk iránti elhivatottságnak, tizedikeseink nyitottságának és szülők szervezésben nyújtott támogatásának köszönthető. Ugyanakkor a program előkészítésében, lebonyolításában a pedagógusok, technikusunk mellett 32 diákunk nyújtott segítséget a vendégek kalauzolásában. Mindenki együttműködését köszönjük. Szabó Csilla iskolapszichológus

iskolába, mert amúgy is mindenki érzi róla, hogy valamit nagyon tud a gazdaságról.”

És végül álljanak itt Mérő László matematikus gondolatai:

„Majdnem mindegy, hogy valaki a szaktudását konkrétan milyen területen szerezte, azt élete folyamán úgyis néhányszor valami egészen másba kell konvertálnia gyorsan változó korunkban. A 21. századi oktatás lényege egy jó minőségű alaptudás megszerzése valamiben és a konvertálás képességének kialakítása.”


iksz

97

IKSZ 2015/16 Az iskolai közösségi szolgálat kötelező 50 óráját sokféle önkéntes munkával el lehet végezni. Ezek közül vannak olyanok, amiket az iskolán belüli tevékenységekért fogadunk el. Ilyenek például: • • • • •

a teremfestés a nulltáboroztatás a GH-zás bármely iskolán belül szervezett rendezvény előkészítsésben és lebonyolításában nyújtott segítség (pl.: BIMUN) a pakolásokban és rendrakásban nyújtott segítség (pl.: szertárak rendbetétele)

Az önkéntes munkák másik részét képezik azok, amelyeket vagy az iskolán kívül lehet végezni vagy az iskola szervezésében „külsősöknek”. Nagy büszkeség, hogy számos olyan eseményt szerveztünk, melynek keretében rászorulókon segítettünk valamilyen módon. Ilyenek: •

a Walk the Wish sétát a 10.e rendezte. A jótékonysági eseménnyel 3 beteg gyermek kívánságát teljesítettük. Szervező tanárok Klug Viktória tanárnő és Bödör Zoltán tanár úr voltak. a velencei gyerekek segítése: mint minden évben, idén is gyűjtöttünk a velencei gyerekeknek karácsonykor és vendégül láttuk őket Fila Edit tanárnő vezetésével. A műsor összeállításában a 7.a és 7.b vett részt Karaszi Katalin és Imre Szilvia tanárnők vezényletével. Az ajándékgyűjtést és csomagolását a 9. b-nek köszönhetjük.

a KórházSuli: • segítség a tanulásban: a program keretében számos tananyagot fejlesztettek és skype-on keresztül korrepetáltak diákjaink, hogy segítség a kórházakban bent fekvő vagy otthon gyógyuló diáktársaikat abban, hogy ne maradjanak le a tanulásban betegségük alatt.

• •

Konferencia: megszerveztük az első KórházSuli konferenciát, amelyen 170 fő részvételével tudtuk népszerűsíteni a KórházSuli programját különböző workshop-ok keretében. „ÉN” című kiállítás: Boldizsár Gergő tanár úr vezetésével és Klima Gábor tanár úr segítségével szerveztük meg a kiállítást, amely először az iskolában, majd a Deák17 Ifjúsági Galériában volt látható. Rajzok, festmények, grafikák, fotók és írások képezték a kiállítás anyagát, amelyek ugyanabban a témakörben készültek. Az alkotók az ország nyolc különböző kórházában gyógyuló gyerekek, a bagi romatelep lakói és az Eötvös diákjai voltak.

A programok megvalósulásában sokan segítettek, közülük a legkiemelkedőbb szerepet a 12.B-ből, 10.F-ből és 8.B-ből vállaltak, de a 13.E, 10.B, és 8.A is képviseltette magát. •

• • • •

bevásárlókocsis adománygyűjtés: a tanévben két alkalommal gyűjtöttünk adományokat (tanszereket, tisztálkodó- és tisztítószereket valamint törölközőt és ágyneműt) a fóti Gyermekotthon és egy borsodi kisfalu, Igrici számára. Az adoménygyűjtés lebonyolításában a 7.b segített. azok a szervezetek, ahol iskolán kívül dolgoztak diákjaink és betegeken, szegényeken vagy bármilyen szempontból rászorulókon segítettek: BAGázs Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Bolyai Gyerekotthon

További kedvelt munkahelyek közé tartoztak a különböző sportegyesületek, óvodák, könyvtárak, múzeumok és galériák. Összességében nagy öröm volt az idei évben számomra, hogy egyre több diák (jövőre remélhetőleg még több) önkénteskedik iskolán kívül is segítve másokon, így megtapasztalva azt, hogy milyen az, amikor hasznos és értelmes dolgokat teszünk azért, hogy másnak jó legyen. Berczelédi Réka


nyelv i osz tá l y felmérés

99

Kezdő nyelv a Ϭ͘ĠǀďĞŶ: Egy ötfokozatú skálán értékeld a nyelvtudásod fejlődését a 0. évben!

„Legyen két nyelvi osztály egy évfolyamon, hogy ne érezzük magunkat egyedül!”

Kezdő nyelv a 0. évben: Egy ötfokozatú skálána értékeld a nyelvtudásod fejlődését a 0. évben! Kezdő nyelv a Ϭ͘ĠǀďĞŶ: Egy ötfokozatú skálán értékeld nyelvtudásod fejlődését a 0. évben! Kezdő nyelv a Ϭ͘ĠǀďĞŶ: Egy ötfokozatú skálán értékeld a nyelvtudásod fejlődését a 0. évben!

  

 ,ĂůĂĚſŶLJĞůǀĂϬ͘ĠǀďĞŶ: Egy ötfokozatú skálán értékeld a nyelvtudásod fejlődését a 0. évben!

,ĂůĂĚſŶLJĞůǀĂϬ͘ĠǀďĞŶ: Egy ötfokozatú skálán értékeld a nyelvtudásod fejlődését a 0. évben! ,ĂůĂĚſŶLJĞůǀĂϬ͘ĠǀďĞŶ: Egy ötfokozatú skálán értékeld a nyelvtudásod fejlődését afejlődését 0. évben! a 0. évben! Haladó nyelv a 0. évben: Egy ötfokozatú skálán értékeld a nyelvtudásod

(1 semmit nem fejlődött, 5 nagyon sokat fejlődött)

„ Legyen két nyelvi osztály egy évfolyamon, hogy ne érezzük magunkat egyedül!” Ez meglepő akáregy mottója is lehetne annak felmérésnek, amelyet az Eötvös Gimnázium „ aLegyen kétdiákjavaslat nyelvi osztály évfolyamon, hogy ne aérezzük magunkat egyedül!” njĂmeglepőĚŝĄŬũĂǀĂƐůĂƚĂŬĄƌŵŽƚƚſũĂŝƐůĞŚĞƚŶĞĂŶŶĂŬĂĨĞůŵĠƌĠƐŶĞŬ͕ĂŵĞůLJĞƚĂnjötvös Gimnázium első, első, nyelvi előkészítő évfolyamot is végzett G osztályában készítettünk 2015 tavaszán, még a szóbeli érettségi vizsgák ŶLJelvi előkészítő ĠǀĨŽůLJĂŵŽƚ ŝƐ ǀĠŐnjĞƚƚ ' ŽƐnjƚĄůLJĄďĂŶ ŬĠƐnjşƚĞƚƚƺŶŬ ϮϬϭϱ ƚĂǀĂƐnjĄŶ͕ ŵĠŐ Ă ƐnjſďĞůŝ ĠƌĞƚƚƐĠŐŝletétele ǀŝnjƐŐĄŬůĞƚĠƚĞůĞelőtt͘A tanulói tapasztalatokazért összegyűjtését azért tartottuk hogyidőszakos az osztályprofil előtt. A tanulói tapasztalatok összegyűjtését tartottuk fontosnak, hogy fontosnak, az osztályprofil felülvizsgálata njĂmeglepőĚŝĄŬũĂǀĂƐůĂƚĂŬĄƌŵŽƚƚſũĂŝƐůĞŚĞƚŶĞĂŶŶĂŬĂĨĞůŵĠƌĠƐŶĞŬ͕ĂŵĞůLJĞƚĂnjötvös Gimnázium első, időszakos felülvizsgálatasorán illetvefigyelembe továbbfejlesztése során figyelembe vehessük illetve továbbfejlesztése vehessük a diákvéleményeket is. a diákvéleményeket is.

 (1 semmit nem fejlődött, 5 nagyon sokat fejlődött) 

ŶLJelvi előkészítő ĠǀĨŽůLJĂŵŽƚ ŝƐ ǀĠŐnjĞƚƚ ' ŽƐnjƚĄůLJĄďĂŶ ŬĠƐnjşƚĞƚƚƺŶŬ ϮϬϭϱ ƚĂǀĂƐnjĄŶ͕ ŵĠŐ Ă ƐnjſďĞůŝ ĠƌĞƚƚƐĠŐŝ AŬĠƌĚĠƐƐŽƌƚĂnjŝƐŬŽůĂǀĞnjĞƚĠƐ͕ĂnjĂŶŐŽůĠƐĂŶĠŵĞƚŵƵŶŬĂŬƂnjƂƐƐĠŐƚĂŐũĂŝǀĂůĂŵŝŶƚŵĂŐƵŬĂnjĠƌŝŶƚĞƚƚĞŬ͕ĂnjĂnj kérdéssort az iskolavezetés, az angol és a németazért munkaközösség tagjaihogy valamint maguk az érintettek, azaz a 13.G-sek ǀŝnjƐŐĄŬůĞƚĠƚĞůĞelőtt͘A tanulói tapasztalatok összegyűjtését tartottuk fontosnak, az osztályprofil időszakos továbbfejlesztése során figyelembe vehessük a diákvéleményeket által tettfelülvizsgálata javaslatokatilletve is felhasználva az osztályfőnök állította össze. A kérdőívet is. a 27 fős osztály összes tanulója

Ăϭϯ͘'ͲƐĞŬĄůƚĂůƚĞƚƚũĂǀĂƐůĂƚŽŬĂƚŝƐĨĞůŚĂƐnjŶĄůǀĂaz osztályfőnökĄůůşƚŽƚƚĂƂƐƐnjĞ͘kérdőívetĂ27 fős osztály

ŬĠƌĚĠƐƐŽƌƚĂnjŝƐŬŽůĂǀĞnjĞƚĠƐ͕ĂnjĂŶŐŽůĠƐĂŶĠŵĞƚŵƵŶŬĂŬƂnjƂƐƐĠŐƚĂŐũĂŝǀĂůĂŵŝŶƚŵĂŐƵŬĂnjĠƌŝŶƚĞƚƚĞŬ͕ĂnjĂnj ƂƐƐnjĞƐƚĂŶƵůſũĂŬŝƚƂůƚƂƚƚĞ͘ kitöltötte. Ăϭϯ͘'ͲƐĞŬĄůƚĂůƚĞƚƚũĂǀĂƐůĂƚŽŬĂƚŝƐĨĞůŚĂƐnjŶĄůǀĂaz osztályfőnökĄůůşƚŽƚƚĂƂƐƐnjĞ͘kérdőívetĂ27 fős osztály A válaszok összegzését a gimnázium tantestülete után most az Eötvös-évkönyv olvasói is megismerhetik. ǀĄůĂƐnjŽŬƂƐƐnjĞŐnjĠƐĠƚĂŐŝŵŶĄnjŝƵŵƚĂŶƚĞƐƚƺůĞƚĞƵƚĄŶŵŽƐƚĂnjƂƚǀƂƐͲĠǀŬƂŶLJǀŽůǀĂƐſŝŝƐŵĞŐŝƐŵĞƌŚĞƚŝŬ͘ ƂƐƐnjĞƐƚĂŶƵůſũĂŬŝƚƂůƚƂƚƚĞ͘(1 (1 semmit nem fejlődött, 5 nagyon sokat fejlődött) semmit nem fejlődött, 5 nagyon sokat fejlődött)

 

 Jelöld meg, ami igaz rád! A 0. év folyamán az, hogy több tanár tanított 1-1anyelvet, a nyelvi fejlődésemet :ĞůƂůĚŵĞŐ͕ĂŵŝŝŐĂnjƌĄĚ͊Ϭ͘ĠǀĨŽůLJĂŵĄŶĂnj͕ŚŽŐLJƚƂďďƚĂŶĄƌƚĂŶşƚŽƚƚϭͲ1 nyelvet, nyelvi fejlődésemet 

:ĞůƂůĚŵĞŐ͕ĂŵŝŝŐĂnjƌĄĚ͊Ϭ͘ĠǀĨŽůLJĂŵĄŶĂnj͕ŚŽŐLJƚƂďďƚĂŶĄƌƚĂŶşƚŽƚƚϭͲ1 nyelvet, a nyelvi fejlődésemet :ĞůƂůĚŵĞŐ͕ĂŵŝŝŐĂnjƌĄĚ͊Ϭ͘ĠǀĨŽůLJĂŵĄŶĂnj͕ŚŽŐLJƚƂďďƚĂŶĄƌƚĂŶşƚŽƚƚϭͲ1 nyelvet, a nyelvi fejlődésemet

ǀĄůĂƐnjŽŬƂƐƐnjĞŐnjĠƐĠƚĂŐŝŵŶĄnjŝƵŵƚĂŶƚĞƐƚƺůĞƚĞƵƚĄŶŵŽƐƚĂnjƂƚǀƂƐͲĠǀŬƂŶLJǀŽůǀĂƐſŝŝƐŵĞŐŝƐŵĞƌŚĞƚŝŬ͘ 

A 13. G osztály tanulói kérdőívének összegzése ϭϯ͘'ŽƐnjƚĄůLJƚĂŶƵůſŝkérdőívĠŶĞŬƂƐƐnjĞŐnjĠƐĞ ϭϯ͘'ŽƐnjƚĄůLJƚĂŶƵůſŝkérdőívĠŶĞŬƂƐƐnjĞŐnjĠƐĞ

Miért ebbe az osztálytípusba jelentkeztél? Jelölj meg minden olyan lehetőséget, amit önmagadra igaznak Miértebbe ebbe osztálytípusba jelentkeztél? Jelölj meg minden olyanamit lehetőséget, önmagadra igaznak tartasz! Miért az az osztálytípusba jelentkeztél? Jelölj meg minden olyan lehetőséget, önmagadraamit igaznak ƚĂƌƚĂƐnj͊ ƚĂƌƚĂƐnj͊

  Ϭ͘ĠǀĨŽůLJĂŵĄŶŵĞůLJŝŬƚĂŶƚĄƌŐLJƚĂŶƵůĄƐĂŽŬŽnjƚĂĂůĞŐƚƂďďŶĞŚĠnjƐĠŐĞƚ͍ A 0. év folyamán melyik tantárgy tanulása okozta a legtöbb nehézséget? 

 

 

 ŐLJƂƚĨŽŬŽnjĂƚƷƐŬĄůĄŶĠƌƚĠŬĞůĚ͕ŚŽŐLJĂĨĞůǀĠƚĞůŝŝĚĞũĠŶŵĞŶŶLJŝƌĞũĞůĞŶƚĞƚƚƐnjĄŵŽĚƌĂŶĞŚĠnjƐĠŐĞƚĂ ötfokozatú skálán értékeld, hogy a felvételi idején mennyire jelentett számodra nehézséget a követelményekben Egy követelményekben megfogalmazott B1 szint teljesítése a haladó nyelvből!

megfogalmazott B1 szint teljesítése a haladó nyelvből! ŐLJƂƚĨŽŬŽnjĂƚƷƐŬĄůĄŶĠƌƚĠŬĞůĚ͕ŚŽŐLJĂĨĞůǀĠƚĞůŝŝĚĞũĠŶŵĞŶŶLJŝƌĞũĞůĞŶƚĞƚƚƐnjĄŵŽĚƌĂŶĞŚĠnjƐĠŐĞƚĂ követelményekben megfogalmazott B1 szint teljesítése a haladó nyelvből! (1 sok nehézséget jelentett, 5 egyáltalán nem jelentett nehézséget) informatika tanulása során eljutottál az ECDL-vizsga szintjére? Az njŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂƚĂŶƵůĄƐĂƐŽƌĄŶĞůũƵƚŽƚƚĄůĂnj>ͲǀŝnjƐŐĂƐnjŝŶƚũĠƌĞ͍

 ;ϭƐŽŬŶĞŚĠnjƐĠŐĞƚũĞůĞŶƚĞƚƚ͕ϱĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵũĞůĞŶƚĞƚƚŶĞŚĠnjƐĠŐĞƚͿ
nyelv i osz tá l y felmérés

101

 ŐLJƂƚĨŽŬŽnjĂƚƷƐŬĄůĄŶĠƌƚĠŬĞůĚ͕ŚŽŐLJŵĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĂϬ͘ĠǀŵĂŐLJĂƌſƌĄŝŵĞŶŶLJŝƌĞƐĞŐşƚĞƚƚĞŬĂŶLJĞůǀ njĞƌŬĞnjĞƚĠŶĞŬ͕ůŽŐŝŬĄũĄŶĂŬũŽďďŵĞŐĠƌƚĠƐĠďĞŶ͕ĂƐnjƂǀĞŐĞŬĨĞůĚŽůŐŽnjĄƐĄďĂŶ͊ ŐLJƂƚĨŽŬŽnjĂƚƷƐŬĄůĄŶĠƌƚĠŬĞůĚ͕ŚŽŐLJŵĞŶŶLJŝƌĞƐŝŬĞƌƺůƚĂϬ͘ĠǀŵĂƚĞŵĂƚŝŬĂſƌĄŝŶƉſƚŽůŶŽĚĂnjĞƐĞƚůĞŐĞƐ

Egy ötfokozatú skálán értékeld, hogy mennyire sikerült a 0. év matematika óráin pótolnod az esetleges lemaradásokat! ůĞŵĂƌĂĚĄƐŽŬĂƚ͊

Mi segített pályaválasztási szándékod eldöntésében? DŝƐĞŐşƚĞƚƚƉĄůLJĂǀĄůĂƐnjƚĄƐŝƐnjĄŶĚĠŬŽĚĞůĚƂŶƚĠƐĠďĞŶ͍ DŝƐĞŐşƚĞƚƚƉĄůLJĂǀĄůĂƐnjƚĄƐŝƐnjĄŶĚĠŬŽĚĞůĚƂŶƚĠƐĠďĞŶ͍ DŝƐĞŐşƚĞƚƚƉĄůLJĂǀĄůĂƐnjƚĄƐŝƐnjĄŶĚĠŬŽĚĞůĚƂŶƚĠƐĠďĞŶ͍

(1 egyáltalán nem sikerült, 5 teljes mértékben sikerült):ĞůĞŶƚŬĞnjĞůͲĞŬƺůĨƂůĚŝĞŐLJĞƚĞŵƌĞ͍ :ĞůĞŶƚŬĞnjĞůͲĞŬƺůĨƂůĚŝĞŐLJĞƚĞŵƌĞ͍

ŐLJƂƚĨŽŬŽnjĂƚƷƐŬĄůĄŶĠƌƚĠŬĞůĚ͕ŚŽŐLJŵĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĂϬ͘ĠǀŵĂŐLJĂƌſƌĄŝŵĞŶŶLJŝƌĞƐĞŐşƚĞƚƚĞŬĂŶLJĞůǀ ƐnjĞƌŬĞnjĞƚĠŶĞŬ͕ůŽŐŝŬĄũĄŶĂŬũŽďďŵĞŐĠƌƚĠƐĠďĞŶ͕ĂƐnjƂǀĞŐĞŬĨĞůĚŽůŐŽnjĄƐĄďĂŶ͊ ;ϭĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵƐŝŬĞƌƺůƚ͕ϱƚĞůũĞƐŵĠƌƚĠŬďĞŶƐŝŬĞƌƺůƚͿ

Egy ötfokozatú skálán értékeld, hogy megítélésed szerint a 0. év magyar órái mennyire segítettek a nyelv ŐLJƂƚĨŽŬŽnjĂƚƷƐŬĄůĄŶĠƌƚĠŬĞůĚ͕ŚŽŐLJŵĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĂϬ͘ĠǀŵĂŐLJĂƌſƌĄŝŵĞŶŶLJŝƌĞƐĞŐşƚĞƚƚĞŬĂŶLJĞůǀ  ƐnjĞƌŬĞnjĞƚĠŶĞŬ͕ůŽŐŝŬĄũĄŶĂŬũŽďďŵĞŐĠƌƚĠƐĠďĞŶ͕ĂƐnjƂǀĞŐĞŬĨĞůĚŽůŐŽnjĄƐĄďĂŶ ͊ szerkezetének, logikájának jobb megértésében, a szövegek feldolgozásában!ϭĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵƐĞŐşƚĞƚƚĞŬ͕ϱŶĂŐLJŵĠƌƚĠŬďĞŶƐĞŐşƚĞƚƚĞŬͿ

:ĞůĞŶƚŬĞnjĞůͲĞŬƺůĨƂůĚŝĞŐLJĞƚĞŵƌĞ͍

(1 egyáltalán nem segítettek, 5 nagy mértékben segítettek)

DĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĞůĠƌƚĞĚͲĞĂnjƚĂŶLJĞůǀŝƐnjŝŶƚĞƚ͕ĂŵĞůLJĂƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŽĚŚŽnjƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͍ DĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĞůĠƌƚĞĚͲĞĂnjƚĂŶLJĞůǀŝƐnjŝŶƚĞƚ͕ĂŵĞůLJĂƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŽĚŚŽnjƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͍  Megítélésed szerint elérted-e azt a nyelvi szintet, amely a továbbtanulásodhoz szükséges? DĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĞůĠƌƚĞĚͲĞĂnjƚĂŶLJĞůǀŝƐnjŝŶƚĞƚ͕ĂŵĞůLJĂƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŽĚŚŽnjƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͍ DĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĞůĠƌƚĞĚͲĞĂnjƚĂŶLJĞůǀŝƐnjŝŶƚĞƚ͕ĂŵĞůLJĂƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŽĚŚŽnjƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͍;ϭĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵƐĞŐşƚĞƚƚĞŬ͕ϱŶĂŐLJŵĠƌƚĠŬďĞŶƐĞŐşƚĞƚƚĞŬͿ ;ϭĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵƐĞŐşƚĞƚƚĞŬ͕ϱŶĂŐLJŵĠƌƚĠŬďĞŶƐĞŐşƚĞƚƚĞŬͿ

Egy ötfokozatú skálán értékeld, hogy mennyire segített a felsőbb évfolyamok természettudományos tárgyainak

Egy ötfokozatú skálán értékeld, hogy mennyire segített a felsőbb évfolyamok természettudományos tanulásában a 0. év0.csoportbontott, elvégeztető kémia – fizika oktatása! ƚĄƌŐLJĂŝŶĂŬƚĂŶƵůĄƐĄďĂŶa év csoportbontott,sok sokkísérletet kísérletet elvégeztető kémia –ĨŝnjŝŬĂŽŬƚĂƚĄƐĂ ͊

Egy ötfokozatú skálán értékeld, hogy mennyire segített a felsőbb évfolyamok természettudományos ƚĄƌŐLJĂŝŶĂŬƚĂŶƵůĄƐĄďĂŶa 0. év csoportbontott, sok kísérletet elvégeztető kémia –ĨŝnjŝŬĂŽŬƚĂƚĄƐĂ͊gy ötfokozatú skálán értékeld, hogy mennyire segített a felsőbb évfolyamok természettudományos ĄƌŐLJĂŝŶĂŬƚĂŶƵůĄƐĄďĂŶa 0. év csoportbontott, sok kísérletet elvégeztető kémia –ĨŝnjŝŬĂŽŬƚĂƚĄƐĂ͊ 

  :ĞůĞŶƚŬĞnjĞůͲĞŬƺůĨƂůĚŝĞŐLJĞƚĞŵƌĞ͍ Jelentkezel-e külföldi egyetemre? :ĞůĞŶƚŬĞnjĞůͲĞŬƺůĨƂůĚŝĞŐLJĞƚĞŵƌĞ͍

DĞŐşƚĠůĠƐĞĚƐnjĞƌŝŶƚĞůĠƌƚĞĚͲĞĂnjƚĂŶLJĞůǀŝƐnjŝŶƚĞƚ͕ĂŵĞůLJĂƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŽĚŚŽnjƐnjƺŬƐĠŐĞƐ͍ (1 egyáltalán nem segített, 5 nagy mértékben segített)

 ZĞŶĚĞůŬĞnjĞůͲĞŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĄǀĂů͍ ZĞŶĚĞůŬĞnjĞůͲĞŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĄǀĂů͍

ŶLJĞůǀŝĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐďĞŶŵŝƐĞŐşƚĞƚƚůĞŐŝŶŬĄďď͍ A nyelvi felkészülésben mi segített leginkább? ŶLJĞůǀŝĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐďĞŶŵŝƐĞŐşƚĞƚƚůĞŐŝŶŬĄďď͍ ŶLJĞůǀŝĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐďĞŶŵŝƐĞŐşƚĞƚƚůĞŐŝŶŬĄďď͍ ŶLJĞůǀŝĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐďĞŶŵŝƐĞŐşƚĞƚƚůĞŐŝŶŬĄďď͍

ϭĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵƐĞŐşƚĞƚƚ͕ϱŶĂŐLJŵĠƌƚĠŬďĞŶƐĞŐşƚĞƚƚͿ 

;ϭĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵƐĞŐşƚĞƚƚ͕ϱŶĂŐLJŵĠƌƚĠŬďĞŶƐĞŐşƚĞƚƚͿ njŝƚƚeltöltött évek alatt azoka anemzetközi nemzetközi programok, amelyek nyelvi fejlődésedet a Az itt eltöltött évek alattmelyek melyek voltak voltak azok programok, amelyek nyelvi fejlődésedet a legjobban  ĞŐũŽďďĂŶƐĞŐşƚĞƚƚĠŬ͍ segítették?

ŶLJĞůǀŝĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐďĞŶŵŝƐĞŐşƚĞƚƚůĞŐŝŶŬĄďď͍

;ϭĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵƐĞŐşƚĞƚƚ͕ϱŶĂŐLJŵĠƌƚĠŬďĞŶƐĞŐşƚĞƚƚͿ njŝƚƚeltöltött évek alatt melyek voltak azok a nemzetközi programok, amelyek nyelvi fejlődésedet a

ůĞŐũŽďďĂŶƐĞŐşƚĞƚƚĠŬ͍

 Rendelkezel-e nyelvvizsgával?

 ZĞŶĚĞůŬĞnjĞůͲĞŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĄǀĂů͍ ZĞŶĚĞůŬĞnjĞůͲĞŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĄǀĂů͍ 

njŝƚƚeltöltött évek alatt melyek voltak azok a nemzetközi programok, amelyek nyelvi fejlődésedet a ůĞŐũŽďďĂŶƐĞŐşƚĞƚƚĠŬ͍ 

  Vársz-e jelenleg nyelvvizsga eredményre? sĄƌƐnjͲĞũĞůĞŶůĞŐŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĂĞƌĞĚŵĠŶLJƌĞ͍ sĄƌƐnjͲĞũĞůĞŶůĞŐŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĂĞƌĞĚŵĠŶLJƌĞ͍

   

sĄƌƐnjͲĞũĞůĞŶůĞŐŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĂĞƌĞĚŵĠŶLJƌĞ͍ sĄƌƐnjͲĞũĞůĞŶůĞŐŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĂĞƌĞĚŵĠŶLJƌĞ͍

 igen,milyen milyennyelvből? nyelvből? Ha igen, milyen nyelvből? HaHa igen,

Goethe C1 német 'ŽĞƚŚĞϭŶĠŵĞƚ TestDaf C1 német dĞƐƚĂĨϭŶĠŵĞƚ dĞƐƚĂĨϭŶĠŵĞƚ 'ŽĞƚŚĞϭŶĠŵĞƚ

ELJĞůǀǀŝnjƐŐĄŬ͗

ELJĞůǀǀŝnjƐŐĄŬ͗
nyelv i osz tá l y felmérés

103

Nyelvvizsgák: 10 tanuló szerezte meg mindkét nyelvből a C1 típusú nyelvvizsgát. 4 tanuló tett az egyik nyelvből C1, a másik nyelvből B2 típusú nyelvvizsgát. 11 tanuló szerzett 1 nyelvvizsgát: 5 C1 angol, 3 C1 német, 1 B2 angol, 2 B2 német Összesen: 39 nyelvvizsga (a válaszok felvételekor ketten még vártak az eredményre, mindkét C1-es nyelvvizsga sikerült.)

Befolyásolta-e a többi tárgy tanulását ez az osztálytípus? Ha igen, írj rá példát! Az alábbi válaszok érkeztek: • A többi tárgyat (matek, magyar, informatika, fizika-kémia) is több ideig tanulhattuk. • Sok történelmi témával vagy irodalmi szöveggel foglalkoztunk nyelvórán, ami hasznos volt. Azt hátránynak érzem, hogy a magyart és a matekot csak szinten tartottuk a 0. évben. A biológiát is hamarabb kezdhettük njĂůĄďďŝǀĄůĂƐnjŽŬĠƌŬĞnjƚĞŬ͗ volna, mert a 13. évben már egyáltalán nem erre koncentráltunk, mivel senkinek nem kellett a csoportból a  továbbtanuláshoz. ƚƂďďŝƚĄƌŐLJĂƚ;ŵĂƚĞŬ͕ŵĂŐLJĂƌ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ͕ĨŝnjŝŬĂͲŬĠŵŝĂͿŝƐƚƂďďŝĚĞŝŐƚĂŶƵůŚĂƚƚƵŬ͘ ^ŽŬƚƂƌƚĠŶĞůŵŝƚĠŵĄǀĂůǀĂŐLJŝƌŽĚĂůŵŝƐnjƂǀĞŐŐĞůĨŽŐůĂůŬŽnjƚƵŶŬŶLJĞůǀſƌĄŶ͕ĂŵŝŚĂƐnjŶŽƐǀŽůƚ͘njƚŚĄƚƌĄŶLJŶĂŬ •  Szerencsésnek tartottam, mert nem könyveltek el minket sem reál, sem humán érdeklődésű osztálynak. • AĠƌnjĞŵ͕ŚŽŐLJĂŵĂŐLJĂƌƚĠƐĂŵĂƚĞŬŽƚĐƐĂŬƐnjŝŶƚĞŶƚĂƌƚŽƚƚƵŬĂϬ͘ĠǀďĞŶ͘ďŝŽůſŐŝĄƚŝƐŚĂŵĂƌĂďďŬĞnjĚŚĞƚƚƺŬ nyelvtant, főleg az utolsó évben, amikor a különböző nyelvtípusokat és a nyelvrokonságokat tanultuk. ǀŽůŶĂ͕ŵĞƌƚĂϭϯ͘ĠǀďĞŶŵĄƌĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵĞƌƌĞŬŽŶĐĞŶƚƌĄůƚƵŶŬ͕ŵŝǀĞůƐĞŶŬŝŶĞŬŶĞŵŬĞůůĞƚƚĂĐƐŽƉŽƌƚďſůĂ • Matematikából mélyebb tudást szerezhettünk az öt év alatt. ƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŚŽnj͘ •  Igen, hasznos volt az informatika magaselszáma a haladó matekcsoport. ^njĞƌĞŶĐƐésnek tartottam, mert nemórák könyveltek minketéssem reál, sem humán érdeklődésű osztálynak.

A nyelvvizsgák megszerzésének ideje: 2010 1 nyelvvizsga 2011 2 nyelvvizsga 2012 2 nyelvvizsga 2013 6 nyelvvizsga 2014 12 nyelvvizsga 2015 14 nyelvvizsga Ketten nem adták meg a nyelvvizsga évét.

 ŶLJĞůǀƚĂŶƚ, főleg az utolsó évben, amikor a különböző nyelvtípusokat és a nyelvrokonságokatƚĂŶƵůƚƵŬ͘  DĂƚĞŵĂƚŝŬĄďſůŵĠůLJĞďďƚƵĚĄƐƚƐnjĞƌĞnjŚĞƚƚƺŶŬĂnjƂƚĠǀĂůĂƚƚ͘  /ŐĞŶ͕ŚĂƐnjŶŽƐǀŽůƚĂnjŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂſƌĄŬŵĂŐĂƐƐnjĄŵĂĠƐĂŚĂůĂĚſŵĂƚĞŬĐƐŽƉŽƌƚ͘ Melyek azok a készségeid, képességeid, amelyek a gimnáziumi évek során leginkább fejlődtek?

Ha nincs nyelvvizsgád valamelyik nyelvből,ŵŝĠƌƚŶĞŵƚĞƚƚĠůĞĚĚŝŐ͍ Ha nincs nyelvvizsgád valamelyik nyelvből,ŵŝĠƌƚŶĞŵƚĞƚƚĠůĞĚĚŝŐ͍ Ha nincs nyelvvizsgád valamelyik nyelvből,ŵŝĠƌƚŶĞŵƚĞƚƚĠůĞĚĚŝŐ͍

Ha nincs nyelvvizsgád valamelyik nyelvből, miért nem tettél eddig?

• Kommunikációs készség 12 Melyek azok a készségeid, képességeid, amelyek a gimnáziumi évekjelölés során leginkább fejlődtek? • Idegen nyelv ismerete 11 jelölés  <ŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſƐŬĠƐnjƐĠŐ   ϭϮũĞůƂůĠƐ •  Műelemző készség 6 jelölés /ĚĞŐĞŶŶLJĞůǀŝƐŵĞƌĞƚĞ  ϭϭũĞůƂůĠƐ •  Prezentációs képesség 5 jelölés MűelemzőŬĠƐnjƐĠŐ   ϲũĞůƂůĠƐ WƌĞnjĞŶƚĄĐŝſƐŬĠƉĞƐƐĠŐ  ϱũĞůƂůĠƐ •  Nyilvános szereplési képesség 4 jelölés ELJŝůǀĄŶŽƐƐnjĞƌĞƉůĠƐŝŬĠƉĞƐƐĠŐ  ϰũĞůƂůĠƐ •  Együttműködő készség 4 jelölés  EgyüttműködőŬĠƐnjƐĠŐ   A három vagy annál kevesebb válaszadó által adott válaszokatϰũĞůƂůĠƐ nem tettük közzé.

 

 :ĞůƂůĚŵĞŐ͕ĂŵŝŝŐĂnjƌĄĚ͊ŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĄƌĂǀĂůſĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐƐŽƌĄŶ͗ Jelöld meg, ami igaz rád! A nyelvvizsgára való felkészülés során: :ĞůƂůĚŵĞŐ͕ĂŵŝŝŐĂnjƌĄĚ͊ŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĄƌĂǀĂůſĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐƐŽƌĄŶ͗ :ĞůƂůĚŵĞŐ͕ĂŵŝŝŐĂnjƌĄĚ͊ŶLJĞůǀǀŝnjƐŐĄƌĂǀĂůſĨĞůŬĠƐnjƺůĠƐƐŽƌĄŶ͗

 

 Egy ötfokozatú skálán ítéld meg a kistanárok közreműködését a nyelvi képzésed során! Egy ötfokozatú skálán ítéld meg a kistanárok közreműködését a nyelvi képzésed során 

Egy ötfokozatú skálán ítéld meg a kistanárok közreműködését a nyelvi képzésed során! Egy ötfokozatú skálán ítéld meg a kistanárok közreműködését a nyelvi képzésed során!

;ϭŶĂŐLJŽŶŚĄƚƌĄůƚĂƚƚĂ͕ϱŶĂŐLJŽŶƐŽŬĂƚƐĞŐşƚĞƚƚĞͿ ;ϭŶĂŐLJŽŶŚĄƚƌĄůƚĂƚƚĂ͕ϱŶĂŐLJŽŶƐŽŬĂƚƐĞŐşƚĞƚƚĞͿ ĞĨŽůLJĄƐŽůƚĂͲĞĂƚƂďďŝƚĄƌŐLJƚĂŶƵůĄƐĄƚĞnjĂnjŽƐnjƚĄůLJƚşƉƵƐ͍ 

Tettél-e illetve fogsz-eemelt emeltszintű szintűérettségit érettségittenni tenniidegen idegennyelvből? nyelvből? dĞƚƚĠůͲĞŝůůĞƚǀĞĨŽŐƐnjͲe

 

Fejezd be a következő mondatot: „Véleményem szerint az osztályközösség alakulásában az, hogy 5 évig voltunk együttbe … a következő mondatot: „Véleményem szerint az osztályközösség alakulásában az, hogy 5 évig Fejezd voltunk együtt … •

14 pozitív tartalmú válasz érkezett, amelyek egymás jobb megismerését, az osztályközösség kialakulását, a barátságok elmélyülését, a még több közös programot tartalmazták.  ϭϰƉŽnjŝƚşǀƚĂƌƚĂůŵƷǀĄůĂƐnjĠƌŬĞnjĞƚƚ͕ĂŵĞůLJĞŬĞŐLJŵĄƐũŽďďŵĞŐŝƐŵĞƌĠƐĠƚ͕ĂnjŽƐnjƚĄůLJŬƂnjƂƐƐĠŐŬŝĂůĂŬƵůĄƐĄƚ͕Ă • ďĂƌĄƚƐĄŐŽŬĞůŵĠůLJƺůĠƐĠƚ͕ĂŵĠŐƚƂďďŬƂnjƂƐƉƌŽŐƌĂŵŽƚƚĂƌƚĂůŵĂnjƚĄŬ͘ 2 válaszadó írt negatív tartalmú befejezést. Ők negatívumként az utolsó évben, elsősorban a végzősöket érintő plusz feladatok okozta feszültséget fogalmazták meg. az utolsó évben, elsősorban a végzősöket érintő  ϮǀĄůĂƐnjĂĚſşƌƚŶĞŐĂƚşǀƚĂƌƚĂůŵƷďĞĨĞũĞnjĠƐƚ͘Ők negatívumként • ƉůƵƐnjĨĞůĂĚĂƚŽŬŽŬŽnjƚĂĨĞƐnjƺůƚƐĠŐĞƚĨŽŐĂůŵĂnjƚĄŬŵĞŐ͘ 4 válaszadó nevezett meg a válaszában mind pozitív mind negatív hatást is.  • ϰǀĄůĂƐnjĂĚſŶĞǀĞnjĞƚƚŵĞŐĂǀĄůĂƐnjĄďĂŶŵŝŶĚƉŽnjŝƚşǀŵŝŶĚŶĞŐĂƚşǀŚĂƚĄƐƚŝƐ͘ 7 válaszadó irrelevánsnak ítélte az eltöltött évek számát a közösség alakulásának szempontjából.

 ;ϭŶĂŐLJŽŶŚĄƚƌĄůƚĂƚƚĂ͕ϱŶĂŐLJŽŶƐŽŬĂƚƐĞŐşƚĞƚƚĞͿ (1 nagyon hátráltatta, 5 nagyon sokat segítette)

ŚĄƌŽŵǀĂŐLJĂŶŶĄůŬĞǀĞƐĞďďǀĄůĂƐnjĂĚſĄůƚĂůĂĚŽƚƚǀĄůĂƐnjŽŬĂƚŶĞŵƚĞƚƚƺŬŬƂnjnjĠ͘ 

 

ϳǀĄůĂƐnjĂĚſŝƌƌĞůĞǀĄŶƐŶĂŬşƚĠůƚĞĂnjĞůƚƂůƚƂƚƚĠǀĞŬƐnjĄŵĄƚĂŬƂnjƂƐƐĠŐĂůĂŬƵůĄƐĄŶĂŬƐnjĞŵƉŽŶƚũĄďſů͘ 
  

nyelv i osz tá l y felmérés

 

 

ϳǀĄůĂƐnjĂĚſ ϲǀĄůĂƐnjĂĚſ ϱǀĄůĂƐnjĂĚſ

105

ŚĄƌŽŵǀĂŐLJĂŶŶĄůŬĞǀĞƐĞďďǀĄůĂƐnjĂĚſĄůƚĂůĂĚŽƚƚǀĄůĂƐnjŽŬĂƚŶĞŵƚĞƚƚƺŬŬƂnjnjĠ͘ 

DĞůLJŝŬĠǀĨŽůLJĂŵŚŽnjƚĂƌƚŽnjſŶĂŬĠƌnjĞĚůĞŐŝŶŬĄďďĂnjŽƐnjƚĄůLJƚ͍

,ĂƷũƌĂŶLJŽůĐĂĚŝŬŽƐůĞŶŶĠů͕ŵĞŐŝŶƚĞďďĞĂnjŽƐnjƚĄůLJďĂũĞůĞŶƚŬĞnjŶĠů͍ Ha újra nyolcadikos lennél, megint ebbe az osztályba jelentkeznél?

Melyik évfolyamhoz tartozónak érzed leginkább az osztályt? DĞůLJŝŬĠǀĨŽůLJĂŵŚŽnjƚĂƌƚŽnjſŶĂŬĠƌnjĞĚůĞŐŝŶŬĄďďĂnjŽƐnjƚĄůLJƚ͍

 

 :ĞůĞŶƚͲĞƉƌŽďůĠŵĄƚĂƐnjĄŵŽĚƌĂ͕ŚŽŐLJŶĂŐLJŬŽƌƷĂŶŵĠŐŵŝŶĚŝŐĂnjŝƐŬŽůĂŝƐnjĂďĄůLJŽŬƐnjĞƌŝŶƚŬĞůůǀŝƐĞůŬĞĚŶĞĚ Jelent-e problémát a számodra, hogy nagykorúan még mindig az iskolai szabályok szerint kell viselkedned az :ĞůĞŶƚͲĞƉƌŽďůĠŵĄƚĂƐnjĄŵŽĚƌĂ͕ŚŽŐLJŶĂŐLJŬŽƌƷĂŶŵĠŐŵŝŶĚŝŐĂnjŝƐŬŽůĂŝƐnjĂďĄůLJŽŬƐnjĞƌŝŶƚŬĞůůǀŝƐĞůŬĞĚŶĞĚ ĂnjŝƐŬŽůĄďĂŶ͍ iskolában? ĂnjŝƐŬŽůĄďĂŶ͍

 A 11 igen válaszból az említett okok:

EĞŵƚĂƌƚŽnjƵŶŬĞŐLJŝŬĠǀĨŽůLJĂŵŚŽnjƐĞŵ͘ ^ŽŬĂƚĂŶĄƌǀĄůƚĄƐ͘  gy évvel későbbƐnjĞƌnjƺŶŬĚŝƉůŽŵĄƚ͘ 

 

• ϭϭŝŐĞŶǀĄůĂƐnjďſůĂnjĞŵůşƚĞƚƚŽŬŽŬ͗ kilépési tilalom 7 válaszadó ϭϭŝŐĞŶǀĄůĂƐnjďſůĂnjĞŵůşƚĞƚƚŽŬŽŬ͗ •  ŬŝůĠƉĠƐŝƚŝůĂůŽŵ túlzott korlátozottság 1 válaszadó  ϳǀĄůĂƐnjĂĚſ  ϳǀĄůĂƐnjĂĚſ •  ŬŝůĠƉĠƐŝƚŝůĂůŽŵ unalmas már a középiskola 2 válaszadó ƚƷůnjŽƚƚŬŽƌůĄƚŽnjŽƚƚƐĄŐ  ϭǀĄůĂƐnjĂĚſ ƚƷůnjŽƚƚŬŽƌůĄƚŽnjŽƚƚƐĄŐ  ϭǀĄůĂƐnjĂĚſ •  ƵŶĂůŵĂƐŵĄƌĂŬƂnjĠƉŝƐŬŽůĂ nem kezeltek felnőttként 1 válaszadó ϮǀĄůĂƐnjĂĚſ  ƵŶĂůŵĂƐŵĄƌĂŬƂnjĠƉŝƐŬŽůĂ ϮǀĄůĂƐnjĂĚſ  ŶĞŵŬĞnjĞůƚĞŬfelnőttként ϭǀĄůĂƐnjĂĚſ  ŶĞŵŬĞnjĞůƚĞŬfelnőttként ϭǀĄůĂƐnjĂĚſ  Melyek véleményed szerint az öt évfolyamos képzés előnyei? Öt előnynél ne írj többet! • Magas szintű nyelvtudás megszerzése 22 válaszadó • Több időnk van a továbbtanulási irány eldöntésére 15 válaszadó véleményed szerint az öt évfolyamos képzés előnyei? Öt előnynél ne írj többet! • Melyek Érettebb gondolkodásmód 10 válaszadó Melyek véleményed szerint az öt évfolyamos képzés előnyei? Öt előnynél ne írj többet! •  Magas Több idő jut az iskolai programokra szintű nyelvtudás megszerzése  ϮϮǀĄůĂƐnjĂĚſ6 válaszadó Magas szintű nyelvtudás megszerzése  ϮϮǀĄůĂƐnjĂĚſ4 válaszadó •  dƂďďidőnk Jobb osztályközösség alakul ki ǀĂŶĂƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŝŝƌĄŶLJĞůĚƂŶƚĠƐĠƌĞ ϭϱǀĄůĂƐnjĂĚſ  dƂďďidőnk ǀĂŶĂƚŽǀĄďďƚĂŶƵůĄƐŝŝƌĄŶLJĞůĚƂŶƚĠƐĠƌĞ ϭϱǀĄůĂƐnjĂĚſ A három vagy annál kevesebb válaszadó által adott válaszokat nem tettük közzé. ƌĞƚƚĞďďŐŽŶĚŽůŬŽĚĄƐŵſĚ  ϭϬǀĄůĂƐnjĂĚſ  ƌĞƚƚĞďďŐŽŶĚŽůŬŽĚĄƐŵſĚ  ϭϬǀĄůĂƐnjĂĚſ  dƂďďidő jut az ŝƐŬŽůĂŝƉƌŽŐƌĂŵŽŬƌĂ  ϲǀĄůĂƐnjĂĚſ  dƂďďidő jut az ŝƐŬŽůĂŝƉƌŽŐƌĂŵŽŬƌĂ  ϲǀĄůĂƐnjĂĚſ  :ŽďďŽƐnjƚĄůLJŬƂnjƂƐƐĠŐĂůĂŬƵůŬŝ  ϰǀĄůĂƐnjĂĚſ  :ŽďďŽƐnjƚĄůLJŬƂnjƂƐƐĠŐĂůĂŬƵůŬŝ  ϰǀĄůĂƐnjĂĚſ Melyek véleményed szerint az öt évfolyamos képzés hátrányai? Öt hátránynál ne írj többet! ŚĄƌŽŵǀĂŐLJĂŶŶĄůŬĞǀĞƐĞďďǀĄůĂƐnjĂĚſĄůƚĂůĂĚŽƚƚǀĄůĂƐnjŽŬĂƚŶĞŵƚĞƚƚƺŬŬƂnjnjĠ͘ • ŚĄƌŽŵǀĂŐLJĂŶŶĄůŬĞǀĞƐĞďďǀĄůĂƐnjĂĚſĄůƚĂůĂĚŽƚƚǀĄůĂƐnjŽŬĂƚŶĞŵƚĞƚƚƺŬŬƂnjnjĠ͘ Kinőttük a középiskolát. 8 válaszadó  • Nem tartozunk egyik évfolyamhoz sem. 7 válaszadó • Sok a tanárváltás. 6 válaszadó • Egy évvel később szerzünk diplomát. 5 válaszadó A három vagy annál kevesebb válaszadó által adott válaszokat nem tettük közzé.

  le röviden, te min változtatnál a nyelvi osztályok programjában, működésében! Írd röviden, te min változtatnál a nyelvi programjában, működésében! 11 válaszadó • Írd leMár a nulladik évfolyamon elkezdeném a 9. osztályok osztály anyagát. • Kevesebb lenne a tanárváltás. 7 válaszadó

 ϭϭǀĄůĂƐnjĂĚſ •  DĄƌĂŶƵůůĂĚŝŬĠǀĨŽůLJĂŵŽŶĞůŬĞnjĚĞŶĠŵĂϵ͘ŽƐnjƚĄůLJĂŶLJĂŐĄƚ͘ Minden nyelvből csak egy tanárunk lenne. 7 válaszadó  <ĞǀĞƐĞďďůĞŶŶĞĂƚĂŶĄƌǀĄůƚĄƐ͘    • A matematika csoportot a diákok számára is egyértelmű koncepcióval osztanám újra. 6 ϳǀĄůĂƐnjĂĚſ válaszadó  DŝŶĚĞŶŶyelvből ĐƐĂŬĞŐLJƚĂŶĄƌƵŶŬůĞŶŶĞ͘   • Történelem is lenne a 0. évben. 6 ϳǀĄůĂƐnjĂĚſ válaszadó diákok számára is egyértelmű •  ŵĂƚĞŵĂƚŝŬĂĐƐŽƉŽƌƚŽƚa Nulladik évfolyamon a természettudományos kísérletezősŬŽŶĐĞƉĐŝſǀĂůŽƐnjƚĂŶĄŵƷũƌĂ͘ tárgyat hasznosabbá tenném 4 ϲǀĄůĂƐnjĂĚſ válaszadó  dƂƌƚĠŶĞůĞŵŝƐůĞŶŶĞĂϬ͘ĠǀďĞŶ͘    ϲǀĄůĂƐnjĂĚſ A három vagy annál kevesebb válaszadó által adott javaslatokat nem tettük közzé.  EƵůůĂĚŝŬĠǀĨŽůLJĂŵŽŶĂƚĞƌŵĠƐnjĞƚƚƵĚŽŵĄŶLJŽƐkísérletezős tárgyĂƚŚĂƐnjŶŽƐĂďďĄƚĞŶŶĠŵ ϰǀĄůĂƐnjĂĚſ Összeállította: Húnfalviné Bognár Anikó ŚĄƌŽŵǀĂŐLJĂŶŶĄůŬĞǀĞƐĞďďǀĄůĂƐnjĂĚſĄůƚĂůĂĚŽƚƚũĂǀĂƐůĂƚŽŬĂƚŶĞŵƚĞƚƚƺŬŬƂnjnjĠ͘;PƐƐnjĞĄůůşƚŽƚƚĂ͗,ƷŶĨĂůǀŝŶĠŽŐŶĄƌŶŝŬſͿ


s z ü l ői k lub

107

Egy barátságos hely, ahol bármi megtörténhet

Szülői Klub

A Szülői Klub ötlete egy átlagos szülői értekezleten merült fel 2012-ben. Megbeszéltünk a szülőkkel egy délutáni időpontot, ahol kötetlenül beszélgethettünk bármiről, de főleg a gyerekeinkről. Olyan iskolai kérdésekről, amelyek nagyon régen voltak már a mi életünkben, vagy annyira új jelenségek, hogy még csak a kérdésfeltevésnél tartunk, a válaszok még nem születtek meg. Például jó eszmecsere volt, hogy ki mennyi zsebpénzt ad a gyerekének, jókat derültünk azokon a gyerek- és diákmondatokon, amelyek nem azt jelentik, mint amit a fülünk felfog (pl. „elegem van”, „semmi nem történt ma”, „mindenki ott lesz”). Megismertük egymás nevelési szempontjait, kérdeztek arról a szülők, hogy milyen a gyerekük a közösségben, hisz ők ezt nem látják. Mi meg a másik oldalt nem. Ez az évi kb. 3-4-szeri alkalom találkozás megmaradt gyerekeink érettségijéig. Azt vettük észre, hogy nekünk, felnőtteknek legalább annyira hiányzik egy olyan fórum, ahol beszélhetünk, kérdezhetünk, aggódhatunk vagy lazulhatunk, ahol megmagyarázhatunk olyan jelenségeket, amelyekbe belelát az, aki azzal foglalkozik, vagy elmesélhetjük, hogy egy adott esetben „mi jött be”. Vitáztunk, sztoriztunk, nosztalgiáztunk, és közben okosodtunk, megváltoztunk, megnyugodtunk. Amikor ez az A osztály leérettségizett, Moss László igazgató úr megkérdezte, hogy lenne-e kedvem a Szülői Klubot iskolai szintűre emelni, mert fontos szerepe lenne abban, hogy elinduljon egy helyi párbeszéd a gyerek életének szereplői között. Jó lenne megérteni egymás szempontjait, nem életkor szerint, nem tagozat szerint, hanem olyan emberek között, akik szeretik az Eötvösbe járó „gyereküket”. És 2015-től már második éve évi 3 alkalommal találkozunk. Vannak, akik a kezdetektől járnak, és mindig vannak új vendégek. Az internet és mobiltelefon témájú beszélgetés után kaptunk a szülőktől is anyagot, linkeket, feladatlapot osztályfőnöki órára. Az együtt gondolkodás, az információcsere és a közös nevelési, társadalmi gondokról való beszélgetés jellemzi a klubot. Molnár Ágnes

Az eddigi Szülői Klubok témái 2015 1. A serdülőkor (biológiai, kognitív, szociális, erkölcsi, krízisek, identitás) 2. Tanulási technikák (motiváció, stratégiák, mnemotechnikák) 3. Miért (is) nehéz ma (is) szülőnek (is) lenni? (egy reprezentatív kutatás eredményei)

2016 1. Stressz (stresszorok, testi tünetek, megküzdés, kimerülés, védőfaktorok) 2. Az Y- és Z-generáció mobil- és internethasználati szokásai. Áldás és átok. (függőség, linkek, szociális kapcsolatok, felhasználás az iskolai órákon, selfieláz) 3. A figyelem (terjedelme, elterelhetősége, gyakorlatok, multitasking)


rovatc ím

109

diákmunkák

2015 2016


d i ák m un ká k

Pató Ákos

Három haiku

111

A Tavaszi Fesztivál vers- illetve haikuíró pályázatának győztes művei A versenyen első helyezett lett Nagy Viola, második Kende Sára, harmadik Visnyai Zoltán

Felfelé hajló rücskös faág; vénember a szemét törli. Őszi avarban rézvörös kígyó kúszik; reggeli Napfény. A boltozatról pergő fehér vakolat; téli dér-cseppek.

Nagy Viola

Tavaszreggeli Úgy hallottam, tavaszodik, eszmélnek a föld nedvei. Ilyenkor a nap is ébred, tavasz neki a reggeli. Úgy hallottam, ilyestájban születnek a múzsák hajnal, fehér testtel, koszorúval, kócba fonott gyerekhajjal. Ilyenkor a világ nem más, mint a múzsák ódahangja, mely a földi embereket tudat alatt nyugtatgatja. Azt mondják, hogy nincsen semmi, Szép a világ, mennyit ér! Pedig hogyha tudnák azt, hogy jobb a rossz a semminél... Múzsák hangja játszadozik, azt mondják, hogy Szeretés,

pedig ez csak Tudatlanság, ami az élethez kevés. És megszülik a puha Semmit, mely kecses, nőies, fehér, szétosztják az embereknek, ha nincs fejük felett fedél. Bőkezűek, egynyáriak, sosem lesznek évelők. Kimennek a divatból, mint tiszta szívű szeretők. S ha úgy érzik, hogy itt az idő, elbújnak egy emberszívben. Ott lehellik ki a lelkük, míg a testük melegítem; Úgy hallottam, bent a szívem híres múzsatemető. És hogyha már másra nem is, erre pont megfelelő.


d i ák m un ká k

113

A Tavaszi Fesztivál novellaíró pályázatának győztese Bencze Nóra (9. f) lett.

Visnyai Zoltán haikui Egyszerű léptek mik süppednek kavicsba, hagynak emléket. Alkonyatkor csak sziluett a hegyoldal, melyet fény ölel..

Tőle közöljük a három pályázatra beküldött rövidprózájnak egyikét.

Kende Sára haikui

Bencze Nóra

Piros gyümölcsről Álmodik a bálna Ki tudja miért

Felső tagozat Én kopogok, te beszélsz Kő, papír, olló

Nem a te hibád Legyünk inkább barátok Micsoda klisé

E történésről A buszon ülő néni Tudna mesélni

A szomszéd lányt Kasszandrának hívták.

Fáradt szemeid Üvegesen csillognak Föci tézé lesz

Otthagytam a fenébe. Utánam futott. Az volt az egyetlen alkalom, amikor ő szaladt utánam. Szórakozni akartam, úgyhogy megtorpantam, ő meg nem tudott lefékezni, és tovább rohant egy pár méterrel. Azóta is csak kapkodni tudok utána, mert kihullik a ruhája áttetsző anyaga a kezemből, és már messze jár.

Szedtem a réten Egy csokor szép, illatos Cosinus függvényt

A suliudvaron némán figyelem. Nehéz némának maradnom, amikor üvöltenék az arcába és üvöltenék a világba, és azt akarom valahol belül, mélyen eltemetve, hogy nézzen rám ő is, és nézzen magába is, találja meg azt az elveszett valakit, akit otthagyott egy este a közös, titkos padlásunk ablakon beszűrődő naplementefényében, mielőtt akkor először behajtotta a csöndes fájdalomtól recsegő, pattogó festékbőrű spalettákat.

Színes esernyők Zuhogó esőben is Kiállok értünk Nézd, hullócsillag Kívánj gyorsan valamit Basszus, már késő Hárfázó angyal Leesne a felhőről De hogyan tovább?

Kasszandra Egy évvel voltam idősebb nála, és amikor a házunk előtti játszótéren először találkoztunk, kiröhögtem, mert azt mondta, nem barátkozhat idegenekkel. Elnyújtott hangon, pici, véresre rágcsált szájával komolyan formálta a betűket: főleg nem fiúkkal.

Valamiért az előző szavai meggyőztek arról, hogy be kell bizonyítanom neki, igenis megéri velem barátkoznia. Mindenféle őrült helyekre mentünk, kifeküdtünk a közeli vasúti sínekre, nem törődve a hátunkat döfködő acélszürke kövekkel, sem a melegben felforrósodó fémmel, és elképzeltük, ahogy átdübörög fölöttünk a vonat, grafitszín felhőket pöfögve az égbe, mintha csak a mi felforrósodott lélegzetünk lenne. Amikor meghallottuk a közeledő járat sípolását, felrángattam őt, és kacagva futottunk kézenfogva a közeli jégkrémeshez, ahol a vaksi nénitől könnyű volt elcsenni egy citromos fagyit, vagy a trafikoshoz, aki éppen anyámnak csapta a szelet,


d i ák m un ká k

115

szóval igyekezett közelebb hízelegni magát hozzám, mintha bármi hatással is lehetnék anyám döntéseire. Mindenesetre szereztünk tőle rágót, később meg cigit is. Gyakran jártunk a közelünkben lakó nagyapjához, akinek a padlásán titkos kuckót rendeztünk be magunknak. Amikor már túlságosan fájt neki a szülei veszekedése, vagy engem akasztottak ki anyám szánalmas fogyókúra-tervei, meg erőszakos kérdezgetése a kinézetéről, ide szöktünk el, és eljátszottuk, hogy két gyerek képes magának felépíteni egy világot. Túl régóta nem szóltunk egymáshoz, mégis villámgyorsan csapok le a telefonomra, amikor abból zengeni kezdenek a dallamok, melyeket még ő állított be magának csengőhangnak, mikor megkaptam – neki persze már előbb volt, a szüleid elég naivan azt gondolták, ezzel kárpótolni tudják majd –, és elfog a nosztalgia, ahogy hallgatom: Tenni kéne valami nagyon fontosat… Vérszerződést kötöttünk és békepipát szívtunk, és egyre magasabb kőfalakról ugráltunk le, mert imádtuk az adrenalin pezsgő lüktetését az ereinkben, ahogy arra az egy pillanatra elhihettük, hogy szárnyalni tudunk, mint a zümmögő szitakötők a kertünk bokrai közt, mikor bújócskáztunk. Hallom a fülemben újra meg újra ismétlődni minden eddiginél fájdalmasabban hangzó szavait, melyekkel csupán annyit kért, hogy menjek fel vele a padlásra. Nem tudom, miért futok ilyen gyorsan, hiszen már több mint egy éve gyakorlatilag egy szót sem váltottunk, de talán még mindig érzem, ha szüksége van rám. Tudtam, hogy kiskorában szüksége volt rám: feltételek nélkül szerettem, és ilyennel még sosem találkozott talán, így addig nem is tudta, mire vágyik olyan kétségbeesetten. Egyszer túlságosan elbújt előlem, és amikor újra előkerült, már más ember volt. Tizenöt volt pár napja, és akkor elmentünk az állatkertbe, leugráltunk a gyerekek mászókáiról, aztán este kimentünk a Deákra és ittunk a legolcsóbb sörökből, amit az igencsak megbecsült nyári munkámból származó pénzen vettem, akárcsak a nyakában lógó neonszínű Kossuth-fejet ábrázoló hihetetlenül ronda nyakláncot. Mióta egy törikönyvből megtudtam barátnőm nevének számomra kifogyhatatlan szórakozási alapot nyújtó történetét, nem mulasztottam el egy alkalmat se, hogy kiszórakozhassam magam rajta. Mostanra már csak vigyorogva legyintett rá, és büszkén viselte a nyakláncát is. Ahogy felnéztem a város fényeitől elhomályosult, kissé tétován pislogó csillagokra, majd néztem a lámpafényben fürdő nyakát és a hátravetett aprócska madárfején bóbitaként szálló szőke, pihés tincseit, valahol mélyen tudtam, hogy gyönyörű. Természetesen sosem mondtam neki ilyeneket, és nem is szerettem volna tőle semmit. Azzal oda lett volna minden, a feltétel nélküliség, a vérszerződés, az örökké legjobb barátok. Nem tudhattam, hogy hamarosan anélkül is elvesztem őt. Ahogy ott áll a fényben, emlékeztet arra, amikor egy utolsó, a szám szegletébe illesztett csókkal elbúcsúzott tőlem azon a forró augusztusi napon. Önkéntelenül borzolok a hajamba, úgy, ahogy mindig ő szokta nekem régen, de továbbra is csak tétován állva ott maradok az ajtóban. Már nem azt a helyet látom, ahol a mi csodáink megtörténtek. Megjelentek a pókhálók, a távolságok, a sötét sarkok és a mélyről felsejlő fájdalom a szemében. – Miért hívtál? – nyögöm ki végül. – Te egy kicsit jobban láttál engem, mint a többiek – von vállat egyszerűen. – Azt akarom, hogy még egyszer hasonlíthassak önmagamra, de attól félek, már elfelejtettem, hogyan kell. – Szeretted a ropit nutellával – mondom ki az első dolgot, ami eszembe jut, és nem teljes őrültség. Mégis annak tűnik.

– Az adatokat már összegyűjtöttem – lobogtat meg előttem egy papírt, mely körbe van firkálva betört fejű szmájlikkal. Leizzad a tenyerem. – Tudtál repülni. Hittél a csillagokban – suttogom. – És valahogy elérted, hogy mindenki higgyen benned. Úgyhogy amikor azt mondtad, azért mersz a legmagasabb falakról is leugrani, mert tudsz repülni, hittem neked. Szerintem megtanulhatod újra. Tudod, a szárnyait nem hagyja el az ember, amíg még van valaki, aki hisz bennük. Közelebb ugrik hozzám, széthasad az arcán a napsugár, megölel, és érzem minden hamisságát ebben a betanult reflexhez hasonlító ölelésben. Eltolom magamtól, de előtte megérintem a hátát. Érezni akarom a szárnyait. Ott voltam, amikor az apja inni kezdett, amikor az anyja sírásától menekültél, amikor a nővére csuklóján látott sebekről mesélt, a barátnőjéről, akit a ducisága miatt senki nem akar észrevenni, a fiúról, akinek meghalt a macskája, akit a nagyanyjától örökölt. Tudtam, hogy valami különösen őrült megmentési kényszer miatt mindannyiuk problémáit magára akarta venni, de reménykedtem abban, hogy elég erős leszek ahhoz, hogy az én vállamra is helyezzen pár súlyt, hogy ne roskadjon össze teljesen. Mindenre felkészültem, csak arra nem, hogy egyszer elém áll, és azt mondja, azzá kell válnia, akinek ők látják, hogy segíthessen rajtuk, és legalább ő ne okozzon nekik fájdalmat. Tudta, hogy neki ez sokkal jobban fog fájni, de azt mondta, megéri. Én viszont képtelen voltam végignézni, ahogyan lassan kiszorulok az új, szétplasztikázott életéből. Azon a napon azt hittem, örökre búcsúznunk kell. Most mégis itt állok előtte. Kiugrunk a padlás ablakán; nincs olyan magasan, elég régi a ház. Mégis fáj egy kicsit a lábam, ahogy a földre huppanok. Felkapom a fejem, és nézem, ahogy lassan szárnyal lefelé. Lefekszik a napfényben lekonyult fűre, és mesél, azon a régi, ha-nagy-leszekíró-leszek hangján. – Egyik nap elgondolkodtam azon, hogy mennyire be vagyok zárva. A kétségeimből és fájdalmaimból magam által felhúzott rácsok közé, a saját testem börtönébe, a lakásomba, a városomba, a földre, mert még az a nyavalyás gravitáció sem enged el erőszakosan szorongató markaiból. Arra gondoltam, hogy mennyire kötve vagyok a napi valahány kiló gyümölcs-, kenyér- és mekiadaghoz, a két liter optimális mennyiségű folyadékhoz meg az ábécé betűivel követhetetlenül megjelölt vitaminokhoz és a beosztott menetrendekhez, a HÉV sínjeihez és a villamos ajtózáró csörömpöléséhez, a kiskorunktól belénk sulykolt előítéletekhez és a megrögzött címkézési mániánkhoz. Arra gondoltam, hogy ki szeretnék repülni-szállni az űrbe, egy hajnalon, ami a kedvencem a nap vérszín felpislákolásával, elfeledve mindenféle gravitációt és megfelelő táplálékbevitelt és más embereket, de aztán arra jutottam, hogy kötve vagyok a számomra fontos személyekhez és a levegőhöz is, szóval elég hamar visszazuhannék, és nagyon szorosan hozzá vagyok csomózva a félelmeimhez, úgyhogy azok is visszarángatnának. Megpróbáltam, tudod? Megpróbáltam elfeledkezni róla. A szabadságról. Próbáltam belezárni magam a képekbe és a rendezett ruhákba és sminkekbe és fogszabályzókba és mások által rólam festett leírásokba. Még ez sem sikerült, ami elég nevetséges, hiszen majdnem minden embernek megy. Aztán már nem bírtam tovább, és újra megkerestem magamban azt a mélyre fojtott hangot. Még nem elég erős, de már hallom. Azt mondtam neki, hogy nem baj, ha folyton fájni fog és szétreped majd a szívem, mert bennem van ő, de legalább álmomban érezhetem.


d i ák m un ká k

117

Azóta éjszakánként sámántáncot járok az utca közepén autódudák zeneszójára, hiszek az őrültek minden egyes szavában, szerelmet vallok az egyszer látott ember fénylő íriszének, tengermélyre költözöm fittyet hányva az oxigénre, csillagporos vidékeket járok be társtalanul, szivárványszínre festem a hajam és olvadt csokoládét kenek az arcomra, meztelenül táncolok erdőszéli tündérek lakta réteken, odvakat keresek a fák lombjában, minden ismeretlent ölelésembe vonok az utcán, földet eszem és fényt iszom, napfényt édeskés narancslének, ezüstös holdsugarakat kortyolok gyöngyöző pezsgőként, és még a számat is hosszan nyalogatom utána. Szerinted őrült vagyok? – A szeme szomorú, az arca kipirult. Valahol messze jár, ömlenek a szava, mint valami gyilkos folyó, és túl messze van tőlem, nem tudom elkapni. Arrébb pillant, és amikor folytatja, a hangja karcos. – Álmomban elhiszem, hogy szabad vagyok, pedig akkor is csupán egy illúziókból felépített börtönben vagyok gyermekien tudatlan, őrültnek hitt – és talán valahol mélyen a halvány sejtelemtől, hogy ez csak képzelet, valóban bomlott elméjű – rab. Tudod, elviselhetetlenül rettegtem, hogy már túlságosan is elfeledkeztem arról, hogyan kell repülni, de azt hiszem, te ma emlékeztettél rá. Nem merném azt állítani, hogy tökéletesen értettem minden egyes szavát, de valahol mélyen ismerős az érzés, amiről beszélt, viszont tudom, hogy én már megtanultam vele élni. Talán neki is csak időre van szüksége, hiszen megy ez mindenkinek magától. Hirtelen válik hűvössé az idő, és anyu ma hosszú idő óta először bejelentette, hogy lasagnét fog sütni. Elbúcsúzok tőle, és hazafelé indulok, miközben egészen kimegy minden a fejemből. Másnap az utca végéből az anyja jön át hozzánk. Ki van sírva a szeme. Azt mondja, a kisebbik lányát ma megtalálták az udvarukon. Emeletes házban laknak. A harmadikról ugrott ki. El tudom képzelni az arcát, miután kilépett a piszkosfehér ablakon, abban az egy pillanatban, amíg még nem hat az emberre a gravitáció. Talán akkor végre szabadnak érezte magát. Nem akartam látni a holttestét. Féltem, hogy akkor meglátnám a saját szememmel is, a szárnyai sosem voltak valódiak, különben most épségben lenne. De talán tévedtem. Nem is nekem kell az, hogy higgyek a szárnyaiban. Talán elég, hogy ő hitt bennük újra. És talán akkor már tudta, hogy kicsoda, olyannyira, amennyire még én sem tudhattam. Egyetlen dologban lehettem csak biztos: A szomszéd lányt Kasszandrának hívták.

Illés Kornél

Külföldiek Aragóniai Beatrix udvarában Az alábbi tanulmány a 2014/2015-ös történelem OKTV-re készült pályaművem első részének némileg átdolgozott változata. A célom az volt, hogy megvizsgáljam Aragóniai Beatrix udvarának idegen jellegét és annak hatását a királyné magyarországi megítélésére. A felkészítő tanáraim Herber Attila és Tisza László Tanár Urak voltak, akiknek ezúton is szeretném megköszönni a segítségüket.

Aragóniai Beatrix, Hunyadi Mátyás második felesége, egyike történelmünk legellentmondásosabb nőalakjainak. Mátyás humanista műveltségű történetírói a kultúra terjesztőjeként, a barbár Magyarország civilizálójaként tekintettek rá, a magyar elit jó része azonban pazarló és elkényeztetett asszonyként látta, aki puhánnyá teszi az uralkodót. Az ellene felhozott vádak között hangsúlyos szerepet kapott a külföldi származásúak pozícióhoz juttatása is. Antonio Bonfini, Mátyás udvari történetírója szerint „műveltség és az élvezet iránt érzéketlen magyarok” arra panaszkodtak, hogy „az idegenek nemcsak az aranyat rabolják el, hanem az uralkodó puhánysága folytán idestova az egész országot is”1 Heltai Gáspár az 1575-ben megjelent, Bonfini művére alapozott történeti munkájában2 hasonló panaszokról tudósít, tehát majdnem 70 évvel a királyné halála után is így élt a negatív Beatrix-kép. Nem elszigetelt példa ez a külföldről származó királynéval szemben megnyilvánuló ellenszenvre.3 Az egyik legismertebb ilyen eset II. András feleségének, Merániai Gertrúdnak a meggyilkolása, de utalhatunk itt az 1523-as csúcstalálkozón Habsburg Mária, II. Lajos felesége ellen felhozott vádakra4 is. Ilyen esetekben gyakran visszatérő elem volt a királynékkal szemben felhozott panaszok között az, hogy idegen kegyenceiket juttatták jelentős pozíciókhoz, a magyar előkelők kárára. A következő tanulmányban arra keresem a választ, hogy valóban annyira meghatározó volt-e a Beatrixhez köthető idegen származású személyek száma és jelentősége, hogy az indokolttá tette volna a Beatrixszel szembeni kritikákat.5 Vizsgálatomat kizárólag a Mátyás és Beatrix esküvője (1476) és Mátyás halála (1490) között eltelt évekre terjesztem ki. Teszem mindezt azért, mert Beatrix életének 1476 előtti szakasza még nem lehetett jelentős hatással a magyarországi megítélésére, az 1490-ben pedig valószínű, hogy már egy kialakult Beatrix képpel kell számolnunk, mely képet a Mátyás halálát követő időszak udvartartásának idegen jellege valószínűleg nem befolyásolta jelentősen, hiszen ekkor az ország politizáló lakosságának 1 2 3 4

5

Ld.: Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei. ford.: Kulcsár Péter. Bp., Balassi Kiadó. 1995. 869. p. Heltai Gáspár: Magyar krónika. Bp., Ardói Könyvkiadó. 1943. 488 p. Erről bővebben ld.: Bak János: Királynék bűnbak szerepben a középkori Magyarországon. In: Rubicon, 12. (2001.) 6. sz. 16-19. p. Ld.: Kubinyi András: Habsburg Mária királyné udvartartása és a politika 1521 – 1526. In: Habsburg Mária, Mohács özvegye : A királyné és udvara 1521 – 1531. Szerk. F. Romhányi Beatrix et al. Bp., Budapesti Történeti Múzeum, 2005. 13 – 23. p. A következő összeállítást Balogh Jolán adatgyűjtésére alapoztam, amit Berzeviczy Albert és Csánki Dezső műveiből egészítettem ki néhány szereplővel, illetve a Balogh által is felsorolt személyek életére vonatkozó további adatokkal. A humanisták életével kapcsolatban elsősorban Feuer-Tóth Rózsa művére támaszkodtam – ld.: Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. I. köt. Bp., Akadémiai Kiadó. 1966. (a továbbiakban Balogh, 1966.) 799 p., Csánki Dezső: I. Mátyás udvara. Bp., Magyar Történelmi Társulat. 1884. 193 p., Berzeviczy Albert: Beatrix királyné (1457–1508): Történelmi élet-és korrajz. Bp., Magyar Történelmi Társulat. 1908. (a továbbiakban Berzeviczy, 1908.) 695 p., Feuer-Tóth Rózsa: Art and humanism in Hungary in the age of Matthias Corvinus. Bp., Akadémiai Kiadó. 1990. 179 p.


d i ák m un ká k

figyelme jóval inkább a trónutódlással kapcsolatos kérdések felé fordult.6 Természetesen ebben az időszakban sem hallgattak el a Beatrixet kritizáló hangok, azonban az ekkor keletkezett panaszok7 már nem spontán keletkeztek, hanem az egyes politikai szereplők érdekei mentén, a törekvéseik alátámasztására készültek. Tovább nehezítené a vizsgálatot, hogy Beatrix első férje halála után unokaöccse, a ferrarai hercegi családból származó Estei Hippolit esztergomi érsek székhelyére vonult vissza, ahol udvartartása összemosódott az érsek udvarával, tehát nehéz lenne különválasztani a kizárólag Beatrixhez köthető idegen elemeket.

A királynéi udvar Zsoldos Attila kimutatta,8 hogy az Árpád-korban a királynéi udvarok két jól elkülöníthető részre tagolódtak: egy felsőbb szintre, ahová a királyné bárói rangú tisztségviselői tartoztak, és ami jóval inkább a királyhoz, mint a királynéhoz kötődött; illetve egy alsóbb szintre, ahová az udvar mindennapi életét szervező, a királyné személyéhez jobban kötődő udvari emberek tartoztak.9 A királynéi udvar bárói szintjének belpolitikai jelentősége abban állt, hogy az esetek jó részében a király az ide tartozó tisztségekre is a saját embereit nevezte ki, ezzel mintegy megkettőzve a betölthető bárói tisztségek számát. Ennek a vizsgált korban azért volt rendkívül nagy hordereje, mert a nagybirtokosok kizárólag egy bárói hivatal jövedelmeinek a segítségével tudták finanszírozni az egyre költségesebbé váló életmódjukat.10 Valószínű, hogy ez a kettős tagolódás Beatrix udvarában is megvolt. A bárói szintről meglehetősen kevés adat maradt fenn. Beatrix udvarmestere 1485-ben györgyi Bodó Gáspár volt. Bodó 1486-ban már a királyné főajtónálló mestereként szerepel, ugyanezt a tisztséget 1490-ben Perényi János töltötte be. Rajtuk kívül még Szécsi Miklós viselt bárói tisztséget a királynéi udvarban, mint lovászmester.11 Mindössze ezt a három személyt ismerjük Beatrix bárói közül.12 Bonfini szerint Bodó családja előkelő és gazdag volt, Bodó Gergely 1458-ban tárnokmesterként szolgálta Mátyás királyt. Gáspár együtt nevelkedett a Hunyadi fiúkkal, 1457-ben Hunyadi Lászlóval együtt elfogták, de később kiszabadult.13 Perényi családja régi és jelentős arisztokrata família volt, tagjai a korábbi években és Mátyás alatt is betöltöttek bárói tisztségeket.14 Szécsi Miklós korábban Mátyás udvarában is viselte a lovászmesteri méltóságot.15 Az előbbiekből két következtetést vonhatunk le: egyrészt továbbra is felfedezhető a Zsoldos által megfigyelt tendencia, másrészt pedig az ismert királynéi bárók között nem találunk idegen származásúakat, tehát a külföldiek valószínűleg nem jutottak országos jelentőségű tisztséghez a királynéi udvarban.16 Az udvartartás jóval erősebben kötődött a királyné személyéhez, mint a bárói szint, ennek következtében itt jóval, több külföldivel fogunk találkozni. A következőkben csak azokat az udvarhoz köthető személyeket ismertetem, akik bizonyosan nem magyar származásúak voltak. Hat királynéi titkár neve maradt fenn. Sanctus de Aversa az egyetlen, akiről többet is tudunk, mivel Beatrix egyik általa írt levelében röviden leírja az élettörténetét. Aversában született, pályáját Isabella di Chiaromonte-nál, Beatrix anyjánál kezdte, majd a nápolyi kancellárián dolgozott és háromszor is járt Érdemes azonban megjegyezni, hogy 1490 után Beatrix továbbra is szereplője maradt a politikai életnek, a lépései pedig (pl.: az Ulászlóval kötött házassága, majd a válása) kihatással lehettek a megítélésére, azonban ezeknek a vizsgálta már szétfeszítené az esszé kereteit, hiszen nem kapcsolódtak szorosan az idegenek problémaköréhez. 7 Pl.: a magát Udisnek (azaz senkinek) nevező szerző emlékirata – ld: Kubinyi András: Udvartartás és udvari élet Mátyás király korában. In: Hunyadi Mátyás a király: hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490, kiállítási katalógus. Szerk.: Farbakay Péter et. al. Bp., Budapesti Történeti Múzeum. 2008. (a továbbiakban Kubinyi, 2008.) 22. p. 8 Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Bp., MTA Történettudományi Intézete. 2005. 86 – 123. p. 9 Mivel királynéi udvar szintjeinek latin megnevezéseit övező kétségeket (ld.: Zsoldos A.: i. m. 121-123. p.) figyelembe véve, nem lehet egyértelműen helyesnek mondható terminológiát meghatározni, ezért a következőkben, szükségmegoldásként, a királynéi bárókat magában foglaló szintre a „bárók”, az udvar mindennapi életét megszervező tisztségviselők összességére pedig az „udvartartás” kifejezéseket fogom alkalmazni. 10 Ld.: E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Bp., Officina Nova. 1990. (a továbbiakban E. Kovács, 1990.) 73-74. p. 11 Kubinyi, 2008. 28. p. 12 Ld.: Balogh, 1966. 696. p. 13 A Pallas Nagy Lexikona – elérhető az interneten: http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/014/pc001424.html#5 (letöltés dátuma: 2015. 02. 07.) 14 A Pallas Nagy Lexikona – elérhető az interneten: http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/081/pc008113.html#7 (a letöltés dátuma: 2015. 02. 07.) 15 Kubinyi, 2008. 28. p. 16 Itt érdemes megjegyezni, hogy az adatok csekély száma miatt, nem lehetünk teljességgel biztosak a fenti kijelentés helyességében, azonban a két ismert bárói tisztségviselő személye, illetve az, hogy az egyikük két különböző tisztséget is betöltött a királynéi udvarban, valószínűvé teszi, hogy a többi királynéi báró is abból a körből (királyhoz kötődő magyar arisztokraták) került ki, ahonnan a három ismert tisztségviselő. 6

119

Magyarországon kiküldetésben mielőtt Beatrix felfogadta. Királynéi titkárként tevékenykedett továbbá Giovanni Nicolo Coregio, Benedictus Lopis, Ioanne Candid, Thomaso Maxim és Sanctoro Bersano is. A neveik alapján valószínűleg külföldiek voltak.17 Sanctoro Bersano a titkári tiszte mellet gyakran szállította Beatrix bizalmas üzeneteit is. Beatrix számtartója 1486-tól 1491-ig, a neve alapján a lombardiai Brescia-ból származó Philippus de Brixia kalocsai kanonok volt. Juon Monhajonak, aki kulcsárként szolgálta Beatrix-et, valószínűleg szintén gazdasági jellegű feladatai lehettek, hasonlóan Bernardo Vidalhoz, aki egy személyben volt írnok, számvevő és futár, a Budáról küldött követjelentések pedig igen befolyásos emberként hivatkoztak rá. Három udvari pap neve maradt ránk, ők is mind idegen származásúak. A dominikánus Antonius de Zara, mint gyóntató (confessore) szerepel 1480-ban. Őt Beatrix ki akarta neveztetni modrusi püspöknek, a pápa azonban Raguzai Kristófnak szánta ezt a tisztséget. Az ügyet végül Beatrix apja, Ferdinánd nápolyi király simította el, a püspökséget pedig a pápa jelöltje kapta meg. Beatrix udvari papja volt még Andrea da Altavilla, aki Berzeviczy Albert18 szerint egyúttal gyóntatóként is szolgálta a királynét. 1489-es halála után a helyét Jacomo da Parma vette át. Szintén udvari papként szerepel Lodovico da Verona 1490-ben. Beatrix udvarhölgye volt Antoanette salernói grófnő, aki Lévai Vajdafi Jánoshoz ment feleségül. Szintén az udvarhölgyek között szerepel még Madona Coma, illetve Aloysia és Isabella, róluk semmi közelebbit nem tudunk. Rajtuk kívül még Beatrix udvarához tartozott egy Margherita nevű nő, aki valószínűleg szintén udvarhölgy volt. Itáliai származású volt az az udvarhölgy, aki Beatrix uszályát vitte a királyi pár esküvőjén. Szintén Beatrix udvarához tartozott az a komorna, aki szépségével annyira elbűvölte Rangoni Gábor egyik rokonát, Angelo Benigno-t, hogy az feleségül akarta venni. Berzeviczy valószínűnek tartja, hogy ő is olasz volt.19 Három személy familiaris-ként szolgálta Beatrixot. Nicolaus de Castro Segnie-ről biztosan tudjuk, hogy itáliai volt,20 ezt a neve alapján a szintén familiaris-ként említett Francisco da Palude-ről is feltételezhetjük. Michael Polnar esetében azonban a névből nem vonhatunk le egyértelmű következtetést és sajnos más adat nem áll a rendelkezésünkre. Perotto de Vesach-ról azonban nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy olasz volt. 1476-ban még Ferrarában szolgált, Magyarországon a zólyomi ispáni tisztet is viselte. Valószínűleg erős kapcsolata volt Beatrixszel, mivel ránk maradt egy dokumentum, amely arról tudósít, hogy Perotto 1500-ban eladta a Libád községben fekvő birtokát, mert családjával együtt kénytelen volt követni az Itáliába visszatérő Beatrixet.21 Érdekes továbbá, hogy Perotto a király udvari emberei között is szerepel, mint aulae familiaris. Az uralkodók familiarisai rendkívül sokféle feladatot elláthattak, például gyakran alkalmazták őket futárként. Beatrix udvarának vizsgálatakor azonban külön, futárként megnevezett személyeket is találunk. Ilyen minőségben szolgálták a királynét Lodovico de Parma Cavallaro, Paolo Corvato, Benedetto de Leyra és Alfonso Cavallaro. Közülük Lodovico de Parma Cavallaro Mátyást is szolgálta. Ebből arra következtethetnénk, hogy a futári feladatok ellátására Beatrixnek külön személyzete volt, könnyen lehet azonban, hogy a fentebb említett személyek is a familiárisok közé tartoztak, a futár megnevezés pedig azért tapadt hozzájuk, mert a nevüket egy ilyen minőségben elvégzett feladat kapcsán őrizték meg a források. Beatrix udvarához tartozott továbbá Nardella di Nola (más néven Nardella Parmesana), a királyné dajkája, illetve Nardella férje Sebastiano Viola. Birtokadományban is részesültek, Mátyástól Garignica várát és uradalmát kapták meg. A király az adománylevelében kiemeli Nardella Beatrixnek tett szolgálatait.22 A fiuk Francesco Vila diósgyőri várnagyként (provisor) szolgálta Beatrixet. Szintén diósgyőri várnagyként működött Bernardino Monelli da Crema, aki később a máramarosi sókamara grófja lett. Ezen kívül palotagrófi címet is viselt, Berzeviczy valószínűnek tartja, hogy az óbudai királynéi várban.23 Páviai Albert 1481-ben Mátyás familiárisaként szerepel, később pedig Beatrix diósgyőri ispánja lett.24 Ugyan nem egyértelmű, hogy Baptista Canano orvos és Egano de Floreno sebész a király, vagy a királyné udvarához tartozott-e (valószínűleg mindkettőhöz), de a Magyarországra érkezésük egyértelműen 17

18 19 20 21

22

23 24

 azért tartottam fontosnak megjegyezni, mert a korszakban gyakran előfordult, hogy olasz, vagy latin nyelvű iratokban a magyar neveket is Ezt lefordították. Esetünkben valószínűleg nem erről van szó, a fent felsorolt személyek feltételezhetően valóban olaszok voltak. Berzeviczy, 1908. 397. p. Berzeviczy, 1908. 388. p. italicus familiaris-ként szerepel – ld.: Balogh, 1966. 696. p. Berzeviczy Albert: Aragóniai Beatrix királyné életére vonatkozó dokumentumok. Bp., Magyar Tudományos Akadémia. 1914. (a továbbiakban Berzeviczy, 1914.) 405-407. p. A dajkák birtokadományozással, vagy kiváltságolással történő jutalmazása nem volt szokatlan jelenség a magyar történelemben, az Árpád-korból több hasonló esetről is van tudomásunk, igaz általában a szülők javadalmazták a gyermekeik dajkáit. – ld.: Zsoldos A.: i. m. 108-110. p. Berzeviczy, 1908 389. p. Erről Csánki Dezső tudósít. Valószínű, hogy itt a „diósgyőri ispán” alatt a diósgyőri váruradalom vezetőjét kell értenünk. – ld.: Csánki Dezső: i. m. 35. p.


d i ák m un ká k

Beatrixnek köszönhető. A király és a királyné orvosa korábban Bressai Ferenc volt, aki már Mátyás és Beatrix házassága előtt is a király szolgálatában állt. Bressai Ferenc 1487-es halála után Beatrix a nővéréhez, Aragóniai Eleonórához, Estei Herkules ferrarai herceg feleségéhez, fordult azzal a kéréssel, hogy küldjön Magyarországra egy orvost és egy sebészt, akik átveszik Ferenc helyét. Eleonóra teljesítette a kérést és elküldte Baptista-t és Egano-t. Bonfini tudósít róla, hogy Beatrix Itáliából kertészeket hivatott. Szintén ő írja le, hogy olyan mestereket is hívott az udvarba, akik római, szicíliai és francia recept szerint készítették a sajtokat.25 A királynének saját szakácsai is voltak, közülük név szerint csak Pál mestert ismerjük. Ugyan Pál nevéből nem állapítható meg a nemzetisége, és a nevén kívül mást nem tudunk, azonban az itáliai ételek egyre gyakrabban szerepeltek a király és a királyné asztalán, ezért talán nem megalapozatlan a feltételezés, hogy Beatrix szakácsai között valószínűleg volt olasz, még ha nem is maga Pál mester. Beatrix kíséretében érkezhetett Magyarországra a humanista Francesco Arragoni, aki egy Lodovico il Moro milánói hercegnek írt levelében arról számol be, hogy Beatrix felolvasója volt. Ugyanebben a levelében említi, hogy lovagi ranggal rendelkezett, tehát valószínűnek tűnik, hogy Beatrix kíséretében volt, akkor, amikor Mátyás a királyné koronázása után a nápolyi kíséret legjelesebb tagjait lovaggá ütötte. A levélben szintén megemlékezik arról, hogy Aragóniai Ferencet is felolvasóként szolgálta egészen annak haláláig, tehát valószínűleg 1484-ben visszatért vele Nápolyba.26 1484-től Beatrix felolvasója Hieronimo Forte de Thezamo volt, aki egészen 1486-os haláláig szolgálta a királynét, a helyét pedig Antonio Bonfini vette át. Bonfini esetében problémás megítélni, hogy beletartozik-e abba a körbe, aminek a vizsgálatát célul tűztem. Ugyan Beatrix szolgálatában állt, azonban nem az ő hívására, hanem önálló megfontolásból jött Magyarországra. A Beszélgetés a szüzességről és a házasélet tisztaságáról című munkájának előszavában azt írja, hogy Beatrix híre ihlette meg őt,27 ez alapján azt hihetnénk, hogy miatta érkezett. Elgondolkodtató azonban, hogy Bonfini Mátyásnak és Beatrixnek is ajánlott a műveiből,28 a Magyarországra érkezésekor pedig először Mátyás királyt kereste föl Retz-ben és csak a következő évben, 1487-ben mutatkozott be az udvarnak. Ez alapján valószínűnek tűnik, hogy Bonfininek nem voltak határozott szándékai a Magyarországra érkezésekor, mindössze szeretett volna vagy a király, vagy a királyné udvarában elhelyezkedni. Beatrix különösen nagy hangsúlyt fektetett az udvara zenei életére. Saját énekkarral rendelkezett, aminek a létszáma 1483-ban tizenhárom fő volt. Ez akkoriban átlagosnak számított, az egyházi és az udvari énekkarok általában tizenkét-tizenhárom főt számláltak. Az énekkar vezetője a flamand énekes és zeneszerző Johannes Stokhem volt. Ferrarából érkezett Magyarországra kor egyik kiemelkedő lantjátékosa a szintén flamand származású Pietro Bono. Pietro másfél-két évig tartózkodott Budán, Beatrix valószínűleg kedvelhette a muzsikáját, hiszen egyik betegsége alatt ő szórakoztatta. A királynénak saját orgonistája is volt, az olasz Dániel mester. 1489-ben Beatrix a ferrarai herceg közbenjárásával szeretett volna szerződtetni egy Paolo nevű orgonistát. Személyesen azért nem járhatott el az ügyben, mert Paolo épp Zsigmond osztrák herceg szolgálatában állt, akivel Magyarország ekkoriban ellenséges viszonyban állt. Estei Herkules el is küldte Zsigmond udvarába az egyik udvari kántorát, Paolo egyik barátját, hogy beszélje meg vele az ajánlatot, de Paolo időközben Habsburg Miksához szegődött, ahonnan nem lehetett elcsábítani. A levelek nem írnak ennél bővebben Paolo kilétéről, E. Kovács Péter azonban a kor elismert orgonajátékosával Paul Hofheimerrel azonosítja.29 Bizonytalan, hogy Paolo kinek a helyét töltötte volna be az udvarnál. Csánki Dezső30 szerint 1489-ben maghalt az olasz származású Dávid mester Mátyás udvari orgonistája és az ő helyére érkezett volna Paolo. Balogh Jolán,31 azonban azt írja, hogy a királyné orgonistája, Dániel mester halt meg és az ő helyét vette volna át Paolo. Berzeviczy Albert32 szintén megemlékszik az esetről, de ő csak azt említi, hogy az elhalálozott orgonista olasz volt, a nevét nem írja le. E. Kovács Péter szintén Daniele mesterről Beatrix orgonásáról beszél.33 Mindezek alapján valószínűnek tűnik, hogy Paolo valóban Dániel mester helyére érkezett volna. Beatrix 1483-ban Lorenzo de Medici pártfogásába ajánlotta Stefano Paone da Salerno-t, aki azért ment Firenzébe, hogy neki és a királynak orgonát készítsen. Azonban a titulusából (nostro Mastro d’organi) nem derül ki egyértelműen, hogy Beatrix udvarához tartozott és a címében csak a királyi többes teszi indokolttá 25

26 27 28

29 30 31 32 33

„… konyhakertészeket, kert- és mezőgazdászokat is hozott Itáliából; olyanokat is hívott, akik a sajtot római, szicíliai, francia módon készítették.” – Bonfini, A.: i. m. 869. p. Aragóniai Ferenc 1476 és 1484 között Magyarországon tartózkodott. Valószínűleg itt szegődött a szolgálatába Arragoni. Ld.: Pajorin Klára: Aragóniai Beatrix szerepe Mátyás irodalmi mecenatúrájában. In: Irodalomtörténeti Közlemények. 115. (2011.) 2. sz. 158-167. p. Mátyásnak a Hermogenes Rhetorica-jának és Herodianus történeti művének latin fordítását, illetve a Corvin-ház eredetéről szóló írását (Libellus de Corvinae domus origine), Beatrix-nek pedig a szülővárosának történetét (Historia Asculana) és a már említett Beszélgetés a szüzességről és a házasélet tisztaságáról (Symposion de virginitate et pudititia coniugali) című művét. Ld.: E. Kovács Péter: Hétköznapi élet Mátyás király korában. Bp., Corvina Kiadó. 2008. (a továbbiakban E. Kovács, 2008.) 96. p. Csánki D.: i. m. 76. p. Balogh, 1966. 688. p. Berzeviczy, 1908. 317. p. Ld.: E. Kovács P, 2008. 96. p.

121

a többes számot, vagy arról van szó, hogy Stefano a király és a királyné közös orgonistája volt. Az a tény, hogy a királynak és a királynénak készítette az orgonát Firenzében a második esetet teszi a valószínűbbé. Megfordult a királynéi udvarban Jacques de Barbireau is, aki Habsburg Miksa udvarából érkezett, de néhány napnyi budai tartózkodás után Beatrix a saját kérésére elbocsátotta. Beatrix egy 1486-os levelében említi Mecchino Francese-t, mint muzsikusát. Valószínűleg francia volt. Egy másik levelében arra kérte Aragóniai Eleonórát, hogy a nevében fogadjon fel egy Simonello Todisco nevű énekest. A kérés teljesüléséről nem tudunk Rajtuk kívül még egy sor idegen származású zenészt említenek a források, név nélkül. Beatrix-nek volt egy nápolyi harsonása, illetve egy szintén olasz énekese (róla a velencei Tízek Tanácsának egy levele ír, mint egy Nápolyból származó, ebben az időben Beatrix szolgálatában álló ötvös testvére). Beatrix egyik levelében arra kérte Eleonóra ferrarai hercegnét, hogy juttasson el egy levelet Palude Ferencnek, akinek fel kell fogadnia néhány római énekest, akik szerettek volna Beatrix-hez szegődni. Tudjuk, hogy Palude meg is egyeztett az énekesekkel. Szintén Eleonóra egyik levele említi, hogy bizonyos firenzei énekesek elfogadták Beatrix meghívását. A ferrarai herceg egy 1486-os követutasításában megemlítette Beatrix egy francia származású énekesét (lehetséges, hogy azonos Mecchino Francese-vel). Összegezve az előbbieket: a királynéi udvartartás tagjai között jóval több az idegen elem, sőt egyes tisztségviselőknél (például az udvari papoknál, vagy a királynéi titkároknál) kizárólag idegenekkel találkozunk. Ugyanakkor ezek a tisztségek sem a belőlük származó anyagi javak, sem a velük járó hatalom tekintetében nem lehettek különösebben jelentősek.

Idegenek az udvaron kívül A következőkben azokat a külföldi származású személyeket szeretném összegyűjteni, akik bár nem rendelkeztek tisztséggel a királyi udvarban, mégis Beatrixhez köthetők. E személyi kör legnagyobb létszámú csoportját a különböző iparosok alkották. A királyné szolgálatában álltak olasz selyemszövők. 1486-ban arra kéri Eleonórát, hogy továbbítson két levelet Symonello da Todisco-nak, amit a selyemszövői írtak. A királyné arról is ír, hogy Symonello-t szeretné a szolgálatába fogadni, mivel ért az aranyfonáshoz. Symonello valószínűleg elfogadta a felkérést, mivel 1489-ben Beatrix a szolgálatában álló Mastro Simonello aranyfonó mesterről ír a ferrarai hercegnek. Simone, Beatrix Nápolyból származó szabója, sokszor tartózkodott külföldön, Beatrix gyakran kérte Eleonórát, hogy továbbítson neki leveleket. 1490-ben Estei Hippolit számadása tudósít arról, hogy Beatrixnek volt egy Martinello nevű szabója, aki nagy valószínűséggel a Simone nápolyi szabó testvére volt (Eleonóra 1487-ben azt írta Beatrixnek, hogy a Beatrix Mastro Simone-nak küldött leveleit átadta Martinello-nak, Simone testvérének. Valószínűnek tűnik, hogy Mastro Simone azonos a nápolyi Simone-val). Beatrixszel érkeztek Magyarországra olyan gyógyszerekkel is foglalkozó specialisták, akik cukros süteményeket tudtak készíteni. Szintén a királyné szolgálatában állt a Nápolyból származó Santoro nevű ötvös mester, akinek a testvére a királyné énekese volt. A különféle iparosok pontos létszámát és jelentőségüket nehéz pontosan meghatározni, hiszen nem tudhatjuk, hogy hány selyemszövő, illetve hány cukros süteményekkel foglalkozó specialista dolgozott a királynénak. Abból viszont, hogy rajtuk kívül mindössze két szabót egy aranyszövéssel foglalkozó mestert és egy ötvöst ismerünk, arra következtethetünk, hogy valószínűleg nem volt különösebben magas a Beatrixnek dolgozó külföldi mesterek létszáma.34 A jelentőségüket szintén nehéz lenne megmondani, hiszen nem tudhatjuk, hogy másnak is dolgoztak-e. Az viszont egyértelmű, hogy a megjelenésük nem számított újdonságnak, hiszen Beatrix megérkezése előtt is tevékenykedtek olasz származású mesteremberek Budán.35 A Beatrixszel kapcsolatban álló humanistákat szintén ide sorolhatjuk, bár ők jóval lazábban kötődtek a királynéhez, mint az iparosok. Közéjük tartozott Francesco Bandini de Baroncelli, Mátyás egyik legjelentősebb humanistája. Bandini Firenzében született, majd Rómába, végül Nápolyba költözött. A költözések pontos időpontját nem ismerjük, de 1474 és 1476 között biztosan Ferdinánd nápolyi királyt, Beatrix apját szolgálta, 1476-ban pedig a Beatrixet Magyarországra követő kíséret tagja volt. Magyarországon Mátyás familiárisa lett, majd követként szolgálta a királyt. Bandini még Firenzében kapcsolatban állt a kor egyik legjelentősebb neoplatonistájával Marsilio Ficino-val, Magyarországon pedig a neoplatonizmus egyik legjelentősebb alakjává vált. Nehéz megítélni, hogy Pietro Ransano hogyan kapcsolódott Beatrixhez. A királyné bízta meg Ransanot a Magyarország történetét taglaló munkájának (Epithoma rerum Hungrararum [A magyarok történetének rövid foglalata]) megírásával, ami lényegében Thuróczy János Chronica Hungarorum-jának kivonata. Ennek ellenére nem Beatrix hívására érkezett Magyarországra, hanem a Beatrix apjának, a nápolyi királynak a követeként, ráadásul egy olyan ügyben ami „hivatalosan” nem is kötődött Beatrixhez: Ferdinánd király és családja üdvözletét kellett továbbítania, Corvin János és Bainca Maria Sforza eljegyzésének alkalmából. Azonban valószínű, hogy 34 E nnek magyarázatát valószínűleg abban kell keresni, hogy a Beatrixnek készített cikkeket inkább Itáliából rendelték meg. 35 Ld.: Balogh Jolán: Mátyás király és a művészet. Bp., Magvető Könyvkiadó. 1985. (a továbbiakban Balogh, 1985.) 355-56. p.


d i ák m un ká k

ez a feladat csak egyfajta „fedőtevékenység” volt, ténylegesen Beatrix trónörökössé tételén kellett munkálkodnia, tehát valójában Beatrix miatt érkezett Magyarországra. A humanisták életével kapcsolatos, fentebb ismertetett adatok fényében kijelenthetjük, hogy Beatrixnek nem volt különösebben jelentős szerepe a magyarországi humanizmus fejlesztésében. Valószínű, hogy a korábban említett Bonfini nem kifejezetten miatta érkezett Magyarországra, Bandini pedig, ugyan Beatrix kíséretében érkezett, mégis Mátyás szolgálatában tevékenykedett. Ugyanakkor biztosak lehetünk benne, hogy a királyné nem volt teljesen érzéketlen a humanizmus iránt, hiszen Ransanonak ő adott megbízást a történeti műve megírására, valamint a könyvtárának összetétele is ezt bizonyítja.36 Érdekes adalék Beatrix és a magyarországi humanizmus kapcsolatához a magyar neoplatonista kör Beatrix-ellenessége. A politikai kérdésekben is együttműködő csoportosulás a kor vezető magyar humanistáit (Báthory Miklós, Váradi Péter, Garázda Péter, Geréb László, Nagylucsei Orbán) tömörítette. Kulcsár Péter szerint a filozófiai kérdések mellett a Beatrixszel szembeni ellenséges viszony is összekötötte a tagokat.37 Ennek azért lehet nagy jelentősége, mert a kör tagjai művelt és nagy politikai befolyással rendelkező személyek voltak, tehát az ő Beatrix-ellenességük jelentős hatást fejthetett ki a királyné magyarországi megítélésére. Az iparosok és a humanisták mellett ebbe a csoportba sorolhatjuk még Beatrix Magyarországon tartózkodó családtagjait. Közülük Aragóniai János és Estei Hippolit jutottak jelentős pozícióhoz Magyarországon, mind a ketten az esztergomi érseki méltóságot kapták meg. Aragóniai János, fiatal kora ellenére, jelentős személyiség volt a Pápai Államban. 1477-től bíboros, valamint pápai legátusként is működött Magyarországon. Az esztergomi érsekséget 1480-ban adományozta neki Mátyás, a pápa azonban még nem tudta megerősíteni a kinevezést, mivel az előző esztergomi érsek, Beckensloer János, aki korábban Mátyás örök ellenségéhez III. Frigyes német-római császárhoz szökött, nem volt hajlandó lemondani a méltóságról. Így Aragóniai János, mint adminisztrátor élvezhette volna az a kinevezéséből származó jövedelmeket, ő viszont úgy határozott, hogy az érsekség minden jövedelmét helyezzék letétbe a káptalannál az ügy elrendeződéséig. Végül 1484-ben foglalhatta el hivatalosan is az érseki széket, azonban 1485-ös váratlan halálával újra megürült a tisztség. Mátyás új jelöltje Beatrix unokaöccse, az ekkor hat éves Estei Hippolit volt. A pápai megerősítés viszont ebben az esetben sem jött meg. Ennek oka, hogy a Rómában elhalálozott egyházi vezetők javadalmait a pápa szabadon eladományozhatta, a vatikáni jelölt pedig Ascanio Sforza bíboros volt. Ennek ellenére Mátyásnak sikerült elérnie, hogy 1487-től Hippolit legyen az esztergomi érsek. A király udvarában tartózkodott még Beatrix öccse Aragóniai Ferenc, aki Beatrixszel együtt érkezett Magyarországra és 1484-ben tért vissza Itáliába. Ő nem viselt tisztséget, érkezésének célja az volt, hogy Mátyás udvarában hadviseléssel kapcsolatos ismereteket sajátítson el. Tervbe volt véve, hogy Beatrix másik unokaöccse Estei Ferdinánd is Magyarországra jönne, hogy, Ferenchez hasonlóan, katonai ismerteket szerezzen, ez azonban Mátyás halála miatt meghiúsult. Rajtuk kívül még Magyarországon tartózkodott az Esték Izabella nevű nőrokona, akiről semmi közelebbit nem tudunk. Beatrixnek jelentős szerepe lehetett abban, hogy Mátyás két rokonát is fontos tisztségekkel ruházza fel. Az Estei Hippolitot esztergomi érsekké kinevező okiratban Mátyás azt írja, hogy „legkedvesebb neje iránti halhatatlan szerelem mellett az a rokonszenv és vonzalom indította, melyet nejének testvére iránt táplált s ama kötelességérzete, hogy neje atyjának tőle telhetőleg kedveskedjék”,38 arra, hogy korábban Aragóniai Jánost nevezze ki esztergomi érsekké. Mindemellett figyelemre méltó, hogy Beatrix rokonsága ugyan jelen volt Magyarországon, de nem különösebben nagy számban, ráadásul mindössze kettejük nyert el országos jelentőségű méltóságot és ők sem egyszerre. Az igazán kirívó egyedül Estei Hippolit életkora volt.

Összegzés Az előbbiekből kiviláglik, hogy kizárólag a külhoni származásúak szerepe nem tenné indokolttá a Beatrixszel szemben megnyilvánuló kritikákat. A királynéi udvar valóban jelentős hatalommal és anyagi előnyökkel járó bárói tisztségeit viselők között valószínűleg nem voltak külföldiek. Az idegenek jelentős számban a királyné udvartartásában voltak jelen, azonban ezek a pozíciók nem voltak annyira jelentősek, hogy kiválthatták volna a magyarok irigykedését. Ugyan kerültek Beatrixszel rokoni kapcsolatban álló személyek nem a királynéi udvarhoz köthető, de országos jelentőségű pozícióba (Aragóniai János, Estei Hippolit), azonban ezeket elszigetelt eseteknek tekinthetjük, korántsem beszélhetünk a Beatrixhez köthető idegenek tömeges térnyeréséről. 36

37

38

Beatrix könyvtára körülbelül 50-100 kötetet tartalmazhatott, ebből ma 25-öt ismerünk. Az ismert művek alapján Beatrix könyvtárában a csillagászat, a zene, a patrisztika, a történelem, illetve a klasszikus és humanista irodalom volt túlsúlyban. Ezzel szemben két kortársa, Aragóniai Eleonóra (Beatrix testvére) és Charlotte de Savoie, könyvtáraiban az ájtatossági művek és a szórakoztató irományok tették ki a könyvek többségét. – erről bövebben ld.: Csapodi Csaba: Beatrix királyné könyvtára. In: Magyar könyvszemle. 30. (1964.) 3. sz. 221. p. Ld.: Véber János: Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve, Doktori (Ph.D) értekezés 59-61. p. – a mű elérhető az interneten: https://btk.ppke.hu/phd/tortenelemtudomany/veber_janos_balazs/disszertacio.pdf (letöltés dátuma: 2015. 02. 14.) Berzeviczy, 1908. 219. p.

123

Ujvári Márton 11.D

„Jobban teljesít-e Magyarország és a visegrádi négyek?” Ez a pályamunka a földrajz OKTV-re készült, a remekül emészthető „Magyarország és Kelet-Közép Európa országainak változó helyzete a nemzetközi társadalmi, gazdasági fejlettségi ranglistákon” témában, összesen 20 oldalnyi terjedelemben. A figyelemfelkeltés érdekében a pályamunka végül a „Jobban teljesít-e Magyarország és a visegrádi négyek?” címet kapta és a témának elsősorban ezt az oldalát ragadtam meg. A témaválasztás egyik részről kieséses alapon történt, hiszen ehhez a témához tudtam a legtöbb háttértudást felmutatni. Másik részről azonban már önmagában annak a meghatározásában sincs teljes egyetértés a szakmán belül, hogy mivel lehet mérni egyes országok társadalmi, gazdasági fejlettségét, illetve ha mérjük, akkor ezek összehasonlíthatóak-e egymással, ez adta a munka érdekességét elsősorban. Viszonylag nagy terjedelmet szántam a bevezetésre, illetve a különböző mérőszámok ismertetésére. A pályamunka ezen részei sikerültek szerintem a legjobban, így ezt a két fejezetet emeltem ki. Szeretném megköszönni Szeiman tanár úrnak a felkészítést, illetve a pályamunka megírásában nyújtott segítségét, Tisza tanár úrnak pedig az előző két év földrajztanítását, a komolyan versenyzésre való bátorítást, majd következzen a pályamunka első két fejezete.

1. Bevezetés Államok vagy egyes térségek gazdasági teljesítményét a médiában sokszor GDP-vel vagy GDP/fővel mérik, sajnos sokszor a PPP-n számolt változatot összekeverve a „sima” GDP-vel és GDP/fővel. Ezeken kívül természetesen léteznek egyéb statisztikák, mérőszámok (GNP, GNP/fő), de ma már talán túl sok helyen leginkább ezt a két értéket használják két (vagy több) ország gazdasági teljesítményének összehasonlításakor. A társadalmi, gazdasági fejlettség mérése már keményebb dió. Itt érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkodni. A gazdaság fejlettségénél csak a puszta gazdasági teljesítmény számít, esetleg a GDP szektorok közötti megoszlása is mérvadó, vagy esetleg nem is a szektorok, hanem a szektorokon belüli ágazatok számítanak? Egy társadalom akkor fejlett, ha magas a születéskor várható élettartam, esetleg akkor, ha magas az átlagkereset, jó az oktatás, vagy talán akkor, ha a lehető legkisebbek a jövedelmi egyenlőtlenségek a bértábla alsó és felső széle között? Ez csak pár szempont, amelyek alapján máris más és más statisztikákra van szükség. Ezek közül megkísérlek minél többet elemezni, de borítékolható, hogy lesz olyan statisztika, ami nem kerül be a pályamunkámba pusztán az ilyen mutatók hatalmas mennyisége miatt. Kelet-Közép-Európának a pályamunkában a visegrádi országokat fogom tekinteni, hiszen habár léteznek más definíciók a fogalomra, ez a legelterjedtebb értelmezése. A különböző mérőszámok és ranglisták, valamint az azokat elkészítő szervezetek bemutatása után először egyenként mutatom be az országok helyzetének változását a rendszerváltásuk óta, ezekből megpróbálok következtetéseket levonni, majd egymással, a KGST volt tagjaival és más térségek hasonló fejlettségű államaival hasonlítom össze őket. A pályamunkám célja nem elsősorban az országok adatainak összehasonlítása, hanem sokkal inkább annak vizsgálata, hogy az egyes országokban végbemenő gazdasági-társadalmi változások hogyan befolyásolták ezen mérőszámok alakulását.


d i ák m un ká k

125

2. Mérőszámok, ranglisták

Matematika projekt a 11. évfolyam fakultációs csoportjában

Mielőtt a különböző mérőszámokat elemezném, fontosnak tartom leszögezni, hogy a pályamunkában felhasznált pénzügyi adatok (GDP/fő, GNI/fő) mind a Világbank adatbázisaiból származnak, hiszen ezeket találtam a legáttekinthetőbbnek. Fontos, hogy egy adatközlőtől származzanak a statisztikák, hiszen egyes mutatók eltéréseket mutathatnak, ha az IMF adatait hasonlítanám össze a Világbank adataival. A gazdaság összteljesítményét sajnos túl sok helyen keverik össze az ország fejlettségével, pedig a kettő között igen jelentős különbség van, leginkább az össz-GDP, mint mutató félreértése miatt (pl.: Kína PPP-n számolt GDP-ben világelső, mégsem tekinthető fejlett országnak, Izlandot viszont az egyik legfejlettebb országnak tartják, az össz-GDP-je tekintetében csupán a 140. helyen áll ugyanazon a ranglistán). Pont emiatt felelőtlenség abban a tudatban élni, hogy a GDP-növekedés automatikusan az életminőség javulásához vezet, hiszen a szocializmus alatt egyáltalán nem, vagy lassan megtérülő állami beruházásokkal mesterségesen magasan tartott gazdasági növekedés sem növelte az alacsonyabb növekedéshez társuló nyugati mértékkel az életminőséget. A GDP/fő már értékesebb adat ebből a szempontból, hiszen a nagyobb országoknak már nincs előnyük puszta méretük miatt, könnyebben összehasonlítható értékről van szó. A jólét mérésére a sok helyütt az egyszerűség kedvéért használt GDP/fő alkalmatlan, ahogy a GNP/fő is, ha az országban sok a külföldi befektető, vagy épp ellenkezőleg, az országnak nagy befektetései vannak külföldön. Az előbbi azért, mert a külföldről származó jövedelmeket egyáltalán nem foglalja magában, míg az utóbbiból a külföldi tulajdonú cégektől származó jövedelmek hiányoznak. Például: Hazánk GDP/főjébe nem számít bele a MOL által külföldön szerzett profit és jövedelem, míg a GNP/főben nincs benne a kecskeméti Mercedes-gyár által előállított és az országban maradó érték. Az előző kettőhöz képest viszonylag ritkán használt GNI/fő pontosan ezeket a hibákat küszöböli ki, a GDP-hez hozzáadja a GNP külföldön keletkezett részét, majd az összegből kivonja az országból kivitt jövedelmet. Az így kapott számot csupán el kell osztanunk az ország lakosságával és máris jobb rangsort kapunk a jövedelmek, így az életszínvonal megítéléséhez. PPP-n számolt, vagyis egymással jól összehasonlítható adat azonban a Világbank adatbázisában nem található az EU-csatlakozás előttről több országról, köztük Szlovákiáról és Lengyelországról sem, így ezeket az országokat kénytelen leszek a PPP-n számolt GDP/fő alapján összehasonlítani a többi országgal. Az utóbbi pár évben, ha az országok társadalmi-gazdasági fejlettségét és nem pusztán a teljesítményét akarjuk mérni, majd ez alapján az országokat rangsorba állítani, akkor csupán elő kell vennünk a legfrissebb HDI rangsort. A HDI statisztikákat az ENSZ készíti el 1998 óta évente, az egész világra kiterjedően, 0 és 1 között értékelve az országok fejlettségét. Kiszámítása egy bonyolult képlet segítségével történik, a PPP-n számolt GNI/fő, a születéskor várható élettartam és az iskolában töltött évek számának figyelembevételével. A GNI/főt a jövedelmek, így az életszínvonal, a születéskor várható élettartamot az egészségügy, az iskolában töltött évek számát pedig az oktatás mérőszámaként használják. 2010-től a HDI megállapítására új képletet kezdtek alkalmazni, ezért az összehasonlítást nagyrészt a 2010 és 2014 közötti időszak alapján fogom megtenni, a rendszerváltás és 2010 közötti időszakot csak a trendek szempontjából vizsgálom a többi mutató szempontjából is. Sokat elmond egy társadalomról a korrupció mértéke, hiszen habár nem figyelhető meg egyenes arányosság egy ország jóléte és a korrupció elterjedtsége között, a szegényebb, egyenlőtlenségtől jobban sújtott országokban általában elterjedtebb a korrupció is. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, ahol szegényebbek az emberek, ott a fogadó fél is érdekeltebb a korrupcióban, hiszen ezzel plusz jövedelemhez juthat, míg a pénzt átadó személynek is fontosabb, hogy gyorsabban megkapjon egy szolgáltatást, vagy biztos nyertese legyen egy zsíros pályázatnak. A korrupció mértéke függ a társadalmi berendezkedéstől is, hiszen ha egy-egy vezető kezében sok hatalom összpontosul, akkor, akár államfő, akár polgármester az illető, megéri lefizetni azt az egy embert, míg ha sok ember hozza a döntést, akkor több embert kell megkenni, illetve csupán 1-2 ember lefizetése esetén nem nagy a korrupcióval elérni remélt előny esélye. A korrupció számszerűsítésére a Transparency International létrehozta a Korrupcióérzékelési indexet (CPI). Minden országot legalább 3 forrás alapján értékelnek 0 és 100 között, minél kisebb mértékű a korrupció, annál magasabb a szám. A bevezetőben már említett társadalmon belüli jövedelemkülönbségek mérésére a Gini-index a leggyakrabban használt mérőszám. Értéke 0 és 1 között mozog, minél magasabb az érték, annál nagyobbak a társadalmon belüli jövedelemkülönbségek. Fontos kiemelni, hogy ez az érték akkor is 0, ha az ország minden lakosa havi 25 000 dollárt keres és akkor is, ha minden egyes lakos napi egy-két dollárból tengeti életét. Éppen ezért a Gini-index önmagában nem alkalmas országok fejlettségének a mérésére, de egyéb téren hasonló mutatókkal rendelkező országok összehasonlításakor színesítheti a képet.

A tizenegyedikes matematikacsoportokban a második félév közepén érünk el a sorozatok témájához, ahol a számtani és mértani sorozatokkal is foglalkozunk. Utóbbi kapcsán megtanulunk banki megtakarításokat, járadékokat és hiteltörlesztéseket számolni. Ez tipikusan olyan téma, ami nagyon szorosan kapcsolódik a való élethez, a pénzügy világához, ami ebben az életkorban már komolyan foglalkoztatja a diákokat. A témanap komoly lehetőséget adott arra, hogy egy kicsit megálljunk, és a hagyományostól eltérő formában matekozzunk. A 11. b fakultációs csoportjában egy hónappal a témanap előtt 3 fős csoportokat alkottunk. A csoportok különböző feladatokat kaptak: banki megtakarításokat, bankon kívüli megtakarításokat, lakáshiteleket, diákhiteleket, személyi kölcsönöket, vállalkozói hiteleket kellett keresniük, összehasonlítaniuk. A témanapon prezentáció formában előadták kutatásaik eredményeit. A 3 fős csoport tagjai értékelték egymást, ki hogy vett részt a megvalósításban, és az előadások végén az egész faktos csoport megszavazta, melyik munka volt a legérdekesebb. A legtöbb szavazatot Horváth Gergely, Oszlánszky Soma és Polivka Bálint Befektetési lehetőségek elemzése című munkája kapta. Ezt mutatjuk be. Beé Andrea

Horváth Gergő, Oszlánszky Soma, Polivka Bálint

Befektetési lehetőségek elemzése Bevezetés

Bevezetés

A Magyarországon megtalálható befektetési formákra rájárt a rúd az elmúlt években. Az MNB1 2016.március 22.-én 1,2%-ra csökkentette az alapkamatot, így a bankbetétek közül csak a legkiemelkedőbbek érik el a 3%-os határt2. Egész Európára, sőt a világon a FED3 kivételével jellemző a kamatcsökkentő/ alacsony vagy negatívformákra kamatú/ periódus. befektetési rájárt a rúd az elmúlt években. Az MNB1 2016.

A Magyarországon megtalálható március 22-én 1,2%-ra csökkentette az alapkamatot, így a bankbetétek csak a legkiemelkedőbbek Ilyen helyzetben ideálisnak tűnhetközül a másfajta lehetőségek felé fordulni, ám a érik el a 3%-os 2015-ben több nagyahorderejű esemény tépázta meg. A vagy negatív határt2. Egész Európára, sőt a világonbefektetők a FED3bizalmát kivételével jellemző kamatcsökkentő/ alacsony tőzsdék először januárban zuhantak meg, amikor a Svájci Nemzeti Bank kamatú/ periódus. bejelentésének hatására a svájci frank árfolyama beszakadt. Habár a piac 1-2 Ilyen helyzetben ideálisnak napon tűnhet a másfajta fordulni, ám a befektetők bizalmát belül korrigált és alehetőségek frank visszaállt felé azt megelőző árfolyamához közeli szintre, az egészmeg. világotAsokkolta az esés. A magyar befektetőkzuhantak és forexezőkmeg, amikor a 2015-ben több nagy horderejű esemény tépázta tőzsdék először januárban körülbelül 40 milliárd forintot vesztettek el egyetlen nap alatt.4 Svájci Nemzeti Bank bejelentésénekösszesen hatására a svájci frank árfolyama beszakadt. Habár a piac 1-2 napon Később, júliustól kezdve a kínai piacok folyamatosan zuhantak, ezzel szintén belül korrigált és a frank visszaállt azt megelőző árfolyamához szintre, az egész világot sokkolta az nagy veszteségeket okozva az addig közeli megbízhatóan emelkedő tőzsdén esés. A magyar befektetők és forexezők összesenMég körülbelül 40 milliárd forintot egyetlen nap befektetőknek. tavaly decemberben a régóta várt FEDvesztettek kamatemelésel sem hozott megnyugvást. alatt.4 Később, júliustól kezdve a kínai piacok folyamatosan zuhantak, ezzel szintén nagy veszteségeket A 2016-os évet eddig a teljes bizonytalanság és a stabilan gyengülő tőzsdék okozva az addig megbízhatóan emelkedő tőzsdén befektetőknek. Még tavaly decemberben ajelle régóta várt FED kamatemelés sem hozott megnyugvást. A 2016-os évet eddig a teljes bizonytalanság és a stabilan mzik gyengülő . tőzsdék jellemzik.

Bizonytalanság

1 2 3 4

Magyar Nemzeti Bank Forrás: BankRáció.hu 5 évre lekötött betét, 2016.03.29. 1 Magyar Nemzeti Bank FED: Federal Reserve System, az Egyesült Államok jegybankja 2 Forrás: BankRáció.hu 5 évre lekötött betét, 2016.03.29. 3 FED: Federal Reserve System, az Egyesült Államok jegybankja Forrás: Figyelő, 2015. 4. szám: A nagy Frankageddon 4

Forrás: Figyelő, 2015. 4.szám: A nagy Frankageddon


d i ák m un ká k

Azt gondolnánk, hogy a tőzsde kiismerhetetlenségét és a váratlan bukásokat megelőzhetjük, ha nem egyénileg vásárlunk és adunk el, hanem hozzáértő szakemberek kezébe helyezzük pénzünket. Azonban 2015 erre is figyelmeztetőleg szolgált. Tavaly februárban a svájci frank-zuhanást követően előbb a Buda-Cash Brókerház, majd a QUAESTOR Értékpapír Zrt. is becsődölt, miközben mindkettőnél egy évtizedek óta tartó csalássorozatra derült fény. Tavasszal a Kun-Mediátor Kft. körüli botrány és újabb 10 milliárd forint eltűnése bizonyította, hogy figyelmesen kell befektetnünk, ugyanis a karcagi cégre nem tartozik sem az OBA5, sem a BEVA6 alá. Ilyen helyzetben az emberek hagyományosan a biztonságos, stabil papírok felé fordulnak. Ilyen például a magyar állampapír, ami nemzetközi viszonylatban kifejezetten jó hozammal rendelkezik, de ezek legtöbbször az inflációtól függők, és pont ezért bizonytalan kilátásúak, ha közép- vagy hosszútávra invesztálunk. Ahogy az eddigi szövegből kiderült, háromfajta irányban indultunk el. Ezeken kívül más befektetési opciókon is gondolkodtunk, de a pénz és az idő függvényében ezeket találtuk legracionálisabb lehetőségeknek. Fontos szempont volt ezen eszközök népszerűsége, piacvezető szerepük és az átláthatóságuk is. Az elemzésben megvizsgáljuk a különböző fajták kockázatait és várható hozamát, megnézzük, melyik formára milyen járulékok és adók vonatkoznak, és ezek alapján javaslatot teszünk arra, hogy hogyan fektetnénk be 1 000 000 forintunkat.

127

A diagramon megtalálható a kiválasztott alapok 1 éves hozama 1 millió forintra viszonyítva, illetve a kockázati szintjük(ciklámen vonal). Leolvasható belőle, hogy a 3. 4. és 5. alap rendelkezik a legjobb hozam/ kockázat mutatóval, ezért ezeket bemutatjuk 5 éves futamidőre is: Concorde Citadella Származtatott Alap Kockázatbesorolás: 3 Hozamátlag: 12,9% 5 éves hozam: 1 000 000 × 1,1295 = 1 834 297 Ft Bruttó hozam: 834 297 Ft Concorde Rubicon Alap Kockázatbesorolás: 4 Hozamátlag: 13,75% 5 éves hozam: 1 000 000 × 1,13755 = 1 904 394 Ft Bruttó hozam: 904 394 Ft Concorde Részvény Alap Kockázatbesorolás: 5 Hozamátlag: 16,675% 5 éves hozam: 1 000 000 × 1,166755 = 2 169 124 Ft Bruttó hozam: 1 690 124 Ft

Befektetési alapok 2016-ra úgy fordultunk, hogy az elemzők és befektetők szerint nincs biztos nyereség, a nagy pénzhez sokkal többet kell kockáztatni, mint tavaly. Három hónappal később ugyanaz az álláspont, de már világosabbak a kilátások. Ahhoz, hogy egy ennyire bizonytalan helyzetben tanácsot adhassunk, nagyon körültekintően kellett megvizsgálni a különböző lehetőségeket. Nagyjából 10 kockázati tőkealap-kezelő 70 különböző alapját vizsgáltuk meg, az alábbi szempontokat figyelembe véve: • A befektető cég múltja, megbízhatósága • Az alapba befektetők száma, az alapban elhelyezett eszközök összessége • Az alap típusa és piacai • Az elmúlt évek hozama • Az alap kockázat-besorolása A vizsgált cégek mindegyike elismert, magyar székhellyel rendelkezik, legalább 10 éves, és stabil háttere miatt nem áll fenn a sikkasztás vagy csalás leghalványabb gyanúja sem. Elmondható, hogy ezek a feltételeken megfelelt volna a Buda-Cash Befektetőház is, éppen ezért fontos leszögezni, hogy a 2001.CXX. törvény szerint, ami határozott a Befektető-védelmi Alap(Beva) létrehozásáról, minden olyan szolgáltató ügyfelét, ami a Beva tagja, 20000 euróig kártéríti a szolgáltató felszámolása esetén. (Fontos kitétel, hogy 1 millió forintig a teljes összeget, 1 000 001 forinttól pedig 1 000 000 forintot és a fenmaradó összeg 90%-át fizeti ki.) A magyar, vagy EU-s székhellyel rendelkező befektetési alapok Hozamok és kockázatok kötelezően a Beva vagy annak EU-s 7 180000 megfelelőinek tagjai. 160000 6 140000 Az alaptípusoknál előnyt 5 120000 4 élvezett a vegyes alap, tőzsdei 100000 80000 3 szakértők szerint ugyanis ezek 60000 2 40000 lehetnek 2016 leginkább profitábilis 1 20000 alapjai. Ezen felül kizártunk 0 0 különböző országok, vagy régiók piacait, azok bizonytalansága miatt. Jellemzően ezek a piacok gyengébben is teljesítettek az elmúlt években. Az elmúlt évek hozamainál az utolsó három év eredményét A diagramon megtalálható a kiválasztott alapok 1 éves hozama 1 millió forintra átlagoltuk, súlyozva a 2015-s év fontosságával. Így a képlet: (2015 × 2 + 2014 + 2013) / 4 viszonyítva, illetve a kockázati szintjük(ciklámen vonal). Leolvasható belőle, ábrázoltuk közös diagramon az alapok kockázat/nyereség számával, ami egy 1-7-ig skála. Az hogy a 3. 4. ésEzt 5. alap rendelkezik a legjobb hozam/kockázat mutatóval, ezért alapok besorolása EU általis: meghatározott szabályok szerint történik. Összesen 9 alapot választottunk ki, ezeket bemutatjuk 5 évesaz futamidőre hatot a különböző kockázatszintekről, illetve 3 eltérő típusút (tőkevédett, ingatlan és fix lejáratú). Concorde Citadella Származtatott Alap Kockázatbesorolás: 3 Hozamátlag: 12,9% 5=1 834 297 Ft Bruttó hozam: 834 297 Ft 5 5 éves hozam: Betétbiztosítási 1000000*1,129Alap Országos 6

Befektető-védelmi Alap. Bővebben a befektetési alapoknál lesz szó róla.

Concorde Rubicon Alap

Itt látszik, hogy a magasabb kockázat általában magasabb hozamot eredményez, de ezek csak a legsikeresebb alapok. Rengeteg másik közben veszteséges, és egészen sokat is veszíthetnek.

Államkötvények Az állampapírokba történő befektetés előnyei • • •

Biztonság: az állampapír az egyik legbiztonságosabb befektetési forma, mivel visszafizetése államilag garantált. Magas, előre kiszámítható hozam: általában a betéti szinteket meghaladó hozamot biztosít; amely előre pontosan kiszámítható, amennyiben a befektető az értékpapírokat a futamidő végéig megtartja. Likviditás: az állampapírok másodlagos piaci forgalomban, piaci áron, lejárat előtt értékesíthetők.

Az állampapírokba történő befektetés hátrányai • •

Csak bizonyos időpontokban lejáró papírokat vehetünk A kötvény árfolyama a futamidő elteltével csökkenhet a kamatkörnyezet változása miatt

Ehhez először számba kell vennünk a nekünk megfelelő államkötvényeket. Az Államadósság Kezelő Központ által kínált állampapírok közül 3 féle kötvényt érdemes megvizsgálnunk7. 1. Prémium Magyar Államkötvény 2. Bónusz Magyar Államkötvény 3. Prémium Euró Magyar Államkötvény Másodszor, a bankracio.hu nevezetű weboldal lekötött betét kalkulátorát/ összehasonlítóját használva megnézzük, hogy a felsorolt feltételeinkkel melyik bankot érdemes választanunk. Ezt viszonyítási alapnak használjuk, ahhoz, hogy megmutassuk, hogy a kötvények jövedelmezőbbek.

Prémium Magyar Államkötvény:

A Prémium Magyar Államkötvény futamideje 3 vagy 5 év. Kamatozása változó és az inflációhoz van kötve, mert 3 vagy 3,5% kamatot kínál, megtartva a pénz reálértékét (vagyis az infláció százalékos értéke hozzáadódik a kamathoz). A futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. Összegezve: Számunkra fontos az 5 éves futamidő, az ehhez kötött kamatprémium mértéke 3,5% és, hogy a kamatadó 15%

7

Forrás: allampapir.hu


d i ák m un ká k

129

 l: 1.000.000 Ft × 1,0355 = 1.187.686 Ft, a hozam bruttó 187.686 Ft 5 év alatt és ebből kell levonni a p kamatadót a nettó hozam kiszámításához, 187.686 Ft × 0,85% = 160.000 Ft A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat tartós befektetési számlán keresztül kerül megvásárlásra.

Bónusz Magyar Államkötvény

A Bónusz Magyar Államkötvény futamideje 4, 6 és 10 év lehet. Kamatozása változó. A kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. A kamatbázis a Diszkont Kincstárjegy árától függ, a kamatprémium pedig 2, 2.5, 2.75% lehet a futamidő függvényében. Így jelenleg a kamat 3,55% 6 évre pl: 1.000.000 Ft × 1, 03556= 1.232.822 Ft, A bruttó hozam 6 évre 232.822 Ft, A nettó: 198.000 Ft

Prémium Euró Magyar Államkötvény

A Prémium Euró Magyar Államkötvény futamideje 3 év. A kamatozása változó, az euro-övezet inflációjából és 2% kamatprémiumból adódik össze. A kamatfizetés félévente történik. (2%). A kötvény alapja euró; jelenleg 1 €= 313 Ft pl: 3.194€ × 1,026 = 3.596 €, A bruttó hozam 3 évre, féléves kamatfizetéssel: 402€ , A nettó: 341 €, ami 106.733 Ft

Banki lekötött betét

A bankracio.hu lekötött betét összehasonlítójába a feltételeinket megadva (1 millió Ft, 5 éves futamidő) a kalkulátor bankokat sorolt fel, megjelenítve azok hozamát, EBKM értékét és egyéb pozitívumait és negatívumait. A legkedvezőbb a Gránit Bank ajánlata: Hozam: 160.000 Ft EBKM: 3,01% Ebben az esetben nincs kamatadó és egészségügyi hozzájárulást sem kell fizetnünk, mert csak TBSZ8 számlán keresztül lehet lekötni, ami miatt 5 év után 0% a kamatadó.

Összehasonlítás: Befektetés

Kamat9

Futamidő

Átlagos bruttó éves hozam

Lekötött betét

3,01%

5 év

32.000 Ft

Prémium Magyar Államkötvény

3,5%

5 év

37.537 Ft

Bónusz Magyar Államkötvény

3,55%

6 év

38.803 Ft

Prémium Euró Magyar Államkötvény

2%

3 év

41.942 Ft

Tőzsdézés Tőzsdézni talán a legveszélyesebb a három „utunk” közül. Az ember maga figyel, vesz és ad el a saját szakállára, miközben általában nincs megfelelő szakképzése, de ma már egy applikáción keresztül is kereskedhetünk a metróról. Mivel a tőzsdén nincs garantált recept a sikerre, sem garantált hozam így múltbeli példákon keresztül mutatjuk be a különböző tőzsdetípusokat és az azokon alkalmazható (alapvető) stratégiákat.

Árutőzsde

Az árutőzsde is két részből áll. Ugyan is van a „valóságos” és a „digitális”. Mindkét esetben az ember egy adott anyagba pl. olajba, földgázba, kakaóba fektet be. Ám míg a digitálisnál ezek csak számok, a valóságosnál tényleg van mögötte anyag. Például a Nesquik most úgy látja hogy alacsony a kakaó ára, így most vesz 150 ezer tonna kakaót, ami elég lesz neki a következő „x” hónapra. És ilyenkor tényleg megkapja azt a kakaót. Míg a digitálisnál egyszerűen csak veszek 60 egység kakaót várok 5 percet és eladom, a pár dolláros ingadozás miatt pedig 8 9

 artós Befektetési Számla; ha az államkötvényeket ezen keresztül vásároljuk, akkor azok is kamatadó-mentessé válnak T Az összes inflációfüggő opciónál 0%-kal számoltunk, és a Diszkont Kincstárjegyek árát állandónak vettük.

bezsebelem a hasznot. Ilyenkor gyakorlatilag nem birtoklom a kakaót, csupán a tulajdonjoga lesz az enyém pár percre. Ám ha ezt nagy tételben csinálják az emberek akkor az befolyásolja az adott termék árfolyamát úgy, hogy nincs is mögötte valós vételi szándék. Épp emiatt nagyon veszélyes. Mivel a digitális értéktőzsdén nagyot lehet keresni, de bukni is. Ám ezt sok ember nem veszi elég komolyan, emiatt befektetnek majd elvesztik a pénzüket. Mi 1 000 000 forinttal nem tudunk valóban részt venni az árupiaci adok-veszekben, viszont játszhatunk a digitális piacán az ár esésére vagy emelkedésére. Számokkal: Az olaj az elmúlt 2 hétben 35 dollárról felerősödött 43-ra. A mai kereskedésen már újra 35 dollár volt. Ha akkor az 1 000 000 forintunkkal shortoltunk volna máig, akkor kerestünk volna kb 190 000 forintot. Ugyanekkor játszhatunk arra, hogy az ár újra emelkedni fog, és veszünk olajat (longolunk), és ha bejön, akkor szintén 190 000 forintot nyerünk.

Értéktőzsde

Az értéktőzsde már egészen más világ. Habár itt is figyelni kell a híreket, hogy fel tudjunk készülni egy esetleges növekedésre vagy bezuhanásra, itt az árak sokkal stabilabbak(főként a blue-chip papírok). Emiatt ugyan itt gyorsan nem lehet sok pénzt keresni de azonban kicsi a valószínűség a bukásra. Értékpapír tőzsdén lehet kereskedni kötényekkel, részvényekkel és egyéb értékpapírokkal. Itt országok illetve cégek vannak jelen. Itt nagyon fontos figyelni az egyes cégekre, mert egy-egy bejelentésük nagy hatással lehet a részvényeikre. Pl.: Az Apple nemrég tartotta tavaszi bemutatóját ahol a pletykák szerint bemutattak egy új telefont. Ekkor ( a bejelentés előtt) beruházhattunk volna Apple részvénybe. A bejelentés lement és a pletykák beigazolódtak, emiatt nőtt az értéke az Apple részvényeinek. Így kis kockázattal lehetett keresni sok pénzt. Számokkal: Az Apple részvényei a bejelentés előtt még 105 dolláron álltak, most 1 héttel utána már 111 dolláron áll. Ha a bejelentés előtt az 1 millió forintunkon részvényt vettünk volna és most adtam volna el akkor kerestem volna rajta 57 142 forintot. A devizatőzsdén egyértelmű hogy, az egyes devizapárok árfolyamaikon kereskedhetünk. Pl.: eurodollár árfolyam vagy forint-svájci frank árfolyam. Itt is lehet „fogadni” hogy nőni vagy csökkeni fog az adott deviza értéke. Ha devizatőzsdén akarunk kereskedni akkor nagyon fontos figyelni az adott országot. A híreket, a gazdasági jelentéseket, a politikai döntéseket, mert ezekből előre lehet következtetni, hogy hogy fog reagálni az ország valutája. Ha egy adott országban nagyon magas az infláció vagy épp kidurrant egy ingatlan lufi, akkor a valutája leértékelődik. Például: Svájc bejelentette hogy eltörli az euróval való megszabott váltási értéket. Ennek hatására a svájci frank hihetetlenül elkezdett erősödni és pár perc alatt több mint 10 forinttal gyengült a forint a frankhoz képest. Ha az ember résen van akkor ezen óriásit lehetett szakítani(Ugyanakkor ezen rengetegen vesztettek is). Számokkal: Március 22.-én 1,35%-ről 1.2%-re mérsékelte az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank. Ha én a kamatcsökkentés bejelentésekor vettem eurót, az 310 forintba került még. A bejelentés után felment 313-314 forint egy euro ára. Ha ekkor eladom akkor minden egyes eurón kerestem 3-4 forintot. Így ha az 1 milliómból eurót vettem, majd eladtam akkor kerestem rajta 12 903 forintot.

Összegzés

Látható, hogy ha nem egy bankban parkoltatjuk a pénzt, akkor már minimális kockázattal is viszonylag nagy hozamra tehetünk szert. Azonban konkrét javaslatokat nem szeretnénk tenni, ugyanis a befektetés mindig függ a befektető kockázattűrő szintjétől. Söt, szinte csak attól függ. Bemutattunk több opciót arra, ha az ember maga szeretné felügyelni pénzét, és ha szeretné szakemberekre bízni. Reméljük, hogy az útmutatónk után az Olvasó kedvet kap a befektetésre és már azt is tudja, hogy hol lásson hozzá.


d i ák m un ká k

131

Hajdú Dorottya, Koczkás Martin és Örsi Marcell 9.c

A mocsok ellenfele A 2016. évi Kutató Eötvös Diákok Versenyén első helyezést elért előadás beszámolója

A szappant gallok, illetve germánok találták fel kezdetleges anyagokból készítve az I. században. Később tömeggyártásra törekedtek, céhekbe tömörültek, és Itáliában, Spanyolországban, valamint Franciaországban központok alakultak ki. A szappankészítés eljárása nem változott sokat, a XII. században készült az első, titkos szappanrecept gyűjtemény. Ekkor még csak mosásra használták, csak a XVII. századra terjedt el általános használata a tisztálkodásban, az újkor fejlesztéseinek köszönhetően. Ilyenek voltak Chevreul vizsgálódásai a zsírról, a szappanképződés lényege, Le Blanc vizsgálódásai a sók, lúgok, marónátron tulajdonságairól. A szállítási lehetőségek is fejlődtek és a szappangyártás iparosításával a jobb termékeket, olcsóbban, nagy mennyiségben tudták előállítani, így mindenki számára elérhető lett. Egy kis marketinggel, reklámokkal, oktatásokkal a higiéniáról, az embereket meggyőzték a szappanhasználat fontosságáról, és kisebb finomítások után a szappan betört a világpiacra a XIX. században. Nem véletlen, hogy a kor egyik nagy kémikusa, Liebig ezt állította: „Egy nemzet által felhasznált szappan mennyisége tükrözi az ország gazdaságát, műveltségét, és kultúráját” Szappannak a nagyszénatomszámú karbonsavak (zsírsavak) kálium vagy nátrium sóit nevezzük. Zsírsavakból vagy zsírokból lehet főzni, mi zsírokból főztük nátrium-hidroxiddal. A létrejött szappan kémiai felépítéséből adódik, hogy a zsírokból származó apoláris rész (ami víztaszító) mellett egy erősen poláris (vízkedvelő) részt is találunk. Ezzel magyarázzuk a felületaktív tulajdonságát és ebből adódik a mosóhatása is. Hidrofób részével az apoláris szennyeződésekhez, hidrofil részével pedig a vízhez képes kötni, így a piszkot az oldószerbe, azaz a vízbe „húzza” be. Az elszappanosításnak két típusa terjedt el, mi a hideg eljárást alkalmaztuk, ami azt jelenti, hogy forráspont alatt készítettük a szappanokat tömény lúg hozzáadásával. Alacsonyabb hőmérsékleten a reakciósebesség kisebb, így azt várnánk, hogy lassabb legyen az elszappanosodás, de kolloidkémiai okokból kifolyólag mégis ez a gyorsabb eljárás. E helyen közöljük szuper titkos receptünket, mely alapján elkészítettük híressé vált szappanjainkat. Két tizedes pontosságra kellett bemérnünk az anyagokat, hogy a végső elszappanosodás tökéletesen végbemenjen és hogy a kémhatása végül a szappanunknak a semlegeshez közel álljon. 100-100 g-ot mértünk ki a négyféle zsiradékból (kókuszzsír, pálmazsír, olivaolaj és napraforgóolaj) és összeolvasztottuk őket. Kimértünk 152 g desztillált vizet és gumikesztyűvel kevergetve kis adagokban hozzáadtunk 55,2 g nátrium-hidroxidot. Ennek oldódása nagyon exoterm, így óvatosan kellett eljárnunk, hogy nehogy felforrjon és kifröcsköljön a tömény lúg oldat. Amikor kb. 50 °C-osra hűlt, akkor beleöntöttük a kb. ugyanilyen hőmérsékletű zsírolvadékba és turmixszal intenzíven sokáig kevertük. Elég nehéz eleinte a zsíros és a vizes fázis elegyítése, de amikor a kémiai reakció elindult és képződött a szappan, akkor az már emulgeáló szerepet töltött be a két fázis között, így stabil kolloid emulzió alakult ki. A szappanosodás jellegzetesen autokatalitikus folyamat. Aszerint lettek különbözőek a szappanjaink, hogy ezután milyen adalékanyagokat tettünk hozzá. Eltérő töménységben alkalmaztuk az illóolajokat (kamilla, borsmenta és levendula) és az illóolajnak megfelelő szárított gyógynövényeket. Természetesen volt egy kontroll adalékanyagmentes szappanunk is, hogy az érzékszervi vizsgálatokat el tudjuk végezni. Gyorsan formákba kellett önteni, amikor már a sűrűsödés elkezdődött és ezután két napig szárítani. Mi szétvágott tejes dobozokat használtunk formának. Ezekből kiborítva, kockára felvágva még 5 hetet kellet szárítani, állni hagyni. Közben folyamatosan zajlott a szappanosodás, ezt a két naponta elvégzett pH mérésekkel követtük nyomon. 11-es pH-ról 7,5-ösig csökkent ezidő alatt a szappanunk kémhatása.

Az illóolajok javítják a szappanok minőségét. Kellemes illat mellett a kamilla gyulladáscsökkentő hatású, a levendula és a borsmenta pedig bőrápoló hatású, illetve a borsmenta segíti a sejtek anyagcseréjét is. Mindemellett a házi szappanok általános hatása, hogy a gyári szappanokkal ellentétben hidratálnak. Mivel többszörösen telített zsírsavakban gazdag, jó minőségű zsírokat, olajokat használtunk a szappanfőzéskor, így a bőrápoló hatás mindenképp kiemelendő. A szappanok jellemző fizikai-kémiai vizsgálatait is elvégeztük az általunk készített szappanokkal. Vizsgáltuk a felületi feszültség csökkentő hatását, habzóképességét, emulgeáló hatását, kolloid tulajdonságát, mosóhatását, nedvesítő hatását és kemény vízben a mészszappanképzését. Tárolás közben a szappan külseje, szaga és részben az összetétele megváltozik. Általában káros az izzadás, a kivirágzás, az avasodás, a foltosodás, a sötétedés és penészedés. Nálunk az avasodás fordult elő a natur szappan esetében. Ez a káros folyamat a levegő, a légnedvesség és a fény hatására jöhet létre. A telítetlen kötések könnyebben oxidálódnak, így az ilyen szappanok hamarabb mennek tönkre.

Az elkészített szappanjainkon érzékszervi vizsgálatokat végeztünk, hogy összehasonlítsuk a különböző illóolajakat felismerhetőség alapján, illetve azonos illóolajakat különböző koncentrációban tartalmazó szappanokat. A kísérleteink alanyai 7. és 9.osztályos diákok voltak. Az érzékszervi vizsgálatokkal nehéz feladat elé állítottuk a 27 kiválasztott alanyunkat. Mivel a látást kizártuk az érzékelésből. Így cask szaglás és tapintás alapján kellett felismerniük a szappanokat. A szaglási kísérletek azt mutatják, hogy a kamilla és a levendula szappanok nem lettek elég tömények, ezért csak kevesen tudták összepárosítani az illóolajokkal, a legtöményebb szappan meghatározása pedig csak a kamillánál nem sikerült jól. A tavalyi és idei borsmentás szappan között nem mutatkozott szignifikáns különbség illat alapján, így megállapítottuk, hogy az idő múlásával az illatára vonatkozóan nem romlik túlságosan az élvezeti értéke a szappanunknak. A tapintási kísérletek alapján a darabok megfelelő méretűek voltak: alanyaink nagyon jó arányban tudták elkülöníteni a natúr szappantól a szárított gyógynövényeket tartalmazó szappanokat. A koncentráció különbség érzékelése viszont függött attól, hogy a szappan vágási felületére éppen milyen arányban jutott hatóanyag. Kisérleteink további vizsgálódásra adnak lehetőséget, több irányban lehetne folytatni munkánkat: • többféle koncentrációjú és kisebb koncentráció különbséggel gyártott szappanok vizsgálata • többféle, esetleg kombinált illóolajat tartalmazó szappanok vizsgálata • időben nagyobb különbséggel gyártott szappanok vizsgálata • hideg és meleg eljárással készült szappanok összehasonlítása


d i ák m un ká k

Társadalomismeret érettségi projektmunkák A középszintű társadalomismeret érettségi írásbeli része projektmunka elkészítéséből áll. Az alábbi projektek egy érdekes témát, a kisebbségek szerepének változását és mai állapotukat mutatják be. Három a nők helyzetével foglalkozik, az egyik jellemzően feminista szempontból. Izgalmas szellemi kalandot kínál egymás mellett olvasni nívós munkákat ugyanarról a témáról. A negyedik munka nem kevéssé érdekfeszítő. Az európai futballcsapatok szurkolótáborainak kemény magját, az ultrákat mutatja be. Szemléletes az ellentételezés és az összehasonlítás, amelyet munkamódszerként alkalmaz. (A dolgozatoknak csak egy részletét közöljük.) Tar Imre

Soós-Petrovai Borbála

A családi munkamegosztás szemléletének változása az elmúlt száz évben különös tekintettel a női emancipáció és a feminizmus megjelenésének, felerősödésének hatásaira Ernest W. Burgess, kanadai szociológus írta le az interakcionalista családszociológia alapfogalmát, amely a családot „olyan, egymással interakcióban álló személyek együtteseként” értelmezi, akiket „e társadalmilag definiált szerepek betöltésére való törekvés irányít”. Társadalmilag meghatározott tehát, hogy a családtagok – férj és feleség (apa és anya), fiú és lány (fivér és nővér) – milyen szerepet töltenek be családon belül. A XXI. század elejére maga a család, mint együttélési forma válságba került, hiszen az általánosan értelmezett „család” anyából, apából és gyermekeikből áll; célja a közösségi lét fenntartása, közös célok meghatározása, elérése, és nem utolsó sorban egymás megvédése. Csak Magyarországon, évente kb. 24-25 ezer válást mondanak ki, ezen családok gyermekei máris „csonka családban” nőnek fel egy szülővel vagy nagyszülőkkel. Arról nem is beszélve, hogy a házasságok száma is jelentősen csökken, ami által a születések száma is. Így tehát rengeteg embernek egyáltalán nem adatik meg a hagyományosan értelmezett családban élni. „A társadalom a családi szerepeket többnyire adottnak tekinti. Családkutatások szerint a férfiak ún. instrumentális, a nők pedig expresszív szerepet töltenek be. Az instrumentális szerepek technikai jellegű feladatok (végrehajtó, ítélkező, döntő funkciók) betöltését jelentik, míg az expresszív szerepek a támogató, összhangteremtő, feszültségoldó feladatok ellátásában nyilvánulnak meg.”1 A családban betöltött szerepek megtanulásának elsődleges színtere maga a család, mely átadja a gyermekeknek a különböző szerepekhez tartozó viselkedésmintát (magatartás, feladatok, kötelezettségek). Ezt a szereptanulást hívjuk szocializációnak, mely során az ember megszerzi azt a tudást, azokat a gyakorlati ismereteket és készségeket, amelyek birtokában (többé-kevésbé) hatékonyan képes részt venni az egész társadalom, illetve egyes társadalmi csoportok életében. Az emberek gyermekkorukban tanulnak meg egyes konkrét, felnőttkorukban betöltendő szerepeket, s ezek hatnak később a saját családi életük alakítására is. A családi szocializáció meghatározó módon utánzás alapján történik: a gyermek követi a modellként szolgáló szülő viselkedését (aki azt a nagyszülőktől tanulta), hiszen automatikusan azt gondolja, hogy az a helyes, amit anya, apa csinál. Ennek következménye, hogy a gyermekek olyan magatartásokat is megtanulnak a szüleiktől, amelyekre tudatosan nem tanítják őket. A családi szerepek az életkor előrehaladtával persze változnak. Átalakulnak, eltűnnek, vagy akár újabbak keletkeznek. Fiúból apa lesz, apából nagyapa. Lányból nővér, vagy talán unokatestvér. Nőből feleség, majd anya, majd nagymama lesz. Ez természetesen normális, hiszen ahogy haladunk előre az életünkkel, 1

1 http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/192.html

133

mi magunk is szeretnénk más szerepeket (is) betölteni. Egy férfi egyszerre lehet fiú, férj és apa is; csak a környezet és a szerepek súlya változik meg. A családi szerepek nem egyenlők a családi funkciókkal, feladatkörökkel. Az úgynevezett alapszerepek (apa, anya, fiú, lány, nagyapa, nagyanya) meghatározása biológiai és pszichológiai sajátosságok alapján történik. A feladatkörökön a család tevékenységeit értjük (például a család anyagi ellátása, a háztartás vezetése, a gyermeknevelés, stb.). A szerepek és a feladatkörök jellegzetesen kapcsolódnak egymáshoz; vannak olyan feladatkörök, amelyek hagyományosan a nő (anya), és vannak, amelyek a férfi (apa) szerepéhez kötődnek. A társadalom által elfogadott funkciók természetesen területenként, országonként, kultúránként nagyon változó. Ebben az esszében főleg a magyar és az első világ társadalmáról próbálok egy átfogó képet mutatni.

A hagyományos, eredeti funkciók Az 1900-as évek elején a családot férj (apa), a feleség (anya), illetve a fiú és lány gyermekek (ált. 2-3) alkották. Jellemző volt több generáció együttélése is, sokszor akár 10-15-en is laktak egy fedél alatt. Ilyen esetekben bár a házimunka megtöbbszöröződik, több ember (több asszony) végzi egyszerre, így összességében egyszerűbbé válik a feladatok megosztása. Természetesen ugyanez a körülmény rengeteg konfliktust idézhetett elő a családban, tagjai kénytelenek voltak ezt elviselni. A férfi legfőbb funkciója a családfő szerep betöltése volt. Ő dolgozott, kereste a pénzt, tartotta el a családot. Sokáig jogilag alá tartozott a család összes többi tagja, ő képviselte őket minden ügyben, gyakorlatilag szabad kezet kapott minden őket érintő ügy elintézéséhez. A nő fő feladata a jó feleség és a jó anya szerepének betöltése volt. Nem végzett fizetett munkát, otthon maradt, háziasszony volt. Takarított, mosott, főzött, gyermeket szült és nevelt. A gyerekek már kiskorukban elkezdtek dolgozni. A fiúkat általában iskolába járatták, majd apjuknak segítettek és eltanulták a szakmáját. A lányok csak nagyon ritka esetekben jártak iskolába, általában szintén otthonmaradtak és anyjuktól megtanulták a jó feleség és anya – lét fortélyait. Őket általában már születésükkor elígérték egy másik család fiúgyermekének. Házasságok csak ritkán születtek szerelemből, az érdek és az anyagi helyzet vezérelte a legtöbb szülőt (és gyermeket).

A női szerepek változása A családi munkamegosztásnak és annak társadalmi megítélésének változását nagyban befolyásolja a női (és férfi) helyzetek változása, a feminizmus felerősödése az emberekben, és a női emancipáció. A nemek szerinti munkamegosztás szinte egyidős az emberiséggel. Bizonyos munkaszerepek annyira állandóak, hogy azokat a biológiai különbségek (és a rájuk rakódott előítéletek) alapján próbálják megmagyarázni. Az „ez egy női munka” és az ehhez hasonló kifejezések; illetve több foglalkozás neve (pl. takarítónő, titkárnő, nővérke, stb.) pontosan jól mutatják ezt be. Sokáig az egész társadalom úgy gondolta, hogy egyes hivatások és tevékenységek nemhez kötöttek, különösen Feminizmus jelképe – „Meg tudjuk csinálni!” a hatalmi pozíciók, melyek egyértelműen a férfiakkal asszociált szerepek. A férfiak voltak mindig a dominánsabb, erősebb nem, házimunkát (melyért természetesen nem jár fizetés) ezért nem végeztek, ez az alacsonyabb rendű nőkre maradt. A közhellyel ellentétben, miszerint az otthon maradó nők egész nap csak a „barlangban gubbasztanak és várják a dolgozó urukat”, a háztartásbeliek mindig is dolgoztak. Igaz, nekik sosem járt fizetés, de feladataik lassan szakmává nőtték ki magukat (pl. ápolónő, dajka, takarítónő, szobalány, szakács, stb.). A nők ezt a fajta munkamegosztást elfogadták, hiszen ezt tanulták saját édesanyjuktól és ezt látták a többi családban, a többi nőtől is. Számukra az egyetlen közösség, amelyhez tartozhattak, a család volt,

FEMINIZMUS hit a nemek szociális, politikai és gazdasági egyenlőségében.


d i ák m un ká k

135

hiszen nem vehettek részt a politikai döntések meghozatalában, s érdekeiket férfi családtagjaik képviselték. A feladatkörök hagyományos felosztása rendkívül tartósnak bizonyult. A II. világháború alatt a férfiak nagy része elment katonáskodni a frontokra, így a nőknek kellett betölteni a kimaradó munkások szerepköreit. Rájöttek, hogy ezeket ők is el tudják végezni, így elkezdődött egy feminista mozgalom, a női emancipáció, mely a nők egyenlőségét (vagy legalább nagyobb megbecsülését) hirdette és harcolta ki. A nőmozgalmak emellett erőteljesen kezdeményezték egy olyan családi munkamegosztás elterjesztését, amelyben a háztartási feladatokat „igazságosabban” osztják meg, abban a férj és a gyermekek is nagyobb részt vállalnak. Ez azonban nem túl nagy eredménnyel járó törekvésnek A vágyott egyenlőség jelképe bizonyult. Az 1980–1990-es években végzett szociológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a férfiasnak, illetve nőiesnek tartott munkák hagyományos értelmezése nem sokat változott. Magyarországon a változások viszonylag gyorsan mentek végbe: míg 1949-ben a gazdaságilag aktív korú női népességnek kereken harmada, az 1980-as évek végére már 80% feletti aránya vált aktív keresővé. Közöttük a férjes, illetve családos asszonyok voltak többségben. Ezek a nők 8 órát dolgoznak munkahelyükön, majd még nagyjából 4-et otthon, a háztartásban. Általában természetesnek veszi ezt a kettős terhelést, ami sok konfliktust szülhet és megjelenhet a kettős lelkiismeret furdalás az otthon és a munka között megosztott figyelem miatt. „…Korunk az emancipáció kora, melyben minden bilincs megrázkódik, minden lehajtott nyak fölegyenesedik,

  dolgoznak is, és ezek mellett családjuk is van. Egyre több munkahely kétneműsödött, és ezzel fellazultak a szexuális szokások is. Mindkét fél könnyebben talál utat a másikhoz.

Jellemző fizetések

Sok

került

vezető

pozícióba

ambíciójuknak

és

kitartásuknak köszönhetően. Tény azonban, hogy a teljes egyenlőséget máig sem sikerült elérni; még mindig sokkal nehezebb egy nőnek ugyanoda eljutnia, mint egy férfinak és ugyanazért az elvégzett munkáért sem kapnak általában megegyező fizetést. Már az állásinterjún hátrányba kerülnek, általában az első említett témák között vannak a „Komoly kapcsolatban él? Tervez az elkövetkezendő 5 évben gyermeket vállalni?” típusú kérdések, Nemek közötti munkák eloszlása

Sok

került

vezető

pozícióba

ambíciójuknak

és

kitartásuknak köszönhetően. Tény azonban, hogy a teljes egyenlőséget máig sem sikerült elérni; még mindig sokkal nehezebb egy nőnek ugyanoda eljutnia, mint egy férfinak és ugyanazért az elvégzett munkáért sem kapnak általában megegyező fizetést. Már az állásinterjún hátrányba kerülnek, általában az első említett témák között vannak a „Komoly kapcsolatban él? Tervez az elkövetkezendő 5 évben gyermeket vállalni?” típusú kérdések, EĞŵĞŬŬƂnjƂƚƚŝŵƵŶŬĄŬĞůŽƐnjůĄƐĂ

A nők lebecsülése – Tökéletesen végezted el a házimunkát, Tom fiam! Itt a zsebpénzed – 1 dollár. – És lányom, Sally… A te munkád is ugyanolyan jó volt, mint Tomé, de neked csak 77 centet adok, mert hozzá kell szoknod ahhoz, hogy egy nap, ingyen csinálod majd a házimunkát a férjednek. minden lenyűgözött erő szabadulásra tör... Tehát emancipáció mindenütt, a világ minden részében, a társadalom minden rétegében; és egyedül a nő lenne az, kinek javára nem süt korunk felvilágosultságának napja? Egyedül ő legyen, ki örökké kárhoztatva marad arra, hogy a férj apró házi szükségleteiről, gyermekeiről és konyháiról gondoskodjék? Egyedül a nő legyen az, ki az általános fölmenekülés idején, a szabadság feltámadásának ünnepén is rabszolga marad? Oh nem, azt nem kívánjuk, hogy a nő rabszolga legyen, hanem csak azt, hogy nő maradjon: hogy ne fossza meg magát azon fölülmúlhatatlan dísztől, mellyel a természet felruházá, s ne kívánkozzék oly ékességre, mely őrajta ékesség lenni megszűnik…”2 A XXI. századra a nők megbecsülése a társadalom szemében nagyot nőtt, jogilag ma már teljesen egyenlőnek számítanak a férfiakkal. A felfogásuk is megváltozott: a nők többsége már akkor is vállalna kereső tevékenységet, ha férje el tudná tartani a családot. Rengeteg nőnek van felsőfokú végzettsége, legtöbben 2

Fábri Anna: A nő és hivatása. Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből. 1777–1865. Budapest: Kortárs Kiadó, 2000. 303. o.

melyeket a férfiaknak valahogy sohasem tesznek fel… Sok nő került vezető pozícióba ambíciójuknak és kitartásuknak köszönhetően. Tény azonban, hogy a teljes egyenlőséget máig sem sikerültEĞŵĞŬŬƂnjƂƚƚŝŵƵŶŬĄŬĞůŽƐnjůĄƐĂ elérni; még mindig sokkal nehezebb egy nőnek ugyanoda eljutnia, mint egy férfinak és ugyanazért az elvégzett munkáért sem kapnak általában megegyező fizetést. Már az állásinterjún hátrányba kerülnek, általában az első említett témák között vannak a „Komoly kapcsolatban él? A Tervez az elkövetkezendő 5 évben gyermeket vállalni?” típusú kérdések, melyeket a férfiaknak valahogy nők jogi egyenlőségének megvalósulása ellenére, a mai napig is jelentős az olyan sohasem tesznek fel… egykeresős családok száma, amelyben az apa a kereső, a családfenntartó. De a kétkeresős

A nők jogi egyenlőségének megvalósulása ellenére, a mai napig is jelentős az olyan egykeresős családok száma, amelyben az apa a kereső, a családfenntartó. De a kétkeresős családokban is többnyire a férj az, aki több és jobban fizetetta munkát végez, így a családi, háztartási melyeket férfiaknak valahogy sohasem tesznekfeladatok fel… nagyrészt még mindig a feleségre hárulnak. ϳ Véleményem szerint kicsit kettős, képmutató a nők megítélése, ősidők óta. A fent is leírtak alapján a nők legfontosabb feladata az utódnemzés és gyermeknevelés. Közben viszont egy lányt nagy becsben tartott az apja, egy A nők jogi egyenlőségének megvalósulása ellenére, a mai napig is jelentős az olyan kérő csak bizonyos „próbák” után, feltételek alapján kaphatta egykeresős családok száma, amelyben az apameg a kereső, a családfenntartó. De a kétkeresős az értékes kincset, a lányt. Úgy gondolom, hogy a nők lebecsülése és az, hogy mindenért többet kell dolgozniuk egyáltalán nem igazságos. Nézzük például az állatvilágot, mondjuk az oroszlánokat. Aϳhím oroszlánok a „család”, falka megtestesítői, vezetői. Egész nap fekszenek és tisztogatják magukat, még a nőstény oroszlánok vadásznak, ételt hoznak neki, védik a területeiket, nevelik a kölyköket. Mégis amikor magára az állatra gondolunk, a nagy, erős, óriás sörényű, hím oroszlán jut eszünkbe. valóban egyenlőek a férfiak és a nők?


d i ák m un ká k

Orosz Natália

137

6. ábra

7. ábra

8. ábra

Férfi és női szerepek a családi munkamegosztásban (részlet a dolgozatból)

Csakis a családjáért élő nő Az első, majd a második világháborút követően egyre több asszony dolgozott, és sokszor fordult elő, hogy inkább az ő keresetük lett a család anyagi létalapja a férjek keresetével szemben. A norma szerint azonban, amit a társadalom széles köreiben követtek, a férfi a családfő, aki eltartja és képviseli a családot. Ezért a nők helye hosszú ideig nem a gyárban, a műhelyben, vagy a hivatalban, hanem otthon volt. A nők családi feladatai között főleg kommunikatív cselekvéseket találunk: gyermeknevelés, idősgondozás, háztartás irányítása és a rokoni kapcsolatok ápolása. A jobb módú rétegekben a feleség irányította – az egyre kisebb számban jelen lévő – cselédeket, valamint ők dönthettek az otthoni gazdálkodás fontosabb kérdéseiben is. A nők nem igazán foglalkoztak közélettel és politikával, a férfiak pedig nem végeztek háztartási teendőket. Bérmunkát sok nő végzett, de szinte kizárólag másféle tevékenységet, mint a férfiak. A 20. század közepéig Magyarországon legfeljebb a nők 18-28%-a vállalt munkát1, általában üzemben, kórházban, iskolában vagy hivatalban, nagyobb hányaduk pedig a háziiparban, illetve házicselédként dolgozott. A dolgozó nők többsége azonban a házasság előtt álló fiatal lány volt, hiszen elsősorban a házas, gyermekes asszonyokra vonatkoztak az őket az otthon keretei közé szorító normák. Másrészt túlnyomó többségük a szegényebb paraszti, vagy gyáriparban dogozó réteghez tartozott, akik megélhetési kényszerből dolgoztak, így alig találunk köztük középosztálybelit. Erre mutat példát az első interjúmban említett szegényparaszti rétegekből a városba cselédnek szegődő nők rétege. A századfordulón a foglalkoztatottság 25.2%-a volt nő, 1930-ban 26.1%, 1941-ben 27.3%2. A nők iskolázottsági szintje azonban erősen elmaradt a férfiakétól. 1930-ban az egyetemet végzett hallgatók női aránya 16%3 volt. A képzettségbeli eltérések következménye volt, hogy a nők elsősorban szakképzettséget alig igénylő munkákat végeztek. 1945 előtt még elég ritka volt az értelmiségi vagy középosztályi, pályát vállaló nő. A 20. század közepének nőideálja tehát egyértelműen a családjáért élő, háztartást vezető és az otthon nyugalmát fenntartó nő volt. Az 1946-ban kiadott népszerű háztartási tanácsadó könyvben is ilyen szellemben tették fel a költői kérdést: „Van-e magasztosabb feladat a nő számára, mint férjének jólétéről, nyugalmáról, rendezett életéről gondoskodni és gyermekeket nevelni?”4 Azonban már a 19. század utolsó évtizedei óta a hazai közéletben is jelen voltak a nemek közötti egyenlőséget követelő polgári és proletár mozgalmak. Feltűnt a természetes felemelkedés vágya, mint emancipációs törekvés.

Egyenjogúság elve az 1950-es években és a kétkeresős családmodell elterjedése A női foglalkoztatottság gyorsütemű bővülése Az 1950-es évektől erőltetett iparosítás és munkakényszer jelentkezett a gazdaságban. A szocialista rendszer erőforrás-felélő gyakorlatának köszönhetően a nők tömegesen kényszerültek munkavállalásra. A női munkavállalást a korabeli propaganda az egyenjogúság vívmányaként kezelte, ezzel szemben a megélhetési kényszer volt a valós ok. Az overallos, munkaköpenyes nő vált az eszményképpé és az új ideológia felszámolásra ítélte a nők feletti férfiuralmat. „A családban a férfi a burzsoá, a nő a proletár” – írta 1884-ben Friedrich Engels, majd ugyanebben a művében tömören megfogalmazta a nő családi elnyomásának okát: „A férfinak a házasságon belüli uralma egyszerűen gazdasági fölényéből következik, és ezzel együtt szűnik meg.”5. Ebből a gondolatból az a gyakorlati tanács következik, hogy az a nő, aki fel akar szabadulni a férfi családon belüli uralma alól, vállaljon olyan munkát, aminek jövedelméből önfenntartóvá válhat és ellensúlyozhatja a férfi anyagi fölényét. Az ötvenes években egyfelől érzékelhetőek voltak a természetes emancipációt célzó megmozdulások, másfelől ezen a téren a politika hatása a legszembetűnőbb. Ekkor ugyanis olyan mesterkélt és erőszakos emancipációs propagandakampány bontakozott ki, aminek hátterében a gazdaságpolitikai cél a női foglalkoztatottság gyors ütemű bővítése volt. Ennek szellemében csak a valamilyen munkaviszonyban álló, főként bányákban, üzemekben, gépállomásokon traktorosként vagy a termelőszövetkezetekben dolgozó nők minősültek a társadalom hasznos tagjainak. Az 6.6 a 7.7 és a 8.8 ábra is a kor nőideálját mutatja: egy traktoros nőt, Sztálinváros építésén dolgozó munkásnőket és egy bányásznőt. Ez a felfogás viszont ellentétes volt a még széles körben elfogadott, fentebb említett hagyományosan családcentrikus női szerepfelfogással és a családon belüli munkamegosztás rendjével. Az erőltetett emancipáció megjelent az élet valamennyi területén, a korabeli sajtó figyelemmel kísérte az „évszázados elnyomásból szabaduló parasztasszonyok” egyenjogúságát. Az újságokban sorozatosan közölték a „munkaversenyben is kiemelkedő, a férfiak teljesítményét túlszárnyaló” munkásnők, szövetkezetekben dolgozó asszonyok képeit. Ilyen sztahanovista, élmunkás nőt ábrázol a 9. ábra9, akinek teljesítménye 180% volt. A 10. ábra10 pedig egy, a korban megjelent a nőket munkavállalásra ösztönző plakátot mutat. Lőcsei Pál: Emberpár és család az államszocializmusban, 1945-1985, Gondolat 2008: 173. oldal 6. ábra forrása: A magyarok krónikája (szerkesztette: Glatz Ferenc) 665. oldal 7 7. ábra forrása: A magyarok krónikája (szerkesztette: Glatz Ferenc) 674. oldal 8 8. ábra forrása: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/mti-kepgyujtemeny/iparositas-munkaverseny-sztahanovistak-1948-es-1953-kozott/banyaszno 9 9. ábra forrása: Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a 20. század második felében, Osiris 2005: 286. oldal 10 10. ábra forrása: http://www.erepublik.com/es/article/t-rt-nelmi-plak-tgy-jtem-ny-t-rsasj-t-k-1019126/1/20 5

1 2 3

4

Somlai Péter: Család 2.0 együttélési formák a polgári családtól a jelenkorig, Napvilág 2013: 69. oldal Lőcsei Pál: Emberpár és család az államszocializmusban, 1945-1985, Gondolat 2008: 177.oldal http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/csalad_haztartas_a_noi_tevekenysegszerkezet_es_a_szerepfelfogas_valtozasai_1945_utan/ II. Foglalkozás és tevékenységszerkezet http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/csalad_haztartas_a_noi_tevekenysegszerkezet_es_a_szerepfelfogas_valtozasai_1945_utan/ IV. Emancipáció, női szerepfelfogás változások

6


d i ák m un ká k

9. ábra

10. ábra

A propaganda ellenére azonban a gazdasági kényszer, a bérek csökkenése sokszor még azoknak a nőknek is megkeserítette az életét, akik önként is vállaltak volna keresőmunkát. A központilag megállapított alacsony bérek miatt a férfiak keresete rendszerint kevés volt a családi életfeltételek biztosításához. Két keresőre volt szükség, és éppen ezt célozták a nőpolitikai intézkedések. A többségben alacsony képzettségű, főleg a gazdasági kényszer miatt munkát vállaló nők azonban nem azonosultak az értékrendjükhöz képest idegen ideológiával. A nők tömeges munkavállalása tehát nem szabad választáson alapuló döntés volt, hanem a megélhetési kényszerből fakadt. Amikor az 1952-es családjogi törvényben alkotmányba iktatták, hogy „a nők a férfiakkal egyenlő jogokat élveznek”, a magyar társadalom kétharmada még olyan családban élt, amelynek hierarchiáját, életmódját, gondolkodásmódját a tradíciók határozták meg. Habár az egyenjogúság eszméje és a kereső foglalkozás gyakorlata már nem volt ismeretlen a nők előtt, de a hagyományoktól befolyásolt családok többsége elutasítással fogadta az erőltetett emancipációt. Az idegenkedés ellenére viszont, főként a kényszernek köszönhetően a nők munkavállalásának színterén két évtized alatt áttörés történt. Az 1949-es 25%-ról 1970-re 38.6%-ra nőtt az aktív kereső nők aránya a női népességen belül, ami azt jelentette, hogy 862 ezerrel nőtt az aktív kereső nők száma11.

Családmodell-váltás Az ötvenes és hatvanas években az egykeresős családmodell életképtelenné vált, hiszen nem volt képes biztosítani a családok számára a megélhetési minimumot. A női munkavállalás kényszere pedig alapvetően átalakította a nők saját feladatköreikről alkotott felfogását és a családon belüli munkamegosztás hagyományos rendszerét. A háztartásvezetéssel kapcsolatos szokások és normák átalakulásában jelentős fázis eltolódás volt megfigyelhető a falvakban és városokban, a kétkeresős családmodell a városi háztartásokban korábban vált általánossá, mint a falvakban, hiszen ezekben inkább a hagyományokhoz való ragaszkodás volt jellemző. A családdal és a háztartással kapcsolatos teendők ellátását végző hagyományos női szerepfelfogást a gazdasági kényszer miatt háttérbe szorította a dolgozó nő eszménye. Azaz aki „nappal gazdasági munkát végez, mint a férfi, este pedig főz, mos, varr, gyermekeit neveli.”12 Az ötvenes években kiadott háztartásvezetési szakkönyv szerzője szerint ez a változás a női egyenjogúság sikerét jelenti. Hozzátette, hogy az egyenjogúság csak akkor lesz teljes, ha a háztartási feladatok nem egyedül a nőket terhelik majd: „Bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, üzemi étkezdék, háztartási gépek, készételek, konzervek, boltok nyitva tartása és sok más- mind a dolgozó háziasszonyokat segítik… A szocializmus megvalósítása a nő válláról is le fogja venni a terhet.”13 A családmodell-váltással együtt a többgenerációs családokat ekkorra teljesen felváltották a nukleáris családok, a háztartások nagyságát csökkentette az is, hogy a második világháború utáni kommunista hatalomátvétel következtében politikai okok miatt a háztartási alkalmazottak rétege teljesen megszűnt. A női foglalkoztatottság növekedésével megjelent a házastársak közötti új, a korábbinál egyenlőbb szerepfelfogású „szimmetrikusabb” kapcsolat.

A hagyományos családok átalakulása Az adaptív hagyományos családok életében 1948 és 1953 között olyan bér- és árrendszer lépett érvénybe, ami lehetetlenné tette a férjek számára, hogy keresetükből egy 3-4 tagú családot eltartsanak. Ebben a helyzetben a feleség nem ragaszkodott annak a szerepnormának a követéséhez, ami szerint házasfelek tagjai a „kereső férj” és az „eltartott feleség”. Kénytelen volt kereső munkát vállalni a család eltartásáért. Ugyanígy a klasszikus hagyományos családok asszonyainak is kereső foglalkozást kellett végezniük. Súlyos adó- és beszolgáltatási terheket róttak ki a paraszt-, iparos- és kereskedőcsaládokra. 1948 és 1953 majd 1957 és 1962 között államosították a magán-kiskereskedelmeket és megfosztották a klasszikus hagyományos családokat önálló kisvállalkozó státusuktól. Földjeiket is kollektivizálták, amiken korábban a feleség is dolgozhatott a család boldogulásáért. Így a feleségek és lányok ezekben a családokban is kereső munkára kényszerültek. 11 12 13

Lőcsei Pál: Emberpár és család az államszocializmusban, 1945-1985, Gondolat 2008: 171. oldal Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a 20. század második felében, Osiris 2005: 292. oldal Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a 20. század második felében, Osiris 2005: 292. oldal

139

Nagy Klára

Az utca hírmondója A nemek közötti családi munkamegosztás ábrázolósa a 20. századi magyar plakátkultúrában Előfeltevés Dolgozatomban a magyarországi családokon belüli munkamegosztás változását vizsgálom a 1910-es és az 1980-as évek között készült plakátokon keresztül. Mivel a családi munkamegosztás szorosan összefonódik a háztartáson kívül végzett-, fizetett munkával, dolgozatomban ezt is vizsgálni fogom. Magyarországon a családi munkamegosztással kapcsolatos szemlélet a politikai, gazdasági, illetve kulturális hatások következtében komoly mértékben megváltozott az előző, akár évszázadokig többé-kevésbé változatlan modellekhez képest, mivel egyre több dolgozó nő jelent meg a társadalom minden területén. Feltevésem szerint ennek a hatalmas változásnak az értelmezéséhez és feldolgozásához nyújtott többek között segítséget a plakát a társadalom számára. Azt a feltételezést fogalmazom meg, hogy a nőt és családot bemutató plakátábrázolásokat jelentősen meghatározza az adott történeti kor, illetve az állam családfogalma és emancipációhoz való viszonya. Bár a 20. század során a női szerepek komoly változásokon mentek keresztül, azonban a hagyományos családfelfogás is fennmaradt. Emellett a hosszútávú tendencia mellett a történelmi, ideológiai hatások is egyértelműen árnyalják a képet. A továbbiakban a magyarországi plakátkultúrán keresztül fogom vizsgálni a magyarországi család-, illetve nőkép 20. századi változását. Dolgozatomban először a plakátok szerepét és társadalomra gyakorolt hatását elemzem. Ezután két, a korszakra jellemző családdal kapcsolatos elméletet fogok bemutatni, melyeket a magyar társadalmi viszonyok közé helyezek. Az ezt követő részben történik meg a plakát korszakonként való bemutatása és elemzése a társadalmi közeg, illetve a kor ideológiáinak tükrében. Végül összehasonlítom a bevezetésben megfogalmazott állításaimat a plakátok elemzéséből származó tapasztalataimmal.

A plakát A plakát mindenki számára könnyen értelmezhető és elérhető, így „hosszú ideig a tömegtájékoztatás és az ízlésformálás legfontosabb eszköze volt.” (Az utca képeskönyve. Kereskedelmi plakátok és korabeli kritikájuk (1885-1945) Kiállításvezető 2006. :7. oldal) A hirtelen nagyot változó, sokszor értelmezhetetlen és felgyorsult világban a plakát egyszerű szimbólumrendszerével, jól ismert alakjaival, értékeivel magyarázatot, rendszert, sőt


d i ák m un ká k

biztonságot nyújtott a társadalom minden rétege számára, hiszen a plakátok egyik állandó megrendelője az állam volt, amely egy hosszútávon is stabil és kiszámítható hatalomként szokta bemutatni önmagát. Az modern állam egyre inkább keretbe foglalta az emberek teljes életét, és olyan szélsőséges, világot felforgató esetekben, mint például az I. világháború, is rutint, illetve az észszerűség látszatát mutatta. Elengedhetetlen viszont megemlíteni, hogy a plakátok által közvetített világkép – ahogy minden globális rendszeralkotás – torzított a megrendelő szemszögének megfelelően, bár természetesen nem szakad el a befogadó közegétől sem. A torzítás iránya, illetve mértéke szándékos és tervezett volt, hiszen a plakátok elsődleges célja – a rendszeralkotás, tehát a biztonságteremtés mellett – a véleményformálás volt (Sontag, 1999.). Ez a vélemény- és attitűdformáló szándék pedig – a plakát elterjedésével párhuzamosan - minden társadalmat alkotó egységre vonatkozott, tehát a családra, ezen belül a családi munkamegosztásra is. A megrendelő szervezet által ideálisnak tartott világ jelenik meg tehát mindig a plakáton, amely mindig egy, a megrendelő szerint jobb, fejlettebb társadalmat propagál, tehát nem feltétlenül a valóságot képzi le, hanem programot, jövőképet alkot. Amennyiben a kormányzat változtatást szeretne véghezvinni az ország működésében, fontos, hogy a társadalom támogatását elnyerje. Ez pedig a legegyszerűbben vizuális úton, egy-egy jelszóval kiegészítve működik. Ez igaz a hosszú idő alatt lezajló társadalmi változásokra (mint például a nők megjelenése munkaerőpiac különböző területein) és a gyors, radikális változásokra (mint a háború) egyaránt. Ezt a képzelt „plakátvilágot” erősíti az is, hogy a rajta megjelenő formák és alakok kivétel általában esztétikusak, nem jelenik meg a valódi világ esetlensége, ezáltal hitelesítve a jövőképet. Mivel természetesen a társadalommal párhuzamosan a plakátok is változtak, fontos látnunk azt a kölcsönhatást, amit a plakát és a társadalom gyakorol egymásra. A plakát hatásfokát növeli, hogy a korabeli média legtöbb embert elérő képviselői – mint például az újság, vagy a filmhíradó – időszakosan jelentek csak meg, illetve pénzbe kerültek, ezáltal nem gyakoroltak állandó hatást a társadalomra. Ezzel ellentétben a plakát befogadása nem kerül pénzbe, jelenléte állandó, szinte agresszív, hisz a befogadóvá válás nem egyéni döntés kérdése. A mindenhol megjelenő plakátok építenek egymásra, erősítik egymás hatását, hisz a sok esetben hasonló vizuális rendszer miatt egységként is fel tudnak lépni (Sontag, 1999.). Bár a plakátok kihelyezése lényegében csak a városokra korlátozódott, a 20. század folyamatos urbanizációja, illetve a plakátok gyors terjedése miatt egyre több emberhez jutottak el. A következőekben áttérek a vizsgálat elméleti keretét adó koncepciókra.

Elméletek a családi munkamegosztásról A családdal foglalkozó két elmélet alapján vizsgáltam meg azt a kérdést, hogyan változott Magyarországon a családi munkamegosztás a huszadik században. Az első Louise A. Tilly és Joan W. Scott elmélete, amelyet Gyáni Gábor interpretált magyar keretek között, ez az 1900-as évek és a II: világháború között értelmezhető. A másik megközelítés a kétkeresős családmodell, ami a szocializmushoz kapcsolódva jelenik meg. Tilly és Scott elmélete a nemek és generációk közötti munkamegosztás változásáról szól társadalomtörténeti szempontból. A szerzők három, egymást követő szakaszt különböztetnek meg, a családi gazdaság időszakát, családi bérgazdaság időszakát, illetve a családi fogyasztási gazdaság időszakát. Az első szakasz, azaz családi gazdaság, a századfordulón jellemző Magyarországra, tehát a vizsgált periódusomnak közvetlen előzménye. Ebben a szakaszban a női munka fizetetlen volt, hiszen a nő általában a háziiparban, a háztartásban dolgozott, vagy segítő családtagként látott el feladatot. A második szakasz a családi bérgazdaság, melyet Magyarországon az 1910-es évekre használhatjuk. Míg az ezt megelőző periódusban a nők „csak” a háztartásban, otthoni gazdaságban és a gyereknevelésben láttak el nélkülözhetetlen feladatot, a nagyipari munka megjelenésével már pénzkeresőként is számítottak rájuk. Ez első pillantásra emancipációs fejlődésként is értelmezhető, hisz ebben az esetben mindenki megkapja az elvégzett munka ellenértékét, szemben az eddigi fizetetlen háztartási munkával. Ám a nők legjobb esetben is az azonos munkát végző férfitársaik fizetésének 80%-át kapták, és az háztartási munkák elvégzése is az ő feladatuk maradt. Tehát a „második műszak” kialakulását figyelhetjük meg, nem pedig valódi fejlődést. A családi bérgazdaság ráadásul nem érintette az összes

141

nőt, hisz általában csak a hajadonok kerültek keresőállásba, bár idővel a munkakezdéskor jellemző életkor kitolódott a 15-19 évesekről a 20-25 évesekre is. A harmadik családi fogyasztási gazdaság modellje, melyben a hajadonokat inkább iskoláztatják, és hamarabb férjhez adják, szerepük csökken a munka világában, és egyszersmind felértékelődik a közös családi fogyasztás. Magyarországon ez a szakasz az I. világháború után figyelhető meg, de nem olyan egységes módon, mint az előző szakaszok. A Tilly - Scott elmélet azt állítja, és ez értelmezhető a magyarországi viszonyok között is, hogy a „piaci kapitalizmus és az urbanizáció feltételei mellett a munka világa egyre inkább bezárult a nők előtt” (Gyáni, 2009.). Dolgozatom az 1910-es évektől kezdve ad áttekintést, Magyarországon erre a korszakra tehető a családi bérgazdaság kialakulása. A Tilly-Scott-modell következő szakasza a családi fogyasztási gazdaság volt, mely a II. világháborúig volt jellemző a magyarországi társadalomra. Magyarországon komoly egzisztenciális félelem jelent meg az 1920-as és 1930-as években. Ennek okait a trianoni békeszerződés miatt megindult, határon túli értelmiségi menekülttömeg által okozott munkanélküliségben, illetve a gazdasági világválságban kereshetjük. Ugyanakkor a középosztály számára a saját osztály-imázsának megőrzése kiemelten fontos volt, aminek része volt az is, hogy a középosztály női tagjai számára egyáltalán nem volt kívánatos cél a munkába állás. Az ezáltal kialakult helyzetet nevezzük a családi fogyasztási gazdaság modelljének. Ezt az életvitelt a Magyarországra jellemző cselédbőség tette lehetővé, hisz az elérhető olcsó munkaerő mellett az háztartásbeli munkát se kellett elvégeznie a középosztálybeli nők nagy részének. Természetesen ezt az életmódot olcsó munkaerő nélkül nem folytathatták volna a már említett gazdasági okok miatt. Ezen modell megjelenésének okait a társadalmi elvárásoknak való megfelelésben kereshetjük. A középosztálybeli családmodellt sokszor a magas jövedelemmel rendelkező munkások is követték. Ezzel szemben az alacsonyabb keresettel rendelkező ipari munkások, akik nem engedhették meg maguknak a nem dolgozó családtag luxusát, a már korábban említett családi bérgazdaság szakaszt fejlesztették tovább úgy, hogy a hajadonok mellett az asszonyok is munkába álltak (Gyáni, 2009). Tehát az 1930-as évekre tehető a nők szerepének az ipari munkásságon belüli megnövekedése A másik, általam használt koncepció a kétkeresős családmodell, ami elsősorban a II. világháború és az 1980-as évek közötti időszakot fedi le dolgozatomban. Ebben a modellben a családban élő mindkét fél pénzkereső, ám a háztartással általában csak a nő törődik. Így a már korábban említett bérgazdaság korában kialakult „második műszak” minden családban érvényesül. A bérek radikálisan lecsökkentek, így érte el az állam, hogy a család férfitagjai mellett a nők is kénytelenek legyenek munkába állni. A sok esetben agresszív és erőltetett emancipáció felülről érkező-, politikai nyomás hatására vált a magyar társadalom egyik meghatározó jellemzőjévé, aminek azonban hosszútávon éppen az emancipáció eredeti céljával ellentétes hatása lett. Így például a rendszerváltás utáni Magyarországon a férfi-női esélyegyenlőség kérdését sokan annak alapján utasítják el, hogy automatikusan összekapcsolják a szocializmushoz kapcsolódó rossz emlékekkel (Gal- Kligman, 2000).

Bibliográfia Az utca képeskönyve. Kereskedelmi plakátok és korabeli kritikájuk (1885–1945) Kiállításvezető 2006. Gal, Susan-Kligman, Gail (2000.) The Politics of Gender After Socialism, Princeton University Press, Princeton Gyáni Gábor (2009): Társadalmi nemek a munkaerőpiacon a polgári Magyarországon. Rubicon 4. letöltve:http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/tarsadalmi_nemek_a_ munkaeropiacon_a_polgari_magyarorszagon/ letöltés ideje: 2016. 04. 19. Sontag, Susan(1999) : Posters: Advertisement, Art, Political Artifact, Commodity, Allworth Press, New York letöltve: http://www.typonica.com/utaj_395/read/sontag_posters.htm, letöltés ideje: 2016. 04. 19.


d i ák m un ká k

Wachsler Ádám

Futball és politika – az ultrák sajátos világa A labdarúgás minden kétséget kizáróan a világ legnépszerűbb sportja – ezen még az a tény sem változtat, hogy a világ két legnépesebb országában, Kínában és Indiában nem éppen a futball számít a tradicionális sportnak. Ez utóbbi mondjuk változóban van, ugyanis a kínai vezetés a fejébe vette, hogy világbajnokságot kell nyernie az ország válogatottjának, első lépésként pedig erejük teljében lévő, európai kluboknál játszó klasszisok tömegével igazolnak a Kínai Szuperligába olyan pénzekért, amiket korábban csak az igazi nagy klubok voltak képesek fizetni. A mérvadó átigazolási portál, a transfermarkt.de szerint a mindössze 26 éves Alex Teixeira-ért 37,5, míg a 29 éves Jackson Martínezért 31,5 millió eurónak megfelelő pénzt fizettek a kínaiak. Hasonló jelenség figyelhető meg az Indiai Szuperligában is, amely már a negyedik legtöbb nézőt vonzó nemzeti bajnokság a világon. 3,5 milliárd körülire teszik a futballrajongók számát a világon, amivel a labdarúgás magasan a legnépszerűbb sport. A világbajnokság döntője 700 millió nézőt vonz, az egész torna pedig 30 milliárdos nézettséget generál (ez az adat úgy jön ki, hogy ha egy ember több meccset megtekint, az többször is számolódik). Jómagam egy vagyok a 3,5 milliárd ember közül, akik élnek-halnak a futballért. Idevág egy Bill Shankly-idézet (Shankly a Liverpool legendás menedzsere volt az 1960-as években, olyannyira legendás, hogy hamvait az ugyancsak hírneves Liverpool-pályán, az Anfield Roadon szórták szét halála után): „Egyesek szerint a futball élet és halál kérdése. Mindig elszomorít, ha ilyen véleményt hallok. Annál sokkal, de sokkal fontosabb.” Ha az idézet kissé hatásvadász is, biztosan hihetjük, hogy szerzője teljesen komolyan gondolta. Emellett megmutatja, miért is választottam kutatási területemnek a futballszurkolókat. Nincs még egy olyan sport, amely annyira heves érzelmeket váltana ki az emberekből, mint a futball. Egyes történészek szerint az 1954-es elveszített vb-döntő, a berni tragédia is hozzájárult az 1956-os forradalom kitöréséhez. 1969-ben háború tört ki Honduras és El Salvador között egy válogatott meccs okán (bár sok történész ezt vitatja, mondván, a meccs csak ürügyül szolgált). Felsorolni is nehéz lenne azokat az eseteket, amikor futballmeccs közben/után szurkolók tömegei halnak meg. Ez ma is mindennapos a klasszikus délamerikai rangadókon, amikre ki fogok térni még, no meg pl. Egyiptomban, az Al Ahli és a Zamálek meccsein, az úgynevezett kairói derbin. Egy futballklub mögé állva kifejezhetjük politikai irányultságunkat, nemzeti identitásunkat, vagyoni helyzetünket stb. Az ultrák a futballszurkolók azon csoportját képezik, akik „ultrafanatikusan” támogatnak egy futballcsapatot, akár erőszakot alkalmazva (huliganizmus), biztató molinókat vagy éppen gyűlöletkeltő transzparenseket lengetnek, dalokat énekelnek. Egy ultracsoport egy vezető vagy néhány vezető köré csoportosul, néhány tucattól több ezres méretet ölthet. Általában a kapuk mögött foglalnak helyet. Régen hazánkban is fürtökben lógtak az emberek a lelátókon, a kettős rangadók tízezrével vonzották az embereket, ma viszont lasszóval kell fogni a nézőket egy-egy NB I.-es meccsre. A jó focit kínáló országokban azonban ma is töretlen a futball népszerűsége. Kezdjük körutazásunkat stílszerűen Nagy-Britanniában, a futball őshazájában.

Az angol beteg Az English Premier League a világ második leglátogatottabb bajnoksága (a német után), televízión pedig ezt a pontvadászatot követik a legtöbben figyelemmel világszerte. Az első osztály azonban csak a felszín, még a sokadik ligás csapatok is több nézőt vonzanak, mint az OTP Bank Liga, és a szurkolói kultúra ott is figyelemre méltó. Az első osztályban sok a külföldi néző, aki befizet egy-egy életre szóló élményre, tehát a multikulturalizmus itt is felütötte fejét. A hamisítatlan hangulat talán jobban megvolt néhány évtizeddel korábban, ráadásul a biztonsági szabályozások is lazábbak voltak akkoriban. Ennek ellenére ma is kiváló az atmoszféra, és ma is vannak tüzes ultrák, akik a kapuk mögül buzdítják kedvenc csapatukat, meghagyva a jobb rálátást biztosító helyeket a gazdagabb vendégeknek, akik nem is annyira szurkolók, hanem nézők inkább.

143

Hogy miért adtam ezt a címet? Sokatmondó adat, hogy egy-egy Dortmund meccs miatt minden héten kb. 1000 angol zarándokol el a Ruhr-vidéki városba, hogy átélje azt a csodás hangulatot, ami már néhány angol pályáról hiányzik. Persze ez még önmagában kevés volna, az is sokat nyom a latban, hogy a jegyek a német bajnokságban (Bundesliga) feleannyiba sem kerülnek, mint Angliában. Idén februárban pl. a Liverpool–Sunderland meccsen 10 000 szurkoló vonult ki tüntetőleg a stadionból a 77. percben, kimutatva felháborodásukat, amiért a jegyek ára az addigi 59 fontról 77 fontra emelkedett, ami rettentő drágának számít. Még mielőtt rátérnék a klubokra magukra, szót ejtenék a biztonsági szabályozásokról, ha már felmerült. A futballhuliganizmus mára szinte teljesen kiveszett az angol stadionokból, de a 70-es–80-as években virágkorát élte. Az 1985-ös BEK-döntőn tragédia történt a brüsszeli Heysel-stadionban. A meccs a Liverpool és az olasz Juventus között zajlott. Nagyjából egy órával a tervezett kezdőrúgás előtt az olasz szurkolók által felhergelt angol huligánok betörtek az itáliaiak részére fenntartott szektorba, menekülésre késztetve azokat, de a stadion omladozó oldalfala nem bírta a nyomást és az emberekre dőlt. 39 ember halt meg, a meccset mégis lejátszották, később azonban nem maradt következmény nélkül. Margaret Thatcher konzervatív miniszterelnök nyomására az angol szövetség, az FA visszavonta az angol csapatok nevezését az európai kupákból, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pedig meghatározatlan időre kitiltotta az angol klubokat az európai versengésből. A tiltás 5 évig volt érvényben. Természetesen a hazai sorozatok folytatódtak, és 1989-ben újabb tragédia következett be. Április 15-én az FA-kupa elődöntőjében a Liverpool FC és a Nottingham Forest volt érdekelt. Sheffieldben, a híres Hillsborough Stadionban került megrendezésre a meccs. A rossz szervezés következtében túl sok Liverpool-szurkoló jutott be és gyakorlatilag összenyomták egymást. 96 halott, több mint 700 sebesült. David Cameron mostani miniszterelnök 2012-ben megkövette a Liverpool szurkolóit, akiket igazságtalanul hibáztattak a tragédia bekövetkeztéért. Mára konszolidálódott a helyzet a brit pályákon (pedig itt a játékosokhoz híresen közel foglalnak helyet a szurkolók – foglalnak helyet, és nem állnak, ugye –), úgyhogy ha úgy vesszük, az összesen 135 halott áldozata nem volt hiábavaló…

A Liverpool Football Club és riválisai Az előbbiekből is kitetszik, nagyon tüzes szurkolói vannak a Liverpoolnak. Utálatuk tárgya a városi rivális Everton FC és a közeli iparvárosban székelő Manchester United. A már említett Bill Shankly mondta egyszer: „Ha az Everton játszana a kertemben, én összehúznám a függönyt.” Jellemző, hogy a liverpooli Beatles kapcsán máig kardinális kérdés, kinek is szurkoltak. Úgy tűnik, az Evertonnak. Még valószínűbb ugyanakkor, hogy hidegen hagyta őket a foci. Ha már a városi rivalizálásról van szó, érdemes tisztázni a derbi fogalmát. Sokszor mindenféle rangadóra ráaggatják ezt a kifejezést, de valójában a városi rangadókat hívják így. Tehát a Liverpool– Everton meccs derbinek számít, a Liverpool–Manchester inkább „csak” szuperrangadónak. Talán az Evertonnál is feszültebb a viszony a Manchester United csapatával (a két legsikeresebb angol csapat: a Liverpool 18-szoros bajnok és 5-szörös BEK-/BL-győztes, a Manchester United 20-szoros bajnok és 3-szoros BEK-/BL-győztes). A Liverpool szurkolói sokat gúnyolták a Manchester Unitedot, amiért 1958ban a müncheni légi katasztrófában 23 ember, köztük 8 Manchester-játékos vesztette életét. Igen, valóban. A válasz sem váratott sokat magára, a United szurkolói azt emlegetik a két csapat összecsapásain rendre, hogy „háromszor nyertünk BEK-et, anélkül, hogy bárkit is megöltünk volna” – utalva a Heysel-tragédiára. 2005-ben Hillsborough 89 feliratú drapériával fogadták Manchesterben a vendég Liverpool szurkolóit, azt énekelve hozzá: „Üdvözlet nektek, ti gyilkos Scouse barmok” (a Scouse a jellegzetes Liverpool környéki tájszólás). 2006-ban Liverpoolban emberi fekália repült a United szurkolóira, de ez Manchesterben sem ritkaság. Egyébként a két város között is megvan a rivalizálás, függetlenül a focitól, 1894 óta. Ekkor épült egy hajózható csatorna Manchester irányába, kikerülve Liverpoolt. A Liverpool ultrái a legendás Kop nevű lelátórészen foglalnak helyet. Ez a második búr háború híres csatájának, a Spion Kop-i ütközetnek állít emléket, az ott harcoló és vereséget szenvedő lancasteri ezred legtöbb katonája liverpooli származású volt. Bár sok angol pályán hívják az ultrák helyét Spion Kopnak, a liverpooli lelátórész köztudottan a legszenvedélyesebb és leginkább félelmet keltő egész Angliában. Az ott helyet foglaló ultrák (és az egész stadion) éneklik a legendás indulót, a You’ll Never Walk Alone-t (kb. Sohasem leszel egyedül). Kevin Keegan volt Liverpool-játékos mondta egyszer: „ Az egyetlen dolog, amitől félek, az az, hogy kihagyok egy gólhelyzetet a Kop előtt. Meghalnék, ha ez történne. Amikor elkezdik énekelni a You’ll Never Walk Alone-t, könnyek gyűlnek a szemembe. Volt, hogy ténylegesen sírtam meccs közben.”


d i ák m un ká k

A Manchester United legendás lelátórésze a nyugati lelátó, a Stretford End. Városi rangadó is van Manchesterben. A United világszerte népszerű csapat, de egyesek szerint a Manchester City városon belül népszerűbb (ezt a véleményt azért kezeljük némi fenntartással). A City most már sportszakmailag is felnőtt riválisához, hála az arab befektetőknek.

Egyéb első osztályú csaták Pikáns rivalizálás áll fenn az Arsenal és a Tottenham között. Az ő meccsüket nevezik észak-londoni derbinek. Azon a napon, amikor az Arsenal már matematikailag is biztosan megelőzi városi riválisát, a szurkolók ünnepet ülnek. Ez a St. Totteringham’s Day. (Az ünnep idén valószínűleg elmarad, a Tottenham a bajnoki címért küzd.) Parázs hangulat jellemzi a Chelsea és a Fulham csatáját, bár a Fulham most éppen nem első osztályú. Kettejük meccse a nyugat-londoni derbi. Birminghamben három jelentős csapat is székel, a Birmingham City, az Aston Villa és a West Bromwich Albion. Hármójuk közül kettő ha egymás ellen játszik, felbolydul a város. Említésre érdemes még a Tyne-Wear-i derbi, ott a Sunderland és a Newcastle küzd meg Északkelet-Anglia dicsőségéért.

A legendás Millwall Football Club Ha Anglia és ultrák, no meg futballhuliganizmus, nem mehetünk el szó nélkül a Millwall FC mellett. „ We are Millwall, super Millwall, we are Millwall from the Den! No one likes us, no one likes us, no one likes us, we don’t care!” Kb: „Mi vagyunk a Millwall, a szuper Millwall, mi vagyunk a Millwall a Denből (a Den a legendás stadionjuk, 1993-ban új arénába, a The New Denbe költöztek, de azt is egyszerűen mindenki csak Dennek emlegeti – W. Á. T.), senki nem szeret minket, senki nem szeret minket, de kit érdekel!” A nem túl veretes sportszakmai jelentőségéhez képest a Millwall az egyik legkedveltebb csapat Angliában, ultrái a legrettegettebb huligánok Angliában, de még Európában is rossz a hírük. Ehhez annyit, hogy amikor 2004-ben az UEFA-kupában a Ferencvárossal hozta őket össze a sorsolás szeszélye, bár semmilyen történelmi konfliktus nincs a két klub között, a huligánok nem tudtak ellenállni egy kis verekedésnek. Ez egyébként mindenhol jellemző a huligánokra… Egy angol drukker kórházba is került, úgyhogy nem maradtak szégyenben a magyar ultrák… De ez utóbbi bagatell ahhoz képest, ami a legkeményebb angol derbin, a Millwall–West Ham United összecsapáson zajlik. A rivalizálás egészen 1910-ig vezethető vissza, ahogy a FourFourTwo magyar kiadásának 2011. augusztusi számából kiderül. 1910-ben a Millwall átkelt a Temzén, és Kelet-Londonból Délkelet-Londonba költözött, a Cold Blow Lane-re, amely máig London egyik legelmaradottabb területe. A kölcsönös gyűlöletet tovább fokozta az 1926-os dokkmunkássztrájk, amelyet az East End-i munkások gerjesztettek, akik a West Hamnek szurkolnak. A sztrájkot a Millwall hajógyárban verték le. 1976-ban a rivalizálás elérte csúcspontját: a Millwall szurkolóját, Ian Prattet halálra késelték. Hamarosan szórólapok jelentek meg a Den környékén: „a héten egy West Ham-szurkolónak meg kell halnia”. Az Oroszlánok (merthogy így becézik a Millwallt) további riválisai: Charlton Athletic, Gillingham, Crystal Palace.

A skótok vallásháborúja, a Rangers–Celtic Van még egy összecsapás az Egyesült Királyságban, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. A tekintélyes futballmagazin, az angol FourFourTwo szerint a skótok legnagyobb derbije a világ 5. legnagyobb rangadója. A Rangers FC világrekorder, hazája bajnokságát 54-szer nyerte meg. A Celtic 45-ször. A skót bajnokság e két csapat váltógazdasága volt, bár a Rangers néhány éve csődöt jelentett és a negyedosztályba sorolták vissza. Idén megnyerte a másodosztályt, jövőre tehát újra küzdhet a Celtickel. A rivalizálás vallási eredetű, a protestáns unionisták a Rangersnek, míg a büszke skót katolikusok és a Glasgow-ban élő írek a Celtic-nek szurkolnak. Gyakorlatilag kivétel nélkül. Egy katolikus játékos sosem játszhatott a ’Gersben és fordítva. Még ma is megvan az effajta elkülönülés. Neil McGarvey Celtic-szurkoló, egy rajongói oldal szerkesztője ezt így fogalmazza meg: „ Amikor felnőttem, katolikus iskolába jártam, és egy darab Rangers-szurkoló nem volt az egész intézményben. Ma már sokkal vegyesebb a kép. A fiam katolikus iskolába jár és ott már 5 százalék a Rangersnek szurkol…”

145

Kettejük meccsét, a glasgow-i derbit Old Firmnek nevezik. Az állam a vallási semlegesség politikailag korrekt elve miatt küzd a szektarianizmus ellen, reméljük, azért a derbi nem fog veszíteni bájából.

Sör sörrel Angliai túránk zárásaként nézzük meg, milyen egy tipikus brit futballszurkoló. Egy-egy meccsen patakokban folyik a sör, természetesen… Régi hagyomány a pite, ebből szintén sok fogy az angliai összecsapásokon. Jobb helyeken folyamatosan énekelnek, a Leicester City szurkolói pedig egy gólnál olyan hangosak voltak, hogy enyhe földrengést mértek a helyi egyetem földrajz szakos hallgatói. Ahogy mondani szokták, a futball working-class ballet, azaz a munkásosztály balett-tánca. Ez ma már nem annyira igaz, a futball mindenkié, de azért egy érdekes statisztika szerint a Premier League 20 csapata közül 18 olyan szavazókörzetben van, amit hagyományosan a Labour Party (Munkáspárt) szokott nyerni. A brit szurkolók lelki világát pedig Nick Hornby, a Fever Pitch (Fociláz) szerzője fogalmazta meg kiválóan: „ What impressed me most was just how much most of the men around me hated, really hated, being there. As far as I could tell, nobody seemed to enjoy… anything that happened during the entire afternoon. What else could I have expected at Highbury? But I went to Chelsea and to Tottenham and to Rangers, and saw the same thing: that the natural state of the football fan is bitter disappointment, no matter what the score.” Kb: „Ami a leginkább megdöbbentett, az az volt, hogy a körülöttem lévő férfiak mennyire utáltak, tényleg utáltak ott lenni. Amennyire én láttam, senki nem érezte jól magát… azon a délutánon. Mi mást is várhattam a Highburyben (az Arsenalnak, Hornby kedvenc csapatának régi stadionja – W. Á. T.)? De voltam a Chelsea-nél, a Tottenhamnél, a Rangers-nél és ugyanazt láttam: a futballszurkoló természetes állapota a keserű csalódottság, az eredménytől függetlenül.”

Teuton profizmus szenvedéllyel átitatva Utunkat Németországban folytatjuk. A német Bundesligát a világon mindenütt irigylik, sportszakmailag a három legjobb között van, a hangulat pedig magával ragadó. A világ leglátogatottabb bajnoksága, kb. 40 000-en járnak ki átlagban a meccsekre, pedig az átlagot lehúzzák a kisvárosok kicsi csapatai, amiből akad bőven az első osztályban is (Ingolstadt, Darmstadt és a sinsheimi Hoffenheim). Kevés olyan nemzet van, amelynek öntudatát ennyire pregnánsan befolyásolná a foci. Közhely, de igaz, hogy a német Wirtschaftswunder, azaz az NSZK-ban a XX. szászad második felében bekövetkező gazdasági csoda kezdőlökését az 1954-es berni vb-döntő adta meg. Erőltetettnek tűnhet a párhuzam, de nem az: a németek büszkesége a II. világháború után a padlón volt, 9 évvel később mégis megverték a toronymagas esélyes magyar Aranycsapatot. Nem csoda, hogy a németek Wunder von Bernnek, azaz berni csodának hívják a történelmi eseményt, míg mi keserűen berni tragédiaként emlegetjük. A modernkori, egységes Németország életében hasonló fontossággal bírt a 2006-os saját rendezésű világbajnokság, amit Sommermärchen (nyári mese) néven emlegetnek. A multikulturális Németország az egész világnak barátságos arcát mutatta meg, a lebonyolítás pedig németesen precíz volt. A német bulvársajtó nem teljesítmény nélküli celebektől hangos, hanem a focistáktól. Németországban ugyanis minden a futballról szól. A kancellárnak szinte kötelező program fotózkodni a válogatott focistákkal. Az NDK-nak semmi sem szerzett akkora büszkeséget, mint amikor 1974-ben a világbajnokságon legyőzték a későbbi győztes NSZK-t Jürgen Sparwasser góljával. És még lehetne folytatni a sort.

Der Klassiker és társai Németország legnagyobb presztízzsel bíró modernkori rangadója a Bayern München és a Borussia Dortmund összecsapása (a meccset a spanyolországi El Clásico nyomán Der Klassikernek nevezik). Előbbi a legsikeresebb klub Németországban, korlátlan lehetőségei és sztárjai miatt csak FC Hollywoodnak csúfolják. Bajorországon kívül jellemzően a gazdagabb réteg csapata, nem csoda, hogy pár éve arról faggattak egy baloldali (Die Linke) parlamenti képviselőt, miért van szezonbérlete a Bayern Münchennél. Persze a Bayernnek is vannak ultrái, a legfontosabb csoportosulások: Schickeria München, Inferno Bavaria, Red Fanatic München, alarMstufe rot. A Borussia Dortmundot ellenben a világ legvagányabb klubjaként szokták aposztrofálni. A Ruhr-vidéki klub 80 000-es befogadóképességű arénája, a Signal Iduna Park (korábbi nevén Westfalenstadion) kivétel nélkül (!) megtelik egy-egy hazai meccs alkalmával, és még az angolokat is mágnesként vonzza, ahogy arról már szó


d i ák m un ká k

volt. Egyes felmérések szerint a világ legnépszerűbb „második választása”, azaz világszerte rengeteg embernek a második kedvenc csapata a helyi csapat után. Fontos ultracsoportjai: Jubos, Desperados és a The Unity. A Dortmund nem csak a Bayernnel rivalizál, sőt Németország talán leghevesebb összecsapása a Ruhr-vidéki vagy Revierderby a Dortmund és a Schalke között. A FourFourTwo szerint ez a világ kilencedik legfontosabb derbije. A Schalkét inkább a jobboldalra szokás sorolni (régen a nácik kedvenc csapatának mondták őket), de hogy ez inkább regionális, mintsem politikai természetű rivalizálás, mi sem mutatja jobban, mint hogy Dortmund-meccsen is zúgott már a Sieg Heil, amiért persze az illetékesek rögtön bocsánatot kértek. És hogy teljes legyen a képzavar, meg kell említeni a Bayern–Schalke meccset is mint rangadót.

Regionális és lokális rivalizálások Északon nagy súlyú meccs a Nordderby, ami a Hamburger SV és a Werder Bremen között zajlik. Hamburgban városi rivalizálás is van, a Hamburg és a St. Pauli között. Ez politikai természetű, a Hamburg egyértelműen jobb-, míg a St. Pauli egyértelműen baloldali érzelmű szurkolókkal rendelkezik. Utóbbi csapatról lesz szó még. Rajnavidék a Köln és a Borussia Mönchengladbach találkozásakor jön lázba, utóbbinak fontos ellenfele még a másik Borussia, a már említett Dortmund (Borussia-derbi). Berlinben, Kölnben, Lipcsében, Stuttgartban is van városi derbi, de ez szinte minden nagyobb városra jellemző.

Az FC St. Pauli, a klub, ami nem a futballról szól Ha van csapat, amit ebben a témában nem lehet megkerülni, az jelenleg a másodosztályban vitézkedő hamburgi FC St. Pauli. A halálfejjel és keresztbe tett csontokkal ékesített zászlajuk, valamint címerük számtalan helyen látható szerte Németországban, de még a budapesti kettes metró aluljárójában is. A klub ugyanis olyan klasszikus baloldali értékeket képvisel, ami az egész világon népszerűvé teszi. Uli Hesse híres német futballszakíró így fogalmazza meg a jelenséget: „ Bizonyos távolságból a St. Pauli valóban coolnak tűnik azok szemében, akik szerint a futball több mint egy játék. Ellenméreg azoknak az embereknek, akik illúzióját lerombolta a modern futball üressége, és tökéletes alternatíva azoknak, akik szerint egy nagy, gazdag és sikeres klubnak szurkolni – mint amilyen a Bayern München – túl „snassz””. A lelátók népe rendszeresen felemeli hangját a rasszizmus ellen, vagy éppen kiáll a melegek jogaiért. Egy odaadó szurkoló mondataival zárjuk a témát: „A St. Pauli most is és a jövőben is egy szociális, törődő klub lesz. Mindig kiállunk a rasszizmus és a homofóbia ellen, odafigyelünk az elesettekre és a szegényekre, mert ez számunkra fontos. A vérünkben van.” Utunkat pedig Itáliában folytatjuk.

Győzelem minden áron Érdekes, hogy az olasz futballfelfogás mennyire különbözik attól a sztereotípiától, amit általában kialakítunk magunkban a taljánokkal kapcsolatban. Ennek az oka prózai: a futball az olasz csizmában először ÉszakOlaszországban jelent meg, és onnan gyűrűzött lefelé. Márpedig az észak-olaszok köztudottan sokkal fegyelmezettebbek, mint lazább déli társaik, hogy úgy mondjuk, sokkal européerebbek, ezt gazdasági mutatókkal is alá lehet támasztani. Ez az egész pedig úgy jön ide, hogy az olaszok, a többi latin néppel ellentétben, sokkal kevésbé „játsszák” a futballt, számukra egyetlen egy dolog a fontos: a győzelem, mindegy, hogy szép avagy csúnya játék után. Gianni Brera neves újságíró mondta egy ízben (ahogy az Inverting the Pyramide című könyben olvashatjuk, ami hazánkban Futballforradalmak címmel jelent meg): „A tökéletes meccs 0:0-ra végződik.” Az olaszok így négy világbajnoki címmel büszkélkednek (csak a braziloknak van öt), és arrafelé senkit nem érdekel, hogy azokat nem feltétlen szemet gyönyörködtető játékkal nyerték meg. Nem csoda, hogy a hatvanas években a Helenio Herrera trenírozta Internazionale uralta Európát azzal a játékfelfogással, amit catenacciónak neveznek (ami magyarul annyit tesz: retesz).

147

Senki nem szeret minket Mondják a Juventus szurkolói, bár ők a legkedveltebb klub Olaszországban, 12 millió tifosival. De tény, ha nem vagy a Juventus szurkolója, csak utálhatod őket. Torinóban, bármilyen hihetetlen, nem a rekordbajnok Juventusnak, hanem a Torino FC-nek szurkolnak a legtöbben. Kettejük derbije a városért a Derby della Mole. Leggyűlöltebb ellenfelük a már említett Internazionale (Derby d’Italia). Kettejük rivalizálása egyrészt azon alapszik, hogy Torinó és Milánó városa Piemont és Lombardia régióját is képviseli. Az csak természetes, hogy szinte az összes nagyobb klubbal (Roma, Napoli, Milan, Fiorentina stb.) feszült a viszony. Az is jellemző, hogy a milánói derbi (Milan–Inter) kevésbé heves, mint amikor a Juventussal csatáznak. A Juve első ultracsoportjai a Venceremos és az Autonomia Bianconera voltak, mindketten a politikai paletta bal oldalán (érdekesség, hogy a tulajdonos Agnelli család hagyományosan kereszténydemokrata). 1976ban megalakult a Fossa dei Campioni és a Panthers is. Egy évvel később egy kultikus szurkoló, Beppe Rossi megalapította a Gruppo Storico Fighters-t. Hamarosan a huliganizmus is megjelent a Juventus meccsein.

Derby della Capitale Külön fejezetet érdemel a fővárosi derbi, az AS Roma és az SS Lazio összecsapása, ami politikailag az egyik leginkább túlfűtött meccs az egész világon. A Laziót Prati környékén alapították, amely egy történelmi kerülete Rómának. Rögvest a módosabb osztályok kedvelt csapata lett. Az AS Roma csak 1927-ben jött létre, három klub összevonásából (Roman, AlbaAudace, Fortitudo). Ez nem más fejéből pattant ki, mint Benito Mussolini fasiszta diktátoréból. A fasiszták fontos szerepet szántak Rómának a futballban is, és meg akarták törni az észak-olasz csapatok uralmát. Ma mégis a Lazio nevezhető fasiszta csapatnak, a Roma meg egyértelműen a városi munkásosztályé (persze, ahogy ma már a munkásosztály sem stabil baloldali szavazó, a szélsőjobbos ideológiák a Roma szurkolói körében is megjelenhetnek). A két csapat megosztozik a Stadio Olimpicón, a római olimpiai stadionon. A Curva Sud, a déli lelátórész a Romáé egy derbin, a Curva Nordot pedig a Lazio ultrái (laziali) foglalják el. A Lazio szurkolói drapériáin rendre feltűnik szvasztika, a 98–99-es szezonban pedig egy óriási felirat hirdette a Roma szurkolói felé: „Auschwitz a ti városotok, a krematóriumok a ti házaitok.” 1979-ben a Lazio szurkolóját, Vincenzo Paparellit szemen találta és megölte egy petárda, amit egy Roma-szurkoló robbantott a stadion másik végében. Paolo Di Canio Lazio-játékos a kétezres években többször is náci karlendítéssel ünnepelte gólját. 2004-ben félbeszakítottak egy derbit, amikor elterjedt, hogy meghalt egy szurkoló. A hír hamisnak bizonyult ugyan, mégis, a félbeszakított meccs után a szurkolók megütköztek a rendőrökkel, gyújtogattak – végül 170-en sebesültek meg, 13 embert letartóztattak. Jól mutatja az ultrák lelki világát ez az esemény: csak egy ürügyre várnak, hogy összecsaphassanak gyűlöletük tárgyának szurkolóival. Amikor a Roma legendáját, Francesco Tottit megkérdezték, miért nem igazolt soha olyan csapatba, ahol nagyobb esélye lett volna trófeák szerzésére, ennyit mondott:

„Gyerekként a Romáért játszottam, úgy akarok meghalni, hogy a Romáért játszom. Mindig a Roma szurkolója voltam…”

Talán több ez, mint kötelező szöveg egy játékostól, aki 24 éve a Romát erősíti, illetve rámutat arra a szenvedélyre, ami az olasz futballt övezi.

Nemzetek háborúja Következzen a regnáló Európa-bajnok Spanyolország! A spanyol La Liga a legtöbb ember szerint, még a büszke angolok többsége szerint is a világ legjobb bajnoksága. Még akkor is, ha a közvélekedés szerint Spanyolhonban a lelátókon nézők, és nem drukkerek ülnek, akik csak annyira hevülnek fel, mintha csak egy színházi előadást tekintenének meg. Hogy ez mennyire bántó leegyszerűsítés, az hamarosan kiderül. Külön kiemelendő, mennyire áthatja itt a futballt a politika, és ezt ki is fogom emelni…


d i ák m un ká k

A Klasszikus árnyékában Az El Clásico, a Real Madrid és a Barcelona mérkőzése olyannyira az érdeklődés homlokterében van, hogy még az is tud a párharc mögött feszülő konfliktusról valamit, akit egyébként hidegen hagy a futball. Valóban, miután a falangisták győztek a spanyol polgárháborúban (1939), és Franco tábornok diktatúrát vezetett be, a fővárosi Real felé hajlott a keze. Nem tűrte, hogy a saját nemzetállamra áhítozó katalánok a futballt használják függetlenségi törekvésük védőpajzsaként. A diktatúra egyébként kegyetlen volt, nem csak a polgárháború idején, de a negyvenes és ötvenes években is rengeteg kivégzés történt, ami alapján Nigel Townson Madridban élő történész azt állítja: a Szovjetuniót leszámítva ez volt a legkegyetlenebb elnyomás, amit európai országnak békeidőben el kellett szenvednie (olvashatjuk Richard Fitzpatrick El Clásico című könyvében). A függetlenségi kérdésre külön is érdemes kitérni: a katalánok önálló etnikumot alkotnak Spanyolország területén belül, 1714 óta tagjai a Spanyol Királyságnak, V. Fülöp spanyol király foglalta el ekkor Katalóniát. (érdekesség: minden hazai találkozón a 17. perc 14. másodpercében felzúgnak a szurkolók: Independencíííía!) A katalán nyelv nem pusztán egy spanyol dialektus, jobban hasonlít a franciára, mint a castellanóra (kasztíliai spanyol). Olyannyira öntudatos a katalánok abszolút többsége, hogy 2010-ben, amikor a spanyolok megnyerték a dél-afrikai világbajnokságot, Barcelona utcáin csönd honolt. És ez nem ferdítés, nem túlzás. Mindössze azon a környéken ünnepeltek, ahol a barcelonai spanyolok élnek. Ezen az sem változtatott, hogy az FC Barcelona 7 játékost adott a világbajnok válogatottba. A diktatúra legsötétebb időszakában nem tűrtek semmiféle függetlenségi törekvést, így a katalán nyelv használatát is büntették. Egy helyen azonban nem lehetett ellenőrizni, ki milyen nyelven beszél, és ez a hely a Camp Nou, a Barcelona stadionja volt (ez 1957-re épült fel, az előtt a Les Corts nevű aréna töltötte be ezt a szerepet). Nem véletlenül tartják, az FC Barcelona Katalónia hadserege. Franco is felismerte, milyen veszélyt hordoz magában a gránátvörös-kékek sikeressége, így minden eszközzel azon volt, hogy gyengítse a csapatot. Kevesen tudják, de a zseniális Alfredo Di Stefáno először a Barcelonához írt alá, később azonban Puskással vállvetve a Real Madridot vezette sikerre. Hogy ez meg hogy történhetett? Egyszerű: Franco közbeszólt, és Di Stefánot átparancsolta a Real Madridhoz, amely a királyi Spanyolország szimbóluma volt. Még ma is kimutatható, hogy a Barcelona szurkolói többségükben balra, a Real Madridéi pedig jobbra szavaznak. A nemrégiben elhunyt holland legenda, Johan Cruyff nem csak azért tett szert óriási népszerűségre, mert korának legjobb játékosa majd edzője volt, hanem azért is, mert amikor bejelentkezett érte a Real Madrid 1973-ban, világossá tette: ő nem hajlandó a véreskezű diktátor csapatában játszani, így nemsokára a Barcelona kötelékébe került. Ikon pedig akkor vált belőle, amikor rábeszélte feleségét, végeztessen magán császármetszést, hogy fia ne első El Clásicója napján szülessen meg (pedig akkorra volt kiírva). A felesége beleegyezett, Cruyff játszott, a Barcelona pedig öt nullás, megsemmisítő vereséget mért a Real Madridra. A történet talán kellően rámutat a mérkőzés jelentőségére. Cruyff egyébként fiának a Jordi keresztnevet adta, amely a György katalán megfelelője. Szent György Katalónia védőszentje, így az, aki ezt a nevet adta gyermekének, minden esetben büszke katalán volt. Franco figyelmét ez sem kerülhette el, így a nevet betiltotta Spanyolországban (természetesen csak a katalán megfelelőt). Cruyffot ez nem hozta zavarba, fiát otthon, Hollandiában anyakönyveztette. A Barcelona hazai meccsein rendre feltűnik a senyera, a katalán nemzeti zászló, és még hosszasan lehetne sorolni, mi minden fűti még a rangadó hangulatát. Emlékezetes, hogy miután Luís Figo a Barcelonából a gyűlölt rivális Real Madridhoz igazolt, a Camp Nouban disznófejet vágtak hozzá. Ezek a történetek természetesen jól ismertek, mert a világ leghíresebb, legnézettebb összecsapásáról beszélünk. Mégis azt gondolom, a nagy nyilvánosság ellenére nem vesztett bájából a rangadó, még ma is annyira tele van szenvedéllyel, mint korábban.

Rayo Vallecano – ha tőle balra vagy, leesel Ahogy fontosnak tartottam Németországban kiemelni a St. Pauli csapatát, a következő klub is érdemes a figyelmünkre. Vallecano Madrid egyik városrésze – közismerten sok szegény, hajléktalan, migráns és prostituált tengeti arrafelé napjait. Szélsőségesen baloldali szurkolótábora tegnap még Franco fasiszta rezsimje ellen lázadozott, ma már a kapitalista világrend ellen tüntet.

149


d i ák m un ká k

151

A rajzérettségire készített munkák Bontovics Boglárka 12.f 1. 2.

3.


d i รกk m un kรก k

153

Bukovรกcz Lilla 12.a

2.

1.

3.


d i รกk m un kรก k

Schmidt Fanni 12.f

1.

155

2.


d i รกk m un kรก k

157

Szabรณ Zsรณfi 12.a

1.

2.


d i รกk m un kรก k

159

Tompa Mรกria 12.b

1.

2. 3.


d i รกk m un kรก k

161

Tรณth Bori 13.e

1.

2. 3.


d i ák m un ká k

Vecsernyés Anna 12.c

1.

163

2.


rovatc ím

165

tanármunkák

2015 2016


ta n á r munká k

167

Részletek tanáraink mentortanári szakdolgozatából, tanulmányaiból, szépirodalmi műveiből

Bacsó Péter

Mesterek és őrmesterek (egy szakdolgozat részletei)

Mikor elkezdtem gondolkodni e dolgozat témáján, mindenképpen olyan problémát akartam választa-

lyikéről kellett írni.3 A megadott szempont a tanárfigurák vizsgálata volt. A feladat az éppen aktuális

ni, ami valamilyen módon köthető a magyartanításhoz. Nem látom sok értelmét a pedagógiai kérdések

egyik órai témához is kapcsolódott, hiszen októberben foglalkoztunk Salinger kultikus regényének új

konkrét tananyagtól független vizsgálatának. A tanári személyiség is csak valamilyen konkrét szituáci-

fordításával, a Rozsban a fogóval, aminek témája és narrációs megoldásai is sok ponton érintkeznek a

óban vizsgálható igazán. A tanári szerep az interperszonális kapcsolatokban valósul meg elsősorban,

három regényével.

1

A tanárok tanárképének vizsgálatára egy egyszerű kérdőívet osztottam ki a tantestületben.

leginkább a tanár-diák, illetve tanár-tanár interakciókban. Ezekre rengeteg példát találhatunk a fikciós művekben, és az irodalomtanár – írja Cserhalmi Zsuzsa – bízik az irodalomban. 2

Bíztam, és kíváncsi voltam, hogy a fikciókban ábrázolt tanárok milyen viszonyban vannak a

Kollégáimnak fontossági sorrendben kellett megneveznie a jó tanár öt legfontosabb tulajdonságát. Ugyanezt a kérdőívet a naplóregényeket olvasó kilencedikesekkel is kitöltettem.

valóságban élőkkel, és van-e különbség a kortárs és a klasszikus regények tanárábrázolásai között. El-

Előzetes feltevésem az volt, hogy a regények figurái jól csoportosíthatók néhány alaptípus

sősorban a diákság körében népszerű regények érdekeltek, így esett a választásom egy manapság igen

köré, és csak igen kevés listaelem fog megjelenni karaktereikben. Azt is előfeltételeztem, hogy a tanár-

népszerű regénytípusra, amit most az egyszerűség kedvéért iskola-naplóregénynek neveznék. Az is

társaim által összeállított tulajdonságsorok nem minden ponton fognak egyezni a szakirodalomban

kérdésként merült fel, mennyire látják hitelesnek, valóságos élményeikhez közelállónak a regényekben

olvasottakkal.

szereplő figurákat, helyzeteket a diákolvasók és a tanárok. Az első feladat az elolvasandó regények kiválasztása volt. Fontos szempontként merült fel, hogy olyan könyveket olvassak, amiket sokszor láttam a diákoknál. Tanácsot kértem az egyik gyerek-

Mesterek

könyvkiadó munkatársaitól is. A kialakult vizsgálandó szövegkorpusz négy regényből állt össze. Ezekből három (Leiner Laura: A Szent Johanna Gimi, 1., Mán–Várhegyi Réka: A szupermenők, Gévai Csilla:

A Szent Johanna Gimi magyartanára, Kardos Kálmán az iskola harmadik legutáltabb pedagógusa, de

Lídia, 16) narrációs szerkezetében is hasonlít egymáshoz. Elbeszélőjük egyes szám első személyben

Reni kedvence („tökre szimpi”4), így a regényben inkább pozitív figuraként jelenítődik meg. Magas,

írja le iskolai kalandjait. A negyedik regény (Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár,

sápadt, középkorú férfi. Mindig komor az arca. Mikor egyszer elmosolyodik, Renáta meg is jegyzi, saj-

A körző titka) nem naplószerű, de sok tanárszereplője, iskolai jelenete van, és iskolai feldolgozásá-

nálja, hogy nem fotózta le a ritka eseményt.5 Hétfőnként olvasószakkört tart az érdeklődő diákoknak és

val kapcsolatban is vannak személyes tapasztalataim. E négy kortárs szöveghez olvastam hozzá olyan

megszervezi az egyik, magyarból gyenge diák korrepetálását. Figyel arra is, hogy gratuláljon Reninek

klasszikus, magyar regényeket és elbeszéléseket, amelyek szintén iskolai környezetben (is) játszódnak,

az iskolaújságban megjelent cikkéhez.6 Arra is vállalkozna, hogy közbenjárjon a rosszul rajzoló lány

fontos szereplőik a tanárok.

érdekében a rajztanárnál7, sőt érdeklődik a hogylétéről egy tornaórai baleset után.8 A könyvben emlí-

A diákok véleményének megismerésére jó lehetőség volt az, hogy minden félévben íratok házi dolgozatot valamilyen kortárs regényből. Ősszel a kilencedikeseknek a három naplóregény valame-

3 4 5

1

2

 chmercz István (2002): Az iskolai szocializáció. In: Schmercz István (szerk.): Pedagógiai szociálpszichológia, Élmény ’94 Bt., NyíregyS háza, 151. Cserhalmi Zsuzsa (2001): Amit az irodalomtanításról tudni kellene, 11.

6 7 8

Köszönöm a 9. A osztály segítségét. Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a dolgozat. Leiner (2010), 39. Leiner (2010), 155. Leiner (2010), 154. és 230. Leiner (2010), 194. Leiner (2010), 257.


ta n á r munká k

169

tett órai megnyilvánulásai alapján az olvasó nem csodálkozik, hogy nem tartozik a diákok kedvencei

szatartani.”19 Családi életéről is kapunk információt: „[…] korban hozzáillő, szép, ötvenes felesége van,

közé. Monoton hangsúllyal diktál, dolgozatot javít vagy a versenyre készülőkkel foglalkozik, miközben

és két laza, húsz év körüli fia.”20

az osztály (többi része) olvas. Sosincs jó passzban, durván közbeszól és kérdezget feleltetés közben,

A szupermenőkben a fiatal Elvira a magyartanár és egyben Marci osztályfőnöke is. Érdekes,

felolvas a rosszul sikerült dolgozatokból, többször érkezik az osztályba az ajtót be-, és/vagy a naplót/a

hogy a magyarórákról, a tanárnő órai szerepléseiről nem esik szó a regényben, pedig a főszereplő-el-

dolgozatokat lecsapva.9 Ordít, mikor az egyik diák e-könyvet használ és büntetésből házi dolgozatot ad

beszélő erősen humán érdeklődésű. Marcellina szerint osztályfőnöke hasonlít az anyjára, csak sokkal

fel az egész osztálynak.10 „Ultralazaságnak” számít részéről, hogy az utolsó szakkörön felül egy padra.11

jobban „szét van esve”.21 A két nő össze is barátkozik egymással. Elvira sokat foglalkozik Marcival, kü-

Mindezek után nem meglepő, hogy mikor a téli szünet előtti utolsó órán „jó fej énjét” próbálja megmu-

lön is elbeszélget vele, mikor úgy érzi, nem tud beilleszkedni az osztályközösségbe. Mikor a lány elsírja

tatni egy „Beszélgessünk!” felszólítással, a beszélgetés nem sikerül fesztelenre.12 Szakmai tekintetben

magát egy tornaórai konfliktus miatt, megöleli és próbálja megnyugtatni. De nem csak a főszereplőre

az órái kifejezetten konzervatív szemléletűnek tűnnek mind az anyagot, mind módszertanukat illetően.

figyel. A félévi bizonyítvány kiosztáskor mindenkit külön értékel, és felfigyel arra, hogy Marci barátnő-

A tehetségek felkarolása mellett egyetlen valóban pozitívan értékelhető tulajdonsága derül ki Reni

je, Panni milyen sikeres vlogot vezet az interneten.22 Egyedül az osztálykirándulás megszervezésében

naplójából: fanyar humora. Ebből a szempontból hasonlít a Moszkva tér című film osztályfőnök-törté-

hibázik. Enged a módosabb szülőknek, akik ragaszkodnak a párizsi helyszínhez, így végül is egy bör-

nelemtanár figurájára. Érdemes összevetni a két műben azt, ahogyan a tanárok az osztályterembe belé-

zsönyi csoportot is kell szervezni a kevésbé tehetős családokból jött gyerekeknek. Ez kettészakítja az

pő későkre reagálnak. A szakirodalmi listák által említett többi ideáltanár-tulajdonságból maximum a

osztályt.23

13

szakmai felkészültség jellemezheti Kardost, de erre sem találunk elég igazolást a szövegben.

Marci igazi kedvence Henrik, aki filozófiát, németet (Marcinak csak ezt), filmet tanít, de a re-

Alapvetően humán beállítottsága ellenére Reni a számítástechnika tanárát is kedveli. A fiatal

gényben, és a főszereplő iskolai életében mint az olvasószakkör vezetője játszik fontos szerepet. Úgy

és vicces Tölgyessy Lászlóról nem sok derül ki a regényből. A téli szünet előtti órán mindenki azt

néz ki, „mint egy értelmiségi a hetvenes évekből”: drapp zakó, garbó, sötét keretes szemüveg, kopa-

csinál, amit akar. Ezt a diákok nagyra értékelik. Azzal pedig, hogy érdeklődve néz-hallgat bele abba,

szodó fej, barkó. Marci véleménye szerint nem jóképű, de sármos.24 Teljesen váratlanul könyveket ad

amivel a gyerekek elfoglalják magukat kiérdemli az „őrülten jó fej” címet.14

a diákok kezébe, hogy rákapjanak az olvasásra. Komoly fejjel előadott „egészen magasröptű poénjai

Lídia magyartanára Bálint Áron, akit a diákok csak Byronnak hívnak. Ő az irodalomért rajongó

vannak.”25 Még a Börzsöny–Párizs ügyet is meg lehet vele beszélni.

lány „igazi mestere”.15 Lídia már álmodott is vele, de nem szerelmes belé, sőt drukkol, hogy szép osztálytársnője és a fiatal tanár egymásra találjanak, hiszen „a Kati ezerszer kedvesebb lány, mint az a szili-

A szupermenők elbeszélője a történelemtanárát, Szusit is kedveli. A fiatal, „cuki”, kicsi, gombócszerű tanárnő két éve tanít, tagja a tanári rockzenekarnak, és mindenki tegezi.26

kongyanús cicanő, akit a szalagavatóra tűzött fel a tanár úr.”16 Külön feladatokat ad Lídiának, és nagyot

Rogyák Mária az Időfutár magyartanára szintén a kedvelt pedagógusok csoportjába tartozik.

beszélgetnek az iskolai sítúrán. Kínos helyzetekben zavartan viselkedik, hozzá képest a naplóíró „tök

Törékeny termetű, rakoncátlan, szőke fürtjei vannak. Ünnepi öltözete: fekete szoknya, zsabós blúz, rikí-

normálisnak” minősíti magát. Nagyon „kiakad”, mikor az egyik diák halálos balesetet szenved, pedig

tó narancssárga, házilag batikolt sál.27 Minden helyzetet fokozottan él meg. Több jelenetben visít, sivít,

cinikus, kritikus és flegma. A temetésen egy puszit is ad a lánynak. Okos, sokat olvas és jó, fanyar

ordít. Lelkes, de túlzó a lángolása („Néha napokig egy-egy verssor hatása alatt állt […].”28). A 7. B az ő

humora van. Elfogult Lídiával, aki akkor is hozzá fordul, mikor konfliktusa van egy másik tanárral.

rendezésében adja elő a Varázsfuvolát. A diákok szeretik, de kinevetik, mikor az osztály előtt magáról

Byron azt javasolja, ne is próbálja megértetni magát a művészethez nem értő rajztanárnővel, mutassa

megfeledkezve merül bele a zenehallgatásba. Alakja igen szélsőséges. Órán a Quimbi zenekar egyik

meg inkább neki a rajzait.18

dalszövegét elemzi, és mikor hirtelen belép az igazgatóhelyettes egy szakfelügylővel, elsápad, leugrik

17

Lídia a drámatagozatos osztályba jár, így nagy szerepet játszik a regényben Lóránth, a dráma-

az asztalról „mint a diák, akit rajtakaptak valami csínytevésen.”29 Ehhez képest meglepő az a jelenet,

tanára, akit „lelki edzőjének” nevez. Az ötvenes férfi megszállottja a színházcsinálásnak. Addig dolgo-

amiben felháborodik („Én szabad szellem vagyok! Engem nem lehet korlátozni!”30) az igazgatóhelyet-

zik tanítványaival, míg kihozza belőlük a legjobbat és nem nagyon foglalkozik a külvilág eseményeivel.

tes figyelmeztetésén, hogy kollégájával bontakozó szerelmüket diszkrétebben éljék meg az iskolában,

Kedveli Lídiát és figyel rá. Egyetlen alkalommal láttatja negatívnak a regény. Az egyik lány a próbán

vagy az, amelyikben a regény végén igazi akcióhősként viselkedve veszi át a kormányt a nem elég

nem akar felmenni a színpadra, mert menstruál. Az osztály röhögésben tör ki, és ő is „simán kiröhögte

gyorsan vezető Géza bától. A Quimbi-szöveg órai feldolgozásának trendisége azzal is ellentmondás-

Grétát.” Lídia hozzáfűzése sem elég meggyőző: „Tudom, hogy nem akarta, de van, amit nem lehet vis�19 20

Leiner (2010), 260., 208., 227., 348., 205., 149-150., 103., 149., 101., 134., 282., 329. Leiner (2010), 205–207. 11 Leiner (2010), 317. 12 Leiner (2010), 329. 13 Vö. Moszkva tér, forgatókönyvíró és rendező Török Ferenc, 2001., 14–15. perc és Leiner (2010), 253. 14 Leiner (2010), 321–322. 15 Gévai (2013), 32. 16 Gévai (2013), 130. 17 Gévai (2013), 33., 129., 62., 34., 91. 18 Gévai (2013), 33., 118., 130. 9

21

10

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gévai (2013), 32., 136., 87., 98., 94. Gévai (2013), 103. Mán–Várhegyi (2015), 67. Mán–Várhegyi (2015), 105–106., 153., 237., 315. Mán–Várhegyi (2015), 248., 381. Mán–Várhegyi (2015), 67. Mán–Várhegyi (2015), 106., 67. Mán–Várhegyi (2015), 67. Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 106., 333. Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 45. Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 45., 103., 248. Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 251.


ta n á r munká k

171

ban van némileg, hogy a tanárnő nem ismeri a trendi szót.31 Az általam olvasott regények közül ez az

Érdekes, sok kérdést felvető iskolai szituáció, mikor két tanár diákok előtt keveredik vitába.

egyetlen, amelyikben ízelítőt kaphatunk egy fiktív magyartanár verselemzéséből. A körülbelül negyed

Jelen esetben az igazgatóhelyettesi és az osztályfőnöki illetékességek szembenállása okoz konfliktust,

oldalnyi Rogyák-szövegrészlet szakmai szempontból erősen megkérdőjelezhető. A tanárnő egyértel-

melynek értelmezéséhez azt is érdemes tudni, hogy Bujdosóné már rég ki akarja rúgni Tibit az isko-

műen azonosítja a vers beszélőjét a szerzővel, monológot mond, és érezhetően egyáltalán nem foglal-

lából. A jelenet érdekességét fokozza, hogy a westernfilmek archetipikus helyzetén kívül egy másik

kozik azzal, mit gondolnak a szövegről a gyerekek.

előzménye is van. Gothár Péter klasszikusának, a Megáll az időnek egyik emlékezetes epizódjából idéz

32

A döntően humán szakos kedvencek között Tölgyessy mellett a másik kivétel Géza bá, az

egy mondatot szó szerint a regény. A filmben Rajnák,35 a félelmetes igazgatóhelyettes az igazgató ápri-

Időfutár főszereplőinek matematika-testnevelés szakos osztályfőnöke.Már regénybeli első megjelené-

lis negyediki rádióbeszéde alatt razziázik a folyosón és ott találja a főszereplőt, akit kérdőre von, hogy

sekor széles mosolyáról olvashatunk. Jó humora van, és jól reagál osztálya gyakori rendbontásaira, de

miért küldte ki az osztályfőnöknő. Mikor nem kap kielégítő választ, Dinivel együtt bemegy a terembe

kollégáival is ügyesen kommunikál. „Lágyan fuvolázó gyógypedagógushangon” nyugtatja a Varázs-

és a tanárnőnek teszi fel a kérdést:

fuvola főpróbáján idegeskedő Rogyákot és határozottan védi meg az osztályába járó Tibit a diákok

„– Igaz, hogy az osztályfőnöknő küldte ki ezt a fiút az osztályból?

rémével, az igazgatóhelyettes asszonnyal szemben. A jelenettel érdemes behatóbban is foglalkozni. A

– Igen.

regényben az osztály éppen a Varázsfuvolát próbálja, de…

– Miért.

33

„újra elszabadult a pokol. Tibi elkezdte üldözni Bulcsút, aki kirohant az osztályból a folyosóra.

– Nem fontos.

Egyenesen Bujdosóné karjaiba. Tibit meg persze vitte a lendület, úgyhogy már képtelen volt lefékezni.

– Hogyhogy?

El tudod képzelni! Kicsi a rakás, az igazgatóhelyettessel az alján. Ráadásul ott volt a fél tanári kar, mert

– Nem annyira fontos, hogy neked is be kéne avatkoznod.

pont akkor lett vége valami konferenciának. Ofő Géza bá hámozta ki Bujdosónét a fiúk alól.

– Engedd meg, hogy ezt én döntsem el, jó! – Engedd meg, hogy ezt én döntsem el, jó!”36

– Géza! Láttad ezt?! Meg akart ölni! – az igazgatóhelyettes asszony kétségbeesetten kapaszkodott Géza bácsi karjaiba.

A film- és a könyvjelenet összehasonlítása sok szempontból elvégezhető tanár szakos egye-

– Túlzol, Editkém…

temistákkal és gimnazistákkal egyaránt. Itt csak néhány lehetséges kérdést vetek fel. Egyetemi sze-

– Mi az, hogy túlzok?!– Bujdosóné hangja majdnem egy oktávval feljebb csúszott. Idegesen

mináriumon a történetek és a történetek megszületésének tágabb kontextusával is érdemes lehet

rázta le magáról Géza bácsi kezét. – Mit kell ahhoz csinálnia, hogy belásd végre…

foglalkozni. Hogyan ábrázolódik, hogyan ábrázolható a hatvanas évek átpolitizált világa, iskolája egy

– Én nem direkt…– nyögte Tibi, és kétségbeesetten nézett az osztályfőnökére.

nyolcvanas évek elején készült filmben, és hogyan jeleníti meg a kortárs iskolát egy 2013-ban kiadott

– Ez a gyerek közveszélyes! – kiabálta Bujdosóné.

ifjúsági regény? Milyen tanárfigurák jelennek meg a filmben és a könyvben? Hogyan viselkednek a

– Bocsánat, én… – próbálkozott tovább Tibi, de a kígyószemek belefagyasztották a további

diákok, hogyan reagálnak a tanárok közötti konfliktusra? Milyen terekben játszódik a két jelenet? Mi a

magyarázkodást.

következménye a filmbeli és a könyvbeli párbeszédnek? Azt is érdemes összehasonlítani, mit mond a diákoknak a két osztályfőnök a tanár-tanár

– Indíts az igazgatói iroda elé! MOST! – sziszegte Bujdosóné. Géza bácsi hevesen vakarni kezdte a fejét.

konfliktushelyzet után. Most csak ezt a kérdést vizsgálom meg részletesebben. Malacpofa szerint az

– Edit… Tibor az én osztályomba jár, úgyhogy bízd rám. Majd én elintézem.

igazgatóhelyettes és ő is hibát követett el, nem így kellett volna viselkedniük. Azért kaptak össze, mert

– Úgy, ahogy eddig?!– vetette fel a fejét harciasan az igazgatóhelyettes.

nincsenek tisztázva a hatáskörök. A problémát pusztán szervezési kérdésként próbálja magyarázni és

– Megoldom! – szólt Géza bácsi tőle igazán szokatlan keménységgel. Bujdosóné szája penge-

arra kéri a diákokat, bízzák rá az ügyet. Rajnák természetesen nem hagyja annyiban az ügyet, és az igaz-

vékony lett a dühtől.

gatóval tér vissza a terembe. A kiküldés okának gyors kinyomozása után három fiú igazgatói intőt kap.

– Ez nem osztályfőnöki szint, Géza.

Géza bá így kommentálja az eseményt osztályfőnöki órán:

– Engedd meg, hogy ezt én döntsem el.

„[…] elmondanám, hogy vannak ebben az iskolábanigen hatékony és kevésbé hatékony taná-

A két tanár úgy nézett farkasszemet a folyosón, mint két westernhős. Hannának nem volt

rok. Jómagam inkább ez utóbbi csoportba tartozom. Vegyünk egy példát, hogy jobban értsétek! Ha

kérdéses, kinek drukkoljon. Még akkor sem, ha az elkövetkezendő osztályfőnöki óra elég kellemetlenre

engem pár esztelenül rohanó gyerek feldönt a folyosón, én egyszerűen felborulok. Ellenben ha igazga-

sikerült.”34

tóhelyettes asszonyunkkal esik meg ugyanez, aki egy roppant hatékony tanár, nos, ő ez esetben hatni fog. Világos vagyok? Elhatol egészen az igazgatóig vagy a kerületi nevelési tanácsadóig. És onnantól nem lehet meghatni.”37 35

31 32 33 34

Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 380., 103. Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 247. Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 19., 320., 59. Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 58–59.

36

37

 név az Ifipark hírhedt igazgatójára, Rajnák Lászlóra utal. Vö. Jávorszky Béla Szilárd - Sebők János (2009): A magyarock története, 1. A Népszabadság Könyvek, Budapest, 56. Megáll az idő, rendező: Gothár Péter, forgatókönyv: Bereményi Géza, Gothár Péter, Kelecsényi László, 1981. Az idézett részlet: http:// videa.hu/videok/film-animacio/megall-az-ido-6.-1956-1981-beremenyi-bvGle0ZlQLlLsBKf, 4.30-6.00 percnél Gimesi–Jeli–Tasnádi (2013), 60–61.


ta n á r munká k

173

Az öniróniával és szójátékokkal fűszerezett „lelki fröccs” nem foglakozik rendszerszintű kér-

Összegzés

désekkel, humorba bújtatott finom fenyegetéssel próbálja ésszerű magatartásra bírni a gyerekeket. A két osztályfőnöki beszéd összevetésekor persze nem lehet figyelmen kívül hagyni elhangzásuk tágabb

A jó tanár öt legfontosabb tulajdonságára rákérdező mini-kérdőívre adott diák- és tanárválaszokat ös�-

kontextusát és azt sem, hogy a hallgatóság életkora eltérő.

szegzem a következő táblázatokban:

A következő táblázatban összefoglalom, hogy az elbeszélők által pozitívnak ábrázolt tanárfigurák, mely jellemzői jelennek meg a regényekben.

2. sz. táblázat: Az öt legfontosabb tanár-tulajdonság (diákok)

1. sz. táblázat: A pozitív tanárfigurák jellemzői

tulajdonság

külső

szakmai tevékenység

kapcsolat a diákokkal

humor

kor

nyitott

magánélet

magas, sápadt, középkorú, mindig komor az arca

olvasószakkör, korrepetálás megszervezése, óratartásáról kevés információ

a tehetségesekkel jó a viszonya, a többiekkel nem

fanyar humora van

középkorú

nem

?

Tölgyessy számítástechnika

?

?

vicces

fiatal

igen

?

Byron magyar

?

óráiról nincs információ

fanyar humor

fiatal

igen

kevés információ

Lóránth dráma

?

megszállott színházcsináló

?

középkorú

igen

kevés információ

Elekes Elvira magyar

rövid szőke haj

csak az osztályfőnök­ ségről

?

fiatal

igen

kevés információ

Henrik német, filozófia, film

értelmiségi a hetvenes évekből

olvasószakkör

magasröptű poénok

fiatal

igen

?

Kardos magyar

Szusi történelem

kis gombóc

?

?

fiatal

igen

?

Rogyák magyar

törékeny termet, szőke fürtök

egy órai elemzést is olvashatunk, Varázsfuvola rendezése

?

inkább fiatal

igen

kapcsolata Géza bával fontos a regényben, de mást nem tudunk meg

Géza bá matematika, testnevelés

mackós termet

csak osztályfőnökként

jó humora van

inkább fiatal

igen

kapcsolata Rogyákkal, más nem

említések száma összesen

hányadik helyen hányszor 1.

2.

3.

4.

5.

humorérzék

19

0

3

6

5

5

összeszedett/követhető/jól magyaráz

12

7

2

2

0

1

lelkes/elkötelezett

10

4

2

1

2

1

fenntartja az érdeklődést

10

5

0

1

2

2

humánus/empatikus/elfogadó

9

1

3

1

2

2

3. sz. táblázat: Az öt legfontosabb tanár-tulajdonság (tanárok) tulajdonság

említések száma összesen

hányadik helyen hányszor 1.

2.

3.

4.

5.

szakmai tudás

25

11

5

7

2

0

empátia

20

3

4

7

3

3

következetesség

14

4

3

3

3

1

humor

12

0

1

3

2

6

nyitottság

10

2

2

1

4

1

A két táblázat összevetése után legfeltűnőbb talán az, hogy a diákoknál a szakmai felkészültség nem került be az első öt tulajdonságba. Összesen négy diák említette. Egy első, kettő második és egy ötödik helyen. Az is tanulságos, hogy az érdeklődés fenntartása és a jól követhetőség viszont a tanároknál hiányzik az ötös listából. Az érdeklődés fenntartását három tanár találta fontosnak. Kettő a második, egy az ötödik helyen. A követhető óratartás öt tanári válaszlapon szerepelt. Egy kollégám az első, egy a második, három a negyedik helyre sorolta. Az empátia mindkét táblázatban szerepel, de a diákok kevésbé tartják fontosnak. A másik közös pont a humor, ami a diákoknál a jó tanár legtöbbet említett fontos tulajdonságának bizonyult, bár egyetlen válaszadó sem említette az első helyen, szemben a második legtöbb említést kapott követhetőséggel, ami tizenkét említésből hétszer az első helyen szerepel. Ha a két táblázat metszetét összevetjük a szakirodalom megállapításaival, azt látjuk, hogy míg az empátia több listában is szerepel, a humort csak a Pfister Éva-féle felmérésben találjuk meg a közgazdász tanárjelölt hallgatók pedagógusokkal szembeni elvárásai között, illetve a lengyel és a német lista említi a derűt, amit esetleg értelmezhetünk a humor tágabb értelemben vett szinonimájaként. A humor pedagó-


ta n á r munká k

175

giai szerepéről a mentorképzésen is szó esett, és természetesen nem állítom azt, hogy a szakirodalomban nem kap sok említést, mégis feltűnő, hogy az általam olvasott szeletében nem szerepel. Ha a regényekben szereplő kedvelt tanárfigurákból indulunk ki, ha arra próbálunk meg válaszolni, milyen a vizsgált regényekből „lepárolható” ideális tanár, akkor a következőképpen összegezhetünk: fiatal, humán szakos, jó humorú, jó kapcsolatot ápol a diákokkal és férfi. Ez a regények által felállított ötös lista, a rangsor nem megadható. Ezen ismérvek között nem szerepel a szakmaiság, a jól követhetőség és a következetesség sem. A humor és az empátia az a két tulajdonság, ami a szakirodalom, a kollégáim, a diákok és a regények által megadott tulajdonsághalmazok metszethalmazát alkotja. Vagyis a regényekből kibontakozó ideális tanárkép nem egészen egyezik a valós felmérésekben leírtakkal és a diákolvasók elvárásaival sem. Így nem meglepő, hogy több házi dolgozatban olvashattam arról, hogy a fiktív tanárfigurák irreálisak. A dolgozat elején megfogalmazott előfeltevéseim a regények tanárfiguráinak tulajdonságaival kapcsolatban beigazolódtak.

Imre Flóra

Magyar Horácok Elhangzott a XII. Magyar Ókortudományi Konferencián, 2016. május 28-án, Debrecenben

A dolgozatban leírtak természetesen nem terjeszthetők ki az összes iskolában játszódó ifjúsági regényre, de még az elsősorban iskolai élményeket feldolgozó naplóregények mindegyikére sem. Ahhoz, hogy erről a fontos szövegcsoportról és e szövegcsoport használhatóságáról a pedagógiai képzésben több információnk legyen, elsősorban arra lenne szükség, hogy a kritikusok, a magyartanárok és a pedagógiával foglalkozó szakemberek ne előítéletekkel, hanem őszinte érdeklődéssel közelítsenek hozzá.

Előadásomban a 18. század végének és a 19. század elejének magyar Horatius-recepciójának néhány jellegzetességére szándékozom rámutatni.

Klasszicisták A magyar Horatius-fordítás a 18. század végén indul el programszerűen. Ez az a „fordítási láz”, amely az akkori magyar értelmiség szinte minden tagját elfogja, hogy a magyar irodalom zsákmányává tegye a világirodalom számára elérhető részét, és ezáltal valami néptanítói enthuziazmussal igyekezzen előremozdítani a magyar nyelv és kultúra fejlesztését. Horatius – úgy tűnik – a legnépszerűbb szerzők közé tartozik, egyrészt talán azért, mert ez a

Felhasznált szépirodalom

korszak a költészetet didaxis vagy autodidaxis útján maradéktalanul elsajátítható mesterségnek véli, és Horatius Ars poeticáját olyan elixírnek tartja, amelynek bevétele (azaz alapos és állandó tanulmányozása) költővé tehet bárkit1, másrészt azért is, mert Horatius ebben az időben (és egyébként még sokáig) afféle

Gárdonyi Géza (1962): A lámpás. In: Gárdonyi Géza: Dávidkáné. Kisregények 1894-1904. Szépirodalmi

bölcsességgyűjteményként is funkcionált: kiragadott sorait a közmondások igazságértékével idézik.

Könyvkiadó, Budapest, 7-67. o.

Ennek a szentenciaképződésnek a gyökerei valószínűleg az egyházi szövegkezelési gyakor-

Gévai Csilla (2013): Lídia, 16. Tilos az Á Könyvek, Budapest, 152 o.

latra mennek vissza: egyrészt a szent szöveget általában egységesen sugalmazottnak szokás tekinteni,

Gimesi Dóra - Jeli Viktória - Tasnádi István (2013): Időfutár 1., A körző titka. Pagony, Budapest, 399 o.

következésképpen nem merül fel vele kapcsolatban olyan probléma, hogy a szöveg különböző részei

Juhász Gyula (1975): Orbán lelke. In: Juhász Gyula: Összes művei. 4. Akadémiai Kiadó, Budapest, 115-149. o.

között ellentmondás lehetne, másrészt a prédikáció gyakorlata azt a módszert szokta követni, hogy egy

Leiner Laura (2010): A Szent Johanna Gimi 1. Ciceró Könyvstúdió, Budapest, 386 o.

néhány sornyi rövid szövegrészletet kiemel a szent szövegből, és ehhez kapcsolja saját elmélkedését

Mán-Várhegyi Réka (2015): A szupermenők. Tilos az Á Könyvek, Budapest, 388 o.

aktuális kérdésekről; így aztán a szövegnek ez az olvasása úgy működik, hogy nem feltételezi sem a

Móricz Zsigmond (1975): Légy jó mindhalálig. In: Móricz Zsigmond: Regények. II. Szépirodalmi Könyv-

szövegegésznek mint hálózatnak a fogalmát, sem a narrativitásnak azt a formáját, amely egy szövegen

kiadó, Budapest, 265-514. o.

kívül álló értelmezői helyzetet igényel.2

Ottlik Géza (1977): Iskola a határon. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 383 o. Rowling, J. K. (2002): Harry Potter és az azkabani fogoly. Animus, Budapest, 398 o. Vajthó László (1974): Tanárok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 287 o.

1

2

 irág Benedek először az Ars poeticát fordítja le, 1801-ben még prózában, és ennek előszavában írja: „Munkáji között a’ Poétika, – KölV tői Mesterség – mindenkor nagy tiszteletben tartatott azon haszon miatt, mellyet belőle vehettek azok, a’ kik poétai koszorút akartak érdemelni.” (Horátzius Poétikája; Pesten, MDCCCI; Virág Benedek; 7. p.) A szentenciaképződésről szóló gondolatmenetért Ferenczi Attilának (szóbeli közlése) mondok köszönetet.


ta n á r munká k

177

Talán ugyanerre a gyakorlatra (a szent szöveg használatára) mehet vissza az az olvasási és

Pollux ’s csavargó Hercules e’ szerént

ebből következőleg fordítási módszer is, amely a 18. század végi, 19. század eleji fordításokat jellemzi.

Erőlködött a’ csillagos Égbe fel:

Alapvetően a fordításból visszakövetkeztethető olvasási folyamat lineárisan halad, sorról sorra, csak-

nem szótári egységről szótári egységre, és emiatt fel sem merül a fordítóban, hogy a szövegrészek kö-

A’ kik között Augusztus a’ szent Ambrosiát eszi, ’s issza nectárt.

zött előre- és visszautalások lehetnek, sőt olykor nemcsak fokalizációváltások vannak, hanem olyan az Jellemző az „arces igneas” fordítása: „csillagos Ég” – az, hogy az „arces” (fellegvár) képet mel-

egész szerkesztési technika, amely az egymástól első látásra független részek egymáshoz kapcsolásán, a mozaikkövek látszólag véletlenszerű egymás mellé helyezésén alapul.

lőzi, amely valószínűleg az oda való bejutás nehézségét érzékelteti, és csak „ég”-nek fordítja, még lényegében elfogadható fordítói egyszerűsítés, nagyon jellegzetes viszont, hogy az „igneas” (tüzes) jelzőt úgy értelmezi, hogy az a csillagok fényére utal: milyen békés, csaknem idilli kép lesz ez így! A magam

Virág Benedek

részéről hajlamos volnék az „igneas” jelzőt inkább a Hercules-történethez kapcsolni, és úgy értelmezni, hogy az égi fellegvárhoz való eljutás nehézségét, szenvedésteliségét érzékelteti: Hercules csak a tűz-

Az először elkészült teljes magyar Horatius Édes Gergely munkája, bilingvis kiadás, 1819-ben jelent

halálon át juthatott el a halhatatlanok közé. Ezzel állna ellentétben Augustus, akit úgy ábrázol, hogy

meg3. Édes fordításait kortársai is sokat kritizálták, elsősorban szómagyarító szenvedélye miatt, mel�-

minden különösebb erőfeszítés (enisus) nélkül, egyszerűen csak ott van.

lyel az ókori fogalmakat magyar nyelvű elemekkel akarta helyettesíteni. Mutatványként mellékelni fo-

Az igazán érdekes azonban számomra az, amit Virág kihagy a jelenetből: Augustus recum-

gok néhány sort az ő fordításából is, de alaposabban Virág Benedek munkamódszerét fogom vizsgálni.

bens (hanyatt dőlve), a szokásos szümposzion-pozícióban élvezi a halhatatlanok társaságát, és pur-

Virág Benedek Horatius ódáinak és epodosainak fordítását tartalmazó kötete 1824-ben jelent

pureo ore (talán: bíbor ajakkal) issza a nektárt. Ezen az utóbbi kifejezésen filológusok nemzedékei

meg. Virág meglehetősen jó latinista, nyelvileg általában pontosan értelmezi a nem könnyű szöveghe-

vitatkoztak, és fejtettek ki különféle nézeteket, amelyek között én semmiképpen sem kívánnék állást

lyeket is, sőt, valószínűleg használt kommentárt is (legalábbis időnként), erre utal az, hogy például az

foglalni, csak annak a Bentleynek néhány mondatát idézném, akiről Virág maga állítja, hogy egyik

Ars poetica prózai fordításának jegyezeteiben hivatkozik Richard Bentley kommentárjára4.

filológiai forrása volt.

Tapasztalataimat két szövegnek abból a szempontból való részletes vizsgálata alapján fogal-

„… frustra hic litigant Interpretes de purpureo illo ore. Unus purpureum vultum intellegit, minio

mazom meg, hogy hogyan értelmezi, milyen technikával fordítja Virág Horatiust: a római ódák két

scilicet pictum, ut Deorum statuae solebant. … Sed ineptum est plane hic vultum interpreta-

darabja ez, a 3.3. (Iustum ac tenacem) és a 3.5. (Caelo tonantem).

ri; cum addat bibit ore: quis enim vultu bibit? Alius igitur, ideo purpureum os dici vult, quia

Az egyik jellemző jelenségcsoportot úgy tudnám leírni, hogy a latin szöveg bonyolult tar-

rubicundo nectare madidum erat. Frustra uterque. Quin nihil aliud est purpureo ore, quam

talmú, meglepő, és emiatt nehezen érthető részeit részben kihagyja, részben az ilyen kifejezéseket,

pulchro et formoso, quale deo convenit; ut recte veteres Scholiastae. Simonides … „πορφυρέου

mondatokat úgy teszi magyarul könnyebben felfoghatóvá, hogy a mondatokat, szerkezeteket „ellent-

ἀπὸ στόματος ἱεῖσα φωνὰν παρθένος,” Virgo ab ore purpureo vocem mittens. Catullus … „at Acme

mondásmentesíti”, kisimítja. Ehhez kapcsolódik az a törekvése is, hogy a számára nyersnek, vagy akár

leviter caput reflectens / et dulcis pueri ebrios ocellos / illo purpureo ore suaviata,”.”5

túlságosan hétköznapinak, vulgárisnak vagy esetleg komikusnak – szóval nem eléggé méltóságteljesnek tűnő kifejezéseket enyhíti vagy kihagyja. Gyakran alkalmazza azt a módszert is, hogy magyarul

(… feleslegesen vitatkoznak az értelmezők ezen a purpureo orén. Egyik úgy érti, hogy „bíbor

egy-egy emelkedett hangnemű, kissé közhelyszerű kifejezést told be a szövegbe ezeken a pontokon,

orca”, tudniillik vörös festékkel (miniummal) festett, amilyenek az istenek szobrai szoktak lenni.

vagy olyan nem az adott szövegből származó motívumokat, amelyeket máshol, más szerzőnél vagy

… De teljesen helytelen itt „orcá”-nak értelmezni, hiszen hozzáteszi, hogy „bibit ore”: és hát ki

akár valamilyen az ókorról szóló korabeli ismertetésben olvashatott.

iszik az orcájával? Másvalaki pedig nagyon is azt akarja érteni, hogy „bíbor ajak”, mivelhogy a

Egy rövid szövegrészt választottam arra, hogy bemutassam, hogyan jelennek meg ezek a je-

vöröslő nektár nedvesíti meg. Mindkettő felesleges. Elvégre semmi más nem lehet a „purpureo

lenségek Virág fordításaiban, ez a 3.3. 9–12. sora:

ore”, mintsem szép és gyönyörűséges, amint az egy istenhez illik; ahogy helyesen mondják a régi scholionírók. Simonides … azt mondja: „πορφυρέου ἀπὸ στόματος ἱεῖσα φωνὰν παρθένος,” A

Hac arte Pollux et vagus Hercules enisus arces attigit igneas,

szűz bíbor ajkával szavakat szólt. Catullus meg: „Acme pedig fejét könnyedén hátrahajtotta és 10

a szeretett fiú részeg szemeit azzal a bíbor ajkával megcsókolgatta…”.)

quos inter Augustus recumbens

purpureo bibet ore nectar;

Nemcsak azért idéztem ilyen hosszan Bentleyt, mert végtelenül bájosnak találom a szövegét,

(Ennek az erénynek köszönhetően, érte el erejét megfeszítve a tüzes fellegvárat Pollux és a bolyongó

hanem azért is, mert szerintem legalábbis ott van benne a magyarázat arra, hogy miért érezhette Virág

Hercules, akik között Augustus hanyatt dőlve, bíbor ajakkal issza majd a nektárt;)

kissé furcsának ezt a képet, és ebből következőleg miért hagyta ki. Lehet, hogy már a „recumbens”

3 4

 orácz’ munkáji hasonló nemű versekkel megmagyarázva Édes Gergely által; Pesten, 1819. H Horátzius Poétikája, Pesten, MDCCCI, Virág Benedek; 101. p.

5

Q. Horatius Flaccus, ex recensione et cum notis... Richardii Bentleii; Berolini, 1819; I. 139. p.


ta n á r munká k

179

sem tetszett neki, elvégre sajátos ez a szembeállítás, hogy miközben Hercules „erőlködik”, Augustus

Mi történt itt? Tulajdonképpen a „látni kívánatos” kifejezés okozza a zűrzavart, egyrészt azzal,

csak „hanyatt dől”, talán nem érezte méltónak Augustus nagyságához. A „bíbor ajak” viszont, amelyről

hogy a „kívánatos”-t Virág aktív értelműként használja (ma ezt bizonyosan nem jelenti, de talán a 19.

Bentley egyszerűen annyit mond, hogy ez illik az istenekhez, azután pedig csupa olyan idézetet hoz,

század elején sem volt ez nyelvileg természetes), másrészt azzal, hogy magyarul a melléknév mellé

amelyek nőkre vonatkoztatják ezt a kifejezést, valószínűleg még inkább megfeküdhette a gyomrát.

főnévi igenévet tesz tárgyként, ami inkább csak akkor működne, ha a participiumot melléknévi ige-

Nehogy már a nagy császárt holmi nőcskékhez illő jelzővel alacsonyítsuk le!

névnek fordítaná.

Az is érdekes, hogy mit tesz az így felszabaduló helyre: „a szent ambrosiát eszi”. Láthatólag az

Pedig egyébként a fordítás itt is inkább leegyszerűsíti a képet: nekem a szívem vérzik a „de-

a módszer, hogy ha már szó esik a nektárról, az istenek italáról, miért ne illene ide az istenek étele is.

bacchentur ignes”-ért, amiből „a Nap süt leginkább” lesz – mennyivel színtelenebb, mennyivel keve-

Érdekesebb a „szent” jelző. A Horatius-szöveg homéroszi könnyedségű derűjét jónak látja legalább egy

sebb benne a feszültség, a szenvedély! Az utolsó sor viszont nagyon is szép: „S mellyen örök köd, eső, borongnak.” Még egy érdekes-

jelzővel kissé megemelni, komolyabb, patetikusabb irányba fordítani. Édes Gergely fordításában így hangzik az imént elemzett részlet:

ségre mutat rá ez a sor Virág fordításaival kapcsolatban. Ha nem tudnánk, hogy honnan idéztem, azt hiszem, nem kevesen vágnánk rá, hogy ez Berzsenyi! Ebben a sorban talán csak a dallam emlékeztet

Polluksz ’s ama’ gyors Herkulesz illy erő

rá, az, hogy kötőszó nélkül vannak egymás mellé téve a főnevek, és megbomlik az alany és az állítmány

Által hatott a’ csillagos Égig, és

szokásos alaki egyeztetése, és ezáltal valami darabos monumentalitást érzünk a sorban.

Augusztus ülvénn már ezek köztt

Édet* iszik pirosult ajakkal.

Édes Gergely fordításában: 6

(Hozzá Édes jegyzete: *Éd (nectar) Ennek törzsöke: édes, mint nedv ennek: nedves. Én a’ nectar helyett

Ha melly világnak része nem engedénd

élek vele.)

Hódítsa haddal, tudni sietve milly’

Részen hevesbb a’ nap ’s hol Éjszak

Szűntelenűl ködöt és fagyot szűl.7

Az „izoláló” fordítástechnika Vannak azonban ennél egyértelműbb jelei is annak, hogy Virág helyenként mintha az 1813-ban megjeA korábbiakban már említettem, hogy Virág szigorúan lineáris logikával, sőt gyakran szótári egységről

lent Berzsenyi-kötet nyelvét igyekezne megidézni.

szótári egységre haladva fordít. Ennek lesz az a következménye, ami a mai olvasó (bár az is lehet, hogy a korabeli olvasó számára is) nehézkessé, sokszor a latin szöveg nélkül csaknem érthetetlenné teszi a

„’S ellene kelt sokaság haragja,”

fordítását.

„Hadunknak, a’ melly viszszavonásaink

Nézzünk erre is egy példát, a 3.3. 53–56. sorait. Először a fordítást olvasom:

Miatt soká nyúlt,”

3.3. 29-30. sorok

3.3. 3. sor

„Craszszus vitézlő népe hogy elfajult!”

3.5. 5. sor

Azon határhoz, mellyet az Ég borít,

„…’s hajdan erős, nagy erkölcs!”

3.5. 8. sor

Fegyverrel érjen, látni kivánatos,

„A’ bátor erkölcs is, ha kiveszni tért”

3.5. 29. sor

Melly részen a’ Nap süt leginkább,

’S mellyen örök köd, eső, borongnak.

Azt hiszem, nem kell itt most soronként melléjük tennem a megfelelő Berzsenyi-részleteket, így is mindenkinek eszébe fognak jutni.

Latinul kicsit világosabb (bár kétségkívül nagyon bonyolult a mondat): quicumque mundo terminus obstitit,

Berzsenyi Dániel

hunc tanget armis, visere gestiens,

qua parte debacchentur ignes,

55

qua nebulae pluviique rores.

Valószínűleg Berzsenyi nevezte a tabáni költőt először „honnom Flaccusá”-nak Virág Benedekhez írott versében. De ha ma rákeresünk az interneten a „magyar Horác” kifejezésre, legalább ugyanannyiszor –

(ahol csak húzódik a határa a világnak, azt el fogja érni fegyverével, mert meg akarja látni az olyan részt

vagy valószínűleg többször is – Berzsenyivel összekapcsolva fog megjelenni.

is, ahol tombolnak a lángok meg az olyat is, ahol felhők, esők és harmat van.)

6

Id. mű, 121. p.

7

Id. mű, 123. p.


ta n á r munká k

181

Berzsenyi egyáltalán nem fordított Horatiust. (Mást sem egyébként – a kor költői közül csaknem egyedülálló jelenség ezzel.) Másképp „használja fel”: talán imitációnak nevezhetnénk, amit csinál, mindenesetre ihlető forrása a horatiusi költészet. Saját verseiben pedig valami olyasmit tud megszólaltatni Horatiusból, amit a kor fordítói talán nem is érzékeltek: a szerkesztésmódját. Idő hiányában egy rövid versében igyekszem most megmutatni ezt, bár természetesen az olyan nagy és hosszú versekben, mint A magyarokhoz („Romlásnak indult…”), a Himnusz Keszthely isteneihez, a Gróf Majláth Jánoshoz vagy Az igazi Poézis dicsérete, látványosabban tárulna fel. Féltés A bezárt Danaét érctorony és acélZávárok s iszonyú őrebek őrizék. A pajkos Szerelem mint kacagott ezen!

Mert ő csak mosolyogva győz.

Féltő! tompa szemed látta-e míveit?

Lakatos István

A kiúttalanság apóriái avagy a megváltás örök hiánya

Állítsd meg, nyomorult, a dagadó Dunát, Gátold meg Boreas vad dühe harcait

S a villám rohanó tüzét!

A tündér Szerelem béfedi a napot S Argus száz szemeit; majd lebegő Zephyr, Majd szélvész s fenevad. Fojtva erősödik,

„Az emberek azért fényképeznek le dolgokat, hogy kiűzzék őket a gondolataikból. Az én történeteim valamiképpen csukott szemmel segítenek látni.” Franz Kafka

Mint a puskapor és harag.8

„De a becsapottság, a szorongás,a siralmas megvilágosodás öntudatlan

A szöveg egy mítoszból kiragadott kép szuggesztív és egyéni megfogalmazásával indul. A

dühében semmi nem volt elég, s mert hiába kerestük, eliszonyodásunk és

történetre azonban csak utal, nem meséli el, és már a harmadik sorban afelé a gondolat felé kanyarodik,

kétségbeesésünk valódi tárgyát nem találtuk, egyre féktelenebb haraggal

ami a saját személyes asszociációja a képhez. Először ezt is csak egy nagyon sűrített, szinte odavetett

rontottunk neki mindennek, ami az utunkba került...” Krasznahorkai László

képpel pendíti meg. A második versszak hirtelen egy eddig jelen nem lévő szereplőt szólít meg, aki az ő saját mítoszértelmezéséből pattant elő, és a képek a természet monumentálisan megfestett tablóját hozzák, majd a harmadik versszak először egy hirtelen hangulati váltással zökkenti ki az olvasót, majd jönnek újra a mitológiai apparátus figurái. Az utolsó előtti sor cezúrájánál az addig hömpölygő mondatdallam hirtelen megtorpan, a záró kép pedig, amely csaknem csattanószerű, visszamenőleg az egész szöveget valami sötét, elkomoruló fénytöréssel színezi át. Ha valamelyest felrémlik előttünk az ötödik római óda (Caelo tonantem…) – amely persze jóval hosszabb és jóval súlyosabb tartalmú – , abban találkozhatunk hasonló építkezéssel: a szöveg kezdőképe egy olümposzi jelenet, ehhez szinte észrevétlenül csatlakozik az aktuálpolitikai téma megpendítése, majd párhuzamként vagy ellentétként járul hozzá Regulus beszéde és története, amely a szöveg végén első olvasatra mintha csak elpengene a semmibe, de a „Lacedaemonium Tarentum” zárókifejezéssel igencsak ellentmondást gerjesztő, visszamenőleg a szöveg egészét kérdéssé formáló lezárást kap. Berzsenyi tehát valami olyasmit hall meg Horatiusból, amit a kortársak, a teljes korpusz vagy jelentős versek lefordítói nem: azt a költői technikát, amely ezeket az irodalmi szövegeket példátlan sűrűségűvé, összetetté, sokrétegűvé, és így hallatlanul szuggesztívvé és századokon át megmaradóan impresszionáló erejűvé teszi. 8

Berzsenyi Dániel összes művei, Szépirodalmi, 1956; 65. p.

Az emberi létről folytatott diszkurzusainkban kivetítődő véleménypluralitások sokat hangoztatott kliséje, hogy a világnak és egyéni életünknek egyaránt az erkölcsi ideológiák a rendezőelvei. Az egyén, aki a tiszta hamísitatlan és korlátok nélküli személyiséget kívánja reprezentálni, számtalanszor kell szembesüljön azzal, hogy a világot nem lehet pusztán az érzékek és impressziók szintjén megélni/ megérteni, mert az sokkal komplexebb konfigurációk ontológiai. Olyan világot élünk, ahol a dolgok látható oldalai annyira hangsúlyossá váltak, hogy a lavinaszerűen ránkzúduló speciális látványelemektől megterhelt képek csak a kvázi-katarzis terében képesek éltetni a „fogyasztót”, anélkül, hogy ezt a katarzisélményt akár egyszer is igazán átélhetővé tenné. A kultúrafogyasztás jelenlegi helyzetének feltérképezéséhez nem elegendő csupán a vizuális kultúra bonctermékeihez való viszonyulást vizsgálni, reflektálnunk kell arra is, ahogyan a fogyasztók viszonyulnak az „írott dolgokhoz”. Érdemes lenne ebből a szempontból megvizsgálni az Egyesült Államokat: ott minden képpé alakult, csak az létezik, azt gyártyják, azt fogyasztják. Így a fogyasztói társadalom


ta n á r munká k

183

egyetlen dolgot képes igazán jól működtetni: a befogadók/fogyasztók pupillatágulási reflexét, mint

hanem a szembesítést a nem kiszámíthatóval, s ily módon a jól megszokott, kitaposott konvencionális

egyetlen olyan reakciót, ami válasz a felfogott látványra. Ezt a reflexet érdekes módon minden „látvány-

sémák eliminálására késztet, a kvázi-hatás dekontstruálására.

forgalmazó” nagy előszeretettel preferálja, mint a rácsodálkozás egyértelmű indexét. Talán ez az egyet-

A film végére jól kiélezett katarzis közepette valami olyan érzés fogott el, amit Roland Barthes

len igény, amit manapság a fogyasztótól elvárnak. A mechanikus befogadás és „információs cunami”

a Casanova című film kapcsán írt: „ (…) hirtelen mintha valami különös drog hatott volna rám, pupillám

nem engedi meg a töprengést, a kontemplatív attitüdöt, az „elidőzést”, mindenre csupán másodpercek

rettentően, csodálatosan kitágult, nagyon világosan láttam, ízlelgettem minden részletét (…) felkavart

jutnak, amíg jön az újabb meg újabb „képlavina”.

(…)”2 A kép hatása tagadhatatlan, de, hogy mi váltja ki, az földeríthetetlennek tűnt: valósággal belém

Azt látjuk, hogy minden gépiessé silányul, a hatásvadászat köré öszpontosul a képi anyag. Ezért van az, hogy a befogadó egy olyan szubkulturális dimenzióba zuhan, ahol a felszínes megértés

vágott, némán kiáltott, éreztem, hogy meghaladja, megsemmisíti önmagát, s így már nem is jelként működik, „hanem maga a dolog.”3

az egyetlen lehetőség, mert a speciális látványelemeket generáló „stáb” nemcsak előkészíti, hanem

A tűz és a víz Tarkovszkij filmjeinek egyik alapmotívuma. Használatuk annyira széles körű,

operatív módon be is fecskendezi az érzelmi defibrilláció-anyagot (dózist) a befogadónak. Így alakul ki

hogy nem lehet levezetni egyetlen szimbolikus jelentésből.4 Ha ezeket az archetípusokat a Nosztalgia

„látványadagoló” és „látványelnyelő” között egy szubordinációs reláció, mely a befogadót a szubkultú-

zárójelenetének kontextusából próbáljuk megközelíteni, akkor ahhoz a tapasztalathoz jutunk, hogy a

ra dependensévé avatja.

víz – ne feledjük Gorcsakovnak a medencén kell átkellnie kezében egy gyertyával – mint egyetemes kultúrszimbólum nemcsak a megtisztulás vagy az újászületés elvárási vektorainak gyűjtőpontja, ha-

Elkanyarodva a képkonstatálás eme felszínes dimenziójától érdemes a befogadói habitusunkat két

nem a „feloszlásnak, az elnyelésnek, a halálnak is eleme és közege, amit több mitológia úgy fejez ki,

olyan „közegben” hasznosítanunk, ahol a megértés reflexmozdulattá redukálódik, s a „lassú olvasás”

hogy a halottnak egy folyóvízen kell átkelnie a túlvilágra.”5

– kép-és szövegolvasásra gondolok itt –, az összefüggések bonyolult konfigurációjának a kibogozása

A víz azonban nemcsak összekötő, hanem elválasztó funkcióval is bír. Így a felbomlás és a

lesz az értelmező feladata. Így a néző/olvasó egy belső, mentális valóságot lát, amelyet aztán a maga

keletkezés, a pusztulás és a születés ambivalens voltát hordozza magában. Gorcsakovnak a „vízen”

módján megapixelekre bont, szélesítve ezáltal a világról- és önmagáról alkotott tudását, tapasztalatát.

kell átkelnie valamilyen etikai elv nevében. A „tett” többszörös megismétlése/kísérlete metafizikai ol-

Amint arra már a címben is utaltam az emberi lét ontológiai mélységeit, a megváltás örök hiányának

vasatot implikál. Azt láthatjuk, hogy otthona az a pont, centrum ahova tartozni akar(na), de ugyanak-

kérdéseit kívánom problematizálni Andrej Tarkovszkij Nosztalgiájának zárójelenetében, illetve Krasz-

kor kiindulópont is az eltávozáshoz. Így a gyertya átvitelének rítusa a lét(ének) felmérésének aktusát

nahorkai László Állatvanbent című regényének utolsó fejezetében.

jelenti, azt amit Heidegger úgy fogalmaz meg, hogy az „ ... ember kiméri lakozását, tartózkodását a földön, az ég alatt.”6 Ebből a perspektívából nézve a filmben talán nem is a halál ténye kerül közzép-

Tarkovszkij 1983-ban készült Nosztalgia című filmje – amit a filmkritikusok remekműként igyekeznek

pontba, hanem a halálhoz való viszony. Heidegger szerint7 a véges léttel való tudatos szembenézés

glorifikálni – , annak is a záróepizódja kínálta számomra a lehetőséget a képnél való elidőzésre.

és magatartás kialakítása a valódi, hiteles (autentikus) lét követelménye. Szerinte az ember „állandó

Ez a jelenet kivételt képez az egész filmben, mert a Gorcsakov – a főszereplő – által „eljátszott” halál-rítusban, a látás külső térszerűségével szemben egy belső teret nyít meg, egy olyan teret, amely a

lezáratlanságban” él; egész-léte várat magára, csak a halál zárja le és teszi őt egésszé. S mivel az emberi lét (ittlét) halál – felé – való – lét, az emberi létnek erről a létről kell gondoskodnia. Gorcsakov az önfeladás szándékával indul útnak, vagyis meg akar érkezni céljához. Az, hogy

főszereplő és a világ összeolvadásában konstruálódik. Ez a nyitott belső tér bennünket is látni, hallani,

végül is sikerül átkelnie az áldozati gyertyával kezében a medencén azt bizonyítja, hogy egyre inkább

elidőzni int. A képen ábrázolt valóság voltaképen nem a valóság ábrázolásának tükreként olvasható, he-

a halál vonzáskörébe kerül, viszont nem képes az életet annak végpontja felől szemlélni. Legjellem-

nem ahogyan Iser fogalmaz: „ … valami önmagán túlira mutat; az a feladata, hogy ezt a valamit fölfog-

zőbb testhelyzete a hátrafordulás, illetve a sírás, mint metakommunikatív gesztus a halálhoz való inau-

hatóvá tegye.”

tentikus viszonyáról beszél. Nem mer előrenézni, nem tud szembesülni a halállal, de a visszatekintés

1

A zárójelenet röviden arról szól, hogy Gorcsakovnak át kell vinnie a medencén egy égő gyertyaszálat, s ebbe vagy eközben meghal. Ez a gesztus a medencében igazából nem is a külső történések

is erőfeszítést kíván tőle. Képtelen választani; a vagy-vagy dialektikájában őrlődik, a meghalás „örök kínja” gyötri.

felé írányítja figyelmünket – a kísérlet, a medencén való átkelés ugyanis háromszor ismétlődik meg,

A lélek „transzcendentális otthontalansága” azt látszik igazolni, hogy Gorcsakov halála szük-

mert a gyertya elalszik – hanem a befelé fordulás, egy olyan sajátos létszemlélés felé, ahol a halál meg-

ségszerű, hisz a gyógyulást végül is nem az életben, hanem a halálban találja meg. Így az elszakadás,

költése történik meg. A „kép megakasztása” – a kamera mozgása is nagyon reflektált – már eleve a

a létből való „kiballagás” a tűz/gyertya archetipális szemantikáján keresztül eufémizálódik. A tűz akár

képnél való elidőzést preferálja, s így a gyertyaégés nemcsak Gorcsakovot, hanem bennünket is fokozatosan a megvilágosodás, a megértés és önértés hermeneutikai axiómájához vezet el. A gyertya átvitelének rítusát Gorcsakov – amint említettem – háromszor is megismétli, mintegy visszatér önnön kezdeteihez. Így ez a megoldás nem a jól „bejáratott elvárásokat” célozza meg,

2 3 4 5 6

1

ISER, Wolfgang: A fiktív és az imaginárius. Bp.: Osiris Kiadó, 2001. 34.

7

 ARTHES, Roland : Világoskamra. Bp.: Európa Könyvkiadó, 1985. 131. B U.ő. 26. Vö. KOVÁCS András Bálint – SZILÁGYI Ákos: A Nosztalgia Tarkovszkija. In: Tarkovszkij. Helikon Kiadó, 1997. 284. Jelképtár. Szerk. HOPPÁL Mihály – JANKOVICS Marcel – NAGY András – SZEMADÁM György: Helikon Kiadó, 2004. 322. HEIDEGGER, Martin: ,, … költőien lakozik az ember…” In: UŐ: Válogatott írások. Szerk. PONGRÁCZ TIBOR, Bp.: T-Twins Kiadó, 1994.200. Vö. HEIDEGGER, Martin: Jelenvalólét és időbeliség. In: UŐ: Lét és idő. Bp.: Osiris Kiadó, 2004. 274–277.


ta n á r munká k

185

A fenti szövegrészlet épp azt mutatja meg, hogy a létező a létezés lehetséges mélységeiből a

csak a víz megtisztulásszimbólum; nem más, mint a Purgatórium-olvasztókemencéje, ahol a bűnök levetkezhetőek hisz: „a bennünk lakozó isteni rész, a Lélek.”8

kozmikus erők által kifacsart, s léttelenségét is ennek köszönheti. Érdekes ugyanakkor az is, hogy itt a

Noha a kép plauzibilis világként jelenik meg előttünk, mégis az archetípusok (pl. víz, tűz) ös�-

világ nem sikolyok és földrengések folytán pusztul el, mint ahogyan azt a jelenések könyvében olvas-

szjátékának konfigurációjából egy másik világ „keveredik” ki, s így úgy érzékeljük ezt a világot mintha

hatjuk, hanem szépen, lassan alszik ki, mint egy lámpa. Lényegében ez akár arra is utalhat, hogy ma-

valódi volna, a képnél való „leakadás” azonban megmutatja ennek a világnak a figuratív dimenzióit.

gától a történetiség ontológikumától, azaz, a haláltól való, egyébként szokványos menekülés nemcsak,

Az őselemek szerepeltetése Tarkovszkijnál a test és lélek panteisztikus megbékélését helyezi kilátásba, a tűz egy olyan belső utat nyít meg, amely a megváltás fényessége felé vezet. „A hős fény-

hogy elkerülhetetlen, de értelmetlen is. Hiszen ezzel egy olyan határhoz érkezünk el, ahol lényegében már a kérdéseink is felszámolódnak.

be érése Tarkovszkijnál mindig az Abszolutúm megnyilatkozása, egyfajta belső megvilágosodásra,

Ha egy pillanatra visszatérünk a szöveg elbeszélőjének kilétéhez, el kell mondjuk, hogy ennek

megtérésre, kegyelmi pillanatra utal” Ez avatja a Nosztalgiát a nagy alászállástörténetekhez hasonló

a „mi”-nek nincsenek attributumai, nincsen ideje, sőt térben sem határolható be, de az nyilvánvaló a

műalkotássá.

megszólalásának a poziturájából, hogy olyan figura, aki az empirikus világ fölé helyezi magát. Mindez

9

azzal is alátámasztható, hogy elsősorban metafizikai problémákat taglal úgy, hogy magát a létet és a Krasznahorkai László regényének zárófejezete (a 14. rész) figyelemre méltó abból a szempontból is,

létezést állítja szembe egymással. Heidegger gondolatát parafrazálva a lét értelme az idő, s ha az idő

hogy az apokaliptikus hagyománnyal úgy teremt kapcsolatot, hogy közben az abból fakadó megvál-

elmúlik, a lét letelik, az ember meghal.13 Éppen ezért élete minden napja az elmúlásnak ebben az árnyé-

tást, beteljesedést elhagyja. A világ itt nemcsak egyszerűen elvész, hanem úgy vész el, hogy a hori-

kában telik, még akkor is, ha gondolatait nem minden pillanatban ez tölti be.

zonton túl nem kínálkozik, mert nincs egy másik világ: „…mert eget se találtok odafönt, és nincs többé

Ha a teljes mű kontextusában vizsgáljuk a fenti kérdést, el kell mondanunk, hogy Krasznahor-

odalent, csak a puszta kéreg.”10 A szövegkorpuszban megszólaló többes szám első személy mindezt

kai olyan strutúrát kínál fel számunkra, ahol az ember már nem találhatja meg a helyét, mert nincs is

nem úgy kínálja fel számunkra, hogy büntetésként értelmezzük, hanem úgy, mint ami bekövetkezik,

helye. Hiszen a világot így felforgató hatalmas dolog mögött egy olyan ismeretlen, be nem azonosítha-

mert elkerülhetetlen. Az elbeszélő itt teljes mértékben teret enged a rossznak, a rémületnek, olyan

tó keze munkál, aki előtt lehetetlen a térdreborúlás, a könyörgés, mert a vég beálltáról úgy beszél, hogy

kilátástalan szituációt teremt, amelyből semmilyen remény nincs kifele. Az apokaliptikus atmoszférát

ebből az ember eleve ki van zárva. Neki csupán el kell szenvednie ezt az orvosolhatatlan látványt. Talán

teremtő utolsó fejezet úgy vonultatja fel a pusztulás vizíóját, hogy közben azt mutatja meg, hogy az

éppen ezért, vagy éppen így válhat a Krasznahorkai mű az egész emberi létezés nyomorúságának a

emberi létezésben, és egyáltalán a létben ennél már nincs lejjebb. A bekövetkezett kozmikus végről

parabolájává. Hiszen mindez nem egy jól meghatározott térben és időben, hanem „bennünk megy

úgy beszél, hogy nincs semmiféle fájdalom, talán azért sem, mert már rég nincs, ami fájjon, nincs,

végbe”, s amire csak az értelmet fűrkésző egyén nyithat ablakot, amelyen aztán ki- meg betekintve

kinek fájjon, „… mert nincs mi égjen, és nincs mi vérezzen, így nincs mit eloltani, és nincs mit bekötni,

mindenféle szépítgetés és vigasztalás nélkül végül felvállalhatja azt a tisztázó sui generis feladatot, ami

hisz nincsen már seb sem (...)”11 Olyan világképet fest ez elénk, melyben szó sincs az emberek létének

ennek a dolognak a belátására és a végig-gondolására késztet.

jobbításáról – hisz az már rég nincs – , megmentéséről, megváltásáról, hiszen nem hordozza senki

A Krasznahorkai regény kérdésfelvetése kicsit összekacsint Tarr Béla utolsó filmjével14 (A tori-

kebelében az istenséget, a kanti értelemben vett erkölcsi imperatívusz, az üdvösség itt már senkivel és

nói ló), mely épp azt mutatja meg erőteljesen, illúziók nélkül, hogy már nincs, nem létezik olyan hely-

semmivel nem történhetik meg.

zet, amelyben az élet lehetőségeket kínálna fel, ahol még tartogatna valamilyen feladatot számunkra.

A szöveg (14. rész) ugyanakkor azt a kérdést is felveti, hogy ki az, aki megszólal, aki már nem is a veszély eljövetelére figyelmeztet, csupán arról számol be, hogy itt van, jelen van, megérkezett. Rá-

Katarzis helyett ürességet hagy hátra, s ha mindez nem is ad vigaszt számunkra „tisztázó megnyugvást” még mindig hozhat.

adásul ez a megszólaló nem is énként, hanem egy közösség tagjaként, pontosabban annak nevében ad hírt, hogy a tagolt kozmosz ismét a tagolatlan őskáoszba síklik át. Azt azonban leszögezhetjük, hogy aki itt szól az fölötébb sem tekinthető a teremtés koronájának, hiszen módot, sőt lehetőséget sem kínál fel az ittléten túl egy „másfajta lét” kialakítására, a végnélküliségre, a halhatatlanságra. Az viszont nyilvánvaló, hogy világméretűvé növesztett létproblémát terít ki elénk tele haraggal és indulattal. Rávilágít arra, hogy az ember elhagyatott, kirekesztett a létezésből éppen általa: „… mindent felemésztettünk, mindent elemésztettünk, mindent elpusztítottunk, csak a puszta föld, az van, nincs semmiféle virág, egy fűszál se maradt, semmiféle mező és rét és erdő és óceán (...), halott hamu minden, ami volt…”12

13 14

Jelképtár: i.m. 308. KOVÁCS, SZILÁGYI: i.m. 283. 10 KRASZNAHORKAI László: Állatvanbent, Magvető, Bp., 2010. 30. 11 U.ő. 31. 12 U.ő. 30. 8

9

Vö. HEIDEGGER, Martin: Lét és idő, 376. A torinói ló egy Isten háta mögötti tanyán játszódik, ahol egy kocsis és lánya él a lovukkal. A lenyűgözően szép és fájdalmas nyitójelenetben a kocsis erős szélben küszködik az állattal az úton, aztán nagy nehezen eljutnak a tanyáig, ahol a lánnyal leszerszámozzák a lovat, és esti rutinjukat végzik: a lány átöltözteti jobb kezére béna apját, krumplit főz, némán esznek, alszanak. Másnap felkelnek, a szél még erősebb, az öreg ló nem akar elindulni. Ez így ismétlődik napról napra, a szél egyre erősebb, a ló egyre gyengébb, a világ a végéhez közeledik.Hat nap alatt fogy el a világ. Először a megélhetést biztosító ló mondja fel a szolgálatot, aztán eltűnik a víz a kútból, és végül még a szél is elül, és sötétség borul mindenre. Apa és lánya rutinja eközben változatlan, elmenekülnének, de rájönnek, hogy már nincs hova, úgyhogy csak ülnek a sötétben és eszik a nyers krumplit.


ta n รก rmun kรก k

187


ta n á r munká k

189

Sándor István

A pozitív egészségmagatartás szerepe és jelentősége a mentorálásban Részletek a tanár úr szakdolgozatából, ÓE-TMPK mint harmadára jellemző. Majdnem háromnegyedük influenzásan is munkába áll. Nagyjából hatvan százalékuk alszik csak eleget, majdnem tizedük a pihenéshez altatót, nyugtatót szed. A dohányzás és az alkohol fogyasztása valamint az edzettség hiánya a válaszadók körében a társadalomra jellemző szinten jelenik meg, az ezzel keletkező minta átadása üzenet értékű a tanítványok felé. A mindennapi Úgy gondolom, ma elméleti és gyakorlati jelentőséggel egyaránt bír az a gondolat, hogy a hiteles és

feszültség levezetésére szolgáló, villámhárító jellemzők – mint amilyen az ingerlékenység, izgatottság

hatékony tanári szerep kialakulásának és hosszú távú fennmaradásának kiemelten fontos része a po-

és az áradó érzelmi reagálás – mért szintje a mintán magas, a válaszadók legalább harmadára (máshol

zitív egészségmagatartás.

felére) jellemző, és ez igaz a benntartott, a feszültséggel fokozatosan növekvő mértékű kondenzátor

Kutatásom során ezért azt a kérdéskört kívántam megvizsgálni, hogy a mentorok egészség-

jellemzőkre, különösen a mozgáshiány érzésére is (…)

magatartása kapcsolatban van-e, és ha igen, milyen kapcsolatban van a tanári szerepmodell sikeressé-

A válaszadók harmada kevéssé kiegyensúlyozott, bizonytalan, az egészségüket megerősítő,

gével, egészségszemléletük befolyásolja-e a tanár-diák illetve a mentor-mentorált viszonyt és hogyan

pozitív állapotok – mint amilyen a boldogság, a jókedv és a mosolygás – a mintapopuláció kevesebb,

függ össze a gyakorló tanár illetve a mentor elfogadottsága, hatékony munkavégzése személyes egész-

mint felére jellemző. Ezek hiányában a mentorálás illetve a tanítás hatékonysága egyaránt kétséges (…)

ség-attitűdjével. (…)

A válaszadók elsöprő hányada fontosnak tartja az egészséges életmóddal történő példamuta-

A tanárnak vagy mentornak készülő megkérdezettek egészségmagatartása sok esetben nem

tást és az öltözködéssel történő nevelést egyaránt, de míg utóbbit sikeresen meg is valósítják, pozitív

kielégítő, jelentős azoknak az aránya, akik ritkán csak egy, de inkább több egészségkárosító tényező

egészségtudatos viselkedésével csak kevesebb, mint harmaduk tud tanítványainak példát mutatni. Ez

hatása alatt állnak vagy saját, önromboló tevékenységükkel maguk is aktívan hozzájárulnak a negatív

a helyzet a jövő generációk egészsége érdekében jelentős változtatást igényel.

egészségkárosító hatások felerősödéséhez. Ezzel lappangó problémákat generálnak: egészségük kockáztatása mellett megalapozzák későbbi betegségeiket, amely nagy terhet ró a nemzetgazdaságra; az egészségügyi ellátó rendszerek csak tetemes költségek biztosításával tudják ezt a helyzetet – és sajnos csak egyre romló színvonalon – ideig-óráig kezelni. Másrészt a negatív példa transzferhatása a felnövekvő generációkra áttevődve szintén nem kívánatos hatású (…) Szomatikus egészség szempontjából is jelentős problémák figyelhetők meg a válaszadók körében. Felgyorsult életmódjuk következtében a mintába kerültek harmada nem fogyaszt reggelit, majdnem tizedük nem is tartja azt fontosnak. A túlhajszoltság a minta több mint felére, a feszültség több


ta n á r munká k

191

A következő írás az ELTE TTK-n 2015. októberében megrendezett német-magyar matematika módszertani konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. Közöljük a cikk magyar fordítását is.

Zsuzsa Somfai

Didaktik oder/und Psychologie Die wichtige algoritmische Erkenntnisse

Hier kann man die Aufgaben sehen: Die Gleichungen

Die Lösunsmenge 1

Seit vielen Jahren unterrichte ich Mathematik in einem Gymnasium und halte fachdidaktische Stun-

2

X

1.

x4 - 10x + 9 = 0

{1;9}

{1;3}

{-1;1;-3;3}

2.

x4 - 8x2 - 9 = 0

{-3;3}

{-1;9}

{-1;1;-3;3}

3.

x6 - 7x3 - 8 = 0

{1}

{1;-2}

{-1;1;-2;2}

4.

x6 - 5x4 + 4x2 = 0

{0;1;2}

{-1;1;0;-2;2}

{-1;1;-2;2}

5.

x4 + 3x2 - 18 = 0

{-√3;√3}

{-6;3}

{}

{3;1}

{1;2}

{-1;2}

{ 32 }

{-2;5}

{ 23 }

{3}

{-2;2}

{0;3}

{-6; 43 }

{6}

{6;- 43 }

{2}

{2;7}

{}

den an Eötvös Universiteet. So, stehend an der Grenze von Theorie und Praxis denke ich über die verschiedene Problemen des Mathematikunterrichtes. Wir Lehrer alle wissen, dass üben verschiedene algoritmische Erkenntnisse sehr wichtig ist, aber die meisten Schülerinnen und Schüler das nicht gerne machen. Ich zeige ein Beispiel zur Lösung dieser Schwierigkeit.

Die didaktische Seite Wir sind also überzeugt, dass diese Erkenntnisse wichtig sind, und unsere Studenten in der Anwendung geübt sein müssen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass die Aufgaben nicht nur mechanisch seien, man muss auch für Kreativiteet Feld geben.

Die psychologische Seite Das Hauptmotiv ist in meinem Beispiel das Spiel: die Übungen bekommen die Schüler als ein TOTO, ein matematisches TOTO. Bei der Antworten, und besondrs bei der Besprechung der Lösungen spielen die „acha Erleb-

6. 7. 8. 9.

nisse” grosse Rolle. Es ist eine Hilfe, wenn in der Klasse oder in der Gruppe einige Studenten sind, die die beste Leistung geben möchten, so kommt auch ein kleiner Wettbewerb for. Bei der Wertung der

10.

Lösungen kann der Lehrer für die einzelnen Studenten persönliche Rates geben, wie sie ihre Fehler ausbessern können. Wir sind also in einer für Mathematik interessierende Gruppe in 10. Klasse, und das Thema ist die verschiedene Anwendungen der qudratischen Gleichungen. Die Studenten bekommen die Aufgaben, und können ungefeehr eine halbe Stunde allaine arbeiten. Man muss sagen, dass ein aus der drei Möglichkeiten der Lösungsmengen die richtige Antwort ist.

2 x x-3=1-x x - 5 2x - 17 3=x+2+ x-5 6x + 8 x + 2 x - 2 = + x2 - 4 x - 2 x + 2 6x2 + 5x - 4 3x2 + 19x + 20 = 1 3x2 - 2x - 8 x2 - 9x + 14 = 3

Die Lösungen 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

X

1

2

2

1

X

1

X

X

X


ta n á r munká k

193

Einige Bemerkungen zu der Gleichungen Die mögliche Antworten bringen auch die bemerkenswerte Fehler bei der einzelnen Rechnungen vor. 1.

Hier sind alle Fehler, die man leicht macht.

2.

Man muss wissen, dass x2 nur nicht-negativ sein kann.

3.

y=x3 ist aber keine gerade Funktion.

4.

Eine Glechung ohne absoluten Koeffizienten, und es kommt die Hauptidee der ersten Gleichung vor.

5.

Wiederholung der Grundlage der zweiten Gleichung.

6.

Seieen wir aufmerksam auf den Nenner!

7.

Manchmmal muss man „nur” pünktlich zahlen.

8.

Wieder der Nenner, und die Substituzionswerte geben eine schnellere richtige Antwort.

9.

Man muss wieder nur geduldig zahlen.

Somfai Zsuzsa

Módszertan vagy/és pszichológia Fontos algoritmikus ismeretek

10. Wieder der Nenner kommt for. Für die schnellere arbeitende Studenten können wir weitere Fragen geben, zum Beispiel über die Wahrscheinlichketen eines zufeellig ausfüllenden TOTO. Man kann fragen, wie matematische Lösungen tippen sein können. Diese Methode ist gegenseetzlich mit der mathematischer Gesinnung. Der Widerspruch in unserem Falle ist nur scheinbar. Der Student, der bei einer Glechung ein Tipp gegeben hat, ist neugierig, ob er falsch oder richtig geantwortet hat. So speetestens bei der Bespechung der Lösungen kann er auf seine Fehler aufhorchen,

Sok éve tanítok matematikát az Eötvös József Gimnáziumban és szakmódszertani szemináriumot tartok az ELTE TTK-n matematika szakos tanárjelölteknek. Így, az elmélet és a gyakorlat határán állva gondolkodom a matematikai nevelés különböző problémáiról. Mi tanárok tudjuk, milyen fontos az algoritmikus eljárások biztos elsajátítása, de azzal is tisztában vagyunk, hogy a legtöbb diák nem szívesen gyakorolja ezeket az eljárásokat.

und wir hoffen, dass diese Fehler ein anderes Mal nicht vorkommen. Diese Bespechungen sind auch sehr stimmungsvoll. Man kann solche Stimmen hören: „Ach, wie dumm bin ich! Ich musste das wissen,

A módszertani szempont

das haben wir gelernt!”

Meg vagyunk tehát arról győződve, hogy ezek az ismeretek fontosak, és a tanulóknak gyakorlottaknak

Diese gehören zur psychologische Seite und zur didaktischen Ziel unserer Arbeit.

kell lenniük az alkalmazásukban. Az is nagyon fontos ugyanakkor, hogy a feladatok ne csak mechanikusak legyenek, hanem a kreativitásnak is teret kell kapnia.

A pszichológiai szempont A bemutatandó példámban a fő motívum a játék: a tanulók egy TOTO, egy matematikai TOTO formájában kapják meg a feladatokat. A válaszoknál, különösen pedig a megoldások megbeszélésekor nagy szerepet kapnak az „aha élmények”. Segítség a lélektani hatás elérésében, ha az osztályban vagy csoportban vannak olyan tanulók, akik a lehető legjobb teljesítmény elérésére törekszenek, mert ez egy egészséges verseny kialakulását is lehetővé teszi. A megoldások megbeszélésénél és értékelésénél módja van a tanárnak arra is, hogy az egyes diákoknak személyre szabott tanácsot adjon a hibájuk kijavításához. Most éppen egy matematika iránt érdeklődő 10. osztályos csoportban vagyunk, a téma pedig a másodfokúra vezető egyenletek gyakorlása. A tanulók megkapják a feladatlapot, és kb. fél órán át egyedül dolgoznak. Ismerniük kell a játékszabályt, miszerint a három választható megoldás pontosan egyike a helyes válasz. A feladatsor és a megoldások a német szövegben olvashatók.


ta n á r munká k

195

Néhány megjegyzés az egyes egyenletekhez A választható megoldások között minden olyan említésre méltó hibás válasz is megjelenik, amit a diákok könnyen elkövetnek. 1.

Mindegyik hiba szerepel, amit ennél a típusnál el szoktak követni.

2.

Tudni kell, hogy egy szám négyzete csak nem-negatív lehet.

3.

Az y=x3 viszont nem páros függvény.

4.

Konstans tagot nem tartalmazó egyenlet, és ismét előjön az 1. egyenlet legfőbb gondolata.

5.

A 2. egyenlet alapgondolatainak újbóli megjelenése.

6.

Figyeljünk a nevezőre!

7.

Néha „csak ” gondosan, pontosan kell számolni.

8.

Ismét a nevezőre kell figyelni, és a helyettesítési értékek kiszámítása igazán gyorsan megmutatja

Szathmári Botond

Középső világ Részlet a tanár úr frissen megjelent Vallási rétegződések Tibetben című könyvéből

a jó választ. 9.

Itt ismét csak türelmesen kell számolni.

10. Újra a nevezőre érdemes figyelni. A gyorsabban dolgozó tanulók további kérdéseket kaphatnak, például egy véletlenszerűen kitöltött

A középső világ, a párcen (t: bar-btsan) a föld feletti régiót jelenti Tibetben. Ebbe a létszférába tartoz-

matematikai TOTO valószínűségi problémáival kapcsolatban.

nak a faszellemek, a nyenek (t: gnyan, szkt: yakṣa), amelyek a sziklákban, fákban, erdőkben vagy tavak-

Felvetődhet a kérdés, hogy lehet az, hogy matematikai megoldásokat tippeléssel kell „eltalál-

ban élnek, esetleg a felhőkben. Ha az emberek vétenek a nyenek ellen, azok himlőt küldenek rájuk. Itt

ni”, mikor ez ellentétes a matematikai gondolkodással. Az ellentmondás viszont a leírt eljárásban csak

laknak még a félelmetes, vörös vadász formájú szellemek, a cenek (t: btsan), akik lenyilazzák az uta-

látszólagos. Az a tanuló is, aki egy-egy egyenlet megoldását csak tippeléssel választotta ki, kíváncsi

zókat, vagy betegségeket küldenek rájuk. A cenek vezetője, és egyben a középső világ ura Ciu Márpo

arra, helyesen választott, vagy nem. Így legkésőbb a megoldások megbeszélésekor felfigyel a hibájára,

(t: rTsi’u dMar-po = Vörös mázas), aki egyben az emberek bírája és a halottak istene is. Az idetartozó

és így remélhető, hogy hasonló esetben ilyen hibát nem követ el. A megoldások megbeszélése kimon-

szellemeket vörös, sisakos lovasként ábrázolják. A Hét Lángoló Fivér mítosza szerint a cenek ősének

dottan hangulatos, vidám szokott lenni. Ilyen megjegyzések hallhatók: „Jaj, milyen süket voltam! Ezt

lánya a méhéből egy véres tojást tojt. A tojásból Ciu Márpo bújt elő, majd az ő testrészeiből születtek

igazán tudhattam volna, hiszen tanultuk!”

meg a testvérei, fejéből a fekete Ducen (t: Du-btsan), csontjából a fehér Hlá (t: lHa), testhőjéből a vörös

Mindez pedig a módszertani és a pszichológiai oldala együtt a matematikatanári munkánknak.

Chákcsen (t: Tshag-cen), véréből Ricen (t: Ri-btsan), erejéből a barna Lucen (t: Lu-btsan), a húsából pedig Dicen (t: Di-btsan). Ciu Márpót a lelkek bírájaként fehér patájú fekete lovon ülő, griff tollas-sisakos daliaként ábrázolják, bal kezében cen-kötél, jobbjában pedig vörös zászlós kopja van. Kíséretét százezer cen, húszezer lu, valamint számtalan féllábú, félszemű istenség és különféle vadak (tigris, leopárd, sas, sólyom) alkotják. A buddhista panteonban1 a világőrök csoportjába került. A középső birodalom lakói még a tö (t: gtod) és a szé (t: bzed) szellemek. A Himalája rejtélyes lénye, a jeti is a középső világ lakója. A tibetiek jadinek, midinek vagy mikönek (t: g.ya’-dred, mi-dred vagy mi-rgod, n: himamānav, b: mi-khey, s: ban menchi, metchkang-mi?, mo: almas, ki: michê) nevezik, a tibeti elnevezései szirtimedvét, medveembert vagy vadembert jelentenek, a nepáli hegyiembert, a serpá név pedig visszataszító havasi embert. A nepáli serpák (t: shar-pa = keleti nép) egyébiránt kétféle jetit különböztetnek meg, a metrejt, amelyik kisebb és emberevő, valamint a csutrejt, amelyik nagyobb és állatokat fogyaszt, és a barna medvéhez hasonlít, csak hátrafelé állnak a lábai. Mongóliában is él a havasi vadember legendája, ami lehet, hogy a tibeti kulturális hatás eredménye. Bhutánban beszélnek Micsungról (t: mi-chung = kis ember), amely a jeti kisebb változata. 1998-as ládáki (t: La-dvags) utam során az egyik kolostorban magam is láttam kitömve egy kis ma1

 z eredeti buddhizmusban, lévén az nonteista, nincsen szerepe az isteneknek, hiszen ők is a létkörforgatag (szkt: saṃsāra) egyik viláA gába tartoznak. A mahájána (szkt: mahāyāna) irányzatban azonban előtérbe kerül a szerepük. Az itt kialakuló panteon istenei azonban semmiképpen sem tekintendők valódi entitásoknak, azok egy-egy Buddha-tulajdonság reprezentánsai. A tantrikus buddhista panteon tovább bővült, és számtalan helyi istenséget magába olvasztott. Megjegyzendő, hogy a népi buddhizmusban az egyszerű emberek ezekre az istenségekre ténylegesen létező lényekként tekintenek.


ta n á r munká k

197

jomszerű lényt (kb. 120 cm magas lehetett), amelyre a szerzetesek azt válaszolták, hogy az kis jeti. A

kutakodása nyomán úgy látta a hegymászó, hogy a legendák mögötti valóság a tibeti medve. A XX.

majomember első leírása i. e. 200 körülről származik, nevezetesen egy kínai természettudományos

századi Tibet-kutatók a Himalája megannyi vidékén találkoztak a helyiek mikőhöz kötődő legendáival.

munkából, amelyben említést tesznek a fej-fejről (ki: feifei), egy nagy, ember formájú majomról, mely-

A serpák közt él az a történet, miszerint réges-régen sok jeti gyűlt össze Tárgná falu közelében. A helyi-

nek a testét vörösesbarna szőr borítja. Erről tudósít még egy XVIII. századi kínai kézirat is. Az első

ek felépítették a házaikat, megművelték földjeiket, de amint elhagyták a falut, vagy éjszakánként a jetik

európai említését Johannes Plano Carpini (kb. 1200–1252) ferences barát feljegyzéseiben találjuk, aki

megjelentek, és nagy rombolást vittek végbe. A jetik ugyan megpróbálták újjáépíteni a házakat és újra

Mongolországban járt, és a kara-kitajok földjétől délre elterülő pusztaságban élő, nem beszélő vadem-

elültetni a növényeket, de rosszul csinálták. A falusiak másnap kezdhették elölről a munkát. Egy idő

berekről ír, azaz a jeti mongol legendájáról.

után elfogyott a türelmük, és cselvetést eszeltek ki. Kimentek arra a trágyában bővelkedő helyre, ahol a

A Kathmanduban élő Brian H. Hodgson2 (1800–1894) 1832es leírása nyitotta a himalájai lény

jetik gyülekezni szoktak, és több kupa csángot (tibeti árpasör) meg kukrikat (nepáli görbekés) hagytak

bemutatásának sorát. Egyik himalájai útja során a helyi kísérői láttak egy hatalmas, hosszú fekete hajú,

ott. Az éjszaka beálltával megjöttek a jetik, nekiálltak inni, berúgtak, és verekedni kezdtek. Reggelre

két lábon járó lényt, amit a brit nem látott, és maga orángutánnak vélt. 1847-ben más angol állatkutatók,

majdnem mindegyik holtan feküdt a földön. Ettől kezdve Tárgná falu népe békességben, nyugodtan

a szikkimi (t: ’Bras-ljongs = Rizsliget, Gyümölcs-ország) hegyek között látni vélték a jeti lábnyomát.

dolgozhatott, és élte a mindennapi életét. Tenzing Norgay (ő így használja a nevét), a serpa fiatalember,

John Blandford Eastern Persia című munkájában alapos leírást közöl a jetiről. Ebben az áll, hogy a jetik

aki 1949-ben Giuseppe Tuccit kísérte Lhászába, majd 1953-ban Edmund Hillaryvel elsőként jutott fel

a Himalája-vidék erdőövezetének határán élnek. Ezek a teljesen szőrös, makogó hangú, az embernél

a világ tetejére, önéletrajzában szintén mesélt a jetikről. Már kisgyermekkorában hallott jeti-története-

jóval nagyobb lények medveszerű lábnyomot hagynak maguk után. 1877-ben pedig egy angol hegy-

ket, és az apja szemtől szembe is találkozott e félelmetes lénnyel. Azt mondta, 18.000 láb magasságban

mászócsoport élt át egy jeti-támadást egy 4800 méter magasságban levő jégfal megmászása során,

(5490 m), ahová fiatalon felvitte a jakokat, ott élnek a jetik, a havasi majomemberek. Tenzing nem talál-

nevezetesen jég és kőzápor formájában. Austine Waddell3 (1854–1938) őrnagy, amikor Tibet határán,

kozott velük, de bizonyos furcsa állatmaradványokról úgy vélte, azok a jetik ürülékei. Először 1946-ban,

5180 méter magasságban óriási lábnyomokat látott, a helyieket kérdezte a tulajdonosa felől, és azok azt

harmincévesen, majd 1952ben a lábnyomát is látta, 1955-ben meg két jeti-koponyát talált.

mondták, bizonyosan egy mikö járt ott. Ő volt az első, aki a lény tibeti nevéről tudósított. Az első, aki szemtől szemben látta a jetit, az angol felfedező, William Hugh Knight volt, aki 1903-ban így írta le: hatalmas, szőke szőrű, hosszú kezű, görbe lábú, gorillaszerű lény, kezében egy primitív íjjal. Hol két lábon,

Rövidítések

hol pedig négy lábát használva futott. Beszámolóját éppen az íj tette kétségessé. A XX. század elején a

b = bhutáni

teozófus újságíró, Jean Marquès Rivière (1903–2000) Nepál hegyei közt egy indiai zarándoktól hallott

ki = kínai (pinyin)

a 3-4 méter magas, szőrös majomember csoportjáról, ahol az egyik fadarabokat ütött össze, amire a töb-

mo = mongol

biek hajladoztak. Ezt követően máig számtalan európai tudósítás érkezett a Himalája mitikus lényéről.

ne = nepáli

Legutóbb Reinhold Messner (1944) (ő mászta meg elsőként oxigénpalack nélkül, majd azután többször

ser = serpa

is a Csomolungmát), a híres hegymászó mondta egy riportban, miután 1986-ban találkozott vele, hogy

szkt = szanszkrit

hamarosan előáll a jetit igazoló bizonyítékaival. A riportban azt is nyilatkozta, addig, amíg nem történt

t = tibeti (Wylie-féle, kötőjelekkel kiegészítve)

meg a találkozás, sokat hallott róla, de nem foglalkozott vele, pusztán mesének tekintette. Későbbi 2 3

 rian Houghton Hodgson angol természetbúvár és etnológus, aki a Brit-Indiában és Nepálban tevékenykedett. B Laurence Austine Waddell brit katonaorvos, a patológia és kémia professzora, amatőr régész, aki a Tibetbe behatoló angol katonai expedíció tagja volt és értékes leírást közölt a korabeli tibeti kultúráról.


ta n á r munká k

Varga Sándor

Az Y generációs tanárjelöltek kihívásai a Z generációs tanulók tanírása során

199

digitalizáció által nyújtott lehetőségekkel, az osztályhonlapon megosztott tananyagoktól a skype-on való közös tanulásig. A tanárjelöltek (és tanárok) feladata ezekre adaptált módszerek kidolgozása, mely azonban nem helyettesíti az érdekes órákat, a felkészült 2. A második hipotézisünk arra vonatkozott, hogy a tanárjelöltek elhivatottsága a tanári pálya iránt jóval kisebb, mint a már több éve ott dolgozó tanároké, s ezt a diákok is észreveszik. A tanárjelöltekkel készített kvalitatív interjúk megerősítették azt a feltételezést, melyet a szakirodalom is többször bizonyított, hogy az Y generáció tagjai nehezen lépnek ki a munka világába. A megvizsgált tanárjelöltek is bizonytalan jövőképpel rendelkeznek, melyek között csak egyik lehetőség a tanítás. A megkérdezett diákokhoz nem állnak közelebb a fiatal tanárok, noha a korábbi generációkra ez jellemző volt. Bizalomvesztéshez vezet, hogy a tanárjelöltek gyakran nem tanulják meg az IKT-eszközök használatát sem, ezzel szakadék keletkezik a két digitális bennszülöttként meghatározott generáció között. Óráik szakmai színvonalát gyakran alacsonynak érzik a Z generációsok, ami minden bizonnyal annak köszönhető, hogy az egyetemi képzés közben nem a kellő tudatossággal készülnek a tanári pályára. Az interjúk során kiderült, hogy nincsenek előre gyártott óraterveik, a középiskolás anyag egy részével az egyetemen egyáltalán nem foglalkoztak. Ehhez kellene ugyanis az elhivatottság. Ennek hiányát tükrözi

Szakdolgozatomban a Z generációs diákok és az Y generációs tanárjelöltek olyan problémáival foglal-

az is, hogy sok tanárjelölt – néhány diák nagy örömére – kerüli a számonkérést, mert kockázatosnak

koztam, melyek a tanulási-tanítási interakció közben felmerülhetnek, és összefüggésben állhatnak a

tartja, fél tőle. A diákok észreveszik: a tanárjelöltek nem szívesen térnek el az óratervüktől, nem mernek

két – egymáshoz korban közeli – generáció között fennálló szemléleti és felfogásbeli különbségekkel.

a kérdések nyomán olyan – a tanulók számára – izgalmas területekre evezni, amelyekre nem szeretné-

A dolgozat magvát egy – a szakirodalomban nem tárgyalt probléma szűk körű feltárására vállalkozó

nek. Pedig ezek azok a pillanatok, amelyek a flow-élmény kialakulásához vezethetnek a tanteremben. S

– empirikus kutatás teszi ki, melyet a budapesti Eötvös József Gimnázium diákjai és tanárjelöltjei kö-

ez teremthetne olyan munkakapcsolatot, mely tanár és diák számára egyaránt inspiráló volna.

rében végeztem el 2015 októberében. Mivel a mintavétel nem reprezentatív, inkább mélységre törekvő

3. Harmadik hipotézisünk szerint a hálózati kapcsolatokban felnövő Z generáció számára a

volt, annak eredménye természetesen csak korlátozottan általánosítható. A vizsgálatot három olyan

tanár-diák kapcsolat továbbra is a tanteremben dől el, annak ellenére, hogy az Y generáció is jelen

tanárjelölttel végeztem el, akik nálam végezték egyéni összefüggő tanítási gyakorlatukat. A diákok

van a közösségi portálokon. Feltételezésem az volt, hogy a diákok képesek a magánéletet leválasztani

vizsgálatát általam jól ismert és tanított mintán végeztem, akiknek a válaszadási hajlandóságuk igen

a nevelési folyamatról. Kiderült, hogy a tanárok jobban el tudják képzelni a közösségi portálokon a

magas volt.

diákokkal létrehozott közös csoportokat, mint fordítva.

A kutatás elején a szakirodalom és saját megfigyeléseim alapján három hipotézist vázoltam fel.

A tanár-diák kapcsolatot tehát alapvetően nem befolyásolják a közösségi portálokon megosz-

1. Az első hipotézis szerint az Y generációs tanárjelöltek modern pedagógiai módszereivel

tott információk, hanem – ahogyan azt feltételeztük – a tanteremben jön létre az a viszony, melyre a

szemben a Z generáció nem feltétlenül részesíti hátrányban a hagyományos megközelítést alkalmazó

közös munkát építeni lehet. Ezt látom bizonyítva abban a tényben is, hogy a megkérdezett diákok – az

pedagógusokat. A vizsgálat bebizonyította, hogy a diákok valóban többre értékelik a szakmai tudást

általános szakirodalmi vélekedéssel szemben – nem vetik el teljesen a tekintélytiszteletet, sőt sokan a

a módszertani felkészültségnél és változatosságnál. A rendkívül divatos prezentációkat kifejezetten

tanártól még öltözködésében is példamutatást várnak.

elutasítják, amennyiben azok nem vizuális elemekhez kapcsolódó feladatmegoldásra ösztönzik őket. A kooperatív tanulás, azon belül is a csoportmunka, a megkérdezettek szerint szintén csak megfelelő

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy mindhárom hipotézis is igazolást nyert a megkérdezett mintára

módszertani felkészültséggel alkalmazható (elmaradhatatlan a visszacsatolás). A megvizsgált diákok

vonatkozó értelmezési tartományban.

többre értékelik az érdekes órát, mint a „csak” interaktívat. Óvatosnak bizonyultak a diákok a digitális tananyagok térnyerésével kapcsolatban is. Fontosnak tartják, hogy ezek könnyen elérhetőek bárhol, bármikor, viszont továbbra is ragaszkodnak az áttekinthető, manuális tevékenységet igénylő tankönyvekhez, munkafüzetekhez. A fentiek ellenére a megkérdezett Y generációs diákok szívesen élnek a


ta n á r munká k

201

A Tar Imre tanár úr által szerkesztett történelmi segédkönyv az 1945 utáni magyar és egyetemes történelmet jelentős óraszámban tanuló diákoknak készült. A kötetet mindazok is haszonnal forgathatják, akik a <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ jelenkor történelmét részleteiben meg kívánják ismerni. Az olvasmányos, ismeretterjesztő jelleg lehetőséget teremt arra is, hogy bárki elmerülhessen az emberiség közelmúltjának magyarázó, tanulságos vagy felnjĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ njĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ emelő pillanataiban. Az írók célja ugyanis éppen az, hogy behatóbban megismerhessük a hozzánk időben <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ legközelebb eső történelmi korszak legfontosabb eseményeit. A könyv hét nagy fejezete időben és térben ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ njĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ njĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ tagolja a korszakot. A hetvenhét lecke tartalmazza az eseménysorokat és összefüggéseket. Ezek nagy rénjĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ <ŽĚĄĐƐŝŽŐůĄƌŬĂ–<ƂŬĠŶLJĞƐƐLJƐſĨŝĂ–>ĂŶƚŽƐ^ĄƌĂ–dĂƌ/ŵƌĞ

sze olyan ismereteket tartalmaz, amelyeketƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ vagy egyáltalán nem, vagy csak említésĠƐ szintjén említenek a dĂƌ /ŵƌĞ ƚĂŶĄƌ Ʒƌ ĄůƚĂů ƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ Ănj ϭϵϰϱ ƵƚĄŶŝ ŵĂŐLJĂƌ ĞŐLJĞƚĞŵĞƐ ƚƂƌƚĠŶĞů történelem dĂƌ /ŵƌĞ órák ƚĂŶĄƌ Ʒƌ ĄůƚĂů ƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ ƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ Ănj ϭϵϰϱ ƵƚĄŶŝszorosan ŵĂŐLJĂƌkapcsolódó ĠƐ ĞŐLJĞƚĞŵĞ ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ és tankönyvek. Minden lecke két oldalas; a szerzői főszöveg, a hozzá ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ jelentős óraszámban tanuló diákoknak készült. A kötetet mindazok is haszonnal forgathatják, akik a jelen njĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ njĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ njĞůŵƷůƚŚĞƚǀĞŶĠǀϭϵϰϱͲϮϬϭϰ jelentős óraszámban tanuló készült. A kötetet mindazok is haszonnal forgathatják, ak képek, térképek, idézetek teszik diákoknak szemléletessé. Ezek közül mutatunk be most néhányat. ƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. Az olvasmányos, ismeretterjesztő jelleg lehetőséget teremt arr dĂƌ/ŵƌĞ dĂƌƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. ƚĂŶĄƌ /ŵƌĞ ƚĂŶĄƌ Ʒƌ ĄůƚĂů ƷƌƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ĄůƚĂů ƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ ƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ ƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ Ănj ϭϵϰϱ Ănj ϭϵϰϱ ƵƚĄŶŝ ƵƚĄŶŝ ŵĂŐLJĂƌ ŵĂŐLJĂƌ ĠƐŵĂŐLJĂƌ ĞŐLJĞƚĞŵĞƐ ĠƐ ĞŐLJĞƚĞŵĞƐ ƚƂƌƚĠŶĞů ƚƂt Az olvasmányos, ismeretterjesztő jelleg lehetőséget dĂƌ /ŵƌĞ ƚĂŶĄƌ Ʒƌ ĄůƚĂů ƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ ƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ Ănj ϭϵϰϱ ĠƐ ĞŐLJĞƚĞŵĞ hogy bárki elmerülhessen az emberiség közelmúltjának magyarázó, tanulságos vagyƵƚĄŶŝ felemelő pillanataiban. Az ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ ŚŝĚĞŐŚĄďŽƌƷĠƐĂũĞůĞŶŬŽƌƌƂǀŝĚƚƂƌƚĠŶĞƚĞ jelentős jelentős óraszámban óraszámban tanuló tanuló diákoknak diákoknak készült. készült. A kötetet A kötetet mindazok mindazok is haszonnal is haszonnal forgathatják, forgathatják, akik a akik jelen hogy bárki elmerülhessen az emberiség közelmúltjának magyarázó, tanulságos vagy felemelő pillanat jelentős tanuló diákoknak készült. A kötetet mindazok is haszonnal aka célja ugyanis éppen óraszámban az, hogy behatóbban megismerhessük a hozzánk időben legközelebb eső forgathatják, történelmi kor ƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. ƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. Az olvasmányos, Az olvasmányos, ismeretterjesztő ismeretterjesztő jelleg jelleg lehetőséget lehetőséget teremt terem arr célja ugyanis éppen az, hogy behatóbban megismerhessük a hozzánk időben legközelebb eső törté ƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. Az olvasmányos, ismeretterjesztő jelleg lehetőséget dĂƌ /ŵƌĞ ƚĂŶĄƌ Ʒƌ ĄůƚĂů ƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ ƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ Ănj ϭϵϰϱ ĠƐ ĞŐLJĞƚĞŵĞ legfontosabb eseményeit. könyv hét nagy ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ fejezete időben és tagolja aƵƚĄŶŝ korszakot. hetvenhét dĂƌ/ŵƌĞ dĂƌ ƚĂŶĄƌ /ŵƌĞ ƚĂŶĄƌ Ʒƌ ĄůƚĂů ƷƌA ƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ĄůƚĂů ƐnjĞƌŬĞƐnjƚĞƚƚ ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ ƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ ƐĞŐĠĚŬƂŶLJǀ Ănj térben ϭϵϰϱ Ănj ϭϵϰϱ ƵƚĄŶŝ ƵƚĄŶŝ ŵĂŐLJĂƌ ŵĂŐLJĂƌ ĠƐŵĂŐLJĂƌ ĞŐLJĞƚĞŵĞƐ ĠƐAĞŐLJĞƚĞŵĞƐ ƚƂƌƚĠŶĞů ƚƂlet hogy bárki hogy legfontosabb elmerülhessen bárki bárki elmerülhessen az emberiség aztanuló emberiség közelmúltjának közelmúltjának magyarázó, magyarázó, tanulságos tanulságos vagy felemelő vagyvagy felemelő pillanataiba eseményeit. A emberiség könyv hét közelmúltjának nagy fejezete időben és térben tagolja a pillanataiban. korszakot. A Az he hogy elmerülhessen az magyarázó, tanulságos felemelő pillanat jelentős óraszámban diákoknak készült. A kötetet mindazok is haszonnal forgathatják, akaǀ ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ Ănjóraszámban ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ njĞŬ ƌĠƐnjĞ ŽůLJĂŶ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ ĂŵĞůLJĞŬĞƚ jelentős jelentős óraszámban tanulótanuló diákoknak diákoknak készült. készült. A kötetet A ŶĂŐLJ kötetet mindazok mindazok is haszonnal is haszonnal forgathatják, forgathatják, akik aakik jelen célja ugyanis célja ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ ugyanis éppen éppen az,Ănj hogy az, behatóbban hogy behatóbban megismerhessük megismerhessük aolvasmányos, hozzánk a hozzánk időben időben legközelebb legközelebb eső történelmi eső történelm kor ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ njĞŬ ŶĂŐLJ ƌĠƐnjĞ ŽůLJĂŶ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ Ăŵ célja ugyanis éppen az, hogy behatóbban megismerhessük a hozzánk időben legközelebb eső törté ƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. Az ismeretterjesztő jelleg lehetőséget ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞŬĠƚŽůĚĂůĂ ƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. ƚƂƌƚĠŶĞůŵĠƚƌĠƐnjůĞƚĞŝďĞŶŵĞŐŬşǀĄŶũĄŬŝƐŵerni. Az olvasmányos, Az olvasmányos, ismeretterjesztő ismeretterjesztő jelleg jelleg lehetőséget lehetőséget teremtterem arrt legfontosabb legfontosabb eseményeit. eseményeit. A könyv A könyv hét nagy hét fejezete nagy fejezete időben időben és térben és térben tagolja tagolja a korszakot. a korszakot. A hetvenhét A hetven ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞ legfontosabb eseményeit. A emberiség könyvközelmúltjának hét közelmúltjának nagy fejezete időben és térben tagolja a pillanataiban. korszakot. A Az hele hogy elmerülhessen az magyarázó, tanulságos felemelő pillanat szerzői főszöveg, a hozzá szorosan képek, térképek, idézetek teszik szemléletessé. EzeŬŬƂnjƺůŵƵƚĂƚ hogy bárki hogy elmerülhessen bárki bárki elmerülhessen az emberiség az kapcsolódó emberiség közelmúltjának magyarázó, magyarázó, tanulságos tanulságos vagy felemelő vagyvagy felemelő pillanataiba szerzői főszöveg, a hozzá szorosan kapcsolódó képek, térképek, idézetek teszik szemléletessé. EzeŬŬƂ ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ Ănj ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ Ănj ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ njĞŬ ŶĂŐLJ njĞŬ ƌĠƐnjĞ ŶĂŐLJ ƌĠƐnjĞ ŽůLJĂŶ ŽůLJĂŶ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ ĂŵĞůLJĞŬĞƚ ĂŵĞůLJ ǀ ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ njĞŬ ŶĂŐLJ ƌĠƐnjĞ ŽůLJĂŶ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ Ăŵ ugyanis éppen az, hogy behatóbban megismerhessük aidőben hozzánk időben legközelebb eső törté ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘ célja ugyanis célja célja ugyanis éppen éppen az,Ănj hogy az, behatóbban hogy behatóbban megismerhessük megismerhessük a hozzánk a hozzánk időben legközelebb legközelebb eső történelmi eső történelm kor ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘ ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞŬĠƚŽůĚĂůĂ ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞŬĠƚ ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞ legfontosabb eseményeit. A könyv hét nagy fejezete és térben tagolja a korszakot. A hele legfontosabb legfontosabb eseményeit. eseményeit. A könyv A könyv hét nagy hét fejezete nagy fejezete időben időben és időben térben és térben tagolja tagolja a korszakot. a korszakot. A hetvenhét A hetven szerzői főszöveg, főszöveg, afőszöveg, hozzá aĂnjhozzá szorosan szorosan kapcsolódó kapcsolódó képek,képek, térképek, térképek, idézetek idézetek teszik teszik szemléletessé. szemléletessé. EzeŬŬƂnjƺůŵƵƚĂƚ EzeŬŬƂnjƺů szerzői a hozzá szorosan kapcsolódó képek, térképek, idézetek teszik szemléletessé. EzeŬŬƂ szerzői ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ njĞŬ ŶĂŐLJ ƌĠƐnjĞ ŽůLJĂŶ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ Ăŵ ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ ƚĂƌƚĂůŵĂnjnjĂ Ănj ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ ĠƐ ƂƐƐnjĞĨƺŐŐĠƐĞŬĞƚ͘ njĞŬ ŶĂŐLJ njĞŬƌĠƐnjĞ ŶĂŐLJ ƌĠƐnjĞ ŽůLJĂŶŽůLJĂŶ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ŝƐŵĞƌĞƚĞŬĞƚ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ ƚĂƌƚĂůŵĂnj͕ ĂŵĞůLJĞŬĞƚ ĂŵĞůLJ ǀ Ănj ĞƐĞŵĠŶLJƐŽƌŽŬĂƚ ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘ ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘ ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘ ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞ ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞŬĠƚŽůĚĂůĂ ĞŐLJĄůƚĂůĄŶŶĞŵ͕ǀĂŐLJĐƐĂŬĞŵůşƚĠƐƐnjŝŶƚũĠŶĞŵůşƚĞŶĞŬĂƚƂƌƚĠŶĞůĞŵſƌĄŬĠƐƚĂŶŬƂŶLJǀĞŬ͘DŝŶĚĞŶůĞĐŬĞŬĠƚ  szerzői a hozzá szorosan kapcsolódó képek, térképek, idézetek teszik szemléletessé. EzeŬŬƂ főszöveg, szerzői szerzői afőszöveg, hozzá a hozzá szorosan szorosan kapcsolódó kapcsolódó képek,képek, térképek, térképek, idézetek idézetek teszik teszik szemléletessé. szemléletessé. EzeŬŬƂnjƺůŵƵƚĂƚ EzeŬŬƂnjƺů  főszöveg, ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘ ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘ ďĞŵŽƐƚŶĠŚĄŶLJĂƚ͘     A hidegháború és a jelenkor rövid története                   

Kodácsi Boglárka – Kökényessy Zsófia Lantos Sára – Tar Imre

Az elmúlt hetven év 1945–2014

      

        
ta n á r munká k

203

Apartheid Dél-Afrikában Apartheid Dél-Afrikában „Fehér ember az, aki megjelené„Fehérnyilvánvalóan ember az, akifehér, megjelenésében sében és nem általánosan nyilvánvalóan elfogadottan fehér, és nem színes általánobőrű, vagy aki általánosan san elfogadottan színes bőrű,elfogavagy aki dott, mint fehér,(…) általánosan elfogadott,Mindemellett mint fehér,(…) senkit sem lehet a „fehér” kategóMindemellett senkit sem lehet a „fehér” riába sorolni, ha a biológiai szülei kategóriába ha a biológiai közül egyiketsorolni, is a „színes” vagyszülei a közül egyiket is a „színes” vagy a „bantu” „bantu” (fekete) kategóriába soroltak.” (fekete) kategóriába soroltak.” „Bantu (fekete)az,az, bármilyen „Bantu (fekete) akiaki bármilyen afrikai afrikai őslakos törzs vagy előslakos törzs tagja, vagytagja, általánosan általánosan elfogadták annak.” fogadták annak.” „Színes bőrű az, aki nem fehér, sem „Színes bőrű az, aki nem fehér, sem nem nem bantu.” bantu.” Népesség-nyilvántartásról szóló törvény (1950/3; részlet) szóló törvény Népesség-nyilvántartásról

Apartheid és bantusztánok

(1950/3; részlet) Apartheid és bantusztánok

A rendszer kiépülése A rendszer kiépülése 1948-ban Daniel F. Malan miniszterelnökké választásával új korszak kezdődött, az akkor még Dél1948-ban Daniel F. Malan miniszterelnökké választásával új korszak kezdődött, az akkor még Dél-Afrikai Afrikai Unió névre hallgató ország életében. A Nemzeti Párt nacionalizmusa a kisebbségben lévő Unió afrikaans származásúak érdekvédelmére vezethető vissza. A hatalom teljeslévő megőrzésének érdekében névre (búr) hallgató ország életében. A Nemzeti Párt nacionalizmusa a kisebbségben afrikaans (búr) szármamég az érdekvédelmére angolok jelenlétét is csökkenteni akarták az országban, a második világháború utáni bevándorzásúak vezethető vissza. A hatalom teljes megőrzésének érdekében még az angolok jelenlétét lás betiltásával, bár a legnagyobb problémát a feketék, a színes bőrűek (jellemzően indiaiak) jelentetis csökkenteni akarták az országban, a második világháború utáni bevándorlás betiltásával, bár a legnagyobb ték. problémát a feketék, a színes bőrűek (jellemzően indiaiak) jelentették.

A probléma „orvoslását”1950-ben 1950-ben új új törvényekkel meg. Minden 18. életévét betöltött személynek A probléma „orvoslását” törvényekkelkezdték kezdték meg. Minden 18. életévét betöltött szeúj személyi kell csináltatni, a faji hovatartozást (Population Registration Act). mélynek új igazolványt személyi igazolványt kellmegjelölve csináltatni,benne megjelölve benne a fajiis hovatartozást is (Population Registration feketéknek külön mellékelni a lakhatási, és a munkáltatói engedélyt is, ezek A feketéknekAct). különAmellékelni kellett a lakhatási, és kellett a munkáltatói engedélyt is, ezek hiányában azonnali börhiányában azonnali börtön várt rájuk. tön várt rájuk. A fajiA besorolás megállapítása sokak esetében nehéz volt, mivel a különböző fajok sokszor keveredtek faji besorolás megállapítása sokak esetében nehéz volt, mivel a különböző fajok sokszor keveredtek egyegymással. A besorolásnál különböző „módszereket” alkalmaztak az emberek faji hovatartozásának mással. A besorolásnál különböző „módszereket” alkalmaztak az emberek faji hovatartozásának megállapítámegállapítására, például a „ceruza tesztet”. Ha a ceruza megállt a göndör hajban, akkor az illető fekete sára, például a „ceruza tesztet”.akkor Ha a ceruza megálltszínes a göndör hajban, akkor az illető feketecsak besorolást kapott, besorolást kapott, ha kiesett, a kedvezőbb kategóriába tették. Fehérnek az számított, ha kiesett, akkor is a kedvezőbb színes kategóriába Fehérnek csak az számított, akinek a szüleit fehérnek minősítették, vagytették. nem volt „szembetűnően színesakinek bőrű”.a szüleit is fehérnek minősítették, vagy nem volt „szembetűnően színes bőrű”.

Ugyanebben az évben léptették életbe AreasAct” Act” törvényt, elkülönítette a közterüUgyanebben az évben léptették életbeazazún. ún.„Group „Group Areas törvényt, amiami elkülönítette a közterületeket leteket külön fehérek, és nem fehérek számára. Fehér lakónegyedek jöttek létre, ahol a feketék csak külön fehérek és nem fehérek számára. Fehér lakónegyedek jöttek létre, ahol a feketék csak külön engedéllyel külön engedéllyel , és szigorúan csak nappal tartózkodhattak. Ez az elkülönítés szó szerint mindenre és szigorúan csak nappal tartózkodhattak. Ez az elkülönítés szó szerint mindenre igaz volt, voltak csak fehér igaz volt, voltak csak fehér járdák, villamosok, parki padok, a strandokat általában csak ők használhatjárdák, padok, általában használhatták, sőt 1961-től ták, sőt villamosok, 1961-től a parki feketék mégaastrandokat munkahelyükre is csak csak ők külön ajtón léphettek be. a feketék még a munis csak külön ajtón léphettek be. Akahelyükre bantusztánok Egy idő után már nem a feketék megkülönböztetése volt a cél, hanem a teljes elkülönítésük. Ezért jelentettek be egy új törvényt (Bantu Authorities Act- 1951/68. törvény), ami előírta, hogy a különböző A bantusztánok fekete saját igazgatásuk alatt volt éljenek számukra területeken az ún. Egy időőslakos után mártörzsek nem a feketék megkülönböztetése a cél,ahanem a teljeskijelölt elkülönítésük. Ezért jelentetbantusztánokban. Erre a célra a kormányzat kijelölte az ország 13 százalékát, a kilenc afrikai etnikai tek be egy új törvényt (Bantu Authorities Act- 1951/68. törvény), ami előírta, hogy a különböző fekete őslakos csoport 10 bantusztánt kapott, a maradék 87 százalékot pedig kizárólag fehér területnek nyilvánította. törzsek saját igazgatásuk alatt éljenek a számukra kijelölt területeken az ún. bantusztánokban. Erre a célra a kormányzat kijelölte az ország 13 százalékát, a kilenc afrikai etnikai csoport 10 bantusztánt kapott, a maradék 87 százalékot pedig kizárólag fehér területnek nyilvánította.

Több bantusztánt „független államnak” nyilSoweto-i lázadás 1976. június 16. vánított a dél-afrikai vezetés, és lakóiktól el( Samuel Nzima fényképe Mbuyisa Makhubu-t és vette a„független dél-afrikai állampolgárságot, noha az Soweto-i a 13 éves Hector 1976. Petersent ábrázolja, Több bantusztánt államnak” nyillázadás június 16. utóbbit egy önálló igazgatásra túlzsúfolt rendőr Nzima figyelmeztetés nélkülMbuyisa lőtte le.) Makhubu vánított a dél-afrikai vezetés,képtelen, és lakóiktól el-és cse- ( Samuel fényképe lekvőképtelen bantusztánok ezt sorranyilvánított Soweto-i lázadás 1976. június 16. Több bantusztánt „független államnak” vette a dél-afrikai állampolgárságot, noha azvissza- a 13 éves Hector Petersent ábrázolja, utóbbit (Samuel Nzima fényképe Mbuyisa Makhubu-t és a 13 éves Hector Petersent utasították (Black Homeland Citizenship Act, a dél-afrikai vezetés,túlzsúfolt és lakóiktól elvette a dél-afrikairendőr ábrázolja,figyelmeztetés utóbbit egy rendőr figyelmeztetés nélkül lőtte le.) önálló igazgatásra képtelen, és csenélkül lőtte le.) 1970.). állampolgárságot, noha az önálló igazgatásra képtelekvőképtelen Azbantusztánok sorra Act” vissza1953-as „Bantuezt Education nevű törlen, túlzsúfolt és cselekvőképtelen vény értelmében külön oktatási bantusztánok rendszert utasították (Black Homeland Citizenship Act, ve-ezt sorra visszautasították (Blacka Homeland Citizenship zettek be, aminek fő célja fekete diákok fel1970.). készítése Act, 1970.).a kétkezi munkás életre. 1959-től már Az 1953-as „Bantu Educationmegtörtént Act” nevű törazAzegyetemeken a szegregáció, 1953-as „Bantu is Education Act” nevű törvény értelvény értelmében külön oktatási rendszert külön létesültek nem vefehér diámébenintézmények külön oktatási rendszertavezettek be, aminek koknak, ill. a meglévő egyetemek nem vehetzettek be, aminek fő célja a fekete diákok felfő célja a fekete diákok felkészítése a kétkezi munkás tek felmunkás feketéket.életre. 1959-től már készítése a kétkezi életre. 1959-től már az egyetemeken is megtörtént a Az ellenállás az egyetemeken is megtörtént a szegregáció, szegregáció, külön intézmények létesültek A változások csúcspontja 1974-re tehető,a nem ami-fekülön intézmények a nem fehér diáhér is diákoknak, ill. a meglévő egyetemek nem vehetkor alétesültek bantusztánokon kívüli gimnáziumokA demokratizálás csak az egyetemek afrikaans és aznem angolvehetlett a köteletek fel feketéket. koknak, ill. a ban meglévő ző nyelv, kizárva törzsi nyelveket az oktatástek fel feketéket. Az ENSZ többszöri figyelmeztetés után, 1962Ennek a rendeletnek volt a legnagyobb Az ellenállás ben embargót rendelt el a Dél-Afrikai KöztársaAz ellenállás ból. hatása az afrikai diákokra, akiktehető, 1976.amikor júniusis a A demokratizálás A változások csúcspontja 1974-re ság ellen, ami megrendítette az ország gazdasáA változások csúcspontja 1974-re elővárosának tehető, ami-számító 16-án, a Johannesburg ENSZ figyelmeztetés után, 1962-ben emAztöbbszöri apartheid a ’80-as évekre anyagilag telbantusztánokon kívüli gimnáziumokban csak az afri- Azgát. Soweto-ban tüntetni a kötelező afrikakor is a bantusztánokon kívülikezdtek gimnáziumokbargót rendelt el a Dél-Afrikai Köztársaság ellen, ami jes csődöt mondott, a társadalom, amelyet saját A demokratizálás kaans és az angol lett a kötelező nyelv, kizárva törzsi ans tanítási és a lett színvonalon aluli töban csak az afrikaans és nyelv, az angol a köteleaz ország gazdaságát.kormányozhatatAz apartheid a elképzelésére akart formálni, nyelveket azellen. oktatásból. Ennek a rendeletnek volt a megrendítette megoktatás lannáévekre vált. anyagilag Ezt a tényt végül az mondott, 1948 ótaa hatalző nyelv, kizárva törzsi nyelveket az oktatás’80-as teljes csődöt táraz afrikai akik 1976. Alegnagyobb rendőrséghatása összecsapott a diákokra, diáksereggel, útju-jú-Az ENSZ többszöri figyelmeztetés után, mon lévő Nemzeti Párt vezetéseakart is belátta. Az19 sadalom, amelyet saját elképzelésére formálni, ból. Ennek a kat rendeletnek volt a legnagyobb autók és épületek jelezték. AzSo-ben embargót rendelt el a Dél-Afrikai Köztá niusfelgyújtott 16-án, a Johannesburg elővárosának számító akkori kormányfő, vált. Pieter tisztEztBotha a ténytlemondott végül az 1948 hatása az afrikai diákokra, akik 1976. június áldozatok száma akezdtek rendőrségi jelentés szerint weto-ban tüntetni a kötelező afrikaans taní-ságkormányozhatatlanná ségéről, helyére Frederik de Klerk került. ellen, ami megrendítette az ország gazd óta hatalmon lévő Nemzeti Párt vezetése is belátta. Az 23 valójában pedig akár is lehetett. A 16-án, a Johannesburg számító tásivolt, nyelv, és aelővárosának színvonalon aluli200 tömegoktatás ellen. gát.akkori Azkormányfő, apartheid a ’80-as évekre anyagilag soweto-i események átterjedtek Dél-Afrika Pieter Bothaaz lemondott tisztségéSoweto-ban tüntetni kezdtekösszecsapott a kötelező afrika- útjukat De Klerk kezdeményezte ország demokratiA rendőrség a diáksereggel, csődöt mondott, a társadalom, amelyet s többi részére is, s a diákok megmutatták, hogy jesről, helyére Frederik de Klerk került. kus átalakítását, 1990-ben engedélyezte az addig és épületek jelezték. ans tanítási nyelv, és autók a még színvonalon aluli Az tö-áldozatok afelgyújtott rendőrség erőszak alkalmazásával sem elképzelésére akart formálni, kormányozha De Klerkapartheid kezdeményezte ország demokratikus betiltott, ellenesaz szervezetek működészáma a rendőrségi jelentés szerint 23 volt, valójában megoktatás ellen. tudja megrendíteni a masszív ellenállást. lanná vált. Ezt a tényt végül az 1948 óta ha sét (ANC, PAC, Kommunista Párt). 1993. októátalakítását, 1990-ben engedélyezte az addig betiltott, pedig akár 200 lehetett. A soweto-i események Országosan megközelítőleg 700 áldozata volt aátA rendőrség összecsapott ais diáksereggel, útjuberlévő 15-én de Klerk és Nelson Mandela, azbelátta. ANC apartheid ellenes szervezetek működését (ANC, PAC, mon Nemzeti Párt vezetése is Soweto mais,az apartheid terjedtek többi részére s aAz diákok megkat felgyújtottdiáklázadásoknak. autók Dél-Afrika és épületek jelezték. 27 évig börtönben ültoktóber vezetője, megosztott NoKommunista Párt). 1993. 15-én de Klerk és kormányfő, Pieter Botha lemondott ti rendszer egyik szimbóluma. mutatták,elleni hogy harc a rendőrség még erőszak alkalmazá-akkori bel-békedíjat kapott az apartheid felszámolásááldozatok száma a rendőrségi jelentés szerint Nelson Mandela, az ANC 27 évig börtönben ült vezeségéről, helyére Frederik de Klerk került. sával sem tudja megrendíteni a masszív ellenállást. ban szerzett érdemeiért. 23 volt, valójában pedig akár 200 is lehetett. A Országosan megközelítőleg 700 áldozata volt a diák-

tője, megosztott Nobel-békedíjat kapott az apartheid

soweto-i események átterjedtek Dél-Afrika szerzett érdemeiért. Az 1994kezdeményezte áprilisában megtartott első, mindenki lázadásoknak. Soweto ma az apartheid rendszer elleniDefelszámolásában Klerk az ország demokr többi részére is, s a diákok megmutatták, hogy Nelson Mandela Az 1994 áprilisában megtartott első, mindenki számára szabad választásokat az Afrikai Nemzeharc egyik szimbóluma. kus átalakítását, 1990-ben engedélyezte az ad ti Kongresszus (ANC) nyerte a szavazatok számára szabad választásokat az meg, Afrikai Nemzeti a rendőrség még erőszak alkalmazásával sem betiltott, apartheid ellenes szervezetek műkö Nelson Mandela több mint 60 százalékával. Mandela Kongresszus (ANC) nyerte meg,Nelson a szavazatok többlett tudja megrendíteni a masszív ellenállást. sétmint (ANC, PAC, Kommunista Párt). 1993. o Dél-Afrika első szabadon választott elnöke. 60 százalékával. Nelson Mandela lett Dél-Afrika Országosan megközelítőleg 700 áldozata volt a berelső 15-én de Klerk és Nelson Mandela, az A szabadon választott elnöke. diáklázadásoknak. Soweto ma az apartheid 27 évig börtönben ült vezetője, megosztott „…Mindenekfölött pedigakarunk egyenlő(…) jogokat akarendszer elleni harc egyik szimbóluma. „…Mindenekfölött pedig egyenlő jogokat Ezért tarbel-békedíjat kapott az apartheid runk (…) Ezért tartanak a fehérek a felszámol demokrátanak a fehérek a demokráciától (…) Demokratikus, szabad tárban szerzett érdemeiért. ciától (…) Demokratikus, szabad társadalomNelson Mandela

sadalomról álmodom, ahol mindenki egymással, ról álmodom, ahol békében mindenkiélhet békében élhet és mindenkinek egyenlő esélyei vannak. Ezért az eszméért élek, egymással, és mindenkinek egyenlő esélyei Az 1994 áprilisában megtartott első, minde ezt szeretnémvannak. megvalósítani. az eszméért készszeretném vagyok Ezért De az ezért eszméért élek, ezt számára szabad választásokat az Afrikai Nem megvalósítani. De ezért az eszméért kész vameghalni is, ha kell.” ti Kongresszus (ANC) nyerte a szavaza gyok meghalni is, ha kell.” Nelsonmeg, Mandela 1964.

Nelson60 Mandela 1964. több mint százalékával. Nelson Mandela


ta n á r munká k

205

Rendszerváltás Magyarországon (1985-1990) Rendszerváltás Magyarországon 1985–1990 AArendszerváltás rendszerváltásfogalma fogalma A demokratikus átmenet Magyarországon A demokratikus átmenet Magyarországon egy egy évekig tartó békés folyamat volt. Ennek évekig tartó békés folyamat volt. Ennek eredméeredményeként létrejött a többpártrendszenyeként létrejött a többpártrendszeren alapuló parren alapuló parlamenti demokrácia, szemben szemben azAeddigi egypárti azlamenti eddigidemokrácia, egypárti diktatúrával. magántulajdonra épülő piacgazdaság felváltotta a diktatúrával. A magántulajdonra épülő piacgazdakorábbi állami atulajdont és a tervgazdálkoság felváltotta korábbi állami tulajdont és a terdást. A szovjet csapatok távozásával az orvgazdálkodást. A szovjet csapatok távozásával az szág visszanyerte függetlenségét. ország visszanyerte függetlenségét.

politikaicsoportok csoportok AApolitikai 1987-ben három számára egyér1987-ben háromtársadalmi társadalmicsoport csoport számára egyértelművé vált, Magyarországon hogy Magyarországon telművé vált, hogy az eddigiaz rendeddigi rendszer fenntarthatatlan. az a szer fenntarthatatlan. Ekkorra az is Ekkorra kiderült, hogy is kiderült, hogy a Szovjetunió nem fog beSzovjetunió nem fog beavatkozni a folyamatokba. avatkozni a folyamatokba. A hatalom azonA hatalom azonban az állampárton belül nagyrészt ban az állampárton belül nagyrészt még az még az vezetők ortodox vezetők ortodox kezébenkezében volt, volt, akik akik nemnem akartak változásokat. változásokat. AzAz MSZMP-n belül belül kialakult akartak MSZMP-n kialakult egy csoport, reformer csoport, melynekImre egy reformer melynek élén Pozsgay élén Pozsgay Imre Nyers állt.a Célés Nyers Rezső állt. és Céljuk az Rezső volt, hogy rendszer juk az volt, hogy a rendszer lebontása békélebontása békésen, és az ő aktív részvételükkel törsen, és az ő aktív részvételükkel történjen ténjen meg. A rendszer már eltűrte az ellenzék szermeg. A rendszer már eltűrte az ellenzék veződését, így azok működhettek, szerveződését, így félig azoklegálisan félig legálisan mű- annak ellenére, hogy ellenére, hivatalosan egypártrendszer ködhettek, annak hogy hivatalosanvolt. egypártrendszer Az 1987-benvolt. tartott lakiteleki tanácskozáson Az 1987-ben lakiteleki tanácskozáson Pozsgay Imretartott vitaindító előadást is tartott. Ennek a Pozsgay Imre vitaindító előadást is tevékenysétartott. találkozónak a célja a nemzeti ellenzék Ennek a találkozónak a célja a nemzeti elgének elismertetése volt a hatalommal, valamint az lenzék tevékenységének elismertetése volt a ellenzéki bázisvalamint kiszélesítése. tanácskozás végén a hatalommal, az Aellenzéki bázis résztvevők létrehozták a Magyar Demokrata Fórukiszélesítése. A tanácskozás végén a résztvevők létrehozták a Magyar Demokrata Fómot, mely folyamatos párbeszédet kívánt folytatni rumot, mely folyamatos kívánt a társadalommal a nemzetipárbeszédet sorskérdésekről. Ezek a folytatni a társadalommal a nemzeti sorskérnépességfogyás és a határon túli magyarok jogai désekről. Ezek a népességfogyás és a hatávoltak. ron túli magyarok jogai voltak. A demokratikus ellenzék 1985-benta-találA demokratikus ellenzék mármár 1985-ben kozót tartott Monoron. Céljuk az emberi jogok és lálkozót tartott Monoron. Céljuk az emberi a demokratikus politikai politikai jogok teljes körű jogok és a demokratikus jogok tel-megjes körű megvalósítása 1988-ban hozvalósítása volt. 1988-banvolt. hozták létre az SZDSZ-t, ták létre azDemokraták SZDSZ-t, aSzövetségét. Szabad Demokraták a Szabad Még ebben az Szövetségét. Még ebben az évben megszerévben megszerveződött a FIDESZ (Fiatal Demokveződött a FIDESZ (Fiatal Demokraták raták Szövetsége) is. Szövetsége) is. Ekkoriban éledtek történelmi pártok Ekkoriban éledtek újjáújjáa atörténelmi pártokis: a (MSZDP), a kisgazdák (FKGP), is:szociáldemokraták a szociáldemokraták (MSZDP), a kisgazdák (FKGP), a kereszténydemokraták a kereszténydemokraták (KDNP). (KDNP).

„A közmegegyezésnek vége. Az ország rádöbbent, hogy

„A közmegegyezésnek vége. Az ország rádöbbent, hogy a hatalom nem fogja teljesíteni ígéreteit. A gazdasági ahanyatlás hatalom nem fogja teljesíteni A gazdasági következményei márígéreteit. a munkásság elitjét és a hanyatlás a munkásság elitjét és a nem szellemi következményei középrétegeket már is elérték. A közvélemény hiszi többé, hogy értelme volna Aazközvélemény újabb és újabb szellemi középrétegeket is elérték. nem áldozatoknak… hiszi többé, hogy értelme volna az újabb és újabb áldoAz általános elégedetlenség megszemélyesíti tárgyát. zatoknak… Ahogy korábban a konszolidációs korszak sikereit, most Az általános elégedetlenség megszemélyesíti tárgyát. a korszakvég kudarcait azonosítja az ország Kádár JáAhogy a konszolidációs korszak sikereit, most nossal.korábban A pártfőtitkár népszerűsége gyorsabban devalváalódik, korszakvég ország Kádár Já- ma mind kudarcait a forint.azonosítja Egyetlen azdolog van, amiben munkástól pártkáderig mindenki egyetért: nossal. A pártfőtitkár népszerűsége gyorsabban devalKádárnak mennie kell!” válódik, mind a forint. Egyetlen dolog van, amiben ma A Beszélőpártkáderig különszáma 1987/2.egyetért: (20. szám) munkástól mindenki Kádárnak mennie kell!” A Beszélő különszáma 1987/2. (20. szám)

Az 1990-es országgyűlési választásokon a parlamentbe jutott pártok jelképei: Az 1990-es országgyűlési választásokon a parlamentbe jutott pártok jelképei: Kormánypártok: Kormánypártok:

Ellenzék: Ellenzék:

„… a gazdaság fejlesztésében létjogosultsága, fontos szerepe van a különféle vegyes tulajdonú formáknak és a„… magánvállalkozások megfelelő keretek között tartottfontos a gazdaság fejlesztésében létjogosultsága, működésének. szerepe van a különféle vegyes tulajdonú formáknak és a magánvállalkozások megfelelő keretek között Társadalmunk érdeke, hogy a gazdálkodásban a vállal-tartott működésének. kozási formák változatos kombinációi alakulhassanak ki. Társadalmunk érdeke, hogy a gazdálkodásban a vállalAz új gazdasági társasági törvény megalkotásával elő kozási formák változatos kombinációi alakulhassanak ki. kell a szabadabb feltételeinek elő Az mozdítani új gazdasági társaságitőkeáramlás törvény megalkotásával megteremtését, a vegyes tulajdonú társasági kell mozdítani a szabadabb tőkeáramlásvállalkofeltételeinek zások létrehozását,aavegyes külfölditulajdonú működő töke bevonását..”. megteremtését, társasági vállalkozások létrehozását, a külföldi működő Az MSZMP közleménye 1988. május 10. töke bevonását..”.

Az MSZMP közleménye 1988. május 10.

„MEGÁLLAPODÁS a politikai egyeztető tárgyalások 1989. június 13-a és szeptember 18-a közötti szakaszának lezárásáról A Magyar Szocialista Munkáspárt, az Ellenzéki Kerekasztalhoz tartozó szervezetek, valamint a Harmadik Tárgyalófelet alkotó társadalmi szervek és mozgalmak képviselői megállapítják, hogy az 1989. június 13án megkezdett tárgyalások mintegy három hónapos szakasza eredmények elérésével zárult. „MEGÁLLAPODÁS A felek kinyilvánítják, hogy az alap megállapodásba foglalt elveknek megfelelően a tárgyalások a békés a politikai egyeztető tárgyalások 1989. június 13-a és szeptember 18-a közötti szakaszának lezárásáról átmenet politikai és jogi feltételeinek megteremtését, a többpártrendszeren alapuló demokratikus jogállam A Magyar Szocialista Munkáspárt, az Ellenzéki Kerekasztalhoz tartozó szervezetek, valamint a Harmadik Tárgyalófelet kialakítását, valamint a társadalmi, gazdasági válságból való kiút keresését szolgálták. alkotó társadalmi szervek és mozgalmak képviselői megállapítják, hogy az 1989. június 13-án megkezdett tárgyalások mintegy három hónapos szakasza eredmények elérésével zárult.

1. A felek megállapítják, hogyhogy a megbeszélések eredményeként a megfelelően békés átmenet lényegi, sarkalatos kérdéA felek kinyilvánítják, az alap megállapodásba foglalt elveknek a tárgyalások a békés átmenet politikai és jogi feltételeinek megteremtését, a többpártrendszeren demokratikus jogállam kialakítását, valamint a társaseiben kialakult a résztvevők politikai egyetértése, amely alapuló a következő hat törvényjavaslatban ölt testet: dalmi, válságból való kiút keresését szolgálták. - törvényjavaslat azgazdasági Alkotmány módosításáról; 1. A felek megállapítják, hogy a megbeszélések eredményeként a békés átmenet lényegi, sarkalatos kérdé-seiben kialakult - törvényjavaslat az Alkotmánybíróságról; a résztvevők politikai egyetértése, amely a következő hat törvényjavaslatban ölt testet: - törvényjavaslat a pártok működéséről és gazdálkodásáról; • törvényjavaslat az Alkotmány módosításáról; - törvényjavaslat az országgyűlési képviselők választásáról; • törvényjavaslat az Alkotmánybíróságról; - törvényjavaslat atörvényjavaslat Büntető Törvénykönyv módosításáról; • a pártok működéséről és gazdálkodásáról; - törvényjavaslat a büntetőeljárási törvény módosításáról.” • törvényjavaslat az országgyűlési képviselők választásáról; • •

törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyv módosításáról; törvényjavaslat a büntetőeljárási törvény módosításáról.”

Az 1990-es országgyűlési választás mandátuma-inak megoszlása A rendszerváltás A rendszerváltás 1988 az januárjától az ellenzék már nyíltan fejtette kikielképzelé1988 januárjától ellenzék már nyíltan fejtette a március 15-ei megemlékezéseken is megmutatták töelképzeléseit, seit, s as március 15-ei megemlékezéseken megeket mozgósító erejüket. 1988 májusában összehívták az is megmutatták tömegeket mozgósító erejüket. MSZMP országos értekezletet, mely a régi vezetőség bukását 1988 májusában összehívták az MSZMP országos okozta. Kádár Jánost tiszteletbeli pártelnökké választották, értekezletet, mely a régi vezetőség bukását okozta. mellyel tulajdonképpen elvesztette hatalmát, s az új főtitkár Kádár Jánost Grósz tiszteletbeli pártelnökké választották, Károly lett. A reformerek átvették a kormány irányítását. mellyel tulajdonképpen elvesztette hatalmát, s az Kerekasz-tal új 1989 nyarán megkezdődtek az Ellenzéki főtitkár Grósztárgyalások, Károly lett. A reformerek átvették a elő. A melyek a békés átmenetet készítet-ték kormány irányítását. tárgyalásokon részt vett az ellenzék, az MSZMP és harmadik 1989 nyarán megkezdődtek az Ellenzéki Kerekaszfélként a civil szervezetek. A megállapodást szeptemberbenmelyek kötötték meg, és a dokumentum tal tárgyalások, a békés átmenetettartalmazta készítet-az összes olyan törvény tervezetét, amelyaz szükséges volt aaz szabad váték elő. A tárgyalásokon részt vett ellenzék, lasztá-sok megtartásához. Az állampárt azért fogadta MSZMP és harmadik félként a civil szervezetek. A el az új Az 1990-es országgyűlési választás mandátumamert Pozsgay kötötték Imre személyében megállapodásthelyzetet, szeptemberben meg, olyan és apolitikusa Az 1990-es választásokat az MDF nyerte meg. Antall Jóinakzsef megoszlása volt, aki esélyesnek tűnt a köztársasági elnökválasztások alakított kormányt MDF-FKGP-KDNP koalícióban. dokumentum tartalmazta az összes olyan törvény megnyerésére. Ezzel hatalmukat részben átmenthették volna Még három párt jutott be a törvényhozásba (SZDSZ, FItervezetét, amely szükséges volt a szabad választáaz új rendszerbe. Az ún. „négy igenes” népszavazás azonban DESZ, MSZP), ők alkották az ellenzéket. Az MDF és az sok megtartásához. Az állampárt azért fogadta el az 1990-es választásokat az MDF nyerte meg. az újonnan megválasztott országgyűlés jogkörébe helyezteAzSZDSZ által kötött paktum értelmében a köztársasági elúj helyzetet, mert Pozsgay Imre személyében olyan Antall József kormányt MDF-FKGPaz államfő megválasztását, így ez a törekvés kudarcot vallott. nököt az utóbbi alakított adta Göncz Árpád személyé-ben. Cserébe politikusa volt, aki esélyesnek tűnt a köztársasági koalícióban. Mégahárom párt jutott be a Még ebben az évben megtartotta utolsó kongresz-szu-KDNP a kormánypártok megkapták szabaddemokraták parlaelnökválasztások Ezzel hatalmukat sát az megnyerésére. állampárt, ahol a reformerek létrehozták az MSZP-ttörvényhozásba FIDESZ, MSZP),je- ők menti támogatását(SZDSZ, a kétharmados törvények számának részben átmenthették volna Párt), az újaz rendszerbe. Az pedigalkották (Magyar Szocialista ortodox kommunisták lentős csökkentéséhez. Így a Az kormány döntésképessé vált. az ellenzéket. MDF és az SZDSZ a Munkáspártot. ún. „négy igenes” népszavazás azonban az újonnan Az év végén megtartották az önkormányzati válaszáltal kötött paktum értelmében a köztársasági 1989. a rendszer jogkörébe bukásának éve.helyezte Nagy Imre újrate-metétásokataz is, amelytől lakosok által meg-választott önkormegválasztott országgyűlés az elnököt utóbbiaadta Göncz Árpád személyése, Kádár János halála, valamint az MSZMP megszűnése jól mányzati képviselők és pol-gármesterek intézték a helyi államfő megválasztását, így ez a törekvés kudarcot ben. Cserébe a kormánypártok megkapták a jelképezte ezt. Október 23-án, a forradalom 33. évfordulóján ügyeket. vallott. szabaddemokraták parlamenti támogatását a a harmadik Magyar Köztársaságot. A rendszerváltás több éves folyamata lezárult. Még ebben azkikiáltották évben megtartotta utolsó kongreszkétharmados törvények számának jelentős


ta n á r munká k

207

A magyar társadalom az után A magyar társadalom azezredforduló ezredforduló után A magyar társadalom az ezredforduló után A középosztály és a „leszakadók”

Magyarország társadalmi szerkezete 2014-ben

A középosztály ésés a „leszakadók” A középosztály a „leszakadók” A rendszerváltáskor az egyik legfontosabb A rendszerváltáskor az egyik alacsony legfontosabb polipolitikai cél a Kádár-kor szintű A az egyik legfontosabb tikairendszerváltáskor cél a Kádár-kor alacsony szintű egyenlőséegyenlőségének meghaladása, és a középoszpolitikai cél a Kádár-kor alacsony szintű gének meghaladása, és Ez a középosz-tály megtetály megteremtése volt. azértésisa tűnt fonegyenlőségének meghaladása, középosztosnak, mert ezEz a legitimációs bázisa remtése volt. azértvolt. is tűnt mertfonez tály megteremtése Ezfon-tosnak, azért isa demoktűnt ráciának. Gyengülésével az állam demokratia legitimációs a demok-ráciának. Gyentosnak, mert ezbázisa a legitimációs bázisa a demokkus berendezkedése, a jólétiaztársadalom szereráciának. államberendezkedemokratigülésével Gyengülésével az állam demokrati-kus pekus és berendezkedése, ennek szolidaritásra épülő működése a jóléti társadalom szeredése, a jóléti társadalom szere-pe és ennek szokérdőjeleződik Magyarországon és külpe és ennek meg. szolidaritásra épülő működése lidaritásra épülőjellemző, működésehogy kérdőjeleződik meg. földön egyaránt a kormányok kérdőjeleződik meg. Magyarországon és küla földön középosztály tűzik ki progMagyarországon és kül-földön egyaránt jellemegyarántmegerősítését jellemző, hogy a kormányok ramjuk fő csapásirányaként. hogy a kormányok a középosztály aző,középosztály megerősítését tűzikmegerősíki programjuk fő csapásirányaként. tését tűzik ki prog-ramjuk fő csapásirányaként. Egy 2014-es felmérés szerint hazánkban a Egynapig 2014-es felmérés szerint hazánkban a mai mai nem a középosztály, és a Egy 2014-es alakult felméréski szerint hazánkban napiga nem alakult ki a középosztály, és óriási óriási területi szakadék is a társadalomban. mai napig nem alakult ki a középosztály, és Aóriási ais akisvárosi-falusi a fővárosi-nagyvárosi területi szakadék is a és társadalomban. A főváa területi szakadék társadalomban. lakóhely közötti életminőség-különbség az rosi-nagyvárosi és a kisvárosi-falusi lakóhely A fővárosi-nagyvárosi és a kisvárosi-falusi elmúlt 25 évben szinte folyamatosan, 2008 ótaaz lakóhely közötti életminőség-különbség közötti életminőség-különbség az elmúlt 25 pedig rohamosan nőtt. Afolyamatosan, magyar társadalom elmúlt 25 évben szinte 2008 óta évben szinte folyamatosan, 2008 óta pedig rojelenlegi legnagyobb rétegét, a "leszakadtak" pedig rohamosan nőtt. A magyar társadalom hamosan nőtt. Akétmillió magyar társadalom jelenlegi körét, több mint ember alkotja. A jelenlegi legnagyobb rétegét, a "leszakadtak" rétegek közötti átjárás dekörét, lecsúszlegnagyobb akorlátozott, "leszakadtak" több körét, több rétegét, mint kétmillió ember alkotja. A nirétegek könnyebb, mint feljebb lépni. internetes mint kétmillió ember alkotja. A Az rétegek közötti közötti átjárás korlátozott, de lecsúsz„mém” iskorlátozott, erre utal. átjárás lecsúsz-ni könnyebb, mint ni könnyebb, mintde feljebb lépni. Az internetes „mém” is erreAzutal. feljebb lépni. internetes „mém” is erre utal.

Magyarország társadalmitársadalmi szerkezete 2014-ben Magyarország szerkezete

2014-ben

A GfK GfK és a Magyar A Magyar Tudományos Tudományos Akadémia AkadémiaTársadalomtuTársadalomdományi szakmai együttműködésében, a tu-dományi szakmaiAkadémia együttműködésében, A GfK ésKutatóközpont aKutatóközpont Magyar Tudományos TársadalomtuHeti Válasz és az Origo médiatámogatásával készült "OszKutatóközpont együttműködésében, a dományi Heti Válasz és az Origoszakmai médiatámogatásával készült a tálylétszám 2014" kutatás eredményei grafikonon. Heti Válasz és 2014" azcímű Origo készült "Osz"Osz-tálylétszám címűmédiatámogatásával kutatás eredményei grafikonon.

tálylétszám 2014" című kutatás eredményei grafikonon. maimagyar magyar társadalom csoportjai: AAmai társadalom csoportjai: Gazdaságiéséskulturális kulturáliselit elit(2(2%, %, legfeljebb Gazdasági legfeljebb 200 200 ezer ezer ember) ember)AAtársadalom társadalom legfelső, legfelső,viszonylag viszonylagzárt zártrétege. rétege. A mai magyar társadalom csoportjai: Anyagi tekintetben gazdagok, és csak rájuk jellemző kulturális igényekkel Magas körükben Anyagi tekintetben gazdagok, és csak rájuk jellemző kulturális rendelkeznek. Magas körükben aa Gazdasági és kulturális elit (2 %, legfeljebb 200 ezer ember) A társadalom legfelső, viszonylag zárt rétege. felsőfokú végzettségűek aránya, ezezönmagában nem aigényekkel csoporthoz tartozáshoz. a abudafelsőfokútekintetben végzettségűek aránya,de önmagában nemelegendő elegendő a csoporthoz tartozáshoz.Nagyrészt Nagyrészt bu- a Anyagi gazdagok, ésdecsak rájuk jellemző kulturális rendelkeznek. Magas körükben pesti agglomerációban élnek. Kapcsolati zárt, éselegendő gyakran a„örökletes”, vagyis már beleszülettek felsőfokú végzettségűek aránya, de ez rendszerük önmagában nemzárt, csoporthoz tartozáshoz. Nagyrészt aebbe budadapesti agglomerációban élnek. Kapcsolati rendszerük és gyakran „örökletes”, vagyis már beleszülettek a rétegbe. pesti agglomerációban élnek. Kapcsolati rendszerük zárt, és gyakran „örökletes”, vagyis már beleszülettek ebbe ebbe a rétegbe. Felső középosztály (10,5 %, szűk egymillió ember) Nagyvárosi környezetben élő, magasan képzett réteg. aFelső rétegbe. középosztály %, szűk egymillió ember) Nagyvárosi környezetben élő, magasan képzett réteg. Nem Nem olyan zárt, mint(10,5 az előző a társadalmi mobilitás lehetséges, és jellemző itt. magasan Gazdasági, kulturális Felső középosztály (10,5 %,csoport, szűk egymillió ember) Nagyvárosi környezetben élő, képzett réteg. ésNem kapcsolati lehetőségeik széles körűek, és jól is használják azokat. Aktív közösségi életet élnek és sok szabadolyan zárt, mint az előző csoport, a társadalmi mobilitás lehetséges, és jellemző itt. Gazdasági, kulturális és kapolyan zárt, mint az előző csoport, a társadalmi mobilitás lehetséges, és jellemző itt. Gazdasági, kulturális idővel rendelkeznek. csolati lehetőségeik széles széles körűek,körűek, és jól iséshasználják azokat. azokat. Aktív közösségi életet élnek sok szabadidővel és kapcsolati lehetőségeik jól is használják Aktív közösségi életetésélnek és sok szabadFeltörekvő fiatalok (6 %, félmillió ember) Jellemzően fiatal korosztályú csoport, akik a leginkább képesek az rendelkeznek. idővel rendelkeznek. újFeltörekvő lehetőségekkel (informatika, idegennyelv-ismeret, tudásmenedzsment) élni.csoport, Tudásuk, valamint saját képesek és szüle-az fiatalok félmillió ember) Jellemzően korosztályú a leginkább Feltörekvő fiatalok (6(6%,%, félmillió ember) Jellemzően fiatalfiatal korosztályú csoport, akik akik a leginkább képesek az új ikúj kapcsolatai révén jól érvényesülnek. A réteg egy részét a fiatalos attitűddel rendelkező középkorúak alkotják. lehetőségekkel (informatika, idegennyelv-ismeret, tudásmenedzsment) élni. Tudásuk, valamint és szülelehetőségekkel (informatika, idegennyelv-ismeret, tudásmenedzsment) élni. Tudásuk, valamint sajátsaját és szüleik Nagyvárosi környezetben élnek. ik kapcsolatai révén jól érvényesülnek. A réteg egy részét a fiatalos attitűddel rendelkező középkorúak alkotják. kapcsolatai révén jól érvényesülnek. A réteg egy részét a fiatalos attitűddel rendelkező középkorúak alkotják. Nagyvárosi környezetben élnek. Nagyvárosi környezetben élnek.

Vidéki értelmiség (7 %, 600-700 ezer ember) Kisvárosi tanárok, orvosok, alkalmazottak, vállalkozók csoportja. Életvitelük hasonló az előbbi Vidéki értelmiség %, 600-700 ezer ember) rétegekhez, de az (7 anyagi korlátok miatt mindent Vidéki értelmiség (7 %, 600-700 ezer ember) Kisvárosi tanárok, orvosok, alkalmazottak, sokkal alacsonyabb színvonalon valósítanakvállalmeg. Kisvárosi orvosok, alkalmazottak, vállal-kozók csokozók csoportja. Életvitelük az előbbi Helyitanárok, kapcsolati hálójuk erős,hasonló de nem terjed túl portja. Életvitelükde hasonló az előbbi rétegekhez, de az anyarétegekhez, az anyagi korlátok miatt mindent mikrokörnyezetük határain. Átlagos, de biztonsásokkal alacsonyabb színvonalon valósítanak meg. gi korlátok miatt mindent sokkal alacsonyabb színvonalon gos jövedelemmel rendelkeznek. Helyi kapcsolati erős, de nem valósítanak meg. Helyihálójuk kapcsolati hálójuk erős, terjed de nemtúl termikrokörnyezetük határain. de biztonsáKádári kisemberek (17 %, Átlagos, másfélmillió ember) jed túl mikrokörnyezetük határain. Átlagos, de biztonsá-gos gos rendelkeznek. Az jövedelemmel ebbe a csoportba tartozókra szokták vonatkozjövedelemmel rendelkeznek. tatni Magyarországon az „átlagember” kifejezést. Kádári (17 %, másfélmillió Kádári kisemberek (17 %, másfélmillió A kisemberek mindennapokban nehezen, deember) kijön a ember) jövedelAz ebbe a csoportba tartozókra szokták vonatkoz-tatni MaAz ebbe a csoportba tartozókra vonatkozméből. Üdülni nem jár, mert erreszokták már nem „futja”, tatni Magyarországon az kifejezést. „átlagember” kifejezést. gyarországon az mindennapokés lassan már„átlagember” igénye sincs rá. IdegenA nyelven nem mindennapokban nehezen, deÜdülni kijön nem aél.jövedelbeszél, ésdenagyrészt kisebb településen Inkább ban A nehezen, kijön a jövedel-méből. jár, mert méből. Üdülni nem jár, mert erre már nem „futja”, állami munkahelyen dolgozik, és „elvárja”, hogy a erre már nem „futja”, és lassan már igénye sincs rá. Idegen és lassan már igénye sincs rá. Idegen nyelven nem kormány róla. nyelven nem gondoskodjon beszél, és nagyrészt kisebb településen él. beszél, és nagyrészt kisebb településen él. Inkább Inkább állami munkahelyen dolgozik, és „elvárja”, hogy állami munkahelyen dolgozik, és ember) „elvárja”, hogy a a Sodródók (18 %, 1,6-1,7 millió kormány gondoskodjon róla. kormány gondoskodjon A feltörekvők mellett aróla. másik fiatal réteg, amely Sodródók (18 %, 1,6-1,7 millió ember)korosztálya többi réazonban nagyon különbözik Sodródók (18 %, millió ember) A feltörekvők mellett a1,6-1,7 másik fiatal hanem réteg, amely azonban szétől. Szüleik nem az elitbe, a középoszA feltörekvők mellett a másik fiatal réteg, amely tályba tartoznak. Képzettségük szintű, nagyon különbözik korosztálya többi alacsonyabb ré-szétől. Szüleik nem azonban nagyon különbözik korosztálya többi réés kapcsolati tőkéjük is elégtelen. A magas kultúaz elitbe, hanem a középosz-tályba tartoznak. Képzettségük szétől. Szüleik nem opera, az elitbe, a középoszrát (könyv, színház, stb.)hanem nem veszik igényalacsonyabb szintű, ésKépzettségük kapcsolati tőkéjük is elégtelen. A matályba tartoznak. alacsonyabb szintű, be, viszont otthon vannak az internetes újkultúrágas kultú-rát (könyv, színház, stb.)A nem veszik igényés kapcsolati tőkéjük is opera, elégtelen. magas kultúban. Egyik napról a másikra élnek, jelentős részük be, viszont otthon vannak az internetes újkultúrá-ban. Egyik rát (könyv, színház, opera, stb.) nem veszik igénya „mamahotel” biztonságát élvezi. be,aviszont internetes újkultúránapról másikraotthon élnek, vannak jelentős az részük a „mamahotel” bizban. Egyik napról a másikra élnek, ember) jelentős részük Munkások (16,5 %, másfélmillió tonságát élvezi. aKis „mamahotel” biztonságát élvezi. vagyonnal és jövedelemmel Munkások (16,5 %, másfélmillió ember)rendelkező, nagyrészt szakmunkás végzettségű emberek csoportja. Kis vagyonnal és jövedelemmel rendelkező, nagy-részt Munkások %, amásfélmillió ember) Kapcsolati (16,5 hálójuk munkájukból ered, és alaszakmunkás végzettségű emberek csoportja. Kapcsolati Kis vagyonnal és jövedelemmel rendelkező, nagy-hácsony társadalmi értékű. Egyáltalán nem fordítalójukrészt a munkájukból ered, és ala-csony értékű. szakmunkás végzettségű emberek csoportja. nak pénzt és időt a kultúrára. Ezttársadalmi a funkciót az Kapcsolati hálójuktölti a pénzt munkájukból és alaEgyáltalán fordíta-nak és időtkapcsolataik a ered, kultúrára. Ezt otthoninem TV-nézés be. Baráti el- a csony Egyáltalán nem fordítavétveaztársadalmi vannak, és értékű. azok istölti felszínesek. Az alattuk funkciót otthoni TV-nézés be. Baráti kapcsolataik nak pénzt és időtosztályoktól a felszínesek. kultúrára.csak Ezt a funkciót az lévővannak, társadalmi az választja el el-vétve és azok is Az alattuk lévő társaotthoni TV-nézés tölti be. Baráti kapcsolataik előket, hogy van munkájuk. Tartalékokat nem tuddalmi osztályoktól csak az választja el őket, hogy van munvétve vannak,ezért és azok is felszínesek. Az azonnal alattuk nak képezni, ha elveszítik állásukat, kájuk. Tartalékokat nem tud-nak képezni, ezért ha elveszítik lévő társadalmi osztályoktól csak nagyon az választja el a leszakadtak közé kerülnek. Ettől tartanak állásukat, azonnal leszakadtak közé kerülnek. Ettől őket, vana munkájuk. Tartalékokat nem tud-nais, és hogy ez meghatározó a gondolkodásukban. gyonnak tartanak is, ésezért ez meghatározó képezni, ha elveszítika gondolkodásukban. állásukat, azonnal aLeszakadtak leszakadtak kerülnek. Ettől nagyon Leszakadtak (23 %, közé bő ember) (23kétmillió %, bő kétmillió ember)tartanak is, ez meghatározó a gondolkodásukban. A ésmagyar társadalom létszámában legnagyobb A magyar társadalom létszámában legnagyobb rétege. Jörétege. Jövedelmi viszonyaik rendkívül kedvezőtvedelmi viszonyaik rendkívül kedvezőt-lenek. KapcsolatLeszakadtak (23 %, bő kétmillió ember) lenek. Kapcsolatrendszerük és kultúrafogyasztásuk rendszerük és kultúrafogyasztásuk elhanyagolható. JelenA magyar társadalom legnagyobb elhanyagolható. Jelentős létszámában részük szakképzetlen, az tős részük szakképzetlen, az újkultúrában pedig teljesen rétege. Jövedelmi rendkívül kedvezőtújkultúrában pedigviszonyaik teljesen járatlanok. Általábanjáratlanok. Általában munkanélküliek és segélyen élők, vagy lenek. Kapcsolatrendszerük kultúrafogyasztásuk munkanélküliek és segélyenésélők, vagy közfoglalelhanyagolható. Jelentős részüka szakképzetlen, az közfoglal-koztatottak. Magas körükben a rokkantsági vagy koztatottak. Magas körükben rokkantsági vagy újkultúrában pedig teljesen járatlanok. öregségi nyugdíjasok aránya. Kisvárosi, falusi öregségi nyugdíjasok aránya. Kisvárosi, falusiÁltalában lakóhelyen munkanélküliek és segélyen élők, vagy közfoglallakóhelyen koncentrálódnak, vagy a nagyvárosok koncentrálódnak, vagy a nagyvárosok hajléktalanok számát koztatottak. Magas aMagas rokkantsági vagy hajléktalanok számátkörükben körükben az növelik. Magas körükben aznövelik. önmagukat romaként meghaöregségi aránya. Kisvárosi, önmagukatnyugdíjasok romaként meghatározók aránya. falusi tározók aránya. koncentrálódnak, vagy a nagyvárosok lakóhelyen hajléktalanok számát növelik. Magas körükben az

A területi különbségek A területi különbségek A területi különbségek

A rendszerváltás előtt is létező területi különbségek tovább nőttek az elmúlt években. A Nyugat-Kelet és A rendszerváltás előtt is létező területi élesedett. különbségek a Nyugat-Dél társadalmi lejtő tovább A A rendszerváltás előtt isévekben. létező területi tovább nőttek az elmúlt A Nyugat-Kelet és a legnehezebb helyzetben továbbra is különbségek az Északtovább nőttektársadalmi az elmúlt években. Nyugat-Kelet és Nyugat-Dél lejtő továbbA élesedett. A legneMagyarországon, az Észak-Alföldön, a Dél-Alföldön ahezebb társadalmi élesedett. A helyzetben továbbra is aztovább Észak-MagyarorszáésNyugat-Dél a Dél-Dunántúlon élőklejtő vannak. Alacsony a képlegnehezebb helyzetben továbbra is a az Északgon, az Észak-Alföldön, a Dél-Alföldön és Dél-Dunánzettségük, kevés a munkahely, a beruházások az infMagyarországon, azAlacsony Észak-Alföldön, Dél-Alföldön túlon élők vannak. a kép-zettségük, rastrukturális fejlesztések ellenére is aritkák, akevés vásár-a és a Dél-Dunántúlon élőkazvannak. Alacsonyfejlesztéa képmunkahely, a beruházások inf-rastrukturális lóerő alacsony. zettségük, a munkahely, az infsek ellenérekevés is ritkák, a hat vásár-lóerő alacsony. 2014-ben mindössze ÉNy-ia beruházások megye vásárlóereje rastrukturális fejlesztések ellenére is ritkák, a vásárhaladta meg mindössze az egy főre jutó átlagot. A 2014-ben hat ÉNy-iországos megye vásárlóereje lóerő alacsony. rangsort vezető Budapest egy főreátlagot. jutó 6520 eurós haladta meg az egy főre jutó országos A rangsort 2014-ben mindössze hatjutó ÉNy-i vásárlóereje vásárlóereje 30 százalékkal magasabb, az orszávezető Budapest egy főre 6520 megye eurós mint vásárlóereje 30 haladta meg az egy mint főreközötti jutó országos átlagot. A gos átlag. Amagasabb, települések különbségek egyszázalékkal az orszá-gos átlag. Aistelepürangsort vezető egy főre jutó 6520 eurós re nagyobbak. ABudapest leggazdagabb településen közel 60 lések közötti különbségek is egy-re nagyobbak. A legvásárlóereje 30 százalékkal magasabb, mint magasabb, az orszászázalékkaltelepülésen magasabb, a legszegényebben 70 százagazdagabb közel 60 százalékkal gos átlag. A települések közötti különbségek is egykevesebb az elkölthető jövedelem, mint az alékkal legszegényebben 70 száza-lékkal kevesebb az elkölthere nagyobbak. A De leggazdagabb településen 60 országos átlag. a legjobb helyzetben lévő tő jövedelem, mint azmég országos átlag. De még közel a legjobb százalékkal magasabb, a legszegényebben 70 európai százafővárosiak lévő elkölthető jövedelme semjövedelme éri el az helyzetben fővárosiak elkölthető sem éri lékkal kevesebb elkölthető jövedelem, mint az átlag felét. el az európai átlag az felét. országos átlag. De még a legjobb helyzetben lévő fővárosiak elkölthető jövedelme sem éri el az európai 2013. A szegénység nemzetközinemzetközi összehasonlításban 2013. A szegénység összehasonlításban átlag felét. 2013. A szegénység nemzetközi összehasonlításban

A magyar A magyar gyermekes gyermekes családok családok majdnem majdnem felében felében (47 (47 százalékában),aagyermektelenek gyermektelenektöbb több mint az egyszázalékában), mint az egy-harharmadában százalékában) előfordult, probmadában (35 (35 százalékában) előfordult, hogy hogy prob-lémát A magyar családok Amajdnem (47 lémát jelentett az élelmiszer-vásárlás. A felében legnagyobb jelentett azgyermekes élelmiszer-vásárlás. legnagyobb mértékű százalékában), a gyermektelenek több mint az egymértékű romlást Magyarországon mérték 2007 óta romlást Magyarországon mérték 2007 óta a felmérésbena harmadában (35 százalékában) felmérésben résztvevő országokelőfordult, közül. hogy probrésztvevő országok közül. lémát jelentett az élelmiszer-vásárlás. A legnagyobb


ta n á r munká k

209

Forgács Róbert

Na de kérem, Tanár úr! (részletek) Forgács Róbert tanár úr kötete 2016-os könyvhétre jelent meg, éppen száz évvel a mester, Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című remekműve után. Az alábbi néhány szöveg betekintést ad a kötet egyedi hangulatú, humoros írásainak világába.

Az iskola hangjai

zaj közepette leejti a szebb napokat megélt demonstrációs tárgyat, mely darabokra törik, ő maga pedig a sarokban álló csontvázra zuhan. Föláll, leporolja szakadozott köpenyét, és keserűen néz körbe a romokon.

Mikor belép az ember egy iskolába, rögtön egy sajátos zúgás zaja üti meg a fülét. Valószínűleg a fény-

Az egész jelenet baljós előjelnek tekinthető oktatási rendszerünk jövőjére nézve.

csövek sajátos zümmögése ez a hang, mely úgy tölti be a levegőt, mintha ezer kis muslica röpköd-

Na, talán a kémiaelőadó tényleg nem okoz csalódást! A teremben éppen egy izgalmas kísérlet

ne körbe-körbe. Tovább haladva a lépcsőházban, a folyosókon, a tantermekben is ez a zizegés kering

folyik: laboratóriumi körülmények között előállított hidrogént elegyítenek a levegő oxigénjével, amely

észrevétlenül olyan alattomosan, hogy a tanítás végére tudat alatt mindenki egy kiadós csendkúrára

így köztudottan durranógázt alkot. Ez a keverék, mint a neve is mutatja, olyan robbanást okoz, hogy

vágyna. Az iskoláknak amúgy is van egy különös alapzaja, mely gyerekzsivajból, a tornatermekből ki-

a környéken többen azt gondolják, hogy megkezdték az új metróvonal építési munkálatait. A tanár és

hallatszó labdapattogásából, a tantermekből kiszűrődő tanári magyarázatokból olvad egybe egyetlen,

a körülötte álló diákok pedig hetekig a kerületi fül-orr-gégészeti rendelés állandó látogatói lesznek.

mással össze nem téveszthető hanggá.

Tegyünk még egy utolsó, ennél talán halkabb kísérletet az iskola békésebb hangjainak meg-

De ne szaladjunk ilyen gyorsan végig az iskolán! Füleljünk csak kicsit körbe, máris érdekes

figyelésére. Hát, talán a nyelvi szaktanteremben igazán nyugodt és kiegyensúlyozott munka folyik, hi-

hangokat hallhatunk! Itt van mindjárt az énekterem: a tanárnő egy ideig szép, nyugodt hangon mu-

szen a fiatalok jövője a biztos idegennyelv tudásban rejlik. Ha fülünket az ajtóra tapasztjuk, hallhahtjuk

tatja be a megtanulandó népdalt a gyerekeknek, akik közül néhányan olyan hamisan énekelnek, hogy

a recsegő magnóról szóló angol nyelvlecke orrhangon sipító előadóját. A teremzajból megítélve a bent

még a bot(fülű) sáska is leszédülne a búzakalászról. De a lelkes, fiatal pedagógus nem adja fel egykön�-

tartózkodó gyerekek valószínűleg semmit sem értenek az egész hanganyagból. A nyelvtanár kétség-

nyen a küzdelmet, újra és újra elénekelteti a csüggedő nebulókkal a dallamot, amelynek szárnyalása

beesetten próbál angolul üvöltözve rendet tenni, de a bábeli hangzavarból csupán egyetlen kifejezés

egyre inkább a Röpülj páva-mozgalom paródiájává válik. Az óra végére az egész osztály nyugodt szív-

válik ki tisztán, érthetően: fuck you.

vel elnyerhetné az iskolai kórusok “Arany babérköszörű-díját”.

Szerencsére kicsöngetnek. A csengő berregése élesen hasít bele a tapasztalatok alapján

Azt hiszem, ezek után érdemes továbbállni innen. Nézzünk egy békésebb helyet: itt van pél-

amúgy sem éppen csöndes épület levegőjébe. A tanterem ajtajai kivágódnak, mindenhonnan ordibáló,

dául a számítógép terem. Ez az első generációs komputerekkel korszerűen felszerelt helyiség látszólag

egymást túlkiabáló gyerektömeg zúdul ki a folyosókra. A hangszórókból egy kemény rockbanda szá-

csöndes vidék. Látszólag! A valóságban úgy zúgnak a gépek, hogy alig érteni egymás szavát, ezért, az

ma szólal meg fülsiketítő hangon. Az iskolaudvaron egy népesebb diáksereg előtt mikrofonba beszél a

amúgy sem halkszavú kamaszok egymást túlkiabálva mesélik el legújabb virtuális kalandjukat. Néhá-

diákönkormányzat vezetője. Éppen a múlt heti sportnap erdeményeit ismerteti, hangját a falak úgy ve-

nyan az izgalomtól kipirulva olyan erővel verik a billentyűzetet, hogy a kopogástól fellelkesült harká-

rik vissza, hogy a nyitott ablakokból kihajoló gyerekek semmit sem értenek a visszhangzó szóözönből

lyok a közeli erdőben párosodásra készen borzolják a tollazatukat.

Tíz perc múlva becsengetnek. Mire a folyosók negyedóra elteltével lassan elcsendesednek, a

Ezek után azt gondolná az ember, hogy a biológia szertárban bizonyára síri csend honol, talán

zajoktól meggyötört tanárok is elfoglalják helyüket a katedrán, hogy hangszálaikat nem kímélve rendet

éppen békát boncolnak a dolgok belső lényegére kíváncsi diákok. Valóban semmi nesz nem hallatszik ki

teremtsenek az osztálytermekben. És ez így megy óráról-órára, napról-napra, évről-évre, Mindaddig,

a teremből. Óvatosan benyitunk az ajtón, és mit látunk? A már kissé megerszkedett, pocakos biológiata-

amíg a sok zsivajtól teljesen megsüketült, elaggott iskolaépület egy fülledt nyári napon, amikor éppen

nár egyedül áll egy létra tetején, és a már ebben a stádiumban is bomlásnak indult, kitömött állatok között

nem tartózkodik benne senki, óriási robajjal össze nem omlik, és lelke fel nem száll a végső nyugalom

matat. Végül kiválasztja a legjobb állapotban lévő görénymúmiát, és, miközben leszáll a létráról, hatalmas

birodalmába.


ta n á r munká k

211

A 87. Ünnepi Könyvhétre jelent meg Schreiner Dénes tanár úr Mint kagylók, ha bezárulnak című könyve a L’Harmattan Kiadó gondozásában. A tanár úr első szépirodalmi kötetének egyik novelláját közöljük.

Schreiner Dénes Az iskola illata

Végképp

Azt hiszem, hogy minden iskolának megvan a maga sajátos illata. Nyilván más szagok terjengenek egy szakácsképző iskolában, mint mondjuk egy faipari szakközépiskolában vagy egy kültelki általános

„Ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre.”

iskolában. De bizonyára más illatok lengik körül egy elit gimnázium és egy mezőgazdasági szakiskola

(Máté 10,34)

folyosóit is. Mégis, keressünk néhány jellegzetes orrfacsaró élményt! Ahogy belépünk egy iskola kapuján, rögvest érezzük azt az összetéveszthetetlen kelkáposzta-főzelék szagot, ami már lényegében minden iskola falába beivódott. Ha a menza felé közelítünk, biztosan

I.

megcsapja az orrunkat az aznapi menü jellegzetes illata is, mely az olaj, az ecet és a fokhagyma sajátos elegyéből képződik. Ha azonban a menza a tornaterem közelében található, akkor ez a különös keverék

A férfi, akire a metróállomás teljes közönsége felfigyelt, már jó ideje ide-oda csúszkált vado-

kiegészül a savanyú izzadságszag és a tornacipők gumitalpának egyedi illatkompozíciójával is. Az öltöző-

natúj cipőjében a peronon. Hiába próbált egy helyben megállni, legalább egyetlen pillanatra, érezte,

helyiségek szaganyaga pedig külön tanulmányi terepe lehetne egy kiképzett rendőrkutyának.

végképp kicsúszik lába alól a talaj. Éppen ezért e férfi, aki úgy érezte, végképp kicsúszik lába alól a ta-

Sajátos szagok gomolyognak a kémiaszertár környékén is. A nemrég kén-hidrogén elvégzett

laj, kétségbeesetten keresett valami szilárd, csúszásmentes felületet a peronon. Közben újabb és újabb

kísérlet nyomán olyan záptojás-illatfelhő terjeng a folyosókon, mintha egy termálfürdő gyógymeden-

tömeg özönlötte el az állomást, a hangosbemondóból egyfolytában halaszthatatlanul fontos szolgálati

céjében éppen levegőcserét hajtanának végre. És akkor még a balul sikerült robbanóelegy-bemutató

közleményeket közöltek, édeskés dögszag terjengett, melyet a huzat hozott le a mélybe, és mindenfelé

nyomairól nem is szóltunk. A biológiaszertár békésebb terület ugyan, de azért a kitömött madarak és

neonreklámok villogtak. A férfi, aki úgy érezte, végképp kicsúszik lába alól a talaj, már csak egyben

rágcsálók több évtizedes porhüvelye sem nyújt különösebb felüdülést szaglószerveinknek.

bízhatott. Hogy sikerül odacsúszkálnia a peron szélén lévő csúszásgátlóval borított sávba, melynek

Érdekes helyszín a rajzterem, hiszen itt készülnek korunk leendő posztavantgárd művészeinek

frissen gumírozott és bordázott felületén végre megpihenhet. Ám abban a pillanatban, hogy nagy ne-

már most is meghökkentő alkotásai. Ezekhez a készülő remekművekhez viszont rengeteg temperafes-

hezen elérte a számára megnyugvást jelentő zónát, azonnal megszólalt a halaszthatatlanul fontos szol-

ték, zsírkréta és agyag szükséges, melyek különös szagkeveréke belengi a környező termeket is. Ehhez

gálati közleményeket közlő kisasszony jól ismert rikácsoló hangja, mely előszörre csak figyelmeztette,

képest a számítógéptermek elektronikus illata már említésre sem érdemes.

másodszorra már nyomatékosan felszólította, harmadszorra pedig kényszerintézkedéssel fenyegetve

Nem mehetünk el szó nélkül az iskolai mellékhelyiségek egészen sajátos bűze mellett sem. Itt

követelte, hogy haladéktalanul hagyja el az általa elfoglalt biztonsági sávot. Mivel azonban ezt nem tet-

ugyanis nemcsak a WC-k áradó végtermékszaga élvezhető, hanem a tiltott dohányzás szemmaró füstje

te meg, utastársai a közeledő biztonságiakat nem várva be egy emberként vetették rá magukat. A férfi,

is hozzájárul a felejthetetlen érzéki élményhez.

aki úgy érezte, végképp kicsúszik lába alól a talaj, nem bírván elviselni utastársai ilyesfajta veszélyes

Nézzünk most már valami hagyományosabb szagkompozíciót! Például a könyvtár elporoso-

közelségét, utolsó lehetőségként vadonatúj cipőjében, mely ezúttal egyáltalán nem csúszott meg a fris-

dott könyvállományának kipárolgása nyomban megcsapja az oda betévedő látogató orrát. A falakon

sen gumírozott és bordázott felületen, határozottan elrugaszkodva a közeledő metró elé vetette magát.

körbefutó polcok és a rajtuk örök álmukat alvó könyvek már csupán illatukkal emlékeztetnek valaha volt jobb sorsukra. Az idő könyörtelen múlása azonban bizonyára ezt is eltünteti majd. És akinek ennyi

Ugyanez a férfi, aki később úgy érezte, végképp kicsúszik lába alól a talaj, a metróállomásra

jó kevés, az lépjen be bátran egy tanterembe mondjuk a hatodik óra után úgy, hogy abban a teremben

menet egy eszelős koldusba botlott, aki szívhez szólóan kérlelni kezdte. A Jóisten áldja meg, nem piára

még nem volt aznap szellőztetés. No, ez azért már egy tanulékony görénykölyköt is próbára tenne!

kell, nem vagyok én olyan, két napja nem ettem egy falatot sem, családom is van, szánjon meg néhány

Mire elhagyjuk az iskola épületét, szaglószervünk ernyedten kókadozik fejünkön. El kell telnie néhány percnek a friss levegőn ahhoz, hogy magához térjen, és újra élvezhesse az élet megannyi csodáját.

forinttal, maga igazán rendes embernek látszik. Ekkor e férfi, aki igazán rendes embernek látszott, a


ta n á r munká k

koldusra nézett, majd megkérdezte. Hát nem piára kell? Dehogyis, nem bírom az italt, válaszolt amaz,

213

II.

mire ő kijelentette, hogy akkor nem ad egy fityinget sem. Az eszelős koldus most azzal állt elő, hogy mégiscsak meginna valamit, de különben mentes a káros szenvedélyektől. Erre a férfi, aki igazán ren-

A rendőrség, a mindig éber közterület-felügyelet munkatársainak hathatós közreműködésével,

des embernek látszott, ismét visszakérdezett. Különben tényleg mentes? Nem élek én semmi ilyesmi-

részletes személyleírás alapján órákon belül elfogta és előállította azt a bp.-i lakost, aki a törvényeket és

vel, egy kis itókát vennék, így a koldus, erre ő kijelentette, hogy akkor nem ad egy vasat sem. Az eszelős

a hatályban lévő jogszabályokat kijátszva teljesen váratlanul eltulajdonított egy felbecsülhetetlen értékű

végül csak kibökte, hogy legszívesebben rá is gyújtana, de nem tudta, szabad-e mondania. Hát persze,

lomot a VI. kerületi Rendőrkapitányság elől. A tragikus hirtelenséggel ott termő fotósok és a szenzációra

hogy szabad, mindent szabad, totális szabadság van, üvöltött a férfi, majd felszólította a koldust, keljen

éhes, összecsődülő tömeg előtt rendőrségi tányérsapkában pózoló férfi a hatóságok szigorú fellépése

fel, hagyja ott a vackát, és kövesse. Az azonban mégsem mert vele menni, mert úgymond, végképp

ellenére a Kodály köröndön továbbfolytatta nemzeti értékeket semmibe vevő magatartását, minek kö-

kiszámíthatatlanná vált minden ezen a világon, mire a férfi, aki igazán rendes embernek látszott, fel-

vetkeztében letartóztatását és rabosítását, tekintettel az eset súlyosságára, sürgősséggel foganatosítot-

dúltan otthagyta a mit sem értő szerencsétlent.

ták. A láthatólag zavart elmeállapotú, beszámíthatatlan férfi a tettének okát firtató kérdésre nem tudott érdemleges választ adni, ellenben hosszas magyarázkodásba kezdett, melynek során egy kevesek által

Ugyanez a férfi, aki később igazán rendes embernek látszott, buszon utazott menetiránnyal

ismert vándorcirkuszban eltöltött éveire hivatkozott, mialatt a felbecsülhetetlen értékű lomot mindvé-

szemben, hogy leszállás után a meglepett koldusba ütközzön. Az odabotorkáló sánta öregasszonynak,

gig a jobb kezében szorongatta, mely által – mint azt szakértőink nem győzik hangsúlyozni – ismételt

aki szívbemarkolóan könyörgött, hogy adja át neki a helyét, arra hivatkozva, hogy ő menetiránnyal

visszaélést követett el. A férfit állítása szerint végképp felkavarták az országban történő iszonyatos ese-

szemben szokott utazni, de már csak menetiránynak háttal van hely a buszon, azt válaszolta, hogy

mények, szokatlan érzések hatalmasodtak el rajta, és kénytelen volt „mintegy akarata ellenére” a rend

miért nem szólt hamarabb, mielőtt minden megfordult volna ebben az istenverte városban. A sánta

őrének képében tetszelegni. Sajnálatos módon az elmeorvosi vizsgálat részletes eredményére egy ideig

öregasszony zavartan tovább botorkált, végül egy kétgyermekes anyuka, gyermekei tiltakozása elle-

még várni kell, mivel a kiérkező mentősök a körülmények különös egybejátszása folytán egy épp szol-

nére, átadta neki a helyét menetiránnyal szemben, mondván, ne is foglalkozzon az ilyenekkel, alávaló

gálatban lévő, feladatát lelkiismeretesen végző rendőr századost vittek el. Az Országos Mentőszolgálat

gazember mind. A sánta öregasszony nem győzött hálálkodni a kétgyermekes anyukának, míg az utas-

és a Tisztiorvosi Hivatal közleménye szerint munkatársaik nyilvánvalóan fatális tévedés áldozatai lettek,

társakkal kórusban ócsárolták a férfit, aki menetiránnyal szemben utazott, és áldották a sorsukat, hogy

mikor a hajadonfőtt ott ácsorgó egyenruhást szállították el kényszergyógykezelésre. Reményeik szerint

nem ilyennek születtek, plusz a neveltetés. A többiek egyetértően bólogattak, innentől fogva mindig

az azóta előléptetett hatósági közeg hamarosan felépül nyolc napon túl gyógyuló sérüléséből, melyet

felpattant néhány ijedt kamasz, ha egy-egy terhesnek látszó nő szállt fel a buszra, hogy aztán vöröslő

volt szerencséjük azonmód szakszerűen ellátni. Ahogy a rohamtempóban a helyszínre érkező katasztró-

arccal visszahuppanjanak. Mikor az egyik ilyen újonnan érkezett kövér hasú asszonyság épp lekevert

favédelmi szakember megjegyezte, a tányérsapkás ámokfutó és a köztiszteletben álló, erősen kopaszodó,

néhányat az udvariaskodóknak, a kétgyermekes anyuka gyerekei odatelepedtek a férfi mellé, aki me-

nyugdíjas korú rendőrtiszt a fantomképek alapján valóban a megszólalásig hasonlít egymásra. Kiegé-

netiránnyal szemben utazott, és hosszasan magyarázni kezdték, hogy úgy érzik, valamiért végképp

szítésképpen hozzátette, hogy a ruházat hitelt érdemlő elbírálása amúgy sem tartozik a hatáskörükbe,

megutálták az anyjukat.

melyet átlépni magától értetődően nem állt módjukban, így a szabályoknak megfelelően a diszpécser asszony, bizonyos Babenda Imréné (született Pöndöcz Ilona) adatközlése nyomán indították el a műveleti

Ugyanez a férfi, aki később menetiránnyal szemben utazott, a cipőboltba menet, ahol minden

cselekmény-eljárást a „Fedő” fedőnevű akció keretében. A kiszivárogtatott információk alapján a szökés-

eshetőségre felkészülve, ahogy az eladólánynak mondogatta, vadonatúj cipőt vásárolt, betért abba a lakó-

ben lévő, garázda férfi különös ismertetőjele az úgynevezett intelligensnek tűnő arckifejezés, a zavarba

telepi kocsmába, melyben nap mint nap megfordult. Próbált gondolataiba mélyedni, de hasztalan, mert a

ejtően nyugodt viselkedés és a félrecsapott rendőrségi tányérsapka. A Terrorelhárítási Központ Rendkí-

kocsmárosnénak szokás szerint be nem állt a szája. A férfi, aki hasztalan próbált gondolataiba mélyedni, a

vüli Bevetési Osztagának parancsnoka mindenkit figyelmeztet, ne próbálják meg feltartóztatni a körözés

szűnni nem akaró hablatyolás közepette egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a kocsmárosné már percek

alatt álló közveszélyes bűnözőt, aki a felbecsülhetetlen értékű lom birtokában bármilyen elvetemültségre,

óta azt hajtogatja, hogy nem meri otthon a kertben elöl hagyni a slagot, mert „rögtön megeszi a nap”, s ak-

akár további bűncselekményekre is képes. A közvélemény megnyugtatása érdekében a vezérkari törzs-

kor minden eddigi fáradozása ellenére végképp hiábavaló lesz az egész rohadt élete. A férfi kávéját oda-

főnök és egy közelebbről meg nem nevezett különleges megbízatású operatív tiszt javaslatára a belügy-

hagyva sietve távozott, erősen fogadkozva, hogy soha többé nem tér vissza, mert ennél gyönyörűsége-

miniszter értesítette az államelnököt, s vele egyeztetve felvette a kapcsolatot a „külföldi kollégákkal”.

sebbet már úgysem hallhat. Elmentében még megcsapták füleit a nő szavai, aki most már azt magyarázta

Az elsőfokú készenléti állapot kihirdetése után haladéktalanul kiadták a nemzetközi elfogatóparancsot,

a sűrűn bólogató törzsvendégeknek, hogy míg él, nem tudja megbocsátani ura ifjúkori botlását, pedig jó

majd közmegelégedésre megindították a kontinenseken átívelő „Lumber” hadműveletet. A rendőrségi

ideje annak, azóta már a lányok is férjhez mentek, képzeljék, mind a három egy-egy metróvezetőhöz, ami

szóvivő tájékoztatása alapján a rendfenntartó szervek nagy erőkkel kezdték meg a nyomozást. Felsőbb

ugye elég szembetűnő, de viszont meglehetősen jól fizet, és azért akad néha pihenőnap is, csak az a ször-

utasításra átfogó belső vizsgálatot kezdeményeztek annak érdekében, hogy kiderítsék, a forgalomtól el-

nyű reccsenés hangja valahogy nem megy ki soha a fejükből, tudják, mikor a nyakcsigolyán haladnak át,

zárt útszakaszon fényes nappal ki hagyhatta őrizetlenül a felbecsülhetetlen értékű lomot, mely a Fővárosi

na, azt végképp nem kívánom senkinek, fejezte be a kocsmárosné, hogy tálcáján ügyesen egyensúlyozva

Közterület-fenntartó (FKF) Zrt., az illetékes Rendőrőrs, továbbá az Önkormányzat, valamint a Magyar

még egy kört hozzon az egyre türelmetlenebbül bólogató hallgatóságnak.

Államkincstár elidegeníthetetlen tulajdonát képezi.


ta n á r munká k

Ugyanez a férfi, aki teljesen váratlanul eltulajdonított egy felbecsülhetetlen értékű lomot, be-

215

III.

csukta maga mögött az ajtót, és üvölteni kezdett. Egy rakás szerencsétlenség, gondolta, míg futva tette meg az utat hazáig. Ismerősbe botlania kész rémálom lett volna számára. Az OTP-ben, miután letépte a

A figyelem középpontjába kerülő hentesen elhatalmasodhatott valami megmagyarázhatatlan

sorszámot és végigvárta az elviselhetetlenül hosszúnak tűnő sor végét, az ügyintéző fiatal hölgy kérdő-

eltompultság, mert mialatt a pultnál kígyózó soron különös nyugtalanság lett úrrá, ő szótlanul maga

en nézett fel rá. Haza kell rohannom, ki innen, most azonnal, így magában levegő után kapkodva a férfi,

elé meredt. Majd többszöri felszólítás ellenére ahelyett, hogy kiszolgálta volna az egyre türelmetlenebb

aki később becsukva maga mögött az ajtót üvölteni kezdett, de egyelőre csak annyit mondott, csekket

vásárlókat, noha azok nagy címletekben maguknál hordott bankjegyeiket már a szeme előtt lobog-

szeretne befizetni. Parancsoljon uram, mely címletekben óhajt pénzt átutalni, kérdezte a kisasszony

tatták, elővette a zsebéből a hegyezőt, és akkurátusan hegyezni kezdte vele a füle mögött – a „kispol-

vontatottan, csigalassúsággal, a férfit kirázta a hideg. Itt van fillérre pontosan, nyögte. A filléreket már

con” – tartott ceruzacsonkot. Inkább a fülét hegyezné, kiabált hátulról egy öblös hang, Tasé, a marósé,

kivontuk a forgalomból, heherészett a nő, a férfit, aki később becsukva maga mögött az ajtót üvölteni

aki az általános derültség közepette még csak nem is sejtette, hogy a hentes, akin végképp elhatal-

kezdett, elöntötte a veríték. Pénzforgalmi ügyleteken kívül miben segíthetek, csicseregte a nő egyre

masodhatott valami megmagyarázhatatlan eltompultság, ezúttal nem érti a tréfát. Özvegy Burgerné,

jobban felélénkülve, majd válaszra se várva folytatta. Akkor ajánlanék Önnek egy nagyszerű lehetősé-

aki a sorban a második helyen állt, közvetlenül a pult szomszédságában, szorosan doktor Filtermann

get, a csúsztatottan kamatozó nulla százalékos házi betétet negatív egyenlegű THM-mel. Hogy micso-

mögött, körbenézett, és a tömeg helyeslő moraja közepette a következőket jelentette ki. Szolgáljon ki

da, nézett rá könyörgően a férfi, de azt már nem lehetett megállítani. Van megtakarítása, lekötött pénze,

azonnal, ezért fizetjük, otthon majd merenghet eleget, ha nincs jobb dolga! Mit képzel az ilyen, fordult

valutája, adóssága? A másik lihegve állt ott, próbált egyértelmű kézjelekkel kommunikálni, de a hölgy

hátra méltatlankodva a többiekhez. Zsírt és húst, zsírt és húst! – zúgta rá az özvegytől feltüzelt, egyre

erre azzal jött elő, hogy akciós élet- és balesetbiztosítást tud ajánlani, ám amennyiben a kedves ügyfél

inkább nekibuzduló tömeg, s miközben a tétovázó, szerencsétlenkedő doktort félrelökték az útból, né-

nyugdíjfolyószámlát akarna nyitni vagy életjáradékot kötni, arra is van lehetősége, csupán új sorszám-

hányan a pultra könyököltek. Csont és bőr, csont és bőr! – kiáltozták felbátorodva a vasárnapi ebédhez

ra van szüksége, a biztonsági őr majd eligazítja az automatánál. Majd sietve hozzátette, hogy már át

valóért leszalasztott unokák és nagyapák is, mire a hentes, akin végképp elhatalmasodhatott valami

is irányította a „bármikor készségesen segítő kollégához”. Higgye el, sokkal kedvezőbb feltételekkel

megmagyarázhatatlan eltompultság, végre nagy nehezen előkotorta a gondosan megélezett húsbár-

fognak friss szerződést kötni, ő bizony úgy látja a monitoron, hogy igencsak esedékes egy korszerűbb

dot, és levágott vézna ujjából egy darabot. Nem addig a’! – rikkantotta özvegy Burgerné, s megsürgetve

konstrukció. Formaság az egész, csak töltse ki a hűségnyilatkozatot, maga házasember ugyebár, fog ez

a mamlaszt már rakta is a kosarába a másik ujjat. A hentes kezdett belelendülni, csodás gyorsasággal

menni, kacsintott a nő a férfira, aki most már összekulcsolt kezekkel térdelt előtte. Miután a kisasszony

dolgozott, szinte égett keze alatt a munka, percek alatt végzett mind a tízzel. Hiába, mert újabb és

„beleegyező nyilatkozattal felérő ráutaló magatartásként” értelmezte a férfi mozdulatait, bepötyögött

újabb vevőáradat árasztotta el a helyiséget, már Tas volt a soron, a marós, aki egy egész felkarral lett

valamit a gépbe. Lakcím, telefonszám, taj szám, személyiigazolvány-szám, adószám változatlan? – ha-

gazdagabb, boldogan menekítette ki az áru után kapkodó, ide-oda nyúlkáló tömegből. Volt, aki combot

darta lelkesen, amaz eltorzult képpel némán bólogatott. Némelyi úr, anyja neve sem változott? – te-

vitt haza, másnak borda jutott vagy hátgerinc, a még időben beesők a belsőségekből válogathattak,

kintett fel végül rezzenéstelen arccal, de ekkor már a férfi, aki később becsukva maga mögött az ajtót

amíg lehetett. Vesepecsenye, szalontüdő, velőspacal! – skandálták a szerencsefiak az utcára kitódulva,

üvölteni kezdett, a földön fetrengve hajtogatta. Dehogynem változott, drága hölgyem, de még men�-

és szatyrukat vállukon átvetve ujjongva rohantak el a szélrózsa minden irányába. Mire a későn érkezők

nyire, hogy megváltozott, végképp minden megváltozott ebben a nyomasztó, egyhangú létben! Akkor

felocsúdtak, a hentes, akin végképp elhatalmasodhatott valami megmagyarázhatatlan eltompultság,

betűzné az új nevet, kérdezte a nő kedvesen mosolyogva, az egyszerűség kedvéért nyugodtan jelölje

már a fejnél tartott. Szakavatott mozdulatokkal lemetszette a nyakról, leszelte a füleket, az orrot és az

a kezdőbetűket állatnevekkel. Én például Kitti vagyok, K, mint kaméleon, I, mint iguána, T, mint tapír,

állat, majd hogy a sor végére ért, jól végzett munkája gyümölcseként elégedetten nyújtotta át a szá-

megint T, mint tapír, megint I, mint iguána. Kezdhetjük? – nézett le a földre, ahol a férfi egyenletes

jat az akkurátusan kihegyezett ceruzacsonkkal együtt. Nesze, mondta, fej vagy írás, terád van bízva,

ütemben verte a fejét a kövezetbe, melynek hangját a nemrég felragasztott padlószőnyeg – métere alig

ahogy úri gusztusod diktálja. Jól fülembe vésve szavait, utolsóként én is kisomfordáltam az üzletből

öt rugó volt, bolondnak is megéri, súgta oda fölébe hajolva a biztonsági őr – jótékonyan tompította.

kis csomagommal, hogy előre kifizetett nyelvórám helyett öles léptekkel otthonom felé induljak, ahol,

Kaméleon, iguána, tapír, tapír, iguána, ismételgette a férfi két ütés közt zihálva, mire a biztonsági őr,

mint mindig, most is rengeteg mosatlan edény és a szokott vigasztalan sivárság várt rám a konyhában.

bizonyos Babenda, egykori targoncás, két kezével gyengéden felnyalábolta. Kittykém, ugye vihetem? – tudakolta epekedve, de az szokása szerint rámordult. Úgysem fogsz megdugni soha, te baromarcú,

Szeretett nyelvtanárnőm olyasfajta mélydepresszióval küzdött, melyre végképp nincs orvos-

bárhogy pedálozol! Erre Babenda villás karjaival kitolatott az OTP-ből, és óvatosan letette a flaszterre

ság, kizárólag, ahogy mondta, a totális zaklatottság és felháborodottság, az indokolatlan felajzottság

a férfit, aki később becsukva maga mögött az ajtót üvölteni kezdett. S miközben a járókelők arra let-

és izgatottság, így minden egyes nyelvóra komoly kihívást jelentett számomra, hogy szándékainak

tek figyelmesek, hogy egy földön hempergő alak egzotikus állatok neveit harsogva veri fel a délután

megfeleljek. Ha az időjárásról kérdezett, fel kellett zaklatnom, ha a közlekedésről, szintúgy, ha meg a

csendjét, a kisasszony magába roskadva ült a pult mögött, és szipogva azt magyarázta a szerződésekkel

családra terelődött a szó, türelmetlenül toporgott, mikor mondok valami újabb felháborító részletet.

foglalkozó bármikor készségesen segítő kollégának, soha nem bocsájtja meg magának, hogy megint

Eleinte nem esett nehezemre a feladat, rendületlenül soroltam a felháborítónál felháborítóbb sztorikat,

megfeledkezett a neve végén lévő ipszilonról, de semmiképp ne értesítsék az apját, mert az még képes

idegen nyelven, ami önmagában véve is felháborító volt mindkettőnk számára. Ha az étkezés felől

munkaidőben idejönni, és mindenki szeme láttára felpofozni, mint a múltkor is tette.

érdeklődött, az indokolatlan felajzottság érzését kellett kialakítanom benne, ha a sportról, úgyszintén,


ta n á r munká k

217

ha pedig a hobbimról, úgy a legkönyörtelenebb, mindenre kiterjedő, szűnni nem akaró izgatottság sza-

járt kettőt, állandóan visszalapozok hát, hogy szemügyre vegyem az oldalszámokat, miközben fejem-

kadékaiba kellett taszítanom, addig-addig könyörgött. A folyamat hosszú ideig tartott, egekig dicsért

ben lázas számításokat végzek. Az utóbbi időben egyre gyakrabban kell visszanéznem az oldalszámo-

nyelvtanárnőm évről évre jobban lett, az egyetlen, kizárólagos gyógymód hatására „kicsit feljött a fel-

kat, ezért alig-alig haladok a könyvben, jóformán csak néhány oldalt, mert egyfolytában bizonyosságot

színre” mélydepressziójából, hogy nyomban alábukjon a totális zaklatottság és indokolatlan felajzott-

kell, hogy nyerjek, megfelelő rendben haladok-e, hogy nem hagytam-e ki véletlenül valamit. És ami azt

ság boldogító bugyraiba. Kezdetben nekem is tetszett a dolog, élvezetten színeztem ki gyermekkorom

illeti, fokozatosan egy különös érzés kezd elhatalmasodni rajtam. Hogy jelen esetben ugyanazt találom

borzalmas, jelenlegi állapotom visszatetszést keltő eseményeit, hogy bálványozott nyelvtanárnőmnek

minden könyvoldalon, csak nézőpont kérdése az egész, márpedig én végre eljutottam a leghelyesebb,

minél inkább kedvében járjak, s ha csak rövid időre is, de totálisan felzaklassam. Egyik ideggondo-

noha természetesen legfájdalmasabb nézőpontig. Így aztán pont én, aki világéletemben a lehető legki-

zóból a másikba jártunk, pszichiátriáról pszichiátriára, hogy végérvényesen meggyőződjünk körbera-

merítőbben olvastam el minden könyvet, egyre inkább úgy látom, végül is olyan kötettel hozott össze

jongott nyelvtanárnőm úgynevezett mélydepressziójának „hangsúlyozottan nem tüneti” javulásáról.

a sors, melynek oldalszámozása kész átok a számomra, mivel minden oldalon pontosan ugyanazt az

A sorozatos rohamok aztán mindenkit meggyőztek. Még a leginkább kétkedésre hajló szakemberek is

oldalszámot találom. Igen, igen, szent meggyőződésem, hogy ezúttal tényleg ugyanazt a lapot fűzték

„meghajlottak a tények előtt”, ijedten fújtak visszavonulót a nyilvánvaló eredmények láttán. A becsüle-

be a példányomba, százszor, ezerszer egymásután, két pontosan ugyanolyan oldallal, csak hogy ne tud-

tesebbje a kezemet szorongatta, a rátartibbak csak biccentettek felém, de mindnek el kellett ismernie,

jak továbbhaladni. Hogy kénytelen legyek egy helyben topogni hátralévő éveimben, melyek végképp

alighanem nyerésre állunk. Imádott nyelvtanárnőm a teljes ziláltság állapotában leledzett, úgyszólván

értelmetlennek és keservesnek tűnnek előttem, a lehető legkimerítőbbnek, amit csak el tudok képzelni.

minden apró-cseprő dolog felizgatta, soha nem tudott nyugton maradni. Igazi krakéler lett, kötekedett,

Ráadásul ez az állandó ismétlődés a végletekig felbosszant, megzavarja már-már kitisztult elmémet,

inzultált bárkit, békétlen, izgága magatartásával mindenkit kiborított, egyszóval pompásan érezte ma-

mely eljutott a leghelyesebb, noha természetesen legfájdalmasabb nézőpontig. Végezetül pedig meg

gát. Rajtam azonban fokozatosan visszafordíthatatlan változások jelei mutatkoztak. Csendes lettem,

kell vallanom, édeseim, hogy bár életemben a lehető legkimerítőbben olvastam el minden könyvet,

halk szavú, valósággal kedélybeteg, szinte nem is beszéltem senkivel. Irtózatos, dermedt nyugalom

most már egyáltalán nem tudok szabadulni attól az iszonyatos gondolattól, hogy végtére is egész éle-

szállt meg, ijesztő nemtörődömség, mélységes apátia, különös mélabú. Nyamvadt halvérű, unalmas

temben ugyanazt a könyvet olvastam, ugyanolyan lapokkal és ugyanolyan oldalakkal, melyekre egy

alak, aki maga is unatkozik, mondogatták, és minduntalan megpróbáltak kihozni a sodromból. Drága

számomra teljességgel érthetetlen szöveget írtak.

nyelvtanárnőm persze igyekezett a segítségemre sietni, speciális nyelvórákat eszelt ki, már amennyire permanens zaklatottsága ezt lehetővé tette. Csak ne izgassam fel magam, őrizzem meg hidegvéremet, lihegte két rohama között. De engem ez már egyáltalán nem érdekelt. Mert régóta azon törtem a fejem, miképpen szabadulhatnék meg tőle végérvényesen, anélkül, hogy bármit is kéne tennem. Hogy meg kellene mozdulnom vagy mondanom valamit, egyáltalán gondolnom kelljen rá, midőn a gondolkodás végtelenül fárasztott, halálos levertség lett úrrá rajtam, ólmos fáradtság, émelygés, kimondhatatlan undor. Talán, ha írnék valamit, majd felolvasnám magamnak, javasolta istenített nyelvtanárnőm áldozatkészen, mialatt ráaggatták kényszerzubbonyát. Valami megrázót, hogy elfelejtsem őt, hogy elfeledjek mindent. Hasznavehetetlen ötletnek tartottam és tartom ma is, mely egy beteg agyából pattant ki, mégis rábólintottam. Így a teljes öntudatlanság és érzéketlenség közepette sorokat írok, melyeket aztán felolvasok magamnak, hogy kedves nyelvtanárnőmtől, nemkülönben magától a nyilvánosságtól végérvényesen, visszavonhatatlanul megszabaduljak.

IV. Édeseim! Be kell vallanom végre, hogy minden könyvet, amit életemben elolvastam, a lehető legkimerítőbben olvastam el, a fedőlaptól kezdve a hátsó borítóig, a szennycímlaptól, a számomra teljességgel rejtélyes ISBN-számoktól kiindulva egészen az utolsó előtti lapon lévő nyomdai információkig, melyek a betűtípusról, a nyomtatás helyéről, a példányszámról és a kiadásért felelős személyekről tájékoztatnak. Azonban éppen én, aki világéletemben a lehető legkimerítőbben olvastam el minden könyvet, már régóta nem tudok továbblapozni a térdemre ejtett kötetben. Szokásommá vált ugyanis, hogy mindig leellenőrizzem, nem ugrottam-e át véletlenül egy oldalt, azazhogy természetesen mind-


rovatc Ă­m

219

versenyek

2015 2016


ver se nye k

NEKEDVALÓ A KEDV iskolánk 150 éves évfordulójának tiszteletére alapított tehetséggondozó verseny • a KEDV-vándordíj elnyerésére évente változó témában írjuk ki • azoknak a diákoknak szól, akik kutatni szeretnék a természetet, érdeklődnek a reál-tudományok iránt • 2015-ben tizedszer rendeztük, iskolánk első kémiatanára, Preysz Móric emlékét is ápolva • 13-18 éves tanulók indulhatnak rajta egyénileg vagy 2 fős csapatokban • A jelentkezők feladatai: választani egy, a kiírásnak megfelelő, vizsgálni kívánt témát, megtervezni és elvégezni a vizsgálatokat, és előadást tartani róla • a kiselőadásokat szakmai zsűri értékeli a feldolgozott ismeretanyag tartalma, szakmaisága, a kutatómunka eredetisége, önállósága, kreativitása és az előadás nyelvi és formai színvonala, esztétikai kivitele szerint • a legjobb előadás készítőinek nevét a Vándorserlegre vésik, a helyezettek emlékplakettet és elismerő oklevelet kapnak • a legjobb előadók meghívást nyernek YRONS nemzetközi konferenciára A verseny és a kutatás iránt érdeklődő diákok részt vehetnek a KEDV-es szakkör munkájában, amelyet jövőre virtuális formában fogunk megszervezni.

221

YRONS 2015 A budapesti Eötvös József Gimnázium 2015. március 23-28 között rendezte meg a Young Researchers of Natural Sciences konferenciát. A Yrons évente változó helyszínen szerveződik és mindig más témával foglalkozik. A tavalyi, nyolcadik alkalom központi témája az egészség, címe pedig Lifelong Health – Life-wide Health – Sciences for Healthy Life volt. Nyolc nemzetből 42 diák és 10 tanár vett részt rajta (indiai, dubai, norvég, német, orosz, szlovén, ciprusi és magyar résztvevők). Programjaikról, szállásukról mintegy 70 diákunk gondoskodott. A következő konferenciákra 2016 decemberében 7 KEDV-es diák részvételével Dubai-ban, majd 2017-ben Norvégiában új pályázókkal kerül sor.

WHAT IS YRONS? YRONS (Young Researchers of Natural Sciences) is a project that was initiated by István Sándor, teacher at the Eötvös József Gimnázium in Budapest, in 2007. YRONS offers students from the age of 14 to 18 an opportunity to inform other students from different countries in a conference about natural science researching projects by oral presentations.

YRONS is a platform • • • • •

to promote students in natural science researching work to exchange experiences between students interested in science to improve students’ language skills the strengthening bonds between young people from different nations to get to know culture, history and mentality of the host country

WHO CAN PARTICIPATE? Students aged 14 to 18 can participate with their mentors in YRoNS. Every school can register up to six students and two teachers. The students should work on a researching project which is related to the conference theme in groups of two or three and present it at the conference in a fifteen-minute lecture in English. For the conference booklet they will have to write a half-page abstract.

HOW IS YRONS FINANCED? Each participant will have to pay a conference fee to finance the trips and meals (more about the fee later). The participants will have to organize and to finance the trip to Budapest on their own.


ver se nye k

223

A legutóbbi YRONS konferencián elhangzott magyar diákelőadások angol nyelvű összefoglalója

Biology of Love Dóri Szalatnyai, Dóri Zwang

mentor: Mr. István Sándor, Eötvös József Gimnázium, Budapest We wanted to experiment the effects of love in the human body and what good things happen to us. For example: lower blood pressure, less stress, happier life, hess depression, natural pain relief. What happens to us when we hug someone? We experimented this with some people and a blood pressure monitor. We checked their blood pressure before and after they’d hugged each other. Over and above when they hugged a completely stranger person. We searched after some aphrodisiacs, and we’re going to make philtre in connection with these. Namely the aphrodisiacs are known to be lust-inducings. We also read of some researches. These’d shown, what kind of hormons love can produce. As Aristotle said: „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.”

The untold story of plants By Huba Zsófia and Szőke Balázs

Mentor: Dr. Ferenc Fodor Head, Department of Botany, ELTE The advancement of agriculture has followed us throughout thousands of years, from the time we settled down. There were many, who made great new pieces of technology or methods for harvesting more out of what we have: plants&crops. Though no one seems to care about a plant’s life and weather they “feel good”. Is it ridiculous to talk about a plant’s health? In order to find an answer, we will have to dwell deep inside of a plant; and understand how it works. We were lucky enough to gain access to a laboratory, by ELTE, provided with all the tools and machines in order to find out more about plants. We also enjoyed the presence and knowledge of Dr. Fodor Ferenc, who also granted us many writings, which gave us a deeper understanding of botanic organisms. The process of data collection as well as experimenting methods were identical to ELTE’s standards. We looked at different kinds of poisoned plant’s cells and measured their light consumption. This supplied us data, that we hoped would give us answers. The results were quite outstanding, shouting for change and expenditure of attention concerning the health of plants. The removal of pollutants should be a far wider spread and acknowledged problem,dealt with greater watchfulness. In the future, while this simple and small addition of farming plants will not have a drastic impact on providing food to people, but very well may save a few thousand hungry mouths around the globe.

Dusty plants and borders

Andrada Serban, Vince Sajósi, Zsombor Vakán, Botond Branyicskai-Nagy, Márti Kiss Mentor: Ms. Reka Berczelédi Eötvös József Gimnázium, Budapest Our production, we’d like to talk about the subsidence dust’s occurrence, origin and damages on wildlife. We were curious how the amount of settling dust on the leaves of plants and the window sills of our school changes in the function of the distance measured from the crowded road and the height measured from the surface. During our investigation we have worked in two different ways. On we used scotch tape, the other we used tread with vaseline Petri-bowl. This presentation will describe our findings and the results of their evaluation on the projector and microscope.

Liposomal drug delivery systems

Orsolya Kiss (alumni) – Eötvös József Gimnázium, Budapest Mentors: dr. Lívia Naszályi, dr. Imola Szigyártó, dr. Lívia Nagyné Naszályi In the pharmaceutical research the development of the cancer medicines has a significant role. From these the liposomal nanodelivery systems must be highlighted because of their remarkable benefits. These systems are biocompatible, which means that they are friendly for and similar to the human body, made up form biological membranes. The agent, which destroys the mutated cells, is tightly packed inside these liposomes, what is crucial from the normally living cells and tissues. There are loads of cancer medicines which are toxic for healthy cells as well, but this packing method, can minimalize the damage, as it is just released when it reached the spot of the cancer. This means that a smaller amount of agent is enough for the treatment. Last summer I worked in a lab in the Eötvös Lóránd University of Sciences where I got the chance to create and analyse a drug delivery system, which contained the agent called doxorubicin. This is strongly toxic and has a heart-damaging effect, besides its solubility in water is limited. This is why it is needed to be placed in a biocompatible delivery system


ver se nye k

225

OKTV 2015/2016 döntőbe jutott tanulók verseny

tanuló

osztály

felkészítők

helyezés

angol nyelv I. kategória

György Patrik

12.b

Fehérváriné P. Magdolna

8. helyezett

angol nyelv I. kategória

Gimesi Marcell

12.c

Hegedűs Ilona

29. helyezett

angol nyelv II. kategória

Fülöp Levente János

13.e

Németh Katalin

5. helyezett

angol nyelv II. kategória

Simon Péter

13.e

Németh Katalin

2. helyezett

biológia I. kategória

Szél Emese Melitta

11.b

Hajdú Zoltánné

8. helyezett

biológia II. kategória

Térmeg Anita

12.b

Solymoss Miklós

8. helyezett

biológia II. kategória

Demeter Flóra

12.a

Solymoss Miklós

1. helyezett

biológia II. kategória

Rakó Klára

12.a

Solymoss Miklós

5. helyezett

dráma

Mag Eszter

12. a

Demeter Katalin

4. helyezett

filozófia

Bencsik Eszter

12. f

Szathmári Botond

1. helyezett

földrajz

Ujvári Márton

11. d

Szeiman József

33. helyezett

kémia II. kategória

Szanthoffer András

12.d

Dancsó Éva

17. helyezett

kémia II. kategória

Térmeg Anita

12. b

Ferenczyné M. Márta

6. helyezett

latin nyelv

Szél Emese Melitta

11. b

Imre Flóra

31. helyezett

latin nyelv

Kecskés Csoma

11. f

Imre Flóra

27. helyezett

latin nyelv

Debreceni Luca

11. f

Imre Flóra

23. helyezett

német nyelv I. kategória

Duray Csilla

11.b

Hunfalviné B. Anikó

16. helyezett

történelem

Illés Kornél

12. f

Tar Imre, Tisza László

5. helyezett

Nemzetközi Ifjúsági Természettudományi Olimpia (IJSO) Kós Tamás 10.a

ezüstérem

Szeretsz versenyezni? Az OKTV első tíz helyének valamelyikén végzett diákokat kérdeztük 1. Szeretsz versenyezni? Miért? 2. Az OKTV melyik részét élvezted a legjobban? 3. Milyen továbbtanulási terveid vannak? 4. Segített az eredményed eléréséhez az Eötvös? 5. Van példaképed? Ha igen, ki és miért? Ha nem, hogyhogy nincs?

Demeter Flóra 1. Igazából nem szeretek versenyezni, számomra minden verseny stresszes. A versenyben elsősorban nem másoknak, hanem a saját, magammal szemben támasztott elvárásaimnak szeretnék megfelelni, úgy gondolom, akkor van értelme egy versenyen elindulni, ha tényleg arra törekszem, hogy a lehető legjobban teljesítsek. 2. Az OKTV felkészülésben a legjobban a közös tanulást élveztem. Négyen készültünk együtt a versenyre, a végére már igazi kis „csapattá” kovácsolódtunk, a döntő előtti héten már szinte minden délutánt együtt töltöttünk. Számomra ezek az alkalmak sose számítottak tehernek, szerettem, hogy elrugaszkodtunk a könyvektől, boncoltunk, kirándultunk, és rengeteg érdekes, új dolgot tanultunk. Solymoss tanár úr és Klug tanárnő lelkesedése, odafigyelése, és a ránk fordított rengeteg energia és figyelem végigkísért minket a fordulók során. 3. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemre készülök. Kutató szeretnék lenni, elsősorban a humán kutatás, a genetika, a sejtbiológia érdekel. 4. Azt hiszem, az Eötvös egyik legjobb munkaközössége a biológia-kémia. Ahogy már említettem, nagyon sok segítséget kaptunk a tanárainktól mind az OKTV, mind az érettségi felkészüléshez. Nem csak szakmailag, de emberileg is. Ezeket a tárgyakat akkor is megszerettették volna velem, ha eredetileg más pályára készültem volna. 5. Nem tudnék egyetlen embert kiemelni, rengeteg példaképem van. Szerencsés vagyok, a családomban, az iskolámban, a tágabb környezetemben sok-sok olyan ember van, akikre van miért felnéznem, akár a tudásuk, akár a belső értékeik miatt. Ezek az emberek motiválnak, segítenek megtalálni azt az utat, amit követni szeretnék.


ver se nye k

227

Fülöp János Levente 1. Szeretem összemérni magamat másokkal, hogy megtudjam, mégis mire elég az, ami bennem van, de annak ellenére, hogy általános iskolában sokat versenyeztem, valamilyen oknál fogva nem sikerült megszeretnem a versenyzést. Az idei OKTV volt az első olyan verseny, amit kifejezetten élveztem, mert egy olyan tárgyból versenyezhettem, amit nagyon szeretek, és amiben nagyon sokat fejlődtem, ezért valóban érdekelt, hogy mégis meddig sikerült feltornáznom magam. 2. Azt hiszem, a szóbelit, mert a beszélgetések jó hangulatban teltek, és olyan témáról is volt alkalmunk beszélni, ami közel áll a szívemhez. 3. Első lépésként az ELTE anglisztika szakára jelentkeztem. Az alapképzés elvégzése közben/után egy teológiai képzést is el szeretnék végezni, amit egy valamiféle angol nyelvhez köthető mesterképzés követne. 4. Ez egy könnyű kérdés olyan szempontból, hogy a válasz egyértelmű: igen; viszont nehéz kérdés, mert nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, amikkel választ adhatnék. Az iskola és közössége, tanárok, diákok egyaránt, az életem számos területén nagyon nagymértékben hozzájárultak a fejlődésemhez. Ez az eredmény is magában hordoz ebből valamit. 5. Nagyon sokáig nem volt példaképem, mert nem találtam olyan embert, akire ránéztem, és azt mondtam volna, hogy „Na ez igen! Ilyen szeretnék én is lenni!” ...aztán egyszerre lett több is. Amikor megtértem, és elkezdtem gyülekezetbe járni, az oda járó férfiak közül sokakra felnéztem, mert mind kitartottak a családjuk mellett, és egészséges, szeretetben gazdag családi életet éltek, tisztelve és szeretve a partnerüket, ami a mai világban sajnos elég ritka. Aztán egyre többet olvastam Jézus életéről, és lassan ő vált a példaképemmé. Sokszor éreztem/érzem úgy, hogy nem igazán találom a helyemet, vagy hogy hogyan kéne kezelnem egy adott helyzetet, meg sok hülyeséget is csináltam, és ezekre utólag szégyenérzettel tekintettem vissza. Nagyon megtetszett az, hogy Jézus pontosan tudta, hogy mit akar; tudta, hogy amit akar az jó; és végig is csinálta, amit elkezdett, még ha sok nehézségbe is ütközött. Tetszett az is, hogy ilyenkor mindig tudta, hogy hogyan kezelje a helyzetet, amibe belecsöppent. Én a múltbéli hibáim miatt néha félek meglépni radikálisabb lépéseket, ezért jó volt látni, hogy ilyenek is lehetnek a férfiak; hogy én is lehetek ilyen.

György Patrik 1. A versenyzés mindig is nagy része volt az életemnek, tanulmányi és atlétikai egyaránt, mivel szeretem a kompetíció által kialakított pörgést és forrongó levegőt. Természetesen az esetleges sikertelenségek eltörpülnek a siker felemelő érzése mellett, és én emiatt próbálkoztam mindig újabb és újabb kihívást keresni. 2. Maga az OKTV elég eseménytelen volt, de a szóbeli lehetőséget adott új emberek megismerésére. 3. Svájcba a St. Gallen-i egyetem közgazdasági szakára tervezek menni. 4. Nehéz elhatárolni, hogy mi pontosan az Eötvösnek köszönhető, mivel az itt töltött hat évem alatt az életem szerves részévé vált, de egyértelmű, hogy nagy szerepe volt az eredményem elérésében. 5. Számomra mindig is apám volt. Nagy, szerető családott épített fel, munkájában sikeres volt, beutazta a világot és végül a karrierjét egy francia becsületrenddel zárta. Én is hasonló életet remélek magam mögött tudni.

Illés Kornél 1. Nehéz kérdés. A verseny alapvetően arról szólna, hogy jobban teljesítsünk, mint az ellenfeleink. Ugyanakkor én mindig arra törekedtem, hogy magamat győzzem le. Mindig az volt a célom, hogy valamiféle saját, a versenytársaktól független, etalonnak feleljek meg. 2. Talán a pályamunkát. Alapvetően ez áll a legközelebb az OKTV-ben a kutatói munkához, amivel majd foglalkozni szeretnék. 3. Az ELTE BTK-ra szeretnék menni Történelem BA képzésre. 4. Számomra meghatározó volt az a négy év, amit az Eötvösben töltöttem. Számos olyan tanárral kerültem itt kapcsolatba, akik nagyban hozzájárultak a fejlődésemhez. 5. Van: Indiana Jones. Na jó, igazából valljuk be: drága jó Dr. Jones csapnivaló régész volt, az ásatási helyszínek nagyobb részét szerte-széjjel zúzta, hogy valami ősi bizgentyűt megszerezhessen. Dehát, hogy ne lehetne rá felnézni a snájdig kalapjával meg az ostorával?

Mag Eszter 1. Hát… igazából utálok versenyezni. Számomra nagyon demotiváló, hogy azt KELL bizonyítanom, hogy jobb vagyok a többieknél, miközben nem érzem így, hiszen mindenki csak tiszteletet érdemel, aki akkora tudással rendelkezik, hogy labdába rúgjon egy versenyen. Nekem maga a verseny izgalma az, amikor magadnál próbálsz többet és jobban teljesíteni, nem az „ellenfeleiddel” szemben. 2. A döntőt. Nagyon jó témák voltak a tételek és ott voltam egy egész napig 18 másik, velem egyidős emberrel, akik ugyanolyan színházbolondok, mint én. Csodálatos! 3. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábművészet szakára jelentkezem, később rendezés művészete MA (remélhetőleg, aztán majd meglátjuk) 4. Tavaly Gonda tanárnő egy rakat szakirodalmat ajánlott. Demeter tanárnő meg az elmúlt évek színjátszói során tulajdonképpen felnevelt sok szempontból. 5. Sokan vannak. Mert keményen dolgoznak, mert megértőek, mert bátrak, mert kitartóak, mert jók. (Hát ez elég nyál lett.)


ver se nye k

Rakó Klára 1. Nekem az OKTV volt az első nagyobb versenyem, ezért egészen új tapasztalatokkal gazdagodtam. Hajlamos vagyok stresszelni versenyhelyzetekben, de meglepő módon az OKTV-s feladatok megoldása alatt ezt könnyen ki tudtam zárni. Az OKTV sokat segített az érettségi felkészülésben is, és a sok pozitív visszajelzés miatt már magabiztosabban kezelem a hasonló szituációkat. 2. A második és harmadik forduló előtti közös felkészülést. Nagyon élveztem, hogy egy kicsit túlléphettünk az iskolai tananyagon, és arra alapozva új összefüggésekre jöhettünk rá. Ráadásul a rengeteg együtt töltött idő alatt belőlünk, biosz OKTV-sekből igazi közösség formálódott, sokat segítettük és segítjük egymást most is, nagyon jó volt együtt dolgozni. 3. A SOTE általános orvosi karán szeretnék továbbtanulni. Azt még nem tudom, hogy milyen szakterületen helyezkednék el, de egy biztos: szeretném, hogy majd a munkám során személyes kapcsolatom lehessen a betegeimmel. 4. Rengeteget. A tanáraimnak köszönhetően szerettem meg igazán a biológiát, és indultam el ezen a versenyen. A felkészülés során Solymoss tanár úrtól és Klug tanárnőtől sok segítséget, bátorítást kaptam, nem is említve szakmai tudásukat. Azt hiszem, egy hatalmas köszönömmel tartozom mind nekik, mind a versenyzőtársaimnak, a családomnak és a barátaimnak, a sikerem az ő támogatásuknak is köszönhető.

229

Szél Emese Melitta 1. Igen, mert az eredmény megmutatja, hogy az adott témában mennyire vagyok jó, mennyire vagyok sikeres. A versenyek segítenek eldönteni, hogy mi az, amivel érdemes foglalkoznom. 2. Az OKTV mindegyik része izgalmas volt számomra. A döntőre a többi bioszossal közösen készültünk fel, együtt boncoltunk Solymoss tanár úrral, és jártuk az erdőt Klug tanárnővel. Kialakult egy klassz csapat, akikkel a verseny után is tartjuk a kapcsolatot, aminek nagyon örülök. 3. Fogalmam sincs. Valami biosz, az biztos, de ezen belül még nem tudtam dönteni. Az orvosi pályától a biomérnökségen at az agrártudományokig minden érdekel, a nyáron fogok alaposabban elmélyülni a témában. 4. Nagyon sokat segített a suli, a tanáraink az eredményemben. Főleg a döntő előtt kaptunk nagyon értékes felkészítést (van ahol egyáltalán nem jellemző a boncolási gyakorlat, mi négyet is elvégeztünk), de ha Klug tanárnő év elején nem kelti fel az érdeklődésemet azzal, hogy „Úgyis esélytelen, de legalább tapasztalat jövőre”, akkor el sem indulok. 5. Bizonyos értelemben számtalan példaképem van, mert minden ismerősöm tulajdonságai közül igyekszem eltanulni a jókat. Mindenkihez próbálok hasonulni egy kicsit és ezáltal senkihez se fogok.

5. Konkrét példakép helyett mindenkiben igyekszem megtalálni azokat a tulajdonságokat, amelyeket példásnak tekinthetek. Az Eötvösben számos olyan embert ismertem meg, akire szakmai vagy emberi oldala miatt őszintén felnézhetek.

Térmeg Anita

Simon Péter

1. Igen. A versenyekben nekem a legfontosabbak mindig a felkészülések voltak.Nem csak azért, mert rengeteg érdekes, az órai anyagon túlmutató dolgot tanultam, hanem azért is, mert ezek a kutakodások, fejtörések szerettették meg velem igazán a természettudományokat és segítettek eldönteni, hogy ebbe az irányba tanuljak tovább. Másrészt a versenyek lehetőséget adtak arra is, hogy hasonló érdeklődésű embereket ismerjek meg, remélem, hogy velük még később is találkozok, például jövőre az egyetemen.

1. Sosem szerettem különösebben versenyezni, mindig nyűgnek éltem meg a versenyeket, nem is azért, mert nem volt részem sikerélményekben, hanem inkább egyszerűen nem gondoltam őket hasznosnak. Nemrég azonban rájöttem, hogy egy verseny remek lehetőség, hogy a saját tudásomról kapjak visszajelzést - ez ad némi motivációt, de ennek ellenére nem hiszem, hogy mások bíztatása nélkül túl sok versenyen indulnék a jövőben. 2. Az elődöntőt. Nehezebb volt, mint amilyenre számítottam, ezért komoly kihívás elé állított.

2. A mostani OKTV-k legjobb része nekem a döntőkre, vagyis a gyakorlati fordulókra való felkészülés volt. Különösen motiváló volt, hogy bioszból négyen együtt készültünk. 3. Az ELTE TTK kémia szakára szeretnék menni. Később örülnék, ha hosszabb-rövidebb ideig külföldön is tanulhatnék.

4. Németh Katalin tanárnő felkészített arra, hogy a versenyen a maximumot tudjam nyújtani, valamint az Eötvösben töltött 5 év segített abban, hogy sokkal nagyobb magabiztossággal merjek a véleményem mellett kiállni.

4. Természetesen rengeteget! Ezeket az eredményeket főleg annak a szemléletnek és tudásnak köszönhetem, amit itt az Eötvösben az órákon és sokszor az órákon kívüli felkészítőkön kaptam, kaptunk. A tanáraim biztatása nélkül nem is biztos, hogy elkezdtem volna versenyezni akár kémiából akár biológiából. Nagy hálával tartozom Ferenczyné Molnár Márta tanárnőnek és Solymoss tanár úrnak a sok támogatásért és ránk fordított energiáért, és persze sok mindenki másnak is, tanároknak, diákoknak, akik valamilyen módon segítettek.

5. Sok embert tisztelek egy-egy jellemvonásáért, de nem akarom senki mellett elkötelezni magam, mert nem szeretném, ha a példaképemen keresztül határoznának meg engem.

5. Szakmai szempontból konkrét példaképem egyelőre nincs, emberileg viszont sokakra felnézek, elsősorban a családomra.

3. Közgazdaságtant szeretnék tanulni az egyetemen, elsősorban a Corvinus KTK-n a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakra szeretnék bejutni.


ver se nye k

231

A Nemzetközi Ifjúsági Természettudományi Olimpián (IJSO) Kós Tamás (10.A) ezüstérmet nyert. Az ő versenybeszámolóját olvashatjátok alább. Idén másodszor vettem részt az International Junior Science Olympiad nevű tudományos világversenyen, ahol több mint 40 ország indít három vagy hat fős csapatot, és a versenyzők a biológia, a kémia és a fizika területén mérik össze tudásukat. Ebben az évben a versenyt Daegu, DélKorea harmadik legnagyobb városa rendezte meg. A verseny előtt felkészítőkön vettünk részt az Apáczaiban a három tantárgyból. Ezeken bárki részt vehetett, aki bejutott valamely országos verseny döntőjébe és a verseny idején nem múlt el 16 éves. Körülbelül húszan gyűltünk össze a június második felében tartott órákon. Ezeken az alkalmakon igen gyors ütemű és kemény kiképzés zajlott, ugyanis a középiskolai tananyag jelentős részét meg kellett tanulni, ráadásul mindhárom tárgyból kellett tudni versenyfeladatokat megoldani. Szeptember elején írtuk meg az első válogatót, ami három, tesztfeladatokat és számítási feladatokat tartalmazó dolgozatból állt, ezeket másfél óráig írhattuk. A válogató eredményei alapján választottak ki tizenegy diákot, akik folytathatták a felkészülést. Az órák a tanév első felében folytatódták. Ekkor a tanárok minden alkalommal kisdolgozatokkal kívánták biztosítani azt, hogy a versenyzők folyamatosan készüljenek. Az őszi szünet végén megtartott második válogató után a két válogató és a kisdolgozatok együttes eredménye alapján választották ki azt a hat tanulót, aki a versenyen Magyarországot képviselte. Rajtam kívül két fazekasos diák Budapestről, továbbá egy szentendrei, egy abdai és egy gyöngyösi, már tavaly is versenyző tanuló jutott be a csapatba. A verseny december elején zajlott. Frankfurtban szálltunk át, onnan repültünk tovább Szöulba. A koreai fővárosban kettőt aludtunk, volt időnk az időeltolódást megszokni, belekóstolni a helyi kultúrába. A szállodánk igen különös volt, az aulában színes, giccses szobrokat helyeztek el, ezek közül is az igazi gyöngyszem egy forgó, két kezében pisztolyt tartó, ezüst, nyúlfejű animeszereplő volt. A reggeli is igen érdekes volt, egyaránt ehettünk európai ételeket és hínárlevest is. Első este elmentünk egy koreai étterembe is vacsorázni, ami nagyon ízletes volt és nagyon fűszeres. Külön érdekesség, hogy az ételt ott a vendég előtt egy lábasban sütik meg, a vágáshoz használnak ollót, és utána ebből a közös edényből fogyasztjuk el a vacsorát. Volt időnk egy városnéző túrát is

tenni Szöulban egy kisbusszal és egy idegenvezetővel. Megnéztük az elnöki és a királyi palotát is, ettünk hagyományos koreai étteremben, felmentünk a kilátóhoz, ahol megfigyelhettük, milyen óriási és milyen szmogos ez a város, és megtekintettünk egy koreai történeti múzeumot is. Másnap utaztunk tovább Daeguba egy nagysebességű vonattal. Az érkezés után hamarosan a szállodába vittek minket, ami egy toronyház volt. Itt megismerkedhettünk guide-unkkal, Lee-vel, aki bár nem igazán tudott angolul, nagyon segítőkész volt az eligazításban, és bármikor lehetett rá számítani. Másnap zajlott a megnyitóünnepség, ahol a verseny elnöke tartott beszédet, továbbá voltak harcművészek, akrobaták, sőt egy rezesbanda is. A verseny három részből áll: egy tesztfordulóból, ahol feleletválasztós kérdések vannak, egy elméleti fordulóból, ahol nincsenek választási lehetőségek, a számítások menetét is le kell írni, és gyakran a feladatok egymásból következnek, és egy gyakorlati fordulóból, ahol háromfős csoportban (a résztvevő országok tehát egy vagy két csoportot állítanak fel) hajtanak végre a versenyzők méréseket, és az elért pontszám mindenki egyéni eredményéhez hozzáadódik. A fordulókat kétnaponta írtuk meg, a köztes napokon programokat szerveztek. Ezeken megtekintettük a helyi látnivalókat, elvittek minket a környék egyetemeire és tudományos intézményeibe, és szerveztek nekünk olyan programokat, amikkel megismerhettük a koreai kultúrát, például kipróbálhattuk a helyi játékokat, ütőhangszereket. A verseny a záróünnepséggel zárult, ez a nyitóünnepséghez hasonló rendezvény volt. Ekkor zajlott az eredményhirdetés is, ahol érmeket osztottak ki a versenyzőknek, továbbá kihirdették az abszolút győztest, aki idén egy tajvani lány volt. A magyar csapat idén öt ezüstérmet és egy bronzérmet szerzett, ami évek óta az egyik legjobb eredmény. A versenyt azoknak tudom javasolni, akiket érdekelnek a természettudományok és szeretik a kihívásokat. A verseny egy remek utazási lehetőség, ugyanis jellemzően egzotikus helyeken tartják meg (tavaly például Argentínában voltunk). A felkészítők a későbbi versenyeken (pl. Irinyi, Mikola) is sokat segítenek.


ver se nye k

233

BIOLÓGIA Biológia háziversenyek A hetedikesek biológia háziversenye novemberben került megrendezésre. A háromfős csapatok előre megadott cikkek és film alapján készültek a verseny első fordulójára. A verseny témája a szavanna élővilága volt. A második fordulóban a fotoszintézissel és légszennyezettséggel kapcsolatos gyakorlati feladatokat oldottak meg a csapatok. I. helyezett csapat:

Kovács Kamilla Urbán Zita Keszte Panna

II. helyezett csapat:

Papp Dóra Takács Mira Pálfi Botond

III. helyezett csapat:

Bohl Ákos Lendvai Máté Draskóczy Áron

8. évfolyam „Eszméletlen” témanap és háziverseny

ANGOL SERBAN ANDRADA

A nyolcadikosok idei biológia témanapja –igazodva a tanévben tanultakhoz- az emberi test témaköréhez kapcsolódott, azonban a hagyományostól eltérő módon. 8. B

3. hely

Tanára: Németh Katalin

9–10 évfolyam számára rendezett ORSZÁGOS ANGOL VERSENY DÖNTŐ EREDMÉNYE NAGY BERTA SZABÓ REGINA BREMER DÁNIEL SZIRMAI RÓBERT VIRÁG PANNA GUTMAN ANNA

9. Ny 9. A 9. A 10. D 10. F 10. C

5. hely 13. hely 17. hely 3. hely 6. hely 11. hely

Tanára: Bödör Zoltán Tanáruk: Becker Andrea

Tanáruk: Németh Katalin

TINI-AGY OSZÁGOS ANGOLVERSENY TORNYI NAPSUGÁR SERBAN ANDRADA

8. B 8. B

4. hely   3. hely

Tanáruk: Németh Katalin

A nap első felében a diákok gyakorlatorientált csoportfoglalkozások keretében bővíthették elsősegély­ nyújtó ismereteiket. Láthatták és kipróbálhatták a sebfertőtlenítés és kötözés különböző módjait, s persze vér is folyt, de szerencsére (most) csak mű. Minden diák jól bírta a bevetést: senki nem ájult el a vér(zés)es témáktól, legfeljebb a szó átvitt értelmében. Természetesen ekkor is lett volna segítség, mert a következő helyszínen az eszméletlen beteg újraélesztése volt a téma. Ezt egytől egyig mindenki ki is próbálhatta a gyakorlatban a behozott elsősegélynyújtó tanbábun. Esett még szó a segélyhívásról, de ezen felül is bátran lehetett kérdezni: a foglalkozásokat tartó meghívott fiatal önkéntesek nagyon lelkesen, kedvesen és szakszerűen végezték a dolgukat. Utólag is hálás köszönet a szervezésben való segítségért iskolánk volt diákjának, Szakál Péternek és a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezete fiataljainak. A délelőtt második fele a biológiaverseny jegyében telt: először mindenki egyénileg töltött ki egy feladatsort, majd következett a nap fénypontja, a vetélkedő, ahol húsz háromfős és egy kétfős csapat mérte össze tudását. Volt csontmatek, totó, képfelismerés, de ideiglenesen doktorrá válva tünetek alapján diagnózist is kellett felállítaniuk a versenyzőknek. A csapatok legbátrabbjai pedig kitapogathatták, mely csontok, belső szervek (vagy inkább makettjeik) lapulnak a zsákbamacska játék zsákjaiban. Az összesített eredmények is mutatják, milyen szoros volt a verseny. Mindenkinek gratulálunk! Köszönet az aktív részvételért a teljes nyolcadikos évfolyamnak, valamint a lebonyolításban nyújtott segítségért Berczelédi Réka és Várhegyi Anna tanárnőknek: Tóthné Tarsoly Zita szervező tanár


ver se nye k

235

I. helyezett csapatok (holtversenyben):

Czumbel Péter B. Nagy Botond

Budai Júlia Nemecskó Nóra Palkó-Lappints Anna

II. helyezett csapat:

Drótos Kinga Dezső Luca Balassa Eszter

III. helyezett csapat:

Becsei Kinga Rettinger Zsófia Ambruszter Zsófia

10. évfolyam A versenyen 3 fős csapatok indulhattak, a csapat továbbjutásáért az első körben egyénileg oldottak feladatokat, a döntőben csapatok versenyeztek. A feladatok mindkét fordulóban 12 előzetesen elolvasható, megismerhető, feldolgozható cikkel kapcsolatos rendszertani, szervezettani, kevés élettani kérdéseket és némi gyakorlati ismeretet tartalmaztak főként a hazai faunára koncentrálva.

11. évfolyamon a háziverseny egyfordulós, egyéni verseny volt OKTV feladatokból válogatott feladatokkal I. helyezett (holtversenyben):

Szőke Orsolya Mészáros Szabolcs

A kétfordulós csapatverseny első körében mindenkinek az előre megadott irodalom alapján 5 állat azonosítása, 13 nyíltvégű és 15 tesztkérdés megválaszolása volt a feladata.

II. helyezett:

Szél Emese Melitta

Összesen 13 csapat indult, a legjobb 6 csapat került a döntőbe. Itt ugyanazon cikkekre vonatkozó rövid esszé jellegű kérdéseket kellett csapatban, időre megválaszolni játékosított formában, licitálással egybekötve. Ezeket helyben értékelve alakult ki a végeredmény:

III. helyezett:

Jakobszen Orsolya

I. helyezett csapat:

Boldizsár Lili Dulganov Natasa Karsai Dániel

II. helyezett csapat:

Benkő Dorottya Takács Kata Budai Zsófia

III. helyezett csapat:

Czumbel Fanni Dániel Zsófia Surányi Laura

Különdíjat kapott a legtöbb pontot gyűjtő és legbátrabb csapat: Li Anna Li Gábor Szekeres Nóra

Fodor József Országos Biológia Verseny Zakor Szimonetta 11.D

7. helyezett

tanára: Tóthné Tarsoly Zita


ver se nye k

237

ÉNEK

KÉMIA

Országos népdalverseny Varga Berta

12.a

Tar Imréné

HÁZIVERSENYEK A kémia háziversenyeket két fordulóban rendezzük meg. A versenyzők az első fordulóban egyénileg oldják meg a feladatokat. Az egyénileg elért pontokat összeadjuk, és a legjobb 5-8 csapat kerülhet a második fordulóba, ahol a csapatok gyakorlati feladatokat oldanak meg, méréseket végeznek (pl. titrálás, anyagok azonosítása, oldhatósági vizsgálatok, ionvadászat, stb.).

FIZIKA Mikola fizika verseny Kós Tamás

Sas Tamás

Hajdú Csanád 10.d

Gulyás Erzsébet

Molnár Péter

Varga Balázs

10.c

Ebben a tanévben összesen 162 diák indult a kémia háziversenyen. 7. évfolyam: 11 csapat, 33 fő 8. évfolyam: 12 csapat, 36 fő 9. évfolyam: 17 csapat, 51 fő 10. évfolyam: 14 csapat, 42 fő A 7. és 8. évfolyamon a háziverseny első fordulója egyben a Hevesy György Országos Kémia Verseny válogató versenye is. A kerületi fordulón a 7. évfolyamról Keszte Panna, Draskóczy Áron és Balogh Eszter, a 8. évfolyamról Ficz Roland, Balázs Krisztina, Szepessy Dávid és Farkas Csanád képviselte iskolánkat.

FÖLDRAJZ

A kémia háziverseny eredményei

Lóczy Lajos földrajz

8. évfolyam

7. évfolyam Szirmai Róbert 10.d

Kedves Júlia

1. helyezett

Ékes Agoston

Kedves Júlia

19. helyezett

INFOMATIKA

I. helyezett csapat:

Bánk Borbála Bellus Réka Balogh Eszter

I. helyezett csapat:

Ficz Roland Czumbel Péter Ferenczi Bálint

II. helyezett csapat:

Keszte Panna Szalai Liza Kovács Kamilla

II. helyezett csapat:

Mészáros Zoltán Szabó Zsófia Szanthoffer Sára

III. helyezett csapat:

Rettinger Zsófia Sajósi Vince Serban Andrada

III. helyezett csapatok: Nagy Mátyás Szabados Tibor Trenka Jusztin

Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny alkalmazói kategória BENCZE MÁRK

9. c

11. helyezett

tanára: Kovalcsik István

Lego Robotprogramozó verseny Farkas Csanád, Komáromy Soma, Serban Andrada 8.b

1. helyezett

Tóth Lehel Draskóczy Áron Varga Bálint


ver se nye k

239

9. évfolyam

10. évfolyam

I. helyezett csapat:

Bencze Márk Hajdú Dorottya Örsi Marcell

I. helyezett csapat:

Karsai Alexandra Kovács Fruzsina Nguyen Thao Anh

II. helyezett csapat:

Domokos Bálint Molnár Gábor Várkonyi Botond

III. helyezett csapat:

Hajdú Csanád Lukács Norbert Gulyás Máté

III. helyezett csapat:

Fekete Dániel Horváth Csege Nagy Borbála

III. helyezett csapat:

Budai Zsófia Deutsch Zalán Szirmai Róbert

Hevesy György Országos Kémia Verseny Balogh Eszter 7. B

5. hely

tanára: Dancsó Éva

Keszte Panna 7. A

8. hely

tanára: Klug Viktória

Balázs Krisztina 8. A

5. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Ficz Roland 8. A

8. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Szepessy Dávid 8. B

18. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Farkas Csanád 8. B

20. hely

tanára: Tóthné Tarsoly Zita

Curie Országos Kémia Emlékverseny Balázs Krisztina 8.A

2. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Budai Júlia 8.B

6. hely

tanára: Tóthné Tarsoly Zita

Ferenczy Bálint 8.A

6. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Szepessy Dávid 8.B

7. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Serban Andrada 8.B

11. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Tornyi Napsugár 8.B

17. hely

tanára: Ferenczyné Molnár Márta

Szanthoffer Sára 8. A

18. hely

tanára: Dancsó Éva

Oláh György Országos Középiskolai Kémiaverseny Irinyi János Országos Kémia Verseny Kovács Márton 9.D tanára: Dancsó Éva

I.b kategória

3. hely Legjobb gyakorlati munkáért különdíj

Hajdú Dorottya 9.C tanára: Dancsó Éva

I.a kategória

14. hely

Várkonyi Botond 9.B tanára: Matula Ilona

I.a kategória

14. hely

Kós Tamás 10.A tanára: Tóthné Tarsoly Zita

II.a kategória

10. hely Legjobb gyakorlati munkáért különdíj

Nguyen Thao Anh 10.A tanára: Tóthné Tarsoly Zita

II.a kategória

Szanthoffer András 12. D

2. hely

tanára: Dancsó Éva

Szabó Katalin 12. D

8. hely

tanára: Dancsó Éva

Mozaik Tanulmányi Verseny (Kémia) Hajdú Dorottya 9. C

6. hely

Tanára: Dancsó Éva

Laborkaland Online országos kémiaverseny 30. hely Lohinai Zsombor 9.D

Az első tíz helyezett között

tanára: Dancsó Éva


ver se nye k

241

LATIN

MAGYAR Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny

Horváth I. K. latin verseny Kovács Márton

10.d

Imre Flóra

3. helyezett

II. Rákóczi latin verseny

Lakó Levente 8. b tanára: Szarka Eszter

kerületi 1.hely

a fővárosi fordulón 7. hely

Implom József Helyesírási Verseny (9-12. évf.) Iskolai forduló

Kovordányi Anna Szirmai Róbert Strausz Kata Szepessy Luca Kálmán Krisztina

9.d 10.d 10.d 10.c 10.f

Imre Flóra Imre Flóra Imre Flóra Imre Flóra Imre Flóra

4. helyezett 6. helyezett 8. helyezett 9. helyezett 10. helyezett

Imre Flóra Imre Flóra

4. helyezett 17. helyezett

Ábel Jenő latin verseny Szirmai Róbert Strausz Kata

10.d 10.d

11.f 11.f

a fővárosi fordulón 6. hely

Eötvös József Szónokverseny

Imre Flóra Imre Flóra

Iskolai forduló 1. hely 2. hely 3. hely

Arpinói Nemzetközi Cicero-verseny Kecskés Csoma Debreceni Luca

Bencze Nóra 9. f 1. hely tanára: Kertész Rita Hódossy Kristóf 12.b 2. hely Szekeres Nóra 10.d 3. hely Tevesz Judit 11.c 4. hely

1. helyezett 10. helyezett

Stajer Lili Kiss Bíborka Dániel Zsófia

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti 1. hely – országos 1. hely Sorosi Eszter – Tarsoly Blanka – Buzás Benedek – Lakó Levente tanár: Szarka Eszter körzeti 2. hely Balassa Eszter – Balázs Krisztina – Berczik Sára – Dezső Luca tanár: Mezei Orsolya körzeti 7. hely Tornyi Napsugár – Papik Flóra – Almási Liza – Tóth Zsófia körzeti 8. hely Baski Fanni – Budai Júlia – Thuróczy Viktória – Csatlós Csaba körzeti 10. hely Németh Lilla – Serban Andrada – Komáromy Soma – Suhai Szabolcs


ver se nye k

MATEMATIKA Bolyai Matematika Csapatverseny (a körzeti verseny első tíz helyezettjéig közöljük az eredményeket)

243

A Matematika Határok Nélkül verseny 1. kategóriájában a 9. c 3. helyezést ért el (tanár: Deák Anna) 2. kategóriájában a 9. d 4. helyezést ért el (tanár: Nagy Csilla) a 9. f 6. helyezést ért el (tanárok: Némethné Tudja Éva, Halász Ágnes)

7. évfolyam gimnáziumi kategória körzeti 2. hely – országos 6. hely Trenka Jusztin – Miskolczy Miksa – Görgényi Zsombor – Pálfi Botond tanár: Fekete Márta körzeti 7. hely Fuchs Péter – Nádudvari Máté – Macher Máté – Pribojcsevity Lili körzeti 9. hely Várkonyi Petra – Fabók Lilla – Varga Kinga – Hegedűs Dorka

8. évfolyam gimnáziumi kategória körzeti 5. hely Berczik Sára – Drótos Kinga – Dezső Luca – Balázs Krisztina körzeti 6. hely Budai Júlia – Tornyi Napsugár – Farkas Csanád – Szepessy Dávid körzeti 7. hely Unger Aliz – Rettich Kitti – Palkó-Lappints Anna – Nemecskó Nóra

9. évfolyam körzeti 2. hely Őrsi Marcell – Ötvös Marcell – Szabó Nándor – Terenyei Edmond körzeti 3. hely Hegyi Gáspár – Molnár Dávid – Timár Tamás – Ujvárossy Olivér körzeti 9. hely Czipó Diána – Szécsi Nóra – Laczkó Zsombor – Csiki Janka

10. évfolyam körzeti 1. hely – országos 4. hely Dacher Ádám – Pető Ádám – Molnár Péter – Hajdú Csanád (tanárok: Benkó Katalin, Székely Péter) körzeti 3. hely Dombóvári Gergely – Plavecz Lambert – Stankovics Ábel – Zsiborás Zalán körzeti 6. hely Thuróczy Mylan – Szepessy Luca – Öcsi Rebeka – Wágner Tamás

11. évfolyam körzeti 4. hely Budinszky Móric – Nguyen Nhat Minh – Strausz András – Szabó Norbert körzeti 5. hely Baksa Dávid- Váncza Tihamér- Bálint Balázs Bendegúz- Horváth Gergő körzeti 9. hely Dankowsky Zóra – Papp Csongor –Szonda Katalin – Sztrókay Balázs

Varga Tamás Matematikaverseny 7/I. kategória Pálfi Botond Láng Kristóf

14. hely 27. hely

tanár: Balga Attila tanár: Balga Attila

döntősök voltak: Urbán Zita (tanár: Balga Attila) Fabók Lilla (tanár: Balga Attila) Janky Csilla (tanár: Fila Edit) Draskóczy Áron (tanár: Fila Edit)

8/I. kategória Budai Júlia

14. hely

tanár: Katona Eleonóra

döntősök voltak: Farkas Csanád Serban Andrada

Arany Dániel Matematika Verseny Nagy Borbála 9. a Dobák Dániel 9. c Koltai Dániel 9. c

14. hely 14. hely 43. hely

tanár: Székely Péter tanár: Deák Anna tanár: Deák Anna

Molnár Péter 10. c Fülöp Sára 10. e Szekeres Nóra 10.d Zsiborás Zalán 10. e Hajdú Csanád 10. d Dombóvári Gergely 10. e

2. hely 5. hely 5. hely 9. hely 14. hely 18. hely

tanár: Benkó Katalin tanár: Fekete Márta tanár: Székely Péter tanár: Fekete Márta tanár: Székely Péter tanár: Fekete Márta


ver se nye k

245

NÉMET A német házi verseny eredményei A2 szinten 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett

Tarsoly Blanka 8. B Kis Flóra 7. B Varga Bálint 7. B és Csatlós Csaba 8. B

B1 szinten 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett

Wágner Tamás 10. C Kuthy Orsolya 10. C Stankovics Ábel 10. E

TÖRTÉNELEM

Dörfler Dániel 9. F Ilauszky Anna 9. E Herbst Virág 9. Ny és Strbik Anna 9. Ny

Horváth Mihály történelmi tanulmányi verseny

B2 szinten 4. helyezett 5. helyezett 6. helyezett

Közlekedés és hírközlés az ókori Rómában témakör C1 szinten 1. helyezett 2. helyezett 3. helyezett

Bezie Laetizia 9.E Szabó Patrícia 10.E Lipták Noémi 10. E

Szirmai Róbert Nagy Borbála Anna Nagy Borbála Bárány Adorján

Német nyelvű szépkiejtés verseny első helyezettjei

A Báthoryak kora témakör

Kis Flóra 7. B Szeip Máté 10. E

Nagy Ottó

3. hely 4. hely 8. hely 9. hely

tanár: Tar Imre tanár: Tar Imre tanár: Tar Imre tanár: Tar Imre

2. hely

tanár: Herber Attila


ver se nye k

247

Sporteredmények Urbán Zita, Csűrös Panna, Keszte Panna, Kis Kinga (7.A), Balázs Kriszti, Berczik Sára, Józsa Nóra (8.A)

IV. kcs. lány III. hely

Bremer Dániel, Kasoly Benedek, Sipiczki Benedek (9.A), Bacsek Bernát, Bosnyák Bertalan, Hegyi Gáspár (9.B)

V. kcs. fiú

Nagy Dóra, Nagy Klára (12.B), Balogh Barbara (12.C), Gyökeres Csilla (12.F), Dvorzsák Fruzsina, Szikszai Dorottya (11.D), Molnár Bernadett (11.E), Kurta Kamilla (10.E)

VI. kcs. lány IV. hely

Bánhegyi Anna, Kada Kinga (9.B), Bay Réka (10.A), Kovács Anna, Marosi Kamilla (10.B)

V. kcs. lány VI. hely

Egyéniben

Urbán Zita 7.A Nagy Dóra 12.E

V. hely VI. hely

MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA

Nyomárkay Zsigmond, Papp Csongor, Kertai Kristóf 11.A

országos VI. hely

ATLÉTIKA 100 m-es síkfutás

Sipos Borbála 10.F

országos VI. hely

ATLÉTIKA 400 m-es síkfutás

Felsmann Balázs 9.D

országos VI. hely

ATLÉTIKA 110 m-es gát

Majzik Bálint 9.C

budapesti II. hely

BUDAPESTI MEZEI FUTÓVERSENY Csapat Sportág

Név

Eredmény

Felkészítő / Kísérő

KOSÁRLABDA profi fiú V.- VI. kcs.

Balázs Brandt, Márton Budai, Dávid Erdélyi, Tibor Harsányi, Kasza Zsombor, Kiss Barna, Kosztricz Máté, Majs Lengyel, Kristóf Nagy, Kristóf Simon, András Szaki Szanthoffer, Várhegyi Boti

budapesti diákolimpia IV. hely

Szász Péter

KOSÁRLABDA profi lány V.- VI. kcs.

Budai Zsófia, Hámory Eszter, Ilauszki Anna, Jakobszen Orsi, Jeneses Dia, Kiss Márti, Kovács Fruzsi, Kuti Lilla, Mokos Dóri, Szanthoffer Sári, Takács Kata, Veress Dóra

budapesti diákolimpia IV. hely

SAKK amatőr

Szabó Zita 10.A

budapesti I. hely

VÁLTÓFUTÁS TÖRTÉNELMI

Nagy Zita, Urbán Zita, Bánk Borbála, Balogh Eszter, Nagy Borbála, Hajdú Dorottya, Urbantsok Tímea, Drótos Kinga, Balázs Krisztina, Szily Anna, Kövesdy Jázmin, Budai Júlia, Szanthoffer Sára

IV. kcs. lány III.hely

Nagy Dóra, Kenderesy Lídia, Illés Haibó, Balogh Barbara, Tóth Borbála, Beke Anita, Sipos Bori, Kada Kinga, Bánhegyi Anna, Szécsi Nóra, Csonka Júlia, Petresevics Fanni, Vörös Réka

V.-VI. kcs. lány III. hely

Tóth Andrea

Tóth Andrea

Miléné Papp Ágota

Miléné Papp Ágota

IV. hely

Miléné Papp Ágota


ver se nye k

249

KOSÁRLABDA amatőr fiú V.–VI. kcs

Brandt Balázs, Budai Márton, Erdélyi Dávid, Fövényi Zsombor, Járay István, Kertai Kristóf, Krämer Balázs, Leel-Őssy Tamás, Németh Bendegúz, Ortenszky Andor, Papp Csongor, Szebeni Donát, Turi-Kováts Szilárd

budapesti I. hely

KÉZILABDA amatőr fiú V.–VI. kcs.

Benedek Patrik , Röhricht Bence, Erdélyi Dávid, Patrik György, Sándor Csongor, Nagy Róbert, Ujhelyi András, Zsembery Áron, Szabó Győző, Cserba Máté, Borbíró Kristóf Püski Barnabás, Gáti Márton Szabolcs

országos III. hely

KOSÁRLABDA amatőr lány IV. kcs.

Bana Dorka, Berczik Sára, Csák Dorina, Keszte Panna, Nagy Zita, Papik Flóra, Szabó Zsófia, Szanthoffer Sára, Szily Anna, Tornyi Napsugár, Zeöld Blanka

budapesti II. hely

AEROBIK basic

Strenger Eszter 12.E aerobik

országos III. hely

AEROBIK basic

Dulganov Natasa 10.b aerobik

országos VIII. hely

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR időfutam 10 km

Peák Barnabás 11.C

országos I. hely

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR mezőnyverseny 38km időfutam 10km összetett

Wermeser Zsombor 11. F

országos III. hely országos II. hely országos I. hely

FALMÁSZÁS

Farkas Csanád 8.B

országos III. hely

Szász Péter

Tóth Andrea


rovatc ím

251

névsor

2015 2016


n év sor

253

7. A osztály

7. B osztály

osztályfőnök Imre Szilvia

osztályfőnök Péter Dávid

Bakonyi Márton Boros Dorottya   Csűrös Panna   Fröhlich Dóra Anna   Görgényi Zsombor Kende   Hideg Sára Eszter   Keszte Panna   Kis Kinga Anna   Kolok Balázs Dániel   Kolonics András   Kólya Domokos Máté   Kovács Barna   Kovács Kamilla Réka   Láng Kristóf Ágoston   Lendvay Fruzsina   Mészáros Márk   Miskolczy Miksa József   Nagy Mátyás László   Nguyen Duc Son   Palásti Marcell   Pálfi Botond   Papp Dóra Enikő   Péntek Endre   Szabados Tibor Balázs   Szalai Liza   Takács Míra   Trenka Jusztin   Urbán Zita   Varga Lili   Vass Milán  

Balogh Eszter Bánk Borbála   Bellus Réka   Bohl Ákos Róbert   Burai-Huber Márton   Draskoczy Áron Benedek   Ecseri Flóra Georgina   Fabók Lilla   Fuchs Péter Csanád   Hegedüs Dorka   Hermann Vince   Holnapy Bence   Janky Csilla Lelle   Kis Flóra   Kiss Johanna Gréta   Kovács Botond   Lendvai Máté Fülöp   Macher Máté Dániel   Nádudvari Máté   Nagy Réka Lilla   Paksi Péter   Probojcsevity Lili   Répássy Péter   Szeredás Bálint Kende   Szily Anna Luca   Tisza Gergő   Tóth Lehel   Varga Bálint Ferenc   Varga Kinga   Várkonyi Petra  


n év sor

255

8. A osztály

8. B osztály

osztályfőnök Herber Attila

osztályfőnök Katona Eleonóra

Ambruszter Zsófia Petra Balassa Eszter   Balázs Krisztina   Becsei Kinga   Berczik Sára   Brandt Barbara Klarissza   Branyicskai-Nagy Botond Barnabás   Czumbel Péter   Dezső Luca   Drótos Kinga Anett   Duma Bálint András   Erdősi Boglárka   Farkas Márton   Ferenczi Bálint Áron   Ficz Roland   Jeney Márton   Józsa Nóra   Kiss Kamilla   Kiss Márta   Kövesdy Jázmin Anna   Makó Gergely   Mészáros Zoltán   Papp Luca Regina   Rettiger Zsófia   Sajósi Vince Ábel   Szabó Zsófia   Szanthoffer Sára Zsuzsa   Szarvasi András   Tóth Anna Dorka   Tóth Sára Eszter   Vakán Zsombor Levente   Vig Zsuzsanna Felícia  

Almási Liza Bana Dorka Patrícia   Baski Fanni   Budai Júlia Dorka   Buzás Benedek   Csatlós Csaba Endre   Cseri Dóra   Farkas Csanád   Hektor Lili   Horváth Péter Pál   Iszak Balázs Tibor   Komáromy Soma Kristóf   Lakó Levente   Molnár Barnabás Mátyás   Murguly Balázs   Nagy Sebestyén Csaba   Nemecskó Nóra   Németh Lilla Franciska   Palkó-Lappints Anna   Papik Flóra   Rettich Katalin Kitti   Serban Andrada Alexia   Simon Ádám   Sorosi Eszter   Suhai Szabolcs   Szepessy Dávid   Tarsoly Blanka   Thuróczy Viktória Lyanh   Tornyi Napsugár   Tóth Zsófia Veronika   Unger Aliz Júlia  


n év sor

257

9. A osztály

9. B osztály

osztályfőnök Varga Sándor

osztályfőnök: Tar Imréné

Bárány Adorján Bárdos Marcell   Bellus Kata   Bodansky Benjámin   Bremer Dániel   Csiki Janka   Czipó Diána Lilla   Déri Lilla   Fekete Dániel   Ferenci Leó   Geiszt Miklós Tamás   Hegedűs Benedek Bence   Horváth Csege   Jakab Bence   Kasoly Benedek József   Kasza Zsombor Krisztián   Kirchlechner-Farkas Judit Mária   Kovács Eszter Anna   Laczkó Zsombor   Maráz Vince Zoltán   Mattesz Panka   Nagy Borbála   Nagy Dóra Gabriella   Nguyen Ngoc Quynh Huong   Schneider Marcell   Sipiczki Benedek   Szécsi Nóra   Szeredás Kristóf Sebestyén  

Bacsek Bernát Bánhegyi Anna   Bosnyák Bertalan János   Brosig Borbála Mónika   Demeter Zalán   Dóczi Botond Elemér   Domokos Bálint   Erős Máté   Fövényi Zsombor   Gangl Kinga Fruzsina   Görgényi Botond Álmos   Hegyi Gáspár András   Kada Kinga   Kis Júlia   Lehoczki Réka   Limburger (Lóránt) Márk   Merza Gábor Dániel   Molnár Dávid Gergely   Molnár Gábor Boldizsár   Nagy Borbála Anna   Rossi Alina   Roza Borbála   Stimecz Edina Veronika   Szakács Borbála   Szalka Panka   Tamás Lilla   Timár Tamás   Török Petra Eszter   Ujvárossy Olivér Várkonyi Botond  


n év sor

259

9. C osztály

9. D osztály

osztályfőnök: Deák Anna

osztályfőnök Nagy Csilla

Ádány Máté Bácsi Anna Eszter   Bencze Márk Jenő   Borsik Nóra Anna   Budavári Levente   Burányi Dániel Bence   Chan Wing Sze   Dobák Dániel   Farkas Bernadett Réka   Ferenczi Barnabás   Fonyódi Boglárka   Hajdú Dorottya Katalin   Huszti Emma   Kiszler Zsófia   Koczkás Martin Ámon   Koltai Dániel   Kozma Gergely   Marton Zita Dorina   Mónos Péter Iván   Nagy Zita Petra   Ötvös Marcell   Őrsi Marcell   Püsök Richárd   Rác Karina Kinga   Schreiter Rebeka Sára   Sipos Bálint   Szabó Nándor   Székely Bernadett Eszter   Terenyei Edmond   Varga József   Vinkovics Réka  

Balog Laura Balogh Anna   Béndek Julianna   Bősze Dorka Enikő   Budai Mátyás   Felsmann Balázs   Hatházi Dániel Csaba   Kiss Lili Luca   Kovács Kenéz   Kovács Márton   Kovordányi Anna Klára   Krämer Balázs   Láda-Hartyáni Barnabás Bálint   Liegner Nóra Edit   Lohinai Zsombor Dávid   Lukácsi Kata Erzsébet   Mikes Luca Gabriella   Molnár Evelin   Molnár Petra   Ngo Ha My   Novák Bence   Novák Zsófia   Pál Ádám   Szemlaky Zsófia   Szikszai Csaba   Ujvári András Zsolt   Váli Valter   Vida Gergely Péter   Visnyai Zoltán Tibor   Zeöld Blanka  


n év sor

261

9. ny osztály

9. F osztály

osztályfőnök Oláh Dóra

osztályfőnök: Kertész Rita

Antal Hanna Bokor Lili   Csák Dorina Csenge   Csendes Zsófia   Darkó Csenge Emese   Domonkos Nikolett   Eszéky Ármin Attila   Fliegh Fruzsina   Herbst Virág   Kálmán Kristóf Móric   Kenéz Bence Kende   Kósa Eszter   Kosztricz Máté   Kovács Balázs   Kurcz Barbara Lili   Lacz Norbert Gábor   Lakatos Máté   Molnár Dóra   Nagy Berta Éva   Orosz Panna   Pop Lara   Sebők Dóra   Strbik Anna Viktória   Szabó Adél Júlia   Szekeres Dorka Réka   Szmutku Bernadett   Tasnádi Júlia   Tóth Zsófia   Vasilescu Henriett  

Antall Julianna Réka Bakucz Barnabás Gábor   Balázs Áron Barnabás   Banyó Bálint Jakab   Bencze Nóra   Ciráki Levente   Dömötör Bálint   Dörfler Dániel   Ernyei Dániel   Haid Anna   Hertelendi Rebeka   Hradszky Boglárka   Iván Emese   Kaba-Czövek János   Kisházy Eszter   Knollmajer Gergely   Lillik Dóra   Meleg Viola Rita   Molnár Tibor Tamás   Nagy Viola Csilla   Nguyen Hoang Lan Laura   Polivka Dávid   Réti Andor   Somogyi Eszter Margit   Tardos Barna   Tóth Barnabás   Tóth Éva Ágnes   Tóth-Kovalik Bálint   Ujvári Zsófia   Urbantsok Tímea   Zámbó Gergely   Zoboki Ábel  


n év sor

263

9. E osztály

10. A osztály

osztályfőnök Gayer Judit

osztályfőnök Molnár Ágnes

Abonyi Dóra Dévai Gréta   Fischer Fanni   Galba Bianka   Garai Dániel Viktor   Ilauszky Anna Luca   Karakas Barnabás   Kégl Anna   Kende Sára Berta   Kergyó Zsófia   Kuti Lilla   Makláry Emma   Mátyus Rebeka   Nagy Ottó   Patik Kata   Schiffer Barnabás Zsombor   Szalai Marcell   Szendrei Krisztián Balázs   Szloboda Andrea   Taub Alexandra   Tick Anna   Tölgyesi Kristóf   Varga Virág   Veres Marcell   Zelcsényi Ákos Olivér   Zelei Zsófia  

Bátorfi Blanka Anna Bay Réka Zsófia   Gelbmann Márta   Ghimessy Balázs Artúr   Hanser Aliz   Heiszman Henrik   Horváth Hanna   Horváth Szofi   Iványi Domokos Xavér   Kálmán Péter Bence   Karsai Alexandra   Kis Márton Bertalan   Kós Tamás   Kovács Fruzsina   Körösparti Bence Balázs   Meszlényi Ambrus   Miskolczy István Péter   Nagy András Zoltán   Nguyen Thao Anh   Pozsgay Sára   Rékai Anett Nikolett   Sáfi Lilla Tünde   Szabó Júlia Luca   Szabó Vince Gábor   Szabó Zita   Szurop Szonja Hanna   Tompa Lukács Sámuel   Török Tivadar Péter   Vörös Karolina Mária   Zentai Zita  


n év sor

265

10. B osztály

10. C osztály

osztályfőnök Gulyás Erzsébet

osztályfőnök Hillné Benkó Katalin

Balla Zsolt Krisztián Berthold Péter   Boldizsár Lili Katalin   Csicsvári Fanni   Dulganov Natasa   Forgó Zoltán   Horváth Balázs   Keszthelyi Donát   Király Krisztina   Kiss Rebeka   Kornai Dániel   Kovács Anna   Kuzmiák Anna Nóra   Lengyel Majs Levéd   Mala Miklós   Marcsek Zoltán Barnabás   Melles Alexander   Mohácsi Mihály   Nguyen Thi Ngoc Bich   Püski Barnabás Imre   Rada Alexandra Zsuzsanna   Szabó András Dénes   Szebenyi Ráchel Zsófia   Szécsy Attila Tamás   Szonda Zsuzsanna   Tamás Bernadett   Ujhelyi András Frank  

Benkő Dorottya Bogáncs Brigitta   Bordás Máté Vilmos   Csutorás Bence   Dacher Ádám   Fehér Andor Miklós   Fekete Dániel Krisztián   Gutman Anna   Hornyák Hanga Borbála   Jósvai Anna   Kardos Angelika   Karsai Roland Tibor   Kiss Andor   Kiss Dániel   Kósa Réka   Kuty Orsolya   Köves Dániel   Molnár Péter   Pető Ádám   Sápi Eszter   Stinner Eper   Szepessy Luca   Takács Kata   Tóth Laura Brigitta   Varga Anna Beáta   Vass Bertalan   Wágner Tamás   Öcsi Rebeka  


n év sor

267

10. D osztály

10. E osztály

osztályfőnök Solymoss Miklós

osztályfőnök Bödör Zoltán

Bocsárdi Ábel Gergely Budai Zsófia Sára   Deutsch Zalán Sámuel   Ékes Ágoston   Fakhri Al-Shaikh Alexandra Anna   Gaidosch Anna   Gara Balázs Dávid   Gulyás Máté   Hajdú Csanád   Huba Zsófia Zsuzsanna   Kalmár Eszter   Kovács Márton   Laczkó Gergely   Li Anna   Li Gábor   Lukács Norbert   Mets Panna Zita   Mokos Dóra   Ortenszky Andor   Radics Renáta   Stajer Lili Anna   Strausz Kata Nóra   Szebeni Donát Tamás   Szécsi Lilla Dorka   Szekeres Nóra Mariann   Szirmai Róbert Bálint   Szőke Balázs   Tóth Ákos   Tóth Márk   Valachi Marcell   Zsolt Luca  

Bárdos Benedek Barnabás Csodó Martin   Czumbel Fanni   Dániel Zsófi Éva   Dénes Emilia Roberta   Dombóvári Gergely   Dragoi Dániel Kristóf   Fülöp Sára   Galambos Krisztián József   Juhász Zsófia   Kammermann Lilla   Kurta Kamilla Eszter   László Emese Szilvia   Lipták Noémi   Lőrincz Virág   Mármarosi Bence   Márton Anna   Medve Dániel Attila   Oroszi Álmos Gábor   Plavecz Lambert   Stankovics Ábel   Surányi Laura Liza   Szabó Patrícia   Szántai Valentin Péter   Szeip Máté Levente   Szilasi Fábián Benedek   Vigh Diána Viktória   Zhang Xinyu Dóra   Zhang Yu Ting   Zsiborás Zalán Tas  


n év sor

269

10. F osztály

11. A osztály

osztályfőnök

osztályfőnök Szeiman-Kedves Júlia

Demeter Katalin Baka Bernadett Zoé Bohl Katalin Blanka   Budai Petra   Dömsödi Lilla Bíborka   Harsányi Laura   Heincz Dávid   Horváth Dalma Izabella   Jeneses Diána Krisztina   Kálmán Krisztina   Kalmár Sára Kamilla   Karsai Dominik Tamás   Kormosi Áron Bálint   Kovács Anna Zsófia   Kurunczi Regina   Lázár Lilla   Nagy Eszter Dóra   Németh Laura Vanda   Novák Réka   Pasker Ingrid   Patik Csenge Kata   Sipos Borbála   Sükösd-Kósa Rozi   Szűcs Vivien   Tersztyánszky Réka   Tóth Blanka   Várhelyi Ádám Sándor   Vincze Katalin   Virág Panna   Völgyi Anna Júlia   Weinwurm Fanni Gabriella   Xue You You   Zámbó Brigitta Cintia

Bényei Tibor Máté Czinkóczky Márta Menta Dankowsky Anna Zóra Dénes Márk Farkas Patrik Fischer Kornél Füredi Anita Gilányi Katalin Herber Olga Lea Hóka Iván Dávid Illés Haibo Juhász Sára Hanna Kertai Kristóf Márk Kovács Daniella Kunos Lili Virág Lajos Márton Lakárdy-Magony Marcell Ádám Major Előd Sándor Németh Eszter Nyomárkay Zsigmond Papp Csongor Szabó Inez Anna Szeverényi Zsófia Szonda Katalin Sztrókay Balázs Tamás Bence Varga András Várhegyi Botond Attila Végh Bálint


n év sor

271

11. B osztály

11. C osztály

osztályfőnök Szeiman József

osztályfőnök Matula Ilona

Baksa Dávid Zsolt Bálint Balázs Bendegúz Balog Vázsony Péter Banczerowski Laura Béleczki Dávid Berényi Bence Viktor Bokor Laura Anna Bukolyi Zoltán Bence Dékány Ádám Di Giovanni Blanka Duray Csilla Gyárfás István Horváth Gergely Zoltán Istenes Dóra Kiss Biborka Kovács Barnabás Kratz Vera Ilona Lózsy Hanna Mehdi Karolina Mészáros Ádám Mészáros Szabolcs Máté Oszlánszky Ákos Soma Pham Anh Trung Polivka Bálint Szabó Krisztina Nikolett Székely Anna Málna Szél Emese Melitta Tóth Ádám Márton Tóth Nóra Vera Váncza Tihamér

Ambrusz Vivien Emese Barcsi Marcell Bősze Paulina Budinszky Móric Ábel Bujtor Bálint Dudás Kristóf Farkas Benedek Fogarasi Csenge Emese Hidvégi Attila Kis Boglárka Kovács Olivér Lajtos Levente Balázs Majnár Rebeka Anna Nagy Zsófia Nguyen Nhat Minh Ovád Nóra Peák Barnabás Pekkala Erik Seres Regina Panka Strausz András Susánszky Vera Szabó Norbert Szabó Tünde Anikó Tevesz Judit Ujvári Barnabás Vágvölgyi Nikolett Vinkovics Balázs Weiszmann Péter Miklós


n év sor

273

11. D osztály

11. E osztály

osztályfőnök Dancsó Éva

osztályfőnök Oláh Katalin

Bakucz Júlia Dorottya Balassa Ádám Csertő Dóra Alinka Dvorzsák Fruzsina Farkas Zita Adél Fleiner Zsófia Dóra Forintos Attila Gilányi Dóra Hegel Ákos Jakab Márton Jakobszen Orsolya Kenderesy Lídia Laura Marton Máté Máthé Anna Rita Mészáros Bence Imre Nagy Kinga Nagy Róbert Németh Panka Orsolya Péli Petra Pollner Barnabás Sándor Csongor Szabó Gábor András Szabó Lambert Szikszay Dorottya Emma Szirmai Ádám Barnabás Szőke Orsolya Sölétormos Ágoston Ujvári Márton Vágó Benedek Vörös Henrietta Elina Zakor Szimonetta Katalin

Alexa Katinka Besenyei Balázs Cselényi Györgyi Bella Gábor Bence Keresztes Viola Lili Kiss Otília Flóra Koós Zsófia Mátravölgyi Álmos János Molnár Bernadett Mercédesz Molnár Zoltán Némethy Kitti Peszlen Gergő Rajos Réka Virág Rubányi Rita Samu Krisztina Szabó Vince László Szász Evelin Regina Székely-Mádai Gergő Szücs Emőke Tajthy Dávid Taksás Anita Emese Terjék Klaudia Treffler Máté Törcsvári Máté Mihály Villányi Dárius György


n év sor

275

11. F osztály

12. A osztály

osztályfőnök Holik Tünde

osztályfőnök Illés János

Acsády Hanna Boróka Ádány Rebeka Borza Gréta Brezovszky Dorottya Csabai Anna Csúri Júlia Czvetkó Fruzsina Debreceni Luca Elek Bereniké Jászna Házi Tamás Heszberger Tímea Judit Juhász Zsófia Vanessza Kaló Dorottya Kecskés Csoma Pál Kozenkai Björn Gergő Lénárd Enikő Nyáry Anett Nyitrai Gabriella Patik Márton Zsolt Pató Ákos Soma Rékasy Panka Borbála Réti Márton Surányi Sára Szabolcs Kíra Eszter Szalatnyai Dóra Laura Török Laura Luna Vincze Mátyás Volom Anna Sára Wéber Katalin Wermeser Zsombor András Zaránd Eszter Zsembery Áron Zwecker Bence

Benedek László Bolyácz Márton Róbert   Brandt Balázs Sean   Bukovácz Lilla   Cserba Máté   Debreczenyi Márton   Demeter Flóra   Eigel Eszter   Gelencsér Petra   Hámori Péter Sándor   Hámory Eszter Jusztina   Hirsch Máté Tibor   Horváth Anna Flóra   Jámbor Márk   Komkov Dmitrij   Kovács Orsolya Edina   Mag Eszter   Mrázik Tamás Marcell   Petresevics Fanni   Pintér Ádám Zsolt   Rakó Klára   Sári Péter   Sipiczki Ágnes Anna   Szabó Győző   Szabó Zsófia Dorottya   Szilveszter Áron Máté   Tamás Bence   Turi-Kováts Szilárd   Vankó Anna Borbála   Varga Berta   Vörös Réka   Zimányi Petra  


n év sor

277

12. B osztály

12. C osztály

osztályfőnök Kampós András

osztályfőnök Balga Attila

Bokor Eszter Borbíró Kristóf   Cieger Flóra Rozália   Csizmadia Laura   Garai Péter   Gonda-Nagy Anetta   Gulyás Bence   Gyurcsány Tamás   György Patrik Miklós   Halász Dániel   Hódosy Kristóf   Horváth Míra Alida   Kócsa Krisztián   Kovács Ádám   László Dániel Áron   Mike Ágota   Nagy Klára   Nemes Lúcia Rebeka   Papp András   Pogonyi Lili   Pogonyi Mátyás   Röhricht Bence   Salamon András   Siteri Nóra   Szabadszállási Aletta   Szeberin Richárd Péter   Térmeg Anita   Tompa Mária Blanka   Tóth Ede Mór   Úr Eszter Sarolta  

Bácsi Barnabás Balogh Barbara   Beke Anita   Benedek Patrik   Bornemisza Balázs Péter   Budai Réka   Bugár-Mészáros Barnabás   Csonka Júlia Beáta   Fábián Mátyás Attila   Feller Donát   Gimesi Marcell Tamás   Harsányi Tibor   Hőgye Mihály   Jambrik Levente Áron   Járay István Péter   Kiss Anna Fanni   Kiss Barnabás   Koncz Máté Gábor   Marosvári Ágnes   Novák Lilla   Orosz Natália   Pap Kristóf   Sándli Orsolya   Soós-Petrovai Borbála   Stáhl Nóra   Szűcs Márton Áron   Tropotei Alexandra   Vecsernyés Anna Eperke   Wachsler Ádám Tamás   Wittmann Nóra  


n év sor

279

12. D osztály

12. E osztály

osztályfőnök Izsák Éva

osztályfőnök Eszes Valéria

Ágoston Dóra Erzsébet Androsovits Réka   Arisztarkhova Polina   Divényi Anna   Erdélyi Dávid   Fórizs Lehel Péter   Gáti Márton Szabolcs   Hiczkó Petra   Holl Ágoston   Horváth Regina   Inczeffy Gergely Zsolt   Jókai Blanka Zsuzsanna   Kovács Kata Dorottya   Láncos Gergely   Lukács Márk Erik   Márku Martin   Mészáros Bence Imre   Mikó Szilvia Anna   Nagy Kristóf Gyula   Rönkös Fanni   Spiller Zoltán Károly   Szabó Katalin   Szanthoffer András György   Temesvári Vanda   Tonkó Csilla   Török Ádám   Veress Dóra   Vida Gréta Viktória   Zsinkó Máté  

Alexa Lili Budai Márton   Füleki Boglárka Panna   Fülöp Levente János   Gulyás Réka   Gurovits Nándor Attila   Gyibák Emese   Halmos Szilvia Brigitta   Horváth Nóra   Kovács Adél Mária   Kunos Zsuzsanna   Leel-Őssy Tamás   Lőrincz Mónika   Mihók Judit Fruzsina   Nagy Dóra   Nyisztor Flóra Éva   Sándor Anna   Sedlák Richárd   Simon Péter   Somogyi Erika Roxána   Szabó Blanka Piroska   Szabó Júlia Lilian   Tasi Zsófia   Tóth Boglárka Fanni   Tóth Borbála   Utassy Dávid Gábor   Varga Dorottya   Zala Eszter  


név sor

12. F osztály osztályfőnök Tisza László Bakai Brigitta Dóra Bencsik Eszter   Bontovics Boglárka   Csehi Rebeka   Csóka Anna   Erdei Anna   Fülöp Gergő   Gyökeres Csilla Lídia   Illés Kornél András   Kerényi Dóra Gabriella   Molnár Krisztina Dorottya   Nagy Katalin   Novák Csilla   Pálházi Dominika   Papik Réka   Paulina Laura Rita   Péter Julianna   Philipp Noémi   Róna Borbála Sára   Ruff Borbála   Schmidt Fanni Berta   Simon Kristóf Kolos   Strenger Eszter Ágnes   Szendeczki Dóra   Szölösi Attila   Tamás Noémi Éva   Török Dóra   Vincze Balázs  

EJG Évkönyv 2015-16  
EJG Évkönyv 2015-16  
Advertisement