Page 1


Ossos de la pota d'un

pollastre Vinagre Pot de vidre


 Comprovar

a través del mètode científic que quan l'os entra en contacte amb un àcid com ara el vinagre, les sals minerals que componen l'os i li donen la duresa, es desfan i només hi queda la matèria orgànica que és la que dóna la flexibilitat. En desaparèixer les sals minerals (calci i fòsfor) l'os deixa de ser dur.


 Col·locar l'os dintre de la gerra.  Abocar-hi vinagre fins que el cobreixi.  Al cap d'uns quants dies canviar el

vinagre.  Repetir l'operació durant un mes.  Finalment, treure l'os de la gerra.  Observar com es doblega, com si fos de goma.


duresa os  
duresa os  

experiment per veure la duresa dels ossos