Page 1

NUMMER 2 VAN JAARGANG 1  JUNI 2008

magazine Mooie prijzen! WONION ORGANISEERT TUINWEDSTRIJD

In dit nummer Multi-inzetbare woningen voor een gevarieerde buurt

VEELZIJDIGHEID TROEF IN DE VERNIEUWDE SCHRIJVERSBUURT WERK AAN DE WINKEL: ONZE WOONOMGEVING CLIËNTEN ZORGORGANISATIE DE LICHTENVOORDE WONEN ’T LIEFST ‘IN DE BUURT’

2

WONIONMAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN WONION EN VERSCHIJNT 3 KEER PER JAAR HUISAANHUIS IN DE GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK


WONIONMAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN WONION EN VERSCHIJNT DRIE KEER PER JAAR. Wonion Boterstraat 2 7051 DA Varsseveld Postbus 81 7050 AB Varsseveld Telefoon Fax E-mail Internet

(0315) 69 60 00 (0315) 69 60 01 info@wonion.nl www.wonion.nl

Woningzoekenden kunnen terecht op www.ikwilhuren.nl

Openingstijden Wij zijn iedere werkdag geopend van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefonische bereikbaarheid U kunt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereiken. Buiten kantoortijden krijgt u instructies via ons antwoordapparaat.

Eindredactie Ester Helming

Redactie en teksten AndrĂŠ ten Berge Freek Jansen Ester Helming Peter Aansorgh Schwartz op wit Teksten & Verhalen, Nijmegen

Fotografie Jan van den Brink

Vormgeving Creatief Ontwerpbureau Marcel Somsen, Aalten

Druk Drukkerij Loor, Varsseveld

Oplage 20.000 WonionMagazine is een uitgave van wooncorporatie Wonion. WonionMagazine is het blad dat u op de hoogte houdt over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, in en om de gemeente Oude IJsselstreek. WonionMagazine houdt u op de hoogte, maar houdt ook ons op de hoogte. We willen weten wat er speelt in de gemeenschap, de wijk, de buurt en bij de bewoners. We stellen ons open op voor klanten. Daarom vindt u in Wonion Magazine meerdere malen verwijzingen naar onze website en/of onze contactgegevens. Op deze manier kunt u bij Wonion aankloppen met vragen of wensen en stellen wij de klant centraal. 2 WONIONMAGAZINE


DE KNOESTIGE BOOM Wie kent niet het beeld van

In dit Magazine

de mediterrane dorpjes: een dorpsplein blakend in de zon, omringd door pastelkleurige huizen en in het midden van dat plein een oude dorpspomp waaruit wat morsig water sijpelt. Centraal op het plein staat een oude knoestige boom waaronder al

Mijn thuis

4

Kusina brengt de Filippijnen thuis

eeuwenlang de dorpsoudsten het laatste nieuws en roddels met elkaar uitwisselen. De iets jongere oudere speelt nog zijn favoriete spelletje jeux des boules en

3

In de maatschappij

6

Werk aan de winkel: onze woonomgeving

de jeugd dartelt verliefd om elkaar heen op zoek naar een rustig plekje. In ons kille Holland ken ik zulke plekken niet. Is het

Infopagina

7

daar te koud voor of ontmoeten wij elkaar niet meer spontaan? Graag zou ik (symbolisch) in al onze kernen

Wonen in de regio

8

Een extra aanspreekpunt voor alle inwoners

weer zo’n Frans dorspleintje zien. Een plek –zoals ik onlangs iemand hoorde zeggen- waar ruimte is voor een toevallige ontmoeting.

7

In de schijnwerpers

9

Bij Wonion denken wij na over hoe we de leefbaarheid

Cliënten van zorgorganisatie

van de dorpen en kernen in stand kunnen houden

De Lichtenvoorde wonen ’t liefst ‘in de buurt’

of verbeteren. Mijns inziens hoort daar een ontmoetingsplek bij. Om die reden ontwikkelen wij op diverse

Trendsetters

11

locaties trefpunten in de vorm van een Kulturhus, een multifunctionele accommodatie, of een wijkservice-

Vragen staat vrij

9

12

punt. Vanaf vorige maand zijn ook onze medewerkers

Onze wijkconsulenten behandelen

dichter bij u in de wijk. In vijf wijkservicepunten door

uw vragen en opmerkingen

de hele gemeente heen (zie hiervoor het artikel verderop in dit blad) zijn onze wijkconsulenten

Wonion column

13

Verbouwing

regelmatig aanwezig om u te ontmoeten. Zo hoeft u niet meer voor alles naar ons hoofdkantoor in Varsseveld. De knoestige boom krijg ik niet overal geplant, de

Webwaardigheden

13

Wonion website onder de loep

voorwaarden scheppen waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten wel. Graag tot ziens in één van onze wijkservicepunten.

14

Wonion ontwikkelt

14

Veelzijdigheid troef in de

André ten Berge

(vernieuwde) Schrijversbuurt

Manager Wonen WONIONMAGAZINE 3


mijnthuis

DE EXOTISCHE STIJL VAN SIPKE EN MARIEBEL AUSMA

Kusina brengt de Filippijnen thuis Het Gendringse echtpaar Sipke en Mariebel Ausma ging vóór de bruiloft op huwelijksreis. Naar Mariebels geboorteland:

‘Yes!’, roept Kim uit, vanachter de spelcompu-

pijnse strand, voor de palmbomen en onder

ter die in de woonkamer staat. De 11-jarige

een stralende zon. Oké, die plaat is genomen

Kim, de oudste van de drie kinderen in de

in een fotostudio, vertelt Sipke lachend. Maar

familie Ausma, is aan het winnen. Nico van 8

wel óp de Filippijnen. Contact met haar familie

en Lindsey van 5 wachten op hun beurt en

in haar moederland heeft Mariebel weinig.

zijn blij voor hun grote broer.

Ook niet via e-mail. Computers zijn simpelweg

de Filippijnen. Sinds een paar jaar woont

te duur voor de meeste mensen in Laguna, Noedels en mango

het stel met hun drie kinderen in de Achterhoek. En dat bevalt ze. Toch denken ze vaak aan de Filippijnen. Sipke en Mariebel hebben namelijk een ‘Filippijnse’ winkel.

waar Mariebel vandaan komt.

Dit is het huis van Sipke (45) en Mariebel (36) Ausma, een Groninger en een Filippijnse in de

Geloof

Achterhoek. Dit is ook hun ‘winkel’, want Sipke

En toch zijn de Filippijnen nooit ver weg bij

en Mariebel verkopen Filippijnse producten.

de familie Ausma thuis. Kijk maar naar de

Voorlopig gebeurt dat op afspraak en op Filip-

heiligbeelden op de kast. Geloof en bijgeloof

pijnse feesten door Oost-Nederland. Binnen-

zijn belangrijk voor Mariebel. “Toen ik zwanger

kort wil het stel de noedels, soepen, shampoo,

was, mocht ik niet halverwege de trap even

mangolimonade en koeken – dé favoriet

omkeren om iets op te halen. Eerst naar bo-

van de kinderen – uit het geboorteland van

ven, dan terug. En het haar van baby’s mag in

Mariebel, ook via het internet verkopen aan

het eerste jaar niet worden geknipt. Daardoor

Filippijnse Nederlanders.

had onze Nico een enorme ragebol.” Sipke en Mariebel koken thuis drie verschillende

Palmbomen

potten: Filippijns, Hollands en pasta – om

Vijf vrolijke gezichten, op een vakantiefoto aan

en om. Voor de kinderen maakt het niet uit,

de muur. Daar staat het gezin op het Filip-

die vinden alles even lekker. Ook Sipke heeft

EERSTE GENERATIE In het huizenblok aan de overkant van de woning van de familie Ausma hebben vroeger tientallen Filippijnen gewoond. De Filippijnse vrouwen werkten in textiel-fabriek Berghaus BV in Ulft. Berghaus contracteerde in de jaren zestig en zeventig honderden ‘Filippina’s’. Op de foto, gemaakt in 1966, vieren de Filippijnen in Gendringen een ‘Filippino Fiesta’. (Met dank aan mnnetherlands.com, een online-magazine voor de Filippijnse gemeenschap in Nederland.)


Familie Ausma voor hun huis >

de eilanden in zijn hart gesloten. Wat heet: het zou hem niets verbazen als hij zich ooit permanent op de eilanden vestigt, samen met Mariebel. “Eerst hoop ik dat onze kinderen hier gaan studeren.” Kusina Sipke en Mariebel hebben elkaar leren kennen toen hij in Doesburg woonde en zij in Ede. Sipke is meubelmaker van beroep, Mariebel is van de Filippijnen naar Nederland verhuisd om hier als au pair te werken. Voordat ze naar Gendringen kwamen, hadden ze twee jaar een winkel voor cadeauartikelen en houten waren in Wehl. Het ondernemerschap viel ze zwaar, in combinatie met de baan van Sipke en het opvoeden van hun kinderen. Met ‘Kusina’, zoals hun huidige nering heet, gaat het een stuk beter, zegt het stel. ‘Dat komt ook doordat we hier op ons gemak wonen én op een leuke plek. We kennen hier ook flink wat mensen. Zeker met alle ‘Filippina’s’ in de buurt. We zoeken elkaar op.’

Sipke: ‘Misschien gaan we ooit voor altijd op de Filippijnen wonen’ < Familie Ausma in hun woonkamer. Op tafel producten uit hun winkel.

DE FILIPPIJNEN De Filippijnen is een republiek in Zuidoost-Azië. De archipel bestaat uit 7107 eilanden. De grootste twee, Luzon en Mindanao, beslaan samen ongeveer tweederde van de oppervlakte van het land. De Filippijnen zijn ruim zevenmaal zo groot als Nederland. Nederland is een belangrijke handelspartner van de Filippijnen. In de gemeente Oude IJsselstreek staan 22 Filippijnen ingeschreven. In heel Nederland wonen meer dan 14.000 Filippijnen. (Bronnen: gemeente Oude IJsselstreek, Wikipedia.) WONIONMAGAZINE 5


indemaatschappij

ENQUÊTE: BOVENGEMIDDELDE WAARDERING LEEFBAARHEID OUDE IJSSELSTREEK

Werk aan de winkel: onze woonomgeving Inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek

De kwaliteit van de eigen woning scoort hoog.

PRIJSWINNAARS

zijn meer dan gemiddeld tevreden over hun

De ontwikkeling van de buurt waardeert men,

Onder de deelnemers aan de enquête,

woonomgeving. Dat blijkt uit een leefbaar-

net als de woonomgeving, met een voldoende.

hebben de gemeente Oude IJsselstreek

heidsenquête van de gemeente Oude IJssel-

De speel- en groenvoorzieningen scoren lager.

en Wonion twintig cadeaubonnen ter

streek en Wonion. Daarin komt ook naar vo-

Over de sociale woonomgeving zijn bewoners

waarde van 25 euro verloot.

ren, wat nog beter kan. Om dat te realiseren,

goed te spreken. Zo wordt de onderlinge betrok-

werken beide organisaties samen met andere

kenheid erg gewaardeerd. Over het algemeen

De winnaars zijn: mevrouw Roeterink

organisaties. En vooral ook met de bewoners.

blijkt men weinig overlast te hebben van ande-

(Breedenbroek), mevrouw Scholten

ren. De veiligheid in de woonomgeving krijgt

(Etten), mevrouw Timmermans (Etten),

ook een hoog cijfer.

mevrouw Jansen (Gendringen), de heer

Bijna de helft van de ruim vierduizend geselecteerde huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek

Mariët (Gendringen), mevrouw Van Den

die de vragenlijst ontvingen, deed mee aan de

En nu verder

Hul (Heelweg), de heer Van Lent (Meg-

steekproef over leefbaarheid in de gemeente.

De enquête levert veel informatie op over de

chelen), mevrouw Bosman (Netterden),

Zij reageerden op vragen over onder meer het

leefbaarheid in de gemeenteOude IJsselstreek.

de heer Stammens (Netterden), de heer

groen, de speelmogelijkheden en het verkeer in

Hiermee gaan de gemeente en Wonion aan

Van Gestel (Silvolde), de heer Wenneker

de buurt, maar ook over veiligheid en de sociale

de slag. Samen, maar ook met andere partijen

(Silvolde), mevrouw Luimes (Sinderen),

contacten in de woonomgeving.

bekijken zij welke actiepunten er per wijk, buurt

mevrouw Vriezen (Terborg), mevrouw

of kern nodig zijn om de leefbaarheid een extra

Schadron (Terborg), de heer Wijkamp

Resultaat

impuls te geven. Daarbij willen zij de bewoners

(Ulft), mevrouw Niemeijer (Ulft), de heer

Uit de enquête blijkt dat bewoners erg tevreden

zoveel mogelijk betrekken. Per slot van rekening

Pastoors (Varsselder), mevrouw Te Lindert

zijn over de leefbaarheid in hun woonomgeving.

begint een prettige en leefbare wijk bij de men-

(Varsseveld), de heer Rosier (Voorst) en de

Op vrijwel alle leefbaarheidsfactoren scoort de

sen die er wonen.

heer Hesselink (Westendorp).

gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. De gelukkige prijswinnaars hebben de cadeaubon thuis ontvangen. 6 WONIONMAGAZINE


info Wonion organiseert een tuinwedstrijd

Gaat u de uitdaging aan? Bent u ook zo blij dat de lente einde-

naars uit voor een prijsuitreiking en een

lijk begint? De zon schijnt, de achter-

gezellige bijeenkomst.

deur gaat open, al het groen in de tuin begint te groeien en te bloeien. Wonion

U gaat zelf of samen met de buurt graag

Tikkie terug

wil bewoners die een stralende voor-

de uitdaging aan? Of doet u zelf niet

Bespaar op een makkelijke manier thuis energie en draag

tuin hebben graag in het zonnetje zet-

mee, maar weet u een mooie tuin in uw

zo bij aan een beter milieu. Dit kan door op 30° C te wassen

ten. Daarom dagen wij u uit voor een

omgeving? Nomineer deze dan voor

in plaats van op 40° C. Door een ‘tikkie terug’ kunt u tot

tuinwedstrijd. Ook u kunt meedoen!

een prijs.

maar liefst 40% energiebesparing opleveren per wasbeurt.

Wij hopen dat een tuinwedstrijd meer

Voor meer informatie over de wedstrijd,

woordig bestaan legio wasmiddelen, waarmee de was

bewoners stimuleert iets moois van de

de voorwaarden en voor het opvragen

zelfs op 30° C schoon wordt.

tuin te maken. Ook verwachten wij dat

van het deelnameformulier, kunt u con-

meer bewoners elkaar leren kennen;

tact opnemen met onze wijkconsulent

een praatje maken als mensen in de

Freek Jansen, zijn telefoonnummer is

Zeg nee tegen stand-by

tuin bezig zijn is vaak makkelijker dan

(0315) 69 60 39 of stuur een e-mail aan

De televisie, de computer-

aanbellen.

f.jansen@wonion.nl.

monitor, de DVD-speler, de

Schoon wassen op 30° C is geen probleem, want tegen-

babyfoon. Hoeveel apparaten Een deskundige jury bepaalt wie de

U kunt het deelnameformulier tot maan-

heb jij in huis die dagelijks

mooiste, creatiefste en meest op-

dag 16 juni bij (de wijkservicepunten

stand-by staan? Apparaten

geknapte voortuin heeft. Bewoners

van) Wonion inleveren.

op stand-by verbruiken veel stroom. Hierop kun je

kunnen zowel per blok als individueel mooie en passende prijzen winnen. In

Meer informatie over de wijkservicepun-

makkelijk energie besparen. Gebruik je een apparaat

september nodigt Wonion alle prijswin-

ten en de tuinwedstrijd vindt u op onze

niet? Zet deze dan uit en draag bij aan een beter milieu.

website www.wonion.nl.

Van gloeilamp naar spaarlamp Welk soort lamp gebruik u? Een gloeilamp of een spaarlamp? Vervang gloeilampen door spaarlampen. Hierdoor kunt u 75% energie besparen. Spaarlampen gaan vele malen langer mee dan gloeilampen. Hierdoor hebt u de iets duurdere spaarlamp er binnen de kortste keren uit. Meer informatie: www.tikkieterug.com

WONIONMAGAZINE 7


woneninderegio

Vijf wijkservicepunten voor vragen en ideeën over de buurt: OPENINGSTIJDEN WIJKSERVICEPUNTEN EN KANTOOR WONION 1. HET VOGELNEST IN ULFT: Woensdag 10.00 - 12.00 uur Dinsdag 14.00 - 16.00 uur

WONION OPENT VIJF WIJKSERVICEPUNTEN IN GEMEENTE

Donderdag 11.30 - 13.30 uur

Een extra aanspreekpunt voor alle inwoners

2. DE GENT IN GENDRINGEN: Woensdag 10.00 uur – 12.00 uur. 3. KLOOSTER IN ETTEN: Donderdag 13.00 uur – 15.00 uur. 4. ‘T PAKHUUS IN SILVOLDE:

Wonion gaat de wijk in. De wooncorporatie heeft vijf wijkservicepunten geopend.

Donderdag 10.00 uur – 12.00 uur.

Vanaf nu kunnen alle inwoners terecht bij de wijkconsulenten in Etten, Gendringen, Silvolde, Terborg, Ulft en Varsseveld, met vragen en ideeën over hun buurt. De ser-

5. DE HALTE IN TERBORG:

vicepunten zijn een dienst van de wooncorporatie. Hierdoor kunnen dorpsgenoten,

Maandag 10.00 uur – 12.00 uur.

Wonion en andere plaatselijke organisaties nog beter samenwerken aan de leefbaarKANTOOR WONION IN VARSSEVELD:

heid van buurten en wijken.

Tijdens de kantoortijden op maandag tot en met vrijdag Wonion staat midden in de samenleving.

problemen en staan open voor initiatieven

Daarom wil ze weten wat er leeft onder

van inwoners ter verbetering van de wijk.

buurtbewoners, vertelt André ten Berge

Omdat de wijkconsulenten niet alle vragen

van Wonion. “Doordat we letterlijk in de wijk

meteen kunnen beantwoorden en niet alle

present zijn, kunnen we als corporatie van

klachten direct zijn te verhelpen, werken

dichtbij horen en zien wat er echt gaande

de consulenten ook samen met de mede-

is. Daardoor kunnen we heel (klant-)gericht

werkers van Wonion op het kantoor in

werken, naar de wensen van de bewoners.

Varsseveld.

van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Welke dingen gaan er goed? Die moeten we koesteren. Wat gaat er nog niet goed?

In verbinding

Dan moeten we dáár samen iets aan doen.

De meeste wijkservicepunten zijn te vinden

Dat komt de leefbaarheid ten goede.”

op bestaande (ontmoetings-)plaatsen, zoals De Gent. “Onze wijkservicepunten sluiten

Aanspreekpunt

aan op contacten en activiteiten die er daar

De wijkconsulenten zijn het aanspreekpunt

al zijn, zoals de koffieochtend in ’t Pakhuus

voor bewoners. Zij kennen de wijk goed. Bij

en het gezamenlijk eten in het Klooster.

hen kunnen bezoekers terecht met vragen

Zo brengen de servicepunten mensen met

VRAGEN?

over bijvoorbeeld de voorzieningen of over

elkaar en met clubs in verbinding”, zegt

Voor vragen kunt u rechtstreeks onze wijkconsulenten

het (groen-)onderhoud in de buurt. Ook

André ten Berge. De kans is groot, dat be-

benaderen. Zij staan u graag te woord:

woningzoekenden kunnen terecht bij de

woners en organisaties leefbaarheidsplan-

Freek Jansen Vogelnest (0315) 69 60 39

servicepunten. De consulenten bieden be-

nen bedenken, kleine en grote, voor hun

Vivian van Trienen Vogelnest Vogelbuurt (0315) 69 60 45

geleiding bij het zoeken naar een woning.

buurt of wijk. “Wie weet, wat er voor moois

Jeroen Schasfoort de Gent en het Klooster (0315) 69 60 47

Zij staan iedereen bij die kampt met woon-

door deze samenwerking ontstaat.”

Theo Braam ‘t Pakhuus en de Halte (0315) 69 60 38

8 WONIONMAGAZINE


indeschijnwerpers

< Willem Warmerdam en Ellen Penterman.

In elke wijk waar De Lichtenvoorde ‘woont’, wil de Oost-Gelderse zorgorganisatie goede buren zijn. Omdat dat prettig is voor de buurtbewoners, en waardevol voor de cliënten van De Lichtenvoorde. Maar vooral omdat het de normaalste zaak van de wereld is. En dat is De Lichtenvoorde ten voeten uit. Hieronder stellen Willem Warmerdam en Ellen Penterman de organisatie aan u voor. De Lichtenvoorde begeleidt ongeveer 850 mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zoals kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben, jongeren met autisme, maar ook ouderen die hulp wensen om thuis te blijven wonen. Bijna allemaal willen ze op hun eigen (gewone) manier wonen, op hun eigen plek. De Lichtenvoorde ondersteunt ze daarin, onder meer door voor woonbegeleiding te zorgen en door de huur en andere, huiselijke zaken te regelen.

CLIËNTEN VAN ZORGORGANISATIE DE LICHTENVOORDE WONEN ’T LIEFST ‘IN DE BUURT’

‘Gewoon een eigen thuis, net als iedereen’ WONIONMAGAZINE 9


‘Welkom in mijn eigen huis’

Gewoon huis, gewone buurt

zichzelf en voor hun andere kinderen. “De logees

gens Achterhoeks gebruik. Buren moeten soms

“Wat bij ons hoog in het vaandel staat, is om

genieten in het logeerhuis van de ontspanning

even wennen aan elkaar. Daarom vinden wij het

ook mensen met een beperking zo gewoon

maar ook van de rust en van het samenzijn. Net

contact met buurtbewoners heel belangrijk. Be-

als mogelijk te laten wonen. Niet in een groot

als op een ‘gewone’ logeerpartij”, zegt Penterman.

woners willen vooral weten wát er in hun buurt

gezinsvervangend tehuis. Niet in een groot-

“In het logeerhuis kunnen de kinderen wél mak-

gebeurt. Voor onze cliënten is het heel waarde-

schalige, achterafgelegen instelling, maar in

kelijk contact maken met andere kinderen. Kin-

vol dat ze weten dat ze erbij horen – gewoon,

de maatschappij – in een gewoon huis in een

deren die dezelfde beperking hebben, met wie

net als de rest.”

gewone buurt –”, zegt clustermanager Willem

ze over een heleboel dingen kunnen praten.” www.delichtenvoorde.nl

Warmerdam van De Lichtenvoorde. Zo staan er, verspreid in allerlei buurten door de Achterhoek

Dorpsgebeuren

(en daarbuiten), huizen waar cliënten van De

De dochter of zoon die eens per maand naar

Lichtenvoorde wonen: de ene cliënt grotendeels

het logeerhuis gaat, kan gewoon thuis blijven

zelfstandig, de ander met extra zorg en toezicht.

wonen. Kind en gezin blijven samen. “Onder-

Ook ondersteunt De Lichtenvoorde gezinnen,

steuning bieden én het goede in stand hou-

met kinderen met bijvoorbeeld hyperactiviteit,

den, dat is ons uitgangspunt”, zegt Penterman.

DAMES JOLINKWEG IN VARSSEVELD

een ontwikkelingsachterstand of ASS (Autisme

Daarom wil De Lichtenvoorde ook ‘in de buurt’

Varsseveld krijgt een nieuw logeerhuis van

Spectrum Stoornis).

zijn: in de dorpen in de regio, zo min mogelijk

De Lichtenvoorde, dat in het najaar een

vandaan bij ouders, opa en oma en vriendjes

pand – eigendom van Wonion – aan de

Aandacht

van de kinderen. Het logeren bevalt de kinderen

Dames Jolinkweg in gebruik neemt.

Een logeerhuis is een voorbeeld van een normale

meestal goed. Waar mogelijk doen ze mee aan

Hierin is het logeerhuis voor kinderen

gezinswoning, met een keuken, woonkamer, tuin

het dorpsgebeuren. De kinderen gaan soms

ondergebracht en het nieuwe kantoor van

en noem maar op. Het huis is wel zo ingericht,

boodschappen doen. En ze maken gebruik van

De Lichtenvoorde. Het logeerhuis heeft

dat er kinderen (van 4 tot en met 18 jaar) met

andere voorzieningen, zoals de bibliotheek en

een woonkamer die in tweeën te delen is.

een Autisme Spectrum Stoornis kunnen wonen.

de speel-o-theek.

Het huis telt zes slaapplaatsen voor kinderen en één voor de begeleiding. Overdag

“Door hun stoornis vragen ze thuis om extra aandacht”, legt Ellen Penterman uit. Zij is een van

Buurt maken

is er plaats voor één of twee extra logees.

de teammanagers van De Lichtenvoorde. “Ergens

En de omwonenden, wat vinden zij ervan?

Het nieuwe huis biedt de kinderen ruimte

anders logeren, bijvoorbeeld bij vriendjes, is

“Eigenlijk gaat het er nauwelijks anders aan toe

om samen te eten, te computeren en aan

voor die kinderen niet zo eenvoudig. Als ze in

dan in andere buurten”, zeggen Warmerdam en

activiteiten mee te doen, maar ook om in

ons logeerhuis kunnen zijn, geeft dat hun ouders

Penterman. “Wij doen erg ons best om goede

een klein groepje of alleen te spelen. Soms

wat lucht. Hierdoor hebben ze wat meer tijd voor

buren te zijn. Daarom gaan we buurtmaken vol-

wordt er gewandeld of gezwommen.

< beeld uit een logeerhuis van De Lichtenvoorde.

10 WONIONMAGAZINE

nadrukkelijk veel aandacht aan zorg

op maatschappelijke behoeften.

Wonion en De Lichtenvoorde

en welzijn, zodat iedereen comfor-

Als initiatiefrijke experts kunnen

Wonion en De Lichtenvoorde wer-

tabel kan wonen in een aangename

we elkaar versterken. Het is goed,

ken al langer samen. In Gendringen,

leefomgeving. “Dat is een wooncor-

dat Wonion openstaat voor nieuwe

Terborg en Varsseveld beheert de

poratie ook aan haar stand ver-

ontwikkelingen. Daardoor kunnen

wooncorporatie woningen voor de

plicht”, vindt Willem Warmerdam.

de domotica (ondersteunende tech-

zorgorganisatie. Wonion klopte vo-

“Ik ben blij dat Wonion en De Lich-

nologie in woningen) die nu soms al

rig jaar met het plan voor de Dames

tenvoorde gezamenlijk optrekken.

voor onze cliënten worden gebruikt,

Jolinkweg 11 bij De Lichtenvoorde

Beiden doen erg hun best, vraag-

in de toekomst misschien voor nog

aan. De wooncorporatie besteedt

gericht te werken. Zo spelen we in

meer mensen van nut zijn.”


trendsetters

Doe-het-zelven is populairder dan ooit! Doe-het-zelven is populairder dan ooit, de doe-het-zelf zaken schieten dan ook als paddestoelen uit de grond. Wat je zelf aanpakt en wanneer je een professional inschakelt verschilt van mens tot mens. Niet iedereen is even handig, de één heeft weinig tijd, de ander misschien weer wat minder geld. Maar ook al bent u geen doorgewinterde klusser, u kunt niet buiten een basisset gereedschappen.

Woon- en slaapideeën in 1001 stijlen Gaat u binnenkort verhuizen?

stijlen en de allernieuwste

Hebt u een verbouwing op

interieurtrends. Een bron van

stapel staan? Of wilt u gewoon

inspiratie waarbij ook u zich

eens een andere inrichting in

thuis zult voelen. U kunt het

uw woning? Goossens Wonen

boek online bekijken via

& Slapen heeft een woonideeën-

www.goossenswonen.nl of u kunt

boek voor 2008 ontwikkeld.

het boek aanvragen via hun web-

450 pagina’s dik, boordevol

site en u krijgt het dan binnen

woon- en slaapideeën in 1001

één week gratis thuisgestuurd!

BOODSCHAPPENLIJSTJE BASISSET GEREEDSCHAPPEN

De volgende gereedschappen horen op zijn minst thuis in een basisset gereedschappen: een rolmaat, set schroevendraaiers, accuboor,

Hoe komt uw vakantiebestemming uit de verf?

hamer, nijptang, waterpomptang, set steeksleutels, set ringsleutels, handzaag, ijzerzaag, spanningszoeker, draadstriptang.

De zomer staat voor de deur én

zigers uw vakantiebestemming

daarmee ook de zomervakan-

beoordelen. Op www.vakantie-

TIP

tie. Hebt u al vakantieplannen

reiswijzer.nl vindt u onafhan-

De prijs van gereedschap kan sterk uiteen

gemaakt? Wordt het een zon-

kelijke vakantiebeoordelingen

lopen. Als u heel zelden klust zult u geneigd zijn

nig oord als Frankrijk, Spanje,

voor en door reizigers. Dus wilt

om voor de goedkoopste typen te kiezen. Maar

Turkije? Of gaat u liever voor

u weten hoe uw vakantiebe-

het is al snel lonend om een paar euro meer uit

avontuur in het wisselvallige

stemming beoordeeld wordt?

te geven, goed gereedschap is echt het halve

Scandinavië? Of wordt het toch

werk! Dat hoeft niet persé merkgereedschap

een stedentrip? Waar u ook

te zijn, ook het goedkopere eigen merk van de

heen gaat, u kunt van te voren

Neem dan snel een kijkje op

te weten komen hoe andere rei-

www.vakantiereiswijzer.nl.

bouwmarkt is van prima kwaliteit.

WONIONMAGAZINE 11


vragenstaatvrij

In de verhalen en rubrieken in het Wonion Magazine, op www.wonion.nl en in andere publicaties leest u waar Wonion voor staat. De krachtenbundeling geeft de organisatie meer kracht en versterkt haar efficiëntie. Wat u als klant mag verwachten van de nieuwe wooncorporatie, komt onder meer aan bod in de nieuwe rubriek Vragen staat vrij. Hierin beantwoorden medewerkers van Wonion uw vragen op het gebied van wonen. Over uw woning, over uw wijk en over Wonion.

“Wanneer kan ik urgentie aanvragen?” Antwoord: Door bijzondere omstandigheden

De reden waarom uw situatie urgent is, kan een

heeft u dringend een woning nodig. U kunt

medische of sociale achtergrond hebben. Om

daarom niet wachten op een geschikte woning.

een aanvraag zo goed mogelijk te beoordelen,

Wanneer er sprake is van een echte noodsitu-

maken we onderscheid in medische urgentie en

atie, kunt u in aanmerking komen voor urgentie.

sociale urgentie.

Wat verstaan we onder een echte noodsituatie?

Er is sprake van medische urgentie als

Voor het aanvragen van urgentie hebben

uw huidige woonsituatie onverantwoord is voor

we een aantal uitgangspunten vastgesteld.

uw gezondheid. U hebt bijvoorbeeld problemen

Gelden deze uitgangspunten voor u, dan

met uw luchtwegen, moeite met traplopen of

kunt u in ieder geval urgentie aanvragen.

psychische problemen door uw woonomstan-

Dat betekent nog niet dat wij u ook daad-

digheden. Uw woning is in ieder geval niet ge-

werkelijk urgentie verlenen.

schikt te maken om het probleem op te lossen.

ZELF EEN VRAAG? OF EEN SUGGESTIE? VRAGEN STAAT VRIJ! Wijkconsulenten Theo Braam, Vivian van Trienen, Freek Jansen en Jeroen Schasfoort

De uitgangspunten zijn:

U komt in aanmerking voor sociale urgentie als

behandelen uw vragen en opmerkingen.

■ u woont in het werkgebied van de deelne-

uw woonsituatie bedreigend is voor uw gees-

U krijgt altijd bericht. De interessantste

mende corporaties (woningstichting Bergh,

telijke gezondheid of als u buiten uw schuld

vragen (en antwoorden) komen in het

woningstichting Dinxperlo, ProWonen,

dakloos dreigt te worden.

WonionMagazine.

Denkt u dat u op basis van voorgaande informatie

Stuur uw vraag naar: Wonion, Postbus 81,

in aanmerking komt voor een urgentieverklaring?

7050 AB Varsseveld, t.a.v. de wijkconsulenten.

in het bevolkingsregister van de gemeente

Maak dan een afspraak voor een persoonlijk

Of mail naar: vragenstaatvrij@wonion.nl

waar u woont;

gesprek met de incassoconsulent/medewerker

Wonion). U kunt urgentie aanvragen bij de corporatie die werkzaam is in uw woonplaats; ■ u staat langer dan één jaar ingeschreven

■ uw dringende situatie is ontstaan in het werkgebied van de deelnemende corporaties. 12 WONIONMAGAZINE

woonruimteverdeling van Wonion, Saskia ter Horst , haar telefoonnummer is (0315) 69 60 33.


wonioncolumn

webwaardigheden

Verbouwing Waar ik graag, en meestal met veel plezier naar kijk op tv, zijn de documentaires van

Hebt u hem al ontdekt, de nieuwe

Frans Bromet bij de NCRV. Bromet filmt en

website van Wonion? Kijk snel op

interviewt meestal mensen in hachelijke

www.wonion.nl. Op het digitale

situaties. Het zijn juweeltjes die uitzendingen

uithangbord van de wooncorporatie

omdat Bromet, cameraman en ondervrager

is alle belangrijke informatie te

tegelijk, de kunst verstaat om op een be-

vinden over wonen en Wonion. Wonion | startpagina

schaafde manier mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen. Je ziet bijvoorbeeld een scène waarin mensen druk bezig

De nieuwe site biedt klanten van Wonion

zijn met de verbouwing van hun huis: een paar licht geïrriteerde

en andere belangstellenden de meest

bouwvakkers plus de man en de vrouw des huizes die de klus-

actuele informatie over huren en kopen.

sers dirigerend of adviserend voor de voeten lopen. Op zich

Op wonion.nl stelt de organisatie zich

al een frustrerende situatie. De camera zoomt in op de vrouw.

uitvoerig voor, met contactgegevens en

Bromet: ‘Wordt mooi hé? Is dat de slaapkamer van uw zoontje?’

veel handige verwijzingen, downloads,

Ja ja, zegt de vrouw, maar het duurt nog wel even voordat alles

publicaties en links.

klaar is. Bromet (met lijzige, zuigende stem): ‘Hoe lang zijn jullie nou al bezig met de verbouwing? Vier, vijf maanden alweer hè?’

‘Wonion Bouwt’ & ‘Wat gebeurt er in

De vrouw, bezig met een kruimelzuiger wat gruis van een ven-

mijn wijk’ vernieuwt

sterbankje te verwijderen, voelt zich merkbaar ongemakkelijk

Op de website van Wonion vindt u de

wanneer ze antwoordt: ‘Maar dat ligt niet aan mij dat het zo lang

kopjes ‘Wonion Bouwt’ en ‘Wat gebeurt

duurt. Mijn man is nogal een zeurpiet. Hij heeft het zolderraam-

er in mijn wijk’. Om de informatie die u

pje nou al drie keer laten verplaatsen zodat je daardoor de klok

zoekt makkelijker vindbaar te maken,

van de kerktoren beter kon zien.’ ‘Zit uw man veel voor het zol-

heeft Wonion een vernieuwing aange-

derraampje dan?’, vraagt Bromet op een zemelige manier. ‘Nóóit’

bracht. U krijgt namelijk een visualisatie

, zegt de vrouw. ‘Nooit! Daarom erger ik me groen en geel aan

te zien van de kernen waarin Wonion

die fratsen. Ik denk wel eens bij me zelf, hier komt geen eind aan.

opereert, u klikt op de kern waar u

Ik pak mijn kinderen en zoek ergens een caravan op.’ Vervolgens

informatie over zoekt en de informatie

richt Bromet de camera op een ander hoekje van de kinder-

verschijnt op uw beeldscherm.

Wonion | Wat gebeurt er in mijn wijk?

Wonion | WonionMagazine online

kamer. ‘En daar komt een bed plus een speelhoek?’ ‘Volgens mijn man wel, zegt de vrouw met lichte spot. ‘Wordt dat niet

WonionMagazine nu ook online

een beetje krap, die speelhoek?’ De vrouw lijkt nu echt kregel

U ontvangt WonionMagazine per post,

te worden: ‘Klopt helemaal. Dat komt door die wastafel. Die had

maar u kunt WonionMagazine nu ook

aan de andere kant gemoeten.’

online bekijken. U vindt de online versie

GEEF UW MENING OVER WONION.NL

Dan schuifelt Bromet naar een andere locatie, richt de camera op

van WonionMagazine onder het kopje

Uw mening telt. We zijn benieuwd wat u

de man en lispelt: ‘De slaapkamer van uw zoontje is bijna klaar

‘Over Wonion’, ‘Folders/brochures’.

van de nieuwe site vindt. Mail uw reactie

hè? Maar ik hoorde net van uw vrouw dat ze de speelhoek te

naar webmaster@wonion.nl. Wat is uw

klein vond’. Heerlijke heisa.

favoriete website op het gebied van wonen? Wilt u een interessant www’tje over klussen of andere woontips met ons delen? Mail het ons!

Peter Aa nsorgh WONIONMAGAZINE 13


ontwikkelt

De Schrijversbuurt in Gendringen begint aan een nieuw hoofdstuk. Of misschien wel aan een heel nieuw boek. Nog niet alle unieke herstructureringsplannen die Wonion ontwikkelde in samenwerking met bewoners zijn afgerond, maar er is al veel veranderd. Zo werd in de lente een nieuwbouwproject opgeleverd: 26 ‘multicategorale’ woningen. Bijzondere huurwoningen, niet alleen wat betreft uiterlijk, maar ook omdat ze geschikt zijn voor verschillende bewonersgroepen: van starters tot senioren.

MULTIINZETBARE WONINGEN VOOR EEN GEVARIEERDE BUURT

Veelzijdigheid troef in de (vernieuwde) Schrijversbuurt 14 WONIONMAGAZINE


Felicitatiekaarten voor de nieuwe bewoners > Opvallende spitse daken >>

Nog voordat de eerste steen van zijn nieuwe

er liggen geen drempels. Sommige woningen

woning was gemetseld, ging Wouter Kok (26)

hebben twee verdiepingen. Het huis van Char-

al op verkenning door de Schrijversbuurt.

lotte en Wouter heeft er één. Alle kamers (drie in

Wouter, landmeter van beroep, liep met pen,

totaal, inclusief open keuken) zijn dus ‘beneden’,

papier en meetinstrumenten door de Huygens-

ook de slaap- en de badkamer. Charlotte is erg

straat. Hij stond precies op de nog kale plek van

blij met het hoge, schuine plafond. “Ons huis is

zijn toekomstige huis. Alleen wist hij dat toen

erg ruim. Dankzij de grote ramen is er veel licht,

nog niet. Sinds april huurt Wouter één van de

dat is fijn. En het is heerlijk de keukendeuren

nieuwgebouwde woningen, samen met zijn

open te zetten. Zo sta je meteen in de tuin, lek-

vriendin Charlotte van der Weide (22).

ker in het zonnetje.”

Charlotte heeft tijdens de bouw van haar

Eigen wensen

nieuwe huis wel driehonderd foto’s gemaakt.

Over de herstructurering van de Schrijversbuurt

Toen de woning bijna af was, keek ze af en toe

is goed nagedacht. Centraal in de plannen van

MULTICATEGORAAL

nieuwsgierig naar binnen door het raam van

Wonion stonden de wensen van de bewoners.

Wat is er ‘bijzonder’ aan de MC-woningen

de woonkamer. Daar staan nu de meubels. Het

Want het zijn vooral de mensen die een buurt

in de Schrijversbuurt? Van de buitenkant

dressoir is bijna te klein voor alle felicitatiekaar-

kleur geven. Daarom mochten (toekomstige)

zien ze er met hun spitse daken opvallend

ten. De achtertuin is al omgeploegd door Wou-

bewoners van de wooncorporatie meedenken

uit, een beetje speels. Dat is een fraai gezicht.

ter, daar komt het terras. Dat wordt genieten.

over de inrichting van hun buurt en hun woning.

De huizen zijn gelijkvloers, er liggen geen

Charlotte en Wouter bijvoorbeeld, wilden hun

drempels. Sommige woningen hebben twee

Multi-inzetbaar

keuken graag veranderen. Toen dat mogelijk

verdiepingen. Het huis van Charlotte en

“Dit is ons eerste huis samen”, zegt Charlotte.

bleek, konden ze in Wonions showroom hun

Wouter heeft er één. Alle kamers (drie in

“We hebben heel veel zin om hier te wonen.”

eigen keuken samenstellen. En het stel kreeg

totaal, inclusief open keuken) zijn dus

Charlotte en Wouter hebben een multicategorale

ook toestemming een kleine zolder in de binnen-

‘beneden’, ook de slaap- en de badkamer.

woning, een MC-woning. Een multi-inzetbaar

berging te laten maken. Handig, vindt Charlotte.

huis, geschikt voor verschillende mensen: voor

“Een extra opslagruimte.”

jongere en voor oudere bewoners, voor eenpersoonshuishoudens en voor gezinnen. En zeker

Leuke mix

ook voor starters op de woningmarkt, zoals

De multi-inzetbaarheid van de woningen zorgt

Charlotte en Wouter. De MC-woningen zijn mede

ook voor een veelzijdige mix van mensen in de

daarom buitengewoon gebruiksvriendelijk inge-

straat. Een gevarieerde samenstelling van de

richt – voor nu, maar ook voor in de toekomst.

Schrijversbuurt is goed voor de leefbaarheid. Volgens Charlotte voelen al die verschillende

Gelijkvloers

bewoners zich nu al thuis in de buurt. “Je maakt

Wat is er dan zo bijzonder aan deze MC-wonin-

hier makkelijk een praatje. En met onze naaste

gen? Van de buitenkant zien ze er met hun spitse

buren hebben we prima contact. We helpen

daken opvallend uit, een beetje speels. Dat is

elkaar. Wat we samen kunnen doen in de tuin,

een fraai gezicht. De huizen zijn gelijkvloers,

doen we samen.” WONION MAGAZINE 15


Meer weten over Wonion en ons magazine? Neem dan contact met ons op. Wonion www.wonion.nl info@wonion.nl Telefoon (0315) 69 60 00 Reparatieverzoek (0315) 69 60 96 Bezoekadres Wonion Boterstraat 2 7051 DA Varsseveld Postadres Postbus 81 7050 AB Varsseveld Openingstijden Ma t/m vrij: 08.30-17.00 uur Openingstijden wijkservicepunten Het Vogelnest in Ulft: dinsdags van 14.00 tot 16.00 uur woensdags van 10.00 tot 12.00 uur en donderdags van 11.30 tot 13.30 uur De Gent in Gendringen: woensdags van 10.00 tot 12.00 uur Het Klooster in Etten: donderdags van 13.00 tot 15.00 uur Het Pakhuus in Silvolde: donderdags van 10.00 tot 12.00 uur De Halte in Terborg: maandags van 10.00 tot 12.00 uur

WONION.NL

Wonion geeft een thuis

WonionMagazine nr. 2  

WonionMagazine is een uitgaven van wooncorporatie Wonion en verschijnt 3 keer per jaar huis aan huis in de gemeente Oude IJsselstreek.

WonionMagazine nr. 2  

WonionMagazine is een uitgaven van wooncorporatie Wonion en verschijnt 3 keer per jaar huis aan huis in de gemeente Oude IJsselstreek.

Advertisement