Page 92

Remont stropu drewnianego z dostępem tylko od góry

ROZWIĄZANIA • STROPY

Stary drewniany strop oraz jego belki konstrukcyjne są najczęściej ugięte. Ponadto ciężkie wypełnienie wewnątrz stropu, tzw. polepa, uniemożliwia jego wypoziomowanie oraz nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku, co ogranicza możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia. Dodatkowo podczas remontu takiego starego stropu dostęp do wszystkich jego warstw jest często ograniczony. Na przykład gdy poniżej znajduje się użytkowane mieszkanie, remont trzeba ograniczyć jedynie do warstw dostępnych od góry. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wymiana starej polepy na lekkie wypełnienie z Leca® KERAMZYTU, które odciąży strop, oraz wykonanie z tego kruszywa warstwy poziomującej stanowiącej podkład pod suchy jastrych.

Rys. Strop drewniany - remont tylko od góry - pomieszczenie suche z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.