Page 86

Wyrównanie powierzchni stropu • wersja podstawowa

ROZWIĄZANIA • STROPY

Czasami remont wylewanego stropu żelbetowego może okazać się bardziej skomplikowany, gdy po zdjęciu wszystkich warstw na stropie ujawnione zostaną nierówności. Najczęściej są one spowodowane tym, że pracownicy wykonujący taki strop nie zdążyli równo rozprowadzić i zatrzeć betonu i powstały na nim „fale” lub miejscowe „dolinki”. Aby zniwelować te nierówności, można je wypełnić drobnym Leca® KERAMZYTEM lub betonem lekkim na bazie tego kruszywa. Rozwiązanie to tylko nieznacznie dociąża strop. Ponadto wykonanie uzupełnień z keramzytu jest lżejsze w wykonawstwie. Ciężar wnoszonych i układanych materiałów jest 2-4 razy lżejszy niż tradycyjnych wypełnień betonowych.

Rys. Strop żelbetowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S i suchym jastrychem.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.