Page 83

Ekspert radzi ▶▶

Po oczyszczeniu starej konstrukcji stropu niezbędny jest przegląd i uzupełnienie brakujących spoin.

▶▶

Jeżeli na stropie zauważono początki rozwoju grzybów i pleśni, konieczne jest oczyszczenie tych miejsc i ich zaimpregnowanie.

▶▶

Czasami gdy stan sklepienia budzi obawy, na czaszy sklepienia warto wykonać dodatkowe wzmocnienie w postaci wylewki cementowej zbrojonej włóknem rozproszonym.

▶▶

Wszelkie tego typu prace powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, konstruktora i mykologa budowlanego.

!

Wskazówka Przy rozbiórkach warstw na stropie może się okazać, że zaprawa między cegłami jest bardzo słaba i cegły mogą wypadać. Z tego powodu podczas prowadzenia prac na takim stropie pomieszczenia poniżej powinny być wyłączone z użytkowania oraz przeprowadzania w nich innych prac. W trakcie prac rozbiórkowych pracownicy powinni przemieszczać się po drewnianych pomostach i leżniach.

81

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.