Page 78

Strop WPS z ogrzewaniem podłogowym i płytami suchego jastrychu • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • STROPY

Stropy WPS to przegrody często wykonywane w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Po kilkudziesięciu latach użytkowania zdarza się, że nie spełniają one wymagań użytkowych. Izolacyjność akustyczna lub termiczna jest zbyt niska i konieczny jest ich remont. Aby zachować strop i poprawić jego walory akustyczne, można wypełnić przestrzenie między belkami Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym i ułożyć podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania ogrzewanej lekkiej posadzki, a nawet wykonania hydroizolacji, która jest niezbędna w łazienkach i innych pomieszczeniach mokrych.

Rys. Strop WSP z wypełnieniem z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M, ogrzewaniem podłogowym na płycie izolacyjnej i płytami suchego jastrychu.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.