Page 72

Wykonanie lub remont stropu WPS

ROZWIĄZANIA • STROPY

Stropy typu WPS to stropy na belkach stalowych z płytami żelbetowymi. Dawniej jako izolację termiczną i akustyczną układano w tych stropach wełnę mineralną lub wykonywano zasypki z żużla. Obecnie najczęściej stosuje się wypełnienia przestrzeni pomiędzy belkami ze średnio- lub gruboziarnistego Leca® KERAMZYTU, na którym układa się dodatkową izolację akustyczną ograniczającą przenoszenie dźwięków uderzeniowych. Na całości wykonuje się jastrych cementowy stanowiący podłoże pod większość typowych posadzek.

Rys. Strop WSP z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym M i jastrychem cementowym.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.