Page 68

Strop odcinkowy z ogrzewaniem elektrycznym • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • STROPY

Podczas remontu stropu odcinkowego lub Kleina nie zawsze jest możliwość zwiększenia jego grubości, ponieważ groziłoby to zmniejszeniem bezpiecznej wysokości parapetów okiennych lub powstaniem dodatkowych progów między posadzkami w różnych pomieszczeniach. Przy takich ograniczeniach trudno zastosować klasyczne ogrzewanie podłogowe. Jest to jednak możliwe dzięki wykorzystaniu Leca® KERAMZYTU izolacyjnego. Przestrzenie między belkami należy wypełnić kruszywem, zastosować cienką matę tłumiącą dźwięki uderzeniowe, a następnie na mocnej wylewce ułożyć elektryczne maty grzewcze. Na wierzchu trzeba wylać cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą, a na niej można dodatkowo ułożyć hydroizolację, np. z folii w płynie. Po takim przygotowaniu powierzchni najczęściej układa się posadzkę z terakoty.

Rys. Strop odcinkowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S, ogrzewaniem podłogowym elektrycznym (maty grzewcze).

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.