Page 62

Remont stropu odcinkowego z płytami suchego jastrychu

ROZWIĄZANIA • STROPY

Typowe wypełnienie stropu odcinkowego stanowi polepa przykryta jastrychem cementowym. Łączny ciężar 1 m2 tylko tych dwóch warstw to najczęściej 150-200 kg. Aby wykonać lżejszą podłogę i bez wzmacniania stropu wprowadzić na niego dodatkowe obciążenia użytkowe, wystarczy pomiędzy belkami ułożyć lekki Leca® KERAMZYT izolacyjny. Na nim i na warstwie rozdzielającej układa się Leca® KERAMZYT podsypkowy, a następnie płyty suchego jastrychu. Tego typu rozwiązanie najczęściej jest o połowę lżejsze niż pierwotne i pozwala na zwiększenie obciążenia użytkowego, np. gdy planowana jest zmiana sposobu użytkowania lokalu (w miejscu mieszkania ma być sklep).

Rys. Strop odcinkowy z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S i suchym jastrychem.

Leca® Poradnik wykonawcy  
Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.