Page 59

Ekspert radzi ▶▶

Czasami wprowadzenie ogrzewania podłogowego wiąże się z podniesieniem poziomów posadzek, należy sprawdzić, czy parapety okienne nie będą zbyt nisko. W myśl obowiązujących przepisów w typowych budynkach o wysokości do 25 m odległość od górnej krawędzi parapetu do posadzki nie powinna być mniejsza niż 85 cm. Przepis ten nie dotyczy kondygnacji przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii.

!

Wskazówka Podczas stosowania gotowych mieszanek jastrychów podłogowych zawsze warto sprawdzić, w jakim zakresie grubości producent dopuszcza układanie jastrychu i czy można stosować je do podłóg ogrzewanych.

57

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.