Page 58

Strop Kleina z ogrzewaniem podłogowym montowanym do izolacji • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • STROPY

Jeżeli podczas remontu stropu Kleina ma być też wykonane ogrzewanie podłogowe, można zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny, który odciąży strop, wypełni przestrzenie między belkami i zaizoluje termicznie posadzkę. Po oczyszczeniu stropu ze starych i ciężkich zasypek z gruzu, żużla itp. należy wysypać na paroizolacji lekkie kruszywo oraz ustabilizować jego powierzchnie szprycem cementowym. Następnie warto dodatkowo dołożyć izolację akustyczną tłumiącą dźwięki uderzeniowe, a na niej kolejne warstwy związane z ogrzewaniem podłogowym. Po wysuszeniu jastrychu przykrywającego rurki można wykonać dodatkową hydroizolację z folii w płynie. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w łazienkach i innych pomieszczeniach mokrych.

Rys. Strop Kleina z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L, ogrzewaniem podłogowym, rurki na dodatkowej izolacji.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.