Page 56

Remont stropu Kleina z ogrzewaniem podłogowym i płytami suchego jastrychu

ROZWIĄZANIA • STROPY

Zdarza się, że na remontowanym stropie Kleina trzeba ułożyć lekkie wypełnienie oraz ogrzewaną podsadzkę. W typowym rozwiązaniu 1 m2 samego jastrychu cementowego o grubości 5 cm waży ok. 100 kg. Aby zmniejszyć to obciążenie, warto zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny. Jeżeli pomiędzy belkami stalowymi zostanie ułożone to kruszywo, na nim szpryc cementowy o grubości 0,5-1 cm, a następnie izolacja, wypraski i rurki ogrzewania, a całość przykryta płytami suchego jastrychu, to ciężar wszystkich warstw będzie o połowę mniejszy niż w rozwiązaniu typowym. Dodatkowo w przypadku zastosowania Leca® KERAMZYTU jedynie warstwa szprycu powinna wysychać kilkanaście godzin, natomiast wszystkie pozostałe etapy prac można wykonywać bez dodatkowych przerw. Remont takiego stropu w jednym pomieszczeniu trwa nie dłużej niż dwa dni.

Rys. Strop Kleina z wypełnieniem Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym S, ogrzewaniem podłogowym na płycie izolacyjnej i płytami suchego jastrychu.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.