Page 48

Podłoga na gruncie z kanałem wentylacyjnym

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

• Leca® KERAMZYT w workach

1. Wykop z uskokiem i wyrównanie podłoża

2. Pierwsza warstwa worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

3. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie szczelin

4. Fundament i kanał wentylacyjny

5. Druga warstwa worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

6. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie szczelin

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.