Page 47

Ekspert radzi Kanały wentylacyjne w posadzkach domów jednorodzinnych spełniają najczęściej

▶▶

funkcje nawiewu powietrza pod palenisko kominka. Takie kanały można prowadzić w warstwie podłoża z keramzytu. ▶▶

Obsypanie kruszywem takiego kanału zapewnia zachowanie ciągłości izolacji podłoża, którą czasami trudno jest osiągnąć przy rozkładaniu płyt izolacyjnych np. ze styropianu, nie zawsze dokładnie dociętych do kanałów.

!

Wskazówka Przy układaniu posadzki na macie elektrycznej najlepiej wcześniej wykonać cienką wylewkę samopoziomującą, nieco grubszą niż kable maty, a na niej posadzkę – z zastosowaniem elastycznych zapraw klejowych.

45

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.