Page 45

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop i wyrównanie podłoża do warstwy worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

2. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie szczelin

3. Druga warstwa worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L

4. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie szczelin

5. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

6. Jastrych cementowy zbrojony i posadzka

43

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.