Page 41

Ekspert radzi ▶▶

Układanie rur w podłożu posadzki na gruncie powinno być zawsze wykonywane w sposób profesjonalny. Tylko odpowiednie betonowe fundamenty pod rurami są w stanie zapewnić ich właściwe spady zaraz po ułożeniu rur, ale także w czasie wykonywania podłoży posadzek oraz eksploatacji rur wypełnionych wodą lub ściekami. Zastosowanie pojedynczych cegieł, kawałków drewna jako podkłady pod rury świadczy najczęściej o niewłaściwym przygotowaniu zawodowym ekipy.

▶▶

Wskazane jest wykorzystanie dodatkowych betonowych fundamentów pod rury w podłożach, aby układane były na co najmniej 50% długości rur. Koniecznie muszą się też znaleźć jako podparcia kolan trójników, redukcji itp.

!

Wskazówka Do zasypywania szczelin między workami oraz rur i przestrzeni, na których nie mieszczą się pełne worki, należy zastosować ten sam keramzyt, co w workach.

39

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.