Page 36

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i drenażem • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Jeżeli poziom wód gruntowych pod budynkiem nie jest stabilny, a bywa tak szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych (stawów, jezior), można dodatkowo zabezpieczyć podłogę na gruncie przed podsiąkaniem wody. W podłożu pod podłogą układa się rury drenarskie w odstępach 0,8-1,4 m i obsypuje kruszywem drenującym Leca® KERAMZYT budowlany L. Cały układ drenarski najlepiej jest ułożyć na geowłókninie separacyjnej zabezpieczającej drenaż przed zamuleniem. Drenaż podposadzkowy można połączyć z drenażem obwodowym wokół budynku i we właściwy sposób wykonać odprowadzenie całego systemu. Keramzyt w podłożu spełnia jednocześnie trzy funkcje: drenażową, izolacji termicznej i podłoża nośnego pod posadzkę. W podłożu tym można układać instalacje ogrzewania podłogowego oraz hydroizolację w pomieszczeniach mokrych.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej izolacji i drenażem pod posadzką • budynek podpiwniczony • pomieszczenie mokre • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.