Page 32

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i kanałem

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

• Leca® KERAMZYT w workach • pomieszczenie mokre

1. Ułożenie pierwszej warstwy worków

2. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie szczelin

3. Podsypka i kanał wentylacyjny

4. Ułożenie worków z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L - druga warstwa

5. Przecięcie górnej folii worków i zasypanie szczelin

6. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.