Page 30

Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym i kanałem • Leca® KERAMZYT w workach • pomieszczenie mokre

ROZWIĄZANIA • PodłogI na gruncie

Jeżeli podłoga na gruncie ma być wykonana szybko i ma być w niej ukryty kanał wentylacyjny lub rura kanalizacyjna, najpierw wznosi się małe fundamenty, na których układa się instalacje z właściwymi spadkami. Na większych powierzchniach pomiędzy kanałami i rurami układa się worki z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L, a niezakryte powierzchnie uzupełnia keramzytem luzem. Grubość worka z keramzytem to ok. 17 cm. Na pierwszej warstwie można wykonać następną, układając worki w kierunku prostopadłym („na krzyż”). Wszystkie worki muszą być przecięte lub przekłute w celu odpowietrzenia. Kolejną warstwę stanowi izolacja przeciwwilgociowa, np. 2 x folia, a na niej zbrojony jastrych cementowy. Na jastrychu można ułożyć hydroizolację i posadzkę. Najbardziej pracochłonne jest wykonanie warstwy wierzchniej, natomiast podłoże z keramzytu w workach wykonuje się błyskawicznie.

Rys. Podłoga na gruncie z ogrzewaniem podłogowym na dodatkowej izolacji termicznej, kanał w podłożu • budynek niepodpiwniczony • pomieszczenie mokre • Leca® KERAMZYT układany w workach.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.