Page 25

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop pod drenaż liniowy z geowłókniną na podłożu

2. Warstwa ok. 5 cm Leca® KERAMZYTU budowlanego L i rura drenarska

3. Warstwa Leca® KERAMZYTU budowlanego L ponad drenażem

4. Szpryc cementowy wzmacniający górną powierzchnię keramzytu

5. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x folia)

6. Zbrojony jastrych cementowy i posadzka

23

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.