Page 149

m3

280

0,98

N/mm2

Wytrzymałość R28

Nasiąkliwość

Klasa gęstości wg. PN-EN 206- 1:2003

Gęstość

%

kg/m3

0,49

N/mm2

Wytrzymałość R7

1,04

21,99

--

503

--

570

kg

Łącznie

Klasa betonu wg. PN-EN 206-1:2003

100

m3

--

l

kg

Leca® KERAMZYT budowlany L

m3

Woda

kg

Leca® KERAMZYT budowlany M

--

--

kg

Piasek

kg

--

kg

CEM I 42,5

Leca® KERAMZYT budowlany S

190

kg

Jednostka

1

CEM II B-S32S/5R

Składnik

Numer receptury

260

110

0,85

0,26

33,17

--

790

--

3,29

2,46

890

150

--

150

--

220

2

0,85

0,28

D 1,0

938

--

5,96

4,99

1050

170

--

230

--

270

29,99

260

120

4

5

1150

180

--

0,33

0,47

17,00

D 1,2

1075

LC 8/9

10,70

10,25

100

200

320

--

350

1445

200

--

--

0,73

15,84

D 1,4

1363

LC 16/18

19,18

16,20

315

510

--

420

Ilości składników na 1 m3 lekkiego betonu

3

14,31

12,58

1350

180

--

0,46

0,49

12,56

D 1,4

1262

LC 12/13

140

210

470

350

--

6

19,17

14,85

1598

220

--

0,29

0,44

7,79

D 1,6

1498

LC 16/18

88

190

660

440

--

7

Receptury lekkich betonów

147

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.