Page 146

Mała architektura • lekki nasyp

ROZWIĄZANIA • ROLNICTWO I OGRODNICTWO

Do urozmaicenia terenu na działce nie zawsze trzeba sprowadzać wywrotki z ciężkim piaskiem czy ziemią. Czasami można w bagażniku samochodu przywieźć kilka worków Leca® KERAMZYTU ogrodniczego, a następnie usypać z tego lekkiego kruszywa górkę lub wypełnić nim przestrzeń przy murku oporowym. Takie wypełnienie można pokryć agrowłókniną, następnie warstwą ziemi, a na koniec obsiać trawą lub obsadzić kwiatami.

Rys. Nasyp przy murku • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.