Page 142

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Odciążenie podłoża • przepust pod drogą

1. Wykop pod przepust drogowy

2. Ułożenie materaca z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R w geotkaninie

3. Ułożenie geotkaniny z zapasem

4. Ułożenie przepustu rurowego na ławie piaskowej

5. Obsypanie i zagęszczenie przepustu Leca® KERAMZYTEM geotechnicznym 8/10-20 R

6. Przykrycie wypełnienia geotkaniną

Leca® Poradnik wykonawcy  
Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.