Page 141

Ekspert radzi ▶▶

Leca® KERAMZYT geotechniczny 8/10-20 ma gęstość nasypową ok. 320 kg/m3,

▶▶

Keramzyt to materiał charakteryzujący się właściwościami ściernymi, np. dla sier-

czyli ponad pięciokrotnie mniejszą niż ciężar klasycznego gruntu lub piasku. ści zwierząt. W takich wypełnieniach nie gniazdują myszy, szczury czy bobry. Tym samym podłoża przyległe do przepustu nie są niszczone przez szkodniki.

!

Wskazówka Poprawnie ułożona i połączona ze sobą geotkanina zapewnia właściwą nośność wypełnienia z keramzytu. Przed rozłożeniem geotkaniny należy oczyścić podłoże z korzeni, resztek gruzu i innych zanieczyszczeń.

139

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.