Page 140

Odciążenie podłoża • przepust pod drogą

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Niewielkie przepusty wąskich rzeczek, strumieni czy rowów melioracyjnych przykrywane są często konstrukcjami lekkimi. Aby ich nadmiernie nie obciążać nasypami z piasku, można je przykrywać lekkimi i nośnymi wypełnieniami z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R owiniętego w geotekstylia. Takie wypełnienia nie obciążają nadmiernie podłoża przy przepustach i nie powodują dużych obciążeń oddziałujących na samą konstrukcję przepustu.

Rys. Posadowienie przepustu pod drogą w trudnych warunkach gruntowych.

Leca® Poradnik wykonawcy  
Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.