Page 138

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Odciążenie podłoża • najazd na przyczółek mostowy

1. Schodkowe wyrównanie wykopu przy przyczółku mostowym

2. Ułożenie geotkaniny z zapasem na dnie wykopu

3. Ułożenie i zagęszczenie części Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R

4. Ułożenie materaca z kruszywa łamanego w geotkaninie

5. Ułożenie i zagęszczenie pozostałej części Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R

6. Podwalina żelbetowa

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.