Page 136

Odciążenie podłoża • najazd na przyczółek mostowy

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Mosty buduje się najczęściej nad rzekami. Płynąca woda niesie i odkłada na brzegach kolejne warstwy mułu, piasku, korzeni czy śmieci, a koryta rzek zmieniają swoją szerokość. Podczas budowy najazdu na most najczęściej fundamentowanie wykonuje się na podłożu o słabej nośności. Aby najazdu na most nie obciążać ciężkim piaskiem, można go wypełnić Leca® KERAMZYTEM geotechnicznym 8/10-20 R owiniętym w geotekstylia.

Rys. Odciążenie nasypu najazdu do przyczółka mostowego i zróżnicowanie grubości warstw Leca® KERAMZYTEM.

Leca® Poradnik wykonawcy  
Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.