Page 134

Geotechnika

Budowa i remont drogi na słabym gruncie

ROZWIĄZANIA • GEOTECHNIKA

Budowa nowej i remont starej drogi to codzienny widok dla osób podróżujących po całym kraju. Nie zawsze droga przebiega po dobrych i nośnych gruntach. Często się zdarza, że niektóre jej odcinki wypadają na gruntach o bardzo małej nośności (np. torfach czy wysypiskach śmieci). Wówczas najczęstszym rozwiązaniem jest wymiana gruntu lub posadowienie jej na palach. Przy dużych grubościach gruntów o słabej nośności rozwiązania te mogą okazać się bardzo kosztowne. Wówczas sprawdza się częściowa wymiana gruntu ciężkiego i o małej nośności na lekkie i nośne wypełnienie z Leca® KERAMZYTU geotechnicznego 8/10-20 R owiniętego w geotekstylia.

Rys. Budowa drogi na gruncie o niskiej nośności.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.