Page 132

Izolacja instalacji wentylacyjnych w kanale

ROZWIĄZANIA • IZOLACJE INSTALACJI

Najczęściej stosowane w kanałach podposadzkowych izolacje wykonywane są z materiałów palnych. Aby wyeliminować zagrożenie pożarowe, do tych aplikacji można wykorzystać Leca® KERAMZYT. Rurociągi oraz blaszane kanały grzewcze i wentylacyjne obsypuje się Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L. Kruszywo to jest niepalne oraz izoluje termicznie instalację. Ponadto jego struktura sprawia, że niechętnie przebywają w nim takie zwierzęta, jak szczury, myszy i owady.

Rys. Izolacja przewodów wentylacyjnych w kanałach • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.