Page 128

Izolacja rur instalacyjnych w gruncie

ROZWIĄZANIA • IZOLACJE INSTALACJI

Zamarzające rury to problem, który się pojawia, gdy silny mróz trzyma przez kilka dni. Jeśli rury kanalizacyjne w budynku są na takim poziomie, że nie ma możliwości poprowadzenia ich poza budynkiem poniżej strefy przemarzania gruntu, to odcinki rur (lub zbiorniki) znajdujące się powyżej tej strefy można zaizolować przez ułożenie na nich warstwy Leca® KERAMZYTU budowlanego L luzem. Aby zmniejszyć wilgotność kruszywa i nie obniżać jego termoizolacyjności, należy na wypełnieniu ułożyć warstwę folii.

Rys. Izolacja rurociągów w wykopach • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.