Page 127

125

0,28

0,24

0,37

0,24

0,16

0,85

0,55

0,4

0,9

0,9

700

900

700

1000

700

290

1800

1800

1650

1800

1800

Żużel paleniskowy

Żużel wielkopiecowy granulowany

Żużel wielkopiecowy granulowany

Popioły lotne (ubijane)

Keramzyt okrągły

Leca® KERAMZYT budowlany L

Glina

Piasek pylasty

Piasek średni

Żwir

Grunt roślinny

0,29

0,35

1000

Żużel paleniskowy

wilg. [W/mK}

Gęstość [kg/m3]

Rodzaj materiału

0,11

0,11

0,25

0,18

0,12

0,63

0,42

0,27

0,42

0,34

0,36

0,29

0,1

0,22

0,22

0,50

0,36

0,24

1,25

0,83

0,54

0,83

0,69

0,71

0,57

0,2

0,44

0,44

1,00

0,73

0,47

2,50

1,67

1,08

1,67

1,38

1,43

1,14

0,4

0,56

0,56

1,25

0,91

0,59

3,13

2,08

1,35

2,08

1,72

1,79

1,43

0,5

0,8

1,0

0,67

0,67

1,50

1,09

0,71

3,75

2,50

1,62

2,50

2,07

2,14

1,71

0,89

0,89

2,00

1,45

0,94

5,00

3,33

2,16

3,33

2,76

2,86

2,29

1,11

1,11

2,50

1,82

1,18

6,25

4,17

2,70

4,17

3,45

3,57

2,86

Opór cieplny warstwy R [m2K/W]

0,6

Grubość warstwy d [m]

OPÓR CIEPLNY SYPKICH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I GRUNTU

1,33

1,33

3,00

2,18

1,41

7,50

5,00

3,24

5,00

4,14

4,29

3,43

1,2

1,56

1,56

3,50

2,55

1,65

8,75

5,83

3,78

5,83

4,83

5,00

4,00

1,4

1,78

1,78

4,00

2,91

1,88

10,00

6,67

4,32

6,67

5,52

5,71

4,57

1,6

2,00

2,00

4,50

3,27

2,12

11,25

7,50

4,86

7,50

6,21

6,43

5,14

1,8

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.