Page 126

Izolacje instalacji

Porównanie izolacyjności cieplnej gruntów i Leca® KERAMZYTU Układając instalacje rurowe w gruncie przyjmuje się założenie, że grunt stanowi naturalną izolację rur przed zamarzaniem. Strefy przemarzania gruntu mają różne grubości w różnych regionach kraju. Przykładowo, na Suwalszczyźnie głębokość ta wynosi 1,4 m natomiast w Polsce zachodniej to zaledwie 80 cm. W praktyce, aby zapewnić ochronę termiczną rurociągu w różnych gruntach, wystarczy ułożyć go na głębokości 30-45 cm poniżej strefy przemarzania. Jednakże takie warunki na ogół udaje się spełnić przy układaniu nowych rurociągów.

Rurociągi w strefie przemarzania Takie sytuacje występują najczęściej gdy: • rurociągi zbiorcze (kolektory) ułożone są na minimalnej głębokości, a ich odległość od budynku jest na tyle duża, że dla zachowania spadków rur należy prowadzić je w strefie przemarzania, • trasy różnych instalacji krzyżują się, • w trakcie kolejnych prac remontowo-modernizacyjnych obniżono teren, w którym znajdują się rury przyłączy.

ROZWIĄZANIA • IZOLACJE INSTALACJI

W takich i podobnych sytuacjach dodatkowa izolacja nad rurociągami pozwala na ułożenie rurociągów wyżej, czyli w strefie przemarzania. Izolację można wykonać z Leca® KERAMZYTU. Kruszywo to ma ponad pięciokrotnie lepsze właściwości izolacyjne niż naturalny grunt. Jest mrozoodporne, czyli nie ulega rozpadowi w trakcie wielokrotnego zamarzania i rozmarzania. Ułożone w gruncie zachowuje się w sposób neutralny, a więc nie wpływa niekorzystnie na rosnące nad nim rośliny. Ponadto, jest trwałe i może być wielokrotnie użyte np. do powtórnej izolacji po wymianie lub naprawie rurociągów. Rurociągi w gruncie można izolować Leca® KERAMZYTEM na kilka sposobów. Najbardziej popularny polega na zasypaniu wykopu z ułożonym rurociągiem kruszywem luzem. Rurociąg układa się na klasycznej podsypce piaskowej, natomiast po bokach i nad rurociągiem wysypuje się Leca® KERAMZYT budowlany L (gruboziarnisty). Aby ograniczyć zawilgocenie takiego wypełnienia wskazane jest przykrycie go od góry folią, na której układa się wierzchnią warstwę gruntu lub nawierzchnię chodnika na podbudowie z tłucznia czy piasku. Aby szybko wykonać izolację można zastosować worki z keramzytem. Wówczas z boku rurociągu wysypuje się kruszywo luzem, natomiast nad rurociągiem układa się całe worki z Leca® KERAMZYTEM izolacyjnym L.

Leca® Poradnik wykonawcy  
Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.