Page 124

Drenaż przy drodze • dren francuski

ROZWIĄZANIA • DRENAŻ I OCIEPLENIE

Działki budowlane na nowych osiedlach domków jednorodzinnych sprzedają się bardzo szybko. Budowa domów na takim terenie trwa od kilku do kilkunastu lat. Administrator osiedla przystępuje do budowy dróg i kanalizacji deszczowej najczęściej wtedy, gdy większość domów jest już zbudowana. Niestety, przez tych kilka lat pierwsi mieszkańcy osiedla poruszają się po drogach gruntowych, a gdy spadnie deszcz - po kałużach i błotnistym terenie. Aby wyeliminować te niedogodności w okresie poprzedzającym budowę dróg, można zastosować tzw. dren francuski, czyli rów wypełniony Leca® KERAMZYTEM budowlanym L owiniętym geowłókniną. Taki dren zbiera znaczną część wód opadowych i ją rozsącza. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest rezygnacja z typowych rowów przydrożnych, które na terenach osiedli ograniczają szerokość dróg i często są zasypywane, aby stworzyć miejsca parkingowe przed działkami.

Rys. Dren francuski z Leca® KERAMZYTU.

Leca® Poradnik wykonawcy  
Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.