Page 123

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop obwodowy wzdłuż ścian piwnicznych i ich izolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna

2. Geowłóknina separacyjna z zapasem na dnie wykopu

3. Rura drenarska na warstwie keramzytu lub piasku

4. Obsypanie rury Leca® KERAMZYTEM budowlanym L

5. Przykrycie wypełnienia geowłókniną

6. Uzupełnienie wykopu gruntem i ułożenie opaski betonowej

121

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.