Page 119

Wykonanie „krok po kroku”

1. Wykop obwodowy wzdłuż ścian piwnicznych i ich izolacja przeciwwilgociowa

2. Geowłóknina separacyjna z zapasem na dnie i ścianach wykopu

3. Rura drenarska na warstwie keramzytu lub piasku

4. Wypełnienie wykopu Leca® KERAMZYTEM budowlanym L

5. Przykrycie wypełnienia geowłókniną

6. Wyrównanie gruntu i ew. ułożenie opaski betonowej

117

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.