Page 118

Drenaż i ocieplenie

Drenaż i ocieplenie ścian piwnic

ROZWIĄZANIA • DRENAŻ I OCIEPLENIE

Zdarza się, że ściany piwnic narażone są na duże zawilgocenie. Woda w gruncie przy budynku może pojawić się z różnych powodów, np. gdy dom zlokalizowany jest na skarpie, woda płynąca po zboczu zatrzymuje się na ścianie budynku. Może się również zdarzyć, że budynek posadowiony jest na gruntach spoistych (gliniastych) i wody opadowe nie mają możliwości naturalnego rozsączania. Aby zapewnić odprowadzenie wód, które mogą pojawić się przy budynku, można wykonać drenaż opaskowy z Leca® KERAMZYTU budowlanego L. Polega on na ułożeniu przy budynku rur drenarskich i wypełnienia z Leca® KERAMZYTU budowlanego L w geowłókninie. Keramzyt ściąga wody do drenażu i dodatkowo ociepla ściany w gruncie. Geowłóknina pełni rolę warstwy separującej oraz niedopuszczającej do wnikania w keramzyt drobnych cząstek pylastych i ilastych, które mogłyby zamulić drenaż i osłabić jego skuteczność.

Rys. Drenaż i ocieplenie ścian piwnic • Leca® KERAMZYT układany luzem.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.