Page 114

Dach zielony odwrócony

ROZWIĄZANIA • DACHY ZIELONE

Dach odwrócony to taki, na którym zasadnicza izolacja termiczna ułożona jest na szczelnej warstwie hydroizolacji. Do izolacji cieplnej w takiej konstrukcji używa się materiałów o znikomej nasiąkliwości, np. polistyrenu ekstrudowanego XPS. Na każdym z tych materiałów należy wykonać drenaż jako podstawowy element odbierający wody opadowe. Do tego celu można zastosować Leca® KERAMZYT budowlany L w warstwie geowłókniny.

Rys. Dach odwrócony z zielenią ekstenywną - retencyjny.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.