Page 108

Izolacja stropodachu wentylowanego

ROZWIĄZANIA • STROPODACHY

Stropodach wentylowany to konstrukcja z pustką wentylującą osuszającą warstwę izolacyjną dachu. Pustka powietrzna daje możliwość przemieszczania się po dachu przez małe zwierzęta futerkowe (myszy, szczury), ptaki i owady. Aby uniknąć tego kłopotliwego sąsiedztwa, jako izolację cieplną można zastosować Leca® KERAMZYT izolacyjny L. Kruszywo to ma porowatą, ścierną strukturę, która zniechęca zwierzęta do gniazdowania w nim. Ponadto keramzyt jest kilkakrotnie lżejszy od często spotykanego w remontowanych stropodachach żużla oraz izoluje termicznie co najmniej trzykrotnie skuteczniej od niego.

Rys. Stropodach wentylowany z izolacją z Leca® KERAMZYTU.

Leca® Poradnik wykonawcy  

Rozwiązania, instrukcje wykonania i wskazówki dotyczące stosowania Leca® KERAMZYTU w budownictwie.